KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13"

Transkriptio

1

2 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TEHOSTAMISTOIMET ETENEVÄT 7-9/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 171,1 (173,6) milj. euroa; muutos -1,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 1,9 % EBITA 30,5 (32,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 17,8 % (18,6 %) Osakekohtainen tulos 0,45 (0,48) euroa Liiketoiminnan rahavirta 33,2 (50,9) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -5,4 (26,4) milj. euroa Konsernin strategia päivitettiin syyskuussa, taloudelliset tavoitteet ennallaan Uusi ohjeistus syyskuussa: Vuoden 2014 liikevaihto ja EBITA-marginaali jäävät alle 2013 tason 1-9/2014 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 471,2 (482,2) milj. euroa; muutos -2,3 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä 2,1 % EBITA 47,3 (55,2) milj. euroa ja EBITA-marginaali 10,0 % (11,4 %) Osakekohtainen tulos 0,54 (0,63) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,2 % (8,0 %) Rahavirta investointien jälkeen -26,8 (15,9) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 85,6 % (82,9 %) Ohjeistus 2014: Vuonna 2014 Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITA-marginaali ovat alempia vuoteen 2013 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Tuloslaskelma Liikevaihto 171,1 173,6-1,4 % 471,2 482,2-2,3 % 657,3 Käyttökate (EBITDA) 55,1 55,7-1,2 % 119,5 125,6-4,9 % 173,8 EBITA-liikevoitto 1) 30,5 32,3-5,6 % 47,3 55,2-14,3 % 79,9 % liikevaihdosta 17,8 % 18,6 % 10,0 % 11,4 % 12,2 % Liikevoitto (EBIT) 27,8 29,8-6,6 % 39,4 45,0-12,3 % 66,8 Tulos ennen veroja (EBT) 24,8 26,1-5,1 % 29,6 33,9-12,7 % 51,9 Katsauskauden tulos 19,7 20,4-3,3 % 23,5 26,5-11,4 % 42,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,45 0,48-6,2 % 0,54 0,63-13,9 % 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,45 0,48-6,3 % 0,53 0,62-14,3 % 1,00 Oma pääoma/osake, 11,13 11,49-3,2 % 11,56 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 6,9 % 6,8 % 7,7 % Oman pääoman tuotto, % 2) 8,2 % 8,0 % 8,3 % Omavaraisuusaste, % 43,8 % 44,3 % 47,1 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 85,6 % 82,9 % 72,9 % Korolliset nettovelat 415,2 402,4 3,2 % 364,8 Bruttoinvestoinnit 45,1 31,1 45,1 % 125,5 98,9 26,9 % 129,6 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat -0,3-0,8 11,0 29,6-62,8 % 29,1 Liiketoiminnan rahavirta 33,2 50,9-34,9 % 70,4 94,0-25,1 % 160,3 Rahavirta investointien jälkeen -5,4 26,4-26,8 15,9 50,3 Henkilöstö keskimäärin ,8 % Henkilöstö kauden lopussa ,7 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Rullaava 12 kuukautta

3 TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Euroopan taloudet ovat elpyneet vuonna 2014 odotettua hitaammin, ja tämä on vaikuttanut kone- ja laitevuokrauksen kysyntään. Cramo-konsernin ensimmäisten yhdeksän kuukauden euromääräinen liikevaihto oli hieman alempi kuin edellisvuonna. Liikevaihto kuitenkin kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä 2,1 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki liiketoimintasegmentit saavuttivat positiivisen tuloksen. Tästä huolimatta Cramo-konsernin kannattavuus oli hieman edellisvuotta alhaisempi. Ruotsin markkinoiden kääntyminen kasvuun tapahtui ennakoimaamme myöhemmin ja Keski- Euroopan muutosohjelma ei ole täysin tuottanut odottamiamme tuloksia. Keski-Euroopassa lyhyen tähtäimen avaintavoite on liikevaihdon kasvattaminen uusilla tuotealueilla sekä kulutason alentaminen. Ruotsissa tuloskehityksemme ei ole vielä vastannut korkeisiin odotuksiimme, mutta tulokset kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella indikoivat myönteistä kehitystä loppuvuoden aikana. Suomessa liiketoimintamme jatkoi positiivista kehitystä heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Norjassa tehostamisohjelmamme on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Itä-Euroopan kannattavuus parani Fortrentia lukuun ottamatta. Jatkamme toimintamme kehittämistä. Toisella vuosineljänneksellä kerroimme useista tehostamistoimista erityisesti Skandinavian ja Keski-Euroopan markkinoillamme. Kiinteiden kulujen karsiminen ja muut tehostamistoimet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja Keski- Euroopassa tehostamistoimia lisätään. Tämä antaa hyvän pohjan tuloskehityksellemme tästä eteenpäin. Kerroimme syyskuussa Cramo-konsernin päivitetystä strategiasta. Uusi strategia on aiempaa fokusoituneempi, koskettaa jokaista cramolaista ja mahdollistaa meille taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen. Uuden strategiamme ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme, erottautumaan kilpailijoistamme, tuottamaan erityistä lisäsarvoa asiakkaillemme sekä vahvistamaan yrityskulttuuriamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian toteuttaminen edellyttää Cramo Storyn lisäksi Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönottoa keskeisissä toiminnoissamme ja Keski-Euroopan muutosohjelman läpivientiä. Näiden lisäksi tärkeitä hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu, yrityskaupat sekä ulkoistamiset. Julkistimme syyskuussa myös uusia tuotealuekohtaisia taloudellisia tietoja liittyen siirtokelpoisten tilojen kasvusuunnitelmiimme. Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus oli hieman edellisvuotta alhaisempi, olen kohtuullisen tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen tulokseemme vaikka Keski-Euroopan tulosparannus onkin myöhässä, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN 2014 TULOK- SESTA Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto supistui 2,3 prosenttia ja oli 471,2 (482,2) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia. Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli 2,1 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 171,1 (173,6) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto kehittyi kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella Cramon odotuksia heikommin mutta loppupuolella odotusten mukaisesti. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 47,3 (55,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 30,5 (32,3) miljoonaa euroa eli 17,8 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,63) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,48) euroa. Kaikki liiketoimintasegmentit saavuttivat positiivisen tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta tulos oli hyvä ja parani edelleen Suomessa. Tulos oli hyvä myös Ruotsissa, joskin markkinakäänne tapahtui Cramon odotuksia myöhemmin vasta jakson loppupuolella. Cramo alensi kiinteitä kulujaan Ruotsissa suunnitelmien mukaisesti. Norjassa tehostettiin toimintaa suunnitelmien mukaisesti, ja tulosten odotetaan alkavan näkyä loppuvuonna ja täysimääräisesti vuonna Tanskassa markkinatilanne kehittyi myönteisesti ja kolmannen vuosineljänneksen tulos parani edellisvuodesta. Keski-Euroopan kolmannen vuosineljänneksen tulos ei vastannut odotuksia. Alkuvuonna Keski-Euroopan heikkoon tulokseen vaikuttivat mittavan muutosohjelman kulut, mutta kolmannella vuosineljänneksellä tulosta heikensi erityisesti odotuksia alhaisempi liikevaihto. Uusien tuoteryhmien käyttöasteet ovat tasaisessa nousussa, mutta maarakennuskoneiden käyttöasteet olivat kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuotta alhaisempia. Jakson 3

4 aikana kulutasoa alennettiin ja tehostamistoimia lisättiin. Kaluston käyttöasteiden nostaminen on edelleen keskeinen tavoite. Itä-Euroopassa kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä lukuun ottamatta Venäjällä ja Ukrainassa toimivaa yhteisyritys Fortrentia. Fortrent kuitenkin jatkoi kulurakenteensa sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen, ja myös Fortrentin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla. Fortrentin kassavirta oli alhaisen investointitason vuoksi vahva. Cramo-konsernin liiketoiminnan rahavirta tammisyyskuussa oli 70,4 (94,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 9,7 miljoonan euron jälkiverotuspäätöksen mukaiset maksut ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa. Yhtiö pitää jälkiveroja perusteettomina. Bruttoinvestoinnit olivat 125,5 (98,9) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -97,2 (-78,1) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -26,8 (15,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 33,2 (50,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta pieneni edellisvuoteen verrattuna nettokäyttöpääoman muutoksen vuoksi 17 miljoonaa euroa, mutta nettokäyttöpääomaa odotetaan vapautuvan kausiluontoisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Rahavirta investointien jälkeen oli -5,4 (26,4) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli syyskuun lopussa 85,6 (82,9) prosenttia. MARKKINANÄKYMÄT Euroalueen talouksien arvioidaan edelleen kääntyvän kasvuun vuonna 2014, mutta kasvu jää vaatimattomaksi. Epävarmuutta talouskehityksestä lisää Ukrainan kriisin pitkittyminen ja sen vaikutusten leviäminen Venäjältä Eurooppaan. Euroalueen kasvun odotetaan vahvistuvan vuosina mutta aiempaa arvioitua hitaammin. Kasvua on hidastanut vahva euro, joskin euron ulkoinen arvo alkoi kolmannella vuosineljänneksellä heikentyä. Euroalueen ulkopuolisissa maissa kuten Ruotsissa talouden odotetaan kasvavan nopeammin. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän kehittymisessä ovat merkittäviä. Euroconstruct arvioi kuitenkin kesäkuun ennusteessaan rakentamisen elpyvän lähivuosina kaikissa Cramon toimintamaissa. Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2014 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla Suomea lukuun ottamatta. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj määritteli uudelleen ohjeistuksensa vuodelle Uudelleen määritelty ohjeistus on: Vuonna 2014 Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITAmarginaali ovat alempia vuoteen 2013 verrattuna. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto supistui 2,3 prosenttia ja oli 471,2 (482,2) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia. Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli 2,1 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 171,1 (173,6) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto kehittyi kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella Cramon odotuksia heikommin mutta loppupuolella odotusten mukaisesti. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 47,3 (55,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 47,3 (55,7) miljoonaa euroa eli 10,0 (11,6) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 30,5 (32,3) miljoonaa euroa eli 17,8 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 119,5 (125,6) miljoonaa euroa eli 25,4 (26,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 39,4 (45,0) miljoonaa euroa eli 8,4 (9,3) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 29,6 (33,9) ja katsauskauden tulos 23,5 (26,5) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 2,7 (3,4) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,9 (0,9) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,7 (1,3) miljoonaa euroa. 4

5 Konsernin rahoituskulut jatkoivat alenemistaan. Nettorahoituskulut olivat 9,9 (11,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,63) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,54 (0,68) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,62) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,48) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,45 (0,48) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,9 (6,8) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,2 (8,0) prosenttia. Cramo on päättänyt julkaista tuotealuekohtaisia taloudellisia tietoja konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa liiketoimintasegmenttitietojen lisätietoina. Raportoitavat tuotealueet ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Vertailutiedot vuodelta 2013 julkaistiin pörssitiedotteella INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 125,5 (98,9) miljoonaa euroa. Liiketoimintasegmenteittäin bruttoinvestoinnit kasvoivat edellisvuodesta erityisesti Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Keski-Euroopassa kehitettiin tuote- ja palvelutarjontaa Cramo Vuokrauskonseptin mukaisesti, mutta uusia kasvuinvestointeja ei tehdä ennen kuin kaluston käyttöasteet saadaan tavoitellulle tasolle. Tuotealuekohtaisesti Cramo jatkoi kasvuinvestointejaan erityisesti siirtokelpoisiin tiloihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 72,2 (70,4) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 7,9 (10,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 164,2 (168,0) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 70,4 (94,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -97,2 (-78,1) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 30,1 (10,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -26,8 (15,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 33,2 (50,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta pieneni edellisvuoteen verrattuna nettokäyttöpääoman muutoksen vuoksi 17 miljoonaa euroa, mutta nettokäyttöpääomaa odotetaan vapautuvan kausiluontoisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Investointien rahavirta oli -38,6 (- 24,5) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 7,5 (-25,1) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -5,4 (26,4) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,0 (3,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 415,2 (402,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 85,6 (82,9) prosenttia. Cramo uudelleenrahoitti pitkäaikaisen luottojärjestelynsä kesäkuussa, ja luottojärjestelyn kokoa kasvatettiin 325 miljoonasta eurosta 375 miljoonaan euroon. Luotto erääntyy vuonna 2020 ja sisältää vuoden jatko-option. Lainajärjestely on Cramolle strategisesti merkittävä ja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa tulevina vuosina. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 186,6 (164,0) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 172,0 (149,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 14,6 (15,0) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 635,8 (605,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.120,2 (1.107,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 43,8 (44,3) prosenttia. Cramo Oyj sai vuoden 2013 lopussa Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen koskien vuosia , jonka mukaan yhtiön Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi pitänyt verottaa Suomessa. Cramo on maksanut verot Belgiaan. Cramo maksoi jälkiverotuspäätöksen mukaiset 9,7 miljoonaa euroa tammikuussa Suomeen, mikä vaikutti negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö pitää verotuspäätöstä perusteettomana ja on valittanut siitä. Maksettu 9,7 miljoonan euron vero esitetään konsernin taseessa tuloverosaamisena. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 28,2 (26,7) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 109,8 (116,8) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 26,1 (24,9) miljoonaa euroa, joista merkittävä osa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. 5

6 KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 344 (360) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramo järjesti pääomamarkkinapäivän Tukholmassa ja päivitti samalla konsernin strategian ja vahvisti taloudelliset tavoitteensa. Cramon taloudelliset tavoitteet ovat edelleen: EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Konsernin uuden strategian ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla Cramo tulee kasvattamaan liikevaihtoaan eri maissa, erottumaan kilpailijoistaan, tuottamaan asiakkailleen erityistä lisäarvoa ja vahvistamaan yrityskulttuuriaan. Cramo-konsernin päivitetyt voitettavat taistelut ovat Cramo Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen. Lisäksi Cramolle tärkeitä strategisia hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu sekä yrityskaupat ja ulkoistamiset. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Alkuvuonna Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokrauksessa Suomessa ostamalla OptiRent Oy:n. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan laajennettiin Saksassa ostamalla C/S RaumCenter GmbH. Kuluneen vuoden aikana on otettu käyttöön yhtenäinen dynaamisen hinnoittelun malli Pohjoismaissa sekä yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Cramo jatkoi kaikissa toimintamaissaan yhtenäisen tavoitejohtamismallin käyttöönottoa. Konsernin uusi konsolidointi- ja raportointijärjestelmä otettiin käyttöön kauden jälkeen lokakuussa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.465). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 145 (138) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa (2.479). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 459 (464), Ruotsi 869 (830), Norja 253 (260), Tanska 121 (106), Keski-Eurooppa 384 (354) ja Itä- Eurooppa 460 (464). 6

7 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,2 (15,5) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 47,1 (46,8) prosenttia Ruotsista; 12,9 (14,0) prosenttia Norjasta; 4,5 (4,3) prosenttia Tanskasta; 11,8 (11,3) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,5 (8,0) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,8 % ,3 % EBITA ,2 % ,5 % EBITA-% 25,7 % 25,6 % 19,5 % 17,2 % 18,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,1 % 393 Toimipisteet ,0 % 53 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Suomessa 76,9 (75,9) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,1 (28,3) miljoonaa euroa. Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan huolimatta uudisrakentamisen heikkona jatkuneesta kysynnästä. Korjausrakentamisen kasvu jatkui. Muun teollisuuden alueella vuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi, ja siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on hyvä erityisesti julkisella sektorilla. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 15,0 (13,1) miljoonaa euroa eli 19,5 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 7,5 (7,2) miljoonaa euroa eli 25,7 (25,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat toiminnan yleinen tehostuminen tavoitejohtamismallin ansiosta, onnistuneesti toteutetut kulusäästöt sekä dynaamisen hinnoittelumallin käyttöönotto. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (53). Suomen talouden ei odoteta kasvavan vuonna 2014, ja Rakennusteollisuus RT tarkensi lokakuussa rakentamisen ennustettaan alaspäin. Rakentamisen arvioidaan supistuvan 2 prosenttia edellisvuodesta vuonna Erityisesti uudisrakentaminen on vähentynyt voimakkaasti. RT heikensi myös vuoden 2015 ennustettaan, ja ennakoi ettei kasvua ole odotettavissa. Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan noin prosentin vuonna ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan supistuvan 1,6 prosenttia vuonna Suomalainen Forecon (entinen VTT) on ennustanut kolmen prosentin kasvua. 7

8 Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,4 % ,5 % EBITA ,3 % ,1 % EBITA-% 22,4 % 23,8 % 16,9 % 17,8 % 17,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 792 Toimipisteet ,3 % 120 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Ruotsissa 223,5 (229,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 2,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto supistui 1,4 prosenttia ja oli 76,8 (77,9) miljoonaa euroa mutta kasvoi paikallisessa valuutassa 4,6 prosenttia. Markkinakäänne tapahtui Cramon odotuksia myöhemmin vasta jakson loppupuolella. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 37,9 (40,8) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 16,9 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 17,2 (18,5) miljoonaa euroa eli 22,4 (23,8) prosenttia liikevaihdosta. Cramo alensi kiinteitä kulujaan Ruotsissa suunnitelmien mukaisesti, mutta kasvun käynnistyminen lisäsi suoria kuluja korjaus- ja huoltotoiminnassa sekä kuljetuksessa. Kiinteiden kulujen säästön odotetaan näkyvän myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja samanaikaisesti pyritään säästöihin suorissa kuluissa. Lisäksi Cramo on päättänyt jatkaa toimipisteverkkonsa optimointia. Aiemmin ilmoitetun kymmenen toimipisteen sulkemisen sijaan pienempiä toimipisteitä suljetaan Ruotsissa noin 20 vuoden 2014 loppuun mennessä. Sulkemisilla ei ole vaikutusta vuoden 2014 tulokseen. Toimenpiteillä tavoitellaan kannattavuuden parantamista vuonna Cramolla on Ruotsissa käynnissä lukuisia kehityshankkeita, kuten dynaaminen hinnoittelumalli ja kaluston kiertoon liittyvän logistiikan optimointi suurissa kaupungeissa. Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 40,6 (32,6) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -33,6 (-27,4) miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen yleinen markkinatilanne on ollut odotettua heikompi Pohjois-Ruotsissa ja Länsi- Ruotsissa mutta on nyt paranemassa. Tukholmassa ja Etelä-Ruotsissa markkinatilanne on ollut hyvä jo aiemmin. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on säilynyt hyvänä. Jakson aikana sovittiin merkittävästä siirtokelpoisten tilojen toimituksesta Lundiin rakennettavalle ESS-tutkimuslaitokselle (European Spallation Source). Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) ennusti kesäkuussa rakentamisen kasvavan noin kymmenen prosenttia vuonna Euroconstructin kasvuarvio on 4,4 prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin yhden prosentin. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 116 (120) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,6 % ,9 % EBITA ,9 % ,9 % EBITA-% 6,4 % 9,2 % 4,7 % 6,6 % 7,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 260 Toimipisteet ,5 % 31 Cramon tammi-syyskuun liikevaihto oli Norjassa 61,1 (68,6) miljoonaa euroa, missä on laskua 10,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto supistui 3,8 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto supistui 7,6 prosenttia ja oli 21,5 (23,2) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli -3,7 prosenttia. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto heikkeni ja oli 2,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 2,9 (5,1) miljoonaa euroa eli 4,7 (7,5) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,4 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. Cramo toteutti kolmannella vuosineljänneksellä tehostamisohjelmaansa, johon kuuluu muun muassa myynnin ja hinnoittelun kehittäminen, henkilöstön vähentäminen 8

9 35-40 henkilöllä sekä heikosti kannattavien toimipisteiden sulkeminen. Tehostamisohjelma eteni suunnitellusti ja alensi kiinteitä kuluja. Kulusäästöjen vaikutusten odotetaan edelleen näkyvän vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä ja laajemmin vuonna Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 28 (32) toimipistettä. Rakentamisen markkinatilanne on ollut Norjassa haastava vuonna Uusien liike- ja toimistorakennusten rakennusluvissa tapahtui kuitenkin myönteistä kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan supistuvan selvästi vuonna 2014, mutta sekä korjausrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät. Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän Norjassa noin 0,4 prosenttia vuonna Vuodelle 2015 ennustetaan noin neljän prosentin kasvua. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin kaksi prosenttia. Tanska Tanska (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,6 % ,7 % EBITA ,9 % EBITA-% 4,6 % 1,5 % -4,7 % -0,3 % 0,1 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 108 Toimipisteet 7 7 0,0 % 7 Tanskassa tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja oli 21,6 (21,2) miljoonaa euroa. Markkinat kääntyivät kasvuun toisella vuosineljänneksellä. Heinäsyyskuun liikevaihto kasvoi ja oli 7,5 (7,2) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun EBITA-liiketulos oli -1,0 (-0,1) miljoonaa euroa eli -4,7 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Heinäsyyskuun EBITA-liikevoitto kääntyi positiiviseksi ja oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa eli 4,6 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Cramon keskeisenä tavoitteena kolmannelle vuosineljännekselle oli kääntää tulos voitolliseksi. Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittaneiden kulujen hallinnassa onnistuttiin jaksolla paremmin. Tavoitteena on jatkaa kannattavuuden parantamista loppuvuonna. Tämän toteuttamiseksi Cramo jatkaa Tanskassa muun muassa kalustoinvestointien kohdentamista parhaiten kannattaviin tuotesegmentteihin sekä myynnin ja hinnoittelumallien kehittämistä. Cramon asema siirtokelpoisten tilojen alueella on vahvistunut. Cramolla oli Tanskassa vuoden lopussa 7 (7) toimipistettä. Vuokrausmarkkinat ovat kääntyneet Tanskassa odotetusti kasvuun vuoden 2014 aikana, minkä odotetaan asteittain parantavan myös hinnoittelumahdollisuuksia. Euroconstruct on arvioinut rakentamisen lisääntyvän Tanskassa 2,5 prosenttia vuonna ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kääntyvän vuonna 2014 noin yhden prosentin kasvuun. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,4 % ,4 % EBITA ,5 % EBITA-% 1,9 % 8,4 % -9,6 % -2,3 % -1,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 349 Toimipisteet ,5 % 83 Keski-Euroopan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 56,0 (55,2) miljoonaa euroa. Heinäsyyskuun liikevaihto supistui 4,4 prosenttia ja oli 22,5 (23,5) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli -5,4 (-1,3) miljoonaa euroa eli -9,6 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta. Heinäsyyskuussa EBITA-liikevoitto oli 0,4 (2,0) miljoonaa euroa eli 1,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen keskittämistä Paikallisesti paras -strategian mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä keskitytään alueelliseen myyntiin sekä toimipisteiden yhtenäiseen johtamismalliin. Tuotevalikoimaa on laajennettu erityisesti nostinkalustoon 9

10 ja työkaluihin perustamalla uusia vuokrausvarikkoja seitsemälle suurelle kaupunkialueelle. Vuoden 2014 aikana on vastaavasti suljettu seitsemän pienempää toimipistettä. Keski-Euroopan kolmannen vuosineljänneksen tulos ei vastannut Cramon odotuksia. Erityisesti jakson alkupuoli toteutui arvioitua heikommin. Uuden kaluston käyttöasteet parantuvat kuukausittain, mutta vanhan kaluston eli maarakennuskoneiden käyttöasteet jäivät jaksolla odotuksista. Cramo lisäsi jaksolla toimenpiteitään Keski-Euroopan tuloksen kääntämiseksi. Kaikkia toimipisteitä koskeva tavoitejohtamismallin käyttöönotto etenee ja kiinteitä kuluja leikataan aiempaa voimakkaammin. Vuonna 2015 muutosohjelman ei arvioida enää aiheuttavan kertaluontoisia kuluja, ja kannattavuuden odotetaan parantuvan. Theisen-konsernin muutos Cramoksi toteutettiin katsauskauden jälkeen lokakuussa. Theisen Baumachinen AG:n uusi nimi on Cramo AG. Cramo laajensi siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa huhtikuussa ostamalla C/S RaumCenter GmbH:n, joka on eräs merkittävimmistä erityisesti Rein-Mainin alueella toimivista siirtokelpoisten tilojen vuokrausyrityksistä Saksassa. Yhtiön integrointi on edennyt suunnitellusti. Keski-Euroopan bruttoinvestoinnit, C/S RaumCenter - yrityskauppa mukaan lukien, olivat 39,5 (10,9) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa Cramo on kuitenkin myös muuttamassa kalustonsa rakennetta. Investointien nettorahavirta, C/S RaumCenter-yrityskauppa mukaan lukien, oli - 24,4 (-5,2) miljoonaa euroa. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli kauden lopussa 76 (84). Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Saksassa 2,9 prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 1,6 prosenttia vuonna Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % ,9 % EBITA ,0 % ,9 % EBITA-% 28,7 % 28,8 % 11,1 % 11,8 % 15,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,0 % 451 Toimipisteet ,0 % 63 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei ole sisältynyt Cramo-konsernin liikevaihtoon alkaen, mutta Cramon osuus Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisältyy Itä-Eurooppa-segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui tammisyyskuussa 8,9 prosenttia ja oli 35,8 (39,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -8,1 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen johtui Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. Paikallisissa valuutoissa kasvu muissa Itä-Euroopan maissa oli katsauskaudella 1,6 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 14,9 (15,2) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli tammi-syyskuussa 4,0 (4,7) miljoonaa euroa eli 11,1 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 4,3 (4,4) miljoonaa euroa eli 28,7 (28,8) prosenttia liikevaihdosta. Pois lukien Venäjällä ja Ukrainassa toimiva yhteisyritys Fortrent, kannattavuus Itä-Euroopassa parani kolmannella vuosineljänneksellä. Fortrent kuitenkin jatkoi kulurakenteensa sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen, ja myös Fortrentin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla. Itä-Euroopan rakentamisen markkinaennusteissa on melko suuria maakohtaisia eroja. Markkinanäkymät ovat positiiviset erityisesti Puolassa, jossa rakentamisen on arvioitu kääntyvän 4,2 prosentin kasvuun vuonna ERA arvioi myös kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 1,5 prosenttia. Cramon arvion mukaan kasvu jää kuitenkin vähäisemmäksi. Liettuassa rakentamisen on arvioitu kasvavan kolme prosenttia ja Slovakiassa noin kaksi prosenttia. Virossa rakentamisen arvioitu supistuvan seitsemän, Latviassa kaksi ja Tsekin tasavallassa noin neljä prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli kauden lopussa 64 (64). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA (Tammi-syyskuun 2014 vertailukausi on maalis-syyskuu 2013) Fortrent-konsernin tammi syyskuun (maaliskuusyyskuu) liikevaihto laski 0,5 prosenttia ja oli 29,2 (29,3) 10

11 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia. Fortrent aloitti toimintansa Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen takia Venäjällä ja Ukrainassa, joka johtui erityisesti Ukrainan kriisistä. Lisäksi merkittävät muutokset valuuttakursseissa vaikuttivat liikevaihtoon. Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 10,4 (13,4) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 22,4 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 11,2 prosenttia. Kysyntä heikkeni erityisesti Moskovan alueella ja suurten asiakkaiden segmentillä. Vuokrauspalveluiden kysyntä uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa on osoittanut piristymisen merkkejä. Ukrainassa kriisi on hiljentänyt rakennusmarkkinat ja useat rakennustyömaat ovat keskeytyksissä. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisellä suhteessa euroon oli edelleen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Fortrent-konsernin tammi syyskuun (maaliskuusyyskuu) EBITA-liiketulos oli 1,3 (1,9) eli 4,5 prosenttia (6,4) liikevaihdosta ja nettotulos -0,3 (-1,0) miljoonaa euroa. Fortrent on keskittynyt sopeuttamaan kustannustasoaan heikompaan markkinatilanteeseen ja laskenut investointitasoaan. Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa eli 13,5 (15,7) prosenttia liikevaihdosta ja nettotulos 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Alkuvuonna 2014 Fortrent laajensi toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä sekä perustamalla uusia toimipisteitä että liittämällä yrittäjävetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Merkittävä lähiaikojen riski on Ukrainan kriisin pitkittyminen ja laajentuminen. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin yhden prosentin vuonna Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan supistuvan vuonna Ukrainassa markkinatilanne säilyy haastavana. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50 prosenttia Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Cramon osuus Fortrentkonsernin tuloksesta tammi syyskuussa 2014 oli -0,1 (- 0,5) miljoonaa euroa (edellisvuoden luku sisältää vain maaliskuu-kesäkuu 2013 tuloksen). Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi toteutui tammikuussa OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Kolmannella vuosineljänneksellä merkittiin 143 uutta osaketta optio-ohjelman 2010 perusteella. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi Toisella vuosineljänneksellä merkittiin uutta osaketta optio-ohjelman 2010 perusteella, jotka merkittiin kaupparekisteriin ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi Vuoden 2009 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla merkittiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiön osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009 päättyi ja optio-ohjelman perusteella merkittiin yhteensä uutta osaketta. Merkintämaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konsernilla oli ulkona vuoden 2010 optio-oikeutta, joiden merkintäaika päättyy Lisäksi konserni oli jakanut avainhenkilöilleen optio-oikeutta. Vuoden 2011 optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin päälistalla ja niiden merkintäaika päättyy Optio-oikeuksien osakekohtaiset merkintähinnat ovat vuonna 2014 maksetun osingon (0,60 e) jälkeen seuraavat: 2010 optio-oikeuksilla 12,40 euroa ja 2011 optiooikeuksilla 5,98 euroa. Optio-ohjelmassa 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa One Cramo -kannustinjärjestelmässä työntekijä voi säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Kannustinjärjestelmän toinen säästökausi alkoi ja päättyi Kolmas säästökausi alkoi ja päättyy Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalen- 11

12 terivuodet 2012, 2013 ja Ansaintajaksojen 2012 ja 2013 palkkiot perustuivat tulos/osake-tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä 2015 ja Palkkiot vuodelta 2012 vastasivat yhteensä osakkeen arvoa ja vuodelta 2013 noin osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2014 palkkio perustuu tulos/osake-tunnuslukuun. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai jaksolla seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Nordea Funds Oy:n osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosenttia. Sen osuus äänimäärästä ja osakepääomasta oli tuolloin 5,096 prosenttia ja omistus osaketta. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Ukrainan kriisin pitkittyminen on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja kasvattanut poliittista riskiä. Kriisi voi vaikuttaa myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 12

13 KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osuudet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

14 KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 17,8 % 18,6 % 10,0 % 11,4 % 12,2 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto % liikevaihdosta 16,3 % 17,2 % 8,4 % 9,3 % 10,2 % Rahoituskulut (netto) Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 14,5 % 15,0 % 6,3 % 7,0 % 7,9 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 11,5 % 11,7 % 5,0 % 5,5 % 6,5 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,45 0,48 0,54 0,63 1,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,45 0,48 0,53 0,62 1,00 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

15 Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojaus- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakepääoma Osakeanti ja muut rahastot Arvonmuutosrahastrahasto pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma sisältäen transaktiokulut Muutokset erien välillä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-9/14 1-9/ /13 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Kurssierot Rahavarat kauden lopussa

16 MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTO- MIEN VAROJEN KIRJANPITOARVOSSA (M ) 1-9/ / /2013 Kirjanpitoarvo kauden alussa 873,1 896,5 896,5 Poistot ja arvonalentumistappiot -80,0-80,6-107,0 Lisäykset Vuokrauskalusto 116,2 79,5 108,2 Muut aineelliset hyödykkeet 5,1 4,5 6,3 Aineettomat hyödykkeet 4,2 4,4 4,6 Lisäykset yhteensä 125,5 88,4 119,1 Vähennykset ja muut muutokset -13,4-13,4-10,8 Kurssierot -10,9-12,6-24,7 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 894,3 878,2 873,1 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset

17 VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT (1 000 ) Pantit, rahoitusleasing Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 ) Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,45 0,48 0,54 0,63 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,45 0,48 0,53 0,62 1,00 Oma pääoma/osake,, 3) 11,13 11,49 11,56 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 4) ) Laskettu osakkeiden oikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden oikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 17

18 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Suomi Osuus liikevaihdosta % 25,7 % 25,6 % 19,5 % 17,2 % 18,8 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 22,4 % 23,8 % 16,9 % 17,8 % 17,5 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,4 % 9,2 % 4,7 % 6,6 % 7,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 4,6 % 1,5 % -4,7 % -0,3 % 0,1 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 1,9 % 8,4 % -9,6 % -2,3 % -1,4 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 28,7 % 28,8 % 11,1 % 11,8 % 15,5 % Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 17,8 % 18,6 % 10,0 % 11,4 % 12,2 % Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

19 Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Poistot yhteensä Bruttoinvestoinnit segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Varat yhteensä

20 KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 4-6/14 1-3/ /13 7-9/13 4-6/13 1-3/13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/14 4-6/14 1-3/ /13 7-9/13 4-6/13 1-3/13 Suomi Osuus liikevaihdosta % 25,7 % 18,7 % 12,3 % 23,4 % 25,6 % 14,3 % 10,1 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 22,4 % 15,1 % 13,1 % 16,7 % 23,8 % 15,6 % 13,7 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,4 % -0,3 % 7,7 % 9,2 % 9,2 % 6,8 % 4,0 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 4,6 % -7,7 % -12,0 % 1,2 % 1,5 % 1,1 % -3,1 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 1,9 % -6,1 % -34,8 % 1,2 % 8,4 % 6,8 % -41,6 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 28,7 % 9,5 % -16,1 % 26,2 % 28,8 % 3,3 % -0,7 % Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 17,8 % 7,8 % 3,1 % 14,1 % 18,6 % 10,3 % 4,3 % 20

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA 10-12/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 180,6 (175,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %. Liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT 7-9/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017 HYVÄ ALKU VUODELLE LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017 TAMMI-MAALISKUU 2017 LIIKETOIMINTAKATSAUS /2017 / CRAMO OYJ Liikevaihto 162,9 (155,4) milj. euroa; kasvua 4,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 5,2 % EBITA-liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA 10-12/2015 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TALENOM OYJ JUSSI PAASO

TALENOM OYJ JUSSI PAASO TALENOM OYJ JUSSI PAASO PALVELUT Voisiko yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Talenomin palvelut tähtäävät asiakkaan menestykseen ja yrittämisen helppouteen. TILITOIMISTOPALVELUT NEUVONTAPALVELUT

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 217 JUSSI PAASO HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Vuonna 1972 perustettu huolenpitävä ja selkokielinen tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1 9/2017

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1 9/2017 LIIKETOIMINTAKATSAUS 1 9/2017 HEINÄ-SYYSKUU 2017 Liikevaihto 191,9 (184,8) milj. euroa; kasvua 3,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 4,0 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu 5,5 % Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto

Lisätiedot