Osekk takaa oululaisen osaamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osekk takaa oululaisen osaamisen"

Transkriptio

1

2 Osekk takaa oululaisen osaamisen

3 WorldSkills Leipzig

4 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä... 8 Finnish National Team TeamFinland Three-step training model for competitors... 9 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet Kilpailuasiantuntijoiden koulutus Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista Responsibilities of experts and skill managers...11 Training of competition specialists...11 Skills Finland promotes Finnish vocational excellence...11 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world Lajiperheet / Skill categories WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team WorldSkills leipzig Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Mekatroniikka / Mechatronics CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD CNC-sorvaus / CNC Turning CNC-jyrsintä / CNC Milling Kivityöt / Architectural Stonemasonry Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business Hitsaus / Welding Painotekniikka / Print Media Technology Laatoitus / Wall and Floor Tiling TEAMFINLAND 2013

5 13 Autokorinkorjaus / Autobody Repair Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance Putkiasennus / Plumbing and Heating Elektroniikka / Electronics Verkkosivujen tuottaminen / Web Design Sähköasennus / Electrical Installations Automaatioasennus / Industrial Control Muuraus / Bricklaying Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating Robotiikka / Mobile Robotics Huonekalupuuseppä / Cabinet Making Kirvesmies / Carpentry Kultaseppä / Jewellery Floristiikka / Floristry Hiusmuotoilu / Hairdressing Kauneudenhoito / Beauty Therapy Muoti ja vaatetus / Fashion Technology Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook Autotekniikka / Automobile Technology Kokki / Cooking Ravintolapalvelu / Restaurant Service Automaalaus / Car Painting Viherrakennus / Landscape Gardening Tietokone ja verkot / IT Network Systems Administration Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology Lähihoitaja / Health and Social Care Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work Joukkueen yhteistyökumppanit / Principal Partners Vaatetoimittajat / Clothing Providers WorldSkills Leipzig

6 Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö Kohti maailman huippua eipzigiin matkaavilla WorldSkills 2013 L-kilpailujen suomalaisilla huippuosaajilla ja Suomella on yhteinen unelma: halu olla maailman paras. Maamme hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, sillä maamme kilpailukyky ja hyvinvointi nojaavat vahvasti osaamiseen ja ammattitaitoon. Suomalaista ammattiosaamista on kehitetty ja tehty tunnetuksi ammattitaitokilpailujen avulla jo 25 vuotta. Tehty työ on tuottanut tulosta. Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja ammattitaitokilpailutoiminnan suosio ovat kasvaneet jatkuvasti. Ammatillista koulutusta myös arvostetaan työelämässä. Valtaosa yrityspäättäjistä arvioi ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa erinomaiseksi tai hyväksi. Hyvistä tuloksista huolimatta meillä on varaa parantaa. Ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta on kehitettävä ja koulutuksen ja työelämän kumppanuutta syvennettävä, jotta koulutus vastaa entistä paremmin työn ja elämän tarpeisiin. Ammattitaitokilpailut tarjoavat tähän erinomaisen välineen. Tässä esiteltävät suomalaiset huippuosaajat, kilpailijat ja ekspertit, ovat hyvä osoitus ammattitaitokilpailutoiminnan voimasta. He kaikki ovat oman alansa huippuosaajia. Silti heitä yhdistää palava halu oppia uutta, into kehittää ja kehittyä sekä vahva tahto hioa omaa osaamista jatkuvasti. He uskovat pystyvänsä. Juuri tällaista asennetta tarvitaan, jotta voi olla maailman paras. Hyvä TeamFinland 2013, olette viemässä suomalaista ammattiosaamista kohti maailman huippua. Huippuosaamistanne tarvitaan, jotta Suomi voi olla maailman osaavin maa vuonna Toivotan teille kaikille onnea, menestystä ja osaamisen iloa WorldSkills Leipzig kilpailuissa! 6 TEAMFINLAND 2013

7 Top of the world, here we come! oth Finland and the nation s top skilled young professionals heading Btoward WorldSkills Leipzig 2013 competition share the same dream: to be the best in the world. The goal for the Government is to make Finland the most competent country in the world by We aim to the international top in vocational skills and in university and polytechnic degrees as well as in research, development and innovation. Finland s competitiveness and well-being are strongly based on skills and competencies. Professional skills in Finland have developed and reached visibility with the help of skills competitions for the past 25 years. Thanks to this work the attractiveness of vocational education and training and the popularity of skills competitions have grown continuously. Vocational education and training is also held in high esteem in working life. The majority of corporate executives view the level of it as good or excellent. Despite of the good results we still have room for improvement. The quality and effectiveness of vocational education and training needs to be developed and its connections with working life strengthened in order to better meet the needs of work and personal life. Skills competitions offer an excellent arena for this. The Finnish top skilled competitors and experts are a good example of the power of skills competitions. These people are all at the top of their own profession. Yet they also possess the burning desire to learn new things, to develop themselves, and the will needed to continuously improve their know-how. They believe they can. This is the exact attitude needed for becoming the best in the world. Dear members of TeamFinland 2013, you are on your way to the top of the world. Your skills are needed for Finland to be the most competent nation in the world in I wish you all luck, success and joy in the WorldSkills Leipzig 2013 competition! Chairman of the board Seija Rasku President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture WorldSkills Leipzig

8 Suomen ammattitaitomaajoukkue TeamFinland 2013 kills Finlandin nimeämässä Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on mukana 43 kilpailijaa ja S38 eksperttiä sekä tukitiimi. Kaikki kilpailijat ovat ansainneet edustuspaikkansa kovan työn ja määrätietoisen harjoittelun tuloksena. Kilpailijoiden valmennukseen on kuulunut henkilökohtaisen lajivalmennuksen lisäksi maajoukkuevalmennus. Maajoukkueleireillä joukkuetta on valmennettu toimimaan ryhmänä ja kestämään kilpailusuorituksen tuomat henkiset ja fyysiset paineet. Kilpailijoiden ja eksperttien valmentamisen ja kilpailuihin lähettämisen on mahdollistanut laaja yhteistyöverkosto, joka tekee pitkäjänteistä työtä suomalaisen huippuosaamisen edistämiseksi. Verkostoon kuuluu ammatillisia oppilaitoksia, yrityksiä, järjestöjä ja opetushallinnon edustajia. Kilpailijoiden kolmiportainen valmennusjärjestelmä aikki Suomen maajoukkueen jäsenet ovat osallistuneet maajoukkuevalmennukseen, johon Kkuuluu ammatillisten taitojen hiomisen lisäksi fyysistä ja henkistä valmentautumista. Maajoukkuevalmennusta edeltää perusvalmennus ja huippuvalmennus. Yhdessä nämä muodostavat Skills Finlandin kehittämän kolmiportaisen valmennusjärjestelmän. Valmennuksen kehittämiseen on saatu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea. Perusvalmennuksessa on mukana laaja joukko opiskelijoita ja siinä harjoitellaan ammatillisia perustaitoja. Osa näistä opiskelijoista valikoituu huippuvalmennukseen, jossa keskitytään tähtäimessä olevan kansainvälisen kilpailun tehtävässä tarvittavien taitojen hiomiseen. Huippuvalmennusjakson päätteeksi karsitaan maajoukkuevalmennukseen osallistuvat opiskelijat. Maajoukkuevalmennuksessa opiskelija jatkaa ammatillisten taitojen hiomista ja kilpailutehtävän harjoittelua lähivalmentajansa kanssa. Koko joukkueen yhteisillä maajoukkueleireillä kilpailijat saavat tietoa kilpailun kulusta ja fyysisen kunnon tärkeydestä sekä välineitä henkisen kestävyyden kehittämiseen. Tärkeä osa maajoukkueleirejä on maajoukkueen ryhmähengen luominen ja kasvattaminen. 8 TEAMFINLAND 2013

9 Finnish National Team TeamFinland 2013 eamfinland 2013 appointed by Skills Finland has 43 competitors, 38 experts and a support Tteam. All of the competitors have earned their place through hard work and determined practice. In addition to individual skill-specific training, the competitors take part in national team training. At the national team camps, the teams receive teamwork training and prepare for coping with the mental and physical pressure brought on by the competition. Training the experts and competitors and sending them to this competition has required the input from a large network of people, who continue to develop top Finnish competencies in a far-reaching way. This network comprises vocational institutes, companies, organisations and members of the national board of education. Three-step training model for competitors ll members in the TeamFinland have taken part in training, which in addition to fine-tuning Avocational skills includes physical and mental preparation. The national team training is preceded by basic and advanced training. Together, these training stages form the three-step model designed by Skills Finland. The development work has been supported by the European Social Fund (ESF). The basic training stage involves a large group of students and focuses on practicing basic vocational skills. Some of these students are selected for advanced training, which concentrates on fine-tuning the skills necessary in the international competition. At the end of the advanced training, students participating in national team training are selected. During the national team training, the student continues to refine his or her vocational skills and practices for the competition task together with a specialised coach. This stage of training also includes a national team camp, during which the trainees learn about the competition and the importance of physical fitness. Moreover, they are given tools for the development of mental stamina. Creating and fostering of team spirit is another key issue. WorldSkills Leipzig

10 Ekspertin ja lajipäällikön vastuualueet kspertti on lajin kansainvälinen asiantuntija. Hän tekee yhdessä muiden maiden eksperttien Ekanssa kilpailun tehtävät ja arviointikriteerit sekä toimii kilpailun aikana lajin tuomarina. Varapääekspertti on lajinsa varapäätuomari, pääekspertti toimii päätuomarina. Lajipäällikkö vastaa lajinsa kansallisesta kehittämisestä ja valmennuksen koordinoinnista. Hän suunnittelee kansainvälisiiin kisoihin lähtevän kilpailijan valmennuksen sekä harjoituskilpailutehtävät yhdessä lajin ekspertin ja valmentajan kanssa. Kilpailuasiantuntijoiden koulutus kills Finland kouluttaa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettaja- yhteydessä toimivan Skills Trainers Academyn kanssa ammattitaitokilpailujen Skorkeakoulun valmentajia, lajipäälliköitä, tuomareita sekä lajivastaavia. Koulutuksen käyneet ammatilliset opettajat ja työpaikkaohjaajat pystyvät ohjaamaan opiskelijoita huipputason ammattilaisiksi ja valmentamaan heitä näyttötutkintoihin, ammattitaitokilpailuihin ja muihin korkeatasoista osaamista vaativiin tehtäviin. Lisäksi he pystyvät järjestämään sekä kansallisia että kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja. Yhdessä he muodostavat laajan verkoston, joka kytkee kilpailu- ja valmennusjärjestelmän suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja yritysmaailmaan. Skills Finland edistää suomalaista ammatillista huippuosaamista organisoimalla vuosittain kansallisten ammattitaitokilpailujen, Taitaja-, TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailujen, järjestämisen valmentamalla ja lähettämällä maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja International Abilympics-kilpailuihin kehittämällä huippuosaajien valmennusjärjestelmää kouluttamalla kilpailuasiantuntijoita sekä tuottamalla ammattitaitokilpailuihin liittyvää tutkimusta, tiedotusta ja julkaisuja. Professional Teacher Education Unit 10 TEAMFINLAND 2013

11 Responsibilities of experts and skill managers xperts are international professionals in their skills. They work together with experts from other Ecountries in designing the test projects and determining judging criteria and act as judges during the competition. Deputy chief experts act as deputy head judges of their skills, while chief experts act as head judges. Skill managers are in charge of developing their skill on a national level and the coordination of training. They design the training for the national team and the practice test projects together with the expert and coach of the skill. Training of competition specialists ogether with the Skills Trainers Academy of the HAMK University of Applied Sciences, Skills TFinland trains coaches, skill managers, experts and supervisors. Skills Trainers Academy is a part of the HAMK Professional Teacher Education Unit. Vocational teachers and workplace instructors who have completed the training are able to guide students on their way to becoming skilled professionals and to prepare for skills demonstrations or competitions or other tasks requiring high-level skills. Together, they form an extensive network that connects the competition and training organisations closely to the national education and training system and business life in Finland. Skills Finland promotes Finnish vocational excellence by organizing the annual national skills competitions, which are Taitaja, TaitajaPLUS and Taitaja9 selecting, coaching and managing national teams for the WorldSkills, EuroSkills and International Abilympics competitions developing the coaching system for top young professionals training competition specialists and producing surveys, information and publications related to skills competitions Professional Teacher Education Unit WorldSkills Leipzig

12 Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla kills Finlandin ammattitaitokilpailuperheeseen kuuluu kolme kansallista ja kolme kansainvälistä Skilpailua. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Lisätietoja ammattitaitokilpailuista osoitteessa Taitaja SM-kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Vuosittain järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kilpailut ovat maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-kilpailussa on noin 40 lajia, jotka edustavat maamme elinkeinoelämän keskeisiä aloja. Kymmenet tuhannet katsojat kerääntyvät seuraamaan finaalia, johon alojensa parhaat selviytyvät ympäri Suomea järjestettävien semifinaalien kautta. Taitaja2014 järjestetään Lahdessa. TaitajaPLUS SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille TaitajaPLUS-kilpailu järjestetään osana Taitaja-tapahtumaa. Kilpailun avulla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Taitaja9 yhdeksäsluokkalaisten kädentaitokilpailu Taitaja9-kilpailussa kisaavat kolmihenkiset peruskoulujen 9.-luokkalaisista muodostetut joukkueet erilaisissa kädentaitoja ja yleissivistystä vaativissa tehtävissä. Satojen paikallis- ja aluekilpailujen ohella järjestetään vuosittainen finaali Taitaja-tapahtumassa. Kilpailulla tuetaan nuorten ammatinvalintaa sekä lisätään ammattikoulutuksen vetovoimaa. WorldSkills ammattitaidon MM-kilpailut Joka toinen vuosi järjestetään nuorten kansainväliset ammattitaitokisat, joissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruudet noin 50 lajissa. Kilpailuihin osallistuu noin tuhat alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Kilpailujen ympärille on muodostunut laaja toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, joka tuo kansainvälisen työelämän kilpailijoiden ja asiantuntijoiden lähelle. Skills Finland yhteistyökumppaneineen järjesti vuoden 2005 WorldSkills-kilpailut Helsingissä. ja EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut Ammattitaidon euroopanmestaruuksista kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailulajeja on noin 50, ja suuri osa niistä toteutetaan tiimi- tai pari lajeina. Kisojen avulla halutaan edistää eurooppalaista huippuosaamista, Euroopan kilpailukykyä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Toiminnalla pyritään myös vahvistamaan ammattiosaajien, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin, liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. ja International Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut Joka neljäs vuosi järjestettävien International Abilympics -kilpailujen tavoitteena on kannustaa erityistä tukea tarvitsevia kehittämään omaa ammattitaitoaan ja edesauttaa heidän työllistymistään. Abilympics-kilpailuissa kisataan noin 30 lajissa. Abilympics-tapahtuman järjestämisestä vastaavat International Abilympic Federation (IAF) ja Rehabilitation International (RI). Skills Finland on ollut IAF:n jäsen vuodesta TEAMFINLAND 2013

13 Skills Competitions Excellence in skills in Finland and around the world he Skills competition family consists of three national and three international competitions. TAll competitions share the aim of developing excellence in the field of skills and competence development. Also, they help raise awareness of the importance of professional excellence. The competitions are also a way of upgrading the status of vocational training and encourage young people to improve their professional and entrepreneurial skills. For more information on skills competitions: Taitaja the Finnish skills competition for VET students Taitaja is the largest single annual event for young VET students and apprentices in Finland. The competition has some 40 skills representing the most central fields of the Finnish industry and commerce. The finals attract tens of thousands of spectators. The finalists are selected based on semifinals held in different parts of Finland. Taitaja2014 will be organised in Lahti. TaitajaPLUS the Finnish skills competition for VET students with special needs TaitajaPLUS is organised as a part of Taitaja. The aim of the competition is to raise awareness of special vocational education and training and to improve the employability of young professionals with special needs. Taitaja9 competition skills competition for 9th graders In Taitaja9 competition, three-member teams of 9th graders in comprehensive school compete in tasks requiring various manual skills and general education. Besides hundreds of local and regional competitions, an annual final is organised in connection with the Taitaja competition. The goal of the competition is to support young people s career choice decisions and to increase the attraction of vocational training. WorldSkills the World Championships of skills and competencies The WorldSkills Competition is a biannual international skills competition, in which young professionals compete in around 50 skills. The event attracts almost 1,000 top professionals of different fields from around 50 countries. An extensive network of specialists and different stakeholders has formed around the event, and this helps bring competitors and specialists closer to the international business life. Together with its partners, Skills Finland organised the WorldSkills Competition in 2005 in Helsinki. and EuroSkills the European Championships of skills and competencies The EuroSkills competition is organised every two years. The event has about 50 skills and most of the competitions are organised as team or two-member competitions. The objective of the competition is to promote excellence in skills in Europe, to improve the competitiveness of Europe and to support the internationalisation of secondary vocational training. Also, the aim is to increase the mobility of VET students and professionals. and International Abilympics the skills competition for people with special needs The International Abilympics competition is organised every four years and aims at encouraging disabled people to improve their professional skills and to improve their employability. The competition has about 30 skills. The Abilympics are held under the auspices of a regional host organization together with the International Abilympic Federation (IAF) and Rehabilitation International (RI). Skills Finland has been a member of IAF since WorldSkills Leipzig

14 Lajiperheet / Skill categories Auto- ja kuljetusala / Transportation and Logistics 13 Autokorinkorjaus / Autobody Repair 14 Lentokonehuolto / Aircraft Maintenance 33 Autotekniikka / Automobile Technology 36 Automaalaus / Car Painting Rakentaminen / Construction and Building Technology 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry 12 Laatoitus / Wall and Floor Tiling 15 Putkiasennus / Plumbing and Heating 18 Sähköasennus / Electrical Installations 20 Muuraus / Bricklaying 21 Tasoitetyöt ja sisustusasennus / Plastering and Drywall Systems 22 Maalaus ja tapetointi / Painting and Decorating 24 Huonekalupuuseppä / Cabinetmaking 25 Sisustuspuuseppä / Joinery 26 Kirvesmies / Carpentry 37 Viherrakennus / Landscape Gardening 38 Kylmäkoneasennus / Refrigeration and Air Conditioning IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology 02 Tietoverkon kaapelointi / Information Network Cabling 09 Informaatioteknologia / IT Software Solutions for Business 11 Painotekniikka / Print Media Technology 17 Verkkosivujen tuottaminen / Web Design 39 Tietokoneet ja verkot / IT Network Systems Administration Suomen ammattitaitomaajoukkue ei osallistu kursiivilla merkittyihin lajeihin. / TeamFinland is not competing in the skills marked in italics. 14 TEAMFINLAND 2013

15 Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology 01 Polymekaniikka /Polymechanics/Automation 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge 04 Mekatroniikka / Mechatronics 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD 06 CNC-sorvaus / CNC Turning 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling 10 Hitsaus / Welding 16 Elektroniikka / Electronics 19 Automaatioasennus / Industrial Control 23 Robotiikka / Mobile Robotics 42 Teräsrakennetyöt / Construction Metal Work 43 Ohutlevytyöt / Sheet Metal Technology 45 Tekninen mallinnus / Prototype Modelling D1 Muovimuotin valmistus / Plastic Die Engineering Luovat alat ja muoti / Creative Arts and Fashion 27 Kultaseppä / Jewellery 28 Floristiikka / Floristry 31 Muoti ja vaatetus / Fashion Technology 40 Graafinen suunnittelu / Graphic Design Technology 44 Somistus / Visual Merchandising/Window Dressing Palvelualat / Social and Personal Services 29 Hiusmuotoilu / Hairdressing 30 Kauneudenhoito / Beauty Therapy 32 Kondiittori / Confectioner/Pastry Cook 34 Kokki / Cooking 35 Ravintolapalvelu / Restaurant Service 41 Lähihoitaja / Health and Social Care WorldSkills Leipzig

16 WorldSkills-delegaatit / WorldSkills Delegates Virallinen delegaatti, WorldSkills International / Official Delegate of WorldSkills International Seija Rasku Hallituksen puheenjohtaja, Skills Finland ry Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö / President, Skills Finland Counsellor of Education, Ministry of Education and Culture Tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate, WorldSkills International Hannu Immonen Tekniikkapäällikkö, Skills Finland ry Tulosaluejohtaja, Turun ammatti-instituutti / Technical Manager, Skills Finland Head of Vocational Education, Turku Vocational Institute Avustava tekninen delegaatti, WorldSkills International / Technical Delegate Assistant, WorldSkills International Ilkka Kemppainen Koulutus- ja kilpailupäällikkö, Savon ammatti- ja aikuisopisto / Education and Competition Manager, Savo Vocational College 16 TEAMFINLAND 2013

17 Joukkueenjohtajat ja tukitiimi / Team Leaders and Support Team Joukkueenjohtaja / Team Leader Immo Pylvänen Valmennuspäällikkö, Skills Finland ry Kouvolan seudun ammattiopisto / Training Manager, Skills Finland Kouvola Region Vocational College Joukkueenjohtaja / Team Leader Pekka Matikainen Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry / Competition Manager, Skills Finland Joukkueen apujohtaja, joukkuepappi / Team Leader Assistant, Team chaplain Atte Airaksinen Oppilaitospastori, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä / University chaplain, Turku and Kaarina Parish Union Eija Alhojärvi Toiminnanjohtaja, Skills Finland ry / Executive Director, Skills Finland Pauliina Juhola Viestintäpäällikkö, Skills Finland ry / Communications Manager, Skills Finland WorldSkills Leipzig

18 WorldSkills Leipzig 2013 eipzigissa pidettävä WorldSkills-kilpailu järjestetään nyt 42. kerran. Suomi on Losallistunut ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin vuodesta 1989 lähtien ja vuoden 2005 kilpailu järjestettiin Helsingissä. Vuosien varrella suomalaiset ovat voittaneet kilpailuissa yhteensä 45 mitalia. Leipzigin WorldSkills-kilpailussa yli tuhat nuorta osaajaa kisaa 46 lajin maailmanmestaruudesta. Kilpailijoita on mukana yli 50 eri maasta ja tapahtumaan Leipzigin messukeskukseen odotetaan noin kävijää. Suomen ammattitaitomaajoukkueessa on 43 kilpailijaa, jotka kilpailevat 38 eri lajissa. Osa lajeista on tiimilajeja. Lisäksi Suomi lähettää kilpailuun 38 lajikohtaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa tuomareina. Skills Finlandilla on tapahtuman messualueella yhteinen osasto opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn, Hämeen ammattikorkeakoulun Skills Trainers Academyn sekä EduCluster Finlandin kanssa. Osastolla kisavierailla on mahdollisuus saada tietoa suomalaisesta ammattikoulutuksesta. he WorldSkills competition is organised, for the 42nd time, in Leipzig from July 2nd to July 7th. TFinland has taken part in WorldSkills competitions since 1989 and in 2005, the competition was held in Helsinki. Over the years the Finnish teams have won a total of 45 medals. The WorldSkills Leipzig 2013 event will have over 1,000 young contestants, representing 50 countries. The competition is expected to attract about 200,000 visitors. TeamFinland consists of 43 competitors who will be competing in 38 skills. Some skill contests are team efforts. Additionally, the Finnish team includes 38 experts, who act as judges in the competition. In the competition area, the Skills Finland organisation hosts a joint pavilion with the Ministry of Education and Culture, the Finnish National Board of Education, the Centre for International Mobility CIMO, the HAMK University of Applied Sciences and EduCluster Finland. The pavilion offers visitors the chance to learn about vocational training in Finland. 18 TEAMFINLAND 2013

19 Kilpailijat ja ekspertit / Competitors and Experts WorldSkills Leipzig

20 01 Polymekaniikka / Polymechanics/Automation Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Susanna Kankaanranta Taustayhteisö / Background unit: Etelä-Karjalan ammattiopisto Lajipäällikkö / Skill Manager Rauno Nikkilä Etelä-Karjalan ammattiopisto olymekaanikko on moniosaaja, jonka on kyettävä teollisuuden koneiden Pja laitteiden kunnossapidossa tarvittavien varaosien valmistamiseen sekä niiden paikoilleen asentamiseen. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat metallintyöstökoneiden hallinnan lisäksi ohjelmoitavien logiikoiden, automaation ja pneumatiikan hallinta sekä näihin liittyvät sähköistys- ja johdotustyöt. Kilpailutehtävässä valmistetaan sorvaamalla ja jyrsimällä metalliseosaihioista osia, joiden mittatarkkuus ja pinnanlaatu ovat arvioinnin kohteina. Osista rakennetaan pienikokoinen toimiva laite, jossa paineilmasylinterien ja moottorin avulla muotoillaan ja liikutellaan kappaleita. Lisäksi ohjelmoidaan logiikkaohjelma, jolla sylintereiden liikkeitä ja moottorin pyörimistä ohjataan. Arvioitavia kohteita ovat osien valmistustarkkuus, laitteen toiminta käsi- ja automaattiohjauksessa, ohjauslaitteiden ja komponenttien asennus sekä paineilmaletkujen ja sähköjohtimien asennukset ja kytkennät dokumenttien mukaisesti. Polymekaanikko voi työllistyä teollisuuteen kunnossapitotehtäviin tai konepajoille valmistavaan teollisuuteen. Polymechanics Technician can manufacture and install spare parts Arequired in industrial equipment and machinery maintenance. He or she should master the management of metal processing equipment, programmed logics, automation and pneumatics as well as the electrical engineering and wiring related to them. During the test project, the competitors prepare metal alloy parts by lathing and milling. Evaluation criteria include measurement accuracy and quality of the surface. The parts are used to create a small, functional device, in which objects can be moulded and moved with pneumatic cylinders and a motor. Also, the competitors will program a logic programme controlling the movements of the cylinders and the rotation of the motor. The judges evaluate the parts manufacturing accuracy, the operation of the device in manual and automatic control, the installation and position of controls and components, the installation of pneumatic tubes and electric wires. Polymechanics professionals often find employment in industrial maintenance duties or in the industry supplying solutions to mechanical engineering. Valmennuksessa mukana / Supporters Etelä-Karjalan ammattiopisto 20 TEAMFINLAND 2013

21 Joska Nylund Ikä / Age: 21 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist, Further Qualification in Machinery (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Etelä-Karjalan aikuisopisto, AKTIVA Harrastukset / Hobbies: Metsästys, urheilu, autot / Hunting, sports, cars Kilpailija / Competitor Kuvassa Joska ja mikrometri. Pictured Joska ja micrometre. Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

22 03 Konepajatekniikka / Manufacturing Team Challenge Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Mika Junttila Taustayhteisö / Background unit: Oulun seudun ammattiopisto Lajipäällikkö / Skill Manager Mika Koivuranta Oulun seudun ammattiopisto onepajatekniikassa on kyse laitekokonaisuuksien suunnittelusta ja Kvalmistamisesta. Kilpailijan on osattava suunnittelutyö niin luonnos- kuin tietokonetasolla ja pystyttävä myös tuotteen valmistamiseen. Tällöin tarvitaan koneistus-, hitsaus-, asennus- ja elektroniikan taitoja. Konepajatekniikka on tiimilaji, jossa kolmijäseniset ryhmät suunnittelevat yksilölliset laitekokonaisuudet etukäteen ja valmistavat ne kilpailun aikana. Kilpailussa tiimit valmistavat pienen sarjan aurinkoenergialla toimivia juomatölkin puristimia. Puristimen tulee täyttää tiukat vaatimukset esimerkiksi käytettävyyden, turvallisuuden ja dokumentoinnin osalta. Lisäksi tiimit saavat kilpailun alussa heille ennakkoon tuntemattoman tehtävän. Tehtävän arviointi perustuu tuotantokustannuksiin eli käytettyyn työaikaan, materiaaleihin ja poikkeamiin laitteen vaatimuksissa. Konepajatekniikan osaajat työskentelevät teollisuudessa erilaisissa valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä. anufacturing refers to the design and manufacture of equipment and Mmachinery. The competitor should master the design work on both drafting and computer design level and be able to manufacture the product. He or she will need machining, welding, installation and electronics skills. Manufacturing is a team skill, in which three-member groups design unique equipment assemblies in advance and manufacture them during the competition. The test project is to design a series of solar energy powered soda can compressors. The compressor should fulfill strict criteria for example usability, safety and documentation. Moreover, the groups are given a surprise task, of which they have no previous knowledge. The evaluation is based on production costs, i.e., the hours and materials used and deviations from the given specifications. Manufacturing professionals work in various industrial manufacturing or design duties. Valmennuksessa mukana / Supporters Oulun seudun ammattiopisto KL Mechanics Oy JaiTec Oy Jahotec Oy Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Sick Oy 22 TEAMFINLAND 2013

23 Meiltä tulee tämän alan huippuosaajia / We train top professionals in this field l Oulun seudun ammattiopisto Kuvassa Juho ja mikrometri. Pictured Juho and micrometre. Kuvassa Felix ja räikkäväännin jatkopalalla. Pictured Felix and ratchet wrench with extension. Kilpailijat / Competitors Kuvassa Aki ja striperit. Pictured Aki and wire strippers. Juho Leskelä Ikä / Age: 22 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja; koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist; Further Qualification in Machinery (in progress) Työpaikka / Workplace: Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy Harrastukset / Hobbies: Lenkkeily / Jogging Aki Ahola Ikä / Age: 19 Tutkinto / Qualification: Sähköalan perustutkinto; sähköalan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Electrical Engineering; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress) Työpaikka / Workplace: Jaitec Oy Harrastukset / Hobbies: Metsästys, sähly / Hunting, floorball Felix Vielma Ikä / Age: 23 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto; tekniikan kandidaatti (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery; Bachelor of Science (in progress); Matriculation Examination Opiskelupaikka / Study place: Oulun yliopisto / University of Oulu Harrastukset / Hobbies: Kortti- ja lautapelit, scifi / Card and board games, sci-fi Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

24 04 Mekatroniikka / Mechatronics Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Hannu Hyvärinen Taustayhteisö / Background unit: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Lajipäällikkö / Skill Manager Matti Sumujärvi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ekatroniikka yhdistää perinteisen konetekniikan elektroniikkaan sekä Msäätö- ja ohjaustekniikkaan. Siinä yhdistyvät mekaniikan, pneumatiikan, hydrauliikan, sähköisten ohjausten, ohjelmoinnin sekä järjestelmätuntemuksen eri osa-alueet. Tieteenala on uusi, mutta monet mekatroniset laitteet ovat kaikille tuttuja yhtenä esimerkkinä tästä pullonpalautusautomaatti. Kahden hengen joukkueet kilpailevat tuotannon automatisoinnissa käytettävien laitteiden rakentamiseen, huoltoon, käyttöönottoon, korjaukseen ja ohjelmointiin liittyvissä tehtävissä. Kilpailusuorituksessa arvioidaan rakennettavan laitteen dokumenttien mukaista rakennetta ja toimivuutta. Myös työn laatu ja tehtävän suorittaminen ihanneajassa ovat merkittäviä lopputuloksen kannalta. Mekatroniikan osaajat työskentelevät teollisuuden automaatiojärjestelmien sekä koneiden ja laitteiden asennuksen, huollon ja käytön parissa. echatronics is the combination of traditional mechanical engineering Mwith electronics and automation and control technology. It joins together mechanics, pneumatics, hydraulics, digital control, programming and systems expertise. Mechatronics is a new field but most people are familiar with mechatronic devices such as the bottle recycling automate, for instance. In the competition, two-member teams handle tasks related to the manufacturing, maintenance, startup, repair and programming of production automation equipment. The judges focus on how well the drawings and specifications of the device turn into practice and how well the device works. Also, quality of work and its completion on time are important criteria. Mechatronics Technicians work with industry automation systems and in the installation, maintenance and operation of equipment and devices. Valmennuksessa mukana / Supporters Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kainuun ammattiopisto Raute Oyj, Mecano Raute Group Itä-Suomen Ammattitaito ry. 24 TEAMFINLAND 2013

25 Timo-Pekka Mutanen Ikä / Age: 24 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja; sähköalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioasentaja; sähköalan ammattitutkinto (kesken); ylioppilastutkinto / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Automation Assembler; Vocational Qualification in Electrical Engineering, Electrician and Automation Assembler; Further Qualification in Electrical Engineering (in progress); Matriculation Examination Työpaikka / Workplace: Arvosähkö (oppisopimuskoulutus) Harrastukset / Hobbies: Liikunta / sports Kilpailijat / Competitors Kuvassa Timo-Pekka, Joonas ja sivuleikkurit. Pictured Timo-Pekka, Joonas and diagonal pliers. Joonas Väisänen Ikä / Age: 19 Tutkinto / Qualification: Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja / Vocational Qualification in Electrical and Automation Engineering, Automation Assembler, Electrician Työpaikka / Workplace: Raute Oyj, Mecano Raute Group Harrastukset / Hobbies: Perhonsidonta, perhokalastus / Fly tying, fly fishing Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

26 05 CAD-suunnittelu / Mechanical Engineering Design CAD Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Kari Kosonen Taustayhteisö / Background unit: Koulutuskeskus Salpaus Lajipäällikkö / Skill Manager Kari Kosonen Koulutuskeskus Salpaus AD-suunnitteluun kuuluu tietokoneavusteisen piirtämis- ja suunnittelu- (CAD) käyttäminen koneenrakennuksessa tyypillisten Cteknologian asiakirjojen, kuten mallien, piirustusten ja tiedostojen tuottamisessa teollisen valmistuksen tarpeisiin. Ratkaisut perustuvat teollisuuden vaatimuksiin ja ISO-standardin viimeisimpään versioon. Kilpailu koostuu neljästä erillisestä moduulista, jotka voivat sisältää seuraavia osa-alueita: ohutlevymallinnus, hitsauskokoonpanot, mekaniikka ja koneenrakennus, animaatiot ja visualisointi. Kilpailussa arvioidaan erityisesti sitä, onko kappale piirretty ja mallinnettu oikein ja ovatko esimerkiksi mittasuhteet kohdallaan. Lisäksi arvioidaan esitystekniikkaa ja kilpailijan tekemien visualisointien toimivuutta ja toteutusta. CAD-suunnittelua hyödyntävät työssään esimerkiksi suunnitteluassistentit, jotka työskentelevät eri tekniikan alojen suunnittelutoimistoissa. AD, Computer Aided Design, is the use of drawing and design Ctechnologies for manufacturing documents such as graphical models, drawings, paperwork and files needed in industrial mechanical engineering. The solutions will comply with appropriate and most current industry and ISO standards. The competition comprises four modules, which can for instance include the following topics: sheet metal modelling, welding assemblies, mechanics and engineering, animations and visualisation. The judges pay particular attention on how accurately the objects are drawn and modelled. Also, dimensional accuracy is a criterion. Moreover, the competitors presentation techniques and visualizations are appraised based on functionality and implementation. CAD Technicians work as design assistants in design agencies for different branches of industry and technology. Valmennuksessa mukana / Supporters Koulutuskeskus Salpaus Salon seudun ammattiopisto Software Explosion Oy Arctic Creos Oy 26 TEAMFINLAND 2013

27 Jaakko Ekman Kilpailija / Competitor Ikä / Age: 19 Tutkinto / Qualification: Suunnitteluassistentin perustutkinto, kaksoistutkinto / Design Assistant, Double Vocational Qualification Opiskelupaikka / Study place: Koulutuskeskus Salpaus Harrastukset / Hobbies: Lenkkeily, auton laittaminen / Jogging, tuning car Kuvassa Jaakko ja näppäimistö. Pictured Jaakko and keyboard. Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

28 06 CNC-sorvaus / CNC Turning Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Pekka Suominen Taustayhteisö / Background unit: Turun ammatti-instituutti Lajipäällikkö / Skill Manager Pekka Suominen Turun ammatti-instituutti NC-sorvauksessa työstetään metallisia tai muovisia esineitä tietokone- sorvia käyttäen. Kilpailija laatii annettujen piirustusten perusteella cohjattua tietokoneperusteisen työstöohjelman ja valmistaa tuotteen käyttämällä metalli sorvauksen perustekniikoita. Tuomarit arvioivat lopputuotteen mittatarkkuutta, pinnan karheutta, tuotteen ja piirustusten vastaavuutta, ohjelmointia ja materiaalin käyttöä. skill involves producing a metal or plastic product using CNC lathe. TThe competitors must elaborate a processing program based on the given drawings and then produce the product alone by using the basic techniques of metal turning. The end product is evaluated to assess its measurements, surface smoothness, the consistency of the product and drawings, the programming and material use. Valmennuksessa mukana / Supporters Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon oppisopimuskeskus MPY Sandvik ETRA Itä-Suomen Ammattitaito ry. 28 TEAMFINLAND 2013

29 Kilpailija / Competitor Jari Tuhkanen Ikä / Age: 21 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistajan ammattitutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Further Qualification, Machinist (in progress) Työ- ja opiskelupaikka / Work and study place: Rollsteel Machine Oy (oppisopimuskoulutus) Harrastukset / Hobbies: Metsästys, moottorikelkkailu, urheilu, motocross / Hunting, snow-mobiling, sports, motocross Kuvassa Jari ja työntömitta. Pictured Jari and caliper gauge. Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

30 07 CNC-jyrsintä / CNC Milling Teollisuus / Manufacturing and Engineering Technology Ekspertti / Expert Mika Heikkilä Taustayhteisö / Background unit: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Lajipäällikkö / Skill Manager Mikko Vepsäläinen Ylä-Savon ammattiopisto NC-jyrsinnällä valmistetaan esimerkiksi erilaisia koneen osia, työvälineitä Ckuten muotteja ja leikkaimia sekä ajoneuvojen osia. Koneistus tapahtuu tietokoneohjattua jyrsinkonetta eli koneistuskeskusta käyttäen. Työstökeskukselle valmistetaan työstöradat tietokoneella CAD/CAM-ohjelmalla 2D- tai 3D-mallin perusteella. Työstettävät materiaalit voivat olla metalleja, muoveja tai mitä tahansa koneistettavaksi kelpaavaa materiaalia. CNC-jyrsintälajin kilpailussa kilpailijan tehtävänä on valmistaa kolme erilaista kappaletta. Kilpailija saa jokaista tehtävää kohden piirustuksen, jonka perusteella hän mallintaa sen CAD/CAM-ohjelmalla ja tekee tarvittavat työstöradat. Sen jälkeen hän suorittaa tarvittavat koneistukset. Kilpailussa koneistetaan alumiinia sekä terästä. Lopputuotteen arviointi painottuu tarkkoihin mittoihin ja pinnanlaatuihin. Lisäksi arvioidaan pinnan tasaisuutta, tuotteen ja piirustusten johdonmukaisuutta sekä materiaalien käyttöä ja työn valmiusastetta. Koneistajat työskentelevät pääasiassa metalliteollisuuden yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai keskisuuria konepajoja, jotka valmistavat omia tuotteita tai toimivat alihankkijoina. NC Milling is used to prepare various machine parts, vehicle parts and Ctools such as molds and cutters. The machining is carried out by using a computer-controlled milling machine. The competitors prepare a machining trajectory for the CNC milling machine on the computer, based on a 2D or 3D model and designed with a CAD/CAM programme. The materials used can be metals, plastics or any other materials suitable for machine tooling. In CNC Milling the competitor will prepare three different objects. He or she is given a drawing for each object and based on it, will model it on a CAD/CAM programme and make the required machining trajectories. Then he or she will carry out the necessary machine tooling. The materials used are aluminum and steel. The end products are evaluated by the accuracy of measurements and quality of surfaces. Smoothness of surface, the similarity of drawing and finished object, materials use and the level of preparedness are key evaluation criteria. CNC Millers work mainly in metal industry companies or as entrepreneurs. Companies are often small or mid-sized engineering works preparing their own products or working as suppliers. Valmennuksessa mukana / Supporters Turun ammatti-instituutti Seco Tools Oy Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy 30 TEAMFINLAND 2013

31 Kilpailija / Competitor Ville Lehtonen Ikä / Age: 21 Tutkinto / Qualification: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja / Vocational Qualification in Metalwork and Machinery, Machinist Työpaikka / Workplace: Siviilipalvelus / Alternative non-military service Harrastukset / Hobbies: Mopojen korjaus, pyöräily, hiihtäminen, piirtäminen, suunnittelutyö, pienkonekorjaus, pienoismallit / Fixing mopeds, bicycling, skiing, drawing, design, fixing small equipment, scale models Kuvassa Ville ja työntömitta. Pictured Ville and caliper gauge. Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

32 08 Kivityöt / Architectural Stonemasonry Rakentaminen / Construction and Building Technology Ekspertti / Expert Ari Peltola Taustayhteisö / Background unit: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Lajipäällikkö / Skill Manager Ari Peltola Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ivityön ammattilaiset valmistavat ja asentavat kivituotteita. Kiveä käytetään Kmuun muassa ulko- ja sisärakentamisessa, tulisijoissa, muistomerkeissä ja pienesineissä, joten kivialan ammattilaisia työskentelee niin pienten korukivien hionnan kuin suurten rakennuskivien parissa. Kilpailutehtävänä on kivirakennuksen yksityiskohdan veistäminen perinteisillä käsityömenetelmillä. Tehtävän tarkat piirustukset annetaan kilpailijoille valmiina. Työvälineinä käytetään paineilmahakkureita ja kivitalttoja. Kivitöiden osaajan on hallittava kivimateriaalin tuntemisen, käsittelyn ja asentamisen lisäksi erilaisia koriste- ja kaiverrustekniikoita. Kädentaitojen lisäksi kilpailijalta vaaditaan piirustusten lukemisen taitoa ja mittatarkkuutta. Kivialan osaajia työskentelee louhintatöissä kivilouhimoilla, kivenjalostusteollisuudessa sekä tietokoneohjattujen koneiden ohjelmointi- ja käyttötehtävissä, käsityötaitoja vaativissa työtehtävissä, rakennusteollisuudessa asennustehtävissä ja käsityöläisammateissa. tonemasoners work with stone production and installation. Stone is used, Sfor example, in indoor and outdoor construction, fireplaces, memorial monuments and decorative objects. Stonemasoners work both in dressing small semiprecious stones and with massive building stones. The test project is to carve an ornamental detail of a stone building, by using traditional handicraft methods. The competitors get ready-made drawings on which to base their work. The carving itself is carried out using pneumatic carving hammers and chisels. Stonemasoners should master stone materials, their processing and installation as well as different ornament and carving techniques. Besides handicraft skills, the competitors should be able to interpret drawings and measure accurately. Stonemasoners work in stone quarries, the stone processing industry and in programming and using computer-aided machinery. Also, they work with tasks requiring manual skills and construction industry installations. Valmennuksessa mukana / Supporters Sastamalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 32 TEAMFINLAND 2013

33 Matti Haapaniemi Ikä / Age: 20 Tutkinto / Qualification: Kivirakentajan perustutkinto (kesken) / Vocational Qualification in Stonemasonry (in progress) Opiskelupaikka / Study place: Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu Harrastukset / Hobbies: Musiikki: kitara, rummut, laulaminen / Music: guitar, drums, vocals Kilpailija / Competitor Kuvassa Matti ja tummasta diabaasista leikattu lepakko. Pictured Matti and black diabase-cut bat. Joukkueen pääyhteistyökumppanit / Principal Partners WorldSkills Leipzig

34 09 Informaatioteknologia / IT Software SoluTIons for BusineSS IT- ja viestintäteknologia / Information and Communication Technology Ekspertti / Expert Harri Hautala Taustayhteisö / Background unit: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Lajipäällikkö / Skill Manager Risto Oksanen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto nformaatioteknologian osaajat hallitsevat tekstinkäsittelyn, tietokantojen Isuunnittelun, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan. Kilpailutehtävissä käytetään monipuolisesti Microsoft Office -ohjelmistoa. Tehtävät ovat case-tyyppisiä ongelmanratkaisutehtäviä, joissa kilpailijoille kuvataan yrityselämän tilanne ja haluttu lopputulos. Kilpailija tekee ratkaisunsa määritellyn työvälineohjelman avulla. Case-tilanne voi olla esimerkiksi yrityksen budjetointiin liittyvä tai yrityksen asiakirjamallien ja mallipohjien tekeminen annetun graafisen ohjeen mukaisesti. Informaatioteknologialajissa mitataan Microsoft Office -ohjelmistoperheen osaamista. Pisteytyksessä korostuu taulukkolaskenta- ja tietokantaosaaminen; tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka ovat mukana hieman pienemmällä painolla. 10 % pisteistä jaetaan kahdessa yllätystehtävässä, jotka simuloivat työelämässä tuttua yllätyksellistä kiiretilannetta. Alalle valmistuneet työskentelevät monipuolisissa tietojenkäsittelypainotteisissa tehtävissä, jotka painottuvat suunnittelun, markkinoinnin ja taloushallinnon alueille. ompetitors in this skill master word processing, database design, Cspreadsheet and presentation graphics skills. The test projects involve the versatile use of Microsoft Office. The test projects are case assignments, in which the competitors tackle a real business-life scenario. The competitors prepare their solutions with a specific application. The case scenario is related e.g. to a company s budgeting or it can involve the design of corporate documents and templates according to given graphical guidelines. In this skill, the focus is on the mastery of the Microsoft Office software family. In the evaluation, the role of spreadsheet and database skills is emphasised. Word processing and presentation graphics carry a smaller emphasis. 10% of the competitor s points are tied into two surprise assignments called overdrive, which simulate the speed and quick build-up of events in the working life. Those with qualifications in IT software solutions work in versatile IT-based jobs in design, marketing and accounting. Valmennuksessa mukana / Supporters Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ATK-Instituuttisäätiö Softwave Oy ECDL Finland MJK-instituutti 34 TEAMFINLAND 2013

Osekk takaa oululaisen osaamisen

Osekk takaa oululaisen osaamisen 2. 7.7.2013 Osekk takaa oululaisen osaamisen WorldSkills Leipzig 2013 3 Sisällys / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Chairman of the board... 7 Suomen ammattitaitomaajoukkue

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA

AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA 1. 5.10.2014 AMMATTIOSAAMISEN ASIALLA WWW.SKILLSFINLAND.FI EUROSKILLS LILLE 2014 3 Sisältö / Contents Skills Finlandin hallituksen puheenjohtajan terveiset... 6 Suomen ammattitaito maajoukkue Team Finland

Lisätiedot

International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011

International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011 International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011 WorldSkills London 2011 4. 9.10.2011 2 Oppimista ja osaamista edistämässä. Koulutusta ja kehitystä tukemassa. International Abilympics 2011 Seoul 25. 30.9.2011

Lisätiedot

SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE

SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE SUOMEN AMMATTITAITOMAAJOUKKUE 1 1. 1 6. 8. 2 0 1 5 SãoPaulo2015 Building the Future COMPETITIVE INNOVATION ECOSYSTEMS SUSTAINABLE GROWTH LEADING EDUCATION 100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi @TechFinland100

Lisätiedot

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills)

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills) Liite 1 Haemme lajipäälliköitä seuraaviin lajeihin: Information Network Cabling Mekatroniikka CAD-suunnittelu CNC-sorvaus CNC-jyrsintä Tasoitetyöt Kirvesmies Autotekniikka Automaalaus Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures

Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures Taitaja2012 Jyväskylä kuvina in Pictures 2 Levy- ja hitsauslajissa syntyi muun muassa kuorma-autoja. One of the items created in the welding competition was a miniature truck. Kuvat kertovat Taitajien

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Kilpailulajien kuvaukset. WorldSkills 2005 Helsinki 26. 29.5.2005 Helsingin Messukeskus

Kilpailulajien kuvaukset. WorldSkills 2005 Helsinki 26. 29.5.2005 Helsingin Messukeskus Kilpailulajien kuvaukset WorldSkills 2005 Helsinki 26. 29.5.2005 Helsingin Messukeskus SISÄLLYS 1 POLYMEKANIIKKA (POLYMECHANICS / AUTOMATION)... 1 3 KONEPAJATEKNIIKKA, MTC (MANUFACTURING TEAM CHALLENGE)...

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 Luokallani ei ole ketään, joka ei olisi saanut työpaikkaa molempina kesinä. VAMK YOURSELF TO WORK 5 ENERGINEN TULEVAISUUS 6 11 Mahtavaa, että sain aloittaa työnjohdon harjoittelun

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.)

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MMkilpailut olivat menestys monella

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN!

ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN! ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN! Tähtäätkö kansainvälisille työmarkkinoille? Pääset hyvään alkuun suorittamalla opintoihisi liittyvän harjoittelun ulkomailla. CIMOlla on vuosittain neljä harjoitteluhakua:

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 14 Nro 2 (40) Syksy/Fall 2004 Hoops and Human Nutrition pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: 360 000 dollaria opintoihin ja tutkimukseen USA:ssa... (sivu 4)

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

1 SUOMALAISET YRITYKSET JA GLOBAALIN KILPAILUN HAASTEET -TUTKIMUSOHJELMA LIIKETOIMINTA KILPAILUNA JA YHTEISTYÖNÄ (LIIKE) RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION OHJELMAMUISTIO

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot