Testaussuunnitelma. Polku versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén."

Transkriptio

1 Testaussuunnitelma Polku versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Maria Hartikainen Maria Hartikainen Tekijät Muutosten syy Muutokset Raakaversio sisäistä katselmointia varten Testitapaukset valmiit - Testitapaukset, tekstin muokkaus, liitteenä testauspäiväkirja

3 Testaussuunnitelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin TESTAUSYMPÄRISTÖ Laitteisto (hw) Ohjelmisto (sw) Turvallisuus Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET Henkilöstö Koulutus, tiedot ja taidot VASTUUALUEET Integrointitestausryhmä Järjestelmätestausryhmä Muu(t) testausryhmä(t) VAADITTAVA TULOSAINEISTO ERIKOISOMINAISUUKSIA Ominaisuudet joita ei testata TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY Tehtäväjärjestys Testattavat osat Testitapausluokat ja virheluokat Menetelmät ja tekniikat Kattavuus ja toistot Rajoitukset TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) Tietokannan testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Käyttöliittymän testaus Tietojen selausnäkymä Liittymien ja rajapintojen testaus Tulostustoimintojen testaus Turvallisuuden testaus Toipumisen (elpymisen) testaus Suorituskyvyn testaus Regressiotestaus Asennus ja poisto Käytettävyyden testaus Erikoisia tapauksia TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ Hyväksymiskriteerit Hylkäämiskriteerit Testauksen keskeyttäminen Testauksen jatkaminen Testauksen lopettaminen...24

4 9.6. Koodin hylkääminen TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Riskianalyysi AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT Integraatiotestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus TESTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ Testauksen analyysi Testitapausten ja -ryhmien hyväksyntä Koko testauksen hyväksyntä LIITTEET...30

5 1. JOHDANTO 1.1. ja kattavuus Dokumentti sisältää Polku sovelluksen testaussuunnitelman. Testaussuunnitelma on tarkoitettu projektiryhmän sekä asiakkaan käyttöön, kuvaamaan testaus kokonaisuudessaan. Dokumentissa esitellään käytettävä testausympäristö sekä testitapaukset. Sovellus pyritään testaamaan mahdollisimman kattavasti, keskittyen kuitenkin ohjelman eri osien toiminnallisuuteen Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja - projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa Määritelmät, termit ja lyhenteet SeleniumHQ Web-sovelluksien automatisoituun testaukseen tarkoitettu työkalu Testitapaus - yksittäinen testi, pienin testattava osa Testi - voi sisältää useita testitapauksia Testausryhmä tai testiryhmä - voi sisältää useita testejä, laajin testattava osa Testikierros yksi testauskerta, jolla pyritään ajamaan läpi kaikki testitapaukset 1.4. Viitteet Polku-projektia koskevat aikaisemmat dokumentit SelenuimHQ testaustyökalu Helka ry (asiakkaan kotisivut) Yleiskatsaus dokumenttiin Dokumentin 1. luvussa kerrotaan dokumentin tarkoituksesta sekä itse testaukseen liittyvästä sovelluksesta. Dokumentin 2. luvussa kerrotaan testausympäristöstä; ohjelmista, laitteista ym. Dokumentin 3. luvussa käsitellään testausryhmää ja testauksen suorittavien henkilöiden esitietovaatimuksia. Dokumentin 4. luvussa eritellään paremmin eri testausosien vastuuhenkilöt

6 Dokumentin 5. luvussa kerrotaan, mitä tulosaineistoa testauksista vaaditaan Dokumentin 6. luvussa esitellään ohjelman erikoisosat joita ei oteta testauksessa huomioon Dokumentin 7. luvussa käydään läpi testauksen tehtäväjärjestys ja testausmenettely Dokumentin 8. luvussa luetellaan kaikki testitapaukset yksitellen Dokumentin 9. luvussa kerrotaan testauksen kriteerit, vaatimukset ja hyväksyntä Dokumentin 10. luvussa käsitellään testaukseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa Dokumentin 11. luvussa on suunniteltu ja arvioitu testauksen suorittamisen aikataulua sekä sen suorittamiseen vaadittavaa aikaa Dokumentin 12. luvussa analysoidaan testausta sekä kerrotaan testauksen hyväksymisestä Liitteet 2. TESTAUSYMPÄRISTÖ 2.1. Laitteisto (hw) Testaus suoritetaan pääasiallisesti yhdellä tietokoneella, tarvittaessa testaukseen käytetään eri ryhmäläisten tietokoneita tai Tampereen yliopiston mikroluokkien tietokoneita. Erityisiä laitevaatimuksia ei ole, mikä tahansa tavanomainen verkkoon liitetty työasema riittää. Projekti on web-sovellus, joten testauskoneella ei tarvita kiintolevytilaa. Testauksessa tarvitaan myös tulostinta Ohjelmisto (sw) Testitietokoneella tulee olla uusin tai lähes uusin versio yleisimmistä web-selaimista (Firefox 3.6, Internet Explorer 8 ja Opera 10.10). Testaaminen ei vaadi erityisasetuksia selaimen käyttöön. Testaaja vastaa vaadittujen ohjelmien asentamisesta testauskoneelle Turvallisuus Testausta varten luodaan testi-käyttäjätunnus. Testauksen jälkeen tunnus poistetaan käytöstä. Testauksessa käytetään syötedatana asiakkaan antamaa esimerkkidataa. Sovelluksessa ei vielä testausvaiheessa ole varsinaista dataa tallennettuna, joten testaus ei aiheuta riskejä asiakkaalle. Testidata tallennetaan säännöllisesti, jotta ongelmatapauksessa aiempi testidata ei katoa. Testaus ei vaadi muiden ohjelmien tai laitteistojen sulkemista tai irtikytkemistä. Testaus ei vaadi palomuurin tai virusohjelman erityisasetuksia Apuvälineet (työkalut) ja data (syötteet) Testauksessa käytetään apuna web-sovelluksien automaattiseen testaukseen tarkoitettua SeleniumHQ testaustyökalua. Ohjelman avulla testitapaukset ja testidata tallennetaan eri testauskertoja varten.

7 3. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSVAATIMUKSET 3.1. Henkilöstö Testauspäällikkönä toimii projektiryhmän toinen projektipäällikkö Antti Jämsén. Testauspäällikkö vastaa siitä, että testien suoritus onnistuu tässä dokumentissa kuvatulla tavalla. Testauspäällikkö toimii apuna, jos testauksena ilmenee ongelmia. Pääasiallisena testaajana toimii Maria Hartikainen. Tarvittaessa myös muut projektiryhmänjäsenet osallistuvat testaukseen. Testauspäällikön tai muun projektiryhmän ei tarvitse olla paikalla testauksen aikana, mutta he ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Asiakkaan testaushenkilöstö tulee olemaan mukana testauksessa joillakin testikierroksilla Koulutus, tiedot ja taidot Testauksen suorittajan tulee osata tarvittaessa asentaa testausympäristöön vaadittavat ohjelmat. Testaajan tulee osata käyttää testaustyökalua. Projektiryhmän taholta ei tarjota erillistä koulutusta testaukseen tai siihen tarvittaviin työkaluihin.

8 4. VASTUUALUEET Koko projektiryhmä osallistuu testauksen suunnitteluun. Testauksen suorittaa pääasiallisesti Maria Hartikainen, mutta myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat testaukseen tarvittaessa. Testauksen vastuuhenkilönä toimii testauspäällikkö Antti Jämsén, joka vastaa testauksen tarkastamisesta ja testien suunnitelman mukaisesta suorittamisesta. Testauksessa ilmitulleiden virhetilanteiden selvittämiseen osallistuu koko projektiryhmä, erityisesti sovelluksen pääasialliset ohjelmoijat Integrointitestausryhmä Integrointitestausta suoritetaan käytännössä jo samanaikaisesti sovelluksen kehittämisen kanssa. Eri osien kehittäjät kiinnittävät huomiota ohjelmoivansa osan toimivuuteen. Tarvittaessa osia voidaan testata ristiin, ohjelmoijat voivat testata toistensa toteuttamia osioita ja toiminnallisuuksia. Testaushenkilön puolelta integraatiotestausta suoritetaan heti, kun sovelluksen testattavia osia valmistuu Järjestelmätestausryhmä Testauksen suorittaa pääasiallisesti yksi testaushenkilö. Uusinta testauskierroksilla testaukseen voi osallistua myös muut projektiryhmän jäsenet Muu(t) testausryhmä(t) Terhi Vilkman, Anna Kanervo ja Ilari Kajaste toimivat asiakkaan testaushenkilöstönä. Asiakkaan puolelta keskitytään erityisesti käytettävyyden sekä toiminnallisuuden testaukseen. Asiakas myös tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

9 5. VAADITTAVA TULOSAINEISTO Kaikista testatuista testitapauksista täytetään testiraportti. Testiraporttiin täytetään kunkin testitapauksen kohdalle testin suorittaja, testauspäivämäärä ja testin tulos. Mikäli testauksessa havaitaan virhe, testiraporttiin kirjataan millaisessa tilanteessa tai millä syötteillä virhe tapahtui. Tarvittaessa virhetilanteista lisätään ruudunkaappauskuva testiraporttiin. Testausraportin malli löytyy liitteestä (kohta 13).

10 6. ERIKOISOMINAISUUKSIA 6.1. Ominaisuudet joita ei testata Sovelluksen ulkopuolista koodia ei testata. Ohjelman muistinhallintaa tai suorituskykyä ei testata, koska ne eivät ole oleellinen osa sovelluksen toiminnallisuutta. Sovelluksen tietoturvaa ei testata, koska tietoturva on suurimmaksi osaksi asiakkaan vastuulla. Suuria samanaikaisia käyttäjämääriä ei testata, koska sovellus tulee vain muutaman henkilön käyttöön.

11 7. TESTAUKSEN TEHTÄVÄJÄRJESTYS JA TESTAUSMENETTELY 7.1. Tehtäväjärjestys Testaus suoritetaan luvussa 8 olevassa järjestyksessä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja myöhemmillä testauskierroksilla myös virheellisillä ja väärillä syötteillä Testattavat osat Kullakin testauskierroksella testataan sovelluksen sillä hetkellä viimeisin versio. Testataan sovelluksen seuraavat kokonaisuudet: Tietojen selausnäkymä Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto Kokonaisuuksien lisäys, muokkaus, poisto ja listaaminen Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista Tapahtumien lisäys, muokkaus ja poisto Tapahtumien liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista Tahojen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista Henkilöt näkymä: henkilöiden lisäys, muokkaus ja poisto) Tahot näkymä: tahojen lisäys, muokkaus ja poisto) Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista Pikahaku: hakutulosten listaaminen hakutulokset-näytössä Käyttäjän sisäänkirjautumis-mekanismi Juttujen lisäys, muokkaus ja poisto tahoista 7.3. Testitapausluokat ja virheluokat Testien tärkeysluokittelu on seuraava: Tärkeysluokka Selite 1. Korkea Sovellusta ei voi käyttää jos testiä ei läpäistä 2. Normaali Testin läpäisy on sovelluksen oikean toiminnan takaamiseksi välttämätöntä 3. Matala Testin läpäisy on suotavaa Virheluokat:

12 Vakavuusluokka Selite A. Kriittinen Virhe estää järjestelmän toiminnan B. Haitallinen Toiminto toimii väärin C. Kosmeettinen Virheestä ei aiheudu häiriötä toimintaan 7.4. Menetelmät ja tekniikat Testausta varten tehdään testi-käyttäjätunnus. Testauksessa käytetään apuna SeleniumHQ testaustyökalua. Testaus suoritetaan asiakkaan näkökulmasta, eli testissä suoritetaan sovelluksella normaalisti suoritettavia tehtäviä. Testaus suoritetaan ensin oikeellisilla syötteillä ja sitten väärillä ja virheellisillä syötteillä. Kaikki testauksessa esiintyvät virheet tulee aina pyrkiä toistamaan, jotta voidaan varmistua, että virhe aiheutui juuri kyseisen testitapauksen suorituksesta. Jokaisella testikierroksella suoritetaan kaikki testitapahtumat. Testit koostuvat erillisistä testitapahtumista sekä testipoluista, joilla testataan montaa eri toiminnallisuutta peräkkäin. Testitapahtumat ja polut ovat joka testikierroksella samat. Näitä kuitenkin päivitetään jos ohjelman osia muutetaan. Virhetilanteista ilmoitetaan sovelluksen pääasiallisille ohjelmoijille. Tarvittavin väliajoin pidetään myös koodikatselmointeja, joihin osallistuu koko projektiryhmä. Ilmitulleista virheistä voidaan ottaa ruudunkaappauskuva, joka liitetään testiraporttiin. Testausta tulisi suorittaa niin kauan kuin sovellus toimii tavoitteiden mukaisesti eli testikierros menee puhtaasti läpi. Lopuksi suoritetaan hyväksymistestaus, jonka tuloksena tulee olla puhtaasti läpi mennyt testikierros Kattavuus ja toistot Jos testauksen tuloksena on virheellinen toiminta, testi toistetaan ainakin kahdesti. Näin todennetaan että virhe johtui juuri kyseisen testitapauksen suorittamisesta eikä se ole vain satunnainen virhe. Jokainen toiminto testataan vähintään kaksi kertaa. Sovelluksen 1. tärkeysluokkaan (korkea) kuuluvia toimintoja testataan kolme kertaa. Hyväksymistestauksessa testi on mentävä hyväksyttävästi läpi kaksi kertaa Rajoitukset Ainoat rajoitukset johtuvat testaajan työ- ja luentoajoista.

13 8. TESTAUSTAPAUKSET (TESTITAPAUKSET) 8.1. Tietokannan testaus Tietokannan toimintaa ei testata erikseen, vaan se on osa ohjelman toiminnallisuutta Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osien testaus Ohjelmaan liittyvien ulkopuolisten osia ei testata Käyttöliittymän testaus Käyttöliittymätestauksen näkökulmana on toiminnallisuuden testaus. Testataan että ohjelman eri osat toimivat ja näkyvät oikein. Lisäksi testataan, että ohjelmaan on mahdollisuus syöttää vain oikeanlaisia syötteitä. Virheilmoitusten oikeellisuus ja informatiivisuus testataan. Ohjelman kielisyyttä ei testata, koska sovellusta käytetään vain suomen kielellä. Ergonomiaa tai selkeyttä ei erityisesti testata Tietojen selausnäkymä Projektin luonti, listaus ja muokkaus t1 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.1, SEL1.PRO1.2, SEL1.PRO1.3 Tärkeysluokka 1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden projektin ja lisäämään sen tietokantaan. Tämän jälkeen projekti näkyy projektilistauksessa. Käyttäjä pystyy muokkaamaan projektia, jonka jälkeen projektin tiedoissa näkyy muokatut tiedot. testi_projekti, testausta varten, 2 Käyttäjän luoma projekti näkyy listauksissa muokatuilla tiedoilla. Kokonaisuuden luonti ja listaus t2 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.1, SEL1.KOK1.4 Käyttäjä pystyy luomaan uuden kokonaisuuden projektiin sekä muokkaamaan sen tietoja. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti

14 testi_kokonaisuus, testaa Käyttäjä on lisännyt uuden kokonaisuuden projektiin, ja se näkyy kokonaisuuksien listauksessa. Haku ja kokonaisuuden muokkaus t3 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.2, HAK1.1 Käyttäjä pystyy hakemaan tietokannassa olemassa olevaa tietoa, ja listaamaan hakutulokset. Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa kokonaisuutta. Tietokannassa on ainakin yksi kokonaisuus. testi_kokonaisuus, 2 Käyttäjä näkee hakutulos listauksen hakusanaan perustuen. Käyttäjä pystyy muokkaamaan kokonaisuutta, ja muutokset näkyvät kokonaisuuden tiedoissa. Kokonaisuuden liittäminen projektiin t4 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.1 Käyttäjä pystyy liittämään olemassa olevan kokonaisuuden projektiin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti sekä kokonaisuus. Käyttäjän valitsema kokonaisuus näkyy listattuna projektin alle. Kokonaisuuden liitoksen poisto projektista t5 Testattavat kohdat SEL1.KOK2.2 Käyttäjä pystyy purkamaan kokonaisuuden ja projektin liitoksen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja kokonaisuus, jotka ovat liitetty

15 Projektin ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman luonti, listaus sekä liittäminen kokonaisuuteen t6 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.1, SEL1.TAP1.4, SEL1.TAP2.1 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tapahtuman, joka näkyy projektin tapahtumien listauksessa. Käyttäjä pystyy liittämään tapahtuman kokonaisuuteen. Tietokannassa on ainakin yksi projekti ja yksi kokonaisuus. testi_tapahtuma, , testi, testi, testi, 1 Käyttäjä näkee luomansa tapahtuman tapahtumien listauksessa ja pystyy liittämään sen kokonaisuuteen. Tapahtuman liitoksen poisto kokonaisuudesta t7 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.2 Käyttäjä pystyy poistamaan tapahtuman liitoksen kokonaisuudesta Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti, kokonaisuus sekä tapahtuma. Tapahtuma on liitetty kokonaisuuteen. Tapahtuman ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu. Tapahtuman muokkaus ja liittäminen projektiin t8 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.2, SEL1.TAP2.4 Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa tapahtumaa, ja liittää tapahtuman projektiin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma ja projekti. Käyttäjän tapahtumaan tekemät muutokset näkyvät tapahtuman tiedoissa. Tapahtuma on liitetty projektiin.

16 Tapahtuman poisto projektista t9 Testattavat kohdat SEL1.TAP2.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa tapahtuman ja projektin välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti ja tapahtuma. Tapahtuma on liitetty projektiin. Tapahtuman ja projektin välinen liitos on poistettu, eikä tapahtuma näy projektin alla. Jutun luominen ja listaus t10 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.1, SEL1.JUT1.4 - Käyttäjä pystyy luomaan jutun ja näkee olemassa olevat jutut listattuina , testi, testi, testi Käyttäjä luoma juttu näkyy juttujen listauksessa. Jutun muokkaus t11 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.2 Käyttäjä voi muokata jo olemassa olevaa juttua. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät jutun tiedoissa. Henkilön lisäys, listaus ja liittäminen tapahtumaan t12 Testattavat kohdat TOI6.1, TOI6.2, SEL1.TOI9.1

17 Käyttäjä pystyy lisäämään uuden henkilön, ja luotu henkilö näkyy listauksissa. Käyttäjä pystyy liittämään henkilön tapahtumaan ja lisäämään henkilölle roolin Tietokannassa on olemassa ainakin yksi tapahtuma. testi_henkilö, th, , testi Käyttäjän luoma henkilö tietoineen näkyy sovelluksessa, henkilöiden listauksessa sekä tapahtumaan liitettynä. Tahon lisäys ja listaus t13 Testattavat kohdat TOI1.1, TOI1.2 Käyttäjä pystyy luomaan uuden tahon, joka näkyy listauksissa. - Käyttäjän luoma taho tietoineen näkyy sovelluksessa ja tahojen listauksessa. Henkilön muokkaus, henkilön liitoksen poistaminen tapahtumasta ja henkilön liittäminen tahoon t14 Testattavat kohdat TOI6.3, SEL1.TOI9.2, TOI7.1, Käyttäjä pystyy muokkaamaan jo olemassa olevan henkilön tietoja sekä poistamaan liitoksen henkilön ja tapahtuman välillä sekä liittämään henkilön tahoon Tietokannassa on olemassa ainakin yksi henkilö sekä taho. Henkilön ja tapahtuman välillä on liitos. Käyttäjän tekemät muutokset näkyvät henkilön tiedoissa. Henkilön ja tapahtuman välistä liitosta ei ole, sen sijaan henkilö on liitetty tahoon, ja se näkyy tahon alla listattuna. Tahon muokkaus, henkilön poistaminen tahosta sekä tahon liittäminen tapahtumaan t15 Testattavat kohdat TOI1.3, TOI7.2, SEL1.TOI2.1 Käyttäjä pystyy muokkaamaan olemassa olevaa tahoa.

18 Käyttäjä pystyy poistamaan henkilön ja tahon välisen liitoksen sekä liittämään tahon tapahtumaan Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, henkilö sekä tapahtuma. Henkilön ja tahon välille on muodostettu liitos. Käyttäjän tahoon tekemät muutokset näkyvät oikein. Tahon ja henkilön välinen liitos on poistettu, ja taho on liitetty tapahtumaan. Tahon näkyy tapahtuman alla listattuna. Tahon poistaminen tapahtumasta ja tahon liittäminen kokonaisuuteen t16 Testattavat kohdat SEL1.TOI2.2, SEL1.TOI3.1 Käyttäjä pystyy purkamaan liitoksen tahon ja tapahtuman välillä sekä liittämään tahon kokonaisuuteen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho, tapahtuma ja kokonaisuus. Taho on liitetty tapahtumaan. Tahon ja tapahtuman välinen liitos on poistettu. Taho on liitetty kokonaisuuteen ja taho näkyy kokonaisuuden alle listattuna. Tahon poistaminen kokonaisuudesta t17 Testattavat kohdat SEL1.TOI3.2 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan tahon ja kokonaisuuden välisen liitoksen Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho ja kokonaisuus. Taho ja kokonaisuus on liitetty Tahon ja kokonaisuuden välinen liitos on poistettu, eikä taho näy kokonaisuuden alla listattuna Henkilön poisto t18 Testattavat kohdat TOI6.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan sovelluksessa olemassa olevan

19 henkilön Tietokannassa on ainakin yksi henkilö Henkilö ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tahon poisto t19 Testattavat kohdat TOI1.4 Tärkeysluokka 3 Käyttäjä pystyy poistamaan jo olemassa olevan tahon ja sen tiedot Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho Taho ja sen tiedot on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Jutun poisto t20 Testattavat kohdat SEL1.JUT1.3 Tärkeysluokka Käyttäjä voi poistaa olemassa olevan jutun. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi juttu Juttu on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Tapahtuman poisto t21 Testattavat kohdat SEL1.TAP1.3 Tärkeysluokka 3 Poistaa tapahtuman tietokannasta Tietokannassa on ainakin yksi tapahtuma. Tapahtuma on poistettu, eikä sitä näy listauksissa ym. Kokonaisuuden poisto

20 t22 Testattavat kohdat SEL1.KOK1.3 Tärkeysluokka Poistetaan tietokannassa oleva kokonaisuus Tietokannassa on olemassa ainakin yksi kokonaisuus Kokonaisuus on poistettu, eikä se näy listauksissa ym. Projektin poisto t23 Testattavat kohdat SEL1.PRO1.4 Käyttäjä pystyy poistamaan olemassa olevan projektin. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi projekti. Projekti on poistettu tietokannasta, eikä se näy listauksissa ym Liittymien ja rajapintojen testaus Liittymiä tai rajapintoja ei testata Tulostustoimintojen testaus Projektien listausnäkymän tulostaminen t26 Testattavat kohdat Käyttäjä on listannut projektit. Käyttäjä haluaa tulostaa näkymän / listauksen. Projektit on listattuna. Tulostin on liitetty tietokoneeseen. Käyttäjä pystyy tulostamaan projektien listauksen. Tahon tiedoissa valinnan tulostaminen t27

21 Testattavat kohdat Käyttäjä tulostaa haluamansa valinnan tekstistä. Käyttäjä on kirjautunut sovellukseen. Tietokone on yhdistetty tulostimeen. Tietokannassa on olemassa ainakin yksi taho. Käyttäjä pystyy tulostamaan valitsemansa osan tahon tiedoista Turvallisuuden testaus Sovelluksen tietoturva-asiat ovat asiakkaan vastuulla, joten testauksessa ei oteta turvallisuusasioita huomioon. Tietokanta tulee sijaitsemaan asiakkaan palvelimella, joten sen tietoturva on asiakkaan vastuulla. Kirjautuminen sovellukseen t25 Testattavat kohdat Tärkeysluokka 1 ASE3.1 Käyttäjän tulee antaa oikea, olemassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana pystyäkseen kirjautumaan sisään sovellukseen. Väärillä tunnuksilla sovellukseen ei pysty kirjautumaan Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellusta. Käyttäjätili on luotu käyttäjän omaamalla käyttäjätunnuksella ja siihen liitetyllä salasanalla. Käyttäjätunnus, salasana Käyttäjä pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen oikean, olemassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Virheellisen käyttäjätunnuksen tai siihen kuulumattoman salasanan avulla sovellukseen ei pääse kirjautumaan Toipumisen (elpymisen) testaus Käyttäjän laitteiston ja nettiyhteyden oletetaan toimivan. Sovellukseen ei tallenneta niin suuria tietomääriä kerralla, että esimerkiksi sähkö- tai yhteyskatkon aikana menetetyt tiedot aiheuttaisi suuren ongelman. Kirjautuminen sovellukseen sekä ohjelman toipuminen selainyhteyden katkeamisesta t24 Testattavat kohdat ASE3

22 Tärkeysluokka 1 Käyttäjän ollessa kirjautuneena sovellukseen, yllättävän selainyhteyshäiriön jälkeen käyttäjän kirjautuu uudestaan sisään ja jatkaa käyttöä normaalisti Käyttäjä on kirjautuneena sovellukseen. - Käyttäjä pystyy jatkamaan sovelluksen normaalia käyttöä yhteyskatkon jälkeen 8.8. Suorituskyvyn testaus Suorituskykyä ei ole tarpeen testata pienen käyttäjämäärän takia Regressiotestaus Toteutusvaiheessa sovelluksen testaus on automatisoitu, joten kun sovellukseen tulee muutoksia tai päivityksiä, koko sovellus testataan uudestaan. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jo olemassa olevien testitapausten syötteet ym. vastaavat muokattuja / korjattuja. Tulevaisuudessa asiakas vastaa sovelluksen regressiotestauksesta Asennus ja poisto Ohjelma on web-sovellus, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa tai asennusta poistaa Käytettävyyden testaus Sivuston käytettävyys on otettu huomioon käyttöliittymää ja sen toiminnallisuutta suunniteltaessa. Käytettävyyttä on kuitenkin tarpeellista testata, sillä 1. kehittäjät ovat projektin loppupuolella käytännössä sokeita huomaamaan ohjelmiston käytettävyysvirheitä 2. ohjelmiston käytettävyys on luonnollisestikin sen käyttämisen kannalta kenties tärkein ominaisuus. Polku-projektin kohdalla käytettävyyden testaus on muodostuu kuitenkin hankalaksi, sillä ohjelmisto on tarkoitettu tiettyä spesifiä tarkoitusta varten ja vain muutaman tehtävään harjaantuneen työntekijän käyttöön. Kontekstia (käyttötapauksia, käytön syitä jne.) voi olla hankala jäljitellä testihenkilöillä, jotka eivät ole tottuneet tekemään vastaavanlaisia toimintoja arkipäivinään. Käytettävyys tullaan testaamaan heuristisella arvioinnilla, jonka suorittaa käytettävyysryhmän edustaja, joka ei ole ollut projektin kehittelyssä mukana. Arvioijalle tullaan antamaan kuva siitä kuinka ohjelmistoa tullaan loppukäytössä käyttämään. On myös mahdollista, että ryhmä tarjoaa asiakkaalle nipun testitehtäviä tai kokonaisen testirungon, jotta hän voi itse tehdä kevyehkön käytettävyystestin loppukäyttäjillä. Testit tullaan tekemään kun tarpeeksi suuri osa ohjelmasta on valmis. Asiakas on ilmaissut testien testauksen tarpeellisuudesta ja raportin hyödyllisyydestä, joten testit tullaan tekemään, vaikkei ohjelma olisi täysin valmis.

23 8.12. Erikoisia tapauksia Testataan toimivuus erikoisilla ja virheellisillä syötteillä.

24 9. TESTAUKSEN KRITEERIT, VAATIMUKSET JA HYVÄKSYNTÄ 9.1. Hyväksymiskriteerit Testit hyväksytään, kun hyväksymistesti on mennyt läpi kaksi kertaa puhtaalla tulosteella eli ilman virheitä Hylkäämiskriteerit Yksittäinen testitapaus hylätään jos sitä ei voida suorittaa loppuun teknisistä syistä johtuen eli itse testitapauksessa havaitaan virhe. Kerran hylättyä testitapausta ei käytetä seuraavilla testikierroksilla. Jos testisuunnitelmassa mainittua testitapauksen kuvaamaa toiminnallisuutta ei olekaan toteutettu tai jos testaussuunnitelman tekijä on ymmärtänyt toiminnallisuuden tai testitapauksen tarkoituksen väärin, testitapaus hylätään. Jos testitapaus hylätään, se kuitenkin jätetään testaussuunnitelmaan ja merkitään maininnalla hylätty. Selitetään lyhyesti miksi testitapaus on hylätty. Vaikka testitapaus hylätään, ei sitä myöskään poisteta testiraportista. Testitapaus merkataan hylätty merkinnällä, lisäksi laitetaan viite testaussuunnitelman kohtaan, missä on selitetty miksi testitapaus on hylätty. Mikäli testausta ei ole tehty tässä dokumentissa määritellyllä tavalla, voi testauspäällikkö hylätä testaajan tietyn testikierroksen testaustulokset. Tällöin on hyvä vaihtaa testauksen suorittaja. Tämä on kuitenkin äärimmäinen toimenpide Testauksen keskeyttäminen Testaus voidaan keskeyttää tilapäisesti jos huomataan laitteistosta tai ohjelmistosta aiheutuva ongelma. Testausta jatketaan kun ongelma on hoidettu tai mennyt ohi. Testaus pyritään suorittamaan aina kokonaisuudessaan, pienistä virheistä välittämättä (tarkastellaan testauksen lopuksi). Testaus voidaan kuitenkin keskeyttää tilapäisesti jos huomataan jokin isompi virhe, joka aiheuttaa välitöntä muutospainetta. Testausta jatketaan, kun virhe on korjattu. Testaus voidaan keskeyttää myös jos testauksessa huomataan testausta haittaava määrä virheitä. Keskeytetään testaus siksi aikaa, että siihen asti löytyneet viat korjataan. Testauksen keskeyttämisestä päättää testaaja Testauksen jatkaminen sovelluksen ohjelmoijat informoivat testaajaa siitä, että ongelma on korjattu ja testausta voidaan jatkaa. Kun testausta keskeytyksen jälkeen jatketaan, testi voidaan aloittaa siitä testin kohdasta, mihin asti on tullut virheetön testitulos. Jos keskeytyksen aikana sovellukseen toimintaan on tehty muutoksia, suoritetaan koko testikierros alusta Testauksen lopettaminen Testaus lopetetaan kun testauskierroksella kaikki testitapaukset on suoritettu, hyväksytysti tai hylätysti. Jos testauksen aikana ilmenee testausta häiritsevä tekninen ongelma tai sovelluksesta johtuva testausta haittaava virhe, joita ei pystytä korjaamaan riittävän nopeasti (testaajan aikataulusta riippuen), testaus lopetetaan. Tällöin testauksen lopettamisesta päättää testaaja.

25 Testaus lopetetaan kun hyväksymistestauksessa n saatu kaksi puhdasta testikierrosta. Testaus lopetetaan projektityö kurssin päättyessä, vaikka siihen mennessä ei olisikaan saatu kahta puhdasta testikierrosta hyväksymistestauksessa. Testaus lopetetaan, jos asiakas jostain syystä haluaa sovelluksen käyttöönsä ennen projektityö kurssin loppumista tai sovelluksen valmistumista. Testauksen lopettamisesta päättää testauspäällikkö 9.6. Koodin hylkääminen Projektiryhmä ei suorita erillistä koodintestausta. Asiakas tarkistaa lähdekoodin ennen sovelluksen käyttöönottoa.

26 10. TESTAUKSEN RISKIEN HALLINTA tut riskit Testaukseen liittyviä riskejä ovat seuraavat: Vaatimusten muutokset Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Toimintojen toiminta ei vastaa vaatimuksia Testitietokannan data ei vastaa oikeaa dataa Testauksessa käytetään vääriä ohjelmaversioita Resurssien riittämättömyys Aikataulu ongelmat Riskianalyysi Seuraava taulukko sisältää testauksen riskianalyysin; testausta koskevat riskit sekä niiden hallintaa koskevat toimenpiteet. Riskin tärkeys eli suuruus (SU) = todennäköisyys (TN) * vakavuus (VA) Riskin todennäköisyyttä on arvioitu kolmeportaisella asteikolla: 1 epätodennäköinen 2 mahdollinen 3 todennäköinen Riskin vakavuutta on arvioitu samoin kolmiportaisella asteikolla: 1 epäoleellinen 2 haitallinen 3 tuhoisa Riski TN VA SU Varasuunnitelma Vaatimusten muutokset Vaatimusten muutoksia ja uusia vaatimuksia hyväksytään vain mikäli niiden toteuttamiseen ja testaamiseen jää aikaa. Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu Sovelluksen toiminta ei vastaa vaatimuksia Jos koko sovelluksen toteuttamiseen ei riitä aikaa, sovelluksen keskeisimmät toiminnot toteutetaan ensin. Vaatimusmäärittelyn uudelleen läpikäynti asiakkaan kanssa. Yritetään parannella sovellusta

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Testaussuunnitelma Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.11.01 Ville Vaittinen Ensimmäinen luonnos 0.2 10.12.01 Ville Vaittinen Kevyet päivitykset kommenttien perusteella Sisällysluettelo 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 10.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 5.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen, vielä puutteellinen, versio.

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Esitys kertoo ketterästä testauksesta ja sen soveltamisesta sekä ketterässä että myös perinteisessä ohjelmistokehityksessä sekä yleisemmin testauksesta

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA ERILAISIA T YÖKALUT YYPPEJÄ Millä työkaluilla testausta sitten tehdään? Suurin osa ohjelmistojen

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Android-sovellusten testaaminen

Android-sovellusten testaaminen Android-sovellusten testaaminen Juho Niemistö Helsinki 15.1.2014 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot