Aiemmat seulontapäätökset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aiemmat seulontapäätökset"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS 1 (14) LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Aluehallintoviranomaisten asiakirjojen järjestämishankkeessa (ALKU) on järjestetty vuoden 2012 aikana Uudenmaan, Turun ja Porin ja Kuopion lääninhallitusten sekä Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääninhallitusten asiakirjoja. Arkistolaitos on antanut aiemmin useita lääninhallitusten asiakirjoja koskevia seulontapäätöksiä, mutta vuoden 2012 aikana tehtyjen järjestelytöiden yhteydessä on selvinnyt, etteivät nämä päätökset ole kaikilta osin riittävän kattavia. Tässä päätöksessä näille säilytysaikaa vailla oleville ja uutta tarkastelua vaativille asiakirjaryhmille tehdään arvonmääritys ja määrätään niiden pysyvästä säilyttämisestä. Tämä seulontapäätös koskee välittömästi yhteensä noin 90,85 hyllymetriä asiakirjoja. Näistä pysyvästi säilytettäviä on 61,39 hm ja määräajan säilytettäviä 29,46 hm. Tämä seulontapäätös täydentää arkistolaitoksen (AL/8934/ /2012) antamaa lääninhallitusten asiakirjoja koskevaa seulontapäätöstä. Aiemmat seulontapäätökset Arkistolaitos/Valtionarkisto on aiemmin tehnyt seuraavat lääninhallitusten asiakirjoja koskevat seulontapäätökset: Valtionarkiston päätös (VA 2/61) lääninhallitusten ja niiden alitilittäjien asiakirjoista. Päätös on julkaistu asetuskokoelmassa /381. Valtionarkiston päätös (VA 1214/21/1962) lääninhallitusten ja niiden alaisten viranomaisten asiakirjoista. Päätös on julkaistu asetuskokoelmassa /382. Valtionarkiston päätös (VA 171/33/77) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen asiakirjoista. Valtionarkiston päätös (VA 13/33/77) lääninhallitusten kouluosastojen asiakirjoista. Valtionarkiston päätös (VA 145/33/86) lääninhallitusten ja lääninhallitusten yhteydessä toimivien lautakuntien asiakirjojen säilytysajoista. Tämä päätös koskee jälkeen muodostuneeseen arkistoon kuuluvia asiakirjoja. Valtionarkiston päätös (VA S 18/04/93) Uudenmaan lääninhallituksen ja lääninoikeuden asiakirjojen säilytysajoista. Tämä päätös antaa luvan soveltaa edellistä Valtionarkiston päätöstä (VA ) takautuvasti kirjattujen asiakirjojen osalta. Arkistolaitoksen päätös (KA S 3/1996) Uudenmaan lääninhallituksen eräiden asiakirjojen uusista säilytysajoista ja eräistä muista asiaan liittyvistä

2 PÄÄTÖS 2 (14) kysymyksistä. Tämä päätös vahvistaa säilytysajat eräille uusille ja aiemmista päätöksistä puuttuville asiakirjoille. Arkistolaitoksen päätös (AL/1604/ /2008) anniskelulupaasiakirjojen otantapäätöksen kumoamisesta. Arkistolaitoksen määräys (AL/19273/ /2008) valtionhallinnon asiakirjojen hävittämisestä. Arkistolaitoksen päätös (AL/15258/ /2009) lääninhallitusten pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Arkistolaitoksen päätös (AL/8934/ /2012) lääninhallitusten pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kansallisarkiston päätös Kansallisarkisto määrää arkistolain (831/1994) 8 :n perusteella tässä päätöksessä mainittujen asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä. Viranomaisten tehtävänä on määritellä arkistolain 8 :n perusteella tässä päätöksessä mainittujen määräajan säilytettävien asiakirjojen säilytysajat. Valtionarkiston/arkistolaitoksen seulontapäätösten (VA 145/33/86) ja (AL/15258/ /2009) taannehtiva soveltaminen Kouluosastolle saapuneet opetus- ja sivistystoimea koskevat kantelut, valitukset ja kyselyt vuosilta (yhteensä noin 10,0 hm). Sosiaali- ja terveysosastolle saapuneet lastensuojelua, terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevat kantelut vuosilta (yhteensä noin 1,0 hm). Molemmat asiakirjaryhmät ovat määräajan säilytettäviä. Tietoimituksissa määrättyjen korvausten maksamista koskevat asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,63). Merikarvian kunnan Alakylässä ja muissa kylissä tehtyjen Uusjakotoimitusten/lohkomisten metsänojitus- ja tientekokustannusten asiakirjat vuosilta ja 1983 (yhteensä noin 0,12 hm).

3 PÄÄTÖS 3 (14) Poliisipiirien ennakkoilmoitukset tieliikenneonnettomuuksista vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Hintatarkastajien suorittamat hintaselvitykset ja toimintaselosteet sekä yhteenvedot toimintaselosteista vuosilta (yhteensä noin 0,47 hm). Hintatarkastajien tarkastuslomakkeet vuosilta (yhteensä noin 0,77 hm). Poliisipiirien tarkastuskertomukset vuosilta ja poliisipiirien toiminnalliset tarkastuskertomukset vuosilta (yhteensä 0,36 hm). Luettelo ulosottoapulaisista, määräyksistä ja virkamerkeistä vuosilta (yhteensä noin 0,01 hm). Luettelot ulosotonhaltijoille talletetuista varoista vuosilta (yhteensä noin 0,05 hm). Kuntien väestönsuojelujärjestykset vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Kuntien suunnitelmat poikkeusolojen varalle vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Väestönsuojelun poikkeusolojen toimintaharjoituksiin liittyvät materiaalit vuosilta (yhteensä noin 0,14 hm).

4 PÄÄTÖS 4 (14) Lääninhallituksen tuottamat ohjelmat, osanottajaluettelot ja arvosanaluettelot ovat pysyvästi säilytettäviä. Muiden viranomaisten tuottamat asiakirjat ovat määräajan säilytettäviä. VSS-tarkastajan tarkastuskertomukset vuosilta (yhteensä noin 0,02 hm). VSS-tilanneilmoitukset vuosilta (yhteensä noin 0,03 hm). Kuntien kulontorjuntasuunnitelmat ja sammutussuunnitelmat vuosilta ja kuntien luettelot laitoksista, joissa on tehty huoltolaitosten pelastus- ja sammutussuunnitelmat vuodelta 1969 (yhteensä 0,06 hm). Kuntien palotarkastuskertomukset vuosilta , kuntien paloruiskujen tarkastuspöytäkirjat vuosilta ja kuntien palokaluston tarkastuslomakkeet vuodelta 1967 (yhteensä 0,08 hm). Kuntien palokertomukset (vuositilastot) vuosilta (yhteensä noin 0,06 hm). Poliisipiirien neuvottelukuntien työsuunnitelmat, kustannusarviot ja vuosikertomukset vuosilta (yhteensä 0,08 hm). Poliisipiirien neljännesvuosi-ilmoitukset syyttäjän käsiteltävänä olleista ja alioikeuksien ratkaisemista huumausainerikoksista vuosilta (yhteensä noin 0,10 hm). Läänin säteilymittausasemilta saapuneet säteilymittaustulokset vuosilta (yhteensä noin 0,18 hm).

5 PÄÄTÖS 5 (14) Myrkyllisten aineiden kaupan valvontaa koskevat asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,02 hm). Lääninhallituksen valmiussuunnitteluun sekä läänin alueen pelastustoimen ja väestönsuojelun suunnittelun ja suunnitelmien yhteensovittamisen ohjaukseen ja suunnitteluun liittyvät asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,03 hm). Väestönsuojelukoulutukseen liittyvät asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,32 hm). Vuosina kertyneet lääninhallitusten vuoden 1987 arkistosäännön arkistokaavan mukaan arkistoidut asiakirjat Kuopion lääninhallitus Päätökset lainan maksuajan pidentämisestä ja lyhennysten sekä korkojen maksujen lykkäämisestä vuosilta (yhteensä noin 0,34 hm). Pelastusosaston VIVA-ryhmän asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,55 hm). VIVA-työryhmien laatimat toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, loppuraportit, selvitykset, mietinnöt ja ehdotukset ovat pysyvästi säilytettäviä. Muut asiakirjat, kuten etuoikeutettujen puhelinliittymien tilauslomakkeet ja luettelot, kokouskutsut, saapuneet kokousmuistiot ja valmiussuunnitelmat, varautumiskyselyiden vastaukset, saapuneet toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, liikenneministeriöltä saapuneilla ohjeet ja toimeksiannot, muilta lääneiltä saapuneilla VIVA-ryhmien kirjeet, valtakunnallisten VIVA-seminaarien ohjelmat ja esitelmät yms. asiakirja-aineistot ovat määräajan säilytettäviä. Lääninhallitusten osastojen asiakirjojen ja piirustusten säilytysajat I Yhteisarkistojen asiakirjat

6 PÄÄTÖS 6 (14) Maaherrojen neuvottelukokousten pöytäkirjat vuosilta (yhteensä noin 0,20 hm). II Lääninoikeuksien asiakirjat Verovalitusdiaarin aakkoselliset hakukortistot luvuilta (yhteensä noin 18,5 hm). Kortisto ennen vuotta 1969 annetuista verovalituspäätöksistä (14 kortistolaatikkoa). I, II, VII ja IX lääninoikeuksien istuntopöytäkirjat vuosilta ja vuosilta (yhteensä noin 0,11 hm). III Yleisten osastojen asiakirjat Irtolaisluettelot vuosilta (yhteensä noin 0,25 hm). Alkoholistiluettelot vuosilta (yhteensä noin 0,60 hm). Majoitus- sekä ravintola- ja kahvilaliikekortit (osoitteen mukaisesti järjestetty) luvulta sekä toimintansa lopettaneiden majoitus- ja ravitsemusliikkeiden kortit luvulta (yhteensä noin 3,40 hm). Luettelot osto- ja myyntiliikkeistä Helsingin kaupungin alueella vuosilta ja luettelot osto- ja myyntiliikkeistä Uudenmaan alueen kunnissa (yhteensä noin 0,37 hm).

7 PÄÄTÖS 7 (14) Tieosaston maanteitä koskevat asiakirjat vuosilta , tieosaston luettelot nimismiespiireittäin vuosilta , Uudenmaan kuntien tiestöä koskevat aluekartat vuosilta , tieasiain salaiset diaarit ja asiakirjat vuosilta , teiden kustannusarviot ja kartat vuosilta , kunnan- ja kyläteiden perusparannuksia koskevat asiakirjat vuosilta , kontrollikirja tielautakunnan menoista vuosilta , lääninhallituksen maantievarain kontrollikirja vuosilta sekä tieosaston maksattamisluettelot ja yhdistelmät vuosilta (yhteensä noin 0,40 hm). Läänin rakennustarkastajan asiakirjat vuosilta , (yhteensä noin 0,06 hm). Saapuneita kavalluksia ja sakko- ja veroasioita koskevia poliisitutkintapöytäkirjoja vuosilta (yhteensä noin 0,06 hm). Henkikirjoittajien viranluovutuspöytäkirjat vuosilta (yhteensä noin 0,02 hm). Sisäasianministeriöltä saapuneet väestönsuojelua koskevat kirjeet vuosilta (yhteensä noin 0,20 hm). Poliisipiirien toiminta- ja taloussuunnitelmalomakkeet vuosilta , poliisipiirien lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmat vuosilta ja poliisipiirien vuosikertomukset vuosilta (yhteensä noin 0,54 hm). III Yleisten osastojen julkipano- ja kuulutusasiakirjat Uudenmaan lääninhallituksen julkipanoilmoituksia vuosilta (yhteensä noin 0,70 hm).

8 PÄÄTÖS 8 (14) Julkipanot rakennuslupa- ja poikkeuslupa-asioissa vuosilta (yhteensä noin 0,52 hm). Julkipanot ulosottoasioissa vuosilta (yhteensä noin 0,16 hm). Julkipanot pakkolunastusasioissa vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Kuulutukset yksityisteitä koskevissa asioissa vuosilta (yhteensä noin 0,04 hm). III Yleinen osasto, lääninsuunnittelun asiakirjat Kuopion lääninhallitus Kuntien ja kuntaliittojen työsuunnitelmat vuosilta (yhteensä noin 0,02 hm). Kuntien rakennustilastot vuosilta (yhteensä noin 0,16 hm). IV Lääninkonttorien asiakirjat Lääninkamreerin kirje- ja päätöskonseptit (R- ja P-esittelijätunnukset) vuosilta (yhteensä noin 8,56 hm). Uudenmaan lääninkonttorin pääkirjat vuosilta (noin 6,96 hm). Nyt annettavaa päätöstä ei saa soveltaa sellaisenaan muiden lääninkonttorien pääkirjoihin. Arkistolaitos määrää erikseen alkaen kertyneiden valtion tilivirastojen pää- ja kassapäiväkirjojen sekä memoriaalien pysyvästä säilyttämisestä valtionhallinnon asiakirjoja koskevan arkistolaitoksen yleisen seulontapäätöksen ( , AL/19273/ /2008) nojalla.

9 PÄÄTÖS 9 (14) Luetteloja ja kortistoja lakkautuspalkoista vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Tilinpäätösilmoitukset vuosilta (yhteensä noin 0,02 hm). Tilinpäätösilmoitukset koostuvat mm. seuraavista asiakirjatyypeistä: tilinpäätösilmoitus, bilanssi, kassavarat, selostukset tulo- ja menorästeistä ja selostus siirretyistä määrärahoista. Vuodelta 1965 tilinpäätöksessä on mukana seuraavat dokumentit: tili-ilmoitus joulukuulta 1965 (kaksi erilaista versiota), erittely lähetteiden tilistä ja tili-ilmoitukset ja -erittelyt. Tiliasiakirjat kirkon lainan kannosta Turun ja Porin läänissä kantovuodelta 1944 (yhteensä noin 0,04 hm). Eläkkeen lakkaamisen johdosta vuosina ja sokeainavustuksen lakkaamisen johdosta vuosina palautettuja avustuskirjoja (yhteensä noin 0,08 hm). Pakkolunastuskorvausten maksamista koskevat asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,63 hm). Muuntorangaistusten päiväkirjat vuosilta ja kortisto muuntorangaistuksista vuosilta (yhteensä noin 1,47 hm). V Kouluosastojen asiakirjat Uudenmaan, Turun ja Porin- sekä Vaasan läänien ruotsinkielisten kuntien kirjastojen vuosiilmoitukset vuosilta (yhteensä noin 1,3 hm). Lääninkoulupsykologin asiakirja-aineistot vuosilta (yhteensä noin 2,0 hm).

10 PÄÄTÖS 10 (14) Koulupsykologin laatimat keskeiset asiakirjat, kuten muistiot, raportit ja tilastot ovat pysyvästi säilytettäviä. Lääninkoulupsykologin aineistojen yhteyteen arkistoidut, muiden organisaatioiden laatima saapuneet asiakirjat ovat määräajan säilytettäviä. Ammattikasvatushallituksen lääninhallitukselle lähettämät keskiasteen ammatillisten oppilaitosten opettajaluettelot vuosilta (yhteensä noin 0,10 hm). Oppilaitoksilta saapuneet tilarekisterikaavakkeet vuodelta 1975 (yhteensä noin 0,03 hm). VI Sosiaali- ja terveysosastojen asiakirjat Yksityisten sairaanhoito- ja tutkimuslaitosten vuosikertomukset vuosilta (yhteensä noin 7,24 hm). Asetuksen koe-eläintoiminnasta (1076/1985) perusteella myönnettyjen 1. luokan koeeläinkokeiden lupa-asiakirja-aktit vuosilta (yhteensä noin 0,20 hm). Lääkintöhallituksesta lääninhallitukselle tiedoksi saapuneet päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamissuunnitelman vahvistamisesta valtakunnallisten palveluiden osalta vuosilta (yhteensä noin 0,18 hm). Lääninhallitusten piirustukset

11 PÄÄTÖS 11 (14) Valtion virastotaloja ja poliisiasemia koskevat piirustukset ja niihin liittyvät asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,20 hm). Ilomantsin virastotalon peruskorjauksen piirustukset vuosilta ja Lieksan virastotalon peruskorjauksen piirustukset ja asiakirjat (yleinen osasto, yhteensä noin 0,07 hm). Paiholan sairaalan muutostöiden ja peruskorjauspiirustukset vuodelta 1982 (sosiaali- ja terveysosasto, yhteensä noin 0,16 hm). Lääninhallitusten yhteydessä toimineiden lautakuntien asiakirjat Liikuntalautakuntien asiakirjat Urheilulautakunnalle/liikuntalautakunnalle saapuneet hakemuksen valtionavustusten saamiseksi vuosilta (yhteensä noin 2,72 hm). Avustus- ja lainahakemukset vuosilta ja (yhteensä noin 0,37 hm). Kuopion lääninhallitus Liikuntalautakunnalle saapuneet perustamissuunnitelmat vuosilta (yhteensä noin 0,70 hm). Saapuneet avustus- ja laina-asiakirjat ja perustamissuunnitelmat, joista lääninhallitus on antanut rahoituspäätöksen, ovat pysyvästi säilytettäviä. Saapuneet avustus- ja lainaasiakirjat, joista rahoituspäätöksen on antanut ministeriö, ovat määräajan säilytettäviä. Ennakkotarkastusasiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,04 hm). Kuntien liikuntalautakuntien käyttökustannusten valtionosuusselvitykset vuosilta (yhteensä noin 0,18 hm).

12 PÄÄTÖS 12 (14) Nuorisolautakuntien asiakirjat Valtionavustuksia koskevat saapuneet päätöstoisteet ja saapuneet asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 1,0 hm). Kuntien nuorisotyölautakuntien valtionosuusselvitykset vuosilta (yhteensä noin 0,40 hm). Oppilasvalintalautakuntien asiakirjat Ammattikasvatushallitukselta ja Opetushallitukselta Uudenmaan lääninhallituksen oppilasvalintalautakunnalle saapuneet yhteishakutilastot vuosilta ja Opetushallitukselta Etelä-Suomen lääninhallitukselle saapuneet yhteishakutilastot vuosilta (noin 3,5 hm). Opetushallituksen lääninhallitukselle lähettämiä yhteishaun tilastoja vuosilta (yhteensä noin 2,4 hm).

13 PÄÄTÖS 13 (14) Lääninhallitusten muut asiakirjaryhmät Lääninsyyttäjien asiakirjat Uudenmaan lääninhallituksen lääninsyyttäjän diaarit, työluettelot, tarkastuspöytäkirjat ja syyteasiakirjat vuosilta (yhteensä noin 7,0 hm). Turun ja Porin lääninhallituksen lääninsyyttäjän työluettelot, syyttämättäjättämispäätökset ja syyteasiakirjat vuosilta 1979 ja (yhteensä noin 0,41 hm). Pohjois-Karjalan lääninhallituksen lääninsyyttäjän syyteasiakirjat vuosilta (asiakirjojen määrä ei ole tiedossa). Maahanmuuttajia koskevat asiakirjat Asiakirjaryhmään kuuluvat mm. Chilestä tulleiden pakolaisten sekä Ruotsista ja muualta palanneiden siirtolaislasten opetuksen järjestämiseen liittyvät sekalaiset asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,08 hm). Esitykset siitä, miten pakolaisten vastaanotosta kunnalle aiheutuneet kustannukset korvataan kunnalle vuosilta (sosiaali- ja terveysosasto, yhteensä 1,07 hm). Pakolaisten seurantaryhmän asiakirjat vuodelta 1987 ja pakolaisten vastaanoton läänin yhteistyöryhmän asiakirjat vuosilta (yhteensä noin 0,04 hm). Muut huoltoasioita koskevat kirjaamattomat asiakirjat ja valtionosuuksia koskevat ilmoitukset vuosilta (yhteensä noin 0,14 hm). Pakolaisia koskevat kirjatut asiakirjat (asiaryhmä 908) vuosilta (yhteensä noin 0,22 hm).

14 PÄÄTÖS 14 (14) Päätöksen soveltaminen Lääninhallitusten tehtävät olivat tarkasti määrättyjä lainsäädännössä, työjärjestyksissä ja muussa yksityiskohtaisemmassa lääninhallitusten toimintaa koskeneessa ohjeistuksessa. Tämän vuoksi lääninhallitusten tehtävät ja niiden myötä eri lääninhallituksiin kertyneet asiakirjalliset tiedot ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lääninhallitusten arkistonmuodostusprosesseissa on todennäköisesti havaittavissa virastokohtaisia eroavaisuuksia, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta näiden organisaatioiden toiminnan tuloksena kertyneiden asiakirjojen tietosisältöön. Tätä seulontapäätöstä sovellettaessa on silti muistettava ottaa huomioon mm. alueellisista erityispiirteistä johtuva virastokohtaisten tehtävien mahdollinen vaihtelevuus sekä toisistaan poikenneiden arkistonmuodostusprosessin ja asiakirjarutiinien mahdollinen vaikutus kertyneiden asiakirjojen tietosisältöön. Kun muiden kuin tässä muistiossa mainittujen lääninhallitusten arkistoja järjestetään, tulee järjestettävien asiakirjojen tietosisältöjen vastaavuus lisäksi varmistaa tässä seulontaesityksessä, aiemmissa seulontapäätöksissä ja valtionhallinnon asiakirjoja koskevassa arkistolaitoksen yleisessä seulontapäätöksessä ( , AL/19273/ /2008) mainittujen asiakirjatietojen kanssa. Edellä mainitun perusteella tätä Kansallisarkiston päätöstä noudatetaan soveltuvin osin taannehtivasti kaikkiin lääninhallitusten toiminnan tuloksena kertyneisiin asiakirjoihin edellyttäen, että asiakirjojen tietosisältö on säilynyt muuttumattomana. Pääjohtaja Jussi Nuorteva Tutkimusjohtaja Päivi Happonen TIEDOKSI Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja koe-eläinlautakunta Lounais-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 18.12.2013 AL/22595/07.01.01.03.01/2013 1(5) ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta-

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen:

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen: PÄÄTÖS 4.3.2008 KA 2016/431/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 9.10.2006 (Dnro 13/051/2006) TE KESKUSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ OULUN MAAKUNTA-ARKISTO TYRNÄVÄN KUNTA / Hallinta ja kehittämisosasto Saap.'L 20 1 2 Arkistotunnus 20_._ _. 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012 Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tiede Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

33. Kaytettavyystietojen alue

33. Kaytettavyystietojen alue 33. Kaytettavyystietojen alue 3.1. Jarjestämisperiaatteet Merkitys: Jajestämispenaatteilla tarkoitetaan aineiston arkistointijärjestystä tai muuta fyysistä sijoitusta. Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot