IPR University Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center"

Transkriptio

1 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat Hallinto Johtosääntö ja johtokunta Toimihenkilöt Talous KOULUTUS Perusopinnot Tekijänoikeuskoulutukset Tilauskoulutus Koulutusjaosto Operight-hanke IPR-ELY -hanke Luennointi TIETOPALVELU JA TIEDOTUS IPRinfo-lehti Kotisivut Informaatiopalvelut ja tiedotus Julkaisusarjat TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu Tutkimusjaosto YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot Työryhmät, kuulemiset ym Muut tieteelliset tehtävät KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomalais-saksalainen tutkijakouluyhteistyö JULKAISUT LIITTEET Liite 1 Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista.22

3 JOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2011 oli tärkeä instituutin kehittämisen kannalta. Yliopistouudistuksen jälkeen jäsenyliopistot määrittelivät uudelleen instituutissa tapahtuvan yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet. Asiaa selvitti johtokunnan asettama tulevaisuustyöryhmä. Työryhmä oli yhteistyön tarpeellisuudesta yksimielinen. Instituutin toivotaan tukevan entistä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa IPR-opetusta ja tutkimusta jäsenyliopistoissa. Jäsenyliopistot päättivät vahvistaa instituutin taloutta tarkistamalla yliopistojen jäsenmaksuja. Kaikki jäsenyliopistot tulevat lähivuosina panostamaan IPR-alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä asettaa haasteita myös Instituutille. Käynnistämme yhdessä jäsenyliopistojen ja sidosryhmien kanssa IPR University Center 2015 strategiakeskustelun. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi myös sen vuoksi, että koko IPR-ala on selkeässä murrosvaiheessa. Alan keskeiset instituutiot kuten Patenttija rekisterihallitus, tuomioistuinlaitos (IPR-tuomioistuin) ja Keksintösäätiö miettivät asemaansa ja toimintamallejaan IPR-kentässä ja kansallisia innovaatio- ja IPR-stragioita arvioidaan uudelleen. Instituutin pitkän ajan ponnistukset tuottivat tuloksia vuonna INNOCENTtutkijakoulu ja sen toimintaan aktiivisesti osallistuneet tutkijat ovat saamassa työnsä valmiiksi. Vuonna 2011 väitteli kolme tutkijaa Amina Agovic, Petra Sund-Norrgård ja Katja Weckström ja vuonna 2012 on odotettavissa neljä väitöstilaisuutta. Instituutti on kuluvana vuonna myös vakiinnuttanut asemansa tekijänoikeuskoulutuksessa. OKM:n taloudellisella tuella luodusta, maksuttomasta Operight-tietokannasta on tullut kattava kaikkien opettajien apuväline ja työkalu. IPR University Centerin johtajana haluan kiittää kaikkia instituutin toiminnassa mukana olevia henkilöitä, erityisesti sen tukijoita ja työntekijöitä, hyvästä työstä vuonna Edessä on työntäyteinen vuosi 2012, mutta toiminnan suunta ja painopisteet selkiytyivät vuonna 2011 merkittävästi. Tästä on hyvä jatkaa. Helsingissä Niklas Bruun

4 4 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 IPR University Centerin toiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Koulutusten kävijämäärät nousivat hieman viime kaudesta ja ne onnistuttiin pitämään kannattavalla tasolla. Yliopistokentän muutosten johdosta instituutin tavoitetta tarkennettiin siten, että instituutti pyrkii vahvistamaan asemaansa ennen kaikkea metropolialueella. INNOCENT-tutkijakoulu jatkoi toimintaansa edellisten vuosien tapaan. Tutkijakoulu teki tiivistä yhteistyötä saksalaisen Bayreuthin yliopiston tutkijakoulun kanssa. INNOCENT-tutkijakoulu lopetti toimintansa Instituutti vaikutti alan kehitykseen vuonna 2011 myös lausuntojen, kuulemisien ja eri vastuutehtävien kautta. IPRinfo-lehteä julkaistiin IPR University Center Association ry:n tilauksesta viisi numeroa vuonna Numero 2/2011 oli englanninkielinen. Tietoasiantuntijana aloitti filosofian maisteri Soile Manninen. Viestintäsihteeri Auri Saarainen palasi äitiyslomalta ja hänen sijaisenaan toiminut Karoliina Korte jatkoi uusiin haasteisiin Talous- ja henkilöstösihteeri Tuija Liikavainio siirtyi uusiin tehtäviin yliopistolla ja instituutin talousasioiden hoito siirrettiin keskustakampuksen palvelukeskukseen. Vakituisen henkilökunnan lisäksi instituutissa oli vuoden aikana kolme harjoittelijaa ja kaksi tutkimusapulaista. Instituutti on vakiinnuttanut asemansa IPR-alan osaajien keskuudessa ja sen tunnettuus on kasvanut sekä akateemisissa piireissä että yritysmaailmassa. Tunnettuuden myötä erilaiset toimeksiannot ja yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet ja se luo hyvän pohjan instituutin toiminnan laajenemiselle edelleen.

5 1. TOIMINTA JA HALLINTO Toiminta-ajatus IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys. Aalto yliopiston perustamisen jälkeen jäseniä on ollut neljä. IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle Toimitilat 1.4 Hallinto Instituutin talous- ja toimintasuunnitelma oli vahvistettu vuoksiksi Vuonna 2011 sitä ainoastaan tarkistettiin talouden osalta. Instituutin sijoituspaikka on Helsingin yliopisto asti. Johtokunta asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella instituutin asemaa yliopistouudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Työryhmään valittiin professori, johtaja Niklas Bruun, vararehtori Hannu Seristö, johtaja IPR Ilkka Rahnasto sekä dekaani, professori Kimmo Nuotio (oikeustieteellinen tiedekunta). Työryhmä esitti, että instituutin toimintaedellytyksiä kasvatettaisiin nostamalla yliopistojen maksuosuuksia. Pyrkimyksenä on luoda todellinen immateriaalioikeuden keskittymä, joka kokoaa yhteen eri yliopistojen immateriaalioikeuden osaajat. IPR University Center toimi Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 4. krs. Helsingin yliopisto huolehti sopimuksen perusteella instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Instituutin talousasiat siirtyivät keskustakampuksen palvelukeskuksen hoidettaviksi IPR University Centerin henkilöstö oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. 1.5 Johtosääntö ja johtokunta IPR University Centerin toimintaa johti johtokunta, jossa oli yliopistojen nimeämien jäsenten lisäksi immateriaalioikeuden asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Yliopistojen nimeämät jäsenet ja varajäsenet Helsingin yliopisto - professori Lena Sisula-Tulokas (professori Rainer Oesch) - professori Heikki Halila (professori Jarno Tepora) Aalto-yliopisto - vararehtori Hannu Seristö (varajäsen johtaja Ritva Dammert)

6 Svenska handelshögskolan - professori Marcus Norrgård (varajäsen Mauno Lindroos) Toimihenkilöt Turun yliopisto - professori Ari Saarnilehto (dekaani Jukka Mähönen) Henkilökunnan edustaja - koulutuskoordinaattori Anni Hautanen (tietoasiantuntija Soile Manninen) Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä - OTT, Vice President, IPR, Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (johtaja, teollisoikeudet Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj) - patenttiasiamies Christoffer Sundman, Patenttitoimisto Seppo Laine (toimitusjohtaja Jorma Hanski, Berggren Oy Ab) - toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (osakas Lauri Rechardt, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy) Johtokunnan puheenjohtajana toimii professori Ari Saarnilehto, varapuheenjohtajana Lena Sisula-Tulokas ja sihteerinä Tuija Liikavainio asti ja tämän jälkeen Auri Saarainen. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Sivutoimisena johtajana professori Niklas Bruun Pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen Viestintäsihteerinä tradenomi Auri Saarainen Viestintäsihteerinä / viestintä- ja koulutuskoordinaattorina Bachelor of Facility Management Karoliina Korte Henkilöstö- ja taloussihteerinä hallintotieteiden maisteri Tuija Liikavainio Koulutuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Hautanen Harjoittelijana oik.yo Mari Heino Harjoittelijana oik. yo Kaisa Kärkkäinen ja tutkimusapulaisena Harjoittelijana oik.yo Mikko Aarnio Harjoittelijana KTK, oik. yo. Tatu Hirvonen

7 Harjoittelijana oik. yo Tom Jansson Tutkimusapulaisena oik. yo Leena Saastamoinen Talous Instituutin talouden perusta on jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Maksuosuuden suuruus oli ,14 euroa. Jäsenyliopistot jakautuivat kahteen maksuluokkaan. Yksinkertaisen maksuosuuden maksoivat Turun yliopisto ja Svenska handelshögskolan. Kaksinkertaisen maksuosuuden maksoivat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista. Seminaarien ja tilauskoulutusten tuotto oli , 81 euroa. Tulosta heikensi kaksi vuodelta 2010 siirtynyttä DeltaPatentsin-laskua euroopan patenttiasiamieskoulutuksesta, jotka olivat arvoltaan euroa. Yhteenveto instituutin tuloista ja menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1).

8 2. KOULUTUS Perusopinnot Syventävät opinnot IPR University Center koordinoi immateriaalioikeuden alan syventävien opintojen projekteja, joihin voivat osallistua kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Kannatusyhdistys korvasi Turun yliopiston opiskelijoiden matkakustannukset projektien Helsingissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Syventävien opintojen projekti Immateriaalioikeussopimukset alkoi tammikuussa Projektiin osallistui 13 opiskelijaa Helsingin ja 5 opiskelijaa Turun yliopistosta. Asiakokonaisuus toteutettiin yhteistyössä IPR University Centerin, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska Handelshögskolanin sekä Aalto-yliopiston kanssa. Projektin johtajina toimivat Helsingin yliopistolta Professori Rainer Oesch (suomenkieliset) ja tutkija Tanja Liljeström, INNOCENT-tutkijakoulusta (ruotsinkieliset). Vastuuopettajana toimi kauppaoikeuden tohtorikoulutettava Juha Vesala. Syventävien projektin opiskelijoille järjestettiin projektin yhteyteen opintomatka Müncheniin, Saksaan syksyllä Matkaan sisältyivät tutustumiskäynnit muun muassa Max Planck-instituuttiin, kansainväliseen Freshfields, Bruckhaus & Deringer asianajotoimistoon ja EPOon (European Patent Academy). 2.2 Maksulliset seminaarit Kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat edellisen vuoden tapaan seminaarien ohjelman suunnitteluun ja tekivät ehdotuksia luennoitsijoiksi. Vuoden aikana järjestettiin 13 maksullista seminaaria, jotka on lueteltu alla: Patents in Japan Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 17 New Trends for Trademarks To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana Senior associate Sami Sunila, Roschier Asianajotoimisto Oy Osallistujia: 28 Työsuhdekeksinnöt Ke klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 34 IP Management työkaluja yritykselle To , klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 19

9 9 Juridiikan perusteet osa 1 Sopimukset Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Osallistujia: 32 Juridiikan perusteet osa 2 Oikeudenkäynti Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 36 US Patent Reform: Moving Towards First-to-File-System To klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 19 Sosiaalinen Media 1: Markkinointi Sosiaalisessa Mediassa To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 20 Sosiaalinen Media 2: Yritys sosiaalisessa mediassa Vaikutus tavaroiden kauppaan To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 12 Patentoinnin perusteet juristeille, osa 1 Patentointiprosessi Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Osallistujia: 20 Sosiaalinen media 3: Tietosuoja sosiaalisessa mediassa To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Osallistujia: 19 Criteria for Patenting - USPTO vs. EPO To klo , Scandic Marski Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 22 Milloin ei enää naurata? Epätyypillistä käyttöä ja parodiaa tavaramerkistä To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 29 Maksullisiin seminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 306 henkilöä. Tämä tarkoittaa 23,6 henkilöä/seminaari. Sama luku vuonna 2010 oli 23 henkilöä/seminaari. Instituutti järjesti myös maksuttoman iltapäiväseminaarin Competition, IPRs and cooperation - revised rules on horizontal agreements torstaina klo Porthaniassa, Helsingin Yliopistolla. Tilaisuudessa oli 62 osanottajaa. Lisäksi instituutti hoiti Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n järjestetyn perinteisen IPR -päivän käytännön järjestelyt 1000 euron korvausta vastaan. Tilaisuudessa oli 145 osanottajaa.

10 Tekijänoikeuskoulutukset Opetusministeriö myönsi IPR University Center Association ry:lle euron avustuksen käytettäväksi tekijänoikeuskoulutuksen järjestämiseen. Yhdistys tilasi koulutusten toteutuksen IPR University Center -laitokselta. Puheenjohtajina toimivat OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, korkein oikeus, ma. esittelijäneuvos Kristiina Harenko, korkein oikeus ja pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: Kamera käy! Tekijänoikeus ja elokuva To klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center Osallistujia: 28 Lainaaminen, tallettaminen ja säilyttäminen muuttunut kirjasto To klo , Scandic Continental, Helsinki Puheenjohtajana OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, Korkein oikeus Osallistujia: 43 Tekijänoikeus ja sähköinen opetus To klo , Tapahtumatalo Bank Puheenjohtajana OTT, dosentti, ma. esittelijäneuvos Katariina Sorvari, Korkein oikeus Osallistujia: 37 Tekijänoikeus ja liiketoimintaosaaminen Ti klo , Scandic Simonkenttä, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center Osallistujia: 16 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 1 - Elokuva-ala To klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 53 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 2 Musiikkiala To klo , Tapahtumatalo Bank, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 35 Tekijänoikeus - Kuvat, kuvitus ja kuvittajat Ti klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 33 Tekijänoikeuteen liittyvät sopimukset, osa 3 Kustannusala Ti klo , Marina Congress Center, Helsinki Puheenjohtajana ma. esittelijäneuvos, varatuomari Kristiina Harenko, Korkein oikeus Osallistujia: 63

11 11 Open Source Mitä se on ja miten sitä hyödynnetään? To klo , Scancic Marski, Helsinki Puheenjohtajana asianajaja Samuli Simojoki, Asianajotoimisto Borenius Oy Osallistujia: 14 Arkistojen aarteista digitaaliseksi kirjastoksi Ke klo , Scandic Marski, Helsinki Puheenjohtajana pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center Osallistujia: 24 Kymmeneen maksulliseen tekijänoikeuskoulutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 311 henkilöä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 31,1 henkilöä/koulutus. Vuonna 2010 seitsemässä tekijänoikeuskoulutuksessa kävi yhteensä 318 henkilöä, mikä tekee keskimääräiseksi osallistujamääräksi 45,4 henkilöä/koulutus. Tekijänoikeuskoulutuksille on edelleen tarvetta, mikä näkyy kohtuullisissa kävijämäärissä, mutta Suomen yleisen taloudellisen tilanteen voidaan huomata vaikuttaneen kävijämääriin. Lisäksi instituutti järjesti Miksi olemme tässä?- keskustelutilaisuuden Ma klo , Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 24, seminaarihuone 135 Osallistujia: Tilauskoulutus Euroopan patenttiasiamieskoulutus / EQE Training IPR University Center järjestämä Euroopan patenttiasiamieskoulutus jatkui vuonna 2011 kolmella osiolla Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Syksyllä 2011 aloitettiin viides Euroopan patenttiasiamieskoulutus, joka tehtiin kolmessa osiossa, joista viimeinen osio pidetään vuoden 2012 tammikuussa. Kurssin tarkoituksena oli syventää osallistujiensa tietotaitoa siten, että EQE (European Qualifying Examination) 2012 koe oli läpäistävissä. Koulutuksen osiot: Paper C training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 14 Paper D training day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 11 Paper AB training (Electricity-Mechanics) day Methodology Course day Guided Exam Course Osallistujat: 13

12 2.5 Koulutusjaosto 12 Kouluttajina kurssilla toimivat hollantilaisen DeltaPatentsin kouluttajat Joeri Beetz, Roel van Woudenberg ja Ton Sterken. Yhteyshenkilönä DeltaPatentsilta toimii Mieke Zonjee. Koulutukseen osallistui vuonna 2011 yhteensä 38 henkilöä. EQE -koulutuksiin on osallistunut vuonna henkilöä ja vuonna henkilöä. Koulutusjaosto ei kokoontunut kertomusvuonna. Sen sijaan IPR University Center Association ry:n jäsenille järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa keskusteltiin ja ideoitiin tulevia koulutuksia. Ensimmäinen järjestettiin Asianajotoimisto Boreniuksen tiloissa (16 osallistujaa) ja toinen Hannes Snellmanin tiloissa (12 osallistujaa). 2.6 Operight-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta Operight-hankkeelle, joka on jatkoa vuonna 2010 toteutetulle OPE pilottihankkeelle. Operight-hankkeen tavoitteena on kouluttaa tekijänoikeuksia opettajille. Tekijänoikeudesta järjestettiin koulutuksia luentotilaisuuksina, verkkokurssina sekä iltapäivän mittaisina tietoiskuina. Lisäksi opettajille laadittiin oma tekijänoikeustietopankki nettiin. Tekijänoikeudesta järjestettiin kolmiosaiset luentosarjat keväällä 2011 Oulussa ja Jyväskylässä. Koulutuksiin kuului myös verkkokurssi. Molempien kaupunkien luentopäiviin osallistui ammatillisen- ja lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen opettajia. Oulu (16 osallistujaa) Tekijänoikeus ja opettajat Painettu materiaali Digitaaliset aineistot Jyväskylä (18 osallistujaa) Tekijänoikeus ja opettajat Painettu materiaali Digitaaliset aineistot Syksyllä 2011 järjestettiin seuraavat tietoiskut: Naantali (14 osallistujaa) Tampere (52 osallistujaa) Kuopio (59 osallistujaa) Turku (45 osallistujaa) Lahti (27 osallistujaa) Vaasa (28 osallistujaa) Rovaniemi (17 osallistujaa) Kajaani (29 osallistujaa) Operight tietopankki julkaistiin Operight-tietopankki sisältää kattavasti tietoa tekijänoikeudesta opettajan työn näkökulmasta esitettynä. Sivustoa päivitetään jatkuvasti.

13 13 Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Niklas Bruun ja ryhmässä oli rehtoreiden, Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) edustus. Hankkeen vetäjänä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Operight-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle IPR-ELY -hanke 2.8 Luennointi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi instituutille avustusta ELY-keskusten tekijän- ja sopimusoikeudellisen osaamisen kouluttamiseksi vuodelle Vuonna 2010 kartoitettiin koulutustarve ELY-keskuksille suunnatulla kyselyllä ja suunniteltiin koulutuskokonaisuutta. Koulutustilaisuudet toteutettiin vuonna 2011 seuraavasti: Uudenmaan ELY-keskus (30 osallistujaa) Varsinais-Suomen ELY-keskus (18 osallistujaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (12 osallistujaa) Kainuun ELY-keskus (7 osallistujaa) Hämeen ELY-keskus (7 osallistujaa) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (27 osallistujaa) Hämeen ELY-keskus (16 osallistujaa) Keksintösäätiö (10 osallistujaa) Satakunnan ELY-keskus (18 osallistujaa) Pirkanmaan ELY-keskus (19 osallistujaa) Pohjois-Savon ELY-keskus (21 osallistujaa) Etelä-Savon ELY-keskus (12 osallistujaa) Lapin ELY-keskus (24 osallistujaa) Marras joulukuussa 2011 valmisteltiin IPR-ELY -tietopankkia, ja tähän tehtävään palkattiin tutkimusapulaiseksi oik. yo Leena Saastamoinen. Hanke sai jatkorahoitusta vuodelle 2012, jolloin koulutukset ja tietopankin suunnittelu jatkuvat. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yrittäjä Leena Hoppania ja ryhmässä oli opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön edustajat. Ohjausryhmässä olivat myös hankkeen kouluttajina pääasiassa toimineet Markus Myhrberg Lexia Oy:sta ja Marja-Leena Mansala. Hankkeen koordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi koulutuskoordinaattori Anni Hautanen. Instituutin asiantuntijat luennoivat IPR University Centerin omien seminaarien lisäksi immateriaalioikeutta koskevista kysymyksistä eri kouluttajien järjestämissä tilaisuuksissa. Seuraavassa on listattu luennoinnit vuonna Niklas Bruun: Tekijänoikeusneuvosto kenen palvelija? Esitelmä OKM:n tekijänoikeusneuvoston juhlaseminaarissa. Säätytalo, Helsinki Established Position and Normative Incoherence. Presentation at Symposium in Honour of Anna Christensen ( ) Normative Patterns and Legal Developments in Labour Law, Social Security Law and Family Law. Law Faculty, Lund University.

14 The preservation of the European film heritage is copyright an obstacle? Vierasluento Bayreuthin yliopisto, Saksa What should a researcher know about IPR? Esitelmä FICS Summer Schools, Otaniemi Tekijänoikeudet materiaalin tuotannossa ja käytössä. Vaikuta & vaikutu oppimisen uusi tietoyhteiskunta seminaari. Helsinki Musiikkitalo, järjestäjä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Yleiskatsaus tekijänoikeustoimikunnan työhön. Esitelmä Tekijänoikeustoimikunnan järjestämässä Tekijänoikeusfoorumissa. Säätytalo, Helsinki. Bruun: Ohjatut väitöskirjat ja väittelyt Graduate School INNOCENT (Innovative Incentives and the Regulatory Infrastructure) director Petra Sund-Norrgård puolusti väitöskirjaansa Lojalitet i licensavtal. HY, oikeustieteellinen tiedekunta Amina Agovic puolusti väitöskirjaansa Patents, Ethics and Stem Cell Research. HY, oikeustieteellinen tiedekunta. Marja-Leena Mansala: Luento: Mitä viestinnän ammattilaisen tulisi tietää tekijänoikeudesta? Seminaarissa Viestinnän lakiasioita, ProCom Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Seminaaripäivä: IPR-strategia. Oppisopimustyyppinen koulutusohjelma Innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinta, Rovaniemi Koultuspäivä: IPR-strategia. Oppisopimustyyppinen koulutusohjelma Innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinta, Jyväskylä Luento: IPR- asioiden ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPRvaliokunnan ja Elinkeinonelämän keskusliiton immateriaalioikeusryhmän yhteinen keskusteluforum Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova Akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Koulutuspäivä: Intellectual property rights for graduate school students, Kansallinen hammaslääketieteen tohtoriohjelma (FINDOS) Luento: Kehitysnäkymiä Suomessa ja seminaarin puheenjohtajuus. Tavaramerkkipäivä, Talentum

15 Syksy 2011 Tekijänoikeutta koskeva opetuskokonaisuus (16 tuntia): Arts Management, Master s degree progamme. Sibelius Akatemia Koulutuspäivä: IPR liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuudessa Luova Akateeminen yrittäjä, Helsingin yliopisto Immateriaalioikeutta koskeva seminaaripäivä, InnoLynet erityisammattitukinto koulutuksessa, Rastor Oy Koulutus ja tekijänoikeusklinikka: Tekijänoikeuksien perusteet, Taivex Seminaari: Kustannusalan tekijänoikeudet, Taivex Luento: IPR-asioiden ajankohtaiskatsaus. Keskuskauppakamarin IPRvaliokunnan ja Elinkeinonelämän keskusliiton immateriaalioikeusryhmän yhteinen keskusteluforum 15

16 16 3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS 3.1 IPRinfo-lehti 3.2 Kotisivut IPRinfo-lehti ilmestyi kertomusvuonna IPR University Center Association ry:n julkaisemana. Lehden kustantamisesta oli edelleen sopimus Unionimedia Oy:n kanssa, joka myös huolehti lehden tilaajarekisteristä sekä postituksesta. Lehden painos oli kappaletta ja tilaajia oli noin 500. Lehden tilaushinta oli 55 euroa ja 20 euroa kannatusyhdistyksen jäsenille. Jäsenkorkeakoulun kirjastolle tilaus oli maksuton. Vuonna 2011 lehti ilmestyi viisi kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Marja-Leena Mansala ja toimitussihteerinä aloitti Soile Manninen. Vuoden 2011 toinen numero oli englanninkielinen, josta otettiin tavallista suurempi painos. Lehteä jaettiin pohjoismaisessa immateriaalioikeuden jatkokoulutettavien seminaarissa sekä Suomen AIPPI ry:n symposiumissa. Tilaajien lisäksi lehden numeroita jaettiin IPR University Centerin järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lehden toimitusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna. IPR University Centerin ja Unionimedia Oy:n edustajat tapasivat toisensa keskustelemaan lehden toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Lehden verkkoversion suunnittelua jatkettiin vuonna 2011, mutta päätöksiä sen suhteen ei tehty. Lehden yhteyshenkilönä Unionimedia Oy:ssä oli Tiina Pelkonen. Lehden sisällöllinen toimitustyö tehtiin IPR University Centerissä. IPR University Center Association ry korvasi toimitustyöstä aiheutuneet kustannukset. IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Niiltä löytyvät mm. instituutin järjestämät koulutustapahtumat, IPRinfo-lehden artikkelit, instituutin lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. Sivustolla on myös linkkejä IPR-alan organisaatioihin ja tietolähteisiin sekä alan uutisia. Oikeustapaustietokanta OIKKU kasvoi runsaalla 100 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin hovioikeuksien ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2011 lopussa tietokannassa oli yhteensä noin 960 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. Käyttäjiä oli runsaat 700, joista kertomusvuonna oli rekisteröitynyt noin 100 henkilöä. Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit. Kotisivun osoite on Instituutilla on edelleen myös verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info. Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasi viestintäsihteeri. Viestintäsihteeri toimitti verkkoon myös IPRinfo-lehden artikkelit. Tietoasiantuntijan vastuualueena oli uutisten ja verkkojulkaisujen toimittaminen

17 kotisivulle sekä OIKKU-tietokannan ylläpito. Tietoasiantuntija toimi myös sivuston teknisen ylläpidon (NXC Finland Oy) yhteyshenkilönä. 17 Instituutin Facebook-sivuilla on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista julkaisuista ja avoimista työpaikoista. 3.3 Informaatiopalvelut ja tiedotus 3.4 Julkaisusarjat IPR University Center tarjoaa informaatiopalvelua erityisesti immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin lähteisiin. Tietopalvelutyö ei olennaisesti muuttunut vuodesta Tiedonhakutoimeksiannoista tuli edelleen noin puolet instituutin sisältä ja muilta tutkijoilta, kolmannes yhdistyksen jäseniltä ja ulkopuolisilta. Vajaa neljännes liittyi instituutin kursseihin ja muuhun toimintaan. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 18. Tilaajamäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa noin IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Instituutin koulutuskalenteri oli myös nähtävillä IPRinfo-lehdessä syksyllä Käsikirjaston kokoelma karttui noin 50 teoksella. Vuoden lopussa kokoelmassa oli runsaat 900 kirjaa ja noin 150 tutkielmaa. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 84 mapillista. Kertomusvuonna jatkettiin oikeustapausten räätälöityjen vuositilausten toimittamista asiakkaille. Tilaajia oli 9. Oikeustapausaineistoa lainattiin lähinnä tutkijoille ja asianajotoimistoille. Informaatiopalveluista ja kokoelman ylläpidosta vastasi tietoasiantuntija Soile Manninen. Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi viestintä- ja koulutuskoordinaattori Karoliina Korte asti ja siitä eteenpäin viestintäsihteeri Auri Saarainen. Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia. Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR University Center (ISSN: ) julkaistiin vuonna 2011 kaksi kirjaa. Huhtikuussa 2011 ilmestyi Petra Sund-Norrgårdin väitöskirja Lojalitet i licensavtal ja lokakuussa 2011 Katja Weckströmin väitöskirja A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law. Molemmat kirjat ovat myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla ja niitä on markkinoitu myös Suomen ulkopuolelle.

18 18 Verkkojulkaisusarjassa IPR Series B julkaistiin yksi tieteellinen artikkeli: Miettinen, Topi, Ropponen, Olli & Sääskilahti, Pekka: Gambling for the Upper Hand: Settlement Negotiations in the Lab. Verkkojulkaisut ovat luettavissa osoitteessa

19 4. TUTKIMUS INNOCENT-tutkijakoulu 4.2 Tutkimusjaosto IPR University Centerin immateriaalioikeuden tutkijakoululle Innovation Incentives and the Regulatory Infrastructure (INNOCENT) on myönnetty vuosille viisi tutkijaopiskelijapaikkaa. INNOCENT-tutkijakoulussa työskentelivät vuoden aikana seuraavat tutkijat: Amina Agovic (Australia) Rosa Maria Ballardini (Italia) Wim Helwegen (Alankomaat) Tanja Liljeström (Suomi) Anu Pitkänen (Suomi) Liguo Zhang (Kiinan kansantasavalta) Amina Agovic puolusti väitöskirjaansa Patents, Ethics and Stem Cell Research - The Case of hesc Innovation in Australia, Europe and the United States Helsingin yliopistossa, PIII. Vastaväittäjänä oli professori Marianne Levin, Tukholman yliopistosta ja kustoksena professori Niklas Bruun. Tutkijakoulun kotisivu löytyy instituutin sivuilta osoitteesta Tutkijakoulun toiminta päättyi vuoden 2011 lopussa. Tutkimusjaoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä IPR-alan tutkijoiden keskuudessa, parantaa tiedotusta jatko- ja tutkijakoulutuksesta ja muista seminaareista sekä lisätä verkkosivujen hyötykäyttöä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusjaostoon kuuluivat professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto; yliopistonlehtori Katja Weckström, Turun yliopisto; OTT Tuomas Mylly, Turun yliopisto; professori Juha Laine, Aalto yliopisto; tutkija Mikko Välimäki, Svenska handelshögskolan; professori Matti Rudanko, Aalto yliopisto; yliopistonlehtori, professori Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan; tutkijatohtori Taija Pihlajarinne, Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Juha Vesala, Helsingin yliopisto. Tutkimusjaoston puheenjohtajana oli professori Niklas Bruun ja sihteerinä oli Tuija Liikavainio. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

20 5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Lausunnot IPR University Center antoi viranomaisille seuraavat lausunnot: Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, - neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat. Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa (IPRstrategia) Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (orpoteosdirektiivi) OKM , : Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto patenttiasiamiehiä koskevasta mietinnöstä. 5.2 Työryhmät, kuulemiset ym. Niklas Bruun toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Puheenjohtaja: Tekijänoikeustoimikunta (OKM) - Jäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä. TEM - Jäsen: EU Corporate Governance Forum (Euroopan komissio) - Jäsen: YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontakomitea (CEDAW) Jäsen: ILO:n yhdistymisvapauskomitea Usein käytetty asiantuntija eduskunnan eri valiokunnissasekä ILO:n ja EU:n eri toimielimissä. - Osallistui Suomen Akatemia, Suomen tieteen tila ja taso 2012: Oikeustieteiden työpaja. Marja-Leena Mansala toimi seuraavissa lautakunnissa, työryhmissä ja komiteoissa: - Jäsen: Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston IPR-valiokunta - Varajäsen: Teollisoikeudellinen työryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö - Jäsen ja varapuheenjohtaja: Työsuhdekeksintölautakunta, työ- ja elinkeinoministeriö

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...4 1.1 Toiminta-ajatus...4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...4 1.3 Toimitilat...4

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2007 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...3 1.3 Toimitilat...3

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu

Helsingin kauppakorkeakoulu - professori Matti Rudanko varajäsenenä lehtori Kari Hoppu PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2009...3 1.3 Toimitilat...3 1.4 Hallinto...3 1.5 Johtokunta...3

Lisätiedot

IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa.

IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa. PL 479 (Arkadiankatu 22) 00101 Helsinki Finland puh/tel + 358 9 431 33 465 telefax + 358 9 431 33 505 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004. Toiminta ajatus

IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004. Toiminta ajatus PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto Puh (09) 191 22 766 Faksi (09) 191 22 762 S posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Toiminta ajatus

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006 1(6) Aika 29.3.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2005 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Teemat vuonna 2010 Millaisena metropolialue näyttäytyy kansainvälisten opiskelijoiden ja huippujen silmin? Vastaako metropolialueen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Riitta Maijala 21.5.2013 (* AVOIN = Avoimen tiedon instrumentit) Avoin tieto tutkimuksen ja yhteiskunnan palveluksessa Tutkimuksissa käytetään paremmin hyödyksi aiempia

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta 21.03.2011 Uutiskirjeen sisältö Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon standardeista Ohjelmistokehityksen ja IT-palvelutuotannon standardeja käsitellään perjantaina 15.4.2011 seminaarissa,

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot