CRAMON OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013"

Transkriptio

1

2 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 148,5 (160,0) milj. euroa; muutos -7,2 %. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä -5,3 % - EBITA 6,4 (10,6) milj. euroa ja EBITA-marginaali 4,3 % (6,6 %); vertailukelpoinen EBITA ilman kertaluontoisia eriä 6,9 (8,4) milj. euroa ja EBITA-marginaali 4,7 (5,2) % - Osakekohtainen tulos -0,04 (0,04) euroa; vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,01 (-0,01) euroa - Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,9 % (7,3 %) - Liiketoiminnan rahavirta 17,9 (17,8) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen -18,9 (17,1) milj. euroa - Nettovelkaantumisaste 69,7 % (77,4 %) - Yhteisyritys Ramirentin kanssa Venäjällä ja Ukrainassa käynnistyi ja Norjan liiketoimintakaupat Hybridilaina lunastettiin takaisin , tähän liittyen rahoituksen rahavirta paranee noin 4 miljoonaa euroa vuodessa - Ohjeistus vuodelle 2013 ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkinaalueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITA-marginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Tuloslaskelma Liikevaihto 148,5 160,0-7,2 % 688,4 Käyttökate (EBITDA) 29,7 36,2-17,8 % 179,6 EBITA-liikevoitto 1) 6,4 10,6-39,8 % 78,0 % liikevaihdosta 4,3% 6,6% 11,3% Liikevoitto / -tappio (EBIT) 1,7 7,6-77,8 % 64,5 Tulos ennen veroja (EBT) -2,3 2,4 44,3 Katsauskauden tulos -1,8 1,8 38,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, -0,04 0,04 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu, -0,04 0,04 0,93 Oma pääoma/osake, 11,22 10,54 6,4 % 11,58 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2), 3) 6,7 % 7,3 % 7,3 % Oman pääoman tuotto, % 2), 3) 6,9 % 7,3 % 7,5 % Omavaraisuusaste, % 2) 46,6 % 44,5 % 48,6 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 2) 69,7 % 77,4 % 65,1 % Korolliset nettovelat 2) 364,9 374,7-2,6 % 346,9 Bruttoinvestoinnit 46,2 24,3 90,1 % 125,1 josta liiketoiminta ja yrityshankinnat 31,2 0,8 Rahavirta investointien jälkeen -18,9 17,1 62,2 Henkilöstö keskimäärin ,9 % Henkilöstö kauden lopussa ,2 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Koko vuoden 2012 tunnusluvut on laskettu taseesta ennen Venäjän liiketoiminnan uudelleenluokittelua IFRS 5 mukaisesti yhteisyritykseen siirrettäviksi varoiksi ja veloiksi 3) Rullaava 12 kuukautta

3 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN TULOK- SESTA 2013 Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 prosenttia ja oli 148,5 (160,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 9,3 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -5,3 prosenttia. Lisäksi pitkään jatkunut heikko taloustilanne Euroopassa on vaikuttanut rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään useissa Cramon toimintamaissa. Liikevaihtoa pienensivät myös pitkittyneet talviolosuhteet, mikä siirsi useita rakentamisen aloituksia. EBITA-liikevoitto oli 6,4 (10,6) miljoonaa euroa eli 4,3 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITAliikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 (8,4) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,2) prosenttia liikevaihdosta. Suoritettujen kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset ovat jo toteutumassa. Kertaluontoinen erä muodostuu 0,6 miljoonan euron uudelleenorganisointikuluista Norjan liiketoimintakauppoihin liittyen. Vuosineljänneksen tulokseen vaikutti myös 1,8 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentuminen Venäjän yhteisyritys Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista, joka esitetään EBITA-liikevoiton alapuolella. Vuoden 2012 vertailukauden EBITA-liikevoittoon sisältyi 2,2 miljoonan euron myyntivoitto siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä Suomessa. Käyttökate (EBITDA) oli 29,7 (36,2) miljoonaa euroa eli 20,0 (22,6) prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,04) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,01 (-0,01) euroa. Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinaolosuhteet huomioiden tyydyttävä tulos. Vuoden 2012 lopussa tehty toimipisteverkoston supistaminen paransi tulosta Tanskassa. Myös Itä-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta, samoin Norjassa ennen kertaluontoisia kuluja. Kylmä talvi siirsi useita rakentamisen aloituksia erityisesti Keski-Euroopassa, ja tuloskehitys jäi siellä heikoksi. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana kaikissa Pohjoismaissa. Liiketoiminnan rahavirta oli 17,9 (17,8) miljoonaa euroa, bruttoinvestoinnit 46,2 (24,3) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -36,8 (-0,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät liiketoiminta- ja yrityshankintoja 31,2 miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -18,9 (17,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 69,7 (77,4) prosenttia. Nettovelkaantumisasteeseen vaikuttivat tehdyt yritysjärjestelyt. Cramo lunasti katsauskauden jälkeen 50 miljoonan euron hybridilainan suunnitelmien mukaisesti. Lunastuksen odotetaan parantavan konsernin rahoituksen rahavirtaa noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. MARKKINANÄKYMÄT Taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu. Sekä uudisrakentamisen että teollisuuden investointipäätöksiä siirretään myöhempään ajankohtaan. Markkinakohtaiset erot ovat kuitenkin suuret. Sekä Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct että Suomen Rakennusteollisuus ovat arvioineet rakentamisen supistuvan Suomessa vuonna 2013 noin kolme prosenttia. Ruotsissa rakentamisen arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla tai hieman heikentyvän. Puolassa rakentamisen markkinakasvun arvioidaan kääntyvän negatiiviseksi. Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Venäjällä ja Baltian alueella markkinoiden odotetaan kasvavan. Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen, mutta muutokset kysynnässä seuraavat rakentamista pienellä viiveellä ja voivat olla voimakkaita. Cramo suhtautuu varovaisesti vuoteen Kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat haastavat erityisesti alkuvuonna, mutta taloustilanteen Cramon päämarkkinoilla on ennustettu paranevan loppuvuodesta. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Ohjeistus konsernin näkymistä on ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkina-alueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITA-marginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Liikevaihdon kehitys ei täyttänyt odotuksiamme. Vaikka liikevaihdon kehitys vaihtelee maittain, 7,2 prosentin liikevaihdon lasku asettaa paineita organisaatiolle. Tämän vuoksi johto käynnisti ohjelman, jotta kustannusrakenteemme vastaisi paremmin markkinaolosuhteita. Tämän seurauksena pystyimme säilyttämään vertailukelpoisen EBITA-marginaalin lähes ennallaan Alkuvuoden merkittävimpiä tapahtumia oli Ramirentin kanssa perustamamme, Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin käynnistäminen. Yhdistämällä kahden kokeneen Venäjän toimijan resurssit meillä on nyt leveämmät hartiat ja mahdollisuus saavuttaa johtava asema kone- ja laitevuokrauksessa Venäjän kasvavilla markkinoilla. Liikekumppanuus parantaa Fortrentin kasvumahdollisuuksia tasapainottaen samalla riskejä. Vuokrausalan markkinatilanne Venäjällä on hyvä. Saimme kaudella päätökseen yrityskaupat Norjassa, joissa ostimme Lambertsson- ja Kranpunktenvuokrausyritysten liiketoiminnat. Niissä kyseiset yhtiöt ulkoistivat vuokrauskalustonsa ja henkilöstönsä Cramolle. Cramo teki myös pitkäaikaisen toimitussopimuksen Peabkonsernin kanssa Norjassa. Tämä vahvistaa Cramon ja Peabin yhteistyötä ja kasvattaa markkina-asemaamme Norjan kasvavilla vuokrausmarkkinoilla. Toimintojen integrointi on sujunut hyvin. Ensimmäinen vuosineljännes oli odotuksiemme mukaisesti Cramolle taloudellisesti vaikea. Olemme päämarkkinoillamme mahdollisesti suhdannesyklin pohjalla, minkä lisäksi vuosineljännekselle ajoittui yritysjärjestelyjen kertaluontoisia kuluja. Tulokseen vaikutti pitkä talvikausi, joka siirsi lukuisia rakentamisen aloituksia. Kone- ja laitevuokrauksen kysynnän odotetaan piristyvän keväällä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rakentamisessa tai kone- ja laitevuokrauksessa ei ole nähtävissä kasvua vuonna 2013, kuten ei myöskään yleisessä taloustilanteessa. Tämä korostaa toiminnan tehostamisen merkitystä. Tämän lisäksi jatkamme myyntimme ja asiakaspalvelumme kehittämistä. Suorittamiemme kustannussäästöjen ja muiden tehostamistoimenpiteiden vaikutukset ovat jo toteutumassa. Tämä luo hyvän pohjan paremmalle kannattavuudelle vuoden 2013 haastavassa toimintaympäristössä, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 prosenttia ja oli 148,5 (160,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 9,3 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -5,3 prosenttia. Lisäksi pitkään jatkunut heikko taloustilanne Euroopassa on vaikuttanut rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään useissa Cramon toimintamaissa. Liikevaihtoa pienensivät myös pitkittyneet talviolosuhteet, mikä siirsi useita rakentamisen aloituksia. EBITA-liikevoitto oli 6,4 (10,6) miljoonaa euroa eli 4,3 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITAliikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 (8,4) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,2) prosenttia liikevaihdosta. Suoritettujen kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset ovat jo toteutumassa. Kertaluontoinen erä muodostuu 0,6 miljoonan euron uudelleenorganisointikuluista Norjan liiketoimintakauppoihin liittyen. Vuosineljänneksen tulokseen vaikutti myös 1,8 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentuminen Venäjän yhteisyritys Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista, joka esitetään EBITA-liikevoiton alapuolella. Vuoden 2012 vertailukauden EBITA-liikevoittoon sisältyi 2,2 miljoonan euron myyntivoitto siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä Suomessa. Käyttökate (EBITDA) oli 29,7 (36,2) miljoonaa euroa eli 20,0 (22,6) prosenttia liikevaihdosta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimiva yhteisyritys Fortrent aloitti toimintansa Cramo esittää osuutensa (50 %) yhteisyrityksen tuloksesta pääomaosuusmenetelmällä käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella ja jatkaa sen raportoimista osana Itä-Euroopan liiketoimintasegmenttiä. Yhteisyrityksen myötä Venäjän liikevaihto ei sisälly enää Cramo-konsernin liikevaihtoon. Yritysjärjestelystä katsauskaudelle aiheutuneet 1,8 miljoonan euron kertaluontoiset kulut on esitetty segmenttiraportoinnissa osana kohdistamattomia konsernitoimintoja. Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinaolosuhteet huomioiden tyydyttävä tulos. Vuoden 2012 lopussa tehty toimipisteverkoston supistaminen paransi tulosta Tanskassa. Itä-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta, samoin Norjassa ennen kertaluontoisia kuluja. Keski- Euroopassa kylmä talvikausi siirsi rakentamisen aloituksia, ja tuloskehitys jäi siellä heikoksi. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana kaikissa Pohjoismaissa. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 (7,6) miljoonaa euroa eli 1,1 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -2,3 (2,4) ja katsauskauden tulos -1,8 (1,8) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat 1,1 (1,3) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,1 (0,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 4,0 (5,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,04) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,04 (0,04) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,01 (-0,01) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,7 (7,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,9 (7,3) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 46,2 (24,3) miljoonaa euroa, josta 31,2 (0,0) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Liiketoiminta- ja yrityshankinnoista 10,4 miljoonaa euroa liittyy Venäjän yhteisyritykseen ja 20,8 miljoonaa euroa Norjan liiketoimintakauppoihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 23,4 (25,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat kaudella yhteensä 4,7 (3,0) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 172,9 (166,2) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 17,9 (17,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -36,8 (-0,7) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 19,6 (-28,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -18,9 (17,1) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 5,9 (6,1) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 364,9 (374,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 69,7 (77,4) prosenttia. Nettovelkaantumisastetta heikensivät tehdyt yritysjärjestelyt sekä jaksolla tehdyt päätökset osingonmaksusta ja hybridilainan koronmaksusta. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (182,2) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 91,0 (145,6) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 217,6 (178,3) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 200,0 (163,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 17,6 (15,3) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 623,4 (612,5) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.134,1 (1.097,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,6 (44,5) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 33,8 (40,3) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 119,7 (124,6) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 17,2 (17,5) miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Cramo Oyj ilmoitti lunastavansa takaisin 50 miljoonan euron hybridilainansa (IFRS:n mukaan oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Laina lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti katsauskauden jälkeen Lunastuksen odotetaan parantavan konsernin rahoituksen rahavirtaa noin neljä miljoonaa euroa vuodessa mutta se vaikuttaa heikentävästi konsernin omaan pääomaan ja sitä kautta nettovelkaantumisasteeseen. Nettovelkaantumisasteen arvioidaan pysyvän tästä huolimatta tavoitteiden mukaisena. Tämän lisäksi lunastus vaikuttaa positiivisesti konsernin oman pääoman tuottoon. KONSERNIRAKENNE Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja - laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 362 (406) vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 65 (75) oli yrittäjävetoisia. STRATEGISET TAVOITTEET Cramon strategisia kulmakiviä on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto ja Paikallisesti paras alallaan sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen ja toiminnallinen ketteryys. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen. Cramon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo Vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. JOHTORYHMÄ Cramo uudisti jaksolla organisaatiotaan tukeakseen tehokkaammin konsernin strategisia ja taloudellisia tavoitteita. Uusi organisaatio muodostuu toiminnallisesti kolmesta markkina-alueesta: Skandinaviasta (Ruotsi, Norja, Tanska), Itä-Euroopasta (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola) sekä Keski-Euroopasta (Saksa, Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta, Slovakia). Cramon ulkoisesti raportoitavat liiketoimintasegmentit säilyvät ennallaan. Uusi organisaatio astui voimaan Organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtiin seuraavat nimitykset johtoryhmässä: Erik Bengtsson nimitettiin johtajaksi, Skandinavia. Hän jatkaa myös Cramo Ruotsin toimitusjohtajana. Tatu Hauhio nimitettiin johtajaksi, Itä- Eurooppa, ja hän jatkaa Cramo Finlandin toimitusjohtajana. Dirk Schlitzkus nimitettiin johtajaksi, Keski-Eurooppa, ja hän jatkaa Cramon liiketoimintojen toimitusjohtajana Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa (Theisen-konserni). Tietohallintojohtaja Per Lundquist nimitettiin johtajaksi, yhtenäiset toiminnot. Tietohallinnon lisäksi hänen vastuualueinaan ovat henkilöstöhallinto, markkinointi ja viestintä sekä konsernin liiketoimintakonseptien ja -prosessien yhdenmukaistaminen. Martin Holmgren jatkaa kalustonhallinnasta vastaavana johtajana. Martti Ala-Härkönen jatkaa talous- ja rahoitusjohtajana vastuualueinaan myös konsernin yrityssuunnittelu, yritysjärjestelyt, lakitoiminnot sekä sijoittajasuhteet. Konsernin johtoryhmään nimitettiin uusiksi jäseniksi siirtokelpoisten tilojen johtaja Petri Moksén sekä Aku Rumpunen, johtaja, group business control. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin (2 721). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 120 (164) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2 736). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 469 (653), Ruotsi 809 (818), Norja 255 (222), Tanska 101 (121), Keski-Eurooppa 330 (299) ja Itä- Eurooppa 437 (622). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 15,3 (18,2) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 48,5 (48,0) 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS prosenttia Ruotsista; 15,3 (12,9) prosenttia Norjasta; 5,1 (5,1) prosenttia Tanskasta; 7,5 (7,3) prosenttia Keski- Euroopasta ja 8,3 (8,6) Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,6 % EBITA ,5 % EBITA-% 10,1 % 10,0 % 18,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 428 Toimipisteet ,6 % 55 Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto oli Suomessa 23,0 (29,3) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli 2,3 (2,9) miljoonaa euroa eli 10,1 (10,0) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta liikevaihdon laskusta suhteellinen kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla kulujen karsimisen ja toiminnan tehostamisen ansiosta. Liikevaihtoa ja tulosta pienensivät rakentamisen heikko markkinatilanne sekä siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti maaliskuussa Vakioitujen siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Euroconstruct ennustaa Suomen rakennusmarkkinoiden supistuvan hieman yli kaksi prosenttia vuonna Suomen Rakennusteollisuuden arvio huhtikuussa on saman suuruinen. Uudisrakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan ja vesi- ja maarakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan. VTT arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan supistuvan vuonna 2013 noin prosentin. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (55). Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,9 % EBITA ,7 % EBITA-% 13,7 % 16,6 % 17,9 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 793 Toimipisteet ,0 % 124 Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto oli Ruotsissa 72,9 (77,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 5,9 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -9,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 10,0 (12,9) miljoonaa euroa eli 13,7 (16,6) prosenttia liikevaihdosta. Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanne heikentyi alkuvuonna erityisesti Etelä-Ruotsissa. Pohjois-Ruotsissa kysyntä jatkui vahvana. Suhteellinen kannattavuus pysyi tyydyttävänä Cramon vuonna 2012 aloitettujen tehostamistoimien ansiosta. Tehostamistoimien vaikutusten arvioidaan näkyvän voimakkaammin koko vuoden tuloksessa. Alkuvuoden merkittävin asiakassopimus tehtiin Västeråsin voimalaitoshankkeelle. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä jatkui vahvana. Euroconstruct arvioi rakentamisen säilyvän vuonna 2013 vähintään edellisvuoden tasolla, mutta Ruotsin rakennusteollisuus ennustaa rakentamisen supistuvan noin prosentin. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 121 (126) toimipistettä. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Norja Norja (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,7 % EBITA ,4 % EBITA-% 4,0 % 4,4 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 223 Toimipisteet ,9 % 31 Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi Norjassa 10,7 prosenttia ja oli 23,0 (20,8) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 8,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia kuluja oli 1,5 (0,9) miljoonaa euroa eli 6,5 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoiset kulut muodostuivat liiketoimintakauppoihin liittyneestä uudelleenorganisoinnista. Kysyntä on jatkunut Norjassa hyvänä suurissa kaupungeissa ja energiainvestointien ansiosta länsirannikolla. Pitkittynyt talvikausi siirsi kuitenkin rakentamisen aloituksia Norjassakin. Cramon joulukuussa tekemä sopimus Lambertsson AS:n ja Kranpunkten AS:n vuokraustoimintojen ostosta Norjassa astui voimaan Kaupoissa on kyse vuokrauskaluston ja henkilöstön ulkoistamisesta Cramolle ja pitkäaikaisista toimitussopimuksista Peab-konsernille Norjassa. Liiketoimintakauppojen tuoman liikevaihdon odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana. Merkittävä uusi asiakassopimus tehtiin myös Stena Recyclingin kanssa. Markkinanäkymät ovat Norjassa positiiviset. Euroconstruct on arvioinut rakentamisen kasvavan Norjassa yli viisi prosenttia vuonna 2013, mutta paikallinen markkinatutkimuslaitos on alentanut oman arvionsa kolmeen prosenttiin. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja kaasuteollisuudessa alan työvoimapulasta huolimatta. Myös asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan lisääntyvän. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 32 (34) toimipistettä. Tanska Tanska (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,0 % EBITA EBITA-% -3,1 % -17,6 % -13,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 97 Toimipisteet ,1 % 7 Cramon liikevaihto Tanskassa pieneni 7,0 prosenttia ja oli 7,6 (8,2) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli -0,2 (-1,4) miljoonaa euroa eli -3,1 (-17,6) prosenttia liikevaihdosta. Toiminta suppeammalla toimipisteverkostolla on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimipisteitä vähennettiin ja toimintaa keskitettiin kasvualueille voimakkaasti vuoden 2012 lopulla, ja samaan aikaan vahvistettiin myyntiorganisaatiota. Suoritettujen sopeutustoimenpiteiden vaikutus paransi kannattavuutta. Kysyntä on jatkunut hyvänä Kööpenhaminan ja Århusin seudulla, mutta talvi on siirtänyt rakentamisen aloituksia. Ensimmäisen neljänneksen merkittävin asiakassopimus tehtiin energiayhtiö Vattenfallin kanssa. Cramolla ja Vattenfallilla on vastaavanlainen sopimus jo Ruotsissa. Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Tanskassa vuonna 2013 noin kaksi prosenttia, mutta paikalliset arviot ovat varovaisempia. Kasvua odotetaan maa- ja vesirakentamisesta. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 7 (18) toimipistettä. 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,6 % EBITA ,3 % -236 EBITA-% -41,6 % -36,6 % -0,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 327 Toimipisteet ,4 % 88 Keski-Euroopan liikevaihto pieneni 4,6 prosenttia ja oli 11,2 (11,8) miljoonaa euroa. EBITA oli -4,7 (-4,3) miljoonaa euroa eli -41,6 (-36,6) prosenttia liikevaihdosta. Keski-Euroopassa Cramon vuokrauskalusto painottuu edelleen maanrakennuskoneisiin ja kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Pitkittynyt talvikausi siirsi rakentamisen aloituksia ja heikensi tulosta. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/12 tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista sekä toimintojen edelleen keskittämistä Paikallisesti paras -strategian mukaisesti. Käynnistetyistä hankkeista on jo nähtävissä tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta, lisätä liikevaihdon volyymia ja pienentää kausivaihteluiden merkitystä. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kääntyy Saksassa 2,5 prosentin kasvuun vuonna Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 86 (96). Liikevaihto ,0 % EBITA EBITA-% -0,7 % -5,8 % 9,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % 623 Toimipisteet ,2 % 71 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin yhteisyritys Fortrent Venäjällä ja Ukrainassa aloitti toimintansa Fortrentin liikevaihto ei sisälly tämän jälkeen Cramo-konsernin liikevaihtoon, mutta Cramon osuus (50 %) katsauskauden tuloksesta sisältyy pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä-Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,0 prosenttia ja oli 12,5 (13,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -9,7 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. EBITA-liiketulos parani ja oli -0,1 (-0,8) miljoonaa euroa eli -0,7 (-5,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransivat aiemmin tehdyt sopeutustoimet Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa sekä hyvä kysyntä Venäjällä. Cramo esitti Fortrentiin siirettävät varat erikseen taseessaan asti, jonka mukaisesti Cramo ei kirjannut poistoja (yhteensä 0,9 miljoonaa euroa) Venäjän yhtiöistään ajanjaksolta tammi-helmikuu Rakentamisen arvioidaan kasvavan Virossa noin kaksi prosenttia vuonna Latviassa ja Liettuassa rakentamisen ennustetaan kasvavan 3-4 prosenttia. Puolassa rakentamisen ennustetaan kääntyvän erityisesti maaja vesirakentamisen hiipuessa yli kolmen prosentin laskuun. Tsekin tasavallassa rakentamisen ennustetaan supistuvan noin kaksi ja Slovakiassa noin yhden prosentin. Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 63 (77). FORTRENT: YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 5,0 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,2 (0,2) miljoonaa euroa 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS eli -4,8 (5,1) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma lukuja. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Saavuttaakseen yhtäläisen omistuksen yhteisyrityksestä Cramo maksoi yritysjärjestelyn toteutuksen yhteydessä noin 9,2 miljoonaa euroa käteisenä Ramirentille. Cramo kirjasi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumisen Venäjän yhteisyritys Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista, joka esitetään konsernin tuloslaskelmassa EBITA-liikevoiton alapuolella. Fortrentin liiketoimintojen integrointi eteni suunnitellusti. Yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtaja on Anton Artemiev, jolla on laaja kokemus niin Venäjältä kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta. Toimitusjohtajaksi valittiin Grigori Grif, joka on aiemmin toiminut Ramirentin Venäjän ja Ukrainan maajohtajana. Markkinanäkymät Venäjällä ovat myönteiset. Rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä noin neljä prosenttia vuonna Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan selvästi rakentamista enemmän. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Osakelukumäärä korottui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana optio-ohjelman 2006C seurauksena yhteensä uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisterin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Optio-ohjelman 2006C merkintäaika päättyi , sen optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä osaketta. Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-ohjelman 2009 optiot ovat olleet listattuna NASDAQ OMX Helsingissä alkaen optiooikeuksia on laskettu liikkeelle kappaletta. Niistä optiota oli maaliskuun 2013 lopussa yhtiön 87 avainhenkilön ja optiota Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa. Osakkeiden merkintäaika alkoi ja päättyy Kukin 2009 optiooikeus oikeuttaa merkitsemään 1,3 Cramo Oyj:n osaketta. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konserni oli jakanut mennessä avainhenkilöilleen yhteensä optio-oikeutta, optio-oikeutta ja optiooikeutta. Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2013 maksetun osingon (0,42 e) jälkeen seuraava: 2009 optiooikeuksilla 10,13 euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,00 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 6,58 euroa. Optio-ohjelmissa 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optiooikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa kannustinjärjestelmässä työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Säästökausi alkoi ja päättyy Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaversyistä. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivän jälkeen. Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja Hallitus asettaa vuosittain palkitsemisen perusteena olevat tulostavoitteet. Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustui Cramo-konsernin tulos/osake (EPS) -tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä noin Cramo Oyj:n osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2013 palkkio perustuu tulos/osaketunnuslukuun. YHTIÖKOKOUS 2013 JA HALLITUKSEN VOI- MASSA OLEVAT VALTUUDET Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Hallitukseen valittiin uudelleen Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä, Victor Hartwall ja Helene Biström sekä uutena jäsenenä Erkki Stenberg. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa ja muiden jäsenten palkkioksi euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Erkka Talvinko. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään , ja niitä voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja niitä voidaan käyttää enintään kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää myös oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisesta, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita ja niiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään eikä niitä voida käyttää kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Epävarmuus lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden lisääntynyt epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo Oyj lunasti takaisin lainaehtojen mukaisesti 50 miljoonan euron hybridilainansa. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta uudistettuja IFRS-standardeja IAS1 (Muiden laajan tuloksen erien esittäminen), IAS 19 (Työsuhde-etuudet), IAS 28 (Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä), IFRS 10 (Konsernitilinpäätös), IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt), IFRS 12 (Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä), IFRS 13 (Käyvän arvon määrittäminen), sekä muita näistä muutoksista seuraavia standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardien muutoksilla ei ole ollut olennaisia vaikutuksia raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 11

12 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osakkeet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät Yhteisyritykseen siirrettävät varat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Yhteisyritykseen siirrettävät velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta 2) EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 4,3 % 6,6 % 11,3 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 1,1 % 4,7 % 9,4 % Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta -1,5 % 1,5 % 6,4 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta -1,2 % 1,1 % 5,6 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, -0,04 0,04 0,93 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, -0,04 0,04 0,93 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteitsa johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 1) Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos ) Uudistetun IAS 19 (Työsuhde-etuudet) standardin mukaisesti eläkevastuiden arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Standardin takautuvan soveltamisen seurauksena konsernin vertailukauden 1-12/12 rahoituskulut ovat vähentyneet 209 tuhatta euroa. 2) Osuus yhteisyritysten tuloksesta on siirretty esitettäväksi EBITA-liikevoiton yläpuolella 13

14 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakeanti ja muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Yhteisyritykseen siirrettävä kassa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

15 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET, Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/13 1-3/ /12 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) -0,04 0,04 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) -0,04 0,04 0,93 Oma pääoma/osake,, 3) 11,22 10,54 11,58 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla 15

16 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Suomi Osuus liikevaihdosta % 10,1 % 10,0 % 18,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 13,7 % 16,6 % 17,9 % Norja Osuus liikevaihdosta % 4,0 % 4,4 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -3,1 % -17,6 % -13,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -41,6 % -36,6 % -0,4 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -0,7 % -5,8 % 9,6 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 4,3 % 6,6 % 11,3 % Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

17 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 1-3/13 1-3/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä

18 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/ /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 7-9/11 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin ( / /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 7-9/11 ) Suomi Osuus liikevaihdosta % 10,1 % 22,9 % 26,8 % 14,4 % 10,0 % 18,1 % 22,5 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 13,7 % 18,3 % 21,0 % 15,3 % 16,6 % 20,1 % 21,7 % Norja Osuus liikevaihdosta % 4,0 % 7,7 % 8,9 % 3,6 % 4,4 % 2,8 % 4,9 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -3,1 % -40,2 % 4,4 % -7,5 % -17,6 % -1,3 % 3,0 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -41,6 % 4,9 % 11,6 % 5,1 % -36,6 % 1,7 % 14,0 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -0,7 % 16,0 % 18,5 % 4,0 % -5,8 % 14,8 % 13,3 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 4,3 % 11,9 % 17,1 % 8,9 % 6,6 % 12,3 % 16,8 % SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,25 2 K. Hartwall Invest Oy ,01 3 Rakennusmestarien Säätiö ,00 4 Mariatorp Oy ,19 5 Wipunen varainhallinta Oy ,82 6 Nordea Nordenfund ,43 7 Odin Finland ,98 8 Fondita Nordic Micro Cap ,57 9 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,29 10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,94 10 suurinta omistajaa yhteensä ,47 Hallintarekisteröidyt ,69 Muut ,83 Kaikki yhteensä ,00 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 2. toukokuuta 2013 Cramo Oyj Hallitus TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään perjantaina klo Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2013 Vuoden 2013 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh: , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh: , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 19

20 OSAVUOSIKATSAUS /2013/ CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAVUOSIKATSAUS /2013 CRAMO OYJ POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KALLIOSOLANTIE VANTAA Y-TUNNUS

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 TEHOSTAMISTOIMET ETENEVÄT 7-9/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 171,1 (173,6) milj. euroa; muutos -1,4 %. Liikevaihto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA, KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUU Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

CRAMO OYJ VARSINAINEN 26.3.2013. Vesa Koivula toimitusjohtaja

CRAMO OYJ VARSINAINEN 26.3.2013. Vesa Koivula toimitusjohtaja CRAMO OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2013 Vesa Koivula toimitusjohtaja Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Svenska Handelsbankenin edustamien hallintarekisteröityjen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT 7-9/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS

OSAVUOSIKATSAUS Q / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAVUOSIKATSAUS 2012 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS 1 OSAVUOSIKATSAUS 2012 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT 1-3/2012 keskeiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA 10-12/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 180,6 (175,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %. Liikevaihdon

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot