Testaussuunnitelma. Polku versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén."

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Polku versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Maria Hartikainen Maria Hartikainen Tekijät Muutosten syy Muutokset Raakaversio sisäistä katselmointia varten Testitapaukset valmiit - Testitapaukset, tekstin muokkaus, liitteenä testauspäiväkirja

3 Testaussuunnitelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin TESTAUSYMPÄRISTÖ Laitteisto (hw) Ohjelmisto (sw) Turvallisuus Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET Henkilöstö Koulutus, tiedot ja taidot VASTUUALUEET Integrointitestausryhmä Järjestelmätestausryhmä Muu(t) testausryhmä(t) VAADITTAVA TULOSAINEISTO ERIKOISOMINAISUUKSIA Ominaisuudet joita ei testata TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY Tehtäväjärjestys Testattavat osat Testitapausluokat ja virheluokat Menetelmät ja tekniikat Kattavuus ja toistot Rajoitukset TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) Tietokannan testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Käyttöliittymän testaus Tietojen selausnäkymä Liittymien ja rajapintojen testaus Tulostustoimintojen testaus Turvallisuuden testaus Toipumisen (elpymisen) testaus Suorituskyvyn testaus Regressiotestaus Asennus ja poisto Käytettävyyden testaus Erikoisia tapauksia TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ Hyväksymiskriteerit Hylkäämiskriteerit Testauksen keskeyttäminen Testauksen jatkaminen Testauksen lopettaminen...24

4 9.6. Koodin hylkääminen TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Riskianalyysi AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ Testauksen analyysi Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Koko testauksen hyväksyntä LIITTEET...30

5 1. JOHDANTO 1.1. ja kattavuus Dokumentti sisältää Polku sovelluksen testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektiryhmän sekä asiakkaan käyttöön, kuvaamaan testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö sekä testitapaukset. Sovellus pyritään testaamaan mahdollisimman kattavasti, keskittyen kuitenkin ohjelman eri osien toiminnallisuuteen Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja - projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa Määritelmät, termit ja lyhenteet SeleniumHQ Web-sovelluksien automatisoituun testaukseen tarkoitettu työkalu Testitapaus - yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi - voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä tai testiryhmä - voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4. Viitteet Polku-projektia koskevat aikaisemmat dokumentit SelenuimHQ testaustyökalu Helka ry (asiakkaan kotisivut) Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin 1. luvussa kerrotaan dokumentin tarkoituksesta sekä itse testaukseen liittyvästä sovelluksesta. Dokumentin 2. luvussa kerrotaan testausympäristöstä; ohjelmista, laitteista ym. Dokumentin 3. luvussa käsitellään testausryhmää ja testauksen suorittavien henkilöiden esitietovaatimuksia. Dokumentin 4. luvussa eritellään paremmin eri testausosien vastuuhenkilöt

6 Dokumentin 5. luvussa kerrotaan, mitä tulosaineistoa testauksista vaaditaan Dokumentin 6. luvussa esitellään ohjelman erikoisosat joita ei oteta testauksessa huomioon Dokumentin 7. luvussa käydään läpi testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely Dokumentin 8. luvussa luetellaan kaikki testitapaukset yksitellen Dokumentin 9. luvussa kerrotaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä Dokumentin 10. luvussa käsitellään testaukseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa Dokumentin 11. luvussa on suunniteltu ja arvioitu testauksen suorittamisen aikataulua sekä sen suorittamiseen vaadittavaa aikaa Dokumentin 12. luvussa analysoidaan testausta sekä kerrotaan testauksen hyväksymisestä Liitteet 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ 2.1. Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan pääasiallisesti yhdellä tietokoneella, tarvittaessa testaukseen käytetään eri ryhmäläisten tietokoneita tai Tampereen yliopiston mikroluokkien tietokoneita. Erityisiä laitevaatimuksia ei ole, mikä tahansa tavanomainen verkkoon liitetty työasema riittää. Projekti on web-sovellus, joten testauskoneella ei tarvita kiintolevytilaa. Testauksessa tarvitaan myös tulostinta Ohjelmisto (sw) Testitietokoneella tulee olla uusin tai lähes uusin versio yleisimmistä web-selaimista (Firefox 3.6, Internet Explorer 8 ja Opera 10.10). Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimen käyttöön. Testaaja vastaa vaadittujen ohjelmien asentamisesta testauskoneelle Turvallisuus Testausta varten luodaan testi-käyttäjätunnus. Testauksen jälkeen tunnus poistetaan käytöstä. Testauksessa käytetään syötedatana asiakkaan antamaa esimerkkidataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testidata tallennetaan säännöllisesti, jotta ongelmatapauksessa aiempi testidata ei katoa. Testaus ei vaadi muiden ohjelmien tai laitteistojen sulkemista tai irtikytkemistä. Testaus ei vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa käytetään apuna web-sovelluksien automaattiseen testaukseen tarkoitettua SeleniumHQ testaustyökalua. Ohjelman avulla testitapaukset ja testidata tallennetaan eri testauskertoja varten.

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1. Henkilöstö Testauspäällikkönä toimii projektiryhmän toinen projektipäällikkö Antti Jämsén. Testauspäällikkö vastaa siitä, että testien suoritus onnistuu tässä dokumentissa kuvatulla tavalla. Testauspäällikkö toimii apuna, jos testauksena ilmenee ongelmia. Pääasiallisena testaajana toimii Maria Hartikainen. Tarvittaessa myös muut projektiryhmänjäsenet osallistuvat testaukseen. Testauspäällikön tai muun projektiryhmän ei tarvitse olla paikalla testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Asiakkaan testaushenkilöstö tulee olemaan mukana testauksessa joillakin testikierroksilla Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee osata tarvittaessa asentaa testausympäristöön vaadittavat ohjelmat. Testaajan tulee osata käyttää testaustyökalua. Projektiryhmän taholta ei tarjota erillistä koulutusta testaukseen tai siihen tarvittaviin työkaluihin.

8 4. VASTUUALUEET Koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun. Testauksen suorittaa pääasiallisesti Maria Hartikainen, mutta myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen tarvittaessa. Testauksen vastuuhenkilönä toimii testauspäällikkö Antti Jämsén, joka vastaa testauksen tarkastamisesta ja testien suunnitelman mukaisesta suorittamisesta. Testauksessa ilmitulleiden virhetilanteiden selvittämiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääasialliset ohjelmoijat Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan käytännössä jo samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoivansa osan toimivuuteen. Tarvittaessa osia voidaan testata ristiin, ohjelmoijat voivat testata toistensa toteuttamia osioita ja toiminnallisuuksia. Testaushenkilön puolelta integraatiotestausta suoritetaan heti, kun sovelluksen testattavia osia valmistuu Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiallisesti yksi testaushenkilö. Uusinta testauskierroksilla testaukseen voi osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet Muu(t) testausryhmä(t) Terhi Vilkman, Anna Kanervo ja Ilari Kajaste toimivat asiakkaan testaushenkilöstönä. Asiakkaan puolelta keskitytään erityisesti käytettävyyden sekä toiminnallisuuden testaukseen. Asiakas myös tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Testiraporttiin täytetään kunkin testitapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista lisätään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli löytyy liitteestä (kohta 13).

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA 6.1. Ominaisuudet joita ei testata Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Ohjelman muistinhallintaa tai suorituskykyä ei testata, koska ne eivät ole oleellinen osa sovelluksen toiminnallisuutta. Sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska tietoturva on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. Suuria samanaikaisia käyttäjämääriä ei testata, koska sovellus tulee vain muutaman henkilön käyttöön.

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1. Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 olevassa järjestyksessä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja myöhemmillä testauskierroksilla myös virheellisillä ja väärillä syötteillä Testattavat osat Kullakin testauskierroksella testataan sovelluksen sillä hetkellä viimeisin versio. Testataan sovelluksen seuraavat kokonaisuudet: Tietojen selausnäkymä Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto Kokonaisuuksien lisäys, muokkaus, poisto ja listaaminen Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tapahtumien liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöt näkymä: henkilöiden lisäys, muokkaus ja poisto) Tahot näkymä: tahojen lisäys, muokkaus ja poisto) Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista Pikahaku: hakutulosten listaaminen hakutulokset-näytössä Käyttäjän sisäänkirjautumis-mekanismi Juttujen lisäys, muokkaus ja poisto tahoista 7.3. Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. Korkea Sovellusta ei voi käyttää jos testiä ei läpäistä 2. Normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä 3. Matala Testin läpäisy on suotavaa Virheluokat:

12 Vakavuusluokka Selite A. Kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnan B. Haitallinen Toiminto toimii väärin C. Kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan 7.4. Menetelmät ja tekniikat Testausta varten tehdään testi-käyttäjätunnus. Testauksessa käytetään apuna SeleniumHQ testaustyökalua. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli testissä suoritetaan sovelluksella normaalisti suoritettavia tehtäviä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja sitten väärillä ja virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa esiintyvät virheet tulee aina pyrkiä toistamaan, jotta voidaan varmistua, että virhe aiheutui juuri kyseisen testitapauksen suorituksesta. Jokaisella testikierroksella suoritetaan kaikki testitapahtumat. Testit koostuvat erillisistä testitapahtumista sekä testipoluista, joilla testataan montaa eri toiminnallisuutta peräkkäin. Testitapahtumat ja polut ovat joka testikierroksella samat. Näitä kuitenkin päivitetään jos ohjelman osia muutetaan. Virhetilanteista ilmoitetaan sovelluksen pääasiallisille ohjelmoijille. Tarvittavin väliajoin pidetään myös koodikatselmointeja, joihin osallistuu koko projektiryhmä. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa ruudunkaappauskuva, joka liitetään testiraporttiin. Testausta tulisi suorittaa niin kauan kuin sovellus toimii tavoitteiden mukaisesti eli testikierros menee puhtaasti läpi. Lopuksi suoritetaan hyväksymistestaus, jonka tuloksena tulee olla puhtaasti läpi mennyt testikierros Kattavuus ja toistot Jos testauksen tuloksena on virheellinen toiminta, testi toistetaan ainakin kahdesti. Näin todennetaan että virhe johtui juuri kyseisen testitapauksen suorittamisesta eikä se ole vain satunnainen virhe. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Sovelluksen 1. tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja testataan kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testi on mentävä hyväksyttävästi läpi kaksi kertaa Rajoitukset Ainoat rajoitukset johtuvat testaajan työ- ja luentoajoista.

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1. Tietokannan testaus Tietokannan toimintaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osia ei testata Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Testataan että ohjelman eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi testataan, että ohjelmaan on mahdollisuus syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Ohjelman kielisyyttä ei testata, koska sovellusta käytetään vain suomen kielellä. Ergonomiaa tai selkeyttä ei erityisesti testata Tietojen selausnäkymä Projektin luonti, listaus ja muokkaus t1 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.1, SEL1.PRO1.2, SEL1.PRO1.3 Tärkeysluokka 1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden projektin ja lisäämään sen tietokantaan. Tämän jälkeen projekti näkyy projektilistauksessa. Käyttäjä pystyy muokkaamaan projektia, jonka jälkeen projektin tiedoissa näkyy muokatut tiedot. testi_projekti, testausta varten, 2 Käyttäjän luoma projekti näkyy listauksissa muokatuilla tiedoilla. Kokonaisuuden luonti ja listaus t2 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.1, SEL1.KOK1.4 Käyttäjä pystyy luomaan uuden kokonaisuuden projektiin sekä muokkaamaan sen tietoja. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti

14 testi_kokonaisuus, testaa Käyttäjä on lisännyt uuden kokonaisuuden projektiin, ja se näkyy kokonaisuuksien listauksessa. Haku ja kokonaisuuden muokkaus t3 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.2, HAK1.1 Käyttäjä pystyy hakemaan tietokannassa olemassa olevaa tietoa, ja listaamaan hakutulokset. Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa kokonaisuutta. Tietokannassa on ainakin yksi kokonaisuus. testi_kokonaisuus, 2 Käyttäjä näkee hakutulos listauksen hakusanaan perustuen. Käyttäjä pystyy muokkaamaan kokonaisuutta, ja muutokset näkyvät kokonaisuuden tiedoissa. Kokonaisuuden liittäminen projektiin t4 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.1 Käyttäjä pystyy liittämään olemassa olevan kokonaisuuden projektiin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti sekä kokonaisuus. Käyttäjän valitsema kokonaisuus näkyy listattuna projektin alle. Kokonaisuuden liitoksen poisto projektista t5 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.2 Käyttäjä pystyy purkamaan kokonaisuuden ja projektin liitoksen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja kokonaisuus, jotka ovat liitetty

15 Projektin ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman luonti, listaus sekä liittäminen kokonaisuuteen t6 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.1, SEL1.TAP1.4, SEL1.TAP2.1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tapahtuman, joka näkyy projektin tapahtumien listauksessa. Käyttäjä pystyy liittämään tapahtuman kokonaisuuteen. Tietokannassa on ainakin yksi projekti ja yksi kokonaisuus. testi_tapahtuma, , testi, testi, testi, 1 Käyttäjä näkee luomansa tapahtuman tapahtumien listauksessa ja pystyy liittämään sen kokonaisuuteen. Tapahtuman liitoksen poisto kokonaisuudesta t7 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.2 Käyttäjä pystyy poistamaan tapahtuman liitoksen kokonaisuudesta Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti, kokonaisuus sekä tapahtuma. Tapahtuma on liitetty kokonaisuuteen. Tapahtuman ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman muokkaus ja liittäminen projektiin t8 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.2, SEL1.TAP2.4 Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa tapahtumaa, ja liittää tapahtuman projektiin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma ja projekti. Käyttäjän tapahtumaan tekemät muutokset näkyvät tapahtuman tiedoissa. Tapahtuma on liitetty projektiin.

16 Tapahtuman poisto projektista t9 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa tapahtuman ja projektin välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja tapahtuma. Tapahtuma on liitetty projektiin. Tapahtuman ja projektin välinen liitos on poistettu, eikä tapahtuma näy projektin alla. Jutun luominen ja listaus t10 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.1, SEL1.JUT1.4 - Käyttäjä pystyy luomaan jutun ja näkee olemassa olevat jutut listattuina , testi, testi, testi Käyttäjä luoma juttu näkyy juttujen listauksessa. Jutun muokkaus t11 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.2 Käyttäjä voi muokata jo olemassa olevaa juttua. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät jutun tiedoissa. Henkilön lisäys, listaus ja liittäminen tapahtumaan t12 Testattavat kohdat TOI6.1, TOI6.2, SEL1.TOI9.1

17 Käyttäjä pystyy lisäämään uuden henkilön, ja luotu henkilö näkyy listauksissa. Käyttäjä pystyy liittämään henkilön tapahtumaan ja lisäämään henkilölle roolin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma. testi_henkilö, th, , testi Käyttäjän luoma henkilö tietoineen näkyy sovelluksessa, henkilöiden listauksessa sekä tapahtumaan liitettynä. Tahon lisäys ja listaus t13 Testattavat kohdat TOI1.1, TOI1.2 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tahon, joka näkyy listauksissa. - Käyttäjän luoma taho tietoineen näkyy sovelluksessa ja tahojen listauksessa. Henkilön muokkaus, henkilön liitoksen poistaminen tapahtumasta ja henkilön liittäminen tahoon t14 Testattavat kohdat TOI6.3, SEL1.TOI9.2, TOI7.1, Käyttäjä pystyy muokkaamaan jo olemassa olevan henkilön tietoja sekä poistamaan liitoksen henkilön ja tapahtuman välillä sekä liittämään henkilön tahoon Tietokannassa on olemassa ainakin yksi henkilö sekä taho. Henkilön ja tapahtuman välillä on liitos. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät henkilön tiedoissa. Henkilön ja tapahtuman välistä liitosta ei ole, sen sijaan henkilö on liitetty tahoon, ja se näkyy tahon alla listattuna. Tahon muokkaus, henkilön poistaminen tahosta sekä tahon liittäminen tapahtumaan t15 Testattavat kohdat TOI1.3, TOI7.2, SEL1.TOI2.1 Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa tahoa.

18 Käyttäjä pystyy poistamaan henkilön ja tahon välisen liitoksen sekä liittämään tahon tapahtumaan Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, henkilö sekä tapahtuma. Henkilön ja tahon välille on muodostettu liitos. Käyttäjän tahoon tekemät muutokset näkyvät oikein. Tahon ja henkilön välinen liitos on poistettu, ja taho on liitetty tapahtumaan. Tahon näkyy tapahtuman alla listattuna. Tahon poistaminen tapahtumasta ja tahon liittäminen kokonaisuuteen t16 Testattavat kohdat SEL1.TOI2.2, SEL1.TOI3.1 Käyttäjä pystyy purkamaan liitoksen tahon ja tapahtuman välillä sekä liittämään tahon kokonaisuuteen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, tapahtuma ja kokonaisuus. Taho on liitetty tapahtumaan. Tahon ja tapahtuman välinen liitos on poistettu. Taho on liitetty kokonaisuuteen ja taho näkyy kokonaisuuden alle listattuna. Tahon poistaminen kokonaisuudesta t17 Testattavat kohdat SEL1.TOI3.2 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan tahon ja kokonaisuuden välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho ja kokonaisuus. Taho ja kokonaisuus on liitetty Tahon ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu, eikä taho näy kokonaisuuden alla listattuna Henkilön poisto t18 Testattavat kohdat TOI6.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan sovelluksessa olemassa olevan

19 henkilön Tietokannassa on ainakin yksi henkilö Henkilö ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tahon poisto t19 Testattavat kohdat TOI1.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan jo olemassa olevan tahon ja sen tiedot Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho Taho ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Jutun poisto t20 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa olemassa olevan jutun. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu Juttu on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tapahtuman poisto t21 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.3 Tärkeysluokka 3 Poistaa tapahtuman tietokannasta Tietokannassa on ainakin yksi tapahtuma. Tapahtuma on poistettu, eikä sitä näy listauksissa ym. Kokonaisuuden poisto

20 t22 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.3 Tärkeysluokka Poistetaan tietokannassa oleva kokonaisuus Tietokannassa on olemassa ainakin yksi kokonaisuus Kokonaisuus on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Projektin poisto t23 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.4 Käyttäjä pystyy poistamaan olemassa olevan projektin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti. Projekti on poistettu tietokannasta, eikä se näy listauksissa ym Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata Tulostustoimintojen testaus Projektien listausnäkymän tulostaminen t26 Testattavat kohdat Käyttäjä on listannut projektit. Käyttäjä haluaa tulostaa näkymän / listauksen. Projektit on listattuna. Tulostin on liitetty tietokoneeseen. Käyttäjä pystyy tulostamaan projektien listauksen. Tahon tiedoissa valinnan tulostaminen t27

21 Testattavat kohdat Käyttäjä tulostaa haluamansa valinnan tekstistä. Käyttäjä on kirjautunut sovellukseen. Tietokone on yhdistetty tulostimeen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho. Käyttäjä pystyy tulostamaan valitsemansa osan tahon tiedoista Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten testauksessa ei oteta turvallisuusasioita huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. Kirjautuminen sovellukseen t25 Testattavat kohdat Tärkeysluokka 1 ASE3.1 Käyttäjän tulee antaa oikea, olemassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana pystyäkseen kirjautumaan sisään sovellukseen. Väärillä tunnuksilla sovellukseen ei pysty kirjautumaan Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellusta. Käyttäjätili on luotu käyttäjän omaamalla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. Käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen oikean, olemassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Virheellisen käyttäjätunnuksen tai siihen kuulumattoman salasanan avulla sovellukseen ei pääse kirjautumaan Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja nettiyhteyden oletetaan toimivan. Sovellukseen ei tallenneta niin suuria tietomääriä kerralla, että esimerkiksi sähkö- tai yhteyskatkon aikana menetetyt tiedot aiheuttaisi suuren ongelman. Kirjautuminen sovellukseen sekä ohjelman toipuminen selainyhteyden katkeamisesta t24 Testattavat kohdat ASE3

22 Tärkeysluokka 1 Käyttäjän ollessa kirjautuneena sovellukseen, yllättävän selainyhteyshäiriön jälkeen käyttäjän kirjautuu uudestaan sisään ja jatkaa käyttöä normaalisti Käyttäjä on kirjautuneena sovellukseen. - Käyttäjä pystyy jatkamaan sovelluksen normaalia käyttöä yhteyskatkon jälkeen 8.8. Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä ei ole tarpeen testata pienen käyttäjämäärän takia Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovelluksen testaus on automatisoitu, joten kun sovellukseen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan uudestaan. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jo olemassa olevien testitapausten syötteet ym. vastaavat muokattuja / korjattuja. Tulevaisuudessa asiakas vastaa sovelluksen regressiotestauksesta Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa tai asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu huomioon käyttöliittymää ja sen toiminnallisuutta suunniteltaessa. Käytettävyyttä on kuitenkin tarpeellista testata, sillä 1. kehittäjät ovat projektin loppupuolella käytännössä sokeita huomaamaan ohjelmiston käytettävyysvirheitä 2. ohjelmiston käytettävyys on luonnollisestikin sen käyttämisen kannalta kenties tärkein ominaisuus. Polku-projektin kohdalla käytettävyyden testaus on muodostuu kuitenkin hankalaksi, sillä ohjelmisto on tarkoitettu tiettyä spesifiä tarkoitusta varten ja vain muutaman tehtävään harjaantuneen työntekijän käyttöön. Kontekstia (käyttötapauksia, käytön syitä jne.) voi olla hankala jäljitellä testihenkilöillä, jotka eivät ole tottuneet tekemään vastaavanlaisia toimintoja arkipäivinään. Käytettävyys tullaan testaamaan heuristisella arvioinnilla, jonka suorittaa käytettävyysryhmän edustaja, joka ei ole ollut projektin kehittelyssä mukana. Arvioijalle tullaan antamaan kuva siitä kuinka ohjelmistoa tullaan loppukäytössä käyttämään. On myös mahdollista, että ryhmä tarjoaa asiakkaalle nipun testitehtäviä tai kokonaisen testirungon, jotta hän voi itse tehdä kevyehkön käytettävyystestin loppukäyttäjillä. Testit tullaan tekemään kun tarpeeksi suuri osa ohjelmasta on valmis. Asiakas on ilmaissut testien testauksen tarpeellisuudesta ja raportin hyödyllisyydestä, joten testit tullaan tekemään, vaikkei ohjelma olisi täysin valmis.

23 8.12. Erikoisia tapauksia Testataan toimivuus erikoisilla ja virheellisillä syötteillä.

24 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1. Hyväksymiskriteerit Testit hyväksytään, kun hyväksymistesti on mennyt läpi kaksi kertaa puhtaalla tulosteella eli ilman virheitä Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus hylätään jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen eli itse testitapauksessa havaitaan virhe. Kerran hylättyä testitapausta ei käytetä seuraavilla testikierroksilla. Jos testisuunnitelmassa mainittua testitapauksen kuvaamaa toiminnallisuutta ei olekaan toteutettu tai jos testaussuunnitelman tekijä on ymmärtänyt toiminnallisuuden tai testitapauksen tarkoituksen väärin, testitapaus hylätään. Jos testitapaus hylätään, se kuitenkin jätetään testaussuunnitelmaan ja merkitään maininnalla hylätty. Selitetään lyhyesti miksi testitapaus on hylätty. Vaikka testitapaus hylätään, ei sitä myöskään poisteta testiraportista. Testitapaus merkataan hylätty merkinnällä, lisäksi laitetaan viite testaussuunnitelman kohtaan, missä on selitetty miksi testitapaus on hylätty. Mikäli testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voi testauspäällikkö hylätä testaajan tietyn testikierroksen testaustulokset. Tällöin on hyvä vaihtaa testauksen suorittaja. Tämä on kuitenkin äärimmäinen toimenpide Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti jos huomataan laitteistosta tai ohjelmistosta aiheutuva ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuudessaan, pienistä virheistä välittämättä (tarkastellaan testauksen lopuksi). Testaus voidaan kuitenkin keskeyttää tilapäisesti jos huomataan jokin isompi virhe, joka aiheuttaa välitöntä muutospainetta. Testausta jatketaan, kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös jos testauksessa huomataan testausta haittaava määrä virheitä. Keskeytetään testaus siksi aikaa, että siihen asti löytyneet viat korjataan. Testauksen keskeyttämisestä päättää testaaja Testauksen jatkaminen sovelluksen ohjelmoijat informoivat testaajaa siitä, että ongelma on korjattu ja testausta voidaan jatkaa. Kun testausta keskeytyksen jälkeen jatketaan, testi voidaan aloittaa siitä testin kohdasta, mihin asti on tullut virheetön testitulos. Jos keskeytyksen aikana sovellukseen toimintaan on tehty muutoksia, suoritetaan koko testikierros alusta Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun testauskierroksella kaikki testitapaukset on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Jos testauksen aikana ilmenee testausta häiritsevä tekninen ongelma tai sovelluksesta johtuva testausta haittaava virhe, joita ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti (testaajan aikataulusta riippuen), testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamisesta päättää testaaja.

25 Testaus lopetetaan kun hyväksymistestauksessa n saatu kaksi puhdasta testikierrosta. Testaus lopetetaan projektityö kurssin päättyessä, vaikka siihen mennessä ei olisikaan saatu kahta puhdasta testikierrosta hyväksymistestauksessa. Testaus lopetetaan, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen projektityö kurssin loppumista tai sovelluksen valmistumista. Testauksen lopettamisesta päättää testauspäällikkö 9.6. Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

26 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Testaukseen liittyviä riskejä ovat seuraavat: Vaatimusten muutokset Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Toimintojen toiminta ei vastaa vaatimuksia Testitietokannan data ei vastaa oikeaa dataa Testauksessa käytetään vääriä ohjelmaversioita Resurssien riittämättömyys Aikataulu ongelmat Riskianalyysi Seuraava taulukko sisältää testauksen riskianalyysin; testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmeportaisella asteikolla: 1 epätodennäköinen 2 mahdollinen 3 todennäköinen Riskin vakavuutta on arvioitu samoin kolmiportaisella asteikolla: 1 epäoleellinen 2 haitallinen 3 tuhoisa Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusten muutokset Vaatimusten muutoksia ja uusia vaatimuksia hyväksytään vain mikäli niiden toteuttamiseen ja testaamiseen jää aikaa. Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Jos koko sovelluksen toteuttamiseen ei riitä aikaa, sovelluksen keskeisimmät toiminnot toteutetaan ensin. Vaatimusmäärittelyn uudelleen läpikäynti asiakkaan kanssa. Yritetään parannella sovellusta

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) 2 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet 5 2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, ADMIN i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 2 DOKUMENTIN VERSIOT 4 Jakelu 4 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Testausraportti v.1.3

Testausraportti v.1.3 Testausraportti v.1.3 HeTLi Helsinki 24.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/7 Kurssi Projektiryhmä Asiakas Johtoryhmä Kotisivu 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Testaussuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 14.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testaussuunnitelma Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 15.11.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Hirviö Testausraportti I2

Hirviö Testausraportti I2 Hirviö Testausraportti I2 Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Järjestelmätestaus.................................

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Testiraportti - Koordinaattieditori

Testiraportti - Koordinaattieditori Testiraportti - Koordinaattieditori Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 3.1 22.03.02 Ville Vaittinen T3 vaiheen 1. testattava editori Sisällysluettelo 1. Testien suoritus... 3 2. Testitapaukset... 4 2.1 Uuden

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma ALEA-Sovellusprojekti Testaussuunnitelma Arto Hankaniemi Timo Holopainen Joni Kivinen Riku Kuismanen Versio: 1.0 Julkinen 8. toukokuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit

COTOOL dokumentaatio Testausdokumentit Table of Contents Testausraportti.............................................................................. 1 1 Tiivistelmä...............................................................................

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Kuopio

Testaussuunnitelma Kuopio Testaussuunnitelma Kuopio Kuopio, Testaussuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 29.11.2001 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Matti Peltomäki Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Testitapaukset...5 3.1 Ohjelma-ajan lukeminen...5 3.2 Koordinaattidatan lukeminen...5 3.3 Lähetysajan

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Testaussuunnitelma D/968/240.20/2017 Tampere3 HR-tietojärjestelmä/käytettävyyssuunnitelma ja - testaus

Testaussuunnitelma. Testaussuunnitelma D/968/240.20/2017 Tampere3 HR-tietojärjestelmä/käytettävyyssuunnitelma ja - testaus Testaussuunnitelma Toiminimi Nina Flink PL 4 37501 Lempäälä Y-tunnus 2281388-9 www.ninaflink.com Sisältö Testaussuunnitelma... 3 Projektitiimi... 4 Testausjärjestelyt... 5 Testauksen tavoitteet... 5 Testausmenetelmät...

Lisätiedot