SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA"

Transkriptio

1 SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Vaihe I Suureläinpäivystyksen pikainen kuntoon saaminen Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven alueella Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kuopio, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varpaisjärvi ja Vesanto Arja Saarelainen

2 sivu 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 1.1 Tavoitteet 1.2 Työprosessi 2 Lähtökohdat 2.1 Säädöspohja, ohjeisto ja suositukset 2.2 Selvitysalueesta 2.3 Nykyiset ympäristöterveydenhuollon järjestelyt ja niiden arviointia 2.5 Toimintaympäristön muutoksista 3 Yhteistoimintaa koskevat suunnitelmat ja esitykset 4 Vaihtoehdot ja niiden arviointi 4.1 Kuopio Maaninka Siilinjärvi alueen suureläinpäivystys 4.2 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ja sitä koskevaa arviointia 5 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista ja niiden järjestelyistä 5.1 Pielavesi Keitele ja Sisä-Savo 5.2 Selvitysalueen muut kunnat 6 Jatkotoimenpide-ehdotukset 7 Liitteet

3 sivu 3 Tiivistelmä Kuopio Maaninka Siilinjärvi alueen suureläinpäivystyksen uudelleen järjestämistä sekä yhteistyömahdollisuuksia ympäristöterveydenhuollossa tarkasteltiin Kuopion seudun aluekeskusohjelman puitteissa. Selvityksen perusteella Kuopion kaupunginhallitus ja Siilinjärven kunnanhallitus päättivät siirtää suureläinpäivystyksen järjestämisvastuun Kuopion kaupungilta Siilinjärven kunnalle. Ympäristöterveydenhuollon yhteistyöstä selvityksessä esitetään seuraavaa: 1. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhdistämällä perusterveydenhuollon kuntayhtymät. 2. Juankosken ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Varpaisjärven kunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, missä isäntäkuntana on Lapinlahden kunta. 3. Kuopiossa on oma ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö. Yhteistoiminta-alueen toiminta käynnistetään vaiheittain siten, että - vuoden 2009 alussa Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Rautavaara, Siilinjärvi ja Varpaisjärvi käynnistävät yhteistoiminnan, - vuoden 2011 alussa alueeseen liittyvät Juankoski ja Kaavi. Kuopion kaupungin palveluksessa olevat eläinlääkärit siirtyvät Lapinlahden kunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lapinlahden kunta myy eläinlääkintähuollon palvelut, tarvittaessa sekä kliiniset eläinlääkintähuoltopalvelut että valvontapalvelut Kuopiolle. Mahdollisuus ostaa Kuopion valvontayksiköltä pitkälle erikoistumista edellyttävien tehtävien hoito uudella yhteistoimintaalueella selvitetään. Tällaisia ovat mm. kemikaalivalvonta sekä laskettelukeskusten ja kylpylöiden tuoteturvallisuusvalvonta. Eläinlääkäripäivystysalueet säilytetään nykyisellään siihen saakka, kunnes uuden eläinlääkintähuoltolain edellyttämät muutokset ovat tiedossa ja niiden toteuttaminen on tarkasteltu erikseen. Pieneläinten päiväaikainen hoito säilyy entisellään. Kuopion seudun työvaliokunta pyytää selvityksestä alueen kunnilta lausunnot mennessä. Kuntien päätösten perusteella ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle laaditaan elo-syyskuussa 2008 toimeenpanosuunnitelma. Kunnat vastaavat selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön, työvoima- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön lähettämään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevaan selvityspyyntöön.

4 1 Johdanto sivu 4 Kuopion kaupunki, Maaningan kunta ja Siilinjärven kunta ovat sopineet yhteisestä eläinlääkäripäivystyksestä. Sopimuksen mukaan suureläinpäivystyksestä huolehtii päivystysrengas, johon kuuluvat Maaningan ja Siilinjärven kunnasta kummastakin yksi eläinlääkärit sekä Kuopiosta kolme eläinlääkäriä. Eläinlääkäripäivystyksen organisoi Kuopion kaupunki, käytännössä kaupungin vastaava eläinlääkäri. Viralla ei ole nykyisin hoitajaa. Kuopion kaupungilta suureläinpäivystykseen osallistuvat II ja IV kaupungineläinlääkäri sekä työsopimussuhteinen päivystäjä. IV kaupungineläinlääkäri on virkavapaalla saakka eikä viralla ole hoitajaa. Nykyisen työsopimussuhteisen päivystäjän kanssa kaupungilla on saakka voimassa oleva sopimus. Maaningan ja Siilinjärven kunnaneläinlääkärit ovat hoitaneet suureläinpäivystyksen sopimuksen mukaisesti. Sen sijaan Kuopion kaupungilla ei ole ollut sopimuksen mukaista työvoimaa hoitamassa suureläinpäivystystä. Aika ajoin Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven alueelta suureläinpäivystys on puuttunut kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), työvoima- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytävät päivätyllä kirjeellä (STM/2727/2005) kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuen ympäristöterveydenhuollon vastaavia viranomaisia selvittämään kuntakohtaisesti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamista. Selvitys annetaan kirjeen liitteenä olevalla lomakkeella. Viranhaltijoiden valmistelema selvitys on annettava ministeriöille mennessä, toimielimissä käsitelty selvitys mennessä. Pohjois-Savossa selvitysvelvollisia ovat Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varpaisjärvi ja Vesanto. Selvitys on tehty yhteistyössä selvitysvelvollisten kuntien ja kuntayhtymien sekä Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon henkilöstön kanssa. Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven suureläinpäivystyksen saamista pikaisesti kuntoon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamista on selvitetty Kuopion seudun aluekeskusohjelman puitteissa. Työn ohjausryhmänä on toiminut seudun työvaliokunta. 1.1 Tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteena on tehdä ehdotus Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven alueen suureläinpäivystyksen kuntoon saattamiseksi sekä valmistella STM:lle, TEM:lle ja MMM:lle annettava vastaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Tavoitteiden perusteella 1. kartoitetaan Juankosken, Kuopion, Nilsiän ja Suonenjoen kaupunkien sekä Kaavin, Karttulan, Keiteleen, Lapinlahden, Maaningan, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen, Varpaisjärven ja Vesannon kuntien halukkuus perustaa yhteinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. 2. selvitetään em. yhteistoiminta-alueen perustamisen edellytykset. 3. selvitetään alustavasti em. yhteistoiminta-alueen organisaatio ja järjestäjätaho.

5 4. selvitetään em. yhteistoiminta-alueella virkaeläinlääkäritehtävien hoito. 5. selvitetään mahdollisuudet laajentaa suureläinpäivystysaluetta ja sen järjestäjätaho. 6. selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa pieneläinlääkintähuolto kokonaisuudessaan. 1.2 Työprosessi Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven suureläinpäivystyksen saamisesta pikaisesti kuntoon ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan selvityksen ensimmäinen vaihe toteutettiin seuraavasti: Ajankohta Toimet Haastattelut / kirjalliset kannanotot (liite 1) sivu 5 Paula Anttila, Maaningan kunnaneläinlääkäri Seppo Hakkarainen, Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän terveystarkastaja Marja Hakulinen, Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymän vastaava eläinlääkäri Pasi Hallikainen, Kuopion II kaupungineläinlääkäri Aino Heubach, Rautavaaran kunnaneläinlääkäri Ritva Hämäläinen, Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän terveystarkastaja Heidi Kangas, Itä-Suomen lääninhallituksen läänineläinlääkäri Hannu Kirjavainen, Kuopion ympäristöterveyspäällikkö Tauno Kähkönen, Lapinlahden terveystarkastaja Eero Lappeteläinen, Siilinjärven kunnaneläinlääkäri Eeva-Liisa Launonen, Itä-Suomen lääninhallituksen lääninterveystarkastaja Tarja Lipponen, Juankosken kunnaneläinlääkäri Petra Lihtamo, Lapinlahden terveysvalvonnan johtaja (virkavapaalla) Matti Nousiainen, Siilinjärven ympäristötarkastaja Riitta Mustonen, Itä-Suomen lääninhallituksen läänineläinlääkäri Juho Pelkonen, Maaningan tekninen johtaja Lea Pöyhönen, Kuopion ympäristöjohtaja Eija Potasev, Siilinjärven toimistosihteeri Vesa Rainio, Kuopion kaupungin praktikkoeläinlääkäri (suureläinpäivystäjä) Hannele Rainivaara, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja Hanna Rintala, Lapinlahden ma. terveysvalvonnan johtaja Liisa Ruuska, Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymän terveystarkastaja Ritva Savolainen, Siilinjärven terveystarkastaja Silja Säkki, Kuopion III kaupungineläinlääkäri (virkavapaalla) Antti Vartia, Kuopion IV kaupungineläinlääkäri (virkavapaalla) Laura Virtaluoto, Nilsiän terveystarkastaja Anne Vornanen, Itä-Suomen lääninhallituksen lääninelintarviketarkastaja Raija Väänänen, Nilsiän kaupungineläinlääkäri Tiedote Savon Sanomille, paikallislehdille ja paikallisille radioasemille Selvityksen tulokset ja esitysluonnos yhteistoiminta-alueesta ja järjestelyistä terveysvalvonnan johtajille kannanottoa varten Hankkeen käsittely Kuopion seudun työvaliokunnassa / ehdotus Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven suureläinpäivystyksen kuntoon saattamiseksi

6 23.4. Selvitysalueen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden neuvottelu Kuopion kaupunginhallituksen ja Siilinjärven kunnanhallituksen päätökset suureläinpäivystyksen uudelleen järjestämisestä (katso myöhemmin kohta 4.1) Selvitysluonnos palautekierroksella 7.5. Selvitys alueen terveysvalvonnan johtajille. Selvityksen toinen vaihe käynnistetään kuntien päätökseen perustuen kohdassa 6 esitetyn mukaisesti. sivu 6 2 Lähtökohdat 2.1 Säädöspohja, ohjeisto ja suositukset Ympäristöterveydenhuolto on osa kansanterveyslaissa (66/1972) säädettyä ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Kansanterveyslain lisäksi yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelusta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004; ns. tuoteturvallisuuslaki), toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976; tupakkalaki), kemikaalilaissa (744/1989) ja eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990). Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat pääosin viranomaistehtäviä (lupa- ja valvontatehtäviä; terveysvalvonta), joista kliininen eläinlääkintä on selvästi erilainen tehtäväkokonaisuus. Viranomaistehtävissä käytetään julkista valtaa ja ko. tehtäviä voi hoitaa ainoastaan virkavastuulla toimivat viranhaltijat. Ts. valvontatehtäviä ei voi ulkoistaa yksityisille. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta eivät kuulu eläinlääkintähuoltolain 8 :ssä määriteltyyn kunnan eläinlääkintähuoltoon, vaan niitä koskevat kunnaneläinlääkärin tehtävät on määritelty erikseen eläintautilaissa ja eläinsuojelulaissa. Kunta voi hoitaa ympäristöterveydenhuollon tehtävät itse tai alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Valtuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kunnat voivat myös sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen viranomaiselle säädetty tehtävä annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat laajentuneet 1990-luvulta lähtien, lainsäädäntöä on uudistettu vuodesta 2004 lähtien. Lainsäädäntömuutosten tavoitteena on ollut lisätä kunnallisen valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua. Myös valvonnan yhdenvertaisuus ja avoimuus ovat olleet lakimuutosten perusteena. Eläinlääkintähuollon lainsäädännön uudistus on valmisteilla (katso myöhemmin kohta 2.4). Valtioneuvosto teki MMM:n ehdotukseen (Ehdotus periaatepäätökseksi elintarvikevalvonnan kehittämisestä, MMM:n työryhmämuistio 2003:13) perustuen periaatepäätöksen elintarvikevalvonnan kehittämisestä. Periaatepäätöksen tavoitteena on säilyttää elintarviketurvallisuuden korkea taso Suomessa sekä taata kuluttajille ja elintarvikealan yrittäjille samantasoiset palvelut eri kunnissa. Periaatepäätöksen mukaan paikallinen, kuntien vastuul-

7 sivu 7 la oleva valvonta kootaan seudulliseen toimintayksikköön. Koska kansallisen ja EY:n lainsäädännön mukainen elintarvikevalvonta on kiinteä osa ympäristöterveydenhuoltoa, periaatepäätös tulee sovellettavaksi myös muuhun sellaiseen ympäristöterveydenhuoltoon liittyvään paikallisen viranomaisen toiminnan kehittämiseen, jota koskevat terveydensuojelulaki, tuoteturvallisuuslaki, eläinlääkintähuoltolaki, eläintautilaki, eläinsuojelulaki, laki toimenpiteistä tupakoinnin ehkäisemiseksi sekä kemikaalilaki. Seudullisessa yhteistyössä 1. valvontayksikkö koostuu kuntien ja kuntayhtyminen nykyisistä valvontayksiköistä muodostetusta yhdestä organisaatiosta, joka on yhteisen johdon alaisuudessa. 2. kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä olevan muun ympäristöterveydenhuollon tulee olla osa saman valvontayksikön tehtäväkenttää. 3. tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi valvontayksikön minimikoko on koko ympäristöterveydenhuollon toimialalla henkilötyövuotta ottaen kuitenkin huomioon paikalliset erityistekijät. 4. koko henkilöstön ei ole välttämätöntä olla sijoitettuna valvontayksikön keskuspaikalle. 5. yksiköitä muodostettaessa tulee huomioida muu seudullinen yhteistyö, muun muassa kansanterveystyössä. Valtioneuvosto muutti periaatepäätöstä Tarkistetun periaatepäätöksen mukaan elintarvikevalvonta ja muu ympäristöterveydenhuolto tulee järjestää paikallisella tasolla siten, että kuntien vastuulla olevasta valvonnasta vastaa yhteistoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen sovelletaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007, ns. puitelaki) periaatteita. Periaatepäätöksen muutoksen mukaan valtioneuvostolla on valtuus ratkaista yksittäisen kunnan kuuluminen yhteistoiminta-alueeseen, mikäli kunta ei ole tehnyt päätöstä asiasta mennessä. Yhteistoimintaalueiden tulisi olla toiminnassa viimeistään puitelain voimassaolon päättyessä vuoden 2012 lopussa. STM, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä MMM antoivat päivätyssä kirjeessä (STM/2727/2005; MMM 989/99/2007) kunnille suositukset kuntaja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosta ympäristöterveydenhuollon osalta. Ministeriöiden suositusten mukaan valtioneuvostolle mennessä annettavan selvityksen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: - kunnista, jotka yhdessä muodostavat yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa - siitä, millä puitelain 5 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla (kuntayhtymä vai yhteinen toimielin) edellä mainittu yhteistoiminta-alue muodostetaan sekä miten päätöksenteko yhteistoiminta-alueella järjestetään - esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamista muutoksista sekä - ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamisen aikataulusta. Ministeriöt suosittelivat, että suunnitelmassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi otetaan huomioon seuraavaa:

8 sivu 8 - Yhteistoiminta-alueen käytettävissä koko ympäristöterveydenhuollon toimialueella tulisi olla vähintään 10 henkilötyövuotta. Tämä on yleensä tarkoituksenmukainen vähimmäiskoko erikoistumisen ja toimivien sijaisjärjestelyjen varmistamiseksi. Kuitenkin erityisistä syistä, esimerkiksi syrjäisillä alueilla, missä välimatkat muuten muodostuisivat pitkiksi, voidaan yksikkö muodostaa myös pienemmällä henkilöresurssilla. Toisaalta sellaisissa yksiköissä, joissa yksittäinen ympäristöterveydenhuollon osa-alue vie huomattavan osan henkilöresursseista, tulee pyrkiä niin suureen yksikköön, että kaikille osa-alueille voidaan turvata asianmukaiset resurssit. Edellä mainittu vähimmäishenkilöresurssi tarkoittaa käytännössä sitä, että myös puitelain 5 :ssä mainittu perusterveydenhuollon vähimmäisväestöpohja (20 000) asukasta toteutuu myös ympäristöterveydenhuollossa. - Yhteistoiminta-alueen tehtäviin tulee kuulua kaikkien kansanterveyslain 1 :ssä määriteltyjen ympäristöterveydenhuollon osa-alueiden tehtävät. Yhteistoiminta-alueella voi olla muitakin tehtäviä, esimerkiksi ympäristönsuojelussa. - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue koostuisi ensisijaisesti yhden tai useamman perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnista. Ympäristöterveydenhuolto voidaan järjestää myös erillään perusterveydenhuollosta. - Yhteistoiminta-alueella tulisi ympäristöterveydenhuollon henkilöstöllä olla yhteinen, kokopäivätoiminen työnjohto. - Yhteistoiminta-alueen sisällä voi olla alueellisia toimipisteitä ja sisäisiä toiminta-alueita. - Yhteistoiminta-alueella voi yksittäisten toimintojen osalta olla yhteistoimintaa toisten yhteistoiminta-alueiden kanssa, kuten eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen. Itä-Suomen lääninhallituksen päivätyn, valtioneuvoston vuonna 2003 tekemään periaatepäätökseen perustuvan kannanoton mukaan läänin alueelle tulisi perustaa 8 ympäristöterveydenhuollon alueellista yksikköä. Kannanoton mukaan yhden alueellisen yksikön muodostaisivat Koillis-Savo (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi), Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi ja Sisä-Savo (Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto). Keitele ja Pielavesi sekä Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara ja Varpaisjärvi kuuluisivat Ylä-Savon kanssa samaan valvontayksikköön. Yhteistoiminta-alue on kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi perustettava alueellinen organisaatio. Sen hallinnollinen muoto voi olla joko kuntayhtymä tai alueen kuntien yhteinen toimielin, jolloin yksi kunta (isäntäkunta) hoitaa yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien tehtävät. Isäntäkuntamallissa muut kunnat valitsevat edustajansa tämän kunnan tehtävistä vastaavaan toimielimeen. Yhteistoiminnasta tehdään kuntalain (365/1995) mukainen sopimus. Kuntalain (365/1995) voimaan astuneen muutoksen mukaan kunta voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kuntaliiton Kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskeva sääntely kuntalaissa alkaen yleiskirjeen (19/80/2007, ) mukaan liikelaitos toimii ensisijaisesti palvelujen tuottajana. Kunnalliselle liikelaitokselle voidaan lisäksi antaa tehtävä, jota hoidetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, vaikka kyse ei ole varsinaisesta, edellä mainitut ehdot muutoin täyttävästä liiketoiminnasta.

9 sivu 9 Tehtävä on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot jollakin määrätyllä aikajaksolla. Tehtävää voidaan hoitaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti myös kunnan peruspalveluissa ja viranomaistehtävissä. Tulot voivat tällöin olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia jäsen- tai sopimuskunnilta taikka korvauksia kunnan toiselta yksiköltä. Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen myös ympäristöterveydenhuollon toimintaalueen muodostamisesta (yleiskirje 15/80/2007, ). 2.2 Selvitysalueesta Selvitysalueen kunnat kuuluvat Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon ja Ylä- Savon seutukuntiin. Nilsiä on esittänyt, että se siirrettäisiin Kuopion seutukuntaan. Seutukuntajakoon voi tulla muutoksia Selvitysalueen seutukunnat sekä kuntien väkiluku ja pinta-ala ovat seuraavat (Pohjois-Savon liiton Tilastotietoja Pohjois-Savosta internetsivu, Kunta Väkiluku Maa-aluetta (km 2 ) Vesialuetta (km 2 ) Pinta-ala yhteensä (km 2 ) Asukasta / maa-km 2 Koillis-Savon seutukunta Juankoski ,4 121,0 586,3 11,7 Kaavi ,1 115,5 789,7 5,2 Nilsiä ,9 135,9 847,8 9,2 Rautavaara ,2 83, ,1 1,7 Tuusniemi ,4 156,2 699,6 5,4 Kuopion seutukunta Kuopio ,1 604, ,5 81,2 Karttula ,5 115,3 588,8 7,4 Maaninka ,9 108,3 575,2 8,3 Siilinjärvi ,1 106,8 507,9 51,7 Sisä-Savon seutukunta Suonenjoki ,8 148,6 862,4 10,8 Rautalampi ,0 223,0 762,0 6,7 Tervo ,7 143,4 494,0 5,2 Vesanto ,8 147,0 569,8 5,9 Ylä-Savon seutukunta 1) Keitele ,9 96,6 578,4 5,5 Lapinlahti ,8 98,1 712,0 12,2 Pielavesi ,5 253,1 1406,6 4,6 Varpaisjärvi ,1 50,1 533,2 6,3 Yhteensä ,3 1) Ylä-Savon seutukuntaan kuuluvat myös Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Pohjois-Savossa on eniten työpaikkoja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, teollisuudessa sekä kaupanalalla. Selvitysalueen kunnissa maatalouden työpaikkoja on eniten Kuopiossa (422 työpaikkaa), Nilsiässä (416 työpaikkaa), Pielavedellä (367 työpaikkaa), Lapinlahdella ja Maaningalla (315 työpaikkaa kummassakin kunnassa) sekä Juankoskella (305 työpaikkaa). Maatalous on merkittävin työllistäjä Maaningalla ja Varpaisjärvellä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa on merkittävästi työpaikkoja Kuopiossa (1 326 työpaikkaa), Siilin-

10 sivu 10 järvellä (180 työpaikkaa) ja Nilsiässä (135 työpaikkaa). (Pohjois-Savon työpaikat toimialoittain ja kunnittain , ennakkotieto, Maatilojen ja kotieläinten määrät vaihtelevat huomattavasti selvitysalueen kunnissa. Yli nautaa on Nilsiässä, Juankoskella, Pielavedellä, Lapinlahdella, Maaningalla, Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Eniten nautatiloja on Nilsiässä, Juankoskella, Kuopiossa ja Pielavedellä. Vuonna 2007 Pohjois-Savon maatiloilla tuotettiin maitoa keskimäärin 168,5 m 3 /tila. Maidontuottajien määrä ja tuotetun maidon määrä vuonna 2007 oli seuraava ( keskus.fi/public/download.aspx?id=10684&guid={c6f22a1e-f9dd B0F0-6F BE},Tilastokatsaus 2007, Pohjois-Savon TE-keskus, maaseutuosasto 2008): Kunta Maitotiloja Tuotettua maitoa (m 3 ) Juankoski Kaavi Tuusniemi Karttula Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Keitele Pielavesi Kuopio Maaninka Siilinjärvi Lapinlahti Nilsiä Rautavaara Varpaisjärvi Sikatiloja on eniten Juankoskella, Maaningalla, Nilsiässä ja Varpaisjärvellä. Sikoja on eniten Lapinlahdella, Varpaisjärvellä, Juankoskella, Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä. Lampoloita on eniten Kaavilla, Kuopiossa ja Pielavedellä. Lampaita on eniten Siilinjärvellä, Tervossa ja Kuopiossa. Siipikarjaa on merkittävästi Lapinlahdella ( eläintä), Kuopiossa (3 881 eläintä) ja Pielavedellä (566 eläintä). Hevostiloja ja hevosia on eniten Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Pinta-alaa kohti eniten eläimiä on Lapinlahdella, sitten Juankoskella, Maaningalla, Varpaisjärvellä ja Siilinjärvellä. Maatilojen ja kotieläinten määrä kunnittain on esitetty kohdassa Nykyiset ympäristöterveydenhuollon järjestelyt ja niiden arviointia Suurimmassa osassa selvityskunnista ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat yksikössä, joka hoitaa perusterveydenhuollon. Kemikaalivalvonta kuuluu

11 Kunta / kunnat Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto Keitele ja Pielavesi Kuopio Lapinlahti Maaninka Nilsiä Rautavaara Siilinjärvi Varpaisjärvi sivu 11 ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaavalle toimielimelle Koillis- ja Sisä- Savossa sekä Kuopiossa, Maaningalla ja Siilinjärvellä. Kaikki selvitysalueen ympäristöterveydenhuollon yksiköt vastaavat voimaan astuneen lääkelain (395/1987) muutokseen perustuvasta tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupien myöntämisestä ja myyntipaikkojen valvonnasta. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitavan yksikön sijainti organisaatiossa, ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitava toimielin sekä toimielimen muut tehtävät ovat seuraavat: Ympäristöterveydenhuolto organisaatiossa, toimielin Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä 1), kuntayhtymän hallitus Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, kuntayhtymän hallitus Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä, kuntayhtymän hallitus Ympäristökeskus, ympäristölautakunta Terveysosasto, peruspalvelulautakunta Ympäristöpalvelut, ympäristölautakunta Toimielimen muut tehtävät perusterveydenhuolto perusterveydenhuolto, psykiatria perusterveydenhuolto ympäristönsuojelu, kuluttaja- 2), talous- ja velkaneuvonta, luonnontieteellinen museo kuluttajaneuvonta 2), perusterveydenhuolto, sivistyspalvelut, sosiaalipalvelut ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, yksityistieasiat, tekninen toimi ml. liikelaitostoiminta, kaavoitus perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ympäristönsuojelu Terveyspalvelut, perusturvalautakunta Terveyspalvelut, perusturvalautakunta Maankäyttöpalvelut, ympäristölautakunta Perusturvapalvelut, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut perusturvalautakunta 1) Tuusniemi eroaa Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymästä (Tuusniemen kunnanvaltuusto ) 2) kuluttajaneuvonta siirtynee valtiolle vuoden 2009 alussa Ympäristöterveydenhuollon ammattivirkoja selvitysalueella on tällä hetkellä seuraavasti: Valvontayksikkö Virat ja niiden määrät Työpanos (htv 1) ) Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä (Juankoski, Kaavi ja Tuusnie- Kunnaneläinlääkäri, 2,8 Terveystarkastaja, 2 2,8 2

12 mi) Terveysvalvonnanjohtaja, 0,2 0,2 Kuopio Hygieenikkoeläinlääkäri, 1 Kaupungineläinlääkäri, ) Lapinlahden, Nilsiän, Rautavaaran ja Varpaisjärven muodostama ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kemisti, 1 5) Suunnitteluinsinööri, 1 Tarkastaja-näytteenottaja, 1 5) Ympäristöjohtaja, 1 Ympäristöterveyspäällikkö, 1 Ympäristöterveyssuunnittelija, 1 Ympäristöterveystarkastaja, 8 8) Vastaanottoavustaja, 1 Vastaava eläinlääkäri, 1 Kunnaneläinlääkäri, 5 Terveystarkastaja, 2 Terveysvalvonnanjohtaja, 1 Maaninka Kunnaneläinlääkäri, 1 Tekninen johtaja, 1 Terveys-/ympäristötarkastaja Kunnaneläinlääkäri, 3 Terveystarkastaja, 1 Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä (Pielavesi ja Keitele) Siilinjärvi Kunnaneläinlääkäri, 3 Terveystarkastaja, 1 Ympäristöpäällikkö, 1 Ympäristötarkastaja 1 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) Kunnaneläinlääkäri, 4,2 Terveystarkastaja, 3 15) Terveysvalvonnanjohtaja, 0,8 0 2) ) 1 0,3 1 0,5 6) 0,9 7) 1 2) 7) 7,9 4) 9) ,7 10) 1 1 0,3 11) 3 12) ,2 13) 0,6 14) Yhteensä Eläinlääkintähuolto, Terveysvalvonta, 25,4 24,4 6) 1) Työpanos ympäristöterveydenhuollon tehtävissä, htv = henkilötyövuosi. 2) Hygieenikkoeläinlääkäri virkavapaalla saakka. Tehtävät ovat saakka jaettu ympäristöterveystarkastajille. 3) Lisäksi 1 työsopimussuhteinen päivystävä eläinlääkäri. 4) Pieneläinten päiväajan praktiikka ulkoistettu saakka. 5) Määräaikainen. 6) Normaalisti 0,2 0,3 htv. 7) Ympäristönsuojelun tehtäviä yhteensä 0,2 htv. 8) 1 virka täytetty väliaikaisesti. 9) Lisäksi työllistetty vastaanottoavustaja 0,85 htv 10) Kuluttajaneuvontaa 0,3 htv, loppunee ) Ostopalveluna Siilinjärven kunnalta 12) Vastaavan eläinlääkärin tehtäviä 6 tuntia/viikko. 13) Ympäristönsuojelun tehtäviä 0,8 htv. 14) Ympäristönsuojelun tehtäviä 0,4 htv. 15) 1 terveystarkastajan virka täyttämättä 4,2 3 0,8 sivu 12 Selvitysalueen valvontayksiköillä on yhteensä säännöllistä valvontaa edellyttävää ympäristöterveydenhuollon kohdetta. Määrään eivät sisälly lääkelain nojalla valvottavat nikotiinivalmisteiden myyntipaikat. Kohteista yli puolet (4 449 kohdetta) on elintarvikevalvonnan kohteita. Toiseksi eniten, noin 20 % on terveydensuojelulain mukaisia kohteita. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohteiden määrät osa-alueittain selvitysalueen kunnissa ovat liitteessä 2. Elintarvikevalvonnan kohteista eniten on alkutuotantopaikkoja. Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvien alkutuotantopaikkojen määrä lisääntyi elintarvike-

13 sivu 13 lain uudistuksen myötä. Maidon- ja munantuotannon sekä lihakarjan kasvatuksen lisäksi alkutuotantoa ovat kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto sekä metsästys, kalastus ja luonnonvaraisten marjojen ja sienten kerääminen. Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma 2008 julkaisussa (Eviran julkaisuja 19/2007) esitettyjen tuotannon luonteen ja laajuuden perustuvien ohjeellisten tarkastuskertojen ja tarkastuksiin käytettävien aikojen perusteella selvitysalueella säännölliseen elintarvikevalvontaan tarvitaan 8,6 htv. Työpanokseen ei sisälly pienteurastamoiden, joille tehdään tarkastus jokaisella teurastuskerralla, valvonta. Riskinarviointiin perustuen tarkastuskertoja voidaan lisätä tai vähentää korkeintaan 50 %. Selvitysalueella suurimman työpanoksen, 4,7 htv vaatii ammattikeittiöiden valvonta, erityisesti keskuskeittiöt ja ravintolat, jotka toimittavat ruokaa myös muualla tarjottavaksi. Terveydensuojelulain mukaisista valvontakohteista 8 % (137) on ns. korkean riskin kohteita eli kohteita, joissa on todennäköistä, että toiminnassa voi aiheutua terveyshaittaa esimerkiksi, kun altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriölle, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä tai altistusaika on pitkä. Tällaisia kohteita ovat mm. - talousvettä toimittavat laitokset, joilla on vähintään 50 käyttäjälle tai jotka toimittavat vettä vähintään 10 m 3 /vuorokausi sekä - kylpylät, uimahallit ja uimalat. Korkean riskin kohteet tulisi tarkastaa 1 2 kertaa vuodessa (Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelmavuosille , STTV:n oppaita 2:2007). Kun em. kohteet tarkastetaan kerran vuodessa, tarvitaan vähintään 0,3 htv työpanos. Säännöllinen valvonta muissa terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa kuten päivähoitopaikoissa, kouluilla, vanhainkodeissa, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa ja kuntosaleilla edellyttää noin 1,1 htv työpanosta. Selvitysalueen tuoteturvallisuusvalvonnan kohteista noin 27 % tulisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa (Tuoteturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille , Kuluttajaviraston julkaisuja 9/2008). Näitä ovat: - uimahallit, kylpylät tai vastaavat (26 kohdetta) - uimarannat (144 kohdetta) - laskettelu-/snowtubing-/mäkiautokeskukset (6 kohdetta) - talviuintipaikat (21 kohdetta). Säännöllinen valvonta selvitysalueella edellyttää lisäksi seuraavat työpanokset: - tuoteturvallisuusvalvonta 1 htv. - tupakkavalvonta 0,4 htv (Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille , STTV:n oppaita 4:2007) - kemikaalivalvonta 0,3 htv (Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille , STTV:n oppaita 5:2007). Ympäristöterveydenhuollon säännöllinen valvonta selvitysalueella edellyttää yhteensä noin 11,7 htv työpanoksen, johon ei sisälly pienteurastamoiden

14 sivu 14 valvonta. Elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut, että kokonaistyöpanostarve on 1,5 2 kertaa kohteiden tarkastuksiin tarvittava aika. Kun elintarvikevalvonnan osalta tehtyä arviota laajennetaan koskemaan koko ympäristöterveydenhuoltoa, tarvitaan säännöllisen valvontaan 17,5 23,4 htv. Tämä henkilöresurssi mahdollistaa myös muiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen kuten valvonnan suunnittelun sekä elinympäristön terveellisyyden edistämisen sekä terveyshaittojen ja vaarojen torjunnan ennakolta. Selvitysalueella ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä on nykyisin 24,4, htv, mistä 2 htv on määräaikaista työpanosta ja 0,2 0,3 htv poikkeuksellista työpanosta. Edellä mainittuun työpanokseen ei sisälly kliinisen eläinlääkintähuollon tarvitsemat resurssit. Selvitysalueen kunnissa on 5 päivystysaluetta. Kuntayhtymien muodostamien päivystysalueiden lisäksi päivystysalueet muodostavat Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi sekä Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara ja Varpaisjärvi. Alla olevassa taulukossa on päivystävien eläinlääkäreiden määrät päivystysalueittain sekä maatilojen ja kotieläinten määrät kunnittain.

15 sivu 15 Kunta Päivystävien Maatilojen ja kotieläinten määrä ) eläinlääkäreiden määrä Nautaeläimet Siat Lampaat Hevoset Juankoski Kaavi Tuusniemi Karttula Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Keitele Pielavesi Kuopio 2) Maaninka 2) Siilinjärvi 2) Lapinlahti Nilsiä Rautavaara Varpaisjärvi ) Lähde: Matilda 2) suureläinpäivystys ja pieneläinpäivystys erikseen Ympäristöterveydenhuollon toimintamenot (brutto) sekä menot asukasta ja valvontakohdetta kohti vuonna 2007 olivat seuraavat:

16 sivu 16 Valvontayksikkö Toimintamenot vuonna 2007 Brutto ( ) /asukas /valvontakohde 1) Koillis-Savon kansanterveystyön ,93 371,10 kuntayhtymä (Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi) Kuopio ,82 427,78 Lapinlahti ,34 585,75 Nilsiä ,81 379,86 Rautavaara ,78 523,85 Varpaisjärvi ,58 346,95 Maaninka ,42 248,57 Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön ) 33,28 419,64 kuntayhtymä (Pielavesi ja Keitele) Siilinjärvi ) 11,55 295,18 Sisä-Savon terveydenhuollon ) 24,92 343,15 kuntayhtymä (Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) Keskiarvo 18,64 388,61 1) Kemikaalivalvonta ei kuulu Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyönkuntayhtymän eikä Lapinlahden, Nilsiän, Rautavaaran ja Varpaisjärven ympäristölautakuntien tehtäviin. Ei sisällä nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontakohteita. 2) sisältää sisäiset menot ) sisältää sisäiset vuokrat ) sisältää vyörytyserät hallinnon ja kiinteistön menoista ( ) Vuonna 2003 ympäristöterveydenhuollon menot olivat keskimäärin 11,41 /asukas. Toimintamenot eri kokoisissa kunnissa olivat seuraavat: - alle asukasta 19,98 /asukas asukasta 20,06 /asukas asukasta 15,49 /asukas asukasta 14,12 /asukas asukasta 11,17 /asukas asukasta 10,58 /asukas - yli asukasta 4,58 /asukas. (Jari Keinänen, STM ja Matti Karuvaara, STTV Mikkeli) Selvityskunnissa ympäristöterveydenhuollon valvonnasta on ryhdytty perimään maksuja vaihtelevasti. Pääosassa kuntia valvonta on tullut maksulliseksi Pielavedellä ja Keiteleellä valvonnasta ryhdytään perimään maksu Siilinjärvellä valvonta tuli maksulliseksi Kuopion seudun työvaliokunnan päätökseen perustuen tehtiin selvitys eläinlääkintähuollon kehittämisestä. ELL Virpi Seppänen kartoitti nykytilanteen ja odotettavissa olevat toimintaympäristön muutokset sekä arvioi resurssitarpeita ja tehtäväjakoa. Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

17 1. nykyisiin organisaatioihin perustuen kuntien väliset sopimukset. 2. isäntäkuntamalli. 3. peruseläinlääkintäpalvelut (praktiikka ja päivystys) ulkoistaminen (Kuopion seudun kuntien eläinlääkintähuollon kehittämisselvitys, Kuopion seudun työvaliokunta ). Kuopion II, III ja IV kaupungineläinlääkärit ovat tehneet selvityksen kaupungin eläinlääkintähuollon tilanteesta ja esityksen organisaatiomuutoksesta. sivu 17 Arviot ympäristöterveydenhuollon nykyisten järjestelyiden toimivuudesta ja henkilöstön riittävyydestä sekä toivotut/esitetyt lisäresurssit ovat seuraavassa taulukossa. Valvontayksikkö Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä (Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi) Kuopio Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara ja Varpaisjärvi muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Nykyisten järjestelyiden toimivuus ja henkilöstön riittävyys Normaalitilanteessa toimii, kohtalaisesti saatu sijaisia mm. kesäksi. Äkilliset poissaolot ja lyhyemmät lomat aiheuttavat suurta päivystys- ym. rasitusta ja vaikeuttavat mm. pakollisiin koulutuksiin osallistumista. Terveysvalvonnan järjestelyt ovat aika toimivat, järjestelyt mahdollistavat erikoistumisen. Pitkät poissaolot hankaloittavat toimintaa. Eläinlääkintähuolto pieneläinten osalta toimii hyvin. Suureläinpäivystystä hankaloittaa pitkät virkavapaat ja äkilliset poissaolot. Päivystysjärjestelyt ovat haavoittuvat, sijaisten saaminen on vaikeaa. Eläinlääkintähuolto toimii hyvin. Järjestelmä on kuitenkin haavoittuva etenkin, kun sijaisten saaminen on vaikeaa. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa tarkastusten tiheyksiä vähennetty 50 %. Terveysvalvonnanjohtajalla ja terveystarkastajilla ei ole sijaista. Terveysvalvonnanjohtajan ollessa lomalla, kiireelliset teh- Täyttämättömät virat, toivotut / esitetyt lisävirat Toiveena osa-aikainen (50 %) praktikko, joka osallistuisi päivystykseen. Eläinsuojelu tulisi voida ulkoistaa. Navettatarkastukset saadaan tehdyksi, mikäli jääviysongelmat eivät estä. Kuopiolla ei ole myytävää ennen kuin olemassa olevat virat ovat täytetty. Päivystysalueelle tarvittaisiin uusi praktikkoeläinlääkärin virka ( htpv/v), jolloin tehtävät voidaan hoitaa myös lomien aikana. Virka olisi joko Varpaisjärven tai Lapinlahden kunnan virka.

18 Maaninka Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä (Pielavesi ja Keitele) Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) Siilinjärvi tävät hoitaa praktikko. Suureläinpäivystys ei toimi, sillä Kuopio ei kykene vastaamaan omasta osuudestaan. Laitosvalvonta ei toimi, hygieniatarkastuksia tekemättä. Vaikeuksia saada sijaisia. Nykyinen järjestelmä haavoittuvainen. Yhden poissaolo kuormittaa kohtuuttomasti muita. Eläinlääkintähuollossa tullaan toimeen, päivystyksiä on eläinlääkärikohtaisesti suhteellisen tiheään. Pielavedelle ei saatu praktikoille sijaista kesälle Terveydenhuoltokäynnit ennätetään tehdä. Vastaavan eläinlääkärin tehtävien hoitaminen edellyttää laajaa ammattitaitoa. Hallintotehtävät ml. valvontasuunnitelman laadinta ja valvonnasta laskuttaminen vievät aikaa tarkastuksilta. Terveystarkastajalla on ollut kesällä sijaisena eläkkeelle siirtynyt terveystarkastaja. Nykyiset järjestelyt toimivat oikein hyvin. Henkilöstövajaus noin 1 htv. Erikoistuminen ja kollegiaalinen tuki rajoittunutta. Ei todellista sijaistamismahdollisuutta. Eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä varten tulisi olla oma erillinen virka. Myös lomien ja päivystysvapaiden pitäminen edellyttäisi yhtä lisävirkaa. - 1 terveystarkastajan virka on täyttämättä sivu 18 I kunnaneläinlääkärin virkaa ja uutta praktikkoeläinlääkärin toimea ollaan täyttämässä. Esitys yhdestä tarkastajasta. Itä-Suomen lääninhallitus on tarkastellut eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan järjestelyitä kuluttajan aseman kannalta (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006 julkaisu, 2007). Virka-aikana tuotantoeläinten sairaskäynnit saadaan hoidettua hyvin. Päivystysaikana palvelujen saantinopeuteen vaikuttaa päivystysalueen koko ja tilan sijainti. Päivystysaikana työmäärät vaihtelevat huomattavasti alueen koosta ja eläinmäärästä riippuen. Varsinaisen eläinlääkäriavun antaminen ja muiden virkatehtävien kuten elintarvikevalvonnan yhteensovittaminen on vaikeaa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikevalvontaketjun alkutuotantovalvonta kytkeytyy eläinten terveyden ja sairauden hoitoon sekä eläinten hyvinvointiin.

19 sivu 19 Elintarvikevalvonnan riittävyyttä on arvioitu vertaamalla elintarvikevalvontaan käytettyä työpanosta ns. laskennalliseen vähimmäistarpeeseen, joka lasketaan valvontayksikön alueella sijaitsevien valvontakohteiden lukumäärän ja tyypin, vuosittain tarvittavien valvontakäyntien lukumäärän ja työajan sekä elintarvikevalvonnan muihin tehtäviin tarvittavan työajan perusteella. Selvitysalueen kuntien ja koko Itä-Suomen läänin alueen vuotta 2005 koskevat tiedot ovat seuraavassa taulukossa. Tarkastetut kohteet / Valvontayksikkö Käytetty työpanos / vähimmäistarve 1)2)3) kaikki kohteet 1)2)3) Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä 0,97 0,68 (Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi) Kuopio 0,78 0,54 Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara ja Varpaisjärvi 0,39 0,69 Maaninka 0,51 0,71 Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön 0,93 0,91 kuntayhtymä (Pielavesi ja Keitele) Siilinjärvi 0,71 0,63 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä 0,74 0,94 (Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) Itä-Suomen lääni - keskiarvo 0,77 0,73 - minimi 0,39 0,29 - maksimi 1,45 1,00 1) Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2005, Eviran julkaisuja 10/ ) Tavoitteena on, että suhdeluku on yksi tai enemmän. 3) Ei sisällä maidontuotantotiloja. Elintarvikevalvonnassa vähimmäistavoitteena on, että jokaisessa valvontakohteessa tehdään kerran vuodessa perustarkastus. Vuonna 2005 tämä ei toteutunut yhdessäkään selvitysalueen kunnassa. Itä-Suomen lääninhallitus on arvioinut elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuutta seuraavissa selvitysalueen kunnissa: - Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä vuonna Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä vuonna Nilsiän kaupunki vuonna Rautavaaran kunta vuonna Huomattavaa on, että nykyisin ympäristöterveydenhuollossa valvonnan tarve ei pääsääntöisesti perustu kohdekohtaiseen riskinarviointiin. Säännöllisen valvonnan suunnittelu perustuu kohteiden aiemmasta valvonnasta saatuihin tietoihin sekä valtakunnallisissa valvontaohjelmissa annettuihin tarkastustiheyksiin ja aikoihin. 2.5 Toimintaympäristön muutoksista Puitelakiin perustuen perusterveydenhuolto on järjestettävä kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, jossa on vähintään asukasta. Selvitysalueen kunnissa perusterveydenhuolto on suunniteltu järjestää seuraavasti:

20 sivu 20 Kunta Juankoski Kaavi Karttula Keitele Kuopio Lapinlahti Maaninka Nilsiä Pielavesi Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Suonenjoki Tervo Tuusniemi Varpaisjärvi Vesanto Perusterveydenhuollon järjestävä taho Kuopio liikelaitos (sairaanhoitopiiri) Kuopio yhdessä Varpaisjärven kanssa Siilinjärvi (3set; Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) Siilinjärvi (3set; Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) liikelaitos (sairaanhoitopiiri) liikelaitos (sairaanhoitopiiri) liikelaitos (sairaanhoitopiiri) Siilinjärvi (3set; Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) Suonenjoki liikelaitos (sairaanhoitopiiri) Kuopio yhdessä Lapinlahden kanssa liikelaitos (sairaanhoitopiiri) Karttulan kunta ja Kuopion kaupunki ovat selvittämässä kuntaliitosta. Mikäli kuntaliitos toteutuu, Karttulan ympäristöterveydenhuollon palvelut ja eläinlääkäripalvelut tuottaa joko Kuopion kaupunki tai ne ostetaan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä. Ratkaisun määrittää palvelujen paras saatavuus. (Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arvioinnin loppuraportti, ). Kuntaliitos on kaupunginvaltuuston käsiteltävänä Tuusniemen kunta ja Kuopion kaupunki selvittävät Tuusniemen perusterveydenhoidon ja ympäristöterveydenhuollon siirtymistä Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alusta (Tuusniemen kunnanvaltuusto , Kuopion kaupunginhallitus ). Selvitystä tekevän työryhmän kokouksen päivätyn muistion ( _ja_linkit.pdf) mukaan kuntayhtymä järjestää eläinlääkintähuollon. Luonnos hallituksen esitykseksi eläinlääkintähuoltolaiksi on parhaillaan lausunnolla. Luonnoksen yleisperustelujen mukaan Eläinlääkintähuoltolaki ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Ehdotettua uutta lakia sovellettaisiin paitsi eläinlääkäripalveluihin myös elintarvikevalvontaan, eläintautivalvontaan ja eläinsuojeluvalvontaan. Ehdotuksen mukaan kunta olisi nykyiseen tapaan vastuussa eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä alueellaan. Kunnan olisi ehdotuksen mukaan järjestettävä kaikille kotieläimille samantasoiset peruseläinlääkäripalvelut. Laissa myös säädettäisiin, että niissä tapauksissa, joissa elintarviketuotantoa varten pidettävien eläinten terveydenhuoltoa varten olisi perustettu valtakunnallinen eläinten terveydenhuolto-ohjelma, kunnan tulisi järjestää peruseläinlääkäripalveluihin kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ohjelman mukaisesti. Tällä hetkellä valtakunnallisia terveydenhuolto-ohjelmia on olemassa nautojen ja sikojen terveydenhuoltoa varten.

21 sivu 21 Ehdotuksella esitetään rajattavaksi sitä asiakaspiiriä, jota varten kunnan on järjestettävä eläinlääkäripalveluja. Ehdotuksen mukaan eläinlääkäripalveluja olisi järjestettävä kunnan asukkaiden pitämiä kotieläimiä varten sekä lisäksi sellaisia kunnan alueella pidettäviä eläimiä varten, joille eläinlääkärinapua annetaan niiden pitopaikassa. Kiireellisissä tapauksissa eläinlääkärinapua olisi kuitenkin annettava myös muille kunnan alueella oleville eläimille. Ehdotetut säännökset eläinlääkäripalveluista perittävistä maksuista vastaisivat pääosin voimassa olevaa lakia. Kuitenkin säännös kunnan oikeudesta periä maksu päivystysalueella järjestettävästä keskitetystä yhteydenottopalvelusta olisi uusi. Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta eivät ehdotuksen mukaan edelleenkään kuuluisi kunnan tehtäviin, vaan säilyisivät valtion tehtävinä, jotka on säädetty paikallistasolla kunnaneläinlääkärin hoidettavaksi. Ehdotetussa laissa kuitenkin selvennettäisiin kuntien vastuuta valvontatehtävistä kunnaneläinlääkärin työnantajana. Kunnan tulisikin nimenomaisesti huolehtia voimavarojen mitoituksesta siten, että kunnaneläinlääkärille säädetyt valvontatehtävät voidaan hoitaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi kunnan tulisi huolehtia näihin tehtäviin tarvittavista toimitiloista ja työvälineistä. Ehdotuksen mukaan valvontatehtävien rahoitus ei enää perustuisi valtion kunnaneläinlääkärille maksamiin toimituspalkkioihin, vaan valtio korvaisi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan palkkauskustannukset ja muut välittömät kustannukset kunnille vuodesta 2009 alkaen. Ehdotuksen mukaan kuntien tulisi järjestää eläinlääkintähuoltoon kuuluvat tehtävät yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tehtävien tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta riittävän laajalla alueella. Yhteistoiminta-alueen muodostamiseen sovellettaisiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 :n 2 momentin ja kansanterveyslain 5 :n 4 momentin säännöksiä. Kuntien yhteistoiminnan edistämisellä arvioidaan olevan keskeinen merkitys palvelujen laadun ja saatavuuden kannalta, sillä suuremmassa toimintayksikössä on mahdollista osoittaa voimavaroja tarkemmin niiden tarpeen mukaan ja jakaa työn kuormitusta tasaisemmin. Lisäksi niissä on mahdollisuus henkilötasolla keskittyä enemmän joihinkin tehtäväalueisiin ja syventää osaamista niillä. Tämän voidaan olettaa edistävän työn tuottavuutta. Yhteistoiminta-alueilla olisi myös nykyisiä toimintayksiköitä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset kunnaneläinlääkäreiden työjärjestelyissä. Tavoitteena työjärjestelyjä vahvistettaessa tulisi olla, että elintarvikelain, eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaisia valvontatehtäviä hoitavat kunnaneläinlääkärit eivät valvoisi niitä asiakkaita, joihin heillä on pysyvä asiakassuhde eläinlääkäripalveluiden antajana. Tämä ei kuitenkaan saisi estää sitä, että poikkeustapauksissa sekä virkatehtävän hoitajana että eläinlääkärinavun antajana voisi toimia muukin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnaneläinlääkäri kuin se, jolle tehtävä normaalitilanteessa kuuluu. Kuntien eläinlääkäripäivystys ehdotetaan järjestettäväksi kuntien yhteistyönä yhtä tai useampaa maakuntaa vastaavalla päivystysalueella.... Suuremmalla

22 sivu 22 päivystysalueella kunnaneläinlääkärit joutuisivat päivystäjiksi todennäköisesti nykyistä harvemmin, mikä poistaisi päivystysaikaiseen resurssien vajaakäyttöön liittyviä ongelmia ja vähentäisi kunnaneläinlääkäreiden työn kuormittavuutta. Päivystyspalvelujen organisointi kuntien muodostamilla yhteistoimintaalueilla ei olisi tähän tavoitteeseen nähden riittävää, sillä on todennäköistä, että alueiden koko ei tällöin merkittävästi eroaisi nykyisistä päivystysalueista. Päivystysalueiden laajentuessa olisi kuitenkin pidettävä huolta siitä, etteivät eläinlääkärikäynteihin liittyvät matkat kasva kohtuuttoman pitkiksi. Laissa ehdotetaankin säädettäväksi, että kuntien on järjestettävä kiireellinen eläinlääkäriapu siten, että sitä on saatavilla palvelujen käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä ottaen kuitenkin huomioon maantieteelliset olosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaisi maakunnankokoisten päivystysalueiden jakamista pienempiin päivystyspiireihin. Päivystyspiirien toiminta ja keskinäinen yhteistyö olisi kuitenkin mahdollista järjestää joustavasti, kun päivystysjärjestelyistä sovittaisiin yhtenäisesti koko päivystysalueella. Lisääntynyt joustavuus voisi merkitä esimerkiksi sitä, että eläinlääkärikäyntejä tehtäisiin tarvittaessa päivystyspiirien rajojen ylitse. Ehdotuksen mukaan lemmikki- ja tuotantoeläimiä varten tulisi lähtökohtaisesti perustaa erilliset päivystysjärjestelmät, mikä olisi omiaan parantamaan päivystyspalvelujen saatavuutta. Lisäksi laissa säädettäisiin, että päivystysalueella asiakkaiden yhteydenotot tulisi keskittää yhteen paikkaan. Keskitetyn yhteydenottopalvelun avulla olisi mahdollista jakaa päivystykseen käytettävissä olevia resursseja kysynnän mukaan. Palvelun kautta voisi saada selvissä tapauksissa ohjauksen päivystävälle vastaanotolle tai tilata eläinlääkärin käymään tilalla. Palvelusta voitaisiin myös ohjata puheluita eteenpäin eläinlääkärille esimerkiksi hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointia ja neuvontaa varten. Kunta voisi nykyiseen tapaan järjestää laissa säädetyt eläinlääkäripalvelut myös ostamalla ne yksityisiltä eläinlääkäripalvelun tuottajilta. Palvelun tuottajalla olisi tällöin oikeus periä palveluista asiakkaalta kunnan vahvistaman taksan mukainen maksu sekä korvaus matkakustannuksista sekä käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista. Elintarvikevalvontaan, eläinsuojeluvalvontaan tai eläintautivalvontaan liittyviä tehtäviä kunta ei edelleenkään voisi siirtää yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan vastattavaksi. Eläinlääkintähuoltolaissa ehdotetaan säädettäväksi myös kunnallisen eläinlääkintähuollon suunnittelusta. Elintarviketurvallisuusviraston tulisi ehdotuksen mukaan laatia valtakunnallinen ohjelma, johon sisältyisi kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelujen saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä kunnaneläinlääkäreille säädettyihin valvontatehtäviin kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Kunnan tulisi laatia suunnitelma eläinlääkäripalvelujen ja valvontatehtävien järjestämisestä alueellaan. Eläinlääkäripalvelujen mitoitusta suunnitellessaan kunnan tulisi ottaa huomioon alueella tarjottavat yksityiset eläinlääkäripalvelut.. Lausunnot on annettava MMM:lle mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valmistelee kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä. Työryhmän tulee tehdä ehdotus terveydenhuoltolaista mennessä. Tavoitteena on vahvistaa perusterveyden-

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen JUANKOSKEN JA NILSIÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KAAVIN, LAPINLAHDEN, MAANINGAN, RAUTAVAARAN, SIILINJÄRVEN, TUUSNIEMEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 ELINTARVIKEVALVONNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 1. Tausta ja nykytila 2.

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI 19.3.2008 10 liite 9 SIILINJÄRVEN KUNTA ARVIOINTIRAPORTTI 2 (8) 1 LÄHTÖKOHDAT Siilinjärven ympäristölautakunta hyväksyi

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maa ja metsätalousvaliokunta 5.4.2017 Valtiovarainministeriö Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen 1 Maakuntien tehtäväalat ja niiden hoitaminen

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois Karjalan Ympäristöterveys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elina Felin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Lausunnot seudullisen ympäristöterveyskeskuksen vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta ja niiden huomioon ottaminen

Lausunnot seudullisen ympäristöterveyskeskuksen vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta ja niiden huomioon ottaminen Lausunnot seudullisen ympäristöterveyskeskuksen vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2012 2013 taloussuunnitelmasta ja niiden huomioon ottaminen Ymp.ltk 4.11.2010 54 liite 1 Lausunnon antaja Lausunnon

Lisätiedot

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset Maakuntakierros Kainuu Marjatta Rahkio Elintarviketurvallisuusyksikkö, Ruokaosasto Lainsäädäntö - EKY Eläinlääkintähuoltolaki (ELHL,

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tiina Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Maakuntauudistuksen aikataulu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (8) 191 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi Pöydälle HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo - Hankkeen seurauksena viisi kuntaa teki sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista. - 1.1.2005 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yksikkö aloitti

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA Kunnanhallitus 150 10.03.2008 Kunnanhallitus 249 28.04.2008 Valtuusto 53 14.05.2008 Kunnanhallitus 373 18.06.2008 Valtuusto 90 27.08.2008 LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Ympäristöterveydenhuolto Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Terveydensuojelu Kysely lähetettiin 653 asiakkaalle Vastauksia 104 (16%) Asiakkaat Toimijoita

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ITÄ-UUDELLAMAALLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ITÄ-UUDELLAMAALLA Valtuusto 23 05.03.2007 Sosiaali- ja terveysltk/social- och 30 25.03.2008 hälsovårdsnmd SOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ITÄ-UUDELLAMAALLA SOSTELTK 64 Sosiaali-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Tilastokeskus Lausunto 13.06.2017 TK0170517 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 4/2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 17.12.2009 klo 17.30 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot