KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/ /2015 Päiväys: TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/ /2015 Päiväys: TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt tarjouksia verkkosivujensa suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. HANKINTAYKSIKKÖ Kalajoen kaupunki Hallintopalvelut Kalajoentie Kalajoki Yhteyshenkilöt: Tiina Koivuranta Puh Minna Saarela Puh HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, joten hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö on julkaistu Kalajoen kaupungin kotisivuilla osoitteessa Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: a) Tarjousten avaaminen b) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen c) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen d) Tarjousten vertailu e) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen f) Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamalla.

2 2 HANKINNAN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kalajoen kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Perämeren rannalla, Valtatie 8 varrella. Kaupungissa asui vuonna asukasta. Kalajoen kaupungin verkkopalvelu toimii keskeisenä kunnan tiedonvälityskanavana. Verkkopalvelun kautta tarjotaan ajankohtaista ja oikeaa tietoa kuntalaisille, muille sidosryhmille ja kunnasta kiinnostuneille. Tiedonvälityksen lisäksi verkkopalvelu toimii asiointi- ja vuorovaikutuskanavana. Verkkoviestinnällä vaikutetaan myös kaupungin imagoon ja houkuttelevuuteen. Verkkopalvelun uudistuksen tavoitteena on tammikuuhun 2016 mennessä luoda uusi verkkosivusto, joka sisällöltään, käytettävyydeltään ja ulkoasultaan palvelee kuntalaisia ja kaikkia muita kunnan sidosryhmiä. HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1. Verkkosivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito (hosting) - Toimittaja suunnittelee yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa uudet verkkosivut alusta alkaen, niin että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka on Kalajoen kaupungin käyttäjien hallinnoitavissa. - Toimittaja vastaa verkkosivujen ylläpidosta ja voi tarjota käyttäjätukea. - Toimittaja tarjoaa avoimeen lähdekoodiin perustuvan julkaisualustan. - Verkkosivujen pakolliset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet esitellään vaatimusmäärittelyssä, liite 1. - Toimittajalla tulee olla valmius ylläpitää julkaistua verkkosivustoa sopimuskauden ajan. - Kalajoen kaupunki aikoo julkaista uudet verkkosivut mennessä. Tarjoaja esittelee hankesuunnitelman ja tavoitteiden toteutusaikataulun. 2. Verkkosivujen visuaalinen ilme - Toimittaja suunnittelee verkkosivujen visuaalisen ilmeen. Toimittaja vastaa siitä, että visuaalinen ilme pohjautuu Kalajoen kaupungin graafiseen ohjeistukseen, liite Sisällöntuottajien verkkopäivityskoulutus - Toimittaja järjestää Kalajoen kaupungin sisällöntuottajille verkkosivujen käyttö- ja perehdytyskoulutuksen tilaajan hyväksymänä ajankohtana joko sähköisesti tai paikanpäällä Kalajoella. Kalajoen kaupunki vastaa verkkosivujen kaikesta teksti- ja kuvamateriaalista. OPTIOHANKINTA: Lisäksi pyydämme tarjoustanne seuraavista mahdollisesti hankittavista verkkosivutoiminnallisuuksista. 1. Uutiskirjetyökalu 2. Kysymyspalsta

3 3 PROJEKTIN VASTUUT 1. Sisältörakenteen suunnittelu: tilaajalta raamit / alustava sisältörakenne, jonka pohjalta toimittaja ja tilaaja yhdessä tekevät lopullisen rakenteen. 2. Sivuston konsepti- ja rautalankasuunnittelu: toimittajalta, tilaaja kommentoi ja hyväksyy. 3. Sivuston ulkoasun suunnittelu: toimittajalta, tilaaja kommentoi ja hyväksyy. 4. Sivuston tekninen toteutus: toimittaja vastaa, ohjaa ja seuraa. 5. Sisällöntuotanto ja sisällönsyöttö: tilaajalta. 6. Testaus ja julkaisu hyväksynnän jälkeen: tilaaja, toimittaja ja mahdollinen alihankkija. TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjoukseen on sisällyttävä: 1. Tarjouksessa tulee kuvata verkkopalvelun tekninen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma. 2. Tarjoajan tulee ilmoittaa, monenko sivupohjan suunnittelu sisältyy tarjoukseen ja luetella ehdotetut sivupohjat. Tarjouksen tulee sisältää tarvittavien sivupohjien lisäksi viisi ylimääräistä sivupohjaa. 3. Aikataulutus: - Esitys aikataulusta. Tavoitteena on julkaista verkkosivut Uusien verkkosivujen rakenteen tulee olla käyttövalmis sisällönsyöttämistä varten viimeistään Työn organisoinnin kuvaus - työmenetelmän kuvaus - hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä - hankkeessa työskentelevien henkilöiden tiedot (hankevastaava, muu henkilöstö, asiantuntijat, mahdolliset alikonsultit), ammatilliset ansiot sekä yksilöllinen ja erityinen osaaminen ja pätevyys, työkokemus ja kokemus vastaavista tehtävistä - muutoksenhallinnan kuvaus 5. Organisaation lyhyt kuvaus 6. Tarjoukseen on sisällyttävä selvitys alihankkijoiden käytöstä sekä kuvattava alihankkijoiden hallinta. 7. Vähintään kolme nyt kilpailutettavan hankkeen kannalta relevanttia referenssikohdetta vastaavista verkkosivuhankkeista. Referenssien tulee olla viimeisen kolmen vuoden sisällä tehdyistä projekteista. 8. Verkkosivujen ylläpidon malli ja käyttäjätuen kuvaus - henkilöstöresurssit, varmistusmallit, vastausajat 9. Yhteystiedot, mihin sähköpostiosoitteeseen tieto hankintapäätöksestä lähetetään. 10. Tarjouksen kokonaishinta (euroa netto, alv 0 %) tuotteen suunnittelusta, toteutuksesta ja julkaisemisesta, sekä kuukausihinnat ylläpidosta, käyttäjätuesta ja käytettävyydestä sopimusajalta. - Kokonaishinnan lisäksi tarjouksessa on esitettävä ylläpidon, käyttäjätuen ja mahdollisten lisätyötuntien ja lisäsivupohjien yksikköhinnat. - Optiot tulee hinnoitella erikseen. - Erillisiä laskutus-, matkakorvaus-, tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä.

4 4 - Hankkeeseen mahdollisesti liittyvien lisätoimintojen/moduulien kustannukset on ilmoitettava erillisessä hinnastossa. Lisätoiminnot on hyväksytettävä etukäteen kunnalla ennen toteuttamista tai tilaamista alihankkijoilta. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Tarjousten valintaperusteena on hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavasti: Laatu 70 % Hinta 30 % Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti: 1 % = 1 piste. Laadun arvioinnin valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: % Tekninen toteutussuunnitelma - 5 % suorituskyky - 5 % modulaarisuus - 5 % semanttisuus % Projektisuunnitelma % Osaaminen ja kokemus 4. 5 % Sisällönhallintajärjestelmä % Palvelun ominaisuudet % Projektinhallinnan laatu 7. 5 % Tietoturva 8. 5 % Aikataulu Arviointi tehdään liitteenä olevan arviointitaulukon mukaisesti. (Liite 4) Kriteerit 1. Toteutussuunnitelma - Suorituskyky: miten huolehditaan? Backend (datan käsittely, välimuistitus ulkoisille kyselyille) Frontend (kävijälle välittyvä sivun koko, optimointi jne.) - Modulaarisuus: Backend: Design patterni jolla PHP on koodattu: tulee olla module patternin mukainen, jotta laajennettavuus, muokattavuus ja luku on selkeää ja ymmärrettävissä kenen tahansa osaavan koodarin puolesta. Frontend: uudelleen käytettävät html elementit, tyylit sekä JavaScriptit - Semanttisuus HTML5 spesifikaation mukainen merkkaus Esteettömyys wai-aria rooleilla

5 5 Hakukoneystävällisyys hierarkkisella merkkauksella, wai-aria rooleilla, micro-data tiedoilla sekä optimoinneilla kuviin jne. 2. Projektisuunnitelma 3. Osaaminen ja kokemus - Toimittajan kokemus vastaavista projekteista, projektiin osallistuvien henkilöiden kokemus ja osaaminen, referenssit 4. Sisällönhallintajärjestelmä - Käyttäjäystävällisyys; tietojen päivittäminen ilman ohjelmointitaitoja 5. Palvelun ominaisuudet - Vaatimusmäärittelyssä kuvattujen ominaisuuksien toteutuksen arviointi 6. Projektinhallinnan laatu - Tarjoajan toteutusprosessin kuvaus, työmenetelmät - Projektiviestintä / mukana olevien tahojen sitouttaminen - Käytettävät projektinhallinnan järjestelmät 7. Tietoturva - Miten toimittaja on ottanut huomioon vaatimusmäärittelyssä esitetyt tietoturvavaatimukset. 8. Aikataulu - Miten hyvin toimittaja pystyy vastaamaan tarjouksessa ehdotettuun aikatauluun. Halvin ilmoitettu hinta saa 30 pistettä. Muiden tarjousten pisteet lasketaan kaavalla halvin tarjottu hinta / vertailtava tarjous x 30 pistettä. TARJOAJAN KELPOISUUS Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus sekä hänen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan on esitettävä tarjouksen yhteydessä seuraavat asiakirjat: verovelkatodistus ja todistus lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kolme kuukautta vanhempia. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. LASKUTUS Maksu suoritetaan erissä seuraavasti: - 20 % maksetaan hankesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - 30 % maksetaan, kun rakenne on valmis ja sivuille päästään syöttämään sisältöä - 30 % kun sivusto on julkaistu - 20 % kun projektin päätöskokous on pidetty Maksuaika on vähintään 21 päivää. Viivästyskorko korkolain mukaisesti.

6 6 HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mihin sähköpostiosoitteeseen tieto hankintapäätöksestä lähetetään. ALIHANKINTA Alihankintakumppanit ja sovitut vastuusuhteet on ilmoitettava tarjouksessa tai sen liitteissä. Toimittaja vastaa alihankkijan töistä kuin omistaan. HYLKÄÄMISPERUSTEET Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhässä. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on kolme vuotta ja se alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksesta. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) optiovuodella. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa varsinaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli molemmat osapuolet yhteisesti näin sopivat. Neuvottelu sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana käydään viimeistään sopimuskauden viimeisenä vuotena. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelun laatu ei vastaa sopimuksessa vaadittua tasoa eikä palveluntuottaja huomautuksen jälkeenkään korjaa tilannetta. SOPIMUS Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankinnassa noudatetaan julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1) hankintasopimus 2) tarjous mahdollisine liitteineen 3) tarjouspyyntö liitteineen 4) Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 5) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA SALASSAPITO Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous on laadittava siten, että se ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksia on tarjoukseen sisällytettävä, tulee liike-

7 7 ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä tai ne tulee olla selkeästi merkitty. Tarjouksen hinta tai yksikköhinnat eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Kirjalliset tarjoukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: Tarjouksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. TIEDUSTELUT Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä mennessä sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostin otsikkona tulee olla Kalajoen verkkosivuston tarjoukseen liittyvät tiedustelut. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Kalajoen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Puhelintiedusteluihin ei vastata. LIITTEET Liite 1 Kalajoen kaupungin verkkosivujen vaatimusmäärittely Liite 2 Kalajoen kaupungin graafinen ohjeistus Liite 3 Kalajoen kaupungin strategia Liite 4 Kalajoen verkkosivujen tarjousten arviointitaulukko

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot