2015_03_05 KV-VIRTA-asiantuntijaryhma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015_03_05 KV-VIRTA-asiantuntijaryhma"

Transkriptio

1 2015_03_05 KV-VIRTA-asiantuntijaryhma Kansainvälinen liikkuvuus VIRTA-opintotietopalveluun -projektin asiantuntijaryhmän kokous Aika: klo 09:00-11:00 Paikka: Tietovirrat-acp-huone: Kokouksen nauhoite: Osallistujat: Jäsenet Alli Järvinen, LUT Antti Mäki, CSC Eija Airio, HY Elisa Rantanen, TTY Hanna Kosteila, HH Hannele Husa, SeAMK Helli Kitinoja, SeAMK Henna Juusola, HH Irma Garam, CIMO Jaana Severidt, LaY Jenni Leinonen, Metropolia Jukka Haapamäki, OKM Jukka Kohtanen, VY Kaisu Piiroinen, OKM Katja Liimatainen, JAMK Kirsi Tolvanen, TAMK Maarit Tenhunen, LaY Mari Pohjola, Laurea Mia Laurila, UEF Mika Tuononen, TK Neea Salo, Oamk Niina Jokela, HY Paula Merikko, CSC Petri Sane, CSC Pirjo Myllykangas, DIAK Riikka Halonen, DIAK Sami Niemelä, OAMK Sari Pulkkinen, TaY

2 Tarja Nieminen, TaY Timo Rantanen, JyU Ville Paananen, TuAMK Asiantuntijat/vieraat Lauri Jokipii, CSC Fredrik Finnberg, CSC Action Pointit Merikko pyytää yliopistojen kommentteja CIMO:n liikkuvuustiedonkeruun yhtenäistämisestä amk-sektorin kanssa niin, että jatkossa kysyttäisiin saapuvilta ja lähteviltä opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeako ulussa, ei enää kotikorkeakoulussa. Jokipii tekee sovittavat muutokset liikkuvuusjakso-xml-skeemaan. Merikko on yhteydessä Garamiin, että muutetaan sanasto ajantasalle: koulutusaste korvaa sekä opintoasteen että koulutuksen tyypin. Tuononen pyytää EuroSTAT:lta tarkempaa toimintaohjetta kaksoistutkintojen tilastointiin liittyen. OKM ja CIMO jatkavat keskustelua jatko-opiskelijoiden liikkuvuuden tilastointikäytännöistä. Merikko selvittää, ovatko liikkuvuusohjelmat sellaisia, että joku vanha liikkuvuusjakso voisi olla uudessa koodistossa kahdessa luokassa. Tuononen kysyy EuroSTAT:lta tarkennusta metodologiseen manuaaliin liikkuvuusjakson 3 kk pituuden laskennan osalta. Tuononen tarkastaa EuroSTAT:lta, miten harjoittelua ja opiskelijavaihtoa sisältävä yhdistelmäliikkuvuus tulisi heille raportoida. Merikko kartoittaa laajemmin korkeakoulujen valmiutta tuoda takautuvasti liikkuvuusjaksoja tietovarantoon. Merikko tarkastaa, kysytäänkö toisen asteen pohjakoulutuksen suoritusmaata Opintopolun hakulomakkeella. Käsiteltävät aiheet 1. Action pointit kokouksesta Käytiin läpi viime kokouksen muistiosta tehtäväksi sovitut asiat Korkeakoulut täydentävät opintotietojärjestelmänsä ja liikkuvuudenhallintajärjestelmänsä seurantataulukkoon. Osa jo päivittänyt, pyydetään seuraavassa VIRTA-yhteyshenkilökokouksessa kaikilta täydennystä. Merikko tarkistaa, ovatko maistraatit saaneet OKM:n kirjeen henkilötunnuksista suoraan OKM:ltä. Maistraattien VTJ-vastuuhenkilöt ovat saaneet tiedon Merikko ja Tuononen käyvät läpi tiedonkeruiden vuosikellon TK:n/EuroSTAT:n osalta. Garam selvittää, saadaanko CIMO:n kautta harjoitteluun lähtevien opiskelijoiden opiskelijanumero kotikorkeakoulussa mukaan hakulomakkeella kysyttäviin tietoihin. Garam on estynyt osallistumasta kokoukseen, selvitys on kesken. Merikko selvittää, miten tietovarantoon kirjataan saapuvan perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeuden tyyppi kotikorkeakoulussa, jos sen tasosta ei ole tietoa. (Tuleeko tietovarannossa erottaa varma tieto ja arvioitu tieto? Opiskeluoikeus tilastoidaan tällöin ylemmäksi tutkinnoksi.) Merikko selvittää OKM:ltä ulkomailla suoritettujen harjoittelujaksojen kirjauskäytäntöihin ja tiedonkeruuseen liittyvät kysymykset. Merikko ja Garam varmistavat, että tietosisällöstä on pääteltävissä CIMO:n kautta kv-harjoittelussa käyneet. Merikko ja Jokipii tekevät sovitut tarkennukset liikkuvuusjakso-tietojoukkoon ja sen xml-skeemaan. Tehty (päivitettävä vielä koulutusaste-tekstit) Merikko lähettää päivitetyt materiaalit hyväksyttäväksi asiantuntijaryhmälle s-postitse sekä kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta. Kommentointi on päättynyt Liikkuvuusjakson opiskelijan koulutusaste Koulutusasteeseen liittyvät tietueet herättivät kommentoinnin yhteydessä keskustelua s-postitse. Jatketaan siitä. Liikkuvuusjaksot-skeemaa yksinkertaistettu, koska koulutusaste eli opiskeluoikeuden tyyppi -koodiston arvo saadaan poimittua lähtevien osalta tietovarannon nykytietosisällöstä Opiskeluoikeudet-skeemasta, eikä tietoa tarvitse siirtää liikkuvuusjakson mukana erikseen. CIMO:n tiedonkeruissa kysytään nyt YO-keruussa opintoaste ja AMK-keruussa koulutuksen tyyppi. Merikko on yhteydessä Garamiin, että muutetaan sanasto ajantasalle: koulutusaste korvaa sekä opintoasteen että koulutuksen tyypin. Keskusteltiin tarpeesta yhtenäistää sektoreiden tiedonkeruita näiden tietojen osalta. Amk-puolelta kerätään nyt saapuvilta ja lähteviltä opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussa.

3 3. Avoimet kysymykset Yo-puolelta kerätään nyt saapuvilta ja lähteviltä opiskelijan koulutusaste kotikorkeakoulussa. Ehdotuksena yhtenäistää sektorien tiedonkeruut niin, että yo-puoleltakin kerättäisiin jatkossa sama tieto kuin ammattikorkeakouluilta. Piironen totesi yhtenäistämisen olevan hyvä tavoite. Koulutusaste pääteltäisiin toteutuneista opinnoista, ei Learning Agreementista. Husa varmisti, että eihän amk-puolelle ole suunniteltu muutosta ja Piironen vastasi, että ei ole. Kohtanen kertoi, että tiedon saaminen olisi yliopistoissa työlästä, vaatisi käsityönä päättelyä ja siksi tiedon luotettavuus olisi heikko. Edellyttäisi, että opiskelija tekisi tietyntasoisi kursseja, pakottaminen ei vaihtoehto. Oodista tiedon voi poimia, jos päättelyn lähteeksi riittää se, mitä astetta valtaosa opintosuorituksista on. Merikko totesi tämä olevan riittävä tarkkuus. Haapamäki kysyi, onko tiedonkeruun omistajalta CIMO:lta kysytty mielipidettä. Merikko kertoi, että Garamin kanssa käydyssä s-postikirjeenvaihdossa CIMO olisi alustavasti yhtenäistämisen kannalla. EuroSTAT:n tietotarpeet täyttyvät myös. Kohtanen ja Järvinen painottivat, että asiaa on kysyttävä yliopistoilta. Merikko pyytää yliopistojen kommentteja CIMO:n liikkuvuustiedonkeruun yhtenäistämisestä amk-sektorin kanssa niin, että jatkossa kysyttäisiin saapuvilta ja lähteviltä opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussa, ei enää kotikorkeakoulussa. Kirjaustapakäytännöt kaksoistutkinto-opiskelijoihin liittyen Kaksoistutkinto-opiskelijat tulee koko opiskelunsa ajaksi kirjata suomalaiseen korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelijoilla voi olla opiskelunsa aikana useita ulkomaisia liikkuvuusjaksoja. Jos opiskelu tapahtuu esimerkiksi kolmessa korkeakoulussa ja on alkanut ulkomailla, opiskelija kirjataan Suomeen saapuessaan tutkinto-opiskelijaksi ja aiemmat opinnot tähän liittyväksi kansainväliseksi liikkuvuusjaksoksi. Näin opinnot tilastoituvat oikein. Husa pyysi tarkentamaan ohjeeseen, että pitkät, yli lukuvuoden jatkuvat opiskeluajat ulkomaisessa korkeakoulussa lasketaan yhdeksi liikkuvuusjaksoksi. Kohtanen pohti, mikä liikkuvuusohjelmaan nämä kirjataan. Korkeakoulujen omat sopimukset? Haapamäki ehdotti, että jos mahdollista, näille liikkuvuusjaksoille voisi luoda oman koodiarvonsakin. Todettiin, että liikkuvuus tapahtuu usein Erasmus+:n puitteissa. Haapamäki kysyi, miten kirjataan, jos käy useassa korkeakoulussa peräjälkeen ulkomailla? Merikko totesi, että loogista on kirjata jokainen omana liikkuvuusjaksonaan. Haapamäki kysyi, miten tiedot ovat saatavilla. Pohjola ja Juusola pohtivat, että kirjaaminen on puutteellista ja hankalaa. Merikko pohti, että hyväksiluetaanhan ulkomaiset opinnot kuitenkin ennen tutkinnon myöntämistä. Pulkkinen, lisäsi, että saatavilla pitäisi olla ainakin suunnittelutieto siitä, missä opiskelija minkäkin lukukauden viettää ja tosiaan viimeistään tutkintotodistuksen yhteydessä liikkuvuusjaksot tiedetään. Piiroinen tarkensi, että jos vaihtojaksot saadaan kiinni vasta valmistumisvaiheessa, valmistumisvuonna kirjataan mahdollisesti takautuvasti useampi liikkuvuusjakso. Haapamäki muistutti, että päätilastointi tulee muttumaan. Vuositilastointia jatketaan, mutta rinnalle tulee komission benchmarking-määritelmän mukainen tilastointi eli TK/EuroSTAT. Merikko totesi, että EuroSTAT:in mukaan jos opintojaksoja ulkomailla on ollut useita, huomioidaan kestoltaan pisin. Tuononen vahvisti, että metodologinen manuaali ei mene yksityiskohtiin. Husa kysyi, miksi pitäisi tilastoida muut kuin kotikorkeakoulun järjestämät vaihdot. Merikko totesi, että kaksoistutkintojen osalta suomalainen korkeakoulu on kaikkien siihen liittyvien liikkuvuusjaksojen osalta kotikorkeakoulu. Näin tosin kaksoistutkinnon partnerikorkeakoulu ulkomailla ilmoittaa EuroSTAT:lle samoja tietoja kuin suomalainen korkeakoulu. Haapamäki sukmmasi, että vuositilastointiin kirjataan yksi liikkuvuusjakso, sillä tieto tulee liian myöhään jos ne kirjataan jälkikäteen. Tutkintotilastointiin menee EuroSTAT:n manuaalin mukaan tutkinnon pisin liikkuvuusjakso. Kitinoja kysyi, onko ok että opiskelijan osalta liikkuvuuksia tilastoituu Eurostatiin kahteen kertaan päällekkäin? Sovittiin, että Tuononen pyytää EuroSTAT:lta toimintaohjetta ja asiantuntijaryhmä palaa teemaan myöhemmin. Kansainvälinen harjoittelujakso opintopistetiedonkeruussa nyt Työharjoittelun opintopisteet annetaan aina kotikorkeakoulusta, eli niitä ei hyväksilueta samalla lailla kuin ulkomaisen korkeakoulun antamat opiskelijavaihdon opintopisteet hyväksiluetaan. Aiempina vuosina korkeakoulujen kirjauskäytännöt asian tiimoilta ovat vaihdelleet. Vuoden 2014 tiedonkeruissa selkeyden vuoksi työharjoittelun opintopisteet jätetään tiedonkeruun ulkopuolelle (Ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet: "kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksiluettu korkeakoulussa"). Haapamäki ja Piiroinen totesivat, että YO-käsikirjaan on valitettavasti jäänyt tähän liittyen kirjoitusvirhe sivulle 13. Jatko-opiskelijoiden liikkuvuuden tilastointi Liikkuvuusjakso kirjataan vain yhteen kategoriaan, palvelussuhde (esim. palkka) on erottava tekijä. Haapamäki kertoi, että tiedonkeruuta on laajennettu niin, että kaikki tutkijakouluihin kuuluvat ovat mukana, mikä voisi mahdollistaa CIMO:n jatko-opiskelijaliikkustiedonkeruun lopettamisen, koska koska kaikki palvelussuhteessa olevat kuuluuvat tutkijakouluihin. Sovittiin, että OKM ja CIMO jatkavat keskustelua jatko-opiskelijoiden liikkuvuuden tilastointikäytännöistä. Kohtanen totesi, että se olisi hyvä ratkaisu, koska nykyinen malli sisältää yksittäistapausten päättelyä käsityönä. Saapuvan opiskelijan opiskeluoikeuden tyyppi kotikorkeakoulussa tuntematon/ei jaottelun mukainen Jos CIMO:n liikkuvuustiedonkeruiden koulutusastetiedot yhtenäistetään, koodistomuutosta ei tarvita. Aiheeseen palataan tarvittaessa. Historiatiedot ja liikkuvuusohjelmakoodisto Merikko selvittää, ovatko liikkuvuusohjelmat sellaisia, että joku vanha liikkuvuusjakso voisi olla uudessa koodistossa kahdessa luokassa. Pitkän liikkuvuusjakson minimipituus Korkeakoulut tuovat tietovarantoon jakson alku- ja loppupäivämäärät. Tiedonkerääjä määrittelee päivämäärien perusteella liikkuvuusjakson kategorian. Miten CIMO ja TK/EuroSTAT määrittelevät 3 kk rajan? Kitinoja huomautti aiemmin, että usein tuo 90 pv on Euroopan ulkopuolelle lähdettäessä rajana viisumin hakemiselle ja tästä syystä ulkomaan jakson pituus jää usein hiukan alle tuon 90 pv (87-89 pv) ja sama koskee Suomeen tulevia

4 vaihto-opiskelijoita. Erasmus+-ohjelmassahan pitkän liikkuvuuden minimikesto on kolme kalenterikuukautta (90-92 pv). Husa täydensi, että jakson pituus todella jää usein 89 päivään, joten rajaa voisi miettiä. Laurila totesi, että kohtuullinen pyöristys ylöspäin tarpeen. Paananen totesi, että selkeä ohjeistus on tärkeää. Sovittiin, että koska Tuononen kysyy EuroSTAT:lta tarkennusta metodologiseen manuaaliin 3 kk laskennan osalta ja jatketaan kesksutelua sen pohjalta, myös CIMO:n kanssa. Kansainvälinen harjoittelujakso opintopistetiedonkeruussa tulevaisuudessa Onko tietosisällöstä eriteltävissä harjoitteluun liittyvät opintosuoritukset? Tarvitaan opintosuorituksen luokittelu -koodistoon uudet arvot "kotimainen harjoittelu" ja "kansainvälinen harjoittelu". Kohtanen kysyi, onko tarve erotella myös kotimaiset harjoittelut? Ulkomaiset saadaan eroteltua kyllä. Haapamäki vastasi, että samalla kertaa olisi järkevää erotella myös kotimaisen harjoittelun opintopisteet, sillä korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on teema, joka nousee toistuvasti esille ja harjoittelu on siinä yksi seurattava asia. Olisi siis järkevää ennakoida asia myös tietomallissa. Pulkkinen kysyi muutoksen aikataulusta. Haapamäki totesi, että kv-harjoittelun osalta mennään eurostatin aikataulun mukaan ja kotimaisella harjoittelulla ei ole niin kiire, mutta hyvä olisi saada sekin vuoden 2016 tiedoista alkaen. Kohtanen kysyi, pitääkö sitten edelleen erikseen siirtää liikkuvuusjakson osalta tyyppitieto tietovarantoon. Jokipii mainitsi, että asiaan sopii analogia opiskeluoikeuden kanssa eli ensin on oikeus opiskella ja myöhemmin syntyvät tuotokset. Vastaavasti liikkuvuusjakso syntyy ennen siitä kertyviä opintosuorituksia. Husa kommentoi, että liikkuvuusjaksoon ei suoraan liitetä suorituksia. Pulkkinen kertoi, että Opsusta ei saa linkitystä suorituksen ja oikeuden välille. Jokipii summasi, että koska kaikilta ei liitosta tule eikä tietoja voi luotettavasti yhdistää, tarvitaan molemmat tiedot. Pulkkinen kysyi, miten toimitaan, jos opiskelija tekee yhtä aikaa harjoittelun ja vaihdon. Husa kommentoi, että sote-puolella on näitä ja liikuvuusjakson tyyppi on silloin vain toista CIMO:n ohjheiden mukaan, eli sitä kumpaa tehdään enemmän. Niemelä jatkoi, että Erasmus+ -ohjelmassa on mahdollista raportoida myös combined mobility, joka sisältää sekä harjoittelua että opiskelua. Merikko totesi, että EuroSTAT vaatii jomman kumman. Sovittiin, että Tuononen tarkastaa EuroSTAT:lta, miten harjoittelua ja opiskelijavaihtoa sisältävä yhdistelmäliikkuvuus tulisi heille raportoida. 4. Koodistomuutokset Sovittujen uusien koodistojen lisäksi tehdään lisäykset olemassaoleviin koodistoihin. Jos CIMO:n liikkuvuustiedonkeruiden koulutusastetiedot yhtenäistetään, opiskeluoikeuden tyyppi -koodistomuutosta ei tarvita. Aiheeseen palataan tarvittaessa. 5. Liikkuvuustiedonkeruut Liikkuvuustiedonkeruut TK/EuroSTAT Credit mobility Vuonna 2017 raportoidaan 2016 tiedot, eli vuonna 2016 valmistuneiden opiskelujensa aikana tekemät liikkuvuusjaksot. Mikä valmius korkeakouluilla olisi tuoda tietovarantoon ennen 2016 tapahtuneita liikkuvuusjaksoja? Kohtanen totesi, että kauempaa historiasta on työlästä tuoda tietoa, jos liikkuvuusjakso on suoritettu esim. 90-luvulla ja opiskelija valmistuu nyt. Mitä uudempi liikkuvuusjakso, sen paremmin tiedot on saatavilla. Husa kertoi, että Seamkilla on tiedot 2002 alkaen saatavilla Winhasta. Myös Oamkilla on tiedot saatavilla vuodesta Sovittiin, että Merikko kartoittaa laajemmin korkeakoulujen valmiutta tuoda takautuvasti liikkuvuusjaksoja tietovarantoon. Merikko ehdotti kanaviksi PINNET:iä ja Kv-aivoriihtä. Jokela totesi, että myös CIMO:n listaa korkeakoulujen kv-liikkuvuustilastojen yhdyshenkilöistä kannattaa hyödyntää. Degree mobility Toisen asteen pohjakoulutustieto Merikko kertoi, että tilastointikäytännöt ovat muuttumassa ja EuroSTAT, OECD ja UNESCO korvaavat pohjakoulutusmaatioedolla kansalaisuustiedon. Kansalaisuus ei ole kuvannut todellista liikkuvuutta (ei-kansalaiset maahanmuuttajataustaiset). Tuononen kertoi, että EU:n koulutustilastoregulaation mukaisesti vuodesta 2014 alkaen pohjakoulutusmaa on ollut pakollinen tieto. Muutos alkaa näkyä myös kk-maailmassa, kansalaisuustieto poistuu ja viime vuonna sitä ei toimitettu enää EuroSTAT:lle. Näin myös Suomen kansalainen voi olla liikkuva, jos on tehnyt ulkomailla pohjakoulutuksen ja palaa suomeen korkeakouluun. Tiedot on kerätty viime vuonna paremman puutteessa tutkintorekisteristä: on päätelty, että jos ei löydy pohjakoulutusta oletetaan, että se on tehty ulkomailla ja sitten päätelty kansalaisuudesta, missä maassa se voisi olla suoritettu. Kohtanen kysyi, onko myös ylempien osalta tilastoitava toisen asteen pohjakoulutus, onhan se oletettavasti tilastoitu aiemmin kun tehnyt alempaa tutkintoa. Tuononen kertoi, että ohjeistuksen mukaan tieto kiinnitetään kerran ja pysyy koko korkeakouluopintojen ajan. Merikko kommentoi, että jos alempi kk-tutkinto on tehty ulkomailla, tietoa ei ole Suomessa tätä ennen kirjattu ja asia on ajankohtainen vasta ylemmän tutkinnon kohdalla. Tuononen vahvisti, että raportoivan maan on tiedettävä nimenomaan tutkinnon suorittaneen toisen asteen pohjakoulutsmaa, eli alemmalla tutkinnolla ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Kohtanen kommentoi, että tietoa ei tarvita - UAF on kyllä kerännyt tiedon, ja Aaltokin kerää sen vapaaehtoisena tietona. Kun tietoa ei tarvita muuhun, onko tilastointi riittävä syy tallentaa se? Merikko täydensi, että 10 yliopiston osalta tosiaan UAF kysyy asiaa ja lisäksi alempaan tutkintoon haettaessahan pohjkoulutus tarkastetaan aina, joten tieto on melko kattavasti hakuvaiheessa saatavilla. Kohtanen totesi, että tiedon luotettavuus on UAF:ssa heikko, sillä sitä ei todenneta samalla lailla kuni alempaa kk-tutkintoa. Henkilötietolain mukaan tiedon pitäisi olla oikea, jos sitä rekisterissä ylläpidetään.

5 Niemelä muisteli, että vanhassa hakujärjestelmässä ei kysytty pohjakoulutuksen suoritusmaata. Merikko kertoi informoineensa OPH:ta asiasta ennakkoon heti, kun tieto muutoksesta aikanaan tuli. Sovittiin, että Merikko tarkastaa, miten asia kysytään Opintopolun lomakkeella. Haapamäki kysyi prosessista - kuinka tieto menisi Todennetun osaamisen rekisteriin? Merikko totesi, että hakuvaiheessa asian tarkastavat korkeakoulut (ml. UAF), eli tässä käydään keskustelua tiedon tallennuspaikasta, prosessi lienee joka tapauksessa niin, että kk tallentaa tiedon. Joko opintopolun kautta TOR:iin tai omaan opiskelijarekisteriinsä ja sen kautta sitten VIRTA:an. Haapamäki vastasi, että myös hänen näkemyksensä mukaan tallentaja on korkeakoulut. Sovittiin, että odotetaan päätöstä Todennetun osaamisen rekisterin toteutuksesta. Ohjausryhmälle viedään myös tiedoksi, että vaihtoehtoja on kartoitettu. 6. Seurantataulukko Seurantataulukon päivitystä jatketaan, käydään läpi taulukko myös VIRTA-yhteyshenkilökokouksessa. 7. Seuraavat askeleet Todettiin, että kokonaisuus voidaan viedä Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmän käsittelyyn Seuraavan kokouksen ajankohta haarukoidaan, kun ohjausryhmä on kokoontunut ja kun Tuononen on saanut EuroSTAT:lta vastaukset avoimiin kysymyksiin.

KV-VIRTA avoimet kysymykset

KV-VIRTA avoimet kysymykset KV-VIRTA avoimet kysymykset Avoimet kysymykset Aihe Selite Ratkaisuehdotus Status Historiatietojen tuonti Tietovarannosta poimitaan vuonna 2016 liikkuvuusjaksoista alkaen tiedot CIMO:n liikkuvuustiedonkeruuseen.

Lisätiedot

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 Helena Majamäki 31.8.2016 KOTA-seminaari Esityksen sisältö VIRTA-opintotietopalvelu ja sen hyödyntäminen tiedonkeruissa Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta

Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Uudet tiedonkeruut [tietovarannosta] Arkkitehtuuriperiaatteista VIRTA-opintotietopalvelu Nykyisellä mallilla: yliopistojen tuottamat opettajatiedot Laajentamalla

Lisätiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Helena Majamäki 13.9.2017 OPTIETOR ja KooTuki CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Ajankohtaisia esille

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta

Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Kansainvälinen liikkuvuus korkeakoulujen rahoitusmalleissa, raportoinnin haasteet Tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Helena Majamäki,

Lisätiedot

KV-VIRTA etenemisvaihtoehdot

KV-VIRTA etenemisvaihtoehdot KV-VIRTA etenemisvaihtoehdot Ehdotus tietovarannon mahdollisista uusista tietosisällöistä ja aiemman tietosisällön tallennusohjeiden tarkentamisesta Ajantasainen materiaali pääsivulla. Asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2014

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2014 Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2014 Kota-seminaari 18.9.2014 Hanne Mikkonen Huom! Kalvoja 4, 24 ja 30 tarkennettu seminaarin jälkeen! Ajankohtaisia asioita Ulkopuolisen TK-toiminnan rahoituksen tiedot

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki. projektipäällikkö

OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki. projektipäällikkö OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki projektipäällikkö Ohjausrakenne ja työryhmät Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden

Lisätiedot

VIRTA opintotietopalvelun tietomallin muutokset

VIRTA opintotietopalvelun tietomallin muutokset VIRTA opintotietopalvelun tietomallin muutokset Lauri Jokipii 2.9.2015 KV-tietojen keruu / Liikkuvuusjaksot Opiskeluoikeuden luokittelu Siirto-opiskelijoiden lukukausi-ilmoittautumiset Erikoistumiskoulutus

Lisätiedot

Jatkuvan oppimisen eri muodot MITKO-työryhmän esittely

Jatkuvan oppimisen eri muodot MITKO-työryhmän esittely Jatkuvan oppimisen eri muodot MITKO-työryhmän esittely Korkeakoulujen KOTA-seminaari 27.8.2019 Helena Majamäki, CSC Miksi MITKO-työtä? Mikä Ihme Tämäkin Koulutus On? 2 Tutkintoon johtava koulutus Työvoimakoulutus

Lisätiedot

Näkökulmia Diploma Supplementiin /Päivi Aho

Näkökulmia Diploma Supplementiin /Päivi Aho Näkökulmia Diploma Supplementiin 28.08.2018/Päivi Aho Uudistuva DS mitäh!? mitä nyt jo tietojärjestelmässä olevia opiskelijan osaamista kuvaavia tietoja voitaisiin tuoda DS:ään? miten nykyisiä tietojärjestelmiä

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta @ Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta Nykyisten tiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta: opiskelija- ja tutkintotiedonkeruu sekä opiskeluoikeustiedonkeruu KOTA-seminaari 18.9.2014 Lauri Jokipii,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Esityksessä Ajankohtaisia kysymyksiä Tiedonkeruu teknisesti aikataulu uusi tiedonkeruu tiedonkeruun

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Opintopistetiedonkeruu

Opintopistetiedonkeruu @ Opintopistetiedonkeruu Opintopistetiedonkeruu Mistä on kysymys Virran integroiminen Vipusen tietolähteeksi Suorat tiedonkeruut vuoden 2014 tietojen osalta alkaen alkuvuodesta 2015 Panokset kovenivat

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Virta_Latausraportti - Tarkistukset

Virta_Latausraportti - Tarkistukset Virta_Latausraportti - Tarkistukset Tällä sivulla ylläpidetään tietovarannossa tehtävien tarkistusten listaa. Tarkistusten tulos ilmenee siis Virta_Latausraportilla PUUTTEITA-listalla. Opiskelijat Opiskelijalla

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT 31.8.2016 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö OKM:n tiedonkeruiden aikataulu Tiedonkeruiden virtaistaminen Rekrytointitiedonkeruu Kyselyn tausta Kyselyn rajaus Hakuun liittyvät

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus 24.9.2013

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

AMK 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015

AMK 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015 AMK 2015 3.2.1. Tiedosto 3.2.2. Kerättävät tiedot 3.2.2.1. TKI-hankkeessa suoritetut / opinnäytetyö 3.2.2.2. TKI-hankkeessa suoritetut / harjoittelu 3.2.2.3. TKI-hankkeessa suoritetut / muu opiskelu 3.2.2.4.

Lisätiedot

KOTA-seminaari, Helsinki 2018 VIRTA-OTP Tiedonkeruut Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet

KOTA-seminaari, Helsinki 2018 VIRTA-OTP Tiedonkeruut Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet KOTA-seminaari, Helsinki 2018 VIRTA-OTP Tiedonkeruut Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet 29.8.2018, fredrik.finnberg@csc.fi CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Kk-laitoksen

Lisätiedot

Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016

Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016 7.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa (vuoden 2017 rahoituksesta alkaen) käytettävien tilastotietojen määritelmät 2016 Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Lisätiedot

YO 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015

YO 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015 YO 2015 3.2.1. Kerättävät tiedot 3.2.1.1. Harjoittelukouluissa suoritetut (7 alakategoriaa) 3.2.1.2. Vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa suoritetut 3.2.1.3. Kaikki perustutkinto-opiskelijoiden 3.2.1.4.

Lisätiedot

KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun /08/2018 Opetushallitus 2

KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun /08/2018 Opetushallitus 2 KOSKI 27.8.2018 KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 27/08/2018 Opetushallitus 2 3 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 23.8.2017 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2016 Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Liikkuvuuden lomakkeet

Liikkuvuuden lomakkeet Liikkuvuuden lomakkeet Apurahasopimukset opiskelijoille LA for studies La for traineeships Erasmus student Charter Apurahasopimukset henkilökunnalle Staff Mobility for Teaching mobility agreement Staff

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi OPI-ohjausryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari 29.8.2018 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2018 Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi 17.6.2014 Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Avoin tieto? Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa Paula Merikko 1.9.2015 Tiedot VIRTAamaan Organisaatiorajat ylittävien tietovirtojen sujuvoittaminen o Viranomaistarpeet

Lisätiedot

2015_2_2 yhteyshenkiloiden kokous

2015_2_2 yhteyshenkiloiden kokous 2015_2_2 yhteyshenkiloiden kokous Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat Yhteyshenkilöiden kokous 2.2.2015 kello 9:30-11:00 Etäkokous, https://connect.funet.fi/virta Tiedot

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Dekaanin päätös 1 (5) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 09/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2018 lähtien

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2018 lähtien Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2018 lähtien Koulutuksen indikaattorit Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot 40% Ammattikorkeakoulussa suoritettujen

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen korkeakoulutilastojen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari 28.8.

Tilastokeskuksen korkeakoulutilastojen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari 28.8. Tilastokeskuksen korkeakoulutilastojen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Jukka Jalolahti Korkeakoulujen KOTA seminaari 28.8.2019 Koulutustilastojen VIRTAn kautta kerättävät tiedot korkeakouluilta Syksy

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Harjoittelu ja Erasmus+ globaali liikkuvuus Anni Kallio, OPH

Harjoittelu ja Erasmus+ globaali liikkuvuus Anni Kallio, OPH Harjoittelu ja Erasmus+ globaali liikkuvuus 6.4.2018 Anni Kallio, OPH KA107 Harjoittelujaksojen reunaehdot Harjoittelu alkaa globaalissa liikkuvuudessa 2018 sopimuksista alkaen Sekä saapuville että lähteville

Lisätiedot

Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke

Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke OHA-FORUM 27.9.2017 PAULIINA HALME EDUMATE CONSULTING OY Sisältö 1. Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Tavoitteet (hankkeen sisältö ja rajaukset) Aikataulu Osallistujat

Lisätiedot

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ Työryhmän jäsenet Eija Kalliala, Helia Riitta Vatanen, Jamk Eliina Kantola, Kyamk Hanna

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2018 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2018 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2018 TOIMINTAKERTOMUS 2017 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmän toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden mukainen

Lisätiedot

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE. webinaari 13.5.

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE. webinaari 13.5. KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE webinaari 13.5.2016 Aikataulu Väliraportti jätetään: 15.6.2016 mennessä (keväällä 2015 hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Kirje Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä

Kirje Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä Kirje OKM/3/040/2017 31.08.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia OKM004:00/2017 Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä Opetus-

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE Webinaari 18.5.2017 Heidi Reese Opetushallitus Väliraportoinnin aikataulu Väliraportti jätetään: 15.6.2017 mennessä

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 22/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

Virta-tietovarannosta saatavien tietojen tiedosto- ja tietuekuvaus alkaen

Virta-tietovarannosta saatavien tietojen tiedosto- ja tietuekuvaus alkaen TKUVAKO.docx Virta-tietovarannosta saatavien tietojen tiedosto- ja tietuekuvaus 18.04.2017 alkaen Opiskelutiedot/Yo ja Amk Tätä tietuekuvausta käytetään opiskelutietojen tietojenvälityksessä Virta-tietovarannosta

Lisätiedot

Kirje 23.04.2015. 1.1 Suoritetut opettajan tutkinnot ja opiskelu tavoitteena opettajan tutkinto

Kirje 23.04.2015. 1.1 Suoritetut opettajan tutkinnot ja opiskelu tavoitteena opettajan tutkinto Kirje OKM/5/591/2015 23.04.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Korkeakoulujen tuottamien opettajatietojen ja useampia pätevyyksiä tuottavien tutkintojen vieminen VIRTA-opintotietopalveluun tiedonkeruuta

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 21.5.2015 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut Jukka Haapamäki

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut Jukka Haapamäki Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut 29.8.2018 Jukka Haapamäki Sisältö Tiedonkeruiden ohjaus Tiedonkeruun uudistukset Tiedonkeruiden kuvaukset Lomake-tiedonkeruut Virta-tiedonkeruut Koulutuksen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä VIRTA-rajapinnan hyödyntäminen jatkokehityshankkeissa

Lisätiedot

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön Satu Helmi

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön Satu Helmi AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön 1.9.2018 28.2.2021 Satu Helmi 22.5.2019 AMKista uralle uraseurantatiedot käyttöön Tavoitteena on luoda YO-sektorin kaltainen toimintamalli alumnien työuran seuraamiseksi.

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

FIRST haku. Mari Pohjola

FIRST haku. Mari Pohjola FIRST+ 2019-2020 haku Mari Pohjola FIRST+ 2019-2020 Application documents Russian HEI (partner) Russian HEI (partner) FINNISH HEI (applicant and coordinator) Russian HEI (partner) Finnish HEI (partner)

Lisätiedot

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Toiminnot Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus Sopimushallinnointi Apurahojen

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen Muutosehdotus FTE-laskentaan ja 55-op-indikaattoriin Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2017 lähtien

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2017 lähtien Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorien tietosisältö ja määritelmät vuodesta 2017 lähtien Koulutuksen indikaattorit Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot 40% Ammattikorkeakoulussa suoritettujen

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto TOR Arkkitehtuuri - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto Opintopolun palveluiden hyödyntäminen TOR hyödyntää vähintään organisaatiopalvelua,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Kansainvälisty opintojen aikana HAAGA-HELIA. Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Valjus

Kansainvälisty opintojen aikana HAAGA-HELIA. Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Valjus Kansainvälisty opintojen aikana HAAGA-HELIA Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Valjus Kansainväliset taidot osana ammattitaitoa Monipuolinen kielitaito Kulttuurienvälinen viestintä Epävarmuudensietokyky

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Valitse Opinto-oikeudet

Valitse Opinto-oikeudet Helsingin yliopisto WinOodi 1 UUDEN TUTKINNON REKISTERÖINTI OODIIN Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa haetaan opiskelija joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Valitse Opinto-oikeudet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2016 ja ajankohtaisia asioita. Kota seminaari Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2016 ja ajankohtaisia asioita. Kota seminaari Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut 2016 ja ajankohtaisia asioita Kota seminaari 31.8.2016 Kaisu Piiroinen Sisältö Tiedonkeruut Tiedonkeruun käsikirja Alustava aikataulu Tiedonkeruun tekniikka Tiedonkeruiden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut Jukka Haapamäki

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut Jukka Haapamäki Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut 23.8.2017 Jukka Haapamäki Sisältö Tiedonkeruiden ohjaus Tiedonkeruun uudistukset Rekrytointitiedonkeruu Ohjauksen ala uudistus ja alayksikkökoodistot Muut tiedonkeruut

Lisätiedot

Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, Rovaniemi, puh ,

Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, Rovaniemi, puh , 1 / 5 1. Rekisterinpitäjä Oy Jokiväylä 11 C 96300 Rovaniemi 2. Rekisterinpitäjän edustaja Hallintojohtaja Ari Konu, etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi 3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot