AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)"

Transkriptio

1 AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio (hk 22) Osasto 3 (hk 17) (Le) - paikalla: työthlääkärit ja hoitajat - sovittiin työskentelyaikoja - materiaalit (Le) - paikalla: oh, lab.hoitajat ja kemisti - oh monistaa materiaalit (Le) (Le ja Ri) - paikalla: oh, aoh, sairaanhoit ja perus/lähihoit - materiaalit kaikille OSASTOYHTEISÖ - Koko työyhteisö yhdessä ja koko työyhteisö yhdessä : Jarmo Ruohonen, M-L Monto, Anja Anto, Anja Pelto-Huikko 25.4: Jukka Matsson, Eeva Mikkola, Kirsti Ruohonen, Erkki Sannikka (Le& Ri) - tieto-osaamisen tarve - yhteinen aika : Eeva Mikkola, Hannu Sulonen, Sirpa Larko, ja os 2:n oh Terttu Tuomola (Ri) KESKUSTELU klo (Le) mukana myös esimiesryhmä 30.5 klo (Le) 9.5. klo (Le) klo (Le) 31.5 klo (Le& Ri) - nähtiin tärkeänä yhteinen työskentely ehdotus; valmis, final comments puuttuu - nähtiin tärkeänä yhteinen työskentely ehdotus valmis nähtiin tärkeänä työstetään yhdessä ehdotus 10.8 korj Valmis Osasto 2 (hk 27) (Le) - paikalla oh, aoh, sairaanhoit. ja perus/lähihoit. - yhdessä työskentely 10.5, Leena mukana Yhteinen esimiesryhmä os 3:n kanssa (Ri) 1.6, klo (Le) - huoli ajan riittävyydestä asiakasryhmistä lähtevä työskentely nähtiin tärkeänä ehdotus 10.8 korj Valmis Radiologian yk (Le ja Ri) - tehdään pienryhmis- - ei tarvetta erilliselle 13.9 klo (Le) osaamisen kuva- 1 Jatkoaiheet - asiakasorganisaatioiden moninaisuus - yksin työskentely päivystysaikaan, päivystysosaaminen - kaksoismiehitys LIITE 1

2 2 sikkö (hk 21) - paikalla: ylilääk, osaston ylilääk, sairaalalääk, oh, aoh, rtg-hoit, osastosiht. YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Lääkekeskus (hk 4) Leikkausanestesiayksikkö (hk 15) Osasto 1 (hk 33) Yhdysosasto 4 (hk 16) Onkol pkl Päiväkirurgia Las pkl 8.8 (Ri ja Le) - paikalla: farmaseutti ja 2 lääketyöntek 8.8 (Ri ja Le) - paikalla: oh, sairaanhoit, anestesialääk, sairaalalääk (Ri ja Le) - paikalla aoh, sairaanhoit, perus/lähihoit - 2.info 31.8 (Ri ja Le) 10.8 (Ri ja Le) - paikalla: oh, aoh, sairaanhoit, lastenhoit, perus/lähihoit, kät. sä esimiesryhmälle, yksikkö työskentelee jo kokonaisuudessaan; tarv. konsultoidaan ylihoitajaa RUNKORYHMÄ - yhdessä työskentely ei tarvetta erill. runkoryhmälle - työstävät yhdessä 24.8 klo 13-15: Irja Saastamoinen, Elias- Veli Snäll, Eeva Mikkola (Ri) - työskentely osastotunneilla - runkoryhmä operatiivinen ryhmä - yhdessä työskentely 6.2. kello Seija Sileekangas, Eeva Mikkola, Ella Savolainen, Ulla Niemi (Ri) PALAUTE- KESKUSTELU 22.8 klo (Ri & Le), koko henkilökunta paikalla 29.8 klo 8-9 (Ri & Le) uksia työstetään pienryhmissä, jotka kootaan yhteen ehdotus vko 33-34; Valmis 2.10 Kommentit - nähtiin tärkeänä - työn muutokset tuovat myös mahdollisuuksia ehdotus valmis - toiminnan organisointi ja preoperativiinen optimointi keskeisiä ehdotus valmis ehdotus valmis epävarmuus toiminnan jatkumisesta ja muuttumisesta ehdotus Jatkoaiheet - pieni yksikkö, lomien aikana yksimiehitys kriittinen tekijä - uusien työntekijöiden rekrytointi ja osaaminen, mistä saadaan osaavia hoitajia? - toimintojen jatkuminen, muutokset organisoinnissa LIITE 1

3 Avosairaala Äitiyspkl Välinehuolto (hk 6) 30.8 klo 11.30, peruttu Uusi info 3.10 klo (Ri ja Le) paikalla kaikki - yhteenvetokeskustelu, 12.10, klo (Le) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Osasto 22 (hk 28) Operatiivinen ryhmä; huomioitu oper + tulosyksikköjoht 30.8 klo (Ri ja Le) paikalla oh ja hoitajia 5.9, klo (Ri ja Le) (Ri) oh Irkka Ryhtä, Eeva Mikkola, Marja Laakso, Irja Saastamoinen RUNKORYHMÄ - työstävät yhdessä -yhteinen runkoryhmä os 21 kanssa 9.10 klo 14-15: Marja-Liisa Monto, Jarmo Ruohonen, Eija Kara, Marjut Luhtala, Pia Kivistö, Raija Hovila, (Le ja Ri) - toimii leikkausalin, os 1 ja os 4 toimii runkoryhmänä, - yhteinen keskustelu infon jälkeen 5.9. (Ri ja Le) Palautteen antoon Irkka, Eeva PALAUTE- KESKUSTELU 10.8 uusi ehdotus avosairaala puuttuu, muuten valmis - välinehuoltotoimintojen yhdistäminen meneillään ehdotus valmis 10.8 Kommentit ehdotus valmis osaamiskuvaustyöskentely nähtiin tärkeänä ja mahdollisuuksia tuovana - johtamiseen 3 Jatkoaiheet -päiki-prosessin selkiytys, valintakriteerit Fysioterapia 7.9. (Ri ja Le) - työstävät yhdessä - runkoryhmä: klo 8-10 (Le - organisaation fysioterapiaan tehtäväsiirtoja (hk 14) klo 13-14, Anitta Vainio, & Ri) uudet toiminnot mm. Jarmo Ruohonen, ovat muuttaneet ortopediassa Kirsti Ruohonen (Ri ja fysioterapian kuvaa Le) ehdotus valmis 7.8 Osasto klo (Ri - työskentelyn aloitus -yhteinen runkoryhmä - asenne vanhus- - työnohjaus, vuo- LIITE 1

4 4 (hk 28) ja Le) infon jälkeen, klo (Le) os 22 kanssa 9.10 klo 14-15: Marja-Liisa Monto, Jarmo Ruohonen, Eija Kara, Marjut Luhtala, Pia Kivistö, Raija Hovila, (Le ja Ri) tenhoito-työhön, vuorovaikutustaitojen hallinta, - monisairaat vanhukset, omaisten huomiointi ehdotus valmis 10.8 rovaikutus-taitojen ja vaikeiden tilanteiden hallinta - koulutus YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Ylilääkärikokous 14.9 klo keskustelu infon huomioitu tulosyksikköjoht (Ri) yhteydessä 14.9 klo (Ri) Suun terveydenhuolto (Hk 54) Terveyden edistäminen (Hk 28) 25.9 info ja työskentely klo (Ri) - yhdessä työskentely 25.9 klo (Ri) 25.9 klo (Ri) työskentely sektoriryhmittäin: - kouluth 8.11 klo (Le), (mukana yh M-L Monto) - neuvola: klo (Le ja Ri) (mukana yh M-L Monto) - aikuisneuvola: RUNKORYHMÄ Markku Puro, Arto Honkala, Jarmo Ruohonen, Anja Pelto- Huikko, Ella Savolainen, Kari Österberg; Hannu Sulonen, Ritva Vastamäki (Ri) : Olli Lähteenoja, Heikki Toivonen, Marja Laakso (Ri) M-L Monto, Jarmo Ruohonen, Arto Honkala, Laila Mäki- Kerttula PALAUTE- KESKUSTELU palautekeskustelu käytiin työskentelyn jälkeen (Ri) kouluth klo muut ajat myös tammikuulle Kommentit johtamiseen ehdotus; hyväksyntä korjattuna valmis perheet asiakkaina ehdotus valmis 14.8 Jatkoaiheet tulosyksikköjohtajille johtamisosaamisen mittaristo -useita hankkeita kohdistuu parhaillaan LIITE 1

5 5 Aikuispsykiatria klo 8-9 (Ri ja Le) klo (Ri ja Le) (mukana Arto Honkala) työstävät ryhmissä: - päiväosasto Lasten ja nuorten psykiatria YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Mielenterveyden 9.11 klo (Ri työstävät yhdessä, peruspalvelut ja Le): puheterapia, omina ryhminään tk-psykologit, perheneuvola, oppilashuolto klo (Ri & Le) työstävät kahdessa ryhmässä kello (Ri, Le) Markku Turunen, Hanna-Leena Rintakumpu, Virpi Laakso, Jaakko Elonheimo, Eeva Mikkola, Tuula Hyvönen, Maiju Hiidenhovi, Titta Niskanen RUNKORYHMÄ kello ks yllä kello ks yllä spostitse esimiehet ja toimijat PALAUTE- KESKUSTELU - tammikuun 2007 lopulla - tammikuun 2007 lopulla Läh Os 11 ok, Kommentit läh kommentoitavaksi 8.10 Jatkoaiheet oppilashuollon hankkeessa alueita tunnistunut A-klinikka Osastonhoitajat (Hk 21) info ja työskentely klo (Le) klo ohkokous (Ri ja opisk Tarja Horn) työskentely infon jälkeen (Le) työskentely ryhmissä: ryhmä A: klo 9-11 (Le) Ryhmä B: 6.11 klo (Ri & Le) Ryhmä C: 9.11 klo (Ri & Le) kello (Ri) Markku Turunen, Tarja Nurmi-Niemelä, Eeva Mikkola, Tuula Hyvönen, Jaakko Elonheimo M-L Monto, Eeva Mikkola ja tulosyksiköiden johtajat (Arto Honkala, Olli Lähteenoja, Markku Puro, Anitta Vainio, Irja koonta klo (Le) klo 13 (Ri ja opisk Tarja Horn)) Osastonhoitajakokous (Ri) läh kommentoitavaksi monipuoliset ja pohtivat keskustelut ryhmissä esitestaus tehty kevät 2007 muotoillaan osittain uudell -hankkeita -osastonhoitajan roolin selkiyttäminen LIITE 1

6 Sosiaalityöntekijät aik (Hk 6) Avosairaanhoito (Hk 35) tammikuussa, aika avoin Avosairaanhoidon hoitohenkilöstö klo (Ri) pth-lääkärit 7.12 klo 8-9 /Ri ja Le) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Poliklinikka klo 8-9 (Ri ja työstävät yhdessä ja Päivystys Le) pienryhmissä Kirurgia Tähystys Naistentaudit Diabetes Sisätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Urologia Korva ryhmä D: klo Saastamoinen) (Le) info (Ri) ei kokoontunut ehdotus 2.10 valmis 2.10 valmis - prosessiosaaminen Työskentely 7.12 infon jälkeen (Ri ja - moniammatillinen Le) yhteistyö, työnjako lääkärien ja hoitajien välillä, tehtävien siirto - itsensä johtaminen ehdotus 17.7, 10.8 valmis RUNKORYHMÄ Isojen erikoisalojen yhteydessä PALAUTE- KESKUSTELU Kommentit ehdotus 1.8 valmis 6 - hoitoprosessien toimivuuden parantaminen, toimintaesteiden poistaminen ja tiedonkulun parantaminen, -toiminnan sisällöllisen uudistamisen lisäksi myös työskentelytapojen uudistamista -tehtäväsiirtoja, solut Jatkoaiheet LIITE 1

7 7 Reumatologia (Hk Ympäristöterveydenhuolto Yhtymähallinto (Hk 5) Taloustoimi Henkilöstöhallinto (Hk 3) Taloushallinto (Hk 7) ATK (Hk 3) klo (Ri ja Le) (Ri) Lähes koko henkilöstö paikalla Tekninen toimi Info aamulla työstävät yhdessä keskenään Info + työskentely, kirjaus toukokuu 7. Laskentatoimi Henkilöstötoimi ja palkanlaskenta ATK-yksikkö ei kokoontunut (Leena Haimi, Jarmo Ruohonen, Markku Puro) XXXX Markku Puro, Anja Myllylä, Ritva Taponen, Sirkka Holmberg toukokuu 2. viikolle runkor Yksittäiset työntekijät ehdotus ehdotus; kommentoitavana 10.8; 2.10 uudelleen kommentoitavaksi valmis Kommentoitavaksi taloushallinto YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Materiaalihallinto (Hk 6) Info klo 10 6 henkilöä (RS) Konekirjoitus Osastonsihteerit poliklinikka työstänyt hyvät rungot; kerätty yksiköiden lausumista RUNKORYHMÄ PALAUTE- KESKUSTELU Kommentit Ehdotus Uudelleen kommentoitavaksi 4.9 Valmis 2.10 ehdotus 10.8 Jatkoaiheet LIITE 1

8 Vastuualuejohtajat Johtoryhmä 15.8 Valmis, kommentoitu Tulosyksikköjohtajat Kertyneestä materiaalista yksiköistä, oper ryhmä, ylilääkärikokous, ky asiakirjat, johtamiskoulutus Kertyneestä materiaalista yksiköistä, oper ryhmä, ylilääkärikokous, ky asiakirjat, johtamiskoulutus Johtoryhmä 15.8 Koordinaatioryhmiin kommentoitavaksi syksyllä 8 LIITE 1

9 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 2 AMMATILLINEN OSAAMINEN, vaatimukset ja tarpeet yksikkötasolla Taustatiedot: Yksikkö: Ammattiryhmät ja henkilöstön lukumäärä, joita yksikössä työskentelee Kokonaishenkilöstömäärä: YKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS: Yksikön toiminta-ajatus/perustehtävä Keskeiset asiakasryhmät, tällä hetkellä, entä tulevaisuudessa? Mitkä ammatilliset osaamiset ovat tärkeitä tällä hetkellä? - toimintayksikössä tai tulosyksikössä

10 Mitkä osaamiset korostuvat lähitulevaisuudessa (vuoteen 2010)? Mitkä ovat keskeisimmät yhteistyöyksiköt? Puuttuuko FSTKY:n strategiasta tällä hetkellä jotain sellaista, joka siinä tulisi olla yksikkönne kannalta? Aikataulu: - materiaalit yksikköön + INFO - esimies (Runko-vaihe) - yksikkö (Oksa-vaihe) - kirjaamisvaihe - kuvaukset takaisin yksikköön - ryhmäkeskustelu

11 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 3 AMMATILLINEN OSAAMINEN, vaatimukset ja tarpeet tulosyksikkö/vastuualuetasolla Taustatiedot Tulosyksikkö/vastuualue Mitkä osaamiset ovat tärkeitä tulosyksikössä/vastuualueella nyt? Mitkä osaamiset korostuvat lähitulevaisuudessa? Kohdistuuko tulosyksikön eri toimintayksiköihin erilaisia osaamisvaatimuksia, mitä? Puuttuuko strategiasta nyt jotain, joka tulosyksikön/vastuualueen kannalta olisi tärkeää siellä olla?

12 LIITE 4 FSTKY:n strategia osaamisalueiksi Ajanvaraus sähköisenä A-klinikka Aktiivisuus Akuutit mielenterveyssairastumiset Aluekehitys Ammatillisuus Ammatinharjoittaminen Arviointi Arvot Asiakkaiden tarpeet Asiakashallinta Asiakaslähtöisyys Asiakkaat Asiakkaiden näkemykset Asiointi Asukkaiden terveyden edistäminen Autonomia Avohoito Avohoitopainotteisuus Avoin vuorovaikutus Budjettikuri Dynaamisuus Edellä kävijä Eettinen perusta Elintarvike Elämänlaatu Ennalta ehkäisevät kotikäynnit Ennaltaehkäisy Epidemiologia Erikoissairaanhoidon tuottaja Erikoissairaanhoito Erikoistumismahdollisuudet Etupäivystys Fysioterapia Geriatria Gynekologia Haastattelu Hajauttaminen Hallitustyöskentely Hammashuolto Henkilöstö Henkilöstön suoriutuminen Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöstrategia Hoidon laatu Hoidon saatavuus Hoitoepisodit Hoitohenkilöstön roolin vahvistaminen Hoitojen koordinointi Hoitopalvelut Huolenpito Hyvinvointi Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia Hyvinvointineuvola Hyvinvointiteknologia Hyvän tavan mukainen tiedonvälitys Ihotaudit Ikääntynyt väestö, terveydentila Informaatiokanavat, omistajakuntiin Informaatioteknologia Intensiivinen kuntoutus Invasiiviset toimenpiteet Investoinnit Itsearviointi Jaksaminen Johtaminen Johtamisjärjestelmät Johtamisvalmennus Johtamisvalmiudet Johtoryhmätyöskentely Joustavuus Kannustimet Kansanterveys Kapeasta spesialisoitumisesta laaja-alaiseen osaamiseen Kartoitus Kehittäminen Kehityskeskustelut Kehitysmahdollisuudet Kehitysvammaiset, päivätoiminta Keskittäminen Kiireettömyys Kilpailuttaja Kirurginen vuodeosastotoiminta Kohdennettavuus Kokeet ja tutkimukset Kokonaisnäkemys terveydenhuollosta Kokonaistaloudellisuus Kokonaisvaltaisuus Konsultaatiopainotteisuus Konsultaatiopalvelut Konsultointi Koordinaatio Koordinointi Korvataudit Kotisairaala Kotona asuminen Kouluterveydenhuolto Kouluttautuminen Koulutus Kriisihoito Kunnollinen raportointi Kuntaosaaminen Kuntouttava toiminta Kuntoutus Kuntoutus kansansairauksissa Kustannustietoisuus Kuvantaminen Laadukas palveluvalikoima Laadukkuus

13 LIITE 4 Laadun ja toiminnan arviointimittarit Laadunhallinta Laaja-alainen osaaminen, perusterveydenhuolto Laaja-alainen tieto sairauksien hoidosta Laatutietoisuus Laboratorio Lainsäädäntö Laite- ja ohjelmatoimittajat Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut Lastenneuvola Lastenosasto Leikkaustoiminta Luottamus Lyhytjälkihoitoinen kirurgia Lähipalvelut Lääkekeskus Lääketieteellinen teknologia Lääketieteellisesti merkittävät sairaudet Markkinointi Mielenterveys Mielenterveys- ja päihde ongelmat Mittarit arvioinnissa Monipuolisuus Motivaatio Neurologia Neuvottelu Neuvotteluvoima Näyttöön perustuvat hoidot Ohjaus Oikeudenmukaisuus Oma koulutustoiminta Omahoitaja Omalääkäritoiminta Omat palvelut Operatiivinen alue Oppilashuolto Oppiminen Oppiva organisaatio Organisointi Osaaminen Ostaminen Ostopalveluiden arviointi Ostopalvelut Palautejärjestelmät Palkitseminen Palkitsemisperiaatteet Palveluidea Palvelujen laatu Palvelujen tuottaminen Palvelukulttuuri Palvelurooli Panos-tuotos Parityö Perhekeskeisyys Perheneuvola Perhesuunnittelu Perhetyö Perustason erikoissairaanhoito Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö Perusterveydenhuollon toteuttaja Perusterveydenhuolto Pitkäaikaissairauksien seuranta Polikliiniset avopalvelut Potilaan oman tahdon kunnioittaminen Prosessien toimivuus Prosessit Psykiatria Psykogeriatria Päihde- ja huumehoidot Päihdekatkaisuhoito Päivystys Päivystystoiminnat, järjestelyt Päiväkirurgia Päivätoiminta Radiologia Rahoitus Raportointi Raskas kirurgia Rationaalinen työsuunnittelu Rationaalisuus Rekrytointi Riskianalyysi Riskienhallinta Sairaalahoitopalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Sairauksien hoito Sairauskertomusjärjestelmä, alueellinen yhteinen Senioripäivystys Seudullisuus Silmätaudit Sisätaudit Sitoutuminen Somaattinen erikoissairaanhoito Sopimusohjaus Sosiaaliset ongelmat Strategia Strateginen johtaminen Suomen huippua Suunnitelmallisuus Suunnittelu Suuret ikäluokat Suuret kansansairaudet Suurten ikäluokkien tarpeet Sähköinen verkko Sähköinen verkko (palvelutilaukset, ajanvaraukset, tiedustelut) Sähköiset yhteydet Takapäivystys Takapäivystysjärjestelmä Taloudellinen lääkehoito Talous

14 LIITE 4 Tasa-arvoisuus Tehokkaasti tuotetut hoitoepisodit Tehokkuus Tehostaminen Tehostettu kotihoito Telelääketiede Terapiapainotteisuus Terveydelliset erot Terveydelliset ongelmat Terveydenhuoltomenot Tiedekunta Tiedon liikkuminen Tietojärjestelmät Tiimityö Tilaajaosaaminen Toimenpiteet Toiminnan läpinäkyvyys Toiminta vastaa todellisia terveystarpeita Toimintatavat Toimintolaskenta Tukipalvelut Tuloksellisuus Tulosyksikköjen yhteistyö Tuottaminen Tuotteistus Turvallinen lääkehoito Tutkimus Tyky -toiminta Tyytyväisyys Työkykyisyys Työkyvyn ylläpito Työn arvostus Työn laatu, kehittäminen Työnjako Työnjako hammashuollossa Työnjako neuvolatoiminnan kanssa Työntekijäryhmien yhteistoiminta Työpari Työsuhdemallit Työterveyshuolto Työtyytyväisyys Täydennyskoulutus Ulkokunnille palvelumyynti Urakehitysmallit Uskottavuus Vaativat tutkimukset Vaikuttavuus Vaikutusmahdollisuus Vaitiolovelvollisuus Vakituisuus Valmennus Vanhemman kollegan konsultointi Vanhusasiakkaat Vanhustenhoito Vastuullisuus Verkostoituminen Viikkosairaala Virkatyö Vuodeosastohoito Vuodeosastopaikkojen joustava käyttö Vuorovaikutus Väestö Väestön terveyden edistäminen Väestön terveys, terveydentila Välinehuolto Yhteinen strategia Yhteistoiminnallinen suunnittelu Yhteistyö peruskuntiin Yhteistyöverkot Yksilölliset erityisosaamiset Yksilölliset halukkuudet Yksilöllisyys Yksilön tarpeista lähtevää Yleislääketieteen suuntautumisvaihtoehdot Yleislääkärijohtoinen akuuttihoito Yleisosaaminen Ympäristön terveys Ympäristöterveydenhuolto Yrittäjähenkisyys Yrityskuva Yöaikainen päivystys Äitiysneuvola

15 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 5 AMMATILLISEN OSAAMISEN ARVIOINNIN OSA-ALUEET Ammatillisen osa-alueiden sisältö 1. Eettinen ja juridinen osaaminen Fstky toimintaympäristönä (strategia työn perustana) lainsäädäntö arvot ja eettiset ohjeet vastuuntunto ja sitoutuminen 2. Työn tuloksellisuus organisatoriset ja työrooliin liittyvät taidot seutukunnan väestön tarpeiden tuntemus laatuosaaminen prosessien osaaminen taloudellinen osaaminen 3. Ammatinhallinta terveyden edistämistyön hallinta sisältää ammatin kannalta tarpeelliset tiedot, taidot ja asenteet opettaminen ja ohjaaminen diagnosointi, tarkkailu ja hoito nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta hoitotoimenpiteiden ja hoito-ohjelmien hallinta 4. Kehittävä työote aktiivisuus työnsä kehittämiseen osaamisen kehittäminen uusiutuminen ja työn uudistamistaidot 5. Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot viestintä tieto- ja viestintätekniikkataidot muiden huomioon ottaminen

16 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 6 Ammatillisen osaamisen kuvaaminen FSTKY:ssä - ohjeistus Onnistuneen osaamiskuvauksen piirteitä: Onnistuneessa ammatillisen osaamisen kuvauksessa on määritelty keskeiset osaamisalueet potilasja/tai asiakasryhmien kautta. Kuvauksessa tärkeää on määritellä toiminnan kannalta tarvittava ydinosaaminen ja ne kriittiset osaamisalueet, joita FSTKY tarvitsee säilyttääkseen menestymisen mahdollisuutensa nyt ja tulevaisuudessa. Kuvaus perustuu yhteiseen keskusteluun tarvittavasta osaamisesta eikä vain yhteen tai yhden ammattiryhmän näkökulmaan. Kuvauksen perustaksi tehtävä tiedonkeruu on keskusteleva tapahtuma. Toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Ammatillisen osaamisen kuvausta ei tule johtaa työn nykyisistä ongelmista, vaan tulevaisuuden osaamisen tarpeesta asiakasnäkökulmasta käsin. Olennaista on kuvata keskeiset vaadittavat osaamisen alueet, ei vielä ratkaista ongelmia. Kuvaukseen sitoutuminen olennaista ja työhön tarvitaan yksikön väen yhteinen näkemys. Työskentelyn perustaksi kuvaamiseen osallistuvat selvittävät FSTKY:n strategiset tavoitteet, visiot, kehityssuunnitelmat, millainen yksikkö/organisaatio on tänään ja tulevaisuudessa, mitkä ovat toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset lähiaikoina. Ohessa oleva materiaali on tarkoitettu ammatillisen osaamisen kuvauksen työkaluksi ja apuvälineeksi. Tavoitteena on, että kuvauksissa käsitellään mahdollisuuksien mukaan kaikkia FSTKY:n ammatillisen osaamisen alueiksi sovittuja alueita. Kaikki ohessa olevat paperit on tarkoitettu avuksi kuvausten laatimiseen. Käytännön toteutus: Osaamiskuvausten työ alkaa siitä, kun yksikkö saa nämä ohessa tulevat paperit ja projektityöntekijät pitävät työskentelyn etenemisestä infon. Yksiköllä on noin viikko aikaa kirjata ammatillisen osaamisen kuvausta paperille tai sähköiseen lomakkeeseen. Tarvittaessa voitte hyödyntää yksikössä jo olemassa olevaa eri ammattiryhmistä koostuvaa ryhmää (tai voitte myös koota ryhmän). Samanaikaisesti esimiesryhmä ( runkoryhmä, joka koostuu ylilääkäristä tai tulosyksikön johtajasta, ko alueen ylihoitajasta ja osastohoitajasta tai vastaavasta) kokoontuu pohtimaan ja kuvaamaan tulosyksikön osaamista. Tämä jälkeen projektityöntekijät keräävät tiedot ja kirjaavat ne yhteen. Lopuksi kuvattua osaamista tarkastellaan yksikön ryhmäkeskustelussa, jossa mukana ovat myös projektityöntekijät. Aikaa koko prosessiin kuluu noin kolme viikkoa. Aikataulu sovitaan alkuinfossa ja kirjataan osaamiskuvauslomakkeeseen. Tarvittaessa voit ottaa koska vaan yhteyttä Leena Salmiseen ) tai Riitta Suhoseen ) LS & RS

17 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Projektiryhmä: Riitta Suhonen, laatu- ja kehittämispäällikkö Leena Salminen, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu Marja-Liisa Monto, ylihoitaja Jarmo Ruohonen, perusterveydenhuollon johtava lääkäri Päivi Uotila, apulaisosastonhoitaja osasto 3 Kaisa Salminen, henkilöstösihteeri Mauri Iivonen, poliklinikan ylilääkäri Anitta Vainio, osastonhoitaja fysioterapia Virpi Laakso, terveyskeskuspsykologi, MiPa AMMATILLISEN OSAAMISEN JA JOHTAMISOSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ VUOTEEN 2010 Lisää tietoja: Projektiryhmän jäseniltä Sähköposti yleiset kansiot kehittämistoiminta ja projektit FSTimantti 4/2005 Johtoryhmän muistiot Esittelyn ja infoja yksiköihin voi pyytää koska vain! Yhdessä samaan suuntaan osaamisesi on tärkeää

18 lähtee kuntayhtymän visiosta ja ja sen tulee tukea keskeisiä ydinprosesseja. Päämääränä on vastata tulevaisuudessakin laadukkaasta asukkaiden ja ympäristön terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta, tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Jotta osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja koulutus perustuisi todelliseen, henkilöstön nykyosaamista tulee arvioida peilata sitä työtehtävän. Osaamisvaatimuksia ei ole mielekästä miettiä yksittäisten tehtävien kannalta, vaan moniammatillisena osaamisena. Sen sijaan jokaisen henkilöstöön kuuluvan. Toiminnan laatu ja sujuvuus perustuvat moniammatilliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Henkilöstön osaaminen Lehdet - osaajat Osaaminen on saatava! Sinun osaamisesi on tärkeää! Hanke tähtää nykyisyyden lisäksi - osaamisen tarpeen ennakointiin, jotta terveydenhuolto vastaisi myös ajassa siihen kohdistuviin tarpeisiin. Mitä hankkeessa nyt tapahtuu? Tulosyksikkö/toimintayksikkökohtainen osaamisvaatimusten tarkastelu Määritellään yksikön perustehtävä ja yksikössä hoidettavat/asioivat keskeiset asiakasryhmät - puun juuret ja runko Tarkastellaan strategian mukaisia ammatillisen osaamisen vaatimuksia FSTKY:ssä puun runko Kuvataan keskeiset osaamisvaatimukset toimintayksikössä hoidettavien asiakasryhmien mukaisesti puun oksat Selvitellään ja kuvataan toimintayksikön osaamisvaatimukset moniammatillisesta näkökulmasta puun lehdet Osaamisen vaatimuksen kuvaukset runko ja oksat Oksat yksiköt, esimiehet, henkilöstö Runko visiot, suuntaviivat, esimiehet Materiaalia apuna Kuntayhtymän strategia Strategiasta luotu avainsanaluettelo Aikaisemmin laaditut tehtäväkuvaukset Strategian mukainen ammatillisen osaamisen arviointirunko Talous- ja toimintasuunnitelma Yksikössä työskentelevän henkilöstön kokemus ja näkemykset yksikkönsä Näkemys tulevasta Strategia Juuret FSTKY, organisaatio, ohjausryhmä, projektiryhmä, vastuualueet, tulosyksikkö

19 LIITE 8 Osaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä Ehdotus osaamista kuvaavista lauseista: ; Hyväksytty Aikuispsykiatria 1 Eettinen ja juridinen osaaminen 1. Tunnen FSTKY:n organisaation ja strategian. 2. Ymmärrän mitä FSTKY:n strategia tarkoittaa omassa yksikössäni. 3. Olen sitoutunut strategiaan. 4. Minulla on kuntayhtymän mielenterveystyön vastuualueen tuntemus 5. Tunnen keskeiset terveydenhuoltoa koskevat lait (esim.laki erikoissairaanhoidosta, mielenterveyslaki, potilaan oikeuksista, tietosuojasta, työsuojelusta). 6. Tunnen lastensuojelulain ja päihdelainsäädännön 7. Tutustun uusiin STM:n ja organisaatiosta tuleviin ohjeisiin ja noudatan niitä 8. Tunnen ammattikuntani eettiset ohjeet (sairaanhoitajan eettiset ohjeet/lääkärin/sosiaalityöntekijän eettiset ohjeet jne.) ja toimin niiden mukaisesti. 9. Tunnen oman yksikköni toimintafilosofian ja toimin siinä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 10. Kannan vastuuni omasta työstäni, vastaan omalta osaltani organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. 11. En riko vaitiolovelvollisuutta./noudatan luottamuksellisuutta 12. Toimin noudattaen lakia, tavoitteena potilasturvallisuus. 13. Osaan arvioida työhöni liittyviä riskejä ja ehkäistä niitä. 2. Työn tuloksellisuus 1. Työni perustehtävä on minulle selkeä. 2. Osaan toimia joustavasti, voin toimia myös muissa työtiimeissä osaamiseni perusteella. 3. Kestän kiirettä, en hermostu äkillisissäkään tilanteissa. 4. Minulla on kyky laatia yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja 5. Osaan sopeutua työn muutokseen. 6. Osaan organisoida omaan työtäni. 7. Osaan priorisoida suorittamiani tehtäviä tärkeysjärjestykseen. 8. Osaan toimia taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. 9. Tunnen mielenterveyspotilaiden/asiakkaiden keskeiset hoitoketjut ja alueelliset hoito-ohjelmat. 10. Suhtaudun kriittisesti hoitotyön toimintoihin, kehitän toimintatapoja. 11. Pyrin toimimaan hoidon laatua parantavasti, opin virheistäni. 12. Hoidan potilaita yksilöllisesti. 13. Opin saamastani palautteesta (potilailta, kollegoilta ja esimieheltä). 14. Tunnistan asiakaskuntani, osaan varautua sen muutoksiin. 15. Tunnen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintajärjestelmät. 16. Pidän huolta omasta työhyvinvoinnistani, toimin ergonomisesti. 17. Osallistun työyhteisöni hyvinvointia ylläpitävään toimintaan. 18. Tunnen keskeiset mielenterveysongelmat 19. Tunnen keskeisten mielenterveysongelmien sairastavuutta 3. Ammatillinen osaaminen kaikille yhteiset aikuispsykiatria 1

20 LIITE 8 1. Osaan valita oikeat terveyskasvatukselliset aiheet polikliinisille potilaille, potilaan tarpeesta riippuen. 2. Otan puheeksi terveelliset elintavat tai elämäntilanteen potilaan näkökulmasta katsoen. 3. Minulla on terapeuttiset vuorovaikutustaidot 4. Minulla on taito vahvistaa asiakkaan/potilaan omaa elämänhallintakykyä 5. Minulla on psykiatristen sairauksien tuntemus 6. Hallitsen vakavien mielenterveyshäiriöiden hoidon sisällöt ja menetelmät 7. Hallitsen skitsofreniaa sairastavien potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 8. Hallitsen kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 9. Hallitsen ahdistuneiden potilaiden hoidon osaaminen sisällöt ja menetelmät 10. Hallitsen vakavasti masentuneiden potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 11. Hallitsen neuropsykiatristen tautien hoidon sisällöt ja menetelmät 12. Hallitsen keskeisten mielenterveysasiakasryhmien hoitoprosessit kuntayhtymässä. 13. Huomioin omaiset ja kuulen heidän mielipiteitään. 14. Huomioin sosiaaliset ongelmat, ennaltaehkäisevän, lastensuojelullisen ja päihdehuollon näkökulman. 15. Osaan hoitaa kriisissä olevaa potilasta ja omaista. 16. Tunnen (tai otan selvää) eri kulttuureista tulevien potilaiden erityistarpeet. 17. Tunnen sosiaalisten ongelmien vaikutukset terveydentilaan. 18. Tunnen kaikki tavallisimmat yksikössäni käytössä olevat lääkkeet ja tiedän niiden vaikutukset 19. Hallitsen yksikössäni käytössä olevat laitteet. 20. Osaan elvyttää. 21. Toimin aseptisesti, käytän oikean puhtausluokan välineitä ja huolehdin toimintaympäristön siisteydestä. 22. Huolehdin omasta käsihygieniastani, ohjaan myös potilaita siinä. 23. Toimin hoitotyön/oman alueeni asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä, kuulen muiden mielipiteet ja otan ne huomioon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa (lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä jne.). 24. Tiedän, mitä eristyspotilaan hoito tarkoittaa henkilökunnalle ja potilaalle. 25. Ohjaan potilaita (ja omaisia) heidän lähtökohdistaan. En käytä vieraita sanoja. 26. Osaan perehdyttää uuden työntekijän. 27. Osaan perehdyttää eri vaiheissa olevia opiskelijoita. 28. Toimin yhteistyössä esimieheni kanssa (vaikka joskus olisinkin eri mieltä). 29. Pystyn itsenäiseen päätöksentekoon tarvittaessa nopeastikin. 30. Osaan perustella päätökseni näyttöön perustuvalla tiedolla. 31. Tiedän, milloin tarvitsen konsultaatioapua ja uskallan sitä pyytää. 32. Hallitsen yksikössä tarvittavat käden taidot 33. Kirjaan oleelliset asiat, ymmärrän kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien juridiikan. 34. Tunnen potilaalle kuuluvat sosiaalietuudet 35. Ohjaan potilasta sosiaalietuuksien suhteen, huolehdin tarvittavista todistuksista. 36. Hallitsen tarvittavat ATK-ohjelmat; Effica 37. Osallistun välillisiin tehtäviin (esim. huoneet, tilaukset). Psykiatrian poliklinikka 1. Hallitsen psykiatrisen häiriön diagnostisointiin liittyvät asiat 2. Hallitsen psykologisten tutkimusten kulun ja toteutuksen 3. Hallitsen psykologisen ja/tai sosiaalisen lausunnoinnin ja siihen liittyvän arvioinnin 4. Hallitsen toimintakyvyn, erityisesti sen psyykkisten osa-alueiden, arvioinnin 5. Minulla on verkosto-osaamista 6. Minulla on moniammatillisen tiimityön osaaminen 7. Organisaatiosysteemiin liittyvät taidot tarkemmin, mitä tarkoittaa? 8. Minulla on kriisihoidon osaaminen 9. Minulla on traumapsykologisen hoidon osaaminen 2

21 LIITE Minulla on yksilöterapian osaaminen 11. Minulla on perheterapian osaaminen 12. Minulla on ryhmähoitojen osaaminen 13. Hallitsen Toimiva lapsi&perhe työmenetelmän. 14. Minulla on Toimiva lapsi ja perhe työmenetelmien kouluttamisen osaaminen 15. Hallitsen konsultaatioavun antamisen 16. Minulla on ehkäisevän näkökulman käyttötaito 17. Omaan työnohjaustaidot 18. Minulla on neuropsykologinen osaaminen 19. Minulla on psykoedukatiivinen osaaminen Psykiatrian päiväosasto 1. Minulla on yhteisöhoidon periaatteiden tuntemus 2. Minulla on kuntouttavan työotteen hallinta 3. Minulla on päihdepsykiatrinen osaaminen 4. Hallitsen ryhmätyömenetelmät 5. Hallitsen kuntoutusohjaamisen 6. Minulla on yksilöhoidollinen osaaminen 7. Hallitsen nuorten potilaiden psyko-sosiaalisten ongelmien hoidon 8. Minulla on yhteisöhoidon osaaminen 9. Minulla on ryhmähoidon osaaminen Psykiatrian päivätoimintakeskus 1. Millaista ehkäisevän mt-työn työotetta tarvitaan? 2. Minulla on kuntoutusohjaamisen osaaminen 3. Minulla on kuntouttavan toiminnan osaaminen 4. Hallitsen ryhmätyömenetelmät 5. Minulla on yhteisöhoidon osaaminen 6. Minulla on tanssi- ja liiketerapian osaaminen 7. Omaan moniongelmaisten potilaiden (nuoret ja aikuiset) hoidon toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot Osasto 11 akuuttipsykiatrian vuodeosasto 1. Hallitsen psykiatrisen osastohoidon toteuttamiseen liittyvät prosessit, sisällöt ja menetelmät 2. Minulla on yksilöterapiaosaamista 3. Minulla on ryhmäterapiaosaamista 4. Minulla on psykiatrisen kuntoutuksen osaamista 5. Minulla on perhetyön osaamista 6. Minulla on päihdetyön osaamista 7. Minulla on psykogeriatrista tutkimusosaamista 8. Hallitsen akuutin kriisityön 9. Minulla on miessukupuolen erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvää erityisosaamista (perheväkivalta, elämänkriisit, päihde- ja vankilakierre) 10. Minulla on taustateorioihin perustuvien terapioiden hallinta, esim. kognitiivinen terapia 11. Hallitsen keskeiset tiedot ja taidot ehkäistä syrjäytymistä 12. Minulla on potilaan kokonaishoidon osaamista huomioiden myös sosiaaliset tarpeet sekä somaattiset ongelmat Osasto 13 kuntouttava aikuispsykiatrian vuodeosasto 1. Hallitsen psykiatrisen osastohoidon toteuttamiseen liittyvät prosessit, sisällöt ja menetelmät 3

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot