LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt"

Transkriptio

1 LIST OF PUBLICATIONS Suvi Stolt 1a. Articles in international refereed scientific journals In preparation: Stolt, S., Savini, S., Guarini, A., Caselli, M., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen, L., Alessandroni, R., & Faldella, G. & Sansavini, A. In prep. The role of target language in the acquisition of lexical categories in very preterm children a cross-linguistic comparison study of Italian and Finnish children. Stolt, S., Lind, A., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. In prep. Does very early language-communicative development predict language skills at five years of age in very-low-birth-weight children? Published articles: Stolt, S., Korja, R., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L. & Lehtonen, L Early relations between language development and the quality of mother-child interaction in verylow-birth-weight children. Early Human Development, 90(5): Stolt, S., Matomäki, J., Lind, A., Lapinleimu, H., Haataja, L. & Lehtonen, L The prevalence and predictive value of weak language skills in children with very low birth weight a longitudinal study. Acta Paeditrica, 103(6): Stolt, S., Mäkilä, A.-M., Matomäki, J., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI Study Group The development and predictive value of gestures in verylowbirth-weight children - a longitudinal study. International Journal of Speech-Language Pathology, 16(2): Raaska, H., Elovainio, M., Sinkkonen, J., Stolt, S., Jalonen, I, Matomäki, J., Mäkipää, S. & Lapinleimu, H Adopted children's language difficulties and their relation to symptoms of reactive attachment disorder: FinAdo study. Journal of Applied Developmental Psychology, 34: Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group The emergence of grammar in very-low-birth-weight Finnish children at two years of age. Journal of Child Language, 40(2): Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L. & Lapinleimu, H Development and predictive value of early vocalizations in very-low-birth-weight children a longitudinal study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(5): T The following article has been published in Spanish and in English: Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & the PIPARI Study Group El lenguaje utilizado por niños con muy bajo peso al nacer en la interacción temprana entre 1

2 madre e hijo, con atención especial a la aparición de la gramática. Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia, Vol. 31(3): Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & the PIPARI Study Group The language used in early mother-child interaction by prematurely born very-low-birth-weight children, with a focus on the emergence of grammar. Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia, 31(3): Korja, R., Alhqvist-Björkroth S., Savonlahti, E., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Relations between maternal attachment representations and the quality of mother-infant interaction in preterm and full-term infants. Infant Behaviour and Development, 33(3): Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Early lexical development of prematurely born very-low-birth-weight children, and its relations to language skills at 2;0. Journal of Communication Disorders, 42: Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Associations between lexicon and grammar at the end of the second year in Finnish children. Journal of Child Language, 36 (4): Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Early lexical development of Finnish children a longitudinal study. First Language, 28(3): Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkruth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Maternal depression is associated with mother-infant interaction in preterm infants. Acta Pediatrica, 2(97): Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Munck, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI Study Group Size and composition of lexicon in prematurely born very low birth weight and full-term Finnish children at two years of age. Journal of Child Language, 34: b. Articles in national refereed scientific journals Stolt, S Varhaisen kieliopillisten rakenteiden kehitys - näkökulmia syntaksin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33(2): Stolt, S Hyvin ennenaikaisena/pienipainoisena syntyneiden lasten varhaisen sanaston kehitys - katsausartikkeli. Puhe ja kieli, 33(1): Vainio, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L., Stolt, S. & PIPARI-tutkimusryhmä Kahden vuoden iässä mitatun sanaston koon ja koostumuksen yhteys nimeämistaitoihin viiden vuoden iässä. Puhe ja Kieli, 1: Stolt, S Kaksikielinen kuuro. Pohjoismaisten opetuskokeilujen tuloksia. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 16:1:

3 2a. Articles in international refereed conference publications Stolt, S., Korja, R., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen, L. & the PIPARI Study group Associations between early language and features of mother-child interaction in very-low-birth-weight children. In: Proceedings of 3 rd Conference on Early Language Acquisition, pp Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L The prevalence of language impairment at 2;0 and at 5,0, and the predictive value of early expressive language in very preterm children. In: Proceedings of BIT s 3 rd Annual World Congress of NeuroTalk2012, pp Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Language skills of the prematurely born very-low-birth-weight Finnish children at two years of age with the focus on the emergence of grammar. In: Proceedings of the 12th International Congress for the Study of Child Language, pp Jalonen, I., Stolt, S., Raaska, H., Elovainio, M., Sinkkonen, J., Mäkipää, S. & Lapinleimu, H Speech and language skills in internationally adopted children aged 5-15 years. In: Proceedings of the 3 rd International Conference on Adoption Research (ICAR3), pp. 97. Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & PIPARI Study Group The development and predictive value of early vocalizations in prematurely born very-lowbirthweight children. In: Proceedings of the 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. pp Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & PIPARI Study Group Language skills of the prematurely born very-low-birth-weight children at the end of the second year focus on spontaneous speech and on the emergence of grammar. In: Proceeding of the 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. pp Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., and Lehtonen, L Early lexical development and its relations to language skills at two in very-low-birth-weight prematurely born children. In: Proceedings of the XI International Congress for the Study of Child Language. Edinburgh, UK, , pp Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., and Lehtonen, L The development of the composition of the lexicon in Finnish children from 0;9 to 2;0. In: Proceeding of the XI Nordic Child Language Symposium. Oulu, Finland, Nov 2007, pp. 60. Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. and the PIPARI Study Group Early lexical development in very low birth weight Finnish children preliminary findings. In: Proceedings of the Child Language Seminar. Newcastle Gateshead, UK, Jul 2006, pp Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja. L., Lapinleimu, H. and the PIPARI Study Group The transition from first words to grammar in first-born Finnish children. In: Proceedings of the 3

4 LATSIS Colloquim of the University of Geneva: Early Language Development and Disorders. Geneve, Sveitsi, , pp. 64. Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. and the PIPARI Study Group Quantitative and qualitative aspects of early lexicon in very low birth weight preterm infants. In: Proceedings of the X International Congress for the Study of Child Language. Berliini, Saksa, , pp b. Articles in national edited books and refereed conference publications Stolt, S. & Takkinen, R Suomalaisen lapsen kielen tutkimuksen nykynäkymiä. Julkaisussa S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A.-K. Tolonen (Eds.), Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 46. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S., Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Lehtihalmes, M Alati ajankohtaista aivotutkimusta. Julkaisussa S. Stolt, A.-M. KorpijaakkoHuuhka, S. Tarvainen & M. Lehtihalmes (Eds.), Puhe, kieli ja aivot. Puheen ja kielen tutkimus ry:n julkaisuja 45. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Lehtihalmes, M., Stolt, S. & Laakso, M Puhe ja kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksesssa, Julkaisussa S. Stolt, M. Laakso & M. Lehtihalmes (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimus ry:n julkaisuja, 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän reliabiliteetti, validiteetti ja käyttömahdollisuudet. Julkaisussa S. Stolt, S. Kunnari, L.-M. Heikkola & M. Lehtihalmes (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S., Kunnari, S., Heikkola, L. & Lehtihalmes, M Näkymiä lasten ja nuorten kielellisten taitojen arviointiin ja mittaamiseen 2010-luvun Suomessa. Julkaisussa S. Stolt, S. Kunnari, L.-M. Heikkola & M. Lehtihalmes (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y. s Stolt, S Leksikaalinen kehitys. Julkaisussa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (Eds.), Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus Turku: Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen yksikön julkaisuja, s, Lehtihalmes, M., Stolt, S., Tarvainen, S. & Launonen, K Monikielisyyden ja monikulttuurisuuden haasteet. Julkaisussa S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (Eds.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 32.Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y. s Stolt, S. 2009a. Huonokuuloisen lapsen puheterapia. Julkaisussa M. Virpiranta-Salo & L. Komonen (Eds.) Avaintieto-kansio. Helsinki: Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry. Artikkeli

5 Stolt, S. 2009b. Kuuroutuneen lapsen puheterapia. Julkaisussa M. Virpiranta-Salo & L. Komonen (Eds.) Avaintieto-kansio. Helsinki: Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry. Artikkeli no Stolt, S Pienen lapsen varhaisen kielen tutkiminen. Julkaisussa K. Launonen, A-M. Korpijaakko-Huuhka & M. Lehtihalmes (Eds.) Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 40, Stolt, S Kielihäiriöiden kuntoutuksen vaikuttavuus -kommenttipuheenvuoro. Julkaisussa M. Lehtihalmes (Eds.), Kuntoutuksen vaikuttavuus. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 35, Stolt, S Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys. Julkaisussa K. Launonen, H. Heimo & T. Tykkyläinen (Eds.), Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet arviointi ja kuntoutus. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 34, Stolt, S Kuuron lapsen kaksikielisyyden tukeminen. Julkaiussa E. Lonka & A-M. Korpijaakko-Huuhka (Eds.) Kuulon ja kielen kuntoutus. Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Stolt, S The young bilingual deaf in Finland a pilot study. Julkaisussa A. Iivonen & A. Klippi (Eds.), Studies in logopedics and phonetics 5. Publications of the department of Phonetics. University of Helsinki. Series B: Phonetics, logopedics and speech communication 6: Dissertation thesis and monographs Stolt, S Language in acquisition. Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar - Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children. Dissertation thesis. Publications of the Dept. of Speech Sciences, University of Helsinki, 55. Helsinki: University of Helsinki. Elektronical version available at Stolt, S Bilingualism and deafness. An analysis of the semantic structures of comic strips told in Finnish Sign Language and written Finnish. Lisenciate thesis. University of Helsinki, Dept. of Phonetics. 4. Edited publications Stolt, S., Takkinen, R., Kääntä, L. & Tolonen, A.-K (Eds.), Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 46. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Korpijaakko-Huuhka, A.-M., Tarvainen, S. & Lehtihalmes, M (Eds.), Puhe, kieli ja aivot. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 45. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. 5

6 Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Kunnari, S., Heikkola, L., & Lehtihalmes, M (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Lehtihalmes, M., Tarvainen, S. & Launonen, K (Eds.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 42. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. 5. Professional articles Stolt,S Kuinka logopedian opiskelijoiden asiantuntijuus kehittyy pro gradu -tutkielmaa tehtäessä? Puheterapeutti, 1, Stolt, S Hyvin pienenä keskosena syntyneen lapsen kielellinen kehitys näkökulmia kliiniseen työhön. Neonataalihoitaja, 2(21), 38, Stolt, S., Kieltä omaksumassa löydöksiä täysiaikaisena ja pienipainoisena keskosena syntyneiden suomalaislasten varhaisesta kielestä. Puheterapeutti, 3, 7-9. Stolt, S Kustannusosakeyhtiö Otavan tilaama arvio kirjasta Kiester, Sally & Edwin (2009). The Secret Language of Babies. The Body Language of Little Bodies. Stolt, S Varhaisen kielenkehityksen piirteitä - pienipainoisena syntyneen keskosen kielellisten taitojen kehittymistä tutkitaan. Kevyt 2006 / 3, Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Meilahden yhdistys, Keskosvanhempien yhdistyksen jäsenlehti Kevyt, 2006, 3, Stolt, S Pienipainoisena syntyneiden keskosvauvojen varhaisten kielellisten taitojen kehitystä tutkitaan. Kummit, 1, Stolt, S Kuurot ja kaksikielisyys. Nappi, 6, Stolt, S Viittomakieli simultaanikommunikaatio. Mikä on vaikeasti huonokuuloisen ja kuuron lapsen kuntoutuksen tavoite? Puheterapeutti 3, International, national and local presentations 6a. International presentations Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group The predictive value of early expressive language in very-low-birth-weight children. Oral presentation. AEAL 2013, the 7 th International Conference on Language Acquisition, Bilbao, Spain. 6

7 Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkruth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J. & Lehtonen, L. The quality of mother-infant interaction in Finnish preterm infants and their mothers. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Munck, P., Maunu, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Parkkola, R., Rikalainen, H., Stolt, S. & Lehtonen, L. Developmental outcome at two years of age in Finnish VLBW infants born in 2000s in relation to brain imaging findings. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. The early language development in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group. Early language development in very-low-birth-weight children. Oral presentation. Uppsala-Turku- Baltic meeting, Tällberg, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI study Group. The early lexical development in very-low-birth-weight children and its predictive value to language skills at 2;0. Oral presentation. XIVth European Conference on Development Psychology, Vilnius, Liethuania, , Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Early lexical development and its predictive value tu language skills at two in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. NEURO seminar, Akademy of Finland, Helsinki, Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., & Lehtonen, L. Early lexical development and its relations to language skills at two in very-low-birth-weight prematurely born children. Oral presentation. The First Nordic Conference of Clinical Linguistics, Joensuu, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Language development in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. PIPARI-seminar arranged for the honour of doctor Maureen Hack. Turku, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Early lexical development and its predictive value to language skills at two in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. CREDE-symposium From genes and proteins to human. Turku, Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkroth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L & the PIPARI study group. Mother s postnatal depression is associated with the quality of mother-infant interaction in the group of preterm infants. Poster presentation. The 10 th world congress of World Association of Infant Mental Health, Pariisi Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group. Early language development in VLBW children. Oral presentation. PIPARI seminar arranged for the honour of doctor Francis Cowan. Turku,

8 Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Savonlahti, E., Ahlqvist, S., Stolt, S., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI study Group. Holding, crying and mother-infant interaction in premature infants. Poster presentation. Society of Research in Child Development Biennal Meeting, Atlanta, USA, Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Savonlahti, E., Haataja, L., Lapinleimu, H., Ahlqvist, S., Stolt, S., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI study group. Holding, crying, and mother-infant interaction in premature infants. Oral presentation. Seminar, hold by professor Roseanne Clark. Turku Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI study group. Developmental aspects of early lexicon in prematurely born VLBW children at two years of age. Oral presentation. Midnight sun school on experimental and clinical approaches in cardiorespiratory perinatology - seminar. Turku, Seili, Stolt, S. Early language development in very low birth weight preterm infants. Oral presentation. Uppsala-Turku-Baltic Perinatal Meeting. Uppsala, b. National presentations Stolt, S. Pienenä keskosena syntyneen lapsen varhainen kielellinen kehitys. Suullinen esitelmä. Kehittyvät aivot. Kansallinen lasten lastenneurologien kongressi. Helsinki, Stolt, S., Mäkilä, A.-M., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI study group Hyvin pienipainoisena syntyneen lapsen varhaisen kielellis-kommunikatiivinen kehitys. Suullinen esitelmä. Kansallinen psykologian kongressi. Jyväskylä, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys ja sen ennustearvo. Suullinen esitelmä. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n järjestämässä valtakunnallisessa Dysfasiaseminaarissa. Lahti, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys ja sen ennustearvo miten tunnistaa erityistä tukea tarvitseva lapsi? Suullinen esitelmä. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämässä valtakunnallisessa moniammatillisessa tiedepäivässä. Lahti, Stolt, S. Pienipainoisena keskosena syntyneen lapsen varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys. Kansallinen lastenlääkärien kongressi. Turku, Stolt, S. Varhaisen kieliopin yhteys sanaston kehitykseen. Suullinen esitelmä. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämässsä kansallisessa kongressissa. Joensuu, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Lapinleimu, H., Lehtonen, L., Haataja, L. & the PIPARI Study Group Pienipainoisten keskosten sanaston kehitys toisella ikävuodella alustavia tuloksia Suullinen esitelmä valtakunnallisilla XXXIII kielitieteen päivillä. Turku,

9 Stolt, S. Varhainen kielenkehitys normaalin kehityksen piirteitä. Suullinen esitelmä. Kansallinen toimintaterapeuttien kongressi. Turku, Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI-study group. Pienipainoisen keskosen sanaston koko ja koostumus. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari, Tampere, Stolt, S. Attention sharing in very low birth weight preterm infants and mothers attention focusing behaviour. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari. Helsinki, Stolt, S. Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari. Helsinki, Stolt, S. Hyvin ennenaikaisena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys - tutkimussuunnitelman esittelyä. Suullinen esitys. Kansallinen kielentutkijoiden kesäkoulu. Jyväskylä, Stolt, S. Kuurous ja kaksikielisyys viittomakielellä ja kirjoittaen suomeksi kerrottujen kertomusten rakenteista. Suullinen esitys. Kansallinen viittomakielen kongressi. Helsinki, Stolt, S. Kuurous ja kaksikielisyys viittomakielellä ja kirjoittaen suomeksi kerrottujen kertomusten rakenteista. Suullinen esitys. Valtakunnalliset audiologian päivät. Turku, Stolt, S. Kuurot ja kaksikielisyys. Suullinen esitys. Kansallinen viittomakielen kongressi, Helsinki, c. Local presentations Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielenkehitys löydöksiä PIPARI tutkimuksesta. Suullinen esitys Turun seudulla työskenteleville puheterapeuteille. Lieto, Stolt, S. Pikkukeskosena syntyneiden lasten kielellinen kehitys löydöksiä PIPARI tutkimuksesta. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan sairaanhoitajille ja lääkäreille. Turku, Stolt, S. Varhainen kielen kehitys miten tunnistaa lapsi, jolla on kielenkehitykseen liittyvä tuen tarve? Suullinen esitys Turun seudulla toimiville neuvolaterveydenhoitajille. Turku, Stolt, S. Varhainen kielen kehitys ja sen ennustearvo. Suullinen esitelmä Turun seudulla toimivalle päiväkotihenkilöstölle. Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan sairaanhoitajille ja lastenlääkäreille. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku,

10 Stolt, S. Varhainen kielen kehitys ja sen ennustearvo hyvin pienenä keskosena syntyneillä lapsilla. Suullinen esitelmä seminaarissa Prognosis, treatment and care of prematurely born children after hospital care in the neonatal period. Seminaari sairaanhoitajille ja lastenlääkäreille, jotka työskentelevät Turun seudun sairaaloissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys pitkittäisseurantatutkimuksen esittely. Suullinen esitelmä, Turun yliopiston psykologian tutkijaseminaarissa. Turku, elokuu Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielellinen kehitys. Suullinen esitys keskosena syntyneiden lasten vanhemmille, Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kieliopin omaksuminen. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa.turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Ahlqvist-Björkroth, S. Stolt, S., Savonlahti, E., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Onko lapsen varhainen itkuisuus yhteydessä äiti-lapsi vuorovaikutustilanteen piirteisiin keskosena syntyneillä lapsilla? Suullinen esitelmä PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhaisen sanaston ja kieliopin omaksuminen. Suullinen esitys Turun yliopiston logopedian opiskelijoille, Turku, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielen kehitys pitkittäisseurantatutkimus. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa Suomen Akatemian edustajalle. Turku, Korja, R., Haataja, L., Lapinleimu, H., Stolt, S., Piha, J., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Varhainen äiti-lapsi vuorovaikutus hyvin pienenä keskosena syntyneillä lapsilla. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa, Helsinki, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys alustavia löydöksiä. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa, Helsinki, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän seminaarissa. Turku

11 Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten toisella ikävuodella tapahtuva sanaston kehitys. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa. Helsinki, Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten sanaston koko ja koostumus. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku Stolt, S. Pikkukeskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys - seurantatutkimus. Tutkimusesittely Turun seudulla toimiville puheterapeutteille. Masku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen huomion jakaminen ja huomion suuntaaminen. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän tapaamisessa. Turku, Stolt, S. Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä - tutkimusesittely. Suullinen esitys Turun seudulla toimiville puheterapeuteille, Naantali, Stolt, S. Tyypillisen varhaisen kielen kehityksen piirteitä. Suullinen esitys CP terapiayhdistyksen kokouksessa. Turku, Stolt, S. Pikkukeskosen kielenkehityksen salat. Suullinen esitys PIPARI tutkimusta esittelevässä seminaarissa. Turku, Turku University Hospital, Stolt, S. Kirja-arviointi väitöskirjasta Silven, M Something from almost nothing. Early interaction and language acquisition in Finnish children: cascading effects from first words to reading?. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontumisessa. Turku Stolt, S. Lapsen varhainen huomionjaminen ja äitien huomiota suuntaava toiminta. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontutkimisessa. Turku Stolt, S. Kirja-arviointi kirjasta Menuyk, Liebergott, Schultz, M Early language development in full-term and premature infants. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontumisessa. Turku Stolt, S. Kielellis-kommunikatiivisten taitojen kehittyminen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Suullinen esitys keskosena syntyneiden lasten vanhemmille. Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys syntymästä kahden vuoden ikään. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten tehoosaston sairaanhoitajille. Turku,

HYVIN ENNENAIKAISENA / PIENIPAINOISENA SYNTYNEIDEN LASTEN VARHAISEN SANASTON KEHITYS KIRJALLISUUSKATSAUS

HYVIN ENNENAIKAISENA / PIENIPAINOISENA SYNTYNEIDEN LASTEN VARHAISEN SANASTON KEHITYS KIRJALLISUUSKATSAUS Puhe ja kieli, 33:1, 3 14 (2013) 3 HYVIN ENNENAIKAISENA / PIENIPAINOISENA SYNTYNEIDEN LASTEN VARHAISEN SANASTON KEHITYS KIRJALLISUUSKATSAUS Suvi Stolt, Suomen Akatemia ja Turun yliopisto Hyvin ennenaikaisena/pienipainoisena

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmien esittely. Kaisa Launonen Logopedian yliopistonlehtori

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmien esittely. Kaisa Launonen Logopedian yliopistonlehtori Logopedian kandi- ja maisteriohjelmien esittely Kaisa Launonen Logopedian yliopistonlehtori Logopedian opinnot 300 op Teoriaopinnot 92 op Metodiopinnot 30 op + gradu 40 op Perusopinnot 25 op (1. vuosi)

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ MARJA LAASONEN Neuropsykologian erikoispsykologi, audiofoniatrinen päiväkeskus, foniatrian yksikkö, Vastuullinen tutkija, dosentti, käyttäytymistieteiden laitos, HY 26.3.2014 1 PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä 05.11.2007 Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Kaksi näkökulmaa Tyvestä puuhun noustaan: hyvät käytänteet

Lisätiedot

Pirjo Korpilahti, PhD Professor in Logopedics (Speech and language pathology), emerita, University of Turku PUBLICATIONS 1990-2015

Pirjo Korpilahti, PhD Professor in Logopedics (Speech and language pathology), emerita, University of Turku PUBLICATIONS 1990-2015 Pirjo Korpilahti, PhD Professor in Logopedics (Speech and language pathology), emerita, University of Turku PUBLICATIONS 1990-2015 Academic Dissertation Korpilahti, P. (1996). Electrophysiological correlates

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto Keskosten äitien tulee aloittaa ja ylläpitää maidonerityksensä lypsämällä Äitien tulee

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen 1 CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Anneli Yliherva Lapsenkielen tutkimuskeskus, Logopedia Oulun yliopisto

Anneli Yliherva Lapsenkielen tutkimuskeskus, Logopedia Oulun yliopisto KIELELLISET TAIDOT NUORILLA Anneli Yliherva Lapsenkielen tutkimuskeskus, Logopedia Oulun yliopisto Child Language Research Center (CLRC) Lapsenkielen tutkimuskeskus (www.ouluclrc.fi) Kielen kehityksestä

Lisätiedot

Saavutettavaa suunnittelua,

Saavutettavaa suunnittelua, Saavutettavaa suunnittelua, Antti Raike CAS, Aalto-yliopisto http://people.aalto.fi/ esteetöntä viestintää September 29, 2015 September 29, 2015 2 September 29, 2015 3 ! http://youtu.be/zqeygyqon8g September

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari 2010 erityisopetusreformin selostus ja kytkentä yläkouluun ja toisen asteen koulutukseen erityisesti toisen asteen valinnan näkökulmasta: Ketkä, mihin, millaisin seurauksin? Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta. Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto

Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta. Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto Käsitteistä Kielten välinen vaikutus (crosslinguistic influence)

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]:

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]: ,.,, -.,. [Nuolijärvi & Tiittula 2000: 80],.,, ([ 12],. [ 2006]);,,,..,. [2002: 3] -,,,, -,. «, -,,,. [---],» [ ]..,,,,.,, (.,, [Kajanne 2001a, 2001b; Berg 2001, 2003]).,,.,,,....,,,.,,.., -.,,,. ,,.,,.

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

KAHDEN VUODEN IÄSSÄ MITATUN SANASTON KOON JA KOOSTUMUKSEN YHTEYS NIMEÄMISTAITOIHIN VIIDEN VUODEN IÄSSÄ

KAHDEN VUODEN IÄSSÄ MITATUN SANASTON KOON JA KOOSTUMUKSEN YHTEYS NIMEÄMISTAITOIHIN VIIDEN VUODEN IÄSSÄ Puhe ja kieli, 31:1, 25 42 (2011) 25 KAHDEN VUODEN IÄSSÄ MITATUN SANASTON KOON JA KOOSTUMUKSEN YHTEYS NIMEÄMISTAITOIHIN VIIDEN VUODEN IÄSSÄ Kati Vainio, Raision sosiaali- ja terveystoimi, Kuntouttavat

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi. Theraplayterapeutti Psykoterapeutti

Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi. Theraplayterapeutti Psykoterapeutti Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi Toimintaterapeutti (AMK) Theraplayterapeutti Psykoterapeutti Teinivanhemmuus voi olla valinta tai yllätys Merkitys kiintymyssuhteen

Lisätiedot

Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä

Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä lektiot Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä LEILA PAAVOLA Väitöksenalkajaisesitelmä Oulun yliopistossa 13. lokakuuta 2006 Lapsen kielen ja puheen kehitys on epäilemättä hyvin

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Koordinaattori Sanna Niukko, KEVEKO-tohtoriohjelma, TY & FinEd-verkosto (Tutkimus-

Lisätiedot

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Erja Lehikoinen Joensuu 6.2.2012 Taustalla yhteinen eurooppalainen haaste taustalla väestönmuutosalueiden eurooppalainen

Lisätiedot

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Reija Paananen, FT, tutkija Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys yksikkö, THL Oulu (Paananen & Gissler: Kansallinen syntymäkohortti 1987

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Elina Mainela-Arnold. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Elina Mainela-Arnold. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Elina Mainela-Arnold Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Elina Mainela-Arnold pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28.

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Kaksikielisyystyyppejä Paradis ym. 2011. Yleisimpiä termejä. Vieraskieliset Suomessa Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2001 ja 2011

Esityksen rakenne. Kaksikielisyystyyppejä Paradis ym. 2011. Yleisimpiä termejä. Vieraskieliset Suomessa Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2001 ja 2011 Monikielisen lapsen kielellinen vaikeus Vieraskieliset Suomessa Vieraskielisten osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2001 ja 2011 (Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta 2012, Suomen virallinen tilasto

Lisätiedot

SEMINAARITÖIDEN, ESSEIDEN YM. HARJOITUSTÖIDEN KIRJOITUSOHJEITA

SEMINAARITÖIDEN, ESSEIDEN YM. HARJOITUSTÖIDEN KIRJOITUSOHJEITA SEMINAARITÖIDEN, ESSEIDEN YM. HARJOITUSTÖIDEN KIRJOITUSOHJEITA (Tahto kiskoo puolet kuormasta; islantilainen sananlasku) PUHETIETEIDEN LAITOS Eila Lonka & Reijo Aulanko 2007 Puhetieteiden laitos PL 9 (Siltavuorenpenger

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer TRADAMIX Patentoitu kolmen tehoaineen yhdistelmä Tribulus terrestris (stimuloi testosteronituotantoa)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus kouluiässä

Kielellinen erityisvaikeus kouluiässä Kielellinen erityisvaikeus kouluiässä Koulutus KELAn yhteistyökumppaneille Pia Isoaho (puheterapeutti, FT) Isoaho (2012): Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sen kehitys ensimmäisinä kouluvuosina - Osa

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto

Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto Mitä on kasvun ajattelutapa ja miten se edistää lahjakkuuksien kehittymistä? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto 2 Ajattelutapaa (Mindsets) Carol Dweck, 2006. Mindset. 1. Muuttumaton ajattelutapa

Lisätiedot

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Hankintatoimen organisointi osaksi Jyväskylän elinvoiman edistämistä Marjo Laine hankintajohtaja Perinteinen hankintatoimi Tilaaminen Kilpailuttaminen

Lisätiedot

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29.

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29. Karoliina Koskenvuo Julkaisut 1998 Tieteelliset artikkelit, katsaukset ja raportit Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotrophic drugs in adulthood: a population

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Nina Nevala, LitT, dos., vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/ STM Osatyökykyiset työssä ohjelma (nina.nevala@ttl.fi) Raija Tiainen,

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu. Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu National classification for publications on page 3.

Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu. Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu National classification for publications on page 3. 1 / 5 Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu 2010 National classification for publications on page 3. Julkaisutyyppi A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 Kitinoja H., Kiili R., Arola I., Finne M., Haapamäki M-L., Heiska A., Ojanen A., Sarajärvi A., Yli-Hukkala M-L.,

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Seinäjoki 17.11.2010 17.11.2010 Sipilä 1 Tuloksia Ovatko interventiot turvallisia haitta? Ovatko ne käyttökelpoisia? Perheenjäsenten ja työntekijöiden kokemukset

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Taustaa rinnakkaistallentamiselle Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access) Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan

Lisätiedot

KAKSIVUOTIAIDEN SUOMALAISLASTEN KONSONANTTI-INVENTAARIT

KAKSIVUOTIAIDEN SUOMALAISLASTEN KONSONANTTI-INVENTAARIT Puhe ja kieli, 26:2,71 79 (2006) 71 KAKSIVUOTIAIDEN SUOMALAISLASTEN KONSONANTTI-INVENTAARIT Sari Kunnari, Oulun yliopisto, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Tuula Savinainen-Makkonen,

Lisätiedot

Mitä on VARHAINEN PUUTTUMINEN?

Mitä on VARHAINEN PUUTTUMINEN? Kielellisen erityisvaikeuden Käypä hoito suositus. Varhainen puuttuminen puheen ja kielen kehityksen häiriöihin Marja Asikainen TAYS Foniatria ayl Kela 26.3.2014: Puheen ja kielen kehityksen häiriöiden

Lisätiedot

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Markus Talvio FT, LO, tutkija, työnohjaaja Helsingin yliopisto www.markustalvio.com Hyvinvointiin vaikuttavat Deci, E. L. & Ryan,

Lisätiedot

Kaksi kieltä, kaksi modaliteettia

Kaksi kieltä, kaksi modaliteettia lektiot Kaksi kieltä, kaksi modaliteettia Kuurojen vanhempien kuulevien lasten erityislaatuinen kaksikielisyys Laura Kanto Väitöksenalkajaisesitelmä Oulun yliopistossa 27. toukokuuta 2016 Kaksikielisten

Lisätiedot

Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä

Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä Paula Lyytinen,Timo Ahonen, Kenneth Eklund,Heikki Lyytinen Jyväskylän yliopiston Lapsitutkimuskeskus Niilo Mäki Instituutti Mihin tarvitaan? kehityksen

Lisätiedot

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet Apurahojen haku JOUKO MIETTUNEN 12.5.2016 K L I I N I S E N E P I D E M I O L O G I A N P R O F E S S O R I, A K AT E M I AT U T K I J A E L I N I K Ä I S E N T E R V E Y D E N T U T K I M U S Y K S I

Lisätiedot

PIENEN LAPSEN SOSIAALISUUS

PIENEN LAPSEN SOSIAALISUUS PIENEN LAPSEN SOSIAALISUUS Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopiston psykologian professori Vanhempien Akatemian luentotilaisuus Oulussa 16.10.2013 Ajan kuva: Kun vanhempi haluaa antaa hyvän kuvan

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS 1. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. (Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.)

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Johdanto: Semanttinen Kalevala projekti

Johdanto: Semanttinen Kalevala projekti Johdanto: Semanttinen Kalevala projekti 2004-2009 Prof. Eero Hyvönen Helsinki University of Technology (TKK) and University of Helsinki Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot