NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006"

Transkriptio

1 1(7) Aika Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen jäsen Jussi Laurikainen, hallituksen jäsen Annukka Nurmi, hallituksen jäsen, kohdasta 4 -> Teemu Ruikka, hallituksen jäsen Topi Ruotsalainen, hallituksen jäsen Mikko Salo, hallituksen jäsen Jenna Villanen, hallituksen jäsen Anders Wikman, hallituksen jäsen Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen Jussi Laurikainen, hallituksen jäsen

2 2(7) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI TIEDOKSI TOIMINTA Thairuokakurssi Tahkon skimbareissu Kevätpurjehdus Kaljat Viski tasting Tekijänoikeusseminaari Esiintymiskoulutus Yhteistyö Talentumin kanssa Business Law Forum MBA-info SUOMEN LAKIMIESLIITTO RY Toimielimet YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen kevätkokous TALOUS Tilinpäätös Yhdistyksestä eronneet Jäsenmaksut TOIMINTA NUORET LAKIMIEHET JÄSENLEHTI Jäsenlehti 1/ Tulevat vuoden 2006 numerot Lehden talous TOIMINTA MAAKUNNISSA HELSINGIN OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PUBLIIKIT / YHDISTYKSEN ESITTELY SLML:N TILOISSA SÄHKÖINEN TIEDOTUS M.E.T.A SEURAAVA KOKOUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 7

3 3(7) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja toivotettiin kaikki tervetulleiksi hallituksen 2006 kevätkauden kolmanteen kokoukseen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Etukäteen jaettu kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3 TIEDOKSI 4 TOIMINTA 4.1 Thairuokakurssi 4.2 Tahkon skimbareissu 4.3 Kevätpurjehdus 4.4 Kaljat 4.5 Viski tasting LIITE 1 Ei ollut tiedoksi merkittäviä asioita. Thairuokakurssi pidetään klo 17:30. Kurssin hinta on 25,00 euroa. Päätettiin liian vähäisen osanottajajoukon takia perua Tahkon skimbareissu vuodelta Päätettiin hyväksyä Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy:n 600,00 euron yhteistyötarjous. Purjehduksen muihin järjestelyihin palataan myöhemmin. Keskusteltiin uudesta Helsingin kuukausikaljakonseptista. Päädyttiin vastaisuudessa olla järjestämättä kaljoja kuukausittain, mutta pyrkiä järjestämään kaljat ns. kvartaalikaljoina noin neljä kertaa vuodessa. Päätettiin pitää uuden konseptin mukaiset kaljat ensimmäisen kerran illalla. Tapahtumavastaava Topi Ruotsalainen selvittää sopivaa paikkaa ja ohjelmaa. Päätettiin selvittää mahdollisuutta järjestää viski tasting Lahdessa Päätettiin houkutella mukaan erityisesti Lahden seudun nuoria lakimiehiä.

4 4(7) 4.6 Tekijänoikeusseminaari 4.7 Esiintymiskoulutus 4.8 Yhteistyö Talentumin kanssa 4.9 Business Law Forum 4.10 MBA-info 5 SUOMEN LAKIMIESLIITTO RY Päätettiin järjestää yhteistyössä Yksityisalojen Lakimiehet ry:n kanssa Tekijänoikeusseminaari kevään kuluessa. Järjestelyihin palataan kokouksissa niiden edistyessä. Päätettiin selvittää esiintymiskoulutuksen hintaa. Todettiin kurssivapaapaikkajärjestelyn jatkuvan Talentumin kanssa kesällä 2005 sovitun mukaisena. Todettiin, että NuLalla on yksi vapaapaikka Business Law Forum kursseille syksyllä Kurssipaikka laitetaan hakuun syksyn ohjelman ilmestyttyä myöhemmin keväällä. Todettiin, että Helsingin Kauppakorkeakoulun ("HKKK") MBA -ohjelma järjestää NuLan jäsenistölle ja kansainvälisten lakimiesten yhdistykselle suunnatun MBA -infotilaisuuden HKKK:n tiloissa. Ilmoittautumiset pääsihteeri Salla Tuomiselle sähköpostitse mennessä. 5.1 Toimielimet Todettiin seuraavat asiat: Hallitus on kokoontunut ja vahvistanut loput valio- ja toimikunnat. NULAn ehdotukset Tasa-arvojaostoon valittavasta Jenna Villasesta ja Koulutuspoliittisen valiokuntaan valittavasta Olli Kärkkäisestä oli hyväksytty. Vastavalmistuneen oikeustieteen kandidaatin / maisterin vähimmäispalkkasuositus vahvistetaan kokouksessa Helsingin kesäpäivä on Valtakunnallinen kesäpäivä on Savonlinnassa. Valtuuskunnan vaali järjestetään postivaalina Opiskelijavaliokunta on kokoontunut ja valinnut varapuheenjohtajaksi Mikko Salon. OVK:n kick off tilaisuus oli järjestetty Vuodelle 2006 on suunniteltu järjestettäväksi edunvalvontakartoitus (opiskelijoiden työaika- ja palkkatutkimus), uudistaa SLML:n kotisivuilla olevat opiskelijasivut, järjestää SAKKE 2006 tapahtuma Porissa ja käynnistää cv-pankki yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton Nuorten jaoston kanssa. Koulutuspoliittinen ja Yksityissektorin valiokunta kokoontuvat

5 5(7) 6 YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen säännöt Todettiin, että yhdistysrekisteri on vaatinut yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyihin yhdistyksen sääntöihin muutoksia: 6.2 Yhdistyksen kevätkokous LIITE 2 Hyväksyttiin muutosehdotukset muilta osin kuin kohdan 3 kohdan 6 osalta. Päätettiin, että 3 :n 6 kohdan osalta pääsihteeri Salla Tuominen keskustelee yhdistysrekisterin kanssa onko kohta mahdollista muuttaa kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: "toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta" ja hyväksyä kyseinen muotoilu, mikäli se viranomaisen mielestä on hyväksyttävä. Muutetut säännöt kuuluvat seuraavasti: LIITE 3 Päätettiin tiedustella yhdistyksen tilintarkastajilta heidän kantaa yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen yhdistysrekisterin vaatimuksesta ja kevätkokouksen pitämiseen aiemman suunnitelman mukaan Todettiin, että hallituksen sääntöihin yhdistysrekisterin toimesta tekemät muutokset on tarkoitus vahvistuttaa edelleen yhdistyksen kevätkokouksessa. Hyväksyttiin kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen. LIITE 4 Todettiin, että kutsu julkaistaan LakimiesUutisissa Hyväksyttiin ehdotus yhdistyksen kevätkokouksen esityslistaksi esitettäväksi kevätkokoukselle. 7 TALOUS 7.1 Tilinpäätös 2005 LIITE 5 Käsiteltiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen vuodelta LIITE 6 Todettiin, että tilinpäätös toimintakertomuksineen ja hallituksen sekä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat annetaan tilintarkastuksen suorittamista varten tilintarkastajille.

6 6(7) 7.2 Yhdistyksestä eronneet Todettiin seuraavat henkilöt (yhteensä 14 henkilöä) eronneiksi: LIITE Jäsenmaksut TOIMINTA Merkittiin tiedoksi. Todettiin vuoden 2006 jäsenmaksulaskujen lähteneen kaikille vuosijäsenille. 9 NUORET LAKIMIEHET JÄSENLEHTI 9.1 Jäsenlehti 1/2006 Jutut ovat toimituksessa. Lehti 1/2006 ilmestyy huhtikuussa. 9.2 Tulevat vuoden 2006 numerot 9.3 Lehden talous 10 TOIMINTA MAAKUNNISSA Todettiin lehden 3/2005 olevan saatavilla kotisivuilta. Todettiin, että lehden 2/2006 teemana on sijoittaminen ja 3/2006 pätkätyöt. Todettiin, Talentumilta tulevan vuodelle 2006 kaksi kansimainosta paljousalennuksella yhteishintaan 1000 euroa ja TKK:lta tulevan kaksi mainosta vuodelle 2006 hintaan 1080,00 euroa. Todettiin, että Rovaniemelle suunniteltu yhdistyksen esittelyreissu on peruttava aikataulusyistä, mutta Rovaniemelle mentäneen esittelemään toimintaa esim. Artiklan vuosijuhlien yhteydessä syksyllä Ouluun pyritään saamaan oma yhteyshenkilö. Päätettiin edelleen selvittää mahdollisuutta valmistaa yhdistyksestä esittelylehtinen, jota voitaisiin jakaa vastavalmistuneille oikeustieteellisissä tiedekunnissa tutkintotodistusten jakamisen yhteydessä. 11 HELSINGIN OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PUBLIIKIT / YHDISTYKSEN ESITTELY SLML:N TILOISSA Todettiin, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan publiikin yhteydessä pidettävän NuLan esittelytilaisuuden hoitavat puheenjohtaja Nyman ja päätoimittaja Hirvonen, yritysyhteistyövastaava Salo ja seminaarit, koulutus ja ekskursiot vastaava Wikman ja pääsihteeri Tuominen.

7 7(7) 12 SÄHKÖINEN TIEDOTUS 13 M.E.T.A. 14 SEURAAVA KOKOUS 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että yhdistyksen esittelyvuorosta päätetään tulevassa kokouksessa. Todettiin, että Bulletin oli lähetetty aiemmin päivällä. Ei muita esille tulevia asioita. Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään klo 18:00 Lakimiesliiton Ylähuoneella. Puheenjohtaja totesi kokouspöytäkirjan tarkastuksen tapahtuvan sähköpostitse ja päätti kokouksen. VAKUUDEKSI: Janne Nyman hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen pääsihteeri

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme European Law Students Association - ELSA Turku ry Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 12.1.201 klo 14.15 Paikka: SH

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2)

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2) AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2) 1 helmikuuta 2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistaina 212005 klo 100 n kotona, Espoossa Läsnä puheenjohtaja Krista Riihelä Anna Uimonen Irma Hardén Poissa Miia

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan.

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland. Piirikuvernööri, DG 2012-2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Distriktsguvernör DG 2012 2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Lions

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 5.5.2014 Paikka: Tallikuja 2 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt (saapui

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18:00 Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Turo Tossavainen,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE SYYSKOKOUSKUTSU Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään BRIDGE- AREENALLA (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) lauantaina 19. marraskuuta 2011 klo 9.30. Käsiteltävänä ovat SBL:n

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 2.3.2015 klo 18.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot