Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Luonnontieteellinen tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta

2

3 Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat syyskuussa 2008 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 671, mikä on 55,6 % kaikista v valmistuneista. Kysely on osa yliopistojen yhteistä työelämäpalautejärjestelmää, joka tuottaa tilastollisen seuranta-aineiston ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Tiedot on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opetuksen kehittämistyöryhmissä, tulosneuvotteluissa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Otan mielelläni vastaan palautetta ja ehdotuksia seurantatutkimuksen kehittämiseksi. Sakari Jussi-Pekka Ohjaus- ja työelämäpalvelut

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Koostetuissa yhteenvetoraportissa ei tilastollisia jakaumia esitetä yksittäisistä pääaineista tai koulutusohjelmista, jos vastaajien määrä on alhainen. Vastaukset on otettu kuitenkin huomioon tiedekunta- ja koulutusalakohtaisissa analyyseissä. Luonnontieteellinen tiedekunta lkm Biokemia Biokemia 9 Biologia Ekologinen eläintiede 9 Ekologinen kasvitiede 10 Fysiologinen eläintiede 3 Perinnöllisyystiede 14 Yht. 36 Fysikaaliset tieteet Biofysiikka 1 Fysiikka 7 Teoreettinen fysiikka 1 Tähtitiede 1 Yht. 10 Geotieteet Geologia ja mineralogia 1 Maaperägeologia 5 Yht. 6 Kemia Epäorgaaninen kemia 2 Fysikaalinen kemia 5 Orgaaninen kemia 5 Yht. 12 Maantiede Maantiede 10 Suunnittelumaantiede 4 Yht. 14 Matemaattiset tieteet Matematiikka 18 Sovellettu matematiikka 2 Tilastotiede 1 Yht. 21 Tietojenkäsittelytieteet Tietojenkäsittelyoppi 22 Tdk yht. 130

5 1. Työura LuTK Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2003, kyselyajankohta: lokakuu 2008 Koulutusta vastaava työssäoloaika* Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä Työttömänä olleiden osuus Työttömyysaika keskiarvo % keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Biokemia 79,1 8,1 33,3 0,4 Biologia 66,4 6,6 52,8 1,0 Fysikaaliset tieteet 91,0 4,0 40,0 0,2 Geotieteet 74,4 5,7 50,0 0,6 Kemia 75,1 4,6 41,7 0,5 Maantiede 73,2 6,1 78,6 0,6 Matemaattiset tieteet 78,4 5,1 52,4 0,7 Tietojenkäsittelytieteet 83,9 3,0 22,7 1,5 Tdk yhteensä 76,0 5,4 46,9 0,8 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan osuus valmistumisen jälkeen v Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät LuTK Painoarvo (1-6)* Alan heikko työmarkkinatilanne 4,0 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,0 Työkokemuksen puute 3,5 Puutteelliset suhdeverkostot 3,4 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 3,0 Oman osaamisen epävarmuus 2,4 Puutteellinen työelämätietous 2,4 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,4 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,2 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot 2,1 Tutkinnon huono tunnettuus 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,8 Valmistumisajankohta 1,6 Sukupuoli 1,5 *Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon 5

6 2.Työllisyystilanne syksyllä 2008 Työmarkkinatilanne syksyllä 2008 LuTK Työssä Työtön työnhakija Muu tilanne* Yht. Biokemia 77,8 % 0,0 % 22,2 % 100 % Biologia 72,2 % 8,3 % 19,4 % 100 % Fysikaaliset tieteet 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Kemia 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Maantiede 78,6 % 21,4 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 90,5 % 4,8 % 4,8 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 90,9 % 9,1 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 83,1 % 6,9 % 10,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 85,7 % 3,0 % 11,2 % 100 % *Perhevapaa, päätoiminen opiskelu tms. Työsuhteen muoto syksyllä 2008 LuTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osaaikatyö Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Biokemia 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Biologia 24,0 % 68,0 % 8,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 44,4 % 33,3 % 22,2 % 0,0 % 100 % Geotieteet 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 57,9 % 42,1 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 100 % Tdk yhteensä 51,5 % 42,6 % 5,0 % 1,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 59,9 % 33,6 % 4,2 % 2,3 % 100 % Yht. Päätyönantaja syksyllä 2008 LuTK Yksityinen yritys tai valtionyhtiö Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Järjestö, säätiö tms Oma yritys tms. Biokemia 0,0 % 12,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 100 % Biologia 9,7 % 29,0 % 54,8 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 20,0 % 40,0 % 30,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 50,0 % 0,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 33,3 % 8,3 % 58,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 27,3 % 27,3 % 36,4 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 100 % Matemaattiset tieteet 15,0 % 75,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 28,8 % 28,8 % 33,9 % 4,2 % 1,7 % 2,5 % 100 % Koulutusala koko maassa 38,8 25,5 26,4 5,0 2,0 2,3 100 Muu Yht. 6

7 3.Työn laatu Työn luonne syksyllä 2008 Biokemia tutkimus 100,0 % Maantiede Biologia konsultointi tai koulutus 36,4 % tutkimus 46,7 % tutkimus 18,2 % opetus tai kasvatus 26,7 % opetus tai kasvatus 18,2 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 13,3 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 18,2 % asiakastyö/ potilastyö 10,0 % asiakastyö/ potilastyö 9,1 % muu työn luonne 3,3 % yhteensä 100,0 % yhteensä 100,0 % Fysikaaliset tieteet tutkimus 50,0 % Matemaattiset tieteet opetus tai kasvatus 40,0 % opetus tai kasvatus 70,0 % johto- ja esimiestehtävät 10,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 20,0 % yhteensä 100,0 % tutkimus 5,0 % viestintä- ja mediatyö 5,0 % Geotieteet yhteensä 100,0 % tutkimus 50,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 16,7 % konsultointi tai koulutus 16,7 % muu työn luonne 16,7 % Tietojenkäsittelytieteet yhteensä 100,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 45,0 % johto- ja esimiestehtävät 25,0 % Kemia tutkimus 15,0 % tutkimus 66,7 % konsultointi tai koulutus 5,0 % opetus tai kasvatus 8,3 % asiakastyö/ potilastyö 5,0 % johto- ja esimiestehtävät 8,3 % rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 5,0 % muu työn luonne 8,3 % yhteensä 100,0 % toimisto- ja esikuntatehtävät 8,3 % yhteensä 100,0 % 7

8 Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Fysikaaliset tieteet Biokemia Kemia Biologia Matemaattiset tieteet kyllä ei ei tiedä Maantiede Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2008 Kemia Geotieteet Fysikaaliset tieteet Biokemia Biologia Maantiede Tietojenkäsittelytieteet työ vastasi hyvin koulutustasoa työ oli koulutukseen nähden vaativampaa työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Matemaattiset tieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8

9 4.Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Miten hyvin voi hyödyntää yliopistossa oppimia asioita nykyisessä työssä? Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Maantiede Biologia Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Tdk yhteensä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran/ osittain ei voi hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Biologia Maantiede Tdk yhteensä 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,8 3,6 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen 6 Miten tyytyväinen olet vuonna 2003 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 9

10 Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun ja sisältöön Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun Tyytyväisyys Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen sisältöön Biologia 4,2 4,0 Matemaattiset tieteet 3,9 4,1 Maantiede Biokemia 4,1 4,0 3,9 4,4 Tietojenkäsittelytieteet Kemia Fysikaaliset tieteet 3,9 3,8 4,0 3,7 4,2 4,3 Geotieteet Tdk yhteensä 3,5 4,0 4,0 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen Miten tyytyväinen olet Oulun yliopistossa suorittamiesi opintojen laatuun/ sisältöön? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 10

11 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen (tieto-taitoarviot) Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkitystä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto-opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus merkityspainoarvon ja kehityspainoarvon välillä. * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biokemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Englannin kielen viestintätaidot 5,8 3,9-1,9 Ongelmanratkaisukyky 5,8 3,8-2,0 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,3-1,5 Oppimiskyky 5,8 4,0-1,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,6 4,7-0,9 Tiedonhankintataidot 5,4 4,4-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,3 4,9-0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 3,4-2,0 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 4,3-0,8 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,1-1,8 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,0-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,8 3,6-1,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,6 2,4-2,2 Esiintymistaidot 4,4 3,1-1,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,3 3,6-0,7 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,8 Suomen kielen viestintätaidot 3,9 4,0 0,1 Neuvottelutaidot 3,1 2,5-0,6 Lainsäädännön tuntemus 2,7 3,0 0,3 Muiden kielten viestintätaidot 2,2 2,2 0,0 Esimiestaidot 1,9 1,1-0,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 1,7 1,0-0,7 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,2 2,3 1,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,2 1,0-0,2 11

12 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biologia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,8-1,1 Tiedonhankintataidot 5,5 4,2-1,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,7-1,7 Ongelmanratkaisukyky 5,3 3,9-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,6-1,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,1 2,8-2,3 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 4,1-1,0 Oppimiskyky 5,1 4,0-1,1 Esiintymistaidot 5,0 3,9-1,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,9 3,7-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,3-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,9 4,4-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,7 3,1-1,7 Neuvottelutaidot 4,7 2,4-2,2 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,6 4,4-0,2 Projektinhallintataidot 4,6 2,5-2,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,0 3,8-0,2 Esimiestaidot 3,6 2,0-1,6 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,8-0,6 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 1,3-1,4 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,3-0,8 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,7 2,7 1,0 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,8 0,3 Fysikaaliset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Tiedonhankintataidot 5,6 4,5-1,1 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 5,3-0,2 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,4-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,5 4,1-1,4 Oppimiskyky 5,4 4,8-0,6 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,4 4,1-1,3 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 4,9-0,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,7-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,0 4,9-0,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 4,0-1,0 Esiintymistaidot 5,0 3,8-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,7 3,8-0,9 Englannin kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,7 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,6 2,7-1,9 Suomen kielen viestintätaidot 4,5 4,6 0,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 4,0-0,3 Neuvottelutaidot 4,3 2,4-1,9 Projektinhallintataidot 4,1 2,6-1,5 Esimiestaidot 3,3 2,1-1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,2 2,5-0,7 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,5-0,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,4-0,4 Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1,8 0,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,6 2,6 1,0 12

13 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Geotieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 6,0 4,8-1,2 Oppimiskyky 5,7 4,7-1,0 Ongelmanratkaisukyky 5,7 4,5-1,2 Tiedonhankintataidot 5,5 4,8-0,7 Luovan ajattelun taidot 5,5 4,2-1,3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,5 3,2-2,3 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,3 3,7-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,2 4,7-0,5 Englannin kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,0 4,2-0,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 3,7-1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,5-1,3 Projektinhallintataidot 4,7 3,2-1,5 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,5 4,8 0,3 Suomen kielen viestintätaidot 4,3 4,2-0,2 Esiintymistaidot 4,3 3,0-1,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,0 3,2-0,8 Lainsäädännön tuntemus 3,8 3,0-0,8 Neuvottelutaidot 3,8 2,8-1,0 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,3 2,2-1,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,2 3,2 0,0 Esimiestaidot 2,8 2,2-0,7 Muiden kielten viestintätaidot 2,5 2,5 0,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,2 1,3-0,8 Kemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,6 4,8-0,8 Ongelmanratkaisukyky 5,4 3,7-1,8 Oppimiskyky 5,3 3,9-1,4 Tiedonhankintataidot 5,3 4,1-1,2 Suomen kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Luovan ajattelun taidot 5,2 3,3-1,9 Englannin kielen viestintätaidot 5,1 4,0-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,3-1,8 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,9 4,5-0,5 Neuvottelutaidot 4,9 2,3-2,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 2,3-2,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,8 3,8-1,0 Esiintymistaidot 4,8 3,3-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 4,0-0,7 Projektinhallintataidot 4,4 2,2-2,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,9-1,4 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,2 3,6-0,6 Esimiestaidot 3,6 1,7-1,9 Lainsäädännön tuntemus 3,3 2,2-1,1 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,7 1,3-1,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,6 1,2-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,9 1,7-0,2 13

14 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Maantiede Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Suomen kielen viestintätaidot 5,9 5,0-0,9 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,7 4,2-1,5 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,4-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,3 3,8-1,5 Oppimiskyky 5,2 4,4-0,9 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,2 3,3-1,9 Tiedonhankintataidot 5,1 4,7-0,4 Luovan ajattelun taidot 4,9 4,2-0,7 Ongelmanratkaisukyky 4,9 4,1-0,9 Esiintymistaidot 4,9 3,6-1,3 Neuvottelutaidot 4,9 2,9-2,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 3,9-0,9 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,6 4,4-0,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,4 4,0-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,2 3,2-1,0 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,9 Esimiestaidot 3,8 1,8-2,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 3,5 4,7 1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,6-0,9 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,2 1,9-1,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,0 1,6-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,8 2,6-0,1 Muiden kielten viestintätaidot 1,8 2,4 0,5 Matemaattiset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,6 2,8-2,8 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Suomen kielen viestintätaidot 5,4 2,9-2,5 Ongelmanratkaisukyky 5,3 4,4-0,9 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 5,3 3,5-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 3,2-2,0 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 5,1 0,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,1-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,5-1,4 Tiedonhankintataidot 4,9 3,7-1,2 Esiintymistaidot 4,9 2,4-2,5 Oppimiskyky 4,9 4,2-0,7 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,4-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,8 4,8 0,0 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 2,5-2,2 Neuvottelutaidot 4,7 2,0-2,7 Lainsäädännön tuntemus 4,0 2,6-1,4 Projektinhallintataidot 3,9 2,5-1,4 Englannin kielen viestintätaidot 3,6 2,9-0,7 Esimiestaidot 3,5 1,7-1,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,7-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,7-0,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,5 0,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,4-0,2 14

15 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Tietojenkäsittelytieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,0-1,5 Oppimiskyky 5,4 4,4-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 3,8-1,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 3,7-1,5 Luovan ajattelun taidot 5,1 3,6-1,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,3-0,8 Tiedonhankintataidot 5,0 4,5-0,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 3,3-1,6 Englannin kielen viestintätaidot 4,9 3,4-1,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,7 4,0-0,7 Neuvottelutaidot 4,7 3,1-1,6 Suomen kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,8 Esiintymistaidot 4,5 3,1-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,4 0,1 Projektinhallintataidot 4,3 3,5-0,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,3 3,5-0,8 Esimiestaidot 3,8 2,3-1,5 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,4 2,5-0,9 Lainsäädännön tuntemus 3,0 2,4-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,8 2,5-0,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 2,2-0,6 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,8 3,0 1,2 Muiden kielten viestintätaidot 1,2 1,7 0,5 15

16 Liite: Nykyisen työpaikan sijainti, työnantajan nimi ja nimike Pääaine Nykyisen työnantajan paikkakunta Nykyisen työnantajan nimi Nimike Biokemia La Jolla, Kalifornia, USA Burnham Institute for Medical graduate student Research Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava tutkijatohtori väitöskirjatyöntekijä Oulun Yliopiston biokemian laitos tohtorikoulutettava PPSHP/Sisätautinen tutkija tutkimuslab./h.huikuri.. researcher Ekologinen eläintiede Muurame Muuramen kunta päätoiminen tuntiopettaja Noormarkku Noormarkun kunta peruskoulun lehtori Oulu PSK-Aikuisopisto kouluttaja Pirkkala Pirkkalan kunta ympäristötarkastaja Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Rovaniemi Lapin yliopisto, arktinen keskus tutkija Tampere Tampereen yliopisto biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja Ekologinen kasvitiede Espoo Kirjatori myyjä Lapua Lapuan kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Oulu Metsähallitus, Pohjanmaan suunnittelija luontopalvelut Oulun yliopisto assistentti Pohjois-Pohjanmaan tutkija ympäristökeskus Pori Porin kaupunki biologian ja maantiedon lehtorin viransijainen Rovaniemi Metsähallitus erikoissuunnittelija suojelubiologi Vantaa Metsäntutkimuslaitos tutkija Fysiologinen eläintiede Oulu Andiamo myyjä Vantaa Varia tuntiopettaja vs. lehtori Perinnöllisyystiede Helsinki Helsingin yliopisto tutkija, väitöskirjatyöntekijä/jatkoopiskelija Kansanterveyslaitos tutkija väitöskirjatyöntekijä/tutkija Työterveyslaitos tutkija Oulu Oulun työterveys työterveyslääkäri Oulun yliopisto tohtorikoulutettava tutkija tutkijatohtori Oulun yliopisto, biologian laitos tutkija, tohtorikoulutettava Oulun yliopisto, Centre for väitöskirjaopiskelija wireless communications Oulun yliopistollinen sairaala sairaalageneetikko Biofysiikka Oulu Oulun yliopisto assistentti Fysiikka Helsinki Suomen ympäristökeskus tutkija Iisalmi Iisalmen kaupunki lukion lehtori 16

17 Kokkola Kokkolan kaupunki lehtori Oulu Oulun kaupunki tuntiopettaja Specim Spectral Imaging Oy Ltd. tuotepäällikkö VTT tutkija Paltamo Paltamon kunta tuntiopettaja Teoreettinen fysiikka Oulu VTT tutkija Tähtitiede Teneriffa, Espanja Instituto de Astrofisics de jatko-opiskelija Canaria Geologia ja mineralogia Sotkamo Mondo Minerals B.V. Branch geologi Finland Maaperägeologia Oulu Oy AJL Consulting projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan geologi ympäristökeskus Pyhäjärvi Pyhäsalmi Mine Oy ympäristögeologi Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus geologi Tromssa Suomalainen vieraileva tutkija Tiedeakatemia/Tromssan yliopisto Epäorgaaninen kemia Hanko Fermion Oy laadunvalvontakemisti Oulu VTT tutkija Fysikaalinen kemia Nurmijärvi VTT tutkija Nurmo Nurmon kunta, Nurmon yläaste peruskoulun lehtori, matem. fys, kemia Oulu Oulun yliopisto assistentti/tohtorikoulutettava tutkijakoulutettava Orgaaninen kemia Oulu Hormos Medical tutkimuskemisti Oulun yliopisto tutkija Tampere Turvatekniikan keskus turvallisuusinsinööri.. henkilöstöpäällikkö Maantiede Keminmaa Keminmaan kunta päätoiminen tuntiopettaja Oulu Metsähallitus karttaoperaattori Oy Culmentor Ltd. eu-projektikoordinaattori Tietoenator asiakasyhteyshenkilö Vantaa Bentley Systems Inc. konsultti Vantaan kaupunki vakituinen tuntiopettaja Suunnittelumaantiede Haukipudas Haukiputaan Kehitys Oy projektipäällikkö Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus projektikoordinaattori Tilastokeskus suunnittelija Matematiikka Espoo Espoon kaupunki peruskoulun lehtori Haapajärvi Haapajärven lukio/haapajärven kaupunki lukion matematiikan ja fysiikan lehtori Kajaani Kajaanin kaupunki tuntiopettaja Kemi Kemin kaupunki peruskoulun lehtori Kiiminki Kiimingin kunta lehtori Oulu OSEKK tiedotussiht.,vs. Oulu matikan opettaja Oulun kaupunki aikuislukion lehtori Oulun yliopisto tutkija yliopisto-opettaja Oulunsalo Suomen 3c ohjelmistosuunnittelija 17

18 Suomen 3C Oy ohjelmistosuunnittelija Tervola Tervolan kunta mat.fys. kem. lehtori Tornio Tornion kaupunki päätoiminen tuntiopettaja Varkaus Savonia ammattikorkeakoulun pt. tuntiopettaja kuntayhtymä Ylikiiminki Harjurinteen koulu päätoiminen tuntiopettaja Sovellettu matematiikka Lappajärvi Lappajärven kunta / keskikoulu päätoiminen tuntiopettaja (ma, fy, ke, atk) Oulu Espotel Oy ohjelmistosuunnittelija Tilastotiede Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki elinkeinojohtaja Tietojenkäsittelyoppi Helsinki.. projektipäällikkö Oulu Digia cm engineer Elektrobit Group Oyj vanhempi ohjelmistosuunnittelija Ixonos Oyj chief software designer Kaleva kustannus Oy ohjelmistokehittäjä Mawell Oy cto Max Technologies OY toimitusjohtaja Nokia projektipäällikkö senior subcontracting manager senior ui designer technical product manager Nokia Oyj manager, sw bill of materials in s60 business operations product manager spesialisti team leader Oulun kaupunki tuotetestausasiantuntija Oulun kihlakunnan poliisilaitos kamreeri Oulun yliopisto projektipäällikkö Sysart Oy software architect Västerås ABB AB r&d scientist 18

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Saatteeksi Tässä annetut tiedot tohtoreiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kauppatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328)

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328) Uraseurantakysely vuosina 212-213 tohtorin tutkinnon suorittaneille Tilanne ja mielipiteet / syksy 2 Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti (163/328) Jari Penttilä / Työelämäpalvelut 7 Sukupuoli

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot