Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut tasolle, jota voi pitää kestävänä. AS on ottanut paikkansa Otaniemen keskisuurten kiltojen joukossa. Vaikka taloudelliset toimintaedellytykset ovat vuosi vuodelta parantuneet, on toimijoiden resursseissa rajansa eikä siten toiminnan laajentaminen yhä entisestään ole mielekäs tavoite. Vuonna 2007 jatketaan kuitenkin toiminnan tarmokasta kehittämistä, minkä lisäksi tartutaan moneen tuoreeseen hankkeeseen. Vuoden uusissa avauksissa näkyy 10-vuotisjuhlallisuuksien lähestyminen vuonna Kunnianhimoisimmat juhlavuoden projektit on käytännössä toteutettava suurelta osin jo tämän vuoden puolella. Erityistä huomiota ansaitsevat 10-vuotishistoriikki sekä killan seuraava pitkä ulkomaanexcursio, joiden on molempien tarkoitus realisoitua syksyllä Lisäksi vuoden 2007 aikana perustetaan 10-vuotisjuhlatoimikunta suunnittelemaan killan 10- vuotisjuhlallisuuksia. Historiikkiprojektin merkitys on suuri killan tapahtumarikkaiden alkuvuosien taltioimisessa jälkipolville. Moni legenda, tarina ja perinne vaipuisi aikanaan historian hämärään, ellei näitä saataisi nyt yksiin kansiin vanhojen aktiivien ollessa vielä helposti tavoitettavissa. Historiikki on iso yhteinen puristus, jonka kokoamiseen ovat kaikki kiltalaiset phuksista vaariin tervetulleita osallistumaan. Historiikille pyritään mahdollisuuksien mukaan hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Ulkomaanexcursio tulee olemaan edeltäjiensä tapaan varsin itsenäinen projekti, jonka toteuttaminen on ensisijaisesti excursiovastaavan ja muiden lähtijöiden omalla vastuulla. Excursiolla on kuitenkin merkitystä koko killalle. Sen lisäksi, että excursio antaa epäilemättä jälleen aiheen monelle uudelle AS-legendalle ja mahtavalle kiltamuistolle, se myös tuo killalle positiivista huomiota korkeakoululla, osastolla ja yhteistyöyrityksissä. Killan on ollut myös pakko havahtua siihen tosiasiaan, että AS:ltä valmistuneiden ihmisten joukko kasvaa nopeasti. Jos ja kun näistä entisistä kiltalaisista halutaan pitää kiinni ja tarjota heille mahdollisuus pitää yhteyttä vanhoihin opiskelukavereihin, kilta tarvitsee toimivaa alumnitoimintaa. Tällaisen toiminnan rakentaminen hajanaiselle ja yhä verrattain pienelle alumnijoukolle on suuri haaste, eikä tavoitteisiin ole aiempina vuosina päästy. Killan vanhat jäsenet määrittelevä sääntömuutos tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden luoda systemaattinen järjestelmä alumnien tavoittamiseksi. Myös AS-osasto on ilmaissut halukkuutensa auttaa alumnitoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Killan ensimmäinen alumnitapahtuma pyritään saamaan aikaan syksyllä. Kunnianhimoiset projektit eivät kuitenkaan merkitse sitä, että killan hyväksi havaitusta "normaalista" toiminnasta oltaisiin valmiita tinkimään. Phuksitoiminta on aina ollut ja tulee vastaisuudessakin olemaan killalle ratkaisevan tärkeää. Luonnollisesti uusille opiskelijoille itselleen on tärkeää päästä alusta lähtien mukaan opiskelijayhteisöön toimintaan, mutta aktiiviset uudet toimijat ovat myös killalle välttämättömiä jatkuvuuden turvaamiseksi. Phuksitoimintaan ja ISOhenkilöihin panostetaan vastaisuudessakin niin paljon kuin tarvitaan. Tapahtumat ovat edelleen killan selvästi merkittävin toimintamuoto, ja suurin vastuu niiden toteuttamisesta on edelleen huvitoimikunnalla. Muutaman vuoden kokeilun jälkeen yhden huvimestarin mallista päätettiin palata takaisin killoilla tavallisempaan isäntä+emäntä -malliin. Tämän toivotaan helpottavan huvimestarin hyvin suureksi kasvanutta työtaakkaa. Huvitoimikunnan toimintaa ollaan valmiita kehittämään edelleen

3 tämän vuoden kokemusten perusteella. Viimeiset pari vuotta ovat olleet killalle taloudellisesti erittäin suotuisia. Yrityssuhteiden määrätietoista kehittämistä jatketaan, mutta samalla on ymmärrettävä kasvun rajojen tulevan jossain vaiheessa vastaan. Joka tapauksessa killan toiminnan rahoitus tulee perustumaan myös vuonna 2007 lähes täysin sponsorisopimuksiin. On ensiarvoisen tärkeää vaalia pitkäaikaisia suhteita tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Excursiotoiminnalle pyritään antamaan erityistä huomiota ja lisäksi tutkitaan mahdollisuutta löytää tukijoita killan historiikkiprojektiin. Viestintätekniikka on näkynyt pitkään varsin heikosti killan toiminnassa, erityisesti yrityssuhteissa. Graafisen tekniikan kerhon GRAKin kanssa tullaan yhteistyötä syventämään muun muassa pyrkimällä avaamaan GRAKin järjestämät excursiot kaikille kiltalaisille. Opintoasioissa haasteita tulee tuomaan erityisesti uusi kandidaatintutkinto, ja siihen liittyvä opetuksen P-moduulien yhdistäminen. Uudistus ollaan toteuttamassa hyvin nopealla aikataululla ja esimerkiksi monet resurssikysymykset ovat vielä epäselviä. Killan on pyrittävä kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, ettei osaston opetuksen taso kärsi muutoksissa. Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta on pidettävä kirkkaana mielessä, että killan toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen työpanokseen. Toimijoilta odotetaan paljon, ja sitä suuremmalla syyllä on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että yhdessä tekeminen säilyy mielekkäänä, hauskana ja palkitsevana. 2. Hallinto (sihteeri Kristina Hellman) Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia hallituksen kokouksista pöytäkirjat. Pyrin kirjoittamaan pöytäkirjat puhtaaksi ja laittamaan ne killan kotisivuille viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta. Lisäksi teen ja postitan nakkilistan eli kokouksessa jaetut tehtävät tiedoksi hallitukselle ja toimihenkilöille vuorokauden kuluessa kokouksesta. Samalla postitan myös tiivistelmän kokouksesta newsseihin ja as-postituslistalle. Sihteerinä ylläpidän myös killan sähköpostilistoja ja jäsenrekisteriä. Lupaan pitää ne ajan tasalla. Vuoden lopuksi tarkastan, ketkä ovat toistuvasti laiminlyöneet jäsenmaksunsa. Heidät erotetaan killasta ja poistan heidät jäsenrekisteristä ja sähköpostilistoilta, mikäli jäsenmaksun maksamisen suhteen ei tule muutosta. Lisäksi ylläpidän killan arkistoa, jonne säilön pöytäkirjojen lisäksi kaikkea muuta säilyttämisen arvoista. 3. Talous (rahastonhoitaja Oskari Heikkinen) Rahastonhoitajan tehtävänä on toimia hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja valvoa killan varojen käyttöä sekä vakavaraisuutta. Tämän tehtävän täyttäminen edellyttää huolellista suunnittelua realistisen talousarvion laatimisen muodossa. Laaditun talousarvion toteutumista on myös kyettävä seuraamaan. Niinpä tarkoituksena on seurata hallituksen ja toimihenkilöiden rahankäyttöä tarkoin ja pyrkiä pitämään kirjanpito lähes reaaliaikaisena. Ajanmukainen kirjanpito mahdollistaa myös talousarvion joustavan päivittämisen tarpeen vaatiessa ja käytettävissä olevien varojen tehokkaan kohdentamisen, sekä helpottaa tilinpäätöksen laadintaa.

4 Vuoden 2006 aikana on varauduttu mahdollisiin tuleviin taloudellisesti vaikeisiin aikoihin sekä merkittäviin hankkeisiin aloittamalla järjestelmällinen, maltillinen omaisuuden kartuttaminen. Lyhyellä tähtäimellä varoja on tarkoitus kerätä killan 10-vuotisjuhlallisuuksia varten. Samalla on kuitenkin tarkoitus luoda järjestelmä, joka mahdollistaa killan varallisuuden vakaan ja turvallisen kartuttamisen pitkään tämän jälkeenkin. Ideana ei ole säästäminen säästämisen vuoksi, vaan pitkällä tähtäimellä sellaisen pääoman kerääminen, että kilta pystyy turvaamaan jäsenilleen tarjoamansa palvelut myös taloudellisesti heikkoina vuosina. Käytännössä edellinen tarkoittaa ylimääräisten varojen sijoittamista rahastoon. Säästäminen ei ole itsetarkoitus, eikä vuoden 2007 aikana tule merkitsemään killan toimintaan käytetyn rahamäärän pienentämistä, vaan pyrkimystä menojen pitämiseen nykyisellä tasolla ja mahdollisen ylijäämän siirtämistä aiemmin pankkitiliä paremmin tuottaneeseen kohteeseen. * Varsinainen sijoitusstrategia on tehty, pantu toimeen ja havaintojeni perusteella pidän sitä järkevänä. Vuoden lopulla on tarkoitus analysoida tilanne uudestaan ja kirjoittaa aiheesta seuraavalle rahastonhoitajalle kattavampi kuvaus testamenttiin. * Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta 4. Phuksitoiminta (suurphuksi Mikko Tuohimaa) 4.1. Yleistä Phuksikasvatuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia tehokkaaseen ja mielekkääseen opiskeluun sekä ohjata kasvamista opiskelijayhteisön jäseneksi. Kummankin tavoitteen edellytyksenä on niin opiskeluaikaisten kuin työelämässäkin tarvittavien sosiaalisten suhteiden kehittäminen. SuurPhuksi johtaa killan phuksitoimintaa ja edustaa kiltaa TKY:n fuksitoimikunnassa Toiminta SuurPhuksin kevääseen kuuluu SuurPhuksi seniorin auttaminen senhetkisten phuksien saattamisessa ensimmäisen vuotensa loppuun. Samalla SuurPhuksi valmistelee tulevaa syksyä kokoamalla ja taittamalla phuksioppaan ja suunnittelemalla syksyn tapahtumia. Alkukeväästä SuurPhuksi auttaa ISOpomoa rekryämään ja valitsemaan ISOhenkilöitä tulevalle lukuvuodelle. Kesällä, kun tiedot sisään hyväksytyistä ovat tulleet, SuurPhuksi jakaa phuksit ryhmiin. Heille lähetetään phuksiopas ja ISOt lähettävät vielä erikseen omille ryhmäläisilleen ISOkirjeen. Molemmat sisältävät kutsun varaslähtöön. Kesän aikana painetaan myös jo keväällä ideoitu phuksipistekortti. Syksyllä SuurPhuksi varmistaa, että phuksit saavat opintonsa hyvin alkuun ja että he pääsevät tutustumaan monipuolisesti sekä killan toimintaan että muuhun teekkarikulttuuriin. SuurPhuksi on phuksiensa tukena ja auttaa heitä ratkomaan mahdollisia ongelmiaan. Tässä myös ISOilla on suuri rooli, ja ISOPomon ohella myös SuurPhuksi ohjaa heidän toimintaansa ja pitää heidän kiinnostuksensa yllä Henkilökohtaiset tavoitteet

5 Pyrin esittelemään kiltaa ja Otaniemeä yleensä phukseille mahdollisimman monipuolisesti ja välittämään heille killan hyvää henkeä, jotta erilaiset phuksit löytäisivät omat mielenkiinnonkohteensa. Pidän myös tärkeänä ISOhenkilöiden jatkuvaa motivoimista. Tavoitteenani on pitää tiedonkulku hyvänä koko vuoden. Pyrin välittämään informaatiota ftmk:n, hallituksen, ISOPomon, ISOjen ja phuksien välillä mahdollisimman tehokkaasti ja pienillä latensseilla. Erityisesti Huvin kanssa aion keskustella paljon ja pitää hyvät suhteet yllä. Toivon, että tämän infotulvan seurauksena yleinen kiinnostus phukseja kohtaan pysyy yllä ja jopa kasvaa killan sisällä, ja sen myötä saadaan ehkä myös uusia ajatuksia ja ideoita phuksitoimintaan liittyen ISOtoiminta (ISOpomo Antti Ilmavirta) Yleistä ISOtoiminnan tarkoituksena on auttaa phukseja sopeutumaan opiskeluun ja opiskelijaelämään. ISOpomo johtaa killan ISOtoimintaa ja edustaa kiltaa TKY:n ISOtoimikunnassa Toiminta Keväällä ISOpomon tärkein tehtävä on rekrytoida uudet ISOhenkilöt syksyn phukseille ja kouluttaa heidät ISOkoulutuksissa. Lisäksi ISOpomo auttaa TosiISOapomoa pitämään vanhat ISOt innokkaina wappuun asti järjestämällä erilaisia tapahtumia. Kesällä pidettävän ISOtapaamisen jälkeen ISOt kirjoittavat phuksikirjeet. Syksyllä ISOpomo katsoo että ISOt hoitavat hommansa ja järjestää näille hupia rankan työn vastapainoksi. ISOpomo toimii lisäksi SuurPhuksin kakkosmiehenä auttaen tätä parhaansa mukaan phuksiasioissa yleisesti Henkilökohtaiset tavoitteet Yritän rekrytoida uusia ISOhenkilöitä erityisesti myös killan aktiivien ulkopuolelta. Lisäksi yritän tuoda ISOt vielä piirun verran lähemmäksi phuksejaan mahdollisella phuksiryhmätapahtumalla jo heti phuksiviikolla. 5. Opintoasiat (opintomestari Tuomas Ilola) 5.1. Yleistä Opintomestari edustaa opiskelijoita osaston opintotoimikunnassa ja toimii yhteyshenkilönä osaston ja killan välillä opintoasioissa. Opintomestari osallistuu myös TKY:n kiltatyöryhmän toimintaan. Lisäksi opintomestarin vastuulla on killan opiskeluun liittyvät palvelut, kuten kirjakirppis, tenttiarkisto ja varjo-opinto-opas Henkilökohtaiset tavoitteet Uusi tutkintorakenne aiheuttaa edelleen kysymyksiä ja monia asioita on vielä auki esimerkiksi kandintyön osalta. Näistä asioista pyrin opiskelijoita informoimaan sitä mukaan kun uusia asioita ilmenee. Pyrin myös kehittämään varjo-opinto-opasta sekä

6 kirjakirppiksen konseptia ja toteutusta. Eritoten kirjakirppiksen sisällön siivoaminen sekä varjiksen ja wikin yleensäkin laajempi käyttö ja yleiseen tietoisuteen saattaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Lisäksi tulen osallistumaan TKY:n opintoneuvoston toimintaan ja keksimään uusia ideoita killan opintoasioiden kehittämiseksi. Yhdistän killan tenttiarkiston Tietokillan kanssa. En unohda harjoitustyöpörssin ylläpitoa. 6. Huvitoiminta (isäntä Matias Roimola ja emäntä Aino Paloviita) 6.1. Yleistä Killan Isäntä ja Emäntä huolehtivat killan tapahtumien ruoka- ja juomatarjoilusta ja edustavat kiltaa TKY:n IE:ssä. Huolehdimme siitä, että kenenkään ei tarvitse saunomisen tai juhlimisen lomassa kärsiä janoa eikä nälkää, jolloin viihtyvyys paranee ja tunnelma kohoaa kattoon. Pyrimme järjestämään riittävästi monipuolisia tapahtumia, jotta jokainen voisi löytää niistä itselleen sopivan. Tavoitteenamme on sekä vaalia jo syntyneitä perinteitä että synnyttää uusia, emmehän halua kangistua kaavoihin! Tapahtumien tarkoituksena on tuottaa kiltalaisille iloa ja vaihtelua muuten niin kuluttavaan opiskelijaelämään. Tehtävänkuvamme on suhteellisen yksinkertainen, mutta työtä on sitäkin enemmän. Smurffit ovat kallein aarteemme ja voimavaramme, joille myös vapautta ja vastuuta haluamme antaa. Yritämme pitää varaston täytenä, sieltä käsin virvokkeet ja ravinto saavuttavat juhlijoiden ilmeisen pohjattomat vatsat. Pyrimme lisäksi kirjaamaan ylös toimiamme, jotta myös jälkipolvet saamistamme kokemuksista viisastuisivat. Kun olemme onnistuneet täydellisesti, ei kukaan ole huomannut mitään. Työ tekijäänsä kiittää. Tätä herkkää tasapainoa pyrimme ylläpitämään viimeiseen (12/2007) asti Henkilökohtaiset tavoitteet Pyrimme siihen, että jokainen killan tapahtumiin osallistunut poistuisi sieltä tyytyväisenä, kylläisenä ja uutta kokemusta rikkaampana. Uudistetun toimenkuvamme myötä tavoitteemme on myös tehdä Stimulaatiosta hämmentävän hauska ja yhteisönsä arvoinen kiltavuoden kohokohta. 7. Yrityssuhteet (yrityssuhdevastaava Miika Karanki) 7.1. Yleistä Yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on luoda ja pitää yllä killan suhteita yritysmaailmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa killan toiminnan rahoituksen järjestämistä sponsorisopimuksin, vaikuttamista yrityksiin automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoista mahdollisina tulevina työntekijöinä muodostuvaan mielikuvaan sekä tähän liittyen excursioiden yms. yhteistoiminnan järjestämistä, jossa opiskelijoille tarjoutuu tilaisuus tutustua oman alansa käytännön teknologiaan ja työpaikkoihin Toiminta ja tavoitteet Yrityssuhdetoimikunnan toiminnan tärkeimpänä yksittäisenä tavoitteena on tänäkin vuonna yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen killan tärkeimpien tukijoiden kanssa, unohtamatta kuitenkaan uusien kontaktien hankkimista.

7 Tapahtumia kuluvana vuonna tulevat olemaan mm. UraTiKAS-rekrytointi-ilta, phuksiexcursio sekä Rrrankka. Lisäksi harjoitustyöpörssin sisäänajoa yrityksiin päin tulee jatkaa. Harjoitustyöpörssin kehitystyötä pyritään jatkamaan. Erityisesti yritysexcursioita on toivottu enemmän, ja ne ovat hyviä kontaktienluontikeinoja. Excursioita pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään enemmän. GRAKin viestintäexcursiot tulevat näkymään kiltalaisille enemmän tänä vuonna kuin aikaisemmin. 8. Säätö (säätömestari Tommi Forsman) 8.1. Yleistä Säätömestari hoitaa tehtävät jotka eivät kuulu muiden hallituslaisten vastuualueille tai joihin heillä ei riitä aikaa tai resursseja. Sen lisäksi säätömestari ylläpitää ja kehittää yhteyksiä opiskelijajärjestöihin TKK:n ulkopuolelle ja hoitaa edustuksen järjestäminen sitä vaativiin tilaisuuksiin yhdessä muun hallituksen kanssa. Säätömestari tilaa tarvittaessa busseja, haalareita, lehtiä, präniköitä, haalarimerkkejä, taskumatteja ja mitä tahansa muuta tarvittavaa Toiminta Alkuvuodesta Säätömestari luo yhteyden ystävyysjärjestöihin ja aloittaa yhteisten tapahtumien suunnittelun ja järjestelyn. Alkuvuodesta tehdään myös varaston haalareiden inventointi. Rankan lähestyessä alkaa bussikuljetusten järjestäminen edullisesti ja täsmällisesti. Haalareiden tilauksen järjestely aloitetaan myös hyvissä ajoin keväällä. Syksyllä säätömestari pitää huolen että phuksit saavat haalarinsa ja bussit vievät kaikki perille. Ulkosuhteita ja edustustehtäviä hoidetaan pitkin vuotta Henkilökohtaiset tavoitteet Hyvät suhteet Teologian Tiedekuntayhdistykseen (TYT) ja Tampereen Automaatiotekniikan kiltaan (AUTEK) säilyvät ja tapahtumista tulee kivoja. Suhteet Viestinnän opiskelijoiden yhdistyksen (Media) kanssa pidän yllä ja toiminta pyrin kehittämään. Bussit kuljetukset hoituvat mutta ei liian kalliilla. Kaikki halukkaat saavat haalarit ja mielellään oikeaa kokoa. Taskumatteja tilailen myös jos kiinnostusta riittää. 9. Tiedotus (tiedottaja Johannes Saarinen) 9.1. Yleistä Tiedottajan tärkein tehtävä on tietää, mitä kiltaan enemmän tai vähemmän liittyviä asioita tapahtuu lähiaikoina ja välittää tämä tieto kiltalaisille, ensisijaisesti niille, joita asia kiinnostaa ja koskee. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat phuksien (ja ISOjen) asphuksit-lista sekä aktiivisesti killan tapahtumia seuraavien ja niihin osallistuvien vanhempien tieteenharjoittajien as-akt-lista. Ajankohtaisista asioista tiedottamiseen käytän edellä mainittujen listojen lisäksi uutisryhmää tky.alayhd.as sekä killan www-sivujen etusivulla näkyvää Ajankohtaista-osiota. Killan sivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, johon päivitän aina uusimmat tiedot tulevista tapahtumista.

8 Myös perinteisempi, ei-sähköinen viestintä on vielä voimissaan. ASkin ilmoitustaululla majailee tapahtumakalenteri ja muita virallisempia tiedotteita (mm. tieto seuraavasta hallituksen kokouksesta). ASkin ovesta ja seiniltä puolestaan löytyy jos jonkinlaisia mainoksia ja julisteita. Polyteekkari-lehden tapahtumapalstalta on myös mahdollista lukea kiltamme tapahtumista Henkilökohtaiset tavoitteet Tavoitteenani on tiedottaa tapahtumista riittävän ajoissa, eli viimestään viikon verran etukäteen. Lisäksi aion lähettää muistutuksen noin päivää ennen tapahtumaa. Www-sivujen tapahtumakalenteria pyrin päivittämään ahkerasti. Yritän pitää huolen, että kiltalaiset saavat aina ajantasaista tietoa killan toiminnasta, sekä tiedotteiden kautta että nettisivuilta. Pyrin kirjoittamaan tapahtumista riittävän vetävästi ja informatiivisesti. Isäntä, Emäntä, SuurPhuksi ja Yrityssuhdevastaava ovat tiedottajan pääasialliset tietolähteet, ja aion selvittää heiltä mahdollisimman tarkasti tulevien tapahtumien sisällön, ajan ja paikan. Tämän kaiken saatan kiltalaisten tietoon. 10. Kiltalehti Kultainen Tomaatti (Kultainen päätoimittaja Juho Lindholm) Lehden linja on ollut läsnäolovuosinani enemmänkin kiltahengen kohotus kuin laatujournalismi, joten ajattelin edellistä väheksymättä painottaa jälkimmäistä. Painopiste siis tullee olemaan enemmän tekstin laadussa kuin määrässä. Kaikki kelpaavat edelleenkin lehden kirjoittajiksi rotuun, uskontoon, sukupuoleen, kotipaikkaan ja matemaattiseen lahjakkuuteen katsomatta, mutta ainakin ensimmäiseen lehteen tuli niin paljon materiaalia, että jouduimme karsimaan Kallen tekstin teemaan sopimattomimpana. Nyt siis ensimmäisen lehden teemana olisi pelit, pelaaminen ja kaikki edellisten residuaaliset suoritteet. Toinen lehti ilmestynee vaalien jälkeen, joten olen ajatellut, että sen sopisi käsitellä politiikkaa, yhteiskuntaa, humanismia, opintotukea, ym. Kolmas eli vappunumero tulisi myös olemaan aikansa tuote eli siinä käsiteltäviä aiheita olisivat järki ja tunne. Syksyn teemoja ei juuri ole katseltu valmiiksi, mutta ilmaan on heitetty ideoina elokuvat ja sankarit sekä opiskelu ja tiede. Joulunumerossa kaikki on vielä toistaiseksi auki. Se opiskeluteema sopisi ainakin fuksinumeroon. Tomaatin sivumäärä, painoksen suuruus ja mustavalkoisuus tulevat säilymään. Tämän vuoden Tomaatista tulee siis yksinkertaisesti maailman paras kiltalehti. Emme tyydy vähempään. 11. Kulttuuritoiminta (hienosäätäjät Juha Koppinen ja Taru Laamanen) Yleistä Hienosäätäjän tehtävänä on sivistää kiltalaisia kulttuurin saralla ja

9 lisäksi edustaa kiltaa TKY:n Kulttuuritoimikunnassa Henkilökohtaiset tavoitteet Tavoitteenamme on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia. Perinteisten speksin ja leffayön lisäksi aiomme järjestää myös uudenlaisia, itsemme näköisiä, tapahtumia. Pyrimme nostamaan kulttuuritapahtumien vetävyyttä omaperäisillä tapahtumilla, joihin ihmiset eivät välttämättä lähtisi itsekseen. 12. Liikuntatoiminta (Spiidi Lauri Töllikkö ja LSD Niilo Lusila) Tavoitteenamme keväällä 2007 on jatkaa ASIF:n perinteitä PUS:n teekkarisarjoissa. Osallistumme niin futsaliin, sählyyn, lentopalloon kuin koripalloonkin. Kevään osalta sählypelit ovat tosin loppuneet. Järjestämme myös killan sulkapalloturnauksen Otahallissa 25. helmikuuta. Lisäksi tarkoituksena olisi käydä kokeilemassa porukalla muitakin lajeja mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan, ainakin seinäkiipeilyä on jo mietitty. Muista liikuntatapahtumista mainittakoon Esport Night ja TKY:n liikuntatoimikunnan lumivarauksella suunnittelema laskettelumatka Himokselle helmikuun lopussa. Keväällä luvassa myös perinteinen pesäpallo-ottelu teologien seurassa. Liikuntatapahtumista tiedottamista voi aina kehittää. Suunnitelmissa niin liikuntapostituslistojen kehittämistä kuin ASIF:n sivujen uusiminen yhteistyössä AD:n kanssa. 13. Wanhojen toiminta (seniilisihteeri Riku Lehto) Perinteitä kunnioittaen keväällä järjestetään wanhojensauna ja syksyllä sitsit. Tapahtumista uudistamista kaipaa ainakin wanhojen sauna, joka järjestettänee tänä vuonna jossain Otaniemen ulkopuolella. Sitsit hoitunevat normaalin kaavan mukaan, sillä niihin on yleisesti oltu varsin tyytyväisiä ja osanotto on ollut hyvä. Alumnitoiminta pitäisi viimein käynnistää, kun sääntömuutoksen yhteydessä tuli viimein mahdolliseksi olla vanha jäsen. Voitaisiin ainakin selvittää PoliAlumnin toimintaa. Sitten katsotaan mitä kilta voisi tehdä. 14. Historiikkiprojekti (historiikinkukko Peike Korvenmaa) Yleistä Killan 10-vuotishistoriikki valmistuu Stimulaatioon Tarkoituksena on kunnioittaa AS-killan henkeä niin valmistelussa kuin ulkoasussakin. Vuonna 2007 keskitytään vielä sisällön kokoamiseen ja tuottamiseen, viimeistely ja painaminen tehdään ensi vuonna Toiminta

10 Historiikkiprojekti käynnistyy toden teolla helmikuussa Kiltalaisia informoidaan aiheesta ja halukkaat pääsevät mukaan keräilemään ja luomaan sisältöä sekä arkistoista että nykyhetkestä. Tositoimiin odotetaan noin tusinaa aktiivia. Materiaalia kootaan kevään ja kesän aikana ja syksyllä voidaan muodostaa arvio teoksen lopullisista mittasuhteista niin sivumäärän kuin painoksen koonkin osalta. Syksyllä alkaa myös graafisen ulkoasun ja taiton ideointi, materiaalin täydentämistä unohtamatta. Oleellinen osa projektia on rahoitus. Yhteistyöyrityksiltä saatetaan saada sponsorointia painamiseen, mutta tämä on ensisijaisesti hallituksen (2008) yrityssuhdevastaavan hartioilla. Toinen rahoituskanava on paikallisten teekkaritoimintaa tukevien yhdistysten (mm. TKY) stipendit, ja näitä haetaan aktiivisesti jo tänä vuonna. Lisäksi toivomuksena on päästä juttusille jatkuvuustoimikunnan kanssa jo kevään aikana, jotta heillä mahdollisesti olevat ideat saavat arvoisensa huomion. 15. Ulkomaanexcursioprojekti (ulkomaan excursiomestari Arttu Lamminpää) Tänä vuonna aloitetaan ja saatetaan hyvään vauhtiin AS:n kolmannen ulkomaanekskursion järjestelyt. Itse ekskursio tullee sijoittumaan vuodelle 2008 vielä tarkemmin määrittelemättömälle ajankohdalle. Kevään aikana nostetaan matka pöydälle osastoneuvostossa ja hankitaan osastolta tukea järjestelyihin. Matkasta kiinnostuneiden ja osaston henkilökunnan kesken järjestetään vastaava keskustelutilaisuus kuin ennen aikaisempien ulkomaanekskursioiden järjestelyitä.tässä tapaamisessa tai erillisessä tapaamisessa opiskelijoiden kanssa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä koskien ilmottautumista ja sitouttamista. Järjestelyitä käynnistettäessä ollaan yhteydessä aikaisempien ekskursioiden puuhahenkilöihin ja muiden järjestöjen vastaaviin toimijoihin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kohdemaan ja Suomen välisten ystävyys- ja kauppaseurojen kanssa. Rahoituksen hankkiminen on yksi suurimmista ellei suurin haaste ekskursioporukalle. Matkan järjestelyihin ei ole tarkoitus käyttää killan jokavuotiseen toimintaan tarkoitettuja taloudellisia resursseja. Yrityksiltä tukea haettaessa tulee ottaa huomioon heidän tukensa killan muulle toiminnalle ja välttää näiden tukien ohjaamista matkan järjestelyihin. Tutkitaan mahdollisuutta tehdä julkaisu matkasta ja myydä siihen kannatusmainoksia. Tukea haetaan myös eri rahastoilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä. Tukia haettaessa tulee myös ottaa huomioon killassa käynnissä olevat kymmenvuotisprojektit. Varoja kerätään myös tekemällä talkoita. Matkalaisia pitää motivoida hankkimaan talkookeikkoja ja erityisesti osalistumaan talkoisiin. Jos kohdemaa ei ole Euroopassa on talkoiden tekeminen tärkeää matkalaisten pussista tulevan osuuden rajoittamiseksi. Matkalla tulisi pyrkiä myös tutustumaan kohdemaan kulttuuriin. Merkittävät historialliset-, kulttuurilliset- ja luonnonkohteet kuuluvat yhtä lailla yritysten kanssa matkaohjelmaan paikallista keittiötä ja iltaelämää unohtamatta. Tutkitaan mahdollisuutta osallistua kieli- tai kulttuurikurssille tai järjestää sellainen itse. Kohdemaan olosuhteisiin tutustuminen jo aikaisessa vaiheessa auttaa matkan ajankohdan ja kohteiden päättämistä.

11 Ekskursion ohjelma ja taloudelliset raamit hahmottuvat vasta suunnittelutyön edetessä. Tärkeintä on muistaa, että matka järjestetään yhdessä eikä ole muutamien vastuuyksilöiden tai minkään harmaan eminenssin järjestemä. Porukan muodostuessa voidaan aloittaa suunnittelu, yhteydenotot eri sidosryhmiin ja varainkeruu. Tästä reissusta tulee tekijöidensä näköinen. 16. Jatkuvuustoimikunta (toimikunnan puheenjohtaja Meeri Nieminen) Vuonna 2007 jatkuvuustoimikunta jatkaa killan ja sen hallituksen tukemista neuvomalla ja toimimalla killan muistina. Lisäksi Jatkuvuustoimikunta pyrkii välttämään liiallista vakavoitumista ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. 17. ATK-toimikunta (ATK-vastaavat Tapio Auvinen ja Riku Lehto) Johdanto Tietotekniikan merkitys kaikkialla yhteiskunnassa on kasvanut räjähdysmäisesti Internetin keksimisen jälkeen. Kun yhä kriittisempiä toimintoja lasketaan tietokoneiden varaan, ongelmaksi muodostuu koneiden luotettavuuden takaaminen. Myös Automaatio- ja systeemitekniikan kilta luottaa tietyissä kriittisissä toiminnoissa kuten tiedotuksessa ja arkistoinnissa tietotekniikkaan, ja tästä syystä killalle on jouduttu perustamaan ATK-toimikunta (ATKTMK), jonka tehtävänä on tietotekniikan ylläpitäminen. Tässä dokumentissa kerrotaan, mitä ATKTMK aikoo tehdä vuonna 2007 taatakseen killan tietotekniikan virheettömän toiminnan Serverin ylläpito Killan kriittisin tietotekninen järjestelmä on varastokopissa sijaitseva serveri aski.hut.fi. Se sisältää mm. valokuvagallerian, osan sähköpostilistoista ja www-sivuista, sekä epämääräistä materiaalia. Serverin tiedot on tallennettu raid-levypakkaan, jossa kaikki tieto sijaitsee redundantisti useammalla fyysisellä kovalevyllä. Tällöin yksittäisen kovalevyn hajoaminen ei vielä tuhoa tietoa. ATKTMK tarkistaa levyjen kunnon vähintään kuukauden välein ja vaihtaa rikkoutuneet levyt. Samalla tarkistetaan muiden mekaanisten osien kuten tuulettimien kunto. Varalevyjä ollaan saamassa lahjoituksena Petteri Raejärven isän firmasta, joten niistä ei pitäisi aiheutua kuluja. Raid ei estä käyttäjää tuhoamasta tietoja vahingossa esimerkiksi virhepainalluksen seurauksena. Tämän vuoksi serverin tiedot on varmuuskopioitava säännöllisesti. Perinteisesti data on kopioitu jonkun ATK-toimihenkilön kotona sijaitsevalle kovalevylle, ja uusi ATKTMK tutkii parhaillaan mahdollisuutta tehdä samoin. Menetelmä edellyttää kiintolevyn hankkimista, mutta käytettynä sellaisen voi saada riittävän halvalla. Serverin rutiiniluontoiseen ylläpitoon kuuluu myös sähköpostilistojen ja www-sivujen muokkaaminen pyydettäessä. Pöytäkoneiden ylläpito Pöytäkoneilla ei sälytetä korvaamatonta informaatiota, joten niiden varmuuskopiointiin tai vikaantumisen ehkäisemiseen ei kannata käyttää vaivaa. ATKTMK huoltaa koneita niiden rikkoutuessa ja voi aika-ajoin päivittää vanhentuneita ohjelmistoja, sekä siivota koneille kertynyttä roskaa Sekalaista

12 ATKTMK:n jäsen osallistuu osaston tietotekniikkakokouksiin ja antaa osastolle palautetta tietotekniikan toimivuudesta opiskelijoiden näkökulmasta. Jos osastolla tehdään tietotekniikkahankintoja, ATKTMK yrittää hankkia poistuvat laitteet lahjoituksena killalle. ASkiBot on huonossa kunnossa, koska joku työntänyt sen hienostuneisiin mekanismeihin purukumia. ATKTMK aikoo perehtyä botin toimintaan ja korjata tai uusia sen, jos se osoittautuu mahdolliseksi äärellisessä ajassa. Ei pitäisi olla kovin hankalaa toteuttaa killalle web-pohjainen ilmoittautumissysteemi, jolla voisi ilmoittautua esimerkiksi excursioille. Jos hallitus pitää tällaista järjestelmää mielekkäänä, ATKTMK voi luultavasti toteuttaa sellaisen kohtuullisella vaivalla. Web-kamerat ovat huonossa kunnossa, eli niiden uusiminen olisi hyvä idea, joskin budetin kannalta ongelmallinen. Jos sopivaa laitteistoa tulee tarjolle edullisesti vaikkapa käytettynä, ATKTMK harkitsee hankintaa Yhteenveto ATKTMK:n toiminta koostuu seuraavista toiminnoista: 1) serverin kunnon tarkkaileminen ja huolto 2) serverin tietojen varmuuskopioiminen 3) maililistojen ja www-sivujen säätäminen 4) pöytäkoneiden huoltaminen tarvittaessa 5) osaston kokouksiin osallistuminen 6) askibotin korjaaminen 7) sähköisen ilmosysteemin kehittäminen tarvittaessa

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2016-2017. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

I luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

I luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet MAA- JA VESIRAKENTAJAT -KERHO RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka I luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet Yhdistyksen nimi on Maa- ja vesirakentajat -kerho ry. Yhdistys voi käyttää nimestään

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot