Testaussuunnitelma Luuppi-projekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/"

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Luuppi-projekti versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén

2 Päiväys Versionumero Versiohistoria Tekijä Muutokset Muutosten syy Saila Oldén Dokumentin rakenteen hahmottelua, testitapausten hahmottelua Saila Oldén 2., 3., 4. ja 5. -lukujen kirjoittamista Saila Oldén Testitapausten hahmottelua, 6., 7., 9., ja 10. lukujen kirjoittamista Saila Oldén 8. luvun kirjoittamista Saila Oldén 11. ja 12. -lukujen kirjoittamista Saila Oldén Johdannon kirjoittamista, dokumentin viimeistelyä

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto s ja kattavuus s Tuote ja ympäristö s Määritelmät, termit ja lyhenteet s Viitteet s Yleiskatsaus dokumenttiin s Testausympäristö s Laitteisto (hw) s Ohjelmisto (sw) s Turvallisuus s Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) s Henkilöstö- ja koulutusvaatimukset s Henkilöstö s Koulutus, tiedot ja taidot s Vastuualueet s Integrointitestausryhmä s Järjestelmätestausryhmä s Muu(t) testausryhmä(t) s Vaadittava tulosaineisto s Erikoisominaisuuksia s Testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely s Testausjärjestys s Testattavat osat s Testitapausluokat ja virheluokat s Menetelmät ja tekniikat s Kattavuus ja toistot s Rajoitukset s Testaustapaukset (testitapaukset) s Tietokannan testaus s Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus s Käyttöliittymän testaus s Liittymien ja rajapintojen testaus s Tulostuksen testaus s Turvallisuuden testaus s Toipumisen (elpymisen) testaus s Suorituskyvyn testaus s Regressiotestaus s Asennus ja poisto s Käytettävyyden testaus s Erikoisia tapauksia s Testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä s Hyväksymiskriteerit s Hylkäämiskriteerit s Testauksen keskeyttäminen s Testauksen jatkaminen s Testauksen lopettaminen s Koodin hylkääminen s Testauksen riskien hallinta s Tunnistetut riskit s Riskianalyysi s. 16

4 11. Aikataulu ja työmäärät s Integraatiotestaus s Järjestelmätestaus s Hyväksymistestaus s Testauksen hyväksyntä s Testauksen analyysi s Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä s Koko testauksen hyväksyntä s Liitteet

5 1. JOHDANTO 1.1 ja kattavuus Tämä dokumentti sisältää Luuppi-projektin testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektissa työskentelevien ja projektin asiakkaan käyttöön, ja sen tarkoitus on kuvata testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö ja testitapaukset. Pyrkimyksenä on testata sovellukseen toteutetut osiot mahdollisimman kattavasti. 1.2 Tuote ja ympäristö Luuppi-projektin tarkoituksena on uudistaa Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestön eli Luuppi ry:n verkkosivut. Verkkosivuilta löytyy tietoa muun muassa Luuppi ry:stä ja sen järjestämistä tapahtumista, sekä paljon opiskeluun liittyvää informaatiota. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet Testitapaus yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä, testiryhmä voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4 Viitteet Luuppi-projektin muut dokumentit löytyvät verkko-osoitteesta 1.5 Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin ensimmäisessä luvussa kerrotaan lyhyesti dokumentin tarkoituksesta ja testattavana olevasta sovelluksesta. Toisessa luvussa kerrotaan testausympäristöstä, muun muassa ohjelmistoista ja laitteista. Kolmannessa luvussa esitellään testausryhmä ja testaukseen osallistuvien henkilöiden esitietovaatimuksia. Neljännessä luvussa esitellään eri testausosien vastuuhenkilöt. Viidennessä luvussa kerrotaan, mitä tietoja testiraportista löytyy. Kuudennessa luvussa on lueteltu ominaisuudet, joita testauksessa ei testata. Seitsemännessä luvussa kerrotaan testauksen tehtäväjärjestyksestä ja testausmenettelystä. Kahdeksannessa luvussa luetellaan testitapaukset. Yhdeksännessä luvussa luetellaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä. Kymmenennessä luvussa kerrotaan testaukseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Yhdennessätoista luvussa on esitelty testauksen aikataulu ja työmäärät. Viimeisessä varsinaisessa eli kahdennessatoista luvussa on kerrottu testauksen hyväksynnästä. Aivan viimeisenä dokumentista löytyvät liitteet. 1

6 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ Tässä luvussa kuvataan testausympäristölle asetettavat vaatimukset. 2.1 Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan tietokoneella, jossa on oltava internet-yhteys. Koska kyseessä on web-sovellus, ei testaukseen käytettävällä tietokoneella tarvitse olla kiintolevytilaa. 2.2 Ohjelmisto (sw) Testaukseen käytettävällä tietokoneella tulee olla internet-selain. Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimeen. 2.3 Turvallisuus Testausta varten luodaan testikäyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana. Testauksessa käytetään syötedatana testaajan itse keksimää dataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testaus ei vaadi muiden ohjelmistojen tai laitteistojen irtikytkemistä tai sulkemista. Testaus ei myöskään vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia. 2.4 Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa ei käytetä apuvälineitä. Testauksessa tuotettu data tallentuu sovellukseen. 2

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1 Henkilöstö Pääasiallisena testaajana projektissa toimii Saila Oldén. Tarvittaessa myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen. Muun projektiryhmän ei tarvitse olla läsnä varsinaisen testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. 3.2 Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee olla tutustunut testattavaan sovellukseen ja tietää miten se toimii. 3

8 4. VASTUUALUEET Testauksen suorittaa pääasiassa Saila Oldén, mutta koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun ja tarvittaessa myös testaukseen. Testauksessa ilmitulleiden virheiden tai väärien toimintojen korjaamiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääohjelmoijat. 4.1 Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien ohjelmoijat ja kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoimiensa osien toimivuuteen. Osia testataan myös ristiin, eli eri ohjelmoijat testaavat toistensa aikaansaannoksia. 4.2 Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiassa yksi testaaja. Uusilla testauskierroksilla testaukseen voivat osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet. 4.3 Muu(t) testausryhmä(t) Asiakkaan puolelta saadaan henkilöitä käytettävyystestien osallistujiksi. 4

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Raporttiin täytetään kunkin testiapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista liitetään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli on testaussuunnitelman liitteenä (liite 1). 5

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Myöskään sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska se on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. 6

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1 Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 esitellyssä järjestyksessä. Testaus suoritetaan sekä oikeellisilla että virheellisillä syötteillä. 7.2 Testattavat osat Kullakin testikierroksella testataan sovelluksen sen hetkinen versio. Testauksessa testataan seuraavat sovelluksen osat: linkkien toimivuus ja oikeellisuus sivuston oikeakielisyys käyttäjän sisäänkirjautuminen käyttäjän omien tietojen muokkaaminen haalariverkkokaupan toimivuus staattisten sivujen lisäys, muokkaus ja poisto, sekä sivujen järjestyksen muuttaminen uutisten lisäys, muokkaus ja poisto jäsenrekisterin hallinta (uuden jäsenen lisääminen, jäsenten tietojen muuttaminen, jäsenen poistaminen) tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto kokouksen lisäys, muokkaus ja poisto virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus, sekä haalaritilausten hallinta. 7.3 Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. korkea Jos testiä ei läpäistä, sovellusta ei voi käyttää. 2. normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä. 3. matala Testin läpäisy on suotavaa. Virheluokat ovat seuraavat: Vakavuusluokka Selite A. kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnon. B. haitallinen Toiminto ei ole oikea. C. kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan. 7

12 7.4 Menetelmät ja tekniikat Testausta varten luodaan käyttäjätunnus, ja siihen liittyvä salasana. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli siinä testataan sovelluksen käytölle tyypilliset toiminnot. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla, ja sen jälkeen virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa ilmitulevat virheet kirjataan ylös, ja niistä kerrotaan sovelluksen ohjelmoijille. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa myös ruudunkaappauskuvia, jotka liitetään testiraporttiin. Testausta olisi hyvä suorittaa siihen asti, kunnes sovellus toimii halutusti, eli kunnes missään testitapauksissa ei ilmene virheitä. Aivan lopuksi oli vielä hyvä suorittaa hyväksymistestaus, jossa siis mitään virheitä tai vääriä toiminnallisuuksia ei enää pitäisi löytyä. 7.5 Kattavuus ja toistot Jos testattaessa löytyy jokin virhe, toistetaan vastaava testitilanne, jotta voidaan varmistua siitä, että virhe ei ole satunnainen, vaan johtui juurikin testattavasta toiminnosta. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Ensimmäiseen tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja tulisi testata vähintään kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testin on mentävä läpi vähintään kaksi kertaa. 7.6 Rajoitukset Rajoitukset aiheutuvat lähinnä testaajan aikatauluista. 8

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1 Tietokannan testaus Tietokantaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta. 8.2 Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyviä ulkopuolisia osia ei testata. 8.3 Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Tarkoituksena on testata, että sovelluksen eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi tarkoituksena on testata, että sovellukseen on mahdollista syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Myös virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Linkkien toimivuus ja oikeellisuus Tunniste t1 Tärkeysluokka 1 Syötteet Sivuston oikeakielisyys Tunniste t2 Tärkeysluokka 3 Syötteet Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja selaamaan sitä. Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja selaamaan sitä. Sivustolla oleva teksti on virheetöntä ja kieliopin mukaista. Kirjoitusvirheitä ei ole. Käyttäjä pystyy liikkumaan sivustolla ja ymmärtämään lukemansa. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus Tunniste t3 Tärkeysluokka 2 Syötteet Jos käyttäjä tekee virheitä, hän pystyy korjaamaan ne virheilmoituksista saamiensa tietojen avulla. Käyttäjä pystyy käyttämään sovellusta oikein. 9

14 Käyttäjän omien tietojen muokkaaminen Tunniste t4 Tärkeysluokka 2 Syötteet Käyttäjä voi muokata järjestelmään tallennettuja tietojaan. Käyttäjä on sisäänkirjautunut. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan. Haalariverkkokaupan toimivuus Tunniste t5 Tärkeysluokka 1 Syötteet Sisäänkirjautunut käyttäjä voi tilata itselleen haalarit verkkokaupasta. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut. Haalarien koko. Sisäänkirjautunut käyttäjä voi tilata itselleen haalarit. Staattisten sivujen lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t6 Tärkeysluokka 1 Syötteet Admin-oikeuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle staattisia sivuja, sekä muokata ja poistaa niitä. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Testi, Testing, Testausta vaan., Just testing. Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle Staattisten sivujen järjestyksen muuttaminen Tunniste t7 Tärkeysluokka 3 Syötteet Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi muuttaa sivustolla olevien staattisten sivujen järjestystä. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla, ja sivustolla on oltava vähintään kaksi staattista sivua. Admin-oikeuksin sisäänkirjautunut käyttäjä voi muokata sivuston staattisten sivujen järjestystä. 10

15 Uutisten lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t8 Tärkeysluokka 1 Syötteet Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä sivustolle uutisen, muokata uutisen sisältöä ja poistaa sen. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Uutistestaus, News testing, Uutistestausta vaan., Just news testing. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä luo sivustolle uutisen, hän voi lisäksi muokata sitä tai poistaa sen kokonaan. Jäsenrekisterin hallinta (uuden jäsenen lisääminen, jäsenten tietojen muuttaminen, jäsenen poistaminen) Tunniste t9 Tärkeysluokka 1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallita jäsenrekisteriä, eli lisätä sinne jäseniä, muokata heidän tietojaan, tai poistaa jäsenet kokonaan. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Syötteet 00100, Testi, Jäsen, tietojenkäsittelytiede, Testikatu 1, 00100, Testilä, , salasana1, salasana1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallita jäsenrekisteriä. Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t10 Tärkeysluokka 1 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle tapahtuman, muokata sen tietoja tai poistaa koko tapahtuman. Käyttäjän on oltava sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Syötteet Testaustapahtuma, Testing event, Testilä, Testilä, , 12 Testaustapahtuma vaan, Just testing event, , 12 Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle tapahtuman, muokata sen tietoja tai halutessaan poistaa koko tapahtuman. 11

16 Kokouksen lisäys, muokkaus ja poisto Tunniste t11 Tärkeysluokka 1 Syötteet Haalaritilausten hallinta Tunniste t12 Tärkeysluokka 2 Syötteet Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda sivustolle kokouksen, muokata sen tietoja tai poistaa kokouksen. Käyttäjän tulee olla sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla. Testauskokous, Testilä, , 20, 30, Avataan kokous ja testataan, sitten päätetään. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda kokouksen, muokata sen tietoja tai poistaa kokouksen. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä pystyy hallinoimaan haalaritilausten tilaa. Käyttäjän tulee olla sisäänkirjautunut admin-tunnuksilla, ja tietokannassa on oltava ainakin yksi haalaritilaus. Admin-tunnuksilla sisäänkirjautunut käyttäjä voi hallinnoida haalaritilauksia. 8.4 Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata. 8.5 Tulostustoimintojen testaus Tulostustoimintoja ei testata. 8.6 Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten niitä ei oteta testauksessa huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. 12

17 Käyttäjän sisäänkirjautuminen Tunniste t13 Tärkeysluokka 1 Syötteet Käyttäjä pääsee kirjautumaan sisälle järjestelmään. Käyttäjällä tulee olla oikea, voimassaoleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana, jotta hän pääsee kirjautumaan sisälle järjestelmään. Käyttäjällä on oikeus sisäänkirjautua. Käyttäjätili on luotu käyttäjän käyttäjätunnukselle ja siihen liittyvälle salasanalle. käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sovellukseen oikealla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. 8.7 Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja internet-yhteyden oletetaan toimivan. Sovelluksen toipuminen selainviasta olisi kuitenkin hyvä testata. 8.8 Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä voidaan jonkin verran testata käytettävyystesteissä, joissa useampi ihminen käyttää sovellusta samaan aikaan, ja suorittaa sillä samoja toimintoja. 8.9 Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovellusta testataan koko ajan, eli kun siihen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan saman tien uudelleen Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa, eikä asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu alusta lähtien huomioon suunnittelussa. Kun tarpeeksi suuri osa sivustosta on valmis, sille tullaan suorittamaan käytettävyystestaus. Käytettävyystestauksessa sivustoa testataan sekä peruskäyttäjän, että admin-oikeuksin varustetun ylläpitäjän näkökulmasta. Käytettävyystestauksessa testataan ja käydään läpi sivuston keskeisimpiä toimintoja. Suunnitellut käytettävyystestitehtävät ovat tämän suunnitelman liitteenä (liite 2 ja liite 3) Erikoisia tapauksia Testataan sovelluksen toimivuus erikoisilla ja väärillä syötteillä. 13

18 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1 Hyväksymiskriteerit Testi hyväksytään, kun hyväksymistesti on suoritettu kaksi kertaa ilman ilmitulleita virheitä. 9.2 Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus voidaan hylätä jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen. Jos testitapaus hylätään, sitä ei käytetä seuraavalla testikierroksella. Hylätty testitapaus merkitään testiraporttiin sanalla hylätty, ja selitetään lyhyesti miksi näin on käynyt. Jos testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voidaan tuon testikierroksen tulokset hylätä. 9.3 Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti, mikäli laitteistossa tai sovelluksessa ilmenee ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai tilanne on mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuutena, välittämättä pienistä virheistä. Kuitenkin jos testauksessa havaitaan jokin suurempi virhe, voidaan testaus keskeyttää, ja jatkaa kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös, jos löydettyjen virheiden määrä on hyvin suuri. Tällöin testausta jatketaan kun virheet on korjattu. Testauksen keskeyttämisestä päättää aina testaaja. 9.4 Testauksen jatkaminen Jos testauksessa on ilmennyt ongelma, tulee sovelluksen ohjelmoijien informoida testaajaa virheen korjauksesta. Korjauksen jälkeen testausta voidaan jatkaa. Kun testausta jatketaan virheestä johtuneen keskeytyksen jälkeen, voidaan jatkaa siitä kohdasta, mihin ennen virheen huomaamista ja testauksen keskeyttämistä jäätiin. Jos taas korjauksen aikana sovellukseen on tehty laajempia muutoksia, aloitetaan testaus kokonaan alusta. 9.5 Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun kaikki testikierroksen testit on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Samoin jos testauksen aikana ilmenee jokin ongelma, jota ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti, testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamispäätöksen tekee testaaja itse. Testaus lopetetaan lopullisesti kun hyväksymistestaus on suoritettu hyväksytysti kaksi kertaa. Testaus lopetetaan joka tapauksessa Projektityö-kurssin päätyttyä, vaikka hyväksymistestausta ei olisikaan voitu suorittaa kahta kertaa hyväksytysti. Testaus lopetetaan lopullisesti myös, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen sen valmistumista. 14

19 9.6 Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita varsinaisesti erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa. 15

20 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA 10.1 Tunnistetut riskit Testaukseen liittyy seuraavanlaisia riskejä: vaatimusmäärittelyn muutokset toteuttamatta jääneet toiminnot sovelluksen toiminta ei ole vaatimusmäärittelyn mukaista resurssien riittämättömyys aikatauluongelmat kommunikaatio-ongelmat ja väärinkäsitykset 10.2 Riskianalyysi Seuraavassa taulukossa on testauksen riskianalyysi. Kaaviossa on esitetty testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmiportaisella asteikolla: 1 = epätodennäköinen, 2 = mahdollinen, ja 3 = todennäköinen. Riskin vakavuutta on samoin arvioitu kolmiportaisella asteikolla: 1 = epäoleellinen, 2 = haitallinen, ja 3 = tuhoisa. Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusmäärittelyn muutokset Toteuttamatta jääneet toiminnot Sovelluksen toiminta ei ole vaatimusmäärittelyn mukaista Jos muutoksia ehdotetaan, pohditaan, onko niitä resursseja toteuttaa Tärkeimmät ominaisuudet ovat toteutuslistalla etusijalla Neuvotellaan asiakkaan kanssa, ja yritetään parannella sovellusta vaatimusmäärittelyn mukaiseksi. Resurssien riittämättömyys Tärkeimmät toiminnot ovat toteutuslistalla etusijalla. Tehdään se, mikä pystytään, ja karsitaan muissa. Aikatauluongelmat Järjestellään annettuja tehtäviä uudelleen. Kommunikaatio-ongelmat ja väärinkäsitykset Pidetään palaveri ja jutellaan asioista kasvokkain, jolloin väärinymmärryksen vaara vähenee. 16

21 11. AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT 11.1 Integraatiotestaus Integraatiotestausta suoritetaan samanaikaisesti sovelluksen toteuttamisen kanssa. Testaaja aloittaa integraatiotestauksen heti, kun testattavia osioita on valmiina. Testaukseen kuluvaa aikaa on hyvin vaikea arvioida, koska se riippuu täysin esimerkiksi testauksessa löydettyjen virheiden määrästä ja niiden korjaamiseen kuluvan ajan määrästä Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus aloitetaan heti, kun sovelluksen ominaisuudet on toteutettu, eikä uusia ominaisuuksia enää tule. Samoin tässä testaukseen kuluvaa aikaa on hyvin vaikea arvioida, koska se riippuu niin monista asioista (testauksessa löydettyjen virheiden määrästä ja vakavuudesta, niiden korjaamiseen kuluvasta ajasta jne.) Hyväksymistestaus Hyväksymistestaus suoritetaan, kun sovellus on valmis tai kun Projektityö-kurssi on lopussa. Ennen hyväksymistestausta suoritetaan integraatio- ja järjestelmätestausta. Testaus Aika (h) Henkilöitä Työmäärä yht. (h) Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus

22 12. TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ 12.1 Testauksen analyysi Testauksen analyysissä käydään läpi kuinka monta virhettä löydettiin ja korjattiin. Myös löydettyjen virheiden vakavuus tulee analysoida. Lisäksi tulisi käsitellä myös ne virheet, jotka testauksessa tulivat esille, mutta joita ei syystä tai toisesta ehditty korjaamaan. Myös testauksen suorittamista, luotettavuutta ja kattavuutta tulisi arvioida. Jos testauksessa on tullut esiin parannusehdotuksia, ne on hyvä kirjata ylös. Lopuksi arvioidaan vielä testaukseen käytetyn ajan riittävyys Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Projektiryhmä yhdessä hyväksyy testitapaukset ja -ryhmät. Testauksen suorittaja päättää, jos testaus pitää keskeyttää väliaikaisesti (esimerkiksi luvussa 9.3 kuvattujen syiden takia) Koko testauksen hyväksyntä Projektiryhmä yhdessä hyväksyy koko testauksen. 18

23 13. LIITTEET Liite 1: Testausraportti Testikierros: Testaaja: Päivämäärä: Testinro Läpi Ei läpi Mikä virhe? t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 Hylätty

24 Liite 2: Käytettävyystestitehtävät admin-tunnukset omaaville ylläpitäjille Kirjaudu sisään tunnuksella xxxxx, salasana xxxxxxxx. Lisää järjestelmään uusi jäsen. Tiedot voit keksiä itse, mutta kirjoita keksimäsi opiskelijanumero ja salasana muistiin tämän tehtävälapun taakse. Lisättyäsi jäsenen tiedot huomaat että kirjasit hänelle väärän pääaineen. Muuta tieto. Olet muuttanut. Kirjaa uusi osoitteesi järjestelmään. Luet lehdestä, että Kela on päättänyt nostaa asumislisän määrää. Haluat kertoa tästä luuppilaisille, joten kirjoitat asiasta uutisen. Asumislisä-uutinen osoittautuu aprillipilaksi. Luupin sivuilla on siis uutisoitu väärää tietoa. Miten toimit? Helsingissä järjestetään mielenosoitus, jossa vastustetaan lukukausimaksujen käyttöönottoa suomalaisissa kouluissa. Järjestät bussikuljetuksen Helsinkiin ja toivot että mahdollisimman moni luuppilainen lähtee mukaan. Miten toimit? Lukukausimaksuja vastustavan mielenosoituksen ajankohta on muuttunut, joten päivität uudet tiedot Luupin sivuille. Huomaat että Luupin sivuilla ei ole kerrottu yliopistoalueen ruokaloista. Haluat korjata asian, ja lisätä sivun ravintoloille. Luuppi pitää hätäkokouksen ensi viikon tiistaina. Lisää tieto kokouksesta sivuille.

25 Liite 3: Käytettävyystestitehtävät peruskäyttäjille Kirjaudu sisään saamillasi tunnuksilla. Olet mennyt naimisiin, joten järjestelmässä on tallennettuna vanha sukunimesi. Päivitä tietosi. Etsi sivustolta tieto siitä, kuka on tutor-vastaava. Selvitä missä Luupin toimisto sijaitsee ja milloin se on auki. Tilaa itsellesi haalarit. Etsi sivulta joku Luupin järjestämä tapahtuma, ja kerro sen tiedot.

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén. Testaussuunnitelma Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) 2 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet 5 2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 2 DOKUMENTIN VERSIOT 4 Jakelu 4 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit Table of Contents Testausraportti.............................................................................. 1 1 Tiivistelmä...............................................................................

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Testausraportti v.1.3

Testausraportti v.1.3 Testausraportti v.1.3 HeTLi Helsinki 24.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/7 Kurssi Projektiryhmä Asiakas Johtoryhmä Kotisivu 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Kuopio

Testaussuunnitelma Kuopio Testaussuunnitelma Kuopio Kuopio, Testaussuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 29.11.2001 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Matti Peltomäki Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Testiraportti - Koordinaattieditori

Testiraportti - Koordinaattieditori Testiraportti - Koordinaattieditori Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 3.1 22.03.02 Ville Vaittinen T3 vaiheen 1. testattava editori Sisällysluettelo 1. Testien suoritus... 3 2. Testitapaukset... 4 2.1 Uuden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma ALEA-Sovellusprojekti Testaussuunnitelma Arto Hankaniemi Timo Holopainen Joni Kivinen Riku Kuismanen Versio: 1.0 Julkinen 8. toukokuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Testaussuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 14.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen http://luuppi.googlecode.com Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa Luuppi Esitutkimus 2 / 10

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versi Päiväys Tekijä Kuvaus o 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testaussuunnitelma Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 15.11.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet PYHÄ BIRMAN KISSA RY Sivu 1 / 13 Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet Hotlineen kirjautuminen tapahtuu valitsemalla Kasvatus ja terveys -valikosta Hotline. Avautuvalla sivulla on Kirjaudu sisään palveluun

Lisätiedot

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti Keskustelusivusto Suunnitteludokumentti Tietokantasovellus, Syksy 2007, Ryhmä 1 Tuomas Puikkonen tpuikkon@cs.helsinki.fi Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto Sisältö Keskustelusivusto...1

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/~jekahkon/wclique/testplan.pdf WCLIQUE Ohjelmistoprojekti WCLIQUE_TP Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com

Lisätiedot