Osekk takaa oululaisen osaamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osekk takaa oululaisen osaamisen"

Transkriptio

1

2 Osekk takaa oululaisen osaamisen WorldSkills Leipzig

3 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä... 8 Finnish National Team TeamFinland Three-step training model for competitors... 9 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet Kilpailuasiantuntijoiden koulutus Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista Responsibilities of experts and skill managers...11 Training of competition specialists...11 Skills Finland promotes Finnish vocational excellence...11 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world Lajiperheet / Skill categories WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team WorldSkills leipzig Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Mekatroniikka / Mechatronics CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD CNC-sorvaus / CNC Turning CNC-jyrsintä / CNC Milling Kivityöt / Architectural Stonemasonry Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business Hitsaus / Welding Painotekniikka / Print Media Technology Autokorinkorjaus / Autobody Repair Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance Putkiasennus / Plumbing and Heating Elektroniikka / Electronics Verkkosivujen tuottaminen / Web Design Sähköasennus / Electrical Installations Automaatioasennus / Industrial Control Muuraus / Bricklaying Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating Robotiikka / Mobile Robotics Huonekalupuuseppä / Cabinet Making Kirvesmies / Carpentry Kultaseppä / Jewellery Floristiikka / Floristry Hiusmuotoilu / Hairdressing Kauneudenhoito / Beauty Therapy Muoti ja vaatetus / Fashion Technology Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook Autotekniikka / Automobile Technology Kokki / Cooking Ravintolapalvelu / Restaurant Service Automaalaus / Car Painting Viherrakennus / Landscape Gardening Tietokone ja verkot / IT Network Systems Administration Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology Lähihoitaja / Health and Social Care Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work Joukkueen yhteistyökumppanit / Principal Partners Vaatetoimittajat / Clothing Providers Laatoitus / Wall and Floor Tiling TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

4 Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset Kohti maailman huippua eipzigiin matkaavilla WorldSkills 2013 L-kilpailujen suomalaisilla huippuosaajilla ja Suomella on yhteinen unelma: halu olla maailman paras. Maamme hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, sillä maamme kilpailukyky ja hyvinvointi nojaavat vahvasti osaamiseen ja ammattitaitoon. Suomalaista ammattiosaamista on kehitetty ja tehty tunnetuksi ammattitaitokilpailujen avulla jo 25 vuotta. Tehty työ on tuottanut tulosta. Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja ammattitaitokilpailutoiminnan suosio ovat kasvaneet jatkuvasti. Ammatillista koulutusta myös arvostetaan työelämässä. Valtaosa yrityspäättäjistä arvioi ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa erinomaiseksi tai hyväksi. Hyvistä tuloksista huolimatta meillä on varaa parantaa. Ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta on kehitettävä ja koulutuksen ja työelämän kumppanuutta syvennettävä, jotta koulutus vastaa entistä paremmin työn ja elämän tarpeisiin. Ammattitaitokilpailut tarjoavat tähän erinomaisen välineen. Tässä esiteltävät suomalaiset huippuosaajat, kilpailijat ja ekspertit, ovat hyvä osoitus ammattitaitokilpailutoiminnan voimasta. He kaikki ovat oman alansa huippuosaajia. Silti heitä yhdistää palava halu oppia uutta, into kehittää ja kehittyä sekä vahva tahto hioa omaa osaamista jatkuvasti. He uskovat pystyvänsä. Juuri tällaista asennetta tarvitaan, jotta voi olla maailman paras. Hyvä TeamFinland 2013, olette viemässä suomalaista ammattiosaamista kohti maailman huippua. Huippuosaamistanne tarvitaan, jotta Suomi voi olla maailman osaavin maa vuonna Toivotan teille kaikille onnea, menestystä ja osaamisen iloa WorldSkills Leipzig kilpailuissa! Top of the world, here we come! oth Finland and the nation s top skilled young professionals heading Btoward WorldSkills Leipzig 2013 competition share the same dream: to be the best in the world. The goal for the Government is to make Finland the most competent country in the world by We aim to the international top in vocational skills and in university and polytechnic degrees as well as in research, development and innovation. Finland s competitiveness and well-being are strongly based on skills and competencies. Professional skills in Finland have developed and reached visibility with the help of skills competitions for the past 25 years. Thanks to this work the attractiveness of vocational education and training and the popularity of skills competitions have grown continuously. Vocational education and training is also held in high esteem in working life. The majority of corporate executives view the level of it as good or excellent. Despite of the good results we still have room for improvement. The quality and effectiveness of vocational education and training needs to be developed and its connections with working life strengthened in order to better meet the needs of work and personal life. Skills competitions offer an excellent arena for this. The Finnish top skilled competitors and experts are a good example of the power of skills competitions. These people are all at the top of their own profession. Yet they also possess the burning desire to learn new things, to develop themselves, and the will needed to continuously improve their know-how. They believe they can. This is the exact attitude needed for becoming the best in the world. Dear members of TeamFinland 2013, you are on your way to the top of the world. Your skills are needed for Finland to be the most competent nation in the world in I wish you all luck, success and joy in the WorldSkills Leipzig 2013 competition! Chairman of the board Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö Seija Rasku President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture 6 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

5 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland 2013 kills Finlandin nimeämässä Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on mukana 43 kilpailijaa ja S38 eksperttiä sekä tukitiimi. Kaikki kilpailijat ovat ansainneet edustuspaikkansa kovan työn ja määrätietoisen harjoittelun tuloksena. Kilpailijoiden valmennukseen on kuulunut henkilökohtaisen lajivalmennuksen lisäksi maajoukkuevalmennus. Maajoukkueleireillä joukkuetta on valmennettu toimimaan ryhmänä ja kestämään kilpailusuorituksen tuomat henkiset ja fyysiset paineet. Kilpailijoiden ja eksperttien valmentamisen ja kilpailuihin lähettämisen on mahdollistanut laaja yhteistyöverkosto, joka tekee pitkäjänteistä työtä suomalaisen huippuosaamisen edistämiseksi. Verkostoon kuuluu ammatillisia oppilaitoksia, yrityksiä, järjestöjä ja opetushallinnon edustajia. Finnish National Team TeamFinland 2013 eamfinland 2013 appointed by Skills Finland has 43 competitors, 38 experts and a support Tteam. All of the competitors have earned their place through hard work and determined practice. In addition to individual skill-specific training, the competitors take part in national team training. At the national team camps, the teams receive teamwork training and prepare for coping with the mental and physical pressure brought on by the competition. Training the experts and competitors and sending them to this competition has required the input from a large network of people, who continue to develop top Finnish competencies in a far-reaching way. This network comprises vocational institutes, companies, organisations and members of the national board of education. Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä aikki Suomen maajoukkueen jäsenet ovat osallistuneet maajoukkuevalmennukseen, johon Kkuuluu ammatillisten taitojen hiomisen lisäksi fyysistä ja henkistä valmentautumista. Maajoukkuevalmennusta edeltää perusvalmennus ja huippuvalmennus. Yhdessä nämä muodostavat Skills Finlandin kehittämän kolmiportaisen valmennusjärjestelmän. Valmennuksen kehittämiseen on saatu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea. Perusvalmennuksessa on mukana laaja joukko opiskelijoita ja siinä harjoitellaan ammatillisia perustaitoja. Osa näistä opiskelijoista valikoituu huippuvalmennukseen, jossa keskitytään tähtäimessä olevan kansainvälisen kilpailun tehtävässä tarvittavien taitojen hiomiseen. Huippuvalmennusjakson päätteeksi karsitaan maajoukkuevalmennukseen osallistuvat opiskelijat. Maajoukkuevalmennuksessa opiskelija jatkaa ammatillisten taitojen hiomista ja kilpailutehtävän harjoittelua lähivalmentajansa kanssa. Koko joukkueen yhteisillä maajoukkueleireillä kilpailijat saavat tietoa kilpailun kulusta ja fyysisen kunnon tärkeydestä sekä välineitä henkisen kestävyyden kehittämiseen. Tärkeä osa maajoukkueleirejä on maajoukkueen ryhmähengen luominen ja kasvattaminen. Three-step training model for competitors ll members in the TeamFinland have taken part in training, which in addition to fine-tuning Avocational skills includes physical and mental preparation. The national team training is preceded by basic and advanced training. Together, these training stages form the three-step model designed by Skills Finland. The development work has been supported by the European Social Fund (ESF). The basic training stage involves a large group of students and focuses on practicing basic vocational skills. Some of these students are selected for advanced training, which concentrates on fine-tuning the skills necessary in the international competition. At the end of the advanced training, students participating in national team training are selected. During the national team training, the student continues to refine his or her vocational skills and practices for the competition task together with a specialised coach. This stage of training also includes a national team camp, during which the trainees learn about the competition and the importance of physical fitness. Moreover, they are given tools for the development of mental stamina. Creating and fostering of team spirit is another key issue. 8 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

6 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet kspertti on lajin kansainvälinen asiantuntija. Hän tekee yhdessä muiden maiden eksperttien Ekanssa kilpailun tehtävät ja arviointikriteerit sekä toimii kilpailun aikana lajin tuomarina. Varapääekspertti on lajinsa varapäätuomari, pääekspertti toimii päätuomarina. Lajipäällikkö vastaa lajinsa kansallisesta kehittämisestä ja valmennuksen koordinoinnista. Hän suunnittelee kansainvälisiiin kisoihin lähtevän kilpailijan valmennuksen sekä harjoituskilpailutehtävät yhdessä lajin ekspertin ja valmentajan kanssa. Kilpailuasiantuntijoiden koulutus kills Finland kouluttaa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettaja- yhteydessä toimivan Skills Trainers Academyn kanssa ammattitaitokilpailujen Skorkeakoulun valmentajia, lajipäälliköitä, tuomareita sekä lajivastaavia. Koulutuksen käyneet ammatilliset opettajat ja työpaikkaohjaajat pystyvät ohjaamaan opiskelijoita huipputason ammattilaisiksi ja valmentamaan heitä näyttötutkintoihin, ammattitaitokilpailuihin ja muihin korkeatasoista osaamista vaativiin tehtäviin. Lisäksi he pystyvät järjestämään sekä kansallisia että kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja. Yhdessä he muodostavat laajan verkoston, joka kytkee kilpailu- ja valmennusjärjestelmän suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja yritysmaailmaan. Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista organisoimalla vuosittain kansallisten ammattitaitokilpailujen, Taitaja-, TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailujen, järjestämisen valmentamalla ja lähettämällä maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja International Abilympics-kilpailuihin kehittämällä huippuosaajien valmennusjärjestelmää kouluttamalla kilpailuasiantuntijoita sekä tuottamalla ammattitaitokilpailuihin liittyvää tutkimusta, tiedotusta ja julkaisuja. Responsibilities of experts and skill managers xperts are international professionals in their skills. They work together with experts from other Ecountries in designing the test projects and determining judging criteria and act as judges during the competition. Deputy chief experts act as deputy head judges of their skills, while chief experts act as head judges. Skill managers are in charge of developing their skill on a national level and the coordination of training. They design the training for the national team and the practice test projects together with the expert and coach of the skill. Training of competition specialists ogether with the Skills Trainers Academy of the HAMK University of Applied Sciences, Skills TFinland trains coaches, skill managers, experts and supervisors. Skills Trainers Academy is a part of the HAMK Professional Teacher Education Unit. Vocational teachers and workplace instructors who have completed the training are able to guide students on their way to becoming skilled professionals and to prepare for skills demonstrations or competitions or other tasks requiring high-level skills. Together, they form an extensive network that connects the competition and training organisations closely to the national education and training system and business life in Finland. Skills Finland promotes Finnish vocational excellence by organizing the annual national skills competitions, which are Taitaja, TaitajaPLUS and Taitaja9 selecting, coaching and managing national teams for the WorldSkills, EuroSkills and International Abilympics competitions developing the coaching system for top young professionals training competition specialists and producing surveys, information and publications related to skills competitions Professional Teacher Education Unit Professional Teacher Education Unit 10 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

7 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla kills Finlandin ammattitaitokilpailuperheeseen kuuluu kolme kansallista ja kolme kansainvälistä Skilpailua. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Lisätietoja ammattitaitokilpailuista osoitteessa Taitaja SM-kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Vuosittain järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kilpailut ovat maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-kilpailussa on noin 40 lajia, jotka edustavat maamme elinkeinoelämän keskeisiä aloja. Kymmenet tuhannet katsojat kerääntyvät seuraamaan finaalia, johon alojensa parhaat selviytyvät ympäri Suomea järjestettävien semifinaalien kautta. Taitaja2014 järjestetään Lahdessa. TaitajaPLUS SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille TaitajaPLUS-kilpailu järjestetään osana Taitaja-tapahtumaa. Kilpailun avulla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Taitaja9 yhdeksäsluokkalaisten kädentaitokilpailu Taitaja9-kilpailussa kisaavat kolmihenkiset peruskoulujen 9.-luokkalaisista muodostetut joukkueet erilaisissa kädentaitoja ja yleissivistystä vaativissa tehtävissä. Satojen paikallis- ja aluekilpailujen ohella järjestetään vuosittainen finaali Taitaja-tapahtumassa. Kilpailulla tuetaan nuorten ammatinvalintaa sekä lisätään ammattikoulutuksen vetovoimaa. WorldSkills ammattitaidon MM-kilpailut Joka toinen vuosi järjestetään nuorten kansainväliset ammattitaitokisat, joissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruudet noin 50 lajissa. Kilpailuihin osallistuu noin tuhat alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Kilpailujen ympärille on muodostunut laaja toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, joka tuo kansainvälisen työelämän kilpailijoiden ja asiantuntijoiden lähelle. Skills Finland yhteistyökumppaneineen järjesti vuoden 2005 WorldSkills-kilpailut Helsingissä. ja EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut Ammattitaidon euroopanmestaruuksista kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailulajeja on noin 50, ja suuri osa niistä toteutetaan tiimi- tai pari lajeina. Kisojen avulla halutaan edistää eurooppalaista huippuosaamista, Euroopan kilpailukykyä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Toiminnalla pyritään myös vahvistamaan ammattiosaajien, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin, liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. ja International Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut Joka neljäs vuosi järjestettävien International Abilympics -kilpailujen tavoitteena on kannustaa erityistä tukea tarvitsevia kehittämään omaa ammattitaitoaan ja edesauttaa heidän työllistymistään. Abilympics-kilpailuissa kisataan noin 30 lajissa. Abilympics-tapahtuman järjestämisestä vastaavat International Abilympic Federation (IAF) ja Rehabilitation International (RI). Skills Finland on ollut IAF:n jäsen vuodesta Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world he Skills competition family consists of three national and three international competitions. TAll competitions share the aim of developing excellence in the field of skills and competence development. Also, they help raise awareness of the importance of professional excellence. The competitions are also a way of upgrading the status of vocational training and encourage young people to improve their professional and entrepreneurial skills. For more information on skills competitions: Taitaja the Finnish skills competition for VET students Taitaja is the largest single annual event for young VET students and apprentices in Finland. The competition has some 40 skills representing the most central fields of the Finnish industry and commerce. The finals attract tens of thousands of spectators. The finalists are selected based on semifinals held in different parts of Finland. Taitaja2014 will be organised in Lahti. TaitajaPLUS the Finnish skills competition for VET students with special needs TaitajaPLUS is organised as a part of Taitaja. The aim of the competition is to raise awareness of special vocational education and training and to improve the employability of young professionals with special needs. Taitaja9 competition skills competition for 9th graders In Taitaja9 competition, three-member teams of 9th graders in comprehensive school compete in tasks requiring various manual skills and general education. Besides hundreds of local and regional competitions, an annual final is organised in connection with the Taitaja competition. The goal of the competition is to support young people s career choice decisions and to increase the attraction of vocational training. WorldSkills the World Championships of skills and competencies The WorldSkills Competition is a biannual international skills competition, in which young professionals compete in around 50 skills. The event attracts almost 1,000 top professionals of different fields from around 50 countries. An extensive network of specialists and different stakeholders has formed around the event, and this helps bring competitors and specialists closer to the international business life. Together with its partners, Skills Finland organised the WorldSkills Competition in 2005 in Helsinki. and EuroSkills the European Championships of skills and competencies The EuroSkills competition is organised every two years. The event has about 50 skills and most of the competitions are organised as team or two-member competitions. The objective of the competition is to promote excellence in skills in Europe, to improve the competitiveness of Europe and to support the internationalisation of secondary vocational training. Also, the aim is to increase the mobility of VET students and professionals. and International Abilympics the skills competition for people with special needs The International Abilympics competition is organised every four years and aims at encouraging disabled people to improve their professional skills and to improve their employability. The competition has about 30 skills. The Abilympics are held under the auspices of a regional host organization together with the International Abilympic Federation (IAF) and Rehabilitation International (RI). Skills Finland has been a member of IAF since TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

8 Lajiperheet / Skill categories Auto- ja kuljetusala / Transportation and Logistics 13 Autokorinkorjaus / Autobody Repair 14 Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance 33 Autotekniikka / Automobile Technology 36 Automaalaus / Car Painting Rakentaminen / Construction and Building Technology 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry 12 Laatoitus / Wall and Floor Tiling 15 Putkiasennus / Plumbing and Heating 18 Sähköasennus / Electrical Installations 20 Muuraus / Bricklaying 21 Tasoitetyöt ja sisustusasennus / Plastering and Drywall Systems 22 Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating 24 Huonekalupuuseppä / Cabinetmaking 25 Sisustuspuuseppä / Joinery 26 Kirvesmies / Carpentry 37 Viherrakennus / Landscape Gardening 38 Kylmäkoneasennus / Refrigeration and Air Conditioning IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology 02 Tietoverkon kaapelointi / Information Network Cabling 09 Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business 11 Painotekniikka / Print Media Technology 17 Verkkosivujen tuottaminen / Web Design 39 Tietokoneet ja verkot / IT Network Systems Administration Suomen ammattitaitomaajoukkue ei osallistu kursiivilla merkittyihin lajeihin. / TeamFinland is not competing in the skills marked in italics. Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology 01 Polymekaniikka /Polymechanics/Automation 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge 04 Mekatroniikka / Mechatronics 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD 06 CNC-sorvaus / CNC Turning 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling 10 Hitsaus / Welding 16 Elektroniikka / Electronics 19 Automaatioasennus / Industrial Control 23 Robotiikka / Mobile Robotics 42 Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work 43 Ohutlevytyöt / Sheet Metal Technology 45 Tekninen mallinnus / Prototype Modelling D1 Muovimuotin valmistus / Plastic Die Engineering Luovat alat ja muoti / Creative Arts and Fashion 27 Kultaseppä / Jewellery 28 Floristiikka / Floristry 31 Muoti ja vaatetus / Fashion Technology 40 Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology 44 Somistus / Visual Merchandising/Window Dressing Palvelualat / Social and Personal Services 29 Hiusmuotoilu / Hairdressing 30 Kauneudenhoito / Beauty Therapy 32 Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook 34 Kokki / Cooking 35 Ravintolapalvelu / Restaurant Service 41 Lähihoitaja / Health and Social Care 14 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

9 WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Virallinen delegaatti, WorldSkills International / Official Delegate of WorldSkills International Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö / President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team Joukkueenjohtaja / Team Leader Immo Pylvänen Valmennuspäällikkö, Skills Finland ry Kouvolan seudun ammattiopisto / Training Manager, Skills Finland Kouvola Region Vocational College Joukkueenjohtaja / Team Leader Pekka Matikainen Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry / Competition Manager, Skills Finland Tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate, WorldSkills International Hannu Immonen Tekniikkapäällikkö, Skills Finland ry Tulosaluejohtaja, Turun ammatti-instituutti / Technical Manager, Skills Finland Head of Vocational Education, Turku Vocational Institute Joukkueen apujohtaja, joukkuepappi / Team Leader Assistant, Team chaplain Atte Airaksinen Oppilaitospastori, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä / University chaplain, Turku and Kaarina Parish Union Eija Alhojärvi Toiminnanjohtaja, Skills Finland ry / Executive Director, Skills Finland Avustava tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate Assistant, WorldSkills International Ilkka Kemppainen Koulutus- ja kilpailupäällikkö, Savon ammatti- ja aikuisopisto / Education and Competition Manager, Savo Vocational College Pauliina Juhola Viestintäpäällikkö, Skills Finland ry / Communications Manager, Skills Finland 16 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

10 WorldSkills Leipzig 2013 eipzigissa pidettävä WorldSkills-kilpailu järjestetään nyt 42. kerran. Suomi on Losallistunut ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin vuodesta 1989 lähtien ja vuoden 2005 kilpailu järjestettiin Helsingissä. Vuosien varrella suomalaiset ovat voittaneet kilpailuissa yhteensä 45 mitalia. Leipzigin WorldSkills-kilpailussa yli tuhat nuorta osaajaa kisaa 46 lajin maailmanmestaruudesta. Kilpailijoita on mukana yli 50 eri maasta ja tapahtumaan Leipzigin messukeskukseen odotetaan noin kävijää. Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on 43 kilpailijaa, jotka kilpailevat 38 eri lajissa. Osa lajeista on tiimilajeja. Lisäksi Suomi lähettää kilpailuun 38 lajikohtaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa tuomareina. Skills Finlandilla on tapahtuman messualueella yhteinen osasto opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn, Hämeen ammattikorkeakoulun Skills Trainers Academyn sekä EduCluster Finlandin kanssa. Osastolla kisavierailla on mahdollisuus saada tietoa suomalaisesta ammattikoulutuksesta. he WorldSkills competition is organised, for the 42nd time, in Leipzig from July 2nd to July 7th. TFinland has taken part in WorldSkills competitions since 1989 and in 2005, the competition was held in Helsinki. Over the years the Finnish teams have won a total of 45 medals. The WorldSkills Leipzig 2013 event will have over 1,000 young contestants, representing 50 countries. The competition is expected to attract about 200,000 visitors. TeamFinland consists of 43 competitors who will be competing in 38 skills. Some skill contests are team efforts. Additionally, the Finnish team includes 38 experts, who act as judges in the competition. In the competition area, the Skills Finland organisation hosts a joint pavilion with the Ministry of Education and Culture, the Finnish National Board of Education, the Centre for International Mobility CIMO, the HAMK University of Applied Sciences and EduCluster Finland. The pavilion offers visitors the chance to learn about vocational training in Finland. Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

11 01 Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Susanna Kankaanranta Etelä-Karjalan ammattiopisto Rauno Nikkilä Etelä-Karjalan ammattiopisto olymekaanikko on moniosaaja, jonka on kyettävä teollisuuden koneiden Pja laitteiden kunnossapidossa tarvittavien varaosien valmistamiseen sekä niiden paikoilleen asentamiseen. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat metallintyöstökoneiden hallinnan lisäksi ohjelmoitavien logiikoiden, automaation ja pneumatiikan hallinta sekä näihin liittyvät sähköistys- ja johdotustyöt. Kilpailutehtävässä valmistetaan sorvaamalla ja jyrsimällä metalliseosaihioista osia, joiden mittatarkkuus ja pinnanlaatu ovat arvioinnin kohteina. Osista rakennetaan pienikokoinen toimiva laite, jossa paineilmasylinterien ja moottorin avulla muotoillaan ja liikutellaan kappaleita. Lisäksi ohjelmoidaan logiikkaohjelma, jolla sylintereiden liikkeitä ja moottorin pyörimistä ohjataan. Arvioitavia kohteita ovat osien valmistustarkkuus, laitteen toiminta käsi- ja automaattiohjauksessa, ohjauslaitteiden ja komponenttien asennus sekä paineilmaletkujen ja sähköjohtimien asennukset ja kytkennät dokumenttien mukaisesti. Polymekaanikko voi työllistyä teollisuuteen kunnossapitotehtäviin tai konepajoille valmistavaan teollisuuteen. Polymechanics Technician can manufacture and install spare parts Arequired in industrial equipment and machinery maintenance. He or she should master the management of metal processing equipment, programmed logics, automation and pneumatics as well as the electrical engineering and wiring related to them. During the test project, the competitors prepare metal alloy parts by lathing and milling. Evaluation criteria include measurement accuracy and quality of the surface. The parts are used to create a small, functional device, in which objects can be moulded and moved with pneumatic cylinders and a motor. Also, the competitors will program a logic programme controlling the movements of the cylinders and the rotation of the motor. The judges evaluate the parts manufacturing accuracy, the operation of the device in manual and automatic control, the installation and position of controls and components, the installation of pneumatic tubes and electric wires. Polymechanics professionals often find employment in industrial maintenance duties or in the industry supplying solutions to mechanical engineering. Joska Nylund Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist, Further Qualification in Machinery (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Etelä-Karjalan aikuisopisto, AKTIVA Metsästys, urheilu, autot / Hunting, sports, cars Etelä-Karjalan ammattiopisto Kuvassa Joska ja mikrometri. Pictured Joska ja micrometre. 20 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

12 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Meiltä tulee tämän alan huippuosaajia / We train top professionals in this field l Oulun seudun ammattiopisto Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Mika Junttila Oulun seudun ammattiopisto Mika Koivuranta Oulun seudun ammattiopisto onepajatekniikassa on kyse laitekokonaisuuksien suunnittelusta ja Kvalmistamisesta. Kilpailijan on osattava suunnittelutyö niin luonnos- kuin tietokonetasolla ja pystyttävä myös tuotteen valmistamiseen. Tällöin tarvitaan koneistus-, hitsaus-, asennus- ja elektroniikan taitoja. Konepajatekniikka on tiimilaji, jossa kolmijäseniset ryhmät suunnittelevat yksilölliset laitekokonaisuudet etukäteen ja valmistavat ne kilpailun aikana. Kilpailussa tiimit valmistavat pienen sarjan aurinkoenergialla toimivia juomatölkin puristimia. Puristimen tulee täyttää tiukat vaatimukset esimerkiksi käytettävyyden, turvallisuuden ja dokumentoinnin osalta. Lisäksi tiimit saavat kilpailun alussa heille ennakkoon tuntemattoman tehtävän. Tehtävän arviointi perustuu tuotantokustannuksiin eli käytettyyn työaikaan, materiaaleihin ja poikkeamiin laitteen vaatimuksissa. Konepajatekniikan osaajat työskentelevät teollisuudessa erilaisissa valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä. anufacturing refers to the design and manufacture of equipment and Mmachinery. The competitor should master the design work on both drafting and computer design level and be able to manufacture the product. He or she will need machining, welding, installation and electronics skills. Manufacturing is a team skill, in which three-member groups design unique equipment assemblies in advance and manufacture them during the competition. The test project is to design a series of solar energy powered soda can compressors. The compressor should fulfill strict criteria for example usability, safety and documentation. Moreover, the groups are given a surprise task, of which they have no previous knowledge. The evaluation is based on production costs, i.e., the hours and materials used and deviations from the given specifications. Manufacturing professionals work in various industrial manufacturing or design duties. Oulun seudun ammattiopisto KL Mechanics Oy JaiTec Oy Jahotec Oy Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Sick Oy Kuvassa Juho ja mikrometri. Pictured Juho and micrometre. Juho Leskelä Ikä / Age: 22 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja; koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist; Further Qualification in Machinery (in progress) Työpaikka / Workplace: Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Lenkkeily / Jogging Aki Ahola Ikä / Age: 19 Sähköalan perustutkinto; sähköalan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Electrical Engineering; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress) Työpaikka / Workplace: Jaitec Oy Metsästys, sähly / Hunting, floorball Kuvassa Felix ja räikkäväännin jatkopalalla. Pictured Felix and ratchet wrench with extension. Kuvassa Aki ja striperit. Pictured Aki and wire strippers. Felix Vielma Ikä / Age: 23 Kone- ja metallialan perustutkinto; tekniikan kandidaatti (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery; Bachelor of Science (in progress); Matriculation Examination Opiskelupaikka / Study place: Oulun yliopisto / University of Oulu Kortti- ja lautapelit, scifi / Card and board games, sci-fi Kilpailijat / Competitors 22 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

13 Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology 04 Hannu Hyvärinen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Matti Sumujärvi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Mekatroniikka / Mechatronics ekatroniikka yhdistää perinteisen konetekniikan elektroniikkaan sekä Msäätö- ja ohjaustekniikkaan. Siinä yhdistyvät mekaniikan, pneumatiikan, hydrauliikan, sähköisten ohjausten, ohjelmoinnin sekä järjestelmätuntemuksen eri osa-alueet. Tieteenala on uusi, mutta monet mekatroniset laitteet ovat kaikille tuttuja yhtenä esimerkkinä tästä pullonpalautusautomaatti. Kahden hengen joukkueet kilpailevat tuotannon automatisoinnissa käytettävien laitteiden rakentamiseen, huoltoon, käyttöönottoon, korjaukseen ja ohjelmointiin liittyvissä tehtävissä. Kilpailusuorituksessa arvioidaan rakennettavan laitteen dokumenttien mukaista rakennetta ja toimivuutta. Myös työn laatu ja tehtävän suorittaminen ihanneajassa ovat merkittäviä lopputuloksen kannalta. Mekatroniikan osaajat työskentelevät teollisuuden automaatiojärjestelmien sekä koneiden ja laitteiden asennuksen, huollon ja käytön parissa. echatronics is the combination of traditional mechanical engineering Mwith electronics and automation and control technology. It joins together mechanics, pneumatics, hydraulics, digital control, programming and systems expertise. Mechatronics is a new field but most people are familiar with mechatronic devices such as the bottle recycling automate, for instance. In the competition, two-member teams handle tasks related to the manufacturing, maintenance, startup, repair and programming of production automation equipment. The judges focus on how well the drawings and specifications of the device turn into practice and how well the device works. Also, quality of work and its completion on time are important criteria. Mechatronics Technicians work with industry automation systems and in the installation, maintenance and operation of equipment and devices. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kainuun ammattiopisto Raute Oyj, Mecano Raute Group Timo-Pekka Mutanen Ikä / Age: 24 Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja; sähköalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioasentaja; sähköalan ammattitutkinto (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Automation Assembler; Vocational Qualification in Electrical Engineering, Electrician and Automation Assembler; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress); Matriculation Examination Työpaikka / Workplace: Arvosähkö (oppisopimuskoulutus) Liikunta / sports Kuvassa Timo-Pekka, Joonas ja sivuleikkurit. Pictured Timo-Pekka, Joonas and diagonal pliers. Joonas Väisänen Ikä / Age: 19 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja / Vocational Qualification in Electrical and Automation Engineering, Automation Assembler, Electrician Työpaikka / Workplace: Raute Oyj, Mecano Raute Group Perhonsidonta, perhokalastus / Fly tying, fly fishing Kilpailijat / Competitors Itä-Suomen Ammattitaito ry. 24 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

14 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Kari Kosonen Koulutuskeskus Salpaus Kari Kosonen Koulutuskeskus Salpaus AD-suunnitteluun kuuluu tietokoneavusteisen piirtämis- ja suunnittelu- (CAD) käyttäminen koneenrakennuksessa tyypillisten Cteknologian asiakirjojen, kuten mallien, piirustusten ja tiedostojen tuottamisessa teollisen valmistuksen tarpeisiin. Ratkaisut perustuvat teollisuuden vaatimuksiin ja ISO-standardin viimeisimpään versioon. Kilpailu koostuu neljästä erillisestä moduulista, jotka voivat sisältää seuraavia osa-alueita: ohutlevymallinnus, hitsauskokoonpanot, mekaniikka ja koneenrakennus, animaatiot ja visualisointi. Kilpailussa arvioidaan erityisesti sitä, onko kappale piirretty ja mallinnettu oikein ja ovatko esimerkiksi mittasuhteet kohdallaan. Lisäksi arvioidaan esitystekniikkaa ja kilpailijan tekemien visualisointien toimivuutta ja toteutusta. CAD-suunnittelua hyödyntävät työssään esimerkiksi suunnitteluassistentit, jotka työskentelevät eri tekniikan alojen suunnittelutoimistoissa. AD, Computer Aided Design, is the use of drawing and design Ctechnologies for manufacturing documents such as graphical models, drawings, paperwork and files needed in industrial mechanical engineering. The solutions will comply with appropriate and most current industry and ISO standards. The competition comprises four modules, which can for instance include the following topics: sheet metal modelling, welding assemblies, mechanics and engineering, animations and visualisation. The judges pay particular attention on how accurately the objects are drawn and modelled. Also, dimensional accuracy is a criterion. Moreover, the competitors presentation techniques and visualizations are appraised based on functionality and implementation. CAD Technicians work as design assistants in design agencies for different branches of industry and technology. Koulutuskeskus Salpaus Salon seudun ammattiopisto Software Explosion Oy Arctic Creos Oy Jaakko Ekman Ikä / Age: 19 Suunnitteluassistentin perustutkinto, kaksoistutkinto / Design Assistant, Double Vocational Qualification Opiskelupaikka / Study place: Koulutuskeskus Salpaus Lenkkeily, auton laittaminen / Jogging, tuning car Kuvassa Jaakko ja näppäimistö. Pictured Jaakko and keyboard. 26 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

15 06 CNC-sorvaus / CNC Turning Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti NC-sorvauksessa työstetään metallisia tai muovisia esineitä tietokone- sorvia käyttäen. Kilpailija laatii annettujen piirustusten perusteella cohjattua tietokoneperusteisen työstöohjelman ja valmistaa tuotteen käyttämällä metalli sorvauksen perustekniikoita. Tuomarit arvioivat lopputuotteen mittatarkkuutta, pinnan karheutta, tuotteen ja piirustusten vastaavuutta, ohjelmointia ja materiaalin käyttöä. skill involves producing a metal or plastic product using CNC lathe. TThe competitors must elaborate a processing program based on the given drawings and then produce the product alone by using the basic techniques of metal turning. The end product is evaluated to assess its measurements, surface smoothness, the consistency of the product and drawings, the programming and material use. Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon oppisopimuskeskus MPY Sandvik ETRA Jari Tuhkanen Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Further Qualification, Machinist (in progress) Työ- ja opiskelupaikka / Work and study place: Rollsteel Machine Oy (oppisopimuskoulutus) Metsästys, moottorikelkkailu, urheilu, motocross / Hunting, snow-mobiling, sports, motocross Kuvassa Jari ja työntömitta. Pictured Jari and caliper gauge. Itä-Suomen Ammattitaito ry. 28 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

16 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Mika Heikkilä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Mikko Vepsäläinen Ylä-Savon ammattiopisto NC-jyrsinnällä valmistetaan esimerkiksi erilaisia koneen osia, työvälineitä Ckuten muotteja ja leikkaimia sekä ajoneuvojen osia. Koneistus tapahtuu tietokoneohjattua jyrsinkonetta eli koneistuskeskusta käyttäen. Työstökeskukselle valmistetaan työstöradat tietokoneella CAD/CAM-ohjelmalla 2D- tai 3D-mallin perusteella. Työstettävät materiaalit voivat olla metalleja, muoveja tai mitä tahansa koneistettavaksi kelpaavaa materiaalia. CNC-jyrsintälajin kilpailussa kilpailijan tehtävänä on valmistaa kolme erilaista kappaletta. Kilpailija saa jokaista tehtävää kohden piirustuksen, jonka perusteella hän mallintaa sen CAD/CAM-ohjelmalla ja tekee tarvittavat työstöradat. Sen jälkeen hän suorittaa tarvittavat koneistukset. Kilpailussa koneistetaan alumiinia sekä terästä. Lopputuotteen arviointi painottuu tarkkoihin mittoihin ja pinnanlaatuihin. Lisäksi arvioidaan pinnan tasaisuutta, tuotteen ja piirustusten johdonmukaisuutta sekä materiaalien käyttöä ja työn valmiusastetta. Koneistajat työskentelevät pääasiassa metalliteollisuuden yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai keskisuuria konepajoja, jotka valmistavat omia tuotteita tai toimivat alihankkijoina. NC Milling is used to prepare various machine parts, vehicle parts and Ctools such as molds and cutters. The machining is carried out by using a computer-controlled milling machine. The competitors prepare a machining trajectory for the CNC milling machine on the computer, based on a 2D or 3D model and designed with a CAD/CAM programme. The materials used can be metals, plastics or any other materials suitable for machine tooling. In CNC Milling the competitor will prepare three different objects. He or she is given a drawing for each object and based on it, will model it on a CAD/CAM programme and make the required machining trajectories. Then he or she will carry out the necessary machine tooling. The materials used are aluminum and steel. The end products are evaluated by the accuracy of measurements and quality of surfaces. Smoothness of surface, the similarity of drawing and finished object, materials use and the level of preparedness are key evaluation criteria. CNC Millers work mainly in metal industry companies or as entrepreneurs. Companies are often small or mid-sized engineering works preparing their own products or working as suppliers. Ville Lehtonen Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist Työpaikka / Workplace: Siviilipalvelus / Alternative non-military service Mopojen korjaus, pyöräily, hiihtäminen, piirtäminen, suunnittelutyö, pienkonekorjaus, pienoismallit / Fixing mopeds, bicycling, skiing, drawing, design, fixing small equipment, scale models Turun ammatti-instituutti Seco Tools Oy Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy Kuvassa Ville ja työntömitta. Pictured Ville and caliper gauge. 30 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

17 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry Rakentaminen / Construction and Building Technology Ari Peltola Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ari Peltola Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ivityön ammattilaiset valmistavat ja asentavat kivituotteita. Kiveä käytetään Kmuun muassa ulko- ja sisärakentamisessa, tulisijoissa, muistomerkeissä ja pienesineissä, joten kivialan ammattilaisia työskentelee niin pienten korukivien hionnan kuin suurten rakennuskivien parissa. Kilpailutehtävänä on kivirakennuksen yksityiskohdan veistäminen perinteisillä käsityömenetelmillä. Tehtävän tarkat piirustukset annetaan kilpailijoille valmiina. Työvälineinä käytetään paineilmahakkureita ja kivitalttoja. Kivitöiden osaajan on hallittava kivimateriaalin tuntemisen, käsittelyn ja asentamisen lisäksi erilaisia koriste- ja kaiverrustekniikoita. Kädentaitojen lisäksi kilpailijalta vaaditaan piirustusten lukemisen taitoa ja mittatarkkuutta. Kivialan osaajia työskentelee louhintatöissä kivilouhimoilla, kivenjalostusteollisuudessa sekä tietokoneohjattujen koneiden ohjelmointi- ja käyttötehtävissä, käsityötaitoja vaativissa työtehtävissä, rakennusteollisuudessa asennustehtävissä ja käsityöläisammateissa. tonemasoners work with stone production and installation. Stone is used, Sfor example, in indoor and outdoor construction, fireplaces, memorial monuments and decorative objects. Stonemasoners work both in dressing small semiprecious stones and with massive building stones. The test project is to carve an ornamental detail of a stone building, by using traditional handicraft methods. The competitors get ready-made drawings on which to base their work. The carving itself is carried out using pneumatic carving hammers and chisels. Stonemasoners should master stone materials, their processing and installation as well as different ornament and carving techniques. Besides handicraft skills, the competitors should be able to interpret drawings and measure accurately. Stonemasoners work in stone quarries, the stone processing industry and in programming and using computer-aided machinery. Also, they work with tasks requiring manual skills and construction industry installations. Matti Haapaniemi Ikä / Age: 20 Kivirakentajan perustutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Stonemasonry (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu Musiikki: kitara, rummut, laulaminen / Music: guitar, drums, vocals Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuvassa Matti ja tummasta diabaasista leikattu lepakko. Pictured Matti and black diabase-cut bat. 32 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

18 09 Informaatioteknologia / IT Software SoluTIons for BusineSS IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology Harri Hautala Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Risto Oksanen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto nformaatioteknologian osaajat hallitsevat tekstinkäsittelyn, tietokantojen Isuunnittelun, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan. Kilpailutehtävissä käytetään monipuolisesti Microsoft Office -ohjelmistoa. Tehtävät ovat case-tyyppisiä ongelmanratkaisutehtäviä, joissa kilpailijoille kuvataan yrityselämän tilanne ja haluttu lopputulos. Kilpailija tekee ratkaisunsa määritellyn työvälineohjelman avulla. Case-tilanne voi olla esimerkiksi yrityksen budjetointiin liittyvä tai yrityksen asiakirjamallien ja mallipohjien tekeminen annetun graafisen ohjeen mukaisesti. Informaatioteknologialajissa mitataan Microsoft Office -ohjelmistoperheen osaamista. Pisteytyksessä korostuu taulukkolaskenta- ja tietokantaosaaminen; tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka ovat mukana hieman pienemmällä painolla. 10 % pisteistä jaetaan kahdessa yllätystehtävässä, jotka simuloivat työelämässä tuttua yllätyksellistä kiiretilannetta. Alalle valmistuneet työskentelevät monipuolisissa tietojenkäsittelypainotteisissa tehtävissä, jotka painottuvat suunnittelun, markkinoinnin ja taloushallinnon alueille. ompetitors in this skill master word processing, database design, Cspreadsheet and presentation graphics skills. The test projects involve the versatile use of Microsoft Office. The test projects are case assignments, in which the competitors tackle a real business-life scenario. The competitors prepare their solutions with a specific application. The case scenario is related e.g. to a company s budgeting or it can involve the design of corporate documents and templates according to given graphical guidelines. In this skill, the focus is on the mastery of the Microsoft Office software family. In the evaluation, the role of spreadsheet and database skills is emphasised. Word processing and presentation graphics carry a smaller emphasis. 10% of the competitor s points are tied into two surprise assignments called overdrive, which simulate the speed and quick build-up of events in the working life. Those with qualifications in IT software solutions work in versatile IT-based jobs in design, marketing and accounting. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ATK-Instituuttisäätiö Softwave Oy ECDL Finland MJK-instituutti Eemu Pihlaja Ikä / Age: 21 Tietojenkäsittelyn perustutkinto, tietojenkäsittelyn ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in IT and Communication Technology, Further Qualification in IT and Communication Technology (in progress) Työpaikka / Workplace: Softwave Ohjelmistot Oy Pelien kehittäminen, lenkkeily / Game design, jogging Kuvassa Eemu ja näppäimistö. Pictured Eemu and keyboard. 34 TEAMFINLAND 2013 WorLDSKILLS Leipzig

19 10 Hitsaus / Welding Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Olli-Pekka Laajoki Koulutuskeskus Salpaus Olli-Pekka Laajoki Koulutuskeskus Salpaus itsaajan päätyötä ovat asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen tuottei- ja lyhyiden sarjojen hitsaus; suuria sarjoja ei tänä päivänä hitsata käsin. Hden Työnkuvaan kuuluu laadunvarmistusta, hitsattujen saumojen tarkistusta sekä uusien tuotteiden hitsausmenetelmien määrittämistä. Kilpailutehtävissä toteutetaan eri menetelmien avulla erilaisten kappaleiden ja materiaalien hitsaamista: suoritetaan eri hitsausprosesseja käyttäen tai niitä yhdistellen hitsaajan pätevyyskokeet sekä tehdään kokoonpanohitsausta. Kilpailijan on osattava hitsauspiirustusten, -standardien ja -merkintöjen tulkinta ja hallittava erilaiset hitsausprosessit ja erilaisten materiaalien käyttäytyminen. Kilpailussa arvioidaan myös työturvallisuuden noudattamista, työvälineiden käyttöä ja yhteistyötaitoja. Rekrytointi on vilkastumassa teknologiateollisuuden yrityksissä, koska suuria ikäluokkia jää eläkkeelle. elders work mainly with short welding sequences or products tailored Wto customer specifications. Today, long sequences are no longer handwelded. The job also includes quality assurance, inspection of seams and defining of welding methods for new products. The test project is to use different welding techniques on different objects and materials. The idea is to pass a welder s qualification requirements by using individual techniques or their combinations. Also, assembly welding is required. The competitors must be able to understand welding drawings, standards and markings, apply the required welding processes and understand the characteristics of the materials involved. Also, occupational safety, usage of tools and level of co-operation skills are evaluated. As the older generation is approaching retirement age companies in the field are starting to recruit more people. Ville-Pekka Virtanen Ikä / Age: 20 Kone- ja metallialan perustutkinto, hitsaajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Further Qualification in Welding (in progress) Työ- ja opiskelupaikka / Work and study place: Toivalan metalli (oppisopimuskoulutus) Laskettelu, laskuvarjohyppy / Slalom, sky diving Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon oppisopimuskeskus Toivalan Metalli Kuvassa Ville-Pekka ja hitsausmaski. Pictured Ville-Pekka and welding mask. Itä-Suomen Ammattitaito ry. 36 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

20 11 Painotekniikka / Print Media Technology IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology Vesa-Antti Iltola Jyväskylän ammattiopisto Ari Halme Jyväskylän ammattiopisto ainotekniikka pitää sisällään muun muassa painopinnan valmistusta, Ppainamista, painotöiden jälkikäsittelyä ja paino- sekä jälkikäsittelykoneiden ylläpitoa. Painotekniikkalajissa on hallittava painoviestintäalalla tarvittavat työtaidot. Kilpailija painaa offsetpaino- ja digipainotekniikoilla annettujen työohjeiden mukaan painotuotteita, esimerkiksi seinäkalenterin, julisteen tai postikortteja. Kilpailijan tulee säätää eri painokoneet materiaalien mukaan sekä kohdistaa eri osavärit kohdilleen. Lisäksi kilpailijan tulee säätää kaikki värisävyt juuri halutun sävyisiksi. Tehtävissä korostuvat tiukat aikarajat ja huippulaatuiset painotuotteet. Kilpailutehtävään kuuluvat myös säännöllinen laadun mittaus, laadun analysointi sekä ongelmanratkaisutaidot ja painotuotteen jälkikäsittely. Rinnakkaistehtävinä lajissa ovat offsetpainon huoltotoimet, digitaalipainaminen ja painosimulaattorilla työskentely. Kilpailussa vaaditaan painokoneiden käytön ja painotekniikoiden syvällistä osaamista. Painotekniikan taitajia työskentelee esimerkiksi digi- ja kirjapainoissa, mainostoimistoissa, yritysten mainos- ja tiedotusyksiköissä sekä graafista kuvankäsittelyä ja tulostusta tarjoavissa yrityksissä. rint Media Technology comprises, for instance, preparation of printing Psurface, printing, print finishing process and maintenance of printing and after-treatment equipment. The competitor should master the skills needed in print media technology. He or she will create products through offset and digital printing, based on the instructions given. The product can be a wall calendar, a poster or a series of postcards. The competitor must set the various printing machines according to the materials used and set the colours and tones correctly. The emphasis is on maintaining a strict schedule and creating a top-quality print product. Also, the test project involves regular quality measurement, analyses of quality, problem-solving skills and finishing treatment of the final product. As related tasks this skill features offset maintenance, digital printing and using a printing simulator. Succeeding in this skill requires a profound knowledge of printing machine use and offset printing technology. Print media professionals work, for example, at digital and book printing houses, advertising agencies, graphic image processing and printing services and in corporate marketing and communication units. Jyväskylän ammattiopisto Pasi Kuusikko Ikä / Age: 21 Painoviestintäassistentti / Printing Assistant Työpaikka / Workplace: Erweko Oy Autot ja moottoripyörät / Cars and motorbikes Kuvassa Pasi ja juliste. Pictured Pasi and poster. 38 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

WorldSkills Europe EuroSkills

WorldSkills Europe EuroSkills WorldSkills Europe EuroSkills Teija Ripattila Chief Training Manager, Skills Finland ry Official Delegate, WorldSkills Europe WorldSkills Europe "Improving our world with the power of skills. Showing the

Lisätiedot

EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND

EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND 4 Mekatroniikka Mechatronics S Martin Finne Optima Tobias Wargh Optima Hannu Hyvärinen Pohjois-Karjalan ammattiopisto 7 CNC-jyrsintä CNC Milling Eemi Saloranta Hyria

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA 30.11.2015 Koulutuksen järjestäjät ja lajipäälliköt KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11 4.12.2016 Suomi osallistuu Ruotsin Göteborgissa 30.11. 4.12.2016

Lisätiedot

EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016

EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016 Koulutuksen järjestäjät EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016 Suomi osallistuu Ruotsin Göteborgissa 30.11. 4.12.2016 järjestettäviin EuroSkills-kilpailuihin.

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland 1962 1972 2003 2005 avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Esityksen sisältö 14.45 Kuljetus-/logistiikka-alan Taitaja2017 Veijo Reimi, Stadian ammattiopisto &

Lisätiedot

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA WORLDSKILLS ABU DHABI KILPAILUUN

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA WORLDSKILLS ABU DHABI KILPAILUUN 24.11.2016 Jakelu: Koulutuksen järjestäjät ja lajipäälliköt KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA WORLDSKILLS ABU DHABI 2017 - KILPAILUUN Suomi osallistuu Abu Dhabissa 14. 19.10.2017 järjestettävään WorldSkills-kilpailuun.

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET.

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET. OLE HYVÄ JA TULE Taitaja2017 valtaa stadin 15. 18.5.2017. Messukeskus, ja koko kaupunki, on toukokuussa täynnä tämän päivän ja tulevaisuuden huippuosaajia. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista

Lisätiedot

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET.

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET. OLE HYVÄ JA TULE Taitaja2017 valtaa stadin 15. 18.5.2017. Messukeskus, ja koko kaupunki, on toukokuussa täynnä tämän päivän ja tulevaisuuden huippuosaajia. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study Keskusteluseminaari Opetushallitus 14.9.2009 Opetusneuvos Mari Räkköläinen ESISELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Mukana

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

607 Industrial Maintenance. Industry. 607 Industrial Maintenance. Image: Skills Finland / Markku Heikkilä. Competition Coordinators.

607 Industrial Maintenance. Industry. 607 Industrial Maintenance. Image: Skills Finland / Markku Heikkilä. Competition Coordinators. Industry 607 Industrial Maintenance Image: Skills Finland / Markku Heikkilä Competition Coordinators 1 / 13 mr. Anssi Mikkola Salpaus Further Education anssi.mikkola(at)salpaus.fi tel. +358 503 051 019

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopistojen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit

Pohjois-Karjalan ammattiopistojen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit jen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Joensuu Areenalla 14.-16.5.2013. Tapahtumaan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot