LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt"

Transkriptio

1 LIST OF PUBLICATIONS Suvi Stolt 1a. Articles in international refereed scientific journals In preparation: Stolt, S., Savini, S., Guarini, A., Caselli, M., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen, L., Alessandroni, R., & Faldella, G. & Sansavini, A. In prep. The role of target language in the acquisition of lexical categories in very preterm children a cross-linguistic comparison study of Italian and Finnish children. Stolt, S., Lind, A., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. In prep. Does very early language-communicative development predict language skills at five years of age in very-low-birth-weight children? Published articles: Stolt, S., Korja, R., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L. & Lehtonen, L Early relations between language development and the quality of mother-child interaction in verylow-birth-weight children. Early Human Development, 90(5): Stolt, S., Matomäki, J., Lind, A., Lapinleimu, H., Haataja, L. & Lehtonen, L The prevalence and predictive value of weak language skills in children with very low birth weight a longitudinal study. Acta Paeditrica, 103(6): Stolt, S., Mäkilä, A.-M., Matomäki, J., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI Study Group The development and predictive value of gestures in verylowbirth-weight children - a longitudinal study. International Journal of Speech-Language Pathology, 16(2): Raaska, H., Elovainio, M., Sinkkonen, J., Stolt, S., Jalonen, I, Matomäki, J., Mäkipää, S. & Lapinleimu, H Adopted children's language difficulties and their relation to symptoms of reactive attachment disorder: FinAdo study. Journal of Applied Developmental Psychology, 34: Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group The emergence of grammar in very-low-birth-weight Finnish children at two years of age. Journal of Child Language, 40(2): Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L. & Lapinleimu, H Development and predictive value of early vocalizations in very-low-birth-weight children a longitudinal study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(5): T The following article has been published in Spanish and in English: Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & the PIPARI Study Group El lenguaje utilizado por niños con muy bajo peso al nacer en la interacción temprana entre 1

2 madre e hijo, con atención especial a la aparición de la gramática. Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia, Vol. 31(3): Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & the PIPARI Study Group The language used in early mother-child interaction by prematurely born very-low-birth-weight children, with a focus on the emergence of grammar. Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia, 31(3): Korja, R., Alhqvist-Björkroth S., Savonlahti, E., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Relations between maternal attachment representations and the quality of mother-infant interaction in preterm and full-term infants. Infant Behaviour and Development, 33(3): Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Early lexical development of prematurely born very-low-birth-weight children, and its relations to language skills at 2;0. Journal of Communication Disorders, 42: Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Associations between lexicon and grammar at the end of the second year in Finnish children. Journal of Child Language, 36 (4): Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L Early lexical development of Finnish children a longitudinal study. First Language, 28(3): Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkruth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Maternal depression is associated with mother-infant interaction in preterm infants. Acta Pediatrica, 2(97): Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Munck, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI Study Group Size and composition of lexicon in prematurely born very low birth weight and full-term Finnish children at two years of age. Journal of Child Language, 34: b. Articles in national refereed scientific journals Stolt, S Varhaisen kieliopillisten rakenteiden kehitys - näkökulmia syntaksin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33(2): Stolt, S Hyvin ennenaikaisena/pienipainoisena syntyneiden lasten varhaisen sanaston kehitys - katsausartikkeli. Puhe ja kieli, 33(1): Vainio, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L., Stolt, S. & PIPARI-tutkimusryhmä Kahden vuoden iässä mitatun sanaston koon ja koostumuksen yhteys nimeämistaitoihin viiden vuoden iässä. Puhe ja Kieli, 1: Stolt, S Kaksikielinen kuuro. Pohjoismaisten opetuskokeilujen tuloksia. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 16:1:

3 2a. Articles in international refereed conference publications Stolt, S., Korja, R., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen, L. & the PIPARI Study group Associations between early language and features of mother-child interaction in very-low-birth-weight children. In: Proceedings of 3 rd Conference on Early Language Acquisition, pp Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L The prevalence of language impairment at 2;0 and at 5,0, and the predictive value of early expressive language in very preterm children. In: Proceedings of BIT s 3 rd Annual World Congress of NeuroTalk2012, pp Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group Language skills of the prematurely born very-low-birth-weight Finnish children at two years of age with the focus on the emergence of grammar. In: Proceedings of the 12th International Congress for the Study of Child Language, pp Jalonen, I., Stolt, S., Raaska, H., Elovainio, M., Sinkkonen, J., Mäkipää, S. & Lapinleimu, H Speech and language skills in internationally adopted children aged 5-15 years. In: Proceedings of the 3 rd International Conference on Adoption Research (ICAR3), pp. 97. Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & PIPARI Study Group The development and predictive value of early vocalizations in prematurely born very-lowbirthweight children. In: Proceedings of the 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. pp Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H. & PIPARI Study Group Language skills of the prematurely born very-low-birth-weight children at the end of the second year focus on spontaneous speech and on the emergence of grammar. In: Proceeding of the 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. pp Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., and Lehtonen, L Early lexical development and its relations to language skills at two in very-low-birth-weight prematurely born children. In: Proceedings of the XI International Congress for the Study of Child Language. Edinburgh, UK, , pp Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., and Lehtonen, L The development of the composition of the lexicon in Finnish children from 0;9 to 2;0. In: Proceeding of the XI Nordic Child Language Symposium. Oulu, Finland, Nov 2007, pp. 60. Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. and the PIPARI Study Group Early lexical development in very low birth weight Finnish children preliminary findings. In: Proceedings of the Child Language Seminar. Newcastle Gateshead, UK, Jul 2006, pp Stolt, S., Lehtonen, L., Haataja. L., Lapinleimu, H. and the PIPARI Study Group The transition from first words to grammar in first-born Finnish children. In: Proceedings of the 3

4 LATSIS Colloquim of the University of Geneva: Early Language Development and Disorders. Geneve, Sveitsi, , pp. 64. Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. and the PIPARI Study Group Quantitative and qualitative aspects of early lexicon in very low birth weight preterm infants. In: Proceedings of the X International Congress for the Study of Child Language. Berliini, Saksa, , pp b. Articles in national edited books and refereed conference publications Stolt, S. & Takkinen, R Suomalaisen lapsen kielen tutkimuksen nykynäkymiä. Julkaisussa S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A.-K. Tolonen (Eds.), Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 46. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S., Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Lehtihalmes, M Alati ajankohtaista aivotutkimusta. Julkaisussa S. Stolt, A.-M. KorpijaakkoHuuhka, S. Tarvainen & M. Lehtihalmes (Eds.), Puhe, kieli ja aivot. Puheen ja kielen tutkimus ry:n julkaisuja 45. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Lehtihalmes, M., Stolt, S. & Laakso, M Puhe ja kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksesssa, Julkaisussa S. Stolt, M. Laakso & M. Lehtihalmes (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimus ry:n julkaisuja, 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän reliabiliteetti, validiteetti ja käyttömahdollisuudet. Julkaisussa S. Stolt, S. Kunnari, L.-M. Heikkola & M. Lehtihalmes (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry., s Stolt, S., Kunnari, S., Heikkola, L. & Lehtihalmes, M Näkymiä lasten ja nuorten kielellisten taitojen arviointiin ja mittaamiseen 2010-luvun Suomessa. Julkaisussa S. Stolt, S. Kunnari, L.-M. Heikkola & M. Lehtihalmes (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y. s Stolt, S Leksikaalinen kehitys. Julkaisussa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (Eds.), Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus Turku: Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen yksikön julkaisuja, s, Lehtihalmes, M., Stolt, S., Tarvainen, S. & Launonen, K Monikielisyyden ja monikulttuurisuuden haasteet. Julkaisussa S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (Eds.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 32.Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y. s Stolt, S. 2009a. Huonokuuloisen lapsen puheterapia. Julkaisussa M. Virpiranta-Salo & L. Komonen (Eds.) Avaintieto-kansio. Helsinki: Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry. Artikkeli

5 Stolt, S. 2009b. Kuuroutuneen lapsen puheterapia. Julkaisussa M. Virpiranta-Salo & L. Komonen (Eds.) Avaintieto-kansio. Helsinki: Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry. Artikkeli no Stolt, S Pienen lapsen varhaisen kielen tutkiminen. Julkaisussa K. Launonen, A-M. Korpijaakko-Huuhka & M. Lehtihalmes (Eds.) Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 40, Stolt, S Kielihäiriöiden kuntoutuksen vaikuttavuus -kommenttipuheenvuoro. Julkaisussa M. Lehtihalmes (Eds.), Kuntoutuksen vaikuttavuus. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 35, Stolt, S Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys. Julkaisussa K. Launonen, H. Heimo & T. Tykkyläinen (Eds.), Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet arviointi ja kuntoutus. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 34, Stolt, S Kuuron lapsen kaksikielisyyden tukeminen. Julkaiussa E. Lonka & A-M. Korpijaakko-Huuhka (Eds.) Kuulon ja kielen kuntoutus. Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Stolt, S The young bilingual deaf in Finland a pilot study. Julkaisussa A. Iivonen & A. Klippi (Eds.), Studies in logopedics and phonetics 5. Publications of the department of Phonetics. University of Helsinki. Series B: Phonetics, logopedics and speech communication 6: Dissertation thesis and monographs Stolt, S Language in acquisition. Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar - Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children. Dissertation thesis. Publications of the Dept. of Speech Sciences, University of Helsinki, 55. Helsinki: University of Helsinki. Elektronical version available at Stolt, S Bilingualism and deafness. An analysis of the semantic structures of comic strips told in Finnish Sign Language and written Finnish. Lisenciate thesis. University of Helsinki, Dept. of Phonetics. 4. Edited publications Stolt, S., Takkinen, R., Kääntä, L. & Tolonen, A.-K (Eds.), Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 46. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Korpijaakko-Huuhka, A.-M., Tarvainen, S. & Lehtihalmes, M (Eds.), Puhe, kieli ja aivot. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 45. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. 5

6 Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Kunnari, S., Heikkola, L., & Lehtihalmes, M (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Stolt, S., Lehtihalmes, M., Tarvainen, S. & Launonen, K (Eds.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 42. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. 5. Professional articles Stolt,S Kuinka logopedian opiskelijoiden asiantuntijuus kehittyy pro gradu -tutkielmaa tehtäessä? Puheterapeutti, 1, Stolt, S Hyvin pienenä keskosena syntyneen lapsen kielellinen kehitys näkökulmia kliiniseen työhön. Neonataalihoitaja, 2(21), 38, Stolt, S., Kieltä omaksumassa löydöksiä täysiaikaisena ja pienipainoisena keskosena syntyneiden suomalaislasten varhaisesta kielestä. Puheterapeutti, 3, 7-9. Stolt, S Kustannusosakeyhtiö Otavan tilaama arvio kirjasta Kiester, Sally & Edwin (2009). The Secret Language of Babies. The Body Language of Little Bodies. Stolt, S Varhaisen kielenkehityksen piirteitä - pienipainoisena syntyneen keskosen kielellisten taitojen kehittymistä tutkitaan. Kevyt 2006 / 3, Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Meilahden yhdistys, Keskosvanhempien yhdistyksen jäsenlehti Kevyt, 2006, 3, Stolt, S Pienipainoisena syntyneiden keskosvauvojen varhaisten kielellisten taitojen kehitystä tutkitaan. Kummit, 1, Stolt, S Kuurot ja kaksikielisyys. Nappi, 6, Stolt, S Viittomakieli simultaanikommunikaatio. Mikä on vaikeasti huonokuuloisen ja kuuron lapsen kuntoutuksen tavoite? Puheterapeutti 3, International, national and local presentations 6a. International presentations Stolt, S., Matomäki, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group The predictive value of early expressive language in very-low-birth-weight children. Oral presentation. AEAL 2013, the 7 th International Conference on Language Acquisition, Bilbao, Spain. 6

7 Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkruth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J. & Lehtonen, L. The quality of mother-infant interaction in Finnish preterm infants and their mothers. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Munck, P., Maunu, J., Haataja, L., Lapinleimu, H., Parkkola, R., Rikalainen, H., Stolt, S. & Lehtonen, L. Developmental outcome at two years of age in Finnish VLBW infants born in 2000s in relation to brain imaging findings. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. The early language development in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. Society for Research in Child Development 2009 Biennial meeting. Denver, Colorado, USA, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group. Early language development in very-low-birth-weight children. Oral presentation. Uppsala-Turku- Baltic meeting, Tällberg, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI study Group. The early lexical development in very-low-birth-weight children and its predictive value to language skills at 2;0. Oral presentation. XIVth European Conference on Development Psychology, Vilnius, Liethuania, , Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Early lexical development and its predictive value tu language skills at two in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. NEURO seminar, Akademy of Finland, Helsinki, Stolt,S., Haataja, L., Lapinleimu, H., & Lehtonen, L. Early lexical development and its relations to language skills at two in very-low-birth-weight prematurely born children. Oral presentation. The First Nordic Conference of Clinical Linguistics, Joensuu, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Language development in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. PIPARI-seminar arranged for the honour of doctor Maureen Hack. Turku, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H. & Lehtonen, L. Early lexical development and its predictive value to language skills at two in prematurely born very-low-birth-weight children. Oral presentation. CREDE-symposium From genes and proteins to human. Turku, Korja, R., Savonlahti, E., Ahlqvist-Björkroth, S., Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Piha, J., Lehtonen, L & the PIPARI study group. Mother s postnatal depression is associated with the quality of mother-infant interaction in the group of preterm infants. Poster presentation. The 10 th world congress of World Association of Infant Mental Health, Pariisi Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI Study Group. Early language development in VLBW children. Oral presentation. PIPARI seminar arranged for the honour of doctor Francis Cowan. Turku,

8 Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Savonlahti, E., Ahlqvist, S., Stolt, S., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI study Group. Holding, crying and mother-infant interaction in premature infants. Poster presentation. Society of Research in Child Development Biennal Meeting, Atlanta, USA, Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Savonlahti, E., Haataja, L., Lapinleimu, H., Ahlqvist, S., Stolt, S., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & the PIPARI study group. Holding, crying, and mother-infant interaction in premature infants. Oral presentation. Seminar, hold by professor Roseanne Clark. Turku Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI study group. Developmental aspects of early lexicon in prematurely born VLBW children at two years of age. Oral presentation. Midnight sun school on experimental and clinical approaches in cardiorespiratory perinatology - seminar. Turku, Seili, Stolt, S. Early language development in very low birth weight preterm infants. Oral presentation. Uppsala-Turku-Baltic Perinatal Meeting. Uppsala, b. National presentations Stolt, S. Pienenä keskosena syntyneen lapsen varhainen kielellinen kehitys. Suullinen esitelmä. Kehittyvät aivot. Kansallinen lasten lastenneurologien kongressi. Helsinki, Stolt, S., Mäkilä, A.-M., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & the PIPARI study group Hyvin pienipainoisena syntyneen lapsen varhaisen kielellis-kommunikatiivinen kehitys. Suullinen esitelmä. Kansallinen psykologian kongressi. Jyväskylä, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys ja sen ennustearvo. Suullinen esitelmä. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n järjestämässä valtakunnallisessa Dysfasiaseminaarissa. Lahti, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys ja sen ennustearvo miten tunnistaa erityistä tukea tarvitseva lapsi? Suullinen esitelmä. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämässä valtakunnallisessa moniammatillisessa tiedepäivässä. Lahti, Stolt, S. Pienipainoisena keskosena syntyneen lapsen varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys. Kansallinen lastenlääkärien kongressi. Turku, Stolt, S. Varhaisen kieliopin yhteys sanaston kehitykseen. Suullinen esitelmä. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämässsä kansallisessa kongressissa. Joensuu, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Lapinleimu, H., Lehtonen, L., Haataja, L. & the PIPARI Study Group Pienipainoisten keskosten sanaston kehitys toisella ikävuodella alustavia tuloksia Suullinen esitelmä valtakunnallisilla XXXIII kielitieteen päivillä. Turku,

9 Stolt, S. Varhainen kielenkehitys normaalin kehityksen piirteitä. Suullinen esitelmä. Kansallinen toimintaterapeuttien kongressi. Turku, Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI-study group. Pienipainoisen keskosen sanaston koko ja koostumus. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari, Tampere, Stolt, S. Attention sharing in very low birth weight preterm infants and mothers attention focusing behaviour. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari. Helsinki, Stolt, S. Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys. Valtakunnallisen kielentutkijoiden tutkijakoulu LANGNETin järjestämä seminaari. Helsinki, Stolt, S. Hyvin ennenaikaisena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys - tutkimussuunnitelman esittelyä. Suullinen esitys. Kansallinen kielentutkijoiden kesäkoulu. Jyväskylä, Stolt, S. Kuurous ja kaksikielisyys viittomakielellä ja kirjoittaen suomeksi kerrottujen kertomusten rakenteista. Suullinen esitys. Kansallinen viittomakielen kongressi. Helsinki, Stolt, S. Kuurous ja kaksikielisyys viittomakielellä ja kirjoittaen suomeksi kerrottujen kertomusten rakenteista. Suullinen esitys. Valtakunnalliset audiologian päivät. Turku, Stolt, S. Kuurot ja kaksikielisyys. Suullinen esitys. Kansallinen viittomakielen kongressi, Helsinki, c. Local presentations Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielenkehitys löydöksiä PIPARI tutkimuksesta. Suullinen esitys Turun seudulla työskenteleville puheterapeuteille. Lieto, Stolt, S. Pikkukeskosena syntyneiden lasten kielellinen kehitys löydöksiä PIPARI tutkimuksesta. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan sairaanhoitajille ja lääkäreille. Turku, Stolt, S. Varhainen kielen kehitys miten tunnistaa lapsi, jolla on kielenkehitykseen liittyvä tuen tarve? Suullinen esitys Turun seudulla toimiville neuvolaterveydenhoitajille. Turku, Stolt, S. Varhainen kielen kehitys ja sen ennustearvo. Suullinen esitelmä Turun seudulla toimivalle päiväkotihenkilöstölle. Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan sairaanhoitajille ja lastenlääkäreille. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku,

10 Stolt, S. Varhainen kielen kehitys ja sen ennustearvo hyvin pienenä keskosena syntyneillä lapsilla. Suullinen esitelmä seminaarissa Prognosis, treatment and care of prematurely born children after hospital care in the neonatal period. Seminaari sairaanhoitajille ja lastenlääkäreille, jotka työskentelevät Turun seudun sairaaloissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Varhainen kielenkehitys pitkittäisseurantatutkimuksen esittely. Suullinen esitelmä, Turun yliopiston psykologian tutkijaseminaarissa. Turku, elokuu Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielellinen kehitys. Suullinen esitys keskosena syntyneiden lasten vanhemmille, Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kieliopin omaksuminen. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa.turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Pennanen, R., Maunu, J., Kirjavainen, J., Ahlqvist-Björkroth, S. Stolt, S., Savonlahti, E., Manninen, H., Piha, J., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Onko lapsen varhainen itkuisuus yhteydessä äiti-lapsi vuorovaikutustilanteen piirteisiin keskosena syntyneillä lapsilla? Suullinen esitelmä PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhaisen sanaston ja kieliopin omaksuminen. Suullinen esitys Turun yliopiston logopedian opiskelijoille, Turku, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielen kehitys pitkittäisseurantatutkimus. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa Suomen Akatemian edustajalle. Turku, Korja, R., Haataja, L., Lapinleimu, H., Stolt, S., Piha, J., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Varhainen äiti-lapsi vuorovaikutus hyvin pienenä keskosena syntyneillä lapsilla. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa, Helsinki, Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys alustavia löydöksiä. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa, Helsinki, Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., Lehtonen, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, Stolt, S. Keskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän seminaarissa. Turku

11 Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten toisella ikävuodella tapahtuva sanaston kehitys. Suullinen esitys Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen tutkijaseminaarissa. Helsinki, Stolt, S., Takila, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & PIPARI tutkimusryhmä. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten sanaston koko ja koostumus. Suullinen esitys PIPARI tutkimuksen löydöksiä esittelevässä seminaarissa. Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku Stolt, S. Pikkukeskosena syntyneiden lasten varhainen sanaston kehitys - seurantatutkimus. Tutkimusesittely Turun seudulla toimiville puheterapeutteille. Masku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen huomion jakaminen ja huomion suuntaaminen. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän tapaamisessa. Turku, Stolt, S. Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä - tutkimusesittely. Suullinen esitys Turun seudulla toimiville puheterapeuteille, Naantali, Stolt, S. Tyypillisen varhaisen kielen kehityksen piirteitä. Suullinen esitys CP terapiayhdistyksen kokouksessa. Turku, Stolt, S. Pikkukeskosen kielenkehityksen salat. Suullinen esitys PIPARI tutkimusta esittelevässä seminaarissa. Turku, Turku University Hospital, Stolt, S. Kirja-arviointi väitöskirjasta Silven, M Something from almost nothing. Early interaction and language acquisition in Finnish children: cascading effects from first words to reading?. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontumisessa. Turku Stolt, S. Lapsen varhainen huomionjaminen ja äitien huomiota suuntaava toiminta. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontutkimisessa. Turku Stolt, S. Kirja-arviointi kirjasta Menuyk, Liebergott, Schultz, M Early language development in full-term and premature infants. Suullinen esitys PIPARI tutkimusryhmän kokoontumisessa. Turku Stolt, S. Kielellis-kommunikatiivisten taitojen kehittyminen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Suullinen esitys keskosena syntyneiden lasten vanhemmille. Turku, Stolt, S. Hyvin pienenä keskosena syntyneiden lasten varhainen kielenkehitys syntymästä kahden vuoden ikään. Suullinen esitys Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten tehoosaston sairaanhoitajille. Turku,

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus lääketiede Alkuperäistutkimus Mikael Ekblad, Jonna Maunu, Petriina Munck, Satu Ekblad, Jaakko Matomäki, Helena Lapinleimu, Leena Haataja, Liisa Lehtonen ja PIPARI-tutkimusryhmä Keskosten äidit tupakoivat

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa Katsaus tieteessä Kirsi Mikkonen LT, lastentautien erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri HYKS, Lastenneurologian klinikkaryhmä kirsi.h.mikkonen@hus.fi Kirsi Nikander LL, psykoterapeutti ET, terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖ KESKOSTEN ÄITIEN TUKENA Tuen sisällölliset piirteet, kustannukset ja vaikutukset keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin

VAUVAPERHETYÖ KESKOSTEN ÄITIEN TUKENA Tuen sisällölliset piirteet, kustannukset ja vaikutukset keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin VAUVAPERHETYÖ KESKOSTEN ÄITIEN TUKENA Tuen sisällölliset piirteet, kustannukset ja vaikutukset keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin ANNE KORHONEN Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos,

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 357 Riitta Valtonen Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla Kehityksen ongelmien päällekkäisyys ja

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 24 47 Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS VARHAINEN VUOROVAIKUTUS Ihmisten elämä ja heidän kokemuksensa omasta elämästään syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristön ja erityisesti toisten ihmisten kanssa. Myös muu elollinen luonto toimii jatkuvassa

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUNo 2 viesti Lokakuu 2009 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUviesti 2 2009 1 KIPU ISSN

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tutkimukset Anne Puolakanaho Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tämä artikkeli pohjautuu Anne Puolakanahon väitöskirjaan

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen VarhaiskasvatuksenTiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 63 82 3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan

Lisätiedot

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Puhe ja kieli, 31:2, 51 65 (2011) 51 FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Tommi Jantunen, kielten laitos / viittomakielen keskus, Jyväskylän yliopisto Artikkelissa käsitellään foneettista viittomaa vertailemalla

Lisätiedot

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

TRANSMITTERI 2/2014. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta. www.sfy.

TRANSMITTERI 2/2014. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta. www.sfy. TRANSMITTERI SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta 2/2014 www.sfy. TRANSMITTERI NUMERO 2 SYYSKUU 2014 31. vsk. Timo Sarajärvi LEHDEN TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä HEIDI RONTU Suomalaissuomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä aksikieliselle suomalais-suomenruotsalaiselle pariskunnalle syntyvä lapsi syntyy perheeseen, jollaisia suomenruotsalaiset

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot