IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous KOULUTUS Perusopinnot Seminaarit ja brunssit Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke Maailman henkisen omaisuuden päivä Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.21

3 IPR University Center 3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli IPR University Centerin kannalta monessa mielessä tapahtumarikas. Helsingin yliopisto toivoi, että instituutti olisi hallinnollisesti siirretty yliopiston sisällä tiedekunta- tai laitostasolle, mutta tältä pohjalta oli vaikea löytää instituutille toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Tämä johti lopulta siihen, että instituutin johtokunta yksimielisesti päätti siirtää instituutin hallinnon Hankenin alaisuuteen vuoden 2014 alusta, sillä Hanken osoitti, että sillä on valmius luoda instituutille hyvät ja edulliset toiminnalliset puitteet. IPR University Centerin toiminta on edelleen ollut laaja-alaista ja monipuolista. IPR University center on kuluvana vuonna järjestänyt 46 erilaista koulutustilaisuutta, joissa on käynyt yhteensä runsaat 1880 henkilöä. Instituutilta myös tilattiin pitempiaikaisia koulutusohjelmia, muun muassa Aallon ja HY:n tutkimushallinnolle sekä uuden IPRtuomioistuimen henkilökunnalle. Lisäksi IPR University Center toimi valtakunnallisen Maailman Henkisen Omaisuuden Päivän päätapahtuman järjestäjänä huhtikuussa Tohtorikoulutus on ollut tärkeä IPR University Centerin toiminnan painopiste. Instituutin tuella järjestettiin tohtorikoulutettaville suunnattua koulutusta ja yhteistyö Saksan Bayreuthin yliopiston ja Max Planck instituutin kanssa jatkui. Instituutti on vuonna 2013 ollut aktiivisesti mukana tukemassa Kiinan CASSin kanssa tehtävää yhteistyötä ja seminaaritoimintaa. Eduskunta hyväksyi vihdoin vuonna 2013 immateriaalioikeuden koulutuskysyntään vaikuttavan teollisoikeusasiamiesrekisteriä ja -tutkintoa koskevan lain. Instituutti jatkoi kuluvana vuonna menestyksekästä eri kohderyhmille suunnattua tekijänoikeuskoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuella. Myös OKM:n taloudellisella tuella luotua, maksutonta Operight-tietokantaa kehitettiin edelleen. Lisäksi järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen opettajille suunnattu tekijänoikeuspäivä Toimintavuosi 2013 toi myös uusia haasteita IPR University Centerin toiminnalle. Ennen vuoden vaihdetta sekä Aalto-yliopisto että Helsingin yliopisto päättivät irtisanoa instituutin rahoittamista ja toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen vuoden 2015 alusta. Tästä johtuen johtokunta joutuu vuonna 2014 selvittämään, löydetäänkö sellaiset yhteistyö- ja toimintamuodot, että kaikki jäsenet jatkossakin voisivat olla mukana yhteistyössä. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä yhteistyöstä vuonna Helsingissä Niklas Bruun

4 4 TIIVISTELMÄ Vuonna 2013 IPR University Centerin toiminta on jatkunut aktiivisesti. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne ovat kannattavaa toimintaa. Koulutuksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa, joissa instituutti on ollut mukana, kävi vuonna 2013 yhteensä 1882 osallistujaa. Erilaisia tilaisuuksia maksullisista seminaareista ilmaisiin keskustelutilaisuuksiin järjestettiin 46. Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2013 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta neljä numeroa vuonna Numero 3/2013 oli englanninkielinen ja numero 4/2013 keskittyi tekijänoikeuteen tutkimuksessa ja opetuksessa. Hanna Viitanen aloitti projektikoordinaattorina Operight -hankkeessa ja viestintäkoordinaattori Auri Vainio palasi vanhempainvapaalta Maija Rinne-Forsbergin työsopimus päättyi Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana seitsemän harjoittelijaa. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR -alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aaltoyliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuoksiksi Jäsenyliopistojen maksuosuudet palautettiin lähes vuoden 2011 tasolle. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston maksuosuudet olivat euroa ja Turun yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin euroa. 1.4 Hallinto IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - professori Kari Hoppu (vararehtori Hannu Seristö) Svenska handelshögskolan - professori Marcus Norrgård (Mauno Lindroos) Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen)

6 Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä Toimihenkilöt - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula- Tulokas ja sihteerinä Maija Rinne-Forsberg asti ja tämän jälkeen Auri Vainio. Johtokunta piti yhden sähköpostikokouksen ja kokoontui viisi kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäkoordinaattorina tradenomi Auri Vainio Viestintäkoordinaattorina kauppatieteiden maisteri Maija Rinne-Forsberg Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Projektikoordinaattorina humanististen tieteiden kandidaatti Hanna Viitanen Harjoittelijana BA, oik. yo Anna Kallio Harjoittelijana OTM Janita Korva Harjoittelijana oik. yo Josefina Aalto Harjoittelijana oik. yo Sini Laajala Harjoittelijana oik. yo, kauppat. yo Anni-Eveliina Laininen Harjoittelijana oik. yo Sofia Ritala Harjoittelijana oik. yo Kristina Kotro Talous Instituutin talouden perustana ovat jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Pienemmän maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan ja suuremman Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1).

7 2. KOULUTUS 7 Instituutti järjesti vuoden 2013 aikana itse ja yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä 46 tilaisuutta, joissa kävi yhteensä 1882 osallistujaa (tässä luvussa ei ole mukana syventävien opintojen opiskelijoita). Tilaisuudet on lueteltu alla. 2.1 Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Syksyllä 2013 alkaneen projektin aiheena oli immateriaalioikeuksien hallinta erityisesti tekijänoikeuden näkökulmasta. Projektia johtaa ma. professori Taina Pihlajarinne. 2.2 Seminaarit ja brunssit Vuoden aikana järjestettiin 11 maksullista seminaaria ja brunssia, jotka on lueteltu alla: Markkinaoikeus uudistuu mikä muuttuu? Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 39 Välittäjien vastuu ja pilvipalvelut Ke klo , Scandic Grand Marina, Helsinki Osallistujia: 17 Työsuhdekeksinnöt To klo , Scandic Grand Marina, Helsinki Osallistujia: 15 China IPR Day Ti klo , Helsingin Messukeskus, Helsinki Osallistujia: 56 Työntekijä sosiaalisessa mediassa klo , Helsingin yliopisto, Helsinki Osallistujia: 23 Yhteistyössä Helsingin yliopiston viestintäoikeuden oppiaineen kanssa Tavaramerkit ja luokitus Ti klo GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 33 Patentin loukkaus To klo GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 31 What s the name of the game Juristin tutustumispäivä peliteollisuuteen To klo , GLO Hotel Art, Helsinki Osallistujia: 26 Teknologian siirto Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 20

8 8 2.3 Tekijänoikeuskoulutukset Domainit Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 23 Heureka! Yhteistyössä syntyvien tutkimustulosten hedelmät To klo , GLO Hotel Art, Helsinki Osallistujia: 37 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 320 henkilöä. Tämä tarkoittaa 29 henkilöä/seminaari. Vastaava luku vuonna 2012 oli 20,8 henkilöä/seminaari. Lisäksi järjestettiin 4 maksutonta seminaaria ja luentoa: Trademarks, Consumers and Competition To klo , Helsingin yliopisto, Helsinki Vierailevana puhujana professori Mark P. McKenna, USA Osallistujia: 25 Current Trends in U.S. Patent Case Laws Ke klo , Nokia-talo, Espoo Vierailevana puhujana ylituomari Randall Rader, USA Osallistujia: 54 Tilaisuus järjestettiin kannatusyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Design Protection and the Problem of Aesthetic Progress in Intellectual Property Law To klo Vierailevana puhujana professori Barton Beebe, USA Osallistujia: 37 The European Concept of Invention Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 20 Vierailevana puhujana Senior lecturer David Booton, University of Manchester. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Svenska Handelshögskolanin kanssa. IPR University Center hoiti myös Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n keskiviikkona järjestetyn perinteisen IPR-päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 171 osanottajaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi IPR University Centerille euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Tekijänoikeus viestinnässä ja mediassa Ke klo , Helsinki Congress Paasitorni, Helsinki Osallistujia: 46 Ohjelmistot ja tekijänoikeus yrityksissä Ti klo , GATE8 Business Park, Vantaa Osallistujia: 10 Tekijänoikeus ja julkisaineistot To klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 11

9 Viestintä, media ja kuvankäyttö Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: Tilauskoulutus Verkko-opetus ja oppimisalustat To klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 19 IPR Kuin laittaisi rahaa kassaan Ke klo , Helsingin yliopisto, Unioninkatu 38, F211, 2. krs. Osallistujia: 12 (Yhteistyökoulutus Rastorin kanssa) IPR käytännön liiketoiminnassa Ke klo , Helsingin yliopisto, Unioninkatu 38, F211, 2. krs. Osallistujia: 12 (Yhteistyökoulutus Rastorin kanssa) Viiteen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 184henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 26,3 henkilöä/koulutus. Vuonna 2012 kuudessa tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 173 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 28,8 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kävijämäärissä. Lisäksi järjestettiin tekijänoikeutta koskeva keskustelutilaisuus: Keskustelutilaisuus kansalaisaloitteesta Järkeä tekijänoikeuslakiin Onko järkeä vai ei? Ma klo Helsingin yliopiston päärakennus Osallistujia: 63 Panelisteina: muusikko, säveltäjä, sanoittaja, vapaa kulttuuritoimittaja Marcus Nordenstreng professori Jukka "Jups" Heikkilä, Turun yliopisto puheenjohtaja Joonas Pekkanen, Avoin ministeriö pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari Puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun, IPR University Center Tutkimus, opetus ja tekijänoikeudet tiistai , Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS Osallistujia: 61 Kouluttajina: Katariina Sorvari (korkein oikeus), Hilma-Karoliina Markkanen (IPR University Center), Anna Kallio (IPR University Center), Pirjo Kontkanen (Helsingin yliopisto), Raisa Leivonen (Tietosuojavaltuutetun toimisto) Tutkimus ja teollisoikeudet tiistai , Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS Osallistujia: 36 Kouluttajina: Christoffer Sundman (Patenttitoimisto Seppo Laine Oy), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Johanna Lilja (Asianajotoimisto Roschier Oy) Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2013 yhdellä osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2013 aloitettiin seitsemäs Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kahdessa osiossa, joista viimeiset osiot pidetään vuoden 2014 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2013 koe on läpäistävissä.

10 Koulutuksen osiot: Paper C training 3-day Paper C Methodology: day Paper C Guided Exam: Osallistujat: Koulutusjaosto 2.6 Operight-hanke EQE-koulutukseen osallistui vuonna 2013 yhteensä 27 henkilöä. Koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. Markkinaoikeuden immateriaalioikeuskoulutus Jakso I Immateriaalioikeuden kehys Immateriaalioikeuden kehitys ja tulossa olevat uudistukset Patenttioikeus Osallistujia: 33 Asiantuntijoina: Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Jussi Karttunen (markkinaoikeus), Pirta Tiiro (Kolster Oy), Christoffer Sundman (Patenttitoimisto Seppo Laine Oy) Jakso II Tavaramerkit Tavaramerkit Osallistujia: 29 Asiantuntijoina: Alexander von Mühlendahl (University of London), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Max Oker-Blom (Hanken), Jorma Hanski (PRH) Jakso III IPR tuomarin työssä Prosessipäivä Verkkotunnukset Osallistujia: 31 Asiantuntijoina: Tuomas Mylly (Turun yliopisto), Tuula Linna (Lapin yliopisto), Marcus Norrgård (Helsingin yliopisto), Jarkko Vuorinen (Turun yliopisto), Markku Tuominen (Roschier Asianajotoimisto Oy). Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tiistai klo Tekesin tilauskoulutus BioIT-alalle. Osallistujia: 21 Kouluttajina: Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Mika Lehtimäki (Asianajotoimisto TRUST Oy), Mikko Amper (Broadcom), Erkki Yli-Juuti (Broadcom) Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Kaisu Korpua (Roschier Brands Asianajotoimisto Oy), Karri Leskinen (Boco IP Oy), Samuli Simojoki (Asianajotoimisto Borenius Oy). Yliopistojen lakimiesten immateriaalioikeuden koulutussarja Ensimmäinen jakso keskiviikko ja torstai klo 9 16 Osallistujia: 15 Kouluttajina: Timo Wuorimies (Wärtsilä Oy), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Kaisu Korpua (Roschier Brands), Kukka Tommila (Asianajotoimisto Juridia), Päivi Tiilikka (Helsingin yliopisto), Niklas Bruun (IPR University Center), Mikko Huimala (Asianajotoimisto Castrén & Snellman), Robert P. Michal, Folke Johansson (Papula-Nevinpat) Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. Sen sijaan IPR University Center Association ry:n jäsenille järjestettiin ideariihi, jonka avulla kartoitettiin koulutuksen aiheita. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta euroa Operight-hankkeelle, joka käynnistyi vuonna Hankkeen tavoitteena on kouluttaa opettajia opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeuksista. Koulutukset toteutettiin eri puolilla Suomea ja ne olivat avoimia

11 11 kaikille opetustehtävissä toimiville. Kevätkaudella koulutukset toteutettiin 3-tuntisina tietoiskuina, joita syyskaudeksi päivitettiin ja laajennettiin 3,5-tuntisiksi osallistujien palautteen perusteella. Osa koulutuksista suunnattiin tiettyjen aineryhmien opettajille, mutta myös näihin koulutuksiin oli kaikkien kiinnostuneiden mahdollisuus osallistua. Koulutuksista kerätyt palautteet olivat erittäin myönteisiä. Vuonna 2013 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Tampere (26 osallistujaa) Kerava (21 osallistujaa) Helsinki (67 osallistujaa), erityisesti taito- ja taideaineiden opettajille Porvoo (29 osallistujaa) Vaasa (23 osallistujaa) Pieksämäki (17 osallistujaa) Espoo (19 osallistujaa), erityisesti musiikin ja audiovisuaalisten aineiden opettajille Loimaa (19 osallistujaa) Helsinki (28 osallistujaa), erityisesti humanististen aineiden opettajille Oulu (ostokoulutus, 31 osallistujaa) Espoo (32 osallistujaa), erityispainotuksena opiskelijoiden työt Vantaa (21 osallistujaa), erityisesti äidinkielen ja kielten opettajille Tietoiskujen lisäksi järjestettiin Opettajien oma tekijänoikeuspäivä. Koko päivän tilaisuus toteutettiin Helsingin yliopistolla Ohjelmassa oli tekijänoikeuden perusteita opettajantyön näkökulmasta sekä puheenvuoroja ajankohtaisista uutisista opetusalalla, digitaalisista opetusmenetelmistä sekä innovoivan opettajan arjesta. Seminaari keräsi 91 osallistujaa ja 11 puhujaa. Tilaisuudesta kerätty palaute oli erittäin myönteistä. Opettajat muun muassa arvioivat seminaarin kouluarvosanaksi 8,4. Operight -tietosivustolle (www.operight.fi) päivitettiin opettajien lähettämiä kysymyksiä. Lisäksi aloitettiin valmistelut sivuston kokonaisvaltaista teknistä päivitystä sekä tietovideoiden lisäämistä varten. Hankkeen tunnettuutta markkinoitiin osallistumalla opetusalan messuihin ja seminaareihin. Kaikkiaan Operight oli mukana viidessä tapahtumassa. Ständillä jaettiin maksuttomia tietovihkosia, mainoksia sekä vastattiin opettajien, rehtorien ja päättäjien esittämiin kysymyksiin. Vuonna 2013 Operight -ständi oli seuraavilla messuilla ja seminaareissa: Educa, Helsinki Opetusalan johtamisen foorumi, Helsinki Pro Rexi, Hämeenlinna Perusopetuksen forum, Pori Valtakunnalliset lukiopäivät, Helsinki Hankkeen uutena pyrkimyksenä oli saada tekijänoikeuskoulutus osaksi opettajaksi opiskelevien pedagogisia opintoja. Tästä syystä yhteydenpitoa vahvistettiin mm. opetus- ja kulttuuriministeriöön, opetushallitukseen ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen. Opiskelijoille tarjottavan pilottikurssin valmistelu aloitettiin. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien ammattijärjestön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Hankkeen vetäjänä toimi asti koulutuskoordinaattori Anni Hautanen ja lähtien projektikoordinaattori Hanna Viitanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle 2014.

12 2.8 Maailman henkisen omaisuuden päivä 12 IPR University Center sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen euroa maailman henkisen omaisuuden päivän päätapahtuman ja siihen liittyvien oheistapahtumien järjestämiseksi. Pääjuhla järjestettiin perjantaina klo 9 18 Tennispalatsissa, Helsingin Kampissa. IPR University Center toimi päivän pääjärjestäjänä yhteistyökumppaneinaan Suomen keksijöiden tukiyhdistys ry sekä Lyhty ry. Pääjuhlassa yhdistettiin historiallisesti ensimmäisen kerran kaikki immateriaalioikeudet, eli samassa tilaisuudessa oli sekä teollisoikeuksien että tekijänoikeuksien edustajia paikalla. Päivään kuului puheenvuoroja eri toimijoiden näkökulmasta, paneelikeskustelu sekä ministerin avaus- ja päätössanat. Tilaisuuden päätteeksi oli cocktail-tarjoilu sekä kutsuvieraselokuvanäytös. Päivä oli osa maailmanlaajuisesti vietettävää World IP Day -tapahtumaa, ja jatkoa Suomessa aiemmin erillään vietetyille Tekijänoikeuspäivälle ja Maailman henkisen omaisuuden päivälle. Päivä sai erittäin myönteistä palautetta etenkin immateriaalioikeuden kokonaisuuden yhdistämisestä yhteen päivään, sekä seminaarin sisällöstä. Tilaisuuteen ilmoittautui 350 ihmistä. 2.9 Luennointi Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu vuoden 2012 luennot. Niklas Bruun: Current Trends in the Development of International Protection of IPR. Luento, China University of Political Science and Law. Peking, Kiina Keksijöiden asema ja innnovaatioiden edistäminen. Esitelmä IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki Google ja sisältöihin perustuvat liiketoiminnat tekijänoikeudellinen tarkastelu. Esitelmä Maailman henkisen omaisuuden päivä, Helsinki Recent trends in EU IP-regulation. Vieraleva luennoitsija, Shenzhen University Law School, Shenzhen IPR Enforcement in Europe: Unitary Patent. Luento, CASS, Institute of Law, projektiseminaari (TRANSIP), Peking Immateriaalioikeuden kehityksestä. Luento IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Ohjattu väitöskirja: Wim Helwegen: Nanotechnology Patents. The next technological revolution and the future of the patent systemintellectual Property Protection for Computer Programs. Developments, Challenges, and Pressures for Change. Helsingin yliopisto Opponentti Tine Sommer: Can Law make Life (too) Simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies. University of Aarhus Marja-Leena Mansala: Teollisoikeudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kauniainen Ennakkotarkastuslautakunta. Markkinointioppia panimoille. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus liitto ry, Helsinki.

13 Soile Manninen: IPR asioiden ajankohtaiskatsaus. IPR forum, Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki ja Tekijänoikeuskoulutus Helsingin yliopiston opettajille. Helsingin yliopisto, Helsinki Opettajien tekijänoikeus. Terveydenhuollon opetus & koulutus Professio Oy, Helsinki Tiedonhankinnan ohjaus. Kauppaoikeuden IPR-projekti , Helsingin yliopisto, Helsinki

14 14 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli 1000 kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa lehteä myytiin irtonumerona hintaan 12,50. Jäsenkorkeakoulujen kirjastoille tilaus oli maksuton. Vuonna 2013 lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä Soile Manninen. Vuoden 2013 kolmas numero oli englanninkielinen, ja siitä otettiin tavallista suurempi painos ja sitä jaettiin AIPPI ExCo & Forum 2013 tilaisuudessa. Vuoden viimeisestä numerosta (4/2013) otettiin myös suurempi painos, ja se painottui opetukseen ja tutkimukseen liittyviin lähinnä tekijänoikeutta koskeviin aiheisiin. Viimeisen numeron kustannusten kattamiseksi saatiin opetusja kulttuuriministeriöltä erillisavustus. Lehti jaettiin marraskuussa 2013 järjestetyssä valtakunnallisessa opettajien tekijänoikeuspäivässä ja postitettiin laajasti myös kouluihin ympäri Suomea. Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 200 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2013 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 1400 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäkoordinaattori. Viestintäkoordinaattori toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen toimittaminen kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (Ch5 Finland) yhteyshenkilönä. Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista.

15 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa tietopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Verrattaessa edellisiin vuosiin tietopalvelun asiakaskunnassa on entistä enemmän opiskelijoita. Tiedonhakutoimeksiannoista noin puolet tuli instituutin sisältä ja jäsenyliopistojen opiskelijoilta, puolet tutkijoilta, kannatusyhdistyksen jäseniltä, sekä ulkopuolisilta. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 23. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehden numerossa 1/2013. Käsikirjaston kokoelma karttui noin 70 teoksella, joista noin 50 oli immateriaalioikeutta koskevia opinnäytetöitä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 1000 kirjaa ja noin 250 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 90 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 9. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä asianajotoimistoille ja tutkijoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintäkoordinaattori Maija Rinne-Forsberg ja asti ja siitä eteenpäin viestintäkoordinaattori Auri Vainio. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2013 yksi kirja. Toukouussa 2013 ilmestyi Jarkko Vuorisen väitöskirja Beyond Patent Pools: Patent Thickets, Transaction Costs, Self-regulation and Competition. Kirja on myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla.

16 4. TUTKIMUS Tutkimusjaosto Tutkimusjaoston tarkoituksena on tehostaa tutkimuksen ja jatkokoulutuksen koordinointia instituutissa. Tutkimusjaosto suunnittelee tutkimushankkeita, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittää informaationvälitystä. Tutkimusjaostoon kuuluivat vuonna 2013: Professori Juha Laine, Aalto-yliopisto Professori Nari Lee, Hanken School of Economics Eurooppaoikeuden dosentti, apulaisprofessori Tuomas Mylly, Turun yliopisto Professori Marcus Norrgård, Helsingin yliopisto Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto Tekijänoikeuden ma. professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto Dosentti Olli Pitkänen, Aalto-yliopisto (HIIT) Professori Matti Rudanko, Aalto-yliopisto (HSE) Dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto Tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto Tutkimusjaoston puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja sihteerinä Soile Manninen. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa.

17 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 :n muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Tiedon saatavuus -työryhmän raportista 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. 5.3 Muut tieteelliset tehtävät Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissa. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPRvaliokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö - Puheenjohtaja: Panimoliiton alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta - Puheenjohtaja: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto - Kuulemisia eduskunnassa eri valiokunnissa Niklas Bruun - Toimituskunnan jäsen Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland, JFT - Toimitusneuvoston puheenjohtaja: NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd) - Asiantuntijana valittaessa dosenttia Lundiin ja valittaessa professoria Turun yliopistoon - Tutkimusprojektin johtaja: Enforcement of Intellectual Property and National Innovation Strategies, Suomen Akatemia

18 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn 17. tekijänoikeutta koskeneeseen koulutustapahtumaan osallistuneille järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin IPR University Centerin toimintaa. Tilaisuuteen osallistuivat professori Niklas Bruun, projektikoordinaattori Hanna Viitanen ja tutkija Tanja Liljeström. 6.2 Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö Yhteistyöprojekti saksalaisen, Bayreuthin yliopistossa toimivan Intellectual Property and the Public Domain -tutkijakoulun kanssa jatkui. Projektin puitteissa mm. järjestetään vuosittain vähintään yksi yhteinen seminaari ja tarjotaan mahdollisuus tutkijavaihtoon. Suomen Akatemia on myöntänyt projektille rahoituksen vuosille

19 7. JULKAISUT 19 Niklas Bruun: Bruun, Niklas: Upphovsrättsutvecklingen i Finland sedan år 2009, Nordiskt Immateriellt rättsskydd, NIR 6/2012, Bruun, Niklas: Understanding Intellectual Property. In Methods and Perspectives in Intellectual Property (ed. Dinwoodie, Graeme B.). Edward Elgar Publishing. ISBN pp Bruun, Niklas, Medborgarinitiativ för en ny upphovsrätt. Hanken. En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan 3/2013. S. 19. Bruun, Niklas Heath, Christopher, Review of the book: Sommer, Tine, Can Law make Life (too) Simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies, DJOF Publishing Copenhagen 2013, Doctoral Thesis, Aarhus p. 651 (ISBN ). Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR 5/2013, Marja-Leena Mansala: Mansala, Marja-Leena: IPR-tuomioistuin lähellä toteutumista IPRinfo 1/2013 Mansala, Marja-Leena: Kirja-arvostelu: Yleisteos kilpailuoikeuden kehityksestä IPRinfo 2/2013 Mansala, Marja-Leena: Kirja-arvostelu: Läpileikkaus oppilaan oikeuksiin IPRinfo 4/2013 Soile Manninen Manninen, Soile: Hyvä tapa ja tekijänoikeus IPRinfo 4/2013 Manninen, Soile: Kirja-arvio: Tietoa ja oikeutta samassa paketissa IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: E-kirjastoa odottaessa IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: SHOKit ja IPR ei mahdoton yhtälö IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: Hyvä brändi kestää aikaa IPRinfo 1/2013 Josefina Aalto Aalto, Josefina: Alkuperämerkinnällä on arvoa IPRinfo 2/2013 Janita Korva Korva, Janita: Työsuhdekeksintölautakunta tulkitsee lakia, ei sopimuksia IPRinfo 2/2013

20 Kristina Kotro 20 Kotro, Kristina: Valokuvat jakoon mutta millä ehdoilla? IPRinfo 4/2013 Auri Vainio Vainio, Auri: Kirja-arvio: Markkinointia digimaailmassa IPRinfo 4/2013 Hanna Viitanen Viitanen, Hanna: Kirja-arvio: Viestintävinkit nörteille IPRinfo 4/2013

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 7/2016. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302

KOKOUSKUTSU 7/2016. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 KOKOUSKUTSU 7/2016 Kokousaika: Maanantai 19.9.2016 klo 17.30 Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Haavisto Marika Salonen Leevi Mauriala Anni

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 1 (5) YRITYSTUTKIMUS RY FÖRETAGSANALYS RF TOIMINTAKERTOMUS 28.02.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 n tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot