IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» MODBUS-KOMPAKTISÄÄDIN 227VMZ-MB SISÄILMA ILMAN HALLINTA FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» MODBUS-KOMPAKTISÄÄDIN 227VMZ-MB SISÄILMA ILMAN HALLINTA FI"

Transkriptio

1 SISÄILMA ILMAN HALLINTA 56.FI IMSSÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» MODBUSKOMPAKTISÄÄDIN 227VMZMB

2 2 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA JA MODBUSKOMPAKTISÄÄDIN 227VMZMB OPTIVENT ULTRA on täydellinen IMSyksikkö. Siinä on Modbustoimilaite, ultraääneen perustuva mittausanturi paineesta riippumattomaan säätöön ja 3merkkisellä näytöllä varustettu käyttöliittymä, joka mahdollistaa ilmavirran tarkkailun ja arvojen asetuksen ilman ulkoisia laitteita. Säädintä ohjataan Modbusväylän kautta tai analogisella signaalilla. Vakiosignaalialue toimitettaessa on V. Haluttaessa signaalialueeksi voidaan vaihtaa 2 V (ks. Arvojen asetus, pikaohje). Säädintä voidaan myös pakkoohjata sulkeutuvien koskettimien välityksellä (ajastin, läsnäolotunnistin jne.), jolloin minimi ja maksimiilmavirtaasetukset ohitetaan. Säädin voidaan myös asettaa pitämään vakioilmavirta. KYTKENTÄKAAVIO Toimilaitteessa on värikoodatut ja numeroidut johdot ( m). BU 2 BN S 3 BK Y/Z Syöttö 24 VAC/DC 4 GY U Ohjaus /2 VDC A WH B WH D D RS 485 Takaisinkytkentä /2 VDC (,5 ma) KYTKENTÄ Modbus = BU = Sininen 2 = BN = Ruskea 3 = BK = Musta 4 = GY = Harmaa A = WH = Valkoinen B = WH = Valkoinen Pituus: mm Johtimien poikkipinta: 4 x,75 mm2 2 x,38 mm2 Huomioi muuntajien toisiopuolen napaisuus. Kaikki nolla ja signaalijohtimet ( ) on kytkettävä linjaan. Virheellinen napaisuus voi aiheuttaa säätimen vioittumisen tai toimintavian. Syöttö on varustettava ylikuormitussuojalla ja vaatimusten mukaisella irtikytkennällä. Joskytketään useita toimilaitteita rinnakkain, on otettava huomioon jännitehäviöt. Erillistä muuntajaa tulee käyttää aina, kun säätimen syöttö on kokoaaltotasasuunnattu. Säätimellä ja toimilaitteilla on oltava erilliset muuntajat, jos käytetään useita toimilaitteita rinnakkain. Modbusväylän kaapelointi tehdään RS485standardin 2johdinohjeiden mukaan. Yhteen väylään voidaan kytkeä enintään 28 laitetta (Modbuskuorma /4). Väylän kaapelointiin tulee käyttää kierrettyä parikaapelia, esim. Datajamak 2x(2+)x,24. Kaikkien samaan väylään liitettyjen laitteiden signaalimaat on kytkettävä yhteen. Väylän rakenteen tulee olla ketjumainen, eli kaapeli kiertää laitteelta toiselle ilman haaroja (osuuden maksimipituus m). Väylän maksimipituus on 8 m, ja sen molempiin päihin kytketään 2 ohmin päätevastukset. LT D R Slave Balanced Pair Slave n D D Väyläkaapeli kytketään jokaiseen väylässä olevaan laitteeseen samalla tavalla johtimiin A ja B. Päätevastukset kytketään väylän molempiin päihin johtimien A ja B väliin. Häiriöiden ehkäisemiseksi parikaapelin suojavaippa voidaan tarvittaessa kytkeä suojamaahan. Kytkentä tulee tehdä vain suojavaipan toisesta päästä, esimerkiksi aina säätimeltä lähtevään kaapeliin. MODBUSTEHDASASETUKSET D R Master Lähetystapa RTU Osoite Siirtonopeus 92 bps Databitit 8 Pariteetti Parillinen Stopbitit Viive ms Vasteaika ms + viive D R

3 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 3 KÄYTTÖLIITTYMÄ 2 3 Huom.: Väliilmavirran Vbtw asettamisella tai asettamatta jättämisellä ei ole vaikutusta toimilaitteen toimintaan, kun käytetään ohjausjännitettä / 2 VDC. Vbtw aktivoituu vain pakkoohjaussignaalia käytettäessä. TOIMINNOT, YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS. Arvonvalitsin Arvonvalitsimella voidaan muuttaa asetettuja arvoja. Muutos näkyy näytöllä, kun valitsinta on liikutettu ± asennostaan. Toimilaitteen kannessa on kaksi valitsinta: arvonvalitsin () ja toiminnonvalitsin (2). Lisäksi siinä on 3merkkinen näyttö (3), josta näkee valitut toiminnot, arvot ja yksiköt. ARVOJEN ASETUS, PIKAOHJE. Valitse ilmavirran yksikkö: Neliö näytön oikeassa ylätai alakulmassa osoittaa käytössä olevan yksikön, l/s tai m3/h. Jos asetusta tarvitsee muuttaa, käännä toiminnonvalitsin asentoon "Flow". Käännä sitten arvonvalitsinta, kunnes näytöllä oleva neliö siirtyy toiseen kohtaan. Valinnan jälkeen näytölle ilmestyy kolme viivaa ( ), jotka vilkkuvat kahdesti merkkinä siitä, että uusi asetus on tallennettu. 2. Aseta Vmax: Käännä toiminnonvalitsin asentoon "Vmax". Käännä sen jälkeen arvonvalitsinta, kunnes haluttu ilmavirta näkyy näytöllä. Valinnan jälkeen näyttö vilkkuu kahdesti merkkinä siitä, että uusi Vmaxasetus on tallennettu. 3. Aseta Vmin: Käännä toiminnonvalitsin asentoon "Vmin". Käännä sen jälkeen arvonvalitsinta, kunnes haluttu ilmavirta näkyy näytöllä. Valinnan jälkeen näyttö vilkkuu kahdesti merkkinä siitä, että uusi Vminasetus on tallennettu. 4. Valitse tulosignaalialue: Käännä toiminnonvalitsin asentoon "Mode". Näytölle ilmestyy käytössä oleva signaalialue, n ( V) tai 2n (2 V). Jos asetusta tarvitsee muuttaa, käännä arvonvalitsinta, kunnes haluttu arvo näkyy näytöllä. Valinnan jälkeen uusi alue tallentuu ja näyttö vilkkuu kahdesti merkiksi siitä. 5. Aseta Modbusosoite: Käännä toiminnonvalitsin asentoon "Adr". Valitse sen jälkeen haluttu osoite ( 247) kääntämällä arvonvalitsinta. 6. Valitse asennusasetus: Käännä toiminnonvalitsin asentoon "Inst". Käännä sen jälkeen arvonvalitsinta, kunnes haluttu asetus näkyy näytöllä. Valinnan jälkeen näyttö vilkkuu merkkinä siitä, että uusi arvo on tallennettu. Kun asetukset on tehty, käännä toiminnonvalitsin asentoon "Flow". 2. Toiminnonvalitsin Toiminnonvalitsimella voidaan valita eri toimintoja. Jos mitään toimintoa ei ole valittuna, näytöllä näkyy kolme viivaa ( ). Flow Näyttää todellisen ilmavirran yksikössä m3/h tai l/s. Näyttö vastaa takaisinkytkentäsignaalia U. Näyttö alkaa vilkkua, jos servomoottori saavuttaa pääterajoittimen, ennen kuin todellinen ilmavirta vastaa ohjearvoa. Ylivuoto (ilman nopeus yli 5 m/s) osoitetaan näytöllä pienellä ympyrällä (ks. kohta Näyttö). Arvonvalitsinta kääntämällä voidaan valita yksikkö. Neliön paikka vaihtuu näytöllä valitun yksikön mukaan. Neliö näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, että käytössä oleva ilmavirran yksikkö on l/s. Neliö näytön oikeassa alakulmassa osoittaa, että käytössä oleva ilmavirran yksikkö on m3/h. Vmin Mahdollistaa halutun minimiilmavirran asettamisen ulkoista referenssisignaalia varten (Y = V / 2 V) arvonvalitsinta kääntämällä. Valittu arvo näkyy näytöllä, yksikkönä m3/h tai l/s. Vbtw Mahdollistaa väliilmavirran asettamisen ulkoista pakkoohjaussignaalia varten (negatiivinen tasasuunnattu puoliaalto 24 VAC virtalähteestä) arvonvalitsinta kääntämällä. Valittu arvo näkyy näytöllä, yksikkönä m3/h tai l/s.

4 4 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB Vmax Mahdollistaa halutun maksimiilmavirran asettamisen ulkoista referenssisignaalia varten (Y = V) arvonvalitsinta kääntämällä. Valittu arvo näkyy näytöllä, yksikkönä m3/h tai l/s. Test Avaa diagnostiikkavalikon. Kaikki ulkoiset Ytulosignaalit jätetään huomiotta, ja säädin toimii ainoastaan valitun diagnostiikkatoiminnon mukaan. Kaikissa diagnostiikkatoiminnoissa on tunnin aikakatkaisu. Diagnostiikkatoiminnon valinnan jälkeen näytöllä näkyvät vuorotellen valitun toiminnon symboli (2 sekunnin ajan) ja todellinen ilmavirta (8 sekunnin ajan); OFFtilan symbolin kanssa vaihtelee Ysignaali. Jonkin toisen toiminnon valitseminen kytkee diagnostiikkatoiminnon automaattisesti pois päältä. Diagnostiikkatoiminto valitaan arvonvalitsinta kääntämällä. Näytöllä näkyvä symboli kertoo, mikä diagnostiikkatoiminto on kulloinkin valittuna. op(en) Avaa pellin. off Testtoiminto on pois päältä. Toimilaite aloittaa säädön ulkoisen signaalin Y mukaan. Ysignaali näytetään alueella x V. rst Aktivoi anturin kalibroinnin ja automaattisen diagnostiikan. Näyttää todellisen kanavakoon (esim. d2 on DN25). Näyttää ohjelmistoversion. Kolmen sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy jälleen off. cl(ose) Sulkee pellin. Hi(gh) Pakottaa toimilaitteen asentoon Vmax. Lo(w) Pakottaa toimilaitteen asentoon Vmin. on Testtoiminto on päällä. Toimilaite jää siihen asentoon, jossa se on. Mode Mahdollistaa tulosignaalialueen valinnan ( V tai 2 V) arvonvalitsinta kääntämällä. Takaisinkytkentäsignaalin U signaalialue on sama kuin Y:n. n: signaalialue on V.

5 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 5 TULOSIGNAALIT (ANALOGISET) Huom.! Ohjaussignaaleja ei huomioida, jos Modbusohjaus on käytössä (ks. rekisteri 23). Tulosignaali Y mahdollistaa IMStoimilaitteen ohjaamisen valitun signaalialueen mukaan. Signaalialueen ollessa VDC tulosignaali Y vastaa ilmavirtaa seuraavasti: Vact = Vmin + (Vmax Vmin) Ilmavirta vastaa Ysignaalia seuraavasti: Y = VDC = Vmin ja Y = VDC = Vmax Vact Vmin Y = VDC. Signaalialueen ollessa 2 VDC tulosignaali Y vastaa ilmavirtaa seuraavasti: Y 2 VDC Vact = Vmin +. 8 VDC (Vmax Vmin) Ilmavirta vastaa Ysignaalia seuraavasti: Y = 2 VDC = Vmin ja Y = VDC = Vmax Vact Vmin Y = 2 VDC + 8 VDC. Signaalialueella 2 VDC on erikoistoimintona pellin sulkeminen, kun tulosignaali Y = VDC. Ks. myös Kuva. Referenssisignaali Y. P max Y. VDC Vmax Vmin Vmax Vmin P Nom Y P ref = (P max P min ) + P min LÄHTÖSIGNAALIT (ANALOGISET) Signaalialueen ollessa VDC lähtösignaali U vastaa ilmavirtaa seuraavasti: Vact U = VDC. Vnom on koosta riippuva nimellisilmavirta. Todellinen ilmavirta Vact lasketaan takaisinkytkentäsignaalista U: Vact = Vnom Signaalialueen ollessa 2 VDC lähtösignaali U vastaa ilmavirtaa seuraavasti: Vact U = 2 VDC + (VDC. Todellinen ilmavirta Vact lasketaan takaisinkytkentäsignaalista U: Vact = Vnom Ks. myös Kuva 2. Todellinen ilmavirta U.. V Nom (%) Ilmavirta. V min (Laite) Vnom. U VDC. U VDC Signaalialue... VDC 2 Vnom.. V act = V Nom Kuva 2. Todellinen ilmavirta U U Todellinen ilmavirta U.. V act = V Nom U 2 8 Signaalialue 2... VDC Säätöalue VDC Paine. P ref = Y 2 8 (P max P min ) + P min P min Pmin (Laite) 2 Referenssisignaali Y Kuva. Referenssisignaali Y VDC 2n: signaalialue on 2 V. Adr Modbusosoitteen valinta. Inst Asennusasetuksen valinta lyhyillä suojaetäisyyksillä. Oletusarvo on.

6 6 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB KYTKENTÄ A B A B 24 VAC 24 VDC 24 VAC ~ 24 VDC + V 2 V V 2 V Käyttöjännite Ohjaussignaali Takaisinkytkentäsignaali Modbus RS485 Sininen (BU) Ruskea (BN) Musta (BK) Harmaa (GY) Valkoinen (WH) Mahdolliset kytkentäratkaisut: Rinnakkaisohjaus M M BU BN BK GY WH WH A B BU BN BK GY WH WH A B.../2... V DC 24 V AC/DC Modbus RS485 Masterslave (samat koot) M M Vmin = Vmax = Vnom BU BN BK GY WH WH BU BN BK GY WH WH A B A B.../2... V DC 24 V AC/DC Modbus RS485

7 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 7 KYTKENTÄ (JATKUU) EMSFohjaus EMSF UL(S,D)A V 2 V V 2 V p M GTMB 227VMZMB BU BN GY WH WH BU BN BK GY WH WH 2 4 A B A B 24 V AC/DC ~ Modbus RS485 + Vmax S (GT) = Vmax (227VMZ) Vmin (227VMZ) = Vakioilmavirta Vmax = Vmin = asetusarvo BU BN BK GY M WH WH A B 24 V AC/DC Modbus RS485

8 8 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB PAKKOOHJAUS Huom.! Ohjaussignaaleja ei huomioida, jos Modbusohjaus on käytössä (ks. rekisteri 23). Säädin voidaan pakkoohjata seuraaviin asentoihin sulkeutuvien koskettimien välityksellä (ks. kuva 3): Kiinni: Y = kytketty 24 VAC virtalähteen maajohtimeen (vain signaalialueella 2 VDC) Vmin: Y = kytkemättä Vbtw: Y = neg. tasasuunnattu puoliaalto 24 VAC virtalähteestä Auki: Y = pos. tasasuunnattu puoliaalto 24 VAC virtalähteestä ~ Y/ U Z 227VM BU BN BK GY Vmin Vbtw Vmax Auki KIINNI Y U A B AC 24 V DC 24 V + ~ DC...V DC 2...V DC...V DC 2...V SÄÄTIMEN ASETTAMINEN VAKIOILMAVIRTATOIMINTOON Säädin voidaan asettaa vakioilmavirtatoimintoon, jolloin kaikki analogiset Ytulosignaalit jätetään huomiotta. Tätä toimintoa voidaan käyttää tarkennettuun diagnostiikkaan. Toiminnon aktivoimiseksi Vmax on asetettava arvoon. Näytölle ilmestyy neliö Diagkohtaan, ja säädin pitää ilmavirran vakiona Vminasetuksen mukaisessa arvossa. Aseta Vminarvoksi haluttu vakioilmavirta. NÄYTTÖ Näyttö (3) näyttää kolme merkkiä, jotka koostuvat seitsemästä merkkisegmentistä. Lisämerkkejä ovat pieni ympyrä, kolme neliötä ja kaksi pystyviivaa. Neliöillä osoitetaan näytöllä näkyvän arvon yksikkö (m3/h tai l/s) tai ilmoitetaan diagnostiikkatoiminnon olevan aktiivisena (Diag). Pystyviivoja käytetään tuhaterottimina. Esimerkkejä: N47 Kuva 3. Pakkoohjaustoiminnot l/s l/s l/s l/s 2 5 l/s

9 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 9 TILAVIESTIT Toimilaite ja anturi tarkkailevat itse tilaansa. Normaalin toiminnan aikana anturin mittaama ilman nopeus näytetään vihreillä LEDeillä. Toimintahäiriöistä ilmoitetaan punaisilla LEDeillä ja toimilaitteen näytöllä näkyvällä virheilmoituksella. Lähimpänä toimilaitetta oleva LED on LED numero 5. Virheilmoituksen tullessa toimilaite voidaan ajaa manuaalisesti täysin kiinni tai täysin auki. Fläkt Woodsin teknisestä tuesta saat lisäohjeita mainitsemalla laitteen antaman virheilmoituksen. Huom.: seuraava taulukko ei sisällä kaikkia tilaviestejä. Huom.: Laitteen ominaisuuksiin kuuluu kalenteriin perustuva automaattitestaus, jonka yhteydessä säätöpelti sulkeutuu noin 3 sekunniksi. Testaustoiminto voidaan ottaa pois käytöstä asettamalla rekisteri 54 arvoon. Fläkt Woods suosittelee kuitenkin pitämään testaustoiminnon aina käytössä. ULDAssa näkyvät vain toimilaitteen näytön viestit. Tilaviesti LEDit (anturi) Ilmoitus toimilaitteen näytöllä Anturin ja toimilaitteen välinen johto irti ce Vakava virhe Punainen LED nro 4 palaa. Er tai Err Pieni ilmannopeus (alle,5 m/s) Toimenpiteet ilmoituksen tullessa Tarkista, onko johto kiinni ja näkyykö vaurioita. Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. Err: toimilaite täytyy vaihtaa. Er: virtaussäädin täytyy vaihtaa. Vihreä LED nro vilkkuu. Ilmannopeus,5 3 m/s Vihreä LED nro palaa. Ilmannopeus 3 6 m/s Vihreät LEDit nro ja 2 palavat. Ilmannopeus 6 9 m/s Ilmannopeus 9 2 m/s Ilmannopeus 2 5 m/s Vihreät LEDit nro, 2 ja 3 palavat. Vihreät LEDit nro, 2, 3 ja 4 palavat. Vihreät LEDit nro, 2, 3, 4 ja 5 palavat. Suuri ilmannopeus (yli 5 m/s) Kaikki vihreät LEDit vilkkuvat. Virtaussäädin säätää ilmavirtaa. Ilmavirran yksikön osoittava neliö vilkkuu. Asetusarvoa ei saavutettu. Näyttö alkaa vilkkua. Jos säätöpelti on täysin auki, ilmavirta ei ole riittävä. Toimilaite käy ääriasennoissaan. Adp tai Ref Alustus käynnissä Cal Jos säätöpelti ei ole täysin auki, virtaussäädin on jumissa. Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Normaali toiminto käynnistyksen jälkeen, päättyy automaattisesti noin minuutin kuluttua Normaali toiminto käynnistyksen jälkeen, päättyy automaattisesti noin minuutin kuluttua

10 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB TEKNISET TIEDOT Syöttö Ylijännite Virrankulutus Tulosignaali Ottoimpedanssi Takaisinkytkentäsignaali Sallitut ympäristöolosuhteet käyttölämpötila säilytyslämpötila kosteus 24 VAC/VDC ± 2 %, 5/6 Hz Enintään 4 VDC, kork. 5 sekuntia 4 VA / 5 Nm Suhteessa seuraavaan: (Vmin Vmax) / 2 VDC tai 2 / 4 2 ma Vastus 5 Ω ja pakkoohjaustoiminnot > 5 kω / 2 VDC suhteessa ilmavirtaan 5 5 C 2 +8 C 5 95 %, ei kondensoitumista Kun toiminnonvalitsin on Vnomasennossa, voidaan asettaa viive. Jotkin masterlaitteet tarvitsevat viiveen vaihdettaessa lähetystilasta vastaanottotilaan. Tämä vasteviive on liitetty 3,5 merkkiin viestin lopussa. Viiveaika voidaan asettaa 3 ms:n askelin, ja maksimi on 765 ms. Kun toiminnonvalitsin on Modeasennossa, näytöllä näkyy todellinen asento 255 ( %). Kun toiminnonvalitsin on Testasennossa, käynnistyy referenssiajo. Vmax, Vbtw ja Vmin eivät ole käytössä. Kun toiminnonvalitsin siirretään Flowasentoon, päästään takaisin päävalikkoon. Modbuskehys Osoite Funktiokoodi tavu tavu N * tavu Tiedot CRC Lopetus 2 tavua (CRC_Lbyte, CRC_ Hbyte) 3,5 merkkiä MODBUSASETUKSET Osoite on valittavissa välillä 247. Osoite voidaan valita arvonvalitsimella, kun toiminnonvalitsin on Adrasennossa. Yhteysasetuksia voidaan muuttaa asettamalla ensin toiminnonvalitsin Adrasentoon ja kääntämällä sen jälkeen arvonvalitsinta, kunnes näyttöön tulee 2in, jolloin siirrytään alavalikkoon. Tästä on näytöllä merkkinä pieni ympyrä. Liikkuminen Modbusalavalikossa Kun toiminnonvalitsin on Adrasennossa, voidaan tehdä seuraavat yhteysasetukset: Numero näytössä EEP ROMarvo Baudinopeus Pariteetti Stopbitit 9 6 ei parillinen pariton ei parillinen pariton Funktiokoodit Funktiokoodi Nimi Kuvaus 3h 6h Read hold. register Write single register Laiteparametrien / todellisten arvojen luku (kokonais/liuku) Laiteparametrien kirjoitus (yksi sana) Kussakin rekisterissä käytettävä datatyyppi löytyy parametritaulukoista. CHAR on 8bittinen kokonaisluku, joka käyttää WORDrekisterin lowtavua. BYTE on 8bittinen kokonaisluku, joka käyttää WORDrekisterin lowtavua. WORD on 6bittinen kokonaisluku, joka käyttää WORDrekisterin low ja hightavuja (ellei toisin mainita). CRC: ks. Modbus over serial line specification and implementation guide v.2. Lopetus: viestikehysten välissä on vähintään 3,5 merkin tauko ei parillinen pariton ei 9 2 ei ei Huom.: Fläkt Woods suosittelee asetusten 9 käyttöä.

11 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA MODBUSREKISTERIT Operaatiorekisterit Numero Nimi Osoite Datatyyppi Alue Luku/kirj. Kuvaus Oletus Asetusarvon näyttö/asetus (%) Asetusarvo WORD Luku/kirj., %, vastaa arvoja Vmin ja Vmax % = Vmin % = Vmax Tämä rekisteri on vain luku muotoinen, jos rekisteri 22 = tai 3. Pakkoohjauksen asetus 2 Pakkoohjaus WORD 4 Luku/kirj. = ei pakkoohjausta = auki 2 = kiinni 3 = Vmin 4 = Vmax 5 = Vbtw Laitetunnuksen näyttö 4 Laitetunnus 3 WORD 7 Luku 5 Suhteellinen asento 4 WORD Luku 6 Absoluuttinen asento 5 WORD Luku = = vakiotoimilaite 2 = IMS 3 = palopelti 4 = GUAC VAV 5 = GUAC CM 6 = GT 7 = PICB Suhteellisen asennon näyttö (%),, Absoluuttisen asennon näyttö ( ) 2 7 Suhteellinen ilmavirta 6 WORD Luku Ilmavirran näyttö (%) 8 Absoluuttinen ilmavirta 7 WORD Luku Ilmavirran näyttö (l/s, m^3/h) 9 Anturin arvo 8 WORD Luku Analoginen lähtö WORD Luku/kirj. Tulosignaalin arvon näyttö (mv), Analogisen lähdön asetus (mv), Ks. rekisteri Lämpötila Etumerkillinen WORD 5 +3 Luku ( C), 5, +3,

12 2 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB Huoltorekisterit Näitä arvoja käytetään vain virtaussäätimen käyttöönoton ja tilan valvonnan yhteydessä. Älä kirjoita jatkuvasti arvoja huoltorekistereihin. Numero Nimi Osoite Datatyyppi Alue Luku/kirj. Kuvaus Oletus 4 Ohjelmistoversio 3 WORD Luku Ohjelmistoversion näyttö 5 Huoltotiedot 4 WORD Luku 6 Suht. min.arvo 5 WORD Luku/kirj. 7 Suht. maks.arvo 6 WORD Luku/kirj. 9 Väylävirheasento 8 WORD Luku/kirj. 9 Suht. väliarvo 8 WORD Luku/kirj. Toimilaitteen tilan näyttö (ks. tilarekisteritaulukko) Vminarvon asetus (%),, % Vmaxarvon asetus (%),,% Toimilaitteen asento, kun väylällä ei ole tapahtunut tiedonsiirtoa 2 sekuntiin = väylää ei tarkkailla = kiinni, kun aikakatkaisu tulee 2 = auki, kun aikakatkaisu tulee Vbtwarvon asetus (%),, % 5 2 Absol. väliarvo 9 WORD Luku/kirj. Vbtwarvon asetus (l/s, m^3/h) Koosta riippuva 2 Absol. min.arvo 2 WORD Luku/kirj. Minimiarvon asetus (l/s, m^3/h) 22 Absol. maks.arvo 2 WORD Luku/kirj. Maksimiarvon asetus (l/s, m^3/h) Koosta riippuva Referenssisignaalin ja analogisen lähdön käyttötavan asetus Rekisterin arvo Asetusarvo Lähtösignaalin U arvo Asetusarvo analogiselta tulolta Y Tod. ilmavirta (2) V 23 Asetusarvosignaalin ja analogisen lähdön käyttötapa 22 WORD 3 Luku/kirj. Asetusarvon kirjoitus rekisteriin Tod. ilmavirta (2) V 2 Asetusarvon kirjoitus rekisteriin Rekisteriin kirjoitettu arvo 3 Asetusarvo analogiselta tulolta Y Rekisteriin kirjoitettu arvo 3 Modbusosoite 3 WORD 247 Luku/kirj. Laitteen osoitteen asetus 32 Anturin tila 3 WORD Luku Anturin tilan näyttö (ks. anturitilarekisteritaulukko) 33 Asennusasetus 32 WORD 5 5 Luku/kirj. Asennusasetuksen valinta 2 Ilmavirran yksikkö 2 WORD Luku/kirj. = l/s, = m^3/h

13 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 3 54 Automaattitestaus 54 WORD Luku/kirj. = automaattitestaus päällä, = automaattitestaus pois päältä 569 Modbusyhteysasetukset 568 BYTE 8 Luku/kirj. Modbusyhteysasetusten valinta (ks. Modbusasetusten taulukko) Huom.: tallennettavat arvot alkavat nollasta Käyttötapa 769 WORD Luku Pakkoohjaustilan näyttö (ks. käyttötaparekisteritaulukko) Tilarekisteri (4) Tilarekisterin avulla voidaan valvoa toimilaitteen kuntoa. Bitti Kuvaus Jos bitti on = kaikki OK = muisti korruptoitunut = kaikki OK = muisti korruptoitunut = kaikki OK = salasanalla suojattu muisti auki = kaikki OK = salasanalla suojattu muisti auki = kaikki OK = vakava virhe = kaikki OK = toimilaite mekaanisessa esteessä tai pääteasennossa = normaali toiminta = vuotoa havaittu = normaali toiminta = ongelma moottorissa = toimilaite normaalilla toimintaalueella = toimilaite saavuttanut pääteasennon Toimilaite täytyy vaihtaa. Toimilaite täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. Älä käynnistä toimilaitetta uudelleen äläkä sammuta siitä virtaa. Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. Älä käynnistä toimilaitetta uudelleen äläkä sammuta siitä virtaa. Toimilaite täytyy vaihtaa. Tarkista, onko bitti 2 myös. Jos bitit 5 ja 2 ovat molemmat, toimilaite on saavuttanut pääteasennon. Tarkista, ettei toimilaitteen liike ole estynyt. Tarkista testaustoimintojen avulla, liikkuuko toimilaite vastakkaiseen suuntaan. Toimilaite ajaa kiinni. Tarkista, että kanavassa virtaa ilma. Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. Jos valittuna ei ole pakkoohjausta auki tai kiinni, tarkista, että toimilaitteelle menevä ilmavirta on riittävä. Anturirekisteri (3) Anturirekisterin avulla voidaan valvoa anturin tilaa. Bitti Kuvaus Jos bitti on Toiminnan tila Normaali toiminta Yhteyden tila Ei normaalia yhteyttä toimilaitteen ja anturin välillä 2 Pieni ilmannopeus Ilmannopeus alle,5 m/s 3 Suuri ilmannopeus Ilmannopeus yli 5 m/s 4 Sisäinen käyttö 5 Tehdaskalibroinnin tila Tehdaskalibrointi OK 6 Tilabitti Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. 7 Tilabitti Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. 8 Tilabitti Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. 9 Tilabitti Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen.

14 4 OPTIVENT ULTRA Modbuskompaktisäädin 227VMZMB Käyttötaparekisteri (769) Käyttötaparekisterin avulla voidaan tarkistaa toimilaitteen asetukset ja tarkkailla aktiivisia pakkoohjaustoimintoja. Bitti Kuvaus Jos bitti on = signaalialue V valittuna = signaalialue 2 V valittuna = asetusarvo analogiselta tulolta Y = asetusarvon kirjoitus rekisteriin Jos haluat muuttaa signaalialuetta, katso pikaohje. Vaihto tehdään rekisterissä = pakkoohjaus kiinni aktivoituna 3 = pakkoohjaus auki aktivoituna 4 = pakkoohjaus Vbtw aktivoituna 5 = pakkoohjaus Vmax aktivoituna 6 7 = normaali ohjaussuunta = vastakkainen ohjaussuunta = normaali toiminta = moottori pois päältä Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. Ota yhteyttä Fläkt Woodsin tekniseen tukeen. 8 = pakkoohjaus Vmin aktivoituna 9 = Y:hyn kytketty negatiivinen tasasuunnattu puoliaalto Pakkoohjaus Vbtw aktivoituna = Y:hyn kytketty positiivinen tasasuunnattu puoliaalto Pakkoohjaus auki aktivoituna = Y:hyn kytketty kokoaalto Pakkoohjaus Vmax aktivoituna 2 = Y kytkemättä tai Ysignaalina (2) V Toimilaite pitää ilmavirran Vminarvossa. 3 = Ysignaalina V Toimilaite pitää ilmavirran Vmaxarvossa. 4 = Ysignaali kytketty maahan signaalialueella 2 V Toimilaite ajaa kiinni.

15 Modbuskompaktisäädin 227VMZMB OPTIVENT ULTRA 5

16 FWGOptivent UltraUL(S,D)AKompaktisäädin FI Copyright 27 Fläkt Woods Group WE BRING BETTER AIR TO LIFE UL(S,D)A 56FI 279 Yli sadan vuoden ajan innovaatioita ja asiantuntemusta asiakkaidensa kanssa jakanut Fläkt Woods on maailman johtava ilmankäsittelytuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Erikoistumme erilaisten ilman siirtämiseen, käsittelyyn, jakamiseen ja hallintaan tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen keskittyen kahteen keskeiseen asiaan sisäilmaan ja paloturvallisuuteen. Toimimme 65 maassa, ja siksi voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuista paikallisosaamista ja kansainvälistä asiantuntemusta kullakin alueella. Tuotemerkkimme, kuten SEMCO, eq, eq Prime, JM Aerofoil, Econet, Veloduct, Optivent, Econovent ja CleanVent ovat tunnettuja asiakkaiden keskuudessa kaikkialla maailmassa, ja he luottavat niiden tarjoamiin korkealaatuisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta

Modbus-väylän kompaktisäädin 227PM-MB

Modbus-väylän kompaktisäädin 227PM-MB Modbus-väylän kompaktisäädin 7PM-MB Modbus-väylän kompaktisäädin 7PM-MB in kompaktisäädin 7PM-MB on täydellinen yksikkö, joka sisältää Modbus-toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin paineesta riippuvaan

Lisätiedot

IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» ASENNUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO SISÄILMA ILMAN HALLINTA FI

IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» ASENNUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO SISÄILMA ILMAN HALLINTA FI SISÄILA ILAN HALLINTA 0055.FI.207.0.09 IS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» ASENNUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO 2 OPTIVENT ULTRA Asennus, käyttöönotto ja huolto ASENNUS ITTAUSTARKKUUS Asennustapa Häiriölähteen jälkeen

Lisätiedot

Modbus-väylän OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM-MB

Modbus-väylän OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM-MB Modbus-väylän OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM-MB Fläkt Woodsin 309VM-MB on tuloilmahajottajille suunniteltu kompaktisäädin, jota käytetään erityisesti ilmamääräsäätöisissä järjestelmissä. Siinä on dynaaminen

Lisätiedot

Kompaktisäädin 227VM. Kompaktisäädin 227VM

Kompaktisäädin 227VM. Kompaktisäädin 227VM in kompaktisäädin 227VM on täydellinen yksikkö, joka sisältää toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin paineesta riippumattomaan ilmavirran säätöön ja 3-numeroisella näytöllä varustetun käyttöliittymän,

Lisätiedot

Modbus väylän kompaktisäädin 227VM-MB

Modbus väylän kompaktisäädin 227VM-MB Modbus väylän kompaktisäädin 7VM-MB Modbus väylän kompaktisäädin 7VM-MB in kompaktisäädin 7VM-MB on täydellinen yksikkö modbus väylään, sisältäen toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin paineesta riippumattomaan

Lisätiedot

Kompaktisäädin 227PM. Kompaktisäädin 227PM

Kompaktisäädin 227PM. Kompaktisäädin 227PM 'in kompaktisäädin 227PM on täydellinen yksikkö, joka sisältää toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin paineesta riippuvaan ilmavirran säätöön ja 3-numeroisella näytöllä varustetun käyttöliittymän,

Lisätiedot

OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM

OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM OPTIMIX-kompaktisäädin 309VM Fläkt Woodsin 309VM on tuloilmahajottajille suunniteltu kompaktisäädin, jota käytetään erityisesti ilmamääräsäätöisissä järjestelmissä. Siinä on dynaaminen paine-eroanturi

Lisätiedot

Mittausyksiköt GT ja GT-MB

Mittausyksiköt GT ja GT-MB Mittausyksiköt GT ja GT-MB Fläkt Woodsin GT on Optivent-järjestelmässä käytettävän EMSF-mittalaitteen mittausyksikkö. Siinä on dynaaminen paine-eroanturi virtamittaukseen, ilmanvaihtojärjestelmän tasapainottamista

Lisätiedot

Kompaktisäädin 227VM. Arvojen asetus, pikaopas. Kytkentäkaavio. Käyttöliittymä

Kompaktisäädin 227VM. Arvojen asetus, pikaopas. Kytkentäkaavio. Käyttöliittymä Kompaktisäädin 227VM in kompaktisäädin 227VM on täydellinen yksikkö, joka sisältää toimilaitteen, dynaamisen paineeroanturin paineesta riippumattomaan ilmavirran säätöön ja 3-numeroisella näytöllä varustetun

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä Liitettävissä Modbusväylään Saatavana myös IPSUMyhteensopivana ERVA

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

VARd. Sisällys. Asennus Säätö - Huolto 20111011

VARd. Sisällys. Asennus Säätö - Huolto 20111011 d Asennus Säätö - Huolto 20111011 Sisällys Asennus - Kytkentä Sivu 2-7 Säätö Ilmavirrat Sivu 7-8 Käyttö - 1 Sivu 9-10 Käyttö - 2 Sivu 10-11 Käyttö - 4 Sivu 12-13 Käyttö - T 5 Sivu 13 Mitat ja painot Sivu

Lisätiedot

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7)

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7) Belimon kompaktisäädin LMV/NMV-D3-MP on täydellinen yksikkö, joka sisältää säätimen, moottorin ja paineeroanturin paineesta riippumatonta ilmavirransäätöä varten EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

VARYCONTROL VAV-EasySet

VARYCONTROL VAV-EasySet 5/3.6/FI/3 VARYCONTROL VAV-päätelaitteiden uudistamiseen Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 13 Vantaa www.teknocalor.fi Inhalt

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto TRIP tasosäädin TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä TE LOI BRTA-3 BRTA-3 Tarpeenmukainen ilmanvaihto TRIP 3-portaisella tasosäätimellä voidaan ohjata kahta toimilaitetta (yleensä ilmavirtapeltejä), jotka

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

TRIP tasosäädin. TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tuotemerkintä. pat.hak.

TRIP tasosäädin. TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tuotemerkintä. pat.hak. tasosäädin ilmavirtojen ohjausjärjestelmä pat.hak. -tasosäätimellä hallitaan ilmavirtoja (peltien säätöasentoja muuttamalla) ohjausjännitteen avulla niin, että ilmavirrat vastaavat kolmea ilmanvaihdon

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Tiedonsiirtoosoite... 4 Tiedonsiirtonopeus... 4 Tiedonsiirron pariteetti...

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Suorakaide ilmavirtasäädin

Suorakaide ilmavirtasäädin Suorakaide ilmavirtasäädin Säädin - Paineanturi Toimilaite -3 universal VRD-2-BT - dynaaminen N 24 V S 24 V VFP-staattinen VRP Yleistä -3 on kanavapaineesta riippumaton elektroninen ilmavirran säätölaite

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä?

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä? Suunnittelu Optivent uuttuvan ilmavirran järjestelmä uuttuvan ilmavirran järjestelmässä (VAV, Variable Air Volume) tulo- ja poistoilman virtaus muuttuu tarpeen mukaan. uuttuvan ilmavirran järjestelmällä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

RTD-RA. realtime. Asennusohjeet. Suomi A B. Asennusohjeet 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM

RTD-RA. realtime. Asennusohjeet. Suomi A B. Asennusohjeet 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM RTD-RA Asennusohjeet 37.50 LEDS 4 3 2 1 D Suomi Asennusohjeet 80.00 80.00 ALL DIMENSIS IN MM C realtime Control Systems A B LEDS 4 3 2 1 D S21 J3 J6 1 2 3 4 J5 5 6 7 0V S1 0V S2 DB+ DA- GND J1 SW1 2 J5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD Huoltovapaat ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien vakiovirtaussäätimet ECSS, ECSD voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tulo- ja poistoilmakanavaan. ECSS ja ECSD ovat mekaanisia vakiovirtaussäätimiä,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

ETPR-EI-2 PALOPELTI» TEKNINEN ESITE

ETPR-EI-2 PALOPELTI» TEKNINEN ESITE FIRE SAFETY AIR TREATMENT FIRE DAMPERS ETPR-EI-2 PALOPELTI» TEKNINEN ESITE 2 ETPR-EI-2 Palopelti Tekninen esite EI 60 asennus EI 120 asennus EI-luokiteltua palopeltiä ETPR-EI-2 on saatavilla moottori-

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Valvontajärjestemä FICO-2

Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 on tarkoitettu moottoroitujen palopeltien valvontaan ja testaukseen. Järjestelmä voi ohjata yhtä tai kahta palopeltiä sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Palopelti ETCE. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETCE

Palopelti ETCE. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETCE Palopelti ETCE Palopelti Veloduct ETCE on testattu testistandardin EN1366-2 mukaan ja CEmerkitty tuotestandardin EN 15650:2010 mukaan. ETCE täyttää paloluokan EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S vaatimukset.

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Palopelti ETCE. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETCE

Palopelti ETCE. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETCE Palopelti ETCE Palopelti Veloduct ETCE on testattu testistandardin EN1366-2 mukaan ja CEmerkitty tuotestandardin EN 15650:2010 mukaan. ETCE täyttää paloluokan EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S vaatimukset.

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot