Virkatie järvelä. Tarjous tulee olla voimassa saakka. Järvelässä Kärkölän kunta. Pertti Sallila Kunnaninsinööri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkatie 1 16600 järvelä. Tarjous tulee olla voimassa 31.1.2015 saakka. Järvelässä 13.10.2014. Kärkölän kunta. Pertti Sallila Kunnaninsinööri"

Transkriptio

1 Suunnittelutarjouspyyntö TILAAJA: Kärkölän kunta JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JÄRVELÄSTÄ HERRALAAN Pyydämme tarjoustanne liitteenä olevan suunnitteluohjelman mukaisesta tehtävästä. Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteella: Kärkölän kunta Virkatie järvelä Kuoreen tunnus: Suunnittelutarjous/Jätevesien johtaminen Herralaan. Tarjous tulee olla voimassa saakka. Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat suunnitteluohjelmassa mainitut tilaajan edustajat. Järvelässä Kärkölän kunta Pertti Sallila Kunnaninsinööri

2 KÄRKÖLÄN KUNTA Sivu 1/7 JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JÄRVELÄSTÄ HERRALAAN Suunnitteluohjelma

3 Sivu 2/7 YHTEYSTIEDOT Tilaajat Kärkölän kunta Virkatie Järvelä Kunnaninsinööri Pertti Sallila Muut tahot Lahti Aqua Hollolan kunta Hämeen Ympäristökeskus 1. JOHDANTO Kärkölän kunta on osakkaana Herrala Salpakangas siirtoviemärissä jonka kautta on tarkoitus johtaa Järvelän puhdistamolla aiemmin käsitellyt jätevedet Lahden AliJuhakkalan puhdistamolle käsiteltäviksi vuonna Orimattilan Vesi oy ja Mäntsälän Vesi oy suunnittelevat siirtoviemärin ja vesijohdon rakentamista HerralaLuhtikyläHenna osuudelle aikomuksena johtaa myöhemmin Hennan

4 Sivu 3/7 kaupunginosan jätevedet puhdistettavaksi AliJuhakkalan puhdistamolle. Mäntsälän Vesi oy ja Lahti Aqua ovat hankkeessa mukana ja suunnittelevat raakaveden johtamista Herralasta Hennan haaran kautta Mäntsälän kunnan tarpeisiin. Järvelä Herrala siirtoviemäristä on tehty FCG:n toimesta esisuunnitelma jonka pohjalta työtä on esitetty toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä. Selvityksen yhteydessä on laadittu karttapohjatietoon perustuva jäteveden johtamissuunnitelma, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä 1. Suunniteltavan runkoviemärilinjan pituus Järvelän puhdistamolta Luhtikylässä olevaan Hennan haaran liitokseen on 18.6 km ja siitä Herralan puhdistamolle on ve 1 mukaan noin 3.7 km ja Kantolan kautta ve 2 mukaan n km. Uusia jätevedenpumppaamoita on esisuunnitelmassa ve 1 esitetty 7 kpl ja ve 2 esitetty 5 kpl. Suunnittelutyöhön tulee sisältyä lisäksi Järvelän puhdistamon muutossuunnittelu pumppausasemaksi. Uusista pumppaamoista yksi sijoitetaan mahdollisesti lakkautettavan puhdistamon yhteyteen ja nykyisiä altaita käytetään tasausaltaina. Viemärilinjan kanssa samaan kaivantoon suunnitellaan tarvittaessa myös muiden johtojen mahdollinen alustava sijoittelu. Mitoitusvesivirtaamatiedot ilmenevät liitteenä olevasta FCG Oy:n esisuunnitelmasta sekä päivitetystä Lahti Aquan tekemästä mitoitusselvityksestä. Johtolinjatyö pyritään saamaan valtion vesihuoltotyöksi. Hankkeen toteuttaminen edellyttää joka tapauksessa että sille saadaan merkittävä avustusosuus. Vesihuoltolinjan rakentaminen sekä jäteveden pumppaamot kokonaisuudessaan ja niiden kaukovalvonta teetetään urakkakilpailun perusteella. Suunnittelutyö käsittää johtamisteknisen yleissuunnittelun jossa tulee tutkia putkistojen mitoitus, rakentamiskustannukset käyttökustannustietoineen seuraavista vaihtoehdoista Ve 1 joka on JärveläKeituriLuhtikyläHennan haara ja samoin tiedoin vaihtoehtoinen linjaus Ve 2 JärveläKantolaHerrala

5 Sivu 4/7 Tilaajan hyväksymän yleissuunnitelmavaiheen jälkeen: Suunnittelutyön toinen vaihe käsittää valitun johtolinjan ve 1 tai ve 2 yksityiskohtaisen rakennussuunnittelun maastotöineen sekä pumppaamoiden suunnittelun kaikkien tekniikoiden osalta. Vaiheeseen sisältyy myös urakkaasiakirjojen laadinta. Valittava konsultti toimii hankkeen pääsuunnittelijavastuulla kokonaispalkkioperiaatteella. Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE TYÖMÄÄRITTELY Konsultin tulee esittää tarjouksessaan oma työohjelmansa. 2.1 Suunnittelutyön yleissuunnitelma vaihe Alustavat työt: Konsultti hankkii suunnittelualueelta olevan karttaaineiston, verkostotiedot, maankäyttösuunnitelmat sekä ne geotekniset tiedot, joita on yleistasoisena tai muiden suunnittelutöiden tuloksena saatavissa. Tilaaja maksaa karttaaineiston hankinnasta aiheutuvat suoranaiset kulut. Maanomistustiedot karttoina ja omistusluetteloina hankkii tilaaja. Suunnitelmakarttapohjina linjoilla käytetään mittakaavaa 1:10000 tarvittaessa suurentaen. Pituusleikkaukset mittakaavassa 1: /1:100. Erikoiskohteissa kuten pumppaamoalueilla ja teiden alituksissa käytetään mittakaavaa 1: Laitossuunnitelmien mittakaava on 1:51:50. Yleissuunnittelu: Lähtötietojen perusteella konsultti tekee yleissuunnitelmalinjauksen sekä alustavan kustannusarvion molemmista linjavaihtoehdoista. Kovan pohjan/kallion kartoittamiseksi tarjouksen tähän vaiheeseen tulee sisällyttää kokonaishintaan kuuluvana 40 kpl

6 Sivu 5/7 tärykairauksia tai vastaavia sekä pehmeikköjen osalle 6 kpl siipitai painokairauksia. Näiden ja maanomistustietojen perusteella konsultti laatii linjan sijoitussuunnitelman. Tämän suunnitelman perusteella konsultti huolehtii maanomistajien informoinnista yleisötilaisuuksissa (2 kpl) jotka pidetään Kärkölässä ja Orimattilassa tai Hollolassa sekä yhden esittelytilaisuuden kunnanvaltuustolle Järvelässä. Maanomistajien kuulemisen perusteella konsultti laatii tilaajan ohjaamana linjauksen. Tämän linjan perusteella laaditaan karttapohjaiseen korkeustietouteen perustuva yleisprofiili ja mitoitetaan putket lopullisesti. Pumppaamoiden yleissuunnittelutehtävissä määritellään mm. missä määrin Järvelän puhdistamon rakenteita voidaan käyttää taloudellisesti hyväksi ja mitkä ovat pumppaamoiden mitoitusmäärittelyt ja päärakenteet. Yhdessä yleisprofiilin kanssa mitoitetaan yli ja alipainetilanteet sekä niiden eliminointi. Pumppaamoille ja vesijohdolle määritellään se mittalaitteistovarustus, joka on tarpeen niiden kaukovalvonnan ja ohjauksen kannalta sekä käyttökustannusten jakamiseksi hankkeen eri osapuolille. 2.2 Suunnittelutyön rakennussuunnitelma vaihe Konsultti huolehtii maanomistajien ja haltijoiden kanssa tehtävistä tutkimusaikaisista luvista ja riittävästä tiedottamisesta kirjeitse ja lehtiilmoituksin. Linja sijoitetaan ja sidotaan maastoon kartan koordinaatistoa ja korkeusjärjestelmää käyttäen ja suoritetaan tavanomaiset mittaukset. Maaperätutkimuksia tehdään konsultin laatiman ja tilaajan hyväksymän yleissuunnitteluvaiheen perusteella laaditun ohjelman mukaan. Kokonaispalkkioon sisällytetään alustavan yleissuunnitelmavaiheen lisäksi 100 tärykairausta. Lisäykset siihen samoin kuin muut sovitut tutkimukset tehdään lisätyönä. Vastaavasti vähennykset hyvitetään. Konsultin tulee ilmoittaa tarjouksessaan pohjatutkimusten yksikköhinnat. Laaditaan linjan rakentamissuunnitelma ja esitetään se alussa mainituilla kartoilla 1:2000 ja pituusleikkauksina 1:1000/1:100.

7 Sivu 6/7 Erikoiskohteista, kuten teiden ja vesistöjen alitukset, laaditaan erikoispiirustukset sekä alituslupahakemukset. Laaditaan linjan rakentamisen erikoistyöselitys nojautuen kunnallisteknisten töiden yleiseen selitykseen. Laaditaan rakentamiskustannusarvio, jossa eritellään materiaalien menekki sellaisella tarkkuudella, että tilaaja voi sen pohjalta pyytää materiaali ja/tai urakkatarjouksia. Pumppaamoista laaditaan täydelliset rakennus, koneisto, putkisto, sähkö ja automaatiosuunnitelmat tai hankintamäärittelyt piirustuksineen ja työselityksineen, joiden perusteella kohteet voidaan kilpailuttaa. Tarjoukseen sisällytettävät tehtävät on eritelty liitteissä 2 ja 3 Urakkaasiakirjat ja tarjouspyynnöt laatii valittu konsultti. Suunnittelukokouksia kuuluu kokonaispalkkioon 6 kappaletta matkakuluineen. Kokoukset pidetään Järvelässä. 3. SUUNNITELMAN TULOSTEET 4. AIKATAULU Suunnitelmat luovutetaan tilaajalle paperikopioina 10 kopiosarjana kansioissa. Lisäksi koko aineisto tehdään johonkin yleiseen tilaajan kanssa sovittuun autocadformaattiin muistitikulle. Suunnittelutyön 1. vaiheen tulee olla valmiina mennessä ja sen edellyttämät maastotyöt mennessä. Suunnittelutyön 2. vaiheen eli lopullisten suunnitelmien tulee olla valmiina mennessä. Maastotyöt eivät saa haitata alueen viljelijöiden maankäyttöä. Alustavien kustannusarvioiden molemmista vaihtoehdoista tulee olla tilaajalla ja lopullisen kustannusarvion valitusta vaihtoehdosta tulee olla valmiina

8 5. TARJOUKSEN ANTAMINEN JA KÄSITTELY Sivu 7/7 Tarjouksessa tulee esittää: yhtiön referenssit vastaavanlaisista töistä (10%) työhön varattavat henkilöresurssit ja heidän referenssinsä vastaavanlaisista töistä = projektiorganisaatio (15 %) kokonaispalkkio (65 %) maastotutkimusten sekä henkilötyön yksikköhinnat työohjelma ja aikataulu (10 %) Lisäksi verovelka yms. tilaajavastuulain mukaiset todistukset. Tarjous tulee jättää mennessä osoitettuna Kärkölän tekniselle lautakunnalle osoite virkatie Järvelä ja kuoreen merkintä siirtoviemärin suunnittelu. Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa käytetään yllä olevia painoarvoja. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjous tulee eritellä kokonaishinnan lisäksi seuraavasti: 1. Yleissuunnittelu ve 1 ja ve 2 2. Rakennussuunnitelma ve 1 ja ve 2 painokairaus/kappale hyvitystä tai veloitusta varten Kaikille tarjoajille toimitetaan avaustilaisuuden pöytäkirja. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja voi hylätä tarjouksen, jos siinä ei ole esitetty kaikkia tässä ohjelmassa vaadittuja tietoja. Kärkölän Kunta Pertti Sallila Kunnaninsinööri Järvelässä Liitteenä yleiskartta ja esisuunnitelma 1: sekä Lahti Aquan mitoitusvesivirtaama ve 1

9

10 Kärkölän Vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 1(3) RAKENNUSSUUNNITTELU VERKOSTOT Liite 2 Seuraava tarkistuslista täydentää suunnitteluohjelmaa. Seuraavan taulukon numerointi (ohjeellinen) ja otsikointi on julkaisun RIL Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, mitoitus ja suunnittelu mukainen. 5.2 RAKENNUSSUUNNITTELU Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista ESISUUNNITELMAN TARKISTUS Liitetään tarjouspyyntöön esisuunnitelmaaineisto esissuunnittelun jälkeen laadittu aineisto suunnittelualueen rajauksen tarkennus linjauksien sijainti, valitut/muuttuneet reitit tarkistuksen laajuus ja tarkkuus ilmoitettava rakennussuunnitelma laaditaan valittuun yleissuunnitelmaan perustuen yleissuunnitelman päivitys vastaamaan rakennussuunnittelun lähtökohtaa KARTTAAINEISTO JA MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT JOHDOT JA MAANALAISET RAKENTEET ilmoitetaan Tilaaja toimittaa konsultin käyttöön hallussaan olevan pohjakarttaaineiston dwg muodossa joka on osittain puutteellista ja korvataan muulla soveltuvalla aineistolla. Hankitaan sijaintitiedot (johtotiedot) rajapyykit merkitään maastoon erikseen sovittaessa vesijohdot ja viemärit, kunnan jälkimittaustiedostoissa sähkökaapelit puhelinkaapelit tiedonsiirtokaapelit ilmajohdot kaasujohdot salaojat kiinteistöjen korkeusasemat viemäröintitasot ja padotuskorkeudet, alimmat lattiatasot mitataan liikenneväylien erikoisrakenteet, kuten laatat, paalutukset, kevennykset, stabiloinnit yms. tien/radanalitusten tarkepiirustukset vesistönalituksen tarkepiirustukset SUOJELUKOHTEET Tilaaja ilmoittaa suojelukohteet ja menettelytavat suunnittelutehtävässä ALUSTAVA LINJAUS KARTTATYÖNÄ laaditaan asemapiirustus 1:10000

11 Kärkölän Vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 2(3) alustava pituusleikkaus 1:10000/1: TUTKIMUSOHJELMA ilmoitetaan mittausten, maastomallin, maaperätutkimusten suoritusvastuu, kuuluvat toimeksiantoon laaditaan tutkimusohjelma esim. mittaus ja kairausohjeet ohjeellinen maastotöiden määrä, kairauksia kpl tilaajan hyväksymästä alustavasta linjauksesta selvitetään kallioalueet peltoalueilta painokairauksia 6 kpl mittauskartta tutkimuksia varten tiedostoformaatti MITTAUKSET JA MAASTOMALLI mittaukset tulostuvat maastomallina ja asemapiirustuksissa ja pituusleikkauksissa MAAPERÄTUTKIMUKSET maaperätutkimukset tulostuvat maastomallina ja asemapiirustuksissa ja pituusleikkauksissa MITOITUKSEN JA TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN TARKISTUS PUTKILINJOJEN GEOTEKNINEN SUUNNITTELU tarve/laajuus/yksityiskohdat mainittava erikseen paineiskulaskelmat hajuselvitys esitetään pituusleikkauksissa tarvittaessa detaljisuunnitelmina työselostuksessa PERUSTAMISEN SUUNNITTELU tyyppiratkaisut, sidotaan paalutukseen KAIVANTOJEN SUUNNITTELU merkintä pituusprofiilissa vaihtoehtoiset rakenneratkaisut (kaivu/tuenta/suuntaporaus) tuentasuunnittelu, tukiseinistä esitetään vain tarve, ei tukiseinien mitoitusta (mitoitus toteuttajalta) Turvallisuusasiakirjan laatiminen LÄMPÖERISTÄMINEN voidaan käyttää vaihtoehtona louhinnalle, selvitettävä taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus LIIKENNEVÄYLÄALITUSTEN SUUNNITTELU detaljikuvat alituksista

12 Kärkölän Vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 3(3) VESISTÖALITUSTEN SUUNNITTELU OHJEELLINEN TEKNISTEN RAKENNUSSUUNNITELMA ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ työkohtainen työselostus piirustusluettelo asiakirjaluettelo suunnitelmapiirustukset kaivokortit taitepisteluettelo määräluettelo kustannusarvio JOHTOLINJAN SUUNNITTELUTYÖ JA LAADITTAVAT ASIAKIRJAT MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT lupaasioiden valmistelu, tilaaja hakee luvat painotukset, kiinnitykset, suojarakenteet erikoiskohteissa vesistön alituslupien valmistelu, tilaaja hakee laaditaan InfraRYLnimikkeistöön perustuen (tilaaja määrittelee tuote ja laatuvaatimukset) erillinen piirustusluettelo erillinen asiakirjaluettelo urakointia varten maankäyttö tulee ilmoittaa riittävän tarkasti laaditaan maastoosuuksista tarvittaessa laaditaan InfraRYLnimikkeistöön perustuen laaditaan infra.nethinnaston mukaan yleispiirustus, laaditaan mittakaavaan 1:10000 asemapiirustukset; katualueet 1:500, muut alueet 1:2000 pituusleikkaukset; katualueet 1:500/1:100, muut alueet 1:1000/1:100 tyyppipoikkileikkaukset, 1:100 detalji ja tyyppipiirustukset, liikennealueiden alitukset, liitokset oleviin verkostoihin geotekniset piirustukset (kartta, leikkaukset) paalukohtaiset poikkileikkaukset, 1:100, erikseen sovittavista kohdista kaivokortit, esitetään myös tonttiliittymät (tapauskohtaisesti) hankekohtainen työselostus määräluettelo kustannusarvio suunnittelutehtävään kuuluu lisäksi kaupalliset asiakirjat urakkalaskentaa varten lausuntokierroksen järjestäminen kuntalaisille ja maanomsitajille 2 kpl työluvat koko reitin matkalle, sijoitus /maankäyttöoikeussopimuksetja niihin liittyvät korvauslaskelmat, valmistellaan tarvittavat lupa asiakirjat

13 Kärkölän vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 1(3) RAKENNUSSUUNNITTELU PUMPPAAMOT Liite 3 Talousveden ja jäteveden pumppaamoista laaditaan hankintapiirustus ja hankintaohjelma. Rakennussuunnitelmassa esitetään pumppaamon/paineenkorotusaseman toiminnallinen mitoitus, periaatepiirustus laitteineen ja yksityiskohtainen varusteluettelo sekä sähkö, automatiikka ja kaukovalvontasuunnitelmat. Pumppaamoista esitetään paikka koordinaatistoon sidottuna, maaperätiedot, perustamisratkaisut, kaivantosuunnitelma, erikoisrakenteet ja tarkennettu kustannusarvio. Pumppaamon tekniset ohjeet tulee laatia siten, että ne mahdollistavat pumppaamoiden erillisen kilpailuttamisen, ja että suoritusvelvollisuuden rajaukset voidaan määritellä yksityiskohtaisesti. RAKENNUSSUUNNITTELU YLEISTÄ pumppaamon/paineenkorotusaseman yksilöinti pumppaamon/paineenkorotusaseman sijainti verkosto pumppaamon tulokaivo pumppaamon tyyppi Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista. nimi, numero, paikka sijainti ilmoitetaan pituusleikkauksen mukaisella paalulukemalla sijaintikoordinaatit (esim. kannen keskikohta) tiedot verkostosta paalulukema, koordinaatit tulo ja lähtökorkeudet, putkikoot säiliön materiaali tuloyhde paineyhde/paineyhteet ulkopuoliset venttiilit ylivuotojärjestelyt sähkön liittymäkohdat kulkuyhteydet muuta suunnitelma luvat mökkipumppaamo lujitemuovi PEH korkeus, suunta/sijainti, liitostapa (joustava) korkeus, suunta/sijainti, liitostapa (joustava) pumppaamo erotetaan linjasta ulkopuolisella venttiilillä paineenkorotusasema erotetaan linjasta molemmin puolin ulkopuolisilla venttiileillä kiinteistöpumppaamoille ei ylivuotoa ylivuotojärjestelyt suunnitellaan osoitetaan yleiskartalla,selvitys verkoston haltijalta lähtökohtana huoltoauton mentävä yhteys ja kääntöpaikka vesistötaulu yleiskartta asemapiirustus 1:500, 1:200 ns. mökkirakenteet, luvanvaraisuuden selvittäminen lupaasiakirjojen valmistelu

14 Kärkölän vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 2(3) TOIMINNALLINEN MITOITUS VARUSTEET määritellään pumppaamon sisäiset varusteet, materiaalit määritellään pumppaamon ulkoiset varusteet, materiaalit SÄHKÖ, AUTOMATIIKKA, KAUKOVALVONTA Toiminnallisen mitoituksen suorittaa pumpputoimittaja (erillinen pumpputoimitus). Tähän kuuluu vain verkoston yleistiedot (alustava mitoitus) ja pumppaamoiden sijoittaminen. pumppaamon sisäinen putkisto, AISI 318, muovi PN10 johdeputket AISI 316 sulkuventtiili, tyyppi takaiskuventtiili, tyyppi laponesto tyhjennysyhde, huuhteluyhde tikkaat (jos tarvitaan), alumiini hoitotaso (jos tarvitaan) pinnanohjaus, paineanturi/pintavipat rauhoitinlevy kansiluukku (koko, rakenne, materiaali, mekanismit, lukitus, käsikaide kannen lämpöeristys, välikansi yläosan lämpöeristys (seinärakenne, ympäristön lämpöeristelevy tuuletuksen järjestäminen hajunpoiston järjestäminen keskuksen/ohjauslaatikon sijoittaminen kaapelipituudet laskennallinen pääsulakekoko liittymäjohto (paikallisen sähköyhtiön kanssa) ohjauskeskus keskuskuva selvitetään rajapinta paikalliseen energiayhtiöön ohjausautomatiikka jonka tulee olla Teoteam yhteensopiva hälytysvalo tilavaraus kaukovalvontajärjestelmän alakeskukselle kaukovalvonnan alakeskus ja gsmmodeemi kaukovalvontaan liitettävät tiedot

15 Kärkölän vesi SUUNNITTELUTEHTÄVIEN YKSILÖINTI 3(3) PUMPPAAMON PERUSTAMINEN perustamistapa pohjaveden korkeuden määrittäminen kairaamalla, varautuminen nosteeseen,kaivantoponttituennan määrittäminen pohjalaatta; mitoitus, kiinnitys maanvarainen ympärystäyttö

16 TARJOUSLOMAKE 1(3) JÄRVELÄLUHTIKYLÄHERRALA SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITTELU Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan otsikkokohdan vesihuoltosuunnittelun tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Kokonaishintatarjous (alv 0 %) jaoteltuna 1.Yleissuunnitelma ve 1 ja 2 Kustannusarvion laadinta 2.Rakennusssuunitelma verkostosuunnittelu pumppaamojen ja laitteiden suunnittelu mittaustyöt pohjatutkimukset ja kairaukset (suunnitteluohjelman mukaan) kustannusarvion laadinta Arvonlisävero (24 %) Kokonaishinta yhteensä Pohjarakennussuunnittelusta ei anneta erillistä hintaa, vaan sen tulee sisältyä verkostojen ja laitteiden suunnitteluhintoihin. Kokonaishintatarjous perustuu seuraavaan työmääräarvioon. Veloitushintoja käytetään mahdollisten suoritusvelvollisuuden muutosten käsittelyyn. SKOLluokka työmääräarvio veloitushinta ( /h, alv 0 %) veloitushinta (, alv 0 %) veloitushinta ( /h, alv 23 %) veloitushinta (, alv 23 %) Tähän Kärkölän Herrala vesihuollon suunnittelutehtävään tarjotun suunnittelu henkilöstön sitoutumisaste muihin toimeksiantoihin.

17 TARJOUSLOMAKE 2(3) suunnittelija/tehtävä tarjouksen mukaisessa hankkeessa sitoutuminen muihin toimeksiantoihin (% työajasta) Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet tarjouspyyntöä koskevat lisäkirjeenne nrot:. Tarjouksesta antaa lisätietoja puhelin sähköpostiosoite tarjouksen antaja tarjouksen antajan postiosoite paikka puhelin.2014 päiväys Allekirjoitukset: nimen selvennys nimen selvennys Tarjoajaa pyydetään täyttämään seuraavat tiedot hankintapäätösmenettelyä varten: Yrityksen nimi: Ytunnus: Postiosoite: Postinumero ja toimipaikka: Yhteyshenkilö:

18 TARJOUSLOMAKE 3(3) Yhteyshenkilön puhelinnumero: Yhteyshenkilön sähköposti: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen toimittamista varten, mikäli eri kuin edellä ilmoitettu yhteyshenkilön sähköpostiosoite: Sähköposti (hankintapäätös):

19

20

21

22

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11. VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu TARJOUS XXXXXXX TAMPEREEN KAUPUNKI KAPA Petri Kantola Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 2, Hintatarjous Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Tekninen Tekninen palvelukeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA 1/6 TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA Kuopion Vesi Liikelaitos (myöhemmin tilaaja) pyytää suunnittelutarjoustanne vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle TARJOUS xxxxxxxx TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta tarjota asiantuntijapalveluitamme

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU 27.7.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus ja vapaa-aikapalvelut PL 60 04301 Tuusula Hanke: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Pyydämme Teiltä tarjousta lähiliikuntapaikan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. LIITE 2 1(8) TARJOUSLOMAKE Vertailuperusteet, niiden pisteytys ja ilmoittaminen. TARJOUS, TARJOTUT LÄÄKÄRIT Tarjoajan nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön osoite: Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 1 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan suunnittelusta vuosina 2011-2012

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKYLÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne

Lisätiedot

Tekninen toimi. Tarjous on toimitettava liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella.

Tekninen toimi. Tarjous on toimitettava liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella. TARJOUSPYYNTÖ VÄHÄJÄRVEN KOSTEIKON 2 VAIHEEN RAKENTAMISESTA Urakan kohde Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Vähäjärven kosteikon 2 vaiheen rakennustöistä. Vähäjärven kosteikon 2 vaiheen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (6) 3 Katujen suunnittelun puitesopimus 2016-2017, konsulttien valinta Pöydälle 12.01.2016 HEL 2015-008566 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää sulkea Infrasuunnittelu

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Pasi Palmu Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI KORJATTU TARJOUSPYYNTÖ 11.7.2017 AROLANPOLUN JA ORION ALUEEN JATKORAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

151.61 147.03 147.12 145.12 149.94 148.24 152.40 152.86 152.73 147.30 152.38 152.70 152.88 151.78 147.68 150.05 152.63 152.58 152 152.5 148 149 152.5 150 151 152 152.5 149 151 152 II 5 8 9 14 8 45 82 41

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

kuntatekniikan päällikkö Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen

kuntatekniikan päällikkö Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen Asia Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen Kiteen kaupunki on päättänyt laatia korttelikohtaiset rakentamistapaohjeet Meijerinrannan asemakaavamuutosalueelle

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 15.3.2017 AROLAN ALUEEN JATKORAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan kaupungin Arolan alueen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 10.7.2014

Tarjouspyyntö 10.7.2014 LUVIAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN LVIA-SUUNNITTELU Hankinnan kohde: Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun

Lisätiedot

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus SIVU 1 / 7 Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus 1. Hankintayksikön perustiedot Virallinen nimi Savon Koulutuskuntayhtymä Kansallinen yritys ja yhteisötunnus 1852679 9 Postiosoite Sammakkolammentie

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin.

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. TARJOUSPYYNTÖ KÄYTETTY JÄÄNHOITOKONE Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. 1. Ostaja Inarin kunta Y-tunnus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tarjous tulee laatia suomen kielellä.

Tarjous tulee laatia suomen kielellä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Hankintailmoitus 6.6.2014 (HILMA) Maantien 638 parantaminen välillä Vaajakoski - Vihtiälä, tiesuunnitelma, Jyväskylä ja Laukaa. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 26.08.2005 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA Ristijärven kunnan Tie- ja kiinteistönhoitotoimi pyytää tarjousta teiden ja alueiden talvikunnossapidosta talvikaudelle 2005 2006. Talvikunnossapito

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne yhdyskuntatekniikan suunnittelusta

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

KO RS HOLM MUS TASAARI

KO RS HOLM MUS TASAARI Tarjouspyyntö I (5) TARJOUSPYYNTö pyytää tarjouksia tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta asemakaava-alueelle Vikby 2. Hankintayksikkö / tekninen osasto, Yhteyshenkilöt: rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Akanojan ja Mäkikylän välisen jäteveden siirtolinjan ja pumppaamon toteutus Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Valtion vesihuoltotyössä

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot