CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA"

Transkriptio

1

2 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 140,3 (148,5) milj. euroa; muutos -5,6 %. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä +0,8 % EBITA 4,4 (6,4) milj. euroa ja EBITA-marginaali 3,1 % (4,3 %) Osakekohtainen tulos -0,03 (-0,04) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,5 % (6,9 %) Rahavirta investointien jälkeen -10,7 (-18,9) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 76,3 % (69,7 %) Katsauskauden jälkeen laajentuminen Saksan siirtokelpoisten tilojen markkinoille C/S RaumCenter - yrityskaupalla huhtikuussa Katsauskauden jälkeen maarakennuskoneiden vuokrausta vahvistettiin Suomessa OptiRent-yrityskaupalla huhtikuussa Ohjeistus vuodelle 2014 ennallaan: Vuonna 2014 Cramo-konsernin EBITA-marginaali jatkaa paranemistaan vuoteen 2013 verrattuna. Cramo-konsernin liikevaihdon odotetaan myös kasvavan vuonna 2014, joskin valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihdon tarkkaan määrään. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Tuloslaskelma Liikevaihto 140,3 148,5-5,6 % 657,3 Käyttökate (EBITDA) 27,8 29,7-6,4 % 173,8 EBITA-liikevoitto 1) 4,4 6,4-31,4 % 79,9 % liikevaihdosta 3,1% 4,3% 12,2% Liikevoitto (EBIT) 1,8 1,7 7,2 % 66,8 Tulos ennen veroja (EBT) -1,6-2,3 29,5 % 51,9 Katsauskauden tulos -1,3-1,8 29,5 % 42,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, -0,03-0,04 31,5 % 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu, -0,03-0,04 32,2 % 1,00 Oma pääoma/osake, 11,36 11,22 1,3 % 11,56 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 7,6 % 6,7 % 7,7 % Oman pääoman tuotto, % 2) 8,5 % 6,9 % 8,3 % Omavaraisuusaste, % 46,5 % 46,6 % 47,1 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 76,3 % 69,7 % 72,9 % Korolliset nettovelat 375,5 364,9 2,9 % 364,8 Bruttoinvestoinnit 27,3 46,2-40,8 % 129,6 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat 31,2-100,0 % 29,1 Liiketoiminnan rahavirta 8,1 17,9-54,9 % 160,3 Rahavirta investointien jälkeen -10,7-18,9 43,3 % 50,3 Henkilöstö keskimäärin ,2 % Henkilöstö kauden lopussa ,5 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Rullaava 12 kuukautta

3 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN 2014 TU- LOKSESTA Cramo-konsernin liikevaihto supistui 5,6 prosenttia ja oli 140,3 (148,5) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 1,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli +0,8 prosenttia. Markkinatilanne jatkui vaikeana tammihelmikuussa, mutta käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Leuto talvi vaikutti myönteisesti liikevaihdon kehitykseen Keski-Euroopassa, mutta Pohjoismaissa lämmityspalveluiden vähäinen kysyntä supisti liikevaihtoa. Kauden lopulla leuto talvi aikaisti kuitenkin rakentamisen aloituksia myös Pohjoismaissa. Rakentamisen aikainen käynnistyminen tarjoaa hyvän lähtökohdan vuokrauspalveluiden kysynnän kasvulle erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, missä rakentamisen kasvuennusteet ovat myönteiset. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana. EBITA-liikevoitto oli 4,4 (6,4) miljoonaa euroa. EBITAmarginaali oli 3,1 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensi tammi-helmikuun vaimea kysyntä, jonka jälkeen markkinat piristyivät maaliskuussa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa. Tulos oli markkinatilanteeseen nähden hyvä Suomessa ja Ruotsissa. Varmistaakseen positiivisen tuloskehityksen Ruotsissa Cramo alensi kustannustasoaan tehostaakseen edelleen toimintojaan. Kulusäästöjen odotetaan näkyvän Ruotsin tuloksessa jo toisella vuosineljänneksellä. Tulos parani Norjassa, jossa myös karsittiin kuluja toimipisteverkkoa ja rakenteita optimoimalla. Keski-Euroopassa kysyntä kehittyi myönteisesti ja muutosohjelmaa jatkettiin suunnitellusti. Keski-Euroopan tuloksen odotetaan paranevan loppuvuonna. Itä-Euroopassa liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetusti lukuun ottamatta yhteisyritys Fortrentiä. Venäjällä ja Ukrainassa Ukrainan kriisi näkyi rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän supistumisena. Tämän seurauksena Fortrent sopeutti nopeasti kulujaan ja laski investointitasoaan. Liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 (17,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 9,7 miljoonan euron jälkiverotuspäätöksen mukaiset maksut Suomessa, joita yhtiö ja sen veroneuvonantajat pitävät perusteettomina, ja yhtiö on valittanut päätöksestä. Bruttoinvestoinnit olivat 27,3 (46,2) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -18,8 (-36,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -10,7 (-18,9) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 76,3 (69,7) prosenttia. Katsauskauden jälkeen Cramo laajensi kasvustrategiansa mukaisesti siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa Saksaan ostamalla C/S RaumCenter -yrityksen. Yrityskauppa tarjoaa Cramolle merkittävän ponnahduslaudan Saksan kasvaville siirtokelpoisten tilojen markkinoille. Suomessa Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokrauksessa ostamalla OptiRentyrityksen. Molemmat yrityskaupat tehtiin huhtikuussa. MARKKINANÄKYMÄT Euroalueen talouksien arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna Kasvua odotetaan erityisesti vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Ukrainan kriisi on lisännyt epävarmuutta kasvuodotuksiin, mutta toistaiseksi kriisin vaikutukset ovat rajoittuneet Venäjälle ja Ukrainaan. Mikäli kriisi leviää merkittävästi Manner-Ukrainan alueelle tai EU ryhtyy voimakkaisiin taloudellisiin pakotteisiin, kriisi voi vaikuttaa voimakkaammin myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa. Toistaiseksi yleiskuva Euroopan talouksien elpymisestä vuonna 2014 ei ole muuttunut. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot rakentamisessa ja vuokrauspalveluiden kysynnässä ovat kuitenkin merkittäviä. Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marraskuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän vuonna 2014 kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa, Puolassa ja Liettuassa. Norjassa saatiin asuinrakentamisen osalta positiivisia signaaleja huhtikuussa, kun asuntojen hinnat olivat kääntyneet talven aikana jälleen nousuun. Pitkällä tähtäimellä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä ja voivat olla voimakkaita. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2014 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj:n ohjeistus vuodelle 2014 on ennallaan: Vuonna 2014 Cramo-konsernin EBITA-marginaali jatkaa paranemistaan vuoteen 2013 verrattuna. Cramo-konsernin liikevaihdon odotetaan myös kasvavan vuonna 2014, joskin valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihdon tarkkaan määrään. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Haastavan alkuvuoden jälkeen tuloksemme alkoi parantua maaliskuussa. Leudon talven vuoksi lämmityspalveluiden kysyntä jäi poikkeuksellisen vähäiseksi tammihelmikuussa, mikä vaikutti liikevaihtoomme Pohjoismaissa. Näyttää kuitenkin siltä, että leudon talven ansiosta rakentaminen on päässyt hyvin alkuun jo maaliskuussa eli hieman tavanomaista aikaisemmin. Odotan loppuvuodelle myönteistä kehitystä erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, joissa kasvuennusteet kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Myös muilla markkinoillamme on positiivisia merkkejä siitä, että kasvu pääsee alkuun vuonna Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ei vastannut täysin odotuksiamme, mutta uskon Cramo-konsernin saavuttavan tulostavoitteensa koko vuoden osalta. Varmistaaksemme myönteisen tuloskehityksen sopeutimme kulutasoamme erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Viime vuosina kehittämämme joustava toimintamalli mahdollisti nopeat sopeutukset esimerkiksi vuokratyövoiman käytössä. Optimoimme myös toimipisteverkostoamme. Saksassa jatkoimme muutosohjelmaamme, jonka uskon tuovan tuloksia loppuvuoden aikana. Myönteinen näkemykseni koko vuoden 2014 osalta perustuu paitsi markkinaennusteisiin myös toimintamme määrätietoiseen kehittämiseen viime vuosina. Jatkamme asiakaslähtöisyyden vahvistamista kaikissa toimintamaissamme. Olemme kehittäneet myös hinnoittelumallejamme ja ratkaisujamme siten, että pääsemme hyödyntämään markkinoiden mahdollisuudet heti, kun vuokrausmarkkinat kääntyvät kasvuun. Markkinaennusteet vuodelle 2014 tukevat edelleen optimismia useilla markkinoillamme, mutta kasvuvauhti pysynee maltillisena. Odotan vuokrausmarkkinoiden kääntyvän kasvuun kesän aikana ja liiketoimintamme kehittyvän myönteisesti tästä eteenpäin, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto supistui 5,6 prosenttia ja oli 140,3 (148,5) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 1,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli +0,8 prosenttia. Markkinatilanne jatkui vaikeana tammihelmikuussa, mutta käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Leuto talvi vaikutti myönteisesti liikevaihdon kehitykseen Keski-Euroopassa, mutta Pohjoismaissa lämmityspalveluiden vähäinen kysyntä supisti liikevaihtoa. Kauden lopulla leuto talvi aikaisti kuitenkin rakentamisen aloituksia, mikä nosti kaluston käyttöasteita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana. EBITA-liikevoitto oli 4,4 (6,4) miljoonaa euroa. EBITAmarginaali oli 3,1 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensi tammi-helmikuun vaimea kysyntä, jonka jälkeen markkinat piristyivät maaliskuussa. Vertailukelpoinen EBI- TA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,4 (6,9) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun käyttökate (EBITDA) oli 27,8 (29,7) miljoonaa euroa eli 19,8 (20,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun liikevoitto (EBIT) oli 1,8 (1,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -1,6 (-2,3) ja katsauskauden tulos -1,3 (-1,8) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahoituskulut jatkoivat alenemistaan. Nettorahoituskulut olivat 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä -0,03 (0,01) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 7,6 (6,7) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,5 (6,9) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 27,3 (46,2) miljoonaa euroa. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 23,5 (23,4) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat tilikaudella yhteensä 2,6 (4,7) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 164,7 (172,9) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 (17,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,8 (-36,8) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 12,3 (19,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -10,7 (-18,9) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,9 (5,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 375,5 (364,9) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 76,3 (69,7) prosenttia. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 199,0 (217,6) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 183,0 (200,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 16,0 (17,6) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 603,9 (623,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.069,4 (1.134,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,5 (46,6) prosenttia. Cramo Oyj sai vuoden 2013 lopussa Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen koskien vuosia , jonka mukaan yhtiön Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi pitänyt verottaa Suomessa. Cramo on maksanut verot Belgiaan. Cramo maksoi jälkiverotuspäätöksen mukaiset 9,7 miljoonaa euroa tammikuussa Suomeen, mikä vaikutti negatiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö pitää verotuspäätöstä perusteettomana ja on valittanut siitä. Maksettu 9,7 miljoonan euron vero esitetään konsernin taseessa tuloverosaamisena. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 23,3 (33,8) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 122,3 (119,7) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 36,0 (17,2) miljoonaa euroa, joista merkittävä osa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 350 (362) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramon strategisia kulmakiviä ovat: asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto, paikallisesti paras alallaan, toiminnallinen ketteryys ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen. Cramon taloudelliset tavoitteet ovat: EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo Vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.505). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 141 (120) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa (2.402). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 447 (469), Ruotsi 851 (809), Norja 274 (255), Tanska 107 (101), Keski-Eurooppa 364 (330) ja Itä- Eurooppa 443 (437). 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,0 (15,3) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 49,4 (48,5) prosenttia Ruotsista; 14,3 (15,3) prosenttia Norjasta; 4,7 (5,1) prosenttia Tanskasta; 9,3 (7,5) prosenttia Keski- Euroopasta ja 6,3 (8,3) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,2 % EBITA ,9 % EBITA-% 12,3 % 10,1 % 18,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 393 Toimipisteet ,0 % 53 Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto oli Suomessa 22,7 (23,0) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa supisti heikko kysyntä, joka kuitenkin hieman piristyi jakson lopulla. EBITA-liikevoitto parani ja oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 12,3 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat onnistuneesti toteutetut kulusäästöt sekä toiminnan yleinen tehostaminen. Siirtokelpoisten tilojen tulos jatkui vahvana. Markkinatilanne säilyi rakennusteollisuudessa alkuvuonna heikkona, mutta vuokrauspalveluiden kysyntä on säilynyt hyvänä muun teollisuuden alueella. Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on vahva erityisesti julkisella sektorilla. Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokraajana ostamalla huhtikuussa OptiRent Oy:n koko osakekannan. OptiRent toimii erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja yhtiöllä on vahva asema kiinteistönhuollossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,3 miljoonaa euroa ja tulos hyvä. Cramon tavoitteena on lisätä maanrakennuskoneiden osuutta Suomen vuokraustoiminnassaan. Suomen talouden arvioidaan elpyvän vuonna 2014 hitaammin kuin useimmilla muilla Cramon markkinaalueilla. Suomen kasvuennusteita vuodelle 2014 alennettiin hieman alkuvuodesta, mihin vaikutti osaltaan myös Ukrainan kriisi. RT ennustaa rakentamisen heikon markkinatilanteen jatkuvan ja rakentamisen supistuvan vuonna 2014 noin prosentin. Euroconstruct arvioi rakentamisen kääntyvän Suomessa liike- ja toimistorakentamisen ansiosta puolen prosentin kasvuun. Kasvua odotetaan vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan 3,5 prosenttia vuonna Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (53). 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA ,4 % EBITA-% 13,1 % 13,7 % 17,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 792 Toimipisteet ,5 % 120 Cramon liikevaihto oli Ruotsissa 69,9 (72,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 4,1 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. EBITA-liikevoitto oli 9,1 (10,0) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 13,1 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-helmikuun tulos jäi odotuksista, mutta maaliskuussa rakentaminen ja vuokrauspalveluiden kysyntä alkoi parantua. Positiivisen tuloskehityksen varmistamiseksi kulutasoa karsittiin vähentämällä vuokra- ja määräaikaista työvoimaa noin 40 henkilöllä sekä sulkemalla 10 pientä toimipistettä. Kulusäästöjen odotetaan näkyvän tuloksessa jo toisella vuosineljänneksellä. Cramolla on Ruotsissa käynnissä lukuisia kehityshankkeita, kuten hinnoittelumallin uudistaminen ja kaluston kiertoon liittyvän logistiikan optimointi suurissa kaupungeissa. Vuonna 2013 käyttöön otettu paperiton vuokrauskonsepti on saanut hyvän vastaanoton asiakkailta. Rakentamisen markkinatilanne on heikohkon alkuvuoden jälkeen parantumassa Pohjois-Ruotsissa, Länsi- Ruotsissa ja maan itäosissa, erityisesti Tukholman alueella. Etelä-Ruotsissa rakentamisen odotetaan piristyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on säilynyt hyvänä. Ruotsin rakennusteollisuus (Svensk Byggindustrier) ennusti helmikuun arviossaan rakentamisen kääntyvän noin viiden prosentin kasvuun vuonna Euroconstructin kasvuarvio on 1,6 prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan reilut kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 118 (121) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % EBITA ,1 % EBITA-% 7,7 % 4,0 % 7,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 260 Toimipisteet ,3 % 31 Cramon liikevaihto oli Norjassa 20,3 (23,0) miljoonaa euroa, missä on laskua 11,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto supistui 1,0 prosenttia. Lämmityspalveluiden heikko kysyntä vaikutti liikevaihtoon. EBITA-liikevoitto parani ja oli 1,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 7,7 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 7,7 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti ehdollisen kauppahintavelan tuloutus. Kuluja karsittiin rakenteita optimoimalla, mm. hajauttamalla Byggetablering-yksikön toiminta alueelliseksi sekä supistamalla toimipisteverkostoa. Suur-Oslon alueella otettiin helmikuussa käyttöön uudistettu Lilleströmin varikko, joka parantaa raskaan kaluston käyttöasteita sekä korjaus- ja huoltoprosesseja. Markkinatilanne on jatkunut hyvänä Norjassa erityisesti maa- ja vesirakentamisessa. Asuinrakentamisen osalta saatiin positiivisia signaaleja huhtikuussa, kun asuntojen hinnat olivat kääntyneet talven aikana jälleen nousuun. Euroconstruct arvioi marraskuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän Norjassa lähes neljä prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan lähes neljä prosenttia. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 30 (32) toimipistettä. 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Tanska Tanska (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA ,8 % 30 EBITA-% -12,0 % -3,1 % 0,1 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 108 Toimipisteet 7 7 0,0 % 7 Cramon liikevaihto Tanskassa pieneni 13,1 prosenttia ja oli 6,6 (7,6) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli -0,8 (-0,2) miljoonaa euroa eli -12,0 (-3,1) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-helmikuu olivat myös Tanskassa vaikeita, mutta kasvu alkoi käynnistyä maaliskuussa. Vertailukaudella liikevaihtoa ja tulosta paransivat Kööpenhaminan metroprojektin tuloutukset. Cramo keskittyy Tanskassa vuonna 2014 edelleen kannattavuuden parantamiseen kohdentamalla muun muassa kalustoinvestoinnit parhaiten kannattaviin tuotesegmentteihin sekä kehittämällä myyntiä ja hinnoittelumalleja. Cramon asema siirtokelpoisten tilojen alueella on vahvistunut. Vuokrausmarkkinoiden odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2014 aikana, minkä odotetaan asteittain parantavan myös vuokrauksen hinnoittelumahdollisuuksia Tanskan markkinoilla. Euroconstruct arvioi rakentamisen lisääntyvän Tanskassa hieman yli kolme prosenttia vuonna ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kääntyvän vuonna 2014 noin kahden prosentin kasvuun. Cramolla oli Tanskassa vuoden lopussa 7 (7) toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % EBITA ,1 % EBITA-% -34,8 % -41,6 % -1,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 349 Toimipisteet ,1 % 83 Keski-Euroopan tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia ja oli 13,1 (11,2) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli -4,6 (-4,7) miljoonaa euroa eli -34,8 (-41,6) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta käynnissä olevasta muutosohjelmasta, suurin osa Cramon vuokrauskalustosta Keski-Euroopassa painottuu edelleen maanrakennuskoneisiin, jonka johdosta kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Tulosodotukset ovat loppuvuoden osalta positiiviset. Konsernin yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin menestyksekkäästi käyttöön Saksassa tammikuussa, mikä aiheutti kaudelle myös kertaluonteisia kuluja. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen keskittämistä Paikallisesti paras -strategian mukaisesti. Cramo Vuokrauskonseptin käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran kertaluonteisia kuluja. Tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista on jatkettu liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Tuotevalikoimaa on laajennettu erityisesti nostinkalustoon ja työkaluihin perustamalla uusia vuokrausvarikkoja kuudelle suurelle kaupunkialueelle. Toiminnan kehittämisessä keskitytään erityisesti alueellisen myynnin kehittämiseen sekä toimipisteiden yhtenäiseen johtamismalliin. Katsauskauden jälkeen Cramo laajensi siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa ostamalla C/S RaumCenter GmbH:n, joka on eräs merkittävimmistä erityisesti Rein- Mainin alueella toimivista siirtokelpoisten tilojen vuokrausyrityksistä Saksassa. C/S RaumCenterin liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja tulos hyvä. Yrityskauppa tarjoaa Cramolle erinomaisen jalansijan yhtiön siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan perustamiseksi ja edelleen kasvattamiseksi Saksan markkinoilla. Yrityskauppa tarjoaa myös Cramolle mahdollisuuden tarjota täysimääräisesti pohjoismaisia siirtokelpoisten tilojen sovelluk- 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK siaan ja konseptejaan Saksan markkinoilla tulevaisuudessa. Cramo sopi katsauskauden jälkeen myös merkittävästä siirtokelpoisten tilojen toimituksesta Ludwigshafenin alueella toimivalle energiayhtiölle. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta pienentää liiketoiminnan kausivaihteluita Saksassa. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Saksassa 2,7 prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan neljä prosenttia vuonna Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli kauden lopussa 79 (86). Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA EBITA-% -16,1 % -0,7 % 15,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 451 Toimipisteet ,0 % 63 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei ole sisältynyt Cramo-konsernin liikevaihtoon alkaen, mutta Cramon osuus Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisältyy pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä- Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui 28,1 prosenttia ja oli 9,0 (12,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -27,4 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen johtui Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. Kasvu muissa Itä- Euroopan maissa (pois lukien Venäjä) oli katsauskaudella 3,5 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -1,4 (-0,1) miljoonaa euroa eli -16,1 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden heikentyminen edellisvuoteen verrattuna johtui Venäjän toimintojen heikentyneestä tuloksesta. Vertailukaudella ennen Fortrentin perustamista tammi-helmikuussa 2013 Venäjän tulos oli erittäin hyvä. Venäjän operaatioiden EBITA ml. Fortrent oli vuosineljänneksellä 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun taas muiden Itä- Euroopan maiden kuin Venäjän kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Itä-Euroopan rakentamisen markkinaennusteissa on melko suuria maakohtaisia eroja. Markkinanäkymät ovat positiiviset erityisesti Puolassa, jossa rakentamisen arvioidaan kääntyvän 3,5 prosentin kasvuun vuonna ERA arvioi myös kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa selvästi. Liettuassa rakentamisen arvioidaan jatkavan noin neljän prosentin kasvua. Virossa rakentamisen arvioidaan supistuvan kaksi, Latviassa kuusi, ja Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa 4-5 prosenttia. Cramon tavoitteena vuodelle 2014 on hyödyntää Itä- Euroopan markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet ja parantaa kannattavuuttaan erityisesti kasvavilla markkinoilla. Cramon vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli kauden lopussa 63 (63). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto oli 9,3 (12,6) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 26,2 prosenttia. Edellisvuoden luvut ovat pro forma lukuja. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 13,0 prosenttia. Edellisvuonna Fortrent aloitti toimintansa Liikevaihdon lasku johtui Ukrainan kriisin aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta sekä Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisestä suhteessa euroon. EBITA-liikevoitto oli -0,2 (0,0) miljoonaa euroa eli -2,2 (0,0) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,8 (-0,7) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma lukuja. Heikentyneessä markkinatilanteessa Fortrent sopeutti nopeasti kulujaan. Tämän lisäksi Fortrent on laskenut investointitasoaan vuodelle 2014, mikä tulee vaikuttamaan myös liikevaihdon määrään vuonna Fortrent tulee laajentamaan toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä vuonna 2014 sekä uusia toimipisteitä perustamalla että liittämällä aiempia yritysvetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Tavoitteena on parantaa 10

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Osingonjako Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta.

Osingonjako Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta. 1 Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 8.00 Markkinaosuuksien kasvu ja liiketoiminnan kehittyminen lieventävät Venäjän heikon talouden vaikutuksia. Vahva kassavirta mahdollistaa vakaan

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot