TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013

2 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun alusta kesäkuun loppuun yhteensä 771 ylempää korkeakoulututkintoa. Valmistuneita maistereita ja lääketieteen lisensiaatteja oli lukumääräisesti vuoden 2012 alkupuolella lähes 200 enemmän kuin vuoden 2011 alkupuolella. Yksi opiskelija suoritti kaksi ylempää tutkintoa keväällä Kaikille valmistuneille lähetettiin kesäkuussa 2013 kysely työllisyystilanteesta (kyselylomake liitteenä). Mahdollisimman kattavan aineiston saamiseksi suoritettiin yksi uusintakyselykierros heinäkuun aikana ja toinen elokuussa. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti verkossa. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään sekä valmistuneiden työllisyystilanne noin vuosi valmistumisen jälkeen että eräitä työllistymiseen ja työnhakuun liittyviä tekijöitä ja niissä mahdollisesti esiin tulleita ongelmia sekä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Ylemmän korkeakoulututkinnon ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista 453 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli n. 59, joka on hieman alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Netin kautta vastattiin saman verran kuin viime vuonna, 28 % valmistuneista; osuus kaikista vastanneista oli 47 %. Suurehkon vastausprosentin johdosta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavana kuvauksena valmistuneista, edellyttäen, että vastanneet ja vastaamatta jättäneet ovat jakautuneet satunnaisesti, ts. vastaamatta jättäneissä on esim. suhteellisesti yhtä paljon työttömiä kuin vastanneissa. Aikaisempien kyselytulosten vertailu Tilastokeskuksen rekisteritietoihin valmistuneista on kuitenkin osoittanut kyselyn tulosten olevan lähellä rekistereistä saatuja tietoja. Analysoitava aineisto muodostettiin yhdistämällä kyselylomakkeilla kerättyyn aineistoon opintorekisterissä olevia tietoja. Opintorekisteristä saatiin aineiston tärkeät taustamuuttujat, kuten sukupuoli, tutkinnon taso ja koulutusala. Tietojen hakemista suoraan rekisteristä puoltaa tämän ansiosta saatava lyhyempi kyselylomake, tietojen luotettavuus sekä puuttuvien tietojen pieni määrä. Kyselylomakkeella kerätyn aineiston ja rekisteristä saatujen tietojen yhdistäminen tehtiin opiskelijanumeron perusteella. Seuraavissa taulukoissa ovat mukana ne 453 ylemmän korkeakoulututkinnon ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanutta, jotka vastasivat kyselyyn. Tarkastelut on tehty sukupuolen ja koulutusalan mukaan. Laajempi tarkastelu koulutusaloittain, tieteenalayksiköittäin ja pääaineittain työllisyystilanteesta tehdään siinä vaiheessa, kun käytettävissä ovat myös syksyllä 2012 valmistuneiden tiedot. 1

3 KOULUTUSALOISTA KÄYTETYT LYHENTEET Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 humanistinen koulutusala kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus kauppatieteellinen koulutusala luonnontieteellinen koulutusala lääketieteellinen koulutusala psykologian koulutusala terveystieteiden koulutusala hallintotiede mukaan lukien turvallisuushallinto ja korkeakouluhallinto, julkisoikeus, finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi, kunnallisoikeus, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kunta- ja aluejohtaminen, julkisyhteisöjen laskentatoimi, aluetiede, ympäristöpolitiikka valtio-oppi, kansainvälinen politiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, tiedotusoppi, nuorisotyö, hyvinvointiala, naistutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta sukupuolittain % Nainen Mies Yhteensä Vakituinen työ Määräaikainen työ Vakituinen osa-aikatyö/ periodityö Määräaikainen osa-aikatyö/ periodityö Apurahatutkija Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä LKM Vakituinen työ Määräaikainen työ Vakituinen osa-aikatyö/ periodityö Määräaikainen osa-aikatyö/ periodityö Apurahatutkija Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Muuten työelämän ulkopuolella LKM

4 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusaloittain Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Vakituinen työ Määräaikainen työ Vakituinen osa-aikatyö/ periodityö Määräaikainen osa-aikatyö/ periodityö Apurahatutkija Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä LKM Vakituinen työ Määräaikainen työ Vakituinen osa-aikatyö/ periodityö Määräaikainen osa-aikatyö/ periodityö Apurahatutkija Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Muuten työelämän ulkopuolella LKM

5 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen sukupuolittain ja koulutusaloittain % Nainen Mies Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM kk kk kk yli 9 kk LKM Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM kk kk kk yli 9 kk LKM

6 Työssäolokuukaudet koulutusta vastaavassa tehtävässä vuosi valmistumisen jälkeen sukupuolen mukaan sekä koulutusaloittain % Nainen Mies Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM kk kk kk yli 9 kk LKM Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM kk kk kk yli 9 kk LKM

7 Työnantaja vuosi valmistumisen jälkeen sukupuolittain ja koulutusaloittain % Nainen Mies Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä LKM Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja LKM Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä LKM Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja LKM

8 Nykyisen työtehtävän vastaaminen vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa sukupuolittain ja koulutusaloittain % Nainen Mies Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Kokonaan Osittain Ei lainkaan LKM Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Kokonaan Osittain Ei lainkaan LKM

9 Tärkein syy koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen sukupuolittain Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Nainen % Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Mies Palkka ja/tai työehdot paremmat Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Tärkein syy koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen merkitsevyysjärjestyksessä koulutusaloittain % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Palkka ja/tai työehdot paremmat Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Palkka ja/tai työehdot paremmat Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä LKM

10 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä sukupuolittain ja koulutusaloittain % Nainen Mies Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Johto- ja esimiestehtävät Toimistotehtävät Tutkimus Konsultointi Viestintä- ja mediatyö Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Johto- ja esimiestehtävät Toimistotehtävät Tutkimus Konsultointi Viestintä- ja mediatyö Markkinointi ja myynti LKM % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Johto- ja esimiestehtävät Toimistotehtävät Tutkimus Konsultointi Viestintä- ja mediatyö Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Johto- ja esimiestehtävät Toimistotehtävät Tutkimus Konsultointi Viestintä- ja mediatyö Markkinointi ja myynti LKM

11 Tärkeimmät hakukanavat nykyisen työpaikan saamisessa tärkeysjärjestyksessä sukupuolen mukaan (max 3 vastausta/ hlö) % Nainen Mies Yhteensä Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatoimisto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ammatinharjoittajana Yhteensä VASTANNEITA YHTEENSÄ Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatoimisto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ammatinharjoittajana VASTANNEITA YHTEENSÄ

12 Tärkeimmät hakukanavat nykyisen työpaikan saamisessa tärkeysjärjestyksessä koulutusaloittain (max 3 vastausta/ hlö) Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä % opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ammatinharjoittajana Yhteensä VASTANNEITA YHTEENSÄ Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ammatinharjoittajana VASTANNEITA YHTEENSÄ

13 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain ja sukupuolittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio Työkokemus Tutkinnon pääaine/ tutkintoohjelma Tutkinnon opintoyhdistelmä Erityisosaaminen Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Tutkintoon sisältyvä harjoittelu Vahva suhdeverkosto Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Nainen Mies Yhteensä Oikea asenne ja motivaatio Työkokemus Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma Tutkinnon opintoyhdistelmä Erityisosaaminen Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Tutkintoon sisältyvä harjoittelu Vahva suhdeverkosto Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit Kansainvälinen kokemus VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

14 Tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan tyytyväisyysjärjestyksessä koulutusaloittain ja sukupuolittain (1 = erittäin tyytymätön 6 = erittäin tyytyväinen) % Terv. Lääket. Yhteiskuntatieteet1 Yhteiskuntatieteet2 Human. Kasv., muut Psyk. Luonnont. Kasv., opett. Kauppat. Yhteensä Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Yhteensä LKM Keskiarvo % Nainen Mies Yhteensä Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Yhteensä LKM Keskiarvo Tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 7 13

15 Nykyisessä työssä tarvittavat eri tieto- ja taitoalueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä) Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Projektinhallintataidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Lainsäädännön tuntemus Englannin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Esimiestaidot Tutkimusmenetelmätaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

16 Nykyisessä työssä tarvittavat eri tieto- ja taitoalueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä sukupuolittain (1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä) Nainen Mies Yhteensä Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Projektinhallintataidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Lainsäädännön tuntemus Englannin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Esimiestaidot Tutkimusmenetelmätaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

17 Yliopisto-opiskelun kehittämät työelämän eri tieto- ja taitoalueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Neuvottelutaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

18 Yliopisto-opiskelun kehittämät työelämän eri tieto- ja taitoalueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä sukupuolittain (1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti) Nainen Mies Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Neuvottelutaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

19 Vuonna 2012 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tietotaito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Projektinhallintataidot 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Lainsäädännön tuntemus Englannin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Esimiestaidot Tärkeys työssä 1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä Kehittyminen yliopistossa 1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti Tutkimusmenetelmätaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot 18

20 Työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin vaikeuttaneiden tekijöiden keskiarvot yleisyysjärjestyksessä sukupuolen mukaan (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Nainen Mies Yhteensä Alueellinen työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Alan heikko työmarkkinatilanne Suhdeverkostojen puute Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Oman osaamisen epävarmuus Omien tavoitteiden epätietoisuus Tutkinnon huono tunnettuus Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot Puutteelliset työnhakutaidot Puutteellinen työelämätietous Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin vaikeuttaneiden tekijöiden keskiarvot yleisyysjärjestyksessä koulutusaloittain Human. Kasv., Kasv., Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskunta- Yhteiskunta- Yhteensä opett. muut tieteet 1 tieteet 2 Alueellinen työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Alan heikko työmarkkinatilanne Suhdeverkostojen puute Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Oman osaamisen epävarmuus Omien tavoitteiden epätietoisuus Tutkinnon huono tunnettuus Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot Puutteelliset työnhakutaidot Puutteellinen työelämätietous Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

21 Opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana tärkeysjärjestyksessä koulutusaloittain % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMKtutkinnon Yhteensä VASTANNEITA YHTEENSÄ Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMKtutkinnon VASTANNEITA YHTEENSÄ

22 Opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana tärkeysjärjestyksessä sukupuolittain Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Nainen % Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Mies Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 21

23 Tampereen yliopisto Maisterin tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä ja tyytyväisyyttä työhön ja tutkintoon. Odotamme vastaustasi kahden viikon kuluessa ensisijaisesti verkkolomakkeella osoitteessa tai oheisella palautuskuorella. Verkkovastaukseen tarvitset tämän lomakkeen ylälaidassa olevan opiskelijanumeron Kysely on suunnattu kaikille maisterin/lääketieteen lisensiaatin tutkinnon v suorittaneille nykyisestä työtilanteesta riippumatta. Ajankohtainen tieto valmistuneiden erilaisista tilanteista ja työllistymispoluista on tärkeää. Jotta kuva akateemisten työllistymisestä olisi mahdollisimman luotettava, on jokainen vastaus äärimmäisen arvokas. Mikäli et ole tällä hetkellä työssä, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Kyselyn kautta saatua tietoa hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa koskevissa tutkimuksissa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä harjoittelun järjestämisessä. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin taustatietoihin kuten koulutusalaan sekä helpottaa palautusten seurantaa. Sijoittumisseurantaraportti julkaistaan keväällä 2014 osoitteessa: Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh Kiitos vaivannäöstäsi! Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. I TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA a) Oletko tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 5 Apurahatutkijana 6 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 7 Työllistettynä / työharjoittelussa / työkokeilussa 8 Työttömänä työnhakijana 9 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 10 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kuukautta, josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kuukautta. c) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (d-f) tässä osiossa vain työssäoleville. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. (Jos et ole työssä, siirry kohtaan II c). d) Nykyinen päätyönantajasi on 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? e) Ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?

24 Tampereen yliopisto f) Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma kuvauksesi kohtaan 10) 1 Tutkimus 2 Opetus tai koulutus 3 Johto- ja esimiestehtävät 4 Konsultointi 5 Asiakastyö 6 Markkinointi ja myynti 7 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 8 Viestintä- ja mediatyö 9 Toimistotehtävät 10 Joku muu, mikä? II TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT a) Mitä hakukanavia käytit nykyisen työpaikkasi saamiseksi? Valitse enintään kolme tärkeintä. 1 Jatkan entisellä työnantajalla 2 Sain paikan työnantajalta, jolla olen ollut töissä tai harjoittelijana opiskeluaikana 3 Ilmoitukseen vastaaminen 4 Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin 5 Välityspalvelut (yliopisto, työvoimatoimisto jne.) 6 Verkkorekrytointipalvelut 7 Hyödynsin suhdeverkostoja 8 Työllistin itse itseni yrittäjänä/ammatinharjoittajana 9 Joku muu, mikä? b) Arvioi paljonko seuraavat tekijät vaikuttivat myönteisesti nykyisen työpaikkasi saamiseen. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan =erittäin paljon 1. Tutkinnon opintoyhdistelmä (pääaine/tutkinto-ohjelmasivuaineet/valinnaiset aineet) Tutkinnon pääaine /tutkintoohjelma Opinnäytteen/gradun luomat valmiudet ja kontaktit Tutkintoon sisältyvä harjoittelu Työkokemus Oikea asenne ja motivaatio työhön Harrastuksieni/luottamustehtävieni tuoma lisäpätevyys ja kontaktit Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Vahva suhdeverkosto Kansainvälinen kokemus (esim. vaihto tai harjoittelu) Erityisosaamiseni, mikä? c) Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan =erittäin paljon 1. Työkokemuksen puute Puutteelliset työnhakutaidot Suhdeverkostojen puute Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Alan heikko työmarkkinatilanne Alueellinen työmarkkinatilanne Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Puutteellinen työelämätietous Epätietoisuus omista tavoitteista Epävarmuus omasta osaamisesta En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä Sukupuoli Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Muu, mikä? III TYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN JA TUTKINTOON Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. Jos et ole työssä, siirry kohtaan III d. a) Miten tyytyväinen olet nykyiseen työhösi verrattuna omiin tavoitteisiisi? Ympyröi sopivin vaihtoehto (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) b) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? 1 Kokonaan 2 Osittain 3 Ei lainkaan c) Mikäli tämänhetkinen työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä oli tärkein syy työn vastaanottamiseen? Valitse yksi vaihtoehto. 1 Jatkan työssä, jossa olin jo ennen valmistumistani 2 En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä 3 Työ on mielenkiintoisempaa 4 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 5 Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini 6 En ole halunnut toimia koulutustasoani vastaavissa töissä 7 Muu syy, mikä? d) Miten tyytyväinen olet Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan? Ympyröi sopivin vaihtoehto (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen)

25 Tampereen yliopisto e) Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytyväinen? Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytymätön? f) Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, arvioi viimeisimmän työpaikkasi mukaan. Ympyröi jokaisesta sopivimmat vaihtoehdot. Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin opiskelu yliopistossa kehitti kyseisiä valmiuksia? 1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä 1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti 1 Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Viestintä suomen kielellä Viestintä ruotsin kielellä Viestintä englannin kielellä Viestintä muilla kielillä, millä? Esiintymistaidot Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä g) Mikäli opinnoistasi puuttui edellisten lisäksi vielä jotain sellaisia tietoja tai taitoja, mitkä olisivat mielestäsi olleet työelämän kannalta tarpeen, kerro millaisia? h) Mikäli suorittamaasi maisterin tutkintoon sisältyi harjoittelua, arvioi sen merkitystä opintojesi ja/tai työelämään siirtymisen kannalta. i) Opiskeletko tai aiotko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (työnantajan järjestämiä lyhyitä koulutuksia ei oteta huomioon) 1 Aion suorittaa tohtorin- tai lisensiaatin tutkinnon 2 Aion suorittaa maisterin tutkinnon 3 Aion suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 4 Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 5 Aion suorittaa toisen asteen tutkinnon 6 Aion täydentää tutkintoani pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella 7 Aion suorittaa erikoistumisopinnot 8 En aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää 9 Jokin muu, mikä?

26 Tampereen yliopisto IV TAMPEREEN YLIOPISTON ALUMNITOIMINTA Yliopistosta valmistuneet alumnit ovat yliopistolle tärkeä yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanava. Tampereen yliopiston Alumni on yksi maan vireimmistä alumniverkostoista. Kerro mielipiteesi, millaisia palveluita toivoisit Tampereen yliopiston sinulle tarjoavan? Mitä olisit itse valmis tekemään alumnitoiminnan hyväksi? Tutustu ja tule mukaan Alumniverkostoon osoitteessa: Alumninetin kautta saat ajantasaista tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista ja Tampereen yliopiston alumnitoiminnasta. Alumninetissä voit pitää yhteyttä vanhoihin opiskeluaikaisiin ystäviisi ja luoda uusia yhteyksiä esim. työelämään verkostoitumalla eri aloilla toimivien henkilöiden kanssa. V PALAUTETTA, KOMMENTOITAVAA

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2993 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Helmikuu 2018 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2012 2016 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2005 2009

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot