Toimintasuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

2 Yleistä (Puheenjohtaja Ville Tissari) Vuosi 2014 asettaa killan jälleen kerran muutosten eteen. Tänä vuonna kiltaan otetaan kasvatettavaksi ehkäpä viimeinen phuksivuosikerta koskaan, tutkintouudistus muuttaa ja poistaa valtavan määrän kursseja ja alumnijärjestön perustamista ollaan kovasti ajamassa eteenpäin. Muutosten keskellä kilta kuitenkin pyrkii säilyttämään palvelutasonsa ja varmistamaan, että sekä nykyisten että tulevien kiltalaisten hyvinvoinnista pidetään huolta mahdollisimman hyvin. Phuksikasvatuksen yhtenäistäminen SIKin kanssa aloitetaan jo tämän kevään puolella, samoin kuin yhteisen linjan päättäminen siitä, millä tavalla sisäänottojen yhdistyminen hoidetaan. Tavoitteena on tämän vuoden puolella saada aikaan sellainen yhteinen ratkaisu, että sekä tulevien phuksien hyvä kasvatus että killan jatkuvuus ovat taattuja. Kilta pyrkii pitämään kiinni luoduista hyväksi havaituista suhteistaan muihin yhdistyksiin, sekä luomaan mahdollisuuksien mukaan uusia suhteita. Varsinkin ELECkiltojen kanssa pyritään saamaan aikaan hyvää yhteistyötä, sillä oman korkeakoulumme killat ovat todella tärkeä voimavara tulevaisuutta ajatellen. Myös suhteet laitoksen suuntaan pyritään pitämään hyvänä, jolloin viesti saadaan kulkemaan kahteen suuntaan ja kiltalaisten etuja valvottua. Kiltalaiset pyritään pitämään hyvin ajan tasalla opintoihin liittyvistä muutoksista. Alumnijärjestön mahdollinen perustaminen avaa killalle tulevaisuudessa ovia työelämän puolelle, ja auttaa alumneja pysymään tietoisina kiltamme tilasta. Kilta pyrkii tukemaan järjestön perustamista ja luomaan pohjan sille, että killan suhteet järjestöön pysyvät tulevaisuudessa läheisinä ja yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Kiltalaisille pyritään tarjoamaan entistä monipuolisempaa tekemistä, ja heitä kannustetaan tuomaan omat mielipiteensä esille. Toiminnalla pyritään varmistamaan se, että teekkarimainen pilke silmäkulmassa sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen meininki säilyy killan suurimpana voimavarana, ja AS-henkeä viedään eteenpäin myös tuleville sukupolville. Tärkeää kovan opiskelun ja työn ohessa on kuitenkin se, että osataan myös yhdessä pitää hauskaa. Hallinto (Sihteeri Ville Harmaala) Vuoden 2014 sihteeri painottaa toiminnassaan nopeuteen. Tavoitteena on julkaista pöytäkirjat mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, mutta kuitenkin laadusta tinkimättä. Sihteeri vastaa tarvittaessa pöytäkirjojen lyhennelmien kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. Hallituskauden aikana sihteeri ylläpitää VaKo:n ja AYY:n arkistoa, joihin kiltatoimintaan liittyvä materiaali arkistoidaan tulevia sukupolvia varten. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon uutta materiaalia. Tehtävästään luopuessaan sihteeri kouluttaa seuraajan tehtäviinsä, ja luovuttaa tälle kaikki tehtävän hoitamisen kannalta oleelliset asiakirjat.

3

4 Talous (Rahastonhoitaja Laura Gröhn) Vuonna 2014 rahastonhoitaja vastaa parhaiden kykyjensä mukaan killan taloudesta. Hän pitää huolen, että rahatilanne ei karkaa käsistä budjetin vastaisesti. Rahastonhoitajan tehtävänä on myös maksaa killan laskut ja muut mahdolliset maksut täsmällisesti sekä huolehtia, että killan saatavat tulevat ajallaan. Hän myös vahtii killan sijoitusten kehitystä sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan selvittämään sijoitusten tilanteen ja tekemään tarpeen vaatiessa muutoksia. Oikean hetken tai tarpeen tullen rahastonhoitaja pyrkii yhdessä muun hallituksen kanssa kartoittamaan uusia ja laajentamaan vanhoja tapoja varainkeruun vauhdittamiseksi ja vakauttamiseksi. Lisäksi hän tekee kirjanpidon tarkasti ja huolellisesti. Rahastonhoitajan henkilökohtaisena tavoitteena on tietää killan rahatilanne sekä ennakoida sen tulevat muutokset. Hän aikoo myös kommunikoida vuoden aikana paljon killan rahoja käyttävien henkilöiden, kuten Stimulantin, SuurPhuksin ja SuurKuutin kanssa. Rahastonhoitaja haluaa tietenkin selviytyä tehtävästään kunnialla, mutta ei silti aiheuttaa liikaa stressiä itselleen tai kenellekään muullekaan. Oman virkansa lisäksi hän haluaa osallistua aktiivisesti hallituksen toimintaan. Hän tietää myös muistavansa ulkoa killan tilinumerot vuoden loputtua. Hänen kuitenkin tärkein tavoitteensa on hoitaa killan taloutta rakkaudella niin, että se jää hyvinvoivana myös tulevalle rahastonhoitajalle. Opintoasiat ja edunvalvonta (Opintomestari Olli Riikonen) Opintomestari toimii opintoasioissa yhdyshenkilönä killan, korkeakoulun ja ylioppilaskunnan välillä. Tämän tavoitteen täyttämiseksi opintomestari edustaa opiskelijoita Sähkötekniikan korkeakoulun hallintoelimissä sekä osallistuu AYY:n opintoneuvoston toimintaan. Lisäksi opintomestari vastaa killan opintoihin liittyvistä palveluista, kuten tenttiarkistosta. Opintomestari toimii myös killan opintotoimikunnan puheenjohtajana ja killan hallopedien, automaatin ja abilobbarin yhteyshenkilönä. Vuonna 2014 huomio tulee luultavasti keskittymään tulevan maisteriuudistuksen ja laitoksien sisäänoton yhdistämisen tuomiiin haasteisiin. Tavoitteena olisi turvata opiskelijoiden asema laitoksessa, sekä pitää yllä/parantaa välejä koko alkuvuonna yhdistyneen laitoksen henkilökuntaan. Uudistuksista tiedottamisen ja niihin liittyvän palautteen kokoamisen merkitys korostuu toiminnassa, jotta muutokset toteutuisivat mahdollisimman hyvin kaikkien osapuolien kannalta. Opintotoimikunnan on tarkoitus kokoustaa lukukausien aikana keskimäärin kerran kuussa. Kokouksissa käydään läpi AS:n opintoihin ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita. Opintotoimikunta pidetään kaikille avoimena, jolloin paikalle voi tulla pienine opiskeluhuolineen tai yleisestä kiinnostuksesta koulutuspolitiikkaa kohtaan. Tavoitteena on osallistaa toimikunnan jäsenet kommentoimaan ajankohtaisia asioita, kuten opetukseen suunniteltuja muutoksia. Opintotoimikunta on myös tapa pitää yhteyttä killan hallopedeihin ja kysellä heidän kuulumisiaan.

5 Lisäksi opintomestari tulee tekemään yhteistyötä muiden kiltojen opintovastaavien kanssa muun muassa järjestämällä tapahtumia vuoden mittaan kirjamarkkinoiden ja opetuksen kehityspaneelin merkeissä, ELEC:in laskutupatoimintaa unohtamatta. Viestintä (Tiedottaja Sami-Petteri Pukkila) Tiedotus toimii jos kaikki ovat tietoisia tarpeellisista tapahtumista,vihaposti on minimissään ja parannusideoita tulee niin tiedottajaltaitseltään kuin myös muilta kiltalaisilta. Tiedottaja vastaa sähköpostin lähettelyn lisäksi sähköpostilistojenylläpidosta, killan kalenterista, verkkosivuista ja monenlaisestamuusta hyödylliseksi katsotusta toiminnasta. Yhteistyö muiden hallituslaisten, toimihenkilöiden, kiltalaisien ja killan ulkopuolistenhenkilöiden kanssa on pakollista jotta viesti kulkisi. Tiedottaja tekeeyhteistyötä erityisen läheisesti ATK-toimikunnan kanssa, jotta tiedotuksen tekniikka toimii. Tavoitteena on muokata tiedotusta vastaamaan kiltalaisten halua ja tarvetta.tämä saavutetaan pitämällä kiinni hyväksi havaituista tavoista ja keksimälläparempia ideoita. Kiltalaiset ja heidän ajatuksensa ovat siis ensisijaisentärkeitä tiedottajalle. Yrityssuhteet (Yrityssuhdemestari Niilo Metsänen) Yrityssuhdetoiminnalla pyritään ylläpitämään ja kehittämään vanhoja suhteita firmoihin sekä luomaan uusia suhteita. Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi erinnäiset sponsorisopimukset, excursiot, sekä rekrytointitapahtumat ja -palvelut. Yhteistyön tulee totta kai olla molemmille osapuolille hyödyllistä: killalle yrityssuhdetoiminnan tulee taata rahaa ja sponsorointia, sekä yksittäisille opiskelijoille kontakteja ja urakehitysmahdollisuuksia työmaailmassa. Yrityssuhdetoiminnan tärkein tehtävä on hankkia killalle pääomaa jolla rahoittaa killan erinnäisiä tapahtumia. Aiempien yrityssuhdemestareiden luomien suhteiden ylläpidon lisäksi tämän vuoden yrityssuhdetoiminta pyrkii luomaan uusia suhteita erityisesti TLTalan firmoihin. Viime vuosien UraTiKAS-rekrytapahtuman, vuosijuhlan, sekä haalarimainosten kautta hankimme killalle rahaa. Tämän lisäksi as-rekry -listaa kehittämällä sekä kevään ELECarnevalin kautta pyrimme kasvattamaan tuloja. Excursioita pyritään rrrankan lisäksi järjestämään sitä mukaan, kuin tilaisuuksia ilmenee. Aiomme tutkia mahdollisuutta järjestää esimerkiksi phuksiexcursio ensi lukuvuoden alkuun, sekä TLT-firmojen integrointia excursiotoimintaan. Tavoitteena on myös kehittää kiltojen välistä yrityssuhdetoimikuntien toimintaa, pääpainona ELEC-kiltojen keskenäistä yhteistyötä. ELECarnevalin lisäksi esimerkiksi yhteiset excursiot tai yritysesittelyt ovat kiinnostavia tapoja kehittää toimintaa. Myös TiK:in kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi ylläpitää ja kehittää.

6 GT (Kultainen päätoimittaja Henry Sanmark) Kultainen päätoimittaja pyrkii luomaan vuoden mittaan noin neljä (4) kappaletta laatujournalisimia omaavia kiltalehtiä killisten iloksi. Lehden laatu on tänä vuonna tärkeässä osassa, sillä tänä vuonna vietetään Kultaisen Tomaatin 15. juhlavuotta. Kultaisen toimituksen osalta GTPT pyrkii keräämään innokkaan joukon kirjoittajia. Nämä toimittajat pyritään hankkimaan erityisesti yksittäisinä kirjoittajina, mikä tuo lehteen vaihtelevuutta sekä innostaa laajempaa skaalaa killistejä julkaisuihin. Tämän vuoksi lehti tulee noudattamaan vanhoja hyväksi koettuja perinteitä, mutta lisäksi kokemaan avoimesti uusia vaikutteita. Kulttuuri (Kulttuurimestari Matti Ojala) Kulttuurimestari luotsaa killan kulttuuritoimikuntaa joka kehittelee ja järjestää laadukkaita ja sielukkaita tapahtumia killisteille. Tämä tarkoittaa sekä valmiiden tapahtumakonseptien kuten erilaisten sitsien sisällön rikastamista IE:n kanssa tiivistä yhteistyötä tehden, että aivan uusien ja hulppeiden tapahtumien perinteistämistä oman eeppisyytensä tähden tai vanhojen ja unohdettujen eeppisten perinteiden henkiin herättämistä. Kevään ehkä merkittävimmäksi tapahtumaksi nousee ELECarnevaal, jonka Kulttuurimestari organisoi yhdessä ELECin kiltojen aktiivisten aktiivien kanssa. Myös laulukulttuuri pidetään korkealla tasolla nyt kun Kulttuurimestari on Triangelina osa Muskarin soittimistoa. Uuden laulukilpailun järjestämistä harkitaan yhdessä Muskarin kanssa, mutta tärkeimpänä tavoitteena on AS:n oman laulukirjan juhlallinen julkaisu kuluvan vuoden aikana. Syksyllä jatketaan hyväksi hajaittujen konseptien linjalla, jotka ovat toki jo perinteikkäitä tapahtumia, ja sekaan sirotellaan lisäksi rutkasti killistien tajunnanvirrasta seulottua uutta materiaalia. Ulko- ja edustustoiminta (Kulttuurimestari Matti Ojala) Kulttuurimestari vie killan vivahteikasta kulttuuria myös ulkosuhteiden suuntaan edustaen vahvalla ammattitaidolla eri ystävyysjärjestöjen tapahtumissa. Vanhat suhteet tuttuihin ystävyysjärjestöihin pidetään vähintäänkin yhtä hyvinä ja uusia tuttavuuksia pyritään hankkimaan vuoden mittaa. Killan ulkopuoliset jäsenet ja toimarit tullaan pitämään lähellä tiiviissä yhteistyössä ja yhteisten tapahtumien järjestämisen lisäksi kutsuja valmiisiin tapahtumiin tullaan välittämään runsain mitoin. Myös muista killan ulkoisista tapahtumista tullaan tiedottamaan ahkerasti, kuten approista ja vastaavista suurista opiskelijatapahtumista lähellä ja kaukana. Phuksikasvatus (SuurPhuksi Nicholas Kukka)

7 Automaatio- ja systeemitekniikan killan phuksikasvatuksen tavoitteena on uusien opiskelijoiden vastaanottaminen opiskelijaelämään, sekä ohjastaa ja tukea heitä koko ensimmäisen vuoden ajan varaslähdöstä mahdollisesti järjestettävään Wappuun saakka. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on phuksien viihtyvyyden takaaminen opiskelijayhteisössä tarjoamalla heille puitteet helppoon sosiaalisten kontaktien muodostamiseen erinäisten tapahtumien varjossa, sekä henkilökohtaisempi tuki vanhemmilta opiskelijoilta (Suurphuksi, ISO-henkilöt). Joukkoon kuulumisen tunne on äärimmäisen tärkeä edellytys viihtyisään opiskeluun, sillä harva jaksaa aloittaa, saatika jatkaa vaativia opintojaan täysin oman onnensa nojassa. Toinen tärkeä tavoite on Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulujen eri opiskelijajärjestöjen välinen yhteistyö ja yhteishengen muodostaminen, lähinnä pitäen silmällä tulevia hakukohteiden yhdistämistä. Hakukohteiden yhdistäminen tuottaa suuren tarpeen AS:n phuksikasvatuksen uudelleenjärjestelyyn. Suunnitelmissa on muodostaa yhtenäinen phuksitapahtumarunko Sähköinsinöörikillan fuksikapteenien Ville Kapasen ja Ilkka Oksasen kanssa, mikä mahdollistaa molemmille killoille ominaisten tapahtumien uudelleenarvioinnin ja mahdollisen yhteen sulauttamisen. Tälläinen pehmeä lasku yhtenäiseen phuksikasvatukseen on helppo tapa pohjustaa tulevan kiltaratkaisun yhteishenkeä, sekä etenkin varmistaa Automaatio- ja systeemitekniikan killan perinteiden säilyminen tulevassa ELEC-yhteisössä. Tuleviksi uudistuksiksi on kaavailtu esimerkiksi phuksien ensimmäisen päivän Sähköinsinöörikillan kanssa pidettävän illanvieton toteuttamista yrityssponsorien tukemana, Sähköinsinöörikillan Ruotsiin KTH:lle suuntaavan fuksiexcursion, eli FXQ:n laajentamista myös Automaatio- ja systeemitekniikan killan tapahtumaksi, sekä esimerkiksi muidenkin korvissa innostusta herättäneiden Japani-illan ja solusuunnistuksen toteuttaminen yhteistyössä muidenkin ELEC:läisten kanssa. Tarkennettakoon kuitenkin, että tapahtumarungon muodostamista on suunniteltu vasta pintapuolisesti, ja etenkin tietyt tapahtumat, joista ei vielä voi phuksienkin luettavaksi julkaistussa dokumentissa puhua, kuitenkin järjestetään edelleen AS-eksklusiivisinä samalla hengellä kuin edeltävinäkin vuosina. Vaikka Aalto-yliopisto on luomassa tilannetta, jossa kiltojen toiminnan yhdistäminen on yhteishengen säilyttämiseksi pakollista, aion pitää huolta tämän ilmeisesti viimeisen AS-phuksivuosikerran vahvan AS-identiteetin muodostumisesta, ja toivon, että onnistun tehtävässäni niin, että AS-henki uhkuu vielä kauan tulevassa ELECyhteisössä, oli tulevan killan nimi mikä vain. Harvalla killalla on samanlaista ominaista intoa niin monenlaiseen erikoiseen toimintaan, joten uskon että ns. aasiuden tukahtuminen on hyvin kaukana todellisuudesta. Aion myös näkyvästi vaalia yleistä teekkarihenkeä, sekä ohjastaa phuksieni kasvamisen kohti rehellistä ja kunnollista teekkariutta, jonka osana on myös teekkarikulttuurin kehittäminen esimerkiksi killan tai eri järjestöjen toimintaan vaikuttaminen. ISOtoiminta (ISOpomo Petri Niemelä) ISOpomon ensimmäisen vuosipuoliskon tärkein tehtävä tänä vuonna on perinteisen IS Orekryn lisäksi hankkia myös monta fiksua, asiansa osaavaa ja ennen kaikkea motivoitunutta vastuuisoa. Vaalikokouksessa heitä ei tänä vuonna tullut valituksi vielä

8 yhtään, mutta ilokseni on jo kuulunut halukkaita ihmisiä vastuuisoilemaan. Osa ISOista olisi tarkoitus kalastaa TLT:n puolelta kuten viime vuonna, jotta saamme tasapainoitettua ISO tilannetta nyt vielä käynnissä olevan murroksen aikana. Pyrimme yhdessä Sähköinsinöörikillan ISOvastaavan kanssa hoitamaan asian mahdollisimman jouhevasti ja tehokkaasti Lisäksi on pyrittävä olemaan yhteydessä myös ELEC:n kvisoilun suuntaan ja saamaan heidän toimintaan lisää. Näkisin vuoden suurimpana haasteena ISOjen aktiivisuuden ylläpitämisen ja mahdollisesti ISO ryhmien olemassa olon säilymisen vielä phuksiviikon jälkeen. Tarkoitus ei ole rekrytä henkilöitä, jotka jaksavat roikkua mukana muutaman päivän ekalla viikolla, ja sitten katoavat mystisesti johonkin. VastuuISOt ovat myös tässä avainasemassa, sillä heidän kauttaan muun ISOryhmän aktivointi on todennäköisesti paljon mielekkäämpää ja helpompaa. Tietysti ISOpomon vastuulla on myös killan ISOjen viihdyttäminen erinäisten relailujen avulla. Tarkoituksena on järjestää ainakin pari saunailtamaa ja mahdollisesti jotain muutakin kuten leffailtoja. Huvitoimikunta (Isäntä Eero Santamala ja Emäntä Mikko Mustonen) Killan Isännän ja Emännän tehtävänä on johtaa Huvitoimikuntaa eli smurffeja. Toimikunta järjestää tapahtumia, joiden tarkoitus on tuoda vaihtelua kiltalaisten arkeen ja opiskelun rasitukseen. Huvi tekee taustatyön tapahtumia varten, ja myöskin siivoaa niiden jälkeen. Valmistamme ruokaa ja kannamme saunalle juotavaa niin, että kaikki viihtyisivät paikalla. Saunailtojen lisäksi Huvi järjestää myös sitsejä. Ohjelman suhteen konsultoimme Kulttuurimestaria. Huvitoimikunnan tehtävä on lisäksi mahdollistaa (Kulttuurimestarin ja SuurPhuksin kautta) kiltalaisten omien tapahtumaideoiden toteuttamista auttamalla mm. käytännön järjestelyissä. Isäntä ja Emäntä kuuluvat lisäksi AYY:n IE:en. Siellä edustamme kiltaamme sekä järjestämme erilaisia tapahtumia yhteistyössä muun IE:n kanssa. Henkilökohtaisena tavoitteenamme on vaalia perinteitä, mutta luoda myös jotakin uutta. Vuonna 2012 perustetun kulttuurimestarin viran myötä pyrimme luomaan tapahtumatuotannosta olmijakoisen, jossa IE, SuurPhuksi ja Kulttuurimestari toimivat yhdessä ja toisiaan tukien. Myös smurffien roolia toimikunnassa tulee vaalia. Tahdomme heidän ottavan vastuuta tapahtumien suunnittelussa ja järjestelyssä, mutta myös suoda heille relaushetkiä ja vapautta. Smurffien lisäksi vastuullamme ovat vielä killan varastot, joita pidämme yllä. Liikuntatoimikunta (Liikuntamestari Joel Huttunen) Liikuntamestari ja vastaavat pyrkivät edistämään kiltalaisten liikkumista ja hyvinvointia erilaisilla tapahtumila. Liikuntatoimikunta aikoo myös tiedottaa muiden järjestöjen ja yliopiston tarjoamista liikuntamahdollisuuksista sekä järjestää useita

9 liikuntakertoja Otahallilla. Phuksien kannustamista liikkumaan tullaan myös lisäämään. Lisäksi pyritään jatkamaan tiedottajan kanssa luotua yhteistyötä, joka informoi killisteille Aallon tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Liikuntaa tullaan järjestämään rennossa ilmapiirissä. Ajatuksena on lisätä kiltalaisten yhteisöllisyydentunnetta sekä motivaatiota liikkumiseen keskittymällä erilaisiin joukkuelajeihin tai ryhmäpeleihin. Lisäksi tulemme ottamaan vastaan toiveita ja ehdotuksia koko vuoden ajan muilta killisteiltä. Toistaiseksi esille on noussut muun muassa sulka- ja koripallo. Liikuntatapahtumia pyritään järjestämään vähintään kerran kuukaudessa. ASif:in toimintaa tuodaan enemmän killan tietoisuuteen. Erityisesti phukseja pyritään houkuttelemaan mukaan killan liikuntatoimintaan. Liikuntatoimikunta pyrkii myös järjestämään erilaisia lajikokeiluja killisteille. ASkitoimikunta (ASkimestari Konsta Hölttä) ASkitoimikunta ylläpitää killan rakkainta tilaa, ASkia, vähintään jo viime vuosina totutulla aktiivisuudella. ASkiin kertynyttä roinaa pyritään järjestelemään ja tarpeen vaatiessa karsimaan. Ränsistyneitä ASioita käsitellään. Killisteille neuvotaan jatkuvasti kahvikupeille tehtävät toimenpiteet ja se, että täyden tiskikoneen voi jopa laittaa päälle ja loppuun tiskanneen voi tyhjentää. Myös muita (siivous)velvollisuuksia ja -mahdollisuuksia painotetaan tarvittaessa. Pyritään lisäämään mahdollisuuksia spontaaneihin tapahtumiin (mm. seksi, aamunavauskimble, iltapäivätanssi). Järjestetään killisteille aktiivisesti mahdollisuuksia järjestää ASkissa erinäisiä tapahtumia. Valmistetaan säännöllisesti vaapukkamehua. ATK-toimikunta (Bittimestari Mikko Mustonen) ATKtmk valvoo killan serverin tuulettimien ääressä ja pitää huolta siitä, että palvelut pysyvät pystyssä. RAID-levyjä vaihdellaan uusiin vanhojen särkyessä, ja serveri käydään boottaamassa kun se kesällä ylikuumenee. ASkiCamin kuvan katketessa kameran johtoa käydään taas nykimässä. Toimikunnan sisäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi palveluiden dokumentointi- ja kehitystyökalujen parantamista jatketaan. Yritetään myös saada palveluita entistäkin lähemmäksi rivikillistejä, jotta ATKtoimikunta voisi sisällöntuottamisen sijasta keskittyä enimmäkseen palveluiden kehitykseen ja ylläpitoon. Huolta pidetään teknisellä tasolla mm. killan varsinaisista nettisivuista, foorumista, ilmokoneesta, askibotista ym. softasta. Myös ASkin bittilaitteisto, eli pöytäkoneet ja ASkiCam ovat toimikunnan lämpimässä syleilyssä. ASkiCamia yritetään parannella jälleen kerran, ja toivotaan että se kestäisi edeltäjiään paremmin. Lisäksi ATKtmk pyrkii olemaan mukana sähköisen piikin toteuttamisessa. Tutkitaan myös

10 mahdollisuutta kehittää pystypäätteitä, ja autetaan eläintarhaa ykkösiin ja nolliin liittyvässä sisustamisessa. Yleinen säätö (Säätömestari Aapo Oksman) Säätömestari hoitaa muiden hallitusvirkojen vastuualueiden ulkopuolelle jäävät, mutta hallituksen hoidettavat asiat. Näihin kuuluu muun muassa erinäisten kiltatuotteiden, kuten haalareiden, präniköiden sekä haalarimerkkien ja - taskujen hankkiminen. Killan varaston työkalujen ja muiden tarvikkeiden hankkiminen ja kunnossapito kuuluu Säätömestarin tehtäviin. Myös yleiset säätöä vaativat toimenpiteet kuten vuosijuhlalahjojen valmistus tai rikkoutuneiden huonekalujen mahdollinen korjaaminen on viimekädessä Säätömestarin vastuulla. Säätökerhon, ATK-toimikunnan ja Hallituksen keskenäisen viestinnän sujuvuudesta ja ajantasalla olemisesta tulee Säätömestari pitämään huolta. Säätökerho (Säätömestari Aapo Oksman) Säätökerho tulee edistämään killan säätökulttuuria tarjoamalla opiskelijoille käytännöllistä ja mielenkiintoista lähestymistä automaatio- ja systeemitekniikkaan ja yleiseen nikkarointiin. Tämä toteutetaan muunmuassa jo perinteisillä legorobottirakentelupäivillä ja mahdollisuuksien mukaan legorobottikilpailuilla. Säätökerho tulee myös olemaan mukana erilaisissa säätöä vaativissa projekteissa kuten otatarhan ajokin valmistuksessa ja muissa killan yhteisissä projekteissa. Myös muiden säätöön ja rakenteluun kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa pyritään tekemään yhteistyötä. Muskari (Muskarisetäti Sara Parikka) Lukkareiden tehtävä lyhyesti on laulattaa ja viihdyttää ihmisiä sitseillä. Gongia soitetaan totuttuun tapaan paljon, jotta sitsikansan suu ei pala, eikä kylmety. Totuttuun tapaan myös lukkariston ulkopuoliset aasinsillat ovat tervetulleita. Huolehdimme, että sitseillä riittää laulettavaa tekemällä läsyt ja kertomalla vaihtelevan hauskoja aasinsiltoja. Läsyjä tehdään myös saunoihin ynnä muihin tapahtumiin tarpeen vaatiessa. Muskarisetätin tehtävässä aion pitää huolen, että laulutuntemus pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Aion pitää huolen, että mahdollisimman moni lukkareista osallistuu AYY:n lukkaritoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, ja siten kartuttaa lauluosaamistaan. International affairs (Master of International Affairs Amin Modabberian)

11 Stimulaatio (Stimulantti Juho Sundin) Wanhainkoti (Seniilisihteeri Antti Toivanen) Wanhainkoti järjestää toimintaa niille killisteille, jotka eivät enää jaksa tutustua tapahtumissa joka vuosi pyöriviin uusiin ihmisiin. Suunnitelmissa on yksi saunailta keväällä sekä yhdet sitsit syksyllä. Gorboosidoimigunda (Mannerheim :D Joonas Gröger) Gorboosidoimigunda suorittaa visionäärisen tehtäväjaon ja tekee hekumallisen mahtavana yksikkönä kaikkensa toteuttaakseen tehtävänsä äärimmäisellä antaumuksella, sisulla ja sen vaatimalla vakavuuden hurmoksella. NAKS (Jäykkäranne Antti-Ville Vaari) NAKS-toimikunta pyrkii edistämään ja ylläpitämään killan Kimble-kulttuuria. Toimikuntaa johtaa Jäykkäranne ja toimikuntaan kuuluu sinisen-, punaisen-, keltaisenja vihreän pelaajan lisäksi NAKSauttajia. Toimikunta pyrkii jakamaan tietoa killan hienoimmasta ja kauneimmasta taitopelistä kaikille halukkaille ja ylläpitämään kulttuuria. Tähän liittyen toimikunnan tavoitteena on kirjata ylös oikeaoppiset kaljakimblen säännöt ja saada ne helposti kaikkien halukkaiden käyttöön. Toimikunta osallistuu myös edustusjoukkueella konttauskauden avajaisissa toivottavasti järjestettävään ihmiskimbleen. Jäykkäranne lupautuu myös paikalla ollessaan tuomaroimaan 1. (ensimmäisen) konttauskauden avajaisissa pelattavan ihmiskimblen. Toimikunnan jäsenet pyrkivät osallistumaan kauden aikana yhteensä noin 61 kimbleen. Toimikuntien ulkopuolelta Joku TIKkiläinen (Lotta Kangas) Joku TiKkiläinen osallistuu ainakin kahteen AS:n tapahtumaan. Joku TiKkiläinen tuo tapahtumiin kaivattua TiKkiläisyyttä, näin edistäen kiltojen jo valmiiksi läheistä suhdetta.

12 Siinä tapauksessa, että Tietokilta nimittää toimihenkilön ASuurlähettiläs, toimihenkilöt kokoontuvat pohtimaan miten kiltoja voisi lähentää entisestään. Graafikko (Julia Syrjäläinen) Graafikko toteuttaa killan tuottamien julisteiden ja muiden julkaisujen graafisen ilmeen tarpeenmukaan. Dokumentoijat (Janne Kemppainen ja Ville Harmaala) Dokumentoijat pitävät huolta, että tapahtumista jää käteen muitakin kuin hämäriä muistikuvia, sekä lisäävät kuvat killan galleriaan.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Ville Tissari) Vuosi 2014 oli jälleen kerran erinomainen AS vuosi täynnä teekkarihenkistä toimintaa, aasimaista kiltakulttuuria

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintasuunnitelma 2012 Yleistä (puheenjohtaja Juho Sundin) Vuonna 2012 pidetään huolta, että jokainen, joka haluaa tehdä juttuja killan piirissä, pääsee niitä tekemään.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Toimintasuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Toimintasuunnitelma 2015 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Laura Gröhn) Vuosi 2015 tuo killan viime vuosien tapaan monien muutosten eteen. Korkeakoulussa puuhataan maisteriuudistusta,

Lisätiedot

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut:

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut: Hallitustoiminta - Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? - - Jokainen joka haluaa omistaa tulevana vuotena paljon aikaa killalle! Plussaa on jos osaa jotain jo ennestään. Hallituksen

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? ELECarnival sujui kaikin puolin hyvin Koulutusohjelmien yhdistymiseen saatiin lisäaikaa Palautekeskutelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry

Toimintasuunnitelma Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Toimintasuunnitelma 2016 Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Eero Santamala) Vuosi 2016 tuo aikaisempien vuosien tapaan useita mielenkiintoisia haasteita killan eteen. Korkeakoulun

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Uusi hallitus on ottanut kopin killan pyörittämisestä ja kokoustanut paljon hyvällä osallistumisprosentilla

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2013, 2.1.2013 klo 17.00 Olkkarilla Paikalla: Jaakko Hynynen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian Mohn, Pietari

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 1. Yleistä (Puheenjohtaja Mikael Blomberg)...3 2. Hallinto (Sihteeri Riikka Liedes)...4 3. Talous (Rahastonhoitaja Arttu Lamminpää)...5

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Hallinto-ohjesääntö on hyväksytty Rakennusinsinöörikillan ylimääräisissä kokouksissa xx.xx.2014 ja xx.xx.2014. 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä hallinto-ohjesääntö

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? AlumniWeekend onnistui (pääjärjestäjänä Sklubi) Valtuuston vaalikokous on käyty ja ensi

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (puheenjohtaja Joonas Kröger) Vuosi 2013 tuo mukanaan killalle aivan uusia haasteita ja tehtäviä. Tutkintouudistuksen myötä hakukohteet

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Pöytäkirja

SYYSKOKOUS Pöytäkirja 1 (7) MAANMITTARIKILTA RY Syyskokous Aika 14.10.2015 klo 16.00 Paikka Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Satu Räty (poistui kohdassa 8) Helena Huhtinen (poistui kohdassa 8) Reeta Ojala Ella

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello 02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vaalikokous 2014 Aika: 13.11.2014 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5, Sali S1 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 3/2010 Aika: Tiistai 31.3.2010 klo 17:30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.8.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? ELECarnival yhdessä Inkubion ja AS kanssa Wapun ajan tapahtumat Enemmän toimikuntien osioissa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Arvoisa rehtori, Herrat professorit, Henkilökunta ja opiskelijat, Hyvät juhlavieraat, Tästä se taas lähtee uusi lukuvuosi!

Arvoisa rehtori, Herrat professorit, Henkilökunta ja opiskelijat, Hyvät juhlavieraat, Tästä se taas lähtee uusi lukuvuosi! Arvoisa rehtori, Herrat professorit, Henkilökunta ja opiskelijat, Hyvät juhlavieraat, Tästä se taas lähtee uusi lukuvuosi! Kesä on ladattu akkuja ja onnekkaimmat ovat saaneet kerätä rahaa työskentelemällä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 4/2013, 30.1.2013 klo 8.15 @Olkkari Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 1. YLEISTÄ Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali, - opinto, vapaa-ajan- sekä ammatillisissa asioissa. Tarkoituksena on vaalia ja

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Reetta Arokoski, Johannes Vainio, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Emmi Peltonen (saapui ajassa 8.23) 1.

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2015-31.12.2015 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

2.2 Sihteerin valinta Olli Peltomäki ehdotti Julianna Porkkaa. Valittiin Julianna Porkka.

2.2 Sihteerin valinta Olli Peltomäki ehdotti Julianna Porkkaa. Valittiin Julianna Porkka. MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/11 MAANMITTARIKILTA RY VAALIKOKOUS Aika: 14.11.2016 klo 17.00 Paikka: Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo Läsnäolijat: Lista liitteenä (Liite 1) 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 2007-01, esityslista

Hallituksen järjestäytymiskokous 2007-01, esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous 2007-01, esityslista Aika: Läsnä: Maanantaina 8.1.2007, klo 18.00 Maija Mustonen, Puheenjohtaja Varpu Nurmi (saapui klo 18.45) Saila Huhtiranta Paikka: Ympäristöteekkarikillan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106 Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 14/2013, 2.5.2013 klo 12.15 @OLOhuone Paikalla: Otso Hannula, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Edward Landtman, Christian Mohn, Tiitu

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintakertomus 2012

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintakertomus 2012 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintakertomus 2012 Juho Sundin Puheenjohtaja 2012 1 Yleistä (Puheenjohtaja Juho Sundin) Vuonna 2012 pidettiin huolta, että jokainen, joka haluaa tehdä juttuja

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5. x x x x x x x x, poistui kohdassa 12. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5. x x x x x x x x, poistui kohdassa 12. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5 Hallituksen kokous 11/2015 Aika: 16.3.2015 16.30 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Joonas Hartikainen

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY VAALIKOKOUS 1/9 Aalto- yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY VAALIKOKOUS 1/9 Aalto- yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY VAALIKOKOUS 1/9 MAANMITTARIKILTA RY VAALIKOKOUS Aika: 16.11.2015 klo 16:00 Paikka: Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo Läsnäolijat: Lista liitteenä (Liite 1) 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? Valtuustovaalilautakunta saatiin kasaan yllättävän nopeasti KesäSYK, Killan kesäpäivät ja toimarisitsit

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Pöytäkirja Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Aika: ti 26.3.2013 klo 12.00 Paikka: Loimio Puheenjohtaja Elina Loukonen läsnä Sihteeri Marko Laitinen läsnä Rahastonhoitaja Markus Klemetti

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Killan kesäpäivät Toimarisitsit Kaikkien aikojen hallitussitsit Dekaanin vaihdon keskeyttämät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 21/2013, 20.9.2013 klo 16.15 @A106 Paikalla: Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Jaakko Hynynen, Emmi Peltonen, Otso Hannula, Vesa Laakso, Tiitu Lahti,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot