IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22"

Transkriptio

1 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINKI puh (09) fax (09) Toiminta-ajatus IPR University Center on viiden korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Instituutin organisaatiomuutos IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos. Erillisenä laitoksena instituutti aloitti toimintansa , ja se jatkaa IPR University Center Association ry:n ylläpitämän immateriaalioikeusinstituutin toimintaa. Yhdistys toimii edelleen instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. Toiminta Johtokunta IPR University Center toimi edelleen Svenska handelshögskolanin tiloissa osoitteessa Arkadiankatu 22, 6. kerros. Svenska handelshögskolan huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta ja taloushallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Svenska handelshögskolaniin. IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. IPR University Centerin johtokuntaan nimettyjen yliopistojäsenten kokous pidettiin Lisäksi IPR University Centerin johtokuntaan nimetyt yliopistojäsenet pitivät kokouksen, jossa päätettiin kutsua IPR University Center Association ry:n ehdottamat henkilöt johtokunnan asiantuntijajäseniksi ja heidän varajäsenikseen. Svenska handelshögskolan nimitti johtokunnan Johtokunta piti vuonna 2002 kolme kokousta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto ja sihteerinä OTT Marcus Norrgård. Johtokunnan jäseniä olivat: Helsingin yliopisto professori Lena Sisula-Tulokas varajäsenenään professori Olli Mäenpää professori Jarno Tepora varajäsenenään OTT dosentti Rainer Oesch Turun yliopisto professori Ari Saarnilehto varajäsenenään tutkija Tuomas Mylly tutkimusasiamies Elisa Särkilahti varajäsenenään lakimies Hanna Seppänen ja alkaen lakimies Riikka Roman

2 2 Instituutin toimihenkilöt Instituutin talous Helsingin kauppakorkeakoulu professori Matti Rudanko varajäsenenään OTT Juha Laine Svenska handelshögskolan förvaltningsdirektör Mauno Lindroos varajäsenenään ekonomichef Fred Olin Teknillinen korkeakoulu professori Ari Ekroos varajäsenenään Innovaatiokeskuksen johtaja Veijo Ilmavirta Henkilöstön edustaja informaatikko Päivi Helander varajäsenenään suunnittelija Marja Dixon Ulkopuoliset asiantuntijat OTT Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj varajäsenenään IPR johtaja Jouko Yli-Kauppila, Metso Oyj toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry varajäsenenään asianajaja Kristiina Harenko, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy patenttiasiamies Solveig Nylund, Patenttitoimisto Kolster Oy Ab varajäsenenään asianajaja Marja Tommila, Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy. Professori Niklas Bruun jatkoi IPR University Centerin sivutoimisena johtajana ja varatuomari Marja-Leena Mansala päätoimisena pääsihteerinä. IPR University Centerissä toimi edelleen suunnittelijan nimikkeellä FM Marja Dixon. IPR University Centerissä toimi edelleen informaatikon nimikkeellä FM Päivi Helander. IPR University Centerissä toimi koulutussihteerin nimikkeellä tradenomi, HSO Enni Heikintalo. Alkuvuonna IPR University Centerissä työskenteli lisäksi tuntipalkalla oikeustieteen ylioppilas Anne Salomaa. Oikeustieteen ylioppilas Teija Tuomola oli Turun yliopiston tukemassa harjoittelussa Instituutin talous perustui jäsenyliopistojen suorittamille maksuosuuksille. Maksuosuuden suuruus oli ,14 euroa. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Kaksinkertaisen maksuosuuden (35 714,28 euroa) maksoivat Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Yksinkertaisen maksuosuuden (17 857,14 euroa) maksoivat Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan ja Teknillinen korkeakoulu. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja muutamasta toteutuneesta selvitystyöstä. Instituutin suurin menoerä olivat palkkakustannukset. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1).

3 3 Opetuksen koordinointi Syventävät opinnot Uutiskurssi IPR University Center koordinoi kauppaoikeuteen kuuluvan immateriaalioikeuden projektin vuodelle Syventävien opintojen projektiin osallistui opiskelijoita Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Helsingin kauppakorkeakoulusta. Vuoden 2002 projektiin Talouden ja tekniikan muutokset ja tekijänoikeus hyväksyttiin 19 opiskelijaa, joista 12 oli Helsingin yliopistosta, kuusi Turun yliopistosta ja yksi Helsingin kauppakorkeakoulusta. Projektilaiset suorittivat seminaariryhmätyöt kahden päivän internaattiseminaarissa Harjulinnassa Suitian koetilalla ja esittelivät tutkielmasuunnitelmiaan internaattiseminaarissa Seilin saaressa, Turun yliopiston Selkämeren tutkimuslaitoksessa. Kun pro gradut olivat valmiita tai lähellä valmistumisvaihetta, Helsingin yliopistossa pidettiin päivän kestänyt tutkielmaseminaari, jossa opiskelijat esittivät työnsä. Opiskelijoiden pakolliseen opetukseen kuului alan huippuasiantuntijoiden antamaa luento-opetusta sekä yritysten asiantuntijoita mm. Nokia Oyj:stä, Sonera Oyj:stä ja SanomaWSOY Oyj:stä. Projektityöskentelyn toimivuutta ja onnistumista kuvastaa se, että vuoden 2002 loppuun mennessä 8 projektissa mukana ollutta opiskelijaa oli suorittanut projektin loppuun, kirjoittanut pro gradu-työnsä ja saanut loppututkintonsa suoritettua. Uuden syventäviin opintoihin kuuluvan projektin valmistelu aloitettiin keväällä Immateriaalioikeudet insolvenssimenettelyssä -nimisen projektin aloituskokous tulee olemaan vuoden 2003 alkupuolella, jolloin myös projektiin hyväksytyt tiedetään. Keväällä 2002 saatiin päätökseen ensimmäinen uutiskurssi, jolle osallistui yhteensä neljä opiskelijaa Helsingin ja Turun yliopistoista. Lukuvuoden mittaista projektia koordinoi instituutin informaatikko, joka toimitti opiskelijoiden uutiset IPR University Centerin kotisivulle. Myös lukuvuonna jäsenyliopistojen opiskelijat osallistuivat opintojensa osana uutisten seurantaan ja laatimiseen. Syksyllä 2002 kurssin aloitti kahdeksan opiskelijaa kolmesta yliopistosta (HY, TY ja TKK). Jatko-opiskelijat Syksyllä 2002 IPR University Center järjesti jatko-opiskelijoille kurssin (4 ov), johon osallistui 25 opiskelijaa. Kurssiin kuului myös lopputentti. Kurssin pääasiallisina opettajina olivat dosentti Bengt Domeij, Royal Institute of Technology, Tukholma, professori Bernt Hugenholtz, University of Amsterdam ja dosentti Annette Kur, Max- Planck-Institut. Vierailujensa aikana professori Hugenholtz ja dosentti Kur osallistuivat jatkoopiskelijoille järjestettyihin seminaaritilaisuuksiin ja antoivat yksilöllistä neuvontaa väitöskirjaa valmisteleville.

4 4 Keskustelutilaisuudet opiskelijoille IPR University Center osallistui seuraavien, lähinnä opiskelijoille suunnattujen keskustelutilaisuuksien järjestelyihin: Tietokoneohjelmien patentointi klo Viihdeteollisuus ja konseptit klo Digital Rights Management klo Maksullinen koulutustoiminta Räätälöity koulutus IPR University Center suunnitteli ja toteutti yhdessä Kuopion yliopiston kanssa Yliopistotutkimus ja immateriaalioikeudet koulutuksen Koulutuksen toinen jakso pidetään Ulkopuolisina luennoitsijoina olivat OTT, dosentti Rainer Oesch ja patenttiasiamies Solveig Nylund. Lisäksi koulutuksessa luennoivat Niklas Bruun ja Marja-Leena Mansala sekä Kuopion yliopiston asiantuntijoita. IPR University Center suunnitteli ja toteutti yhteistyössä Talentum Oyj -konserniin kuuluvan Lakimiesliiton Koulutuksen kanssa IPR-asiantuntija nimisen koulutuskokonaisuuden. Koulutus sisälsi yhdeksän erillistä seminaarijaksoa, joista neljä järjestettiin vuoden 2002 aikana. Lisäksi koulutukseen liittyi oheislukemistoa, kirjalliset välitehtävät sekä loppukuulustelu. Koulutukseen osallistui 16 henkilöä. IPR University Centerille tulevasta korvauksesta laadittiin erillinen sopimus. IPR University Center järjesti yhdessä Suomen Puheopiston kanssa luennoitsijoille suunnatun esiintymiskoulutuksen. Asiantuntijana yleisön edessä -puhujakoulutus seminaariesiintyjille niminen koulutus järjestettiin samansisältöisenä kolme kertaa , ja Koulutuksesta vastasi Suomen Puheopiston puheviestinnän kouluttaja, FM Niina Jääskeläinen. Maksulliset seminaarit IPR University Center järjesti toimintakauden aikana seuraavat maksulliset seminaarit: European Patent Law and Infringement klo , Ravintola Pääposti, auditorio, Helsinki Vierailevana luennoitsijana professori Bengt Domeij, Royal Institute of Technology. Patents in Biotech and Pharmaceuticals Theory, Practice and Strategy klo , Ravintola Pääposti, auditorio, Helsinki klo , Svenska Handelshögskolan, Helsinki klo , Ravintola Pääposti, auditorio, Helsinki Vierailevana luennoitsijana professori Bengt Domeij, Royal Institute of Technology. Korkeakoulut, tutkijat ja immateriaalioikeus klo , Scandic Hotel Simonkenttä, Helsinki Ajankohtaista patenttioikeutta klo , Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Vierailevina luennoitsijoina professori Bengt Domeij, Royal Institute of Technology ja Graham Simkin, Partner, Richards Butler International Law Firm.

5 5 Ajankohtaista tekijänoikeutta klo , Radisson SAS Royal, Helsinki Vierailevana luennoitsijana professori Bernt Hugenholtz, University of Amsterdam. Ajankohtaista tavaramerkkioikeutta klo , Scandic Hotel Simonkenttä, Helsinki Vierailevina luennoitsijoina dosentti Annette Kur, Max-Planck-Institut ja tohtori Rickard Wessman, University of Stockholm Kansainvälistyvä immateriaalioikeusprosessi klo , Scandic Hotel Simonkenttä, Helsinki Selvitykset Opetusministeriössä ja sen asettamassa tekijänoikeustoimikunnassa tehtyyn tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksen valmistelutyöhön liittyen IPR University Center teki selvityksen Radio- ja televisiolähetystoiminnan edellyttämä lyhytaikainen tallennus ( efemäärinen tallennus ). Selvityksen laati Marja-Leena Mansala. Tekijänoikeustoimikunnan tilauksesta IPR University Center teki myös selvityksen Tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden yksityinen maahantuonti. Selvityksen laati Marja-Leena Mansala. IPR University Center laati Japanin AIPPI-ryhmän tilauksesta selvityksen aiheesta Design Protection System in Finland. Selvityksen teki oikeustieteen ylioppilas Teija Tuomola. IPRinfo-lehti IPRinfo-lehti jatkoi ilmestymistään organisaatiomuutoksesta huolimatta. Lehden julkaisijana oli IPR University Center Association ry. IPRinfo -lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehti oli vuoden 2002 loppuun saakka maksuton. Lehden painos oli kappaletta ja tilaajia oli noin 860. IPRinfo-lehti ilmestyi vuonna 2002 neljä kertaa. Lisäksi ilmestyi Tekijänoikeudetteemanumero. Lehden päätoimittajana oli edelleen Marja-Leena Mansala. Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat päätoimittajan lisäksi OTT Rainer Oesch (Helsingin yliopisto), tutkija Tuomas Mylly (Turun yliopisto), IPR-asiantuntija Ella Mikkola (Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy), patenttiasiamies Antti Peltonen (Kolster Oy Ab), toimitusjohtaja Risto Paananen (Unionimedia Oy), johtaja Valtteri Niiranen (Viestinnän keskusliitto) sekä lakimies Vappu Verronen (Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry). Lehden yhteyshenkilöksi Unionimedia Oy:hyn vaihtui Annukka Viitanen, joka osallistui myös toimitusneuvoston työskentelyyn loppuvuonna. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR Univeristy Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset.

6 6 Kotisivut IPR-instituutin kotisivujen osoite on Sivuilla on yleistä tietoa IPR University Centeristä ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista kuten seminaareista, alan uutisia, oikeustapauksia sekä yhteystietoja. Informaatiopalvelut IPR University Centerin uudet kotisivut saatiin käyttöön huhtikuussa Instituutin suunnittelija ja informaatikko suunnittelivat uuden sivuston rakenteen ( ) ja sivuston valmistuttua siirsivät vanhoja tekstejä ja laativat uusia sivuja (ml. englanninkieliset sivut). Sivusto kasvoi kaiken aikaa, ja sen tietoja päivitettiin jatkuvasti. Vuonna 2002 uutisten ja IPRinfo-lehden päivityksestä kotisivuille vastasi informaatikko ja tutkimus- ja koulutusaineiston päivityksistä suunnittelija ja koulutussihteeri. Suomen Akatemian rahoittamien immateriaalioikeuden tutkimusprojektien tutkijoille luotiin tutkijafoorumi, jossa tutkijat eri puolilta Suomea voisivat vaihtaa ajatuksia. Tutkijafoorumilla oli myös ilmoitustaulu, jossa kerrottiin tutkijoihin liittyvistä tapahtumista ja seminaareista. IPR University Center ylläpiti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi informaatiopalveluja, joista vastasi informaatikko Päivi Helander. Osa palveluista on kaikkien käytettävissä verkossa maksutta: sivustolle on koottu kotimaasta ja ulkomailta immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joissa on linkit alkuperäisiin tai muuten relevantteihin lähteisiin. Tietopalveluun kuuluvat myös sivuston linkit keskeisten virastojen ja instituutioiden sivuille sekä IPRinfo-lehden artikkelit ja niihin liittyvät linkit. Uutisten seurantaan osallistui myös jäsenyliopistojen opiskelijoita (ks. edellä kohta Uutiskurssi). Instituutin käsikirjastoon hankittiin keskeistä uutta kirjallisuutta. Tiedonhakuja toimeksiannoista tehtiin instituutin omille tutkijoille, kurssien tueksi sekä jäsenorganisaatioille. Jonkin verran tiedonhakupyyntöjä tuli myös IPR University Association ry:n jäsenorganisaatioilta ja ulkopuolisilta. Uusien kotisivujen suunnittelu ja päivitystyö vei vuonna 2002 noin kuudesosan informaatikon työajasta. Myös uutiskurssin koordinointi, uutisten editointi ja lehtityö ovat vieneet runsaasti aikaa. Näiden palvelujen parantaminen loi samalla myös paremmat edellytykset tehokkaaseen tiedonhaku- ja seurantapalveluun vuonna Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunto hallituksen esityksestä verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta; lausuntoon liittyi tutkija Mia Pakarisen verkkotunnusasiasta tekemä selvitys. Kauppa- ja teollisuusministeriölle lausunto komission valmisteluasiakirjasta tuomioistuimen toimivallasta yhteisöpatenttiin liittyvissä asioissa.

7 7 Luennointi Bruun ja Mansala luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi runsaasti immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu kummankin luennointi vuonna Bruun Deltagande i vetenskapliga kongresser, symposier och seminarier jämte vistelser och besök utomlands Föredrag vid Warwick Colloqium 2002 vid universitetet i Warwick. "EUlaw - recent trends" Ordförande i organisationskommittén och föredragshållare vid Finnish Aippi Group Symposium "Back to Basics. Novelty and Technical Character in Patents" Föredrag "Novelty and Utility - from a Nordic Point of View", Helsingfors Värd för seminarium organiserat av Finlands akademis koordineringsprojekt för immaterialrättsforskning "Nordiskt nätverksmöte i immaterialrätt för doktorander" Hanaholmen, Helsingfors , Föredrag "Design Protection in Europe in the Future"vid European Communities Trade Mark Association, ECTA Conference (Helsingfors) "Baby Dry - Will it Hold Water?" Deltagare och föredragshållare "De nya immaterialrättsliga konfliktytorna" vid Nordiskt NIR-möte, Reykjavik Island "De nya immaterialrättsliga utmaningarna" Föredrag "Tensions and boundaries in IPR" vid seminariet "Intellectual Property as Property" i Uleåborg Föredrag "Teollisoikeuksien kansainvälinen regulaatio" vid av Kauppakaari, Lakimiesliiton koulutus anordnad seminarieserie "IPR-asiantuntija, Kehittyvän immateriaalioikeuden järjestelmä" (Vierumäki) Föredrag vid "Kurskväll kring immaterialrättigheter på Tekniska föreningen" Gästprofessor vid Humboldt Universität zu Berlin samt gästföreläsningar Inbjuden föredragshållare "The Future Role of Legal Research" och deltagare vid av Max Planck Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht ordnat expertseminarium i Schloss Elmau i Tyskland Gästföreläsning vid Åbo universitet "Työsuhdetekijänoikeus yliopistomaailmassa" Ordförande och inledare vid Seminarium "IPR asiantuntija", Tvärminne Undervisning i fortbildningskurs för forskare i immaterialrätt, Kuopio Universitet, Kuopio

8 8 Mansala Verkkoliiketoiminnan erikoistumisopinnot, Mercuria Business School, luento Immateriaalioikeude verkkoliiketoiminnassa Digital Media in Business Program -koulutusohjelma, AtWork Oy, luento Immateriaalioikeudet ja niiden suojan kohteet Yritysjuridiikka, markkinaoikeus, Tampereen yliopisto, luento Immateriaalioikeudet Mitä yritysten on tiedettävä toiminimen ja tavaramerkin suojaamisesta? Helsingin kauppakamari ja ICC:n Suomen osasto, luento Tavaramerkki ja toiminimi yritysten käytössä Valio Oy, luento Lyhyt IPR oppimäärä yritysjuristeille Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun järjestämä Born Global Workshop 5 tilaisuus, luento Immateriaalioikeuksien lähtökohdat Lakimiesliiton koulutuksen IPR päivät, puheenjohtajuus ja luento Ajankohtaiset muutokset ja kehityssuunnat Turun yliopiston henkilöstökoulutus, luento Lisenssisopimuksen pääkohdat Kansainväliset liikesopimukset, IIR Finland Oy, luento Immateriaalioikeudet projektitoimituksissa osallistuminen Tukholmassa järjestettyyn Seminar on Public Awareness Campaigns Concerning Intellectual Property Rights ; osa Itämeren alueen valtioiden yhteistyötä Yritystoiminnan oikeudelliset haasteet -seminaari, TE-keskus ja AtWork Oy, luento Immateriaalioikeuksien merkitys liiketoiminnalle ECTA tavaramerkkiseminaari, puheenjohtajuus Turun kauppakorkeakoulun Programme Manager, Media and Communication koulutus, luento Tekijänoikeuslaki IPR asiantuntija 2002, Immateriaalioikeuden lähtökohdat ja kehittyvä immateriaalioikeuden järjestelmä, luento Teollisoikeudet IPR asiantuntija 2002, Innovaatioiden suojamuodot, luento Innovaatioiden suojaamisen kehityssuuntia ICC teollisoikeudellinen ryhmä, kommentti tekijänoikeuslain uudistuksesta Digitaalisen median sisällöntuotanto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, luento Tekijänoikeudet Kehittyvät immateriaalioikeudet, IIR Finland, luento

9 9 Tutkimus ja apurahat Uudistuva mallioikeus Tampereen teknillinen korkeakoulu, luento Patenttioikeuden perusteet Tietoalan henkilöstöpäivä, Työnantajaliitto Allianssi, luento Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet tietoalalla IPR asiantuntija, lähiopetusjakso Tvärminnessä, luento Oikeuksien toteuttaminen Yliopistotutkimus ja immateriaalioikeudet, Kuopion yliopisto, luento Yleiskatsaus immateriaalioikeuksiin Suomen Akatemia Verkostoyhteistyö Immateriaalioikeuden suunnatussa haussa Suomen Akatemia myönsi IPR University Center/Hanken tutkimusprojektiin Intellectual Property Rights in Transition. Mapping the New Terrain of the Global Intellectual Property Rights Regime in the Information Age rahoitusta vv yhteensä mk ja IPR koordinaatioprojektiin vv yhteensä mk. Kummassakin tapauksessa rahoitus myönnettiin Svenska handelshögskolanille. IPR University Center hoiti käytännössä koordinaatioprojektiin liittyviä tehtäviä Hankenin kanssa sovitulla tavalla. Vuonna 2002 tutkimusprojektin avulla rahoitettiin kahta kokopäiväistä tutkijaa. Koordinaatiomäärärahoja käytettiin haussa mukana olleiden eri yliopistojen välisen tutkimustoiminnan koordinoimiseksi ja kokousten järjestämiseksi sekä myös osittain tutkijafoorumin luomiseksi IPR University Centerin kotisivuille. Lisäksi siitä maksettiin osittain suunnittelijan palkka. IPR-koordinaatioprojektia koskevia kokouksia järjestettiin kolme kertaa v Kaikista projekteista oli edustaja läsnä professori Bruun ja tutkija Heikkinen IPR University Centeristä osallistuivat Lapin yliopiston Oulussa järjestämään tutkijaseminaariin Intellectual Property as Property. IPR University Center järjesti Nordiskt nätverksmöte i immaterialrätt för doktorander Hanasaaressa. Konferenssiin osallistui tutkijoita kaikista Pohjoismaista ja Saksasta. Kaikkiaan mukana oli 46 tutkijaa. Konferenssin isäntänä toimi professori Niklas Bruun. Suomen Akatemia osallistui konferenssin rahoitukseen. Tutkimusprojektissa mukana olleiden tutkijoiden julkaisut v. 2002: Niklas Bruun: Intellectual Property Law. In "An Introduction to Finnish Law" (ed. Juha Pöyhönen). Kauppakaari, Finnish Lawyers Publishers. Helsinki Pp Niklas Bruun: Design Protection in Europe in the Future. Presentation at the European Community Trade Mark Attorneys Association (ECTA) conference in Helsinki May Conference report can be ordered on the ECTA website

10 10 Niklas Bruun: Den tysta revolutionen. Om EU:s inverkan på finländsk lagstiftning och rättskultur. Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 17 december Julkaistu Sphinx, Finska Vetenskapssocietetens årsbok Helsingfors Niklas Bruun: Kirja-arvostelu Timo Kivi-Koskinen, Työsuhdekeksinnöt, IPRinfo 2002/4. Niklas Bruun: Tekijänoikeuslaki uudistuu (pääkirjoitus) IPRinfo, Tekijänoikeuden teemanumero Niklas Bruun: Mielenkiintoinen raportti globalisaatiosta ja IPR:stä. IPRinfo 2002 : 4, s Pekka Heikkinen: Teoksen käsite ja tekijäoikeuden tulkinta. III oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäivät ( ). Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja, N:o 2, s Joensuu. Pirjo Kontkanen: Exploatering av universitetsuppfinningar: en komparativ överblick över lagstiftningen i Danmark, Tyskland, Norge och Finland (Exploitation of university patents: a comparative survey of Danish, German, Norwegian and Finnish legislation). Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NIR, Häfte 6/2002, s Pirjo Kontkanen: Yliopistokeksintöjen hyödyntäminen tieteen vapaus ja yliopistotoiminta muutosten edessä? Käsikirjoitus, ei vielä julkaistu. Marcus Norrgård: Interimistiska förbud i immaterialrätten. 2002, 374 s. (nid.) Lakimiesliiton Kustannus, Talentum. ISBN : X. Väitöskirja. Mia Pakarinen: Domain-nimiriidat ja urheilun tavaramerkit. IPRinfo 2002 : 2, s Kazumasa Soga: Recent IPR news from Japan. IPRinfo 2/2002, s Petra Sund-Norrgård: Domännamnstvister och ond tro. En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii. Serial: Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan - (56) Swedish School of Economics and Business Administration Research Reports- (56) Svenska handelshögskolan, ISBN: (printed); ISBN: (PDF) URN: URN:ISBN: Licenciatsavhandling. Petra Sund-Norrgård. Ond tro och UDRP-förfarandet (Bad faith and the UDRP proceedings). Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NIR, Häfte 6/2002, s Petra Sund-Norrgård: Immateriaalioikeuden laajeneminen puhutti Islannissa - NIRkokous 2002, Reykjavik. IPRinfo 2002 : 3, s IPR University Centerin tutkijatilaisuudet tutkimusprojektissa mukana oleville klo Tri Kazumasa Soga aiheesta: Business Method Patents in Japan klo Ilkka Rahnaston väitöskirjasta:

11 11 CIMO apuraha How to Leverage Intellectual Property Rights Tutkijoiden Nordiskt Nätverksmöte Hanasaaressa, jonka IPR University Center järjesti ja kustansi. Osallistujia Pohjoismaista ja Saksasta klo Marcus Norrgårdin väitöskirjasta: Interimistiska förbud i immaterialrätten klo Jukka Palmin väitöskirjasta: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä IPR University Center/Svenska handelshögskolan anoi määrärahaa CIMO:lta (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus) ja CIMO myönsi mk stipendin 10 kuukaudeksi tri Sogalle tutkimustyön tekemiseen. Tri Soga on tehnyt tutkimustyötä aiheesta: A Comparative Study on Article 7 of the Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases with Japanese Law

12 12 Liite 1 IPR-laitos Tilinpäätös kaudelta Tulot Kurssitulot ,86 Jäsenmaksut ,98 Muut tulot , ,16 Menot Henkilöstökulut ,70 Vuokra ja hallinto ,38 Tarvikkeet 1 937,55 Kopiointi, painatus ym 7 264,83 Mainonta ja postitukset 7 406,51 Puhelin ym toimstopalvelut 2 134,15 Kurssi- ja kokousjärjestelyt 3 418,61 Koulutus ja muut palvelut 4 189,63 Matkat ,39 Muut kulut 107, ,65 Kauden ylijäämä 2 068,43

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993-

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993- Jarno Tepora Yksityisoikeuden laitos PL 4, 00014 Helsingin yliopisto puh. 09-191 22817 tai 040-554 2807 e-mail: jarno.tepora@helsinki.fi YLIOPISTOPORTFOLIO 2010 1. HENKILÖTIEDOT Syntymäpaikka ja -aika

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin, ohjaus Erkki Saarela, ensi-ilta 18.5.2004. Kuva: Susanna Kekkonen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Mila 4/ 2008 28.8.2008

Mila 4/ 2008 28.8.2008 Mila Suomen Maanmittausinsinöörien Liiton jäsenlehti 4/ 2008 28.8.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot