VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2"

Transkriptio

1 VAATIMUSMÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Juha Parhankangas Niko Stenberg

2 i Sisällysluettelo DOKUMENTIT VERSIOT 1 1. JOHDANTO Projektin luonne Tarkoitus ja kattavuus Viittaukset muihin dokumentteihin Määritelmät, termit, lyhenteet ja merkintätavat Tuote Yleiskatsaus dokumenttiin 4 2. YLEISKUVAUS Ympäristö Toiminta Käyttäjät Oletukset ja riippuvuudet 6 3. TIEDOT JA TIETOKANTA Tietosisältö Käyttöintensiteetti 7 4. TOIMINNOT Johdanto Toimintojen luonne Ylläpidon toiminnot Käyttäjän toiminnot Palvelun tarjoajan toiminnot Muut toiminnot ULKOISET LIITTYMÄT Laitteistoliittymät 14

3 ii Sisällysluettelo 5.8. Ohjelmistoliittymät Tietoliikenneliittymät MUUT OMINAISUUDET Suorituskyky ja vasteajat Käytettävyys, toipuminen, turvallisuus ja suojaukset Ylläpidettävyys Siirrettävyys SUUNNITTELURAJOITTEET Ohjelmistorajoitteet 16

4 1(17) Dokumentin versiot Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 Juha Parhankangas Ensimmäinen luonnos. Luonnos Harri Kauhanen Sisältöä ei muutettu. Muutettu ulkoisesti noudattamaan projektin dokumenttien rakennetta ja ulkoasua. Luonnos Juha Parhankangas Palaverissa tehtyjen muutosten ja parannusehdotusten lisäys 1.0 Juha Parhankangas Tuomon kommenttien lisäys dokumenttiin+muutaman kohdan sisällön tiivistäminen 1.1 Antti Tuomaala Vaatimusmäärittelyn päivitys T1-vaiheessa huomatut puutteet, priorisoinnit Luonnos 3 Luonnos 4 Luonnos Antti Tuomaala Priorisoinnin tarkennuksia Luonnos Antti Tuomaala Asiakkaan muutospyyntö Luonnos Harri Kauhanen 1.2 Juha Parhankangas Lopullinen tarkistus Niko Stenberg

5 2(17) 1. Johdanto 1.1. Projektin luonne Virtuaaliyhteisöjen muodostamista käsittelevä projekti on tutkimushanke. Tämä vaikuttaa suunnitteluvaiheisiin ja luonnollisesti toteutuksen painopisteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja kehittää algoritmeja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan muodostaa virtuaaliyhteisöjä, samankaltaisten käyttäjien muodostamia yhteisöjä. Suurimmat haasteet löytyvät siis suunnittelun ja algoritmien kehittämisen alueelta. Projektin luonteen vuoksi työtä tehtäessä ja kurssia Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö läpivietäessä on otettu huomioon, että työlle on TKK:n puolesta annettu aikataulu ja työhön osallistuvat resurssit ovat rajalliset. Tämä on vaikuttanut siten, että "" -ohjelmistoon otetaan vain pakollisimmat toiminteet ja rajapinnat mukaan. Muut mahdolliset halutut toiminnallisuudet ja rajapinnat mainitaan erikseen mahdollisena lisäkehityksen kohteena Tarkoitus ja kattavuus Virtuaaliyhteisöjen muodostamiseen liittyvä ohjelmistoprojekti on tutkimusluontoinen hanke. Tällä hetkellä aihe on tuore, eikä siitä ole vielä saatavilla kovin paljon materiaalia. Vaatimusmäärittelyn luonne tulee tutkimuksen vuoksi olemaan tarkentuva ja voidaan olettaa, että muutoksia ja tarkennuksia tullaan tekemään, kun tietämys tutkimuskohteeseen liittyvistä aloista paranee. Alustavasti vaatimusmäärittely pyrkii kattamaan riittävät ja välttämättömät piirteet sovelluksesta, joka käsittelee virtuaaliyhteisöjä. Vaatimukset priorisoitu kolmella eri asteella. Välttämätön (prioriteetti 1) Toivottava (prioriteetti 2) Lisäominaisuus (prioriteetti 3) Vaatimuksen prioriteetti on 1, jos siitä ei ole erikseen mainintaa vaatimuksen yhteydessä. Seuraavana on selitetty tärkeitä virtuaaliyhteisöjen muodostamiseen liittyviä käsitteitä Viittaukset muihin dokumentteihin Nro Dokumentti Selitys ja talletuspaikka

6 3(17) 1.4. Määritelmät, termit, lyhenteet ja merkintätavat Termi, käsite, merkintätapa Käyttäjäprofiili Sääntö Virtuaaliyhteisö Selitys, määritelmä Käyttäjäprofiili sisältää yhden käyttäjän tiedot. Profiili määritellään ensisijaistesti käyttäjän syöttämien tietojen mukaan, mutta se saattaa myös muuttua oppiessaan käyttäjän toimista (oppiminen, prioriteetti 2). Käyttäjäprofiili on ohjelmiston kannalta ekvivalentti käyttäjän kanssa. Virtuaaliyhteisöjä muodostetaan sääntöjen avulla. Sääntöä ei tule ymmärtää välttämättä predikaattilogiikan avulla muodostettuna, vaan sääntö on mikä tahansa rajoite, jonka avulla voidaan tutkia käyttäjäprofiileja ja määrittää, kuuluuko henkilö profiilinsa perusteella ryhmään vai ei. Virtuaaliyhteisö muodostuu joukosta käyttäjiä (käyttäjäprofiileja), joilla on samanlaisia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. Virtuaaliyhteisön jäsenten tulee voida kommunikoida keskenään (kommunikointi, prioriteetti 2). Lisäksi jokaisen yhteisön jäsenen tulee voida ottaa selville, mihin yhteisöihin hän kuuluu. Sääntöjen avulla voidaan profiileista muodostaa virtuaaliyhteisöjä. Jotta virtuaaliyhteisö voisi kommunikoida, tulee virtuaaliyhteisön määrittää media ja protokolla, joiden avulla kommunikaatio voidaan suorittaa (kommunikointi, prioriteetti 2). Lisäksi tulee määrittää tapa, jolla henkilö voi ottaa selville, mihin yhteisöihin hän kuuluu. Määritelmä, joka toteuttaa edellä mainitut ehdot, on nelikko (A,B,C,D), jossa A on osajoukko kaikista käyttäjäprofiileista. A:n alkiot toteuttavat säännöstön B, joka on määritelty kullekin virtuaaliyhteisölle erikseen. C on joukko, joka koostuu kommunikaatiotavoista. C siis toisin sanoen määrittelee, millä tavoilla yhteisön sisällä kommunikoidaan. D on toiminto, jonka avulla käyttäjä voi ottaa selville, mihin yhteisöihin hän kuuluu Tuote Asiakkaan tarpeena on saada järjestelmä, joka kykenee ensisijaisesti asiakasprofiileja luokittelemalla luomaan virtuaaliyhteisöjä. Järjestelmän tulee tarjota puitteet, joiden avulla ryhmän jäsenet voivat kommunikoida keskenään, sekä tutkia, mihin ryhmiin he kuuluvat. On ajateltu, että yhteisöjen muodostamiseen tarvittava ohjelmisto voisi toimia useissa ympäristöissä. Asiakkaan kanssa keskusteltaessa on hyvin käynyt ilmi ainakin kaksi toisistaan erottuvaa käyttötapaa. Virtuaaliyhteisö voidaan muodostaa sen vuoksi, että samankaltaisista asioista kiinnostuneet ihmiset voivat pitää yhteyttä toisiinsa. Kaupallinen kanta asiaan on se, että käyttäjäprofiileita ryhmitellään markkinoinnin, tarjousten ja kampanjoinnin vuoksi. Myös palvelut, joiden yhteydessä virtuaaliyhteisöjä muodostavaa konetta voidaan käyttää, vaihtelevat paljon. Tämä asettaa myös jokaisessa yksittäisessä tapauksessa omia vaatimuksia ohjelmistolle. On siis lähdetty siitä, miten voidaan suunnitella ja toteuttaa virtuaaliyhteisöjä muodostava ohjelmisto, joka sisältää riittävät ja välttämättömät

7 4(17) piirteet. Samalla ohjelmiston tulisi tarjota toiminnallisuutta, jotta sen sisältämää informaatiota voidaan käyttää monimuotoisesti hyväksi. Tällä kurssilla ohjelmistoa ohjataan portaalin avulla Yleiskatsaus dokumenttiin Johdanto (tämä luku) sisältää toimintakentän kuvauksen Lisäksi esitetään virtuaaliyhteisöjen muodostamisen yhteydessä tarvittavia käsitteitä. Virtuaaliyhteisöjen muodostamiseen tarvittavan ohjelmiston kuvaus löytyy luvusta 0 (Yleiskuvaus). Tietokantaan liittyviä kysymyksiä käsitellään luvussa 3 (Tietokanta). Ohjelmiston toiminnallisuuden kuvaus on sijoitettu lukuun 0 (Toiminnot). Virtuaaliyhteisöjen muodostamiseen käytetty ohjelmisto on itsenäinen kokonaisuus, jota muut sovellukset voivat hyödyntää. Käyttörajapinnat esitetään luvussa 0 (Ulkoiset liittymät). Luku 0 (Muut ominaisuudet) sisältää tietoa järjestelmän rajoituksista ja ominaisuuksista.

8 5(17) 2. Yleiskuvaus 2.1. Ympäristö Mainonta ja kaupankäynti Internetissä ovat kehittyneet viime vuosina paljon. Samoin palvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Jotta mainonta, markkinointi, sekä tuotteiden ja palvelujen myynti voitaisiin kohdistaa oikeisiin käyttäjä- ja kuluttajaryhmiin, tulisi käytössä olla keinoja tunnistaa asiakasryhmiä, joiden jäsenillä on samanlaiset tarpeet. Ihmisillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Internetin ja WWW:n käyttäjillä on mahdollisuus seurata asioita, joista he ovat kiinnostuneita. Materiaalia on yleisesti suosituista aiheista paljon saatavilla, mutta ongelmaksi saattaa muodostua aineiston löytäminen. Sähköposti ja uutisryhmät mahdollistavat myös kommunikaation samanhenkisten ihmisten välillä. Myös kuluttajille ja muuten sähköisestä kommunikaatiosta ja informaatiosta kiinnostuneille olisi hyvä löytää tapa päästä tekemisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvien palvelujen ja ihmisten kanssa. Markkina-analyysejä voi olla hankala muodostaa www-palvelujen käyttäjistä. Lisäksi käyttäjämäärien kasvaessa tämän tehtävän suorittaminen pelkästään ihmistyönä voi olla mahdotonta jo pelkästään kattavan materiaalinhankinnan osalta. Tarvitaan siis sovellusta, jonka avulla yritykset voivat kehittää markkinointiaan ja toisaalta kohdistaa palvelujaan oikeille henkilöille. Vastaavasti käyttäjät voivat palvelua hyödyntäessään hakeutua helposti ja vaivattomasti häntä kiinnostavien palvelujen pariin. Asiakkaan tarve kohdistuu tapaan löytää samanlaisia kuluttaja/käyttäjäryhmiä. Ohjelmiston tehtävänä on muodostaa samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten ryhmiä, jotka voivat kommunikoida keskenään ja selvittää, mihin yhteisöihin he kuuluvat Toiminta Ohjelmiston tulee kyetä muodostamaan virtuaaliyhteisöjä. Määritelmän mukaan yhteisön jäsenillä tulee olla samankaltainen käyttäjäprofiili. Lisäksi heidän tulee voida kommunikoida keskenään (kommunikointi, prioriteetti 2). Käyttäjien tulee myös olla tietoisia siitä, mihin yhteisöihin he kuuluvat. Toiminnot on selitetty tarkemmin luvussa Toiminnot Käyttäjät Ohjelmistoa käyttävät ihmiset, jotka haluavat päästä tekemisiin kaltaistensa ihmisten kanssa. Toinen käyttäjäryhmä ovat kaupalliset tahot, jotka haluavat kohdentaa mainontaa ja palveluja oikeille ryhmille. Käyttäjäryhmä riippuu paljon

9 6(17) sovelluksesta, jonka yhteydessä virtuaaliyhteisöjä muodostavaa ohjelmistoa käytetään Oletukset ja riippuvuudet Virtuaaliyhteisöjä muodostavaa ohjelmistoa käytetään yhdessä jonkin toisen palvelun kanssa. Sovellukseen toteutetaan vain yleisimpiä piirteitä, jolloin sitä voidaan hyödyntää monissa tarkoituksissa.

10 7(17) 3. Tiedot ja tietokanta 3.1. Tietosisältö Tietokannan tulee sisältää käyttäjäprofiilit virtuaaliyhteisöjen muodostamissäännöt palveluiden profiilit mahdollisesti jo muodostettujen virtuaaliyhteisöjen koostumus. Tätä voidaan tarvita laskentatehon säästämiseksi, mutta sitä joudutaan vastaavasti päivittämään säännöllisesti 3.2. Käyttöintensiteetti Tietokanta tulee jatkuvaan käyttöön. Tietokannan tulee skaalautua myös suurille käyttäjämäärille, mutta tässä työssä ei oteta muutoin kantaa skaalautuvuuten, kuin optimoimalla tietokanta mahdollisimman hyvin.

11 8(17) 4. Toiminnot 4.1. Johdanto Virtuaaliyhteisöjä muodostavan ohjelmiston toiminnot voidaan jakaa ylläpidon ja käyttäjien suorittamiin toimintoihin. Ylläpidon toimintoihin on liitetty myös käyttäjäprofiilien analysoiminen. Tämän tehtävän voi ylläpito käynnistää, mutta periaatteessa ohjelmisto voi tarpeen vaatiessa tai ajastettuna suorittaa toiminnon myös oma-aloitteisesti Tärkein toiminto on käyttäjäanalyysin suorittaminen ja käyttäjäprofiilien liittäminen virtuaaliyhteisöihin profilien parametrien ja virtuaaliyhteisöjen sääntöjen perusteella. Käyttäjälle ja ylläpidolle tämä toiminto on periaatteessa läpinäkyvä, vaikka ylläpito voi toiminnon halutessaan käynnistää Toimintojen luonne Kaikki ylläpidon ja käyttäjän toiminnot koskevat tietokantoihin tehtyjä muutoksia. Näitä ovat yleisellä tasolla uuden tiedon lisäys, olemassa olevan tiedon muokkaus ja olemassa olevan tiedon poisto Nämä kaikki voidaan esittää periaatteessa samanlaisen use case kuvauksen avulla: Esiehdot: Onko tieto jo olemassa? ON: Hae tieto kannasta EI: Luo uusi tietoalkio Toiminta: Poistetaanko tieto? KYLLÄ: Poista tieto kannasta EI: Päivitä tai lisää parametreja, kunnes tiedot ovat oikeat. Lisää tieto kantaan. Jälkiehdot: Tietokanta on konsistentti 4.3. Ylläpidon toiminnot Ylläpidon tulee voida käyttää seuraavia toimintoja, jotta ohjelmistoa voidaan käyttää tarkoituksen mukaisesti. Käyttäjäprofiilien poisto,luominen/muokkaus

12 9(17) Virtuaaliyhteisöjen luominen/muokkaus/poisto Sääntöjen luonti ja muokkaus virtuaaliyhteisökohtaisesti Käyttäjäprofiilien analysointi Käyttäjien liittäminen/poisto yhteisöön/yhteisöstä Kommunikaation järjestäminen virtuaaliyhteisön sisällä (prioriteetti 2) Käyttäjäprofiilin hallinta tarkoittaa yhden käyttäjän profiilin luomista, muokkaamista tai poistoa. Käyttäjäprofiili luodaan, kun käyttäjä rekisteröityy järjestelmään. Tiedot, joita käyttäjä järjestelmään syöttää, ovat valintoja ennalta määrätystä joukosta. Profiilin sisältämät tiedot riippuvat paljon palveluista, joiden yhteydessä virtuaaliyhteisön muodostajaa käytetään, joten tarkkaa kuvausta luomisesta ei tässä vaiheessa voi antaa. Käyttäjäprofiilien päivittämistarpeita voi syntyä, kun ohjelmistoa päivitetään kattamaan laajempia kokonaisuuksia. Sekundaarinen tarve, joka riippuu myös palvelusta, jonka toimintaa yhteisönmuodostajakone tukee, on saada järjestelmä tutkimaan ajon aikana virtuaaliyhteisön jäsenten toimia. Tällöin profiilia voitaisiin muokata automaattisesti (oppiminen, prioriteetti 2). Käyttäjäprofiileja voidaan myös poistaa, jos käyttäjä ei enää käytä palvelua (automaattinen poisto, prioriteetti 3). Virtuaaliyhteisön hallinta tarkoittaa yhden virtuaaliyhteisön luomista, muokkaamista tai poistoa. Kun virtuaaliyhteisö luodaan, tulee määrittää säännöstö, jonka avulla käyttäjäprofiilit voidaan analysoida ja yhteisön ehdot täyttävät profiilit voidaan liittää yhteisön jäseniksi. Samoin kommunikaatiotavat tulee määritellä jokaiselle yhteisölle erikseen. Alustavasti pitäydymme vain yksinkertaisten kommunikaatiotapojen toteuttamisessa (esimerkiksi sähköposti). Yhteisöön tulee analyysin perusteella myös liittää jäseniä. Yhteisöä muokatessa siihen voi liittää tai poistaa jäseniä. Tarpeettomiksi käyneet virtuaaliyhteisöt voidaan poistaa. Sääntöjen luonti ja muokkaus tarkoittavat systeemin parametrien määrittelyä siten, että kone voi luoda yhteisölle valintakriteerit. Alustavasti tämä tarkoittaa parametritiedostojen luontia. Säännöt voidaan muodostaa monella tavoin ja niiden tulkinta riippuu sovelluskohtaisesti. Säännöt liitetään virtuaaliyhteisöön luontivaiheessa. Käyttäjäprofiilien analysointi tarkoittaa käyttäjien tutkimista virtuaaliyhteisökohtaisesti määriteltyjen sääntöjen perusteella. Toiminnan lopputuloksena tulee olla joukko käyttäjäprofiileja, jotka täyttävät annetun sääntöjoukon ehdot. Käyttäjiä liitetään ja poistetaan virtuaaliyhteisöön/virtuaaliyhteisöstä käyttäjäprofiilianalyysin lopputuloksen perusteella. Toiminto voidaan suorittaa, kun uusi käyttäjä rekisteröityy systeemiin tai kun uusia virtuaaliyhteisöjä on luotu.

13 10(17) Kommunikaation järjestäminen virtuaaliyhteisön sisällä tarkoittaa virtuaaliyhteisön määritelmän sisältämien kommunikointivaatimusten täyttämistä. Luonnollisestikaan tämä ei tarkoita sitä, että systeemin tulisi sisältää itse kaikki kuvailemansa kommunikaatiojärjestelmät. Virtuaaliyhteisöjen jäsenet käyttävät ennalta määriteltyjä tapoja kommunikoinnissa. Järjestelmän tulee toimia siten, että se kykenee käynnistämään tarvittavia sovelluksia kommunikaation hoitamiseksi, jos se ei itse kykene määriteltyä tapaa toteuttamaan (kommunikoinnin järjestäminen, prioriteetti 2). Järjestelmän ylläpito järjestelmän ylläpitäjä Palvelun muokkaus tietokannan optimointi (prioriteetti 3) Järjestelmän ylläpitäjän tunnistaminen <<include>> Palvelujen hallinta Palvelun poisto Palvelun lisäys Järjestelmän hallinta Järjestelmän ylläpito Käytäjäprofiilien analysointi Käyttäjäprofiilin poisto Käyttäjien hallinta Käyttäjäprofiilin lisäys Sääntöjen muokkaus Virtuaaliyhteisöjen hallinta Virtuaaliyhteisön luominen <<include>> <<include>> Virtuaaliyhteisön poisto Jäsenien poisto / liittäminen Virtuaaliyhteisön muokkaus Käyttäjäprofiilin muokkaus Kommunikoinnin järjestäminen Sääntöjen liittäminen prioriteetti 2 Kuva 1 Ylläpidon toiminnot

14 11(17) 4.4. Käyttäjän toiminnot Käyttäjällä tulee olla seuraavat toiminnot käytössään: Hänen tulee voida kommunikoida muiden yhteisön jäsenten kanssa (prioriteetti 2) Hänen tulee voida muokata omaa käyttäjäprofiiliaan Hänen tulee voida tarkistaa, mihin yhteisöihin hän kuuluu Hänen tulee rekisteröityä systeemiin ennen kuin voi hyödyntää yhteisöjä Hänen tulee voida liittyä haluamiinsa virtuaaliyhteisöihin (prioriteetti 2) Kommunikointitoiminto tarkoittaa käyttäjän kommunikointia virtuaaliyhteisön muiden jäsenten kanssa. Kommunikointi suoritetaan käyttäen tapaa/tapoja, joka/jotka on määritelty virtuaaliyhteisön sisällä. Käyttäjäprofiilin muokkaus tarkoittaa toimintoa, jonka avulla käyttäjä muuttaa omaa kuvaustaan systeemissä. Näin käyttäjä voi liittyä haluamiinsa virtuaaliyhteisöihin, erota haluamistaan virtuaaliyhteisöistä ja muuttaa profiiliaan omien kiinnostusten kohteidensa muuttuessa. Virtuaaliyhteisöihin kuulumisen tarkastaminen toteuttaa vaatimuksen, jonka perusteella käyttäjän on tiedettävä, mihin virtuaaliyhteisöihin hän kuuluu. Rekisteröitymistoiminto suoritetaan, kun käyttäjä ensimmäisen kerran käyttää järjestelmää. Rekisteröityessä käyttäjä antaa tietoja, joiden pohjalta muodostetaan hänen käyttäjäprofiilinsa. Käyttäjäprofiili liitetään muiden joukkoon, jotta sitä voitaisiin käyttää hyväksi yhteisöjä muodostettaessa ja liitettäessä käyttäjä hänelle sopiviin yhteisöihin. Virtuaaliyhteisöihin liittyminen, joihin käyttäjä ei käyttöprofiilinsa mukaan kuuluisi, tulee olla mahdollista (prioriteetti 2). Käyttäjällä voi olla erilaisia rooleja virtuaaliyhteisössä, esimerkiksi virtuaaliyhteisön johtaja. Tämä vaatimus on kuitenkin prioriteetilla 2.

15 12(17) Käyttäjän palvelut käyttäjä Käyttäjän tunnistaminen <<include>> Rekisteröityminen Käyttäjän palvelut Yhteisöön kuulumisen tarkistaminen Haluttuihin yhteisöihin liittyminen Prioriteetti 2 Kommunikointi yhteisön kanssa Käyttäjäprofiilin muokkaus (from Käyttäjäprofiilien hallinta) Yhteisön tietojen tulostaminen Ei määritellä tarkemmin. Esim. sähköposti / uutisryhmät tms.(pri... Kuva 2 Käyttäjän toiminnot 4.5. Palvelun tarjoajan toiminnot Palvelun tarjoajan toiminnot kuuluvat osana ylläpitäjän toimintoihin Muut toiminnot Virtuaaliyhteisön muodostamisohjelmistoa käytetään jonkun sovelluksen yhteydessä. Ohjelmatyökurssin aikana ei ole vielä tullut esille ohjelmistoa, jota hyödyntäisimme. Kuitenkin sovellukselle tehdään jonkinlainen prototyyppiohjelmisto, jotta yhteisöjen muodostamista voitaisiin testata. Tämä ohjelmisto sisältää toiminnallisuutta ja voi olla, että joudumme räätälöimään virtuaaliyhteisöjen muodostajaa testi sovellukselle sopivaksi. Päivityksiä toiminnallisuuteen voidaan tämän vuoksi joutua tekemään myöhemmässä vaiheessa. Koska tietoa voidaan syöttää järjestelmään ja järjestelmästä voidaan haluta myös raportteja, tarvitaan syöttöön ja tulostukseen tarvittavat toiminnot. Syötteet luetaan tiedostosta ja raportit kirjoitetaan tiedostoihin. Esitystavaksi on valittu XMLkuvauskieli.

16 13(17) Käyttäjäprofiilien lataus/tallennus Virtuaaliyhteisöjen lataus/tallennus Käyttäjäprofiilien lataus/tallennus tarkoittaa tietyllä DTD:llä sidottun (sovelluskohtaiseen) XML-tiedoston latausta tai tuottamista. Tämä tiedosto sisältää käyttäjäprofiilien määrittelyjä. Näin järjestelmään voi liittää tietoa muinkin tavoin. Samoin hyvin määriteltyä XML-kantaa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi raporttien generoinnissa. Virtuaaliyhteisöjen lataus/tallennus tarkoittaa DTD:llä sidotun (sovelluskohtaiseen) XML-tiedoston latausta tai tuottamista Tämä tiedosto sisältää käyttäjäprofiilien määrittelyjä. Näin järjestelmään voi liittää tietoa muinkin tavoin. Samoin hyvin määriteltyä XML-kantaa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi raporttien generoinnissa.

17 14(17) 5. Ulkoiset liittymät 5.7. Laitteistoliittymät Virtuaaliyhteisöjä muodostava sovellus tulee olla laitteistoriippumaton. Sovellus toimii osittain läpinäkyvänä ja sitä hyödyntävät sekä palveluiden tarjoajat ja Internetin käyttäjät. Sovelluksen käyttö tulisi olla asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista ja toisaalta käyttäjien tulisi voida hyödyntää sovellusta eri päätelaitteiden kautta. Ohjelmiston luonnehan ei rajaa käyttötarkoituksia. Prototyyppipalvelu tulee olemaan selainpohjainen Ohjelmistoliittymät Virtuaaliyhteisöjen muodostamiseen käytettävä ohjelmisto toimii yhdessä jonkin toisen palveluja tarjoavan ohjelmiston kanssa. Tässä vaiheessa ei ole vielä päätetty, mikä tämä ohjelmisto tulee olemaan. Ilmeisesti demoamiseen tullaan kehittämään oma testiohjelmisto. Kommunikointiominaisuuden toteuttaminen voidaan toteuttaa tarvittaessa muiden ohjelmistojen avulla Tietoliikenneliittymät Palvelu tullaan alustavasti toteuttamaan demoluonteisena hyödyntäen. Ohjelmisto itse ei aseta rajoituksia tietoliikenneliittymille.

18 15(17) 6. Muut ominaisuudet 6.1. Suorituskyky ja vasteajat Järjestelmää tullaan käyttämään muiden palvelujen yhteydessä. Näillä palveluilla on käyttäjiä, joten yhteisöjen muodostamiseen ja käyttäjäprofiilien hakemiseen ei saa kulua kovin kauan. Toimien suorittamisen tulisi onnistua muutamassa sekunnissa Käytettävyys, toipuminen, turvallisuus ja suojaukset Palvelu toimii suurimmaksi osaksi läpinäkyvänä käyttäjälle. Ainoastaan rekisteröidyttäessä ja tietoja muokatessa tarvitaan näkyvä käyttöliittymä. Kommunikaationkin voi suorittaa muiden ohjelmistojen kanssa. Toiminta ei ole vaikeaa, mutta koska tietoja vaaditaan rekisteröidyttäessä runsaasti, voi lomakkeiden täyttö muodostua turhauttavaksi toimenpiteeksi. Käyttöliittymä tässä tilanteessa tulee suunnitella siten, että rekisteröityminen on hoidettavissa alle kymmenessä minuutissa. Lisäksi jos systeemi käyttää tukenaan (esim. kommunikaatio) muita ohjelmistoja, tulee sen käynnistää sovellus järkevästi. Sovelluksen käyttämät käyttäjäprofiilit ja virtuaaliyhteisöt tulee suojata siten, että ulkopuoliset eivät pääsen niihin käsiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toteutettavan ohjelmiston käyttäjärajapinnoissa ei saa olla aukkoja, joita hyödyntäen käyttäjä pääsee käsiksi tietoihin, jotka eivät hänelle kuulu Ylläpidettävyys Järjestelmä kykenee tuottamaan tietoa virtuaaliyhteisöistä XML-formaatissa. Myös tietoa yhteisöistä voidaan syöttää XML-muodossa järjestelmään. Järjestelmän päivittäminen voidaan hoitaa tehokkaasti tiedostojen avulla. Virtuaaliyhteisöjä ja käyttäjäprofiileja voi lisäksi myös lisätä ja poistaa yksitellen Siirrettävyys Ohjelmisto toteutetaan käyttäen Javaa. Tämä mahdollistaa tehokkaasti järjestelmäriippumattomuuden.

19 16(17) 7. Suunnittelurajoitteet 7.1. Ohjelmistorajoitteet Tietokantaohjelmisto on rajoitettu Oracleen, mikä on Comptelissa käytetty tietokantaohjelmisto. Itse sovellus kirjoitetaan JAVAlla siirrettävyyden saamiseksi. Käytettävä kehitysympäristö määritellään myöhemmin, jos se katsotaan tarpeelliseksi projektin hallittavuuden kannalta.

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4)

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4) VAATIMUSMÄÄRITTELY Versio 1.0 (luonnos 4) Edited by Checked by Approved by Juha Parhankangas Luonnos 4 i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2)

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2) TEKNINEN MÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Tuomo Marttila Luonnos 1 Tekninenmäärittely i Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Tuote ja ympäristö 2 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen

Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Tiivistelmä Internetiä käyttää jatkuvasti kasvava joukko ihmisiä. WWW:n myötä käyttäjien ulottuvilla on suuri määrä palveluja ja suunnattomasti tietoa. Verkosta on muodostumassa

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY Versio 1.0 Edited by Checked by Approved by Tuomo Marttila Juha Parhakangas Toiminnallinenmäärittely i Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Tuote

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional>

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1)

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1) EDISTYMISRAPORTTI - T1 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 4 Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Virhe.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Testitapaukset...5 3.1 Ohjelma-ajan lukeminen...5 3.2 Koordinaattidatan lukeminen...5 3.3 Lähetysajan

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 EDISTYMISRAPORTTI - T2 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 1.1. Yleistä 2 1.2. Resurssit 2 1.3. Laatu 4 2. SUORITETUT

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA. 1. Joukko-oppia

LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA. 1. Joukko-oppia LUKU II HOMOLOGIA-ALGEBRAA 1. Joukko-oppia Matematiikalle on tyypillistä erilaisten objektien tarkastelu. Tarkastelu kohdistuu objektien tai näiden muodostamien joukkojen välisiin suhteisiin, mutta objektien

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä.

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä. 25.1.2010 Palaverin kysymyksien selvittelymuistio Mitä ominaisuuksia halutaan? Sopivat ajat sprinttien jälkeisiin demoihin/palavereihin. - mitkä ajat sopivat? Pekka : pe 12-16 Tommi : pe 8-16 Onko ohjelmointikielen

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY PROJEKTITYÖ Tik-.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... Versiohistoria... 1. JOHDANTO... 4 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 4 1. Tuote... 4 1. Määritelmät, termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved 1(18) JAKELU Koko VYM-ryhmä Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 22.4.2001 Alkuperäinen versio Luonnos 1 1.0 23.4.2001 Muutama liäsys ja tarkennys Antti Tuomaala Laatukatselmus LU 1. Suunniteltu

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely. XLet esimerkkisovellus

Toiminnallinen määrittely. XLet esimerkkisovellus Toiminnallinen määrittely XLet esimerkkisovellus Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.12.2001 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio Toiminnallinen määrittely, XLet esimerkkisovellus 1/12 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet )

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet ) T-79144 Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet 11-22) 26 29102004 1 Ilmaise seuraavat lauseet predikaattilogiikalla: a) Jokin porteista on viallinen

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita.

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita. Arkkitehtuurikuvaus Käytössä olevat java-luokat: Kansio: /WEB_INF/classes/ - käännetyt luokat Kansio: /WEB_INF/src/ - lähdekoodi custom_pojos: Kurssi.java Java-luokka, jonka sisältö vastaa tietokannassa

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOJEN MALLINNUS NORMALISOINTI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 5 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI SUUNNITTELUPUTKI Käyttäjien näkemykset Näytöt, ikkunat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle.

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. Kombinatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia (RT (5 sivua Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. 1. Osoita, että vuoden

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot