ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS"

Transkriptio

1 AL/22595/ /2013 1(5) ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeessa (ALKU-hanke) on järjestetty vuoden 2013 aikana Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) edeltäjäorganisaatioiden asiakirjoja. Arkistolaitos/Valtionarkisto/Kansallisarkisto on antanut aikaisemmin useita ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden asiakirjoja koskevia seulontapäätöksiä, mutta vuoden 2013 järjestelytöiden yhteydessä on selvinnyt, etteivät nämä päätökset ole kaikilta osin kattavia. Tässä päätöksessä näille säilytysaikaa vailla oleville ja uutta tarkastelua vaativille asiakirjaryhmille tehdään arvonmääritys ja määrätään niiden pysyvästä säilyttämisestä. Arkistolaitoksen/Valtionarkiston aiemmat seulontapäätökset Arkistolaitos/Valtionarkisto on aiemmin antanut seuraavat ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden asiakirjoja koskevat seulontapäätökset: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueiden (E-vastuualue) edeltäjäorganisaatioiden asiakirjoja koskevat seulontapäätökset Asutus-, maatalous- ja kalastushallinnon piiriviranomaiset Valtionarkiston päätös asutustoiminnanjohtajien asiakirjojen säilytysajoista ja hävittämisestä. Valtionarkiston päätös (VA 11/33/87) maatalouspiirien maataloustoimistojen pellonvarausasiakirjojen säilytysajoista. Valtionarkiston päätös (VA 119/33/89) maatalouspiirien arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen säilytysajoista. Valtionarkiston päätös (VA 95/33/88) kalastuspiirien kalastustoimistojen asiakirjojen säilytysajoista. Valtionarkiston päätös (VA 254/33/90) kalastuspiirien kalastustoimistojen asiakirjojen säilytysajoista.

2 2(5) Valtionarkiston päätös (VA 179/33/89) Joensuun maatalouspiirin eräiden asiakirjojen hävittämisestä. arkistolaitoksen päätös (AL/9948/ /2009) Rovaniemen asutuspiirin asutustoimiston ja Rovaniemen maatalouspiirin maataloustoimiston arkistolaitoksen päätös (AL/6083/ /2012) Uudenmaan TE-keskuksen maaseutuosaston edeltäjäorganisaatioiden eräiden arkistolaitoksen päätös (AL/10757/ /2013) asutuspiirien asutustoimistojen Työ- ja elinkeinokeskukset arkistolaitoksen päätös (KA 253/43/01) TE-keskusten arkistolaitoksen päätös (KA/2016/431/2006) TE-keskusten arkistolaitoksen päätös (AL/19177/ /2008) TEkeskusten arkistolaitoksen päätös (AL/5874/ /2009) TEkeskusten Työvoimahallinnon piiriviranomaiset Valtionarkiston päätös (VA 14/33/78) työministeriön alaisten työvoimapiirien toimistojen ja työvoimatoimistojen erinäisten asiakirjojen säilytysajoista. arkistolaitoksen päätös (KA S 52/94) työvoimapiirien asiakirjojen säilytysajoista. arkistolaitoksen päätös (KA S 7/98) työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1990 vanhempien asiakirjojen säilytystarpeesta. Eri asiakirjat kuin KA S 6/98. arkistolaitoksen päätös (KA S 6/98) työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1990 vanhempien asiakirjojen säilytystarpeesta. Eri asiakirjat kuin KA S 7/98. arkistolaitoksen päätös (KA S 22/97) työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1989 nuorempien asiakirjojen säilytystarpeesta. arkistolaitoksen päätös (KA S 22/97) Uudenmaan työvoimapiirin toimiston vuotta 1997 koskevien takaisinperintäasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

3 3(5) arkistolaitoksen päätös (KA S 17/98) työvoimapiirien toimistojen valtion työllistämistukipäätöksiin liittyneiden kuukausittaisten määrärahaseuranta-asiakirjojen säilytystarpeesta. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden edeltäjäorganisaatioiden asiakirjoja koskevat seulontapäätökset (L-vastuualue) Valtionarkiston päätös (VA 44/33/87) Tie- ja vesirakennushallituksen sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen piirihallinnon asiakirjojen säilytysajoista. arkistolaitoksen päätös (KA 222/43/03) Tie- ja arkistolaitoksen päätös (KA 284/43/04) tiehallinnon asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. arkistolaitoksen päätös (KA 233/43/05) Tie- ja arkistolaitoksen päätös (KA 407/431/2006) Tie- ja arkistolaitoksen päätös (KA 751/431/2007) Tie- ja arkistolaitoksen päätös (AL/11917/ /2012) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. arkistolaitoksen päätös (AL/3486/ /2013) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja liikenneviraston ja niiden edeltäjäorganisaatioiden eräiden Arkistolaitoksen päätös Arkistolaitos määrää arkistolain (831/1994) 8 :n perusteella tässä päätöksessä mainittujen Viranomaisten tehtävänä on määritellä arkistolain 8 :n perusteella tässä päätöksessä mainittujen määräajan säilytettävien asiakirjojen säilytysajat. Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueiden (Evastuualue) edeltäjäorganisaatioiden asiakirjojen pysyvä säilyttäminen Asutus-, maatalous- ja kalastushallinnon piiriviranomaisten asiakirjat Turun maatalouspiirin maataloustoimiston kesannoimisasiakirjat vuosilta ja (noin 9,54 hm) sekä Satakunnan

4 maaseutuelinkeinopiirin viljelemättömyyssopimukset hakemuksineen ja liiteasiakirjoineen vuodelta 1992 (noin 0,12 hm). 4(5) Kesannoimissopimukset, viljelemättömyyssopimukset sekä niihin liittyvät hakemukset liiteasiakirjoineen 0:aan päättyviltä vuosilta ovat pysyvästi säilytettäviä. Muut hakemukset ja niiden liiteasiakirjat ovat määräajan säilytettäviä. Turun maatalouspiirin maataloustoimiston, Turun maaseutupiirin sekä Turun maaseutuelinkeinopiirin rakennussuunnitelmien tekniseen tarkastukseen liittyvät asiakirjat (rakennusselostukset) vuosilta ( noin 8,11 hm). Turun maatalouspiirin, Turun maaseutupiirin sekä Porin maatalouspiirin ja Satakunnan maaseutupiirin päätökset ja saapuneet hakemukset (ml. turkisnahkojen varastointi- ja myyntitodistukset) turkiseläinten väliaikaisesta hintatuesta vuosilta (kaikki yhteensä noin 0,06 hm). Päätökset ovat pysyvästi säilytettäviä. Hakemukset ja turkisnahkojen varastointi- ja myyntitodistukset ovat määräajan säilytettäviä. Satakunnan maaseutuelinkeinopiirin eläintukien ristiintarkastusvalvontaan liittyvät valvonta-asiakirjat vuosilta (noin 0,38 hm). Satakunnan maaseutuelinkeinopiirin peltojen kaukokartoitusten asiakirjat vuodelta 1996 (noin 0,33 hm). Turun kalastuspiirin ja Turun maaseutuelinkeinopiirin kalatalousyksikön saaliskirjanpidon asiakirjat vuosilta (noin 0,80 hm). Työvoimahallinnon piiriviranomaisten asiakirjat Joensuun työvoimapiirin toimiston työllisyyslainoja koskevat asiakirjat (Fckirjeistösarja) vuosilta (noin 1,0 hm).

5 5(5) Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden (L-vastuualue) edeltäjäorganisaatioiden asiakirjojen pysyvä säilyttäminen Tiekortistot (B-sarja) vuosilta (noin 3,10 hm). Asiakirjat ovat pysyvästi säilytettäviä. Kilometrinmittauspöytäkirjat (C-sarja) vuosilta (noin 0,45 hm). Päätöksen soveltaminen Nyt annettavaa arkistolaitoksen päätöstä sovelletaan kaikkien ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden toiminnassa aikavälillä kertyneisiin asiakirjoihin. Pääjohtaja Jussi Nuorteva Tutkimusjohtaja Päivi Happonen

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen:

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen: PÄÄTÖS 4.3.2008 KA 2016/431/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 9.10.2006 (Dnro 13/051/2006) TE KESKUSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 2 MAAHANMUUTTO VÄHENI VUONNA 2009 Tämän tilastokatsauksen tavoitteena on kuvata maahanmuuttoa vuoden 2009 aikana. Muuttoliikettä on tapahtunut Suomessa läpi historian. Maasta

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

EUROOPAN POLIISIVIRASTON TIETOJÄRJESTELMÄ

EUROOPAN POLIISIVIRASTON TIETOJÄRJESTELMÄ 1. Tietojärjestelmän nimi (tietojärjestelmä ja sen tietoryhmät) EUROOPAN POLIISIVIRASTON TIETOJÄRJESTELMÄ Suomessa ei ole käytössä kansallista henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ Normitilanne Tarkasteltaessa kysymystä siitä, voidaanko yhden kunnan kaikkien toimielinten ja muiden organisaatiorakenteiden katsoa

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (8) 31.12.2014 Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista MPS 18 D/2014 M MPS 18 D/2014 M 2 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 17.3.2014 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat. Nimi Työ Osasto

Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat. Nimi Työ Osasto Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat Nimi Työ Osasto Esitettävät asiat Yleistä asevelvollisuudesta Yleistä kutsunnoista Kutsuntaviranomaisten havaintoja Tilastotietoa kutsunnoista Keskustelua Lainsäädäntöä

Lisätiedot

Liite. potilasasiakirjat. arkistolaitoksen 16.2.2009 antaman. ja hoidoissa muodostuvat. 2) 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilasasiakirjat

Liite. potilasasiakirjat. arkistolaitoksen 16.2.2009 antaman. ja hoidoissa muodostuvat. 2) 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilasasiakirjat 3210 N:o 298 Pysyvästi säilytettävät 1) Perinnöllisyyslääketieteellisten yksiköiden tutkimuksissa ja hoidoissa muodostuvat asiakirjat 2) 18. ja 28. päivinä syntyneiden julkisessa terveydenhuollossa Säilytetään

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Vastaanottaja Aila Ryynänen Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI-

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Muistio 1 Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008-09 1(9) aku alanen 28.10.2012

Muistio 1 Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008-09 1(9) aku alanen 28.10.2012 1(9) Kulttuurin tuotanto maakuntatasolla 2008-2009 yleistilanteen esitys Kulttuurisiksi katsottavien alojen taloudellinen toiminta on jakautunut Suomessa hyvin epätasaisesti alueellisesti, paljon koko

Lisätiedot