IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous KOULUTUS Perusopinnot Seminaarit ja brunssit Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke Maailman henkisen omaisuuden päivä Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.21

3 IPR University Center 3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli IPR University Centerin kannalta monessa mielessä tapahtumarikas. Helsingin yliopisto toivoi, että instituutti olisi hallinnollisesti siirretty yliopiston sisällä tiedekunta- tai laitostasolle, mutta tältä pohjalta oli vaikea löytää instituutille toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Tämä johti lopulta siihen, että instituutin johtokunta yksimielisesti päätti siirtää instituutin hallinnon Hankenin alaisuuteen vuoden 2014 alusta, sillä Hanken osoitti, että sillä on valmius luoda instituutille hyvät ja edulliset toiminnalliset puitteet. IPR University Centerin toiminta on edelleen ollut laaja-alaista ja monipuolista. IPR University center on kuluvana vuonna järjestänyt 46 erilaista koulutustilaisuutta, joissa on käynyt yhteensä runsaat 1880 henkilöä. Instituutilta myös tilattiin pitempiaikaisia koulutusohjelmia, muun muassa Aallon ja HY:n tutkimushallinnolle sekä uuden IPRtuomioistuimen henkilökunnalle. Lisäksi IPR University Center toimi valtakunnallisen Maailman Henkisen Omaisuuden Päivän päätapahtuman järjestäjänä huhtikuussa Tohtorikoulutus on ollut tärkeä IPR University Centerin toiminnan painopiste. Instituutin tuella järjestettiin tohtorikoulutettaville suunnattua koulutusta ja yhteistyö Saksan Bayreuthin yliopiston ja Max Planck instituutin kanssa jatkui. Instituutti on vuonna 2013 ollut aktiivisesti mukana tukemassa Kiinan CASSin kanssa tehtävää yhteistyötä ja seminaaritoimintaa. Eduskunta hyväksyi vihdoin vuonna 2013 immateriaalioikeuden koulutuskysyntään vaikuttavan teollisoikeusasiamiesrekisteriä ja -tutkintoa koskevan lain. Instituutti jatkoi kuluvana vuonna menestyksekästä eri kohderyhmille suunnattua tekijänoikeuskoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuella. Myös OKM:n taloudellisella tuella luotua, maksutonta Operight-tietokantaa kehitettiin edelleen. Lisäksi järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen opettajille suunnattu tekijänoikeuspäivä Toimintavuosi 2013 toi myös uusia haasteita IPR University Centerin toiminnalle. Ennen vuoden vaihdetta sekä Aalto-yliopisto että Helsingin yliopisto päättivät irtisanoa instituutin rahoittamista ja toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen vuoden 2015 alusta. Tästä johtuen johtokunta joutuu vuonna 2014 selvittämään, löydetäänkö sellaiset yhteistyö- ja toimintamuodot, että kaikki jäsenet jatkossakin voisivat olla mukana yhteistyössä. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä yhteistyöstä vuonna Helsingissä Niklas Bruun

4 4 TIIVISTELMÄ Vuonna 2013 IPR University Centerin toiminta on jatkunut aktiivisesti. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne ovat kannattavaa toimintaa. Koulutuksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa, joissa instituutti on ollut mukana, kävi vuonna 2013 yhteensä 1882 osallistujaa. Erilaisia tilaisuuksia maksullisista seminaareista ilmaisiin keskustelutilaisuuksiin järjestettiin 46. Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2013 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta neljä numeroa vuonna Numero 3/2013 oli englanninkielinen ja numero 4/2013 keskittyi tekijänoikeuteen tutkimuksessa ja opetuksessa. Hanna Viitanen aloitti projektikoordinaattorina Operight -hankkeessa ja viestintäkoordinaattori Auri Vainio palasi vanhempainvapaalta Maija Rinne-Forsbergin työsopimus päättyi Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana seitsemän harjoittelijaa. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR -alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aaltoyliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuoksiksi Jäsenyliopistojen maksuosuudet palautettiin lähes vuoden 2011 tasolle. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston maksuosuudet olivat euroa ja Turun yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin euroa. 1.4 Hallinto IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - professori Kari Hoppu (vararehtori Hannu Seristö) Svenska handelshögskolan - professori Marcus Norrgård (Mauno Lindroos) Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen)

6 Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä Toimihenkilöt - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula- Tulokas ja sihteerinä Maija Rinne-Forsberg asti ja tämän jälkeen Auri Vainio. Johtokunta piti yhden sähköpostikokouksen ja kokoontui viisi kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäkoordinaattorina tradenomi Auri Vainio Viestintäkoordinaattorina kauppatieteiden maisteri Maija Rinne-Forsberg Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Projektikoordinaattorina humanististen tieteiden kandidaatti Hanna Viitanen Harjoittelijana BA, oik. yo Anna Kallio Harjoittelijana OTM Janita Korva Harjoittelijana oik. yo Josefina Aalto Harjoittelijana oik. yo Sini Laajala Harjoittelijana oik. yo, kauppat. yo Anni-Eveliina Laininen Harjoittelijana oik. yo Sofia Ritala Harjoittelijana oik. yo Kristina Kotro Talous Instituutin talouden perustana ovat jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Pienemmän maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan ja suuremman Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1).

7 2. KOULUTUS 7 Instituutti järjesti vuoden 2013 aikana itse ja yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä 46 tilaisuutta, joissa kävi yhteensä 1882 osallistujaa (tässä luvussa ei ole mukana syventävien opintojen opiskelijoita). Tilaisuudet on lueteltu alla. 2.1 Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Syksyllä 2013 alkaneen projektin aiheena oli immateriaalioikeuksien hallinta erityisesti tekijänoikeuden näkökulmasta. Projektia johtaa ma. professori Taina Pihlajarinne. 2.2 Seminaarit ja brunssit Vuoden aikana järjestettiin 11 maksullista seminaaria ja brunssia, jotka on lueteltu alla: Markkinaoikeus uudistuu mikä muuttuu? Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 39 Välittäjien vastuu ja pilvipalvelut Ke klo , Scandic Grand Marina, Helsinki Osallistujia: 17 Työsuhdekeksinnöt To klo , Scandic Grand Marina, Helsinki Osallistujia: 15 China IPR Day Ti klo , Helsingin Messukeskus, Helsinki Osallistujia: 56 Työntekijä sosiaalisessa mediassa klo , Helsingin yliopisto, Helsinki Osallistujia: 23 Yhteistyössä Helsingin yliopiston viestintäoikeuden oppiaineen kanssa Tavaramerkit ja luokitus Ti klo GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 33 Patentin loukkaus To klo GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 31 What s the name of the game Juristin tutustumispäivä peliteollisuuteen To klo , GLO Hotel Art, Helsinki Osallistujia: 26 Teknologian siirto Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 20

8 8 2.3 Tekijänoikeuskoulutukset Domainit Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 23 Heureka! Yhteistyössä syntyvien tutkimustulosten hedelmät To klo , GLO Hotel Art, Helsinki Osallistujia: 37 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 320 henkilöä. Tämä tarkoittaa 29 henkilöä/seminaari. Vastaava luku vuonna 2012 oli 20,8 henkilöä/seminaari. Lisäksi järjestettiin 4 maksutonta seminaaria ja luentoa: Trademarks, Consumers and Competition To klo , Helsingin yliopisto, Helsinki Vierailevana puhujana professori Mark P. McKenna, USA Osallistujia: 25 Current Trends in U.S. Patent Case Laws Ke klo , Nokia-talo, Espoo Vierailevana puhujana ylituomari Randall Rader, USA Osallistujia: 54 Tilaisuus järjestettiin kannatusyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Design Protection and the Problem of Aesthetic Progress in Intellectual Property Law To klo Vierailevana puhujana professori Barton Beebe, USA Osallistujia: 37 The European Concept of Invention Ti klo , GLO Hotel Kluuvi, Helsinki Osallistujia: 20 Vierailevana puhujana Senior lecturer David Booton, University of Manchester. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Svenska Handelshögskolanin kanssa. IPR University Center hoiti myös Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n keskiviikkona järjestetyn perinteisen IPR-päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 171 osanottajaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi IPR University Centerille euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Tekijänoikeus viestinnässä ja mediassa Ke klo , Helsinki Congress Paasitorni, Helsinki Osallistujia: 46 Ohjelmistot ja tekijänoikeus yrityksissä Ti klo , GATE8 Business Park, Vantaa Osallistujia: 10 Tekijänoikeus ja julkisaineistot To klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 11

9 Viestintä, media ja kuvankäyttö Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: Tilauskoulutus Verkko-opetus ja oppimisalustat To klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 19 IPR Kuin laittaisi rahaa kassaan Ke klo , Helsingin yliopisto, Unioninkatu 38, F211, 2. krs. Osallistujia: 12 (Yhteistyökoulutus Rastorin kanssa) IPR käytännön liiketoiminnassa Ke klo , Helsingin yliopisto, Unioninkatu 38, F211, 2. krs. Osallistujia: 12 (Yhteistyökoulutus Rastorin kanssa) Viiteen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 184henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 26,3 henkilöä/koulutus. Vuonna 2012 kuudessa tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 173 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 28,8 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kävijämäärissä. Lisäksi järjestettiin tekijänoikeutta koskeva keskustelutilaisuus: Keskustelutilaisuus kansalaisaloitteesta Järkeä tekijänoikeuslakiin Onko järkeä vai ei? Ma klo Helsingin yliopiston päärakennus Osallistujia: 63 Panelisteina: muusikko, säveltäjä, sanoittaja, vapaa kulttuuritoimittaja Marcus Nordenstreng professori Jukka "Jups" Heikkilä, Turun yliopisto puheenjohtaja Joonas Pekkanen, Avoin ministeriö pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari Puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun, IPR University Center Tutkimus, opetus ja tekijänoikeudet tiistai , Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS Osallistujia: 61 Kouluttajina: Katariina Sorvari (korkein oikeus), Hilma-Karoliina Markkanen (IPR University Center), Anna Kallio (IPR University Center), Pirjo Kontkanen (Helsingin yliopisto), Raisa Leivonen (Tietosuojavaltuutetun toimisto) Tutkimus ja teollisoikeudet tiistai , Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS Osallistujia: 36 Kouluttajina: Christoffer Sundman (Patenttitoimisto Seppo Laine Oy), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Johanna Lilja (Asianajotoimisto Roschier Oy) Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2013 yhdellä osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2013 aloitettiin seitsemäs Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kahdessa osiossa, joista viimeiset osiot pidetään vuoden 2014 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2013 koe on läpäistävissä.

10 Koulutuksen osiot: Paper C training 3-day Paper C Methodology: day Paper C Guided Exam: Osallistujat: Koulutusjaosto 2.6 Operight-hanke EQE-koulutukseen osallistui vuonna 2013 yhteensä 27 henkilöä. Koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. Markkinaoikeuden immateriaalioikeuskoulutus Jakso I Immateriaalioikeuden kehys Immateriaalioikeuden kehitys ja tulossa olevat uudistukset Patenttioikeus Osallistujia: 33 Asiantuntijoina: Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Jussi Karttunen (markkinaoikeus), Pirta Tiiro (Kolster Oy), Christoffer Sundman (Patenttitoimisto Seppo Laine Oy) Jakso II Tavaramerkit Tavaramerkit Osallistujia: 29 Asiantuntijoina: Alexander von Mühlendahl (University of London), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Max Oker-Blom (Hanken), Jorma Hanski (PRH) Jakso III IPR tuomarin työssä Prosessipäivä Verkkotunnukset Osallistujia: 31 Asiantuntijoina: Tuomas Mylly (Turun yliopisto), Tuula Linna (Lapin yliopisto), Marcus Norrgård (Helsingin yliopisto), Jarkko Vuorinen (Turun yliopisto), Markku Tuominen (Roschier Asianajotoimisto Oy). Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tiistai klo Tekesin tilauskoulutus BioIT-alalle. Osallistujia: 21 Kouluttajina: Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Mika Lehtimäki (Asianajotoimisto TRUST Oy), Mikko Amper (Broadcom), Erkki Yli-Juuti (Broadcom) Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Kaisu Korpua (Roschier Brands Asianajotoimisto Oy), Karri Leskinen (Boco IP Oy), Samuli Simojoki (Asianajotoimisto Borenius Oy). Yliopistojen lakimiesten immateriaalioikeuden koulutussarja Ensimmäinen jakso keskiviikko ja torstai klo 9 16 Osallistujia: 15 Kouluttajina: Timo Wuorimies (Wärtsilä Oy), Marja-Leena Mansala (IPR University Center), Kaisu Korpua (Roschier Brands), Kukka Tommila (Asianajotoimisto Juridia), Päivi Tiilikka (Helsingin yliopisto), Niklas Bruun (IPR University Center), Mikko Huimala (Asianajotoimisto Castrén & Snellman), Robert P. Michal, Folke Johansson (Papula-Nevinpat) Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. Sen sijaan IPR University Center Association ry:n jäsenille järjestettiin ideariihi, jonka avulla kartoitettiin koulutuksen aiheita. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta euroa Operight-hankkeelle, joka käynnistyi vuonna Hankkeen tavoitteena on kouluttaa opettajia opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeuksista. Koulutukset toteutettiin eri puolilla Suomea ja ne olivat avoimia

11 11 kaikille opetustehtävissä toimiville. Kevätkaudella koulutukset toteutettiin 3-tuntisina tietoiskuina, joita syyskaudeksi päivitettiin ja laajennettiin 3,5-tuntisiksi osallistujien palautteen perusteella. Osa koulutuksista suunnattiin tiettyjen aineryhmien opettajille, mutta myös näihin koulutuksiin oli kaikkien kiinnostuneiden mahdollisuus osallistua. Koulutuksista kerätyt palautteet olivat erittäin myönteisiä. Vuonna 2013 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Tampere (26 osallistujaa) Kerava (21 osallistujaa) Helsinki (67 osallistujaa), erityisesti taito- ja taideaineiden opettajille Porvoo (29 osallistujaa) Vaasa (23 osallistujaa) Pieksämäki (17 osallistujaa) Espoo (19 osallistujaa), erityisesti musiikin ja audiovisuaalisten aineiden opettajille Loimaa (19 osallistujaa) Helsinki (28 osallistujaa), erityisesti humanististen aineiden opettajille Oulu (ostokoulutus, 31 osallistujaa) Espoo (32 osallistujaa), erityispainotuksena opiskelijoiden työt Vantaa (21 osallistujaa), erityisesti äidinkielen ja kielten opettajille Tietoiskujen lisäksi järjestettiin Opettajien oma tekijänoikeuspäivä. Koko päivän tilaisuus toteutettiin Helsingin yliopistolla Ohjelmassa oli tekijänoikeuden perusteita opettajantyön näkökulmasta sekä puheenvuoroja ajankohtaisista uutisista opetusalalla, digitaalisista opetusmenetelmistä sekä innovoivan opettajan arjesta. Seminaari keräsi 91 osallistujaa ja 11 puhujaa. Tilaisuudesta kerätty palaute oli erittäin myönteistä. Opettajat muun muassa arvioivat seminaarin kouluarvosanaksi 8,4. Operight -tietosivustolle (www.operight.fi) päivitettiin opettajien lähettämiä kysymyksiä. Lisäksi aloitettiin valmistelut sivuston kokonaisvaltaista teknistä päivitystä sekä tietovideoiden lisäämistä varten. Hankkeen tunnettuutta markkinoitiin osallistumalla opetusalan messuihin ja seminaareihin. Kaikkiaan Operight oli mukana viidessä tapahtumassa. Ständillä jaettiin maksuttomia tietovihkosia, mainoksia sekä vastattiin opettajien, rehtorien ja päättäjien esittämiin kysymyksiin. Vuonna 2013 Operight -ständi oli seuraavilla messuilla ja seminaareissa: Educa, Helsinki Opetusalan johtamisen foorumi, Helsinki Pro Rexi, Hämeenlinna Perusopetuksen forum, Pori Valtakunnalliset lukiopäivät, Helsinki Hankkeen uutena pyrkimyksenä oli saada tekijänoikeuskoulutus osaksi opettajaksi opiskelevien pedagogisia opintoja. Tästä syystä yhteydenpitoa vahvistettiin mm. opetus- ja kulttuuriministeriöön, opetushallitukseen ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen. Opiskelijoille tarjottavan pilottikurssin valmistelu aloitettiin. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien ammattijärjestön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Hankkeen vetäjänä toimi asti koulutuskoordinaattori Anni Hautanen ja lähtien projektikoordinaattori Hanna Viitanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle 2014.

12 2.8 Maailman henkisen omaisuuden päivä 12 IPR University Center sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen euroa maailman henkisen omaisuuden päivän päätapahtuman ja siihen liittyvien oheistapahtumien järjestämiseksi. Pääjuhla järjestettiin perjantaina klo 9 18 Tennispalatsissa, Helsingin Kampissa. IPR University Center toimi päivän pääjärjestäjänä yhteistyökumppaneinaan Suomen keksijöiden tukiyhdistys ry sekä Lyhty ry. Pääjuhlassa yhdistettiin historiallisesti ensimmäisen kerran kaikki immateriaalioikeudet, eli samassa tilaisuudessa oli sekä teollisoikeuksien että tekijänoikeuksien edustajia paikalla. Päivään kuului puheenvuoroja eri toimijoiden näkökulmasta, paneelikeskustelu sekä ministerin avaus- ja päätössanat. Tilaisuuden päätteeksi oli cocktail-tarjoilu sekä kutsuvieraselokuvanäytös. Päivä oli osa maailmanlaajuisesti vietettävää World IP Day -tapahtumaa, ja jatkoa Suomessa aiemmin erillään vietetyille Tekijänoikeuspäivälle ja Maailman henkisen omaisuuden päivälle. Päivä sai erittäin myönteistä palautetta etenkin immateriaalioikeuden kokonaisuuden yhdistämisestä yhteen päivään, sekä seminaarin sisällöstä. Tilaisuuteen ilmoittautui 350 ihmistä. 2.9 Luennointi Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu vuoden 2012 luennot. Niklas Bruun: Current Trends in the Development of International Protection of IPR. Luento, China University of Political Science and Law. Peking, Kiina Keksijöiden asema ja innnovaatioiden edistäminen. Esitelmä IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki Google ja sisältöihin perustuvat liiketoiminnat tekijänoikeudellinen tarkastelu. Esitelmä Maailman henkisen omaisuuden päivä, Helsinki Recent trends in EU IP-regulation. Vieraleva luennoitsija, Shenzhen University Law School, Shenzhen IPR Enforcement in Europe: Unitary Patent. Luento, CASS, Institute of Law, projektiseminaari (TRANSIP), Peking Immateriaalioikeuden kehityksestä. Luento IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Ohjattu väitöskirja: Wim Helwegen: Nanotechnology Patents. The next technological revolution and the future of the patent systemintellectual Property Protection for Computer Programs. Developments, Challenges, and Pressures for Change. Helsingin yliopisto Opponentti Tine Sommer: Can Law make Life (too) Simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies. University of Aarhus Marja-Leena Mansala: Teollisoikeudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kauniainen Ennakkotarkastuslautakunta. Markkinointioppia panimoille. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus liitto ry, Helsinki.

13 Soile Manninen: IPR asioiden ajankohtaiskatsaus. IPR forum, Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki ja Tekijänoikeuskoulutus Helsingin yliopiston opettajille. Helsingin yliopisto, Helsinki Opettajien tekijänoikeus. Terveydenhuollon opetus & koulutus Professio Oy, Helsinki Tiedonhankinnan ohjaus. Kauppaoikeuden IPR-projekti , Helsingin yliopisto, Helsinki

14 14 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli 1000 kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa lehteä myytiin irtonumerona hintaan 12,50. Jäsenkorkeakoulujen kirjastoille tilaus oli maksuton. Vuonna 2013 lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä Soile Manninen. Vuoden 2013 kolmas numero oli englanninkielinen, ja siitä otettiin tavallista suurempi painos ja sitä jaettiin AIPPI ExCo & Forum 2013 tilaisuudessa. Vuoden viimeisestä numerosta (4/2013) otettiin myös suurempi painos, ja se painottui opetukseen ja tutkimukseen liittyviin lähinnä tekijänoikeutta koskeviin aiheisiin. Viimeisen numeron kustannusten kattamiseksi saatiin opetusja kulttuuriministeriöltä erillisavustus. Lehti jaettiin marraskuussa 2013 järjestetyssä valtakunnallisessa opettajien tekijänoikeuspäivässä ja postitettiin laajasti myös kouluihin ympäri Suomea. Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 200 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2013 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 1400 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäkoordinaattori. Viestintäkoordinaattori toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen toimittaminen kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (Ch5 Finland) yhteyshenkilönä. Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista.

15 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa tietopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Verrattaessa edellisiin vuosiin tietopalvelun asiakaskunnassa on entistä enemmän opiskelijoita. Tiedonhakutoimeksiannoista noin puolet tuli instituutin sisältä ja jäsenyliopistojen opiskelijoilta, puolet tutkijoilta, kannatusyhdistyksen jäseniltä, sekä ulkopuolisilta. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 23. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehden numerossa 1/2013. Käsikirjaston kokoelma karttui noin 70 teoksella, joista noin 50 oli immateriaalioikeutta koskevia opinnäytetöitä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 1000 kirjaa ja noin 250 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 90 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 9. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä asianajotoimistoille ja tutkijoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintäkoordinaattori Maija Rinne-Forsberg ja asti ja siitä eteenpäin viestintäkoordinaattori Auri Vainio. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2013 yksi kirja. Toukouussa 2013 ilmestyi Jarkko Vuorisen väitöskirja Beyond Patent Pools: Patent Thickets, Transaction Costs, Self-regulation and Competition. Kirja on myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla.

16 4. TUTKIMUS Tutkimusjaosto Tutkimusjaoston tarkoituksena on tehostaa tutkimuksen ja jatkokoulutuksen koordinointia instituutissa. Tutkimusjaosto suunnittelee tutkimushankkeita, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittää informaationvälitystä. Tutkimusjaostoon kuuluivat vuonna 2013: Professori Juha Laine, Aalto-yliopisto Professori Nari Lee, Hanken School of Economics Eurooppaoikeuden dosentti, apulaisprofessori Tuomas Mylly, Turun yliopisto Professori Marcus Norrgård, Helsingin yliopisto Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto Tekijänoikeuden ma. professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto Dosentti Olli Pitkänen, Aalto-yliopisto (HIIT) Professori Matti Rudanko, Aalto-yliopisto (HSE) Dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto Tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto Tutkimusjaoston puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja sihteerinä Soile Manninen. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa.

17 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 :n muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Tiedon saatavuus -työryhmän raportista 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. 5.3 Muut tieteelliset tehtävät Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissa. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPRvaliokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö - Puheenjohtaja: Panimoliiton alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta - Puheenjohtaja: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto - Kuulemisia eduskunnassa eri valiokunnissa Niklas Bruun - Toimituskunnan jäsen Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland, JFT - Toimitusneuvoston puheenjohtaja: NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd) - Asiantuntijana valittaessa dosenttia Lundiin ja valittaessa professoria Turun yliopistoon - Tutkimusprojektin johtaja: Enforcement of Intellectual Property and National Innovation Strategies, Suomen Akatemia

18 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn 17. tekijänoikeutta koskeneeseen koulutustapahtumaan osallistuneille järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin IPR University Centerin toimintaa. Tilaisuuteen osallistuivat professori Niklas Bruun, projektikoordinaattori Hanna Viitanen ja tutkija Tanja Liljeström. 6.2 Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö Yhteistyöprojekti saksalaisen, Bayreuthin yliopistossa toimivan Intellectual Property and the Public Domain -tutkijakoulun kanssa jatkui. Projektin puitteissa mm. järjestetään vuosittain vähintään yksi yhteinen seminaari ja tarjotaan mahdollisuus tutkijavaihtoon. Suomen Akatemia on myöntänyt projektille rahoituksen vuosille

19 7. JULKAISUT 19 Niklas Bruun: Bruun, Niklas: Upphovsrättsutvecklingen i Finland sedan år 2009, Nordiskt Immateriellt rättsskydd, NIR 6/2012, Bruun, Niklas: Understanding Intellectual Property. In Methods and Perspectives in Intellectual Property (ed. Dinwoodie, Graeme B.). Edward Elgar Publishing. ISBN pp Bruun, Niklas, Medborgarinitiativ för en ny upphovsrätt. Hanken. En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan 3/2013. S. 19. Bruun, Niklas Heath, Christopher, Review of the book: Sommer, Tine, Can Law make Life (too) Simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies, DJOF Publishing Copenhagen 2013, Doctoral Thesis, Aarhus p. 651 (ISBN ). Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR 5/2013, Marja-Leena Mansala: Mansala, Marja-Leena: IPR-tuomioistuin lähellä toteutumista IPRinfo 1/2013 Mansala, Marja-Leena: Kirja-arvostelu: Yleisteos kilpailuoikeuden kehityksestä IPRinfo 2/2013 Mansala, Marja-Leena: Kirja-arvostelu: Läpileikkaus oppilaan oikeuksiin IPRinfo 4/2013 Soile Manninen Manninen, Soile: Hyvä tapa ja tekijänoikeus IPRinfo 4/2013 Manninen, Soile: Kirja-arvio: Tietoa ja oikeutta samassa paketissa IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: E-kirjastoa odottaessa IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: SHOKit ja IPR ei mahdoton yhtälö IPRinfo 2/2013 Manninen, Soile: Hyvä brändi kestää aikaa IPRinfo 1/2013 Josefina Aalto Aalto, Josefina: Alkuperämerkinnällä on arvoa IPRinfo 2/2013 Janita Korva Korva, Janita: Työsuhdekeksintölautakunta tulkitsee lakia, ei sopimuksia IPRinfo 2/2013

20 Kristina Kotro 20 Kotro, Kristina: Valokuvat jakoon mutta millä ehdoilla? IPRinfo 4/2013 Auri Vainio Vainio, Auri: Kirja-arvio: Markkinointia digimaailmassa IPRinfo 4/2013 Hanna Viitanen Viitanen, Hanna: Kirja-arvio: Viestintävinkit nörteille IPRinfo 4/2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot