AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)"

Transkriptio

1 AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio (hk 22) Osasto 3 (hk 17) (Le) - paikalla: työthlääkärit ja hoitajat - sovittiin työskentelyaikoja - materiaalit (Le) - paikalla: oh, lab.hoitajat ja kemisti - oh monistaa materiaalit (Le) (Le ja Ri) - paikalla: oh, aoh, sairaanhoit ja perus/lähihoit - materiaalit kaikille OSASTOYHTEISÖ - Koko työyhteisö yhdessä ja koko työyhteisö yhdessä : Jarmo Ruohonen, M-L Monto, Anja Anto, Anja Pelto-Huikko 25.4: Jukka Matsson, Eeva Mikkola, Kirsti Ruohonen, Erkki Sannikka (Le& Ri) - tieto-osaamisen tarve - yhteinen aika : Eeva Mikkola, Hannu Sulonen, Sirpa Larko, ja os 2:n oh Terttu Tuomola (Ri) KESKUSTELU klo (Le) mukana myös esimiesryhmä 30.5 klo (Le) 9.5. klo (Le) klo (Le) 31.5 klo (Le& Ri) - nähtiin tärkeänä yhteinen työskentely ehdotus; valmis, final comments puuttuu - nähtiin tärkeänä yhteinen työskentely ehdotus valmis nähtiin tärkeänä työstetään yhdessä ehdotus 10.8 korj Valmis Osasto 2 (hk 27) (Le) - paikalla oh, aoh, sairaanhoit. ja perus/lähihoit. - yhdessä työskentely 10.5, Leena mukana Yhteinen esimiesryhmä os 3:n kanssa (Ri) 1.6, klo (Le) - huoli ajan riittävyydestä asiakasryhmistä lähtevä työskentely nähtiin tärkeänä ehdotus 10.8 korj Valmis Radiologian yk (Le ja Ri) - tehdään pienryhmis- - ei tarvetta erilliselle 13.9 klo (Le) osaamisen kuva- 1 Jatkoaiheet - asiakasorganisaatioiden moninaisuus - yksin työskentely päivystysaikaan, päivystysosaaminen - kaksoismiehitys LIITE 1

2 2 sikkö (hk 21) - paikalla: ylilääk, osaston ylilääk, sairaalalääk, oh, aoh, rtg-hoit, osastosiht. YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Lääkekeskus (hk 4) Leikkausanestesiayksikkö (hk 15) Osasto 1 (hk 33) Yhdysosasto 4 (hk 16) Onkol pkl Päiväkirurgia Las pkl 8.8 (Ri ja Le) - paikalla: farmaseutti ja 2 lääketyöntek 8.8 (Ri ja Le) - paikalla: oh, sairaanhoit, anestesialääk, sairaalalääk (Ri ja Le) - paikalla aoh, sairaanhoit, perus/lähihoit - 2.info 31.8 (Ri ja Le) 10.8 (Ri ja Le) - paikalla: oh, aoh, sairaanhoit, lastenhoit, perus/lähihoit, kät. sä esimiesryhmälle, yksikkö työskentelee jo kokonaisuudessaan; tarv. konsultoidaan ylihoitajaa RUNKORYHMÄ - yhdessä työskentely ei tarvetta erill. runkoryhmälle - työstävät yhdessä 24.8 klo 13-15: Irja Saastamoinen, Elias- Veli Snäll, Eeva Mikkola (Ri) - työskentely osastotunneilla - runkoryhmä operatiivinen ryhmä - yhdessä työskentely 6.2. kello Seija Sileekangas, Eeva Mikkola, Ella Savolainen, Ulla Niemi (Ri) PALAUTE- KESKUSTELU 22.8 klo (Ri & Le), koko henkilökunta paikalla 29.8 klo 8-9 (Ri & Le) uksia työstetään pienryhmissä, jotka kootaan yhteen ehdotus vko 33-34; Valmis 2.10 Kommentit - nähtiin tärkeänä - työn muutokset tuovat myös mahdollisuuksia ehdotus valmis - toiminnan organisointi ja preoperativiinen optimointi keskeisiä ehdotus valmis ehdotus valmis epävarmuus toiminnan jatkumisesta ja muuttumisesta ehdotus Jatkoaiheet - pieni yksikkö, lomien aikana yksimiehitys kriittinen tekijä - uusien työntekijöiden rekrytointi ja osaaminen, mistä saadaan osaavia hoitajia? - toimintojen jatkuminen, muutokset organisoinnissa LIITE 1

3 Avosairaala Äitiyspkl Välinehuolto (hk 6) 30.8 klo 11.30, peruttu Uusi info 3.10 klo (Ri ja Le) paikalla kaikki - yhteenvetokeskustelu, 12.10, klo (Le) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Osasto 22 (hk 28) Operatiivinen ryhmä; huomioitu oper + tulosyksikköjoht 30.8 klo (Ri ja Le) paikalla oh ja hoitajia 5.9, klo (Ri ja Le) (Ri) oh Irkka Ryhtä, Eeva Mikkola, Marja Laakso, Irja Saastamoinen RUNKORYHMÄ - työstävät yhdessä -yhteinen runkoryhmä os 21 kanssa 9.10 klo 14-15: Marja-Liisa Monto, Jarmo Ruohonen, Eija Kara, Marjut Luhtala, Pia Kivistö, Raija Hovila, (Le ja Ri) - toimii leikkausalin, os 1 ja os 4 toimii runkoryhmänä, - yhteinen keskustelu infon jälkeen 5.9. (Ri ja Le) Palautteen antoon Irkka, Eeva PALAUTE- KESKUSTELU 10.8 uusi ehdotus avosairaala puuttuu, muuten valmis - välinehuoltotoimintojen yhdistäminen meneillään ehdotus valmis 10.8 Kommentit ehdotus valmis osaamiskuvaustyöskentely nähtiin tärkeänä ja mahdollisuuksia tuovana - johtamiseen 3 Jatkoaiheet -päiki-prosessin selkiytys, valintakriteerit Fysioterapia 7.9. (Ri ja Le) - työstävät yhdessä - runkoryhmä: klo 8-10 (Le - organisaation fysioterapiaan tehtäväsiirtoja (hk 14) klo 13-14, Anitta Vainio, & Ri) uudet toiminnot mm. Jarmo Ruohonen, ovat muuttaneet ortopediassa Kirsti Ruohonen (Ri ja fysioterapian kuvaa Le) ehdotus valmis 7.8 Osasto klo (Ri - työskentelyn aloitus -yhteinen runkoryhmä - asenne vanhus- - työnohjaus, vuo- LIITE 1

4 4 (hk 28) ja Le) infon jälkeen, klo (Le) os 22 kanssa 9.10 klo 14-15: Marja-Liisa Monto, Jarmo Ruohonen, Eija Kara, Marjut Luhtala, Pia Kivistö, Raija Hovila, (Le ja Ri) tenhoito-työhön, vuorovaikutustaitojen hallinta, - monisairaat vanhukset, omaisten huomiointi ehdotus valmis 10.8 rovaikutus-taitojen ja vaikeiden tilanteiden hallinta - koulutus YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Ylilääkärikokous 14.9 klo keskustelu infon huomioitu tulosyksikköjoht (Ri) yhteydessä 14.9 klo (Ri) Suun terveydenhuolto (Hk 54) Terveyden edistäminen (Hk 28) 25.9 info ja työskentely klo (Ri) - yhdessä työskentely 25.9 klo (Ri) 25.9 klo (Ri) työskentely sektoriryhmittäin: - kouluth 8.11 klo (Le), (mukana yh M-L Monto) - neuvola: klo (Le ja Ri) (mukana yh M-L Monto) - aikuisneuvola: RUNKORYHMÄ Markku Puro, Arto Honkala, Jarmo Ruohonen, Anja Pelto- Huikko, Ella Savolainen, Kari Österberg; Hannu Sulonen, Ritva Vastamäki (Ri) : Olli Lähteenoja, Heikki Toivonen, Marja Laakso (Ri) M-L Monto, Jarmo Ruohonen, Arto Honkala, Laila Mäki- Kerttula PALAUTE- KESKUSTELU palautekeskustelu käytiin työskentelyn jälkeen (Ri) kouluth klo muut ajat myös tammikuulle Kommentit johtamiseen ehdotus; hyväksyntä korjattuna valmis perheet asiakkaina ehdotus valmis 14.8 Jatkoaiheet tulosyksikköjohtajille johtamisosaamisen mittaristo -useita hankkeita kohdistuu parhaillaan LIITE 1

5 5 Aikuispsykiatria klo 8-9 (Ri ja Le) klo (Ri ja Le) (mukana Arto Honkala) työstävät ryhmissä: - päiväosasto Lasten ja nuorten psykiatria YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Mielenterveyden 9.11 klo (Ri työstävät yhdessä, peruspalvelut ja Le): puheterapia, omina ryhminään tk-psykologit, perheneuvola, oppilashuolto klo (Ri & Le) työstävät kahdessa ryhmässä kello (Ri, Le) Markku Turunen, Hanna-Leena Rintakumpu, Virpi Laakso, Jaakko Elonheimo, Eeva Mikkola, Tuula Hyvönen, Maiju Hiidenhovi, Titta Niskanen RUNKORYHMÄ kello ks yllä kello ks yllä spostitse esimiehet ja toimijat PALAUTE- KESKUSTELU - tammikuun 2007 lopulla - tammikuun 2007 lopulla Läh Os 11 ok, Kommentit läh kommentoitavaksi 8.10 Jatkoaiheet oppilashuollon hankkeessa alueita tunnistunut A-klinikka Osastonhoitajat (Hk 21) info ja työskentely klo (Le) klo ohkokous (Ri ja opisk Tarja Horn) työskentely infon jälkeen (Le) työskentely ryhmissä: ryhmä A: klo 9-11 (Le) Ryhmä B: 6.11 klo (Ri & Le) Ryhmä C: 9.11 klo (Ri & Le) kello (Ri) Markku Turunen, Tarja Nurmi-Niemelä, Eeva Mikkola, Tuula Hyvönen, Jaakko Elonheimo M-L Monto, Eeva Mikkola ja tulosyksiköiden johtajat (Arto Honkala, Olli Lähteenoja, Markku Puro, Anitta Vainio, Irja koonta klo (Le) klo 13 (Ri ja opisk Tarja Horn)) Osastonhoitajakokous (Ri) läh kommentoitavaksi monipuoliset ja pohtivat keskustelut ryhmissä esitestaus tehty kevät 2007 muotoillaan osittain uudell -hankkeita -osastonhoitajan roolin selkiyttäminen LIITE 1

6 Sosiaalityöntekijät aik (Hk 6) Avosairaanhoito (Hk 35) tammikuussa, aika avoin Avosairaanhoidon hoitohenkilöstö klo (Ri) pth-lääkärit 7.12 klo 8-9 /Ri ja Le) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Poliklinikka klo 8-9 (Ri ja työstävät yhdessä ja Päivystys Le) pienryhmissä Kirurgia Tähystys Naistentaudit Diabetes Sisätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Urologia Korva ryhmä D: klo Saastamoinen) (Le) info (Ri) ei kokoontunut ehdotus 2.10 valmis 2.10 valmis - prosessiosaaminen Työskentely 7.12 infon jälkeen (Ri ja - moniammatillinen Le) yhteistyö, työnjako lääkärien ja hoitajien välillä, tehtävien siirto - itsensä johtaminen ehdotus 17.7, 10.8 valmis RUNKORYHMÄ Isojen erikoisalojen yhteydessä PALAUTE- KESKUSTELU Kommentit ehdotus 1.8 valmis 6 - hoitoprosessien toimivuuden parantaminen, toimintaesteiden poistaminen ja tiedonkulun parantaminen, -toiminnan sisällöllisen uudistamisen lisäksi myös työskentelytapojen uudistamista -tehtäväsiirtoja, solut Jatkoaiheet LIITE 1

7 7 Reumatologia (Hk Ympäristöterveydenhuolto Yhtymähallinto (Hk 5) Taloustoimi Henkilöstöhallinto (Hk 3) Taloushallinto (Hk 7) ATK (Hk 3) klo (Ri ja Le) (Ri) Lähes koko henkilöstö paikalla Tekninen toimi Info aamulla työstävät yhdessä keskenään Info + työskentely, kirjaus toukokuu 7. Laskentatoimi Henkilöstötoimi ja palkanlaskenta ATK-yksikkö ei kokoontunut (Leena Haimi, Jarmo Ruohonen, Markku Puro) XXXX Markku Puro, Anja Myllylä, Ritva Taponen, Sirkka Holmberg toukokuu 2. viikolle runkor Yksittäiset työntekijät ehdotus ehdotus; kommentoitavana 10.8; 2.10 uudelleen kommentoitavaksi valmis Kommentoitavaksi taloushallinto YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, OSASTOYHTEISÖ Materiaalihallinto (Hk 6) Info klo 10 6 henkilöä (RS) Konekirjoitus Osastonsihteerit poliklinikka työstänyt hyvät rungot; kerätty yksiköiden lausumista RUNKORYHMÄ PALAUTE- KESKUSTELU Kommentit Ehdotus Uudelleen kommentoitavaksi 4.9 Valmis 2.10 ehdotus 10.8 Jatkoaiheet LIITE 1

8 Vastuualuejohtajat Johtoryhmä 15.8 Valmis, kommentoitu Tulosyksikköjohtajat Kertyneestä materiaalista yksiköistä, oper ryhmä, ylilääkärikokous, ky asiakirjat, johtamiskoulutus Kertyneestä materiaalista yksiköistä, oper ryhmä, ylilääkärikokous, ky asiakirjat, johtamiskoulutus Johtoryhmä 15.8 Koordinaatioryhmiin kommentoitavaksi syksyllä 8 LIITE 1

9 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 2 AMMATILLINEN OSAAMINEN, vaatimukset ja tarpeet yksikkötasolla Taustatiedot: Yksikkö: Ammattiryhmät ja henkilöstön lukumäärä, joita yksikössä työskentelee Kokonaishenkilöstömäärä: YKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS: Yksikön toiminta-ajatus/perustehtävä Keskeiset asiakasryhmät, tällä hetkellä, entä tulevaisuudessa? Mitkä ammatilliset osaamiset ovat tärkeitä tällä hetkellä? - toimintayksikössä tai tulosyksikössä

10 Mitkä osaamiset korostuvat lähitulevaisuudessa (vuoteen 2010)? Mitkä ovat keskeisimmät yhteistyöyksiköt? Puuttuuko FSTKY:n strategiasta tällä hetkellä jotain sellaista, joka siinä tulisi olla yksikkönne kannalta? Aikataulu: - materiaalit yksikköön + INFO - esimies (Runko-vaihe) - yksikkö (Oksa-vaihe) - kirjaamisvaihe - kuvaukset takaisin yksikköön - ryhmäkeskustelu

11 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 3 AMMATILLINEN OSAAMINEN, vaatimukset ja tarpeet tulosyksikkö/vastuualuetasolla Taustatiedot Tulosyksikkö/vastuualue Mitkä osaamiset ovat tärkeitä tulosyksikössä/vastuualueella nyt? Mitkä osaamiset korostuvat lähitulevaisuudessa? Kohdistuuko tulosyksikön eri toimintayksiköihin erilaisia osaamisvaatimuksia, mitä? Puuttuuko strategiasta nyt jotain, joka tulosyksikön/vastuualueen kannalta olisi tärkeää siellä olla?

12 LIITE 4 FSTKY:n strategia osaamisalueiksi Ajanvaraus sähköisenä A-klinikka Aktiivisuus Akuutit mielenterveyssairastumiset Aluekehitys Ammatillisuus Ammatinharjoittaminen Arviointi Arvot Asiakkaiden tarpeet Asiakashallinta Asiakaslähtöisyys Asiakkaat Asiakkaiden näkemykset Asiointi Asukkaiden terveyden edistäminen Autonomia Avohoito Avohoitopainotteisuus Avoin vuorovaikutus Budjettikuri Dynaamisuus Edellä kävijä Eettinen perusta Elintarvike Elämänlaatu Ennalta ehkäisevät kotikäynnit Ennaltaehkäisy Epidemiologia Erikoissairaanhoidon tuottaja Erikoissairaanhoito Erikoistumismahdollisuudet Etupäivystys Fysioterapia Geriatria Gynekologia Haastattelu Hajauttaminen Hallitustyöskentely Hammashuolto Henkilöstö Henkilöstön suoriutuminen Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöstrategia Hoidon laatu Hoidon saatavuus Hoitoepisodit Hoitohenkilöstön roolin vahvistaminen Hoitojen koordinointi Hoitopalvelut Huolenpito Hyvinvointi Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia Hyvinvointineuvola Hyvinvointiteknologia Hyvän tavan mukainen tiedonvälitys Ihotaudit Ikääntynyt väestö, terveydentila Informaatiokanavat, omistajakuntiin Informaatioteknologia Intensiivinen kuntoutus Invasiiviset toimenpiteet Investoinnit Itsearviointi Jaksaminen Johtaminen Johtamisjärjestelmät Johtamisvalmennus Johtamisvalmiudet Johtoryhmätyöskentely Joustavuus Kannustimet Kansanterveys Kapeasta spesialisoitumisesta laaja-alaiseen osaamiseen Kartoitus Kehittäminen Kehityskeskustelut Kehitysmahdollisuudet Kehitysvammaiset, päivätoiminta Keskittäminen Kiireettömyys Kilpailuttaja Kirurginen vuodeosastotoiminta Kohdennettavuus Kokeet ja tutkimukset Kokonaisnäkemys terveydenhuollosta Kokonaistaloudellisuus Kokonaisvaltaisuus Konsultaatiopainotteisuus Konsultaatiopalvelut Konsultointi Koordinaatio Koordinointi Korvataudit Kotisairaala Kotona asuminen Kouluterveydenhuolto Kouluttautuminen Koulutus Kriisihoito Kunnollinen raportointi Kuntaosaaminen Kuntouttava toiminta Kuntoutus Kuntoutus kansansairauksissa Kustannustietoisuus Kuvantaminen Laadukas palveluvalikoima Laadukkuus

13 LIITE 4 Laadun ja toiminnan arviointimittarit Laadunhallinta Laaja-alainen osaaminen, perusterveydenhuolto Laaja-alainen tieto sairauksien hoidosta Laatutietoisuus Laboratorio Lainsäädäntö Laite- ja ohjelmatoimittajat Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut Lastenneuvola Lastenosasto Leikkaustoiminta Luottamus Lyhytjälkihoitoinen kirurgia Lähipalvelut Lääkekeskus Lääketieteellinen teknologia Lääketieteellisesti merkittävät sairaudet Markkinointi Mielenterveys Mielenterveys- ja päihde ongelmat Mittarit arvioinnissa Monipuolisuus Motivaatio Neurologia Neuvottelu Neuvotteluvoima Näyttöön perustuvat hoidot Ohjaus Oikeudenmukaisuus Oma koulutustoiminta Omahoitaja Omalääkäritoiminta Omat palvelut Operatiivinen alue Oppilashuolto Oppiminen Oppiva organisaatio Organisointi Osaaminen Ostaminen Ostopalveluiden arviointi Ostopalvelut Palautejärjestelmät Palkitseminen Palkitsemisperiaatteet Palveluidea Palvelujen laatu Palvelujen tuottaminen Palvelukulttuuri Palvelurooli Panos-tuotos Parityö Perhekeskeisyys Perheneuvola Perhesuunnittelu Perhetyö Perustason erikoissairaanhoito Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö Perusterveydenhuollon toteuttaja Perusterveydenhuolto Pitkäaikaissairauksien seuranta Polikliiniset avopalvelut Potilaan oman tahdon kunnioittaminen Prosessien toimivuus Prosessit Psykiatria Psykogeriatria Päihde- ja huumehoidot Päihdekatkaisuhoito Päivystys Päivystystoiminnat, järjestelyt Päiväkirurgia Päivätoiminta Radiologia Rahoitus Raportointi Raskas kirurgia Rationaalinen työsuunnittelu Rationaalisuus Rekrytointi Riskianalyysi Riskienhallinta Sairaalahoitopalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Sairauksien hoito Sairauskertomusjärjestelmä, alueellinen yhteinen Senioripäivystys Seudullisuus Silmätaudit Sisätaudit Sitoutuminen Somaattinen erikoissairaanhoito Sopimusohjaus Sosiaaliset ongelmat Strategia Strateginen johtaminen Suomen huippua Suunnitelmallisuus Suunnittelu Suuret ikäluokat Suuret kansansairaudet Suurten ikäluokkien tarpeet Sähköinen verkko Sähköinen verkko (palvelutilaukset, ajanvaraukset, tiedustelut) Sähköiset yhteydet Takapäivystys Takapäivystysjärjestelmä Taloudellinen lääkehoito Talous

14 LIITE 4 Tasa-arvoisuus Tehokkaasti tuotetut hoitoepisodit Tehokkuus Tehostaminen Tehostettu kotihoito Telelääketiede Terapiapainotteisuus Terveydelliset erot Terveydelliset ongelmat Terveydenhuoltomenot Tiedekunta Tiedon liikkuminen Tietojärjestelmät Tiimityö Tilaajaosaaminen Toimenpiteet Toiminnan läpinäkyvyys Toiminta vastaa todellisia terveystarpeita Toimintatavat Toimintolaskenta Tukipalvelut Tuloksellisuus Tulosyksikköjen yhteistyö Tuottaminen Tuotteistus Turvallinen lääkehoito Tutkimus Tyky -toiminta Tyytyväisyys Työkykyisyys Työkyvyn ylläpito Työn arvostus Työn laatu, kehittäminen Työnjako Työnjako hammashuollossa Työnjako neuvolatoiminnan kanssa Työntekijäryhmien yhteistoiminta Työpari Työsuhdemallit Työterveyshuolto Työtyytyväisyys Täydennyskoulutus Ulkokunnille palvelumyynti Urakehitysmallit Uskottavuus Vaativat tutkimukset Vaikuttavuus Vaikutusmahdollisuus Vaitiolovelvollisuus Vakituisuus Valmennus Vanhemman kollegan konsultointi Vanhusasiakkaat Vanhustenhoito Vastuullisuus Verkostoituminen Viikkosairaala Virkatyö Vuodeosastohoito Vuodeosastopaikkojen joustava käyttö Vuorovaikutus Väestö Väestön terveyden edistäminen Väestön terveys, terveydentila Välinehuolto Yhteinen strategia Yhteistoiminnallinen suunnittelu Yhteistyö peruskuntiin Yhteistyöverkot Yksilölliset erityisosaamiset Yksilölliset halukkuudet Yksilöllisyys Yksilön tarpeista lähtevää Yleislääketieteen suuntautumisvaihtoehdot Yleislääkärijohtoinen akuuttihoito Yleisosaaminen Ympäristön terveys Ympäristöterveydenhuolto Yrittäjähenkisyys Yrityskuva Yöaikainen päivystys Äitiysneuvola

15 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 5 AMMATILLISEN OSAAMISEN ARVIOINNIN OSA-ALUEET Ammatillisen osa-alueiden sisältö 1. Eettinen ja juridinen osaaminen Fstky toimintaympäristönä (strategia työn perustana) lainsäädäntö arvot ja eettiset ohjeet vastuuntunto ja sitoutuminen 2. Työn tuloksellisuus organisatoriset ja työrooliin liittyvät taidot seutukunnan väestön tarpeiden tuntemus laatuosaaminen prosessien osaaminen taloudellinen osaaminen 3. Ammatinhallinta terveyden edistämistyön hallinta sisältää ammatin kannalta tarpeelliset tiedot, taidot ja asenteet opettaminen ja ohjaaminen diagnosointi, tarkkailu ja hoito nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta hoitotoimenpiteiden ja hoito-ohjelmien hallinta 4. Kehittävä työote aktiivisuus työnsä kehittämiseen osaamisen kehittäminen uusiutuminen ja työn uudistamistaidot 5. Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot viestintä tieto- ja viestintätekniikkataidot muiden huomioon ottaminen

16 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. LIITE 6 Ammatillisen osaamisen kuvaaminen FSTKY:ssä - ohjeistus Onnistuneen osaamiskuvauksen piirteitä: Onnistuneessa ammatillisen osaamisen kuvauksessa on määritelty keskeiset osaamisalueet potilasja/tai asiakasryhmien kautta. Kuvauksessa tärkeää on määritellä toiminnan kannalta tarvittava ydinosaaminen ja ne kriittiset osaamisalueet, joita FSTKY tarvitsee säilyttääkseen menestymisen mahdollisuutensa nyt ja tulevaisuudessa. Kuvaus perustuu yhteiseen keskusteluun tarvittavasta osaamisesta eikä vain yhteen tai yhden ammattiryhmän näkökulmaan. Kuvauksen perustaksi tehtävä tiedonkeruu on keskusteleva tapahtuma. Toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Ammatillisen osaamisen kuvausta ei tule johtaa työn nykyisistä ongelmista, vaan tulevaisuuden osaamisen tarpeesta asiakasnäkökulmasta käsin. Olennaista on kuvata keskeiset vaadittavat osaamisen alueet, ei vielä ratkaista ongelmia. Kuvaukseen sitoutuminen olennaista ja työhön tarvitaan yksikön väen yhteinen näkemys. Työskentelyn perustaksi kuvaamiseen osallistuvat selvittävät FSTKY:n strategiset tavoitteet, visiot, kehityssuunnitelmat, millainen yksikkö/organisaatio on tänään ja tulevaisuudessa, mitkä ovat toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset lähiaikoina. Ohessa oleva materiaali on tarkoitettu ammatillisen osaamisen kuvauksen työkaluksi ja apuvälineeksi. Tavoitteena on, että kuvauksissa käsitellään mahdollisuuksien mukaan kaikkia FSTKY:n ammatillisen osaamisen alueiksi sovittuja alueita. Kaikki ohessa olevat paperit on tarkoitettu avuksi kuvausten laatimiseen. Käytännön toteutus: Osaamiskuvausten työ alkaa siitä, kun yksikkö saa nämä ohessa tulevat paperit ja projektityöntekijät pitävät työskentelyn etenemisestä infon. Yksiköllä on noin viikko aikaa kirjata ammatillisen osaamisen kuvausta paperille tai sähköiseen lomakkeeseen. Tarvittaessa voitte hyödyntää yksikössä jo olemassa olevaa eri ammattiryhmistä koostuvaa ryhmää (tai voitte myös koota ryhmän). Samanaikaisesti esimiesryhmä ( runkoryhmä, joka koostuu ylilääkäristä tai tulosyksikön johtajasta, ko alueen ylihoitajasta ja osastohoitajasta tai vastaavasta) kokoontuu pohtimaan ja kuvaamaan tulosyksikön osaamista. Tämä jälkeen projektityöntekijät keräävät tiedot ja kirjaavat ne yhteen. Lopuksi kuvattua osaamista tarkastellaan yksikön ryhmäkeskustelussa, jossa mukana ovat myös projektityöntekijät. Aikaa koko prosessiin kuluu noin kolme viikkoa. Aikataulu sovitaan alkuinfossa ja kirjataan osaamiskuvauslomakkeeseen. Tarvittaessa voit ottaa koska vaan yhteyttä Leena Salmiseen ) tai Riitta Suhoseen ) LS & RS

17 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Projektiryhmä: Riitta Suhonen, laatu- ja kehittämispäällikkö Leena Salminen, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu Marja-Liisa Monto, ylihoitaja Jarmo Ruohonen, perusterveydenhuollon johtava lääkäri Päivi Uotila, apulaisosastonhoitaja osasto 3 Kaisa Salminen, henkilöstösihteeri Mauri Iivonen, poliklinikan ylilääkäri Anitta Vainio, osastonhoitaja fysioterapia Virpi Laakso, terveyskeskuspsykologi, MiPa AMMATILLISEN OSAAMISEN JA JOHTAMISOSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ VUOTEEN 2010 Lisää tietoja: Projektiryhmän jäseniltä Sähköposti yleiset kansiot kehittämistoiminta ja projektit FSTimantti 4/2005 Johtoryhmän muistiot Esittelyn ja infoja yksiköihin voi pyytää koska vain! Yhdessä samaan suuntaan osaamisesi on tärkeää

18 lähtee kuntayhtymän visiosta ja ja sen tulee tukea keskeisiä ydinprosesseja. Päämääränä on vastata tulevaisuudessakin laadukkaasta asukkaiden ja ympäristön terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta, tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Jotta osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja koulutus perustuisi todelliseen, henkilöstön nykyosaamista tulee arvioida peilata sitä työtehtävän. Osaamisvaatimuksia ei ole mielekästä miettiä yksittäisten tehtävien kannalta, vaan moniammatillisena osaamisena. Sen sijaan jokaisen henkilöstöön kuuluvan. Toiminnan laatu ja sujuvuus perustuvat moniammatilliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Henkilöstön osaaminen Lehdet - osaajat Osaaminen on saatava! Sinun osaamisesi on tärkeää! Hanke tähtää nykyisyyden lisäksi - osaamisen tarpeen ennakointiin, jotta terveydenhuolto vastaisi myös ajassa siihen kohdistuviin tarpeisiin. Mitä hankkeessa nyt tapahtuu? Tulosyksikkö/toimintayksikkökohtainen osaamisvaatimusten tarkastelu Määritellään yksikön perustehtävä ja yksikössä hoidettavat/asioivat keskeiset asiakasryhmät - puun juuret ja runko Tarkastellaan strategian mukaisia ammatillisen osaamisen vaatimuksia FSTKY:ssä puun runko Kuvataan keskeiset osaamisvaatimukset toimintayksikössä hoidettavien asiakasryhmien mukaisesti puun oksat Selvitellään ja kuvataan toimintayksikön osaamisvaatimukset moniammatillisesta näkökulmasta puun lehdet Osaamisen vaatimuksen kuvaukset runko ja oksat Oksat yksiköt, esimiehet, henkilöstö Runko visiot, suuntaviivat, esimiehet Materiaalia apuna Kuntayhtymän strategia Strategiasta luotu avainsanaluettelo Aikaisemmin laaditut tehtäväkuvaukset Strategian mukainen ammatillisen osaamisen arviointirunko Talous- ja toimintasuunnitelma Yksikössä työskentelevän henkilöstön kokemus ja näkemykset yksikkönsä Näkemys tulevasta Strategia Juuret FSTKY, organisaatio, ohjausryhmä, projektiryhmä, vastuualueet, tulosyksikkö

19 LIITE 8 Osaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä Ehdotus osaamista kuvaavista lauseista: ; Hyväksytty Aikuispsykiatria 1 Eettinen ja juridinen osaaminen 1. Tunnen FSTKY:n organisaation ja strategian. 2. Ymmärrän mitä FSTKY:n strategia tarkoittaa omassa yksikössäni. 3. Olen sitoutunut strategiaan. 4. Minulla on kuntayhtymän mielenterveystyön vastuualueen tuntemus 5. Tunnen keskeiset terveydenhuoltoa koskevat lait (esim.laki erikoissairaanhoidosta, mielenterveyslaki, potilaan oikeuksista, tietosuojasta, työsuojelusta). 6. Tunnen lastensuojelulain ja päihdelainsäädännön 7. Tutustun uusiin STM:n ja organisaatiosta tuleviin ohjeisiin ja noudatan niitä 8. Tunnen ammattikuntani eettiset ohjeet (sairaanhoitajan eettiset ohjeet/lääkärin/sosiaalityöntekijän eettiset ohjeet jne.) ja toimin niiden mukaisesti. 9. Tunnen oman yksikköni toimintafilosofian ja toimin siinä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 10. Kannan vastuuni omasta työstäni, vastaan omalta osaltani organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. 11. En riko vaitiolovelvollisuutta./noudatan luottamuksellisuutta 12. Toimin noudattaen lakia, tavoitteena potilasturvallisuus. 13. Osaan arvioida työhöni liittyviä riskejä ja ehkäistä niitä. 2. Työn tuloksellisuus 1. Työni perustehtävä on minulle selkeä. 2. Osaan toimia joustavasti, voin toimia myös muissa työtiimeissä osaamiseni perusteella. 3. Kestän kiirettä, en hermostu äkillisissäkään tilanteissa. 4. Minulla on kyky laatia yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja 5. Osaan sopeutua työn muutokseen. 6. Osaan organisoida omaan työtäni. 7. Osaan priorisoida suorittamiani tehtäviä tärkeysjärjestykseen. 8. Osaan toimia taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. 9. Tunnen mielenterveyspotilaiden/asiakkaiden keskeiset hoitoketjut ja alueelliset hoito-ohjelmat. 10. Suhtaudun kriittisesti hoitotyön toimintoihin, kehitän toimintatapoja. 11. Pyrin toimimaan hoidon laatua parantavasti, opin virheistäni. 12. Hoidan potilaita yksilöllisesti. 13. Opin saamastani palautteesta (potilailta, kollegoilta ja esimieheltä). 14. Tunnistan asiakaskuntani, osaan varautua sen muutoksiin. 15. Tunnen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintajärjestelmät. 16. Pidän huolta omasta työhyvinvoinnistani, toimin ergonomisesti. 17. Osallistun työyhteisöni hyvinvointia ylläpitävään toimintaan. 18. Tunnen keskeiset mielenterveysongelmat 19. Tunnen keskeisten mielenterveysongelmien sairastavuutta 3. Ammatillinen osaaminen kaikille yhteiset aikuispsykiatria 1

20 LIITE 8 1. Osaan valita oikeat terveyskasvatukselliset aiheet polikliinisille potilaille, potilaan tarpeesta riippuen. 2. Otan puheeksi terveelliset elintavat tai elämäntilanteen potilaan näkökulmasta katsoen. 3. Minulla on terapeuttiset vuorovaikutustaidot 4. Minulla on taito vahvistaa asiakkaan/potilaan omaa elämänhallintakykyä 5. Minulla on psykiatristen sairauksien tuntemus 6. Hallitsen vakavien mielenterveyshäiriöiden hoidon sisällöt ja menetelmät 7. Hallitsen skitsofreniaa sairastavien potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 8. Hallitsen kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 9. Hallitsen ahdistuneiden potilaiden hoidon osaaminen sisällöt ja menetelmät 10. Hallitsen vakavasti masentuneiden potilaiden hoidon sisällöt ja menetelmät 11. Hallitsen neuropsykiatristen tautien hoidon sisällöt ja menetelmät 12. Hallitsen keskeisten mielenterveysasiakasryhmien hoitoprosessit kuntayhtymässä. 13. Huomioin omaiset ja kuulen heidän mielipiteitään. 14. Huomioin sosiaaliset ongelmat, ennaltaehkäisevän, lastensuojelullisen ja päihdehuollon näkökulman. 15. Osaan hoitaa kriisissä olevaa potilasta ja omaista. 16. Tunnen (tai otan selvää) eri kulttuureista tulevien potilaiden erityistarpeet. 17. Tunnen sosiaalisten ongelmien vaikutukset terveydentilaan. 18. Tunnen kaikki tavallisimmat yksikössäni käytössä olevat lääkkeet ja tiedän niiden vaikutukset 19. Hallitsen yksikössäni käytössä olevat laitteet. 20. Osaan elvyttää. 21. Toimin aseptisesti, käytän oikean puhtausluokan välineitä ja huolehdin toimintaympäristön siisteydestä. 22. Huolehdin omasta käsihygieniastani, ohjaan myös potilaita siinä. 23. Toimin hoitotyön/oman alueeni asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä, kuulen muiden mielipiteet ja otan ne huomioon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa (lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä jne.). 24. Tiedän, mitä eristyspotilaan hoito tarkoittaa henkilökunnalle ja potilaalle. 25. Ohjaan potilaita (ja omaisia) heidän lähtökohdistaan. En käytä vieraita sanoja. 26. Osaan perehdyttää uuden työntekijän. 27. Osaan perehdyttää eri vaiheissa olevia opiskelijoita. 28. Toimin yhteistyössä esimieheni kanssa (vaikka joskus olisinkin eri mieltä). 29. Pystyn itsenäiseen päätöksentekoon tarvittaessa nopeastikin. 30. Osaan perustella päätökseni näyttöön perustuvalla tiedolla. 31. Tiedän, milloin tarvitsen konsultaatioapua ja uskallan sitä pyytää. 32. Hallitsen yksikössä tarvittavat käden taidot 33. Kirjaan oleelliset asiat, ymmärrän kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien juridiikan. 34. Tunnen potilaalle kuuluvat sosiaalietuudet 35. Ohjaan potilasta sosiaalietuuksien suhteen, huolehdin tarvittavista todistuksista. 36. Hallitsen tarvittavat ATK-ohjelmat; Effica 37. Osallistun välillisiin tehtäviin (esim. huoneet, tilaukset). Psykiatrian poliklinikka 1. Hallitsen psykiatrisen häiriön diagnostisointiin liittyvät asiat 2. Hallitsen psykologisten tutkimusten kulun ja toteutuksen 3. Hallitsen psykologisen ja/tai sosiaalisen lausunnoinnin ja siihen liittyvän arvioinnin 4. Hallitsen toimintakyvyn, erityisesti sen psyykkisten osa-alueiden, arvioinnin 5. Minulla on verkosto-osaamista 6. Minulla on moniammatillisen tiimityön osaaminen 7. Organisaatiosysteemiin liittyvät taidot tarkemmin, mitä tarkoittaa? 8. Minulla on kriisihoidon osaaminen 9. Minulla on traumapsykologisen hoidon osaaminen 2

21 LIITE Minulla on yksilöterapian osaaminen 11. Minulla on perheterapian osaaminen 12. Minulla on ryhmähoitojen osaaminen 13. Hallitsen Toimiva lapsi&perhe työmenetelmän. 14. Minulla on Toimiva lapsi ja perhe työmenetelmien kouluttamisen osaaminen 15. Hallitsen konsultaatioavun antamisen 16. Minulla on ehkäisevän näkökulman käyttötaito 17. Omaan työnohjaustaidot 18. Minulla on neuropsykologinen osaaminen 19. Minulla on psykoedukatiivinen osaaminen Psykiatrian päiväosasto 1. Minulla on yhteisöhoidon periaatteiden tuntemus 2. Minulla on kuntouttavan työotteen hallinta 3. Minulla on päihdepsykiatrinen osaaminen 4. Hallitsen ryhmätyömenetelmät 5. Hallitsen kuntoutusohjaamisen 6. Minulla on yksilöhoidollinen osaaminen 7. Hallitsen nuorten potilaiden psyko-sosiaalisten ongelmien hoidon 8. Minulla on yhteisöhoidon osaaminen 9. Minulla on ryhmähoidon osaaminen Psykiatrian päivätoimintakeskus 1. Millaista ehkäisevän mt-työn työotetta tarvitaan? 2. Minulla on kuntoutusohjaamisen osaaminen 3. Minulla on kuntouttavan toiminnan osaaminen 4. Hallitsen ryhmätyömenetelmät 5. Minulla on yhteisöhoidon osaaminen 6. Minulla on tanssi- ja liiketerapian osaaminen 7. Omaan moniongelmaisten potilaiden (nuoret ja aikuiset) hoidon toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot Osasto 11 akuuttipsykiatrian vuodeosasto 1. Hallitsen psykiatrisen osastohoidon toteuttamiseen liittyvät prosessit, sisällöt ja menetelmät 2. Minulla on yksilöterapiaosaamista 3. Minulla on ryhmäterapiaosaamista 4. Minulla on psykiatrisen kuntoutuksen osaamista 5. Minulla on perhetyön osaamista 6. Minulla on päihdetyön osaamista 7. Minulla on psykogeriatrista tutkimusosaamista 8. Hallitsen akuutin kriisityön 9. Minulla on miessukupuolen erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvää erityisosaamista (perheväkivalta, elämänkriisit, päihde- ja vankilakierre) 10. Minulla on taustateorioihin perustuvien terapioiden hallinta, esim. kognitiivinen terapia 11. Hallitsen keskeiset tiedot ja taidot ehkäistä syrjäytymistä 12. Minulla on potilaan kokonaishoidon osaamista huomioiden myös sosiaaliset tarpeet sekä somaattiset ongelmat Osasto 13 kuntouttava aikuispsykiatrian vuodeosasto 1. Hallitsen psykiatrisen osastohoidon toteuttamiseen liittyvät prosessit, sisällöt ja menetelmät 3

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Tavoite Päivystävä sairaala suunnittelun keskiössä Samalla uudistetaan laajasti muu toiminta Poliklinikkatoiminta Osastotoiminnat Päiväsairaala/hoitokeskus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? 24.9.2015 Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Mitä tavoitellaan = visio Hoidon ja diagnostiikan korkea

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Päihdelääketieteen päivät 2010 12.3.2010 Kaarlo Simojoki, yl Espoon A-klinikkatoimi, A-klinikkasäätiö Kaksoisdiagnoosipotilas runsasta ja monenlaista oireilua

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Kehittämisyksikön toiminta 18.3.2008 Lahti Kehittämisyksikön tehtävät asiakastyötä tekevä, pitkäjänteisesti kehittävä, tutkiva ja oppiva yhteisö kehittää uusia ja

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot