Testaussuunnitelma. Polku versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén."

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Polku versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Maria Hartikainen Maria Hartikainen Tekijät Muutosten syy Muutokset Raakaversio sisäistä katselmointia varten Testitapaukset valmiit - Testitapaukset, tekstin muokkaus, liitteenä testauspäiväkirja

3 Testaussuunnitelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin TESTAUSYMPÄRISTÖ Laitteisto (hw) Ohjelmisto (sw) Turvallisuus Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET Henkilöstö Koulutus, tiedot ja taidot VASTUUALUEET Integrointitestausryhmä Järjestelmätestausryhmä Muu(t) testausryhmä(t) VAADITTAVA TULOSAINEISTO ERIKOISOMINAISUUKSIA Ominaisuudet joita ei testata TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY Tehtäväjärjestys Testattavat osat Testitapausluokat ja virheluokat Menetelmät ja tekniikat Kattavuus ja toistot Rajoitukset TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) Tietokannan testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Käyttöliittymän testaus Tietojen selausnäkymä Liittymien ja rajapintojen testaus Tulostustoimintojen testaus Turvallisuuden testaus Toipumisen (elpymisen) testaus Suorituskyvyn testaus Regressiotestaus Asennus ja poisto Käytettävyyden testaus Erikoisia tapauksia TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ Hyväksymiskriteerit Hylkäämiskriteerit Testauksen keskeyttäminen Testauksen jatkaminen Testauksen lopettaminen...24

4 9.6. Koodin hylkääminen TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Riskianalyysi AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ Testauksen analyysi Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Koko testauksen hyväksyntä LIITTEET...30

5 1. JOHDANTO 1.1. ja kattavuus Dokumentti sisältää Polku sovelluksen testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektiryhmän sekä asiakkaan käyttöön, kuvaamaan testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö sekä testitapaukset. Sovellus pyritään testaamaan mahdollisimman kattavasti, keskittyen kuitenkin ohjelman eri osien toiminnallisuuteen Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja - projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa Määritelmät, termit ja lyhenteet SeleniumHQ Web-sovelluksien automatisoituun testaukseen tarkoitettu työkalu Testitapaus - yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi - voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä tai testiryhmä - voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4. Viitteet Polku-projektia koskevat aikaisemmat dokumentit SelenuimHQ testaustyökalu Helka ry (asiakkaan kotisivut) Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin 1. luvussa kerrotaan dokumentin tarkoituksesta sekä itse testaukseen liittyvästä sovelluksesta. Dokumentin 2. luvussa kerrotaan testausympäristöstä; ohjelmista, laitteista ym. Dokumentin 3. luvussa käsitellään testausryhmää ja testauksen suorittavien henkilöiden esitietovaatimuksia. Dokumentin 4. luvussa eritellään paremmin eri testausosien vastuuhenkilöt

6 Dokumentin 5. luvussa kerrotaan, mitä tulosaineistoa testauksista vaaditaan Dokumentin 6. luvussa esitellään ohjelman erikoisosat joita ei oteta testauksessa huomioon Dokumentin 7. luvussa käydään läpi testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely Dokumentin 8. luvussa luetellaan kaikki testitapaukset yksitellen Dokumentin 9. luvussa kerrotaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä Dokumentin 10. luvussa käsitellään testaukseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa Dokumentin 11. luvussa on suunniteltu ja arvioitu testauksen suorittamisen aikataulua sekä sen suorittamiseen vaadittavaa aikaa Dokumentin 12. luvussa analysoidaan testausta sekä kerrotaan testauksen hyväksymisestä Liitteet 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ 2.1. Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan pääasiallisesti yhdellä tietokoneella, tarvittaessa testaukseen käytetään eri ryhmäläisten tietokoneita tai Tampereen yliopiston mikroluokkien tietokoneita. Erityisiä laitevaatimuksia ei ole, mikä tahansa tavanomainen verkkoon liitetty työasema riittää. Projekti on web-sovellus, joten testauskoneella ei tarvita kiintolevytilaa. Testauksessa tarvitaan myös tulostinta Ohjelmisto (sw) Testitietokoneella tulee olla uusin tai lähes uusin versio yleisimmistä web-selaimista (Firefox 3.6, Internet Explorer 8 ja Opera 10.10). Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimen käyttöön. Testaaja vastaa vaadittujen ohjelmien asentamisesta testauskoneelle Turvallisuus Testausta varten luodaan testi-käyttäjätunnus. Testauksen jälkeen tunnus poistetaan käytöstä. Testauksessa käytetään syötedatana asiakkaan antamaa esimerkkidataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testidata tallennetaan säännöllisesti, jotta ongelmatapauksessa aiempi testidata ei katoa. Testaus ei vaadi muiden ohjelmien tai laitteistojen sulkemista tai irtikytkemistä. Testaus ei vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa käytetään apuna web-sovelluksien automaattiseen testaukseen tarkoitettua SeleniumHQ testaustyökalua. Ohjelman avulla testitapaukset ja testidata tallennetaan eri testauskertoja varten.

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1. Henkilöstö Testauspäällikkönä toimii projektiryhmän toinen projektipäällikkö Antti Jämsén. Testauspäällikkö vastaa siitä, että testien suoritus onnistuu tässä dokumentissa kuvatulla tavalla. Testauspäällikkö toimii apuna, jos testauksena ilmenee ongelmia. Pääasiallisena testaajana toimii Maria Hartikainen. Tarvittaessa myös muut projektiryhmänjäsenet osallistuvat testaukseen. Testauspäällikön tai muun projektiryhmän ei tarvitse olla paikalla testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Asiakkaan testaushenkilöstö tulee olemaan mukana testauksessa joillakin testikierroksilla Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee osata tarvittaessa asentaa testausympäristöön vaadittavat ohjelmat. Testaajan tulee osata käyttää testaustyökalua. Projektiryhmän taholta ei tarjota erillistä koulutusta testaukseen tai siihen tarvittaviin työkaluihin.

8 4. VASTUUALUEET Koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun. Testauksen suorittaa pääasiallisesti Maria Hartikainen, mutta myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen tarvittaessa. Testauksen vastuuhenkilönä toimii testauspäällikkö Antti Jämsén, joka vastaa testauksen tarkastamisesta ja testien suunnitelman mukaisesta suorittamisesta. Testauksessa ilmitulleiden virhetilanteiden selvittämiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääasialliset ohjelmoijat Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan käytännössä jo samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoivansa osan toimivuuteen. Tarvittaessa osia voidaan testata ristiin, ohjelmoijat voivat testata toistensa toteuttamia osioita ja toiminnallisuuksia. Testaushenkilön puolelta integraatiotestausta suoritetaan heti, kun sovelluksen testattavia osia valmistuu Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiallisesti yksi testaushenkilö. Uusinta testauskierroksilla testaukseen voi osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet Muu(t) testausryhmä(t) Terhi Vilkman, Anna Kanervo ja Ilari Kajaste toimivat asiakkaan testaushenkilöstönä. Asiakkaan puolelta keskitytään erityisesti käytettävyyden sekä toiminnallisuuden testaukseen. Asiakas myös tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Testiraporttiin täytetään kunkin testitapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista lisätään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli löytyy liitteestä (kohta 13).

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA 6.1. Ominaisuudet joita ei testata Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Ohjelman muistinhallintaa tai suorituskykyä ei testata, koska ne eivät ole oleellinen osa sovelluksen toiminnallisuutta. Sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska tietoturva on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. Suuria samanaikaisia käyttäjämääriä ei testata, koska sovellus tulee vain muutaman henkilön käyttöön.

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1. Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 olevassa järjestyksessä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja myöhemmillä testauskierroksilla myös virheellisillä ja väärillä syötteillä Testattavat osat Kullakin testauskierroksella testataan sovelluksen sillä hetkellä viimeisin versio. Testataan sovelluksen seuraavat kokonaisuudet: Tietojen selausnäkymä Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto Kokonaisuuksien lisäys, muokkaus, poisto ja listaaminen Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tapahtumien liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöt näkymä: henkilöiden lisäys, muokkaus ja poisto) Tahot näkymä: tahojen lisäys, muokkaus ja poisto) Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista Pikahaku: hakutulosten listaaminen hakutulokset-näytössä Käyttäjän sisäänkirjautumis-mekanismi Juttujen lisäys, muokkaus ja poisto tahoista 7.3. Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. Korkea Sovellusta ei voi käyttää jos testiä ei läpäistä 2. Normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä 3. Matala Testin läpäisy on suotavaa Virheluokat:

12 Vakavuusluokka Selite A. Kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnan B. Haitallinen Toiminto toimii väärin C. Kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan 7.4. Menetelmät ja tekniikat Testausta varten tehdään testi-käyttäjätunnus. Testauksessa käytetään apuna SeleniumHQ testaustyökalua. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli testissä suoritetaan sovelluksella normaalisti suoritettavia tehtäviä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja sitten väärillä ja virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa esiintyvät virheet tulee aina pyrkiä toistamaan, jotta voidaan varmistua, että virhe aiheutui juuri kyseisen testitapauksen suorituksesta. Jokaisella testikierroksella suoritetaan kaikki testitapahtumat. Testit koostuvat erillisistä testitapahtumista sekä testipoluista, joilla testataan montaa eri toiminnallisuutta peräkkäin. Testitapahtumat ja polut ovat joka testikierroksella samat. Näitä kuitenkin päivitetään jos ohjelman osia muutetaan. Virhetilanteista ilmoitetaan sovelluksen pääasiallisille ohjelmoijille. Tarvittavin väliajoin pidetään myös koodikatselmointeja, joihin osallistuu koko projektiryhmä. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa ruudunkaappauskuva, joka liitetään testiraporttiin. Testausta tulisi suorittaa niin kauan kuin sovellus toimii tavoitteiden mukaisesti eli testikierros menee puhtaasti läpi. Lopuksi suoritetaan hyväksymistestaus, jonka tuloksena tulee olla puhtaasti läpi mennyt testikierros Kattavuus ja toistot Jos testauksen tuloksena on virheellinen toiminta, testi toistetaan ainakin kahdesti. Näin todennetaan että virhe johtui juuri kyseisen testitapauksen suorittamisesta eikä se ole vain satunnainen virhe. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Sovelluksen 1. tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja testataan kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testi on mentävä hyväksyttävästi läpi kaksi kertaa Rajoitukset Ainoat rajoitukset johtuvat testaajan työ- ja luentoajoista.

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1. Tietokannan testaus Tietokannan toimintaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osia ei testata Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Testataan että ohjelman eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi testataan, että ohjelmaan on mahdollisuus syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Ohjelman kielisyyttä ei testata, koska sovellusta käytetään vain suomen kielellä. Ergonomiaa tai selkeyttä ei erityisesti testata Tietojen selausnäkymä Projektin luonti, listaus ja muokkaus t1 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.1, SEL1.PRO1.2, SEL1.PRO1.3 Tärkeysluokka 1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden projektin ja lisäämään sen tietokantaan. Tämän jälkeen projekti näkyy projektilistauksessa. Käyttäjä pystyy muokkaamaan projektia, jonka jälkeen projektin tiedoissa näkyy muokatut tiedot. testi_projekti, testausta varten, 2 Käyttäjän luoma projekti näkyy listauksissa muokatuilla tiedoilla. Kokonaisuuden luonti ja listaus t2 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.1, SEL1.KOK1.4 Käyttäjä pystyy luomaan uuden kokonaisuuden projektiin sekä muokkaamaan sen tietoja. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti

14 testi_kokonaisuus, testaa Käyttäjä on lisännyt uuden kokonaisuuden projektiin, ja se näkyy kokonaisuuksien listauksessa. Haku ja kokonaisuuden muokkaus t3 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.2, HAK1.1 Käyttäjä pystyy hakemaan tietokannassa olemassa olevaa tietoa, ja listaamaan hakutulokset. Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa kokonaisuutta. Tietokannassa on ainakin yksi kokonaisuus. testi_kokonaisuus, 2 Käyttäjä näkee hakutulos listauksen hakusanaan perustuen. Käyttäjä pystyy muokkaamaan kokonaisuutta, ja muutokset näkyvät kokonaisuuden tiedoissa. Kokonaisuuden liittäminen projektiin t4 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.1 Käyttäjä pystyy liittämään olemassa olevan kokonaisuuden projektiin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti sekä kokonaisuus. Käyttäjän valitsema kokonaisuus näkyy listattuna projektin alle. Kokonaisuuden liitoksen poisto projektista t5 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.2 Käyttäjä pystyy purkamaan kokonaisuuden ja projektin liitoksen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja kokonaisuus, jotka ovat liitetty

15 Projektin ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman luonti, listaus sekä liittäminen kokonaisuuteen t6 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.1, SEL1.TAP1.4, SEL1.TAP2.1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tapahtuman, joka näkyy projektin tapahtumien listauksessa. Käyttäjä pystyy liittämään tapahtuman kokonaisuuteen. Tietokannassa on ainakin yksi projekti ja yksi kokonaisuus. testi_tapahtuma, , testi, testi, testi, 1 Käyttäjä näkee luomansa tapahtuman tapahtumien listauksessa ja pystyy liittämään sen kokonaisuuteen. Tapahtuman liitoksen poisto kokonaisuudesta t7 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.2 Käyttäjä pystyy poistamaan tapahtuman liitoksen kokonaisuudesta Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti, kokonaisuus sekä tapahtuma. Tapahtuma on liitetty kokonaisuuteen. Tapahtuman ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman muokkaus ja liittäminen projektiin t8 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.2, SEL1.TAP2.4 Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa tapahtumaa, ja liittää tapahtuman projektiin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma ja projekti. Käyttäjän tapahtumaan tekemät muutokset näkyvät tapahtuman tiedoissa. Tapahtuma on liitetty projektiin.

16 Tapahtuman poisto projektista t9 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa tapahtuman ja projektin välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja tapahtuma. Tapahtuma on liitetty projektiin. Tapahtuman ja projektin välinen liitos on poistettu, eikä tapahtuma näy projektin alla. Jutun luominen ja listaus t10 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.1, SEL1.JUT1.4 - Käyttäjä pystyy luomaan jutun ja näkee olemassa olevat jutut listattuina , testi, testi, testi Käyttäjä luoma juttu näkyy juttujen listauksessa. Jutun muokkaus t11 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.2 Käyttäjä voi muokata jo olemassa olevaa juttua. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät jutun tiedoissa. Henkilön lisäys, listaus ja liittäminen tapahtumaan t12 Testattavat kohdat TOI6.1, TOI6.2, SEL1.TOI9.1

17 Käyttäjä pystyy lisäämään uuden henkilön, ja luotu henkilö näkyy listauksissa. Käyttäjä pystyy liittämään henkilön tapahtumaan ja lisäämään henkilölle roolin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma. testi_henkilö, th, , testi Käyttäjän luoma henkilö tietoineen näkyy sovelluksessa, henkilöiden listauksessa sekä tapahtumaan liitettynä. Tahon lisäys ja listaus t13 Testattavat kohdat TOI1.1, TOI1.2 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tahon, joka näkyy listauksissa. - Käyttäjän luoma taho tietoineen näkyy sovelluksessa ja tahojen listauksessa. Henkilön muokkaus, henkilön liitoksen poistaminen tapahtumasta ja henkilön liittäminen tahoon t14 Testattavat kohdat TOI6.3, SEL1.TOI9.2, TOI7.1, Käyttäjä pystyy muokkaamaan jo olemassa olevan henkilön tietoja sekä poistamaan liitoksen henkilön ja tapahtuman välillä sekä liittämään henkilön tahoon Tietokannassa on olemassa ainakin yksi henkilö sekä taho. Henkilön ja tapahtuman välillä on liitos. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät henkilön tiedoissa. Henkilön ja tapahtuman välistä liitosta ei ole, sen sijaan henkilö on liitetty tahoon, ja se näkyy tahon alla listattuna. Tahon muokkaus, henkilön poistaminen tahosta sekä tahon liittäminen tapahtumaan t15 Testattavat kohdat TOI1.3, TOI7.2, SEL1.TOI2.1 Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa tahoa.

18 Käyttäjä pystyy poistamaan henkilön ja tahon välisen liitoksen sekä liittämään tahon tapahtumaan Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, henkilö sekä tapahtuma. Henkilön ja tahon välille on muodostettu liitos. Käyttäjän tahoon tekemät muutokset näkyvät oikein. Tahon ja henkilön välinen liitos on poistettu, ja taho on liitetty tapahtumaan. Tahon näkyy tapahtuman alla listattuna. Tahon poistaminen tapahtumasta ja tahon liittäminen kokonaisuuteen t16 Testattavat kohdat SEL1.TOI2.2, SEL1.TOI3.1 Käyttäjä pystyy purkamaan liitoksen tahon ja tapahtuman välillä sekä liittämään tahon kokonaisuuteen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, tapahtuma ja kokonaisuus. Taho on liitetty tapahtumaan. Tahon ja tapahtuman välinen liitos on poistettu. Taho on liitetty kokonaisuuteen ja taho näkyy kokonaisuuden alle listattuna. Tahon poistaminen kokonaisuudesta t17 Testattavat kohdat SEL1.TOI3.2 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan tahon ja kokonaisuuden välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho ja kokonaisuus. Taho ja kokonaisuus on liitetty Tahon ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu, eikä taho näy kokonaisuuden alla listattuna Henkilön poisto t18 Testattavat kohdat TOI6.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan sovelluksessa olemassa olevan

19 henkilön Tietokannassa on ainakin yksi henkilö Henkilö ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tahon poisto t19 Testattavat kohdat TOI1.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan jo olemassa olevan tahon ja sen tiedot Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho Taho ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Jutun poisto t20 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa olemassa olevan jutun. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu Juttu on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tapahtuman poisto t21 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.3 Tärkeysluokka 3 Poistaa tapahtuman tietokannasta Tietokannassa on ainakin yksi tapahtuma. Tapahtuma on poistettu, eikä sitä näy listauksissa ym. Kokonaisuuden poisto

20 t22 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.3 Tärkeysluokka Poistetaan tietokannassa oleva kokonaisuus Tietokannassa on olemassa ainakin yksi kokonaisuus Kokonaisuus on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Projektin poisto t23 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.4 Käyttäjä pystyy poistamaan olemassa olevan projektin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti. Projekti on poistettu tietokannasta, eikä se näy listauksissa ym Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata Tulostustoimintojen testaus Projektien listausnäkymän tulostaminen t26 Testattavat kohdat Käyttäjä on listannut projektit. Käyttäjä haluaa tulostaa näkymän / listauksen. Projektit on listattuna. Tulostin on liitetty tietokoneeseen. Käyttäjä pystyy tulostamaan projektien listauksen. Tahon tiedoissa valinnan tulostaminen t27

21 Testattavat kohdat Käyttäjä tulostaa haluamansa valinnan tekstistä. Käyttäjä on kirjautunut sovellukseen. Tietokone on yhdistetty tulostimeen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho. Käyttäjä pystyy tulostamaan valitsemansa osan tahon tiedoista Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten testauksessa ei oteta turvallisuusasioita huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. Kirjautuminen sovellukseen t25 Testattavat kohdat Tärkeysluokka 1 ASE3.1 Käyttäjän tulee antaa oikea, olemassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana pystyäkseen kirjautumaan sisään sovellukseen. Väärillä tunnuksilla sovellukseen ei pysty kirjautumaan Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellusta. Käyttäjätili on luotu käyttäjän omaamalla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. Käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen oikean, olemassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Virheellisen käyttäjätunnuksen tai siihen kuulumattoman salasanan avulla sovellukseen ei pääse kirjautumaan Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja nettiyhteyden oletetaan toimivan. Sovellukseen ei tallenneta niin suuria tietomääriä kerralla, että esimerkiksi sähkö- tai yhteyskatkon aikana menetetyt tiedot aiheuttaisi suuren ongelman. Kirjautuminen sovellukseen sekä ohjelman toipuminen selainyhteyden katkeamisesta t24 Testattavat kohdat ASE3

22 Tärkeysluokka 1 Käyttäjän ollessa kirjautuneena sovellukseen, yllättävän selainyhteyshäiriön jälkeen käyttäjän kirjautuu uudestaan sisään ja jatkaa käyttöä normaalisti Käyttäjä on kirjautuneena sovellukseen. - Käyttäjä pystyy jatkamaan sovelluksen normaalia käyttöä yhteyskatkon jälkeen 8.8. Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä ei ole tarpeen testata pienen käyttäjämäärän takia Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovelluksen testaus on automatisoitu, joten kun sovellukseen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan uudestaan. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jo olemassa olevien testitapausten syötteet ym. vastaavat muokattuja / korjattuja. Tulevaisuudessa asiakas vastaa sovelluksen regressiotestauksesta Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa tai asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu huomioon käyttöliittymää ja sen toiminnallisuutta suunniteltaessa. Käytettävyyttä on kuitenkin tarpeellista testata, sillä 1. kehittäjät ovat projektin loppupuolella käytännössä sokeita huomaamaan ohjelmiston käytettävyysvirheitä 2. ohjelmiston käytettävyys on luonnollisestikin sen käyttämisen kannalta kenties tärkein ominaisuus. Polku-projektin kohdalla käytettävyyden testaus on muodostuu kuitenkin hankalaksi, sillä ohjelmisto on tarkoitettu tiettyä spesifiä tarkoitusta varten ja vain muutaman tehtävään harjaantuneen työntekijän käyttöön. Kontekstia (käyttötapauksia, käytön syitä jne.) voi olla hankala jäljitellä testihenkilöillä, jotka eivät ole tottuneet tekemään vastaavanlaisia toimintoja arkipäivinään. Käytettävyys tullaan testaamaan heuristisella arvioinnilla, jonka suorittaa käytettävyysryhmän edustaja, joka ei ole ollut projektin kehittelyssä mukana. Arvioijalle tullaan antamaan kuva siitä kuinka ohjelmistoa tullaan loppukäytössä käyttämään. On myös mahdollista, että ryhmä tarjoaa asiakkaalle nipun testitehtäviä tai kokonaisen testirungon, jotta hän voi itse tehdä kevyehkön käytettävyystestin loppukäyttäjillä. Testit tullaan tekemään kun tarpeeksi suuri osa ohjelmasta on valmis. Asiakas on ilmaissut testien testauksen tarpeellisuudesta ja raportin hyödyllisyydestä, joten testit tullaan tekemään, vaikkei ohjelma olisi täysin valmis.

23 8.12. Erikoisia tapauksia Testataan toimivuus erikoisilla ja virheellisillä syötteillä.

24 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1. Hyväksymiskriteerit Testit hyväksytään, kun hyväksymistesti on mennyt läpi kaksi kertaa puhtaalla tulosteella eli ilman virheitä Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus hylätään jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen eli itse testitapauksessa havaitaan virhe. Kerran hylättyä testitapausta ei käytetä seuraavilla testikierroksilla. Jos testisuunnitelmassa mainittua testitapauksen kuvaamaa toiminnallisuutta ei olekaan toteutettu tai jos testaussuunnitelman tekijä on ymmärtänyt toiminnallisuuden tai testitapauksen tarkoituksen väärin, testitapaus hylätään. Jos testitapaus hylätään, se kuitenkin jätetään testaussuunnitelmaan ja merkitään maininnalla hylätty. Selitetään lyhyesti miksi testitapaus on hylätty. Vaikka testitapaus hylätään, ei sitä myöskään poisteta testiraportista. Testitapaus merkataan hylätty merkinnällä, lisäksi laitetaan viite testaussuunnitelman kohtaan, missä on selitetty miksi testitapaus on hylätty. Mikäli testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voi testauspäällikkö hylätä testaajan tietyn testikierroksen testaustulokset. Tällöin on hyvä vaihtaa testauksen suorittaja. Tämä on kuitenkin äärimmäinen toimenpide Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti jos huomataan laitteistosta tai ohjelmistosta aiheutuva ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuudessaan, pienistä virheistä välittämättä (tarkastellaan testauksen lopuksi). Testaus voidaan kuitenkin keskeyttää tilapäisesti jos huomataan jokin isompi virhe, joka aiheuttaa välitöntä muutospainetta. Testausta jatketaan, kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös jos testauksessa huomataan testausta haittaava määrä virheitä. Keskeytetään testaus siksi aikaa, että siihen asti löytyneet viat korjataan. Testauksen keskeyttämisestä päättää testaaja Testauksen jatkaminen sovelluksen ohjelmoijat informoivat testaajaa siitä, että ongelma on korjattu ja testausta voidaan jatkaa. Kun testausta keskeytyksen jälkeen jatketaan, testi voidaan aloittaa siitä testin kohdasta, mihin asti on tullut virheetön testitulos. Jos keskeytyksen aikana sovellukseen toimintaan on tehty muutoksia, suoritetaan koko testikierros alusta Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun testauskierroksella kaikki testitapaukset on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Jos testauksen aikana ilmenee testausta häiritsevä tekninen ongelma tai sovelluksesta johtuva testausta haittaava virhe, joita ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti (testaajan aikataulusta riippuen), testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamisesta päättää testaaja.

25 Testaus lopetetaan kun hyväksymistestauksessa n saatu kaksi puhdasta testikierrosta. Testaus lopetetaan projektityö kurssin päättyessä, vaikka siihen mennessä ei olisikaan saatu kahta puhdasta testikierrosta hyväksymistestauksessa. Testaus lopetetaan, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen projektityö kurssin loppumista tai sovelluksen valmistumista. Testauksen lopettamisesta päättää testauspäällikkö 9.6. Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

26 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Testaukseen liittyviä riskejä ovat seuraavat: Vaatimusten muutokset Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Toimintojen toiminta ei vastaa vaatimuksia Testitietokannan data ei vastaa oikeaa dataa Testauksessa käytetään vääriä ohjelmaversioita Resurssien riittämättömyys Aikataulu ongelmat Riskianalyysi Seuraava taulukko sisältää testauksen riskianalyysin; testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmeportaisella asteikolla: 1 epätodennäköinen 2 mahdollinen 3 todennäköinen Riskin vakavuutta on arvioitu samoin kolmiportaisella asteikolla: 1 epäoleellinen 2 haitallinen 3 tuhoisa Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusten muutokset Vaatimusten muutoksia ja uusia vaatimuksia hyväksytään vain mikäli niiden toteuttamiseen ja testaamiseen jää aikaa. Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Jos koko sovelluksen toteuttamiseen ei riitä aikaa, sovelluksen keskeisimmät toiminnot toteutetaan ensin. Vaatimusmäärittelyn uudelleen läpikäynti asiakkaan kanssa. Yritetään parannella sovellusta

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Testaussuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Testaussuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 14.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 TESTAUSSUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 2 DOKUMENTIN VERSIOT 4 Jakelu 4 1. JOHDANTO 5 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 5 1.2. Tuote 5 1.3. Määritelmät, termit ja lyhenteet 5 1.4. Viitteet

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testaussuunnitelma. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testaussuunnitelma Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 15.11.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Hirviö Testausraportti I2

Hirviö Testausraportti I2 Hirviö Testausraportti I2 Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Järjestelmätestaus.................................

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma

ALEA-Sovellusprojekti. Testaussuunnitelma ALEA-Sovellusprojekti Testaussuunnitelma Arto Hankaniemi Timo Holopainen Joni Kivinen Riku Kuismanen Versio: 1.0 Julkinen 8. toukokuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Kuopio

Testaussuunnitelma Kuopio Testaussuunnitelma Kuopio Kuopio, Testaussuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 29.11.2001 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Matti Peltomäki Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/~jekahkon/wclique/testplan.pdf WCLIQUE Ohjelmistoprojekti WCLIQUE_TP Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008 Kuntokirjuri Testausraportti Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.1 16.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Erkki Pesonen Opponoiva ryhmä 1 Kuopion

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot