Raakaveden ottoon liittyvät luvat ja asiakirjat (mm. pohjavedenotto, vesistöstä vedenottooikeus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raakaveden ottoon liittyvät luvat ja asiakirjat (mm. pohjavedenotto, vesistöstä vedenottooikeus)"

Transkriptio

1 Liite 2 PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT KUNNALLISET VESI- HUOLLON, JÄTEHUOLLON, ENERGIAHUOLLON, SA- TAMATOIMINNAN JA ALUSPALVELUJEN SEKÄ PELAS- TUSTOIMEN ASIAKIRJAT Vesihuolto Toiminnan järjestäminen Raakaveden ottoon liittyvät luvat ja asiakirjat (mm. pohjavedenotto, vesistöstä vedenottooikeus) Jätevesien johtamisluvat Vesihuollon yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat Vesihuollon kehittämissuunnitelmat liitteineen (sisältää mm riskienhallinta- ja varautumissuunnitelmat) säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen Ehdotukset vesihuoltolaitosten toiminta-alueista (vesijohtoverkostot, jätevesiviemäriverkostot ja hulevesiviemäriverkostot) säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet vesihuoltolaitosten toiminta-alueista säilytetään pysyvästi, Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Päätökset vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja toiminta-aluekartat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Verkostojen ja laitosten suunnittelu, rakentaminen/rakennuttaminen ja ylläpito Vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostokartat säilytetään nollaan päättyviltä vuosilta pysyvästi vuoden lopun tilanteen mukaisina - otos säilytetään pysyvästi joko paperiasiakirjoina tai mikrofilmeillä

2 2 Vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen rakennussuunnitelmat liitteineen Maa- ja vesirakentamista koskevat lausunnot ja vastaavat säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Keskeiset maa- ja vesirakentamiseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset (uudis- ja korjausrakentaminen) Vesihuoltolaitosta koskevat pääpiirustukset (mm. vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, pumppaamot, vesitornit, ala- ja ylävesisäiliöt, verkostot) Veden hankinta ja käyttö Vedenhankinnan perusselvitykset ja suunnitelmat Suunnitelmien valmistelussa käytetyt taustaselvitykset ja lähdemateriaalit säilytetään pysyvästi, Vesilaitostoiminta Keskeiset talous- ja raakaveden laaduntarkkailuun liittyvät asiakirjat (mm. valvontatutkimusohjelmat, laboratorioanalyysit ja mittaustulokset, tutkimukset ja raportit) Jäteveden puhdistamotoiminta Keskeiset jäteveden ja jätevesilietteen laaduntarkkailuun liittyvät asiakirjat (mm. valvontatutkimusohjelmat, laboratorioanalyysit ja mittaustulokset, tutkimukset ja raportit) Vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostoihin liittyminen Liittymisvelvollisuudesta vapauttamista koskevat lausunnot ympäristönsuojeluviranomaiselle Valvonta ja hallintopakko Vesihuollon toimijan valvontaviranomaiselle antamat vastineet ja toimenpideselvitykset sekä vastaavat asiakirjat Jätehuolto Jätepoliittiset ohjelmat tai vastaavat (sisältää jätehuollon toteutusstrategian silloin, kun kunta hoitaa itse jätehuoltonsa itsenäisesti) Kunnan jätehuoltomääräykset ja niihin liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat (esitykset, selvitykset, lausunnot jne.)

3 3 Jätehuollon viranomaistehtävät Päätökset jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista ja niihin liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Päätökset jätteenkuljetuksen järjestelmistä ja alueista sekä niihin liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Päätökset jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä ja niihin liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelylaitokset Laitosten ja loppusijoituspaikkojen perustamisasiakirjat Energiahuolto Toiminnan järjestäminen ja omaisuuden hallinta Omaisuuden hallintaan liittyvät asiakirjat (mm. päästökauppalain mukaiset arvopaperit, osuudet ja omistukset, myynnit ja ostot) Energiahuollon kehittämissuunnitelmat liitteineen (sisältää mm. riskienhallinta- ja varautumissuunnitelmat, energian päästökauppaa koskevat luvat) Energiahuollon järjestäminen ja kehittäminen Sähköverkkoluvat Energiahuollon verkkotoiminnan kehittämistä koskevat asiakirjat Energianjakelun liittymis- ja toimitusehtoja koskevat asiakirjat Verkostojen hallinta, rakentaminen/rakennuttaminen ja kunnossapito Energian jakeluverkostojen piirustukset ja kartat (sähkö, kaukolämpö, maakaasu, kaukojäähdytys ja höyrylämpö) säilytetään nollaan päättyviltä vuosilta pysyvästi vuoden lopun tilanteen mukaisina - otos säilytetään pysyvästi joko paperiasiakirjoina tai mikrofilmeillä Kaukolämpöverkon sijoittamisluvat ja sopimukset

4 4 Tuotantolaitosten toiminta Energian hankintaa koskevat perusselvitykset ja suunnitelmat Suunnitelmien valmistelussa käytetyt taustaselvitykset ja lähdemateriaalit säilytetään pysyvästi, Päästöluvat Energiahuollon jakeluverkkoon liittyminen Sähköntoimituksen ja -myynnin ja sähköverkkopalveluiden ja kaukolämmön sopimusehdot Satamatoiminta ja aluspalvelut ja kehittäminen Sataman alueen yleissuunnitelmat Satamalaitoksen toimintaan liittyvä maa- ja vesirakentaminen Väyläsuunnitelmat ja päätökset Ruoppaussuunnitelmat Ruoppaus- ja läjitystoimintaa valvovan asiantuntijaryhmän muistiot ja pöytäkirjat Rekisteröinti Satamapäiväkirjat Vaarallisten aineiden ja lastin käsittely Vaarallisten aineiden vuositilastot Pelastustoimi Pelastustoimen ohjaus ja kehittäminen Palvelutasopäätökset (sisältävät mm. kehittämissuunnitelmat) Turvallisuuspalvelut Keskeiset pelastuslaitoksen antamat lausunnot turvallisuuspalveluiden yleisestä järjestämisestä ja ohjauksesta Maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen liittyvät keskeiset rakenteellisesta paloturvallisuudesta annetut lausunnot liitteineen (mm. kaavaluonnoksista, sammutusvesisuunnitelmista, rakennuksista/rakennuskohteista)

5 5 Pelastustoiminnan palvelut Onnettomuus-, rakennus-, palontutkinta- ja tehtäväselosteet (yksittäistä tehtävää koskevat toimintaselosteet) säilytetään nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta pysyvästi Keskeiset lähialueen ja kansainvälisten tehtävien asiakirjat (mm. sopimukset, toimintaselosteet) Väestönsuojelu Koko kuntaa koskevat kriisienhallinnan, väestönsuojelu- ja valmiussuunnitelmat Keskeiset väestönsuojia koskevat lausunnot (annetut) pha o:\seulonta\valmistelu\sp-asiakirjat_14b_8-12.doc

PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT KUNNALLISET SIVISTYSTOIMEN ASIAKIRJAT

PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT KUNNALLISET SIVISTYSTOIMEN ASIAKIRJAT Liite PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT KUNNALLISET SIVISTYSTOIMEN ASIAKIRJAT Sivistystoimen yleinen järjestäminen ja organisointi Toiminnan yleinen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Toimintaa ja palveluita

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot