IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous KOULUTUS Perusopinnot Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke IPR-ELY -hanke Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.22

3 JOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2011 oli tärkeä instituutin kehittämisen kannalta. Yliopistouudistuksen jälkeen jäsenyliopistot määrittelivät uudelleen instituutissa tapahtuvan yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet. Asiaa selvitti johtokunnan asettama tulevaisuustyöryhmä. Työryhmä oli yhteistyön tarpeellisuudesta yksimielinen. Instituutin toivotaan tukevan entistä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa IPR-opetusta ja tutkimusta jäsenyliopistoissa. Jäsenyliopistot päättivät vahvistaa instituutin taloutta tarkistamalla yliopistojen jäsenmaksuja. Kaikki jäsenyliopistot tulevat lähivuosina panostamaan IPR-alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä asettaa haasteita myös Instituutille. Käynnistämme yhdessä jäsenyliopistojen ja sidosryhmien kanssa IPR University Center 2015 strategiakeskustelun. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi myös sen vuoksi, että koko IPR-ala on selkeässä murrosvaiheessa. Alan keskeiset instituutiot kuten Patenttija rekisterihallitus, tuomioistuinlaitos (IPR-tuomioistuin) ja Keksintösäätiö miettivät asemaansa ja toimintamallejaan IPR-kentässä ja kansallisia innovaatio- ja IPR-stragioita arvioidaan uudelleen. Instituutin pitkän ajan ponnistukset tuottivat tuloksia vuonna INNOCENTtutkijakoulu ja sen toimintaan aktiivisesti osallistuneet tutkijat ovat saamassa työnsä valmiiksi. Vuonna 2011 väitteli kolme tutkijaa Amina Agovic, Petra Sund-Norrgård ja Katja Weckström ja vuonna 2012 on odotettavissa neljä väitöstilaisuutta. Instituutti on kuluvana vuonna myös vakiinnuttanut asemansa tekijänoikeuskoulutuksessa. OKM:n taloudellisella tuella luodusta, maksuttomasta Operight-tietokannasta on tullut kattava kaikkien opettajien apuväline ja työkalu. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä työstä vuonna Edessä on työntäyteinen vuosi 2012, mutta toiminnan suunta ja painopisteet selkiytyivät vuonna 2011 merkittävästi. Tästä on hyvä jatkaa. Helsingissä Niklas Bruun

4 4 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 IPR University Centerin toiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne onnistuttiin pitämään kannattavalla tasolla. Yliopistokentän muutosten johdosta instituutin tavoitetta tarkennettiin siten, että instituutti pyrkii vahvistamaan asemaansa ennen kaikkea metropolialueella. INNOCENT-tutkijakoulu jatkoi toimintaansa edellisten vuosien tapaan. Tutkijakoulu teki tiivistä yhteistyötä saksalaisen Bayreuthin yliopiston tutkijakoulun kanssa. INNOCENT-tutkijakoulu lopetti toimintansa Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2011 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta viisi numeroa vuonna Numero 2/2011 oli englanninkielinen. Tietoasiantuntijana aloitti filosofian maisteri Soile Manninen. Viestintäsihteeri Auri Saarainen palasi äitiyslomalta ja hänen sijaisenaan toiminut Karoliina Korte jatkoi uusiin haasteisiin Talous- ja henkilöstösihteeri Tuija Liikavainio siirtyi uusiin tehtäviin yliopistolla ja instituutin talousasioiden hoito siirrettiin keskustakampuksen palvelukeskukseen. Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana kolme harjoittelijaa ja kaksi tutkimusapulaista. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR-alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aalto yliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat 1.4 Hallinto Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma oli vahvistettu vuoksiksi Vuonna 2011 sitä ainoastaan tarkistettiin talouden osalta. Instituutin sijoituspaikka on Helsingin yliopisto asti. Johtokunta asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella instituutin asemaa yliopistouudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Työryhmään valittiin professori, johtaja Niklas Bruun, vararehtori Hannu Seristö, johtaja IPR Ilkka Rahnasto sekä dekaani, professori Kimmo Nuotio (oikeustieteellinen tiedekunta). Työryhmä esitti, että instituutin toimintaedellytyksiä kasvatettaisiin nostamalla yliopistojen maksuosuuksia. Pyrkimyksenä on luoda todellinen immateriaalioikeuden keskittymä, joka kokoaa yhteen eri yliopistojen immateriaalioikeuden osaajat. IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Instituutin talousasiat siirtyivät keskustakampuksen palvelukeskuksen hoidettaviksi IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - vararehtori Hannu Seristö (varajäsen johtaja Ritva Dammert)

6 Svenska handelshögskolan - professori Marcus Norrgård (varajäsen Mauno Lindroos) Toimihenkilöt Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen) Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimii professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula-Tulokas ja sihteerinä Tuija Liikavainio asti ja tämän jälkeen Auri Saarainen. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäsihteerinä tradenomi Auri Saarainen Viestintäsihteerinä / viestintä- ja koulutuskoordinaattorina Bachelor of Facility Management Karoliina Korte Henkilöstö- ja taloussihteerinä hallintotieteiden maisteri Tuija Liikavainio Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Harjoittelijana oik.yo Mari Heino Harjoittelijana oik. yo Kaisa Kärkkäinen ja tutkimusapulaisena Harjoittelijana oik.yo Mikko Aarnio Harjoittelijana KTK, oik. yo. Tatu Hirvonen

7 Harjoittelijana oik. yo Tom Jansson Tutkimusapulaisena oik. yo Leena Saastamoinen Talous Instituutin talouden perusta on jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Maksuosuuden suuruus oli ,14 euroa. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Yksinkertaisen maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan. Kaksinkertaisen maksuosuuden maksoivat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. Seminaarien ja tilauskoulutusten tuotto oli , 81 euroa. Tulosta heikensi kaksi vuodelta 2010 siirtynyttä DeltaPatentsin-laskua euroopan patenttiasiamieskoulutuksesta, jotka olivat arvoltaan euroa. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1).

8 2. KOULUTUS Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Kannatusyhdistys korvasi Turun yliopiston opiskelijoiden matkakustannukset projektien Helsingissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Syventävien opintojen projekti Immateriaalioikeussopimukset alkoi tammikuussa Projektiin osallistui 13 opiskelijaa Helsingin ja 5 opiskelijaa Turun yliopistosta. Asiakokonaisuus toteutettiin yhteistyössä IPR University Centerin, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska Handelshögskolanin sekä Aalto-yliopiston kanssa. Projektin johtajina toimivat Helsingin yliopistolta Professori Rainer Oesch (suomenkieliset) ja tutkija Tanja Liljeström, INNOCENT-tutkijakoulusta (ruotsinkieliset). Vastuuopettajana toimi kauppaoikeuden tohtorikoulutettava Juha Vesala. Syventävien projektin opiskelijoille järjestettiin projektin yhteyteen opintomatka Müncheniin, Saksaan syksyllä Matkaan sisältyivät tutustumiskäynnit muun muassa Max Planck-instituuttiin, kansainväliseen Freshfields, Bruckhaus & Deringer asianajotoimistoon ja EPOon (European Patent Academy). 2.2 Maksulliset seminaarit Kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat edellisen vuoden tapaan seminaarien ohjelman suunnitteluun ja tekivät ehdotuksia luennoitsijoiksi. Vuoden aikana järjestettiin 13 maksullista seminaaria, jotka on lueteltu alla: Patents in Japan Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 17 New Trends for Trademarks To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana Senior associate Sami Sunila, Roschier Asianajotoimisto Oy Osallistujia: 28 Työsuhdekeksinnöt Ke klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 34 IP Management työkaluja yritykselle To , klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 19

9 9 Juridiikan perusteet osa 1 Sopimukset Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Osallistujia: 32 Juridiikan perusteet osa 2 Oikeudenkäynti Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 36 US Patent Reform: Moving Towards First-to-File-System To klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 19 Sosiaalinen Media 1: Markkinointi Sosiaalisessa Mediassa To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 20 Sosiaalinen Media 2: Yritys sosiaalisessa mediassa Vaikutus tavaroiden kauppaan To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 12 Patentoinnin perusteet juristeille, osa 1 Patentointiprosessi Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Sosiaalinen media 3: Tietosuoja sosiaalisessa mediassa To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 19 Criteria for Patenting - USPTO vs. EPO To klo , Scandic Marski Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 22 Milloin ei enää naurata? Epätyypillistä käyttöä ja parodiaa tavaramerkistä To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 29 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 306 henkilöä. Tämä tarkoittaa 23,6 henkilöä/seminaari. Sama luku vuonna 2010 oli 23 henkilöä/seminaari. Instituutti järjesti myös maksuttoman iltapäiväseminaarin Competition, IPRs and cooperation - revised rules on horizontal agreements torstaina klo Porthaniassa, Helsingin Yliopistolla. Tilaisuudessa oli 62 osanottajaa. Lisäksi instituutti hoiti Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n järjestetyn perinteisen IPR -päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 145 osanottajaa.

10 Tekijänoikeuskoulutukset Opetusministeriö myönsi IPR University Center Association ry:lle euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Yhdistys tilasi koulutusten toteutuksen IPR University Center -laitokselta. Puheenjohtajina toimivat OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, korkein oikeus, ma. esittelijäneuvos Kristiina Harenko, korkein oikeus ja pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Kamera käy! Tekijänoikeus ja elokuva To klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center Osallistujia: 28 Lainaaminen, tallettaminen ja säilyttäminen muuttunut kirjasto To klo , Scandic Continental, Helsinki Puheenjohtajana OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, Korkein oikeus Osallistujia: 43 Tekijänoikeus ja sähköinen opetus To klo , Tapahtumatalo Bank Puheenjohtajana OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, Korkein oikeus Osallistujia: 37 Tekijänoikeus ja liiketoimintaosaaminen Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center Osallistujia: 16 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 1 - Elokuva-ala To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 53 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 2 Musiikkiala To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 35 Tekijänoikeus - Kuvat, kuvitus ja kuvittajat Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 33 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 3 Kustannusala Ti klo , Marina Congress Center, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 63

11 11 Open Source Mitä se on ja miten sitä hyödynnetään? To klo , Scancic Marski, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Samuli Simojoki, Asianajotoimisto Borenius Oy Osallistujia: 14 Arkistojen aarteista digitaaliseksi kirjastoksi Ke klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 24 Kymmeneen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 311 henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 31,1 henkilöä/koulutus. Vuonna 2010 seitsemässä tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 318 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 45,4 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kohtuullisissa kävijämäärissä, mutta Suomen yleisen taloudellisen tilanteen voidaan huomata vaikuttaneen kävijämääriin. Lisäksi instituutti järjesti Miksi olemme tässä?- keskustelutilaisuuden Ma klo , Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 24, seminaarihuone 135 Osallistujia: Tilauskoulutus Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2011 kolmella osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2011 aloitettiin viides Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kolmessa osiossa, joista viimeinen osio pidetään vuoden 2012 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2012 koe oli läpäistävissä. Koulutuksen osiot: Paper C training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 14 Paper D training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 11 Paper AB training (Electricity-Mechanics) day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 13

12 2.5 Koulutusjaosto 12 Kouluttajina kurssilla toimivat hollantilaisen DeltaPatentsin kouluttajat Joeri Beetz, Roel van Woudenberg ja Ton Sterken. Yhteyshenkilönä DeltaPatentsilta toimii Mieke Zonjee. Koulutukseen osallistui vuonna 2011 yhteensä 38 henkilöä. EQE -koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. Sen sijaan IPR University Center Association ry:n jäsenille järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa keskusteltiin ja ideoitiin tulevia koulutuksia. Ensimmäinen järjestettiin Asianajotoimisto Boreniuksen tiloissa (16 osallistujaa) ja toinen Hannes Snellmanin tiloissa (12 osallistujaa). 2.6 Operight-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta Operight-hankkeelle, joka on jatkoa vuonna 2010 toteutetulle OPE pilottihankkeelle. Operight-hankkeen tavoitteena on kouluttaa tekijänoikeuksia opettajille. Tekijänoikeudesta järjestettiin koulutuksia luentotilaisuuksina, verkkokurssina sekä iltapäivän mittaisina tietoiskuina. Lisäksi opettajille laadittiin oma tekijänoikeustietopankki nettiin. Tekijänoikeudesta järjestettiin kolmiosaiset luentosarjat keväällä 2011 Oulussa ja Jyväskylässä. Koulutuksiin kuului myös verkkokurssi. Molempien kaupunkien luentopäiviin osallistui ammatillisen- ja lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen opettajia. Oulu (16 osallistujaa) Tekijänoikeus ja opettajat Painettu materiaali Digitaaliset aineistot Jyväskylä (18 osallistujaa) Tekijänoikeus ja opettajat Painettu materiaali Digitaaliset aineistot Syksyllä 2011 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Naantali (14 osallistujaa) Tampere (52 osallistujaa) Kuopio (59 osallistujaa) Turku (45 osallistujaa) Lahti (27 osallistujaa) Vaasa (28 osallistujaa) Rovaniemi (17 osallistujaa) Kajaani (29 osallistujaa) Operight tietopankki julkaistiin Operight-tietopankki sisältää kattavasti tietoa tekijänoikeudesta opettajan työn näkökulmasta esitettynä. Sivustoa päivitetään jatkuvasti.

13 13 Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) edustus. Hankkeen vetäjänä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle IPR-ELY -hanke 2.8 Luennointi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta ELY-keskusten tekijän- ja sopimusoikeudellisen osaamisen kouluttamiseksi vuodelle Vuonna 2010 kartoitettiin koulutustarve ELY-keskuksille suunnatulla kyselyllä ja suunniteltiin koulutuskokonaisuutta. Koulutustilaisuudet toteutettiin vuonna 2011 seuraavasti: Uudenmaan ELY-keskus (30 osallistujaa) Varsinais-Suomen ELY-keskus (18 osallistujaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (12 osallistujaa) Kainuun ELY-keskus (7 osallistujaa) Hämeen ELY-keskus (7 osallistujaa) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (27 osallistujaa) Hämeen ELY-keskus (16 osallistujaa) Keksintösäätiö (10 osallistujaa) Satakunnan ELY-keskus (18 osallistujaa) Pirkanmaan ELY-keskus (19 osallistujaa) Pohjois-Savon ELY-keskus (21 osallistujaa) Etelä-Savon ELY-keskus (12 osallistujaa) Lapin ELY-keskus (24 osallistujaa) Marras joulukuussa 2011 valmisteltiin IPR-ELY -tietopankkia, ja tähän tehtävään palkattiin tutkimusapulaiseksi oik. yo Leena Saastamoinen. Hanke sai jatkorahoitusta vuodelle 2012, jolloin koulutukset ja tietopankin suunnittelu jatkuvat. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yrittäjä Leena Hoppania ja ryhmässä oli opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön edustajat. Ohjausryhmässä olivat myös hankkeen kouluttajina pääasiassa toimineet Markus Myhrberg Lexia Oy:sta ja Marja-Leena Mansala. Hankkeen koordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu luennoinnit vuonna Niklas Bruun: Tekijänoikeusneuvosto kenen palvelija? Esitelmä OKM:n tekijänoikeusneuvoston juhlaseminaarissa. Säätytalo, Helsinki Established Position and Normative Incoherence. Presentation at Symposium in Honour of Anna Christensen ( ) Normative Patterns and Legal Developments in Labour Law, Social Security Law and Family Law. Law Faculty, Lund University.

14 The preservation of the European film heritage is copyright an obstacle? Vierasluento Bayreuthin yliopisto, Saksa What should a researcher know about IPR? Esitelmä FICS Summer Schools, Otaniemi Tekijänoikeudet materiaalin tuotannossa ja käytössä. Vaikuta & vaikutu oppimisen uusi tietoyhteiskunta seminaari. Helsinki Musiikkitalo, järjestäjä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Yleiskatsaus tekijänoikeustoimikunnan työhön. Esitelmä Tekijänoikeustoimikunnan järjestämässä Tekijänoikeusfoorumissa. Säätytalo, Helsinki. Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Graduate School INNOCENT (Innovative Incentives and the Regulatory Infrastructure) director Petra Sund-Norrgård puolusti väitöskirjaansa Lojalitet i licensavtal. HY, oikeustieteellinen tiedekunta Amina Agovic puolusti väitöskirjaansa Patents, Ethics and Stem Cell Research. HY, oikeustieteellinen tiedekunta. Marja-Leena Mansala: Luento: Mitä viestinnän ammattilaisen tulisi tietää tekijänoikeudesta? Seminaarissa Viestinnän lakiasioita, ProCom Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Seminaaripäivä: IPR-strategia. Oppisopimustyyppinen koulutusohjelma Innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinta, Rovaniemi Koultuspäivä: IPR-strategia. Oppisopimustyyppinen koulutusohjelma Innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinta, Jyväskylä Luento: IPR- asioiden ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPRvaliokunnan ja Elinkeinonelämän keskusliiton immateriaalioikeusryhmän yhteinen keskusteluforum Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova Akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Koulutuspäivä: Intellectual property rights for graduate school students, Kansallinen hammaslääketieteen tohtoriohjelma (FINDOS) Luento: Kehitysnäkymiä Suomessa ja seminaarin puheenjohtajuus. Tavaramerkkipäivä, Talentum

15 Syksy 2011 Tekijänoikeutta koskeva opetuskokonaisuus (16 tuntia): Arts Management, Master s degree progamme. Sibelius Akatemia Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova Akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Immateriaalioikeutta koskeva seminaaripäivä, InnoLynet erityisammattitukinto koulutuksessa, Rastor Oy Koulutus ja tekijänoikeusklinikka: Tekijänoikeuksien perusteet, Taivex Seminaari: Kustannusalan tekijänoikeudet, Taivex Luento: IPR-asioiden ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPRvaliokunnan ja Elinkeinonelämän keskusliiton immateriaalioikeusryhmän yhteinen keskusteluforum 15

16 16 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Jäsenkorkeakoulun kirjastolle tilaus oli maksuton. Vuonna 2011 lehti ilmestyi viisi kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä aloitti Soile Manninen. Vuoden 2011 toinen numero oli englanninkielinen, josta otettiin tavallista suurempi painos. Lehteä jaettiin pohjoismaisessa immateriaalioikeuden jatkokoulutettavien seminaarissa sekä Suomen AIPPI ry:n symposiumissa. Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden toimitusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna. IPR University Centerin ja Unionimedia Oy:n edustajat tapasivat toisensa keskustelemaan lehden toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna 2011, mutta päätöksiä sen suhteen ei tehty. Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 100 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2011 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 960 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Käyttäjiä oli runsaat 700, joista kertomusvuonna oli rekisteröitynyt noin 100 henkilöä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäsihteeri. Viestintäsihteeri toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen toimittaminen

17 kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (NXC Finland Oy) yhteyshenkilönä. 17 Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista. 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus 3.4 Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa informaatiopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Tietopalvelutyö ei olennaisesti muuttunut vuodesta Tiedonhakutoimeksiannoista tuli edelleen noin puolet instituutin sisältä ja muilta tutkijoilta, kolmannes yhdistyksen jäseniltä ja ulkopuolisilta. Vajaa neljännes liittyi instituutin kursseihin ja muuhun toimintaan. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 18. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehdessä syksyllä Käsikirjaston kokoelma karttui noin 50 teoksella. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 900 kirjaa ja noin 150 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 84 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 9. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä tutkijoille ja asianajotoimistoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintä- ja koulutuskoordinaattori Karoliina Korte asti ja siitä eteenpäin viestintäsihteeri Auri Saarainen. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2011 kaksi kirjaa. Huhtikuussa 2011 ilmestyi Petra Sund-Norrgårdin väitöskirja Lojalitet i licensavtal ja lokakuussa 2011 Katja Weckströmin väitöskirja A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law. Molemmat kirjat ovat myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla ja niitä on markkinoitu myös Suomen ulkopuolelle.

18 18 Verkkojulkaisusarjassa IPR Series B julkaistiin yksi tieteellinen artikkeli: Miettinen, Topi, Ropponen, Olli & Sääskilahti, Pekka: Gambling for the Upper Hand: Settlement Negotiations in the Lab. Verkkojulkaisut ovat luettavissa osoitteessa

19 4. TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu 4.2 Tutkimusjaosto IPR University Centerin immateriaalioikeuden tutkijakoululle Innovation Incentives and the Regulatory Infrastructure (INNOCENT) on myönnetty vuosille viisi tutkijaopiskelijapaikkaa. INNOCENT-tutkijakoulussa työskentelivät vuoden aikana seuraavat tutkijat: Amina Agovic (Australia) Rosa Maria Ballardini (Italia) Wim Helwegen (Alankomaat) Tanja Liljeström (Suomi) Anu Pitkänen (Suomi) Liguo Zhang (Kiinan kansantasavalta) Amina Agovic puolusti väitöskirjaansa Patents, Ethics and Stem Cell Research - The Case of hesc Innovation in Australia, Europe and the United States Helsingin yliopistossa, PIII. Vastaväittäjänä oli professori Marianne Levin, Tukholman yliopistosta ja kustoksena professori Niklas Bruun. Tutkijakoulun kotisivu löytyy instituutin sivuilta osoitteesta Tutkijakoulun toiminta päättyi vuoden 2011 lopussa. Tutkimusjaoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä IPR-alan tutkijoiden keskuudessa, parantaa tiedotusta jatko- ja tutkijakoulutuksesta ja muista seminaareista sekä lisätä verkkosivujen hyötykäyttöä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusjaostoon kuuluivat professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto; yliopistonlehtori Katja Weckström, Turun yliopisto; OTT Tuomas Mylly, Turun yliopisto; professori Juha Laine, Aalto yliopisto; tutkija Mikko Välimäki, Svenska handelshögskolan; professori Matti Rudanko, Aalto yliopisto; yliopistonlehtori, professori Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan; tutkijatohtori Taija Pihlajarinne, Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto. Tutkimusjaoston puheenjohtajana oli professori Niklas Bruun ja sihteerinä oli Tuija Liikavainio. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

20 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, - neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat. Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa (IPRstrategia) Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (orpoteosdirektiivi) OKM , : Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto patenttiasiamiehiä koskevasta mietinnöstä. 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Puheenjohtaja: Tekijänoikeustoimikunta (OKM) - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä. TEM - Jäsen: EU Corporate Governance Forum (Euroopan komissio) - Jäsen: YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontakomitea (CEDAW) Jäsen: ILO:n yhdistymisvapauskomitea Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissasekä ILO:n ja EU:n eri toimielimissä. - Osallistui Suomen Akatemia, Suomen tieteen tila ja taso 2012: Oikeustieteiden työpaja. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPR-valiokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...4 1.1 Toiminta-ajatus...4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...4 1.3 Toimitilat...4

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 TRITONIA Johtokunta 1.6.2006 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Peruspalvelut Lainaus ja kaukopalvelu Opiskelu- ja tutkimustilat 3 Tietoaineistopalvelut 4 Koulutus-, konsultointi-

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot