Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset"

Transkriptio

1 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset

2 Markkinakatsaus Sijoitusvuosi alkoi epävarmoissa tunnelmissa ja laskusuunnassa, mutta piristyi helmikuussa ja vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osakemarkkinat jatkoivat nousutrendiä vaikka aika ajoin poikkesi noususta kuten maaliskuun alussa kun tuli aivan uutta pohdittavaa kun Ukrainan kriisi kärjistyi ja aiheutti osakemarkkinoilla kurssilaskua. Ukrainan kriisi ja Eurovaalit saivat paljon huomiota myös toukokuussa, mutta molempien vaikutus sijoitusmarkkinoihin oli lopulta varsin vähäinen. Kesäkuussa sijoitusmarkkinat rauhoittuivat edelleen ja esimerkiksi osakemarkkinoiden volatiliteetti laski finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Myös osakekurssien keväällä alkanut nousu taittui ainakin hetkellisesti kesäkuun aikana. Yleisellä tasolla osakekurssit nousivat päämarkkinoilla [ 6-8 ] % ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja erityisesti kehittyvien markkinoiden (EM) osakekurssit kehittyivät vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvästi paremmin kuin viime vuonna (MSCI EM indeksi 6,8 % euroissa). Ensinäkin sijoittajien pääomavirrat kääntyivät keväällä takaisin EM-osakemarkkinoille ja toiseksi useassa kehittyvässä taloudessa oli käynnissä talouden kasvua ja toimintaa tukevia rakenneuudistuksia ja useat maat ovat kyenneet kohentamaan maksutasettaan. Vuoden alussa pohdittiin Kiinan talouskasvuun kestävyyttä ja Yhdysvaltojen kasvun tilannetta. Kevään aikana suurimman talouden Yhdysvaltojen positiiviset talousnäkymät kuitenkin vahvistuivat, vaikka eritystekijät kuten ankara talvi pysäytti kasvun lähes nollaan ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinan talouskasvu hidastui alkuvuonna hieman, mutta oli edelleen vahva. Kiinan suhdannekehitys on vastannut likimain odotuksia joten kiinnostavin asia on maan rakenneuudistusten tilanne. Odotukset Euroopan kasvusta olivat vuoden alussa kohtalaisen positiivisia, mutta keväällä koettiin pettymystä kun kasvu hidastui ja myös aiemmin positiivisesti yllättynyt Saksa koki vaikeuksia toisella neljänneksellä. Ukrainakriisin kärjistyminen kevään aikana ei auttanut tilannetta. Suomen talouden kehitys oli alkuvuonna markkinoiden vaisujakin odotuksia kehnompaa. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n arvopaperiostojen väheneminen jatkui odotetusti vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja keskuspankin uuden pääjohtajan lausunnot vuoden alussa vahvistivat kuvaa siitä, että FED jatkaa maltillisella ja pragmaattisella linjallaan, eikä vaaranna talouskasvua rahapolitiikallaan. Euroopan keskuspankin toimia odotettiin kevään aikana kun Euroalueen kasvu heikentyi ja inflaatio laski mutta vasta kesäkuussa EKP vihdoin aloitti toimet euroalueen vaikean tilanteen helpottamiseksi. EKP päätti useasta toimenpiteestä, joilla pyritään ensisijaisesti helpottamaan pankkijärjestelmän tilaa ja vauhdittamaan luotonantoa. Valuuttamarkkinoilla euro heikentyi reilusti muita päävaluuttoja vastaan loppukevään ja kesän aikana. Myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Euroalueella valtiolainojen korot olivat laskusuunnassa laskevan inflaation (ja inflaatio-odotusten), heikon kasvun ja EKP:n toivottujen toimenpiteiden avustamana. Myös korkean tuoton valtionlainojen korkoerot Saksan valtionlainakorkoihin kaventuivat heijastaen sijoittajien uskoa siihen, että euroalueen valtionlanakriisi on pääosin väistynyt. Myös Yhdysvalloissa valtionlainojen korot laskivat selvästi vuodenvaihteen tasoltaan. Markkinoiden luottamus FED:n uuden pääjohtajan rahapolitiikkaan näyttää siis olevan vahvaa ja odotukset keskuspankin toimenpiteiden vaikutuksista maltillistuivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Lisäksi yrityslainojen ja valtionlainojen välinen korkoero jatkui kaventumistaan heijastaen sijoittajien ylikysyntää yrityslainoille, jotka antavat vielä hieman korkeamman juoksevan tuoton kuin valtionlainat. Kuluvan vuoden tuottokehityksessä on ollut huomionarvoista se, että kaikkien pääomaisuusluokkien tuottokehitys on ollut ensimmäisen 6 kuukauden jälkeen lähes sama. Ainostaan käteisen tuotto jäi selvästi vähäisemmäksi kuin muiden omaisuusluokkien. Alkuvuoden odotuksiin nähden erityisesti korkosijoitukset yllättivät positiivisesti vahvalla tuotollaan. FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Strategiarahaston tuotto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 4,5 %. Rahaston taktista osakepainoa lisättiin kolmella prosenttiyksiköllä vuoden alussa ja vähennettiin vaiheittain keväällä ja alkukesällä voimakkaan kurssinousun jälkeen. Sekä taktinen että strateginen linjaus oli kesäkuun lopulla lähes neutraalipainossa. Osakepaino vaihteli alkuvuoden n. 48,5 %:n ja periodin lopun 45,5 %:n välillä. Luottoriskin osalta luovuttiin helmikuun alussa USDmääräisistä IG yrityslainoista. Valtiolainojen osalta lisättiin Yhdysvaltojen dollarimääräisiä valtionlainoja (1-3 vuotta) kesäkuussa ennen EKP:n kokousta. Muutoin pidettiin korkoallokaatio tuottohakuisena eikä tehty merkittäviä muutoksia. Raporttijakson aikana ei käytetty johdannaisia. Rahaston omistuksiin perustuvaa äänivaltaa ei ole käytetty. RISKI-TUOTTOPROFIILI Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot FRONT STRUKTUURI ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Struktuurirahaston tuotto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 1,3 %. Raporttijaksona tehtiin helmikuussa pieni sijoitus euro-alueen pankkiosakekursseihin sidottuun ehdollista kuponkia maksavaan tuotteeseen ja kesäkuun lopussa vastaavanrakenteiseen tuotteeseen, mikä on sidottu neljään eurooppalaiseen telekom-alan yhtiön osakekursseihin. Muuten ei tehty rahaston salkussa merkittäviä allokaatiomuutoksia. Raporttijakson aikana ei käytetty johdannaisia. Rahaston omistuksiin perustuvaa äänivaltaa ei ole käytetty. RISKI-TUOTTOPROFIILI Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot FRONT SUOMI SIJOITUSRAHASTO Suomirahaston tuotto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 5,1 %. Raportointikauden aikana jatkettiin pitkälti aiemmin valittua sijoitusstrategiaa. Sijoitukset suomalaisissa osakkeissa painottuivat yhtiöihin ja toimialoihin, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia (esim. konepajayritykset). Kotimarkkinayrityksiä vältettiin. Lisäksi defensiivisistä toimialoista suurehkolla painolla olivat teleoperaattorit ja terveydenhoito. Rahoituslaitosten osalta sijoitettiin vain yhtiöihin joiden toiminta kattaa kaikki Pohjoismaat. Teknologiaosakkeiden osalta Nokia otettiin salkkuun keväällä, kun kurssi oli laskenut talven huipuistaan. Ukrainan kriisin vuoksi Venäjällä toimivien yritysten osuutta pienennettiin luopumalla mm. Tikkurilasta ja Raportointikauden jälkeen elo-heinäkuussa Fortumista. Raporttijakson aikana ei käytetty johdannaisia. Rahaston omistuksiin perustuvaa äänivaltaa ei ole käytetty. RISKI-TUOTTOPROFIILI Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot 1

3 FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria Rahastosarja A3 Rahastosarja A4 Rahastosarja A5 Rahastosarja A6 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , , ,73 Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , , ,96 Osuuksien lukumäärä A , , ,63 Osuuksien lukumäärä A , ,91 - Osuuksien lukumäärä A6 181,86 147,75 - Osuuden arvo A3 110, , ,66780 Osuuden arvo A4 108, , ,07751 Osuuden arvo A5 105, , Osuuden arvo A6 102, , Hallinnointipalkkio ( ) , , ,76 Säilytyspalkkio ( ) , ,95 - Juoksevat kulut (A3) 1,28 % Juoksevat kulut (A4) 2,03 % Juoksevat kulut (A5) 0,63 % Juoksevat kulut (A6) 2,53 % Volatiliteetti 12 kk (%) 6,10 Sharpen luku (A3/A4/A5/A6) 1,41/1,27/1,52/1,19 Salkun kiertonopeus (%) 48,37 Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3 0,75%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A4 1,5%/0,1% hallinnointi-/säilytyspalkkio A5 0,1%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A6 2,0%/0,1% Hallinnointipalkkiot sijoituksista muihin 2807,98 rahastoihin Sijoitusten jakauma OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA OSAKEALLOKAATION MAANTIETEELLINEN JAKAUMA SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN TYYPEITTÄIN 13% 7% Osake Yrityslainat (hyvälaatuinen) 17% 13% Eurooppa pl Suomi USA 7% 0% ETF 3% 20% 46% Yrityslainat (korkeatuottoinen) Hyödykkeet 7% 5% 11% Kehittyvät Suomi 11% Valtionlainat 47% Japani Muut kehittyneet 92% Muut 2

4 FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi ( ) Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta ETF-sijoitukset Kehittyneet osakemarkkinat (DM) AMUNDI ETF MSCI NORDIC UCITS ETF 2 794,00 289, ,84 1,43 % DB X-TRACKERS DJ STOXX ,00 63, ,43 2,20 % DB X-TRACKERS MSCI WOLRD HEALTH CARE TRN INDEX ,00 17, ,07 3,40 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS TRN INDEX ,00 19, ,00 2,24 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TRN INDEX ,00 10, ,19 2,23 % DB X-TRACKERS S&P/ASX ,00 30, ,40 2,04 % ISHARES FTSE 100 UCITS ETF (Acc) (SXRW) ,00 111, ,51 2,52 % ISHARES MSCI CANADA ,00 24, ,92 2,02 % ISHARES MSCI JAPAN ACC ,00 23, ,00 2,89 % ISHARES S&P 500 ACC ,00 36, ,27 1,35 % OMXH25 Index Share ,00 29, ,50 1,88 % Yhteensä ,13 24,20 % Kehittyvät osakemarkkinat (EM) DB X-TRACKERS CSI300 INDEX ,00 4, ,96 1,62 % DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP TRN INDEX ,00 26, ,04 9,59 % DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL TRN INDEX ,00 36, ,18 1,51 % DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ,00 30, ,90 3,76 % DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN INDEX UCITS ETF ,00 47, ,86 1,50 % ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALLCAP ,00 22, ,98 0,93 % ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALLCAP ,00 50, ,00 1,34 % Yhteensä ,92 20,25 % Yrityslainat HY ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BND ,00 110, ,91 18,51 % SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF ,00 58, ,53 1,89 % Yhteensä ,44 20,40 % Yrityslainat IG ISHARES EURO CORPORATE BOND ,00 125, ,36 11,24 % Yhteensä ,36 11,24 % Valtionlainat DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF 5 226,00 232, ,38 2,15 % DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS ,00 152, ,51 3,44 % ISHARES BARCLAYS $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF ,00 96, ,48 5,64 % ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVERNMENT BOND ,00 72, ,40 1,59 % ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR 508,00 143, ,44 0,13 % Yhteensä ,21 12,95 % Hyödykkeet ETFS AGRICULTURE DJ-UBSCI DE ,00 5, ,80 1,64 % ETFS INDUST MTLS DJ-UBSCISM EUR ,00 10, ,54 1,36 % Yhteensä ,34 3,00 % ETF-sijoitukset yhteensä ,40 92,05 % Sijoitusrahastosijoitukset Front Suomi Sijoitusrahasto A ,73 152, ,01 1,18 % Sijoitusrahastosijoitukset yhteensä ,01 1,18 % Sijoitukset yhteensä ,41 93,24 % Kassa ja muut varat, netto ,57 6,76 % Rahaston arvo ,98 3

5 FRONT STRUKTUURI ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria Rahastosarja A1 Rahastosarja A2 Rahastosarja A3 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , , ,21 Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , , ,06 Osuuksien lukumäärä A , ,18 615,14 Osuuksien lukumäärä A3 39,97 22,69 - Osuuden arvo A1 107, , ,99974 Osuuden arvo A2 104, , ,19393 Osuuden arvo A3 104, , Hallinnointipalkkio ( ) 8 993, , ,78 Säilytyspalkkio ( ) 3 560,62 740,52 - Juoksevat kulut (A1) 0,30 % Juoksevat kulut (A2) 1,10 % Juoksevat kulut (A3) 2,10 % Volatiliteetti 12 kk (%) 8,78 Sharpen luku (A1/A2/A3) 1,31/1,21/1,08 Salkun kiertonopeus (%) -18,44 Hallinnointi-/säilytyspalkkio A1 0,2%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A2 1,0%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3 2,0%/0,1% Sijoitusten jakauma OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA OSAKEALLOKAATION MAANTIETEELLINEN JAKAUMA SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN TYYPEITTÄIN 19% 3% 8% 0% 0% 70% Osake Yrityslainat (hyvälaatuinen) Yrityslainat (korkeatuottoinen) Hyödykkeet Valtionlainat 13% 38% 6% 9% 34% Eurooppa pl Suomi USA Kehittyvät Suomi 61% 2% 0% 36% Obligaatio Sertifikaatti Muut kehittyneet ETF 4

6 FRONT STRUKTUURI ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi ( ) Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta Strukturoidut tuotteet Front Arneb Kuponki Osaketodistus ,00 0, ,00 4,91 % Front Castor Telecom ,00 0, ,00 1,32 % Front Enif Kuponki Sertifikaatti ,00 0, ,00 9,41 % Front Epsilon II Pankki Osaketodistus ,00 0, ,00 2,31 % Front Markab Kuponki Sertifikaatti ,00 0, ,00 6,48 % Front Merak Pankki II Sertifikaatti ,00 0, ,00 7,89 % Front Nihal Tuottoero Sijoituswarrantti ,00 0, ,00 0,60 % Front Propus EM II 9 235,00 45, ,14 6,74 % Front Propus Etelä-Eurooppa ,00 1, ,00 8,26 % Front Saiph Kuponki Sertifikaatti ,00 0, ,00 9,15 % Front Sargas Energia ,00 1, ,70 7,23 % Front Suomi Luottokori II ,00 1, ,00 1,37 % Front Suomi Varainhoito 2 Sijoituswarrantti 24, , ,00 0,58 % Front Tarf CLN Obligaatio ,00 1, ,00 4,10 % Front YED Luottokori ,00 1, ,00 3,43 % Sasin Suomi Obligaatio ,00 1, ,00 9,29 % Sirius Eurooppa ,00 1, ,00 4,50 % Venäjä 2014 Obligaatio ,00 0, ,00 5,23 % Strukturoidut tuotteet yhteensä ,84 92,82 % Sijoitukset yhteensä ,84 92,82 % Kassa ja muut varat, netto ,73 7,18 % Rahaston arvo ,57 5

7 FRONT SUOMI SIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria Rahastosarja A1 Rahastosarja A2 Rahastosarja A3 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , ,34 - Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , ,16 - Osuuksien lukumäärä A , ,03 - Osuuksien lukumäärä A3 766, ,03 - Osuuden arvo A1 152, , Osuuden arvo A2 153, , Osuuden arvo A3 151, , Hallinnointipalkkio ( ) , ,71 - Säilytyspalkkio ( ) 1 581,25 717,03 - Juoksevat kulut (A1) 0,85 % Juoksevat kulut (A2) 0,20 % Juoksevat kulut (A3) 2,10 % Volatiliteetti 12 kk (%) 12,82 Sharpen luku (A1/A2/A3) * Salkun kiertonopeus (%) * Hallinnointi-/säilytyspalkkio A1 0,75%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A2 0,1%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3 2,0%/0,1% *Rahaston toiminta on aloitettu Sijoitusten jakauma TOIMIALAJAKAUMA KOHDEYHTIÖIDEN KOKOJAKAUMA SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN TYYPEITTÄIN Teollisuust. ja -palvelut 5% 5% 6% 6% 11% 41% Perusteollisuus Rahoitus Kulutuspalvelut Kulutustavarat 9% 1% Large Mid Small 5% 0% Osake 12% 15% Informaatioteknologia Tietoliikennepalvelut 83% 95% Muut Terveydenhoito 6

8 FRONT SUOMI SIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi ( ) Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta Osakesijoitukset CARGOTEC OYJ-B SHARE 4 737,00 27, ,08 4,67 % CAVERION OYJ 6 914,00 7, ,08 1,89 % ELISA OYJ 4 139,00 22, ,26 3,27 % FORTUM OYJ 7 297,00 19, ,17 5,07 % HUHTAMÄKI OYJ 2 653,00 19, ,30 1,79 % KEMIRA OYJ ,00 11, ,81 4,74 % KONE OYJ B 6 528,00 30, ,44 7,05 % KONECRANES OYJ 5 178,00 23, ,24 4,32 % METSÄ BOARD OYJ B ,00 3, ,94 3,41 % METSO OYJ 4 345,00 27, ,15 4,26 % NESTE OIL OYJ ,00 14, ,75 5,32 % NOKIA OYJ ,00 5, ,02 4,04 % NORDEA BANK AB ,00 10, ,00 6,48 % OKMETIC OYJ 8 460,00 4, ,00 1,38 % ORIOLA-KD OYJ-B 8 920,00 2, ,40 0,75 % ORION OYJ-B 3 800,00 27, ,00 3,66 % OUTOTEC OYJ ,00 7, ,28 4,52 % PKC GROUP OYJ 4 061,00 20, ,12 3,01 % SAMPO OYJ-A 3 459,00 36, ,05 4,53 % STORA ENSO OYJ-R 8 235,00 7, ,85 2,07 % TELIASONERA AB ,00 5, ,76 7,46 % UPM-KYMMENE OYJ 4 938,00 12, ,24 2,18 % VALMET OYJ 4 260,00 8, ,40 1,32 % WÄRTSILÄ OYJ 4 283,00 36, ,26 5,49 % YIT OYJ 9 348,00 8, ,68 2,78 % Osakesijoitukset yhteensä ,28 95,48 % Sijoitukset yhteensä ,28 95,48 % Kassa ja muut varat, netto ,69 4,52 % Rahaston arvo ,97 7

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset Markkinakatsaus Keskeiset tapahtumat talous- ja sijoitusympäristössä Suhdannekehitys on alkuvuonna ollut euroalueen ja Yhdysvaltojen osalta

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1/2017 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys jatkui varsin odotetusti vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2015

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2015 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2015 Markkinakatsaus Sijoitusvuosi 2015 oli haastava sekä tuottojen että markkinakehityksen vuoksi. Varsinkin korkosijoitusten tuotot jäivät vaatimattomaksi.

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys ja keskuspankkien toiminta eivät aiheuttaneet vuonna 2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PROFIILI KASVU Salkkukatsaus

PROFIILI KASVU Salkkukatsaus 3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,0 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus 9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset

Lisätiedot

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus 9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,8 % 50 % Korkosijoitukset 45,2

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

INSTITUUTIO RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

INSTITUUTIO RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5 % 25 % Korkosijoitukset 69,5 % Joukkolainat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 55,8 % 50 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

ALLOKAATIO TASAPAINO Salkkukatsaus

ALLOKAATIO TASAPAINO Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 52,3 % 50 % Korkosijoitukset 47,7 %

Lisätiedot

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,1 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO KASVU Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU Salkkukatsaus 8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,1 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA Salkkukatsaus

ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,4 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIO KASVU MAAILMA Salkkukatsaus

ALLOKAATIO KASVU MAAILMA Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 ALLOKAATIO KASVU MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,3 % 75 % Korkosijoitukset 19,7

Lisätiedot

ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA Salkkukatsaus

ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 51,4 % 50 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO MALTTI OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 26,7 % 25 % Korkosijoitukset 73,3

Lisätiedot

INSTITUUTIO RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

INSTITUUTIO RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,8 % 75 % Korkosijoitukset 24,2 % Joukkolainat 19,0

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2018

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2018 Markkinakatsaus Maaliskuu 2018 Talouskasvuennusteet - Talouskasvu piristyy maltillisesti 2018 Talousindikaattorit (Economic Surprise Index) - Kehitys vuodesta 2012 Teollisuuden ostopäällikköindeksit -

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2014 Lehdistötilaisuus 25.4.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2014 Tammi-maaliskuun sijoitustuotto 1,3 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

2014 6 Kuukausikatsaus

2014 6 Kuukausikatsaus 2014 6 Kuukausikatsaus - 1 - EKP:lta vihdoin päätöksiä liian vähän liian myöhään? Kesäkuun alussa EKP vihdoin aloitti toimet euroalueen vaikean tilanteen helpottamiseksi. Kokouksessaan 5.6. EKP päätti

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

JAM kuukausikatsaus - syyskuu

JAM kuukausikatsaus - syyskuu Pvm: 30.09.2018 JAM kuukausikatsaus - syyskuu Osakemarkkinoilla vedettiin henkeä syyskuussa ja suurimmat suhteelliset liikkeet nähtiinkin osakkeiden sijaan ns. riskittömillä korko markkinoilla, joilla

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - kesäkuu

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - kesäkuu 30.06.2018 Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito Kuukausiraportti - kesäkuu 2018 Tämä raportti on tarkoitettu vain sijoitustoiminnan seuraamiseen ja vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Tiedot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

MARKKINATILANNE ELÄKESIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA. Mikko Mursula, sijoitusjohtaja Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry,

MARKKINATILANNE ELÄKESIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA. Mikko Mursula, sijoitusjohtaja Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry, MARKKINATILANNE ELÄKESIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Mikko Mursula, sijoitusjohtaja Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry, 25.8.2015 1 ILMARINEN YLEISTÄ 2 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 479

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FRONT STRUKTUURI 31.12.2013 Y-tunnus: 2353904-1 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FRONT STRUKTUURI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 29.9.2016 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

KOMMENTTEJA. Q4-tulosyllättäjä Pandora, joka on ollut raportin jälkeen voimakkaassa nousussa laskumarkkinassa

KOMMENTTEJA. Q4-tulosyllättäjä Pandora, joka on ollut raportin jälkeen voimakkaassa nousussa laskumarkkinassa KOMMENTTEJA Salkumme kärsi viimeisimmästä markkinamyllerryksestä hieman laajaa markkinaa enemmän, mutta se on myös toipunut siitä laajaa markkinaa nopeammin. Defensiivisyyttä lisätty markkinaturbulenssia

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

KOMMENTTEJA

KOMMENTTEJA KOMMENTTEJA Salkumme kärsi viimeisimmästä markkinamyllerryksestä hieman laajaa markkinaa enemmän, mutta se on myös toipunut siitä laajaa markkinaa nopeammin. Uusin ideamme (avattu 13.3.) Automaatio ja

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 %

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % TOIMINNAN ALUSTA (2.2.2015) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % 1 MENESTYKSESTÄ YKSITTÄISTEN SUOSITUSTEN TASOLLA 64 suositusta nyt maalissa: vertailuindeksiin nähden 51 x

Lisätiedot

5 uusinta ideamme

5 uusinta ideamme 5 uusinta ideamme 9.8.2017 Uponor (8.8.2017) Tuotto toistaiseksi +1,1 % Case: Rakentaminen Euroopassa ja USA:ssa hyvässä momentumissa, Uponorin Q2-pettymys (syyt kertaluonteisia) toi osakkeen houkuttelevalle

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - toukokuu

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - toukokuu 31.05.2018 Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito Kuukausiraportti - toukokuu 2018 Tämä raportti on tarkoitettu vain sijoitustoiminnan seuraamiseen ja vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Tiedot

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

JAM kuukausikatsaus - maaliskuu

JAM kuukausikatsaus - maaliskuu Pvm: 31.03.2019 JAM kuukausikatsaus - maaliskuu Vuoden 2019 ensimmäinen kvartaali saatettiin päätökseen ilman merkittäviä muutoksia koko alkuvuotta varjostaneisiin teemoihin. Brexit, USA:n ja Kiinan väliset

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

JAM kuukausikatsaus - joulukuu

JAM kuukausikatsaus - joulukuu Pvm: 31.12.2017 JAM kuukausikatsaus - joulukuu Joulukuu oli markkinoilla muutamaa viime vuotta rauhallisempi, eikä yhtä päivänsisäistä eur/usd -kurssipiikkiä lukuunottamatta merkittävissä indekseissä tai

Lisätiedot

Kaikki avoinna olevat ideat

Kaikki avoinna olevat ideat Kaikki avoinna olevat ideat 4.12.2017 KATEGORIA AVOIN IDEA AVAUSPVM TUOTTO VRT-INDEKSI TUOTTOERO SIJOITUSAIKA Osakkeet Suomi Citycon 4.12.2017 0 Orion 2.11.2017-13,7-3,6-10,1 32 Nokian Renkaat 6.3.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

DANSKE VARAINHOITO 25

DANSKE VARAINHOITO 25 DANSKE VARAINHOITO 25 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU 31.3.2018 Osakemarkkinat olivat maaliskuussa laskussa kautta linjan. Puheet tuontitulleista herättivät pelkoja kauppasodasta ja siten aiheuttivat laskupaineita

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot