Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Luonnontieteellinen tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta

2

3 Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat syyskuussa 2008 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 671, mikä on 55,6 % kaikista v valmistuneista. Kysely on osa yliopistojen yhteistä työelämäpalautejärjestelmää, joka tuottaa tilastollisen seuranta-aineiston ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Tiedot on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opetuksen kehittämistyöryhmissä, tulosneuvotteluissa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Otan mielelläni vastaan palautetta ja ehdotuksia seurantatutkimuksen kehittämiseksi. Sakari Jussi-Pekka Ohjaus- ja työelämäpalvelut

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Koostetuissa yhteenvetoraportissa ei tilastollisia jakaumia esitetä yksittäisistä pääaineista tai koulutusohjelmista, jos vastaajien määrä on alhainen. Vastaukset on otettu kuitenkin huomioon tiedekunta- ja koulutusalakohtaisissa analyyseissä. Luonnontieteellinen tiedekunta lkm Biokemia Biokemia 9 Biologia Ekologinen eläintiede 9 Ekologinen kasvitiede 10 Fysiologinen eläintiede 3 Perinnöllisyystiede 14 Yht. 36 Fysikaaliset tieteet Biofysiikka 1 Fysiikka 7 Teoreettinen fysiikka 1 Tähtitiede 1 Yht. 10 Geotieteet Geologia ja mineralogia 1 Maaperägeologia 5 Yht. 6 Kemia Epäorgaaninen kemia 2 Fysikaalinen kemia 5 Orgaaninen kemia 5 Yht. 12 Maantiede Maantiede 10 Suunnittelumaantiede 4 Yht. 14 Matemaattiset tieteet Matematiikka 18 Sovellettu matematiikka 2 Tilastotiede 1 Yht. 21 Tietojenkäsittelytieteet Tietojenkäsittelyoppi 22 Tdk yht. 130

5 1. Työura LuTK Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2003, kyselyajankohta: lokakuu 2008 Koulutusta vastaava työssäoloaika* Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä Työttömänä olleiden osuus Työttömyysaika keskiarvo % keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Biokemia 79,1 8,1 33,3 0,4 Biologia 66,4 6,6 52,8 1,0 Fysikaaliset tieteet 91,0 4,0 40,0 0,2 Geotieteet 74,4 5,7 50,0 0,6 Kemia 75,1 4,6 41,7 0,5 Maantiede 73,2 6,1 78,6 0,6 Matemaattiset tieteet 78,4 5,1 52,4 0,7 Tietojenkäsittelytieteet 83,9 3,0 22,7 1,5 Tdk yhteensä 76,0 5,4 46,9 0,8 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan osuus valmistumisen jälkeen v Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät LuTK Painoarvo (1-6)* Alan heikko työmarkkinatilanne 4,0 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,0 Työkokemuksen puute 3,5 Puutteelliset suhdeverkostot 3,4 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 3,0 Oman osaamisen epävarmuus 2,4 Puutteellinen työelämätietous 2,4 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,4 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,2 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot 2,1 Tutkinnon huono tunnettuus 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,8 Valmistumisajankohta 1,6 Sukupuoli 1,5 *Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon 5

6 2.Työllisyystilanne syksyllä 2008 Työmarkkinatilanne syksyllä 2008 LuTK Työssä Työtön työnhakija Muu tilanne* Yht. Biokemia 77,8 % 0,0 % 22,2 % 100 % Biologia 72,2 % 8,3 % 19,4 % 100 % Fysikaaliset tieteet 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Kemia 83,3 % 0,0 % 16,7 % 100 % Maantiede 78,6 % 21,4 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 90,5 % 4,8 % 4,8 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 90,9 % 9,1 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 83,1 % 6,9 % 10,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 85,7 % 3,0 % 11,2 % 100 % *Perhevapaa, päätoiminen opiskelu tms. Työsuhteen muoto syksyllä 2008 LuTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osaaikatyö Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Biokemia 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Biologia 24,0 % 68,0 % 8,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 44,4 % 33,3 % 22,2 % 0,0 % 100 % Geotieteet 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 57,9 % 42,1 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 100 % Tdk yhteensä 51,5 % 42,6 % 5,0 % 1,0 % 100 % Koulutusala koko maassa 59,9 % 33,6 % 4,2 % 2,3 % 100 % Yht. Päätyönantaja syksyllä 2008 LuTK Yksityinen yritys tai valtionyhtiö Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Järjestö, säätiö tms Oma yritys tms. Biokemia 0,0 % 12,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 100 % Biologia 9,7 % 29,0 % 54,8 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 20,0 % 40,0 % 30,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 50,0 % 0,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 33,3 % 8,3 % 58,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 27,3 % 27,3 % 36,4 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 100 % Matemaattiset tieteet 15,0 % 75,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 80,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 100 % Tdk yhteensä 28,8 % 28,8 % 33,9 % 4,2 % 1,7 % 2,5 % 100 % Koulutusala koko maassa 38,8 25,5 26,4 5,0 2,0 2,3 100 Muu Yht. 6

7 3.Työn laatu Työn luonne syksyllä 2008 Biokemia tutkimus 100,0 % Maantiede Biologia konsultointi tai koulutus 36,4 % tutkimus 46,7 % tutkimus 18,2 % opetus tai kasvatus 26,7 % opetus tai kasvatus 18,2 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 13,3 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 18,2 % asiakastyö/ potilastyö 10,0 % asiakastyö/ potilastyö 9,1 % muu työn luonne 3,3 % yhteensä 100,0 % yhteensä 100,0 % Fysikaaliset tieteet tutkimus 50,0 % Matemaattiset tieteet opetus tai kasvatus 40,0 % opetus tai kasvatus 70,0 % johto- ja esimiestehtävät 10,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 20,0 % yhteensä 100,0 % tutkimus 5,0 % viestintä- ja mediatyö 5,0 % Geotieteet yhteensä 100,0 % tutkimus 50,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 16,7 % konsultointi tai koulutus 16,7 % muu työn luonne 16,7 % Tietojenkäsittelytieteet yhteensä 100,0 % hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 45,0 % johto- ja esimiestehtävät 25,0 % Kemia tutkimus 15,0 % tutkimus 66,7 % konsultointi tai koulutus 5,0 % opetus tai kasvatus 8,3 % asiakastyö/ potilastyö 5,0 % johto- ja esimiestehtävät 8,3 % rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 5,0 % muu työn luonne 8,3 % yhteensä 100,0 % toimisto- ja esikuntatehtävät 8,3 % yhteensä 100,0 % 7

8 Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Fysikaaliset tieteet Biokemia Kemia Biologia Matemaattiset tieteet kyllä ei ei tiedä Maantiede Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2008 Kemia Geotieteet Fysikaaliset tieteet Biokemia Biologia Maantiede Tietojenkäsittelytieteet työ vastasi hyvin koulutustasoa työ oli koulutukseen nähden vaativampaa työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Matemaattiset tieteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8

9 4.Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Miten hyvin voi hyödyntää yliopistossa oppimia asioita nykyisessä työssä? Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Maantiede Biologia Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Tdk yhteensä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran/ osittain ei voi hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Geotieteet Tietojenkäsittelytieteet Matemaattiset tieteet Biokemia Fysikaaliset tieteet Kemia Biologia Maantiede Tdk yhteensä 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,8 3,6 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen 6 Miten tyytyväinen olet vuonna 2003 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 9

10 Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun ja sisältöön Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun Tyytyväisyys Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen sisältöön Biologia 4,2 4,0 Matemaattiset tieteet 3,9 4,1 Maantiede Biokemia 4,1 4,0 3,9 4,4 Tietojenkäsittelytieteet Kemia Fysikaaliset tieteet 3,9 3,8 4,0 3,7 4,2 4,3 Geotieteet Tdk yhteensä 3,5 4,0 4,0 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen Miten tyytyväinen olet Oulun yliopistossa suorittamiesi opintojen laatuun/ sisältöön? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 10

11 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen (tieto-taitoarviot) Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkitystä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto-opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus merkityspainoarvon ja kehityspainoarvon välillä. * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biokemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Englannin kielen viestintätaidot 5,8 3,9-1,9 Ongelmanratkaisukyky 5,8 3,8-2,0 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,3-1,5 Oppimiskyky 5,8 4,0-1,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,6 4,7-0,9 Tiedonhankintataidot 5,4 4,4-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,3 4,9-0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 3,4-2,0 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 4,3-0,8 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,1-1,8 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,0-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,8 3,6-1,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,6 2,4-2,2 Esiintymistaidot 4,4 3,1-1,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,3 3,6-0,7 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,8 Suomen kielen viestintätaidot 3,9 4,0 0,1 Neuvottelutaidot 3,1 2,5-0,6 Lainsäädännön tuntemus 2,7 3,0 0,3 Muiden kielten viestintätaidot 2,2 2,2 0,0 Esimiestaidot 1,9 1,1-0,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 1,7 1,0-0,7 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,2 2,3 1,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,2 1,0-0,2 11

12 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biologia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,8 4,8-1,1 Tiedonhankintataidot 5,5 4,2-1,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,7-1,7 Ongelmanratkaisukyky 5,3 3,9-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,6-1,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,1 2,8-2,3 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 4,1-1,0 Oppimiskyky 5,1 4,0-1,1 Esiintymistaidot 5,0 3,9-1,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,9 3,7-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,3-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,9 4,4-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,7 3,1-1,7 Neuvottelutaidot 4,7 2,4-2,2 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,6 4,4-0,2 Projektinhallintataidot 4,6 2,5-2,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,0 3,8-0,2 Esimiestaidot 3,6 2,0-1,6 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,8-0,6 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 1,3-1,4 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,3-0,8 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,7 2,7 1,0 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,8 0,3 Fysikaaliset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Tiedonhankintataidot 5,6 4,5-1,1 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 5,3-0,2 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,4-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,5 4,1-1,4 Oppimiskyky 5,4 4,8-0,6 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,4 4,1-1,3 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 4,9-0,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,7-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,0 4,9-0,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 4,0-1,0 Esiintymistaidot 5,0 3,8-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,7 3,8-0,9 Englannin kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,7 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,6 2,7-1,9 Suomen kielen viestintätaidot 4,5 4,6 0,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 4,0-0,3 Neuvottelutaidot 4,3 2,4-1,9 Projektinhallintataidot 4,1 2,6-1,5 Esimiestaidot 3,3 2,1-1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,2 2,5-0,7 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,5-0,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,4-0,4 Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1,8 0,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,6 2,6 1,0 12

13 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Geotieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 6,0 4,8-1,2 Oppimiskyky 5,7 4,7-1,0 Ongelmanratkaisukyky 5,7 4,5-1,2 Tiedonhankintataidot 5,5 4,8-0,7 Luovan ajattelun taidot 5,5 4,2-1,3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,5 3,2-2,3 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,3 3,7-1,7 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,2 4,7-0,5 Englannin kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,0 4,2-0,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 3,7-1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,5-1,3 Projektinhallintataidot 4,7 3,2-1,5 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,5 4,8 0,3 Suomen kielen viestintätaidot 4,3 4,2-0,2 Esiintymistaidot 4,3 3,0-1,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,0 3,2-0,8 Lainsäädännön tuntemus 3,8 3,0-0,8 Neuvottelutaidot 3,8 2,8-1,0 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,3 2,2-1,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,2 3,2 0,0 Esimiestaidot 2,8 2,2-0,7 Muiden kielten viestintätaidot 2,5 2,5 0,0 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,2 1,3-0,8 Kemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,6 4,8-0,8 Ongelmanratkaisukyky 5,4 3,7-1,8 Oppimiskyky 5,3 3,9-1,4 Tiedonhankintataidot 5,3 4,1-1,2 Suomen kielen viestintätaidot 5,2 4,2-1,0 Luovan ajattelun taidot 5,2 3,3-1,9 Englannin kielen viestintätaidot 5,1 4,0-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,7-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,1 3,3-1,8 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,9 4,5-0,5 Neuvottelutaidot 4,9 2,3-2,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 2,3-2,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,8 3,8-1,0 Esiintymistaidot 4,8 3,3-1,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 4,0-0,7 Projektinhallintataidot 4,4 2,2-2,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,9-1,4 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,2 3,6-0,6 Esimiestaidot 3,6 1,7-1,9 Lainsäädännön tuntemus 3,3 2,2-1,1 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,7 1,3-1,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,6 1,2-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,9 1,7-0,2 13

14 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Maantiede Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Suomen kielen viestintätaidot 5,9 5,0-0,9 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,7 4,2-1,5 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 3,4-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,3 3,8-1,5 Oppimiskyky 5,2 4,4-0,9 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,2 3,3-1,9 Tiedonhankintataidot 5,1 4,7-0,4 Luovan ajattelun taidot 4,9 4,2-0,7 Ongelmanratkaisukyky 4,9 4,1-0,9 Esiintymistaidot 4,9 3,6-1,3 Neuvottelutaidot 4,9 2,9-2,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,7 3,9-0,9 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,6 4,4-0,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,4 4,0-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,2 3,2-1,0 Projektinhallintataidot 4,2 2,4-1,9 Esimiestaidot 3,8 1,8-2,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 3,5 4,7 1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,6-0,9 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,2 1,9-1,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 3,0 1,6-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,8 2,6-0,1 Muiden kielten viestintätaidot 1,8 2,4 0,5 Matemaattiset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,6 2,8-2,8 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Suomen kielen viestintätaidot 5,4 2,9-2,5 Ongelmanratkaisukyky 5,3 4,4-0,9 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 5,3 3,5-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 3,2-2,0 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 5,1 0,0 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 3,1-2,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,5-1,4 Tiedonhankintataidot 4,9 3,7-1,2 Esiintymistaidot 4,9 2,4-2,5 Oppimiskyky 4,9 4,2-0,7 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,4-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,8 4,8 0,0 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 2,5-2,2 Neuvottelutaidot 4,7 2,0-2,7 Lainsäädännön tuntemus 4,0 2,6-1,4 Projektinhallintataidot 3,9 2,5-1,4 Englannin kielen viestintätaidot 3,6 2,9-0,7 Esimiestaidot 3,5 1,7-1,8 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,3 1,7-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,7-0,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,5 0,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,4-0,2 14

15 * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Tietojenkäsittelytieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 4,8-0,7 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,0-1,5 Oppimiskyky 5,4 4,4-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 3,8-1,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 3,7-1,5 Luovan ajattelun taidot 5,1 3,6-1,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,3-0,8 Tiedonhankintataidot 5,0 4,5-0,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 3,3-1,6 Englannin kielen viestintätaidot 4,9 3,4-1,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,7 4,0-0,7 Neuvottelutaidot 4,7 3,1-1,6 Suomen kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,8 Esiintymistaidot 4,5 3,1-1,4 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,4 0,1 Projektinhallintataidot 4,3 3,5-0,8 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,3 3,5-0,8 Esimiestaidot 3,8 2,3-1,5 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,4 2,5-0,9 Lainsäädännön tuntemus 3,0 2,4-0,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,8 2,5-0,3 Taloussuunnittelun ja budjetoinnin taidot 2,8 2,2-0,6 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,8 3,0 1,2 Muiden kielten viestintätaidot 1,2 1,7 0,5 15

16 Liite: Nykyisen työpaikan sijainti, työnantajan nimi ja nimike Pääaine Nykyisen työnantajan paikkakunta Nykyisen työnantajan nimi Nimike Biokemia La Jolla, Kalifornia, USA Burnham Institute for Medical graduate student Research Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava tutkijatohtori väitöskirjatyöntekijä Oulun Yliopiston biokemian laitos tohtorikoulutettava PPSHP/Sisätautinen tutkija tutkimuslab./h.huikuri.. researcher Ekologinen eläintiede Muurame Muuramen kunta päätoiminen tuntiopettaja Noormarkku Noormarkun kunta peruskoulun lehtori Oulu PSK-Aikuisopisto kouluttaja Pirkkala Pirkkalan kunta ympäristötarkastaja Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Rovaniemi Lapin yliopisto, arktinen keskus tutkija Tampere Tampereen yliopisto biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja Ekologinen kasvitiede Espoo Kirjatori myyjä Lapua Lapuan kaupunki biologian ja maantiedon lehtori Oulu Metsähallitus, Pohjanmaan suunnittelija luontopalvelut Oulun yliopisto assistentti Pohjois-Pohjanmaan tutkija ympäristökeskus Pori Porin kaupunki biologian ja maantiedon lehtorin viransijainen Rovaniemi Metsähallitus erikoissuunnittelija suojelubiologi Vantaa Metsäntutkimuslaitos tutkija Fysiologinen eläintiede Oulu Andiamo myyjä Vantaa Varia tuntiopettaja vs. lehtori Perinnöllisyystiede Helsinki Helsingin yliopisto tutkija, väitöskirjatyöntekijä/jatkoopiskelija Kansanterveyslaitos tutkija väitöskirjatyöntekijä/tutkija Työterveyslaitos tutkija Oulu Oulun työterveys työterveyslääkäri Oulun yliopisto tohtorikoulutettava tutkija tutkijatohtori Oulun yliopisto, biologian laitos tutkija, tohtorikoulutettava Oulun yliopisto, Centre for väitöskirjaopiskelija wireless communications Oulun yliopistollinen sairaala sairaalageneetikko Biofysiikka Oulu Oulun yliopisto assistentti Fysiikka Helsinki Suomen ympäristökeskus tutkija Iisalmi Iisalmen kaupunki lukion lehtori 16

17 Kokkola Kokkolan kaupunki lehtori Oulu Oulun kaupunki tuntiopettaja Specim Spectral Imaging Oy Ltd. tuotepäällikkö VTT tutkija Paltamo Paltamon kunta tuntiopettaja Teoreettinen fysiikka Oulu VTT tutkija Tähtitiede Teneriffa, Espanja Instituto de Astrofisics de jatko-opiskelija Canaria Geologia ja mineralogia Sotkamo Mondo Minerals B.V. Branch geologi Finland Maaperägeologia Oulu Oy AJL Consulting projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan geologi ympäristökeskus Pyhäjärvi Pyhäsalmi Mine Oy ympäristögeologi Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus geologi Tromssa Suomalainen vieraileva tutkija Tiedeakatemia/Tromssan yliopisto Epäorgaaninen kemia Hanko Fermion Oy laadunvalvontakemisti Oulu VTT tutkija Fysikaalinen kemia Nurmijärvi VTT tutkija Nurmo Nurmon kunta, Nurmon yläaste peruskoulun lehtori, matem. fys, kemia Oulu Oulun yliopisto assistentti/tohtorikoulutettava tutkijakoulutettava Orgaaninen kemia Oulu Hormos Medical tutkimuskemisti Oulun yliopisto tutkija Tampere Turvatekniikan keskus turvallisuusinsinööri.. henkilöstöpäällikkö Maantiede Keminmaa Keminmaan kunta päätoiminen tuntiopettaja Oulu Metsähallitus karttaoperaattori Oy Culmentor Ltd. eu-projektikoordinaattori Tietoenator asiakasyhteyshenkilö Vantaa Bentley Systems Inc. konsultti Vantaan kaupunki vakituinen tuntiopettaja Suunnittelumaantiede Haukipudas Haukiputaan Kehitys Oy projektipäällikkö Oulu Oulun yliopisto tutkijakoulutettava Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus projektikoordinaattori Tilastokeskus suunnittelija Matematiikka Espoo Espoon kaupunki peruskoulun lehtori Haapajärvi Haapajärven lukio/haapajärven kaupunki lukion matematiikan ja fysiikan lehtori Kajaani Kajaanin kaupunki tuntiopettaja Kemi Kemin kaupunki peruskoulun lehtori Kiiminki Kiimingin kunta lehtori Oulu OSEKK tiedotussiht.,vs. Oulu matikan opettaja Oulun kaupunki aikuislukion lehtori Oulun yliopisto tutkija yliopisto-opettaja Oulunsalo Suomen 3c ohjelmistosuunnittelija 17

18 Suomen 3C Oy ohjelmistosuunnittelija Tervola Tervolan kunta mat.fys. kem. lehtori Tornio Tornion kaupunki päätoiminen tuntiopettaja Varkaus Savonia ammattikorkeakoulun pt. tuntiopettaja kuntayhtymä Ylikiiminki Harjurinteen koulu päätoiminen tuntiopettaja Sovellettu matematiikka Lappajärvi Lappajärven kunta / keskikoulu päätoiminen tuntiopettaja (ma, fy, ke, atk) Oulu Espotel Oy ohjelmistosuunnittelija Tilastotiede Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki elinkeinojohtaja Tietojenkäsittelyoppi Helsinki.. projektipäällikkö Oulu Digia cm engineer Elektrobit Group Oyj vanhempi ohjelmistosuunnittelija Ixonos Oyj chief software designer Kaleva kustannus Oy ohjelmistokehittäjä Mawell Oy cto Max Technologies OY toimitusjohtaja Nokia projektipäällikkö senior subcontracting manager senior ui designer technical product manager Nokia Oyj manager, sw bill of materials in s60 business operations product manager spesialisti team leader Oulun kaupunki tuotetestausasiantuntija Oulun kihlakunnan poliisilaitos kamreeri Oulun yliopisto projektipäällikkö Sysart Oy software architect Västerås ABB AB r&d scientist 18

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Saatteeksi Tässä annetut tiedot tohtoreiden työllistymisestä

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Historioitsijat työelämässä Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Historioitsijat työelämässä Ohjaus- ja työelämäpalvelut Historioitsijat työelämässä Ohjaus- ja työelämäpalvelut Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices Opiskelun tavoitteet Opintojen suunnittelu (HOPS) Opiskelumotivaatio, opintojen eteneminen

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta

Ura- ja työmarkkinaseuranta Meri Kytö ja Sanna Salonen Ura- ja työmarkkinaseuranta Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2005 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja 24 Tampere

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain Vastaa koulutusta sisällöltään/ Biologian koulutusohjelma Hydrobiologia suunnittelija

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset Ura- ja rekrytointipalvelut Satu Malo Aalto-TT 5/2014 Uraseurantatutkimus on akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto Aarresaaren kehittämä tutkimus, jolla kartoitetaan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE 1..2016 Sara Heikkilä SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 2 3. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3. TYÖMARKKINATILANNE... 6 5. TYÖLLISTYMISVAIKEUDET... 8 6. NYKYINEN TYÖ... 10 7. TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu?

Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu? Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu? Sakari Jussi-Pekka Suunnittelija Ohjaus- ja työel elämäpalvelut Lähtökohtia tarkastelulle Tavoitteena ei määm ääritellä yksiselitteisesti asiantuntijuutta Urasuunnittelun

Lisätiedot

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA HEIDI LEHTIMÄKI ja Sanna salonen URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Tampere 2009 Heidi Lehtimäki ja Sanna Salonen

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013 Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla Heikki Kuoppala 01.02.2013 Yleistä Tiedekunta on yksi monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011

Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011 Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011 kohtaiset tiedot (humanistit, kasvatus, kauppa, liikunta, luonnontieteet, psykologia, terveys ja yhteiskuntatieteet)

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut asiakaspäällikkö assistentti error manager field application engineer hw project manager järjestelmäasiantuntija konsultti / tj lehtori manager engineering ohjelmistosuunnittelija opettaja/hankepäällikkö

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 Vaasan yliopistossa vuonna 2005 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Sunna

Lisätiedot

ABI-päivät 13. 14.11. 2013

ABI-päivät 13. 14.11. 2013 Vuonna 2013 ABI-päivät 13. 14.11. 2013 Ennakkotiedot 2014 valinnoista Heikki Kuoppala Koulutusohjelmat Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Huom! Biokemia ja Tietojenkäsittelytieteet

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 2001 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 2008

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot