Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut tasolle, jota voi pitää kestävänä. AS on ottanut paikkansa Otaniemen keskisuurten kiltojen joukossa. Vaikka taloudelliset toimintaedellytykset ovat vuosi vuodelta parantuneet, on toimijoiden resursseissa rajansa eikä siten toiminnan laajentaminen yhä entisestään ole mielekäs tavoite. Vuonna 2007 jatketaan kuitenkin toiminnan tarmokasta kehittämistä, minkä lisäksi tartutaan moneen tuoreeseen hankkeeseen. Vuoden uusissa avauksissa näkyy 10-vuotisjuhlallisuuksien lähestyminen vuonna Kunnianhimoisimmat juhlavuoden projektit on käytännössä toteutettava suurelta osin jo tämän vuoden puolella. Erityistä huomiota ansaitsevat 10-vuotishistoriikki sekä killan seuraava pitkä ulkomaanexcursio, joiden on molempien tarkoitus realisoitua syksyllä Lisäksi vuoden 2007 aikana perustetaan 10-vuotisjuhlatoimikunta suunnittelemaan killan 10- vuotisjuhlallisuuksia. Historiikkiprojektin merkitys on suuri killan tapahtumarikkaiden alkuvuosien taltioimisessa jälkipolville. Moni legenda, tarina ja perinne vaipuisi aikanaan historian hämärään, ellei näitä saataisi nyt yksiin kansiin vanhojen aktiivien ollessa vielä helposti tavoitettavissa. Historiikki on iso yhteinen puristus, jonka kokoamiseen ovat kaikki kiltalaiset phuksista vaariin tervetulleita osallistumaan. Historiikille pyritään mahdollisuuksien mukaan hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Ulkomaanexcursio tulee olemaan edeltäjiensä tapaan varsin itsenäinen projekti, jonka toteuttaminen on ensisijaisesti excursiovastaavan ja muiden lähtijöiden omalla vastuulla. Excursiolla on kuitenkin merkitystä koko killalle. Sen lisäksi, että excursio antaa epäilemättä jälleen aiheen monelle uudelle AS-legendalle ja mahtavalle kiltamuistolle, se myös tuo killalle positiivista huomiota korkeakoululla, osastolla ja yhteistyöyrityksissä. Killan on ollut myös pakko havahtua siihen tosiasiaan, että AS:ltä valmistuneiden ihmisten joukko kasvaa nopeasti. Jos ja kun näistä entisistä kiltalaisista halutaan pitää kiinni ja tarjota heille mahdollisuus pitää yhteyttä vanhoihin opiskelukavereihin, kilta tarvitsee toimivaa alumnitoimintaa. Tällaisen toiminnan rakentaminen hajanaiselle ja yhä verrattain pienelle alumnijoukolle on suuri haaste, eikä tavoitteisiin ole aiempina vuosina päästy. Killan vanhat jäsenet määrittelevä sääntömuutos tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden luoda systemaattinen järjestelmä alumnien tavoittamiseksi. Myös AS-osasto on ilmaissut halukkuutensa auttaa alumnitoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Killan ensimmäinen alumnitapahtuma pyritään saamaan aikaan syksyllä. Kunnianhimoiset projektit eivät kuitenkaan merkitse sitä, että killan hyväksi havaitusta "normaalista" toiminnasta oltaisiin valmiita tinkimään. Phuksitoiminta on aina ollut ja tulee vastaisuudessakin olemaan killalle ratkaisevan tärkeää. Luonnollisesti uusille opiskelijoille itselleen on tärkeää päästä alusta lähtien mukaan opiskelijayhteisöön toimintaan, mutta aktiiviset uudet toimijat ovat myös killalle välttämättömiä jatkuvuuden turvaamiseksi. Phuksitoimintaan ja ISOhenkilöihin panostetaan vastaisuudessakin niin paljon kuin tarvitaan. Tapahtumat ovat edelleen killan selvästi merkittävin toimintamuoto, ja suurin vastuu niiden toteuttamisesta on edelleen huvitoimikunnalla. Muutaman vuoden kokeilun jälkeen yhden huvimestarin mallista päätettiin palata takaisin killoilla tavallisempaan isäntä+emäntä -malliin. Tämän toivotaan helpottavan huvimestarin hyvin suureksi kasvanutta työtaakkaa. Huvitoimikunnan toimintaa ollaan valmiita kehittämään edelleen

3 tämän vuoden kokemusten perusteella. Viimeiset pari vuotta ovat olleet killalle taloudellisesti erittäin suotuisia. Yrityssuhteiden määrätietoista kehittämistä jatketaan, mutta samalla on ymmärrettävä kasvun rajojen tulevan jossain vaiheessa vastaan. Joka tapauksessa killan toiminnan rahoitus tulee perustumaan myös vuonna 2007 lähes täysin sponsorisopimuksiin. On ensiarvoisen tärkeää vaalia pitkäaikaisia suhteita tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Excursiotoiminnalle pyritään antamaan erityistä huomiota ja lisäksi tutkitaan mahdollisuutta löytää tukijoita killan historiikkiprojektiin. Viestintätekniikka on näkynyt pitkään varsin heikosti killan toiminnassa, erityisesti yrityssuhteissa. Graafisen tekniikan kerhon GRAKin kanssa tullaan yhteistyötä syventämään muun muassa pyrkimällä avaamaan GRAKin järjestämät excursiot kaikille kiltalaisille. Opintoasioissa haasteita tulee tuomaan erityisesti uusi kandidaatintutkinto, ja siihen liittyvä opetuksen P-moduulien yhdistäminen. Uudistus ollaan toteuttamassa hyvin nopealla aikataululla ja esimerkiksi monet resurssikysymykset ovat vielä epäselviä. Killan on pyrittävä kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, ettei osaston opetuksen taso kärsi muutoksissa. Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta on pidettävä kirkkaana mielessä, että killan toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen työpanokseen. Toimijoilta odotetaan paljon, ja sitä suuremmalla syyllä on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että yhdessä tekeminen säilyy mielekkäänä, hauskana ja palkitsevana. 2. Hallinto (sihteeri Kristina Hellman) Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia hallituksen kokouksista pöytäkirjat. Pyrin kirjoittamaan pöytäkirjat puhtaaksi ja laittamaan ne killan kotisivuille viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta. Lisäksi teen ja postitan nakkilistan eli kokouksessa jaetut tehtävät tiedoksi hallitukselle ja toimihenkilöille vuorokauden kuluessa kokouksesta. Samalla postitan myös tiivistelmän kokouksesta newsseihin ja as-postituslistalle. Sihteerinä ylläpidän myös killan sähköpostilistoja ja jäsenrekisteriä. Lupaan pitää ne ajan tasalla. Vuoden lopuksi tarkastan, ketkä ovat toistuvasti laiminlyöneet jäsenmaksunsa. Heidät erotetaan killasta ja poistan heidät jäsenrekisteristä ja sähköpostilistoilta, mikäli jäsenmaksun maksamisen suhteen ei tule muutosta. Lisäksi ylläpidän killan arkistoa, jonne säilön pöytäkirjojen lisäksi kaikkea muuta säilyttämisen arvoista. 3. Talous (rahastonhoitaja Oskari Heikkinen) Rahastonhoitajan tehtävänä on toimia hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja valvoa killan varojen käyttöä sekä vakavaraisuutta. Tämän tehtävän täyttäminen edellyttää huolellista suunnittelua realistisen talousarvion laatimisen muodossa. Laaditun talousarvion toteutumista on myös kyettävä seuraamaan. Niinpä tarkoituksena on seurata hallituksen ja toimihenkilöiden rahankäyttöä tarkoin ja pyrkiä pitämään kirjanpito lähes reaaliaikaisena. Ajanmukainen kirjanpito mahdollistaa myös talousarvion joustavan päivittämisen tarpeen vaatiessa ja käytettävissä olevien varojen tehokkaan kohdentamisen, sekä helpottaa tilinpäätöksen laadintaa.

4 Vuoden 2006 aikana on varauduttu mahdollisiin tuleviin taloudellisesti vaikeisiin aikoihin sekä merkittäviin hankkeisiin aloittamalla järjestelmällinen, maltillinen omaisuuden kartuttaminen. Lyhyellä tähtäimellä varoja on tarkoitus kerätä killan 10-vuotisjuhlallisuuksia varten. Samalla on kuitenkin tarkoitus luoda järjestelmä, joka mahdollistaa killan varallisuuden vakaan ja turvallisen kartuttamisen pitkään tämän jälkeenkin. Ideana ei ole säästäminen säästämisen vuoksi, vaan pitkällä tähtäimellä sellaisen pääoman kerääminen, että kilta pystyy turvaamaan jäsenilleen tarjoamansa palvelut myös taloudellisesti heikkoina vuosina. Käytännössä edellinen tarkoittaa ylimääräisten varojen sijoittamista rahastoon. Säästäminen ei ole itsetarkoitus, eikä vuoden 2007 aikana tule merkitsemään killan toimintaan käytetyn rahamäärän pienentämistä, vaan pyrkimystä menojen pitämiseen nykyisellä tasolla ja mahdollisen ylijäämän siirtämistä aiemmin pankkitiliä paremmin tuottaneeseen kohteeseen. * Varsinainen sijoitusstrategia on tehty, pantu toimeen ja havaintojeni perusteella pidän sitä järkevänä. Vuoden lopulla on tarkoitus analysoida tilanne uudestaan ja kirjoittaa aiheesta seuraavalle rahastonhoitajalle kattavampi kuvaus testamenttiin. * Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta 4. Phuksitoiminta (suurphuksi Mikko Tuohimaa) 4.1. Yleistä Phuksikasvatuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia tehokkaaseen ja mielekkääseen opiskeluun sekä ohjata kasvamista opiskelijayhteisön jäseneksi. Kummankin tavoitteen edellytyksenä on niin opiskeluaikaisten kuin työelämässäkin tarvittavien sosiaalisten suhteiden kehittäminen. SuurPhuksi johtaa killan phuksitoimintaa ja edustaa kiltaa TKY:n fuksitoimikunnassa Toiminta SuurPhuksin kevääseen kuuluu SuurPhuksi seniorin auttaminen senhetkisten phuksien saattamisessa ensimmäisen vuotensa loppuun. Samalla SuurPhuksi valmistelee tulevaa syksyä kokoamalla ja taittamalla phuksioppaan ja suunnittelemalla syksyn tapahtumia. Alkukeväästä SuurPhuksi auttaa ISOpomoa rekryämään ja valitsemaan ISOhenkilöitä tulevalle lukuvuodelle. Kesällä, kun tiedot sisään hyväksytyistä ovat tulleet, SuurPhuksi jakaa phuksit ryhmiin. Heille lähetetään phuksiopas ja ISOt lähettävät vielä erikseen omille ryhmäläisilleen ISOkirjeen. Molemmat sisältävät kutsun varaslähtöön. Kesän aikana painetaan myös jo keväällä ideoitu phuksipistekortti. Syksyllä SuurPhuksi varmistaa, että phuksit saavat opintonsa hyvin alkuun ja että he pääsevät tutustumaan monipuolisesti sekä killan toimintaan että muuhun teekkarikulttuuriin. SuurPhuksi on phuksiensa tukena ja auttaa heitä ratkomaan mahdollisia ongelmiaan. Tässä myös ISOilla on suuri rooli, ja ISOPomon ohella myös SuurPhuksi ohjaa heidän toimintaansa ja pitää heidän kiinnostuksensa yllä Henkilökohtaiset tavoitteet

5 Pyrin esittelemään kiltaa ja Otaniemeä yleensä phukseille mahdollisimman monipuolisesti ja välittämään heille killan hyvää henkeä, jotta erilaiset phuksit löytäisivät omat mielenkiinnonkohteensa. Pidän myös tärkeänä ISOhenkilöiden jatkuvaa motivoimista. Tavoitteenani on pitää tiedonkulku hyvänä koko vuoden. Pyrin välittämään informaatiota ftmk:n, hallituksen, ISOPomon, ISOjen ja phuksien välillä mahdollisimman tehokkaasti ja pienillä latensseilla. Erityisesti Huvin kanssa aion keskustella paljon ja pitää hyvät suhteet yllä. Toivon, että tämän infotulvan seurauksena yleinen kiinnostus phukseja kohtaan pysyy yllä ja jopa kasvaa killan sisällä, ja sen myötä saadaan ehkä myös uusia ajatuksia ja ideoita phuksitoimintaan liittyen ISOtoiminta (ISOpomo Antti Ilmavirta) Yleistä ISOtoiminnan tarkoituksena on auttaa phukseja sopeutumaan opiskeluun ja opiskelijaelämään. ISOpomo johtaa killan ISOtoimintaa ja edustaa kiltaa TKY:n ISOtoimikunnassa Toiminta Keväällä ISOpomon tärkein tehtävä on rekrytoida uudet ISOhenkilöt syksyn phukseille ja kouluttaa heidät ISOkoulutuksissa. Lisäksi ISOpomo auttaa TosiISOapomoa pitämään vanhat ISOt innokkaina wappuun asti järjestämällä erilaisia tapahtumia. Kesällä pidettävän ISOtapaamisen jälkeen ISOt kirjoittavat phuksikirjeet. Syksyllä ISOpomo katsoo että ISOt hoitavat hommansa ja järjestää näille hupia rankan työn vastapainoksi. ISOpomo toimii lisäksi SuurPhuksin kakkosmiehenä auttaen tätä parhaansa mukaan phuksiasioissa yleisesti Henkilökohtaiset tavoitteet Yritän rekrytoida uusia ISOhenkilöitä erityisesti myös killan aktiivien ulkopuolelta. Lisäksi yritän tuoda ISOt vielä piirun verran lähemmäksi phuksejaan mahdollisella phuksiryhmätapahtumalla jo heti phuksiviikolla. 5. Opintoasiat (opintomestari Tuomas Ilola) 5.1. Yleistä Opintomestari edustaa opiskelijoita osaston opintotoimikunnassa ja toimii yhteyshenkilönä osaston ja killan välillä opintoasioissa. Opintomestari osallistuu myös TKY:n kiltatyöryhmän toimintaan. Lisäksi opintomestarin vastuulla on killan opiskeluun liittyvät palvelut, kuten kirjakirppis, tenttiarkisto ja varjo-opinto-opas Henkilökohtaiset tavoitteet Uusi tutkintorakenne aiheuttaa edelleen kysymyksiä ja monia asioita on vielä auki esimerkiksi kandintyön osalta. Näistä asioista pyrin opiskelijoita informoimaan sitä mukaan kun uusia asioita ilmenee. Pyrin myös kehittämään varjo-opinto-opasta sekä

6 kirjakirppiksen konseptia ja toteutusta. Eritoten kirjakirppiksen sisällön siivoaminen sekä varjiksen ja wikin yleensäkin laajempi käyttö ja yleiseen tietoisuteen saattaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Lisäksi tulen osallistumaan TKY:n opintoneuvoston toimintaan ja keksimään uusia ideoita killan opintoasioiden kehittämiseksi. Yhdistän killan tenttiarkiston Tietokillan kanssa. En unohda harjoitustyöpörssin ylläpitoa. 6. Huvitoiminta (isäntä Matias Roimola ja emäntä Aino Paloviita) 6.1. Yleistä Killan Isäntä ja Emäntä huolehtivat killan tapahtumien ruoka- ja juomatarjoilusta ja edustavat kiltaa TKY:n IE:ssä. Huolehdimme siitä, että kenenkään ei tarvitse saunomisen tai juhlimisen lomassa kärsiä janoa eikä nälkää, jolloin viihtyvyys paranee ja tunnelma kohoaa kattoon. Pyrimme järjestämään riittävästi monipuolisia tapahtumia, jotta jokainen voisi löytää niistä itselleen sopivan. Tavoitteenamme on sekä vaalia jo syntyneitä perinteitä että synnyttää uusia, emmehän halua kangistua kaavoihin! Tapahtumien tarkoituksena on tuottaa kiltalaisille iloa ja vaihtelua muuten niin kuluttavaan opiskelijaelämään. Tehtävänkuvamme on suhteellisen yksinkertainen, mutta työtä on sitäkin enemmän. Smurffit ovat kallein aarteemme ja voimavaramme, joille myös vapautta ja vastuuta haluamme antaa. Yritämme pitää varaston täytenä, sieltä käsin virvokkeet ja ravinto saavuttavat juhlijoiden ilmeisen pohjattomat vatsat. Pyrimme lisäksi kirjaamaan ylös toimiamme, jotta myös jälkipolvet saamistamme kokemuksista viisastuisivat. Kun olemme onnistuneet täydellisesti, ei kukaan ole huomannut mitään. Työ tekijäänsä kiittää. Tätä herkkää tasapainoa pyrimme ylläpitämään viimeiseen (12/2007) asti Henkilökohtaiset tavoitteet Pyrimme siihen, että jokainen killan tapahtumiin osallistunut poistuisi sieltä tyytyväisenä, kylläisenä ja uutta kokemusta rikkaampana. Uudistetun toimenkuvamme myötä tavoitteemme on myös tehdä Stimulaatiosta hämmentävän hauska ja yhteisönsä arvoinen kiltavuoden kohokohta. 7. Yrityssuhteet (yrityssuhdevastaava Miika Karanki) 7.1. Yleistä Yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on luoda ja pitää yllä killan suhteita yritysmaailmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa killan toiminnan rahoituksen järjestämistä sponsorisopimuksin, vaikuttamista yrityksiin automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoista mahdollisina tulevina työntekijöinä muodostuvaan mielikuvaan sekä tähän liittyen excursioiden yms. yhteistoiminnan järjestämistä, jossa opiskelijoille tarjoutuu tilaisuus tutustua oman alansa käytännön teknologiaan ja työpaikkoihin Toiminta ja tavoitteet Yrityssuhdetoimikunnan toiminnan tärkeimpänä yksittäisenä tavoitteena on tänäkin vuonna yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen killan tärkeimpien tukijoiden kanssa, unohtamatta kuitenkaan uusien kontaktien hankkimista.

7 Tapahtumia kuluvana vuonna tulevat olemaan mm. UraTiKAS-rekrytointi-ilta, phuksiexcursio sekä Rrrankka. Lisäksi harjoitustyöpörssin sisäänajoa yrityksiin päin tulee jatkaa. Harjoitustyöpörssin kehitystyötä pyritään jatkamaan. Erityisesti yritysexcursioita on toivottu enemmän, ja ne ovat hyviä kontaktienluontikeinoja. Excursioita pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään enemmän. GRAKin viestintäexcursiot tulevat näkymään kiltalaisille enemmän tänä vuonna kuin aikaisemmin. 8. Säätö (säätömestari Tommi Forsman) 8.1. Yleistä Säätömestari hoitaa tehtävät jotka eivät kuulu muiden hallituslaisten vastuualueille tai joihin heillä ei riitä aikaa tai resursseja. Sen lisäksi säätömestari ylläpitää ja kehittää yhteyksiä opiskelijajärjestöihin TKK:n ulkopuolelle ja hoitaa edustuksen järjestäminen sitä vaativiin tilaisuuksiin yhdessä muun hallituksen kanssa. Säätömestari tilaa tarvittaessa busseja, haalareita, lehtiä, präniköitä, haalarimerkkejä, taskumatteja ja mitä tahansa muuta tarvittavaa Toiminta Alkuvuodesta Säätömestari luo yhteyden ystävyysjärjestöihin ja aloittaa yhteisten tapahtumien suunnittelun ja järjestelyn. Alkuvuodesta tehdään myös varaston haalareiden inventointi. Rankan lähestyessä alkaa bussikuljetusten järjestäminen edullisesti ja täsmällisesti. Haalareiden tilauksen järjestely aloitetaan myös hyvissä ajoin keväällä. Syksyllä säätömestari pitää huolen että phuksit saavat haalarinsa ja bussit vievät kaikki perille. Ulkosuhteita ja edustustehtäviä hoidetaan pitkin vuotta Henkilökohtaiset tavoitteet Hyvät suhteet Teologian Tiedekuntayhdistykseen (TYT) ja Tampereen Automaatiotekniikan kiltaan (AUTEK) säilyvät ja tapahtumista tulee kivoja. Suhteet Viestinnän opiskelijoiden yhdistyksen (Media) kanssa pidän yllä ja toiminta pyrin kehittämään. Bussit kuljetukset hoituvat mutta ei liian kalliilla. Kaikki halukkaat saavat haalarit ja mielellään oikeaa kokoa. Taskumatteja tilailen myös jos kiinnostusta riittää. 9. Tiedotus (tiedottaja Johannes Saarinen) 9.1. Yleistä Tiedottajan tärkein tehtävä on tietää, mitä kiltaan enemmän tai vähemmän liittyviä asioita tapahtuu lähiaikoina ja välittää tämä tieto kiltalaisille, ensisijaisesti niille, joita asia kiinnostaa ja koskee. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat phuksien (ja ISOjen) asphuksit-lista sekä aktiivisesti killan tapahtumia seuraavien ja niihin osallistuvien vanhempien tieteenharjoittajien as-akt-lista. Ajankohtaisista asioista tiedottamiseen käytän edellä mainittujen listojen lisäksi uutisryhmää tky.alayhd.as sekä killan www-sivujen etusivulla näkyvää Ajankohtaista-osiota. Killan sivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, johon päivitän aina uusimmat tiedot tulevista tapahtumista.

8 Myös perinteisempi, ei-sähköinen viestintä on vielä voimissaan. ASkin ilmoitustaululla majailee tapahtumakalenteri ja muita virallisempia tiedotteita (mm. tieto seuraavasta hallituksen kokouksesta). ASkin ovesta ja seiniltä puolestaan löytyy jos jonkinlaisia mainoksia ja julisteita. Polyteekkari-lehden tapahtumapalstalta on myös mahdollista lukea kiltamme tapahtumista Henkilökohtaiset tavoitteet Tavoitteenani on tiedottaa tapahtumista riittävän ajoissa, eli viimestään viikon verran etukäteen. Lisäksi aion lähettää muistutuksen noin päivää ennen tapahtumaa. Www-sivujen tapahtumakalenteria pyrin päivittämään ahkerasti. Yritän pitää huolen, että kiltalaiset saavat aina ajantasaista tietoa killan toiminnasta, sekä tiedotteiden kautta että nettisivuilta. Pyrin kirjoittamaan tapahtumista riittävän vetävästi ja informatiivisesti. Isäntä, Emäntä, SuurPhuksi ja Yrityssuhdevastaava ovat tiedottajan pääasialliset tietolähteet, ja aion selvittää heiltä mahdollisimman tarkasti tulevien tapahtumien sisällön, ajan ja paikan. Tämän kaiken saatan kiltalaisten tietoon. 10. Kiltalehti Kultainen Tomaatti (Kultainen päätoimittaja Juho Lindholm) Lehden linja on ollut läsnäolovuosinani enemmänkin kiltahengen kohotus kuin laatujournalismi, joten ajattelin edellistä väheksymättä painottaa jälkimmäistä. Painopiste siis tullee olemaan enemmän tekstin laadussa kuin määrässä. Kaikki kelpaavat edelleenkin lehden kirjoittajiksi rotuun, uskontoon, sukupuoleen, kotipaikkaan ja matemaattiseen lahjakkuuteen katsomatta, mutta ainakin ensimmäiseen lehteen tuli niin paljon materiaalia, että jouduimme karsimaan Kallen tekstin teemaan sopimattomimpana. Nyt siis ensimmäisen lehden teemana olisi pelit, pelaaminen ja kaikki edellisten residuaaliset suoritteet. Toinen lehti ilmestynee vaalien jälkeen, joten olen ajatellut, että sen sopisi käsitellä politiikkaa, yhteiskuntaa, humanismia, opintotukea, ym. Kolmas eli vappunumero tulisi myös olemaan aikansa tuote eli siinä käsiteltäviä aiheita olisivat järki ja tunne. Syksyn teemoja ei juuri ole katseltu valmiiksi, mutta ilmaan on heitetty ideoina elokuvat ja sankarit sekä opiskelu ja tiede. Joulunumerossa kaikki on vielä toistaiseksi auki. Se opiskeluteema sopisi ainakin fuksinumeroon. Tomaatin sivumäärä, painoksen suuruus ja mustavalkoisuus tulevat säilymään. Tämän vuoden Tomaatista tulee siis yksinkertaisesti maailman paras kiltalehti. Emme tyydy vähempään. 11. Kulttuuritoiminta (hienosäätäjät Juha Koppinen ja Taru Laamanen) Yleistä Hienosäätäjän tehtävänä on sivistää kiltalaisia kulttuurin saralla ja

9 lisäksi edustaa kiltaa TKY:n Kulttuuritoimikunnassa Henkilökohtaiset tavoitteet Tavoitteenamme on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia. Perinteisten speksin ja leffayön lisäksi aiomme järjestää myös uudenlaisia, itsemme näköisiä, tapahtumia. Pyrimme nostamaan kulttuuritapahtumien vetävyyttä omaperäisillä tapahtumilla, joihin ihmiset eivät välttämättä lähtisi itsekseen. 12. Liikuntatoiminta (Spiidi Lauri Töllikkö ja LSD Niilo Lusila) Tavoitteenamme keväällä 2007 on jatkaa ASIF:n perinteitä PUS:n teekkarisarjoissa. Osallistumme niin futsaliin, sählyyn, lentopalloon kuin koripalloonkin. Kevään osalta sählypelit ovat tosin loppuneet. Järjestämme myös killan sulkapalloturnauksen Otahallissa 25. helmikuuta. Lisäksi tarkoituksena olisi käydä kokeilemassa porukalla muitakin lajeja mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan, ainakin seinäkiipeilyä on jo mietitty. Muista liikuntatapahtumista mainittakoon Esport Night ja TKY:n liikuntatoimikunnan lumivarauksella suunnittelema laskettelumatka Himokselle helmikuun lopussa. Keväällä luvassa myös perinteinen pesäpallo-ottelu teologien seurassa. Liikuntatapahtumista tiedottamista voi aina kehittää. Suunnitelmissa niin liikuntapostituslistojen kehittämistä kuin ASIF:n sivujen uusiminen yhteistyössä AD:n kanssa. 13. Wanhojen toiminta (seniilisihteeri Riku Lehto) Perinteitä kunnioittaen keväällä järjestetään wanhojensauna ja syksyllä sitsit. Tapahtumista uudistamista kaipaa ainakin wanhojen sauna, joka järjestettänee tänä vuonna jossain Otaniemen ulkopuolella. Sitsit hoitunevat normaalin kaavan mukaan, sillä niihin on yleisesti oltu varsin tyytyväisiä ja osanotto on ollut hyvä. Alumnitoiminta pitäisi viimein käynnistää, kun sääntömuutoksen yhteydessä tuli viimein mahdolliseksi olla vanha jäsen. Voitaisiin ainakin selvittää PoliAlumnin toimintaa. Sitten katsotaan mitä kilta voisi tehdä. 14. Historiikkiprojekti (historiikinkukko Peike Korvenmaa) Yleistä Killan 10-vuotishistoriikki valmistuu Stimulaatioon Tarkoituksena on kunnioittaa AS-killan henkeä niin valmistelussa kuin ulkoasussakin. Vuonna 2007 keskitytään vielä sisällön kokoamiseen ja tuottamiseen, viimeistely ja painaminen tehdään ensi vuonna Toiminta

10 Historiikkiprojekti käynnistyy toden teolla helmikuussa Kiltalaisia informoidaan aiheesta ja halukkaat pääsevät mukaan keräilemään ja luomaan sisältöä sekä arkistoista että nykyhetkestä. Tositoimiin odotetaan noin tusinaa aktiivia. Materiaalia kootaan kevään ja kesän aikana ja syksyllä voidaan muodostaa arvio teoksen lopullisista mittasuhteista niin sivumäärän kuin painoksen koonkin osalta. Syksyllä alkaa myös graafisen ulkoasun ja taiton ideointi, materiaalin täydentämistä unohtamatta. Oleellinen osa projektia on rahoitus. Yhteistyöyrityksiltä saatetaan saada sponsorointia painamiseen, mutta tämä on ensisijaisesti hallituksen (2008) yrityssuhdevastaavan hartioilla. Toinen rahoituskanava on paikallisten teekkaritoimintaa tukevien yhdistysten (mm. TKY) stipendit, ja näitä haetaan aktiivisesti jo tänä vuonna. Lisäksi toivomuksena on päästä juttusille jatkuvuustoimikunnan kanssa jo kevään aikana, jotta heillä mahdollisesti olevat ideat saavat arvoisensa huomion. 15. Ulkomaanexcursioprojekti (ulkomaan excursiomestari Arttu Lamminpää) Tänä vuonna aloitetaan ja saatetaan hyvään vauhtiin AS:n kolmannen ulkomaanekskursion järjestelyt. Itse ekskursio tullee sijoittumaan vuodelle 2008 vielä tarkemmin määrittelemättömälle ajankohdalle. Kevään aikana nostetaan matka pöydälle osastoneuvostossa ja hankitaan osastolta tukea järjestelyihin. Matkasta kiinnostuneiden ja osaston henkilökunnan kesken järjestetään vastaava keskustelutilaisuus kuin ennen aikaisempien ulkomaanekskursioiden järjestelyitä.tässä tapaamisessa tai erillisessä tapaamisessa opiskelijoiden kanssa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä koskien ilmottautumista ja sitouttamista. Järjestelyitä käynnistettäessä ollaan yhteydessä aikaisempien ekskursioiden puuhahenkilöihin ja muiden järjestöjen vastaaviin toimijoihin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kohdemaan ja Suomen välisten ystävyys- ja kauppaseurojen kanssa. Rahoituksen hankkiminen on yksi suurimmista ellei suurin haaste ekskursioporukalle. Matkan järjestelyihin ei ole tarkoitus käyttää killan jokavuotiseen toimintaan tarkoitettuja taloudellisia resursseja. Yrityksiltä tukea haettaessa tulee ottaa huomioon heidän tukensa killan muulle toiminnalle ja välttää näiden tukien ohjaamista matkan järjestelyihin. Tutkitaan mahdollisuutta tehdä julkaisu matkasta ja myydä siihen kannatusmainoksia. Tukea haetaan myös eri rahastoilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä. Tukia haettaessa tulee myös ottaa huomioon killassa käynnissä olevat kymmenvuotisprojektit. Varoja kerätään myös tekemällä talkoita. Matkalaisia pitää motivoida hankkimaan talkookeikkoja ja erityisesti osalistumaan talkoisiin. Jos kohdemaa ei ole Euroopassa on talkoiden tekeminen tärkeää matkalaisten pussista tulevan osuuden rajoittamiseksi. Matkalla tulisi pyrkiä myös tutustumaan kohdemaan kulttuuriin. Merkittävät historialliset-, kulttuurilliset- ja luonnonkohteet kuuluvat yhtä lailla yritysten kanssa matkaohjelmaan paikallista keittiötä ja iltaelämää unohtamatta. Tutkitaan mahdollisuutta osallistua kieli- tai kulttuurikurssille tai järjestää sellainen itse. Kohdemaan olosuhteisiin tutustuminen jo aikaisessa vaiheessa auttaa matkan ajankohdan ja kohteiden päättämistä.

11 Ekskursion ohjelma ja taloudelliset raamit hahmottuvat vasta suunnittelutyön edetessä. Tärkeintä on muistaa, että matka järjestetään yhdessä eikä ole muutamien vastuuyksilöiden tai minkään harmaan eminenssin järjestemä. Porukan muodostuessa voidaan aloittaa suunnittelu, yhteydenotot eri sidosryhmiin ja varainkeruu. Tästä reissusta tulee tekijöidensä näköinen. 16. Jatkuvuustoimikunta (toimikunnan puheenjohtaja Meeri Nieminen) Vuonna 2007 jatkuvuustoimikunta jatkaa killan ja sen hallituksen tukemista neuvomalla ja toimimalla killan muistina. Lisäksi Jatkuvuustoimikunta pyrkii välttämään liiallista vakavoitumista ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. 17. ATK-toimikunta (ATK-vastaavat Tapio Auvinen ja Riku Lehto) Johdanto Tietotekniikan merkitys kaikkialla yhteiskunnassa on kasvanut räjähdysmäisesti Internetin keksimisen jälkeen. Kun yhä kriittisempiä toimintoja lasketaan tietokoneiden varaan, ongelmaksi muodostuu koneiden luotettavuuden takaaminen. Myös Automaatio- ja systeemitekniikan kilta luottaa tietyissä kriittisissä toiminnoissa kuten tiedotuksessa ja arkistoinnissa tietotekniikkaan, ja tästä syystä killalle on jouduttu perustamaan ATK-toimikunta (ATKTMK), jonka tehtävänä on tietotekniikan ylläpitäminen. Tässä dokumentissa kerrotaan, mitä ATKTMK aikoo tehdä vuonna 2007 taatakseen killan tietotekniikan virheettömän toiminnan Serverin ylläpito Killan kriittisin tietotekninen järjestelmä on varastokopissa sijaitseva serveri aski.hut.fi. Se sisältää mm. valokuvagallerian, osan sähköpostilistoista ja www-sivuista, sekä epämääräistä materiaalia. Serverin tiedot on tallennettu raid-levypakkaan, jossa kaikki tieto sijaitsee redundantisti useammalla fyysisellä kovalevyllä. Tällöin yksittäisen kovalevyn hajoaminen ei vielä tuhoa tietoa. ATKTMK tarkistaa levyjen kunnon vähintään kuukauden välein ja vaihtaa rikkoutuneet levyt. Samalla tarkistetaan muiden mekaanisten osien kuten tuulettimien kunto. Varalevyjä ollaan saamassa lahjoituksena Petteri Raejärven isän firmasta, joten niistä ei pitäisi aiheutua kuluja. Raid ei estä käyttäjää tuhoamasta tietoja vahingossa esimerkiksi virhepainalluksen seurauksena. Tämän vuoksi serverin tiedot on varmuuskopioitava säännöllisesti. Perinteisesti data on kopioitu jonkun ATK-toimihenkilön kotona sijaitsevalle kovalevylle, ja uusi ATKTMK tutkii parhaillaan mahdollisuutta tehdä samoin. Menetelmä edellyttää kiintolevyn hankkimista, mutta käytettynä sellaisen voi saada riittävän halvalla. Serverin rutiiniluontoiseen ylläpitoon kuuluu myös sähköpostilistojen ja www-sivujen muokkaaminen pyydettäessä. Pöytäkoneiden ylläpito Pöytäkoneilla ei sälytetä korvaamatonta informaatiota, joten niiden varmuuskopiointiin tai vikaantumisen ehkäisemiseen ei kannata käyttää vaivaa. ATKTMK huoltaa koneita niiden rikkoutuessa ja voi aika-ajoin päivittää vanhentuneita ohjelmistoja, sekä siivota koneille kertynyttä roskaa Sekalaista

12 ATKTMK:n jäsen osallistuu osaston tietotekniikkakokouksiin ja antaa osastolle palautetta tietotekniikan toimivuudesta opiskelijoiden näkökulmasta. Jos osastolla tehdään tietotekniikkahankintoja, ATKTMK yrittää hankkia poistuvat laitteet lahjoituksena killalle. ASkiBot on huonossa kunnossa, koska joku työntänyt sen hienostuneisiin mekanismeihin purukumia. ATKTMK aikoo perehtyä botin toimintaan ja korjata tai uusia sen, jos se osoittautuu mahdolliseksi äärellisessä ajassa. Ei pitäisi olla kovin hankalaa toteuttaa killalle web-pohjainen ilmoittautumissysteemi, jolla voisi ilmoittautua esimerkiksi excursioille. Jos hallitus pitää tällaista järjestelmää mielekkäänä, ATKTMK voi luultavasti toteuttaa sellaisen kohtuullisella vaivalla. Web-kamerat ovat huonossa kunnossa, eli niiden uusiminen olisi hyvä idea, joskin budetin kannalta ongelmallinen. Jos sopivaa laitteistoa tulee tarjolle edullisesti vaikkapa käytettynä, ATKTMK harkitsee hankintaa Yhteenveto ATKTMK:n toiminta koostuu seuraavista toiminnoista: 1) serverin kunnon tarkkaileminen ja huolto 2) serverin tietojen varmuuskopioiminen 3) maililistojen ja www-sivujen säätäminen 4) pöytäkoneiden huoltaminen tarvittaessa 5) osaston kokouksiin osallistuminen 6) askibotin korjaaminen 7) sähköisen ilmosysteemin kehittäminen tarvittaessa

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 1. Yleistä (Puheenjohtaja Mikael Blomberg)...3 2. Hallinto (Sihteeri Riikka Liedes)...4 3. Talous (Rahastonhoitaja Arttu Lamminpää)...5

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 1. Yleistä (puheenjohtaja Tommi Forsman) Killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on ollut varsin vakiintunutta viime vuosina.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS 2007 Markus Heimonen 17.2.2008 1 Yleistä (Puheenjohtaja Markus Heimonen) Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n yhdeksännen toimintavuoden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? ELECarnival sujui kaikin puolin hyvin Koulutusohjelmien yhdistymiseen saatiin lisäaikaa Palautekeskutelut

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Uusi hallitus on ottanut kopin killan pyörittämisestä ja kokoustanut paljon hyvällä osallistumisprosentilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut:

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut: Hallitustoiminta - Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? - - Jokainen joka haluaa omistaa tulevana vuotena paljon aikaa killalle! Plussaa on jos osaa jotain jo ennestään. Hallituksen

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? ELECarnival yhdessä Inkubion ja AS kanssa Wapun ajan tapahtumat Enemmän toimikuntien osioissa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TKO-äly ry. Talouskertomus

TKO-äly ry. Talouskertomus TKO-äly ry Talouskertomus 1.1.2016 31.12.2016 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2016 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintasuunnitelma 2012 Yleistä (puheenjohtaja Juho Sundin) Vuonna 2012 pidetään huolta, että jokainen, joka haluaa tehdä juttuja killan piirissä, pääsee niitä tekemään.

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere Jäsentiedote 2/2017 Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2017 Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere Lähde: http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennuttaminen/kaynnissaolevatrakennushankkeet/tesomanjaahalli.html

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? AlumniWeekend onnistui (pääjärjestäjänä Sklubi) Valtuuston vaalikokous on käyty ja ensi

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2013, 2.1.2013 klo 17.00 Olkkarilla Paikalla: Jaakko Hynynen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian Mohn, Pietari

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot