Testaussuunnitelma. Polku versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén."

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Polku versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Maria Hartikainen Maria Hartikainen Tekijät Muutosten syy Muutokset Raakaversio sisäistä katselmointia varten Testitapaukset valmiit - Testitapaukset, tekstin muokkaus, liitteenä testauspäiväkirja

3 Testaussuunnitelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin TESTAUSYMPÄRISTÖ Laitteisto (hw) Ohjelmisto (sw) Turvallisuus Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET Henkilöstö Koulutus, tiedot ja taidot VASTUUALUEET Integrointitestausryhmä Järjestelmätestausryhmä Muu(t) testausryhmä(t) VAADITTAVA TULOSAINEISTO ERIKOISOMINAISUUKSIA Ominaisuudet joita ei testata TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY Tehtäväjärjestys Testattavat osat Testitapausluokat ja virheluokat Menetelmät ja tekniikat Kattavuus ja toistot Rajoitukset TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) Tietokannan testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Käyttöliittymän testaus Tietojen selausnäkymä Liittymien ja rajapintojen testaus Tulostustoimintojen testaus Turvallisuuden testaus Toipumisen (elpymisen) testaus Suorituskyvyn testaus Regressiotestaus Asennus ja poisto Käytettävyyden testaus Erikoisia tapauksia TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ Hyväksymiskriteerit Hylkäämiskriteerit Testauksen keskeyttäminen Testauksen jatkaminen Testauksen lopettaminen...24

4 9.6. Koodin hylkääminen TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Riskianalyysi AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ Testauksen analyysi Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Koko testauksen hyväksyntä LIITTEET...30

5 1. JOHDANTO 1.1. ja kattavuus Dokumentti sisältää Polku sovelluksen testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektiryhmän sekä asiakkaan käyttöön, kuvaamaan testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö sekä testitapaukset. Sovellus pyritään testaamaan mahdollisimman kattavasti, keskittyen kuitenkin ohjelman eri osien toiminnallisuuteen Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja - projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa Määritelmät, termit ja lyhenteet SeleniumHQ Web-sovelluksien automatisoituun testaukseen tarkoitettu työkalu Testitapaus - yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi - voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä tai testiryhmä - voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4. Viitteet Polku-projektia koskevat aikaisemmat dokumentit SelenuimHQ testaustyökalu Helka ry (asiakkaan kotisivut) Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin 1. luvussa kerrotaan dokumentin tarkoituksesta sekä itse testaukseen liittyvästä sovelluksesta. Dokumentin 2. luvussa kerrotaan testausympäristöstä; ohjelmista, laitteista ym. Dokumentin 3. luvussa käsitellään testausryhmää ja testauksen suorittavien henkilöiden esitietovaatimuksia. Dokumentin 4. luvussa eritellään paremmin eri testausosien vastuuhenkilöt

6 Dokumentin 5. luvussa kerrotaan, mitä tulosaineistoa testauksista vaaditaan Dokumentin 6. luvussa esitellään ohjelman erikoisosat joita ei oteta testauksessa huomioon Dokumentin 7. luvussa käydään läpi testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely Dokumentin 8. luvussa luetellaan kaikki testitapaukset yksitellen Dokumentin 9. luvussa kerrotaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä Dokumentin 10. luvussa käsitellään testaukseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa Dokumentin 11. luvussa on suunniteltu ja arvioitu testauksen suorittamisen aikataulua sekä sen suorittamiseen vaadittavaa aikaa Dokumentin 12. luvussa analysoidaan testausta sekä kerrotaan testauksen hyväksymisestä Liitteet 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ 2.1. Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan pääasiallisesti yhdellä tietokoneella, tarvittaessa testaukseen käytetään eri ryhmäläisten tietokoneita tai Tampereen yliopiston mikroluokkien tietokoneita. Erityisiä laitevaatimuksia ei ole, mikä tahansa tavanomainen verkkoon liitetty työasema riittää. Projekti on web-sovellus, joten testauskoneella ei tarvita kiintolevytilaa. Testauksessa tarvitaan myös tulostinta Ohjelmisto (sw) Testitietokoneella tulee olla uusin tai lähes uusin versio yleisimmistä web-selaimista (Firefox 3.6, Internet Explorer 8 ja Opera 10.10). Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimen käyttöön. Testaaja vastaa vaadittujen ohjelmien asentamisesta testauskoneelle Turvallisuus Testausta varten luodaan testi-käyttäjätunnus. Testauksen jälkeen tunnus poistetaan käytöstä. Testauksessa käytetään syötedatana asiakkaan antamaa esimerkkidataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testidata tallennetaan säännöllisesti, jotta ongelmatapauksessa aiempi testidata ei katoa. Testaus ei vaadi muiden ohjelmien tai laitteistojen sulkemista tai irtikytkemistä. Testaus ei vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa käytetään apuna web-sovelluksien automaattiseen testaukseen tarkoitettua SeleniumHQ testaustyökalua. Ohjelman avulla testitapaukset ja testidata tallennetaan eri testauskertoja varten.

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1. Henkilöstö Testauspäällikkönä toimii projektiryhmän toinen projektipäällikkö Antti Jämsén. Testauspäällikkö vastaa siitä, että testien suoritus onnistuu tässä dokumentissa kuvatulla tavalla. Testauspäällikkö toimii apuna, jos testauksena ilmenee ongelmia. Pääasiallisena testaajana toimii Maria Hartikainen. Tarvittaessa myös muut projektiryhmänjäsenet osallistuvat testaukseen. Testauspäällikön tai muun projektiryhmän ei tarvitse olla paikalla testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Asiakkaan testaushenkilöstö tulee olemaan mukana testauksessa joillakin testikierroksilla Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee osata tarvittaessa asentaa testausympäristöön vaadittavat ohjelmat. Testaajan tulee osata käyttää testaustyökalua. Projektiryhmän taholta ei tarjota erillistä koulutusta testaukseen tai siihen tarvittaviin työkaluihin.

8 4. VASTUUALUEET Koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun. Testauksen suorittaa pääasiallisesti Maria Hartikainen, mutta myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen tarvittaessa. Testauksen vastuuhenkilönä toimii testauspäällikkö Antti Jämsén, joka vastaa testauksen tarkastamisesta ja testien suunnitelman mukaisesta suorittamisesta. Testauksessa ilmitulleiden virhetilanteiden selvittämiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääasialliset ohjelmoijat Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan käytännössä jo samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoivansa osan toimivuuteen. Tarvittaessa osia voidaan testata ristiin, ohjelmoijat voivat testata toistensa toteuttamia osioita ja toiminnallisuuksia. Testaushenkilön puolelta integraatiotestausta suoritetaan heti, kun sovelluksen testattavia osia valmistuu Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiallisesti yksi testaushenkilö. Uusinta testauskierroksilla testaukseen voi osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet Muu(t) testausryhmä(t) Terhi Vilkman, Anna Kanervo ja Ilari Kajaste toimivat asiakkaan testaushenkilöstönä. Asiakkaan puolelta keskitytään erityisesti käytettävyyden sekä toiminnallisuuden testaukseen. Asiakas myös tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Testiraporttiin täytetään kunkin testitapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista lisätään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli löytyy liitteestä (kohta 13).

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA 6.1. Ominaisuudet joita ei testata Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Ohjelman muistinhallintaa tai suorituskykyä ei testata, koska ne eivät ole oleellinen osa sovelluksen toiminnallisuutta. Sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska tietoturva on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. Suuria samanaikaisia käyttäjämääriä ei testata, koska sovellus tulee vain muutaman henkilön käyttöön.

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1. Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 olevassa järjestyksessä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja myöhemmillä testauskierroksilla myös virheellisillä ja väärillä syötteillä Testattavat osat Kullakin testauskierroksella testataan sovelluksen sillä hetkellä viimeisin versio. Testataan sovelluksen seuraavat kokonaisuudet: Tietojen selausnäkymä Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto Kokonaisuuksien lisäys, muokkaus, poisto ja listaaminen Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tapahtumien liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöt näkymä: henkilöiden lisäys, muokkaus ja poisto) Tahot näkymä: tahojen lisäys, muokkaus ja poisto) Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista Pikahaku: hakutulosten listaaminen hakutulokset-näytössä Käyttäjän sisäänkirjautumis-mekanismi Juttujen lisäys, muokkaus ja poisto tahoista 7.3. Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. Korkea Sovellusta ei voi käyttää jos testiä ei läpäistä 2. Normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä 3. Matala Testin läpäisy on suotavaa Virheluokat:

12 Vakavuusluokka Selite A. Kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnan B. Haitallinen Toiminto toimii väärin C. Kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan 7.4. Menetelmät ja tekniikat Testausta varten tehdään testi-käyttäjätunnus. Testauksessa käytetään apuna SeleniumHQ testaustyökalua. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli testissä suoritetaan sovelluksella normaalisti suoritettavia tehtäviä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja sitten väärillä ja virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa esiintyvät virheet tulee aina pyrkiä toistamaan, jotta voidaan varmistua, että virhe aiheutui juuri kyseisen testitapauksen suorituksesta. Jokaisella testikierroksella suoritetaan kaikki testitapahtumat. Testit koostuvat erillisistä testitapahtumista sekä testipoluista, joilla testataan montaa eri toiminnallisuutta peräkkäin. Testitapahtumat ja polut ovat joka testikierroksella samat. Näitä kuitenkin päivitetään jos ohjelman osia muutetaan. Virhetilanteista ilmoitetaan sovelluksen pääasiallisille ohjelmoijille. Tarvittavin väliajoin pidetään myös koodikatselmointeja, joihin osallistuu koko projektiryhmä. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa ruudunkaappauskuva, joka liitetään testiraporttiin. Testausta tulisi suorittaa niin kauan kuin sovellus toimii tavoitteiden mukaisesti eli testikierros menee puhtaasti läpi. Lopuksi suoritetaan hyväksymistestaus, jonka tuloksena tulee olla puhtaasti läpi mennyt testikierros Kattavuus ja toistot Jos testauksen tuloksena on virheellinen toiminta, testi toistetaan ainakin kahdesti. Näin todennetaan että virhe johtui juuri kyseisen testitapauksen suorittamisesta eikä se ole vain satunnainen virhe. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Sovelluksen 1. tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja testataan kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testi on mentävä hyväksyttävästi läpi kaksi kertaa Rajoitukset Ainoat rajoitukset johtuvat testaajan työ- ja luentoajoista.

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1. Tietokannan testaus Tietokannan toimintaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osia ei testata Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Testataan että ohjelman eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi testataan, että ohjelmaan on mahdollisuus syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Ohjelman kielisyyttä ei testata, koska sovellusta käytetään vain suomen kielellä. Ergonomiaa tai selkeyttä ei erityisesti testata Tietojen selausnäkymä Projektin luonti, listaus ja muokkaus t1 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.1, SEL1.PRO1.2, SEL1.PRO1.3 Tärkeysluokka 1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden projektin ja lisäämään sen tietokantaan. Tämän jälkeen projekti näkyy projektilistauksessa. Käyttäjä pystyy muokkaamaan projektia, jonka jälkeen projektin tiedoissa näkyy muokatut tiedot. testi_projekti, testausta varten, 2 Käyttäjän luoma projekti näkyy listauksissa muokatuilla tiedoilla. Kokonaisuuden luonti ja listaus t2 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.1, SEL1.KOK1.4 Käyttäjä pystyy luomaan uuden kokonaisuuden projektiin sekä muokkaamaan sen tietoja. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti

14 testi_kokonaisuus, testaa Käyttäjä on lisännyt uuden kokonaisuuden projektiin, ja se näkyy kokonaisuuksien listauksessa. Haku ja kokonaisuuden muokkaus t3 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.2, HAK1.1 Käyttäjä pystyy hakemaan tietokannassa olemassa olevaa tietoa, ja listaamaan hakutulokset. Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa kokonaisuutta. Tietokannassa on ainakin yksi kokonaisuus. testi_kokonaisuus, 2 Käyttäjä näkee hakutulos listauksen hakusanaan perustuen. Käyttäjä pystyy muokkaamaan kokonaisuutta, ja muutokset näkyvät kokonaisuuden tiedoissa. Kokonaisuuden liittäminen projektiin t4 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.1 Käyttäjä pystyy liittämään olemassa olevan kokonaisuuden projektiin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti sekä kokonaisuus. Käyttäjän valitsema kokonaisuus näkyy listattuna projektin alle. Kokonaisuuden liitoksen poisto projektista t5 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.2 Käyttäjä pystyy purkamaan kokonaisuuden ja projektin liitoksen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja kokonaisuus, jotka ovat liitetty

15 Projektin ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman luonti, listaus sekä liittäminen kokonaisuuteen t6 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.1, SEL1.TAP1.4, SEL1.TAP2.1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tapahtuman, joka näkyy projektin tapahtumien listauksessa. Käyttäjä pystyy liittämään tapahtuman kokonaisuuteen. Tietokannassa on ainakin yksi projekti ja yksi kokonaisuus. testi_tapahtuma, , testi, testi, testi, 1 Käyttäjä näkee luomansa tapahtuman tapahtumien listauksessa ja pystyy liittämään sen kokonaisuuteen. Tapahtuman liitoksen poisto kokonaisuudesta t7 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.2 Käyttäjä pystyy poistamaan tapahtuman liitoksen kokonaisuudesta Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti, kokonaisuus sekä tapahtuma. Tapahtuma on liitetty kokonaisuuteen. Tapahtuman ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman muokkaus ja liittäminen projektiin t8 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.2, SEL1.TAP2.4 Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa tapahtumaa, ja liittää tapahtuman projektiin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma ja projekti. Käyttäjän tapahtumaan tekemät muutokset näkyvät tapahtuman tiedoissa. Tapahtuma on liitetty projektiin.

16 Tapahtuman poisto projektista t9 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa tapahtuman ja projektin välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja tapahtuma. Tapahtuma on liitetty projektiin. Tapahtuman ja projektin välinen liitos on poistettu, eikä tapahtuma näy projektin alla. Jutun luominen ja listaus t10 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.1, SEL1.JUT1.4 - Käyttäjä pystyy luomaan jutun ja näkee olemassa olevat jutut listattuina , testi, testi, testi Käyttäjä luoma juttu näkyy juttujen listauksessa. Jutun muokkaus t11 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.2 Käyttäjä voi muokata jo olemassa olevaa juttua. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät jutun tiedoissa. Henkilön lisäys, listaus ja liittäminen tapahtumaan t12 Testattavat kohdat TOI6.1, TOI6.2, SEL1.TOI9.1

17 Käyttäjä pystyy lisäämään uuden henkilön, ja luotu henkilö näkyy listauksissa. Käyttäjä pystyy liittämään henkilön tapahtumaan ja lisäämään henkilölle roolin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma. testi_henkilö, th, , testi Käyttäjän luoma henkilö tietoineen näkyy sovelluksessa, henkilöiden listauksessa sekä tapahtumaan liitettynä. Tahon lisäys ja listaus t13 Testattavat kohdat TOI1.1, TOI1.2 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tahon, joka näkyy listauksissa. - Käyttäjän luoma taho tietoineen näkyy sovelluksessa ja tahojen listauksessa. Henkilön muokkaus, henkilön liitoksen poistaminen tapahtumasta ja henkilön liittäminen tahoon t14 Testattavat kohdat TOI6.3, SEL1.TOI9.2, TOI7.1, Käyttäjä pystyy muokkaamaan jo olemassa olevan henkilön tietoja sekä poistamaan liitoksen henkilön ja tapahtuman välillä sekä liittämään henkilön tahoon Tietokannassa on olemassa ainakin yksi henkilö sekä taho. Henkilön ja tapahtuman välillä on liitos. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät henkilön tiedoissa. Henkilön ja tapahtuman välistä liitosta ei ole, sen sijaan henkilö on liitetty tahoon, ja se näkyy tahon alla listattuna. Tahon muokkaus, henkilön poistaminen tahosta sekä tahon liittäminen tapahtumaan t15 Testattavat kohdat TOI1.3, TOI7.2, SEL1.TOI2.1 Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa tahoa.

18 Käyttäjä pystyy poistamaan henkilön ja tahon välisen liitoksen sekä liittämään tahon tapahtumaan Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, henkilö sekä tapahtuma. Henkilön ja tahon välille on muodostettu liitos. Käyttäjän tahoon tekemät muutokset näkyvät oikein. Tahon ja henkilön välinen liitos on poistettu, ja taho on liitetty tapahtumaan. Tahon näkyy tapahtuman alla listattuna. Tahon poistaminen tapahtumasta ja tahon liittäminen kokonaisuuteen t16 Testattavat kohdat SEL1.TOI2.2, SEL1.TOI3.1 Käyttäjä pystyy purkamaan liitoksen tahon ja tapahtuman välillä sekä liittämään tahon kokonaisuuteen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, tapahtuma ja kokonaisuus. Taho on liitetty tapahtumaan. Tahon ja tapahtuman välinen liitos on poistettu. Taho on liitetty kokonaisuuteen ja taho näkyy kokonaisuuden alle listattuna. Tahon poistaminen kokonaisuudesta t17 Testattavat kohdat SEL1.TOI3.2 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan tahon ja kokonaisuuden välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho ja kokonaisuus. Taho ja kokonaisuus on liitetty Tahon ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu, eikä taho näy kokonaisuuden alla listattuna Henkilön poisto t18 Testattavat kohdat TOI6.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan sovelluksessa olemassa olevan

19 henkilön Tietokannassa on ainakin yksi henkilö Henkilö ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tahon poisto t19 Testattavat kohdat TOI1.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan jo olemassa olevan tahon ja sen tiedot Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho Taho ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Jutun poisto t20 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa olemassa olevan jutun. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu Juttu on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tapahtuman poisto t21 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.3 Tärkeysluokka 3 Poistaa tapahtuman tietokannasta Tietokannassa on ainakin yksi tapahtuma. Tapahtuma on poistettu, eikä sitä näy listauksissa ym. Kokonaisuuden poisto

20 t22 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.3 Tärkeysluokka Poistetaan tietokannassa oleva kokonaisuus Tietokannassa on olemassa ainakin yksi kokonaisuus Kokonaisuus on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Projektin poisto t23 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.4 Käyttäjä pystyy poistamaan olemassa olevan projektin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti. Projekti on poistettu tietokannasta, eikä se näy listauksissa ym Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata Tulostustoimintojen testaus Projektien listausnäkymän tulostaminen t26 Testattavat kohdat Käyttäjä on listannut projektit. Käyttäjä haluaa tulostaa näkymän / listauksen. Projektit on listattuna. Tulostin on liitetty tietokoneeseen. Käyttäjä pystyy tulostamaan projektien listauksen. Tahon tiedoissa valinnan tulostaminen t27

21 Testattavat kohdat Käyttäjä tulostaa haluamansa valinnan tekstistä. Käyttäjä on kirjautunut sovellukseen. Tietokone on yhdistetty tulostimeen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho. Käyttäjä pystyy tulostamaan valitsemansa osan tahon tiedoista Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten testauksessa ei oteta turvallisuusasioita huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. Kirjautuminen sovellukseen t25 Testattavat kohdat Tärkeysluokka 1 ASE3.1 Käyttäjän tulee antaa oikea, olemassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana pystyäkseen kirjautumaan sisään sovellukseen. Väärillä tunnuksilla sovellukseen ei pysty kirjautumaan Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellusta. Käyttäjätili on luotu käyttäjän omaamalla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. Käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen oikean, olemassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Virheellisen käyttäjätunnuksen tai siihen kuulumattoman salasanan avulla sovellukseen ei pääse kirjautumaan Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja nettiyhteyden oletetaan toimivan. Sovellukseen ei tallenneta niin suuria tietomääriä kerralla, että esimerkiksi sähkö- tai yhteyskatkon aikana menetetyt tiedot aiheuttaisi suuren ongelman. Kirjautuminen sovellukseen sekä ohjelman toipuminen selainyhteyden katkeamisesta t24 Testattavat kohdat ASE3

22 Tärkeysluokka 1 Käyttäjän ollessa kirjautuneena sovellukseen, yllättävän selainyhteyshäiriön jälkeen käyttäjän kirjautuu uudestaan sisään ja jatkaa käyttöä normaalisti Käyttäjä on kirjautuneena sovellukseen. - Käyttäjä pystyy jatkamaan sovelluksen normaalia käyttöä yhteyskatkon jälkeen 8.8. Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä ei ole tarpeen testata pienen käyttäjämäärän takia Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovelluksen testaus on automatisoitu, joten kun sovellukseen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan uudestaan. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jo olemassa olevien testitapausten syötteet ym. vastaavat muokattuja / korjattuja. Tulevaisuudessa asiakas vastaa sovelluksen regressiotestauksesta Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa tai asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu huomioon käyttöliittymää ja sen toiminnallisuutta suunniteltaessa. Käytettävyyttä on kuitenkin tarpeellista testata, sillä 1. kehittäjät ovat projektin loppupuolella käytännössä sokeita huomaamaan ohjelmiston käytettävyysvirheitä 2. ohjelmiston käytettävyys on luonnollisestikin sen käyttämisen kannalta kenties tärkein ominaisuus. Polku-projektin kohdalla käytettävyyden testaus on muodostuu kuitenkin hankalaksi, sillä ohjelmisto on tarkoitettu tiettyä spesifiä tarkoitusta varten ja vain muutaman tehtävään harjaantuneen työntekijän käyttöön. Kontekstia (käyttötapauksia, käytön syitä jne.) voi olla hankala jäljitellä testihenkilöillä, jotka eivät ole tottuneet tekemään vastaavanlaisia toimintoja arkipäivinään. Käytettävyys tullaan testaamaan heuristisella arvioinnilla, jonka suorittaa käytettävyysryhmän edustaja, joka ei ole ollut projektin kehittelyssä mukana. Arvioijalle tullaan antamaan kuva siitä kuinka ohjelmistoa tullaan loppukäytössä käyttämään. On myös mahdollista, että ryhmä tarjoaa asiakkaalle nipun testitehtäviä tai kokonaisen testirungon, jotta hän voi itse tehdä kevyehkön käytettävyystestin loppukäyttäjillä. Testit tullaan tekemään kun tarpeeksi suuri osa ohjelmasta on valmis. Asiakas on ilmaissut testien testauksen tarpeellisuudesta ja raportin hyödyllisyydestä, joten testit tullaan tekemään, vaikkei ohjelma olisi täysin valmis.

23 8.12. Erikoisia tapauksia Testataan toimivuus erikoisilla ja virheellisillä syötteillä.

24 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1. Hyväksymiskriteerit Testit hyväksytään, kun hyväksymistesti on mennyt läpi kaksi kertaa puhtaalla tulosteella eli ilman virheitä Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus hylätään jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen eli itse testitapauksessa havaitaan virhe. Kerran hylättyä testitapausta ei käytetä seuraavilla testikierroksilla. Jos testisuunnitelmassa mainittua testitapauksen kuvaamaa toiminnallisuutta ei olekaan toteutettu tai jos testaussuunnitelman tekijä on ymmärtänyt toiminnallisuuden tai testitapauksen tarkoituksen väärin, testitapaus hylätään. Jos testitapaus hylätään, se kuitenkin jätetään testaussuunnitelmaan ja merkitään maininnalla hylätty. Selitetään lyhyesti miksi testitapaus on hylätty. Vaikka testitapaus hylätään, ei sitä myöskään poisteta testiraportista. Testitapaus merkataan hylätty merkinnällä, lisäksi laitetaan viite testaussuunnitelman kohtaan, missä on selitetty miksi testitapaus on hylätty. Mikäli testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voi testauspäällikkö hylätä testaajan tietyn testikierroksen testaustulokset. Tällöin on hyvä vaihtaa testauksen suorittaja. Tämä on kuitenkin äärimmäinen toimenpide Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti jos huomataan laitteistosta tai ohjelmistosta aiheutuva ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuudessaan, pienistä virheistä välittämättä (tarkastellaan testauksen lopuksi). Testaus voidaan kuitenkin keskeyttää tilapäisesti jos huomataan jokin isompi virhe, joka aiheuttaa välitöntä muutospainetta. Testausta jatketaan, kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös jos testauksessa huomataan testausta haittaava määrä virheitä. Keskeytetään testaus siksi aikaa, että siihen asti löytyneet viat korjataan. Testauksen keskeyttämisestä päättää testaaja Testauksen jatkaminen sovelluksen ohjelmoijat informoivat testaajaa siitä, että ongelma on korjattu ja testausta voidaan jatkaa. Kun testausta keskeytyksen jälkeen jatketaan, testi voidaan aloittaa siitä testin kohdasta, mihin asti on tullut virheetön testitulos. Jos keskeytyksen aikana sovellukseen toimintaan on tehty muutoksia, suoritetaan koko testikierros alusta Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun testauskierroksella kaikki testitapaukset on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Jos testauksen aikana ilmenee testausta häiritsevä tekninen ongelma tai sovelluksesta johtuva testausta haittaava virhe, joita ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti (testaajan aikataulusta riippuen), testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamisesta päättää testaaja.

25 Testaus lopetetaan kun hyväksymistestauksessa n saatu kaksi puhdasta testikierrosta. Testaus lopetetaan projektityö kurssin päättyessä, vaikka siihen mennessä ei olisikaan saatu kahta puhdasta testikierrosta hyväksymistestauksessa. Testaus lopetetaan, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen projektityö kurssin loppumista tai sovelluksen valmistumista. Testauksen lopettamisesta päättää testauspäällikkö 9.6. Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

26 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Testaukseen liittyviä riskejä ovat seuraavat: Vaatimusten muutokset Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Toimintojen toiminta ei vastaa vaatimuksia Testitietokannan data ei vastaa oikeaa dataa Testauksessa käytetään vääriä ohjelmaversioita Resurssien riittämättömyys Aikataulu ongelmat Riskianalyysi Seuraava taulukko sisältää testauksen riskianalyysin; testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmeportaisella asteikolla: 1 epätodennäköinen 2 mahdollinen 3 todennäköinen Riskin vakavuutta on arvioitu samoin kolmiportaisella asteikolla: 1 epäoleellinen 2 haitallinen 3 tuhoisa Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusten muutokset Vaatimusten muutoksia ja uusia vaatimuksia hyväksytään vain mikäli niiden toteuttamiseen ja testaamiseen jää aikaa. Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Jos koko sovelluksen toteuttamiseen ei riitä aikaa, sovelluksen keskeisimmät toiminnot toteutetaan ensin. Vaatimusmäärittelyn uudelleen läpikäynti asiakkaan kanssa. Yritetään parannella sovellusta

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Käyttöohje Kuopio Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 10.2.2002 Wesa Aapro T2-vaiheen mukaisen käyttöohjeen ensimmäinen versio. 1.0 11.2.2002 Ossi Jokinen Katselmointi

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 JATKUU VIIME KERRASTA OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa

Testaus elinkaaressa Testaus elinkaaressa Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus Tarkoittaa koko järjestemän laajuuteen kohdistuvaa testausta, koko järjestelmän toiminnan näkökulmasta Järjestelmän ei tarvitse olla valmis vaan

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 09/2014 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008

Kuntokirjuri. Testausraportti. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.1 16.5.2008 Kuntokirjuri Testausraportti Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.1 16.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Erkki Pesonen Opponoiva ryhmä 1 Kuopion

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Sähköinen äänestämisen testaus

Sähköinen äänestämisen testaus Sähköinen äänestämisen testaus Oikeusministeriö, 12.3.-28.3.2008 Pohja- ja paikkatiedot 1 evote:n testaus kokonaisuudessaan Toimittajien komponenttitestaukset TE:n integraatiotestaus TE:n järjestelmätestaus

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo ATP:n sovellus-sovellus-kyselyn testaaminen Jani Alatalo ja Markku Noukka 16.8.2006 ATJ:n integraatiotestaus: TPSUO:n sovellussovellus-kysely-liittymä

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg 2.12.2013 A software foundry that helps companies create breakthrough product innovations. We help our clients to: 1. Create new products 2. Scale out their product

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot