Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet"

Transkriptio

1 Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet

2 Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla mukana olevissa yliopistoissa V.24 mukana oli 3 yliopistoa Kysely toteutettiin sähköisesti, lomake suomen-, ruotsin ja englanninkielinen Kysely lähti vuonna 29 Joensuun ja Kuopion yliopistoista loppututkinnon suorittaneille, yhteensä 783 henkilölle Vastaajia oli 243, joten vastausprosentiksi tuli 3 :ia

3 6 Valmistumisyliopisto vuonna 29 (yhteensä 243 kyselyyn vastannutta) N= Joensuun yliopisto: Joensuun kampus Joensuun yliopisto: Savonlinnan kampus Kuopion yliopisto

4 9 Sukupuoli N= Mies Nainen

5 6 Ikä valmistuessa N= Alle 2 v v v. Väh. 3 v.

6 Äidinkieli N= am ar fi ne ru si

7 Pääaine N= Aikuiskasvatustiede Biologia Eksegetiikka Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ergonomia Erityispedagogiikka European Forestry Fysiikka Hallinto-oikeus Hoitotiede Kasvatustiede Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus Kirkkohistoria Kirkkomusiikki Kotitaloustiede Kulttuurintutkimus, kulttuuriantropologia Kulttuurintutkimus, mediakulttuuri Käsityötiede, käsityömuotoilu Käsityötiede, tekstiilityö Käytännöllinen teologia Liiketaloustiede, johtaminen Liiketaloustiede, markkinointi Liikuntalääketiede Maantiede Matematiikka Metsäsuunnittelu ja -ekonomia Metsäympäristön hoito ja suojelu Oikeustaloustiede Pk-yritysten johtaminen Pk-yritysten markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pk-yritysten taloushallinto ja rahoitus Psykologia Ravitsemustiede Rikos- ja prosessioikeus Ruotsin kieli Saksan kieli ja kulttuuri Saksan kieli ja kääntäminen Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Sosiologia, Cultural Diversity Suomen historia Suomen kieli Terveyshallintotiede Tietojenkäsittelytiede Uskonnonpedagogiikka Venäjän kieli ja kulttuuri Yhteiskuntamaantiede Yhteiskuntapolitiikka Yleinen historia

8 Koulutusohjelma N=9 2 2 Biotieteiden ko. Erityiskasvatuksen ko. Farmaseutin ko. Fysiikan ko. International Master's Degree Programme in Information Technology Kotitalousopettajakoulutus Käsityömuotoilun ja teknologian maisteriohjelma Käsityönopettajakoulutus Kääntämisen ja tulkkauksen ko. Lastentarhanopettajakoulutus Luokanopettajakoulutus Läntisen teologian ko. Lääkeainekemian maisterin ko. Lääketieteen ko. MSc Program in Molecular Medicine and Biotechnology MSc Programme in Environmental Biology and Biogeochemistry MSc in European Forestry, Erasmus Mundus Master's Degree Programme in Cultural Diversity Muuntokoulutus farmaseutiksi (ELY) Ortodoksisen teologian ko. Paikallistalouksien kehittämisen ko Proviisorin ko. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisterikoulutus Tietojenkäsittelytieteen ko. Toksikologian FM-koulutus Ympäristötieteen ko

9 Tavoitetutkinto N= Farmaseutti Filosofian maisteri, humanistinen ala 9 Filosofian maisteri, luonnontieteet 2 Hallintotieteiden maisteri 3 Kasvatustieteen kandidaatti 4 Kasvatustieteen maisteri Kauppatieteiden maisteri Lääketieteen lisensiaatti 7 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Proviisori Psykologian maisteri Teologian maisteri Terveystieteiden maisteri 7 Yhteiskuntatieteiden maisteri 9

10 Kansalaisuus 97 N= Etiopia Mauritania Nepal Ruanda Sri Lanka Suomi Venezuela

11 4 46 Valmistumiskuukausi N= tammi-maalis huhti-kesä heinä-syys loka-joulu

12 TOIMINTA VALMISTUMISEN JÄLKEEN Esityksen nimi / Tekijä

13 Osallistuminen koulutukseen vuoden 29 tutkinnon suorittamisen jälkeen N= Osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen 68 Osallistunut työvoimakoulutukseen Osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. 4 Suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 4 Suorittanut tieteellisiä/ taiteellisia jatko-opintoja Suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon Ei ole osallistunut koulutukseen

14 6 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla N= Alle vuoden -.9 v v v v. Väh. v.

15 4 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla 4 N= Alle vuoden -.9 v v v v. Väh. v.

16 9 Toiminut valmistumisen jälkeen yrittäjänä/ ammatinharjoittajana/ freelancerina 9 N= Ei ole ollut yrittäjänä/ freelancerina Ollut yrittäjänä/ freelancerina

17 3 3 Yrittäjänä/freelancerina toimimisaika N=9 2 2 Alle vuoden -.9 v v v v. Väh. v.

18 8 Työnantajien lukumäärä valmistumisen jälkeen N= Alle Vähintään

19 4 Erillisten työ- tai virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen 37 N= Alle Vähintään

20 8 Valmistumisen jälkeiset perhevapaat N= Ei ole ollut perhevapaalla Ollut perhevapaalla

21 4 Perhevapaalla oloaika N= Alle vuoden -.9 v v v v. Väh. v.

22 TYÖTTÖMYYS Esityksen nimi / Tekijä

23 8 Työttömänä oleminen (lomautukset mukaan lukien) valmistumisen jälkeen N= Ei ole ollut työttömänä On ollut työttömänä

24 Työttömyysjaksojen lukumäärä työttömillä N= Väh.

25 6 6 Työttömyysaika työttömillä N= Alle puoli vuotta,- v. Yli vuosi

26 2 Työkokemuksen puute N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

27 6 Puutteelliset työnhakutaidot N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

28 2 Puutteelliset suhdeverkostot N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

29 3 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

30 6 Tutkinnon huono tunnettuus N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

31 3 Alan heikko työmarkkinatilanne 28 N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

32 3 Alueellinen työmarkkinatilanne N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

33 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

34 6 6 Puutteellinen työelämätietous N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon 3

35 6 Omien tavoitteiden epätietoisuus N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

36 Oman osaamisen epävarmuus N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon 3

37 6 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

38 8 Sukupuoli N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

39 7 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

40 7 Valmistumisajankohta N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

41 4 4 Inadequate skills in Finnish 4 4 N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

42 4 Jokin muu syy työllistymisvaikeuksiin 44 N= Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon

43 TILANNE VALMISTUMISHETKELLÄ JA ENSIMMÄINEN TYÖ Esityksen nimi / Tekijä

44 8 Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä N= Työssä (ml. yrittäjyys) Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella (esim. perhevapaa, päätoiminen opiskelu) 6 2 Työskentely apurahalla Muu tilanne

45 8 Ensimmäisen työn aloittamisaika valmistumisen jälkeen, jos ei heti töissä 7 N= Alle, v.,- v. Yli vuosi

46 7 Ensimmäisen työpaikan työsuhteen luonne N= Vakituinen kokopäivätyö 3 Vakituinen osa-aikatyö Määräaikainen kokopäivätyö 6 Määräaikainen osaaikatyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 2 Työllistetty/ työharjoittelu

47 Ensimmäinen päätyönantaja N= Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, yli 249 työntekijää 8 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 2 ja yli 49 työntekijää 4 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle työntekijää 3 Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos (esim. sairaanhoitopiiri) Ammattikorkeakoulu 2 Valtio, valtion liikelaitos 8 Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö 6 6 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. Muu työnantaja 2

48 Ensimmäisen päätyön tehtävien luonne N= Opetus tai kasvatus 36 Asiakastyö/potilastyö 29 Asiantuntija- tai erityisasiantuntijatyö 6 Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 2 Johto- ja esimiestehtävät Tutkimus Toimistotehtävät 9 9 Markkinointi ja myynti 6 Kirkollinen työ Konsultointi tai koulutus Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Jokin muu Viestintä- ja mediatyö Lainopillinen työ Taiteellinen työ

49 Pääasiallisin ensimmäisen päätyön tehtävien luonne N= Tutkimus Opetus tai kasvatus 7 33 Johto- ja esimiestehtävät 9 Konsultointi tai koulutus Asiakastyö/potilastyö 2 Markkinointi ja myynti 2 Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 6 Viestintä- ja mediatyö Toimistotehtävät 4 Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ 2 Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Asiantuntija- tai erityisasiantuntijatyö 9 Jokin muu

50 7 Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä ensimmäiseen työhön 6 N= Ei Kyllä Ei tiedä

51 7 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen ensimmäisessä työssä N= Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Hyödynsi jonkin verran/ osittain Hyödynsi jatkuvasti

52 7 6 Ensimmäinen työ vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutusta 63 N= Työn vaativuustaso oli Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa

53 TYÖTILANNE JA TYÖNLUONNE SYKSYLLÄ 24 Esityksen nimi / Tekijä

54 Työmarkkinatilanne syksyllä 24 N= Vakituinen kokopäivätyö 9 Vakituinen osa-aikatyö 2 Määräaikainen kokopäivätyö 8 Määräaikainen osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 2 2 Työllistetty/ työharjoittelu Työtön työnhakija 3 Työvoimakoulutus tai vastaava Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 3 Perhevapaa työsuhteessa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Perhevapaa ilman työsuhdetta (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Työskentely apurahalla Muu tilanne 2 7

55 3 Tärkein peruste työ- tai virkasuhteen määräaikaisuuteen N= Työn luonne (esim. projekti- tai kausiluontoisuus) Sijaisuus Avoimen viran/ toimen hoito Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa Työ on määräaikainen omasta aloitteesta Ei tiedä työn määräaikaisuuden perustetta Muu peruste määräaikaisuuteen

56 Nykyinen päätyönantaja N= Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, yli 249 työntekijää 8 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 2 ja yli 49 työntekijää 2 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle työntekijää 2 Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos (esim. sairaanhoitopiiri) 3 Ammattikorkeakoulu 3 Valtio, valtion liikelaitos 9 Yliopisto 4 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö 6 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. 2 Muu työnantaja

57 Nykyisen päätyön luonne N= Opetus tai kasvatus 36 Asiakastyö/potilastyö 27 Asiantuntija- tai erityisasiantuntijatyö 22 Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät Johto- ja esimiestehtävät 4 Toimistotehtävät 6 Tutkimus Markkinointi ja myynti Konsultointi tai koulutus Jokin muu Viestintä- ja mediatyö Kirkollinen työ Lainopillinen työ Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Taiteellinen työ

58 Pääasiallisin nykyisen päätyön luonne N= Tutkimus 4 Opetus tai kasvatus 32 Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi tai koulutus Asiakastyö/potilastyö 23 Markkinointi ja myynti Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 6 Viestintä- ja mediatyö Toimistotehtävät 2 2 Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ 2 Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Asiantuntija- tai erityisasiantuntijatyö Jokin muu 2

59 9 8 Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä nykyiseen työhön 83 N= Ei Kyllä Ei tiedä 2

60 8 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä N= Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Hyödynsi jonkin verran/ osittain Hyödynsi jatkuvasti

61 8 7 Nykyinen työ vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutusta 72 N= Työn vaativuustaso oli Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa

62 4 Tärkein syy työn vastaanottamiseen, kun se ei vastannut koulutustasoa N= Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutustasoa vastaavaa työtä Työ on muuten mielenkiintoisempaa 2 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat Muu koulutus on ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutusta vastaavissa töissä Muu syy

63 2 Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien syyskuussa 24 kokopäivätyössä olevilla N= Alle 2 e e e e e e -499 e e-

64 4 4 Työ mahdollistaa osaamisen kehittämisen 42 N= Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

65 4 Työtehtävät ovat monipuolisia N= Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

66 4 47 Työ ei tarjoa riittävästi haasteita N= Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

67 3 Työ on henkisesti liian kuormittavaa N= Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

68 3 Työura on tavoitteiden mukainen 33 N= Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

69 4 Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta 37 N= Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

70 TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVAT TAIDOT JA NIIDEN KEHITTYMINEN YLIOPISTOSSA

71 Oman alan teoreettisen osaamisen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

72 3 3 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taitojen merkitys työssä 33 3 N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

73 6 Tiedonhankintataitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 4 8 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

74 6 Ongelmanratkaisutaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 4 9 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

75 7 Ryhmätyötaitojen ym. sosiaalisten taitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 4 7 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

76 4 Neuvottelutaitojen merkitys työssä 46 N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 6 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

77 6 Organisointi- ja koordinointitaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 3 4 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

78 2 Esimiestaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

79 3 Projektinhallintataitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

80 3 Lainsäädännön tuntemuksen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

81 2 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitys työssä 23 N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

82 3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

83 4 Tieto- ja viestintätekniikan taitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 3 6 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

84 8 7 Suomen kielen viestintätaitojen merkitys työssä 7 N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 6 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

85 4 38 Ruotsin kielen viestintätaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

86 2 Englannin kielen viestintätaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

87 7 64 Muiden kielten viestintätaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä 9 8 Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä 4

88 Mikä muu kieli tärkeä työssä? N=48 arabia bulgaria espanja ranska ranska, venäjä saksa saksa, espanja, venäjä, italia saksa, kreikka, venäjä, ranska saksa, venäjä, ranska, espanja saksa, venäjä, turkki, viro, portugali, kiina, arabia tukiviittomat venäjä viittomakieli viro, ranska

89 Esiintymistaidon merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

90 6 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaitojen merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

91 2 8 6 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä merkitys työssä N= Ei lainkaan tärkeä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

92 Oman alan teoreettisen osaamisen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

93 4 4 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taitojen kehittyminen yliopistossa 4 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

94 4 Tiedonhankintataitojen kehittyminen yliopistossa 43 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

95 4 Ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

96 3 Ryhmätyötaitojen ym. sosiaalisten taitojen kehittyminen yliopistossa 33 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

97 3 3 Neuvottelutaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

98 4 3 Organisointi- ja koordinointitaitojen kehittyminen yliopistossa 36 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

99 3 Esimiestaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

100 3 Projektinhallintataitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

101 3 Lainsäädännön tuntemuksen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

102 4 37 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti 3

103 4 42 Yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

104 4 3 Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittyminen yliopistossa 37 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

105 4 Suomen kielen viestintätaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

106 4 Ruotsin kielen viestintätaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

107 4 4 Englannin kielen viestintätaitojen kehittyminen yliopistossa 42 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

108 7 64 Muiden kielten viestintätaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

109 4 Esiintymistaitojen kehittyminen yliopistossa 38 N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

110 3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaitojen kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

111 3 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä kehittyminen yliopistossa N= Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti

112 Kolme tärkeintä tieto- ja taitoaluetta tulevaisuudessa N= Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisukyky Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Esiintymistaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Suomen kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot

113 Muut tärkeät tieto- ja taitoalueet tulevaisuudessa N= 2 2 Tiedonhankintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Projektinhallintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ongelmanratkaisukyky Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Esiintymistaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Oman alan teoreettinen osaaminen Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Uraseurantaraportti

Uraseurantaraportti Ura- ja rekrytointipalvelut Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen KAUPPA + TALOUS RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 6/2015 Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3054 Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328)

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328) Uraseurantakysely vuosina 212-213 tohtorin tutkinnon suorittaneille Tilanne ja mielipiteet / syksy 2 Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti (163/328) Jari Penttilä / Työelämäpalvelut 7 Sukupuoli

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot