IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous Roud Table -keskustelut KOULUTUS Perusopinnot Seminaarit... 8 Copyright, Fair Use and Limitations Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke IPR-ELY -hanke Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vierailut Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö Seminaarit JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.24

3 JOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2012 oli tärkeä instituutin kehittämisen kannalta. Instituutti selvitti laajasti sidosryhmien ja jäsenyliopistojen toiveita ja näkemyksiä IPR-koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Se kävi Round Table -keskustelut kaikissa jäsenyliopistoissa ja instituutin kannatusyhdistyksessä IPR University Center Association ry:ssä. Keskusteluihin ottivat kiitettävästi osaa kaikkien jäsenyliopistojen keskeiset vaikuttajat rehtoreita myöten. Keskustelujen ansiosta instituutin profiili ja toiminnan strategia ovat selkiytyneet, ja ne on myös laajasti hyväksytty jäsenyliopistoissa ja immateriaalioikeusalan toimintakentässä. IPR University Centerin asema IPR-alan tutkimuksen ja opetuksen keskuksena tiedostetaan tällä hetkellä laajasti sekä kansainvälisesti että Suomessa. Instituutti on vuonna 2012 ollut aktiivisesti käynnistämässä yhteistyötutkimuksia Kiinan kanssa IPRalalla, ja joulukuussa 2012 Suomen akatemia päätti rahoittaa professorien Nari Leen (Hanken) ja Niklas Bruunin johtamat yhteistyöprojektit noin miljoonalla eurolla. Instituutti on edistänyt keskustelua vaikutukseltaan yhtenäisestä patentista (EU-patentti) järjestämällä asiasta syksyllä 2012 kansainvälisen konferenssin, johon osallistui noin 150 henkilöä. Lopulliset päätökset patenttiasiassa tehdään todennäköisesti EU:n ja EPOn piirissä keväällä Myös suomalainen IPR-tuomioistuin on vihdoin perustettu vuonna 2012, ja koulutuskysyntään vaikuttava IPR-asiamiestutkintohanke etenee. Instituutti on kuluvana vuonna myös jatkanut menestyksekästä tekijänoikeuskoulutusta eri kohderyhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. OKM:n taloudellisella tuella luotua, maksutonta Operight-tietokantaa on edelleen kehitetty. Toimintavuosi toi myös uusia haasteita IPR University Centerin toiminnalle. Helsingin yliopistossa toiminut ns. reformityöryhmä esitti instituutin liittämistä hallinnollisesti Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tätä hanketta ovat vastustaneet sekä instituutin johtokunta että oikeustieteellinen tiedekunta. Hankkeen toteuttaminen ja jatkoselvittäminen kirjattiin Helsingin yliopiston kanssa syksyllä 2012 käytyjen keskustelujen perusteella laadittuun instituutin tavoiteohjelmaan. Tästä johtuen johtokunta joutuu vuonna 2013 työskentelemään sellaisen hallinnollisen aseman löytämiseksi insituutille, jonka kaikki jäsenyliopistot voivat hyväksyä. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä yhteistyöstä vuonna Helsingissä Niklas Bruun

4 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS TIIVISTELMÄ Vuonna 2012 IPR University Centerin toiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne onnistuttiin pitämään kannattavalla tasolla. Yliopistokentän muutosten johdosta instituutin tavoitetta tarkennettiin siten, että instituutti pyrkii vahvistamaan asemaansa ennen kaikkea metropolialueella. Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2012 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta viisi numeroa vuonna Numero 2/2012 oli englanninkielinen ja numero 5/2012 keskittyi tekijänoikeuteen. Viestintäkoordinaattori Auri Saarainen jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisenaan aloitti Maija Rinne-Forsberg Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana neljä harjoittelijaa ja yksi projektityöntekijä. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR-alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 5 1. TOIMINTA JA HALLINTO 1.1 Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat 1.4 Hallinto Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma oli vahvistettu vuoksiksi Vuonna 2012 sitä ainoastaan tarkistettiin talouden osalta. Instituutin sijoituspaikka oli Helsingin yliopisto. Jäsenyliopistojen maksuosuudet korotettiin siten, että Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston maksuosuudet olivat euroa ja Turun yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin euroa. Tavoiteohjelmaan liittyvät tavoiteneuvottelut käytiin Helsingin yliopiston rehtorin johdolla Instituutti järjesti jäsenyliopistoissa Round Table -keskustelut, joihin osallistuttiin myös rehtoritasolta. Keskusteluissa kartoitettiin jäsenyliopistojen tarpeita ja yhteistyön tiivistämistä. Tulokset otettiin huomioon tavoiteohjelman laatimisessa. IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - vararehtori Hannu Seristö (johtaja Ritva Dammert) Svenska handelshögskolan

6 - professori Marcus Norrgård (Mauno Lindroos) Toimihenkilöt Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen) Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula-Tulokas ja sihteerinä Auri Saarainen asti ja tämän jälkeen Maija Rinne-Forsberg. Johtokunta kokoontui kolme kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäkoordinaattorina tradenomi Auri Saarainen Viestintäkoordinaattorina kauppatieteiden maisteri Maija Rinne-Forsberg Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Projektityöntekijänä/Operight-tietoiskujen vetäjänä OTM Leena Saastamoinen Harjoittelijana oik. yo Hilma-Karoliina Markkanen Harjoittelijana oik. yo Petra Sormunen Harjoittelijana oik. yo Matti Kuokkanen Harjoittelijana oik. yo Anna Kallio

7 7 1.7 Talous Instituutin talouden perusta on jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Pienemmän maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan ja suuremman Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. 1.8 Roud Table -keskustelut Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1). IPR University Centerin jäsenyliopistojen tarpeita ja yhteistyön tiivistämistä kartoittaneet Round Table -keskustelut käytiin kaikkien jäsenyliopistojen kanssa: - Aalto-yliopisto Hanken Helsingin yliopisto Turun yliopisto Keskusteluissa tuli esiin seuraavia haasteita ja toivomuksia: - yliopiston henkilökunnan yleinen IPR-koulutus sekä erikseen räätälöitävä koulutus - peruskoulutukseen liittyvien maisteriohjelmien tukeminen ja markkinointi o TuY: Master s Degree Programme in Law and Information Society o Hanken: Master's Degree Programme in Intellectual Property Law o Aalto: IP Masters Programme Aalto-yliopistossa kolmen tieteenalan kesken, tulisi luoda mahdollisimman nopeasti - opiskelijoiden IPR-tietoisuuden herättäminen sisällyttämällä immateriaalioikeuden opetusta perusopintoihin - monitieteisyyden painottuminen - tohtorikoulutukseen liittyvä yhteinen IPR-koulutuspaketti - kansainvälisen tutkimusrahan hankkiminen - Helsingin yliopiston henkilökunnan koulutus tehostamaan tutkimusten tulosten hyödyntämistä Kaikissa tilaisuuksissa korostettiin yhteistyön ja monitieteisyyden merkitystä sekä yliopistojen sisällä että yliopistojen välillä.

8 2. KOULUTUS Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Syksyllä 2012 alkaneen projektin aiheena oli immateriaalioikeuksien täytäntöönpano. 2.2 Seminaarit Vuoden aikana järjestettiin 10 maksullista seminaaria, jotka on lueteltu alla: Pilviä taivaanrannassa pilvipalveluiden juridiikka Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 28 Rethinking Patent Claim Construction (Professor Dan L. Burk) To klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Kilpailu ja IPR Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 23 Patenttisalkun Due Diligence Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Private Imports of Counterfeits or Pirated Goods (Professor Jens Schovsbo) Pe klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 10 Tuoteväärennökset Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 17 Internet Intermediaries Liability (Professor Cédric Manara) To klo , Scandic Continental, Helsinki Osallistujia: 14 Turvaamistoimenpiteet ja väliaikaiset kiellot Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 18 Trade Marks and Compulsory Licensing Ma klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 10 Brändit kilpailuetuna Pe klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 48 Yhteistyössä: Lakimiesliiton Koulutus

9 9 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 208 henkilöä. Tämä tarkoittaa 20,8 henkilöä/seminaari. Vastaava luku vuonna 2011 oli 23,6 henkilöä/seminaari. Lisäksi järjestettiin 5 maksutonta seminaaria ja luentoa: Procecuting IPR and Cyber Crime Cases Ti Helsingin Yliopisto, Päärakennus Vierailevana puhujana amerikkalainen Thomas Dougherty, Trial Attorney. Osallistujia: 36 Patent Reforms at Both Sides of the Atlantic To klo 13 15, Helsingin yliopisto Metsätalo Puhujina Esther van Zimmeren ja Nari Lee Hankenilta. Osallistujia: 18 Design Meets Business To klo 13 17, Helsingin kaupungintalon juhlasali Osallistujia: 162 Copyright Policy Workshop Ma klo 9 11 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, päärakennus Vierailevana puhujana Dr. Kenneth D. Crews Kolumbian yliopistosta Osallistujia: 12 Yhteistyössä: Aalto-yliopisto ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Copyright, Fair Use and Limitations To klo 9-11, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, päärakennus Vierailevana puhujana Dr. Kenneth D. Crews Kolumbian yliopistosta Osallistujia: 51 Yhteistyössä: Aalto-yliopisto ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu IPR University Center hoiti myös Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n maanantaina järjestetyn perinteisen IPR-päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 156 osanottajaa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi varjoväitöstilaisuutta: A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law Ma klo 14 16, Porthania P673 OTT Katja Weckström Vastaväittäjinä dosentti, KTT Max Oker-Blom, Hanken ja OTT Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto Osallistujia 20 Lojaliteetti lisenssisopimuksissa Ma klo 14 16, Porthania P673 OTT, VT Petra Sund-Norrgård Vastaväittäjinä professori Lena Sisula-Tulokas, Helsingin yliopisto ja asianajaja Sakari Aalto, Merilampi Oy Osallistujia 19

10 2.3 Tekijänoikeuskoulutukset 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi IPR University Center Association ry:lle euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Yhdistys tilasi koulutusten toteutuksen IPR University Center -laitokselta. Koulutusten puheenjohtajina toimivat pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center ja johtaja Niklas Bruun IPR University Center. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Kansainvälinen tekijänoikeus I Ke klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 33 Kansainvälinen tekijänoikeus II To klo Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 21 EUT Uusi tekijänoikeudellinen lainsäätäjä? Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Osallistujia: 29 Tekijänoikeus liiketoiminnassa Ti klo , Sokos Hotel Arina, Oulu Osallistujia: 9 Tekijänoikeus viestinnässä ja mediassa To klo , Scandic Jyväskylä, Jyväskylä Osallistujia: 49 Tekijänoikeus tutkimuksessa ja opetuksessa Ti klo , Marina Congress Center, Helsinki Osallistujia: 32 Kuuteen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 173 henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 28,8 henkilöä/koulutus. Vuonna 2011 kymmenessä tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 311 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 31,1 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kohtuullisissa kävijämäärissä, mutta yleisen taloudellisen tilanteen voidaan huomata vaikuttaneen kävijämääriin. 2.4 Tilauskoulutus Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2012 kolmella osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2012 aloitettiin kuudes Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kolmessa osiossa, joista viimeiset osiot pidetään vuoden 2013 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2013 koe on läpäistävissä.

11 11 Koulutuksen osiot: Paper C training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 9 Paper D training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 10 Pre-Exam day Pre-Exam Preparation Osallistujat: 8 Kouluttajina kurssilla toimivat hollantilaisen DeltaPatentsin kouluttajat Joeri Beetz, Jelle Hoekstra, Pete Pollard, Ton Sterken ja Roel van Woudenberg. Yhteyshenkilönä DeltaPatentsilta toimii Mieke Zonjee. Koulutukseen osallistui vuonna 2012 yhteensä 27 henkilöä. EQE-koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. AaltoPro -koulutukset ti Patenttitiedon haun ja immateriaalioikeuden koulutus pk-yritysten tuotekehitysasiantuntijoille, päälliköille ja johdolle. Kouluttaja: lakimies Markus Myhrberg, Asianajotoimisto Lexia Oy ti Patenttitiedon haun ja immateriaalioikeuden koulutus pk-yritysten tuotekehitysasiantuntijoille, päälliköille ja johdolle. Kouluttaja: lakimies Markus Myhrberg, Asianajotoimisto Lexia Oy Tekes Tekesin tilaama viisiosainen immateriaalioikeuskoulutus omille asiantuntijoilleen IPR Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR: Tunnistatko tilanteet, hallitsetko hyödyt?, ti IPR: Palvelu-, sisällöntuotanto- ja IT-liiketoiminta, ti Mitä kaikkea on brändi? Mitä hyvä design tuottaa?, ke Tarkoittaako Patentti aina rahaa?, ke Immateriaalioikeudet kaupan! Mistä pitikään sopia?, ke Kouluttajina pääsihteeri Marja-Leena Mansala, Intellectual Property Manager Markku Rajala, Pegasor Oy, lakiasiainjohtaja Teemu Kalliala, MTV Media, asianajaja Pekka Takki, Inventio Asianajotoimisto Oy, Director Susanna Mäkelä & IPR professional Taru Kallio-Nyholm, Nokia Oyj, johtaja Jussi Ylinen, kehitys- ja markkinointiyksikkö, SOL, Pelisuunnittelun freelance-konsultti Ville Vuorela, toimitusjohtaja, FiBAN Finnish Business Angels Network, hall. pj. Juha Kurkinen, Rastor Oy, eurooppapatenttiasiamies, DI Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine Oy, varatuomari Pekka Salomaa, Nokia Oy, Partner Ilkka Aalto-Setälä, Asianajotoimisto Borenius Oy Vantaan innovaatioinsituutti Oy

12 ti Teknologiayrityksen IPR-perusteet Kouluttajina pääsihteeri Marja-Leena Mansala, Intellectual Property Manger Markku Rajala, Pegasor Oy, asianajaja Juha Taipale, Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy Koulutusjaosto Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. 2.6 Operight-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta Operight-hankkeelle, joka käynnistyi vuonna Operight-hankkeen tavoitteena on kouluttaa tekijänoikeuksia opettajille. Tekijänoikeuskoulutukset toteutettiin eri puolilla Suomea kolmen tunnin mittaisina tietoiskuina. Koulutukset ovat avoimia kaikille opetustehtävissä toimiville. Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Espoo (ostokoulutus) Pori (34 osallistujaa) Järvenpää (ostokoulutus) Vaasa (ostokoulutus) Joensuu (37 osallistujaa) Kokkola (20 osallistujaa) Kemi (16 osallistujaa) Espoo (21 osallistujaa) Lappeenranta (27 osallistujaa) Rauma (24 osallistujaa) Vantaa (40 osallistujaa) Seinäjoki (52 osallistujaa) Operight -tietopankki eli -sivustoa uudistettiin rakenteellisesti selkeämmäksi ja ulkoasua parannettiin, jotta sivuston toiminnallisuus vastaisi paremmin opettajien tarpeita. Tietopankkiin päivitettiin opettajien lähettämiä kysymyksiä, sekä lisättiin tietovisa, jossa voi käydä testaamassa oman tekijänoikeusosaamisensa. Operight -hankkeelle avattiin Facebook-tili. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien Ammattijärjestön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Hankkeen vetäjänä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle IPR-ELY -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi rahoituksen IPR-ELY -hankkeelle vuodelle Hanke alkoi vuonna Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ELY-alueiden yritysten neuvontaa antavalle henkilöstölle tekijän- ja sopimusoikeutta. Vuonna 2012 Uudenmaan alueen yrityshautomoissa pidettiin hankkeen peruskoulutuksia ja syksyllä suurimmilla ELY-alueilla pidettiin syventävät koulutukset. Kouluttajina tilaisuuksissa on toiminut Markus Myhrberg Lexia Asianajotoimisto Oy:stä.

13 Koulutustilaisuudet toteutettiin vuonna 2012 seuraavasti: Luennointi IPR-peruskoulutukset: klo 12 16, Aallon Pienyrityskeskus, Arkadiankatu 28, luokka 4, 3. krs klo 12 16, paikkana Posintran auditorio, Kipinätie 1, 2. krs., Porvoo klo 12 16, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, Vihdintie 32, Nummela. IPR-syventävät koulutukset klo Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku klo Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere klo Pohjois-Savon ELY-keskus klo Keski-Suomen ELY-keskus Hankkeen tietopankista luotiin perusrunko sekä laadittiin tekijänoikeuden osalta kattava sisältö. Tietopankin sijoittamisesta osaksi YritysSuomi-portaalia käytiin neuvotteluja kevään 2013 aikana, mutta tietopankkia ei saatu istutettua osaksi portaalia rahoitusongelmien vuoksi. Tietopankin materiaali voidaan siirtää osaksi IPR University Centerin sivustoa, kun uusi sivusto on otettu käyttöön vuonna Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yrittäjä Leena Hoppania ja ryhmässä oli opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön edustajat. Ohjausryhmässä olivat myös hankkeen kouluttajina pääasiassa toimineet Markus Myhrberg Lexia Oy:sta ja Marja-Leena Mansala. Hankkeen koordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu vuoden 2012 luennot. Niklas Bruun: Upphovsrätten och den digitala miljön. Luento Suomen Lainopillinen Yhdistys ry:n 150-vuotisjuhlaseminaarissa, Helsinki The Nordic Model of Employee Inventions. Luento konferenssissa Employees and Intellectual Property Rights, Faculty of Law, University of Cambridge Controlling the Internet whose Responsibility. Pääpuhuja konferenssissa Conflict of public values and private interests, Helsinki Upphovsrättsutvecklingen i Finland. Luento seminaarissa XIV Nordiske Ophavsretssymposim maj. Marienlyst, Danmark Tekijä-käsitteen harmonisoituminen EUT:n oikeuskäytännön valossa. Esitys IPR University Centerin seminaarissa, Helsinki.

14 Miltä se näyttää luottamus ja neuvottelujärjestelmä. Esitelmä keskusjärjestöjen raamisopimuksen luottamusta vahvistavien toimien vahvistusfoorumissa, Helsinki Intellectual Property Law and Political Science. Esitelmä seminaarissa 31st Annual Congress of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, ATRIP. IIT Chicago-Kent, College of Law Immateriaalioikeudet työsuhteessa. Luento Talentum Lakikoulutuksen seminaarissa, Helsinki Copyright and the Digital Environment. Pääpuhuja Knowright-konferenssissa, Helsinki. Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Rosa-Maria Ballardini: Intellectual Property Protection for Computer Programs. Developments, Challenges, and Pressures for Change, Hanken Liguo Zhang: Standardization and Patent Licensing in the European Union. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Marja-Leena Mansala: Katsaus vuoden 2011 IPR-oikeuskäytäntöön. IPR-päivä 2012, Helsinki Yrityksen liiketoiminta IPR:n näkökulmasta ja IPR-lainsäädännön kehys. Tekes koulutus, Helsinki Poimintoja vuoden 2011 IPR-oikeuskäytännöstä. Patentti-insinöörien vuosikokous, Espoo Tekijänoikeuskoulutus. Kulttuuritutkimuksen toimitus, Helsinki Tekijänoikeuskoulutus. Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, Helsinki IPR-ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPR-forum, Helsinki IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki Kummalla pitäisi olla viimeinen sana tavaramerkkilain tulkinnasta Suomessa KKO:lla vai KHO:lla? Suomen lainopillinen yhdistys, Helsinki IPR osana liiketoimintaa. Metsähallitus, Vantaa IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki IPR-strategia. Akateeminen oppisopimuskoulutus, JAMK, Jyväskylä IPR-strategia. Akateeminen oppisopimuskoulutus, JAMK, Rovaniemi.

15 IPR yrityksen voimavarana. Top Trainers Oy, Mikkeli Operight-työpaja. Raahen opetustoiminta, Raahe Syöttötuoli, maljakko, koru - teoksiako? Design Forum Finland, Helsinki IPR-ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPR forum, Helsinki Immateriaalioikeudet. Palmenia oppisopimuskoulutus, Helsinki Uutta ja ajankohtaista. Tavaramerkkipäivä, Talentum, Helsinki Kauhukertomuksia elävästä elämästä. Design Meets Business, Helsinki IPR tuotekehityksessä. Tuotekehittäjän erityisammattitutkinto, Rastor, Helsinki IPR-perusteet. Luova akateeminen yrittäjä -koulutus, Helsingin yliopisto, Helsinki.

16 16 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli 1000 kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Jäsenkorkeakoulujen kirjastoille tilaus oli maksuton. Vuonna 2012 lehti ilmestyi viisi kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä Soile Manninen. Vuoden 2012 toinen numero oli englanninkielinen, ja siitä otettiin tavallista suurempi painos. Lehteä jaettiin marraskuussa järjestetyssä kansainvälisessä patenttiseminaarissa. Vuoden viimeisestä numerosta (5/2012) otettiin myös suurempi painos, sillä vuoden numero painottui tekijänoikeuteen ja sitä varten saatiin rahallista tukea Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:ltä Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden toimitusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna, mutta tekijänoikeusnumeron osalta kokoontui erikseen nimetty suunnitteluryhmä. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 200 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 1175 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Käyttäjiä oli runsaat 800, joista kertomusvuonna oli rekisteröitynyt noin 90 henkilöä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäkoordinaattori. Viestintäkoordinaattori toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen

17 toimittaminen kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (NXC Finland Oy) yhteyshenkilönä. 17 Instituutin kotisivujen uudistaminen aloitettiin syksyllä 2012, ja uudet kotisivut julkaistiin heti vuoden 2013 alussa. Kotisivu-uudistuksen toteutti Ch5Finland Oy. Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista. 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus 3.4 Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa tietopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Tietopalvelutyö ei olennaisesti muuttunut vuodesta Tiedonhakutoimeksiannoista edelleen noin puolet tuli instituutin sisältä ja muilta tutkijoilta, puolet kannatusyhdistyksen jäseniltä, jäsenyliopistojen opiskelijoilta sekä ulkopuolisilta. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 23. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehden kevään ja syksyn 2012 ensimmäisissä numeroissa. Käsikirjaston kokoelma karttui noin 60 teoksella, joista noin 40 oli immateriaalioikeutta koskevia opinnäytetöitä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 920 kirjaa ja noin 190 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 88 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 10. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä tutkijoille ja asianajotoimistoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintäkoordinaattori Auri Saarainen asti ja siitä eteenpäin viestintäkoordinaattori Maija Rinne-Forsberg. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2012 kaksi kirjaa. Syyskuussa 2012 ilmestyi Pessi Honkasalon väitöskirja Software Linking as Alteration - Framework for Assessment under European Copyright Law ja joulukuussa Liguo Zhangin väitöskirja Standardization and Patent Licensing in the European Union. Kumpikin kirja on myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla. Honkasalon kirjaa on markkinoitu myös Suomen ulkopuolelle.

18 18 Verkkojulkaisusarjassa IPR Series B julkaistiin yksi tieteellinen artikkeli: Rosa Maria Ballardini: Proprietary Software vs FOSS: Challenges with Hybrid Protection Models. Verkkojulkaisut ovat luettavissa osoitteessa:

19 4. TUTKIMUS Tutkimusjaosto Tutkimusjaoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä IPR-alan tutkijoiden keskuudessa, parantaa tiedotusta jatko- ja tutkijakoulutuksesta ja muista seminaareista sekä lisätä verkkosivujen hyötykäyttöä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusjaostoon kuuluivat professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto; OTT Tuomas Mylly, Turun yliopisto; professori Juha Laine, Aalto yliopisto; professori Matti Rudanko, Aalto-yliopisto; dosentti Olli Pitkänen Aalto-yliopisto (HIIT), professori Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan; tutkijatohtori Taija Pihlajarinne, Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto. Tutkimusjaoston puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja sihteerinä Soile Manninen. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa.

20 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Helsingin yliopiston rehtori: Lausunto reformiryhmän ehdotuksista Helsingin yliopiston toimintojen uudelleen järjestämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto Tekijänoikeus muistiosta 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä. TEM - Jäsen: YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontakomitea (CEDAW) Jäsen: ILO:n yhdistymisvapauskomitea. - Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissa. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPR-valiokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen: Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö - Puheenjohtaja: Panimoliiton alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta 5.3 Muut tieteelliset tehtävät Niklas Bruun - Päätoimittaja: Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland, JFT - Toimitusneuvoston puheenjohtaja: NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd)

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Pellervo-Seura. Reflex Blue

Pellervo-Seura. Reflex Blue Pellervo-Seura Reflex Blue 109. toimintavuosi 2008 Etuja jäsenille meille Suomessa, Pellervo-Seura ry Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot