IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous Roud Table -keskustelut KOULUTUS Perusopinnot Seminaarit... 8 Copyright, Fair Use and Limitations Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke IPR-ELY -hanke Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö Seminaarit JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.24

3 JOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2012 oli tärkeä instituutin kehittämisen kannalta. Instituutti selvitti laajasti sidosryhmien ja jäsenyliopistojen toiveita ja näkemyksiä IPR-koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Se kävi Round Table -keskustelut kaikissa jäsenyliopistoissa ja instituutin kannatusyhdistyksessä IPR University Center Association ry:ssä. Keskusteluihin ottivat kiitettävästi osaa kaikkien jäsenyliopistojen keskeiset vaikuttajat rehtoreita myöten. Keskustelujen ansiosta instituutin profiili ja toiminnan strategia ovat selkiytyneet, ja ne on myös laajasti hyväksytty jäsenyliopistoissa ja immateriaalioikeusalan toimintakentässä. IPR University Centerin asema IPR-alan tutkimuksen ja opetuksen keskuksena tiedostetaan tällä hetkellä laajasti sekä kansainvälisesti että Suomessa. Instituutti on vuonna 2012 ollut aktiivisesti käynnistämässä yhteistyötutkimuksia Kiinan kanssa IPRalalla, ja joulukuussa 2012 Suomen akatemia päätti rahoittaa professorien Nari Leen (Hanken) ja Niklas Bruunin johtamat yhteistyöprojektit noin miljoonalla eurolla. Instituutti on edistänyt keskustelua vaikutukseltaan yhtenäisestä patentista (EU-patentti) järjestämällä asiasta syksyllä 2012 kansainvälisen konferenssin, johon osallistui noin 150 henkilöä. Lopulliset päätökset patenttiasiassa tehdään todennäköisesti EU:n ja EPOn piirissä keväällä Myös suomalainen IPR-tuomioistuin on vihdoin perustettu vuonna 2012, ja koulutuskysyntään vaikuttava IPR-asiamiestutkintohanke etenee. Instituutti on kuluvana vuonna myös jatkanut menestyksekästä tekijänoikeuskoulutusta eri kohderyhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. OKM:n taloudellisella tuella luotua, maksutonta Operight-tietokantaa on edelleen kehitetty. Toimintavuosi toi myös uusia haasteita IPR University Centerin toiminnalle. Helsingin yliopistossa toiminut ns. reformityöryhmä esitti instituutin liittämistä hallinnollisesti Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tätä hanketta ovat vastustaneet sekä instituutin johtokunta että oikeustieteellinen tiedekunta. Hankkeen toteuttaminen ja jatkoselvittäminen kirjattiin Helsingin yliopiston kanssa syksyllä 2012 käytyjen keskustelujen perusteella laadittuun instituutin tavoiteohjelmaan. Tästä johtuen johtokunta joutuu vuonna 2013 työskentelemään sellaisen hallinnollisen aseman löytämiseksi insituutille, jonka kaikki jäsenyliopistot voivat hyväksyä. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä yhteistyöstä vuonna Helsingissä Niklas Bruun

4 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS TIIVISTELMÄ Vuonna 2012 IPR University Centerin toiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne onnistuttiin pitämään kannattavalla tasolla. Yliopistokentän muutosten johdosta instituutin tavoitetta tarkennettiin siten, että instituutti pyrkii vahvistamaan asemaansa ennen kaikkea metropolialueella. Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2012 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta viisi numeroa vuonna Numero 2/2012 oli englanninkielinen ja numero 5/2012 keskittyi tekijänoikeuteen. Viestintäkoordinaattori Auri Saarainen jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisenaan aloitti Maija Rinne-Forsberg Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana neljä harjoittelijaa ja yksi projektityöntekijä. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR-alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 5 1. TOIMINTA JA HALLINTO 1.1 Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat 1.4 Hallinto Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma oli vahvistettu vuoksiksi Vuonna 2012 sitä ainoastaan tarkistettiin talouden osalta. Instituutin sijoituspaikka oli Helsingin yliopisto. Jäsenyliopistojen maksuosuudet korotettiin siten, että Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston maksuosuudet olivat euroa ja Turun yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin euroa. Tavoiteohjelmaan liittyvät tavoiteneuvottelut käytiin Helsingin yliopiston rehtorin johdolla Instituutti järjesti jäsenyliopistoissa Round Table -keskustelut, joihin osallistuttiin myös rehtoritasolta. Keskusteluissa kartoitettiin jäsenyliopistojen tarpeita ja yhteistyön tiivistämistä. Tulokset otettiin huomioon tavoiteohjelman laatimisessa. IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - vararehtori Hannu Seristö (johtaja Ritva Dammert) Svenska handelshögskolan

6 - professori Marcus Norrgård (Mauno Lindroos) Toimihenkilöt Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen) Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula-Tulokas ja sihteerinä Auri Saarainen asti ja tämän jälkeen Maija Rinne-Forsberg. Johtokunta kokoontui kolme kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäkoordinaattorina tradenomi Auri Saarainen Viestintäkoordinaattorina kauppatieteiden maisteri Maija Rinne-Forsberg Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Projektityöntekijänä/Operight-tietoiskujen vetäjänä OTM Leena Saastamoinen Harjoittelijana oik. yo Hilma-Karoliina Markkanen Harjoittelijana oik. yo Petra Sormunen Harjoittelijana oik. yo Matti Kuokkanen Harjoittelijana oik. yo Anna Kallio

7 7 1.7 Talous Instituutin talouden perusta on jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Pienemmän maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan ja suuremman Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. 1.8 Roud Table -keskustelut Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1). IPR University Centerin jäsenyliopistojen tarpeita ja yhteistyön tiivistämistä kartoittaneet Round Table -keskustelut käytiin kaikkien jäsenyliopistojen kanssa: - Aalto-yliopisto Hanken Helsingin yliopisto Turun yliopisto Keskusteluissa tuli esiin seuraavia haasteita ja toivomuksia: - yliopiston henkilökunnan yleinen IPR-koulutus sekä erikseen räätälöitävä koulutus - peruskoulutukseen liittyvien maisteriohjelmien tukeminen ja markkinointi o TuY: Master s Degree Programme in Law and Information Society o Hanken: Master's Degree Programme in Intellectual Property Law o Aalto: IP Masters Programme Aalto-yliopistossa kolmen tieteenalan kesken, tulisi luoda mahdollisimman nopeasti - opiskelijoiden IPR-tietoisuuden herättäminen sisällyttämällä immateriaalioikeuden opetusta perusopintoihin - monitieteisyyden painottuminen - tohtorikoulutukseen liittyvä yhteinen IPR-koulutuspaketti - kansainvälisen tutkimusrahan hankkiminen - Helsingin yliopiston henkilökunnan koulutus tehostamaan tutkimusten tulosten hyödyntämistä Kaikissa tilaisuuksissa korostettiin yhteistyön ja monitieteisyyden merkitystä sekä yliopistojen sisällä että yliopistojen välillä.

8 2. KOULUTUS Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Syksyllä 2012 alkaneen projektin aiheena oli immateriaalioikeuksien täytäntöönpano. 2.2 Seminaarit Vuoden aikana järjestettiin 10 maksullista seminaaria, jotka on lueteltu alla: Pilviä taivaanrannassa pilvipalveluiden juridiikka Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 28 Rethinking Patent Claim Construction (Professor Dan L. Burk) To klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Kilpailu ja IPR Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 23 Patenttisalkun Due Diligence Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Private Imports of Counterfeits or Pirated Goods (Professor Jens Schovsbo) Pe klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 10 Tuoteväärennökset Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 17 Internet Intermediaries Liability (Professor Cédric Manara) To klo , Scandic Continental, Helsinki Osallistujia: 14 Turvaamistoimenpiteet ja väliaikaiset kiellot Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 18 Trade Marks and Compulsory Licensing Ma klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 10 Brändit kilpailuetuna Pe klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 48 Yhteistyössä: Lakimiesliiton Koulutus

9 9 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 208 henkilöä. Tämä tarkoittaa 20,8 henkilöä/seminaari. Vastaava luku vuonna 2011 oli 23,6 henkilöä/seminaari. Lisäksi järjestettiin 5 maksutonta seminaaria ja luentoa: Procecuting IPR and Cyber Crime Cases Ti Helsingin Yliopisto, Päärakennus Vierailevana puhujana amerikkalainen Thomas Dougherty, Trial Attorney. Osallistujia: 36 Patent Reforms at Both Sides of the Atlantic To klo 13 15, Helsingin yliopisto Metsätalo Puhujina Esther van Zimmeren ja Nari Lee Hankenilta. Osallistujia: 18 Design Meets Business To klo 13 17, Helsingin kaupungintalon juhlasali Osallistujia: 162 Copyright Policy Workshop Ma klo 9 11 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, päärakennus Vierailevana puhujana Dr. Kenneth D. Crews Kolumbian yliopistosta Osallistujia: 12 Yhteistyössä: Aalto-yliopisto ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Copyright, Fair Use and Limitations To klo 9-11, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, päärakennus Vierailevana puhujana Dr. Kenneth D. Crews Kolumbian yliopistosta Osallistujia: 51 Yhteistyössä: Aalto-yliopisto ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu IPR University Center hoiti myös Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n maanantaina järjestetyn perinteisen IPR-päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 156 osanottajaa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi varjoväitöstilaisuutta: A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law Ma klo 14 16, Porthania P673 OTT Katja Weckström Vastaväittäjinä dosentti, KTT Max Oker-Blom, Hanken ja OTT Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto Osallistujia 20 Lojaliteetti lisenssisopimuksissa Ma klo 14 16, Porthania P673 OTT, VT Petra Sund-Norrgård Vastaväittäjinä professori Lena Sisula-Tulokas, Helsingin yliopisto ja asianajaja Sakari Aalto, Merilampi Oy Osallistujia 19

10 2.3 Tekijänoikeuskoulutukset 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi IPR University Center Association ry:lle euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Yhdistys tilasi koulutusten toteutuksen IPR University Center -laitokselta. Koulutusten puheenjohtajina toimivat pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center ja johtaja Niklas Bruun IPR University Center. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Kansainvälinen tekijänoikeus I Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 33 Kansainvälinen tekijänoikeus II To klo Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 21 EUT Uusi tekijänoikeudellinen lainsäätäjä? Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 29 Tekijänoikeus liiketoiminnassa Ti klo , Sokos Hotel Arina, Oulu Osallistujia: 9 Tekijänoikeus viestinnässä ja mediassa To klo , Scandic Jyväskylä, Jyväskylä Osallistujia: 49 Tekijänoikeus tutkimuksessa ja opetuksessa Ti klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 32 Kuuteen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 173 henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 28,8 henkilöä/koulutus. Vuonna 2011 kymmenessä tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 311 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 31,1 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kohtuullisissa kävijämäärissä, mutta yleisen taloudellisen tilanteen voidaan huomata vaikuttaneen kävijämääriin. 2.4 Tilauskoulutus Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2012 kolmella osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2012 aloitettiin kuudes Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kolmessa osiossa, joista viimeiset osiot pidetään vuoden 2013 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2013 koe on läpäistävissä.

11 11 Koulutuksen osiot: Paper C training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 9 Paper D training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 10 Pre-Exam day Pre-Exam Preparation Osallistujat: 8 Kouluttajina kurssilla toimivat hollantilaisen DeltaPatentsin kouluttajat Joeri Beetz, Jelle Hoekstra, Pete Pollard, Ton Sterken ja Roel van Woudenberg. Yhteyshenkilönä DeltaPatentsilta toimii Mieke Zonjee. Koulutukseen osallistui vuonna 2012 yhteensä 27 henkilöä. EQE-koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. AaltoPro -koulutukset ti Patenttitiedon haun ja immateriaalioikeuden koulutus pk-yritysten tuotekehitysasiantuntijoille, päälliköille ja johdolle. Kouluttaja: lakimies Markus Myhrberg, Asianajotoimisto Lexia Oy ti Patenttitiedon haun ja immateriaalioikeuden koulutus pk-yritysten tuotekehitysasiantuntijoille, päälliköille ja johdolle. Kouluttaja: lakimies Markus Myhrberg, Asianajotoimisto Lexia Oy Tekes Tekesin tilaama viisiosainen immateriaalioikeuskoulutus omille asiantuntijoilleen IPR Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR: Tunnistatko tilanteet, hallitsetko hyödyt?, ti IPR: Palvelu-, sisällöntuotanto- ja IT-liiketoiminta, ti Mitä kaikkea on brändi? Mitä hyvä design tuottaa?, ke Tarkoittaako Patentti aina rahaa?, ke Immateriaalioikeudet kaupan! Mistä pitikään sopia?, ke Kouluttajina pääsihteeri Marja-Leena Mansala, Intellectual Property Manager Markku Rajala, Pegasor Oy, lakiasiainjohtaja Teemu Kalliala, MTV Media, asianajaja Pekka Takki, Inventio Asianajotoimisto Oy, Director Susanna Mäkelä & IPR professional Taru Kallio-Nyholm, Nokia Oyj, johtaja Jussi Ylinen, kehitys- ja markkinointiyksikkö, SOL, Pelisuunnittelun freelance-konsultti Ville Vuorela, toimitusjohtaja, FiBAN Finnish Business Angels Network, hall. pj. Juha Kurkinen, Rastor Oy, eurooppapatenttiasiamies, DI Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine Oy, varatuomari Pekka Salomaa, Nokia Oy, Partner Ilkka Aalto-Setälä, Asianajotoimisto Borenius Oy Vantaan innovaatioinsituutti Oy

12 ti Teknologiayrityksen IPR-perusteet Kouluttajina pääsihteeri Marja-Leena Mansala, Intellectual Property Manger Markku Rajala, Pegasor Oy, asianajaja Juha Taipale, Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy Koulutusjaosto Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. 2.6 Operight-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta Operight-hankkeelle, joka käynnistyi vuonna Operight-hankkeen tavoitteena on kouluttaa tekijänoikeuksia opettajille. Tekijänoikeuskoulutukset toteutettiin eri puolilla Suomea kolmen tunnin mittaisina tietoiskuina. Koulutukset ovat avoimia kaikille opetustehtävissä toimiville. Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Espoo (ostokoulutus) Pori (34 osallistujaa) Järvenpää (ostokoulutus) Vaasa (ostokoulutus) Joensuu (37 osallistujaa) Kokkola (20 osallistujaa) Kemi (16 osallistujaa) Espoo (21 osallistujaa) Lappeenranta (27 osallistujaa) Rauma (24 osallistujaa) Vantaa (40 osallistujaa) Seinäjoki (52 osallistujaa) Operight -tietopankki eli -sivustoa uudistettiin rakenteellisesti selkeämmäksi ja ulkoasua parannettiin, jotta sivuston toiminnallisuus vastaisi paremmin opettajien tarpeita. Tietopankkiin päivitettiin opettajien lähettämiä kysymyksiä, sekä lisättiin tietovisa, jossa voi käydä testaamassa oman tekijänoikeusosaamisensa. Operight -hankkeelle avattiin Facebook-tili. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien Ammattijärjestön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Hankkeen vetäjänä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle IPR-ELY -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi rahoituksen IPR-ELY -hankkeelle vuodelle Hanke alkoi vuonna Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ELY-alueiden yritysten neuvontaa antavalle henkilöstölle tekijän- ja sopimusoikeutta. Vuonna 2012 Uudenmaan alueen yrityshautomoissa pidettiin hankkeen peruskoulutuksia ja syksyllä suurimmilla ELY-alueilla pidettiin syventävät koulutukset. Kouluttajina tilaisuuksissa on toiminut Markus Myhrberg Lexia Asianajotoimisto Oy:stä.

13 Koulutustilaisuudet toteutettiin vuonna 2012 seuraavasti: Luennointi IPR-peruskoulutukset: klo 12 16, Aallon Pienyrityskeskus, Arkadiankatu 28, luokka 4, 3. krs klo 12 16, paikkana Posintran auditorio, Kipinätie 1, 2. krs., Porvoo klo 12 16, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, Vihdintie 32, Nummela. IPR-syventävät koulutukset klo Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku klo Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere klo Pohjois-Savon ELY-keskus klo Keski-Suomen ELY-keskus Hankkeen tietopankista luotiin perusrunko sekä laadittiin tekijänoikeuden osalta kattava sisältö. Tietopankin sijoittamisesta osaksi YritysSuomi-portaalia käytiin neuvotteluja kevään 2013 aikana, mutta tietopankkia ei saatu istutettua osaksi portaalia rahoitusongelmien vuoksi. Tietopankin materiaali voidaan siirtää osaksi IPR University Centerin sivustoa, kun uusi sivusto on otettu käyttöön vuonna Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yrittäjä Leena Hoppania ja ryhmässä oli opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön edustajat. Ohjausryhmässä olivat myös hankkeen kouluttajina pääasiassa toimineet Markus Myhrberg Lexia Oy:sta ja Marja-Leena Mansala. Hankkeen koordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu vuoden 2012 luennot. Niklas Bruun: Upphovsrätten och den digitala miljön. Luento Suomen Lainopillinen Yhdistys ry:n 150-vuotisjuhlaseminaarissa, Helsinki The Nordic Model of Employee Inventions. Luento konferenssissa Employees and Intellectual Property Rights, Faculty of Law, University of Cambridge Controlling the Internet whose Responsibility. Pääpuhuja konferenssissa Conflict of public values and private interests, Helsinki Upphovsrättsutvecklingen i Finland. Luento seminaarissa XIV Nordiske Ophavsretssymposim maj. Marienlyst, Danmark Tekijä-käsitteen harmonisoituminen EUT:n oikeuskäytännön valossa. Esitys IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki.

14 Miltä se näyttää luottamus ja neuvottelujärjestelmä. Esitelmä keskusjärjestöjen raamisopimuksen luottamusta vahvistavien toimien vahvistusfoorumissa, Helsinki Intellectual Property Law and Political Science. Esitelmä seminaarissa 31st Annual Congress of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, ATRIP. IIT Chicago-Kent, College of Law Immateriaalioikeudet työsuhteessa. Luento Talentum Lakikoulutuksen seminaarissa, Helsinki Copyright and the Digital Environment. Pääpuhuja Knowright-konferenssissa, Helsinki. Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Rosa-Maria Ballardini: Intellectual Property Protection for Computer Programs. Developments, Challenges, and Pressures for Change, Hanken Liguo Zhang: Standardization and Patent Licensing in the European Union. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Marja-Leena Mansala: Katsaus vuoden 2011 IPR-oikeuskäytäntöön. IPR-päivä 2012, Helsinki Yrityksen liiketoiminta IPR:n näkökulmasta ja IPR-lainsäädännön kehys. Tekes koulutus, Helsinki Poimintoja vuoden 2011 IPR-oikeuskäytännöstä. Patentti-insinöörien vuosikokous, Espoo Tekijänoikeuskoulutus. Kulttuuritutkimuksen toimitus, Helsinki Tekijänoikeuskoulutus. Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, Helsinki IPR-ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPR-forum, Helsinki IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki Kummalla pitäisi olla viimeinen sana tavaramerkkilain tulkinnasta Suomessa KKO:lla vai KHO:lla? Suomen lainopillinen yhdistys, Helsinki IPR osana liiketoimintaa. Metsähallitus, Vantaa IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki IPR-strategia. Akateeminen oppisopimuskoulutus, JAMK, Jyväskylä IPR-strategia. Akateeminen oppisopimuskoulutus, JAMK, Rovaniemi.

15 IPR yrityksen voimavarana. Top Trainers Oy, Mikkeli Operight-työpaja. Raahen opetustoiminta, Raahe Syöttötuoli, maljakko, koru - teoksiako? Design Forum Finland, Helsinki IPR-ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPR forum, Helsinki Immateriaalioikeudet. Palmenia oppisopimuskoulutus, Helsinki Uutta ja ajankohtaista. Tavaramerkkipäivä, Talentum, Helsinki Kauhukertomuksia elävästä elämästä. Design Meets Business, Helsinki IPR tuotekehityksessä. Tuotekehittäjän erityisammattitutkinto, Rastor, Helsinki IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki.

16 16 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli 1000 kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Jäsenkorkeakoulujen kirjastoille tilaus oli maksuton. Vuonna 2012 lehti ilmestyi viisi kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä Soile Manninen. Vuoden 2012 toinen numero oli englanninkielinen, ja siitä otettiin tavallista suurempi painos. Lehteä jaettiin marraskuussa järjestetyssä kansainvälisessä patenttiseminaarissa. Vuoden viimeisestä numerosta (5/2012) otettiin myös suurempi painos, sillä vuoden numero painottui tekijänoikeuteen ja sitä varten saatiin rahallista tukea Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:ltä Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden toimitusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna, mutta tekijänoikeusnumeron osalta kokoontui erikseen nimetty suunnitteluryhmä. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 200 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 1175 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Käyttäjiä oli runsaat 800, joista kertomusvuonna oli rekisteröitynyt noin 90 henkilöä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäkoordinaattori. Viestintäkoordinaattori toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen

17 toimittaminen kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (NXC Finland Oy) yhteyshenkilönä. 17 Instituutin kotisivujen uudistaminen aloitettiin syksyllä 2012, ja uudet kotisivut julkaistiin heti vuoden 2013 alussa. Kotisivu-uudistuksen toteutti Ch5Finland Oy. Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista. 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus 3.4 Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa tietopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Tietopalvelutyö ei olennaisesti muuttunut vuodesta Tiedonhakutoimeksiannoista edelleen noin puolet tuli instituutin sisältä ja muilta tutkijoilta, puolet kannatusyhdistyksen jäseniltä, jäsenyliopistojen opiskelijoilta sekä ulkopuolisilta. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 23. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehden kevään ja syksyn 2012 ensimmäisissä numeroissa. Käsikirjaston kokoelma karttui noin 60 teoksella, joista noin 40 oli immateriaalioikeutta koskevia opinnäytetöitä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 920 kirjaa ja noin 190 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 88 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 10. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä tutkijoille ja asianajotoimistoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintäkoordinaattori Auri Saarainen asti ja siitä eteenpäin viestintäkoordinaattori Maija Rinne-Forsberg. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2012 kaksi kirjaa. Syyskuussa 2012 ilmestyi Pessi Honkasalon väitöskirja Software Linking as Alteration - Framework for Assessment under European Copyright Law ja joulukuussa Liguo Zhangin väitöskirja Standardization and Patent Licensing in the European Union. Kumpikin kirja on myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla. Honkasalon kirjaa on markkinoitu myös Suomen ulkopuolelle.

18 18 Verkkojulkaisusarjassa IPR Series B julkaistiin yksi tieteellinen artikkeli: Rosa Maria Ballardini: Proprietary Software vs FOSS: Challenges with Hybrid Protection Models. Verkkojulkaisut ovat luettavissa osoitteessa:

19 4. TUTKIMUS Tutkimusjaosto Tutkimusjaoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä IPR-alan tutkijoiden keskuudessa, parantaa tiedotusta jatko- ja tutkijakoulutuksesta ja muista seminaareista sekä lisätä verkkosivujen hyötykäyttöä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusjaostoon kuuluivat professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto; OTT Tuomas Mylly, Turun yliopisto; professori Juha Laine, Aalto yliopisto; professori Matti Rudanko, Aalto-yliopisto; dosentti Olli Pitkänen Aalto-yliopisto (HIIT), professori Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan; tutkijatohtori Taija Pihlajarinne, Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto. Tutkimusjaoston puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja sihteerinä Soile Manninen. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa.

20 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Helsingin yliopiston rehtori: Lausunto reformiryhmän ehdotuksista Helsingin yliopiston toimintojen uudelleen järjestämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Tekijänoikeus muistiosta 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä. TEM - Jäsen: YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontakomitea (CEDAW) Jäsen: ILO:n yhdistymisvapauskomitea. - Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissa. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPR-valiokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö - Puheenjohtaja: Panimoliiton alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta 5.3 Muut tieteelliset tehtävät Niklas Bruun - Päätoimittaja: Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland, JFT - Toimitusneuvoston puheenjohtaja: NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd)

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...4 1.1 Toiminta-ajatus...4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...4 1.3 Toimitilat...4

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2007 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...3 1.3 Toimitilat...3

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...3 1.3 Toimitilat...3 1.4 Hallinto...3 1.5 Johtokunta...3

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa.

IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. PL 479 (Arkadiankatu 22) 00101 Helsinki Finland puh/tel + 358 9 431 33 465 telefax + 358 9 431 33 505 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004. Toiminta ajatus

IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004. Toiminta ajatus PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Toiminta ajatus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Hyytinen Markus, 45 vuotta, Mänttä Vilppula

Hyytinen Markus, 45 vuotta, Mänttä Vilppula JÄMSÄN KAUPUNKI Yhdistelmä hallintojohtajan 1 Yhdistelmä hallintojohtajan Hyytinen Markus, 45 vuotta, Mänttä Vilppula Koulutus valtiotieteiden maisteri, Turun yliopisto, 1996 Multian kunta 2012-2014 -

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6/2009

Johtokunnan kokous 6/2009 PÖYTÄKIRJA 5.2.2010 1 (6) Johtokunnan kokous 6/2009 Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10 Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi Läsnä: Vararehtori, professori

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Ritva Laakso-Manninen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Tampere FAKTOJA HAAGA-HELIASTA Suuri, elinkeinoelämään vahvasti kytkeytyvä, kansainvälinen, ylivertainen, yksityinen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) 12.09.2007

TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) 12.09.2007 TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) Esittelijät: Martti Mäntylä, puh 451 8138; Esko Ukkonen, puh 191 51280; Jäsenet Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla Krause, Outi Ekman,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

Luetteloitu aineisto 11/2010 12/2011

Luetteloitu aineisto 11/2010 12/2011 IPR University Center / IPR University Center - 4.1.2012 Sivu 1 Luetteloitu aineisto 11/2010 12/2011 AGOVIC, Amina Agovic, Amina Patents, ethics and stem cell reseach : the case of hesc innovation in Australia,

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot