KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13"

Transkriptio

1

2 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TEHOSTAMISTOIMET ETENEVÄT 7-9/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 171,1 (173,6) milj. euroa; muutos -1,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 1,9 % EBITA 30,5 (32,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 17,8 % (18,6 %) Osakekohtainen tulos 0,45 (0,48) euroa Liiketoiminnan rahavirta 33,2 (50,9) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -5,4 (26,4) milj. euroa Konsernin strategia päivitettiin syyskuussa, taloudelliset tavoitteet ennallaan Uusi ohjeistus syyskuussa: Vuoden 2014 liikevaihto ja EBITA-marginaali jäävät alle 2013 tason 1-9/2014 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 471,2 (482,2) milj. euroa; muutos -2,3 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä 2,1 % EBITA 47,3 (55,2) milj. euroa ja EBITA-marginaali 10,0 % (11,4 %) Osakekohtainen tulos 0,54 (0,63) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,2 % (8,0 %) Rahavirta investointien jälkeen -26,8 (15,9) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 85,6 % (82,9 %) Ohjeistus 2014: Vuonna 2014 Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITA-marginaali ovat alempia vuoteen 2013 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Tuloslaskelma Liikevaihto 171,1 173,6-1,4 % 471,2 482,2-2,3 % 657,3 Käyttökate (EBITDA) 55,1 55,7-1,2 % 119,5 125,6-4,9 % 173,8 EBITA-liikevoitto 1) 30,5 32,3-5,6 % 47,3 55,2-14,3 % 79,9 % liikevaihdosta 17,8 % 18,6 % 10,0 % 11,4 % 12,2 % Liikevoitto (EBIT) 27,8 29,8-6,6 % 39,4 45,0-12,3 % 66,8 Tulos ennen veroja (EBT) 24,8 26,1-5,1 % 29,6 33,9-12,7 % 51,9 Katsauskauden tulos 19,7 20,4-3,3 % 23,5 26,5-11,4 % 42,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,45 0,48-6,2 % 0,54 0,63-13,9 % 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,45 0,48-6,3 % 0,53 0,62-14,3 % 1,00 Oma pääoma/osake, 11,13 11,49-3,2 % 11,56 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 6,9 % 6,8 % 7,7 % Oman pääoman tuotto, % 2) 8,2 % 8,0 % 8,3 % Omavaraisuusaste, % 43,8 % 44,3 % 47,1 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 85,6 % 82,9 % 72,9 % Korolliset nettovelat 415,2 402,4 3,2 % 364,8 Bruttoinvestoinnit 45,1 31,1 45,1 % 125,5 98,9 26,9 % 129,6 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat -0,3-0,8 11,0 29,6-62,8 % 29,1 Liiketoiminnan rahavirta 33,2 50,9-34,9 % 70,4 94,0-25,1 % 160,3 Rahavirta investointien jälkeen -5,4 26,4-26,8 15,9 50,3 Henkilöstö keskimäärin ,8 % Henkilöstö kauden lopussa ,7 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Rullaava 12 kuukautta

3 TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Euroopan taloudet ovat elpyneet vuonna 2014 odotettua hitaammin, ja tämä on vaikuttanut kone- ja laitevuokrauksen kysyntään. Cramo-konsernin ensimmäisten yhdeksän kuukauden euromääräinen liikevaihto oli hieman alempi kuin edellisvuonna. Liikevaihto kuitenkin kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä 2,1 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki liiketoimintasegmentit saavuttivat positiivisen tuloksen. Tästä huolimatta Cramo-konsernin kannattavuus oli hieman edellisvuotta alhaisempi. Ruotsin markkinoiden kääntyminen kasvuun tapahtui ennakoimaamme myöhemmin ja Keski- Euroopan muutosohjelma ei ole täysin tuottanut odottamiamme tuloksia. Keski-Euroopassa lyhyen tähtäimen avaintavoite on liikevaihdon kasvattaminen uusilla tuotealueilla sekä kulutason alentaminen. Ruotsissa tuloskehityksemme ei ole vielä vastannut korkeisiin odotuksiimme, mutta tulokset kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella indikoivat myönteistä kehitystä loppuvuoden aikana. Suomessa liiketoimintamme jatkoi positiivista kehitystä heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Norjassa tehostamisohjelmamme on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Itä-Euroopan kannattavuus parani Fortrentia lukuun ottamatta. Jatkamme toimintamme kehittämistä. Toisella vuosineljänneksellä kerroimme useista tehostamistoimista erityisesti Skandinavian ja Keski-Euroopan markkinoillamme. Kiinteiden kulujen karsiminen ja muut tehostamistoimet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja Keski- Euroopassa tehostamistoimia lisätään. Tämä antaa hyvän pohjan tuloskehityksellemme tästä eteenpäin. Kerroimme syyskuussa Cramo-konsernin päivitetystä strategiasta. Uusi strategia on aiempaa fokusoituneempi, koskettaa jokaista cramolaista ja mahdollistaa meille taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen. Uuden strategiamme ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme, erottautumaan kilpailijoistamme, tuottamaan erityistä lisäsarvoa asiakkaillemme sekä vahvistamaan yrityskulttuuriamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian toteuttaminen edellyttää Cramo Storyn lisäksi Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönottoa keskeisissä toiminnoissamme ja Keski-Euroopan muutosohjelman läpivientiä. Näiden lisäksi tärkeitä hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu, yrityskaupat sekä ulkoistamiset. Julkistimme syyskuussa myös uusia tuotealuekohtaisia taloudellisia tietoja liittyen siirtokelpoisten tilojen kasvusuunnitelmiimme. Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus oli hieman edellisvuotta alhaisempi, olen kohtuullisen tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen tulokseemme vaikka Keski-Euroopan tulosparannus onkin myöhässä, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN 2014 TULOK- SESTA Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto supistui 2,3 prosenttia ja oli 471,2 (482,2) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia. Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli 2,1 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 171,1 (173,6) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto kehittyi kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella Cramon odotuksia heikommin mutta loppupuolella odotusten mukaisesti. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 47,3 (55,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 30,5 (32,3) miljoonaa euroa eli 17,8 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,63) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,48) euroa. Kaikki liiketoimintasegmentit saavuttivat positiivisen tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta tulos oli hyvä ja parani edelleen Suomessa. Tulos oli hyvä myös Ruotsissa, joskin markkinakäänne tapahtui Cramon odotuksia myöhemmin vasta jakson loppupuolella. Cramo alensi kiinteitä kulujaan Ruotsissa suunnitelmien mukaisesti. Norjassa tehostettiin toimintaa suunnitelmien mukaisesti, ja tulosten odotetaan alkavan näkyä loppuvuonna ja täysimääräisesti vuonna Tanskassa markkinatilanne kehittyi myönteisesti ja kolmannen vuosineljänneksen tulos parani edellisvuodesta. Keski-Euroopan kolmannen vuosineljänneksen tulos ei vastannut odotuksia. Alkuvuonna Keski-Euroopan heikkoon tulokseen vaikuttivat mittavan muutosohjelman kulut, mutta kolmannella vuosineljänneksellä tulosta heikensi erityisesti odotuksia alhaisempi liikevaihto. Uusien tuoteryhmien käyttöasteet ovat tasaisessa nousussa, mutta maarakennuskoneiden käyttöasteet olivat kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuotta alhaisempia. Jakson 3

4 aikana kulutasoa alennettiin ja tehostamistoimia lisättiin. Kaluston käyttöasteiden nostaminen on edelleen keskeinen tavoite. Itä-Euroopassa kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä lukuun ottamatta Venäjällä ja Ukrainassa toimivaa yhteisyritys Fortrentia. Fortrent kuitenkin jatkoi kulurakenteensa sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen, ja myös Fortrentin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla. Fortrentin kassavirta oli alhaisen investointitason vuoksi vahva. Cramo-konsernin liiketoiminnan rahavirta tammisyyskuussa oli 70,4 (94,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 9,7 miljoonan euron jälkiverotuspäätöksen mukaiset maksut ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa. Yhtiö pitää jälkiveroja perusteettomina. Bruttoinvestoinnit olivat 125,5 (98,9) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -97,2 (-78,1) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -26,8 (15,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 33,2 (50,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta pieneni edellisvuoteen verrattuna nettokäyttöpääoman muutoksen vuoksi 17 miljoonaa euroa, mutta nettokäyttöpääomaa odotetaan vapautuvan kausiluontoisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Rahavirta investointien jälkeen oli -5,4 (26,4) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli syyskuun lopussa 85,6 (82,9) prosenttia. MARKKINANÄKYMÄT Euroalueen talouksien arvioidaan edelleen kääntyvän kasvuun vuonna 2014, mutta kasvu jää vaatimattomaksi. Epävarmuutta talouskehityksestä lisää Ukrainan kriisin pitkittyminen ja sen vaikutusten leviäminen Venäjältä Eurooppaan. Euroalueen kasvun odotetaan vahvistuvan vuosina mutta aiempaa arvioitua hitaammin. Kasvua on hidastanut vahva euro, joskin euron ulkoinen arvo alkoi kolmannella vuosineljänneksellä heikentyä. Euroalueen ulkopuolisissa maissa kuten Ruotsissa talouden odotetaan kasvavan nopeammin. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän kehittymisessä ovat merkittäviä. Euroconstruct arvioi kuitenkin kesäkuun ennusteessaan rakentamisen elpyvän lähivuosina kaikissa Cramon toimintamaissa. Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2014 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla Suomea lukuun ottamatta. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj määritteli uudelleen ohjeistuksensa vuodelle Uudelleen määritelty ohjeistus on: Vuonna 2014 Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITAmarginaali ovat alempia vuoteen 2013 verrattuna. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto supistui 2,3 prosenttia ja oli 471,2 (482,2) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia. Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli 2,1 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 171,1 (173,6) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto kehittyi kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella Cramon odotuksia heikommin mutta loppupuolella odotusten mukaisesti. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 47,3 (55,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 47,3 (55,7) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,6) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 30,5 (32,3) miljoonaa euroa eli 17,8 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 119,5 (125,6) miljoonaa euroa eli 25,4 (26,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 39,4 (45,0) miljoonaa euroa eli 8,4 (9,3) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 29,6 (33,9) ja katsauskauden tulos 23,5 (26,5) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 2,7 (3,4) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,9 (0,9) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,7 (1,3) miljoonaa euroa. 4

5 Konsernin rahoituskulut jatkoivat alenemistaan. Nettorahoituskulut olivat 9,9 (11,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,63) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,54 (0,68) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,62) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,48) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,45 (0,48) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,9 (6,8) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,2 (8,0) prosenttia. Cramo on päättänyt julkaista tuotealuekohtaisia taloudellisia tietoja konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa liiketoimintasegmenttitietojen lisätietoina. Raportoitavat tuotealueet ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Vertailutiedot vuodelta 2013 julkaistiin pörssitiedotteella INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 125,5 (98,9) miljoonaa euroa. Liiketoimintasegmenteittäin bruttoinvestoinnit kasvoivat edellisvuodesta erityisesti Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Keski-Euroopassa kehitettiin tuote- ja palvelutarjontaa Cramo Vuokrauskonseptin mukaisesti, mutta uusia kasvuinvestointeja ei tehdä ennen kuin kaluston käyttöasteet saadaan tavoitellulle tasolle. Tuotealuekohtaisesti Cramo jatkoi kasvuinvestointejaan erityisesti siirtokelpoisiin tiloihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 72,2 (70,4) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 7,9 (10,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 164,2 (168,0) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 70,4 (94,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -97,2 (-78,1) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 30,1 (10,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -26,8 (15,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 33,2 (50,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta pieneni edellisvuoteen verrattuna nettokäyttöpääoman muutoksen vuoksi 17 miljoonaa euroa, mutta nettokäyttöpääomaa odotetaan vapautuvan kausiluontoisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Investointien rahavirta oli -38,6 (- 24,5) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 7,5 (-25,1) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -5,4 (26,4) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,0 (3,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 415,2 (402,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 85,6 (82,9) prosenttia. Cramo uudelleenrahoitti pitkäaikaisen luottojärjestelynsä kesäkuussa, ja luottojärjestelyn kokoa kasvatettiin 325 miljoonasta eurosta 375 miljoonaan euroon. Luotto erääntyy vuonna 2020 ja sisältää vuoden jatko-option. Lainajärjestely on Cramolle strategisesti merkittävä ja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa tulevina vuosina. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 186,6 (164,0) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 172,0 (149,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 14,6 (15,0) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 635,8 (605,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.120,2 (1.107,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 43,8 (44,3) prosenttia. Cramo Oyj sai vuoden 2013 lopussa Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen koskien vuosia , jonka mukaan yhtiön Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi pitänyt verottaa Suomessa. Cramo on maksanut verot Belgiaan. Cramo maksoi jälkiverotuspäätöksen mukaiset 9,7 miljoonaa euroa tammikuussa Suomeen, mikä vaikutti negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö pitää verotuspäätöstä perusteettomana ja on valittanut siitä. Maksettu 9,7 miljoonan euron vero esitetään konsernin taseessa tuloverosaamisena. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 28,2 (26,7) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 109,8 (116,8) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 26,1 (24,9) miljoonaa euroa, joista merkittävä osa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. 5

6 KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 344 (360) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramo järjesti pääomamarkkinapäivän Tukholmassa ja päivitti samalla konsernin strategian ja vahvisti taloudelliset tavoitteensa. Cramon taloudelliset tavoitteet ovat edelleen: EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Konsernin uuden strategian ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla Cramo tulee kasvattamaan liikevaihtoaan eri maissa, erottumaan kilpailijoistaan, tuottamaan asiakkailleen erityistä lisäarvoa ja vahvistamaan yrityskulttuuriaan. Cramo-konsernin päivitetyt voitettavat taistelut ovat Cramo Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen. Lisäksi Cramolle tärkeitä strategisia hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu sekä yrityskaupat ja ulkoistamiset. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Alkuvuonna Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokrauksessa Suomessa ostamalla OptiRent Oy:n. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan laajennettiin Saksassa ostamalla C/S RaumCenter GmbH. Kuluneen vuoden aikana on otettu käyttöön yhtenäinen dynaamisen hinnoittelun malli Pohjoismaissa sekä yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Cramo jatkoi kaikissa toimintamaissaan yhtenäisen tavoitejohtamismallin käyttöönottoa. Konsernin uusi konsolidointi- ja raportointijärjestelmä otettiin käyttöön kauden jälkeen lokakuussa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.465). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 145 (138) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa (2.479). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 459 (464), Ruotsi 869 (830), Norja 253 (260), Tanska 121 (106), Keski-Eurooppa 384 (354) ja Itä- Eurooppa 460 (464). 6

7 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,2 (15,5) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 47,1 (46,8) prosenttia Ruotsista; 12,9 (14,0) prosenttia Norjasta; 4,5 (4,3) prosenttia Tanskasta; 11,8 (11,3) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,5 (8,0) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,8 % ,3 % EBITA ,2 % ,5 % EBITA-% 25,7 % 25,6 % 19,5 % 17,2 % 18,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,1 % 393 Toimipisteet ,0 % 53 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Suomessa 76,9 (75,9) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,1 (28,3) miljoonaa euroa. Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan huolimatta uudisrakentamisen heikkona jatkuneesta kysynnästä. Korjausrakentamisen kasvu jatkui. Muun teollisuuden alueella vuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi, ja siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on hyvä erityisesti julkisella sektorilla. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 15,0 (13,1) miljoonaa euroa eli 19,5 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 7,5 (7,2) miljoonaa euroa eli 25,7 (25,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat toiminnan yleinen tehostuminen tavoitejohtamismallin ansiosta, onnistuneesti toteutetut kulusäästöt sekä dynaamisen hinnoittelumallin käyttöönotto. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (53). Suomen talouden ei odoteta kasvavan vuonna 2014, ja Rakennusteollisuus RT tarkensi lokakuussa rakentamisen ennustettaan alaspäin. Rakentamisen arvioidaan supistuvan 2 prosenttia edellisvuodesta vuonna Erityisesti uudisrakentaminen on vähentynyt voimakkaasti. RT heikensi myös vuoden 2015 ennustettaan, ja ennakoi ettei kasvua ole odotettavissa. Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan noin prosentin vuonna ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan supistuvan 1,6 prosenttia vuonna Suomalainen Forecon (entinen VTT) on ennustanut kolmen prosentin kasvua. 7

8 Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,4 % ,5 % EBITA ,3 % ,1 % EBITA-% 22,4 % 23,8 % 16,9 % 17,8 % 17,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 792 Toimipisteet ,3 % 120 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Ruotsissa 223,5 (229,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 2,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 76,8 (77,9) miljoonaa euroa mutta kasvoi paikallisessa valuutassa 4,6 prosenttia. Markkinakäänne tapahtui Cramon odotuksia myöhemmin vasta jakson loppupuolella. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 37,9 (40,8) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 16,9 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 17,2 (18,5) miljoonaa euroa eli 22,4 (23,8) prosenttia liikevaihdosta. Cramo alensi kiinteitä kulujaan Ruotsissa suunnitelmien mukaisesti, mutta kasvun käynnistyminen lisäsi suoria kuluja korjaus- ja huoltotoiminnassa sekä kuljetuksessa. Kiinteiden kulujen säästön odotetaan näkyvän myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja samanaikaisesti pyritään säästöihin suorissa kuluissa. Lisäksi Cramo on päättänyt jatkaa toimipisteverkkonsa optimointia. Aiemmin ilmoitetun kymmenen toimipisteen sulkemisen sijaan pienempiä toimipisteitä suljetaan Ruotsissa noin 20 vuoden 2014 loppuun mennessä. Sulkemisilla ei ole vaikutusta vuoden 2014 tulokseen. Toimenpiteillä tavoitellaan kannattavuuden parantamista vuonna Cramolla on Ruotsissa käynnissä lukuisia kehityshankkeita, kuten dynaaminen hinnoittelumalli ja kaluston kiertoon liittyvän logistiikan optimointi suurissa kaupungeissa. Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 40,6 (32,6) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -33,6 (-27,4) miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen yleinen markkinatilanne on ollut odotettua heikompi Pohjois-Ruotsissa ja Länsi- Ruotsissa mutta on nyt paranemassa. Tukholmassa ja Etelä-Ruotsissa markkinatilanne on ollut hyvä jo aiemmin. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on säilynyt hyvänä. Jakson aikana sovittiin merkittävästä siirtokelpoisten tilojen toimituksesta Lundiin rakennettavalle ESS-tutkimuslaitokselle (European Spallation Source). Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) ennusti kesäkuussa rakentamisen kasvavan noin kymmenen prosenttia vuonna Euroconstructin kasvuarvio on 4,4 prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin yhden prosentin. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 116 (120) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,6 % ,9 % EBITA ,9 % ,9 % EBITA-% 6,4 % 9,2 % 4,7 % 6,6 % 7,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 260 Toimipisteet ,5 % 31 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Norjassa 61,1 (68,6) miljoonaa euroa, missä on laskua 10,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto supistui 3,8 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto supistui 7,6 prosenttia ja oli 21,5 (23,2) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli -3,7 prosenttia. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto heikkeni ja oli 2,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 2,9 (5,1) miljoonaa euroa eli 4,7 (7,5) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,4 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. Cramo toteutti kolmannella vuosineljänneksellä tehostamisohjelmaansa, johon kuuluu muun muassa myynnin ja hinnoittelun kehittäminen, henkilöstön vähentäminen 8

9 35-40 henkilöllä sekä heikosti kannattavien toimipisteiden sulkeminen. Tehostamisohjelma eteni suunnitellusti ja alensi kiinteitä kuluja. Kulusäästöjen vaikutusten odotetaan edelleen näkyvän vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä ja laajemmin vuonna Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 28 (32) toimipistettä. Rakentamisen markkinatilanne on ollut Norjassa haastava vuonna Uusien liike- ja toimistorakennusten rakennusluvissa tapahtui kuitenkin myönteistä kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan supistuvan selvästi vuonna 2014, mutta sekä korjausrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät. Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän Norjassa noin 0,4 prosenttia vuonna Vuodelle 2015 ennustetaan noin neljän prosentin kasvua. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin kaksi prosenttia. Tanska Tanska (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,6 % ,7 % EBITA ,9 % EBITA-% 4,6 % 1,5 % -4,7 % -0,3 % 0,1 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 108 Toimipisteet 7 7 0,0 % 7 Tanskassa tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja oli 21,6 (21,2) miljoonaa euroa. Markkinat kääntyivät kasvuun toisella vuosineljänneksellä. Heinäsyyskuun liikevaihto kasvoi ja oli 7,5 (7,2) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun EBITA-liiketulos oli -1,0 (-0,1) miljoonaa euroa eli -4,7 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Heinäsyyskuun EBITA-liikevoitto kääntyi positiiviseksi ja oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa eli 4,6 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Cramon keskeisenä tavoitteena kolmannelle vuosineljännekselle oli kääntää tulos voitolliseksi. Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittaneiden kulujen hallinnassa onnistuttiin jaksolla paremmin. Tavoitteena on jatkaa kannattavuuden parantamista loppuvuonna. Tämän toteuttamiseksi Cramo jatkaa Tanskassa muun muassa kalustoinvestointien kohdentamista parhaiten kannattaviin tuotesegmentteihin sekä myynnin ja hinnoittelumallien kehittämistä. Cramon asema siirtokelpoisten tilojen alueella on vahvistunut. Cramolla oli Tanskassa vuoden lopussa 7 (7) toimipistettä. Vuokrausmarkkinat ovat kääntyneet Tanskassa odotetusti kasvuun vuoden 2014 aikana, minkä odotetaan asteittain parantavan myös hinnoittelumahdollisuuksia. Euroconstruct on arvioinut rakentamisen lisääntyvän Tanskassa 2,5 prosenttia vuonna ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kääntyvän vuonna 2014 noin yhden prosentin kasvuun. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,4 % ,4 % EBITA ,5 % EBITA-% 1,9 % 8,4 % -9,6 % -2,3 % -1,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 349 Toimipisteet ,5 % 83 Keski-Euroopan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 56,0 (55,2) miljoonaa euroa. Heinäsyyskuun liikevaihto supistui 4,4 prosenttia ja oli 22,5 (23,5) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli -5,4 (-1,3) miljoonaa euroa eli -9,6 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta. Heinäsyyskuussa EBITA-liikevoitto oli 0,4 (2,0) miljoonaa euroa eli 1,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen keskittämistä Paikallisesti paras -strategian mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä keskitytään alueelliseen myyntiin sekä toimipisteiden yhtenäiseen johtamismalliin. Tuotevalikoimaa on laajennettu erityisesti nostinkalustoon 9

10 ja työkaluihin perustamalla uusia vuokrausvarikkoja seitsemälle suurelle kaupunkialueelle. Vuoden 2014 aikana on vastaavasti suljettu seitsemän pienempää toimipistettä. Keski-Euroopan kolmannen vuosineljänneksen tulos ei vastannut Cramon odotuksia. Erityisesti jakson alkupuoli toteutui arvioitua heikommin. Uuden kaluston käyttöasteet parantuvat kuukausittain, mutta vanhan kaluston eli maarakennuskoneiden käyttöasteet jäivät jaksolla odotuksista. Cramo lisäsi jaksolla toimenpiteitään Keski-Euroopan tuloksen kääntämiseksi. Kaikkia toimipisteitä koskeva tavoitejohtamismallin käyttöönotto etenee ja kiinteitä kuluja leikataan aiempaa voimakkaammin. Vuonna 2015 muutosohjelman ei arvioida enää aiheuttavan kertaluontoisia kuluja, ja kannattavuuden odotetaan parantuvan. Theisen-konsernin muutos Cramoksi toteutettiin katsauskauden jälkeen lokakuussa. Theisen Baumachinen AG:n uusi nimi on Cramo AG. Cramo laajensi siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa huhtikuussa ostamalla C/S RaumCenter GmbH:n, joka on eräs merkittävimmistä erityisesti Rein-Mainin alueella toimivista siirtokelpoisten tilojen vuokrausyrityksistä Saksassa. Yhtiön integrointi on edennyt suunnitellusti. Keski-Euroopan bruttoinvestoinnit, C/S RaumCenter - yrityskauppa mukaan lukien, olivat 39,5 (10,9) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa Cramo on kuitenkin myös muuttamassa kalustonsa rakennetta. Investointien nettorahavirta, C/S RaumCenter-yrityskauppa mukaan lukien, oli - 24,4 (-5,2) miljoonaa euroa. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli kauden lopussa 76 (84). Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Saksassa 2,9 prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 1,6 prosenttia vuonna Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % ,9 % EBITA ,0 % ,9 % EBITA-% 28,7 % 28,8 % 11,1 % 11,8 % 15,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 451 Toimipisteet ,0 % 63 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei ole sisältynyt Cramo-konsernin liikevaihtoon alkaen, mutta Cramon osuus Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisältyy Itä-Eurooppa-segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui tammisyyskuussa 8,9 prosenttia ja oli 35,8 (39,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -8,1 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen johtui Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. Paikallisissa valuutoissa kasvu muissa Itä-Euroopan maissa oli katsauskaudella 1,6 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 14,9 (15,2) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli tammi-syyskuussa 4,0 (4,7) miljoonaa euroa eli 11,1 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 4,3 (4,4) miljoonaa euroa eli 28,7 (28,8) prosenttia liikevaihdosta. Pois lukien Venäjällä ja Ukrainassa toimiva yhteisyritys Fortrent, kannattavuus Itä-Euroopassa parani kolmannella vuosineljänneksellä. Fortrent kuitenkin jatkoi kulurakenteensa sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen, ja myös Fortrentin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla. Itä-Euroopan rakentamisen markkinaennusteissa on melko suuria maakohtaisia eroja. Markkinanäkymät ovat positiiviset erityisesti Puolassa, jossa rakentamisen on arvioitu kääntyvän 4,2 prosentin kasvuun vuonna ERA arvioi myös kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 1,5 prosenttia. Cramon arvion mukaan kasvu jää kuitenkin vähäisemmäksi. Liettuassa rakentamisen on arvioitu kasvavan kolme prosenttia ja Slovakiassa noin kaksi prosenttia. Virossa rakentamisen arvioitu supistuvan seitsemän, Latviassa kaksi ja Tsekin tasavallassa noin neljä prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli kauden lopussa 64 (64). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA (Tammi-syyskuun 2014 vertailukausi on maalis-syyskuu 2013) Fortrent-konsernin tammi syyskuun (maaliskuusyyskuu) liikevaihto laski 0,5 prosenttia ja oli 29,2 (29,3) 10

11 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia. Fortrent aloitti toimintansa Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen takia Venäjällä ja Ukrainassa, joka johtui erityisesti Ukrainan kriisistä. Lisäksi merkittävät muutokset valuuttakursseissa vaikuttivat liikevaihtoon. Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 10,4 (13,4) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 22,4 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 11,2 prosenttia. Kysyntä heikkeni erityisesti Moskovan alueella ja suurten asiakkaiden segmentillä. Vuokrauspalveluiden kysyntä uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa on osoittanut piristymisen merkkejä. Ukrainassa kriisi on hiljentänyt rakennusmarkkinat ja useat rakennustyömaat ovat keskeytyksissä. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisellä suhteessa euroon oli edelleen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Fortrent-konsernin tammi syyskuun (maaliskuusyyskuu) EBITA-liiketulos oli 1,3 (1,9) eli 4,5 prosenttia (6,4) liikevaihdosta ja nettotulos -0,3 (-1,0) miljoonaa euroa. Fortrent on keskittynyt sopeuttamaan kustannustasoaan heikompaan markkinatilanteeseen ja laskenut investointitasoaan. Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa eli 13,5 (15,7) prosenttia liikevaihdosta ja nettotulos 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Alkuvuonna 2014 Fortrent laajensi toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä sekä perustamalla uusia toimipisteitä että liittämällä yrittäjävetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Merkittävä lähiaikojen riski on Ukrainan kriisin pitkittyminen ja laajentuminen. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin yhden prosentin vuonna Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan supistuvan vuonna Ukrainassa markkinatilanne säilyy haastavana. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50 prosenttia Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Cramon osuus Fortrentkonsernin tuloksesta tammi syyskuussa 2014 oli -0,1 (- 0,5) miljoonaa euroa (edellisvuoden luku sisältää vain maaliskuu-kesäkuu 2013 tuloksen). Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi toteutui tammikuussa OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Kolmannella vuosineljänneksellä merkittiin 143 uutta osaketta optio-ohjelman 2010 perusteella. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi Toisella vuosineljänneksellä merkittiin uutta osaketta optio-ohjelman 2010 perusteella, jotka merkittiin kaupparekisteriin ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi Vuoden 2009 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla merkittiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiön osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009 päättyi ja optio-ohjelman perusteella merkittiin yhteensä uutta osaketta. Merkintämaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konsernilla oli ulkona vuoden 2010 optio-oikeutta, joiden merkintäaika päättyy Lisäksi konserni oli jakanut avainhenkilöilleen optio-oikeutta. Vuoden 2011 optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin päälistalla ja niiden merkintäaika päättyy Optio-oikeuksien osakekohtaiset merkintähinnat ovat vuonna 2014 maksetun osingon (0,60 e) jälkeen seuraavat: 2010 optio-oikeuksilla 12,40 euroa ja 2011 optiooikeuksilla 5,98 euroa. Optio-ohjelmassa 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa One Cramo -kannustinjärjestelmässä työntekijä voi säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Kannustinjärjestelmän toinen säästökausi alkoi ja päättyi Kolmas säästökausi alkoi ja päättyy Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalen- 11

12 terivuodet 2012, 2013 ja Ansaintajaksojen 2012 ja 2013 palkkiot perustuivat tulos/osake-tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä 2015 ja Palkkiot vuodelta 2012 vastasivat yhteensä osakkeen arvoa ja vuodelta 2013 noin osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2014 palkkio perustuu tulos/osake-tunnuslukuun. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai jaksolla seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Nordea Funds Oy:n osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosenttia. Sen osuus äänimäärästä ja osakepääomasta oli tuolloin 5,096 prosenttia ja omistus osaketta. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Ukrainan kriisin pitkittyminen on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja kasvattanut poliittista riskiä. Kriisi voi vaikuttaa myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 12

13 KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osuudet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

14 KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 17,8 % 18,6 % 10,0 % 11,4 % 12,2 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto % liikevaihdosta 16,3 % 17,2 % 8,4 % 9,3 % 10,2 % Rahoituskulut (netto) Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 14,5 % 15,0 % 6,3 % 7,0 % 7,9 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 11,5 % 11,7 % 5,0 % 5,5 % 6,5 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,45 0,48 0,54 0,63 1,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,45 0,48 0,53 0,62 1,00 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

15 Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojaus- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakepääoma Osakeanti ja muut rahastot Arvonmuutosrahastrahasto pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma sisältäen transaktiokulut Muutokset erien välillä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-9/14 1-9/ /13 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Kurssierot Rahavarat kauden lopussa

16 MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTO- MIEN VAROJEN KIRJANPITOARVOSSA (M ) 1-9/ / /2013 Kirjanpitoarvo kauden alussa 873,1 896,5 896,5 Poistot ja arvonalentumistappiot -80,0-80,6-107,0 Lisäykset Vuokrauskalusto 116,2 79,5 108,2 Muut aineelliset hyödykkeet 5,1 4,5 6,3 Aineettomat hyödykkeet 4,2 4,4 4,6 Lisäykset yhteensä 125,5 88,4 119,1 Vähennykset ja muut muutokset -13,4-13,4-10,8 Kurssierot -10,9-12,6-24,7 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 894,3 878,2 873,1 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset

17 VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT (1 000 ) Pantit, rahoitusleasing Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 ) Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,45 0,48 0,54 0,63 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,45 0,48 0,53 0,62 1,00 Oma pääoma/osake,, 3) 11,13 11,49 11,56 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 4) ) Laskettu osakkeiden oikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden oikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 17

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00 CRAMON VAHVA KASVU JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto 126,8 (107,3) milj. euroa, kasvua 18,2 %, jatkuvien toimintojen kasvu 21,5 % EBITA-liikevoitto 17,4 (16,7) milj. euroa, kasvua 4,6

Lisätiedot

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013: VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Q2 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014: UUSIA STRATEGISIA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa

Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa Tilinpäätöstiedote 2013 2 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 8.00 EET Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa Lokakuu joulukuu

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 Vakaa kannattavuus, heikko taloustilanne luo painetta liikevaihdon kehitykselle

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 Vakaa kannattavuus, heikko taloustilanne luo painetta liikevaihdon kehitykselle OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI SYYSKUU 2014 1 (29) Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 Vakaa kannattavuus, heikko taloustilanne luo painetta

Lisätiedot

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014 Osavuosikatsaus Q1 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.00 EET Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011 Q2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011 2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2 2011 Ramirentin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: kannattavuus parani HUHTI-KESÄKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 16,1 %

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI-MAALISKUU 2015 1 (27) Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta

Lisätiedot

www.ramirent.com Tilinpäätös 2008

www.ramirent.com Tilinpäätös 2008 www.ramirent.com Tilinpäätös 2008 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös IFRS 7 1. Segmentti-informaatio 16 2. Liikevaihto tuloryhmittäin 18 3. Liiketoiminnan muut tuotot 18

Lisätiedot