CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA"

Transkriptio

1

2 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 140,3 (148,5) milj. euroa; muutos -5,6 %. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä +0,8 % EBITA 4,4 (6,4) milj. euroa ja EBITA-marginaali 3,1 % (4,3 %) Osakekohtainen tulos -0,03 (-0,04) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,5 % (6,9 %) Rahavirta investointien jälkeen -10,7 (-18,9) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 76,3 % (69,7 %) Katsauskauden jälkeen laajentuminen Saksan siirtokelpoisten tilojen markkinoille C/S RaumCenter - yrityskaupalla huhtikuussa Katsauskauden jälkeen maarakennuskoneiden vuokrausta vahvistettiin Suomessa OptiRent-yrityskaupalla huhtikuussa Ohjeistus vuodelle 2014 ennallaan: Vuonna 2014 Cramo-konsernin EBITA-marginaali jatkaa paranemistaan vuoteen 2013 verrattuna. Cramo-konsernin liikevaihdon odotetaan myös kasvavan vuonna 2014, joskin valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihdon tarkkaan määrään. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Tuloslaskelma Liikevaihto 140,3 148,5-5,6 % 657,3 Käyttökate (EBITDA) 27,8 29,7-6,4 % 173,8 EBITA-liikevoitto 1) 4,4 6,4-31,4 % 79,9 % liikevaihdosta 3,1% 4,3% 12,2% Liikevoitto (EBIT) 1,8 1,7 7,2 % 66,8 Tulos ennen veroja (EBT) -1,6-2,3 29,5 % 51,9 Katsauskauden tulos -1,3-1,8 29,5 % 42,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, -0,03-0,04 31,5 % 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu, -0,03-0,04 32,2 % 1,00 Oma pääoma/osake, 11,36 11,22 1,3 % 11,56 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 7,6 % 6,7 % 7,7 % Oman pääoman tuotto, % 2) 8,5 % 6,9 % 8,3 % Omavaraisuusaste, % 46,5 % 46,6 % 47,1 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 76,3 % 69,7 % 72,9 % Korolliset nettovelat 375,5 364,9 2,9 % 364,8 Bruttoinvestoinnit 27,3 46,2-40,8 % 129,6 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat 31,2-100,0 % 29,1 Liiketoiminnan rahavirta 8,1 17,9-54,9 % 160,3 Rahavirta investointien jälkeen -10,7-18,9 43,3 % 50,3 Henkilöstö keskimäärin ,2 % Henkilöstö kauden lopussa ,5 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Rullaava 12 kuukautta

3 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN 2014 TU- LOKSESTA Cramo-konsernin liikevaihto supistui 5,6 prosenttia ja oli 140,3 (148,5) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 1,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli +0,8 prosenttia. Markkinatilanne jatkui vaikeana tammihelmikuussa, mutta käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Leuto talvi vaikutti myönteisesti liikevaihdon kehitykseen Keski-Euroopassa, mutta Pohjoismaissa lämmityspalveluiden vähäinen kysyntä supisti liikevaihtoa. Kauden lopulla leuto talvi aikaisti kuitenkin rakentamisen aloituksia myös Pohjoismaissa. Rakentamisen aikainen käynnistyminen tarjoaa hyvän lähtökohdan vuokrauspalveluiden kysynnän kasvulle erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, missä rakentamisen kasvuennusteet ovat myönteiset. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana. EBITA-liikevoitto oli 4,4 (6,4) miljoonaa euroa. EBITAmarginaali oli 3,1 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensi tammi-helmikuun vaimea kysyntä, jonka jälkeen markkinat piristyivät maaliskuussa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa. Tulos oli markkinatilanteeseen nähden hyvä Suomessa ja Ruotsissa. Varmistaakseen positiivisen tuloskehityksen Ruotsissa Cramo alensi kustannustasoaan tehostaakseen edelleen toimintojaan. Kulusäästöjen odotetaan näkyvän Ruotsin tuloksessa jo toisella vuosineljänneksellä. Tulos parani Norjassa, jossa myös karsittiin kuluja toimipisteverkkoa ja rakenteita optimoimalla. Keski-Euroopassa kysyntä kehittyi myönteisesti ja muutosohjelmaa jatkettiin suunnitellusti. Keski-Euroopan tuloksen odotetaan paranevan loppuvuonna. Itä-Euroopassa liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetusti lukuun ottamatta yhteisyritys Fortrentiä. Venäjällä ja Ukrainassa Ukrainan kriisi näkyi rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän supistumisena. Tämän seurauksena Fortrent sopeutti nopeasti kulujaan ja laski investointitasoaan. Liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 (17,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 9,7 miljoonan euron jälkiverotuspäätöksen mukaiset maksut Suomessa, joita yhtiö ja sen veroneuvonantajat pitävät perusteettomina, ja yhtiö on valittanut päätöksestä. Bruttoinvestoinnit olivat 27,3 (46,2) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -18,8 (-36,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -10,7 (-18,9) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 76,3 (69,7) prosenttia. Katsauskauden jälkeen Cramo laajensi kasvustrategiansa mukaisesti siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa Saksaan ostamalla C/S RaumCenter -yrityksen. Yrityskauppa tarjoaa Cramolle merkittävän ponnahduslaudan Saksan kasvaville siirtokelpoisten tilojen markkinoille. Suomessa Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokrauksessa ostamalla OptiRentyrityksen. Molemmat yrityskaupat tehtiin huhtikuussa. MARKKINANÄKYMÄT Euroalueen talouksien arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna Kasvua odotetaan erityisesti vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Ukrainan kriisi on lisännyt epävarmuutta kasvuodotuksiin, mutta toistaiseksi kriisin vaikutukset ovat rajoittuneet Venäjälle ja Ukrainaan. Mikäli kriisi leviää merkittävästi Manner-Ukrainan alueelle tai EU ryhtyy voimakkaisiin taloudellisiin pakotteisiin, kriisi voi vaikuttaa voimakkaammin myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa. Toistaiseksi yleiskuva Euroopan talouksien elpymisestä vuonna 2014 ei ole muuttunut. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot rakentamisessa ja vuokrauspalveluiden kysynnässä ovat kuitenkin merkittäviä. Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marraskuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän vuonna 2014 kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa, Puolassa ja Liettuassa. Norjassa saatiin asuinrakentamisen osalta positiivisia signaaleja huhtikuussa, kun asuntojen hinnat olivat kääntyneet talven aikana jälleen nousuun. Pitkällä tähtäimellä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä ja voivat olla voimakkaita. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2014 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj:n ohjeistus vuodelle 2014 on ennallaan: Vuonna 2014 Cramo-konsernin EBITA-marginaali jatkaa paranemistaan vuoteen 2013 verrattuna. Cramo-konsernin liikevaihdon odotetaan myös kasvavan vuonna 2014, joskin valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihdon tarkkaan määrään. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Haastavan alkuvuoden jälkeen tuloksemme alkoi parantua maaliskuussa. Leudon talven vuoksi lämmityspalveluiden kysyntä jäi poikkeuksellisen vähäiseksi tammihelmikuussa, mikä vaikutti liikevaihtoomme Pohjoismaissa. Näyttää kuitenkin siltä, että leudon talven ansiosta rakentaminen on päässyt hyvin alkuun jo maaliskuussa eli hieman tavanomaista aikaisemmin. Odotan loppuvuodelle myönteistä kehitystä erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, joissa kasvuennusteet kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Myös muilla markkinoillamme on positiivisia merkkejä siitä, että kasvu pääsee alkuun vuonna Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ei vastannut täysin odotuksiamme, mutta uskon Cramo-konsernin saavuttavan tulostavoitteensa koko vuoden osalta. Varmistaaksemme myönteisen tuloskehityksen sopeutimme kulutasoamme erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Viime vuosina kehittämämme joustava toimintamalli mahdollisti nopeat sopeutukset esimerkiksi vuokratyövoiman käytössä. Optimoimme myös toimipisteverkostoamme. Saksassa jatkoimme muutosohjelmaamme, jonka uskon tuovan tuloksia loppuvuoden aikana. Myönteinen näkemykseni koko vuoden 2014 osalta perustuu paitsi markkinaennusteisiin myös toimintamme määrätietoiseen kehittämiseen viime vuosina. Jatkamme asiakaslähtöisyyden vahvistamista kaikissa toimintamaissamme. Olemme kehittäneet myös hinnoittelumallejamme ja ratkaisujamme siten, että pääsemme hyödyntämään markkinoiden mahdollisuudet heti, kun vuokrausmarkkinat kääntyvät kasvuun. Markkinaennusteet vuodelle 2014 tukevat edelleen optimismia useilla markkinoillamme, mutta kasvuvauhti pysynee maltillisena. Odotan vuokrausmarkkinoiden kääntyvän kasvuun kesän aikana ja liiketoimintamme kehittyvän myönteisesti tästä eteenpäin, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto supistui 5,6 prosenttia ja oli 140,3 (148,5) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 1,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän uudelleenjärjestelyä oli +0,8 prosenttia. Markkinatilanne jatkui vaikeana tammihelmikuussa, mutta käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Leuto talvi vaikutti myönteisesti liikevaihdon kehitykseen Keski-Euroopassa, mutta Pohjoismaissa lämmityspalveluiden vähäinen kysyntä supisti liikevaihtoa. Kauden lopulla leuto talvi aikaisti kuitenkin rakentamisen aloituksia, mikä nosti kaluston käyttöasteita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana. EBITA-liikevoitto oli 4,4 (6,4) miljoonaa euroa. EBITAmarginaali oli 3,1 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensi tammi-helmikuun vaimea kysyntä, jonka jälkeen markkinat piristyivät maaliskuussa. Vertailukelpoinen EBI- TA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,4 (6,9) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun käyttökate (EBITDA) oli 27,8 (29,7) miljoonaa euroa eli 19,8 (20,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun liikevoitto (EBIT) oli 1,8 (1,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -1,6 (-2,3) ja katsauskauden tulos -1,3 (-1,8) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahoituskulut jatkoivat alenemistaan. Nettorahoituskulut olivat 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä -0,03 (0,01) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 7,6 (6,7) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,5 (6,9) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 27,3 (46,2) miljoonaa euroa. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 23,5 (23,4) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat tilikaudella yhteensä 2,6 (4,7) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 164,7 (172,9) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 (17,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,8 (-36,8) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 12,3 (19,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -10,7 (-18,9) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,9 (5,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 375,5 (364,9) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 76,3 (69,7) prosenttia. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 199,0 (217,6) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 183,0 (200,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 16,0 (17,6) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 603,9 (623,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.069,4 (1.134,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,5 (46,6) prosenttia. Cramo Oyj sai vuoden 2013 lopussa Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen koskien vuosia , jonka mukaan yhtiön Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi pitänyt verottaa Suomessa. Cramo on maksanut verot Belgiaan. Cramo maksoi jälkiverotuspäätöksen mukaiset 9,7 miljoonaa euroa tammikuussa Suomeen, mikä vaikutti negatiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö pitää verotuspäätöstä perusteettomana ja on valittanut siitä. Maksettu 9,7 miljoonan euron vero esitetään konsernin taseessa tuloverosaamisena. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 23,3 (33,8) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 122,3 (119,7) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 36,0 (17,2) miljoonaa euroa, joista merkittävä osa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 350 (362) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramon strategisia kulmakiviä ovat: asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto, paikallisesti paras alallaan, toiminnallinen ketteryys ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen. Cramon taloudelliset tavoitteet ovat: EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo Vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.505). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 141 (120) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa (2.402). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 447 (469), Ruotsi 851 (809), Norja 274 (255), Tanska 107 (101), Keski-Eurooppa 364 (330) ja Itä- Eurooppa 443 (437). 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,0 (15,3) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 49,4 (48,5) prosenttia Ruotsista; 14,3 (15,3) prosenttia Norjasta; 4,7 (5,1) prosenttia Tanskasta; 9,3 (7,5) prosenttia Keski- Euroopasta ja 6,3 (8,3) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,2 % EBITA ,9 % EBITA-% 12,3 % 10,1 % 18,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 393 Toimipisteet ,0 % 53 Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto oli Suomessa 22,7 (23,0) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa supisti heikko kysyntä, joka kuitenkin hieman piristyi jakson lopulla. EBITA-liikevoitto parani ja oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 12,3 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat onnistuneesti toteutetut kulusäästöt sekä toiminnan yleinen tehostaminen. Siirtokelpoisten tilojen tulos jatkui vahvana. Markkinatilanne säilyi rakennusteollisuudessa alkuvuonna heikkona, mutta vuokrauspalveluiden kysyntä on säilynyt hyvänä muun teollisuuden alueella. Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on vahva erityisesti julkisella sektorilla. Cramo vahvisti markkina-asemaansa maarakennuskoneiden vuokraajana ostamalla huhtikuussa OptiRent Oy:n koko osakekannan. OptiRent toimii erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja yhtiöllä on vahva asema kiinteistönhuollossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,3 miljoonaa euroa ja tulos hyvä. Cramon tavoitteena on lisätä maanrakennuskoneiden osuutta Suomen vuokraustoiminnassaan. Suomen talouden arvioidaan elpyvän vuonna 2014 hitaammin kuin useimmilla muilla Cramon markkinaalueilla. Suomen kasvuennusteita vuodelle 2014 alennettiin hieman alkuvuodesta, mihin vaikutti osaltaan myös Ukrainan kriisi. RT ennustaa rakentamisen heikon markkinatilanteen jatkuvan ja rakentamisen supistuvan vuonna 2014 noin prosentin. Euroconstruct arvioi rakentamisen kääntyvän Suomessa liike- ja toimistorakentamisen ansiosta puolen prosentin kasvuun. Kasvua odotetaan vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan 3,5 prosenttia vuonna Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (53). 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA ,4 % EBITA-% 13,1 % 13,7 % 17,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 792 Toimipisteet ,5 % 120 Cramon liikevaihto oli Ruotsissa 69,9 (72,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 4,1 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. EBITA-liikevoitto oli 9,1 (10,0) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 13,1 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-helmikuun tulos jäi odotuksista, mutta maaliskuussa rakentaminen ja vuokrauspalveluiden kysyntä alkoi parantua. Positiivisen tuloskehityksen varmistamiseksi kulutasoa karsittiin vähentämällä vuokra- ja määräaikaista työvoimaa noin 40 henkilöllä sekä sulkemalla 10 pientä toimipistettä. Kulusäästöjen odotetaan näkyvän tuloksessa jo toisella vuosineljänneksellä. Cramolla on Ruotsissa käynnissä lukuisia kehityshankkeita, kuten hinnoittelumallin uudistaminen ja kaluston kiertoon liittyvän logistiikan optimointi suurissa kaupungeissa. Vuonna 2013 käyttöön otettu paperiton vuokrauskonsepti on saanut hyvän vastaanoton asiakkailta. Rakentamisen markkinatilanne on heikohkon alkuvuoden jälkeen parantumassa Pohjois-Ruotsissa, Länsi- Ruotsissa ja maan itäosissa, erityisesti Tukholman alueella. Etelä-Ruotsissa rakentamisen odotetaan piristyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on säilynyt hyvänä. Ruotsin rakennusteollisuus (Svensk Byggindustrier) ennusti helmikuun arviossaan rakentamisen kääntyvän noin viiden prosentin kasvuun vuonna Euroconstructin kasvuarvio on 1,6 prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan reilut kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 118 (121) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % EBITA ,1 % EBITA-% 7,7 % 4,0 % 7,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 260 Toimipisteet ,3 % 31 Cramon liikevaihto oli Norjassa 20,3 (23,0) miljoonaa euroa, missä on laskua 11,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto supistui 1,0 prosenttia. Lämmityspalveluiden heikko kysyntä vaikutti liikevaihtoon. EBITA-liikevoitto parani ja oli 1,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 7,7 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 7,7 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti ehdollisen kauppahintavelan tuloutus. Kuluja karsittiin rakenteita optimoimalla, mm. hajauttamalla Byggetablering-yksikön toiminta alueelliseksi sekä supistamalla toimipisteverkostoa. Suur-Oslon alueella otettiin helmikuussa käyttöön uudistettu Lilleströmin varikko, joka parantaa raskaan kaluston käyttöasteita sekä korjaus- ja huoltoprosesseja. Markkinatilanne on jatkunut hyvänä Norjassa erityisesti maa- ja vesirakentamisessa. Asuinrakentamisen osalta saatiin positiivisia signaaleja huhtikuussa, kun asuntojen hinnat olivat kääntyneet talven aikana jälleen nousuun. Euroconstruct arvioi marraskuun ennusteessaan rakentamisen lisääntyvän Norjassa lähes neljä prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan lähes neljä prosenttia. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 30 (32) toimipistettä. 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Tanska Tanska (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA ,8 % 30 EBITA-% -12,0 % -3,1 % 0,1 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 108 Toimipisteet 7 7 0,0 % 7 Cramon liikevaihto Tanskassa pieneni 13,1 prosenttia ja oli 6,6 (7,6) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli -0,8 (-0,2) miljoonaa euroa eli -12,0 (-3,1) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-helmikuu olivat myös Tanskassa vaikeita, mutta kasvu alkoi käynnistyä maaliskuussa. Vertailukaudella liikevaihtoa ja tulosta paransivat Kööpenhaminan metroprojektin tuloutukset. Cramo keskittyy Tanskassa vuonna 2014 edelleen kannattavuuden parantamiseen kohdentamalla muun muassa kalustoinvestoinnit parhaiten kannattaviin tuotesegmentteihin sekä kehittämällä myyntiä ja hinnoittelumalleja. Cramon asema siirtokelpoisten tilojen alueella on vahvistunut. Vuokrausmarkkinoiden odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2014 aikana, minkä odotetaan asteittain parantavan myös vuokrauksen hinnoittelumahdollisuuksia Tanskan markkinoilla. Euroconstruct arvioi rakentamisen lisääntyvän Tanskassa hieman yli kolme prosenttia vuonna ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kääntyvän vuonna 2014 noin kahden prosentin kasvuun. Cramolla oli Tanskassa vuoden lopussa 7 (7) toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,9 % EBITA ,1 % EBITA-% -34,8 % -41,6 % -1,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 349 Toimipisteet ,1 % 83 Keski-Euroopan tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia ja oli 13,1 (11,2) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli -4,6 (-4,7) miljoonaa euroa eli -34,8 (-41,6) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta käynnissä olevasta muutosohjelmasta, suurin osa Cramon vuokrauskalustosta Keski-Euroopassa painottuu edelleen maanrakennuskoneisiin, jonka johdosta kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Tulosodotukset ovat loppuvuoden osalta positiiviset. Konsernin yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin menestyksekkäästi käyttöön Saksassa tammikuussa, mikä aiheutti kaudelle myös kertaluonteisia kuluja. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen keskittämistä Paikallisesti paras -strategian mukaisesti. Cramo Vuokrauskonseptin käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran kertaluonteisia kuluja. Tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista on jatkettu liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Tuotevalikoimaa on laajennettu erityisesti nostinkalustoon ja työkaluihin perustamalla uusia vuokrausvarikkoja kuudelle suurelle kaupunkialueelle. Toiminnan kehittämisessä keskitytään erityisesti alueellisen myynnin kehittämiseen sekä toimipisteiden yhtenäiseen johtamismalliin. Katsauskauden jälkeen Cramo laajensi siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa ostamalla C/S RaumCenter GmbH:n, joka on eräs merkittävimmistä erityisesti Rein- Mainin alueella toimivista siirtokelpoisten tilojen vuokrausyrityksistä Saksassa. C/S RaumCenterin liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja tulos hyvä. Yrityskauppa tarjoaa Cramolle erinomaisen jalansijan yhtiön siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan perustamiseksi ja edelleen kasvattamiseksi Saksan markkinoilla. Yrityskauppa tarjoaa myös Cramolle mahdollisuuden tarjota täysimääräisesti pohjoismaisia siirtokelpoisten tilojen sovelluk- 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK siaan ja konseptejaan Saksan markkinoilla tulevaisuudessa. Cramo sopi katsauskauden jälkeen myös merkittävästä siirtokelpoisten tilojen toimituksesta Ludwigshafenin alueella toimivalle energiayhtiölle. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta pienentää liiketoiminnan kausivaihteluita Saksassa. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Saksassa 2,7 prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan neljä prosenttia vuonna Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli kauden lopussa 79 (86). Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13 Liikevaihto ,1 % EBITA EBITA-% -16,1 % -0,7 % 15,5 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 451 Toimipisteet ,0 % 63 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei ole sisältynyt Cramo-konsernin liikevaihtoon alkaen, mutta Cramon osuus Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisältyy pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä- Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui 28,1 prosenttia ja oli 9,0 (12,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -27,4 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen johtui Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. Kasvu muissa Itä- Euroopan maissa (pois lukien Venäjä) oli katsauskaudella 3,5 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -1,4 (-0,1) miljoonaa euroa eli -16,1 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden heikentyminen edellisvuoteen verrattuna johtui Venäjän toimintojen heikentyneestä tuloksesta. Vertailukaudella ennen Fortrentin perustamista tammi-helmikuussa 2013 Venäjän tulos oli erittäin hyvä. Venäjän operaatioiden EBITA ml. Fortrent oli vuosineljänneksellä 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun taas muiden Itä- Euroopan maiden kuin Venäjän kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Itä-Euroopan rakentamisen markkinaennusteissa on melko suuria maakohtaisia eroja. Markkinanäkymät ovat positiiviset erityisesti Puolassa, jossa rakentamisen arvioidaan kääntyvän 3,5 prosentin kasvuun vuonna ERA arvioi myös kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa selvästi. Liettuassa rakentamisen arvioidaan jatkavan noin neljän prosentin kasvua. Virossa rakentamisen arvioidaan supistuvan kaksi, Latviassa kuusi, ja Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa 4-5 prosenttia. Cramon tavoitteena vuodelle 2014 on hyödyntää Itä- Euroopan markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet ja parantaa kannattavuuttaan erityisesti kasvavilla markkinoilla. Cramon vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli kauden lopussa 63 (63). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto oli 9,3 (12,6) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 26,2 prosenttia. Edellisvuoden luvut ovat pro forma lukuja. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 13,0 prosenttia. Edellisvuonna Fortrent aloitti toimintansa Liikevaihdon lasku johtui Ukrainan kriisin aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta sekä Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisestä suhteessa euroon. EBITA-liikevoitto oli -0,2 (0,0) miljoonaa euroa eli -2,2 (0,0) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,8 (-0,7) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma lukuja. Heikentyneessä markkinatilanteessa Fortrent sopeutti nopeasti kulujaan. Tämän lisäksi Fortrent on laskenut investointitasoaan vuodelle 2014, mikä tulee vaikuttamaan myös liikevaihdon määrään vuonna Fortrent tulee laajentamaan toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä vuonna 2014 sekä uusia toimipisteitä perustamalla että liittämällä aiempia yritysvetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Tavoitteena on parantaa 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK myös kannattavuutta vuoteen 2013 verrattuna, mutta Ukrainan kriisi asettaa tavoitteen toteutumiselle haasteita. Merkittävä riski vuodelle 2014 on Ukrainan kriisin laajentuminen, tai EU:n voimakkaat taloudelliset pakotteet. Näillä toimenpiteillä olisi nykyistä suuremmat vaikutukset lähiaikojen talousnäkymiin Venäjällä ja Ukrainassa. Euroconstruct ennustaa Venäjän rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2014 noin kaksi prosenttia ja pidemmän aikavälin markkinanäkymät ovat edelleen myönteiset. Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan rakentamista enemmän. Ukrainan kriisin vaikutukset eivät ole mukana ennusteissa. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi astui voimaan tammikuussa Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50% Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Cramon osuus Fortrent-konsernin tuloksesta oli tammi-maaliskuussa ,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luku käsittää vain maaliskuun OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Cramo Oyj:n vuoden 2009 optioohjelmaan kuuluvilla optioilla merkittiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiön osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009 päättyi ja optio-ohjelman perusteella merkittiin yhteensä uutta osaketta. Merkintämaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Konserni oli jakanut avainhenkilöilleen yhteensä optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Optio-oikeuksien osakekohtaiset merkintähinnat ovat vuonna 2014 maksetun osingon (0,60 e) jälkeen seuraavat: 2010 optio-oikeuksilla 12,40 euroa ja 2011 optiooikeuksilla 5,98 euroa. Optio-ohjelmassa 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa One Cramo -kannustinjärjestelmässä työntekijä voi säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Kannustinjärjestelmän toinen säästökausi alkoi ja päättyy Ohjelmaan osallistuva henkilö saa yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden, mikäli hän omistaa säästökaudella hankitut osakkeet ja hänen työsuhteensa on voimassa Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja Ansaintajakson 2013 palkkio perustui tulos/osake-tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä Palkkiot vuodelta 2013 vastasivat yhteensä noin osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2014 palkkio perustuu tulos/osake-tunnuslukuun. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Ukrainan kriisi on lisännyt jonkin verran taloudellista epävarmuutta ja kasvattanut poliittista riskiä. Mikäli kriisi leviää merkittävästi Manner-Ukrainan alueelle tai EU ryhtyy voimakkaisiin taloudellisiin pakotteisiin, kriisi voi vaikuttaa voimakkaammin myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa. 11

12 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta tilikaudelta Hallitukseen valittiin uudelleen Helene Biström (DI, Norrenergi AB:n toimitusjohtaja), Eino Halonen (rahoitusneuvos, ekonomi), Victor Hartwall (KTM, K. Hartwall Invest Oy Ab:n toimitusjohtaja) ja Erkki Stenberg (maa- ja metsätaloustieteen yo, LVI-Dahl Oy:n neuvonantaja). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Leif Boström (LKAB:n talous-ja rahoitusjohtaja), Caroline Sundewall (MBA, konsultti) ja Raimo Seppänen (insinööri AMK, YIT Oyj:n vastuukorjauspäällikkö). Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa ja muiden jäsenten palkkioksi euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään osaketta, ja niitä voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja niitä voidaan käyttää enintään kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää myös oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisesta, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita, joiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, eikä niitä voida käyttää kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Helene Biströmin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Eino Halonen, puheenjohtaja, Leif Boström, Victor Hartwall ja Caroline Sundewall. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Helene Biström, puheenjohtaja, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg, Peter Therman (ei hallituksen jäsen) ja Tom von Weymarn (ei hallituksen jäsen). Yrityskaupat ja muut tapahtumat Katsauskauden jälkeen Cramo vahvisti markkinaasemaansa maarakennuskoneiden vuokrauksessa Suomessa ostamalla OptiRent Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on neljä henkilöä. Cramon tavoitteena on lisätä maanrakennuskoneiden osuutta Suomen vuokraustoiminnassaan. Katsauskauden jälkeen Cramo laajensi strategiansa mukaisesti siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaansa Saksaan ostamalla C/S RaumCenter GmbH:n koko osakekannan. C/S RaumCenterin liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja tulos hyvä. Yrityskauppa tarjoaa Cramolle merkittäviä mahdollisuuksia Saksan kasvavilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla. Katsauskauden jälkeen Cramo ilmoitti , että sen saksalainen tytäryhtiö Theisen Baumaschinen sekä saksalainen energiayhtiö Technische Werke Ludwigshafen (TWL) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan TWL vuokraa siirtokelpoisia tiloja konsernihallinnolleen Ludwigshafenissa. Sopimuksen laajuus on Cramolle tärkeä myös pohjoismaisesta näkökulmasta ja toinen ponnahduslauta siirtokelpoisten tilojen markkinoille Saksassa. 12

13 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 13

14 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osuudet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

15 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 3,1 % 4,3 % 12,2 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto % liikevaihdosta 1,3 % 1,1 % 10,2 % Rahoituskulut (netto) Tulos ennen veroja % liikevaihdosta -1,1 % -1,5 % 7,9 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta -0,9 % -1,2 % 6,5 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, -0,03-0,04 1,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, -0,03-0,04 1,00 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

16 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakepääoma ja muut Osakeantirahastot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma sisältäen transaktiokulut Muutokset erien välillä Laaja tulos Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Kurssierot Rahavarat kauden lopussa

17 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN VAROJEN KIRJANPITOARVOSSA (M ) 1-3/ / /2013 Kirjanpitoarvo kauden alussa 873,1 896,5 896,5 Poistot ja arvonalentumistappiot -26,0-26,2-105,2 Lisäykset Vuokrauskalusto 26,0 30,5 108,2 Muut aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 6,3 Aineettomat hyödykkeet 0,0 3,8 4,6 Lisäykset yhteensä 27,3 35,6 119,1 Vähennykset ja muut muutokset -4,6-6,5-10,9 Kurssierot -3,2 9,0-26,4 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 866,6 908,4 873,1 RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT (1 000 ) Pantit, rahoitusleasing Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista

18 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 ) Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/14 1-3/ /13 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) -0,03-0,04 1,01 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) -0,03-0,04 1,00 Oma pääoma/osake,, 3) 11,36 11,22 11,56 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 4) ) Laskettu osakkeiden oikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden oikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Suomi Osuus liikevaihdosta % 12,3 % 10,1 % 18,8 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 13,1 % 13,7 % 17,5 % Norja Osuus liikevaihdosta % 7,7 % 4,0 % 7,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -12,0 % -3,1 % 0,1 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -34,8 % -41,6 % -1,4 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -16,1 % -0,7 % 15,5 % Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 3,1 % 4,3 % 12,2 % Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

20 OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Poistot yhteensä Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 1-3/14 1-3/ /13 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Varat yhteensä

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 TEHOSTAMISTOIMET ETENEVÄT 7-9/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 171,1 (173,6) milj. euroa; muutos -1,4 %. Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA 10-12/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 180,6 (175,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %. Liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT 7-9/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA 10-12/2015 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA, KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUU Liikevaihto

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2007 Honkarakenteen puolen vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,2 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

CRAMO OYJ VARSINAINEN 26.3.2013. Vesa Koivula toimitusjohtaja

CRAMO OYJ VARSINAINEN 26.3.2013. Vesa Koivula toimitusjohtaja CRAMO OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2013 Vesa Koivula toimitusjohtaja Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Svenska Handelsbankenin edustamien hallintarekisteröityjen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot