TeamFinland2008. Contents / Sisällys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. 20.9.2008. TeamFinland2008. Contents / Sisällys"

Transkriptio

1

2 TeamFinland2008 The first EuroSkills Competition, is organised in Rotterdam, the Netherlands, in September of The Finnish National Skills Team nominated by Skills Finland, TeamFinland2008, consists of 28 competitors, 11 experts and the support team. Contents / Sisällys TeamFinland EuroSkills2008 in Rotterdam EuroSkills2008-Rotterdam ammattitaidon EM-kilpailut Toward a Championship Title with Skills Excellence in Training Skills huippuvalmennuksella kohti mestaruutta Skills Competitions - National and International Expertise Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Director General of the Finnish National Board of Education Pääjohtajan terveiset Support Team of the National Team Maajoukkueen tukitiimi Competitors and Experts Kilpailijat ja ekspertit Partners Yhteistyökumppanit The team has taken great care in preparing for the event. The competitors have participated in both individual excellence in skills training and training for the national team. The event itself provides the competitors and the experts with an opportunity to further develop their skills and proficiency, being simultaneously a great training opportunity for the World Championship level, the WorldSkills Competition. Finland has set a specific objective for participation: promoting the internationalisation of vocational training. The competition is utilised to create new European networks; an on-the-job learning in a company or school abroad is incorporated in to the competition for many of the competitors and experts. The European Championships open up a great opportunity to compare Finnish vocational skill levels with other European nations. We aim to gain further knowledge about best European practices and introduce Finnish best practices for others to adapt and apply. Taking part in the competition is a way of promoting skills excellence in vocational training in Finland and to promote expertise both nationally and internationally. Ensimmäiset EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut järjestetään Hollannin Rotterdamissa syyskuussa Skills Finlandin nimeämä Suomen ammattitaitomaajoukkue, TeamFinland2008 koostuu 28 kilpailijasta ja 11 ekspertistä sekä tukitiimistä. Joukkue on valmistautunut kisoihin huolella. Kilpailijoiden valmennus on koostunut sekä henkilökohtaisesta lajivalmennuksesta että maajoukkuevalmennuksesta. Itse kilpailutapahtuma tarjoaa kilpailijoille ja eksperteille mahdollisuuden edelleen kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan ja myös valmentautua MM-tasolle, WorldSkillskilpailuihin. Osallistumisen erityiseksi tavoitteeksi Suomi on asettanut ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen edistämisen. Kilpailuja hyödynnetään uusien eurooppalaisten verkostojen rakentamisessa ja useiden kilpailijoiden ja eksperttien kisamatkaan liittyy työssäoppimis- tai harjoittelujakso ulkomaisessa yrityksessä tai oppilaitoksessa. EM- kilpailujen avulla meillä on myös mahdollisuus verrata suomalaista ammattiosaamista muiden Euroopan maiden osaamisen. Tarkoituksena on ottaa oppia parhaista eurooppalaisista käytännöistä ja tarjota suomalaisia hyviä käytäntöjä toisille sovellettaviksi. Kilpailuihin osallistumalla edistetään suomalaista ammatillista huippuosaamista ja tehdään osaamista tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla

3 EuroSkills2008 in Rotterdam The EuroSkills Competition sees over 400 contestants from 29 countries competing in 49 different categories. The largest teams include, in addition to the host nation the Netherlands, the Turkish, Czech, Finnish and Swedish national teams. The competitions in the categories are individual, pair or team skills. The competition and the non competition events constitute a splendid showcase of vocational skills in Europe. For three days, the audience can follow the work of the best young professionals in Europe and their mutual competition. The organisation in charge of arranging the competition is Skills Netherlands with support from the Competition Development Committee, constituting of technical delegates from the member countries. The organisation of the competition, and the preparation for the competition by the member states, is financially subsidised by the European Commission. The competitions aim to promote European excellence in vocational skills and their ability to compete, promoting awareness of vocational skills and determining competence demands. The objectives also include reinforcing the cooperation between schools, companies and other interest groups. Furthermore, the transparency and comparability of vocational qualifications and the increased mobility of a skilled workforce are important issues. When selecting the competition categories and planning the competition tasks, the intention has been to take into account the requirements and prevailing practices of European working life. Some of the EuroSkills categories are not included in the WorldSkills Competitions. Most of the categories are carried out through a team effort, imitating real life situations at work places. This is the first time that such concepts are carried out in competition. Finnish knowledge of and experience in skills competitions has been utilised when organising the event. In addition, Finland has assumed the responsibility for putting together two skills events: the Caring skill category is arranged by Oulu Vocational College and the Electronics Technician category is organised by Turku Vocational Institute in collaboration with the Nokia Group and Teklab. EuroSkills2008-Rotterdam ammattitaidon EM-kilpailut EuroSkills-kilpailuissa yli 400 kilpailijaa 29 maasta ottaa toisistaan mittaa 49 lajissa. Suurimmat joukkueet tulevat isäntämaa Hollannin lisäksi Turkista, Tsekin tasavallasta, Suomesta ja Ruotsista. Kilpailulajit ovat joko yksilö-, pari- tai joukkuelajeja. Kilpailu oheistapahtumineen muodostaa huikean eurooppalaisen ammatillisen osaamisen näyteikkunan. Yleisö pääsee kolmen päivän ajan seuraamaan Euroopan parhaiden nuorten huippuosaajien työskentelyä ja keskinäistä kamppailua. Kilpailujärjestelyistä vastaa Skills Netherlands jäsenmaiden teknisistä delegaateista muodostetun kilpailujen kehittämiskomitean tuella. Euroopan komissio tukee taloudellisesti kilpailujärjestelyjä ja jäsenmaiden valmistautumista kisoihin. Kilpailujen tavoitteena on eurooppalaisen huippuosaamisen ja kilpailukyvyn edistäminen, ammatillisen osaamisen tunnetuksi tekeminen ja osaamistarpeiden kartoittaminen. Tavoitteena on myös ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on ammatillisten tutkintojen läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden sekä ammattiosaajien liikkuvuuden lisääminen. Kilpailulajeja valittaessa ja kilpailutehtäviä laadittaessa on pyritty huomioimaan eurooppalaisen työelämän tarpeet ja työelämässä vallitsevat käytännöt. Mukana on monia sellaisia lajeja, jotka eivät ole edustettuina WorldSkills-kilpailuissa. Suuri osa lajeista toteutetaan tiimilajeina, samalla tavalla kuin työpaikoillakin toimitaan. Vastaavanlaisia konsepteja ei aiemmin ole kilpailuissa toteutettu. Suomalaista osaamista ja kokemusta ammattitaitokilpailuista on hyödynnetty tapahtuman valmisteluissa. Suomi on lisäksi ottanut vastuulleen kahden kilpailulajin toteuttamiseen. Lähihoitajalajista vastaa Oulun Seudun ammattiopisto ja elektroniikkalajista avaimet käteen -periaatteella Turun ammatti-instituutti yhdessä Nokia Oyj:n ja Teklab Oy:n kanssa

4 Toward a Championship Title with Skills Excellence in Training Skills huippuvalmennuksella kohti mestaruutta The excellence in skills training system, developed and maintained by Skills Finland, helps to keep up Finnish expertise in vocational skills. The training of skills specialists is designed and carried out in cooperation with vocational institutes and businesses. The training offers everything required to succeed in international skills competitions: the WorldSkills, EuroSkills and Abilympics. The training seeks to create new teaching models, to increase the status and attractiveness of vocational training and to improve cooperation between vocational training and business life. For the young people in training, the most significant objective is to develop their vocational skills and professional pride and, of course, to ace the competition! The development of the excellence in skills training system has received funding from the European Social Fund. The present Huki Project was initiated in April The national training network consists of dozens of training units, which are secondary vocational institutes and companies. Qualified trainers and skills managers for each category are responsible for guiding the young people toward the success in the field. The training is carried out in a three-level system. The basic training is initiated by selecting motivated, skilled young people from each field, with the intention of finding an appropriate training company. The basic training phase concentrates on vocational basic training, and is provided for as many participants as possible. The best candidates are selected to go on to further training, where practice is continued on a more intensive level, partially during work hours. Excellence in training aims at developing the skills that are required at the international vocational skills competition that has been set as a goal for the individual. At the end of the excellence in training stage, the competitors for the national team are selected. The objective of the training at the national team level is set for international competitions. The aims of the national team training include gaining sufficient skills, competitive abilities and physical condition. This will make it possible to compete in international skills competitions against other top professionals. During the national team training phase, the members of the team form a cohesive national skills team that is supportive of its members. Furthermore, the training is intensified to gain the required routines, speed and quality. The excellence in skills training system is also applied to the vocational fields not included as categories in the different competitions. Skills Finlandin kehittämän ja ylläpitämän ammattitaitovalmennusjärjestelmän avulla edistetään suomalaista ammatillista huippuosaamista. Huippuosaajien valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja yritysten kanssa. Valmennus tarjoaa eväät menestykseen kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa: WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuissa. Huippuvalmennuksen tavoitteena on kehittää uusia koulutusmalleja, lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa sekä ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Valmennettavan itsensä kannalta tärkein tavoite on oman ammattitaidon ja -ylpeyden nostaminen ja tietenkin raudanluja kisasuoritus! Valmennusjärjestelmän kehittämistä on vuodesta 2003 lähtien rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston turvin. Nyt meneillään oleva Huki (Huippuvalmennuksella kilpailukykyä) -hanke käynnistyi huhtikuussa Huippuvalmennuksen valtakunnallinen valmennusverkosto muodostuu kymmenistä valmennusyksiköistä eli toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä valmennusyrityksistä. Valmennuksesta vastaavat koulutetut alakohtaiset valmentajat ja lajipäälliköt, jotka ohjaavat nuoria kohti alansa huippua. Huippuvalmennuksen valmennusjärjestelmä on kolmiportainen. Perusvalmennus aloitetaan valitsemalla alakohtaisesti motivoituneita ja kyvykkäitä nuoria, joille pyritään löytämään sopiva valmennusyritys. Perusvalmennusjaksolla valmennus keskittyy ammatilliseen perusosaamiseen ja valmennusta tarjotaan mahdollisimman laajalle joukolle. Perusvalmennettavista karsitaan parhaat kandidaatit huippuvalmennukseen, jossa valmennusta jatketaan entistä intensiivisemmin, osin työaikana. Huippuvalmennus keskittyy tähtäimessä olevan kansainvälisen ammattitaitokilpailun kilpailutehtävässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Huippuvalmennusjakson lopussa suoritetaan kilpailijan valinta maajoukkueeseen. Maajoukkuevalmennus tähtää kansainvälisiin kilpailuihin. Maajoukkuevalmennuksessa tavoitteena on saavuttaa riittävä ammattitaito, kilpailuvalmius ja fyysinen kunto. Tämä mahdollistaa kilpailemisen kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa muita alan huippuosaajia vastaan. Maajoukkuevalmennuksen aikana joukkueen jäsenistä muotoutuu yhtenäinen, toisiaan tukeva ammattitaitomaajoukkue. Lisäksi valmennusta tehostetaan riittävän rutiinin, nopeuden ja laadun saavuttamiseksi. Huippuvalmennusjärjestelmää hyödynnetään myös ammattialoilla, jotka eivät ole kilpailulajeja

5 Skills Competitions - National and International Expertise The task of Skills Finland is to promote Finnish skills expertise with competitions and related training. The European Skills Championships is not the only Skills Competition: they exist both at the national and international levels. All competitions share the aim of improving vocational proficiency and training and increasing awareness. The competitions are also a way of encouraging young professionals to start up their own businesses. Taitaja9 Event - skills competition for 9th graders Taitaja9 is a national competition aimed for students in year nine around years of age in comprehensive schools. The teams, with three members, compete in tasks requiring manual skills, for instance, assembling a pulley or making an aerial lead. There are hundreds of local and regional competitions everywhere in Finland. The finals take place every year with the Taitaja Competition. The objective of Taitaja9 is to support career choice decisions of young people and to increase awareness of fields that require manual skills and of vocational training. Taitaja - the Finnish Skills Championships Taitaja is the Finnish Skills Championships for young people, organised annually. It is the largest single vocational training event organised in the country. Over 300 competitors take part in finals in the 40 skill categories each year. The event gathers spectators in the tens of thousands. The objective of the competition is to promote the awareness, appeal and appreciation of vocational training; to increase the orientation of students towards continuing professional improvement and entrepreneurship; and to encourage young people to improve, utilise and highlight their excellence in skills. Furthermore, the competition seeks to promote collaboration between schools and working life and facilitate solutions to related recruiting problems. The Taitaja competitions are an excellent platform for finding young talent for the international competition arenas. Abilympics - the Finnish and World Skill Championships for people with special needs Abilympics Contests are skills competitions for people with special needs. On a national level, the Abilympics are a part of the annual Taitaja Competition. The number of skill categories and the arrangements vary from one competition to next. The Abilympics Contest seeks to improve the awareness of and appreciation for vocational special training and to increase contacts between training and working life. The international Abilympics Contests, arranged every four years, share these objectives. The minimum age required to enter the contest is 15, and there is no maximum age. The Abilympics Contest was organised in 2007 in Japan concurrently with the WorldSkills Competition. There was a total of more than 400 competitors from nearly 40 different countries participating in approximately 30 skills categories in the Abilympics was the first time that Finland entered the international Abilympics Contest. WorldSkills The World Skills Championships for young people, the WorldSkills Competition (WSC), is organised every two years. The World Championship titles for young skilled professionals are decided in about 50 categories during the WSC. More than 1000 skilled professionals under the age of 23 from over 50 countries enter the competitive categories. International competitors from all round the world are all among the cream of the crop in their field, and they have earned their place in the World Championships through hard work and dedicated training. The 2005 WorldSkills Competition was organised in Helsinki and there were in all more than visitors to the event. In 2007, the competition was held in Shizuoka, in Japan. The 2009 Competition will take place from September 1st to 6th, 2009, in Calgary, Canada; London, UK, will be the venue for the 2011 Competition. EuroSkills The EuroSkills2008 competition is the first European Skills Championships. In the future, the competition will be organised every second year. The competition is open to young skilled professionals from the EU member and applicant countries. The objective of the competition is to promote excellence in the field of skills and competence development and to enhance the status and attractiveness of vocational education and training. The competition seeks to raise awareness of the importance of professional excellence and of high quality vocational education and training for the future of Europe. Another objective is to increase and develop the cooperation and partnerships between organizations which are active in promoting vocational excellence. The aim is also to support European policy in the context of lifelong learning. 8 9

6 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Skills Finlandin tehtävänä on edistää suomalaista huippuosaamista ammattitaitokilpailutoiminnan ja siihen liittyvän valmennuksen avulla. EM-kisojen lisäksi Skills-kilpailuperheeseen kuuluu muitakin kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä tunnetuksi tekemiseen. Tämän lisäksi kilpailujen avulla kannustetaan nuoria yrittäjyyteen. Taitaja9 ammattitaitokilpailu 9-luokkalaisille Taitaja9 on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattu kansallinen kilpailu. Kolmihenkiset joukkueet kilpailevat kädentaitoja vaativissa tehtävissä, esimerkiksi väkipyörän kokoamisessa tai antennijohdon valmistamisessa. Eri puolilla Suomea järjestetään satoja paikallis- ja aluekilpailuja. Finaali järjestetään vuosittain Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Taitaja9:n tavoitteena on tukea nuorten ammatinvalintaa ja lisätä kädentaitoa vaativien alojen ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Taitaja ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailu Taitaja on vuosittain järjestettävä nuorten ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailu. Se on suurin maassamme järjestettävä ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Finaalissa kilpailee vuosittain yli 300 kilpailijaa 40 eri kilpailulajissa. Tapahtuma kerää kymmeniä tuhansia katsojia. Kilpailuilla edistetään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja arvostusta, lisätään opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen ja yrittäjyyteen, rohkaistaan nuorisoa kehittämään, hyödyntämään ja tuomaan esiin huippuosaamistaan. Lisäksi kilpailuilla edistetään oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja lievitetään työelämän rekrytointiongelmia. Taitaja-kilpailut nostavat esiin nuoret kyvyt myös kansainvälisiä kilpailuja varten. Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon Suomen- ja maailmanmestaruuskilpailut Abilympics-kilpailut ovat erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut. Kansallisesti Abilympics-kilpailut ovat osa vuosittain järjestettäviä Taitaja-kilpailuja. Kilpailulajien lukumäärä ja toteutus vaihtelevat kilpailukohtaisesti. Abilympics-kilpailuilla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettavuutta ja arvostusta sekä lisätään koulutuksen työelämäyhteyksiä. Joka neljäs vuosi järjestettävillä kansainvälisillä Abilympics-kilpailuilla on samat tavoitteet. Kilpailun osallistujien alaikäraja on 15 vuotta, eikä yläikärajaa ole. Abilympics-kilpailut järjestettiin vuonna 2007 Japanissa WorldSkills-kilpailujen kanssa samaan aikaan. Kilpailijoita Abilympicseissä oli yli 400 kaikkiaan lähes 40 eri maasta ja lajeja noin 30. Suomi osallistui kansainvälisiin Abilympics-kilpailuihin ensimmäistä kertaa vuonna WorldSkills - ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut Nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut WorldSkills Competition (WSC) järjestetään joka toinen vuosi. WorldSkills-kilpailuissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruus kaikkiaan noin 50 lajissa. Kilpailuihin osallistuu yli 1000 alle 23-vuotiasta alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Eri puolilta maailmaa tulevat nuoret kilpailijat ovat kaikki oman alansa huippuja ja ansainneet edustuspaikkansa MM-kilpailuissa kovan työn ja määrätietoisen harjoittelun tuloksena. Vuoden 2005 WorldSkills-kilpailut järjestettiin Helsingissä ja ne keräsivät lähes kävijää. Vuonna 2007 kilpailupaikkana oli Japanin Shizuoka. Vuoden 2009 kilpailut järjestetään Calgaryssa, Canadassa ja vuoden 2011 kilpailut Lontoossa, Englannissa. EuroSkills ammattitaidon Euroopanmestaruuskilpailu EuroSkills2008-kilpailut ovat ensimmäiset ammattitaiton EM-kilpailut. Tulevaisuudessa kilpailut järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailuihin voivat osallistua Euroopan unionin jäsenmaiden ja hakijamaiden nuoret ammattiosaajat. Kilpailujen tavoitteena on edistää eurooppalaista huippuosaamista ja Euroopan kilpailukykyä. Kilpailujen avulla tehdään tunnetuksi ammatillisen osaamisen merkitystä ja kartoitetaan tulevaisuuden Euroopan osaamistarpeita. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja ammatillisen osaamisen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kilpailulla edistetään myös ammatillisten tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä lisätään ammattiosaajien liikkuvuutta Euroopassa

7 Director General of the Finnish National Board of Education The best of the Finnish young skilled professionals climbing to fame Skills competitions have contributed to promoting awareness and further development of skill levels in Finland. The results are clearly visible. The number of applications for vocational training has been on the rise for several years, and the joint application process of 2008 proved that the appeal of vocational training continues to grow. Regardless of the appeal of the training, the demand for skilled professionals will be an ever increasing challenge in the coming years. The number of openings in vocational training will be further increased at the beginning of next year. The training itself is also in need of further development; the quality has to be improved and the partnerships between training and working life must be extended. Skills competitions are an excellent instrument for achieving this. Rough diamonds will be turned into gems as the result of intensive training with qualified teachers and coaches. Finnish working life needs skilled professionals, ready to face the challenges of global competition in competence. The excellence in skills shown by here introduced professionals, both competitors and experts, are proof of the great strength lying in competition. Apprentices and masters, the zeal of the youth combined with experience, shared motivation and determination create great preconditions for success. Dear members of TeamFinland2008: you are climbing to European fame. I wish the Finnish National Team the best of luck and success in the EuroSkills2008 Competition! Ensi vuoden alusta lukien ammattikoulutuksen paikkoja lisätään. Tämän lisäksi koulutusta itsessään on kehitettävä, laatua nostettava sekä koulutuksen ja työelämän kumppanuutta syvennettävä. Ammattitaitokilpailut tarjoavat tähän erinomaisen välineen. Timantit syntyvät kovan harjoituksen tuloksena ammattitaitoisten opettajien ja ohjaajien hiomina. Suomalainen työelämä tarvitsee ammattiosaajia, jotka voivat kohdata globaalin osaamiskilpailun haasteet. Tässä esiteltävät suomalaiset huippuosaajat - kilpailijat ja ekspertit ovat hyvä osoitus kilpailutoiminnan voimasta. Kisällit ja oppimestarit, nuoruuden into ja kokemus, yhteinen motivaatio ja sisu antavat hyvät edellytykset menestymiselle. Hyvä TeamFinland2008 olette kipuamassa Euroopan huipulle. Toivotan koko Suomen ammattitaitomaajoukkueelle onnea ja menestystä EuroSkills2008 -kilpailuissa! Timo Lankinen Director General of the Finnish National Board of Education / Opetushallituksen pääjohtaja President of Skills Finland / Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pääjohtajan terveiset Suomalaiset huippuosaajat matkalla huipulle Suomalaista ammattiosaamista on tehty tunnetuksi ja kehitetty ammattitaitokilpailujen avulla. Tulokset ovat näkyvissä. Ammattikoulutukseen hakeutuminen on ollut kasvussa useamman vuoden. Kevään 2008 yhteishaku osoitti ammattikoulutuksen vetovoimaisuuden edelleen lisääntyneen. Koulutuksen vetovoimaisuudesta huolimatta ammattiosaajien puute on lähivuosina yhä kasvava haaste

8 The Support Team for the National Team / Maajoukkueen tukitiimi Official Delegate / Virallinen delegaatti Eija Alhojärvi Executive Director / Toiminnanjohtaja Skills Finland Technical Delegate / Tekninen delegaatti Hannu Immonen Technical Manager / Tekniikkapäällikkö Skills Finland Principal of the Turku Vocational Institute / Rehtori, Turun ammatti-instituutti Team Leader / Joukkueenjohtaja Pekka Matikainen Project Manager / Projektipäällikkö Skills Finland Competitors and Experts / Kilpailijat ja ekspertit EuroSkills Coordinator / EuroSkills-koordinaattori Matti Haapanen Skills Finland 14 15

9 1010 Floristry Floristiikka 1011 Florist / Floristi 1011 Florist / Floristi EXPERT / EKSPERTTI Gardener / Puutarhuri Keuda Vocational College / Keuda Name / Nimi: Hanna Tervo Age / Ikä: 20 Kotikunta: Järvenpää Name / Nimi: Backround unit / Taustayhteisö: Keuda Vocational College / Keuda Leila Alamiekkaoja 1011 Florist / Floristi Gardener / Puutarhuri Keuda Vocational College / Keuda Name / Nimi: Elina Laaksonen Age / Ikä: 24 Kotikunta: Hollola 16 17

10 2010 Office ICT Team Tietokone ja verkot 2011 Office Specialist/Project Manager / Office asiantuntija/ projektijohtaja Name / Nimi: Olli Janatuinen Age / Ikä: 22 Kotikunta: Kuopio Electrician / Elektroniikka-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 2013 Microsoft Specialist / Microsoft asiantuntija Name / Nimi: Niko Ruotsalainen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Iisalmi Electrician / Elektroniikka-asentaja Ylä-Savo Municipal Federation of Education / Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2012 Cisco Specialist / Cisco asiantuntija 2014 Open Source Specialist / Open Source -asiantuntija Name / Nimi: Matti Neuvonen Age / Ikä: 20 Kotikunta: Espoo Datanomi (information system development) / Datanomi Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Eljas Alakulppi Age / Ikä: 20 Kotikunta: Helsinki Datanomi (information system development) / Datanomi Lapland Vocational College / Lapin ammattiopisto 18 19

11 2010 Office ICT Team Tietokone ja verkot Office IT Team / Tietokone ja verkot EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Marianna Pirilä Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 20 21

12 2020 Cross Media Publishing Monikanavajulkaiseminen 2021 Web Designer / Verkkosivujen tuottaja 2022 Graphic Designer / Graafinen suunnittelija Name / Nimi: Joni Hasanen Age / Ikä: 21 Kotikunta: Helsinki Datanomi (information system development) / Datanomi Finnish Business College / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti Name / Nimi: Raisa Huittunen Age / Ikä: 22 Kotikunta: Jyväskylän maalaiskunta Media assistant / Media-assistentti Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 2021 Web Designer / Verkkosivujen tuottaja EXPERT / EKSPERTTI 2023 Print Technician / Painoteknikko Name / Nimi: Tapio Kattainen Name / Nimi: Maria Lyytikkä Age / Ikä: 20 Kotikunta: Korpilahti Backround unit / Taustayhteisö: Finnish Business College / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti Printing Assistant / Painotuotantoassistentti Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 22 23

13 2020 Cross Media Publishing Monikanavajulkaiseminen 2023 Print Technician / Painoteknikko EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Vesa-Antti Iltola Backround unit / Taustayhteisö: Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 24 25

14 3070 Mobile Robotics Robotiikka 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Anniina Peltonen Age / Ikä: 17 Kotikunta: Jyväskylä Name / Nimi: Keijo Salonen Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto Backround unit / Taustayhteisö: Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 3071 Mobile Robotics Technician / Robotiikka Name / Nimi: Kalle Häkkänen Age / Ikä: 17 Kotikunta: Jyväskylän maalaiskunta Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto 26 27

15 3090 Electronics Workshop Team Elektroniikka TEAM 1 TEAM Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja Name / Nimi: Antti Rantaeskola Age / Ikä: 22 Kotikunta: Tampere Electrician / Elektroniikka-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Pavel Gavrilov Age / Ikä: 21 Kotikunta: Salo Electrician / Elektroniikka-asentaja Salo Region Vocational College / Salon seudun ammattiopisto 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja Name / Nimi: Tomi Leinonen Age / Ikä: 20 Kotikunta: Laukaa Electrician / Elektroniikka-asentaja Jyväskylä College / Jyväskylän ammattiopisto Name / Nimi: Eero Sarell Age / Ikä: 20 Kotikunta: Loimaa Electrician / Elektroniikka-asentaja Loimaa Vocational and Adult College / Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 28 29

16 3090 Electronics Workshop Team Elektroniikka 3091 Electronics Technician / Elektroniikka-asentaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Olavi Lähteinen Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Electronics Technician category in EuroSkills2008-competition is arranged by Turku Vocational Institute in collaboration with the Nokia Group and Teklab. Elektroniikkalajin toteutuksesta EuroSkills2008-kilpailuissa vastaa Turun ammatti-instituutti yhdessä Nokia Oyj:n ja Teklab Oy:n kanssa

17 4020 Installation Technology Asennustekniikka 4021 Plumber / Putkiasentaja 4022 Electrician / Sähköasentaja Name / Nimi: Pasi Tahkola Age / Ikä: 19 Kotikunta: Kemi Heating, Plumbing and Ventilation Fitter / LVI-asentaja Vocational College Lappia / Ammattiopisto Lappia Name / Nimi: Taneli Kolppanen Age / Ikä: 21 Kotikunta: Ruotsalo Electrician / Sähköasentaja The Federation of Education in Central Ostrobothnia / Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 4021 Plumber / Putkiasentaja EXPERT / EKSPERTTI 4023 Refrigeration Technician / Kylmäkoneasentaja Name / Nimi: Sauli Jaara Name / Nimi: Mikko Toivonen Age / Ikä: 19 Kotikunta: Mäntsälä Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Refrigeration Technician / Kylmäasentaja AEL 32 33

18 4030 Building Construction Rakennustyöt 4031 Building Carpenter / Kirvesmies 4034 Wall and Floor Tiler / Laatoittaja Name / Nimi: Ville Huusko Age / Ikä: 20 Kotikunta: Oulu Builder / Talonrakentaja Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Name / Nimi: Ari Ojanen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Seinäjoki Builder / Talonrakentaja Seinäjoki Vocational Education Centre - Sedu / Koulutuskeskus SEDU 4032 Bricklayer / Muuraaja 4034 Wall and Floor Tiler / Laatoittaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Sebastian Kemi Age / Ikä: 19 Kotikunta: Tornio Name / Nimi: Jari Kiikka Builder / Talonrakentaja Vocational College Lappia / Ammattiopisto Lappia Backround unit / Taustayhteisö: Seinäjoki Vocational Education Centre - Sedu / Koulutuskeskus SEDU 34 35

19 4030 Building Construction Rakennustyöt 4035 Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä 4036 General Foreman / Työnjohtaja Name / Nimi: Toni Gröndahl Age / Ikä: 24 Kotikunta: Turku Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti Name / Nimi: Markus Mustikkamaa Age / Ikä: 19 Kotikunta: Turku Heating, Plumbing and Ventilation Fitter / LVI-asentaja Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 4035 Metal Roofer / Rakennuspeltiseppä EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Jari Mustikkamaa Backround unit / Taustayhteisö: Turku Vocational Institute / Turun ammatti-instituutti 36 37

20 5010 Transport Technology Kuljetustekniikka 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Name / Nimi: Janne Seikkala Age / Ikä: 18 Kotikunta: Liminka Driver / Autonkuljettaja Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja EXPERT / EKSPERTTI Name / Nimi: Jarmo Iivari Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Driver / Autonkuljettaja Helsinki City College of Technology / Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5011 Truck Driver / Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Name / Nimi: Sami Pakkanen Age / Ikä: 19 Kotikunta: Helsinki 5020 Automotive Technology Light Vehicle Kuljetustekniikka 5021 Light Vehicles Technician / Automekaanikko Name / Nimi: Juuso Jukkala Age / Ikä: 25 Kotikunta: Lappeenranta Vehicle Mechanic / Autonasentaja Salpaus Further Education / Koulutuskeskus Salpaus 38 39

21 6020 Caring Lähihoitajantyö 6021 Nurse / Lähihoitaja EXPERT / EKSPERTTI 6021 Nurse / Lähihoitaja Name / Nimi: Mari Lehtonen Name / Nimi: Laura Taavitsainen Age / Ikä: 18 Kotikunta: Helsinki Backround unit / Taustayhteisö: Oulu Vocational College / Oulun seudun ammattiopisto Practical Nurse / Lähihoitaja Helsinki City College of Social and Health Care / Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 6021 Nurse / Lähihoitaja Name / Nimi: Tuuli Aho Age / Ikä: 24 Kotikunta: Helsinki Practical Nurse / Lähihoitaja Helsinki City College of Social and Health Care / Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Caring category in EuroSkills2008-competition is arranged by Oulu Vocational College. Lähihoitajalajin toteutuksesta EuroSkills2008-kilpailuissa vastaa Oulun Seudun ammattiopisto

22 Partners / Yhteistyökumppanit 42 43

23 Contact information: Skills Finland, Rahakamarinportti 3 B, 2nd floor Helsinki, Finland tel +358 (0) , fax +358 (0) , LAYOUT: VCA / PRINTED BY: SAVION KIRJAPAINO 2008

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

WorldSkills Europe EuroSkills

WorldSkills Europe EuroSkills WorldSkills Europe EuroSkills Teija Ripattila Chief Training Manager, Skills Finland ry Official Delegate, WorldSkills Europe WorldSkills Europe "Improving our world with the power of skills. Showing the

Lisätiedot

TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN. Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma

TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN. Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma Lämpimät onnittelut valituille EuroSkills -eksperteille! A dream at hand Wellcome to Euroskills Competition HAMK Skills

Lisätiedot

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Skills Finland ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Lajit, joihin haetaan lajipäällikkö sekä valmentajia:

Lajit, joihin haetaan lajipäällikkö sekä valmentajia: WorldSkills- ja/tai EuroSkills lajit, joihin haemme lajipäällikköä vastaamaan ja hallinoimaan ammattialan kansainvälisiä kilpailulajeja sekä valmentajia valmennustehtäviin. (Lajin perässä WSC = WorldSkills

Lisätiedot

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills)

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills) Liite 1 Haemme lajipäälliköitä seuraaviin lajeihin: Information Network Cabling Mekatroniikka CAD-suunnittelu CNC-sorvaus CNC-jyrsintä Tasoitetyöt Kirvesmies Autotekniikka Automaalaus Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Haemme eksperttejä ja kilpailijoita liitteessä 1 vaalealla taustalla ilmoitettuihin lajeihin.

Haemme eksperttejä ja kilpailijoita liitteessä 1 vaalealla taustalla ilmoitettuihin lajeihin. 3.2.2012 Koulutuksen järjestäjät EKSPERTTIEN JA KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA EuroSkills 2012 -kilpailu Spa-Francorchamps, Belgia 4. 6.10.2012 Suomi osallistuu Belgian Spassa 4. 6.10.2012 järjestettäviin

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA

KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA 30.11.2015 Koulutuksen järjestäjät ja lajipäälliköt KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11 4.12.2016 Suomi osallistuu Ruotsin Göteborgissa 30.11. 4.12.2016

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Huippuosaamisella vastauksia tekniikan alojen haasteisiin

Huippuosaamisella vastauksia tekniikan alojen haasteisiin Huippuosaamisella vastauksia tekniikan alojen haasteisiin oppilaitoksen arkipäivän esimerkkejä HUIPPUOSAAMISELLA VASTAUKSIA TEKNIIKAN ALAN HAASTEISIIN Miten kilpailutoiminnalla kehitetään oppilaitoksessa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten Kiina-verkosto ChiNet

Ammatillisten oppilaitosten Kiina-verkosto ChiNet Ammatillisten oppilaitosten Kiina-verkosto ChiNet KASVATUS- JA OPETUSTOIMI SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING EDUCATIONAL SERVICES WWW.TURKU.FI/OPETUS ChiNet Kiina -verkosto on OPH:n rahoittama oppilaitosverkosto,

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Skills maajoukkueelle!

Skills maajoukkueelle! 09 2. 5.9.2009 Calgaryn parhaat jatkot HAMKissa! Keskellä Etelä-Suomea sijaitseva HAMK tarjoaa maajoukkueen kilpailijoille parhaat jatkot opiskeluun ja eväät työelämään yli 20 koulutusohjelmassa. Tämän

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry

Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry Valmennus Skills Finland on kehittänyt valmennusjärjestelmän

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Osaavia tekijöitä eri aloille Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Ammattitaitovalmennus kuuluu kaikille Valmennuksella koulutetaan entistä osaavampaa työvoimaa. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Floristiikka Florist Floristry

Floristiikka Florist Floristry Floristiikka Florist Floristry kilpailijat/tävlanden/competitors Heli Haapatalo, Mäntsälä Säde Tilsala, Muurame Leila Alamiekkaoja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Somistus Dekoration Window Display

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

8. 12.12.2010 L I S B O A 2 0 1 0 T E A M F I N L A N D 2 0 1 0 2 3

8. 12.12.2010 L I S B O A 2 0 1 0 T E A M F I N L A N D 2 0 1 0 2 3 8. 12.12.2010 8. 12.12.2010 2 LISBOA 2010 TEAMFINLAND 2010 3 Sisällys / Contents TeamFinland2010 EuroSkills-kilpailuissa / TeamFinland2010 in Euroskills... 6 Skills Finland ry / Skills Finland... 8 Huippuvalmennuksella

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016

EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016 Koulutuksen järjestäjät EKSPERTTIEN HAKU JA VALINTA EuroSkills Gothenburg 2016 -kilpailu Göteborg, Ruotsi 30.11. 4.12.2016 Suomi osallistuu Ruotsin Göteborgissa 30.11. 4.12.2016 järjestettäviin EuroSkills-kilpailuihin.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND

EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND EuroSkills Gothenburg 2016 TEAM FINLAND 4 Mekatroniikka Mechatronics S Martin Finne Optima Tobias Wargh Optima Hannu Hyvärinen Pohjois-Karjalan ammattiopisto 7 CNC-jyrsintä CNC Milling Eemi Saloranta Hyria

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Tervetuloa myös valmentajat!

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Tervetuloa myös valmentajat! Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Tervetuloa myös valmentajat! Valmennuksen järjestää Finnish Academy for Skills Excellence (FASE) yhteistyössä Skills

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland 1962 1972 2003 2005 avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Esityksen sisältö 14.45 Kuljetus-/logistiikka-alan Taitaja2017 Veijo Reimi, Stadian ammattiopisto &

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti?

Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti? Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti? Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 Seija Rasku, Skills Finland

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 14.5.2012 Teija Ripattila

KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 14.5.2012 Teija Ripattila KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 14.5.2012 Teija Ripattila Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Skills-kilpailumuodot

Skills-kilpailumuodot Skills toiminta on Verkostotoimintaa huippuosaamisen kehittämiseksi Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten parantamista Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistämistä Toiminta kohdistuu ammatillisin

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen!

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Valmennuksen järjestää Finnish Academy for Skills Excellence (FASE) yhteistyössä Skills Finland ry:n kanssa. Valmennuksen

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Huippuvalmennustoimikunnan terveiset. KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Huippuvalmennustoimikunnan terveiset. KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa Huippuvalmennustoimikunnan terveiset KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA TAVOITE: Parantaa ammatillisen

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Liite 1. WorldSkills kilpailulajit Leipzig 2013. Kilpailulajit. Competition Trades 1/5

Liite 1. WorldSkills kilpailulajit Leipzig 2013. Kilpailulajit. Competition Trades 1/5 WorldSkills kilpailulajit Leipzig 2013 Liite 1 1 Polymechanics/Automation Polymekaniikka 2 Information Network Cabling 3 Manufacturing Team Challenge Konepajatekniikka 4 Mechatronics Mekatroniikka 5 Mechanical

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot