Osekk takaa oululaisen osaamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osekk takaa oululaisen osaamisen"

Transkriptio

1

2 Osekk takaa oululaisen osaamisen WorldSkills Leipzig

3 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä... 8 Finnish National Team TeamFinland Three-step training model for competitors... 9 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet Kilpailuasiantuntijoiden koulutus Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista Responsibilities of experts and skill managers...11 Training of competition specialists...11 Skills Finland promotes Finnish vocational excellence...11 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world Lajiperheet / Skill categories WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team WorldSkills leipzig Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Mekatroniikka / Mechatronics CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD CNC-sorvaus / CNC Turning CNC-jyrsintä / CNC Milling Kivityöt / Architectural Stonemasonry Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business Hitsaus / Welding Painotekniikka / Print Media Technology Autokorinkorjaus / Autobody Repair Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance Putkiasennus / Plumbing and Heating Elektroniikka / Electronics Verkkosivujen tuottaminen / Web Design Sähköasennus / Electrical Installations Automaatioasennus / Industrial Control Muuraus / Bricklaying Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating Robotiikka / Mobile Robotics Huonekalupuuseppä / Cabinet Making Kirvesmies / Carpentry Kultaseppä / Jewellery Floristiikka / Floristry Hiusmuotoilu / Hairdressing Kauneudenhoito / Beauty Therapy Muoti ja vaatetus / Fashion Technology Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook Autotekniikka / Automobile Technology Kokki / Cooking Ravintolapalvelu / Restaurant Service Automaalaus / Car Painting Viherrakennus / Landscape Gardening Tietokone ja verkot / IT Network Systems Administration Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology Lähihoitaja / Health and Social Care Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work Joukkueen yhteistyökumppanit / Principal Partners Vaatetoimittajat / Clothing Providers Laatoitus / Wall and Floor Tiling TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

4 Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset Kohti maailman huippua eipzigiin matkaavilla WorldSkills 2013 L-kilpailujen suomalaisilla huippuosaajilla ja Suomella on yhteinen unelma: halu olla maailman paras. Maamme hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, sillä maamme kilpailukyky ja hyvinvointi nojaavat vahvasti osaamiseen ja ammattitaitoon. Suomalaista ammattiosaamista on kehitetty ja tehty tunnetuksi ammattitaitokilpailujen avulla jo 25 vuotta. Tehty työ on tuottanut tulosta. Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja ammattitaitokilpailutoiminnan suosio ovat kasvaneet jatkuvasti. Ammatillista koulutusta myös arvostetaan työelämässä. Valtaosa yrityspäättäjistä arvioi ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa erinomaiseksi tai hyväksi. Hyvistä tuloksista huolimatta meillä on varaa parantaa. Ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta on kehitettävä ja koulutuksen ja työelämän kumppanuutta syvennettävä, jotta koulutus vastaa entistä paremmin työn ja elämän tarpeisiin. Ammattitaitokilpailut tarjoavat tähän erinomaisen välineen. Tässä esiteltävät suomalaiset huippuosaajat, kilpailijat ja ekspertit, ovat hyvä osoitus ammattitaitokilpailutoiminnan voimasta. He kaikki ovat oman alansa huippuosaajia. Silti heitä yhdistää palava halu oppia uutta, into kehittää ja kehittyä sekä vahva tahto hioa omaa osaamista jatkuvasti. He uskovat pystyvänsä. Juuri tällaista asennetta tarvitaan, jotta voi olla maailman paras. Hyvä TeamFinland 2013, olette viemässä suomalaista ammattiosaamista kohti maailman huippua. Huippuosaamistanne tarvitaan, jotta Suomi voi olla maailman osaavin maa vuonna Toivotan teille kaikille onnea, menestystä ja osaamisen iloa WorldSkills Leipzig kilpailuissa! Top of the world, here we come! oth Finland and the nation s top skilled young professionals heading Btoward WorldSkills Leipzig 2013 competition share the same dream: to be the best in the world. The goal for the Government is to make Finland the most competent country in the world by We aim to the international top in vocational skills and in university and polytechnic degrees as well as in research, development and innovation. Finland s competitiveness and well-being are strongly based on skills and competencies. Professional skills in Finland have developed and reached visibility with the help of skills competitions for the past 25 years. Thanks to this work the attractiveness of vocational education and training and the popularity of skills competitions have grown continuously. Vocational education and training is also held in high esteem in working life. The majority of corporate executives view the level of it as good or excellent. Despite of the good results we still have room for improvement. The quality and effectiveness of vocational education and training needs to be developed and its connections with working life strengthened in order to better meet the needs of work and personal life. Skills competitions offer an excellent arena for this. The Finnish top skilled competitors and experts are a good example of the power of skills competitions. These people are all at the top of their own profession. Yet they also possess the burning desire to learn new things, to develop themselves, and the will needed to continuously improve their know-how. They believe they can. This is the exact attitude needed for becoming the best in the world. Dear members of TeamFinland 2013, you are on your way to the top of the world. Your skills are needed for Finland to be the most competent nation in the world in I wish you all luck, success and joy in the WorldSkills Leipzig 2013 competition! Chairman of the board Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö Seija Rasku President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture 6 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

5 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland 2013 kills Finlandin nimeämässä Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on mukana 43 kilpailijaa ja S38 eksperttiä sekä tukitiimi. Kaikki kilpailijat ovat ansainneet edustuspaikkansa kovan työn ja määrätietoisen harjoittelun tuloksena. Kilpailijoiden valmennukseen on kuulunut henkilökohtaisen lajivalmennuksen lisäksi maajoukkuevalmennus. Maajoukkueleireillä joukkuetta on valmennettu toimimaan ryhmänä ja kestämään kilpailusuorituksen tuomat henkiset ja fyysiset paineet. Kilpailijoiden ja eksperttien valmentamisen ja kilpailuihin lähettämisen on mahdollistanut laaja yhteistyöverkosto, joka tekee pitkäjänteistä työtä suomalaisen huippuosaamisen edistämiseksi. Verkostoon kuuluu ammatillisia oppilaitoksia, yrityksiä, järjestöjä ja opetushallinnon edustajia. Finnish National Team TeamFinland 2013 eamfinland 2013 appointed by Skills Finland has 43 competitors, 38 experts and a support Tteam. All of the competitors have earned their place through hard work and determined practice. In addition to individual skill-specific training, the competitors take part in national team training. At the national team camps, the teams receive teamwork training and prepare for coping with the mental and physical pressure brought on by the competition. Training the experts and competitors and sending them to this competition has required the input from a large network of people, who continue to develop top Finnish competencies in a far-reaching way. This network comprises vocational institutes, companies, organisations and members of the national board of education. Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä aikki Suomen maajoukkueen jäsenet ovat osallistuneet maajoukkuevalmennukseen, johon Kkuuluu ammatillisten taitojen hiomisen lisäksi fyysistä ja henkistä valmentautumista. Maajoukkuevalmennusta edeltää perusvalmennus ja huippuvalmennus. Yhdessä nämä muodostavat Skills Finlandin kehittämän kolmiportaisen valmennusjärjestelmän. Valmennuksen kehittämiseen on saatu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea. Perusvalmennuksessa on mukana laaja joukko opiskelijoita ja siinä harjoitellaan ammatillisia perustaitoja. Osa näistä opiskelijoista valikoituu huippuvalmennukseen, jossa keskitytään tähtäimessä olevan kansainvälisen kilpailun tehtävässä tarvittavien taitojen hiomiseen. Huippuvalmennusjakson päätteeksi karsitaan maajoukkuevalmennukseen osallistuvat opiskelijat. Maajoukkuevalmennuksessa opiskelija jatkaa ammatillisten taitojen hiomista ja kilpailutehtävän harjoittelua lähivalmentajansa kanssa. Koko joukkueen yhteisillä maajoukkueleireillä kilpailijat saavat tietoa kilpailun kulusta ja fyysisen kunnon tärkeydestä sekä välineitä henkisen kestävyyden kehittämiseen. Tärkeä osa maajoukkueleirejä on maajoukkueen ryhmähengen luominen ja kasvattaminen. Three-step training model for competitors ll members in the TeamFinland have taken part in training, which in addition to fine-tuning Avocational skills includes physical and mental preparation. The national team training is preceded by basic and advanced training. Together, these training stages form the three-step model designed by Skills Finland. The development work has been supported by the European Social Fund (ESF). The basic training stage involves a large group of students and focuses on practicing basic vocational skills. Some of these students are selected for advanced training, which concentrates on fine-tuning the skills necessary in the international competition. At the end of the advanced training, students participating in national team training are selected. During the national team training, the student continues to refine his or her vocational skills and practices for the competition task together with a specialised coach. This stage of training also includes a national team camp, during which the trainees learn about the competition and the importance of physical fitness. Moreover, they are given tools for the development of mental stamina. Creating and fostering of team spirit is another key issue. 8 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

6 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet kspertti on lajin kansainvälinen asiantuntija. Hän tekee yhdessä muiden maiden eksperttien Ekanssa kilpailun tehtävät ja arviointikriteerit sekä toimii kilpailun aikana lajin tuomarina. Varapääekspertti on lajinsa varapäätuomari, pääekspertti toimii päätuomarina. Lajipäällikkö vastaa lajinsa kansallisesta kehittämisestä ja valmennuksen koordinoinnista. Hän suunnittelee kansainvälisiiin kisoihin lähtevän kilpailijan valmennuksen sekä harjoituskilpailutehtävät yhdessä lajin ekspertin ja valmentajan kanssa. Kilpailuasiantuntijoiden koulutus kills Finland kouluttaa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettaja- yhteydessä toimivan Skills Trainers Academyn kanssa ammattitaitokilpailujen Skorkeakoulun valmentajia, lajipäälliköitä, tuomareita sekä lajivastaavia. Koulutuksen käyneet ammatilliset opettajat ja työpaikkaohjaajat pystyvät ohjaamaan opiskelijoita huipputason ammattilaisiksi ja valmentamaan heitä näyttötutkintoihin, ammattitaitokilpailuihin ja muihin korkeatasoista osaamista vaativiin tehtäviin. Lisäksi he pystyvät järjestämään sekä kansallisia että kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja. Yhdessä he muodostavat laajan verkoston, joka kytkee kilpailu- ja valmennusjärjestelmän suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja yritysmaailmaan. Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista organisoimalla vuosittain kansallisten ammattitaitokilpailujen, Taitaja-, TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailujen, järjestämisen valmentamalla ja lähettämällä maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja International Abilympics-kilpailuihin kehittämällä huippuosaajien valmennusjärjestelmää kouluttamalla kilpailuasiantuntijoita sekä tuottamalla ammattitaitokilpailuihin liittyvää tutkimusta, tiedotusta ja julkaisuja. Responsibilities of experts and skill managers xperts are international professionals in their skills. They work together with experts from other Ecountries in designing the test projects and determining judging criteria and act as judges during the competition. Deputy chief experts act as deputy head judges of their skills, while chief experts act as head judges. Skill managers are in charge of developing their skill on a national level and the coordination of training. They design the training for the national team and the practice test projects together with the expert and coach of the skill. Training of competition specialists ogether with the Skills Trainers Academy of the HAMK University of Applied Sciences, Skills TFinland trains coaches, skill managers, experts and supervisors. Skills Trainers Academy is a part of the HAMK Professional Teacher Education Unit. Vocational teachers and workplace instructors who have completed the training are able to guide students on their way to becoming skilled professionals and to prepare for skills demonstrations or competitions or other tasks requiring high-level skills. Together, they form an extensive network that connects the competition and training organisations closely to the national education and training system and business life in Finland. Skills Finland promotes Finnish vocational excellence by organizing the annual national skills competitions, which are Taitaja, TaitajaPLUS and Taitaja9 selecting, coaching and managing national teams for the WorldSkills, EuroSkills and International Abilympics competitions developing the coaching system for top young professionals training competition specialists and producing surveys, information and publications related to skills competitions Professional Teacher Education Unit Professional Teacher Education Unit 10 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

7 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla kills Finlandin ammattitaitokilpailuperheeseen kuuluu kolme kansallista ja kolme kansainvälistä Skilpailua. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Lisätietoja ammattitaitokilpailuista osoitteessa Taitaja SM-kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Vuosittain järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kilpailut ovat maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-kilpailussa on noin 40 lajia, jotka edustavat maamme elinkeinoelämän keskeisiä aloja. Kymmenet tuhannet katsojat kerääntyvät seuraamaan finaalia, johon alojensa parhaat selviytyvät ympäri Suomea järjestettävien semifinaalien kautta. Taitaja2014 järjestetään Lahdessa. TaitajaPLUS SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille TaitajaPLUS-kilpailu järjestetään osana Taitaja-tapahtumaa. Kilpailun avulla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Taitaja9 yhdeksäsluokkalaisten kädentaitokilpailu Taitaja9-kilpailussa kisaavat kolmihenkiset peruskoulujen 9.-luokkalaisista muodostetut joukkueet erilaisissa kädentaitoja ja yleissivistystä vaativissa tehtävissä. Satojen paikallis- ja aluekilpailujen ohella järjestetään vuosittainen finaali Taitaja-tapahtumassa. Kilpailulla tuetaan nuorten ammatinvalintaa sekä lisätään ammattikoulutuksen vetovoimaa. WorldSkills ammattitaidon MM-kilpailut Joka toinen vuosi järjestetään nuorten kansainväliset ammattitaitokisat, joissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruudet noin 50 lajissa. Kilpailuihin osallistuu noin tuhat alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Kilpailujen ympärille on muodostunut laaja toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, joka tuo kansainvälisen työelämän kilpailijoiden ja asiantuntijoiden lähelle. Skills Finland yhteistyökumppaneineen järjesti vuoden 2005 WorldSkills-kilpailut Helsingissä. ja EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut Ammattitaidon euroopanmestaruuksista kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailulajeja on noin 50, ja suuri osa niistä toteutetaan tiimi- tai pari lajeina. Kisojen avulla halutaan edistää eurooppalaista huippuosaamista, Euroopan kilpailukykyä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Toiminnalla pyritään myös vahvistamaan ammattiosaajien, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin, liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. ja International Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut Joka neljäs vuosi järjestettävien International Abilympics -kilpailujen tavoitteena on kannustaa erityistä tukea tarvitsevia kehittämään omaa ammattitaitoaan ja edesauttaa heidän työllistymistään. Abilympics-kilpailuissa kisataan noin 30 lajissa. Abilympics-tapahtuman järjestämisestä vastaavat International Abilympic Federation (IAF) ja Rehabilitation International (RI). Skills Finland on ollut IAF:n jäsen vuodesta Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world he Skills competition family consists of three national and three international competitions. TAll competitions share the aim of developing excellence in the field of skills and competence development. Also, they help raise awareness of the importance of professional excellence. The competitions are also a way of upgrading the status of vocational training and encourage young people to improve their professional and entrepreneurial skills. For more information on skills competitions: Taitaja the Finnish skills competition for VET students Taitaja is the largest single annual event for young VET students and apprentices in Finland. The competition has some 40 skills representing the most central fields of the Finnish industry and commerce. The finals attract tens of thousands of spectators. The finalists are selected based on semifinals held in different parts of Finland. Taitaja2014 will be organised in Lahti. TaitajaPLUS the Finnish skills competition for VET students with special needs TaitajaPLUS is organised as a part of Taitaja. The aim of the competition is to raise awareness of special vocational education and training and to improve the employability of young professionals with special needs. Taitaja9 competition skills competition for 9th graders In Taitaja9 competition, three-member teams of 9th graders in comprehensive school compete in tasks requiring various manual skills and general education. Besides hundreds of local and regional competitions, an annual final is organised in connection with the Taitaja competition. The goal of the competition is to support young people s career choice decisions and to increase the attraction of vocational training. WorldSkills the World Championships of skills and competencies The WorldSkills Competition is a biannual international skills competition, in which young professionals compete in around 50 skills. The event attracts almost 1,000 top professionals of different fields from around 50 countries. An extensive network of specialists and different stakeholders has formed around the event, and this helps bring competitors and specialists closer to the international business life. Together with its partners, Skills Finland organised the WorldSkills Competition in 2005 in Helsinki. and EuroSkills the European Championships of skills and competencies The EuroSkills competition is organised every two years. The event has about 50 skills and most of the competitions are organised as team or two-member competitions. The objective of the competition is to promote excellence in skills in Europe, to improve the competitiveness of Europe and to support the internationalisation of secondary vocational training. Also, the aim is to increase the mobility of VET students and professionals. and International Abilympics the skills competition for people with special needs The International Abilympics competition is organised every four years and aims at encouraging disabled people to improve their professional skills and to improve their employability. The competition has about 30 skills. The Abilympics are held under the auspices of a regional host organization together with the International Abilympic Federation (IAF) and Rehabilitation International (RI). Skills Finland has been a member of IAF since TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

8 Lajiperheet / Skill categories Auto- ja kuljetusala / Transportation and Logistics 13 Autokorinkorjaus / Autobody Repair 14 Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance 33 Autotekniikka / Automobile Technology 36 Automaalaus / Car Painting Rakentaminen / Construction and Building Technology 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry 12 Laatoitus / Wall and Floor Tiling 15 Putkiasennus / Plumbing and Heating 18 Sähköasennus / Electrical Installations 20 Muuraus / Bricklaying 21 Tasoitetyöt ja sisustusasennus / Plastering and Drywall Systems 22 Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating 24 Huonekalupuuseppä / Cabinetmaking 25 Sisustuspuuseppä / Joinery 26 Kirvesmies / Carpentry 37 Viherrakennus / Landscape Gardening 38 Kylmäkoneasennus / Refrigeration and Air Conditioning IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology 02 Tietoverkon kaapelointi / Information Network Cabling 09 Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business 11 Painotekniikka / Print Media Technology 17 Verkkosivujen tuottaminen / Web Design 39 Tietokoneet ja verkot / IT Network Systems Administration Suomen ammattitaitomaajoukkue ei osallistu kursiivilla merkittyihin lajeihin. / TeamFinland is not competing in the skills marked in italics. Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology 01 Polymekaniikka /Polymechanics/Automation 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge 04 Mekatroniikka / Mechatronics 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD 06 CNC-sorvaus / CNC Turning 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling 10 Hitsaus / Welding 16 Elektroniikka / Electronics 19 Automaatioasennus / Industrial Control 23 Robotiikka / Mobile Robotics 42 Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work 43 Ohutlevytyöt / Sheet Metal Technology 45 Tekninen mallinnus / Prototype Modelling D1 Muovimuotin valmistus / Plastic Die Engineering Luovat alat ja muoti / Creative Arts and Fashion 27 Kultaseppä / Jewellery 28 Floristiikka / Floristry 31 Muoti ja vaatetus / Fashion Technology 40 Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology 44 Somistus / Visual Merchandising/Window Dressing Palvelualat / Social and Personal Services 29 Hiusmuotoilu / Hairdressing 30 Kauneudenhoito / Beauty Therapy 32 Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook 34 Kokki / Cooking 35 Ravintolapalvelu / Restaurant Service 41 Lähihoitaja / Health and Social Care 14 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

9 WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Virallinen delegaatti, WorldSkills International / Official Delegate of WorldSkills International Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö / President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team Joukkueenjohtaja / Team Leader Immo Pylvänen Valmennuspäällikkö, Skills Finland ry Kouvolan seudun ammattiopisto / Training Manager, Skills Finland Kouvola Region Vocational College Joukkueenjohtaja / Team Leader Pekka Matikainen Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry / Competition Manager, Skills Finland Tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate, WorldSkills International Hannu Immonen Tekniikkapäällikkö, Skills Finland ry Tulosaluejohtaja, Turun ammatti-instituutti / Technical Manager, Skills Finland Head of Vocational Education, Turku Vocational Institute Joukkueen apujohtaja, joukkuepappi / Team Leader Assistant, Team chaplain Atte Airaksinen Oppilaitospastori, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä / University chaplain, Turku and Kaarina Parish Union Eija Alhojärvi Toiminnanjohtaja, Skills Finland ry / Executive Director, Skills Finland Avustava tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate Assistant, WorldSkills International Ilkka Kemppainen Koulutus- ja kilpailupäällikkö, Savon ammatti- ja aikuisopisto / Education and Competition Manager, Savo Vocational College Pauliina Juhola Viestintäpäällikkö, Skills Finland ry / Communications Manager, Skills Finland 16 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

10 WorldSkills Leipzig 2013 eipzigissa pidettävä WorldSkills-kilpailu järjestetään nyt 42. kerran. Suomi on Losallistunut ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin vuodesta 1989 lähtien ja vuoden 2005 kilpailu järjestettiin Helsingissä. Vuosien varrella suomalaiset ovat voittaneet kilpailuissa yhteensä 45 mitalia. Leipzigin WorldSkills-kilpailussa yli tuhat nuorta osaajaa kisaa 46 lajin maailmanmestaruudesta. Kilpailijoita on mukana yli 50 eri maasta ja tapahtumaan Leipzigin messukeskukseen odotetaan noin kävijää. Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on 43 kilpailijaa, jotka kilpailevat 38 eri lajissa. Osa lajeista on tiimilajeja. Lisäksi Suomi lähettää kilpailuun 38 lajikohtaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa tuomareina. Skills Finlandilla on tapahtuman messualueella yhteinen osasto opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn, Hämeen ammattikorkeakoulun Skills Trainers Academyn sekä EduCluster Finlandin kanssa. Osastolla kisavierailla on mahdollisuus saada tietoa suomalaisesta ammattikoulutuksesta. he WorldSkills competition is organised, for the 42nd time, in Leipzig from July 2nd to July 7th. TFinland has taken part in WorldSkills competitions since 1989 and in 2005, the competition was held in Helsinki. Over the years the Finnish teams have won a total of 45 medals. The WorldSkills Leipzig 2013 event will have over 1,000 young contestants, representing 50 countries. The competition is expected to attract about 200,000 visitors. TeamFinland consists of 43 competitors who will be competing in 38 skills. Some skill contests are team efforts. Additionally, the Finnish team includes 38 experts, who act as judges in the competition. In the competition area, the Skills Finland organisation hosts a joint pavilion with the Ministry of Education and Culture, the Finnish National Board of Education, the Centre for International Mobility CIMO, the HAMK University of Applied Sciences and EduCluster Finland. The pavilion offers visitors the chance to learn about vocational training in Finland. Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

11 01 Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Susanna Kankaanranta Etelä-Karjalan ammattiopisto Rauno Nikkilä Etelä-Karjalan ammattiopisto olymekaanikko on moniosaaja, jonka on kyettävä teollisuuden koneiden Pja laitteiden kunnossapidossa tarvittavien varaosien valmistamiseen sekä niiden paikoilleen asentamiseen. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat metallintyöstökoneiden hallinnan lisäksi ohjelmoitavien logiikoiden, automaation ja pneumatiikan hallinta sekä näihin liittyvät sähköistys- ja johdotustyöt. Kilpailutehtävässä valmistetaan sorvaamalla ja jyrsimällä metalliseosaihioista osia, joiden mittatarkkuus ja pinnanlaatu ovat arvioinnin kohteina. Osista rakennetaan pienikokoinen toimiva laite, jossa paineilmasylinterien ja moottorin avulla muotoillaan ja liikutellaan kappaleita. Lisäksi ohjelmoidaan logiikkaohjelma, jolla sylintereiden liikkeitä ja moottorin pyörimistä ohjataan. Arvioitavia kohteita ovat osien valmistustarkkuus, laitteen toiminta käsi- ja automaattiohjauksessa, ohjauslaitteiden ja komponenttien asennus sekä paineilmaletkujen ja sähköjohtimien asennukset ja kytkennät dokumenttien mukaisesti. Polymekaanikko voi työllistyä teollisuuteen kunnossapitotehtäviin tai konepajoille valmistavaan teollisuuteen. Polymechanics Technician can manufacture and install spare parts Arequired in industrial equipment and machinery maintenance. He or she should master the management of metal processing equipment, programmed logics, automation and pneumatics as well as the electrical engineering and wiring related to them. During the test project, the competitors prepare metal alloy parts by lathing and milling. Evaluation criteria include measurement accuracy and quality of the surface. The parts are used to create a small, functional device, in which objects can be moulded and moved with pneumatic cylinders and a motor. Also, the competitors will program a logic programme controlling the movements of the cylinders and the rotation of the motor. The judges evaluate the parts manufacturing accuracy, the operation of the device in manual and automatic control, the installation and position of controls and components, the installation of pneumatic tubes and electric wires. Polymechanics professionals often find employment in industrial maintenance duties or in the industry supplying solutions to mechanical engineering. Joska Nylund Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist, Further Qualification in Machinery (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Etelä-Karjalan aikuisopisto, AKTIVA Metsästys, urheilu, autot / Hunting, sports, cars Etelä-Karjalan ammattiopisto Kuvassa Joska ja mikrometri. Pictured Joska ja micrometre. 20 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

12 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Meiltä tulee tämän alan huippuosaajia / We train top professionals in this field l Oulun seudun ammattiopisto Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Mika Junttila Oulun seudun ammattiopisto Mika Koivuranta Oulun seudun ammattiopisto onepajatekniikassa on kyse laitekokonaisuuksien suunnittelusta ja Kvalmistamisesta. Kilpailijan on osattava suunnittelutyö niin luonnos- kuin tietokonetasolla ja pystyttävä myös tuotteen valmistamiseen. Tällöin tarvitaan koneistus-, hitsaus-, asennus- ja elektroniikan taitoja. Konepajatekniikka on tiimilaji, jossa kolmijäseniset ryhmät suunnittelevat yksilölliset laitekokonaisuudet etukäteen ja valmistavat ne kilpailun aikana. Kilpailussa tiimit valmistavat pienen sarjan aurinkoenergialla toimivia juomatölkin puristimia. Puristimen tulee täyttää tiukat vaatimukset esimerkiksi käytettävyyden, turvallisuuden ja dokumentoinnin osalta. Lisäksi tiimit saavat kilpailun alussa heille ennakkoon tuntemattoman tehtävän. Tehtävän arviointi perustuu tuotantokustannuksiin eli käytettyyn työaikaan, materiaaleihin ja poikkeamiin laitteen vaatimuksissa. Konepajatekniikan osaajat työskentelevät teollisuudessa erilaisissa valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä. anufacturing refers to the design and manufacture of equipment and Mmachinery. The competitor should master the design work on both drafting and computer design level and be able to manufacture the product. He or she will need machining, welding, installation and electronics skills. Manufacturing is a team skill, in which three-member groups design unique equipment assemblies in advance and manufacture them during the competition. The test project is to design a series of solar energy powered soda can compressors. The compressor should fulfill strict criteria for example usability, safety and documentation. Moreover, the groups are given a surprise task, of which they have no previous knowledge. The evaluation is based on production costs, i.e., the hours and materials used and deviations from the given specifications. Manufacturing professionals work in various industrial manufacturing or design duties. Oulun seudun ammattiopisto KL Mechanics Oy JaiTec Oy Jahotec Oy Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Sick Oy Kuvassa Juho ja mikrometri. Pictured Juho and micrometre. Juho Leskelä Ikä / Age: 22 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja; koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist; Further Qualification in Machinery (in progress) Työpaikka / Workplace: Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Lenkkeily / Jogging Aki Ahola Ikä / Age: 19 Sähköalan perustutkinto; sähköalan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Electrical Engineering; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress) Työpaikka / Workplace: Jaitec Oy Metsästys, sähly / Hunting, floorball Kuvassa Felix ja räikkäväännin jatkopalalla. Pictured Felix and ratchet wrench with extension. Kuvassa Aki ja striperit. Pictured Aki and wire strippers. Felix Vielma Ikä / Age: 23 Kone- ja metallialan perustutkinto; tekniikan kandidaatti (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery; Bachelor of Science (in progress); Matriculation Examination Opiskelupaikka / Study place: Oulun yliopisto / University of Oulu Kortti- ja lautapelit, scifi / Card and board games, sci-fi Kilpailijat / Competitors 22 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

13 Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology 04 Hannu Hyvärinen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Matti Sumujärvi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Mekatroniikka / Mechatronics ekatroniikka yhdistää perinteisen konetekniikan elektroniikkaan sekä Msäätö- ja ohjaustekniikkaan. Siinä yhdistyvät mekaniikan, pneumatiikan, hydrauliikan, sähköisten ohjausten, ohjelmoinnin sekä järjestelmätuntemuksen eri osa-alueet. Tieteenala on uusi, mutta monet mekatroniset laitteet ovat kaikille tuttuja yhtenä esimerkkinä tästä pullonpalautusautomaatti. Kahden hengen joukkueet kilpailevat tuotannon automatisoinnissa käytettävien laitteiden rakentamiseen, huoltoon, käyttöönottoon, korjaukseen ja ohjelmointiin liittyvissä tehtävissä. Kilpailusuorituksessa arvioidaan rakennettavan laitteen dokumenttien mukaista rakennetta ja toimivuutta. Myös työn laatu ja tehtävän suorittaminen ihanneajassa ovat merkittäviä lopputuloksen kannalta. Mekatroniikan osaajat työskentelevät teollisuuden automaatiojärjestelmien sekä koneiden ja laitteiden asennuksen, huollon ja käytön parissa. echatronics is the combination of traditional mechanical engineering Mwith electronics and automation and control technology. It joins together mechanics, pneumatics, hydraulics, digital control, programming and systems expertise. Mechatronics is a new field but most people are familiar with mechatronic devices such as the bottle recycling automate, for instance. In the competition, two-member teams handle tasks related to the manufacturing, maintenance, startup, repair and programming of production automation equipment. The judges focus on how well the drawings and specifications of the device turn into practice and how well the device works. Also, quality of work and its completion on time are important criteria. Mechatronics Technicians work with industry automation systems and in the installation, maintenance and operation of equipment and devices. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kainuun ammattiopisto Raute Oyj, Mecano Raute Group Timo-Pekka Mutanen Ikä / Age: 24 Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja; sähköalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioasentaja; sähköalan ammattitutkinto (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Automation Assembler; Vocational Qualification in Electrical Engineering, Electrician and Automation Assembler; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress); Matriculation Examination Työpaikka / Workplace: Arvosähkö (oppisopimuskoulutus) Liikunta / sports Kuvassa Timo-Pekka, Joonas ja sivuleikkurit. Pictured Timo-Pekka, Joonas and diagonal pliers. Joonas Väisänen Ikä / Age: 19 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja / Vocational Qualification in Electrical and Automation Engineering, Automation Assembler, Electrician Työpaikka / Workplace: Raute Oyj, Mecano Raute Group Perhonsidonta, perhokalastus / Fly tying, fly fishing Kilpailijat / Competitors Itä-Suomen Ammattitaito ry. 24 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

14 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Kari Kosonen Koulutuskeskus Salpaus Kari Kosonen Koulutuskeskus Salpaus AD-suunnitteluun kuuluu tietokoneavusteisen piirtämis- ja suunnittelu- (CAD) käyttäminen koneenrakennuksessa tyypillisten Cteknologian asiakirjojen, kuten mallien, piirustusten ja tiedostojen tuottamisessa teollisen valmistuksen tarpeisiin. Ratkaisut perustuvat teollisuuden vaatimuksiin ja ISO-standardin viimeisimpään versioon. Kilpailu koostuu neljästä erillisestä moduulista, jotka voivat sisältää seuraavia osa-alueita: ohutlevymallinnus, hitsauskokoonpanot, mekaniikka ja koneenrakennus, animaatiot ja visualisointi. Kilpailussa arvioidaan erityisesti sitä, onko kappale piirretty ja mallinnettu oikein ja ovatko esimerkiksi mittasuhteet kohdallaan. Lisäksi arvioidaan esitystekniikkaa ja kilpailijan tekemien visualisointien toimivuutta ja toteutusta. CAD-suunnittelua hyödyntävät työssään esimerkiksi suunnitteluassistentit, jotka työskentelevät eri tekniikan alojen suunnittelutoimistoissa. AD, Computer Aided Design, is the use of drawing and design Ctechnologies for manufacturing documents such as graphical models, drawings, paperwork and files needed in industrial mechanical engineering. The solutions will comply with appropriate and most current industry and ISO standards. The competition comprises four modules, which can for instance include the following topics: sheet metal modelling, welding assemblies, mechanics and engineering, animations and visualisation. The judges pay particular attention on how accurately the objects are drawn and modelled. Also, dimensional accuracy is a criterion. Moreover, the competitors presentation techniques and visualizations are appraised based on functionality and implementation. CAD Technicians work as design assistants in design agencies for different branches of industry and technology. Koulutuskeskus Salpaus Salon seudun ammattiopisto Software Explosion Oy Arctic Creos Oy Jaakko Ekman Ikä / Age: 19 Suunnitteluassistentin perustutkinto, kaksoistutkinto / Design Assistant, Double Vocational Qualification Opiskelupaikka / Study place: Koulutuskeskus Salpaus Lenkkeily, auton laittaminen / Jogging, tuning car Kuvassa Jaakko ja näppäimistö. Pictured Jaakko and keyboard. 26 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

15 06 CNC-sorvaus / CNC Turning Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti NC-sorvauksessa työstetään metallisia tai muovisia esineitä tietokone- sorvia käyttäen. Kilpailija laatii annettujen piirustusten perusteella cohjattua tietokoneperusteisen työstöohjelman ja valmistaa tuotteen käyttämällä metalli sorvauksen perustekniikoita. Tuomarit arvioivat lopputuotteen mittatarkkuutta, pinnan karheutta, tuotteen ja piirustusten vastaavuutta, ohjelmointia ja materiaalin käyttöä. skill involves producing a metal or plastic product using CNC lathe. TThe competitors must elaborate a processing program based on the given drawings and then produce the product alone by using the basic techniques of metal turning. The end product is evaluated to assess its measurements, surface smoothness, the consistency of the product and drawings, the programming and material use. Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon oppisopimuskeskus MPY Sandvik ETRA Jari Tuhkanen Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Further Qualification, Machinist (in progress) Työ- ja opiskelupaikka / Work and study place: Rollsteel Machine Oy (oppisopimuskoulutus) Metsästys, moottorikelkkailu, urheilu, motocross / Hunting, snow-mobiling, sports, motocross Kuvassa Jari ja työntömitta. Pictured Jari and caliper gauge. Itä-Suomen Ammattitaito ry. 28 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

16 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Mika Heikkilä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Mikko Vepsäläinen Ylä-Savon ammattiopisto NC-jyrsinnällä valmistetaan esimerkiksi erilaisia koneen osia, työvälineitä Ckuten muotteja ja leikkaimia sekä ajoneuvojen osia. Koneistus tapahtuu tietokoneohjattua jyrsinkonetta eli koneistuskeskusta käyttäen. Työstökeskukselle valmistetaan työstöradat tietokoneella CAD/CAM-ohjelmalla 2D- tai 3D-mallin perusteella. Työstettävät materiaalit voivat olla metalleja, muoveja tai mitä tahansa koneistettavaksi kelpaavaa materiaalia. CNC-jyrsintälajin kilpailussa kilpailijan tehtävänä on valmistaa kolme erilaista kappaletta. Kilpailija saa jokaista tehtävää kohden piirustuksen, jonka perusteella hän mallintaa sen CAD/CAM-ohjelmalla ja tekee tarvittavat työstöradat. Sen jälkeen hän suorittaa tarvittavat koneistukset. Kilpailussa koneistetaan alumiinia sekä terästä. Lopputuotteen arviointi painottuu tarkkoihin mittoihin ja pinnanlaatuihin. Lisäksi arvioidaan pinnan tasaisuutta, tuotteen ja piirustusten johdonmukaisuutta sekä materiaalien käyttöä ja työn valmiusastetta. Koneistajat työskentelevät pääasiassa metalliteollisuuden yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai keskisuuria konepajoja, jotka valmistavat omia tuotteita tai toimivat alihankkijoina. NC Milling is used to prepare various machine parts, vehicle parts and Ctools such as molds and cutters. The machining is carried out by using a computer-controlled milling machine. The competitors prepare a machining trajectory for the CNC milling machine on the computer, based on a 2D or 3D model and designed with a CAD/CAM programme. The materials used can be metals, plastics or any other materials suitable for machine tooling. In CNC Milling the competitor will prepare three different objects. He or she is given a drawing for each object and based on it, will model it on a CAD/CAM programme and make the required machining trajectories. Then he or she will carry out the necessary machine tooling. The materials used are aluminum and steel. The end products are evaluated by the accuracy of measurements and quality of surfaces. Smoothness of surface, the similarity of drawing and finished object, materials use and the level of preparedness are key evaluation criteria. CNC Millers work mainly in metal industry companies or as entrepreneurs. Companies are often small or mid-sized engineering works preparing their own products or working as suppliers. Ville Lehtonen Ikä / Age: 21 Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist Työpaikka / Workplace: Siviilipalvelus / Alternative non-military service Mopojen korjaus, pyöräily, hiihtäminen, piirtäminen, suunnittelutyö, pienkonekorjaus, pienoismallit / Fixing mopeds, bicycling, skiing, drawing, design, fixing small equipment, scale models Turun ammatti-instituutti Seco Tools Oy Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy Kuvassa Ville ja työntömitta. Pictured Ville and caliper gauge. 30 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

17 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry Rakentaminen / Construction and Building Technology Ari Peltola Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ari Peltola Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ivityön ammattilaiset valmistavat ja asentavat kivituotteita. Kiveä käytetään Kmuun muassa ulko- ja sisärakentamisessa, tulisijoissa, muistomerkeissä ja pienesineissä, joten kivialan ammattilaisia työskentelee niin pienten korukivien hionnan kuin suurten rakennuskivien parissa. Kilpailutehtävänä on kivirakennuksen yksityiskohdan veistäminen perinteisillä käsityömenetelmillä. Tehtävän tarkat piirustukset annetaan kilpailijoille valmiina. Työvälineinä käytetään paineilmahakkureita ja kivitalttoja. Kivitöiden osaajan on hallittava kivimateriaalin tuntemisen, käsittelyn ja asentamisen lisäksi erilaisia koriste- ja kaiverrustekniikoita. Kädentaitojen lisäksi kilpailijalta vaaditaan piirustusten lukemisen taitoa ja mittatarkkuutta. Kivialan osaajia työskentelee louhintatöissä kivilouhimoilla, kivenjalostusteollisuudessa sekä tietokoneohjattujen koneiden ohjelmointi- ja käyttötehtävissä, käsityötaitoja vaativissa työtehtävissä, rakennusteollisuudessa asennustehtävissä ja käsityöläisammateissa. tonemasoners work with stone production and installation. Stone is used, Sfor example, in indoor and outdoor construction, fireplaces, memorial monuments and decorative objects. Stonemasoners work both in dressing small semiprecious stones and with massive building stones. The test project is to carve an ornamental detail of a stone building, by using traditional handicraft methods. The competitors get ready-made drawings on which to base their work. The carving itself is carried out using pneumatic carving hammers and chisels. Stonemasoners should master stone materials, their processing and installation as well as different ornament and carving techniques. Besides handicraft skills, the competitors should be able to interpret drawings and measure accurately. Stonemasoners work in stone quarries, the stone processing industry and in programming and using computer-aided machinery. Also, they work with tasks requiring manual skills and construction industry installations. Matti Haapaniemi Ikä / Age: 20 Kivirakentajan perustutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Stonemasonry (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu Musiikki: kitara, rummut, laulaminen / Music: guitar, drums, vocals Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuvassa Matti ja tummasta diabaasista leikattu lepakko. Pictured Matti and black diabase-cut bat. 32 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

18 09 Informaatioteknologia / IT Software SoluTIons for BusineSS IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology Harri Hautala Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Risto Oksanen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto nformaatioteknologian osaajat hallitsevat tekstinkäsittelyn, tietokantojen Isuunnittelun, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan. Kilpailutehtävissä käytetään monipuolisesti Microsoft Office -ohjelmistoa. Tehtävät ovat case-tyyppisiä ongelmanratkaisutehtäviä, joissa kilpailijoille kuvataan yrityselämän tilanne ja haluttu lopputulos. Kilpailija tekee ratkaisunsa määritellyn työvälineohjelman avulla. Case-tilanne voi olla esimerkiksi yrityksen budjetointiin liittyvä tai yrityksen asiakirjamallien ja mallipohjien tekeminen annetun graafisen ohjeen mukaisesti. Informaatioteknologialajissa mitataan Microsoft Office -ohjelmistoperheen osaamista. Pisteytyksessä korostuu taulukkolaskenta- ja tietokantaosaaminen; tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka ovat mukana hieman pienemmällä painolla. 10 % pisteistä jaetaan kahdessa yllätystehtävässä, jotka simuloivat työelämässä tuttua yllätyksellistä kiiretilannetta. Alalle valmistuneet työskentelevät monipuolisissa tietojenkäsittelypainotteisissa tehtävissä, jotka painottuvat suunnittelun, markkinoinnin ja taloushallinnon alueille. ompetitors in this skill master word processing, database design, Cspreadsheet and presentation graphics skills. The test projects involve the versatile use of Microsoft Office. The test projects are case assignments, in which the competitors tackle a real business-life scenario. The competitors prepare their solutions with a specific application. The case scenario is related e.g. to a company s budgeting or it can involve the design of corporate documents and templates according to given graphical guidelines. In this skill, the focus is on the mastery of the Microsoft Office software family. In the evaluation, the role of spreadsheet and database skills is emphasised. Word processing and presentation graphics carry a smaller emphasis. 10% of the competitor s points are tied into two surprise assignments called overdrive, which simulate the speed and quick build-up of events in the working life. Those with qualifications in IT software solutions work in versatile IT-based jobs in design, marketing and accounting. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ATK-Instituuttisäätiö Softwave Oy ECDL Finland MJK-instituutti Eemu Pihlaja Ikä / Age: 21 Tietojenkäsittelyn perustutkinto, tietojenkäsittelyn ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in IT and Communication Technology, Further Qualification in IT and Communication Technology (in progress) Työpaikka / Workplace: Softwave Ohjelmistot Oy Pelien kehittäminen, lenkkeily / Game design, jogging Kuvassa Eemu ja näppäimistö. Pictured Eemu and keyboard. 34 TEAMFINLAND 2013 WorLDSKILLS Leipzig

19 10 Hitsaus / Welding Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Olli-Pekka Laajoki Koulutuskeskus Salpaus Olli-Pekka Laajoki Koulutuskeskus Salpaus itsaajan päätyötä ovat asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen tuottei- ja lyhyiden sarjojen hitsaus; suuria sarjoja ei tänä päivänä hitsata käsin. Hden Työnkuvaan kuuluu laadunvarmistusta, hitsattujen saumojen tarkistusta sekä uusien tuotteiden hitsausmenetelmien määrittämistä. Kilpailutehtävissä toteutetaan eri menetelmien avulla erilaisten kappaleiden ja materiaalien hitsaamista: suoritetaan eri hitsausprosesseja käyttäen tai niitä yhdistellen hitsaajan pätevyyskokeet sekä tehdään kokoonpanohitsausta. Kilpailijan on osattava hitsauspiirustusten, -standardien ja -merkintöjen tulkinta ja hallittava erilaiset hitsausprosessit ja erilaisten materiaalien käyttäytyminen. Kilpailussa arvioidaan myös työturvallisuuden noudattamista, työvälineiden käyttöä ja yhteistyötaitoja. Rekrytointi on vilkastumassa teknologiateollisuuden yrityksissä, koska suuria ikäluokkia jää eläkkeelle. elders work mainly with short welding sequences or products tailored Wto customer specifications. Today, long sequences are no longer handwelded. The job also includes quality assurance, inspection of seams and defining of welding methods for new products. The test project is to use different welding techniques on different objects and materials. The idea is to pass a welder s qualification requirements by using individual techniques or their combinations. Also, assembly welding is required. The competitors must be able to understand welding drawings, standards and markings, apply the required welding processes and understand the characteristics of the materials involved. Also, occupational safety, usage of tools and level of co-operation skills are evaluated. As the older generation is approaching retirement age companies in the field are starting to recruit more people. Ville-Pekka Virtanen Ikä / Age: 20 Kone- ja metallialan perustutkinto, hitsaajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Further Qualification in Welding (in progress) Työ- ja opiskelupaikka / Work and study place: Toivalan metalli (oppisopimuskoulutus) Laskettelu, laskuvarjohyppy / Slalom, sky diving Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon oppisopimuskeskus Toivalan Metalli Kuvassa Ville-Pekka ja hitsausmaski. Pictured Ville-Pekka and welding mask. Itä-Suomen Ammattitaito ry. 36 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

20 11 Painotekniikka / Print Media Technology IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology Vesa-Antti Iltola Jyväskylän ammattiopisto Ari Halme Jyväskylän ammattiopisto ainotekniikka pitää sisällään muun muassa painopinnan valmistusta, Ppainamista, painotöiden jälkikäsittelyä ja paino- sekä jälkikäsittelykoneiden ylläpitoa. Painotekniikkalajissa on hallittava painoviestintäalalla tarvittavat työtaidot. Kilpailija painaa offsetpaino- ja digipainotekniikoilla annettujen työohjeiden mukaan painotuotteita, esimerkiksi seinäkalenterin, julisteen tai postikortteja. Kilpailijan tulee säätää eri painokoneet materiaalien mukaan sekä kohdistaa eri osavärit kohdilleen. Lisäksi kilpailijan tulee säätää kaikki värisävyt juuri halutun sävyisiksi. Tehtävissä korostuvat tiukat aikarajat ja huippulaatuiset painotuotteet. Kilpailutehtävään kuuluvat myös säännöllinen laadun mittaus, laadun analysointi sekä ongelmanratkaisutaidot ja painotuotteen jälkikäsittely. Rinnakkaistehtävinä lajissa ovat offsetpainon huoltotoimet, digitaalipainaminen ja painosimulaattorilla työskentely. Kilpailussa vaaditaan painokoneiden käytön ja painotekniikoiden syvällistä osaamista. Painotekniikan taitajia työskentelee esimerkiksi digi- ja kirjapainoissa, mainostoimistoissa, yritysten mainos- ja tiedotusyksiköissä sekä graafista kuvankäsittelyä ja tulostusta tarjoavissa yrityksissä. rint Media Technology comprises, for instance, preparation of printing Psurface, printing, print finishing process and maintenance of printing and after-treatment equipment. The competitor should master the skills needed in print media technology. He or she will create products through offset and digital printing, based on the instructions given. The product can be a wall calendar, a poster or a series of postcards. The competitor must set the various printing machines according to the materials used and set the colours and tones correctly. The emphasis is on maintaining a strict schedule and creating a top-quality print product. Also, the test project involves regular quality measurement, analyses of quality, problem-solving skills and finishing treatment of the final product. As related tasks this skill features offset maintenance, digital printing and using a printing simulator. Succeeding in this skill requires a profound knowledge of printing machine use and offset printing technology. Print media professionals work, for example, at digital and book printing houses, advertising agencies, graphic image processing and printing services and in corporate marketing and communication units. Jyväskylän ammattiopisto Pasi Kuusikko Ikä / Age: 21 Painoviestintäassistentti / Printing Assistant Työpaikka / Workplace: Erweko Oy Autot ja moottoripyörät / Cars and motorbikes Kuvassa Pasi ja juliste. Pictured Pasi and poster. 38 TEAMFINLAND 2013 WorldSkills Leipzig

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa. Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013

KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa. Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013 KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013 KILPAILU OPETUSMENETELMÄNÄ -miten jyvät erotetaan akanoista- Jorma Haranen, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight MESSUOPAS FAIR GUIDE ArtHelsinki Salonki ValoLight 12. 16.9.2012 C M Y Tarinalla ja värillä on väliä Boknäs on monipuolinen tuoteperhe 12 eri värissä. Tarjolla on yhteensä yli 80 tuotetta kehystämään sinun

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot