Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa."

Transkriptio

1 MERLOT MEDI sähköinen raportointi- ja johtamisjärjestelmä Helsingin pelastuslaitos ja HUS Helsingin ensihoitoyksikkö on ottanut käyttöön ensimmäisenä suomessa uuden sähköisen raportointi- ja johtamisjärjestelmän. Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa. Järjestelmä Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on luoda potilaskohtainen ensihoitokertomus tietokoneella ja tallentaa kerätyt potilaan perus-, esi-, haastattelu- ja tutkimus-, hoito- ja konsultaatiotiedot. Sovellus sisältää oireen tai vamman mukaisia valmiita kysymyspohjia, joista kerätyistä tiedoista kootaan potilaan ensihoitokertomus. Myös vapaan tekstin kirjoittaminen on mahdollista. Ensihoitokertomukseen liitetään myös hätäkeskuksen, potilaan valvontamonitorien (langaton tiedonsiirto) ja lääkärin tallentamien konsultaatioiden tietoja. Ensihoitokertomussovellus antaa mahdollisuuden hakea potilaan aikaisempia hoitotietoja omasta järjestelmästä. Järjestelmä pystyy myös välittämään päivystävälle ensihoitolääkärille tietoa lähes reaaliajassa, jolloin hän pystyy seuraamaan meneillään olevia tehtäviä ensihoitoyksikössä kannettavalla tietokoneella tai asemalla pöytätietokoneella. Järjestelmän ydin on palvelin, joka sisältää päätoiminnot, mm. hälytysten vastaanottamisen hälytyskeskuksesta, hälytyksen välityksen hälytetyille yksiköille, yhteydet hoitopaikkoihin sekä ensihoitokertomusten tallentamisen järjestelmään ja tietokantaan. Järjestelmässä on keskitetty käyttäjienhallinta, joka sijaitsee palvelimella. Järjestelmää ei voi käyttää kukaan ulkopuolinen sovellukseen kirjaudutaan sisään aina henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Yhteys päätelaitteen ja palvelimen välillä hoidetaan julkisessa verkossa suojatun VPN-yhteyden avulla. VPN-yhteyden tarkoituksena on varmistaa, että siirrettäessä tietoa julkisen siirtotien (esim. internet) ylitse data ei muutu, häviä tai joudu kopioiduksi. Sivu 1 / 11

2 Palvelimella ylläpidetään ajan tasalla olevia dokumentteja, kuten protokollia ja ohjeita. Palvelimen operatiivinen tietokanta sisältää tiedot mm. kaikista hälytyskeskukselta tulleista hälytyksistä sekä yksiköissä luoduista ensihoitokertomuksista. Palvelin välittää avoimena olevan ensihoitokertomuksen tietoja samassa hälytyksessä olevien yksiköiden ja valvomoiden välillä langattomasti, lähes reaaliaikaisesti. Palvelin päivittää automaattisesti palvelimen ja yksikön tietoja, jolloin mahdollisten tiedonsiirtokatkosten aikana tiedot eivät katoa, vaan tallentuvat yksikön päätelaitteen tietokantaan. Katkoksen jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti yksiköstä palvelimelle. Ensihoitokertomussovellus toimii yksiköissä, vaikka niillä ei olisi tietoliikenneyhteyttä palvelimelle. Jokaisessa ensihoitoa suorittavassa yksikössä on ensihoitajan käytössä oleva päätelaite (lap top tai tablet tietokone), jonka avulla ensihoitaja kirjaa potilaan hoitotietoja. Päätelaite on normaalisti yhteydessä palvelimeen gprs- tai 3G yhteyden avulla. Ensihoitokertomuksen täyttäminen on mahdollista myös tietoliikenneyhteyksien ollessa poikki. Järjestelmää voidaan käyttää tilanteissa ja paikoissa, joissa ei ole langatonta verkkoyhteyttä: yhteydettömässä tilassa järjestelmä kerää tiedot paikalliselle päätelaitteelle ja päivittää tiedot automaattisesti palvelimelle verkkoyhteyden palautuessa. Valvomosovelluksen avulla toimintaa johtava ensihoitolääkäri tai kenttäjohtaja näkee reaaliajassa yksiköiden tilatiedot ja sijainnit karttapohjaisella näytöllä. Johtamisnäkymältä voidaan helposti havaita esimerkiksi vapaana olevien yksiköiden väheneminen tietyltä alueelta ja ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, esimerkiksi siirtämällä vapaita yksiköitä alueelta toiselle. Järjestelmä tukee kompleksisen kokonaisuuden hallintaa, kun johdettavana on useita palvelutuottajia ja toiminnan tasoja (ensivaste, perustaso, hoitotaso). Valvomosovellus voi olla käytössä esim. ensihoitokeskuksessa toimistokoneella tai lääkäriyksikössä kannettavassa tietokoneessa. Sivu 2 / 11

3 HÄTÄKESKUS: Hälytystiedot välittyvät järjestelmään HALLINTO: Tilastointi, raportointi ja laskutus AMBULANSSI: Kirjaa potilaan haastattelu-, mittaus- ja hoitotiedot Järjestelmä SAIRAALAT: Yksiköt tulostavat ensihoitokertomuksen ja sv210 kaavakkeen. Sairaala näkee sähköisesti ensihoitokertomuksen kun yksikkö valinnut sairaalan kuljetuspaikaksi LÄÄKÄRIKONSULTAATIOT: Ensihoitolääkäri kirjaa konsultaatiot järjestelmään. Tieto konsultaatiosta välittyy samalla ambulanssiin VALVOMO: Tieto meneillään olevista tehtävistä. Yksiköiden sijainti ja tilatiedot. Konsultaatioiden suoritus. Hoitohistoriahaku Kuva. Sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä. Tavoitteet ja hyödyt Sähköinen ensihoitokertomus luo uusia mahdollisuuksia ensihoitopalvelun johtamiseen, tilastointiin, tutkimustoimintaan ja kehittämiseen. Sähköistä tietoa pystytään helposti hyödyntämään päivittäis- ja monipotilastilanteissa sekä suuronnettomuuksissa. Sivu 3 / 11

4 Kuva. Sähköisen johtamis- ja raportointijärjestelmän ominaisuudet Järjestelmän keskeisimmät hyödyt: parantaa ensihoitokertomuksen luettavuutta helpottaa kirjaamista ei vaadi tietoteknistä osaamista kosketusnäyttö ja valmiit kysymykset ja niihin vastaukset; vapaan tekstin mahdollisuus kaksoiskirjanpidon poistuminen tehtävistä, joissa useampi yksikkö tai ensihoitolääkäri mukana historiatietojen saatavuus; saman potilaan aiemmat ensihoitokertomukset nähtävissä kohteessa parantaa potilaan tietosuojaa Vastaanottava hoitolaitos saa ensihoitokertomuksen yleensä jo ennen potilaan saapumista helpottaa ja nopeuttaa arkistointia ja laskutusta parantaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehostaa operatiivista johtamista parantaa hoitohenkilökunnan ja konsultin oikeusturvaa nopeuttaa ja parantaa konsultaatiota ja ennakkoilmoitusta mahdollistaa luotettavan tiedon antamisen hoitotapahtumasta helposti ja nopeasti Sivu 4 / 11

5 helpottaa ja parantaa hoitotoimenpiteiden ja lääkekulutuksen seurantaa; auttaa koulutuksen kohdentamisessa oikeille henkilöille tukee potilasohjausta mahdollistaa palvelun toimittamiseen tarvittavien ohjeiden helpon saatavuuden tehostaa suuronnettomuustilanteiden johtamista. Järjestelmän päätoiminnot Järjestelmä muodostuu pääkomponenteista, jotka ovat valvomosovellus, ensihoitokertomus, tukitiedostot, suuronnettomuussovellus, laskutussovellus ja raportointityökalu. Valvomo Hätäkeskus hälyttää kohteeseen lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman ensihoitoyksikön. Valvomo seuraa tehtävää reaaliajassa. Tehtävän tiedot välittyvät automaattisesti päätelaitteisiin ja valvomoon. Palvelin välittää tiedot valvomolle ensihoitoyksiköiden sijainnista ja tehtävien eri vaiheista. Valvomosta toimintaa johtava henkilö, kuten päivystävä ensihoitolääkäri tai kenttäjohtaja, näkee yksiköiden tilatiedot ja fyysiset sijainnit karttapohjaisella näytöllä reaaliajassa. Ensihoitolääkäri tai kenttäjohtaja voi myös seurata valvomosta ensihoidon antamista. Kun yksikkö täyttää sähköistä ensihoitokertomusta, täytetyt tiedot ja monitori-defibrillaattorin rekisteröimät potilaan vitaalitiedot (EKG, RR, syke, SaO2 ym.) näkyvät valvomossa lähes reaaliaikaisesti. Konsultaatiovaiheessa konsultin omalla näytöllä ovat jo näkyvillä esitiedot potilaasta, mitatut peruselintoiminnot ja mahdollinen 13-kanavainen EKG. Konsultti voi antaa hoito-ohjeet puhelimitse ja välittää samat ohjeet sähköisesti hoitavalle yksikölle. Kirjallisilla ohjeilla vähennetään inhimillisiä erehdyksiä potilaan hoidossa, mikä parantaa sekä ensihoitajien että konsultoivan lääkärin oikeusturvaa. Järjestelmään pystytään laittamaan hälytysrajoja potilaan vitaalitoimintojen kohdalle. Esimerkiksi verenpaineen laskiessa alle raja-arvon sovellukseen tulee Sivu 5 / 11

6 ilmoitus asiasta ja pyyntö konsultoida lääkäriä. Tietojärjestelmän ensihoitosovellus lisää ensihoitoyksiköiden saamaa lääketieteellistä taustatukea, kun ne voivat tehdä kyselyn potilaan aikaisemmista hoitotiedoista omasta operatiivisesta tietokannastaan. Kuva Valvomo Ensihoitokertomus Ensihoitokertomukseen kirjataan potilaan henkilö- ja hoitotiedot ja siihen siirretään langattomasti tieto- ja hätäkeskuksesta ja potilasvalvontalaitteilta. Ensihoitokertomukset ovat oireen tai vamman mukaisia. Eri oireiden kuvaamiseen elottomuus, rintakipu, hengitysvaikeus, neurologia ja myrkytys on luotu valmiita pohjia. Ensihoitokertomus sisältää pakollisia kysymyksiä ja lisäkysymyksiä. Niiden avulla voidaan helposti tehdä jälkikäteen erilaisia hakuja hoidetuista potilaista tilastointi- ja raportointiohjelman avulla. Järjestelmä sisältää myös tutkimukset ja hoito-osan. Sinne kirjataan potilaan peruselintoiminnot ja lääkehoito. Kaikki monitori-defibrillaattorilla mitatut vitaaliarvot siirtyvät langattomasti Bluetoothin välityksellä järjestelmään. Lääkehoito ja peruselintoiminnot sovelluksen siis yhden näkymän avulla voidaan helposti muodostaa yleiskuva potilaasta. Mitatut peruselintoimintojen arvot näkyvät graafisesti ja numeerisesti, ja lisäksi taulukko sisältää lääkityshoidon, johon pystytään syöttämään mm. toimipaikkakohtaiset käytettävät lääkkeet, niiden annostelu, vahvuudet ja vasta-aiheet. Kaikki Sivu 6 / 11

7 järjestelmään syötetyt ja mitatut tiedot ovat automaattisesti konsultoivan lääkärin nähtävissä. Konsultti voi helposti seurata myös käytettyjen lääkkeiden vastetta peruselintoimintoihin statustaulukosta. Ensihoitokertomus on vastaanottavan hoitolaitoksen nähtävissä heti, kun ensihoitoyksikkö on valinnut kyseisen hoitopaikan kuljetuspaikaksi. Ensihoitokertomus voidaan myös tulostaa jo matkalta vastaanottavaan hoitopaikkaan, jolloin siellä voidaan valmistautua ja varata tarvittavat resurssit jo etukäteen. Ensihoitokertomuksen näkyminen hoitolaitoksessa tai tulostaminen hoitolaitokseen ei korvaa puhelimitse annettavaa ennakkoilmoitusta, tosin se nopeuttaa sen tekemistä. Tiedot hoitopaikkaan siirtyvät 3G- tai GPRS-verkkoa pitkin. Tiedot voidaan myös tulostaa kohteessa kannettavalla langattomalla tulostimella tai yksikössä sijaitsevalla tulostimella. Suomessa käytössä oleva VIRVEn datayhteys ei pysty siirtämään järjestelmän tietoja. Tukitiedostot Järjestelmä sisältää potilaan hoitamiseen tarvittavia tukitiedostoja. Järjestelmään voidaan syöttää kaikki oman ensihoitopalvelun sisältämät ohjeet, protokollat tai tutkimuslomakkeet, ja ne ovat tarvittaessa nopeasti luettavissa. Järjestelmä sisältää myös potilasohjausohjeen. Helsingissä paljon konsultaatioita aiheuttava potilasohjausohje on kahdeksan sivun mittainen. Järjestelmä sisältää sähköisessä muodossa saman ohjeen. Ohjetta on helppo lukea, ja käyttäjä saa nopeasti tietoa, minne potilas pitää kuljettaa milloinkin. Suuronnettomuussovellus Järjestelmään on sisällytetty oma suuronnettomuussovelluksensa, joka on ennen kaikkea tehokkaan johtamisen tuki. Suuronnettomuussovelluksen avulla hallitaan suuronnettomuustilanteiden kokonaiskuvaa ja erityisesti tuetaan potilasohjausta hoitopaikkoihin. Suuronnettomuussovelluksen avulla jokaisen potilaan triage-luokitus dokumentoidaan sähköisesti. Tieto luokitelluista potilaista saadaan reaaliajassa suuronnettomuuden johdon käyttöön, ja sitä voidaan hyödyntää resurssien kohdentamisessa. Sovellus sisältää omat ikkunat eri toimijoille, kuten lääkintäjohtajalle, kuljetusjohtajalle ja triage-johtajalle. Sivu 7 / 11

8 Sovellus tehostaa potilaiden ohjausta oikeaan hoitopaikkaan. Näin suuronnettomuustilanteen johto (lääkintä-, hoito- ja kuljetusjohtaja sekä lääkintäpäällikkö) sekä vastaanottavat sairaalat tietävät jatkuvasti tilanteen: kuinka monta potilasta on kuljetettu ja minne, mikä on potilaiden kiireellisyysaste ja vammamekanismi sekä mikä on valittu hoitopaikka ja kuljetusyksikkö. Järjestelmä kertoo myös sairaaloiden kapasiteetin ottaa vastan tietyntyyppisiä potilaita. Hoitopaikoista voidaan puolestaan seurata reaaliajassa suuronnettomuustilannetta, ja ne voivat ohjata potilasvirtaa tehokkaasti. Kuva. Suuronnettomuussovellus Laskutus Järjestelmä luo automaattisesti Kansaneläkelaitoksen SV210-lomakkeen, jonka pohjalta voidaan maksaa tarvittavia korvauksia palveluntuottajalle. SV210- lomakkeen tiedot kerääntyvät automaattisesti täytetyistä ensihoitokertomuspohjista. KELAn vaatimat tiedot voidaan määritellä pakollisiksi, jonka ansiosta SV210-lomake saadaan kattavasti täytettynä laskutusta varten. Tämä nopeuttaa ja helpottaa työvaiheita, jotka tarvitaan ensihoitotapahtuman jälkeen. Ensihoitajan täyttämät laskutustiedot siirtyvät automaattisesti erilliseen sähköiseen laskutusohjelmaan, jonka avulla palveluntuottaja perii korvaukset KELAlta. Sivu 8 / 11

9 Tilastointi ja raportointi Ensihoidon johtaminen vaatii tänä päivänä mitattuun tietoon perustuvaa tietoa, jotta kykenisimme palvelemaan asiakkaita tehokkaasti ja turvallisesti. Vanhalla paperisella järjestelmällä toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen on vaikeaa ja työlästä mikä on johtanut siihen, ettäjohtamisessa ja kehittämisessä on tyydytty olettamuksiin tiedon sijaan. Asetus ensihoitopalvelusta määrittää, että ensihoitopalvelun on seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta. Raportointia tarvitaan myös palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tunnuslukuja tarvitaan palvelun toteutumisen ja yhdenmukaisuuden seuraamiseksi sekä vertaisarvioinnin mahdollistamiseksi eri sairaanhoitopiirien välillä. Tiedot tehtävien lukumääristä, tehtävälajijakaumasta, potilaiden tavoittamisviiveistä ja kuljetusosoitteista muodostavat ensihoitopalvelun suunnittelun, kehittämisen ja toiminnan seurannan keskeisimmän työkalun ensihoitokeskuksen käyttöön. Paperinen ensihoitokertomus on erittäin työläs tutkimuksen ja johtamisen näkökulmasta. Tieto on sirpaleista, toisinaan varsin epäselvää ja sisällöllisesti puutteellista. Raportointijärjestelmät ovat erillisiä, ja niitä on paljon. Tiedon kerääminen ja yhdistäminen on työlästä tai mahdotonta ja aikaa vievää. Sähköisestä raportointijärjestelmästä on helppo tehdä hyvien raportointi- ja tilastointiohjelmien kautta kattavia hakuja potilaan kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. Raportit voidaan ajastaa tulemaan automaattisesti omaan sähköpostiin säännöllisin väliajoin. Näiden avulla pystytään saamaan helposti tarkkaa tietoa eri ydin- ja tukiprosesseja varten. Tämä taas mahdollistaa paremman palvelun ja hoidon tarjoamisen asiakkaille. Tilastointi- ja raportointisovellus sisältää laajan kokoelman raportteja, joilla voidaan seurata palvelutasoraportoinnin lisäksi ensihoidon tunnuslukuja ja kehittää ensihoitoalan tieteellistä tutkimustyötä Myös hoidon toteutumista voimassa olevien protokollien mukaisesti voidaan jälkikäteen helposti tarkastella tällä sovelluksella. Sivu 9 / 11

10 ensihoitoyksikön hälytykset päivittäin/vuorokausittain ensihoitoyksiköiden hälytykset viikonpäivittäin ensihoitoyksiköiden hälytykset kiireellisyysluokittain ensihoitoyksiköiden kuljetus- ja X-koodit ensihoitoyksikkökohtaiset viiveet ensihoitajakohtaiset viiveet ensihoidon konsultaatiotiedot ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ensihoitoyksiköiden käyttöaste ensihoitajakohtaiset tehtäväsidonnaisuudet palvelutasopäätöksen edellyttämät raportit karttapohjaiset raportit hoitoon liittyvät raportit ja tutkimukset o elvytystilastointi, STEMI tilastointi, ym. o hoitoprotokollien toteutuminen o prosessiauditoinnit Taulukko: Ensihoidon raporttiesimerkit Kuva. Kuva raportista yksiköiden käyttöaste Päätelaite Ensihoidossa päätelaitteelle asetetaan kovat käyttövaatimukset, joita tavalliset kannettavat tietokoneet eivät välttämättä täytä. Laitteen on oltava helposti Sivu 10 / 11

11 puhdistettavissa kaikesta eritteestä ja sen on kestettävä iskuja ja putoamista. Akkukapasiteetin on oltava riittävä, akut on voitava vaihtaa nopeasti ja käytön tulee olla mahdollista myös kosteassa, kylmässä, pimeässä ja erityisesti kirkkaassa päivänvalossa. Päätelaitteeseen pitää pystyä kytkemään langattomasti toimivat tulostimet ja näppäimistö. Lähtökohtana on, että kaikki toimii langattomasti eikä laitteeseen tule yhtään johtoa. Järjestelmä ei saa olla laiteriippuvainen, vaan sen pitää toimia kaikissa niissä laitteissa, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä. Sivu 11 / 11

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2014

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2014 SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2014 TOIMITUS SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI ANNALES MEDICINAE MILITARIS FENNIAE Vuodesta 1926, vuosikerta (vol.) LXXXIX Vastaava päätoimittaja: tiedottaja Maria

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen, Satu Aaltonen, Turun yliopisto

Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen, Satu Aaltonen, Turun yliopisto SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali - ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen,

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot