Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomukseen on kuntalain mukaan otettava lisäksi selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Edelleen kunnanhallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Sotkamon kunnan tuloslaskelman mukaan tilikauden vuosikate on negatiivinen ,47 euroa ja tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on ,86 euroa (v ,91 euroa) ja em. erien jälkeen tilikauden alijäämä ,52 euroa. Vuosikate ei ole koskaan aiemmin ollut kunnan tilinpäätöksessä negatiivinen. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ovat ,39 euroa. Vuodelle 2012 on kirjattu Kainuun maakunta kuntayhtymän alijäämä ,08 euroa kunnalle velaksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämän jälkeen on kunnan taseessa kumulatiivista alijäämää ,69 euroa, mikä merkitsee 514,72 /asukas. Käyttötalousmenot (ulkoiset) kasvoivat 3,6 %, ,18 euroa ja tulot kasvoivat 2,04 %, ,85 euroa. Verotulot alenivat ,36 euroa ja valtionosuudet alenivat ,83 euroa. Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtana ,84 euroa ja rahoituksen rahavirtana ,48 euroa. Uutta lainaa nostettiin 6 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,52 euroa. Tilinpäätöksen vaikutus maksuvalmiuteen on ,36 euroa. Bruttoinvestointien määrä oli ,86 euroa. Kunnan maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 1,7 päivää.

2 Taseen loppusumma päättyy ,51 euroon (v ,00 euroa). Kunnan omavaraisuusaste on ,8 % (v ,5 %). Kuntakonsernin omavaraisuusaste on 41,1 %. Kunnan lainakanta on ,56 euroa ja lainat asukasta kohti 1.108,05 euroa (v ,12 euroa). Kuntakonsernin lainakanta on ,47 euroa (v ,17 ) ja 2.440,27 euroa/asukas. Tilinpäätökseen sisältyvät seuraavat valtuustotason määrärahan nettoylitykset (ilman poistoja), joita ei ole käsitelty kunnanvaltuustossa tilivuoden aikana. Käyttötalousosa: Lomatoimi ,84 euroa - ylitys johtuu varhaiseläkemenoperusteisista maksuista ,82 euroa, joihin on määrärahavaraus on rahoitusosassa Kiinteistöjen kunnossapito ,67 euroa - henkilöstökulut ylittyivät ,37 euroa Vesihuoltolaitos ,96 euroa - myyntituotot alittuivat ,20 eurolla, alueiden kunnossapito- ja kemikaalien määrärahat ylittyivät Koulutoimi ,25 euroa - ylityksestä on varhaiseläkemenoperusteisia maksuja ,39 euroa, joihin on määrärahavaraus on rahoitusosassa, palkkamäärärahat ylittyivät ,13 euroa, sisäiset kiinteistönhoitopalvelut ylittyivät ,89 eurolla Vapaa-aikapalvelut ,64 euroa - ylityksestä on varhaiseläkemaksuja ,45 euroa, sisäiset kiinteistönhoito- ja al.kunnossapitopalv. ylittyivät ,84 eurolla Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut ,93 euroa - varhaiseläkemenoperusteisia maksuja kirjattiin 8.795,51 euroa, johon määrärahavaraus on ollut rahoituksessa, palkkamäärärahat ylittivät talousarvion ,42 eurolla (pitkät toimivapaat ja erityissiivoukset) Varhaiskasvatus ,94 euroa - menojen ylitys palkkakustannuksissa ,31 euroa ja sisäisissä ostopalveluissa ,75 euroa. Ylitykseen sisältyy

3 varhaiseläkemaksuja ,86 euroa. Käyttötalouden nettomäärärahat ylittyivät ilman poistoja yhteensä ,17 euroa. Investointiosan nettoylitykset: Talonrakennus, ylitys ,89 euroa Tiilikankaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus ,22 - Kunta toteutti omana työnä piha-alueen aitauksen, kosteusvaurio kartoituksen ja siihen liittyvät korjaustyöt. Vauriot olivat odotettua laajemmat. Lisäksi kunnan valvonta- ja muut yleiskulut yhdessä suunnittelijoiden työaikaisen suunnittelu- ja valvontapalkkioiden kanssa olivat arvioituja suuremmat. Vuokatin uusi koulu - menot ylitys ,58 - tulot ylitys ,00 - nettoylitys ,58 - Koulun rakentaminen käynnistyi elokuussa ja jatkuu vuoden 2013 kesäkuun loppuun saakka. Rakentamisen ajoittuminen kahdelle vuodelle on rahoituksellisesti hankala hoitaa talousarviossa laaditun maksupostitaulukon mukaisesti. Kokonaisuutena hankkeelle on varattu määräraha vuosille yhteensä 2 miljoona euroa, joka ei ylity. Rakentaminen lähti liikkeelle oletettua ripeämmin ja toisaalta ei ollut tarkoituksen mukaista ruveta jarruttamaan rakentamista, koska syksyllä tehty työ on laadullisesti parempaa kuin talviaikaan toteutettu työ. Julkinen käyttöomaisuus, ylitys ,66 Liikenneväylät Emäntäkoulu asuinalue ,27 - Tien rakentamiseen varattu määräraha ylitys johtui mm:ssa siitä syystä, että asuinalueelle suunniteltujen reittien rakentaminen oli järkevää toteuttaa samanaikaisesti muun rakentamisen yhteydessä. Reittirakentamista ei oltu otettu täysmääräisesti kustannusarvioissa huomioon.

4 Vesi- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset Emäntäkoulun asuinalueelle alittuivat ,12 eurolla. Kokonaisuutena tien ja verkoston rakentamiskustannukset ylittyivät 9.603,15 eurolla. Kuikkalammentien ja Heikintien rakentaminen - menot alle ,37 - tulot alle ,49 - nettoylitys ,12 - tulosaatavaksi on merkitty ,47 euron rakentamiskorvaus toiselta maanomistajalta, joka on allekirjoittanut kunnallistekniikan rakentamista koskevan sopimuksen ja jättänyt kuntaan asiaa koskevan vakuuden. Toisen maanomistajan tuloa ei ole otettu saatavaksi. Urheilu- ja ulkoilualueet Urheilukentän portin uusiminen - menot ylitys ,45 - tulot ylitys 5.346,95 - nettoylitys ,50 - kustannusten ylitys johtui ennakoitua suuremmista rakennuskustannuksista. Salmelan lähiliikuntapaikka -menot alle 558,60 - tulot alle ,00 - nettoylitys ,40 - Salmelan ja Tenetin lähiliikuntapaikat on toteutettu yhtä aikaa. Salmela sai valtionapua euroa. Talousarviossa valtionavuksi oli arvioitu euroa eli saatiin euroa vähemmän kuin oli arvioitu. Tenetin lähiliikuntapaikka sai avustusta eroa. Talousarviossa avustuksen suuruudeksi oli arvioitu euroa eli saatiin arvioitua enemmän. Molempien liikuntapaikkojen rakentaminen jatkuu vuonna Lopulliset valtion avustusmäärät hankkeille saadaan selville töiden valmistuttua syksyllä Erillisenä liitteenä seuraa vuoden 2012 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutuman ja liitetiedot. Henkilöstöliitettä kertomukseen ei sisälly, vaan siitä laaditaan erillinen asiakirja. Kertomuksen kohtaan 8.2. on kirjoitettu talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kertomuksen liitetiedoissa on laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Lisäksi kertomukseen sisältyy informaationa

5 Kainuun maakunta kuntayhtymän tilinpäätöstietoja. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle: 1. - valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen yhteydessä edellä mainitut määrärahojen ylitykset 2. valtuusto päättää tilikauden tuloksen ,86 euroa, käsittelyn osalta seuraavaa: - tuloutetaan poistoeroja suunnitelman mukaan ,34 euroa ja - alijäämä ,52 euroa siirretään omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä 3. kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi 4. kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintopalvelut tekemään tarvittavat korjaukset tilinpäätöskirjaan. Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen oli paikalla asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kunnanvaltuusto

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: 18.3.2015 klo 15.00 Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot