Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukesille uudet verkkosivut 2/2007"

Transkriptio

1 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa uudella tavalla ryhmiteltynä. Sivuston toimialakohtaiset sisällöt vastaavat Tukesin prosessien mukaista elinkaariajattelua. Asiakkaan on nyt helpompi löytää itseään kiinnostava tieto riippuen siitä tarvitseeko hän esim. maahantuojalle vai valmistajalle suunnattua tietoa. Toimialojen asiat löytyvät elinkaariajattelun mukaisesti alkaen suunnittelusta ja päätyvät kunnossapitoon sekä käytöstä poistoon. Tietopalvelut -osiosta löytyvät Tukesin materiaalit, mm. tiedotteet, Tukes-ohjeet, esitteet, julkaisut, lomakkeet, kalvosarjat ja kuvapankki. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi opetus- tai luentotarkoituksiin. Tiedotteet -sivulla käyttäjä voi entistä helpommin rekisteröityä tiedotteiden tai Tukes-ohjeiden jakelulistalle. Sähköpostilinkin saa halutessaan vain tietyn toimialan uusista julkaistuista tiedotteista tai ohjeista. set toimivat kuten ennenkin ja niitä kehitetään edelleen. Ensi vuoden alussa julkaistaan sähkön käytönjohtaja -rekisteri sekä uusittu tutkintorekisteri. Vuoden lopulla julkaistaan myös uusi KEMU-tietojärjestelmä. KEMU toimii kemikaalilaitoksia ja niille tehtyjä valvontatoimenpiteitä koskevana tietovarastona, jossa on Tukesin ja aluepelastuslaitosten tarvitsemat tiedot. Tukesin sivustolta löytyy paljon erillistä tietoaineistoa, joka on käytön helpottamiseksi tehty omiksi sivuikseen. Uusin erillissivusto on kesällä lanseerattu Sähköpalot hallintaan, joka sisältää runsaasti kuva- ja videomateriaalia sekä kalvosarjoja opetuskäyttöön. Erillissivustoja löytyy myös mm. ilotulitteista, kodin sähköturvallisuudesta sekä jalometallituotteista. Teemme syksyn aikana verkkokyselyn asiakkaille uuden sivuston toimivuudesta. Palautetta toivotaan paljon, sillä sen avulla pystymme edelleen kehittämään sivustoamme entistä paremmaksi. Paljon käytetyt Tukesin lomakkeet muutetaan sähköisiksi seuraavassa kehitysvaiheessa. Rekisterisovelluk- TURVATEKNIIKAN KESKUS Tarja Vänskä, tiedottaja Tukes-katsaus 2/2007

2 KEMU-tietojärjestelmä käyttöön KEMU on Tukesin tietojärjestelmä vaarallisia kemikaaleja käyttävistä laitoksista. Sinne tallennetaan toiminnanharjoittajien tietojen lisäksi käsitellyt luvat ja tarkastuspöytäkirjat sekä laitosten turvallisuustason arvioinnit. Sähköpaloista laaja aineistopaketti netissä Sähkölaitteet ja niiden väärä käyttö aiheuttavat Suomessa vuosittain reilusti yli tuhat tulipaloa. Sähköpalojen osuus kaikista rakennuspaloista on noin kolmannes. Sähköpalojen syitä on tutkittu viime vuosina Tukesin laajassa tutkimusohjelmassa ja tutkimustietoa on hyödynnetty aktiivisesti palojen ennaltaehkäisyä edistävässä turvallisuusviestinnässä. Tukes on koostanut kaikki sähkölaitepaloja koskevat viestintä- ja koulutusaineistot yhteen aineistopakettiin ja tuottanut samalla uutta aineistoa, kuten turvallisuuskoulutukseen tarkoitettuja videoita. Aineisto on julkaistu Sähköpalot hallintaan -verkkokoko- Tukesille uusi johtokunta Valtioneuvosto asetti Tukesille johtokunnan toimikaudeksi Sen puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry:stä ja varapuheenjohtajaksi teollisuusneuvos Matti Oivukkamäki kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Johtokunnan muut jäsenet ovat ylijohtaja Seppo Ahvenainen Tukesista, toimitusjohtaja Tarja Hailikari Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitosta, verkkonaisuudessa osoitteessa fi/sahkopalot. Verkkopaketista löytyvät videot, kalvosarjat, julkaisut ja oppaat, laaja kuvapankki sekä interaktiivisia osioita. Sivustolla on esimerkiksi Testaa tietosi -kysymyksiä sekä Etsi sähköiset paloriskit flash-animaatio, jossa voi perehtyä asunnon sähköisiin paloriskeihin. Aineistopaketissa julkaistut aineistot ovat käytettävissä erilaisissa turvallisuuskoulutuksissa, viestintäkampanjoissa, koulutuspaketeissa yms. tarkoituksissa. Willy Toiviainen, viestintäpäällikkö johtaja Pirkko Kiiski Jyväskylän Energia Oy.stä, päälakimies Timo Koskinen SAK:sta ja henkilöstön edustajana suunnittelija Tarja Valvisto Tukesista. Kastinen, Ahvenainen ja Koskinen kuuluvat myös nykyiseen johtokuntaan, jonka toimikausi päättyi 31. lokakuuta. Järjestelmä otetaan käyttöön joulukuussa Samassa yhteydessä myös Tukesin asiakkaat voivat tehdä lupa- ja ilmoitushakemuksensa sekä neuvontapyyntönsä kotisivuilta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Pelastuslaitokset ovat tehneet Tukesin kanssa sopimuksen KEMU:n yhteiskäytöstä. Sopimuksen perusteella ne pääsevät tutustumaan ja käyttämään vapaasti järjestelmää haluamassaan laajuudessa. Lisäksi pelastuslaitokset voivat siirtää sähköisesti kemikaalikohteen tietoja rekisteriin, eikä niiden enää tarvitse lähettää käsittelemiään vaarallisten kemikaalien toimijoiden tekemiä ilmoituksia paperisena Tukesin luparekisteriin. KEMU-tietojärjestelmä hyödyttää Tukesin ja pelastuslaitoksen asiantuntijoiden valvonnan suunnittelua sekä parantaa viranomaisten välistä tiedonkulkua. Se toimii parhaimmillaan Tukesin ja pelastuslaitosten yhteisenä turvallisuusvalvonnan työkaluna. Mirja Palmén, ylitarkastaja asetettiin nyt rakenteeltaan samanlaiseksi kuin edellinen johtokunta oli, eli siihen kuuluu kolme elinkeinoelämän edustajaa Turvatekniikan keskuksen edustamilta toimialoilta sekä yksi työntekijäjärjestöjen ja kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja. Turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen mukaan johtokuntaan kuuluvat keskuksen ylijohtaja sekä enintään kuusi muuta jäsentä. Johtokunta Tukes-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (Tukes) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-, painelaite- ja sähköturvallisuus, pelastustoimen laitteet, CE-merkityt rakennustuotteet sekä mittaamisvälineet ja jalometallituotteet. Tukes-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tutustu myös Tukesin Internet-palveluun, Julkaisija: Turvatekniikan keskus PL 123, Helsinki, puhelin , faksi , Internet: sähköposti: Päätoimittaja Willy Toiviainen, toimitussihteeri Paula Kuusio. Taitto: MacAD Oy, Paino Libris Oy, Helsinki ISSN Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

3 Tukesin graafinen ilme uudistuu Tukes saa uuden logon ja graafisen ilmeen. Uusi logo korvaa aiemman yhteisötunnuksen, joka koostui tunnuskuvasta ja logotekstistä. Uudistuksen yhteydessä muutamme myös lyhennenimemme kirjoitusasun, muodosta TUKES muotoon Tukes. Vanhasta yhteisöilmeestä tuttu oranssi väri pysyy Tukesin tunnusvärinä. Näin graafinen perusilme pysyy melko tuttuna. Lisävärejä ovat sininen ja harmaa/musta. Uusi graafinen ilme otetaan käyttöön vuoden 2007 lopussa. Onnettomuuskatsaus 2006 Tukes julkaisee vuosittain tilastot toimialojen onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Vuoden 2006 onnettomuuskatsaus on saatavilla laajana julkaisuna: TUKESin toimialan onnettomuudet 2006 (verkkoversio) sekä esitemuotoisena tiivistelmänä: Onnettomuuskatsaus Keräämme tietoja seuraavien toimialojen onnettomuuksista: vaaralliset aineet (prosessiteollisuus, vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely, varastointi ja kuljetus, kaasu, räjähteet, ilotulitteet), painelaitteet, sähkö ja hissit sekä kaivokset. Tilastot on koostettu Tukesin ylläpitämän vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO:n tiedoista. VARO-rekisteri on käytettävissä myös verkossa varo.tukes.fi. vaaratilannetta. Onnettomuuksissa kuoli 28 henkilöä, joista 24 sähkölaitteiden aiheuttamissa paloissa. Sähkötapaturmissa kuoli kolme ja nestekaasulaitteiston aiheuttamassa palossa yksi henkilö. Kaisa Heinsalmi, turvallisuusinsinööri Onnettomuuskatsaus esitteen tilaukset: Metrologiakokous Kiinassa Tukesin toimialoilla rekisteröitiin viime vuonna 344 onnettomuutta ja 104 TURVATEKNIIKAN KESKUS Tukes ja Mikes osallistuivat Kiinan Shanghaissa OIML-järjestön metrologiakokoukseen lokakuussa. OIML (www.oiml.org) on 1955 perustettu lakisääteisen metrologian kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 60 valtiota ja 48 liitännäisjäsentä. Kokousta edelsi suomalaiskiinalainen tapaaminen, jossa valmisteltiin Tukesin, Mikesin ja kiinalaisten vastinvirastojen kanssa solmittavia uusia yhteistyösopimuksia. Sopimusosapuolia olisivat mm. SESA, joka vastaa Kiinassa ministeriön osana mm. painelaitteiden, hissien ja monien muiden laitteistojen säädöksistä ja valvonnasta. Yhteistyöhön liittyen Shanghaissa sovittiin seminaarin järjestämisestä Suomessa syksyllä Tuomo Valkeapää, yli-insinööri Tukes-katsaus 2/2007

4 Öljysäiliön kunnosta kannattaa huolehtia Tarkastukset ovat tärkeä osa säiliön kunnossapitoa Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus on pakollista, ja se on tehtävä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tai vanhojen sisäsäiliöiden tarkastus ei ole pakollista. Säiliöt on kuitenkin sijainnista riippumatta suositeltavaa tarkastuttaa ja puhdistuttaa lakisääteisten tarkastusten tapaan. Monissa kunnissa ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät sitä. Määräajoin tehtävä tarkastus varmistaa öljylämmitysjärjestelmän turvallisuuden ja estää öljyvahinkoja ja vuotoja. Tarkastuksessa varmistetaan, että öljysäiliön käyttö on turvallista ja säiliö laitteineen on pidetty asianmukaisessa kunnossa. Kiinteistön öljylämmityslaitteisto vaatii hyvää huoltoa ja kunnossapitoa niin kuin muutkin laitteet ja järjestelmät. Öljysäiliöön kertyy ajan mittaan kosteutta ja epäpuhtauksia, jotka saattavat syövyttää säiliön vaippalevyä. Kun säiliötä ei tyhjennetä ja puhdisteta vuosiin, voi säiliön seinämä syöpyä niin, että öljyä alkaa vuotaa ympäristöön. Myös ympäröivä maaperä voi aiheuttaa säiliöön ulkopuolista syöpymää, jos säiliön ulkopinnan korroosiosuojaus on puutteellista. Rikkoutunut säiliö tai huonokuntoinen asennus aiheuttaa öljyvuodon maaperään. Saastuneen maaperän puhdistus on vaikeaa, aikaavievää ja aiheuttaa kustannuksia, sillä pahimmassa tapauksessa saatetaan koko kiinteistö joutua purkamaan. Lämmitysöljyä varastoidaan Suomessa n öljysäiliössä. Säiliöt voidaan sijoittaa maan alle, maan päälle tai sisätiloihin. Rakennuksissa oleva säiliö sijoitetaan suoja-altaaseen. Säiliöt voivat olla teräksisiä tai muovisia. Vanhat maanalaiset säiliöt ovat riski pohjavesialueella. Öljysäiliön kunnosta ja mahdollisista öljyvahingoista vastaa aina kiinteistön omistaja. Vahingon sattuessa omistaja voi joutua kalliiden puhdistustöiden maksajaksi. Puhdistustyöt tulevat aina monta kertaa kalliimmiksi kuin säiliön säännölliset huoltotoimenpiteet. Vakuutus ei välttämättä korvaa aiheutettua ympäristövahinkoa, jos öljysäiliötä ei ole koskaan tarkastettu ja säiliön kunnosta ei ole muutenkaan huolehdittu. Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

5 Osmo Säisän vastuulla on öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden valvonta. Tukes valvoo tarkastustoimintaa Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt saa tarkastaa vain Tukesin hyväksymä tarkastusliike. Liikkeitä on tällä hetkellä 65 ja uusia hyväksytään 2-3 kpl vuodessa. Luettelo tarkastusliikkeistä yhteystietoineen on saatavilla Tukesin Internet-sivuilta Sieltä löytyvät myös tarkastuksia koskevat säädökset. Mitä tarkastuksessa tapahtuu? Öljysäiliön kuntoa ei voi arvioida luotettavasti pelkällä silmämääräisellä katselmuksella, vaan säiliö joudutaan tyhjentämään öljystä ja puhdistamaan huolellisesti, jotta sisäpinta saadaan tutkittua ja mahdolliset syöpymäkohdat löydetään. Öljysäiliöstä imetään ensin puhdas öljy väliaikaiseen säilytykseen esim. säiliöauton tankkiin. Säiliön pohjassa oleva mahdollinen veden sekainen liete imetään pois ja säiliön sisäpinta puhdistetaan. Puhdistetun säiliön kunto tarkastetaan ensin silmämääräisesti, tarvittaessa myös vasaroiden ja ultraäänimittauksin. Sisäpuolen syöpymät löydetään yleensä tarkastuksissa, mutta maanalaisten säiliöiden ulkopuolen syöpymiä ei voi luotettavasti todeta kaivamatta säiliötä maasta. Lopuksi puhdas öljy palautetaan takaisin säiliöön, mikäli säiliö on kunnossa. Tarkastuksen tulosten perusteella säiliölle annetaan kuntoluokitus, jonka mukaan määräytyvät seuraava tarkastusajankohta ja tarvittavat toimenpiteet. Luokan A metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö kymmenen vuoden välein. Luokan B säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden välein. Luokan C säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palo/ pelastusviranomainen erityisistä syistä anna poiketa tästä. Luokan D säiliö on poistettava käytöstä välittömästi. Tarkastusliikkeisiin tehdään myös valvontakäyntejä, joilla selvitetään liikkeen toimintaedellytyksiä. (Onko liikkeellä esim. tarvittava kalusto, työkalut ja tarkastusvälineet.) Valvontakäyntejä on tehty tähän mennessä 55 tarkastusliikkeeseen. Valvonnan seurauksena on vuosien aikana n. 40 öljysäiliöiden tarkastusliikelupaa peruttu eri syistä TURVATEKNIIKAN KESKUS Tukes-katsaus 2/2007

6 Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, josta yksi kappale toimitetaan paikkakunnan pelastusviranomaisille, yksi annetaan asiakkaalle ja yksi jää tarkastuksen tehneelle liikkeelle. Tarkastusliike merkitsee säiliön kuntoluokan ja mittaustulokset tarkastuspöytäkirjaan. Sinne merkitään myös seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta. Säädösten mukaisessa säiliössä on arvokilpi, josta selviää säiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos tällaista kilpeä ei ole, säiliö on todennäköisesti erittäin vanha. Säiliötietoja voi tarkastaa myös edellisten tarkastusten pöytäkirjoista. Ne kannattaa aina pitää hyvässä tallessa. Yli 30 vuotta vanhat säiliöt ovat todellinen turvallisuusriski Tavallisesti öljysäiliö kestää noin vuotta sijoituspaikasta ja olosuhteista riippuen. Yli 30 vuotta vanhat teräksiset paikan päällä hitsatut säiliöt ovat riski erityisesti pohjavesialueella. Korroosio on saattanut syövyttää säiliön salakavalasti huonoon kuntoon. Näiden säiliöiden tarkastuttaminen on erittäin suositeltavaa. Mikäli säiliö on todella huonossa kunnossa, se kannattaa vaihtaa uuteen. Huonokuntoinen tarkastamaton öljysäiliö on vakava turvallisuus- ja ympäristöriski. Öljyvahingon vaaraa lisäävät: puuttuva tai rikkinäinen ylitäytönestin uudempia malleja heikommat 1960-luvun tai 1970-luvun alun kanttimalliset säiliöt. pienten säiliöiden (alle 5000 l) ahtaat ilmaputket, joiden läpimitta on täyttöputken läpimittaa pienempi. ilmaputkessa oleva mekaaninen täyttöhälytin eli vihellin viallinen tai rikkoutunut öljysäiliön ilmaputki hapan maaperä. Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

7 Säiliöiden tarkastusliikkeillä riittää töitä Kuljetus Team Virtanen Oy on yksi Uudenmaan alueella toimivista öljysäiliöiden tarkastusliikkeistä. Se on perheyritys jossa työskentelee 10 henkilöä. Öljysäiliöiden tarkastuksia tehdään vuodessa n Lisäksi tarkastetaan isoja teollisuussäiliöitä muuallakin Suomessa. Pohjavesialueella maanalaisten säiliöiden tarkastukset ovat pakollisia 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta, muut tarkastuksen ovat vapaaehtoisia. Kuinka suuri osa tekemistänne tarkastuksista on vapaaehtoisia ja kuinka suuri osa pakollisia? Ennen suurin osa oli vapaaehtoisia, mutta nyt kun kunnat ovat tiukentaneet määräyksiä ja valvontaa, niin pakolliset ovat lisääntyneet. Pitäisikö mielestänne kaikki maanalaiset säiliöt tarkastaa säännöllisesti? TURVATEKNIIKAN KESKUS Ehdottomasti ja kaikki yli 35 vuotta vanhat metallisäiliöt tulisi poistaa. Myös vanhat metalliset sisäsäiliöt tulisi tarkastaa säännöllisesti. Kumpi on parempi, maanalainen vai maanpäällinen säiliö? Riippuu säiliön materiaalista. Mutta kyllähän maanpäällistä säiliötä on helpompi tarkastella etenkin ulkopuolisilta vaurioilta. Liittyykö öljysäiliöiden tarkastuksiin joitakin alueellisia ongelmia? Lähinnä ongelma on kun eri kuntien ympäristösuojeluohjeet ovat erilaisia. Ne pitäisi ehdottomasti olla yhdenmukaiset. Onko tarkastettavien joukossa paljon hyvin huonokuntoisia säiliöitä? Huonokuntoisten määrä kasvaa koko ajan kun metallisäiliöiden keski-ikä kas- vaa. Suurin riski on vanhat maanalaiset metallisäiliöt, joiden ulkopuolista kuntoa ei voida todeta. Teettekö myös säiliöiden korjauksia? Hyvin vähän. Joitain pieniä hitsaustöitä sisäsäiliöihin on tehty. Millaisia ongelmia tarkastuksilla on ollut? Onko joskus ollut mahdotonta päästä säiliön sisälle? Suurimmat ongelmat ovat yleensä maanalaisten säiliöiden ahtaat huoltokaivot. Niissä saattaa olla vettä säiliön kannen päällä tai maa-aineksia. Välillä kaivon rengas on asennettu osittain säiliön kannen päälle, jolloin se on jouduttu kaivamaan kokonaan pois. Ja sisäsäiliössä on välillä katon / seinän ja säiliön kannen välissä niin vähän tilaa, että siitä ei pääse sisälle. Mutta on erittäin harvinaista että säiliöön ei mahduttaisi sisälle. Ovatko säilöissä yleensä arvokilvet näkyvillä? Harvoin Tietävätkö asiakkaat säiliön iän? Ei aina. Onko aiemmista tarkastuksista papereita tallessa? Toisilla asiakkailla on ja toisilla ei, mutta mikäli säiliö on meidän tarkastama, niin meillä on tallessa kaikkien meidän asiakkaiden tarkastuspöytäkirjat. Mitä mieltä olette, onko yli 30 vuotta vanha säiliö vaihdettava uuteen? Mikäli kyseessä on maanalainen metallisäiliö niin ehdottomasti, sisäsäiliöt ja muovisäiliöt riippuen säiliön kunnosta. Kumpi on parempi muovinen vai terässäiliö? Muovinen ehdottomasti, sillä se ei syövy. Haastateltavat: Hemmo ja Tomi Virtanen, Kuljetus Team Virtanen Oy:stä Osmo Säisä, turvallisuusinsinööri, Paula Kuusio, tiedottaja Tukes-katsaus 2/2007

8 Turva-automaatio toiminnallisen turvallisuuden varmistajana noudattaminen. Toteutuksen riittävyys suunniteltuun tehtävään nähden tulee osoittaa vaiheittain, jotta lopputulos on sovelluskohtaisesti kelvollinen ja se täyttää sille kohdistuvat vaatimusmäärittelyssä asetetut vaatimukset. Yhteistä turva-automaatiojärjestelmille on se, että turvallisuuden osoittaminen ja arviointi ei onnistu yksinkertaisin mittauksin tai tarkastuksin, toisin kuin usein rakenteellisen turvallisuuden. Perinteiset tarkastusmenettelyt eivät siten ole riittäviä, sillä ohjelmistoihin ja elektroniikkaan perustuvien järjestelmien luotettavuuden arviointi ja vikaantumismekanismien tunteminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa tuntemusta sovelluksesta. Mika Kaijanen Turva-automaatio on yksi tärkeä varautumismenetelmä prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden varmentamisessa. Toiminnallisella turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisturvallisuutta, joka riippuu järjestelmien ja laitteiden oikeasta ja oikea-aikaisesta toiminnasta. Laitteista tai järjestelmistä ei saa aiheutua vahinkoa tai vaaraa koko suunnitellun elinkaaren aikana ja niiden käyttöönottoon sekä määräaikaistarkastuksiin liittyy velvoite osoittaa riittävyys tunnistettuihin riskeihin nähden. Toiminnallinen turvallisuus on riittävää silloin, kun myös turvallisuuteen liittyvät järjestelmät toimivat luotettavasti ja ennakoidusti - siten, kuin niiden on tarkoitettukin toimivan. Teknisten järjestelmien (sähköinen, elektroninen tai ohjelmoitava elektroninen) toiminnallista turvallisuutta koskeva standardi IEC sisältää toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä vaatimuksia ja sovelluksien yleisiä ohjeita - mikäli sovellusalueelle tai tuotteelle ei erikseen ole olemassa standardeja. Standardin mukaiset menettelyt ovat usein riittäviä myös direktiivien mukaisessa olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämisessä, ja sitä voidaan pitää alalla vallitsevana hyvänä käytäntönä. Turvaautomaation toteuttamiseen liittyviä standardeja on ollut käytettävissä jo yli kymmenen vuotta, mutta edelleenkin niiden käyttö kuitenkin rajoittuu lähinnä turvallisuuden kannalta edelläkävijäyrityksiin, joissa standardeja sovelletaan luontevasti turvallisuuden toteuttamisessa. Jotkut yhteisöt ja yritykset ovat esimerkillisesti kehittäneet myös omia sovellusohjeitaan, joita noudattamalla voidaan osoittaa ulkopuolisillekin hyvää ja edistyksellistä turvallisuudenhallintaa. Monissa yrityksissä kuitenkin edelleen tehdään vain se, mitä lainsäädäntö tai viranomaiset erikseen pyytävät. Turva-automaation toteuttamisessa keskeisimmät osa-alueet ovat toiminnallisen turvallisuuden järjestelmällinen hallinta sekä elinkaariajattelun Prosessilaitosten tai vaarallisten laitteiden suunnittelun yleinen periaate on, että riskit arvioidaan ja niihin varaudutaan riskin edellyttämällä tasolla. Mitä vaarallisempi on prosessi, sitä enemmän luotettavuutta on vaadittava riskinvähennykseltä (esim. turva-automaatiolta) ja järjestelmien riittävyyden osoittamiselta. Jos turvatarkasteluissa esimerkiksi todetaan, että lämpötilan noususta voi olla seurauksena vakava onnettomuus (eksotermisiä reaktioita, paineen nousu jne), on harkittava tarvitaanko perusautomaation tai muiden järjestelmien lisäksi erillinen turva-automaatiojärjestelmä ja kuinka luotettava kyseisen riskin vähennyksen tulisi olla. Oleellista on tarkastella riskien poistoon liittyviä kriittisiä laitteita tai järjestelmiä: Miten niiden luotettavuus on varmistettu ja miten kyetään osoittamaan niiden riittävyys? Tukesin toimialueeseen kuuluu mm. prosessiteollisuuden painelaitteisiin sekä vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyviä sovelluksia, joissa turva-automaatio on nykyisin yksi tärkeimmistä varautumismenetelmistä toiminnallisen turvallisuuden saavuttamisessa sekä varmentamisessa. Tukes julkaisee vuoden lopulla oppaan, jossa kuvataan turva-automaatiojärjestelmien arvioinnin ja hyväksymisen viranomaismenettelyjä prosessiteollisuudessa. Oppaan tavoitteena on tarjota tietoa erityisesti yritysten tuotannosta ja turvallisuudesta vastaaville henkilöille ja vastata kysymyksiin: Mitä pitää huomioida hankittaessa turva-automaatiojärjestelmä ja miten varmistetaan järjestelmän riittävyys? Oppaan tärkeänä tavoitteena on myös luoda pelisääntöjä viranomaisten ja tarkastuslaitosten menettelyille ja siten yhdenmukaistaa käytäntöjä. Mika Kaijanen, ylitarkastaja Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

9 Kemikaalilaitosten tarkastuksia harvennettu riskiperusteisesti Tukesin valvontakohteena on 700 vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavaa laitosta. Laitoksiin on tehty tarkastuksia seuraavin määräajoin: - kerran vuodessa on tarkastettu laitokset, jotka tekevät turvallisuusselvityksen - kerran kolmessa vuodessa on tarkastettu laitokset, jotka laativat toimintaperiaateasiakirjan - kerran viidessä vuodessa muut laajamittaiset laitokset. Tukesin uuden strategian mukaan toimintaa suunnataan entistä enemmän riskiperusteisesti; ts. valvonta keskitetään niihin kohteisiin, joissa riskit ovat suurimmat. Vastaavasti valvontakäyntejä voidaan harventaa niissä kohteissa, joissa riskit ovat pienemmät. Kuva 1. Arviointimalli Laitosten tarkastuksilla on käytetty arviointimallia, jonka mukaan laitoksille on annettu pisteitä asteikolla 0-5. Näistä taso 3 on OK ja siitä alle menevissä on merkittäviä kehittämisalueita (taso 2), selviä puutteita (taso 1) ja vakavia säädösten laiminlyöntejä (taso 0). 5-tasolla laitos on jo ennakoiva kehittäjä ja tasolla 4 on hyviä käytäntöjä. Arviointitulokset vaikuttavat tarkastustaajuuteen Kemikaalilaitoksia on arvioitu määräaikaistarkastuksilla kolme vuotta. Myös toiminnanharjoittajille kerrotaan nykyisin arvioinnissa saadut pisteet. Arviointitulokset muodostavat osan Tukesin indikaattorijärjestelmästä, jolla seurataan turvallisuuden kehittymistä. Lisäksi niitä käytetään toiminnan riskiperusteiseen suuntaamiseen; valvontakohteen määräaikaistarkastuksia voidaan harventaa, jos sen arviointituloksien keskiarvo on yli 3, eikä mistään yksittäisestä arviointikohdasta ole alle 3. Hyvien arviointitulosten lisäksi täytyy kohteella olla käytössään selkeät turvallisuusmittarit, eikä siellä saa olla tapahtunut vakavaa onnettomuutta. TURVATEKNIIKAN KESKUS Anne-Mari Lähde toimii prosessiturvallisuusryhmän vetäjänä. Tukes-katsaus 2/2007

10 Vuonna 2006 määräaikaistarkastuksissa arvioitiin 176 tuotantolaitosta. Kaikkien laitosten arviointikeskiarvo oli 2,8. Turvallisuusselvityslaitosten arviointituloksen keskiarvo oli 3,0, toimintaperiaatelaitosten 2,9 ja lupalaitosten 2,6. Arviointien tulokset vuosina ovat alla olevassa kuvassa (2). Arviointitulokset 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Lupa MAPP TS Kuva 2. Arviointitulokset vuosina lupa-, toimintaperiaate (MAPP) ja turvallisuusselvityslaitoksissa (TS) Tällä hetkellä 45 turvallisuusselvityslaitoksen määräaikaistarkastuksen tarkastusväliä on pidennetty, pääasiassa joka toinen vuosi tapahtuvaksi. Turvallisuusselvityslaitoksia on 125, laitokset ovat suurteollisuudesta (sellu- ja paperitehtaat, voimalaitokset, kemiantehtaat) melko pieniin pintakäsittelylaitoksiin. Lisäksi joukkoon kuuluu muun muassa räjähdetehtaita sekä nestekaasu- ja satamavarastoja. Myös muutaman toimintaperiaatelaitoksen tarkastusväliä on pidennetty vuodella (normaalisti tarkastus joka kolmas vuosi). Joidenkin lupalaitoksien kohdalla huonot arviointitulokset ovat aiheuttaneet tarkastusvälin lyhentämisen (normaalisti 5 vuotta). Arviointitulokset turvallisuusindikaattoreina Vaikuttavuusindikaattoreiksi arviointikohdista on valittu merkittävän puutteellisiksi (arviointien keskiarvo alle 2 asteikolla 0-5) arvioitujen tuotantolaitosten määrän väheneminen, sekä hyväksyttävällä tasolla riskienhallinnassa (riskienhallinta vähintään 3 asteikolla 0-5) olevien tuotantolaitosten määrän kasvu. Alla olevassa kuvassa ovat nämä arviointitulokset kolmelta viime vuodelta. Viime vuonna merkittävästi puutteellisten laitosten määrä (arviointitulos alle 2) oli vähentynyt 6,4 % kaikista arvioiduista laitoksista (174 laitosta). Myös riskienhallintaa koskevat arviointitulokset ovat kehittyneet toivotulla tavalla, viime vuonna 60 %:lla tarkastetuista tuotantolaitoksista riskienhallinta oli arvioitu vähintään hyväksyttävälle tasolle Merkittävästi puutteelliset laitokset (arviointi k.a<2) Riskienhallinta hyväksyttävällä tasolla (arviointi väh. 3) Kuva 3. Turvallisuustaso tuotantolaitoksissa arviointien perusteella 10 Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

11 Kemikaalilaitosten vahinkoindikaattorit Myös vahinkojen vähenemistä seurataan indikaattoreilla. Kemikaalilaitoksia koskee kaksi vahinkoindikaattoria : vakavien kemikaalivuotojen lukumäärän väheneminen ja prosessiteollisuuden onnettomuuksien väheneminen. Onnettomuudet Kuolleet Loukkaantuneet Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei kemikaalilaitoksissa kuitenkaan ole tapahtunut vuoden 2003 jälkeen ja myös loukkaantuneiden määrä on viime vuosina vähentynyt Tavoite Onko kemikaalilaitosten turvallisuus parantunut? Vakavat kemikaalivuodot Prosessiteollisuuden onnettomuudet Kuva 4. Vakavat kemikaalionnettomuudet ja prosessiteollisuuden onnettomuudet Sattuneiden vahinkojen kautta tarkasteltuna turvallisuustason kehitys kemikaalilaitoksissa ei näytä yhtä hyvältä kuin arviointien perusteella. Vakavat kemikaalivuodot lisääntyivät viime vuonna, tavoitteena on saada ne vähenemään alle 17. Myös prosessiteollisuuden onnettomuudet lisääntyivät viime vuonna, mutta pysyivät vielä vertailuksi otetun arvon alapuolella. Turvallisuusindikaattorit ovat väline turvallisuustason seurantaan ja Tukesin toiminnan ohjaamiseen. Edellä esitettyjen tulosten perusteella ei vielä voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä turvallisuustasosta. Myönteistä on kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien väheneminen ja arviointitulosten parantuminen erityisesti toimintaperiaatelaitoksilla. Välitön vaikutus arvioinnilla on ollut tarkastusväleihin. Arviointimallin avulla voimme systemaattisesti, läpinäkyvästi ja yhteismitallisesti tarkastella tuotantolaitosten turvallisuutta. Tarkastuksia voidaan kohdentaa riskiperusteisesti enemmän sinne, missä turvallisuusasiat ovat huonoimmin hoidettu. Anne-Mari Lähde, yli-insinööri TURVATEKNIIKAN KESKUS Tukes-katsaus 2/

12 Oikeudettomat sähköurakoinnit jatkuva turvallisuusongelma matalampi. Kiinni jäämisen pelko koetaan pienempänä kuin uudiskohteissa ja itse sähkötyökin on usein vähäinen. Usein jopa täysin ammattitaidoton henkilö saattaa ryhtyä laittomiin puuhiin, ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Tukesille ilmoitetuissa vakavimmissa tapauksissa sähkötyön teettäjä itse tai hänen perheenjäsenensä on saanut sähköiskun. Silloin kun oikeudettomasta työstä aiheutuu välitöntä vaaraa tai tapaturma, vähäinenkin sähkötyö johtaa Tukesin käsittelystä poliisitutkintaan. Poliisin esitutkinnasta tapaukset etenevät syyttäjän syyteharkintaan ja sieltä edelleen käräjäoikeuden käsittelyyn sähköturvallisuuslain rikkomuksena ja vaaran aiheuttamisena. Roger Kanervan mielestä laittomien sähkötöiden tekijät ja teettäjät eivät tunnista turvallisuusriskejä. Tukesin valvonnan kautta paljastuu joka vuosi urakoitsijoita, joilla ei ole laillista oikeutta tehdä sähkötöitä työkohteessa. Oikeudettomia urakoitsijoita jää kiinni kenttävalvonnassa, ilmoitusten perusteella ja dokumenttivalvonnan avulla. Saneeraus- ja korjaustöissä oikeudettomien sähkötöiden turvallisuusriskit ovat yleensä olleet suuremmat kuin uudiskohteiden osalta. Kynnys ryhtyä laittomuuksiin on saneerauskohteissa Poikkeuksellisen vakava esimerkkitapaus Pohjanmaalla oli saneerattu joulukuusta 2003 alkaen taloyhtiön 80 kerrostaloasuntoa myyntikuntoon. Huoneistoja hallinnut rakennuttaja oli teettänyt remontin ulkopuolisella urakoitsijalla kokonaisurakkana, joka sisälsi myös sähkötyöt. Alkuvuodesta 2006 Tukesiin tuli tieto, että useissa asunnoissa oli saatu sähköiskuja, ja että huoltomies oli käynyt korjaamassa asennukset kuntoon. Valvonnassa Tukes hyödyntää jakeluverkkoyhtiöiden sähkölaitteistorekistereitä. Rekistereistä saadaan tiedot jakeluverkkoon liitetyistä sähkölaitteistoista ja niitä sähköistäneistä urakoitsijoista. Jos urakoitsijatieto puuttuu tai esitetty urakoitsija ei löydy urakoitsijarekisteristä, asia johtaa jatkotoimenpiteisiin. Tämän valvonnan rajoituksena on se, että sillä pystytään valvomaan oikeudetonta sähkötyötä lähinnä uudiskohteiden osalta. Saneeraus- ja korjaustöiden osalta valvonta perustuukin yleensä ilmoituksiin. 12 Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

13 Tarkastusten lopputuloksena oli, että 10 asunnon sähköasennukset olivat välitöntä hengenvaaraa aiheuttavassa kunnossa. Välitöntä vaaraa aiheuttivat lähinnä jännitteisiksi kytketyt pistorasioiden suojakoskettimet ja sähkölaitteiden rungot. Lisäksi 20 asunnossa pistorasioiden ja sähkölaitteiden suojamaadoitukset olivat jääneet kytkemättä, myös keittiöissä ja pesutiloissa, jotka ovat sähkön käytön kannalta erityisen riskialttiita. Täydellistä ammattitaidottomuutta osoitti, että uusista asennusjohdoista suojamaadoitusjohtimet oli katkaistu pois muka tarpeettomana. Kaikissa asunnoissa oli runsaasti muitakin sähköturvallisuutta vaarantavia puutteita. Sähköasennusten korjaaminen jälkikäteen on useimmiten hankalaa. Tässäkin tapauksessa jouduttiin uusimaan rakenteiden sisälle jääneitä johdotuksia ja osittain korvaamaan ne pinta-asennuksilla. Johtoja oli jatkettu ja haaroitettu rakenteiden sisällä, käyttämättä lainkaan asennusrasioita. Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet saatiin kuitenkin kartoitettua ja poistettua nopeasti. Työt muiden korjausten osalta veivät aikaa vuoden 2006 loppuun. Tukes antoi tapauksen poliisitutkintaan. Tutkinnassa ilmeni, että asia oli eräiden rikoksesta epäiltyjen osalta vanhentunut, mutta yhden osalta syyte nostettiin. Tuomioksi tuli sakkoja. Asennusten korjauskustannukset nousivat yli euron, jotka jäänevät rakennuttajan vahingoksi. Oikeudeton sähköurakointi tuli tässä kohteessa hyvin kalliiksi. Tapaus on oikeudettomana ja ilman riittävää ammattitaitoa tehtynä sähkötyönä ainutlaatuisen laaja ja törkeä Suomen mittakaavassa. Pahemmilta onnettomuuksilta vältyttiin onnen lisäksi ehkä siksi, että kaikkia remontoituja asuntoja ei ollut saatu myytyä, ennen kuin asennusten vaarallisuus selvisi. - Hengenvaara 10 asunnossa - Vaara 20 muussa asunnossa - Vakava työturvallisuusrikkomus - Vakava sähkötapaturma yhdelle työntekijöistä. - Virheellisten asennusten korjauskustannukset yli euroa. Roger Kanerva, ylitarkastaja Ilmoittaja kertoi, että kymmeniä asuntoja oli remontoitu ja epäili, että sähkötyöt on tehty ilman oikeuksia ja riittävää ammattitaitoa. Hälyttävän tiedon perusteella Tukes teetti välittömästi pistokokein tarkastuksen 6 asunnossa, joista kolmen sähköasennuksissa esiintyi välitön hengenvaara siten, että sähkölaitteiden rungot tai vastaavasti pistorasioiden suojakoskettimet oli kytketty jännitteeseen. Tukesista otettiin yhteyttä isännöitsijään sekä taloyhtiön hallitukseen, informoitiin asiasta sekä kehotettiin huolehtimaan kaikkien asuntojen pikaisesta tarkastamisesta välitöntä hengenvaaraa aiheuttavien virheiden osalta sekä poistamaan nämä virheet. Lisäksi neuvottiin varoittamaan asukkaita todennäköisestä vaarasta. Tarkastusmääräys annettiin myös kirjallisena. Edellytyksenä oli tietysti, että tarkastuksessa havaitut virheet poistetaan; hengenvaaralliset heti ja muut virheet kohtuullisessa ajassa. TURVATEKNIIKAN KESKUS Tukes-katsaus 2/

14 Ilmajohtojen vaaroista viestintää ja tutkimusta riskiryhmiä oli viestinnän ja selvitysten kohteena, esim. onkijat ja sähköradoilla seikkailevat nuoret. Ilmajohtoprojektin päällikkönä toimi Leila Öhman Suuri osa kuolemaan johtaneista ja muista vakavista sähkötapaturmista on sattunut ilmajohdoilla. Tyypillisiä onnettomuuksien syitä ovat: ajoneuvonosturin puomin osuminen ilmajohtoon sähköpylväisiin ja junanvaunujen katolle kiipeämiset tai onkivapojen ja muiden vastaavien pitkien sähköä johtavien esineiden varomaton käsittely. Tukesissa on toteutettu monivuotinen projekti, jonka tarkoituksena oli tutkimuksen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön avulla löytää keinoja ilmajohtotapaturmien vähentämiseen. Projektissa tarkasteltiin erityyppisiä ilmajohto-onnettomuuksia, mietittiin keinoja niiden ehkäisemiseksi ja mahdollisuuksia riskiryhmien tavoittamiseksi. Onnettomuuksia voi ehkäistä monin tavoin: kehittämällä asuin- ja työympäristön turvallisuutta, itse toiminnan (työ, harrastukset) turvallisuutta tai teknistä turvallisuutta (apuvälineet, varoittimet ym.). Ihmisten tietoisuutta turvallisuusasioista voi lisätä, ja samalla yrittää vaikuttaa käyttäytymiseen ja asenteisiin. Projektissa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja ja mietittiin niiden soveltuvuutta kullekin kohderyhmälle. Suuri osa ilmajohtotapaturmista on sellaisia, jotka sattuvat rakennus- ja metsätöissä, kun kuorma-auton lava tai nosturi, pumppuauton puomi tai metsätraktorin kuormain osuu ilmajohtoon. Tukesin tietoon 2000-luvulla tulleista n. 30 ilmajohto-onnettomuudesta lähes puolet on sattunut työ- ja nostokoneilla. Tämän vuoksi projektissa painopiste oli nostokoneonnettomuuksien ehkäisemisessä. Muitakin Onkijat ja voimalinjojen vaarat Hiilikuituinen onkivapa johtaa hyvin sähköä, minkä vuoksi sillä on vaarallista kalastaa suurjännitteisten ilmajohtojen läheisyydessä. Onkikilpailuissa on sattunut sähkötapaturmia kalastettaessa liian lähellä voimalinjoja. Kilpailujen turvallisuuden lisäämiseksi tiivistettiin yhteistyötä Suomen Vapaaajan Kalastajien Keskusjärjestön (SVK) kanssa. Tukes teki mm. koulutuskalvot Onkijat ja sähköturvallisuus kilpailujen järjestäjien koulutustilaisuuksiin. Yhdessä SVK:n kanssa laadittiin lehdistötiedotteita ja jaettiin Varo tappavaa sähköä -esitettä mm. kalastustarvikkeita myyviin liikkeisiin. Vuoden 2006 kalastuksen suomenmestaruuskisoihin valmistui mallipelastussuunnitelma, johon sisällytettiin tietoja sähkötapaturman estämisestä. Kilpailusääntöihin on lisätty sähköturvallisuusohjeita. Niiden mukaan onkivapojen tulee olla kasattuna kuljetusasentoon aina liikuttaessa kilpailualueella, samoin sinne tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Vaaralliset kohdat on merkittävä maastoon näkyvästi ennen kilpailua ja ne merkitään myös käsiohjelman opaskarttaan. Onkipaikkojen sijoittelussa noudatetaan turvaetäisyyksiä ilmajohtoihin jopa niin, että etäisyydet ovat kolminkertaiset sähkötyöturvallisuusstandardien vaatimuksiin nähden. Joissakin kilpailuissa on sähköturvallisuuskoulutuksen saaneita valvojia seuraamassa sääntöjen noudattamista. 14 Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

15 Sähköratojen turvallisuus Rautateiden kokonaisturvallisuudesta (sähköradat mukaan lukien) vastaa nykyisin Rautatievirasto, aikaisemmin Ratahallintokeskus (RHK). Projektin kuluessa sähköratojen turvallisuudesta vaihdettiin tietoja ja kokemuksia RHK:n asiantuntijoiden kanssa. Ratahallintokeskuksessa julkaistiin 2006 Sanna-Riia Mäkitalon sosiaalipsykologinen tutkimus: Rautatie ja sen vaarat osana lasten ympäristöä. 1-5-luokkalaiset lapset kirjoittivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan vaaroista ainekirjoitusten muodossa. Tutkimuksessa löytyi neljä tapaa hahmottaa ympäristö ja toimia siinä. Turvallisuusasenteiltaan riskikohteena näyttäytyi ns. nuori kapinallinen, jolle rautatie ja sen ympäristö tarjoaa vaaran välityksellä jännitystä. Tyypillistä oli mm. radan ylittäminen vääristä kohdista, radalla leikkiminen sekä ilkivalta. Huolestuttavaa oli, että lapset tiesivät hyvin toimivansa väärin, mutta valitsivat tietoisesti vaarallisia toimintatapoja. Lapset eivät olleet täysin tietoisia mahdollisista seurauksista ja he myös yliarvioivat oman kykynsä välttää vaarat. Tutkijan mielestä rautatien vaarat eivät olleet lapsille yhtä selviä asioita kuin tieliikenteen vaarat. Lapsi koki lähinnä liikkuvan junan vaaralliseksi, ei itse rautatietä. Lasten tietoisuutta voisi lisätä vaarojen ja faktojen asiallisella kertomisella. Tutkija korosti myös ympäristön muokkaamista siihen suuntaan, että hallitsemattomat vaaratilanteet olisivat mahdollisimman vähissä. Rataonnettomuuksia yritetään estää mm. aitauksilla ja varoituskylteillä. Ikuisena ongelmana on ilkivalta, reikien leikkaaminen aitoihin ja varoituskylttien varastelu. Onnettomuuksien ja ilkivallan vähentämiseksi on asennekasvatus tärkeää niin kouluissa kuin kodeissakin. Paikkakunnilla, joissa rakennetaan uusia sähköratoja, on jo vuosia järjestetty tiedotusta ja koulutusta mm. oppilaitoksissa. Ratahallintokeskus on tehnyt kouluille opetusmateriaalia sähköratojen vaaroista, kuten opetuscd:n Näkymätön vaara. Myös Tukesin tiedotusmateriaaleissa (tiedotteet, esitteet, Internet-sivut, kalvosarjat) kerrotaan sähköratojen vaaroista. Asiaa on pidetty esillä mm. lehdistötiedottein ja esitejakeluilla. Ilmajohdoista varoittava hälytin ajoneuvoihin - tekninen ratkaisu onnettomuuksien ehkäisemiseen Tukesissa käynnistettiin 2005 tutkimus, jossa selviteltiin keinoja avojohto-onnettomuuksien vähentämiseksi sähköteknisten ilmaisinlaitteiden avulla. Tutkimuksen toteutti opiskelija Sampo Ruohomäki diplomityönään ja se on julkaistu nimellä Sähköverkon avojohdoista varoittava laite ajoneuvonostureihin (Tukes-julkaisu 7/05). Tutkimuksessa kartoitettiin onnettomuuksissa osallisena olleita ajoneuvotyyppejä, turvatekniikan nykytasoa ja käytiin läpi onnettomuuskuvauksia. Teknisessä osassa pohdittiin, mitä turvalaitteilta vaaditaan, mitä ongelmia niihin liittyy ja millaisia vaihtoehtoja jännitteisestä avojohdosta varoittavan laitteen toteutukseen löytyy. Lopuksi suunniteltiin ja rakennettiin laite, jonka avulla avojohtojen havaitsemista voitiin testata. Tutkimus antaa yleiskuvan kyseisen laitteen rakenteesta, ongelmista ja kaupallisista mahdollisuuksista. Lisäksi selvitettiin millaisia laitteita muualla maailmassa on, ja mitä ongelmia liittyy käyttöympäristöön ja käyttäjien asenteisiin. Tutkimusta avojohdoista varoittavien laitteiden kehittämiseen on tehty aikaisemminkin, ja markkinoille on myös tullut joitakin nostokoneisiin tarkoitettuja turvalaitteita. Ne eivät ole kuitenkaan saavuttaneet suurta suosiota lähinnä teknisten rajoitusten, epäluotettavuuden tai korkean hinnan vuoksi. Tutkimus on osoitteessa fi, Tietopalvelut, Tukes-julkaisut. Tutkimustulokset julkaistiin tiedotteina ja artikkeleina. Varo ilmajohtoja -esite Projektin loppuvaiheessa laadittiin esite Varo ilmajohtoja. Esite sisältää työmaiden turvallisuussuunnittelussa ja työmailla työskentelyssä tarvittavat perustiedot ilmajohtojen vaaroista. Esitteessä kerrotaan mm. miten voi tunnistaa erityyppiset ilmajohdot ja mitkä ovat turvaetäisyydet niiden lähellä työskenneltäessä. Kohderyhmänä ovat maanrakennus- ja metsäkonealan yrittäjät, nostokoneiden kuljettajat, työmaiden vastaavat henkilöt sekä alan opiskelijat. Esite ilmestyi lokakuussa 2007 ja siitä otettiin kpl:n painos. Näytekappaleita jaettiin jakeluverkkoyhtiöille, rakennusvalvontaviranomaisille, työsuojelupiireille, Koneyrittäjien liittoon sekä oppilaitoksiin. Projektin yhteistyökumppaneiksi saatiin useita kymmeniä jakeluverkkoyhtiöitä ympäri Suomea, samoin järjestöjä ja rakennustarkastajia. Esite sai asiakkailta erittäin positiivista palautetta ja sitä meni kuukauden aikana n kpl. Varo ilmajohtoja -esite on maksuton ja sitä voi tilata osoitteesta: Ilmajohtoprojekti päättyy vuoden 2007 lopussa, mutta tiedottamista aiheesta jatketaan. Paula Kuusio, tiedottaja, Leila Öhman, turvallisuusinsinööri Tukesin esitteet, oppaat ja julkaisut löydät Internet-sivuilta Julkaisuja voi tilata tilauslomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta: TURVATEKNIIKAN KESKUS Tukes-katsaus 2/

16 TUKES PALVELUKSESSASI Ylijohtaja Seppo Ahvenainen Sihteeri Agneta von Wetter-Rosenthal Johtaja Juha Karjalainen tuki- ja kehityspalvelut Tiedotus ja tietopalvelut Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen Tiedottaja Paula Kuusio Tiedottaja Tarja Vänskä Tutkimus ja kehitys Hilkka Leino-Forsman Vaurio- ja onnettomuusseuranta Turvallisuusinsinööri Kaisa Heinsalmi LAITOSVALVONTA Johtaja Päivi Rantakoski Osastosihteeri Taria Loginov Vaaralliset kemikaalit Yli-insinööri Anne-Mari Lähde Paineelliset järjestelmät Yli-insinööri Markus Kauppinen Painelaitteet Ylitarkastaja Teuvo Blomberg Maakaasukohteet, tarkastuslaitokset Ylitarkastaja Urho Säkkinen Kaasulaitteet Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen Räjähdetehtaat ja -varastot Ylitarkastaja Tor-Erik Ekberg Räjähteet, ilotulitteet Turvallisuusinsinööri Mikko Ojala Kaivokset Ylitarkastaja Pekka Heiskanen Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja säiliöt yli-insinööri Harri Roudasmaa TUOTE- JA LAITTEISTOVALVONTA Johtaja Reijo Mattinen Tekninen asiantuntija Mariana Mattila Osastosihteeri Seija Halvari Sähkötuotteet Yli-insinööri Hannu Mattila Sähkölaitteistot Yli-insinööri Harri Westerlund Sähköurakointi Ylitarkastaja Roger Kanerva Hissit Ylitarkastaja Heikki Viitala Paloilmoitinlaitteistot Tekn. asiantuntija Hannu Nuolivirta Käsisammuttimet, pelastustoimen laitteet Ylitarkastaja Risto Raitio CE-merkityt rakennustuotteet Turvallisuusinsinööri Jukka Lepistö Mittaamisvälineet Yli-insinööri Tuomo Valkeapää Jalometallituotteet tarkastaja Kirsi Wiitala-Parma PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin , faksi (09) Tukes-katsaus 2/2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Sähkötapaturmat ja sähköpalot Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Tampereen kaupunki Teija Mäkinen Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Ympäristövalvonnan julkaisuja 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Säädökset...

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala 22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähde- ja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista 2/2002 TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-,

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan 2/2004 Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan Yritysten ja yhteisöjen verkottuminen ei ole muoti-ilmiö, vaan luonnollinen kehitysvaihe tietoyhteiskunnassa. Elämme aikaa, jolloin vanhat vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Hissit Tukesin hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. hissien asennus-, muutos-, korjaus- ja huoltotyöt hissejä tarkastavien

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen LOHJAN KAUPUNKI ASIAKASOHJE Kaupunkisuunnittelukeskus Ympäristöyksikkö PL 71 9.9.2010 08101 LOHJA Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot