TeamFinland2008. Contents / Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. 20.9.2008. TeamFinland2008. Contents / Sisällys"

Transkriptio

1

2 TeamFinland2008 The first EuroSkills Competition, is organised in Rotterdam, the Netherlands, in September of The Finnish National Skills Team nominated by Skills Finland, TeamFinland2008, consists of 28 competitors, 11 experts and the support team. Contents / Sisällys TeamFinland EuroSkills2008 in Rotterdam EuroSkills2008-Rotterdam ammattitaidon EM-kilpailut Toward a Championship Title with Skills Excellence in Training Skills huippuvalmennuksella kohti mestaruutta Skills Competitions - National and International Expertise Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Director General of the Finnish National Board of Education Pääjohtajan terveiset Support Team of the National Team Maajoukkueen tukitiimi Competitors and Experts Kilpailijat ja ekspertit Partners Yhteistyökumppanit The team has taken great care in preparing for the event. The competitors have participated in both individual excellence in skills training and training for the national team. The event itself provides the competitors and the experts with an opportunity to further develop their skills and proficiency, being simultaneously a great training opportunity for the World Championship level, the WorldSkills Competition. Finland has set a specific objective for participation: promoting the internationalisation of vocational training. The competition is utilised to create new European networks; an on-the-job learning in a company or school abroad is incorporated in to the competition for many of the competitors and experts. The European Championships open up a great opportunity to compare Finnish vocational skill levels with other European nations. We aim to gain further knowledge about best European practices and introduce Finnish best practices for others to adapt and apply. Taking part in the competition is a way of promoting skills excellence in vocational training in Finland and to promote expertise both nationally and internationally. Ensimmäiset EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut järjestetään Hollannin Rotterdamissa syyskuussa Skills Finlandin nimeämä Suomen ammattitaitomaajoukkue, TeamFinland2008 koostuu 28 kilpailijasta ja 11 ekspertistä sekä tukitiimistä. Joukkue on valmistautunut kisoihin huolella. Kilpailijoiden valmennus on koostunut sekä henkilökohtaisesta lajivalmennuksesta että maajoukkuevalmennuksesta. Itse kilpailutapahtuma tarjoaa kilpailijoille ja eksperteille mahdollisuuden edelleen kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan ja myös valmentautua MM-tasolle, WorldSkillskilpailuihin. Osallistumisen erityiseksi tavoitteeksi Suomi on asettanut ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen edistämisen. Kilpailuja hyödynnetään uusien eurooppalaisten verkostojen rakentamisessa ja useiden kilpailijoiden ja eksperttien kisamatkaan liittyy työssäoppimis- tai harjoittelujakso ulkomaisessa yrityksessä tai oppilaitoksessa. EM- kilpailujen avulla meillä on myös mahdollisuus verrata suomalaista ammattiosaamista muiden Euroopan maiden osaamisen. Tarkoituksena on ottaa oppia parhaista eurooppalaisista käytännöistä ja tarjota suomalaisia hyviä käytäntöjä toisille sovellettaviksi. Kilpailuihin osallistumalla edistetään suomalaista ammatillista huippuosaamista ja tehdään osaamista tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla

3 EuroSkills2008 in Rotterdam The EuroSkills Competition sees over 400 contestants from 29 countries competing in 49 different categories. The largest teams include, in addition to the host nation the Netherlands, the Turkish, Czech, Finnish and Swedish national teams. The competitions in the categories are individual, pair or team skills. The competition and the non competition events constitute a splendid showcase of vocational skills in Europe. For three days, the audience can follow the work of the best young professionals in Europe and their mutual competition. The organisation in charge of arranging the competition is Skills Netherlands with support from the Competition Development Committee, constituting of technical delegates from the member countries. The organisation of the competition, and the preparation for the competition by the member states, is financially subsidised by the European Commission. The competitions aim to promote European excellence in vocational skills and their ability to compete, promoting awareness of vocational skills and determining competence demands. The objectives also include reinforcing the cooperation between schools, companies and other interest groups. Furthermore, the transparency and comparability of vocational qualifications and the increased mobility of a skilled workforce are important issues. When selecting the competition categories and planning the competition tasks, the intention has been to take into account the requirements and prevailing practices of European working life. Some of the EuroSkills categories are not included in the WorldSkills Competitions. Most of the categories are carried out through a team effort, imitating real life situations at work places. This is the first time that such concepts are carried out in competition. Finnish knowledge of and experience in skills competitions has been utilised when organising the event. In addition, Finland has assumed the responsibility for putting together two skills events: the Caring skill category is arranged by Oulu Vocational College and the Electronics Technician category is organised by Turku Vocational Institute in collaboration with the Nokia Group and Teklab. EuroSkills2008-Rotterdam ammattitaidon EM-kilpailut EuroSkills-kilpailuissa yli 400 kilpailijaa 29 maasta ottaa toisistaan mittaa 49 lajissa. Suurimmat joukkueet tulevat isäntämaa Hollannin lisäksi Turkista, Tsekin tasavallasta, Suomesta ja Ruotsista. Kilpailulajit ovat joko yksilö-, pari- tai joukkuelajeja. Kilpailu oheistapahtumineen muodostaa huikean eurooppalaisen ammatillisen osaamisen näyteikkunan. Yleisö pääsee kolmen päivän ajan seuraamaan Euroopan parhaiden nuorten huippuosaajien työskentelyä ja keskinäistä kamppailua. Kilpailujärjestelyistä vastaa Skills Netherlands jäsenmaiden teknisistä delegaateista muodostetun kilpailujen kehittämiskomitean tuella. Euroopan komissio tukee taloudellisesti kilpailujärjestelyjä ja jäsenmaiden valmistautumista kisoihin. Kilpailujen tavoitteena on eurooppalaisen huippuosaamisen ja kilpailukyvyn edistäminen, ammatillisen osaamisen tunnetuksi tekeminen ja osaamistarpeiden kartoittaminen. Tavoitteena on myös ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on ammatillisten tutkintojen läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden sekä ammattiosaajien liikkuvuuden lisääminen. Kilpailulajeja valittaessa ja kilpailutehtäviä laadittaessa on pyritty huomioimaan eurooppalaisen työelämän tarpeet ja työelämässä vallitsevat käytännöt. Mukana on monia sellaisia lajeja, jotka eivät ole edustettuina WorldSkills-kilpailuissa. Suuri osa lajeista toteutetaan tiimilajeina, samalla tavalla kuin työpaikoillakin toimitaan. Vastaavanlaisia konsepteja ei aiemmin ole kilpailuissa toteutettu. Suomalaista osaamista ja kokemusta ammattitaitokilpailuista on hyödynnetty tapahtuman valmisteluissa. Suomi on lisäksi ottanut vastuulleen kahden kilpailulajin toteuttamiseen. Lähihoitajalajista vastaa Oulun Seudun ammattiopisto ja elektroniikkalajista avaimet käteen -periaatteella Turun ammatti-instituutti yhdessä Nokia Oyj:n ja Teklab Oy:n kanssa

4 Toward a Championship Title with Skills Excellence in Training Skills huippuvalmennuksella kohti mestaruutta The excellence in skills training system, developed and maintained by Skills Finland, helps to keep up Finnish expertise in vocational skills. The training of skills specialists is designed and carried out in cooperation with vocational institutes and businesses. The training offers everything required to succeed in international skills competitions: the WorldSkills, EuroSkills and Abilympics. The training seeks to create new teaching models, to increase the status and attractiveness of vocational training and to improve cooperation between vocational training and business life. For the young people in training, the most significant objective is to develop their vocational skills and professional pride and, of course, to ace the competition! The development of the excellence in skills training system has received funding from the European Social Fund. The present Huki Project was initiated in April The national training network consists of dozens of training units, which are secondary vocational institutes and companies. Qualified trainers and skills managers for each category are responsible for guiding the young people toward the success in the field. The training is carried out in a three-level system. The basic training is initiated by selecting motivated, skilled young people from each field, with the intention of finding an appropriate training company. The basic training phase concentrates on vocational basic training, and is provided for as many participants as possible. The best candidates are selected to go on to further training, where practice is continued on a more intensive level, partially during work hours. Excellence in training aims at developing the skills that are required at the international vocational skills competition that has been set as a goal for the individual. At the end of the excellence in training stage, the competitors for the national team are selected. The objective of the training at the national team level is set for international competitions. The aims of the national team training include gaining sufficient skills, competitive abilities and physical condition. This will make it possible to compete in international skills competitions against other top professionals. During the national team training phase, the members of the team form a cohesive national skills team that is supportive of its members. Furthermore, the training is intensified to gain the required routines, speed and quality. The excellence in skills training system is also applied to the vocational fields not included as categories in the different competitions. Skills Finlandin kehittämän ja ylläpitämän ammattitaitovalmennusjärjestelmän avulla edistetään suomalaista ammatillista huippuosaamista. Huippuosaajien valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja yritysten kanssa. Valmennus tarjoaa eväät menestykseen kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa: WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuissa. Huippuvalmennuksen tavoitteena on kehittää uusia koulutusmalleja, lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa sekä ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Valmennettavan itsensä kannalta tärkein tavoite on oman ammattitaidon ja -ylpeyden nostaminen ja tietenkin raudanluja kisasuoritus! Valmennusjärjestelmän kehittämistä on vuodesta 2003 lähtien rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston turvin. Nyt meneillään oleva Huki (Huippuvalmennuksella kilpailukykyä) -hanke käynnistyi huhtikuussa Huippuvalmennuksen valtakunnallinen valmennusverkosto muodostuu kymmenistä valmennusyksiköistä eli toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä valmennusyrityksistä. Valmennuksesta vastaavat koulutetut alakohtaiset valmentajat ja lajipäälliköt, jotka ohjaavat nuoria kohti alansa huippua. Huippuvalmennuksen valmennusjärjestelmä on kolmiportainen. Perusvalmennus aloitetaan valitsemalla alakohtaisesti motivoituneita ja kyvykkäitä nuoria, joille pyritään löytämään sopiva valmennusyritys. Perusvalmennusjaksolla valmennus keskittyy ammatilliseen perusosaamiseen ja valmennusta tarjotaan mahdollisimman laajalle joukolle. Perusvalmennettavista karsitaan parhaat kandidaatit huippuvalmennukseen, jossa valmennusta jatketaan entistä intensiivisemmin, osin työaikana. Huippuvalmennus keskittyy tähtäimessä olevan kansainvälisen ammattitaitokilpailun kilpailutehtävässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Huippuvalmennusjakson lopussa suoritetaan kilpailijan valinta maajoukkueeseen. Maajoukkuevalmennus tähtää kansainvälisiin kilpailuihin. Maajoukkuevalmennuksessa tavoitteena on saavuttaa riittävä ammattitaito, kilpailuvalmius ja fyysinen kunto. Tämä mahdollistaa kilpailemisen kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa muita alan huippuosaajia vastaan. Maajoukkuevalmennuksen aikana joukkueen jäsenistä muotoutuu yhtenäinen, toisiaan tukeva ammattitaitomaajoukkue. Lisäksi valmennusta tehostetaan riittävän rutiinin, nopeuden ja laadun saavuttamiseksi. Huippuvalmennusjärjestelmää hyödynnetään myös ammattialoilla, jotka eivät ole kilpailulajeja

5 Skills Competitions - National and International Expertise The task of Skills Finland is to promote Finnish skills expertise with competitions and related training. The European Skills Championships is not the only Skills Competition: they exist both at the national and international levels. All competitions share the aim of improving vocational proficiency and training and increasing awareness. The competitions are also a way of encouraging young professionals to start up their own businesses. Taitaja9 Event - skills competition for 9th graders Taitaja9 is a national competition aimed for students in year nine around years of age in comprehensive schools. The teams, with three members, compete in tasks requiring manual skills, for instance, assembling a pulley or making an aerial lead. There are hundreds of local and regional competitions everywhere in Finland. The finals take place every year with the Taitaja Competition. The objective of Taitaja9 is to support career choice decisions of young people and to increase awareness of fields that require manual skills and of vocational training. Taitaja - the Finnish Skills Championships Taitaja is the Finnish Skills Championships for young people, organised annually. It is the largest single vocational training event organised in the country. Over 300 competitors take part in finals in the 40 skill categories each year. The event gathers spectators in the tens of thousands. The objective of the competition is to promote the awareness, appeal and appreciation of vocational training; to increase the orientation of students towards continuing professional improvement and entrepreneurship; and to encourage young people to improve, utilise and highlight their excellence in skills. Furthermore, the competition seeks to promote collaboration between schools and working life and facilitate solutions to related recruiting problems. The Taitaja competitions are an excellent platform for finding young talent for the international competition arenas. Abilympics - the Finnish and World Skill Championships for people with special needs Abilympics Contests are skills competitions for people with special needs. On a national level, the Abilympics are a part of the annual Taitaja Competition. The number of skill categories and the arrangements vary from one competition to next. The Abilympics Contest seeks to improve the awareness of and appreciation for vocational special training and to increase contacts between training and working life. The international Abilympics Contests, arranged every four years, share these objectives. The minimum age required to enter the contest is 15, and there is no maximum age. The Abilympics Contest was organised in 2007 in Japan concurrently with the WorldSkills Competition. There was a total of more than 400 competitors from nearly 40 different countries participating in approximately 30 skills categories in the Abilympics was the first time that Finland entered the international Abilympics Contest. WorldSkills The World Skills Championships for young people, the WorldSkills Competition (WSC), is organised every two years. The World Championship titles for young skilled professionals are decided in about 50 categories during the WSC. More than 1000 skilled professionals under the age of 23 from over 50 countries enter the competitive categories. International competitors from all round the world are all among the cream of the crop in their field, and they have earned their place in the World Championships through hard work and dedicated training. The 2005 WorldSkills Competition was organised in Helsinki and there were in all more than visitors to the event. In 2007, the competition was held in Shizuoka, in Japan. The 2009 Competition will take place from September 1st to 6th, 2009, in Calgary, Canada; London, UK, will be the venue for the 2011 Competition. EuroSkills The EuroSkills2008 competition is the first European Skills Championships. In the future, the competition will be organised every second year. The competition is open to young skilled professionals from the EU member and applicant countries. The objective of the competition is to promote excellence in the field of skills and competence development and to enhance the status and attractiveness of vocational education and training. The competition seeks to raise awareness of the importance of professional excellence and of high quality vocational education and training for the future of Europe. Another objective is to increase and develop the cooperation and partnerships between organizations which are active in promoting vocational excellence. The aim is also to support European policy in the context of lifelong learning. 8 9

6 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Skills Finlandin tehtävänä on edistää suomalaista huippuosaamista ammattitaitokilpailutoiminnan ja siihen liittyvän valmennuksen avulla. EM-kisojen lisäksi Skills-kilpailuperheeseen kuuluu muitakin kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä tunnetuksi tekemiseen. Tämän lisäksi kilpailujen avulla kannustetaan nuoria yrittäjyyteen. Taitaja9 ammattitaitokilpailu 9-luokkalaisille Taitaja9 on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattu kansallinen kilpailu. Kolmihenkiset joukkueet kilpailevat kädentaitoja vaativissa tehtävissä, esimerkiksi väkipyörän kokoamisessa tai antennijohdon valmistamisessa. Eri puolilla Suomea järjestetään satoja paikallis- ja aluekilpailuja. Finaali järjestetään vuosittain Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Taitaja9:n tavoitteena on tukea nuorten ammatinvalintaa ja lisätä kädentaitoa vaativien alojen ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Taitaja ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailu Taitaja on vuosittain järjestettävä nuorten ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailu. Se on suurin maassamme järjestettävä ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Finaalissa kilpailee vuosittain yli 300 kilpailijaa 40 eri kilpailulajissa. Tapahtuma kerää kymmeniä tuhansia katsojia. Kilpailuilla edistetään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja arvostusta, lisätään opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen ja yrittäjyyteen, rohkaistaan nuorisoa kehittämään, hyödyntämään ja tuomaan esiin huippuosaamistaan. Lisäksi kilpailuilla edistetään oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja lievitetään työelämän rekrytointiongelmia. Taitaja-kilpailut nostavat esiin nuoret kyvyt myös kansainvälisiä kilpailuja varten. Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon Suomen- ja maailmanmestaruuskilpailut Abilympics-kilpailut ovat erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut. Kansallisesti Abilympics-kilpailut ovat osa vuosittain järjestettäviä Taitaja-kilpailuja. Kilpailulajien lukumäärä ja toteutus vaihtelevat kilpailukohtaisesti. Abilympics-kilpailuilla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettavuutta ja arvostusta sekä lisätään koulutuksen työelämäyhteyksiä. Joka neljäs vuosi järjestettävillä kansainvälisillä Abilympics-kilpailuilla on samat tavoitteet. Kilpailun osallistujien alaikäraja on 15 vuotta, eikä yläikärajaa ole. Abilympics-kilpailut järjestettiin vuonna 2007 Japanissa WorldSkills-kilpailujen kanssa samaan aikaan. Kilpailijoita Abilympicseissä oli yli 400 kaikkiaan lähes 40 eri maasta ja lajeja noin 30. Suomi osallistui kansainvälisiin Abilympics-kilpailuihin ensimmäistä kertaa vuonna WorldSkills - ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut Nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut WorldSkills Competition (WSC) järjestetään joka toinen vuosi. WorldSkills-kilpailuissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruus kaikkiaan noin 50 lajissa. Kilpailuihin osallistuu yli 1000 alle 23-vuotiasta alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Eri puolilta maailmaa tulevat nuoret kilpailijat ovat kaikki oman alansa huippuja ja ansainneet edustuspaikkansa MM-kilpailuissa kovan työn ja määrätietoisen harjoittelun tuloksena. Vuoden 2005 WorldSkills-kilpailut järjestettiin Helsingissä ja ne keräsivät lähes kävijää. Vuonna 2007 kilpailupaikkana oli Japanin Shizuoka. Vuoden 2009 kilpailut järjestetään Calgaryssa, Canadassa ja vuoden 2011 kilpailut Lontoossa, Englannissa. EuroSkills ammattitaidon Euroopanmestaruuskilpailu EuroSkills2008-kilpailut ovat ensimmäiset ammattitaiton EM-kilpailut. Tulevaisuudessa kilpailut järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailuihin voivat osallistua Euroopan unionin jäsenmaiden ja hakijamaiden nuoret ammattiosaajat. Kilpailujen tavoitteena on edistää eurooppalaista huippuosaamista ja Euroopan kilpailukykyä. Kilpailujen avulla tehdään tunnetuksi ammatillisen osaamisen merkitystä ja kartoitetaan tulevaisuuden Euroopan osaamistarpeita. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja ammatillisen osaamisen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kilpailulla edistetään myös ammatillisten tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä lisätään ammattiosaajien liikkuvuutta Euroopassa

7 Director General of the Finnish National Board of Education The best of the Finnish young skilled professionals climbing to fame Skills competitions have contributed to promoting awareness and further development of skill levels in Finland. The results are clearly visible. The number of applications for vocational training has been on the rise for several years, and the joint application process of 2008 proved that the appeal of vocational training continues to grow. Regardless of the appeal of the training, the demand for skilled professionals will be an ever increasing challenge in the coming years. The number of openings in vocational training will be further increased at the beginning of next year. The training itself is also in need of further development; the quality has to be improved and the partnerships between training and working life must be extended. Skills competitions are an excellent instrument for achieving this. Rough diamonds will be turned into gems as the result of intensive training with qualified teachers and coaches. Finnish working life needs skilled professionals, ready to face the challenges of global competition in competence. The excellence in skills shown by here introduced professionals, both competitors and experts, are proof of the great strength lying in competition. Apprentices and masters, the zeal of the youth combined with experience, shared motivation and determination create great preconditions for success. Dear members of TeamFinland2008: you are climbing to European fame. I wish the Finnish National Team the best of luck and success in the EuroSkills2008 Competition! Ensi vuoden alusta lukien ammattikoulutuksen paikkoja lisätään. Tämän lisäksi koulutusta itsessään on kehitettävä, laatua nostettava sekä koulutuksen ja työelämän kumppanuutta syvennettävä. Ammattitaitokilpailut tarjoavat tähän erinomaisen välineen. Timantit syntyvät kovan harjoituksen tuloksena ammattitaitoisten opettajien ja ohjaajien hiomina. Suomalainen työelämä tarvitsee ammattiosaajia, jotka voivat kohdata globaalin osaamiskilpailun haasteet. Tässä esiteltävät suomalaiset huippuosaajat - kilpailijat ja ekspertit ovat hyvä osoitus kilpailutoiminnan voimasta. Kisällit ja oppimestarit, nuoruuden into ja kokemus, yhteinen motivaatio ja sisu antavat hyvät edellytykset menestymiselle. Hyvä TeamFinland2008 olette kipuamassa Euroopan huipulle. Toivotan koko Suomen ammattitaitomaajoukkueelle onnea ja menestystä EuroSkills2008 -kilpailuissa! Timo Lankinen Director General of the Finnish National Board of Education / Opetushallituksen pääjohtaja President of Skills Finland / Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pääjohtajan terveiset Suomalaiset huippuosaajat matkalla huipulle Suomalaista ammattiosaamista on tehty tunnetuksi ja kehitetty ammattitaitokilpailujen avulla. Tulokset ovat näkyvissä. Ammattikoulutukseen hakeutuminen on ollut kasvussa useamman vuoden. Kevään 2008 yhteishaku osoitti ammattikoulutuksen vetovoimaisuuden edelleen lisääntyneen. Koulutuksen vetovoimaisuudesta huolimatta ammattiosaajien puute on lähivuosina yhä kasvava haaste

8 The Support Team for the National Team / Maajoukkueen tukitiimi Official Delegate / Virallinen delegaatti Eija Alhojärvi Executive Director / Toiminnanjohtaja Skills Finland Technical Delegate / Tekninen delegaatti Hannu Immonen Technical Manager / Tekniikkapäällikkö Skills Finland Principal of the Turku Vocational Institute / Rehtori, Turun ammatti-instituutti Team Leader / Joukkueenjohtaja Pekka Matikainen Project Manager / Projektipäällikkö Skills Finland Competitors and Experts / Kilpailijat ja ekspertit EuroSkills Coordinator / EuroSkills-koordinaattori Matti Haapanen Skills Finland 14 15

9 1010 Floristry Floristiikka 1011 Florist / Floristi 1011 Florist / Floristi EXPERT / EKSPERTTI Gardener / Puutarhuri Keuda Vocational College / Keuda Name / Nimi: Hanna Tervo Age / Ikä: 20 Kotikunta: Järvenpää Name / Nimi: Backround unit / Taustayhteisö: Keuda Vocational College / Keuda Leila Alamiekkaoja 1011 Florist / Floristi Gardener / Puutarhuri Keuda Vocational College / Keuda Name / Nimi: Elina Laaksonen Age / Ikä: 24 Kotikunta: Hollola 16 17

10 2010 Office ICT Team Tietokone ja verkot 2011 Office Specialist/Project Manager / Office asiantuntija/ projektijohtaja Name / Nimi: Olli Janatuinen Age / Ikä: 22 Kotikunta: Kuopio Electrician / Elektroniikka-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 2013 Microsoft Specialist / Microsoft asiantuntija Name / Nimi: Niko Ruotsalainen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Iisalmi Electrician / Elektroniikka-asentaja Ylä-Savo Municipal Federation of Education / Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2012 Cisco Specialist / Cisco asiantuntija 2014 Open Source Specialist / Open Source -asiantuntija Name / Nimi: Matti Neuvonen Age / Ikä: 20 Kotikunta: Espoo Datanomi (information system development) / Datanomi Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Eljas Alakulppi Age / Ikä: 20 Kotikunta: Helsinki Datanomi (information system development) / Datanomi Lapland Vocational College / Lapin ammattiopisto 18 19

11 2010 Office ICT Team Tietokone ja verkot Office IT Team / Tietokone ja verkot EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Marianna Pirilä Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 20 21

12 2020 Cross Media Publishing Monikanavajulkaiseminen 2021 Web Designer / Verkkosivujen tuottaja 2022 Graphic Designer / Graafinen suunnittelija Name / Nimi: Joni Hasanen Age / Ikä: 21 Kotikunta: Helsinki Datanomi (information system development) / Datanomi Finnish Business College / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti Name / Nimi: Raisa Huittunen Age / Ikä: 22 Kotikunta: Jyväskylän maalaiskunta Media assistant / Media-assistentti Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 2021 Web Designer / Verkkosivujen tuottaja EXPERT / EKSPERTTI 2023 Print Technician / Painoteknikko Name / Nimi: Tapio Kattainen Name / Nimi: Maria Lyytikkä Age / Ikä: 20 Kotikunta: Korpilahti Backround unit / Taustayhteisö: Finnish Business College / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti Printing Assistant / Painotuotantoassistentti Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 22 23

13 2020 Cross Media Publishing Monikanavajulkaiseminen 2023 Print Technician / Painoteknikko EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Vesa-Antti Iltola Backround unit / Taustayhteisö: Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 24 25

14 3070 Mobile Robotics Robotiikka 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Anniina Peltonen Age / Ikä: 17 Kotikunta: Jyväskylä Name / Nimi: Keijo Salonen Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto Backround unit / Taustayhteisö: Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka Name / Nimi: Kalle Häkkänen Age / Ikä: 17 Kotikunta: Jyväskylän maalaiskunta Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 26 27

15 3090 Electronics Workshop Team Elektroniikka TEAM 1 TEAM Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja Name / Nimi: Antti Rantaeskola Age / Ikä: 22 Kotikunta: Tampere Electrician / Elektroniikka-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Pavel Gavrilov Age / Ikä: 21 Kotikunta: Salo Electrician / Elektroniikka-asentaja Salo Region Vocational College / Salon seudun ammattiopisto 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja Name / Nimi: Tomi Leinonen Age / Ikä: 20 Kotikunta: Laukaa Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto Name / Nimi: Eero Sarell Age / Ikä: 20 Kotikunta: Loimaa Electrician / Elektroniikka-asentaja Loimaa Vocational and Adult College / Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 28 29

16 3090 Electronics Workshop Team Elektroniikka 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Olavi Lähteinen Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Electronics Technician category in EuroSkills2008-competition is arranged by Turku Vocational Institute in collaboration with the Nokia Group and Teklab. Elektroniikkalajin toteutuksesta EuroSkills2008-kilpailuissa vastaa Turun ammatti-instituutti yhdessä Nokia Oyj:n ja Teklab Oy:n kanssa

17 4020 Installation Technology Asennustekniikka 4021 Plumber / Putkiasentaja 4022 Electrician / Sähköasentaja Name / Nimi: Pasi Tahkola Age / Ikä: 19 Kotikunta: Kemi Heating, Plumbing and Ventilation Fitter / LVI-asentaja Vocational College Lappia / Ammattiopisto Lappia Name / Nimi: Taneli Kolppanen Age / Ikä: 21 Kotikunta: Ruotsalo Electrician / Sähköasentaja The Federation of Education in Central Ostrobothnia / Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 4021 Plumber / Putkiasentaja EXPERT / EKSPERTTI 4023 Refrigeration Technician / Kylmäkoneasentaja Name / Nimi: Sauli Jaara Name / Nimi: Mikko Toivonen Age / Ikä: 19 Kotikunta: Mäntsälä Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Refrigeration Technician / Kylmäasentaja AEL 32 33

18 4030 Building Construction Rakennustyöt 4031 Building Carpenter / Kirvesmies 4034 Wall and Floor Tiler / Laatoittaja Name / Nimi: Ville Huusko Age / Ikä: 20 Kotikunta: Oulu Builder / Talonrakentaja Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Name / Nimi: Ari Ojanen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Seinäjoki Builder / Talonrakentaja Seinäjoki Vocational Education Centre - Sedu / Koulutuskeskus SEDU 4032 Bricklayer / Muuraaja 4034 Wall and Floor Tiler / Laatoittaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Sebastian Kemi Age / Ikä: 19 Kotikunta: Tornio Name / Nimi: Jari Kiikka Builder / Talonrakentaja Vocational College Lappia / Ammattiopisto Lappia Backround unit / Taustayhteisö: Seinäjoki Vocational Education Centre - Sedu / Koulutuskeskus SEDU 34 35

19 4030 Building Construction Rakennustyöt 4035 Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä 4036 General Foreman / Työnjohtaja Name / Nimi: Toni Gröndahl Age / Ikä: 24 Kotikunta: Turku Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Markus Mustikkamaa Age / Ikä: 19 Kotikunta: Turku Heating, Plumbing and Ventilation Fitter / LVI-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 4035 Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Jari Mustikkamaa Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 36 37

20 5010 Transport Technology Kuljetustekniikka 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Name / Nimi: Janne Seikkala Age / Ikä: 18 Kotikunta: Liminka Driver / Autonkuljettaja Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Jarmo Iivari Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Driver / Autonkuljettaja Helsinki City College of Technology / Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Name / Nimi: Sami Pakkanen Age / Ikä: 19 Kotikunta: Helsinki 5020 Automotive Technology Light Vehicle Kuljetustekniikka 5021 Light Vehicles Technician / Automekaanikko Name / Nimi: Juuso Jukkala Age / Ikä: 25 Kotikunta: Lappeenranta Vehicle Mechanic / Autonasentaja Salpaus Further Education / Koulutuskeskus Salpaus 38 39

21 6020 Caring Lähihoitajantyö 6021 Nurse / Lähihoitaja EXPERT / EKSPERTTI 6021 Nurse / Lähihoitaja Name / Nimi: Mari Lehtonen Name / Nimi: Laura Taavitsainen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Helsinki Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Practical Nurse / Lähihoitaja Helsinki City College of Social and Health Care / Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 6021 Nurse / Lähihoitaja Name / Nimi: Tuuli Aho Age / Ikä: 24 Kotikunta: Helsinki Practical Nurse / Lähihoitaja Helsinki City College of Social and Health Care / Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Caring category in EuroSkills2008-competition is arranged by Oulu Vocational College. Lähihoitajalajin toteutuksesta EuroSkills2008-kilpailuissa vastaa Oulun Seudun ammattiopisto

22 Partners / Yhteistyökumppanit 42 43

23 Contact information: Skills Finland, Rahakamarinportti 3 B, 2nd floor Helsinki, Finland tel +358 (0) , fax +358 (0) , LAYOUT: VCA / PRINTED BY: SAVION KIRJAPAINO 2008

International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011

International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011 International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011 2 Oppimista ja osaamista edistämässä. Koulutusta ja kehitystä tukemassa. International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011

Lisätiedot

Osekk takaa oululaisen osaamisen

Osekk takaa oululaisen osaamisen 2. 7.7.2013 Osekk takaa oululaisen osaamisen WorldSkills Leipzig 2013 3 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue

Lisätiedot

Osekk takaa oululaisen osaamisen

Osekk takaa oululaisen osaamisen 2. 7.7.2013 Osekk takaa oululaisen osaamisen WorldSkills Leipzig 2013 3 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA

AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA 1. 5.10.2014 AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA WWW.SKILLSFINLAND.FI EUROSKILLS LILLE 2014 3 Sisältö / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Suomen ammattitaito maajoukkue Team Finland

Lisätiedot

SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE

SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE 1 1. 1 6. 8. 2 0 1 5 SãoPaulo2015 Building the Future COMPETITIVE INNOVATION ECOSYSTEMS SUSTAINABLE GROWTH LEADING EDUCATION 100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi @TechFinland100

Lisätiedot

WorldSkills Shizuoka 2007. Sisältö

WorldSkills Shizuoka 2007. Sisältö WorldSkills Shizuoka 2007 Sisältö TeamFinland...4 WorldSkills ammattitaidon MM-kilpailut Shizuoka 2007...4 Kansainväliset Abilympics-kilpailut Shizuoka 2007...5 Skills huippuvalmennuksella kohti maailmanmestaruuksia...6

Lisätiedot

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Vuosikertomus Annual Report III Vuosijuhla Third year anniversary ETUKANSI FRONT cover RISTO LUTTINEN, PAKISTAN, 2010 takakansi BACK cover pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Kriisinhallintakeskus juhli

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS.

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS. Vantaa 2006 ACKNOWLEDGEMENTS This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out Content and Language Integrated Learning. It was produced in the Team Teaching CLIL-AXIS -project

Lisätiedot

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.)

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MMkilpailut olivat menestys monella

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 14 Nro 2 (40) Syksy/Fall 2004 Hoops and Human Nutrition pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: 360 000 dollaria opintoihin ja tutkimukseen USA:ssa... (sivu 4)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures

Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures 2 Levy- ja hitsauslajissa syntyi muun muassa kuorma-autoja. One of the items created in the welding competition was a miniature truck. Kuvat kertovat Taitajien

Lisätiedot

Haemme eksperttejä ja kilpailijoita liitteessä 1 vaalealla taustalla ilmoitettuihin lajeihin.

Haemme eksperttejä ja kilpailijoita liitteessä 1 vaalealla taustalla ilmoitettuihin lajeihin. 3.2.2012 Koulutuksen järjestäjät EKSPERTTIEN JA KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA EuroSkills 2012 -kilpailu Spa-Francorchamps, Belgia 4. 6.10.2012 Suomi osallistuu Belgian Spassa 4. 6.10.2012 järjestettäviin

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 1 (41) Kevät/Spring 2005 Charles Kamm Gives Voice to Finnish Music pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: New Grant in Civil Engineering... (page 4) Amerikkalaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Contents

Sisällysluettelo / Contents Sisällysluettelo / Contents Pääkirjoitus / Editorial 4 ABB 6 Accenture 7 Agnico Eagle Finland Oy 8 BDO Oy 9 Boliden 10 Business Kitchen 11 BusinessOulu 12 Codemate Oy 13 Codenomicon Oy 14 Componenta 15

Lisätiedot

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director Teemana tutkijat New Fulbright-Nokia Chair Tutkijastipendillä Yhdysvalloissa Tohtorintutkinto Stanfordista ASLA Program 60 Years Fulbright Center Has Moved vol. 19 nro 1 (49) kevät/spring 2009 fulbright

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot