LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 (Luonnos 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 (Luonnos 3)"

Transkriptio

1 LAATUSUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 3)

2 1(2) 1. JOHDANTO Laatusuunnitelman tarkoitus Viittaukset muihin dokumentteihin Laatudokumentin hyväksyminen ja muuttaminen Laatusuunnitelman hyväksyminen Suunnitelman muuttaminen Määritelmät, termit, lyhenteet ja merkintätavat 4 2. LAATUORGANISAATIO Jäsenet ja roolit Vastuut Suunnitteluryhmän vastuut Laatuvastaavan vastuut Projektipäällikön vastuu Asiakkaan vastuu Ulkopuolinen näkökulma 6 3. LAADUNVARMISTUS Läpikäynnit ja katselmukset Projektin johtoryhmän katselmukset Läpikäynnit Paritarkistukset Testaus Johdanto Laatukriteerien seuranta 8 4. LAATUPROSESSIT Muutostenhallinta Yleistä Kriteerejä Dokumenttien hallinta Yleistä Kriteerejä Suunnittelu Suunnitteluprosessi Kriteerejä Toteutus Toteutus- ja testausprosessi 11

3 2(3) Toteutuksen laatutavoitteet Kriteerejä Ylläpito LAATUKRITEERIT Johdanto Yleiset laatutavoitteet Ohjelmiston laatutavoitteet 16

4 3(4) Dokumentin versiot Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 Harri Kauhanen Ensimmäinen luonnosversio (Luonnos 1) 1.0 Harri Kauhanen Toinen luonnosversio. Monia lisäyksiä, mutta erityisesti mittareita on lisätty ja tarkennettu. 1.0 Harri Kauhanen Palaverissa todetut tarkennukset ja lisäykset. Erityisesti mittareita lisätty ja tarkennettu. (Luonnos 2) (Luonnos 3)

5 4(5) Johdanto 1. Johdanto 1.1 Laatusuunnitelman tarkoitus Tässä laatusuunnitelmassa kuvataan laadun varmistukseen liittyvät toimet, jotka tulee toteuttaa. Dokumentti liittyy kiinteästi projektisuunnitelmaan ja tarvittaessa sitä voidaan päivittää projektin aikana. Laatukriteerejä voidaan kuitenkin muuttaa vain asiakkaan ja projektiryhmän yhteisellä päätöksellä. Tässä laatusuunnitelmassa esitetyt laatukriteerit toimivat laadun mittareina projektin laatua arvioitaessa. 1.2 Viittaukset muihin dokumentteihin # Documentti Selitys 1 Projektisuunnitelma Koko projektin läpiviennin suunnitelma. Laatusuunnitelman voidaan katsoa olevan osa projektisuunnitelmaa. 2 Dokumenttienhallintasuunnitelma Dokumentoinnin työkalut ja menetelmät. Dokumenttien versiointi, nimeäminen ja sijainti. Myös tyyliseikkoihin kiinnitetään huomiota. 3 Testaussuunnitelma Tehdään myöhemmin. 1.3 Laatudokumentin hyväksyminen ja muuttaminen Laatusuunnitelman hyväksyminen Laatusuunnitelma hyväksytään yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa Suunnitelman muuttaminen Laatusuunnitelmaa voidaan muuttaa normaaliin muutoksenhallinta menettelytapaan. Tarkemmin tämä prosessi on selvitetty Projektisuunnitelmassa (1) esitetyllä tavalla. Laatukriteerejä voidaan päivittää vain yhdessä työryhmän ja asiakkaan kanssa. 1.4 Määritelmät, termit, lyhenteet ja merkintätavat Termi tai käsite Työryhmä / Toimittaja Tilaaja Ohjaaja Asiakas Kurssin vetäjät Johtoryhmä Merkitys Harjoitustyöryhmän varsinaiset jäsenet. Kaikki ovat Teknillisen Korkeakoulun opiskelijoita. Työn varsinainen tilaaja. Osallistuu erityisesti toiminnallisen määrittelyn laatimiseen. Asiakkaan osoittama työn ohjaaja, joka sitoutuu auttamaan työryhmää projektiin liittyvissä ongelmissa. Yleisnimitys viitatessa joko tilaajaan, ohjaajaan tai koko yritykseen. Ohjelmistoprojekti kurssin henkilökuntaa, jotka osallistuvat projektin katselmuksiin ja työn arvosteluun. Toimittaja, tilaaja, ohjaaja ja kurssin vetäjät muodostavat kurssin johtoryhmän.

6 5(6) Johdanto Termi tai käsite Laatuvastaava Läpikäynti Katselmus Paritarkistus Laadunvarmistus Merkitys Työryhmän jäsen, joka vastaa projektin edistymisestä laatutavoitteiden mukaisesti. Laatuvastaava seuraa aktiivisesti muitten työryhmän jäsenten laadullista toimintaa ja auttaa ryhmän jäseniä laatuun liittyvissä ongelmissa. Projektin tuotoksia käydään läpi ja löydetyt virheet/ongelmat kirjataan ylös. Läpikäynti voi olla esim. dokumenttien/lähdekoodin tarkastusta, yhdessä tai yksikseen. Projektin tuotokset käydään huolellisesti läpi ja tarkastetaan. Materiaali jaetaan osallistujille etukäteen. Tilaisuudessa osallistuja antavat kommentteja. Kommenteista ja tehdyistä päätöksistä tehdään pöytäkirja. Tarkastettavat asiakirjat joko hyväksytään, hyväksytään kommentein tai hylätään. Toisen harjoitusryhmän jäsen tarkistaa tämän harjoitustyön tuotoksia ja päinvastoin. Projektin sisäinen mekanismi, jolla pyritään varmistamaan projektin tuotosten (dokumenttien, lähdekoodin, ohjelman jne.) laatu. Projektin laatuvastaava huolehtii laadunvarmistuksen toimimisesta, mutta jokainen ryhmän jäsen osaltaan velvollinen huolehtimaan siitä, että oma toiminta on laadukasta. Laadunvarmistuksen mekanismeja ovat: läpikäynnit, katselmukset testaus Laadunvarmistus pyrkii vastaamaan kysymykseen ovatko tulokset/tuotokset riittävän hyviä, jotta projektia voi edetä? Siis, projekti ei voi jatkua seuraavaan vaiheeseensa ennen kuin kunkin vaiheen laadulliset kriteerit on täytetty.

7 6(7) Laatuorganisaatio 2. Laatuorganisaatio 2.1 Jäsenet ja roolit Varsinainen ryhmän koostumus ja roolit on esitetty projektisuunnitelmassa (1). Tässä organisaatio on esitetty nimenomaan laadunvarmistuksen kannalta. Henkilö / Organisaatio Työryhmä Harri Kauhanen Antti Tuomaala Tuija Rinne Kurssin vetäjät, toinen ryhmä Rooli Suunnitteluryhmä Laatuvastaava Projektipäällikkö Asiakas Ulkopuolinen näkökulma 2.2 Vastuut Suunnitteluryhmän vastuut Koko työryhmä osallistuu laadunvarmistuksen suunnitteluun ja hyväksyy suunnitelmat Laatuvastaavan vastuut Laatuvastaava vastaa laatukriteerien seurannasta projektin aikana Projektipäällikön vastuu Projektipäällikkö on viime kädessä vastuussa myös projektin laadullisesta onnistumisesta. Varsinaisista laatukriteereistä projektipäällikkö huolehtii erityisesti suunnitellun aikataulun toteutumisesta ja kokousten laadukkaasta valmistelusta ja toteutumisesta. Lisäksi riskienhallinta on projektinpäällikön vastuulla Asiakkaan vastuu Myös asiakas vastaa osaltaan siitä, että projekti edistyy laadullisesti suunnitelmien mukaan. Erityisesti katselmuksiin on syytä panostaa, jotta sekä työryhmällä ja asiakkaalla on yhteneväinen kuva projektin todellisesta tilasta Ulkopuolinen näkökulma Projektille ei järjestetä varsinaista ulkopuolista auditointia sen harjoitustyöluonteen vuoksi. TKK:n ohjelmistoprojektin kurssin henkilökunta on lähinnä tätä funktiota. Lisäksi järjestetään joitakin paritarkistuksia, jossa jonkin toisen (parit jaetaan myöhemmin) tarkistavat projektin tuotoksia.

8 7(8) Laadunvarmistus 3. Laadunvarmistus 3.1 Läpikäynnit ja katselmukset Projektin johtoryhmän katselmukset Jokaisen osapalautuksen jälkeen järjestetään johtoryhmän katselmustilaisuus. Tilaisuuteen valmistaudutaan etukäteen huolella käymällä käsiteltävät asiakirjat läpi, tehden jo valmiiksi muistiinpanoja varsinaista tilaisuutta varten. Tämä koskee erityisesti asiakasta ja kurssien vetäjiä. Toimittaja eli työryhmä valmistautuu tilaisuuteen järjestämällä läpikäyntejä tai jopa pienimuotoisia sisäisiä katselmustilaisuuksia. Itse tilaisuudessa tulokset käydään yhdessä läpi. Mahdolliset huomautukset ja ongelmakohdat käsitellään yhdessä ja samalla voidaan jo esittää korjausehdotuksia. Kaikista kommenteista ja päätöksistä pidetään kirjaa. Lopuksi tuotokset joko hyväksytään, hyväksytään korjauksin tai hylätään. Hylätyt tuotokset korjataan ja hyväksytetään uudelleen johtoryhmällä (tai vähintään asiakkaalla). Mahdollisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Pienet virheet kunkin tuotoksen vastuuhenkilö korjaa itsenäisesti ja isommat ratkotaan järjestämällä palaveri Läpikäynnit Läpikäyntejä järjestetään jonkin projektin osakokonaisuuden valmistuttua. Erityisesti läpikäyntejä järjestetään ennen johtoryhmän katselmusta. Työkokonaisuuden tekijä/vastuuhenkilö valitsee läpikäyntiin osallistuvat henkilöt ja valmistaa tilaisuuden. Kaikkien ryhmän jäsenten osallistuminen ei ole aina välttämätöntä, mutta usein tarpeellista. Päätös kokoonpanosta kuuluu työkokonaisuuden vastuuhenkilölle. Tarkastettava työ jaetaan hyvissä ajoin osallistuville. Läpikäynnissä tarkastettava tuotos käydään järjestelmällisesti läpi. Tilaisuudessa vastuuhenkilö kirjaa löydetyt puutteet, virheet ja kommentit. Tilaisuuden päätteeksi päätetään tarvitaanko uutta läpikäyntiä. Läpikäyntejä tulee järjestää kaikille projektissa syntyville tuotoksille sekä varsinaiselle dokumentaatiolle, teknisille suunnitelmille (kaavioille yms.) sekä itse tuotetulle koodille Paritarkistukset Kurssilla muodostetaan ryhmistä parit, jotka tarkastavat toistensa tuotoksia. Parintarkistuksissa joku toinen kurssille osallistuva ryhmä (kurssin henkilökunnan osoittama opponointiryhmä) tarkistaa projektimme tuotoksia. Tarkastuksen kohteena voi olla dokumentaatio tai syntyvä sovellus tai sen osa. Löytyneet virheet ja puutteet raportoidaan kurssin Burana järjestelmään. Oma ryhmämme tekee samantapainen tarkistuksen opponointiryhmän tuotoksille.

9 8(9) Laadunvarmistus 3.2 Testaus Johdanto Syntyvä ohjelmisto on testattava huolellisesti. Testaus voidaan jakaa kolmentyyppiseen perustapaukseen: Moduulitestaus Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Moduulitestauksessa keskitytään testaamaan selkeän ohjelmakokonaisuuden (moduulin) toimivuutta. Integraatiotestauksessa testataan moduulien toimivuutta yhdessä. Järjestelmätestauksessa läpikäydään koko järjestelmän toimivuus. Jokaista testitilaisuutta varten laaditaan testaussuunnitelma. Testaussuunnitelma tulee laatia riittävän aikaisessa vaiheessa. Sen sisällön tulee perustaa nimenomaan järjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun ei esimerkiksi siihen, mitä on keritty koodata. Jälkimmäinen tapa johtaa helposti siihen, että testaussuunnitelmassa keskitytään toimintoihin, joiden tiedetään toimivan. Käytännössä testisuunnitelman laatiminen ajoitetaan suunnitteluvaiheen loppupuolelle ja tarvittaessa suunnitelmaa voidaan täydentää myös toteutuksen aikana. Itse testaus tulee ajoittaa vaiheisiin, kun projektin tilassa on saavutettu jokin virstanpylväs (esim. moduuli katsotaan olevan valmis ). Testauksessa kerätään järjestelmällisesti dataa ohjelmiston toimivuudesta testaussuunnitelman mukaan. Testitilaisuuden jälkeen laaditaan testiraportti. Testiraportti sisältää vähintään testilokin, jossa kunkin testivaiheen tulos kirjataan ylös. Löytyvät virheet/puutteet ja huomautukset tulee raportoida myös käyttäen kurssin Burana työkalua. Lisäksi testiraportissa on syytä tutkiskella testin kokonaistulosta laatimalla virhe- ja testausraportti, jossa testausjärjestelyjä ja tuloksia analysoidaan tarkemmin. Testisuunnitelmien ja raporttien laadinta tarkennetaan myöhemmin tehtävässä testaussuunnitelmassa. 3.3 Laatukriteerien seuranta Laatukriteerien toteutumista tulee säännöllisesti seurata. Seurannasta vastaa ensisijaisesti laatuvastaava. Käytännössä laatukriteerien seuraus voidaan järjestää suorittamalla laatukatselmuksia. Laatukatselmuksia tulee järjestää ainakin ennen projektin vaiheiden virstanpylväitä eli ennen palautuksia. Laatukatselmuksessa käydään mittarit läpi ja todetaan, onko laatutavoitteissa pysytty vai ei. Poikkeamat tulee kirjata palautuksen yhteydessä tehtävään edistymisraporttiin. Kaikkia laatukriteerejä ei pysty

10 9(10) Laadunvarmistus projektin alkuvaiheessa edes mittaamaan, mutta mitä pidemmälle projekti edistyy, sitä tärkeämmäksi laatukriteerien seuraamine muodostuu.

11 10(11) Laatuprosessit 4. Laatuprosessit 4.1 Muutostenhallinta Yleistä Muutosten hallintaa on käsitelty projektisuunnitelmassa (1) Kriteerejä Ovatko kaikki muutokset kirjautuneet dokumentteihin? 4.2 Dokumenttien hallinta Yleistä Dokumenttien hallintaa on käsitelty dokumenttienhallintasuunnitelmassa (2). Dokumentista käy mm. ilmi erilaiset nimeämiskäytännöt ja versionhallinnan järjestelyt Kriteerejä Ovatko dokumentit/ohjelmakoodi helppolukuisia? Onko dokumentaatio/ohjelmakoodi aina konsistenssia (tieto löytyy sieltä mistä loogisesti pitääkin, samoja asioita ei ole tehty useaan kertaan)? Onko projektiin liittyvät dokumentit aina saatavilla ja ajan tasalla? 4.3 Suunnittelu Suunnitteluprosessi Suunnitteluprosessia ei tämän projektin tiimoilla erikseen dokumentoida. Kurssin mukaisesti kuitenkin noudatetaan USDP (Unified Software Development Process) prosessia. Prosessi on esitelty lyhyesti kurssin kotisivulla: Suunnittelun apuna voi myös käyttää Comptelin omia käsikirjoja, joissa prosessin vaiheisiin pureudutaan yksityiskohtaisemmin. Koska Comptelin CoMet-menetelmistö hiukan poikkeaa USDP prosessista, tulee edellä mainittuja käsikirjoja noudattaa vain soveltaen Kriteerejä Onko suunnitteluun ja sen osa-alueisiin panostettu riittävästi? Onko asiakas tyytyväinen?

12 11(12) Laatuprosessit 4.4 Toteutus Toteutus- ja testausprosessi Toteutus- ja testausprosesseja ei määritellä omina dokumentteinaan. Sen sijaan toimitaan luvussa esitetyn USDP prosessin mukaisesti Toteutuksen laatutavoitteet Toteutuksen laatutavoitteilla tarkoitetaan esimerkiksi ohjelmiston suorituskyky ominaisuuksia Kriteerejä 4.5 Ylläpito Onko toteutettu mitä on suunniteltu? Onko toteutus ollut laadukasta? Onko asiakas tyytyväinen? Koska projekti on tutkimusluontoinen, ylläpito ei ole oleellista. Asiakas on kiinnostunut projektissa syntyvistä mahdollisista menetelmistä (algoritmeista) ja ohjelmistosta pohjana vastaaville hankkeille tulevaisuudessa.

13 12(13) Laatukriteerit 5. Laatukriteerit 5.1 Johdanto Laatukriteerien laatiminen voi olla hankalaa. Erityisesti sellaisten mittareiden kehittäminen voi olla hankalaa, jotka todella mittaavat halutun kriteerin toteutumista numeerisesti. Tällaisia mittareita kannattaa kuitenkin yrittää kehittää, sillä projektin kiireessä subjektiivinen tarkastelu voi jäädä puolitiehen. Numeerisella mittareilla saadaan objektiivista tietoa projektin tilasta (olettaen että itse mittarit on laadittu huolella). Subjektiiviset mittarit ovat yhtä tärkeitä, mutta niitä analysoitaessa voi olla vaikea olla objektiivinen. Tähän tulee kuitenkin pyrkiä missään tapauksessa ei pidä mennä siihen, että luo projektin tilasta paremman kuvan kuin se itse asiassa on! Ohjelmistoprojektin läpiviennin kannalta on tärkeää että itse tuotantoprosessi olisi laadukkaasta. Erityisen tärkeää on myös itse ohjelmiston laatukriteerien muodostaminen. Ilman näitä kriteerejä voi käydä niin, että ohjelmisto toteuttaa tarkalleen määritellyn funktion, mutta on kuitenkin käytännössä käyttökelvoton. Esimerkiksi ohjelmisto toimii hyvin testidatalla, mutta todellisessa käytössä valitut algoritmit voivat osoittautua niin hitaiksi, että se muuttuu käyttökelvottomaksi. Kaikkien mittareiden laatiminen ei ole mahdollista tässä vaiheessa, mutta periaatteessa laatukriteerit on pyrittävä asettamaan jo ennen suunnittelua tai jossain (vähemmän tärkeissä) tapauksissa ennen toteutusta. Muuten käy helposti niin, että kriteerit laaditaan toteutuksen pohjalta eikä päinvastoin. 5.2 Yleiset laatutavoitteet Pri Kriteeri Mittari Tavoite Perustelut 2 Ovatko dokumentit helppolukuisia? Todetaan dokumenteista miten hyvin ne noudattavat dokumenttienhallintasuu nnitelman ohjeita. Esimerkiksi: dokumenttien nimeäminen tyyli ja rakenne versiointi käsitteet selitetty sujuva suomen kieli Kaikki mittarit toteutuvat. Asioiden omaksuminen helpottuu, jos dokumentit ovat helppolukuisia ja jossain määrin samantapaisia. Sujuva suomenkieli on tärkeämpää kuin hienojen termien viljely. Ryhmän jäsenten työskentely helpottuu, kun käytännöt on samanlaisia. Muiden tekemiä dokumentteja on helppo päivittää.

14 13(14) Laatukriteerit Pri Kriteeri Mittari Tavoite Perustelut 5 Onko dokumentaatio konsistenssia? 5 Onko ohjelmakoodi helppolukuista? 5 Onko projektiin liittyvät dokumentit aina saatavilla ja ajan tasalla? 10 Onko suunnittelun panostettu riittävästi (onko tekninen suunnittelu ollut riittävää)? Vertaillaan dokumentteja toisiinsa ja todetaan vähintään seuraavat asiat: tietosisällön päällekkäisyys dokumenttien välillä tiedon löytyminen mahdollisimman loogisesta paikasta (oikea dokumentti, oikea kappale) Todetaan koodista miten hyvin se noudattaa dokumenttienhallintasuu nnitelman ohjeita. Esimerkiksi: kommenttien käyttö JavaDoc kommentointi nimeämiskäytännöt (luokat, metodit, muuttujat jne.) sisentäminen Todetaan, onko projektin kotisivulla olevat dokumentit niiden viimeisemmät versiot. Tarkistetaan, onko dokumentteihin liittyvä muu aineisto saatavilla (kuvat, kaaviot jne.) Todetaan tilanteet, jolloin tarkasteltava dokumentti (esim. läpikäynti) ei ole ollut saatavilla kahta päivää ennen tilaisuutta. Todetaan suunnitteluvaiheen jälkeen tehtyjen muutosten lukumäärä ja niiden vaikutus aikatauluun ja työmääriin. Pieni päällekkäisyys sallitaan silloin kun pelkkä viittaus toiseen dokumenttiin vaikeuttaisi asian ymmärtämistä. Oikea tiedon kirjauspaikka voi olla vaikea määritellä, mutta tähän pyritään. Tavoitteena on, että ohjeita on noudatettu. Koodiläpikäynnissä kiinnitetään näihinkin asioihin huomiota. Mittari toteutuu täydellisesti. Tavoitteena, että mikään muutos ei lisäisi tuntimääriä yli 50 % alkuperäisestä suunnitelmasta. Toisen tekemän koodin ymmärtäminen helpottuu ja koodia voi jatkossa päivittää muutkin kuin alkuperäinen kirjoittaja.

15 14(15) Laatukriteerit Pri Kriteeri Mittari Tavoite Perustelut 10 Onko suunnitteluun panostettu riittävästi (onko pystytty arvioimaan työmääriä)? Todetaan ovatko suunnitellut tehtävät ajoissa valmiina. Tarkastellaan tilastollisesti ViCa työkalulla tehtyjä mittareita. Vähintäänkin tulee tarkastella seuraavia mittareita: tehtäväkohtainen myöhästyminen (tai ajoissa valmistuminen) suhteessa suunniteltuun kestoon edellisten keskiarvo ja keskihajonta niiden tehtävien lukumäärä, joiden aloittaminen myöhästyy toisen tehtävän myöhästymisestä johtuen edellisen kohdan tehtäväkohtainen myöhästyminen ja näiden keskiarvoa vastaavat tarkastelut tehdyille tuntimäärille Ajallisesti alle 10% tehtäväkohtainen myöhästyminen katsotaan läpi sormien, mutta keskimäärin tehtävät ei saa kuitenkaan myöhästyä. Jos yksittäinen tehtävä myöhästyy yli 50 %, on järjestettävä tilaisuus, jossa arvioidaan tapahtunut ja haetaan tilanteelle ratkaisua. Erityisen tärkeät tehtävät tai sellaiset, joiden myöhästyminen vaikeuttaa merkittävästi muita tehtäviä, tulee tarkastella tiukemmin kriteerein. Tällöin pieneenkin myöhästymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Käytettyihin tuntimääriin kiinnitetään myös huomiota. Koska tuntimäärien arvioiminen voi olla vaikeaa, niin yksittäisten tehtävien tuntimäärien seurantaan ei kiinnitetä niin suurta huomiota, mutta kokonaistuntimäärään kylläkin. 10 % ylitys katsotaan läpi sormien, suurempaan puututaan ja jos kokonaistuntimäärät ylittyvät 50% arvioidusta, on järjestettävä kriisikokous ja mahdollisesti muutettava projektin vaatimuksia.

16 15(16) Laatukriteerit Pri Kriteeri Mittari Tavoite Perustelut 10 Onko toteutettu mitä on suunniteltu? 10 Onko toteutus ollut laadukasta (virheetöntä)? 10 Onko toteutus ollut laadukasta (asiakkaan tyytyväisyys)? 5 Toimiiko kommunikointi ryhmän sisällä ja asiakkaan kanssa? 5 Noudatetaanko projektissa sovittuja menetelmiä? 5 Onko projektia riskejä osattu arvioida riittävästi? Vertaillaan suunnitteludokumentteja teknisiin dokumentteihin ja ohjelmistoon. Todetaan seuraavat asiat: ominaisuudet, jotka on toteutettu kuten suunniteltu ominaisuudet, jotka puuttuvat kokonaan ominaisuudet, jotka on toteutettu puutteellisesti tai väärin ominaisuudet, jotka on toteutettu, mutta ei suunniteltu Opponointiryhmän löytämien virheiden (eri vakavuusasteineen) lukumäärä. Omassa testauksessa löytyneet virheet, kun projekti on palautusvaiheessa. Erityisesti luovutus / asiakkaan hyväksymistestaus. Virheiden korjaukseen tarvittava aika. Asiakkaan antamat arvosanat. Asiakkaan haastattelu. Todetaan tilanteet, joissa jotakin on jäänyt tekemättä tai joku asia on turhaan vaikeutunut en tiennyt tilanteiden takia. Todetaan tilanteet, jolloin asiakkaan ja ryhmän näkemykset jostain sovitusta asiasta poikkeavat. Katselmuksissa hylättyjen dokumenttien lukumäärä. Sellaisten takaiskujen lukumäärä ja vakavuus, joihin ei ole varauduttu (projektisuunnitelman riskit). On toteutettu juuri ne ominaisuudet mitä on suunniteltu. Puuttuvat ja puutteelliset ominaisuudet todetaan, pohditaan miksi näin on käynyt ja pyritään korjaamaan projektin seuraavassa vaiheessa. Vakavia virheitä ei saisi löytyä lainkaan. Muiden virheiden sallitulle lukumäärälle ei tässä esitetä tavoitetta. Toimitaan mutu pohjalta eli muutamia virheitä aina sattuu, mutta jos esimerkiksi yksi moduuli sisältää yli kolme keskivakavaa virhettä, niin syy koetaan selvittää. Todetaan mm. onko tehtävä ollut liian vaativa ja resursoidaan tehtäviä uudelleen. Tavoitteen mahdollisimman tyytyväinen asiakas. Tavoitteena, että en tiennyt tilanteita ei tapahdu. Jos tapahtuu, niin on tarkasteltava miksi näin pääsi tapahtumaan. Tavoitteena on että kaikki dokumentit hyväksytään sellaisenaan tai korjauksin. Tavoitteena on, että sellaisia vakavia takaiskuja ei tule, joihin ei ole osattu valmistautua.

17 16(17) Laatukriteerit 5.3 Ohjelmiston laatutavoitteet Tämä osa kirjoitetaan myöhemmin.

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0

LAATUSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostamien Versio 1.0 LAATUSUUNNITELMA Versio 1.0 1(2) 1. JOHDANTO 4 1.1 Laatusuunnitelman tarkoitus 4 1.2 Viittaukset muihin dokumentteihin 4 1.3 Laatudokumentin hyväksyminen ja muuttaminen 4 1.3.1 Laatusuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1)

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1) EDISTYMISRAPORTTI - T1 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 4 Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Virhe.

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 EDISTYMISRAPORTTI - T2 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 1.1. Yleistä 2 1.2. Resurssit 2 1.3. Laatu 4 2. SUORITETUT

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Edistymisraportti v. T4 (Toteutus 4) Päivitetty 15.3.2001 klo 18:13 2 (8) Sisällys 1 PROJEKTIN TILA...3 2 SUORITETUT TEHTÄVÄT...6 3 KÄYTETYT MENETELMÄT...7 4 ONGELMAT...8 EDISTYMISRAPORTTI 2 3 (8) 1. Projektin

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) 2 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet 5 2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Aihe: Staattiset menetelmät Tekijät: Mikko Halttunen 58198B, Mikko Närjänen 58122B Ryhmä: Neptune T Ohjelmistoprojekti I

SEPA päiväkirja. Aihe: Staattiset menetelmät Tekijät: Mikko Halttunen 58198B, Mikko Närjänen 58122B Ryhmä: Neptune T Ohjelmistoprojekti I SEPA päiväkirja Aihe: Staattiset menetelmät Tekijät: Mikko Halttunen 58198B, Mikko Närjänen 58122B Ryhmä: Neptune T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Harjoitus 3 Case Face Wash Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Tunnistettuja ongelmia Katastrofaaliset ongelmat Kommunikointi Projektisuunnitelman puuttuminen Projektia ei aikataulutettu

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti Mooan

Ylläpitodokumentti Mooan Ylläpitodokumentti Mooan Helsinki 16.08.06 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Heikki Aitakangas

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.1 Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework Työn ositusmalleista Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista Luentojen jälkeen opiskelijan tulisi osata:

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin rakenne ja sisältö

Lisätiedot

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma PiccSIM - TrueTime integrointi Henri Öhman 31.1.2012 1. Projektityön tavoite PiccSIM on Aalto-yliopistolla kehitetty simulointiympäristö,

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot