IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuosiksi Toimitilat Hallinto Johtokunta Toimihenkilöt Talous KOULUTUS Perusopinnot Maksulliset seminaarit Tekijänoikeuskoulutukset Tavaramerkistä brändiin -koulutusohjelma Tilauskoulutus Koulutusjaosto Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarja TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu Tilaisuudet jatko-opiskelijoille ja tutkijoille Akateemiset kurssit Suomen IPR-strategian perusselvitys Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym KANSAINVÄLINEN TOIMINTA One Right System for IP Vision Impossible -konferenssi Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö Vierailu Luxemburgiin Pohjoismaiden ja Pietarin yhteistyöhanke Osallistuminen tapahtumiin JULKAISUT...21 LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.22

3 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS TIIVISTELMÄ Vuonna 2008 IPR University Centerin toiminta on laajentunut ja esimerkiksi maksullisten koulutusten kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti. Toiminnan laajentaminen yliopistotasolla ei korkeakoulu-uudistuksesta johtuen onnistunut. Ponnisteluja uusien yliopistojen mukaan saamiseksi jatketaan. INNOCENT-tutkijakoulu jatkoi toimintaansa edellisten vuosien tapaan ja uusia tutkijapaikkoja haettiin vuonna Tutkijakoulu teki tiivistä yhteistyötä saksalaisen Bayreuthin yliopiston tutkijakoulun kanssa. Yhteistyön puitteissa järjestettiin tutkijatapaamisia sekä kansainvälinen konferenssi One Right System for IP Vision Impossible? Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2008 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. Instituutti oli mukana kansallisessa IPR-strategia hankkeessa tekemällä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta perusselvityksen ja osallistumalla hankkeen ohjausryhmän työhön. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta entisen neljän numeron sijaan viisi numeroa vuonna Yksi lehdistä oli englanninkielinen ja teemanumeroita oli kaksi, yksi patentteja ja yksi tekijänoikeutta käsittelevä. Instituutin kotisivut (www.iprinfo.com) saivat syksyllä 2008 uuden ilmeen ja kotisivujen rakennetta muutettiin käyttäjäystävällisemmäksi. Kehitystyö jatkuu vuoden 2009 puolella. Vakituisten työntekijöiden lisäksi instituutissa toimi vuoden aikana 3 harjoittelijaa, kukin 3 kuukauden jakson. Lisäksi marraskuusta alkaen instituutissa oli tutkimusapulainen projektityönä tehtäviä selvityksiä varten. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

4 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi Toimitilat 1.4 Hallinto 1.5 Johtokunta IPR University Centerin ja Helsingin yliopiston välinen tavoitesuunnitelma vuosiksi solmittiin Tavoitesopimuksen mukaan instituutti raportoi toiminnastaan toimintakertomuksessaan. IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Johtokunnan toimikausi loppui , jonka jälkeen uusi johtokunta aloitti tehtävässään. Johtokunta piti vuonna 2008 neljä kokousta ja yhden sähköpostikokouksen. Johtokunta Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto ja sihteerinä Auri Saarainen. Johtokunnan jäseniä olivat: Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas, varajäsenenä dekaani, professori Jukka Kekkonen - professori Jarno Tepora, varajäsenenä professori Rainer Oesch Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko, varajäsenenä lehtori Kari Hoppu Svenska handelshögskolan - förvaltningsdirektör Mauno Lindroos, varajäsenenä ekonomichef Fred Olin, Teknillinen korkeakoulu - professori Ari Ekroos, varajäsenenä Innovaatiokeskuksen johtaja Veijo Ilmavirta

5 Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto, varajäsenenä yliassistentti, OTT Katariina Sorvari Toimihenkilöt Henkilöstön edustaja - informaatikko Päivi Helander, varajäsenenä koulutussihteeri Enni Heikintalo Ulkopuoliset asiantuntijat - OTT Ilkka Rahnasto, Vice President, IPR, Nokia Oyj, varajäsentä ei nimetty - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry, varajäsenenä asianajaja Kristiina Harenko, asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy - asianajaja Marja Tommila, Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy, varajäsenenä patenttiasiamies Solveig Nylund, Kolster Oy Ab. Johtokunta Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas, varajäsenenä professori Rainer Oesch - professori Heikki Halila, varajäsenenä professori Jarno Tepora Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko, varajäsenenä lehtori Kari Hoppu Svenska handelshögskolan - assistant professor Marcus Norrgård, varajäsenenä förvaltningsdirektör Mauno Lindroos Teknillinen korkeakoulu - professori Juha Laine, varajäsenenä Innovaatiokeskuksen johtaja Veijo Ilmavirta Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto, varajäsenenä yliassistentti, OTT Katariina Sorvari Henkilöstön edustaja - informaatikko Päivi Helander, varajäsenenä koulutussihteeri Enni Heikintalo Ulkopuoliset asiantuntijat - OTT Ilkka Rahnasto, Vice President, IPR, Nokia Oyj, varajäsenenä johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj Abp - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry, varajäsenenä asianajaja Kristiina Harenko, asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy - patenttiasiamies Cristoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine Oy, varajäsenenä toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Johtokunnan puheenjohtajana jatkoi professori Ari Saarnilehto Turun yliopistosta, varapuheenjohtajana jatko Lena Sisula-Tulokas ja sihteerinä toimi Auri Saarainen IPR University Centeristä. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala

6 Informaatikkona FM Päivi Helander Koulutussihteerinä tradenomi, HSO Enni Heikintalo Viestintäsihteerinä tradenomi Auri Saarainen Harjoittelijana oik. yo Tuomas Tiittala Harjoittelijana fil. yo Erkka Rautio Tutkimusapulaisena oik. yo Ville Savela Harjoittelijana oik. yo Mikko Virtanen Talous Instituutin talous perustui jäsenyliopistojen suorittamille maksuosuuksille. Maksuosuuden suuruus oli ,14 euroa. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Kaksinkertaisen maksuosuuden maksoi Helsingin yliopisto. Yksinkertaisen maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan ja Teknillinen korkeakoulu. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. Instituutin suurimmat menoerät olivat palkkakustannukset ja toimitilavuokrat, uudet tietokoneet ja suuri kirjekuoritilaus. Instituutin tilinpäätös osoittaa toimintavuodelta ,66 euroa alijäämää. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1). Alijäämä koostuu budjetoimattomista hankinnoista, kuten postikuorista, instituutin logolla varustetuista kynistä ja uudesta Webropol- käyttöjärjestelmästä koulutuksineen. Lisäksi instituutin palkkakustannukset kasvoivat edellisistä vuosista.

7 2. KOULUTUS Perusopinnot Syventävät opinnot Uutiskurssi 2.2 Maksulliset seminaarit IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Kannatusyhdistys korvasi Turun yliopiston opiskelijoiden matkakustannukset projektien Helsingissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Syksyllä 2007 alkanut syventävien opintojen projekti Tunnusmerkkioikeudet ja kilpailu päättyi keväällä Opiskelijoille vapaaehtoinen vierailu EYtuomioistuimeen Luxemburgiin järjestettiin Syventävien opintojen projekti Patenttioikeus ja globaalit markkinat alkoi syksyllä Projektiin osallistui 17 opiskelijaa Helsingin ja 7 opiskelijaa Turun yliopistosta. Projektin ryhmätyöseminaari järjestettiin Tvärminnessä. Projekti jatkuu keväällä Lukuvuonna instituutin informaatikon koordinoiman kurssin Immateriaalioikeuden uutisten seuranta ja työstäminen (4 op) aloitti yksi opiskelija Helsingin yliopistosta ja yksi Hankenin IPR-maisteriohjelmasta. Tehtävänä on laatia immateriaalioikeutta käsitteleviä uutisia IPR University Centerin kotisivulle. Lukuvuonna opiskelijoita ei ollut. Seminaaritoiminnan organisointia uudistettiin vuoden aikana. Kannatusyhdistyksen jäsenet alkoivat osallistua aktiivisesti useiden seminaarien ohjelman suunnitteluun ja vastata niiden puheenjohtajuudesta. Lisäksi seminaarien aiheet päätettiin pääosin koulutusjaostossa. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat maksulliset seminaarit. Patenttioikeudenkäyntien ABC To klo , Radisson SAS Royal Hotel Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Petri Rinkinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Osallistujia: 49 Lääkeaineet ja IPR Ti klo , Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Puheenjohtajana patenttiasiamies Solveig Nylund, Kolster Oy Ab Osallistujia: 28 Current Developments in International Patent Law Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana Marja-Leena Mansala Osallistujia: 15

8 Current Developments in Trademark Law Ti klo , Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Puheenjohtajana Marja-Leena Mansala Osallistujia: 12 8 Ajankohtaista mallioikeutta To klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana Marja-Leena Mansala Osallistujia: 14 Tavaramerkkiloukkaus Ti klo , Radisson SAS Seaside Hotel, Helsinki Puheenjohtajana OTL, varatuomari Markku Tuominen, Benjon Oy Osallistujia: 35 Lääkepatenttioikeudenkäyntien erityispiirteet To klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Lasse Laaksonen, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Osallistujia: 27 Ajankohtaista tekijänoikeutta To klo , Radisson SAS Seaside Hotel, Helsinki Puheenjohtajana OTT, yliassistentti Katariina Sorvari, Turun yliopisto Osallistujia: 21 Alihankinnat ja IPR Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Osallistujia: 47 Työsuhdekeksinnöt Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Petri Rinkinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Osallistujia: 23 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 271 henkilöä. Vuonna 2007 maksullisiin seminaareihin osallistui yhteensä 139 henkilöä. Kasvu on ollut 51 prosenttia. Vaikka seminaareja järjestettiinkin kolme enemmän kuin vuonna 2007, kasvoi keskimääräinen kävijämäärä 27 henkilöön seminaaria kohti, kun se vuonna 2007 oli 19 hlöä/seminaari. 2.3 Tekijänoikeuskoulutukset Opetusministeriö myönsi IPR University Center Association ry:lle avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Yhdistys tilasi koulutusten toteutuksen IPR University Center laitokselta. Puheenjohtajana kaikissa tekijänoikeuskoulutuksissa toimi OTT, yliassistentti Katariina Sorvari Turun yliopistosta. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Valokuvaan liittyvät tekijänoikeudet Kuvaaja, kohde ja käyttäjä Ti klo , Radisson SAS Royal Hotel Helsinki Osallistujia: 57

9 Tekijänoikeus & tieto- ja kirjastopalvelut To , klo , Scandic City Tampere Osallistujia: 45 9 Tekijänoikeus & opetus Ti klo , Scandic Jyväskylä Osallistujia: 52 Tekijänoikeus & sisällöntuotanto To klo , Scandic Continental Helsinki Osallistujia: 52 Tekijänoikeus perusteet pähkinänkuoressa To klo Scandic Continental, Helsinki Osallistujia: 40 Valokuvaan liittyvät oikeudet kuvaaja, kohde ja käyttäjä Ti klo , Scandic Tampere City, Tampere Osallistujia: 49 Tekijänoikeus & tieto- ja kirjastopalvelut To klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 67 Tekijänoikeuskoulutuksiin osallistui vuoden aikana yhteensä 362 henkilöä. Vuonna 2007 koulutuksiin osallistui yhteensä 475 henkilöä. Koulutuksia järjestettiin vuonna 2007 kolme enemmän kuin vuonna Vuoden 2008 tekijänoikeuskoulutukset olivat lähes poikkeuksetta loppuunmyytyjä. Koulutusten keskimääräinen kävijämäärä vuonna 2008 oli 51 henkilöä/seminaari. Vastaava luku vuonna 2007 oli 47,5 henkilöä. Tekijänoikeus ja kuvataiteet? keskustelutilaisuus Maksullisten koulutusten lisäksi opetusministeriön tuella järjestettiin maksuton keskustelutilaisuus Helsingin yliopistolla. Tilaisuudessa pohdittiin eri näkökulmista tekijänoikeuden ja taiteen yhtäläisyyksiä ja eroja. Paneeliin osallistuivat OTT, yliassistentti Katariina Sorvari, paneelin puheenjohtajana ja alustajina taidekasvatuksen professori Helena Sederholm, Taideteollinen korkeakoulu; toimitusjohtaja Maria Rehbinder, Kuvasto ry; asianajaja Markku Varhela, Asianajotoimisto Juridia Oy ja taiteilija Jani Leinonen. Tilaisuuteen osallistui 39 henkilöä. 2.4 Tavaramerkistä brändiin -koulutusohjelma Uudistettu Tavaramerkistä Brändiin -koulutusohjelma aloitettiin Koulutusohjelma koostui kahdeksasta seminaarijaksosta ja opetusvierailusta Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (O.H.I.M.). Koulutusohjelmaa uudistettiin siten, että osallistujat voivat lähtötasosta riippuen osallistua joko syksyn 2007 osioon tai kevään 2008 osioon tai molempiin. IPR University Centerin kannatusyhdistyksen jäsenille markkinoitiin myös yksittäisiä seminaareja. Koulutuksen hinta oli 5940 /hlö, (jäsenille 4950 /hlö), yhden osion hinta 3050 /hlö (jäsenille 2530 /hlö) ja yksittäisen seminaarin hinta 640 /hlö.

10 Osa 2 Tavaramerkin valvonta, arvo, puolustaminen, hallinnointi ja markkinointi Tilauskoulutus 2.6 Koulutusjaosto Seminaari V Oikeuksien valvonta, lisensiointi Seminaari VI Kilpailuoikeus ja tavaramerkit, Oikeuksien arvo ja vaikutukset Seminaari VII Internaattiseminaari: Oikeudenkäynti Seminaari VIII Yhteisömalli, Markkinointi Koulutus järjestettiin Radisson SAS Plaza Hotellissa Helsingissä lukuun ottamatta internaattiseminaaria, joka järjestettiin Kokoushotelli Gustaveludissa Tuusulassa. Koulutuksissa luennoivat pääosin suomalaiset asiantuntijat. Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjesti yhteistyössä Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n kanssa Euroopan patenttiasiamieskoulutuksen Helsingissä, Paasitornissa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2008 koe oli läpäistävissä. Koulutuksen rakennetta muutettiin edelliseen vuoteen verrattuna jakamalla koulutus erillisiin osioihin siten, että se soveltui sekä EQE-kokeeseen ensi kertaa osallistuville että koetta uusiville. Koulutuksen osiot: Paper D Training: D Methodology Course Paper C Training: C Methodology Course and Substantive Aspects Molempien koulutusten Discussion Session osiot järjestetään tammikuussa Kouluttajina kurssilla toimivat hollantilaisen DeltaPatentsin kouluttajat Jalle Hoekstra ja Cees Mulder. Koulutukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä. Conference on Innovations and Communications Law Instituutti oli mukana järjestämässä Turun yliopiston isännöimää konferenssia. Instituutti hoiti konferenssin markkinointia, esitteiden suunnittelun, otti vastaan ilmoittautumisia ja huolehti käytännön järjestelyistä. Konferenssiin osallistui 73 henkilöä ympäri maailman. Suunnittele ja suojaa Suunnittelusta aineettomaan pääomaan IPR University Center järjesti yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja Grafia ry:n kanssa iltapäiväseminaarin Seminaarissa käsiteltiin suojaamisen ja sopimusten perusteita erityisesti teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun näkökulmasta. Seminaariin osallistui 43 henkilöä. Koulutusjaoston tavoitteena on tukea instituutin koulutustoiminnan suunnittelua. Koulutusjaostoon kuuluivat hallitussihteeri Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö; patenttiasiamies Anu Keinänen, Patenttitoimisto Kolster Oy Ab; asianajaja Petri Rinkinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy; asianajaja Lasse

11 Laaksonen, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy ja tavaramerkkiasiamies Jarmo Talvitie, Berggren Oy Ab. Jaoston puheenjohtajana toimi pääsihteeri Marja- Leena Mansala ja sihteerinä Enni Heikintalo Luennointi Koulutusjaosto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi runsaasti immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu luennoinnit vuonna Niklas Bruun: Luento: Teollis- ja tekijänoikeuden perusteet Taustaseminaari.Työ- ja elinkeinoministeriö Luento: Private and commercial speech on the internet Inaugural Conference on Innovation and Communications Law. Turku Luento: Intellectual property law, main principles and key koncepts. Finnish-Russian study school in law. Tvärminne, Helsingin yliopisto Puheenjohtaja: International Conference: One Right System for IP Vision Impossible? IPR University Center, Vuosaari, Helsinki. Marja-Leena Mansala: Luento: Tekijänoikeuden rajoitussäännökset ja valokuvan käyttö Valokuvaan liittyvät oikeudet Kuvaaja, kohde ja käyttäjä Luento: Tekijänoikeus rajoitukset ja käyttöluvat Viestinnän lainsäädäntöä, ProCom Oy, Helsinki Luento: Tekijänoikeuksien pyörteissä II RYSÄ-päivät, PKT-säätiö, Helsinki Luento: Henkisen omaisuuden asema luovassa tutkimustyössä ja T&K toiminnassa Immateriaaliset oikeudet ja Etelä-Savo, Miktech Oy, Mikkeli Luento: IPR tietoisku ekonomeille Helsingin Ekonomit ry, jäsentilaisuus, Helsinki Luennot: Copyright in a nutshell ja What about the Internet Intellectual Property Rights in Music and Media, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luento: IPR-hankkeiden ajankohtaiskatsaus Keskuskauppakamarin IPR-valiokunta Luento: Luovuuden suojaaminen tekijänoikeus ja muut keinot Luovan alan tekijänoikeuspäivä, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuuriyrittäjyyskeskus, Turku Luento: Teollis- ja tekijänoikeuden perusteet

12 Kansallinen IPR strategia, taustaseminaari Luento: Patenttioikeudenkäynnit nyt ja tulevaisuudessa Kauppaoikeuden syventävien opintojen projekti Patenttioikeus ja globaalit markkinat Luento: Tekijänoikeudet sähköisessä viestinnässä Seutukoulutus, Loimaan seutukunnan SEUTU-hanke, Loimaa Luento: Tekijänoikeus pähkinänkuoressa Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu, henkilöstökoulutus, Hämeenlinna Luento: Tekijänoikeudet luovilla aloilla Luovien alojen kehittämisohjelma LUKE, Pirkanmaan TE-keskus, Tampere Luento: IPR asiat ajankohtaista Keskuskauppakamarin IPR-valiokunta, Helsinki Luento: Tekijänoikeus Viestinnän keskusliiton keskustelutilaisuus tekijänoikeuslain 3 luvun muuttamistarpeesta

13 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonnakin IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille ja jäsenkorkeakouluille. Vuonna 2008 lehti ilmestyi viisi kertaa entisen neljän sijaan. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä Päivi Helander. Vuoden 2008 ensimmäinen numero oli englanninkielinen, josta otettiin tavallista suurempi painos jaettavaksi Helsinki Aippi Symposiumissa. Lehden neljäs numero painottui patentteihin ja sitä tuki Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry juhlavuotensa kunniaksi. Myös tästä numerosta otettiin tavallista suurempi painos eli 2500 kpl. Numero 5/2008 painottui tekijänoikeuteen, ja sai tukea Suomen Tekijänoikeusyhdistykseltä. Helsinki Aippi Symposiumin ja tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa sekä One Right System for IP - Vision Impossible-konferenssissa. Lehden toimitusneuvoston kokoonpano uudistui syksyllä Päätoimittaja Marja- Leena Mansalan lisäksi neuvostossa jatkavat professori Rainer Oesch (Helsingin yliopisto), patenttiasiamies Antti Peltonen (Kolster Oy Ab), toimitusjohtaja Risto Paananen (Unionimedia Oy) sekä sihteerinä toimitussihteeri Päivi Helander. Toiminnasta jäivät pois tutkija Tuomas Mylly (Turun yliopisto), IPR-asiantuntija Ella Mikkola (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy) ja lakimies Vappu Verronen (Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry). Uusina jäseninä aloittivat neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen (työ- ja elinkeinoministeriö), Mika Kauhanen (Teosto ry), tietopalvelupäällikkö Marjut Kokko (korkein oikeus) sekä asianajaja Rainer Hilli (Roschier Asianajotoimisto Oy). Toimitusneuvosto kokoontui kerran. Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Risto Paananen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. Kesällä 2008 IPR University Center uudisti kotisivunsa niin sanotulla face liftillä, jonka tarkoituksena oli raikastaa ja selkeyttää instituutin kotisivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Uudistuksesta vastasi Naviatech Oy yhdessä IPR University Centerin henkilökunnan kanssa. IPR University Centerin verkkosivut päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokantaan laadittiin vajaat 100 tiivistelmää lähinnä hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevista ratkaisuista. Vuoden 2008 lopussa

14 tietokannassa oli yhteensä 600 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Tietokantaan rekisteröityi vuoden aikana 100 uutta käyttäjää. Yhteensä heitä oli noin 400. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasivat koulutussihteeri ja viestintäsihteeri. Viestintäsihteeri toimitti verkkoon myös IPRinfolehden artikkelit. Informaatikon vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen toimittaminen kotisivulle sekä oikeustapaustietokannan ylläpito. Informaatikko toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (Naviatech Oy) yhteyshenkilönä. 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus IPR University Center tarjoaa informaatiopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin19. Tilaajia oli vuoden 2008 lopussa noin IPR-alan tutkijoiden sähköpostilistalla on 81 henkilöä. Heille lähetettiin kymmenkunta viestiä mm. tutkijaseminaareista, väitöstilaisuuksista ja apurahoista. IPR University Centerin järjestämistä seminaareista lähetettiin noin 3000 esitettä postitse. Lisäksi koulutusta markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä sekä erikseen sidosryhmille postitetulla koulutuskalenterilla, joita lähetettiin noin 1700 kpl. Tietopalvelutyön kokonaismäärä on kasvanut edellisvuodesta n. 30 henkilötyöpäivää. Lisäystä on kaikessa toiminnassa, eniten hankinnassa ja aineistojen käsittelyssä. Tiedonhakutoimeksiantojen jakauma on samantapainen kuin edellisinä vuosina: noin puolet instituutin sisältä ja muilta tutkijoilta, kolmannes yhdistyksen jäseniltä ja ulkopuolisilta ja vajaa neljännes liittyi instituutin kursseihin ja muuhun toimintaan. Käsikirjaston kokoelma karttui lähes 200 teoksella, joista neljäsosa oli tutkielmia. Vuoden lopussa kokoelmassa oli 600 kirjaa, 69 mapillista oikeustapauksia ja alun toistasataa tutkielmaa. Uutuusluettelot (2) julkaistiin verkkosivulla. Aineistoa lainattiin lähinnä tutkijoille, ja keskimäärin lainassa on ollut samanaikaisesti 50 nidettä tai kansiota. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi informaatikko Päivi Helander. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintäsihteeri Auri Saarainen. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. 14

15 3.4 Julkaisusarja 15 Instituutti perusti oman painetun julkaisusarjan keväällä 2007, jolloin siinä julkaistiin kaksi teosta. Verkkojulkaisusarjoissa IPR Series A ja IPR Series B on julkaistu kuusi opinnäytettä, lähinnä lisensiaatintöitä. Vuonna 2008 instituutilla ei ollut julkaisutoimintaa.

16 4. TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu IPR University Centerin immateriaalioikeuden tutkijakoululle Innovation Incentives and the Regulatory Infrastructure (INNOCENT) on myönnetty vuosille viisi tutkijaopiskelijapaikkaa. INNOCENT-tutkijakoulussa työskentelivät vuoden aikana seuraavat tutkijat: Amina Agovic (Australia) Rosa Maria Ballardini (Italia) Wim Helwegen (Alankomaat) Tanja Liljeström (Suomi) Anu Pitkänen (Suomi) , virkavapaalla Liguo Zhang (Kiinan kansantasavalta) Tutkijavaihdossa vuoden aikana olivat seuraavat tukijat: Amina Agovic University of Lund Rosa Maria Ballardini University of California at Berkeley Liguo Zhang Max Planck Institute for Intellectual Property Law, Munich, University of Bayreuth Tutkijakoulun kotisivu löytyy instituutin sivuilta osoitteesta 4.2 Tilaisuudet jatko-opiskelijoille ja tutkijoille Instituutti järjesti seuraavat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitetut tilaisuudet: Post-Graduate Seminar: Product imitation. The interface between IP and unfair competition law in Community Law and selected jurisdictions , Helsingin yliopisto Luennoitsijana professori Ansgar Ohly, University of Bayreuth Copyright Lecture by Professor Ginsburg: Technological Protection Measures and Copyright - Experiences and Future Prospects , Helsingin yliopisto Luennoitsijana professori Jane Ginsburg Columbia Law School. Kommentoijina OTT Mikko Välimäki, Hanken ja OTT Viveca Still, Taideteollinen korkeakoulu. INNOCENT Internal Seminar , tutkijakoulun sisäinen seminaari, Helsingin yliopisto Lecture on the Conceptional Structure of Intellectual Property , Helsingin yliopisto Luennoitsijana tutkija Michael Goldhammer, University of Bayreuth Copyright Lecture by Professor Fitzgerald: Current Issues on Copyright , Helsingin yliopisto Luennoitsijana professori Brian Fitzgerald, Queensland University of Technology, Faculty on Law, Brisbane Australia

17 4.3 Akateemiset kurssit 17 Instituutti oli mukana seuraavien akateemisten kurssien toteutuksessa: IPR in Context Hanken ja INNOCENT-tutkijakoulu, kurssi jatko-opiskelijoille Luennoitsijoina Niklas Bruun, Martin Björklund, Graeme Dinwoodie, Jonas Malmberg, Marcus Norrgård, Ansgar Ohly ja Marjut Salokannel International IP Law , HANKEN ja Helsingin yliopisto, maisteriopintojen kurssi Luennoitsijoina Niklas Bruun, John Cross ja Marcus Norrgård, 4.4 Suomen IPR-strategian perusselvitys 4.5 Tutkimusjaosto Instituutti teki työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta immateriaalioikeuksiin liittyvän perusselvityksen Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä käytettäväksi kansallisen IPR-strategian valmistelussa. Selvityksen laatimisesta vastasi Marja-Leena Mansala. Tutkimusjaoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä IPR-alan tutkijoiden keskuudessa, parantaa tiedotusta jatko- ja tutkijakoulutuksesta ja muista seminaareista sekä lisätä verkkosivujen hyötykäyttöä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusjaostoon kuuluivat professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto; yliassistentti, OTT Katariina Sorvari, Turun yliopisto; yliassistentti Tuomas Mylly, Turun yliopisto; professori Juha Laine, Teknillinen korkeakoulu; tutkija Mikko Välimäki, Svenska handelshögskolan; professori Matti Rudanko, Helsingin kauppakorkeakoulu; yliopistonlehtori, professori Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan; kauppaoikeuden assistentti Tanja Pihlajarinne, Helsingin yliopisto. Tutkimusjaoston puheenjohtajana oli professori Niklas Bruun ja sihteerinä Enni Heikintalo. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.

18 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Ulkoasiainministeriölle lausunto Väärentämisen vastainen kauppasopimus, ACTA Eduskunnan talousvaliokunnalle asiantuntijalausunto Yhteisöpatentti sekä eurooppalaisen patenttioikeudenkäyntijärjestelmän kehittäminen (U 54/2000) Eduskunnan talousvaliokunnalle asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä 100/2008 siltä osin kuin siinä on kysymys patenttisuojaan liittyvistä kysymyksistä Ulkoasiainministeriölle lausunto Rikosseuraamukset ja ei-maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät EU:n neuvottelemissa sopimuksessa HEL Lisäksi Niklas Bruun antoi yhdessä professori Kaarlo Tuorin kanssa oikeusministeriölle lausunnon IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen -nimisestä työryhmämietinnöstä (2007:20). 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Puheenjohtaja: Tekijänoikeusneuvosto, opetusministeriö asti - Puheenjohtaja: Tekijänoikeustoimikunta, alkaen Puheenjohtaja: Liiketapalautakunta, Keskuskauppakamari - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Yhdenvertaisuustoimikunta, oikeusministeriö - Jäsen: European Corporate Governance Forum 2008 (Euroopan komissio) - Jäsen: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) Puheenjohtaja: NIR toimitusneuvosto - Päätoimittaja Juridiska föreningens tidskrift, JFT - Jäsen: International Advisory Panel, European Journal of Industrial Relations - Eduskuntakuulemiset: o Kuultu asiantuntijana immateriaali- ja EU oikeudesta eri valiokunnissa Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Pysyvä asiantuntijajäsen: Kansallisen IPR strategian ohjausryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Keskuskauppakamarin IPR-valiokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Varajäsen: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö - Hallituksen jäsen: Suomen AIPPI ry - Jäsen: The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Programme Committee - Kuultavana: o ulkoasiainvaliokunta HE 100/2008 o sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 100/2008 o Kirjallinen asiantuntijalausunto talousvaliokuntaan HE 100/2008 Päivi Helander toimi Tietoasiantuntijat ry:n hallituksen, koulutustoimikunnan ja tekijänoikeusryhmän jäsenenä.

19 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA One Right System for IP Vision Impossible -konferenssi IPR University Center ja INNOCENT-tutkijakoulu järjestivät One Right System for IP Vision Impossible? konferenssin Hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Konferenssiin osallistui110 henkeä, joista noin puolet oli ulkomaalaisia. Konferenssissa luennoivat professori Niklas Bruun; professori Anette Kur, Max Planck Institute for Intellectual Property Law, Munich; professori Thomas Riis, Copenhagen Business School; professori Graeme Dinwoodie, Chicago-Kent College of Law; Dr Ilkka Rahnasto, Vice President, IPR, Nokia Corporation; professori Andrew Christie, University of Melbourne; professori Antonina Bakardjieva, University of Stockholm; professori Anskar Ohly, University of Bayreuth; professori Michael Landau, Georgia State University; professori Marianne Levin, University of Stockholm. Lisäksi 17 tutkijaa esitteli tutkimuksiaan konferenssin working groupeissa. Työryhmien puheenjohtajina toimivat professori Diethelm Klippel, University of Bayreuth; professori Josef Drexl, Max Planck Institute for Intellectual Property; professori Andrew Christie, University of Melbourne; professori Severine Dusollier, University of Namur. Konferenssi oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa suomalais-saksalaista tutkijakouluyhteistyötä. 6.2 Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö 6.3 Vierailu Luxemburgiin Yhteistyöprojekti INNOCENT-tutkijakoulun ja saksalaisen, Bayreuthin yliopistossa toimivan Intellectual Property and the Public Domain tutkijakoulun kanssa jatkui. Projektin puitteissa mm. järjestetään vuosittain vähintään yksi yhteinen seminaari ja tarjotaan mahdollisuus tutkijavaihtoon. Suomen Akatemia on myöntänyt projektille rahoituksen vuosille Vuoden aikana järjestettiin seuraavat seminaarit: Joint Doctoral Seminar, Bayreuth Intellectual Property and Private International Law, Bayreuth Joint Doctoral Seminar, Helsinki One Right System for IP Vision Impossible?, Helsinki Tutkijavaihtoon osallistuivat seuraavat tutkijat: Sören Rieger, University of Bayreuth Suomessa Liguo Zhang INNOCENT-tutkijakoulusta Saksassa Michael Goldhammer, University of Bayreuth Suomessa Professori Ansgar Ohly, University of Bayreuth oli Suomessa vierailevana professorina Instituutti järjesti syventävien opintojen projektin opiskelijoille sekä INNOCENTtutkijakoulun tutkijoille vierailun Luxemburgiin Matkan aika tutustuttiin EU:n virkamiestuomioistuimeen sekä EY-tuomioistuimeen. Matkalle osallistui 6 opiskelijaa, 4 INNOCENT-tutkijaa sekä 4 opettajaa.

20 6.3 Pohjoismaiden ja Pietarin yhteistyöhanke 20 Instituutti osallistuu Pohjoismaiden neuvoston rahoittamaan hankkeeseen Enhancing Intellectual Property Rights Competence and Cooperation in St. Petersburg, Finland, Denmark and Sweden, jota koordinoi Itämeri-instituutti. Hanke on jaettu neljään osioon: 1. Promoting IPR system development in St. Petersburg 2. Enhancing cooperation of Nordic and Russian authorities on IPR protection and enforcement 3. Promoting IPR education cooperation 4. IPR awareness raising campaign in St. Petersburg. Instituutin osuus kohdistui pääosin kolmanteen osioon. Pietarilaisyliopistojen ja - tutkimuslaitosten asiantuntijaryhmä vieraili Helsingissä ja edelleen Göteborgissa. He esittelivät IPR-alan koulutusta omissa yliopistoissaan. Seminaarissa keskusteltiin koulutuksen parantamisesta eri tasoilla ja virtuaalisen oppimisympäristön luomisesta. Seminaariin osallistuivat pääsihteeri Marja-Leena Mansala ja informaatikko Päivi Helander. 6.4 Osallistuminen tapahtumiin Niklas Bruun: Conference on Innovation and communication law, Turku ATRIP-konferenssi, München, Saksa XXIX NIR-Mötet och Centernnial Celebration, Tukholma, Ruotsi Dissemination of IP Knowledge in Universities, EPO-seminar, Haag, Alankomaat Marja-Leena Mansala: AIPPI Programme Committee Meeting, Pariisi, Ranska Conference on Innovation and communication law, Turku XXIX NIR-Mötet och Centernnial Celebration, Tukholma, Ruotsi AIPPI Congress, Boston, USA Innovation and Intellectual Property in Financial Services, Helsinki Utveckling av kravet på uppfinningshöjd, Tukholma, Ruotsi

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö sekä 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 9 500

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013 n toimintakertomus 2013 sivu 2 / 22 Sisällys Yhteenveto... 3 1. Hallinto... 4 Yhdistyksen hallitus... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 2. Järjestetyt tilaisuudet... 7 Seminaarit... 7 Keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot