Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Luonnontieteellinen tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta

2

3 Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat syyskuussa 2008 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 671, mikä on 55,6 % kaikista v valmistuneista. Kysely on osa yliopistojen yhteistä työelämäpalautejärjestelmää, joka tuottaa tilastollisen seuranta-aineiston ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Tiedot on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opetuksen kehittämistyöryhmissä, tulosneuvotteluissa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Otan mielelläni vastaan palautetta ja ehdotuksia seurantatutkimuksen kehittämiseksi. Sakari Jussi-Pekka Ohjaus- ja työelämäpalvelut

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Koostetuissa yhteenvetoraportissa ei tilastollisia jakaumia esitetä yksittäisistä pääaineista tai koulutusohjelmista, jos vastaajien määrä on alhainen. Vastaukset on otettu kuitenkin huomioon tiedekunta- ja koulutusalakohtaisissa analyyseissä. Luonnontieteellinen tiedekunta lkm Biokemia Biokemia 9 Biologia Ekologinen eläintiede 9 Ekologinen kasvitiede 10 Fysiologinen eläintiede 3 Perinnöllisyystiede 14 Yht. 36 Fysikaaliset tieteet Biofysiikka 1 Fysiikka 7 Teoreettinen fysiikka 1 Tähtitiede 1 Yht. 10 Geotieteet Geologia ja mineralogia 1 Maaperägeologia 5 Yht. 6 Kemia Epäorgaaninen kemia 2 Fysikaalinen kemia 5 Orgaaninen kemia 5 Yht. 12 Maantiede Maantiede 10 Suunnittelumaantiede 4 Yht. 14 Matemaattiset tieteet Matematiikka 18 Sovellettu matematiikka 2 Tilastotiede 1 Yht. 21 Tietojenkäsittelytieteet Tietojenkäsittelyoppi 22 Tdk yht. 130

5 1. Työura LuTK Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2003, kyselyajankohta: lokakuu 2008 Koulutusta vastaava työssäoloaika* Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä Työttömänä olleiden osuus Työttömyysaika keskiarvo % keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Biokemia 79,1 8,1 33,3 0,4 Biologia 66,4 6,6 52,8 1,0 Fysikaaliset tieteet 91,0 4,0 40,0 0,2 Geotieteet 74,4 5,7 50,0 0,6 Kemia 75,1 4,6 41,7 0,5 Maantiede 73,2 6,1 78,6 0,6 Matemaattiset tieteet 78,4 5,1 52,4 0,7 Tietojenkäsittelytieteet 83,9 3,0 22,7 1,5 Tdk yhteensä 76,0 5,4 46,9 0,8 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan osuus valmistumisen jälkeen v Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät LuTK Painoarvo (1-6)* Alan heikko työmarkkinatilanne 4,0 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,0 Työkokemuksen puute 3,5 Puutteelliset suhdeverkostot 3,4 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 3,0 Oman osaamisen epävarmuus 2,4 Puutteellinen työelämätietous 2,4 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,4 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,2 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot 2,1 Tutkinnon huono tunnettuus 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,8 Valmistumisajankohta 1,6 Sukupuoli 1,5 *Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon 5

6 2.Työllisyystilanne syksyllä 2008 Työmarkkinatilanne syksyllä 2008 LuTK Työssä Työtön työnhakija Muu tilanne* Yht. Biokemia 77,8 % 0,0 % 22,2 % 100 % Biologia 72,2 % 8,3 % 19,4 % 100 % Fysikaaliset tieteet 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Kemia 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Maantiede 78,6 % 21,4 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 90,5 % 4,8 % 4,8 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 90,9 % 9,1 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 83,1 % 6,9 % 10,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 85,7 % 3,0 % 11,2 % 100 % *Perhevapaa, päätoiminen opiskelu tms. Työsuhteen muoto syksyllä 2008 LuTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osaaikatyö Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Biokemia 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Biologia 24,0 % 68,0 % 8,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 44,4 % 33,3 % 22,2 % 0,0 % 100 % Geotieteet 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 57,9 % 42,1 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 100 % Tdk yhteensä 51,5 % 42,6 % 5,0 % 1,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 59,9 % 33,6 % 4,2 % 2,3 % 100 % Yht. Päätyönantaja syksyllä 2008 LuTK Yksityinen yritys tai valtionyhtiö Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Järjestö, säätiö tms Oma yritys tms. Biokemia 0,0 % 12,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 100 % Biologia 9,7 % 29,0 % 54,8 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 20,0 % 40,0 % 30,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 50,0 % 0,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 33,3 % 8,3 % 58,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 27,3 % 27,3 % 36,4 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 100 % Matemaattiset tieteet 15,0 % 75,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 28,8 % 28,8 % 33,9 % 4,2 % 1,7 % 2,5 % 100 % Koulutusala koko maassa 38,8 25,5 26,4 5,0 2,0 2,3 100 Muu Yht. 6

7 3.Työn laatu Työn luonne syksyllä 2008 Biokemia tutkimus 100,0 % Maantiede Biologia konsultointi tai koulutus 36,4 % tutkimus 46,7 % tutkimus 18,2 % opetus tai kasvatus 26,7 % opetus tai kasvatus 18,2 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 13,3 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 18,2 % asiakastyö/ potilastyö 10,0 % asiakastyö/ potilastyö 9,1 % muu työn luonne 3,3 % yhteensä 100,0 % yhteensä 100,0 % Fysikaaliset tieteet tutkimus 50,0 % Matemaattiset tieteet opetus tai kasvatus 40,0 % opetus tai kasvatus 70,0 % johto- ja esimiestehtävät 10,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 20,0 % yhteensä 100,0 % tutkimus 5,0 % viestintä- ja mediatyö 5,0 % Geotieteet yhteensä 100,0 % tutkimus 50,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 16,7 % konsultointi tai koulutus 16,7 % muu työn luonne 16,7 % Tietojenkäsittelytieteet yhteensä 100,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 45,0 % johto- ja esimiestehtävät 25,0 % Kemia tutkimus 15,0 % tutkimus 66,7 % konsultointi tai koulutus 5,0 % opetus tai kasvatus 8,3 % asiakastyö/ potilastyö 5,0 % johto- ja esimiestehtävät 8,3 % rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 5,0 % muu työn luonne 8,3 % yhteensä 100,0 % toimisto- ja esikuntatehtävät 8,3 % yhteensä 100,0 % 7

8 Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Fysikaaliset tieteet Biokemia Kemia Biologia Matemaattiset tieteet kyllä ei ei tiedä Maantiede Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2008 Kemia Geotieteet Fysikaaliset tieteet Biokemia Biologia Maantiede Tietojenkäsittelytieteet työ vastasi hyvin koulutustasoa työ oli koulutukseen nähden vaativampaa työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Matemaattiset tieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8

9 4.Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Miten hyvin voi hyödyntää yliopistossa oppimia asioita nykyisessä työssä? Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Maantiede Biologia Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Tdk yhteensä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran/ osittain ei voi hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Biologia Maantiede Tdk yhteensä 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,8 3,6 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen 6 Miten tyytyväinen olet vuonna 2003 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 9

10 Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun ja sisältöön Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun Tyytyväisyys Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen sisältöön Biologia 4,2 4,0 Matemaattiset tieteet 3,9 4,1 Maantiede Biokemia 4,1 4,0 3,9 4,4 Tietojenkäsittelytieteet Kemia Fysikaaliset tieteet 3,9 3,8 4,0 3,7 4,2 4,3 Geotieteet Tdk yhteensä 3,5 4,0 4,0 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen Miten tyytyväinen olet Oulun yliopistossa suorittamiesi opintojen laatuun/ sisältöön? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 10

11 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen (tieto-taitoarviot) Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkitystä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto-opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus merkityspainoarvon ja kehityspainoarvon välillä. * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biokemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Englannin kielen viestintätaidot 5,8 3,9-1,9 Ongelmanratkaisukyky 5,8 3,8-2,0 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,3-1,5 Oppimiskyky 5,8 4,0-1,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,6 4,7-0,9 Tiedonhankintataidot 5,4 4,4-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,3 4,9-0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 3,4-2,0 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 4,3-0,8 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,1-1,8 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,0-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,8 3,6-1,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,6 2,4-2,2 Esiintymistaidot 4,4 3,1-1,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,3 3,6-0,7 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,8 Suomen kielen viestintätaidot 3,9 4,0 0,1 Neuvottelutaidot 3,1 2,5-0,6 Lainsäädännön tuntemus 2,7 3,0 0,3 Muiden kielten viestintätaidot 2,2 2,2 0,0 Esimiestaidot 1,9 1,1-0,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 1,7 1,0-0,7 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,2 2,3 1,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,2 1,0-0,2 11

12 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biologia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,8-1,1 Tiedonhankintataidot 5,5 4,2-1,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,7-1,7 Ongelmanratkaisukyky 5,3 3,9-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,6-1,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,1 2,8-2,3 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 4,1-1,0 Oppimiskyky 5,1 4,0-1,1 Esiintymistaidot 5,0 3,9-1,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,9 3,7-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,3-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,9 4,4-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,7 3,1-1,7 Neuvottelutaidot 4,7 2,4-2,2 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,6 4,4-0,2 Projektinhallintataidot 4,6 2,5-2,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,0 3,8-0,2 Esimiestaidot 3,6 2,0-1,6 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,8-0,6 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 1,3-1,4 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,3-0,8 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,7 2,7 1,0 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,8 0,3 Fysikaaliset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Tiedonhankintataidot 5,6 4,5-1,1 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 5,3-0,2 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,4-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,5 4,1-1,4 Oppimiskyky 5,4 4,8-0,6 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,4 4,1-1,3 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 4,9-0,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,7-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,0 4,9-0,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 4,0-1,0 Esiintymistaidot 5,0 3,8-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,7 3,8-0,9 Englannin kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,7 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,6 2,7-1,9 Suomen kielen viestintätaidot 4,5 4,6 0,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 4,0-0,3 Neuvottelutaidot 4,3 2,4-1,9 Projektinhallintataidot 4,1 2,6-1,5 Esimiestaidot 3,3 2,1-1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,2 2,5-0,7 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,5-0,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,4-0,4 Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1,8 0,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,6 2,6 1,0 12

13 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Geotieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 6,0 4,8-1,2 Oppimiskyky 5,7 4,7-1,0 Ongelmanratkaisukyky 5,7 4,5-1,2 Tiedonhankintataidot 5,5 4,8-0,7 Luovan ajattelun taidot 5,5 4,2-1,3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,5 3,2-2,3 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,3 3,7-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,2 4,7-0,5 Englannin kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,0 4,2-0,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 3,7-1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,5-1,3 Projektinhallintataidot 4,7 3,2-1,5 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,5 4,8 0,3 Suomen kielen viestintätaidot 4,3 4,2-0,2 Esiintymistaidot 4,3 3,0-1,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,0 3,2-0,8 Lainsäädännön tuntemus 3,8 3,0-0,8 Neuvottelutaidot 3,8 2,8-1,0 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,3 2,2-1,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,2 3,2 0,0 Esimiestaidot 2,8 2,2-0,7 Muiden kielten viestintätaidot 2,5 2,5 0,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,2 1,3-0,8 Kemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,6 4,8-0,8 Ongelmanratkaisukyky 5,4 3,7-1,8 Oppimiskyky 5,3 3,9-1,4 Tiedonhankintataidot 5,3 4,1-1,2 Suomen kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Luovan ajattelun taidot 5,2 3,3-1,9 Englannin kielen viestintätaidot 5,1 4,0-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,3-1,8 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,9 4,5-0,5 Neuvottelutaidot 4,9 2,3-2,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 2,3-2,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,8 3,8-1,0 Esiintymistaidot 4,8 3,3-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 4,0-0,7 Projektinhallintataidot 4,4 2,2-2,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,9-1,4 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,2 3,6-0,6 Esimiestaidot 3,6 1,7-1,9 Lainsäädännön tuntemus 3,3 2,2-1,1 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,7 1,3-1,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,6 1,2-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,9 1,7-0,2 13

14 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Maantiede Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Suomen kielen viestintätaidot 5,9 5,0-0,9 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,7 4,2-1,5 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,4-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,3 3,8-1,5 Oppimiskyky 5,2 4,4-0,9 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,2 3,3-1,9 Tiedonhankintataidot 5,1 4,7-0,4 Luovan ajattelun taidot 4,9 4,2-0,7 Ongelmanratkaisukyky 4,9 4,1-0,9 Esiintymistaidot 4,9 3,6-1,3 Neuvottelutaidot 4,9 2,9-2,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 3,9-0,9 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,6 4,4-0,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,4 4,0-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,2 3,2-1,0 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,9 Esimiestaidot 3,8 1,8-2,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 3,5 4,7 1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,6-0,9 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,2 1,9-1,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,0 1,6-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,8 2,6-0,1 Muiden kielten viestintätaidot 1,8 2,4 0,5 Matemaattiset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,6 2,8-2,8 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Suomen kielen viestintätaidot 5,4 2,9-2,5 Ongelmanratkaisukyky 5,3 4,4-0,9 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 5,3 3,5-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 3,2-2,0 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 5,1 0,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,1-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,5-1,4 Tiedonhankintataidot 4,9 3,7-1,2 Esiintymistaidot 4,9 2,4-2,5 Oppimiskyky 4,9 4,2-0,7 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,4-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,8 4,8 0,0 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 2,5-2,2 Neuvottelutaidot 4,7 2,0-2,7 Lainsäädännön tuntemus 4,0 2,6-1,4 Projektinhallintataidot 3,9 2,5-1,4 Englannin kielen viestintätaidot 3,6 2,9-0,7 Esimiestaidot 3,5 1,7-1,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,7-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,7-0,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,5 0,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,4-0,2 14

15 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Tietojenkäsittelytieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,0-1,5 Oppimiskyky 5,4 4,4-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 3,8-1,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 3,7-1,5 Luovan ajattelun taidot 5,1 3,6-1,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,3-0,8 Tiedonhankintataidot 5,0 4,5-0,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 3,3-1,6 Englannin kielen viestintätaidot 4,9 3,4-1,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,7 4,0-0,7 Neuvottelutaidot 4,7 3,1-1,6 Suomen kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,8 Esiintymistaidot 4,5 3,1-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,4 0,1 Projektinhallintataidot 4,3 3,5-0,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,3 3,5-0,8 Esimiestaidot 3,8 2,3-1,5 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,4 2,5-0,9 Lainsäädännön tuntemus 3,0 2,4-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,8 2,5-0,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 2,2-0,6 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,8 3,0 1,2 Muiden kielten viestintätaidot 1,2 1,7 0,5 15

16 Liite: Nykyisen työpaikan sijainti, työnantajan nimi ja nimike Pääaine Nykyisen työnantajan paikkakunta Nykyisen työnantajan nimi Nimike Biokemia La Jolla, Kalifornia, USA Burnham Institute for Medical graduate student Research Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava tutkijatohtori väitöskirjatyöntekijä Oulun Yliopiston biokemian laitos tohtorikoulutettava PPSHP/Sisätautinen tutkija tutkimuslab./h.huikuri.. researcher Ekologinen eläintiede Muurame Muuramen kunta päätoiminen tuntiopettaja Noormarkku Noormarkun kunta peruskoulun lehtori Oulu PSK-Aikuisopisto kouluttaja Pirkkala Pirkkalan kunta ympäristötarkastaja Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Rovaniemi Lapin yliopisto, arktinen keskus tutkija Tampere Tampereen yliopisto biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja Ekologinen kasvitiede Espoo Kirjatori myyjä Lapua Lapuan kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Oulu Metsähallitus, Pohjanmaan suunnittelija luontopalvelut Oulun yliopisto assistentti Pohjois-Pohjanmaan tutkija ympäristökeskus Pori Porin kaupunki biologian ja maantiedon lehtorin viransijainen Rovaniemi Metsähallitus erikoissuunnittelija suojelubiologi Vantaa Metsäntutkimuslaitos tutkija Fysiologinen eläintiede Oulu Andiamo myyjä Vantaa Varia tuntiopettaja vs. lehtori Perinnöllisyystiede Helsinki Helsingin yliopisto tutkija, väitöskirjatyöntekijä/jatkoopiskelija Kansanterveyslaitos tutkija väitöskirjatyöntekijä/tutkija Työterveyslaitos tutkija Oulu Oulun työterveys työterveyslääkäri Oulun yliopisto tohtorikoulutettava tutkija tutkijatohtori Oulun yliopisto, biologian laitos tutkija, tohtorikoulutettava Oulun yliopisto, Centre for väitöskirjaopiskelija wireless communications Oulun yliopistollinen sairaala sairaalageneetikko Biofysiikka Oulu Oulun yliopisto assistentti Fysiikka Helsinki Suomen ympäristökeskus tutkija Iisalmi Iisalmen kaupunki lukion lehtori 16

17 Kokkola Kokkolan kaupunki lehtori Oulu Oulun kaupunki tuntiopettaja Specim Spectral Imaging Oy Ltd. tuotepäällikkö VTT tutkija Paltamo Paltamon kunta tuntiopettaja Teoreettinen fysiikka Oulu VTT tutkija Tähtitiede Teneriffa, Espanja Instituto de Astrofisics de jatko-opiskelija Canaria Geologia ja mineralogia Sotkamo Mondo Minerals B.V. Branch geologi Finland Maaperägeologia Oulu Oy AJL Consulting projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan geologi ympäristökeskus Pyhäjärvi Pyhäsalmi Mine Oy ympäristögeologi Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus geologi Tromssa Suomalainen vieraileva tutkija Tiedeakatemia/Tromssan yliopisto Epäorgaaninen kemia Hanko Fermion Oy laadunvalvontakemisti Oulu VTT tutkija Fysikaalinen kemia Nurmijärvi VTT tutkija Nurmo Nurmon kunta, Nurmon yläaste peruskoulun lehtori, matem. fys, kemia Oulu Oulun yliopisto assistentti/tohtorikoulutettava tutkijakoulutettava Orgaaninen kemia Oulu Hormos Medical tutkimuskemisti Oulun yliopisto tutkija Tampere Turvatekniikan keskus turvallisuusinsinööri.. henkilöstöpäällikkö Maantiede Keminmaa Keminmaan kunta päätoiminen tuntiopettaja Oulu Metsähallitus karttaoperaattori Oy Culmentor Ltd. eu-projektikoordinaattori Tietoenator asiakasyhteyshenkilö Vantaa Bentley Systems Inc. konsultti Vantaan kaupunki vakituinen tuntiopettaja Suunnittelumaantiede Haukipudas Haukiputaan Kehitys Oy projektipäällikkö Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus projektikoordinaattori Tilastokeskus suunnittelija Matematiikka Espoo Espoon kaupunki peruskoulun lehtori Haapajärvi Haapajärven lukio/haapajärven kaupunki lukion matematiikan ja fysiikan lehtori Kajaani Kajaanin kaupunki tuntiopettaja Kemi Kemin kaupunki peruskoulun lehtori Kiiminki Kiimingin kunta lehtori Oulu OSEKK tiedotussiht.,vs. Oulu matikan opettaja Oulun kaupunki aikuislukion lehtori Oulun yliopisto tutkija yliopisto-opettaja Oulunsalo Suomen 3c ohjelmistosuunnittelija 17

18 Suomen 3C Oy ohjelmistosuunnittelija Tervola Tervolan kunta mat.fys. kem. lehtori Tornio Tornion kaupunki päätoiminen tuntiopettaja Varkaus Savonia ammattikorkeakoulun pt. tuntiopettaja kuntayhtymä Ylikiiminki Harjurinteen koulu päätoiminen tuntiopettaja Sovellettu matematiikka Lappajärvi Lappajärven kunta / keskikoulu päätoiminen tuntiopettaja (ma, fy, ke, atk) Oulu Espotel Oy ohjelmistosuunnittelija Tilastotiede Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki elinkeinojohtaja Tietojenkäsittelyoppi Helsinki.. projektipäällikkö Oulu Digia cm engineer Elektrobit Group Oyj vanhempi ohjelmistosuunnittelija Ixonos Oyj chief software designer Kaleva kustannus Oy ohjelmistokehittäjä Mawell Oy cto Max Technologies OY toimitusjohtaja Nokia projektipäällikkö senior subcontracting manager senior ui designer technical product manager Nokia Oyj manager, sw bill of materials in s60 business operations product manager spesialisti team leader Oulun kaupunki tuotetestausasiantuntija Oulun kihlakunnan poliisilaitos kamreeri Oulun yliopisto projektipäällikkö Sysart Oy software architect Västerås ABB AB r&d scientist 18

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Valtakunnallinen kysely geologian alalta valmistuneille ja alan työnantajille

Valtakunnallinen kysely geologian alalta valmistuneille ja alan työnantajille Valtakunnallinen kysely geologian alalta valmistuneille ja alan työnantajille SEPPO GEHÖR JA URPU HOLOPAINEN Opetusministeriön asettaman Suomen geologian alan valtakunnallisen rakenteelliseen kehittämishankkeeseen

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Arvoisa vastaaja! Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista,

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Jotta valmistuisit. Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta. Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén)

Jotta valmistuisit. Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta. Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén) Jotta valmistuisit Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta Sakari Jussi-Pekka Opiskelijapalvelun päällikkö Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén) Suomen yliopistojen luonnontieteen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Korkeakoulutuksen ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Johanna Komppa, Tuula Jäppinen, Marja Herva & Taija Hämäläinen Korkeakoulutuksen ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Johanna Komppa, Tuula

Lisätiedot