TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)"

Transkriptio

1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

2 2 1. JOHDANTO Tarkoitus ja kattavuus Tuote Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet 5 2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Laitteisto Ohjelmisto Turvallisuus Apuvälineet 6 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET Henkilöstö Koulutus 7 4. VASTUUALUEET Moduulitestausryhmä Integrointitestausryhmä Järjestelmätestausryhmä Luovutustestausryhmä? 8 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO 9 6. TESTATTAVAT TOIMINNOT Moduulit Käyttäjän toiminnot ERIKOISOMINAISUUKSIA Ominaisuudet joita ei testata 11

3 Ominaisuudet jotka testataan TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS TESTAUSMENETTELY JA TESTAUSTAPAUKSET Testitapaus- ja virheluokat Menetelmät ja tekniikat Yleiset menetelmät Testaustekniikka Koodikatselmukset Kattavuus Rajoitukset Regressiotestaus TESTIN HYVÄKSYMIS- JA HYLKÄÄMISKRITEERIT Hyväksymiskriteerit Hylkäämiskriteerit Vaatimukset testauksen keskeyttämiselle Vaatimukset testauksen jatkamiselle Vaatimukset testauksen lopettamiselle RISKIEN HALLINTA AIKATAULU HYVÄKSYJÄT Testit ja testitapaukset Koko testaus 19

4 4 Dokumentin versiot Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 Niko Stenberg Ensimmäinen luonnos Luonnos Niko Stenberg Toinen luonnos, lisäyksiä, korjauksia Luonnos Harri Kauhanen Pieniä korjauksia (ei varsinaisia sisältömuutoksia). Jakelu Vym Comptel Harri Kauhanen, Tuomo Marttila, Juha Parhankangas, Niko Stenberg, Antti Tuomaala Tuija Rinne, Erkki Viitala

5 5 1. Johdanto 1.1. Tarkoitus ja kattavuus Tämä dokumentti on Vym-projektissa muodostuvan tuotteen yleinen testaussuunnitelma. Sen tarkoitus on toimia runkona ja viitteenä testiprosessin eri vaiheita toteutettessa. Dokumentissa esitellään testauksen yleiset käytännöt ja menetelmät. Järjestelmän testaaminen on osa projektin laatusuunnitelmaa ja tarkoituksena on varmistaa, että tuote täyttää vaatimusmäärittelyssä esitetyt vaatimukset. Tarkoituksena on luonnollisesti myös saavuttaa asiakkaan tyytyväisyys lopputuotteeseen Tuote Tuote on kuvattu dokumentissa Vaatimusmäärittely, kohdassa Määritelmät, termit ja lyhenteet Dokumentissa mahdollisesti esille tulevia tuotteeseen liittyviä määritelmiä, termejä ja lyhenteitä on kuvattu dokumentissa Tekninen määrittely, kohdassa Viitteet Nro Dokumentti Selitys 1 Projektisuunnitelma 2 Vaatimusmäärittely 3 Laatusuunnitelma 4 Toiminnallinen määrittely 5 Tekninen määrittely Testiraportit: 6 Testiraportti VYM 7 Testiraportti AMOK 8 Testiraportti XMLReader luokka

6 6 2. Ympäristövaatimukset 2.1. Laitteisto Testauksen kaikissa vaiheissa käytetään kehityslaitteistoa, eli PC-konetta, johon on asennettu Linux. Järjestelmätestauksessa tullaan vielä tarvitsemaan muitakin koneita, joilla on verkkoyhteys ja selainvalmiudet Ohjelmisto Testaus toteutetaan JDK1.2.2-ympäristössä, PostreSQL-kannalla ja Tomcat-wwwpalvelimella Turvallisuus Testaus suoritetaan koneella, joka ei ole osana firman verkkoa. Itse testaus tulee olemaan sekä verkolle, että testikoneelle melko pienivolyyminen datamäärältään. VYM-koneen opetusalgoritmeja testataan hetkellä, jolloin konetta ei tarvita muuhun käyttöön, koska ne saattavat kuormittaa prosessoria hieman enemmän Apuvälineet Testattaessa tarvitaan käyttäjille, yhteisöille ja palveluille testidataa, jota oli tarkoitus syöttää järjestelmälle XML-muodossa. XML:n tuottoon ei käytetä mitään tiettyä ohjelmaa, mutta sitä pitäisi saada helposti aika paljon. Testivaiheita varten tehdään testiraporttirungot, joita käytetään kaiken testauksen raportointiin. Testiraporttirunkojen tulee olla valmiit ennen ensimmäistä testaustapahtumaa. Käyttöliittymä ei oleellisesti liity Vym-projektin tuotteeseen, vaan se tehdään itse tuotteen demonstrointiin. Tämän vuoksi käyttöliittymän testauksessa tulee vain osoittaa, että kaikki tieto ja syötekentätä löytyvät, tieto on oikeaa ja että interaktio tapahtuu suunnitellulla tavalla.

7 7 3. Henkilöstö- ja koulutusvaatimukset 3.1. Henkilöstö Kaikki testaus voidaan suorittaa projektin henkilöiden toimesta. Kun projekti on siinä vaiheessa, että portaali on valmis, voidaan testaukseen www-käyttöliittymällä ottaa mukaan muitakin henkilöitä (ainakin asiakas jossain vaiheessa), mutta se ei ole välttämätöntä. Koska testimateriaaliksi vaaditaan lukumäärältään mahdollisimman iso käyttäjäprofiilijoukko, joudutaan testidataa generoimaan päästä. Olisi epärealistista pyytää esim. sataa käyttäjää testaamaan sovellusta ja antamaan tietojaan Koulutus Moduuli- ja integrointitestausta tehdessä testauksessa tulee olla mukana henkilöiden, jotka ovat kyseessä olevia komponentteja toteuttaneet. Näin ollen koulutusta systeemistä ei erikseen tarvita. Myöskään järjestelmätestauksessa ei tarvita erikseen koulutusta, koska ryhmän jäsenent tuntevat projektin ja tuotteen.

8 8 4. Vastuualueet 4.1. Moduulitestausryhmä Moduulitestauksen suorittavat kokonaisuudessaan henkilöt, jotka ovat moduulin toteuttaneet. Näiden henkilöiden tulee valmistella ja suorittaa jokainen testitapaus ja tuottaa siitä rungon mukainen testiraportti. Valmistelussa testausvastaava voi olla mukana Integrointitestausryhmä Integrointitestauksen suorittavat testausvastaavan kanssa ne projektiryhmän jäsenet, joilla on kattavat tiedot testauksessa toimivista järjestelmän osista Järjestelmätestausryhmä Järjestelmätestaus suoritetaan koko ryhmän tai projektipäällikön nakittaman osajoukon voimin, mukana tulisi olla ainakin testausvastaavan ja laatupäällikön Luovutustestausryhmä?

9 9 5. Vaadittava tulosaineisto Jokaisesta testistä laaditaan testiraportti, joka talletetaan /vym/src/doc/testaus/raportit hakemistoon. Jokainen testin suorittaja kirjoittaa oman osansa raportista. Testiraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot jokaisesta testitapahtumasta: Testin tyyppi (Moduuli-, integrointi- vai järjestelmätestaus, mahd. uusintatestaus) Testattu moduuli/moduulit (moduuli- tai integrointitestauksessa) Testin ajankohta Testauskohteen ohjelmaversio Testin suorittaja(t) ja vastuuhenkilö(t) Testin tulos: Hyväksytty/hylätty, selitys Testiraportista löytyy malli: /vym/src/doc/testaus/raportit/testiraportti_pohja.doc.

10 10 6. Testattavat toiminnot 6.1. Moduulit Testattavat moduulit määritellään tarkemmin, kun tekninen määrittely on valmis Käyttäjän toiminnot Kaikki toiminnallisessa määrittelyssä esitetyt toteutettavat käyttäjän ja ylläpidon toiminnot testataan. Testaus tehdään vähintään kahden testikäyttäjän ollessa yhteydessä palvelimeen yhtä aikaa.

11 11 7. Erikoisominaisuuksia 7.1. Ominaisuudet joita ei testata Vaikkakin sovellus pyritään tekemään tehokkaaksi ja tietoturvaakin on ajateltu, ei sen suorituskykyä tai tietoturvaominaisuuksia tulla testaamaan. Myöskään varsinaista tuotetta käyttävälle www-ympäristölle ei aseteta normaaleja vaatimuksia. Sen tulee kuitenkin osoittaa, että itse tuote toimii ja on käytettävissä www-ympäristössä. Sovelluksen toipumista esim. verkkokatkoksesta ei testata, eikä sovellukselle myöskään tehdä rikseen rasitustestiä. Tietokannan ominaisuuksia, kuten relaatioiden poiston toimivuutta ei testata Ominaisuudet jotka testataan Moduulitestausvaiheessa testataan, että syötteet ja palutteet eivät aiheita virhetilanteita. Ensimmäisissä testeissä kokeillaan syötteinä normaaleja arvoja ja todetaan, että systeemi ylipäätään toimii odotettavissa olevilla arvoilla. Tietokannan tapahtumat testataan toteamalla oikean datan tallentuvan kantaan ja saatavan sieltä haettua.

12 12 8. Testauksen tehtäväjärjestys Moduulien pitää selvitä moduulitestauksesta hyväksytysti, ennenkuin niitä voidaan käyttää integrointitestauksessa. Kaikkien moduulien ei tarvitse olla valmiita ennen ensiimmäistä integraatiotestausta, vaan integraatitestaus voidaan aloittaa kun moduuleista saadaan ryhmiä, joiden sisällä tapahtumat on testattavissa. Järjestelmätestaukseen voidaan ryhtyä vasta kun integraatiotestaukset on hyväksytysti suoritettu. Moduuli- ja integrointitestausvaiheiden keskinäiset järjestykset määrätään, kun tekninen määrittely on valmis.

13 13 9. Testausmenettely ja testaustapaukset 9.1. Testitapaus- ja virheluokat Testitapaukset on jaettu luokkiin tärkeytensä mukaan. Testitapauksista on aina tuloksena hyväksyminen tai hylkäys, mutta hylkäämistapauksessa voidaan ottaa vielä kantaa virheen laatuun. Tällä on merkitystä koko testin hyväksymiskriteereissä. Virheet on luokiteltu vakavuutensa mukaan seuraavasti: A-luokan virhe: pahin virhe. A-luokan virhe on tyypillisesti virhe, joka aiheuttaa sovelluksen kaatumisen tai muuttumisen käyttökelvottomaksi. Tällaiset virheet pitää ehdottomasti saada korjattua ja testattua uudelleen. B-luokan virhe: virhe aiheuttaa sovelluksen virheellisen toiminnan sisällöllisellä tasolla, mutta ei ohjelmatasolla (ts. ei kaatumisriskiä). Virhe on tyypillisesti informaation virheellistä käsittelyä, joka suoraan vaikuttaa muuhun sovellukseen. Tällaista voisi olla esim. karkeasti väärä laskukaava. Virhe on korjattava ja testattava. C-luokan virhe: virhe ei vaikuta sovelluksen toimintaan ja on lähinnä kosmeettinen. Tyypillinen tällainen virhe voisi olla esimerkiksi numeraalisen tiedon virheellinen formatointi. Riittää että virhe korjataan. Testitapauksille on käytössä on seuraava luokittelu: A-luokan testitapaus: tärkein testitapausluokka. A-luokan testitapauksessa ei saa esiintyä A- tai B-luokan virhettä, tai koko testikierrosta voidaan pitää epäluotettavana. Testikierrosta ei tällöin voida onnistuneesti viedä loppuun. Virhe tulee korjata korkealla prioriteetilla ja suorittaa testikierros uudestaan. B-luokan testitapaus: testitapaus on melko tärkeä. B-luokan testitapaus pitää suorittaa ilman A- tai B-luokan virheitä, jotta seuraavalle testikierrokselle voidaan edetä. Testissä esiin tullut B- tai C-luokan virhe ei kuitenkaan estä testikierroksen suorittamista loppuun. C-luokan testitapaus: vähiten tärkeä testitapausluokka. C-luokan testitapauksessa testattavana on lähinnä kosmeettinen seikka, jolla ei ole toiminnallista vaikutusta muuhun sovellukseen. Testissä ilmi tulleelle B- tai C- luokan virheelle riittää korjaus, jolloin testiä ei tarvitse suorittaa uudelleen Menetelmät ja tekniikat Yleiset menetelmät Testausta varten luodaan oma hakemisto, jolloin kaikille on selvää missä toimitaan. Testauksessa käytetään versionhallinnasta viimeisiä leimattuja versiota ohjelmakomponenteista (laatusuunnitelman mukaisesti). Tällöin voidaan varmistua siitä, että käytössä on valmis ja ainakin edes yksin toimiva versio. Moduulitestauksessa tästä leimatusta versiosta olisi ehkä vielä syytä tehdä erikseen testiversio, joka sisältäisi debug-informaation tulostusta ja muiden moduulien kutsujen korvaavia toimintoja. Integraatiotestauksessa moduuleja ryhmitellään tarvittaessa kokonaisuuksiin, jotta

14 14 voidaan varmistua oikeanlaisesta käyttäytymisestä moduulien välillä. Kahden moduulin keskinäinen toiminta tätä välttämättä kerro. Sovelluksen toiminta on sellausta, että testaus voidaan suorittaa erissä. Toisin sanoen esim. aikatauluongelmien vuoksi keskeytettyä testausta ei tarvitse aloittaa alusta, jotta lopputulos voitaisiin selvittää. Joissain tapauksissa ongelman laatu voi olla sitä luokkaa, että pitää turvautua projektisuunnitelmassa (kohta 5.4.) esitettyyn muutosmenettelyyn Testaustekniikka Moduulitestauksessa lähdekoodia käytetään apuna testitapausten muodostamisessa. Testiä muodostamassa tulisi olla henkilöiden, jotka ovat kyseistä moduulia toteuttaneet. Jos testauksen (missä vaiheessa tahansa) tuloksena on virheellinen toiminta, täytyy testitapaus toistaa joitakin kertoja, jotta voidaan päätellä onko virhe konsistentti vai sattumanvarainen. Virheluokitusta ei välttämättä voida päättää yhden kerran perusteella Koodikatselmukset Koodikatselmuksia on tarkoitus järjestää heti T2-vaiheessa ennen kuin ensimmäisiä ohjelmanpätkiä viedään testattavaksi, eli ensimmäisen kerran jo ennen moduulitestausta ja ennen T4-vaihetta. Koodikatselmus voidaan suorittaa paritarkistuksena. Näin päästään karkeimmista virheistä eroon ennen kuin ohjelmaa viedään testipenkkiin. Koodikatselmuksissa tullaan kiinnittämään suuri huomio myös koodin ulkoasu- ja itsedokumentointiin Kattavuus Testatessa jokainen toiminto toistetaan vähintään kerran. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että A-luokan testit toistetaan 10 kertaa, B-luokan testit 5 kertaa ja C-luokan testit 3 kertaa. Eri kerroilla pitäisi pyrkiä käyttämään eri syötteitä. Todella tiukassa aikataulussa voidaan C-luokan testit hyväksyä yhdellä kerralla. Moduuli- ja integrointitestauksessa tulisi ensimmäisien testien jälkeen toimintoja testata hyvin erilaisilla syötteillä tilanteissa, joissa ei tiedetä syötteen suodattuvan jo jossain aikaisemmassa vaiheessa. Nimenomaan lukuarvoihin (rajoihin) on syytä kiinnittää huomiota. Lisäksi koodin peitto yritetään saada mahdollisimman laajaksi (polkutestaus) Rajoitukset Määritellään myöhemmin.

15 Regressiotestaus Jos A-luokan testitapauksen hylkäämisen jälkeen ongelma on saatu ratkaistua, tulisi tapaus regressiotestata. Alemman tärkeysluokan tapaukset testataan, jos resurssit antavat myöten.

16 Testin hyväksymis- ja hylkäämiskriteerit Hyväksymiskriteerit Moduuli- ja integrointivaiheessa testi voidaan hyväksyä vain, jos kaikki testitapaukset on suoritettu hyväksytysti. Järjestelmätestauksessa sallitaan C-luokan testitapauksissa 20%:lle epäonnistuminen (B- tai C-luokan virhe) testauksen saadessa silti hyväksynnän. Jos suurempi osa C-luokan testitapauksista hylätään, katsotaan tuotteen laadun olevan jo liian heikko. Korkeamman luokituksen testeistä kaikki B-luokankin testitapaukset pitää läpäistä Hylkäämiskriteerit Jos testitapaus on selvästi luotu väärin, se voidaan hylätä. Tällöin sen laatineet / siitä vastuussa olevat henkilöt joko korjaavat testin, tai joissain tapauksessa testitapaus voidaan päättää poistettavaksi suunnitelmasta. Hylkäys tapahtuu myös, jos testitapahtuman laitteisto ja ohjelmisto ei ole vaaditulla tasolla. Joissain järjestelmätestauksen vaiheissa saatetaan tarvitaan enemmän käyttäjiä kuorman lisäämiseksi. Jos tarvittavaa (ilmoitetaan näissä tapauksissa testikohtaisesti) kuormaa ei saada aikaiseksi A-luokan testitapauksia tehdessä, testi hylätään Vaatimukset testauksen keskeyttämiselle Testaus keskeytetään, jos A-luokan testitapauksessa havaitaan virhe, joka estää testin jatkamisen. Myös jos havaitaan virhe, jota ei välttämättä ole sidottu mihinkään testiin, mutta aiheuttaa kuitenkin välittömiä muutospaineita, voidaan testi keskeyttää Vaatimukset testauksen jatkamiselle Keskeytetyn testin jatkaminen on mahdollista, jos esimerkiksi testiympäristön puutteet on saatu korjattua vastaamaan suunniteltua alustaa. Jos edellisessä kohdassa mainitun kaltainen virhe on saatu korjattua, voidaan testiä jatkaa. Tällöin pitää ottaa huomioon myös regressiotestaus Vaatimukset testauksen lopettamiselle Testi lopetetaan kun kaikki testitapaukset on suoritettu kuten kohdassa 9.3. on mainittu. Muussa tapauksessa testauksen voi lopettaa omalla päätöksellään projektipäällikkö tai testausvastaava. Lopettavaan päätökseen johtavia syitä voivat olla esim. järjestelmätestauksessa puutteellinen testiympäristö, resurssipula, jos testaukseen käytetty aika lähestyy kohtuutonta. Tarkennetaan myöhemmissä versioissa.

17 Riskien hallinta Projektisuunnitelmassa koko projektille määritetyt riskit huomioidaan myös testauksen osalta. Alla on lisäksi kuvattu testaukselle ominaisia selvimpiä riskitekijöitä: Riskin kuvaus Testaukseen suunniteltu laitteisto ei ole saatavilla ylläpidon puuttumisen tai laitteistovian takia Koko testauksen suorittamiseksi ennen palautusdeadlinea ei ole riittävästi aikaa Testaukselle sovittu toteuttaja tai vastaava estyy Sovellukseen on jäänyt pahempi virhe, jota ei saada korjattua ja uudelleentestattua Testitapauksia ei ole osattu suunnitella oikein Varasuunnitelma Testeille rakennetaan uusi ympäristö, tai vanha korjataan laitteistovian tapauksessa Testiresurssien uudelleenharkinnalla voidaan yrittää nopeuttaa testauksen kulkua (esim. kokemus) Joistain testitapauksista voidaan luopua Projektipäällikkö tai testausvastaava voivat päättää testin lopetettavaksi Projektipäällikkö määrää henkilölle sijaisen, jos tarvittavaa asiantuntemusta testauskohteesta suinkin löytyy Projektipäällikkö ja testausvastaava voivat harkita testauksen keskeyttämistä ja muutosta ohjelmistoon Ongelmaa voidaan lähestyä uudelleen niin että ensisijaiset tavoitteet ainakin saavutettaisiin Testitapaukset voidaan suunnitella uudelleen, jotta testaus saadaan suoritettua Joissain tapauksissa voidaan testitapaus poistaa

18 Aikataulu Aikataulu moduuli- ja integrointitestauksille voidaan määrätä, kun toteutuksessa saadaan järjestelmään toiminnallisuutta. Järjestelmätestauksen aikataulua mietitään myöhemmin.

19 Hyväksyjät Testit ja testitapaukset Testin hyväksyy sille määrätty vastuuhenkilö. Yksittäisen testitapauksen hyväksyntä on sen suorittajan (/suorittajien) käsissä Koko testaus Koko testauksen hyväksyvät projektipäällikkö Antti Tuomaala, testausvastaava Niko Stenberg ja laatupäällikkö Harri Kauhanen. Kyseisiltä henkilöiltä vaaditaan testauksen hyväksymisestä loppuraporttiin allekirjoitukset päivämäärineen.

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 2 DOKUMENTIN VERSIOT 4 Jakelu 4 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 EDISTYMISRAPORTTI - T2 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 1.1. Yleistä 2 1.2. Resurssit 2 1.3. Laatu 4 2. SUORITETUT

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén. Testaussuunnitelma Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2)

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2) TEKNINEN MÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Tuomo Marttila Luonnos 1 Tekninenmäärittely i Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Tuote ja ympäristö 2 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Kuopio

Testaussuunnitelma Kuopio Testaussuunnitelma Kuopio Kuopio, Testaussuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 29.11.2001 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Matti Peltomäki Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4)

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4) VAATIMUSMÄÄRITTELY Versio 1.0 (luonnos 4) Edited by Checked by Approved by Juha Parhankangas Luonnos 4 i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 VAATIMUSMÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Juha Parhankangas Niko Stenberg i Sisällysluettelo DOKUMENTIT VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1)

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1) EDISTYMISRAPORTTI - T1 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 4 Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Virhe.

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Testitapaukset...5 3.1 Ohjelma-ajan lukeminen...5 3.2 Koordinaattidatan lukeminen...5 3.3 Lähetysajan

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/~jekahkon/wclique/testplan.pdf WCLIQUE Ohjelmistoprojekti WCLIQUE_TP Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

Testausraportti v.1.3

Testausraportti v.1.3 Testausraportti v.1.3 HeTLi Helsinki 24.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/7 Kurssi Projektiryhmä Asiakas Johtoryhmä Kotisivu 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 LAATUSUUNNITELMA Versio 1.0 1(2) 1. JOHDANTO 4 1.1 Laatusuunnitelman tarkoitus 4 1.2 Viittaukset muihin dokumentteihin 4 1.3 Laatudokumentin hyväksyminen ja muuttaminen 4 1.3.1 Laatusuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 (Luonnos 3)

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 (Luonnos 3) LAATUSUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 3) 1(2) 1. JOHDANTO 4 1.1 Laatusuunnitelman tarkoitus 4 1.2 Viittaukset muihin dokumentteihin 4 1.3 Laatudokumentin hyväksyminen ja muuttaminen 4 1.3.1 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit Table of Contents Testausraportti.............................................................................. 1 1 Tiivistelmä...............................................................................

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi I

Dynaaminen analyysi I Dynaaminen analyysi I Luento 6 Antti-Pekka Tuovinen 4 April 2013 1 Tavoitteet Testitapausten suunnittelun ja suorituksen perusteet Black-Box testitapausten suunnittelu Ekvivalenssiluokat Raja-arvo (reuna-arvo)

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin rakenne ja sisältö

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

T TESTAUSSUUNNITELMA - MedicMinder. Sisällysluettelo

T TESTAUSSUUNNITELMA - MedicMinder. Sisällysluettelo ,. 0 0 3 0 4 T-76.115 TESTAUSSUUNNITELMA - MedicMinder! " # # $ " " % % % % " & $ " % % ' ( " " $ ) $ $ "! " # # $ " *! " # # $ " % ' ( # + " # % " " % % % # ) % $ $ ", % % " & % - %! " # # $ " Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versi Päiväys Tekijä Kuvaus o 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Semantic Web - Metadata editor

Semantic Web - Metadata editor Semantic Web - Metadata editor Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2002 Ohjelmistotuotantoryhmä 1, Meedio http://www.cs.helsinki.fi/group/meedio Mikko Apiola (M.A.) Ari Inkovaara (A.I.) Miikka Junnila (M.J.)

Lisätiedot

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu T-76.115 Testiraportti TR-3 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 1.0 14.03.05 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 15.03.05 Risto Kunnas Korjauksia Sivu 1 / 14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Testaussuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 14.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

PORTTI-PROJEKTI. Juha Erkkilä Jenni Hytönen Marko Kivelä Paula Mali Lari Väänänen. Testaussuunnitelma

PORTTI-PROJEKTI. Juha Erkkilä Jenni Hytönen Marko Kivelä Paula Mali Lari Väänänen. Testaussuunnitelma PORTTI-PROJEKTI Juha Erkkilä Jenni Hytönen Marko Kivelä Paula Mali Lari Väänänen Testaussuunnitelma 29.4.2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tietoja projektista ja dokumentista Ryhmän jäsenet:

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.3

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.3 PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. TIIVISTELMÄ 2 2. JOHDANTO 3 2.1. Projektin tarkoitus ja kattavuus 3 2.2. Dokumentin rakenne ja sisältö

Lisätiedot

Tik Projektiryhmä: TeamAhma. Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma

Tik Projektiryhmä: TeamAhma.  Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma TeamAhma Projektin HAYABUSA opponointi Opponointisuunnitelma Päivitetty 25.3.2001 klo 12:08 Projektin HAYABUSA opponointi Mikko Viljainen 2 (5) Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. YMPÄRISTÖ...3 3. HENKILÖSTÖ...4

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä

Lisätiedot