Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille"

Transkriptio

1 Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 212 tutkimuksen, jolla selvitettiin v. 211 valmistuneiden työllistymistä ja valmistuneiden näkemyksiä koulutuksen työelämävastaavuudesta. Tutkimus oli yhteishanke (koordinaattorina Turun yliopisto), johon osallistuivat: Hämeen amk Laurea amk Lahden amk Metropolia amk Centria amk Rovaniemen amk Tampereen amk Turun amk Yrkeshögskolan Novia Turun yliopisto Åbo Akademi Hanken Tutkimus toteutettiin nyt neljännen kerran, joten vertailutietoa on saatavilla aikaisemmilta vuosilta. Tutkimus toteutettiin siten, että vuonna 211 Metropoliassa tutkinnon suorittaneille (234 henkilöä) postitettiin kysely syksyllä 212. Tutkimukseen oli mahdollista vastata joko postitse tulleella lomakkeella tai nettilomakkeella. Metropolian kyselyyn vastanneita oli 949. Vastausprosentiksi tutkinnon suorittaneista muodostui 41 % (edellisenä vuonna 34 %). Netin kautta kyselyyn osallistui 74 % vastanneista (edellisenä vuonna 67 %). Vastauksien tallennus ja raportit tuloksista on tehty Tampereen yliopiston Tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAssa. Tuloksista on raportit sekä koko Metropolian osalta että koulutusala- ja koulutusohjelmakohtaisesti. Raportit ovat katsottavissa ja tulostettavissa Tuubissa: Tuubi -> Henkilökunnalle -> Työelämäyhteydet -> Raportit ja selvitykset -> Sijoittumisseuranta Tutkimuksen data on hyödynnettävissä, mikäli halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa tai eri taulukoita kuin mitä raportteihin on otettu. Tarkempia tietoja tai tulosten esittelyn tietystä koulutusalasta tai koulutusohjelmasta voi tilata alla mainituilta KIT- ja kumppanuuspalvelujen henkilöiltä: Alumnikoordinaattori Milla Laasonen ( ) Projektipäällikkö Olli Pekkanen ( ) Asiantuntija Heikki Santti ( )

3 VALMISTUNEIDEN / VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA Vuonna 211 Metropoliasta YAMK-tutkinnon suorittaneet Valmistuneita kpl Valmistuneita % Vastanneita kpl Vastaus% VALMISTU- NEISTA Kulttuuriala % % Liiketalouden ala 16 8 % 8 5 % Tekniikan ja liikenteen ala % % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala % % Metropolia yhteensä (ylempi AMK) % Yhden vastaajan taustatiedot puuttuivat Sukupuoli % v. 29 v. 21 v. 211 Mies Nainen Yhteensä LKM

4 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä YAMK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö 4 17 % 4 Muu työ (osa-aika, projekti, apuraha, tutkija, keikkahommat) 1 v. 29 valm. 7 v. 21 valm. Itsenäinen yrittäjä 6 6 v. 211 valm. Työtön työnhakija, työvoimakoulutus, lomautettu 2 Päätoiminen opiskelu Työvoiman ulkopuolella

5 Työnhakua/ työllistymistä edesauttavien tekijöiden keskiarvot YAMK Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi harjoittelu kotimaassa Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opinnäytetyö Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu) Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi hankkeet/ projektit, joihin on osallistunut osana koulutusta v. 29 valm. v. 21 valm. v. 211 valm. Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi muut työelämäyhteydet (koulutusohjelmien järjestämät kurssit, mentorointi jne.) Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opintojen ja opiskelutaitojen ohjaus (esim. HOPS-ohjaus, ohjaus koulutusohjelmissa) =ei lainkaan 4=paljon

6 Keskiarvot työllistymistä vaikeuttavista tekijöistä YAMK Tutkinnon huono tunnettuus Tutkinnon heikko arvostus Tutkinnon aineyhdistelmä/ HOPS Alueellinen työmarkkinatilanne Puutteelliset suhdeverkostot Työkokemuksen puute v. 29 valm. v. 21 valm. v. 211 valm. Alan heikko työmarkkinatilanne Syrjityksi tuleminen (esim. sukupuolen perusteella) Valmistumisajankohta Epävarma omasta osaamisesta Katkot määräaikaisissa työsuhteissa =ei lainkaan 6=erittäin paljon

7 Työttömänä oleminen valmistumisen jälkeen % v. 29 v. 21 v. 211 Ei Kyllä Yhteensä LKM Onko ollut koulutustasoa vastaamattomissa töissä valmistumisen jälkeen? % v. 29 v. 21 v. 211 Ei Kyllä Yhteensä LKM Nykyisen työn vastaavuus vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta % v. 29 v. 21 v. 211 Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi 15 9 Työn vaativuustaso on koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työ on koulutustasooni nähden vaativampaa Yhteensä LKM Tärkein syy työn vastaanottamiseen, kun se ei vastannut koulutustasoa % v. 29 v. 21 v. 211 Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutustasoa vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa 14 3 Palkka ja/ tai työehdot ovat paremmat Muu koulutus on ohjannut nykyisiin tehtäviin 6 Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Muu syy koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen Yhteensä LKM

8 Pääasiallinen tehtävien luonne v. 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Sosiaali- ja terveysalan työ 31 Hallinto- ja suunnittelutehtävät 18 Opetus tai kasvatus Tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät % IT-alan työ 8 Kaupalliset tehtävät (osto, myynti, markkinointi tms.) 5 Rakennusala 4 Konsultointi tai yrityskoulutus 3 Tutkimus 3 Asiakaspalvelu- ja myyntityö 1 Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 1 Tuotannolliset tehtävät 1 Viestintä- ja mediatyö 1 Kirkollinen työ Kuljetus ja logistiikka Lainopillinen työ Liikunta-ala Maa- ja metsätalous Taiteellinen työ Muu nykyisen päätyön luonne

9 Työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta YAMK v. 29 valm. v. 21 valm % v. 211 valm Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työ on koulutustasooni nähden vaativampaa

10 Nykyinen päätyönantaja % v. 29 v. 21 v. 211 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Itella Oyj, Oy Yle Ab) Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto 1 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö (esim. Eläketurva-keskus, Työterveyslaitos, Kela, Suomen Pankki) Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms Muu nykyinen päätyönantaja 1 Yhteensä LKM Onko toiminut valmistumisen jälkeen esimiestehtävissä? % v. 29 v. 21 v. 211 Kyllä, työskentelee tällä hetkellä Kyllä, mutta ei työskentele tällä hetkellä Ei Yhteensä LKM Nykyisen työpaikan sijaintipaikkakunta (sijaintimaa) Lkm v. 211 Espoo 17 Helsinki 4 Järvenpää 1 Kaustinen 1 Kotka 1 Kuopio 1 Lohja 1 Pääkaupunkiseutu 1 Siuntio 1 Sveitsi 1 Vantaa 1 Yhteensä 75

11 Tyytyväisyys ammattikorkeakoulututkintoon työllistymisen kannalta YAMK % Tyytymätön Tyytyväinen v. 29 v. 21 v. 211

12 Tiedonsaantikanava nykyiseen työhön YAMK Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut 1 14 Työministeriön -sivusto Muu Internet-palvelu % Korkeakoulu (koulutusohjelma/ ura- ja rekrytointipalvelut) Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms. 2 2 v. 21 valm. v. 211 valm. Työvoimatoimisto ja/ tai työllistäminen 1 Lehti-ilmoitus 4 14 Kysyi työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta 1 1 Työnantaja ilmoitti paikasta henkilökohtaisesti Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset, korkeakouluopintojen aikana saatu kontakti) 6 14 Työllistin itse itsensä (yrittäjyys tms.) 2 4 Muu tiedonsaantikanava nykyiseen työhön

13 45 Bruttokuukausipalkka syyskuussa 21, 211 ja 212 kokopäivätöissä/ keikkahommissa/ useita töitä tekevillä YAMK 4 v. 29 valm v. 21 valm. v. 211 valm % alle 2 e e e e e 4 e -

14 Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana On voinut valita useampia vaihtoehtoja % v. 29 v. 21 v. 211 Tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä On tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön Aikoo ryhtyä yrittäjäksi 9 8 Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin tehtäviin - Yhteensä LKM Opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden sisällä v. 211 valmistuneilla On voinut valita useampia vaihtoehtoja Lkm % Tohtori- tai lisensiaatintutkinto 6 8 Maisterintutkinto 6 8 Ylempi AMK-tutkinto Alempi korkeakoulututkinto Toisen asteen tutkinto Täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulututuksella Erikoistumisopinnot 4 5 Ei opiskele lähitulevaisuudessa lisää Muu opiskelusuunitelma 7 9 Yhteensä LKM 78 Puuttuiko opinnoista tietoja tai taitoja, mitkä olisivat olleet tarpeellisia työelämässä? % v. 29 v. 21 v. 211 Ei Kyllä Yhteensä LKM Ammattikorkeakoulussa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä % v. 29 v. 21 v. 211 Ei voi hyödyntää juuri lainkaan Jonkin verran / osittain Hyödyntää jatkuvasti Yhteensä LKM

15 Keskiarvot tutkintoa koskevista väittämistä YAMK Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin Koulutus on laadukas AMK-tutkinto on ollut hyvä investointi työllistymisen kannalta AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä v. 29 valm. v. 21 valm. v. 211 valm. Oma tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta =täysin eri mieltä 6=täysin samaa mieltä

16 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen ammattikorkeakouluopiskelussa vuonna 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Tiedonhankintataidot Analyyttinen, syst. ajattelu Ryhmätyö- ym. sos. taidot Oman alan teor. osaaminen Ongelmanratkaisutaidot Oman alan tehtävien käyt. taidot Neuvottelutaidot Tärkeyden keskiarvo työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittymisen keskiarvo amk:ssa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti)

17 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen ammattikorkeakouluopiskelussa vuonna 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Projektinhallintataidot Organisointi ja koordinointi Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Lainsäädännön tuntemus Yritystoiminnan perust. tuntemus Tärkeyden keskiarvo työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittymisen keskiarvo amk:ssa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti)

18 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen ammattikorkeakouluopiskelussa vuonna 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Tieto- ja viestintätekniikka Esiintymistaidot Suomen viestintätaidot Englannin viestintätaidot Ruotsin viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Tärkeyden keskiarvo työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittymisen keskiarvo amk:ssa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti)

19 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen ammattikorkeakouluopiskelussa vuonna 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Kyky itsenäiseen työhön Oppimiskyky Joustavuus ja sopeutumiskyky Luova ajattelu Eettinen osaaminen Opetus-, koulutus- ohjaustaidot Kestävän kehityksen huomioiminen Toimiminen monikultt. ympäristöissä Tärkeyden keskiarvo työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittymisen keskiarvo amk:ssa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti)

20 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä verrattuna kehittymiseen ammattikorkeakoulu opiskelussa (suhteellinen suuruus) vuonna 211 YAMK-tutkinnon suorittaneilla Oman alan tehtävien käyt. taidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Toimiminen monikultt. ympäristöissä Opetus-, koulutus- ohjaustaidot Organisointi ja koordinointi Ongelmanratkaisutaidot Kestävän kehityksen huomioiminen Ryhmätyö- ym. sos. taidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Eettinen osaaminen Ruotsin viestintätaidot Esiintymistaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Suomen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikka Oman alan teor. osaaminen Englannin viestintätaidot Luova ajattelu Esimiestaidot Kyky itsenäiseen työhön Muiden kielten viestintätaidot Projektinhallintataidot Analyyttinen, syst. ajattelu Oppimiskyky Yritystoiminnan perust. tuntemus Tiedonhankintataidot Tärkeys on 51 % suurempaa kehittymiseen verrattuna %

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 %

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot