Testaussuunnitelma Luuppi-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/"

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Luuppi-projekti versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén

2 Päiväys Versionumero Versiohistoria Tekijä Muutokset Muutosten syy Saila Oldén Dokumentin rakenteen hahmottelua, testitapausten hahmottelua Saila Oldén 2., 3., 4. ja 5. -lukujen kirjoittamista Saila Oldén Testitapausten hahmottelua, 6., 7., 9., ja 10. lukujen kirjoittamista Saila Oldén 8. luvun kirjoittamista Saila Oldén 11. ja 12. -lukujen kirjoittamista Saila Oldén Johdannon kirjoittamista, dokumentin viimeistelyä

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto s ja kattavuus s Tuote ja ympäristö s Määritelmät, termit ja lyhenteet s Viitteet s Yleiskatsaus dokumenttiin s Testausympäristö s Laitteisto (hw) s Ohjelmisto (sw) s Turvallisuus s Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) s Henkilöstö- ja koulutusvaatimukset s Henkilöstö s Koulutus, tiedot ja taidot s Vastuualueet s Integrointitestausryhmä s Järjestelmätestausryhmä s Muu(t) testausryhmä(t) s Vaadittava tulosaineisto s Erikoisominaisuuksia s Testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely s Testausjärjestys s Testattavat osat s Testitapausluokat ja virheluokat s Menetelmät ja tekniikat s Kattavuus ja toistot s Rajoitukset s Testaustapaukset (testitapaukset) s Tietokannan testaus s Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus s Käyttöliittymän testaus s Liittymien ja rajapintojen testaus s Tulostuksen testaus s Turvallisuuden testaus s Toipumisen (elpymisen) testaus s Suorituskyvyn testaus s Regressiotestaus s Asennus ja poisto s Käytettävyyden testaus s Erikoisia tapauksia s Testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä s Hyväksymiskriteerit s Hylkäämiskriteerit s Testauksen keskeyttäminen s Testauksen jatkaminen s Testauksen lopettaminen s Koodin hylkääminen s Testauksen riskien hallinta s Tunnistetut riskit s Riskianalyysi s. 16

4 11. Aikataulu ja työmäärät s Integraatiotestaus s Järjestelmätestaus s Hyväksymistestaus s Testauksen hyväksyntä s Testauksen analyysi s Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä s Koko testauksen hyväksyntä s Liitteet

5 1. JOHDANTO 1.1 ja kattavuus Tämä dokumentti sisältää Luuppi-projektin testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektissa työskentelevien ja projektin asiakkaan käyttöön, ja sen tarkoitus on kuvata testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö ja testitapaukset. Pyrkimyksenä on testata sovellukseen toteutetut osiot mahdollisimman kattavasti. 1.2 Tuote ja ympäristö Luuppi-projektin tarkoituksena on uudistaa Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestön eli Luuppi ry:n verkkosivut. Verkkosivuilta löytyy tietoa muun muassa Luuppi ry:stä ja sen järjestämistä tapahtumista, sekä paljon opiskeluun liittyvää informaatiota. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet Testitapaus yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä, testiryhmä voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4 Viitteet Luuppi-projektin muut dokumentit löytyvät verkko-osoitteesta 1.5 Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin ensimmäisessä luvussa kerrotaan lyhyesti dokumentin tarkoituksesta ja testattavana olevasta sovelluksesta. Toisessa luvussa kerrotaan testausympäristöstä, muun muassa ohjelmistoista ja laitteista. Kolmannessa luvussa esitellään testausryhmä ja testaukseen osallistuvien henkilöiden esitietovaatimuksia. Neljännessä luvussa esitellään eri testausosien vastuuhenkilöt. Viidennessä luvussa kerrotaan, mitä tietoja testiraportista löytyy. Kuudennessa luvussa on lueteltu ominaisuudet, joita testauksessa ei testata. Seitsemännessä luvussa kerrotaan testauksen tehtäväjärjestyksestä ja testausmenettelystä. Kahdeksannessa luvussa luetellaan testitapaukset. Yhdeksännessä luvussa luetellaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä. Kymmenennessä luvussa kerrotaan testaukseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Yhdennessätoista luvussa on esitelty testauksen aikataulu ja työmäärät. Viimeisessä varsinaisessa eli kahdennessatoista luvussa on kerrottu testauksen hyväksynnästä. Aivan viimeisenä dokumentista löytyvät liitteet. 1

6 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ Tässä luvussa kuvataan testausympäristölle asetettavat vaatimukset. 2.1 Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan tietokoneella, jossa on oltava internet-yhteys. Koska kyseessä on web-sovellus, ei testaukseen käytettävällä tietokoneella tarvitse olla kiintolevytilaa. 2.2 Ohjelmisto (sw) Testaukseen käytettävällä tietokoneella tulee olla internet-selain. Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimeen. 2.3 Turvallisuus Testausta varten luodaan testikäyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana. Testauksessa käytetään syötedatana testaajan itse keksimää dataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testaus ei vaadi muiden ohjelmistojen tai laitteistojen irtikytkemistä tai sulkemista. Testaus ei myöskään vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia. 2.4 Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa ei käytetä apuvälineitä. Testauksessa tuotettu data tallentuu sovellukseen. 2

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1 Henkilöstö Pääasiallisena testaajana projektissa toimii Saila Oldén. Tarvittaessa myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen. Muun projektiryhmän ei tarvitse olla läsnä varsinaisen testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. 3.2 Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee olla tutustunut testattavaan sovellukseen ja tietää miten se toimii. 3

8 4. VASTUUALUEET Testauksen suorittaa pääasiassa Saila Oldén, mutta koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun ja tarvittaessa myös testaukseen. Testauksessa ilmitulleiden virheiden tai väärien toimintojen korjaamiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääohjelmoijat. 4.1 Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien ohjelmoijat ja kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoimiensa osien toimivuuteen. Osia testataan myös ristiin, eli eri ohjelmoijat testaavat toistensa aikaansaannoksia. 4.2 Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiassa yksi testaaja. Uusilla testauskierroksilla testaukseen voivat osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet. 4.3 Muu(t) testausryhmä(t) Asiakkaan puolelta saadaan henkilöitä käytettävyystestien osallistujiksi. 4

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Raporttiin täytetään kunkin testiapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista liitetään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli on testaussuunnitelman liitteenä (liite 1). 5

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Myöskään sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska se on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. 6

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1 Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 esitellyssä järjestyksessä. Testaus suoritetaan sekä oikeellisilla että virheellisillä syötteillä. 7.2 Testattavat osat Kullakin testikierroksella testataan sovelluksen sen hetkinen versio. Testauksessa testataan seuraavat sovelluksen osat: linkkien toimivuus ja oikeellisuus sivuston oikeakielisyys käyttäjän sisäänkirjautuminen käyttäjän omien tietojen muokkaaminen haalariverkkokaupan toimivuus staattisten sivujen lisäys, muokkaus ja poisto, sekä sivujen järjestyksen muuttaminen uutisten lisäys, muokkaus ja poisto jäsenrekisterin hallinta (uuden jäsenen lisääminen, jäsenten tietojen muuttaminen, jäsenen poistaminen) tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto kokouksen lisäys, muokkaus ja poisto virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus, sekä haalaritilausten hallinta. 7.3 Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. korkea Jos testiä ei läpäistä, sovellusta ei voi käyttää. 2. normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä. 3. matala Testin läpäisy on suotavaa. Virheluokat ovat seuraavat: Vakavuusluokka Selite A. kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnon. B. haitallinen Toiminto ei ole oikea. C. kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan. 7

12 7.4 Menetelmät ja tekniikat Testausta varten luodaan käyttäjätunnus, ja siihen liittyvä salasana. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli siinä testataan sovelluksen käytölle tyypilliset toiminnot. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla, ja sen jälkeen virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa ilmitulevat virheet kirjataan ylös, ja niistä kerrotaan sovelluksen ohjelmoijille. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa myös ruudunkaappauskuvia, jotka liitetään testiraporttiin. Testausta olisi hyvä suorittaa siihen asti, kunnes sovellus toimii halutusti, eli kunnes missään testitapauksissa ei ilmene virheitä. Aivan lopuksi oli vielä hyvä suorittaa hyväksymistestaus, jossa siis mitään virheitä tai vääriä toiminnallisuuksia ei enää pitäisi löytyä. 7.5 Kattavuus ja toistot Jos testattaessa löytyy jokin virhe, toistetaan vastaava testitilanne, jotta voidaan varmistua siitä, että virhe ei ole satunnainen, vaan johtui juurikin testattavasta toiminnosta. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Ensimmäiseen tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja tulisi testata vähintään kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testin on mentävä läpi vähintään kaksi kertaa. 7.6 Rajoitukset Rajoitukset aiheutuvat lähinnä testaajan aikatauluista. 8

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1 Tietokannan testaus Tietokantaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta. 8.2 Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyviä ulkopuolisia osia ei testata. 8.3 Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Tarkoituksena on testata, että sovelluksen eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi tarkoituksena on testata, että sovellukseen on mahdollista syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Myös virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Linkkien toimivuus ja oikeellisuus Tunniste t1 Tärkeysluokka 1 Syötteet Sivuston oikeakielisyys Tunniste t2 Tärkeysluokka 3 Syötteet Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja selaamaan sitä. Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja selaamaan sitä. Sivustolla oleva teksti on virheetöntä ja kieliopin mukaista. Kirjoitusvirheitä ei ole. Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja ymmärtämään lukemansa. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus Tunniste t3 Tärkeysluokka 2 Syötteet Jos käyttäjä tekee virheitä, hän pystyy korjaamaan ne virheilmoituksista saamiensa tietojen avulla. Käyttäjä pystyy käyttämään sovellusta oikein. 9

14 Käyttäjän omien tietojen muokkaaminen Tunniste t4 Tärkeysluokka 2 Syötteet Käyttäjä voi muokata järjestelmään tallennettuja tietojaan. Käyttäjä on sisäänkirjautunut. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan. Haalariverkkokaupan toimivuus Tunniste t5 Tärkeysluokka 1 Syötteet Sisäänkirjautunut käyttäjä voi tilata itselleen haalarit verkkokaupasta. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut. Haalarien koko. Sisäänkirjautunut käyttäjä voi tilata itselleen haalarit. Staattisten sivujen lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t6 Tärkeysluokka 1 Syötteet Admin-oikeuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle staattisia sivuja, sekä muokata ja poistaa niitä. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Testi, Testing, Testausta vaan., Just testing. Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle Staattisten sivujen järjestyksen muuttaminen Tunniste t7 Tärkeysluokka 3 Syötteet Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi muuttaa sivustolla olevien staattisten sivujen järjestystä. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla, ja sivustolla on oltava vähintään kaksi staattista sivua. Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi muokata sivuston staattisten sivujen järjestystä. 10

15 Uutisten lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t8 Tärkeysluokka 1 Syötteet Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle uutisen, muokata uutisen sisältöä ja poistaa sen. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Uutistestaus, News testing, Uutistestausta vaan., Just news testing. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä luo sivustolle uutisen, hän voi lisäksi muokata sitä tai poistaa sen kokonaan. Jäsenrekisterin hallinta (uuden jäsenen lisääminen, jäsenten tietojen muuttaminen, jäsenen poistaminen) Tunniste t9 Tärkeysluokka 1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallita jäsenrekisteriä, eli lisätä sinne jäseniä, muokata heidän tietojaan, tai poistaa jäsenet kokonaan. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Syötteet 00100, Testi, Jäsen, tietojenkäsittelytiede, Testikatu 1, 00100, Testilä, , salasana1, salasana1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallita jäsenrekisteriä. Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t10 Tärkeysluokka 1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle tapahtuman, muokata sen tietoja tai poistaa koko tapahtuman. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Syötteet Testaustapahtuma, Testing event, Testilä, Testilä, , 12 Testaustapahtuma vaan, Just testing event, , 12 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle tapahtuman, muokata sen tietoja tai halutessaan poistaa koko tapahtuman. 11

16 Kokouksen lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t11 Tärkeysluokka 1 Syötteet Haalaritilausten hallinta Tunniste t12 Tärkeysluokka 2 Syötteet Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle kokouksen, muokata sen tietoja tai poistaa kokouksen. Käyttäjän tulee olla sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Testauskokous, Testilä, , 20, 30, Avataan kokous ja testataan, sitten päätetään. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda kokouksen, muokata sen tietoja tai poistaa kokouksen. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä pystyy hallinoimaan haalaritilausten tilaa. Käyttäjän tulee olla sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla, ja tietokannassa on oltava ainakin yksi haalaritilaus. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallinnoida haalaritilauksia. 8.4 Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata. 8.5 Tulostustoimintojen testaus Tulostustoimintoja ei testata. 8.6 Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten niitä ei oteta testauksessa huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. 12

17 Käyttäjän sisäänkirjautuminen Tunniste t13 Tärkeysluokka 1 Syötteet Käyttäjä pääsee kirjautumaan sisälle järjestelmään. Käyttäjällä tulee olla oikea, voimassaoleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana, jotta hän pääsee kirjautumaan sisälle järjestelmään. Käyttäjällä on oikeus sisäänkirjautua. Käyttäjätili on luotu käyttäjän käyttäjätunnukselle ja siihen liittyvälle salasanalle. käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sovellukseen oikealla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. 8.7 Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja internet-yhteyden oletetaan toimivan. Sovelluksen toipuminen selainviasta olisi kuitenkin hyvä testata. 8.8 Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä voidaan jonkin verran testata käytettävyystesteissä, joissa useampi ihminen käyttää sovellusta samaan aikaan, ja suorittaa sillä samoja toimintoja. 8.9 Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovellusta testataan koko ajan, eli kun siihen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan saman tien uudelleen Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa, eikä asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu alusta lähtien huomioon suunnittelussa. Kun tarpeeksi suuri osa sivustosta on valmis, sille tullaan suorittamaan käytettävyystestaus. Käytettävyystestauksessa sivustoa testataan sekä peruskäyttäjän, että admin-oikeuksin varustetun ylläpitäjän näkökulmasta. Käytettävyystestauksessa testataan ja käydään läpi sivuston keskeisimpiä toimintoja. Suunnitellut käytettävyystestitehtävät ovat tämän suunnitelman liitteenä (liite 2 ja liite 3) Erikoisia tapauksia Testataan sovelluksen toimivuus erikoisilla ja väärillä syötteillä. 13

18 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1 Hyväksymiskriteerit Testi hyväksytään, kun hyväksymistesti on suoritettu kaksi kertaa ilman ilmitulleita virheitä. 9.2 Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus voidaan hylätä jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen. Jos testitapaus hylätään, sitä ei käytetä seuraavalla testikierroksella. Hylätty testitapaus merkitään testiraporttiin sanalla hylätty, ja selitetään lyhyesti miksi näin on käynyt. Jos testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voidaan tuon testikierroksen tulokset hylätä. 9.3 Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti, mikäli laitteistossa tai sovelluksessa ilmenee ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai tilanne on mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuutena, välittämättä pienistä virheistä. Kuitenkin jos testauksessa havaitaan jokin suurempi virhe, voidaan testaus keskeyttää, ja jatkaa kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös, jos löydettyjen virheiden määrä on hyvin suuri. Tällöin testausta jatketaan kun virheet on korjattu. Testauksen keskeyttämisestä päättää aina testaaja. 9.4 Testauksen jatkaminen Jos testauksessa on ilmennyt ongelma, tulee sovelluksen ohjelmoijien informoida testaajaa virheen korjauksesta. Korjauksen jälkeen testausta voidaan jatkaa. Kun testausta jatketaan virheestä johtuneen keskeytyksen jälkeen, voidaan jatkaa siitä kohdasta, mihin ennen virheen huomaamista ja testauksen keskeyttämistä jäätiin. Jos taas korjauksen aikana sovellukseen on tehty laajempia muutoksia, aloitetaan testaus kokonaan alusta. 9.5 Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun kaikki testikierroksen testit on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Samoin jos testauksen aikana ilmenee jokin ongelma, jota ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti, testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamispäätöksen tekee testaaja itse. Testaus lopetetaan lopullisesti kun hyväksymistestaus on suoritettu hyväksytysti kaksi kertaa. Testaus lopetetaan joka tapauksessa Projektityö-kurssin päätyttyä, vaikka hyväksymistestausta ei olisikaan voitu suorittaa kahta kertaa hyväksytysti. Testaus lopetetaan lopullisesti myös, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen sen valmistumista. 14

19 9.6 Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita varsinaisesti erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa. 15

20 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA 10.1 Tunnistetut riskit Testaukseen liittyy seuraavanlaisia riskejä: vaatimusmäärittelyn muutokset toteuttamatta jääneet toiminnot sovelluksen toiminta ei ole vaatimusmäärittelyn mukaista resurssien riittämättömyys aikatauluongelmat kommunikaatio-ongelmat ja väärinkäsitykset 10.2 Riskianalyysi Seuraavassa taulukossa on testauksen riskianalyysi. Kaaviossa on esitetty testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmiportaisella asteikolla: 1 = epätodennäköinen, 2 = mahdollinen, ja 3 = todennäköinen. Riskin vakavuutta on samoin arvioitu kolmiportaisella asteikolla: 1 = epäoleellinen, 2 = haitallinen, ja 3 = tuhoisa. Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusmäärittelyn muutokset Toteuttamatta jääneet toiminnot Sovelluksen toiminta ei ole vaatimusmäärittelyn mukaista Jos muutoksia ehdotetaan, pohditaan, onko niitä resursseja toteuttaa Tärkeimmät ominaisuudet ovat toteutuslistalla etusijalla Neuvotellaan asiakkaan kanssa, ja yritetään parannella sovellusta vaatimusmäärittelyn mukaiseksi. Resurssien riittämättömyys Tärkeimmät toiminnot ovat toteutuslistalla etusijalla. Tehdään se, mikä pystytään, ja karsitaan muissa. Aikatauluongelmat Järjestellään annettuja tehtäviä uudelleen. Kommunikaatio-ongelmat ja väärinkäsitykset Pidetään palaveri ja jutellaan asioista kasvokkain, jolloin väärinymmärryksen vaara vähenee. 16

21 11. AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT 11.1 Integraatiotestaus Integraatiotestausta suoritetaan samanaikaisesti sovelluksen toteuttamisen kanssa. Testaaja aloittaa integraatiotestauksen heti, kun testattavia osioita on valmiina. Testaukseen kuluvaa aikaa on hyvin vaikea arvioida, koska se riippuu täysin esimerkiksi testauksessa löydettyjen virheiden määrästä ja niiden korjaamiseen kuluvan ajan määrästä Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus aloitetaan heti, kun sovelluksen ominaisuudet on toteutettu, eikä uusia ominaisuuksia enää tule. Samoin tässä testaukseen kuluvaa aikaa on hyvin vaikea arvioida, koska se riippuu niin monista asioista (testauksessa löydettyjen virheiden määrästä ja vakavuudesta, niiden korjaamiseen kuluvasta ajasta jne.) Hyväksymistestaus Hyväksymistestaus suoritetaan, kun sovellus on valmis tai kun Projektityö-kurssi on lopussa. Ennen hyväksymistestausta suoritetaan integraatio- ja järjestelmätestausta. Testaus Aika (h) Henkilöitä Työmäärä yht. (h) Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus

22 12. TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ 12.1 Testauksen analyysi Testauksen analyysissä käydään läpi kuinka monta virhettä löydettiin ja korjattiin. Myös löydettyjen virheiden vakavuus tulee analysoida. Lisäksi tulisi käsitellä myös ne virheet, jotka testauksessa tulivat esille, mutta joita ei syystä tai toisesta ehditty korjaamaan. Myös testauksen suorittamista, luotettavuutta ja kattavuutta tulisi arvioida. Jos testauksessa on tullut esiin parannusehdotuksia, ne on hyvä kirjata ylös. Lopuksi arvioidaan vielä testaukseen käytetyn ajan riittävyys Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Projektiryhmä yhdessä hyväksyy testitapaukset ja -ryhmät. Testauksen suorittaja päättää, jos testaus pitää keskeyttää väliaikaisesti (esimerkiksi luvussa 9.3 kuvattujen syiden takia) Koko testauksen hyväksyntä Projektiryhmä yhdessä hyväksyy koko testauksen. 18

23 13. LIITTEET Liite 1: Testausraportti Testikierros: Testaaja: Päivämäärä: Testinro Läpi Ei läpi Mikä virhe? t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 Hylätty

24 Liite 2: Käytettävyystestitehtävät admin-tunnukset omaaville ylläpitäjille Kirjaudu sisään tunnuksella xxxxx, salasana xxxxxxxx. Lisää järjestelmään uusi jäsen. Tiedot voit keksiä itse, mutta kirjoita keksimäsi opiskelijanumero ja salasana muistiin tämän tehtävälapun taakse. Lisättyäsi jäsenen tiedot huomaat että kirjasit hänelle väärän pääaineen. Muuta tieto. Olet muuttanut. Kirjaa uusi osoitteesi järjestelmään. Luet lehdestä, että Kela on päättänyt nostaa asumislisän määrää. Haluat kertoa tästä luuppilaisille, joten kirjoitat asiasta uutisen. Asumislisä-uutinen osoittautuu aprillipilaksi. Luupin sivuilla on siis uutisoitu väärää tietoa. Miten toimit? Helsingissä järjestetään mielenosoitus, jossa vastustetaan lukukausimaksujen käyttöönottoa suomalaisissa kouluissa. Järjestät bussikuljetuksen Helsinkiin ja toivot että mahdollisimman moni luuppilainen lähtee mukaan. Miten toimit? Lukukausimaksuja vastustavan mielenosoituksen ajankohta on muuttunut, joten päivität uudet tiedot Luupin sivuille. Huomaat että Luupin sivuilla ei ole kerrottu yliopistoalueen ruokaloista. Haluat korjata asian, ja lisätä sivun ravintoloille. Luuppi pitää hätäkokouksen ensi viikon tiistaina. Lisää tieto kokouksesta sivuille.

25 Liite 3: Käytettävyystestitehtävät peruskäyttäjille Kirjaudu sisään saamillasi tunnuksilla. Olet mennyt naimisiin, joten järjestelmässä on tallennettuna vanha sukunimesi. Päivitä tietosi. Etsi sivustolta tieto siitä, kuka on tutor-vastaava. Selvitä missä Luupin toimisto sijaitsee ja milloin se on auki. Tilaa itsellesi haalarit. Etsi sivulta joku Luupin järjestämä tapahtuma, ja kerro sen tiedot.

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 2 DOKUMENTIN VERSIOT 4 Jakelu 4 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Testaussuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 14.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Kuopio

Testaussuunnitelma Kuopio Testaussuunnitelma Kuopio Kuopio, Testaussuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 29.11.2001 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Matti Peltomäki Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma ALEA-Sovellusprojekti Testaussuunnitelma Arto Hankaniemi Timo Holopainen Joni Kivinen Riku Kuismanen Versio: 1.0 Julkinen 8. toukokuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Piippolan Metsästysyhdistys Ry Anttilantie 4 Rek.Nro Piippola

Piippolan Metsästysyhdistys Ry Anttilantie 4 Rek.Nro Piippola OHJEET PIIPPOLAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖÖN Yleistä Piippolan Metsästysyhdistys on ottanut käyttöön uuden nykyaikaisen jäsenrekisterin. Samassa yhteydessä kaikille jäsenille on tilattu

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testaussuunnitelma Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 15.11.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/~jekahkon/wclique/testplan.pdf WCLIQUE Ohjelmistoprojekti WCLIQUE_TP Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi Testausraportti Smartmeeting opponointi Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testitapaukset Smartmeeting...4 2.1 Yritä kirjautua järjestelmään väärällä salasanalla...4 2.2 Lisää uusi käyttäjä...4 2.3 Lisää

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Testausraportti. Dokumentti: Testausraportti_I2.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

Testausraportti. Dokumentti: Testausraportti_I2.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant I2 Tekijä: Heikki Salminen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 / 8 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision tekijä 1.0 7.2.2004

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008 Kuntokirjuri Testausraportti Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.1 16.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Erkki Pesonen Opponoiva ryhmä 1 Kuopion

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio

Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.8.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita)

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita) Office 365 KB 2016 Office 365 palvelut Seuraavat palvelut ovat käytössä Espoossa Onedrive for Business tallennustila ( pilvi ). Tallennustilaa on 1 teratavua. Office 365 tuotteen voi asentaa 5 omalle tietokoneelle

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I2

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I2 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I2 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Muistiinpanojen haku 3 2.1 Testitapaus F1-TC1................................ 3 2.2 Testitapaus

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot