OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ

2 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN EPÄVARMUUS /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 161,1 (114,0) milj. euroa, kasvua 41,4 % EBITA 14,3 (3,8) milj. euroa ja EBITA-marginaali 8,9 (3,3) % Osakekohtainen tulos 0,09 (-0,15) euroa Merkintäetuoikeusanti huhtikuussa, uutta omaa pääomaa 97,4 milj. euroa kulujen jälkeen Tidermans-yrityskauppa Ruotsissa ja Stavdal-yrityskauppa Norjassa kesäkuussa H1/2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 305,4 (215,4) milj. euroa, kasvua 41,8 %, josta orgaanista kasvua 27,6 % EBITA-liikevoitto 16,8 (5,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 5,5 (2,4) % Osakekohtainen tulos -0,07 (-0,37) euroa Rahavirta investointien jälkeen -98,3 (18,1) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 91,8 (111,7) % Uusi ohjeistus: Lisääntyneestä markkinoiden epävarmuudesta huolimatta konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2011 sekä orgaanisesti että tehdyistä yrityskaupoista johtuen. Konsernin EBITA-marginaali paranee vuoteen 2010 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Tuloslaskelma Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA) Liikevoitto / -tappio (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 2) 0,09-0,15-0,07-0,37-0,06 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 2) 0,08-0,14-0,07-0,36-0,06 Oma pääoma/osake, 10,17 9,62 10,52 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 4,6 % -1,3 % 3,7 % Oman pääoman tuotto, % 1) 1,9 % -11,8 % -0,6 % Omavaraisuusaste, % 41,7 % 38,0 % 38,7 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 91,8 % 111,7 % 103,4 % Korolliset nettovelat Bruttoinvestoinnit josta liiketoiminta ja yrityshankinnat Rahavirta investointien jälkeen Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Rullaava 12 kuukautta 2) Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu kertomalla laskennassa käytetyt osakkeiden lukumäärät seuraavalla tekijällä: osakkeen käypä arvo välittömästi ennen oikeuksien käyttämistä jaettuna osakkeen teoreettisella arvolla oikeuksien käytön jälkeen 2

3 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN TULOKSESTA 2011 Cramo-konsernin liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 41,8 prosenttia ja oli 305,4 (215,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 35,7 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 27,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi 41,4 prosenttia ja oli 161,1 (114,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 46,4 prosenttia. Kannattavuuden paraneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä odotetusti. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto kasvoi edellisvuodesta ja oli 16,8 (5,3) miljoonaa euroa eli 5,5 (2,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 63,5 (47,4) miljoonaa euroa eli 20,8 (22,0) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 14,3 (3,8) miljoonaa euroa eli 8,9 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 18,8 (-0,5) miljoonaa euroa eli 6,2 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluontoisia eriä oli 65,6 (41,7) miljoonaa euroa eli 21,5 (19,4) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoisiin eriin sisältyy vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Theisen-konsernin hankintaan liittyviä kuluja 2,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 5,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto. Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä Norjaa lukuun ottamatta. Suomen ja Ruotsin tulos oli hyvä, ja Keski-Euroopan (Theisen-konserni) tulos kääntyi jaksolla voitolliseksi. Norjassa vuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi odotettua hitaammin, minkä lisäksi toisella vuosineljänneksellä tuloutui kannattamattomia projekteja. Norjan tulos parani kuitenkin jakson lopulla. Tanskan ja Itä- Euroopan tulos oli vielä tappiollinen mutta parani selvästi edellisvuoteen verrattuna. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -98,3 (18,1) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 188,4 (20,2) miljoonaa euroa, josta yrityskauppojen osuus oli 117,2 (2,6) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä Cramo hankki Ruotsissa Göteborgin alueella toimivan vuokrausyhtiö Tidermansin sekä Norjassa Oslon alueella toimivan vuokrausyhtiö Stavdalin osakekannat. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Cramo hankki vuokrausyhtiö Theisen-konsernin, jolla on toimintoja Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Kaikki yrityskaupat ovat Cramolle strategisesti tärkeitä. Konsernin nettovelkaantumisaste oli katsauskauden päättyessä 91,8 (111,7) prosenttia. Cramo toteutti huhtikuussa merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin uutta pääomaa kulujen jälkeen 97,4 miljoonaa euroa. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2011 OVAT POSITIIVISET MUTTA NIITÄ VARJOSTAA VIIME AIKOINA NOPEASTI LISÄÄNTYNYT EPÄVAR- MUUS Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla vuonna Alan markkinatutkimuslaitoksen Euroconstructin kesäkuussa julkistaman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa kaikissa Pohjoismaissa 4-6 prosenttia. Liettuassa ja Venäjällä markkinoiden arvioidaan kasvavan 5-7 prosenttia ja Saksassa vajaat kaksi prosenttia. Kaksinumeroisiin kasvulukuihin ennustetaan päästävän Puolassa ja Virossa. Latviassa markkina pysyy ennallaan. Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa rakentamisen arvioidaan supistuvan. Viimeaikainen talouskehitys osoittaa kuitenkin epävarmuuden lisääntyneen, ja siksi yllä olevia ennusteita on tulkittava korostetun varovaisesti. Cramon kokemuksen mukaan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla muutokset seuraavat rakentamisen muutoksia pienellä viiveellä. Cramo uskoo vuokrauspalveluiden kysynnän vahvistuvan rakentamisen kasvua enemmän. Vuokrausmarkkinoita kasvattavat lisääntynyt kiinnostus kone- ja laitevuokraukseen omistamisen vaihtoehtona. Viimeaikaisten kokemusten mukaan yritykset pitävät myös aiempaa houkuttelevampina järjestelyjä, joissa kone- ja laitekanta ulkoistetaan vuokrauspalveluyhtiön hoidettavaksi. Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa. Tämä on myös nostanut Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. KONSERNIN OHJEISTUS Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: Lisääntyneestä markkinoiden epävarmuudesta huolimatta konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2011 sekä orgaanisesti että tehdyistä yrityskaupoista johtuen. Konsernin EBITA-marginaali paranee vuoteen 2010 verrattuna. Vanha ohjeistus oli: Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvaa sekä Theisen-yrityskaupasta johtuen että orgaanisesti. Konsernin EBITA-marginaali paranee vuoteen 2010 verrattuna. 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Vuoden 2011 toisesta neljänneksestä muodostui odotustemme mukainen. Vuokrauspalveluiden kysyntä ja hintataso kehittyivät edelleen myönteisesti. Suurimmilla markkina-alueillamme Suomessa ja Ruotsissa rakentamisen kasvu jatkui ja liiketoiminnan kannattavuus parani. Uusien asuntojen aloitukset ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvällä tasolla ja toimitila- ja liikerakentamisen näkymät ovat piristymässä. Erityisen ilahtunut olen Theisen-konsernin myötä muodostetun Keski-Euroopan segmenttimme positiivisesta kehityksestä. Saksassa ja Itävallassa liiketoimintamme kehittyi kevään aikana odotustemme mukaisesti. Näyttää siltä, että yrityskauppamme ajoitus osui oikeaan ajankohtaan. Tanskan ja Itä-Euroopan liiketoimintojen paraneminen jatkui ja tavoitteemme on kääntää tulos voitolliseksi loppuvuonna. Odotan, että Norjassakin tulos kääntyy uudelleen positiiviseksi. Huhtikuussa toteutettu merkintäetuoikeusantimme herätti runsaasti kiinnostusta sijoittajissa. Vahvistunut tase tarjoaa hyvät lähtökohdat menestyksekkäälle liiketoiminnalle myös vähemmän suotuisassa liiketoimintaympäristössä. Eräiden EU-maiden rahoituskriisi ja kohonnut riskitaso otetaan huomioon liiketoimintamme suunnittelussa, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Venäjällä, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi 41,8 prosenttia ja oli 305,4 (215,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 35,7 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, Ruotsissa ja Itä-Euroopassa. Theisen-konsernin muodostama Keski-Eurooppa on raportoitu uutena segmenttinä alkaen. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 41,4 prosenttia ja oli 161,1 (114,0) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 46,4 prosenttia. Kannattavuuden paraneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä odotetusti. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto kasvoi edellisvuodesta ja oli 16,8 (5,3) miljoonaa euroa eli 5,5 (2,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 63,5 (47,4) miljoonaa euroa eli 20,8 (22,0) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 14,3 (3,8) miljoonaa euroa eli 8,9 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 18,8 (-0,5) miljoonaa euroa eli 6,2 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoisiin eriin sisältyy vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Theisen-konsernin hankintaan liittyviä kuluja 2,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 5,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto. Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä Norjaa lukuun ottamatta. Suomen ja Ruotsin tulos oli hyvä, ja Keski-Euroopan tulos kääntyi jaksolla voitolliseksi. Norjassa vuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi odotettua hitaammin, minkä lisäksi toisella vuosineljänneksellä tuloutui kannattamattomia projekteja. Norjan tulos parani kuitenkin jakson lopulla. Tanskan ja Itä-Euroopan tulos oli vielä tappiollinen mutta parani selvästi edellisvuodesta. Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat tammi-kesäkuussa 1,9 (2,8) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 1,4 (1,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 11,5 (2,0) miljoonaa euroa eli 3,8 (0,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 1,9 (-10,8) ja katsauskauden tulos -2,5 (-12,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -9,6 (-12,7) miljoonaa euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti yhtiö ei kirjannut ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskennallista verosaamista useimmista tappiollisista yhtiöistään. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,37) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,36) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,15) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 4,6 (-1,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 1,9 (-11,8) prosenttia. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 188,4 (20,2) miljoonaa euroa, josta 117,2 (4,1) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Yritys- ja liiketoimintahankinnat muodostuvat Theisenkonsernin sekä Tidermans- ja Stavdal -yritysten hankinnasta. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 46,7 (42,2) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 5,3 (3,3) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 171,4 (143,4) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 32,4 (11,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -130,7 (6,9) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 93,2 (-25,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -98,3 (18,1) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 6,3 (2,8) miljoonaa euroa. Theisen-konsernin konsolidoinnin myötä konsernille on tullut Saksasta eläkevastuu (1,5 miljoonaa euroa ), joka esitetään taseessa varauksissa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 446,7 (394,1) miljoonaa euroa. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 181,6 (148,0) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 145,2 (101,7) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 124,7 (123,8) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 104,0 (95,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 20,7 (28,8) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 429,6 (382,2) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä erityisesti Theisenyrityskaupan seurauksena mutta pieneni toisella neljänneksellä toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena. Nettovelkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 91,8 (111,7) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 603,7 (508,2) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.133,3 (906,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 41,7 (38,0) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 53,3 (36,5) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 111,7 (83,4) miljoonaa euroa. Yhtiön hybridilainaan liittyvä taseen ulkopuolinen korkovastuu oli jakson päättyessä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä sekä Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa, konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa sekä Cramo Management Oy:n, joka omistaa Cramo Oyj:n osaketta. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 398 (283) vuokrauspalvelupisteen kautta. Niistä 75 (76) oli yrittäjävetoisia. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA STRATEGISET TAVOITTEET Cramo osti tammikuussa saksalaisen vuokrauskonserni Theisen Baumaschinen AG:n koko osakekannan, ja Theisen-konserni yhdisteltiin osaksi Cramo-konsernia Theisen-konsernin myynnistä noin 90 prosenttia kertyy Saksasta, minkä lisäksi sillä on toimintaa Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Yhtiön integrointi Cramokonserniin on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Cramo on arvioinut Theisen-yrityskaupalla olevan neutraali vaikutus konsernin osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2011 ja tästä eteenpäin osakekohtaista tulosta parantava vaikutus. Cramo vahvisti alueellista markkina-asemaansa hankkimalla kesäkuussa Ruotsissa Göteborgin alueella toimivan vuokrausyhtiö Tidermansin sekä Norjassa Oslon alueella toimivan vuokrausyhtiö Stavdalin osakekannat. Molemmat yhtiöt konsolidoidaan konserniin lähtien. Kausivaihtelut ovat kone- ja laitevuokraukselle ominaisia. Vuoden ensimmäinen neljännes on rakennusteollisuuden kausivaihteluiden tapaan yleensä vuoden heikoin neljännes sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattu- 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS na. Kolmas neljännes on yleensä vuoden paras. Cramon toiminnassa kausivaihteluita tasaavat siirtokelpoisten tilojen tuoteryhmä sekä jonkin verran myös työmaille tarjottavat lämmitys- ja kuivauspalvelut. Cramon strategisina tavoitteina vuosina on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä paikallisesti paras vuokraustoimialalla. Muita strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin (2.033). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 128 (62) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2.084). Kauden lopun henkilöstömäärä sisältää kesäkuussa hankittujen Tidermansin (63 henkilöä) ja Stavdalin (25 henkilöä) henkilöstömäärän. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 704 (577) työntekijää, Ruotsi 797 (705), Norja 218 (180), Tanska 123 (115), Keski-Eurooppa 279 ja Itä-Eurooppa 565 (506) työntekijää. MUUTOKSET JOHDOSSA Lakimies Dirk Schlitzkus (47) nimitettiin Keski-Euroopan johtajaksi sekä Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Samalla Dirk Schlitzkuksesta tuli Theisen Baumaschinen AG:n toimitusjohtaja. Hän raportoi Cramokonsernin toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. Dirk Schlitzkus aloitti Theisenin palveluksessa vuonna 1994 oikeudellisena neuvonantajana ja on toiminut yrityksessä vuodesta 1998 useissa johtotehtävissä. 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä- Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän liiketoiminnot. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun 2011 liikevaihdosta 19,2 (19,1) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 45,3 (51,4) prosenttia Ruotsista,12,1 (14,8) prosenttia Norjasta, 4,5 (5,7) prosenttia Tanskasta, 9,9 prosenttia Keski- Euroopasta ja 9,0 (9,0) Itä-Euroopasta. Theisen-konsernin muodostama Keski-Euroopan segmentti aloitti osana Cramo-konsernia Suomi Suomi (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto ,8 % ,4 % EBITA ,9 % ,5 % EBITA-% 13,6 % 11,2 % 10,8 % 7,4 % 12,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 570 Toimipisteet ,5 % 58 Vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla alkanut rakentamisen kasvu jatkui. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Suomessa 59,5 (41,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 42,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 6,4 (3,1) miljoonaa euroa eli 10,8 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 (22,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 37,8 prosenttia. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto 4,2 (2,5) miljoonaa euroa eli 13,6 (11,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat markkinoiden voimakas elpyminen erityisesti asuinrakentamisessa ja vuoden 2010 lopulla tehdyt merkittävät ulkoistussopimukset. Teollisuusrakentamisessa kysyntä on vahvinta energia- ja kaivosteollisuudessa. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on jatkunut vakaana. Kaluston käyttöasteet olivat hyvällä tasolla ja Cramo lisäsi kalustoinvestointeja. Jaksolla otettiin käyttöön konsernin uusi raportointijärjestelmä toimipisteiden liiketoiminnan ohjaamiseen. Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Suomessa vuonna 2011 neljä prosenttia. Sekä asuinrakentaminen että liike- ja toimitilarakentaminen on lisääntyvät selvästi. Maa- ja vesirakentaminen puolestaan vähenee, kun valtio keventää elvytystään. Rakennusteollisuus RT:n huhtikuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Suomessa kuluvana vuonna viisi prosenttia. Cramo on toiseksi suurin kone- ja laitevuokrausyhtiö Suomen markkinoilla. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (57). Cramon strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä rakennusteollisuudessa että teollisuuden kunnossapidon alueella ja nostaa kannattavuus taantumaa edeltävälle tasolle. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto ,6 % ,0 % EBITA ,5 % ,7 % EBITA-% 18,7 % 14,6 % 16,3 % 12,7 % 16,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 665 Toimipisteet ,9 % 119 Rakentaminen ja vuokrauspalveluiden kysyntä jatkoi Ruotsissa myönteistä kehitystään. Kasvu oli edelleen vahvaa erityisesti Tukholman alueella ja Etelä-Ruotsissa. Kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana koko maassa. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Ruotsissa 140,6 (112,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa kasvu oli 14,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat rakentamisen voimakas kasvu ja teollisuuden investoinnit. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 72,5 (60,6) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 19,6 prosenttia. Paikallisessa valuutassa toisen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli 11,6 prosenttia. Kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti. Tammikesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,9 (14,3) miljoonaa euroa eli 16,3 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA liikevoitto oli 13,6 (8,8) miljoonaa euroa eli 18,7 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Kaluston käyttöasteet olivat hyvällä tasolla ja Cramo jatkoi kalustoinvestointeja. Kesäkuussa Cramo ilmoitti ostaneensa Tidermans Hyrmaskiner AB:n ja Tidermans Hyrmec AB:n ( Tidermans ) koko osakekannan. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 14,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä yhtiöissä on 63. Tidermans on johtava vuokrausalan toimija Länsi-Ruotsissa, ja sillä on neljä toimipistettä Ruotsin toiseksi suurimmassa kaupungissa Göteborgissa sekä yksi toimipiste Falkenbergissä. Yli kuudenkymmenen vuokraustoimintavuotensa aikana Tidermans on saavuttanut vahvan markkina-aseman rakennusalan yhtiöiden keskuudessa Länsi-Ruotsissa. Yrityskaupan myötä Cramosta tulee vuokrausalan selkeä markkinajohtaja Göteborgin alueella. Euroconstructin kesäkuussa julkistama arvio koko vuoden kasvulle Ruotsissa on viisi prosenttia. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) nosti kesäkuussa arvionsa rakentamisen kasvusta seitsemästä kahdeksaan prosenttiin. Asuinrakentamisesta odotetaan jopa 14 prosentin kasvua. Myös liike- ja toimistorakentamisen odotetaan kasvavan voimakkaasti. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selvä markkinajohtaja. Yhtiöllä oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 124 (116) toimipistettä. Cramon strategiset tavoitteet vuosille Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä paikallisesti paras -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla. Norja Norja (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto ,3 % ,9 % EBITA ,6 % ,1 % 303 EBITA-% -6,6 % -2,0 % -2,0 % -1,3 % 0,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,1 % 189 Toimipisteet ,4 % 29 Rakentamisen elpyminen on ollut Norjassa alan odotuksia hitaampaa, mutta rakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2011 aikana. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Norjassa 15,9 prosenttia ja oli 37,6 (32,4) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 13,3 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,4 (15,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,3 prosenttia. Paikallisessa valuutassa toisen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli 12,3 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa eli -2,0 (-1,3) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA oli -1,2 (-0,3) miljoonaa euroa eli -6,6 (-2,0) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tuloutui kannattamattomia projekteja. Toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin edelleen muun muassa organisaatiota uudistamalla. Toisen vuosineljänneksen tulos oli Cramolle 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS pettymys mutta Norjan tulos parani kuitenkin jakson lopulla. Kesäkuussa Cramo ilmoitti ostaneensa Stavdal Utleiesenter AS:n koko osakekannan. Yhtiöllä on pääkonttori Oslossa ja yhteensä 25 työntekijää. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli noin 7,3 miljoonaa euroa ja sen uskotaan kasvavan vuonna Stavdal Utleiesenterin osto on linjassa Cramon strategian kanssa olla paikallisesti paras valituilla alueilla. Stavdalin liiketoimintakonsepti sopii hyvin yhteen Cramon nykyisen toiminnan ja toimipisteverkoston kanssa Norjassa, ja yrityskaupan myötä Cramo vahvistaa asemiaan pienten ja keskisuurten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Euroconstructin kesäkuussa julkistaman ennusteen mukaan rakentaminen lisääntyy Norjassa vuonna 2011 lähes kuusi prosenttia. Voimakkainta kasvua odotetaan asuinrakentamisesta, minkä lisäksi maa- ja vesirakentamisen odotetaan lisääntyvän selvästi. Liike- ja toimistorakentaminen sen sijaan vähenee edelleen. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 34 (28) toimipistettä. Strategisena tavoitteena on parantaa tuottavuutta, olla paikallisesti paras ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla. Tanska Tanska (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto ,2 % ,3 % EBITA ,0 % ,2 % EBITA-% -8,3 % -18,8 % -16,3 % -36,0 % -18,1 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 120 Toimipisteet ,9 % 17 Rakentaminen supistui Tanskassa vuonna 2010 odotettua voimakkaammin. Alan odotukset vuodelle 2011 ovat varovaisen positiiviset. Rakentamisen odotettua hitaampi elpyminen näkyy myös Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa. Cramon tammikesäkuun liikevaihto Tanskassa oli 14,0 (12,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,8 (6,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 15,2 prosenttia. Kovan talven jälkeen liikevaihdon kehitys oli kevään aikana myönteinen. Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -2,3 (-4,5) miljoonaa euroa eli -16,3 (-36,0) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -0,6 (1,3) miljoonaa euroa. Cramon kuluvan vuoden keskeisin tavoite Tanskassa on kääntää tulos voitolliseksi. Alkuvuonna tuloksen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti käyttöasteiden parantuminen. Myös Tanskassa on taantuman jälkeen saavutettu tasapaino vuokrauskaluston kysynnän ja tarjonnan välillä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiselle. Kannattavuuden odotetaan edelleen parantuvan loppuvuoden aikana. Euroconstruct arvioi kesäkuussa Tanskan rakennusmarkkinoiden kääntyvän vuonna 2011 lähes kolmen prosentin kasvuun. Helmikuussa julkaistun paikallisen markkinaennusteen (Dansk Byggeri) mukaan rakentamisen kokonaismarkkinat kuitenkin supistuvat vuonna 2011 edelleen noin prosentin edellisvuodesta. Korjausrakentamisen alueella kysyntä on hyvä. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Tanskassa. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 18 (17) toimipistettä. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen tyydyttävälle tasolle sekä paikallisesti paras -aseman saavuttaminen valituilla alueilla. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kasvoikin alkuvuonna odotetusti. Siirtokelpoiset tilat ovat herättäneet kiinnostusta sairaaloiden lisäksi myös koulutiloina. 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto EBITA EBITA-% 8,2 % 1,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 279 Toimipisteet 95 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- Euroopassa muodostuu Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Unkarin markkinoilta. Segmentti muodostettiin, kun tammikuussa 2011 hankittu Theisen-konserni yhdisteltiin Cramokonserniin Theisen-konsernin integrointi eteni kaikilla osa-alueilla suunnitelmien mukaisesti. Lakimies Dirk Schlitzkus (47) nimitettiin toukokuussa Keski-Euroopan johtajaksi ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi sekä Theisen Baumaschinen AG:n toimitusjohtajaksi. Kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanne Keski- Euroopassa parani kaikilla Cramon markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Saksan talous on kehittynyt alkuvuonna ennusteita vahvemmin, mikä näkyy myös kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnässä. Myös Itävallassa kysyntä on kehittynyt myönteisesti. Koska Keski- Euroopan vuokrauskalusto painottuu maanrakennuskoneisiin, kausivaihtelut ovat Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Talvikauden jälkeen toisen vuosineljänneksen tulos kehittyi myönteisesti. Cramon Keski-Euroopan liikevaihto helmi-kesäkuussa oli 30,6 miljoonaa euroa, josta huhti-kesäkuun liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa. Helmi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa ja 1,5 prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia liikevaihdosta. Kalustoinvestointeja jatkettiin suunnitellusti. Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2011 Saksassa 1,7 prosenttia. Sveitsissä ja Itävallassa markkinat pysyvät ennallaan tai kasvavat hieman. Unkarissa rakentamisen arvioidaan supistuvan kolme prosenttia. Vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 95. Cramon strategisena tavoitteena Keski-Euroopassa on laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa asteittain Cramo-konseptin mukaisesti. Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 1-12/10 Liikevaihto ,2 % ,4 % EBITA ,4 % ,9 % EBITA-% -10,2 % -37,8 % -13,4 % -45,1 % -23,0 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,6 % 532 Toimipisteet ,8 % 65 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Segmentin nimi oli asti Keski- ja Itä-Eurooppa. Vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla alkanut rakentamisen kasvu jatkui useimmilla Itä-Euroopan markkinoilla. Voimakkainta rakentamisen kasvu on Virossa, Puolassa ja Venäjällä Moskovan ympäristössä. Baltiassa rakentaminen on elpynyt erityisesti Virossa ja Liettuassa sekä asuinrakentamisen että energiateollisuuden investointien ansiosta. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto oli tammikesäkuussa 27,9 (19,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 41,4 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli 40,6 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 15,0 (10,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 40,2 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -3,7 (-8,9) miljoonaa euroa eli -13,4 (-45,1) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli -1,5 (-4,0) miljoonaa euroa eli 10,2 (-37,8) prosenttia liikevaihdosta. 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Cramon liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös kannattavuus kehittyi myönteisesti kaikilla markkinaalueilla mutta positiiviseen tulokseen ei vielä päästy. Kannattavuutta paransivat liikevaihdon kasvu ja aikaisemmin tehdyt sopeutustoimet. Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan vuonna 2011 Virossa jopa 18 prosenttia, Liettuassa seitsemän prosenttia ja Venäjällä noin viisi prosenttia. Latviassa markkinakoko pysyy edellisvuoden tasolla. Puolassa rakentamiselle odotetaan maa- ja vesirakentamisen vetämänä lähes 13 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa markkinat supistuvat 1-2 prosenttia. Cramon strategisena tavoitteena Itä-Euroopassa on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin ja olla kaikilla markkinoilla paikallisesti paras vuokrauspalveluiden tarjoaja. Lisäksi tavoitteena on vähentää riippuvuutta rakennusteollisuudesta. Vuokrauspisteitä lisättiin jakson aikana Pietarissa ja Tulassa Venäjällä sekä Virossa, Puolassa ja Tsekin tasavallassa. Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 72 (65). 11

12 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on näistä osakkeista , jotka se omistaa tytäryhtiönsä Cramo Management Oy:n kautta. Osakemäärä lisääntyi jakson aikana merkintäetuoikeusannin seurauksena uudella osakkeella. Cramo Oyj:n hallitus päätti jaksolla laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa. Osakkeen merkintähinta oli 10,50 euroa ja merkintäoikeus kolme uutta osaketta jokaista kymmentä omistettua osaketta kohden. Osakeannin merkintäaika oli Cramo ilmoitti , että tarjotut osakkeet merkittiin noin 175-prosenttisesti. Tarjotuista osakkeista 97,2 prosenttia merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen ja loput ilman merkintäoikeuksia. Cramo ilmoitti merkintäetuoikeusannin lopullisesta tuloksesta. Koska tarjottavat osakkeet merkittiin osakeannissa täysimääräisesti, merkintätakauksia ei käytetty. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiö keräsi merkintäetuosakeannilla varoja kulujen jälkeen noin 97,4 miljoonaa euroa, ja kerättävät varat käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseen ja taseen vahvistamiseen. Osakemäärä lisääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2006A-optiomerkintöjen seurauksena uudella osakkeella. Osakkeiden merkintäaika näillä optiooikeuksilla päättyi Lisäksi osakkeiden lukumäärä korottui ensimmäisellä vuosineljänneksellä uudella osakkeella Theisen Baumaschinen AG:n osakkeenomistajalle Arrex Beteiligungs-GmbH:lle suunnatun osakeannin seurauksena ja uudella osakkeella, kun Cramo hankki osakevaihdolla yhtiön ylimmältä johdolta sen omistaman Cramo Management Oy:n koko osakekannan. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTElMÄT Cramo-konserni oli jakanut mennessä avainhenkilöilleen yhteensä B-optio-oikeutta, C-optio-oikeutta, optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Koska optio-oikeudet 2006B, 2006C, 2009 ja 2010 eivät oikeuttaneet osallistumaan päätettyyn merkintäetuoikeusantiin, optio-oikeuksien merkintähintaa ja merkintäsuhdetta muutettiin optioehtojen mukaisesti siten, että osakekohtainen merkintähinta on jaetut osingot huomioon ottaen seuraava: 2006B optio-oikeuksilla 22,05 euroa, 2006C optio-oikeuksilla 6,47 euroa, 2009 optiooikeuksilla 10,85 euroa ja 2010 optio-oikeuksilla 13,72 euroa. Merkintäsuhde muuttuu siten, että kullakin optiooikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Yhtiökokous päätti enintään optio-oikeuden antamisesta Cramo-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen markkinahintaan NAS- DAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Optiooikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj:n osakeantiin liittyvän, allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen sekä saamiensa liputusilmoitusten perusteella Cramo ilmoitti saaneensa ilmoitukset omistusosuuksien mahdollisesta muuttumisesta Pohjola Pankki Oyj:ltä ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (julk) liiketoimintayksiköltä mikäli kaikki merkintätakaussopimukset käytetään. Cramo Oyj vastaanotti sekä Pohjola Pankki Oyj:ltä että Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:lta (julk) arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan merkintäetuoikeusannissa kummallekaan taholle ei tullut merkittäväksi osakkeita merkintätakaussopimuksen perusteella. Cramo Oyj sai ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut yhden neljäsosan (1/4): Hartwall Capital Oy ( osaketta eli 15,67 % osakkeista ja äänimäärästä), K.Hartwall Invest Oy ( osaketta eli 6,59 % osakkeista ja äänimäärästä) sekä Kusinkapital Ab, Gustav Tallqvist, Pinewood Invest OÜ, Christel Hartwall, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall, Axel Hartwall, Gulle Therman, Josefina Tallqvist, Victor Hartwall, Peter Therman ja Mats Therman. Kaikkien tässä mainittujen tahojen yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä osaketta eli 24,14 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. 12

13 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Niitä voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää myös oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisesta, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa, mikä on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 lukuun ottamatta uudistettua IFRS-standardia IAS 24 (Lähipiiritapahtumat), jonka yhtiö on ottanut käyttöön , sekä muita tästä muutoksesta seuraavia standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardien muutoksilla ei ole ollut olennaisia vaikutuksia raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Viime vuosien taloudellisen taantuman seurauksena erityisesti vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit ovat voimistuneet. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. 13

14 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Varaukset Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

15 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 8,9 % 3,3 % 5,5 % 2,4 % 7,0 % Yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 7,3 % 1,8 % 3,8 % 0,9 % 5,6 % Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta 3,6 % -3,7 % 0,6 % -5,0 % 1,0 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 2,1 % -4,3 % -0,8 % -5,7 % -0,4 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,09-0,15-0,07-0,37-0,06 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,09-0,14-0,07-0,36-0,06 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

16 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakepääoma Osakeanti ja muut rahastot Arvon- Kertyneet voittovarat, muunmuutosrahasttoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Muutokset erien välillä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Merkintäetuoikeusanti Osakeanti liiketoimintahankintaan liittyen Osakeperusteiset maksut Vähemmistöosuus Hybridi pääoma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-6/11 1-6/ /10 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Osakeanti Vähemmistöosuus -76 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

17 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Omasta puolesta Yrityskiinnitykset Pantit Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET, Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,09-0,15-0,06-0,37-0,06 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,08-0,14-0,07-0,36-0,06 Oma pääoma/osake,, 3) 10,17 9,62 9,50 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukum. keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla 17

18 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Suomi Osuus liikevaihdosta % 13,6 % 11,2 % 10,8 % 7,4 % 12,5 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 18,7 % 14,6 % 16,3 % 12,7 % 16,4 % Norja Osuus liikevaihdosta % -6,6 % -2,0 % -2,0 % -1,3 % 0,4 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -8,3 % -18,8 % -16,3 % -36,0 % -18,1 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 8,2 % 1,5 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -10,2 % -37,8 % -13,4 % -45,1 % -23,0 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 3,3 % 5,5 % 2,4 % 7,0 % Poistot segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 ennen veroja (1 000 ) Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

19 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä

20 OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/11 1-3/ /10 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 13,6 % 7,7 % 10,7 % 22,3 % 11,2 % 2,9 % 16,3 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 18,7 % 13,7 % 19,6 % 19,0 % 14,6 % 10,4 % 13,6 % Norja Osuus liikevaihdosta % -6,6 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % -2,0 % -0,6 % 5,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -8,3 % -26,1 % -0,1 % -9,9 % -18,8 % -56,2 % -47,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 8,2 % -11,2 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -10,2 % -17,2 % -6,9 % -10,4 % -37,8 % -53,7 % -45,8 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 1,7 % 9,6 % 11,6 % 3,3 % 1,5 % 1,2 % SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,67 2 K. Hartwall Invest Oy ,59 3 Rakennusmestarien Säätiö ,14 4 Mariatorp Oy ,92 5 Sijoitus-Wipunen Oy ,05 6 Odin Finland ,02 7 Nordea Nordenfund ,71 8 Fondita Nordic Micro Cap ,25 9 Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ,94 10 Arrex Beteiligungs-GmbH ,90 10 suurinta omistajaa yhteensä ,19 Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat ,88 Muut ,93 Kaikki yhteensä ,00 20

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot