CRAMON OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013"

Transkriptio

1

2 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä -1,8 % EBITA 22,9 (24,9) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,4 % (7,7 %); vertailukelpoinen EBITA ilman kertaluontoisia eriä 23,5 (22,7) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,6 % (7,1 %) Osakekohtainen tulos 0,15 (0,16) euroa; vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,20 (0,10) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,0 % (6,8 %) Rahavirta investointien jälkeen -10,5 (18,2) milj. euroa, investointien rahavirta sisältää yrityskauppoja -26,8 milj. euroa Nettovelkaantumisaste 92,4 % (79,8 %), 50 milj. euron hybridilaina lunastettiin takaisin /2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 160,1 (161,4) milj. euroa; muutos -0,8 %. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä 1,7 %. EBITA 16,5 (14,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 10,3 % (8,9 %) Osakekohtainen tulos 0,19 (0,11) euroa Rahavirta investointien jälkeen 8,4 (1,1) milj. euroa Ohjeistus vuodelle 2013 ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkinaalueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITA-marginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 4-6/13 4-6/12 Muutos-% 1-6/13 1-6/12 Muutos-% 1-12/12 Tuloslaskelma Liikevaihto 160,1 161,4-0,8 % 308,6 321,4-4,0 % 688,4 Käyttökate (EBITDA) 40,1 39,6 1,4 % 69,9 75,7-7,8 % 179,6 EBITA-liikevoitto 1) 16,5 14,3 15,3 % 22,9 24,9-8,0 % 78,0 % liikevaihdosta 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Liikevoitto / -tappio (EBIT) 13,5 11,4 18,4 % 15,2 19,0-20,1 % 64,5 Tulos ennen veroja (EBT) 2) 10,1 6,1 64,7 % 7,8 8,5-7,9 % 44,3 Katsauskauden tulos 2) 7,9 4,7 68,8 % 6,1 6,5-5,6 % 38,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,19 0,11 65,1 % 0,15 0,16-7,6 % 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,19 0,11 66,5 % 0,14 0,15-6,9 % 0,93 Oma pääoma/osake, 10,97 10,65 3,0 % 11,58 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3), 4) 6,8 % 6,9 % 7,3 % Oman pääoman tuotto, % 3), 4) 8,0 % 6,8 % 7,5 % Omavaraisuusaste, % 3) 42,2 % 44,5 % 48,6 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 3) 92,4 % 79,8 % 65,1 % Korolliset nettovelat 3) 428,4 392,0 9,3 % 346,9 Bruttoinvestoinnit 21,6 40,8-47,1 % 67,7 65,1 4,1 % 125,1 josta liiketoiminta ja yrityshankinnat -0,8 30,4 0,8 Rahavirta investointien jälkeen 8,4 1,1 663,6 % -10,5 18,2 62,2 Henkilöstö keskimäärin ,5 % Henkilöstö kauden lopussa ,3 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Uudistetun IAS 19 (Työsuhde-etuudet) standardin mukaisesti eläkevastuiden arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset on kirjattu välittömästi laajaan tulokseen. Standardin takautuvan soveltamisen seurauksena konsernin vertailukauden 1-12/12 rahoituskulut ovat vähentyneet 209 tuhatta euroa. 3) Koko vuoden 2012 tunnusluvut on laskettu taseesta ennen Venäjän liiketoiminnan uudelleenluokittelua IFRS 5 mukaisesti yhteisyritykseen siirrettäviksi varoiksi ja veloiksi 4) Rullaava 12 kuukautta

3 YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN TULOKSESTA 2013 Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja oli 308,6 (321,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 5,9 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 160,1 (161,4) miljoonaa euroa ja liikevaihdon muutos -0,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Tammi-kesäkuun liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -1,8 prosenttia. Vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,9 (24,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 23,5 (22,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuus parani edellisvuodesta ja EBITA-liikevoitto oli 16,5 (14,3) miljoonaa euroa eli 10,3 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset paransivat tulosta. Myös Cramon strategian implementointi on tehostanut toimintaa. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 69,9 (75,7) miljoonaa euroa eli 22,6 (23,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,20 (0,10) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos parani ja oli 0,19 (0,11) euroa. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä lähes kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Suomessa ja Ruotsissa tulos parani alkuvuodesta ja kaluston käyttöasteet nousivat kauden lopulla jo hyvälle tasolle. Kannattavuus jatkoi paranemistaan Norjassa ja Tanskassa. Vaikean alkuvuoden jälkeen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä myös Keski-Euroopassa, missä Cramon muutosohjelma eteni suunnitellusti. Itä-Euroopassa tulos kehittyi myönteisesti erityisesti Baltian maissa, mutta Venäjän yhteisyritys Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen. Fortrentin tuloksen uskotaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana kaikissa Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 43,1 (53,4) miljoonaa euroa, bruttoinvestoinnit 67,7 (65,1) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -53,6 (-35,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät liiketoimintaja yrityshankintoja 30,4 miljoonaa euroa, joiden rahavirtavaikutus oli -26,8 miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -10,5 (18,2) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen parani ja oli 8,4 (1,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 92,4 (79,8) prosenttia. Nettovelkaantumisasteeseen vaikuttivat ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysjärjestelyt sekä 50 miljoonan euron hybridilainan takaisinmaksu huhtikuussa. MARKKINANÄKYMÄT Taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu. Markkinakohtaiset erot rakentamisessa ja vuokrauspalveluiden kysynnässä ovat kuitenkin merkittäviä. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta rakentaminen ja kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä parani toisella vuosineljänneksellä useimmilla Cramon markkina-alueilla. Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen supistuvan Suomessa vuonna 2013 noin prosentin edellisvuodesta, mutta Suomen Rakennusteollisuuden arvio on kolmen prosentin supistuminen. Myös Ruotsissa Euroconstruct ennustaa rakentamisen supistuvan noin prosentin mutta Svensk Byggindustrier kolme prosenttia. Rakentamisen arvioidaan supistuvan myös Puolassa, Virossa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Kasvua on Euroconstructin mukaan odotettavissa kuluvana vuonna Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen, mutta muutokset kysynnässä seuraavat rakentamista pienellä viiveellä ja voivat olla voimakkaita. European Rental Associationin (ERA) toukokuussa julkaiseman ennusteen mukaan kone- ja laitevuokraus lisääntyy vuonna 2013 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. Huolimatta kysynnän piristymisestä vaikean alkuvuoden jälkeen, Cramo suhtautuu edelleen varovaisesti vuoteen Taloustilanteen uskotaan paranevan loppuvuodesta Cramon päämarkkinoilla. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) 3

4 OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Ohjeistus konsernin näkymistä on ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkina-alueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITAmarginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Vaikean alkuvuoden jälkeen kone- ja laitevuokrauksen kysyntä piristyi odotetusti keväällä. Jatkoimme samanaikaisesti strategiamme toteuttamista eli yhtenäisen liiketoimintamallin ja tehokkaiden prosessien käyttöönottoa. Tämä yhdistettynä aiemmin toteuttamiimme kulusäästöihin ja tehostamistoimiin paransi kannattavuuttamme toisella vuosineljänneksellä. On ollut hyvä havaita, että asiakkaamme ovat ottaneet uudistetun vuokrauskonseptimme myönteisesti vastaan ja että henkilöstömme on kyennyt moniin hyviin suorituksiin haastavilla markkinoilla. Hiljaisen alkuvuoden jälkeen kalustomme käyttöasteet alkoivat nopeasti parantua jakson keskivaiheilla ja nousivat jakson loppupuolella jo hyvälle tasolle. On kuitenkin vielä aikaista arvioida saavutimmeko talvikauden lopussa suhdannesyklin pohjan päämarkkinoillamme. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuuttamme kaikilla markkinoillamme mutta erityisesti Norjassa, Tanskassa ja Keski-Euroopassa. Alkuvuoden kehitys osoittaa, että olemme oikealla tiellä, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja oli 308,6 (321,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 5,9 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 160,1 (161,4) miljoonaa euroa ja liikevaihdon muutos -0,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Tammi-kesäkuun liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -1,8 prosenttia. Vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,9 (24,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 23,5 (22,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulosta heikensi 0,6 miljoonan euron uudelleenorganisointikulu Norjan liiketoimintakauppoihin liittyen sekä EBITA-liikevoiton alapuolella esitettävä 1,8 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentuminen Venäjän yhteisyritys Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista. Vuoden 2012 vertailukauden EBITAliikevoittoon sisältyi 2,2 miljoonan euron myyntivoitto siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä Suomessa. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuus parani edellisvuodesta ja EBITA-liikevoitto oli 16,5 (14,3) miljoonaa euroa eli 10,3 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset paransivat tulosta. Myös Cramon strategian implementointi on tehostanut toimintaa. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 69,9 (75,7) miljoonaa euroa eli 22,6 (23,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä lähes kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Suomessa ja Ruotsissa tulos parani alkuvuodesta ja kaluston käyttöasteet nousivat kauden lopulla jo hyvälle tasolle. Kannattavuus jatkoi paranemistaan Norjassa ja Tanskassa. Vaikean alkuvuoden jälkeen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä myös Keski-Euroopassa, missä Cramon muutosohjelma eteni suunnitellusti. Itä-Euroopassa tulos kehittyi myönteisesti erityisesti Baltian maissa, mutta Venäjän yhteisyritys Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen. Fortrentin tuloksen uskotaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 15,2 (19,0) miljoonaa euroa eli 4,9 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 7,8 (8,5) ja katsauskauden tulos 6,1 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat katsauskaudella 2,1 (2,4) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,6 (1,5) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 7,3 (10,5) miljoonaa euroa. 4

5 Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,14 (0,15) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,20 (0,10) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos parani edellisvuodesta. Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,11) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,19 (0,11) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,8 (6,9) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,0 (6,8) prosenttia. Oman pääoman tuoton parantumiseen vaikutti myös hybridilainan takaisinmaksu. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 67,7 (65,1) miljoonaa euroa, josta 30,4 (0,0) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Liiketoiminta- ja yrityshankinnoista 10,4 miljoonaa euroa liittyy Venäjän yhteisyritykseen ja 19,9 miljoonaa euroa Norjan liiketoimintakauppoihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 47,0 (50,8) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat kaudella yhteensä 7,7 (5,9) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 167,1 (167,1) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 43,1 (53,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -53,6 (-35,2) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 14,8 (-26,8) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -10,5 (18,2) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 4,8 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 428,4 (392,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 92,4 (79,8) prosenttia. Nettovelkaantumisastetta heikensivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt yritysjärjestelyt ja hybridilainan takaisinmaksu huhtikuussa. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (137,6) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 91,0 (91,0) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 148,8 (179,2) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 132,0 (150,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 16,8 (29,2) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 598,6 (624,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.108,6 (1.113,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,2 (44,5) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 28,3 (37,7) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 118,2 (116,9) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 27,9 (16,4) miljoonaa euroa, joista pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Cramo Oyj lunasti lainaehtojen mukaisesti takaisin 50 miljoonan euron hybridilainansa (IFRS:n mukaan oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lunastuksen odotetaan parantavan rahoituksen rahavirtaa noin neljä miljoonaa euroa vuodessa, mutta se vaikutti toisella vuosineljänneksellä heikentävästi konsernin omaan pääomaan ja sitä kautta nettovelkaantumisasteeseen. KONSERNIRAKENNE Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja - laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 359 (397) vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 65 (73) oli yrittäjävetoisia. 5

6 STRATEGISET TAVOITTEET Cramon strategisia kulmakiviä on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto ja paikallisesti paras alallaan sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen ja toiminnallinen ketteryys. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen. Cramon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo Vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.684). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 128 (166) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2.677). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 476 (533), Ruotsi 815 (856), Norja 260 (220), Tanska 103 (123), Keski-Eurooppa 338 (297) ja Itä- Eurooppa 435 (647). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 15,2 (17,0) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 48,2 (47,3) prosenttia Ruotsista; 14,4 (12,3) prosenttia Norjasta; 4,5 (4,8) prosenttia Tanskasta; 10,1 (9,3) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,7 (9,4) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,7 % ,3 % EBITA ,3 % ,0 % EBITA- % 14,3 % 14,4 % 12,3 % 12,1 % 18,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 428 Toimipisteet ,6 % 55 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Suomessa 47,6 (55,0) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 24,7 (25,6) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 5,8 (6,6) miljoonaa euroa eli 12,3 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta liikevaihdon laskusta suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta kulujen karsimisen ja toiminnan tehostamisen ansiosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (3,7) miljoonaa euroa eli 14,3 (14,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat rakentamisen heikko markkinatilanne erityisesti alkuvuonna sekä siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti maaliskuussa Vakioitujen siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Markkinatilanteesta huolimatta Cramo onnistui parantamaan selvästi kalustonsa käyttöasteita erityisesti jakson 6

7 loppupuolella. Rakennusteollisuuden lisäksi myynti piristyi muun teollisuuden alueella. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueen tarjouskanta on korkealla erityisesti julkisella sektorilla. Rakennusteollisuus RT ennustaa rakentamisen supistuvan Suomessa kolme prosenttia vuonna Euroconstruct arvioi rakentamisen supistuvan vain reilun prosentin. Uudisrakentamisen arvioidaan edelleen vähentyvän ja vesi- ja maarakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan. ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan kuluvana vuonna noin prosentin, mutta VTT arvioi sen supistuvan noin prosentin. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (55). Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA ,9 % ,1 % EBITA- % 15,6 % 15,3 % 14,7 % 15,9 % 17,9 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % 793 Toimipisteet ,8 % 124 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Ruotsissa 151,5 (153,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 1,2 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -5,1 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 78,6 (75,8) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa toisen vuosineljänneksen liikevaihto pieneni 0,4 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,2 (24,4) miljoonaa euroa eli 14,7 (15,9) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 12,2 (11,6) miljoonaa euroa eli 15,6 (15,3) prosenttia liikevaihdosta. Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanne heikentyi alkuvuonna erityisesti Etelä-Ruotsissa. Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella kysyntä on jatkunut tyydyttävänä. Länsi-Ruotsissa Cramo on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä piristyi alalle tyypilliseen tapaan selvästi toisella vuosineljänneksellä ja kaluston käyttöasteet nousivat jakson loppupuolella osin hyvälle tasolle. Kysynnän odotetaan kehittyvän myönteisesti myös loppuvuonna. Toisen vuosineljänneksen suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta vuonna 2012 aloitettujen tehostamistoimien ansiosta. Euroconstruct ennustaa rakentamisen kokonaismarkkinan supistuvan tänä vuonna Ruotsissa noin prosentin. Ruotsin rakennusteollisuus (Svensk Byggindustrier) ennustaa kesäkuun arviossaan rakentamisen supistuvan kolme prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän hieman yli kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 120 (126) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,1 % ,8 % EBITA ,5 % ,2 % EBITA- % 6,8 % 3,6 % 5,4 % 4,1 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 223 Toimipisteet ,2 % 31 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Norjassa 13,8 prosenttia ja oli 45,4 (39,9) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 13,0 prosenttia. Huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 22,4 (19,1) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 18,0 prosenttia. 7

8 Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 2,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 5,4 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITAliikevoitto ilman ensimmäisen vuosineljänneksen kertaluontoisia kuluja oli 3,0 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,6 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoiset kulut muodostuivat liiketoimintakauppoihin liittyneestä uudelleenorganisoinnista. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 6,8 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Kysyntä on jatkunut Norjassa hyvänä suurissa kaupungeissa ja energiainvestointien ansiosta länsirannikolla. Cramon joulukuussa tekemä sopimus Lambertsson AS:n ja Kranpunkten AS:n vuokraustoimintojen ostosta Norjassa astui voimaan Kaupoissa on kyse vuokrauskaluston ja henkilöstön ulkoistamisesta Cramolle ja pitkäaikaisista toimitussopimuksista Peab-konsernille Norjassa. Liiketoimintakaupat ovat tuoneet myös muita uusia asiakkaita Cramolle, millä on tärkeä merkitys Cramon tavoitellessa liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta Norjassa. Kannattavuuden parantamiseksi Cramo on Norjassa vahvistamassa myyntiorganisaatiotaan, keskittämässä kaluston huoltoa sekä optimoimassa toimipisteverkostoaan. Euroconstruct ennustaa rakentamisen kasvavan Norjassa yli viisi prosenttia vuonna Paikallisen markkinatutkimuslaitoksen arvio on kolme prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja kaasuteollisuudessa alan työvoimapulasta huolimatta. Myös asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan lisääntyvän. ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Norjassa hieman yli neljä prosenttia tänä vuonna. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 32 (31) toimipistettä. Tanska Tanska (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,0 % ,3 % EBITA EBITA- % 1,1 % -7,5 % -1,2 % -12,9 % -13,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 97 Toimipisteet ,1 % 7 Cramon liikevaihto Tanskassa tammi-kesäkuussa pieneni 9,3 prosenttia ja oli 14,0 (15,5) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 6,4 (7,3) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -0,2 (-2,0) miljoonaa euroa eli -1,2 (-12,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden paraneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 0,1 (-0,5) miljoonaa euroa eli 1,1 (-7,5) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2012 lopussa toimipisteitä ja henkilöstöä vähennettiin merkittävästi ja toimintaa keskitettiin kasvualueille. Samaan aikaan vahvistettiin myyntiorganisaatiota. Tämä on parantanut kannattavuutta selvästi. Tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos vuonna Vaikean alkutalven jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä on piristynyt erityisesti Kööpenhaminan ja Århusin seudulla sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueella. Cramo on onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa siirtokelpoisten tilojen alueella, missä tarjouskanta on hyvä. Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Tanskassa vuonna 2013 noin kolme prosenttia, mutta paikallisen ennusteen mukaan rakentaminen supistuu. Kasvua odotetaan maa- ja vesirakentamisesta. ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin kaksi prosenttia. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 7 (18) toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,2 % ,6 % EBITA ,2 % EBITA- % 6,8 % 5,1 % -10,3 % -11,3 % -0,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % 327 Toimipisteet ,7 % 88 8

9 Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,6 prosenttia ja oli 31,7 (30,0) miljoonaa euroa. Huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia ja oli 20,5 (18,2) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA oli -3,3 (-3,4) miljoonaa euroa eli -10,3 (-11,3) prosenttia liikevaihdosta. Keski- Euroopassa Cramon vuokrauskalusto painottuu edelleen maanrakennuskoneisiin, ja kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Pitkittynyt talvikausi siirsi rakentamisen aloituksia ja heikensi tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Markkinat piristyivät selvästi toisella neljänneksellä. Huhti-kesäkuussa EBITAliikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 6,8 (5,1) prosenttia liikevaihdosta. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen edelleen keskittämistä Paikallisesti paras - strategian mukaisesti. Käynnistetyistä hankkeista on jo nähtävissä positiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on kehittää myyntiä ja lisätä toimipistekohtaista liikevaihtoa, tehostaa prosesseja sekä pienentää kausivaihteluiden merkitystä. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kääntyy Saksassa kuluvana vuonna reilun prosentin kasvuun. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan kaksi prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 84 (90). Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,2 % ,0 % EBITA ,8 % EBITA- % 3,3 % 4,0 % 1,2 % -0,4 % 9,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 623 Toimipisteet ,2 % 71 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa aloittaneen yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei sisälly Cramo-konsernin liikevaihtoon, mutta Cramon osuus (50 %) katsauskauden tuloksesta sisältyy pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä-Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui tammikesäkuussa 21,0 prosenttia ja oli 24,2 (30,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli - 20,7 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 11,7 (16,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. EBITA-liiketulos parani tammi-kesäkuussa ja oli 0,3 (- 0,1) miljoonaa euroa eli 1,2 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto heikkeni ja oli 0,4 (0,7) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuutta paransivat aiemmin tehdyt kustannussäästöt Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, ja Cramo on sopeuttanut toimintansa vallitsevaan heikkoon markkinatilanteeseen. Baltiassa tulos parani toisella vuosineljänneksellä edellisvuodesta ja markkinanäkymät ovat myönteiset kuluvalle vuodelle erityisesti Latviassa ja Liettuassa. Rakentamisen arvioidaan supistuvan Virossa tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Latviassa ja Liettuassa rakentamisen ennustetaan kasvavan 4-7 prosenttia. Puolassa rakentamisen ennustetaan kääntyvän erityisesti maa- ja vesirakentamisen hiipuessa yli viiden prosentin laskuun. Tsekin tasavallassa rakentamisen ennustetaan supistuvan yli kuusi ja Slovakiassa noin kaksi prosenttia. Puolassa myös kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan supistuvan yli kuusi prosenttia. Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 63 (77). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto oli 15,9 (16,1) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 1,2 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 11,7 (12,1) miljoonaa euroa, joka oli 3,3 prosenttia pienempi kuin edellis- 9

10 vuonna. Paikallisessa valuutassa toisen vuosineljänneksen liikevaihdon muutos oli -0,6 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,2 (0,7) miljoonaa euroa eli -1,3 (4,3) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -2,0 (-0,7) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,0 (0,5) miljoonaa euroa eli 0,0 (4,1) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -1,6 (-0,9) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma -lukuja. Fortrentin toisen vuosineljänneksen tulosta heikensivät integraatiokulut. Lisäksi kysyntätilanne oli odotuksia heikompi erityisesti Pietarin alueella. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen on käynnistynyt odotuksia hitaammin. Fortrentin tuloksen odotetaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Fortrentin liiketoimintojen integrointi etenee suunnitelmien mukaan. Entisten Cramon ja Ramirentin kaikki yksiköt on yhdistetty ja yhteiset toimintatavat on määritelty ja ne otetaan nyt käyttöön. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Cramo kirjasi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumisen Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista. Se esitetään Cramo-konsernin tuloslaskelmassa EBITA-liikevoiton alapuolella. Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset, mutta Euroopan talouden epävarmuus heijastui myös Venäjälle vuoden alkupuoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä 3 prosenttia vuonna Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan selvästi rakentamista enemmän. Ukrainassa markkinatilanne on edelleen haastava. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Osakelukumäärä korottui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana optio-ohjelman 2006C seurauksena yhteensä uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin Optio-ohjelman 2006C merkintäaika päättyi Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konserni oli jakanut mennessä avainhenkilöilleen yhteensä optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Lisäksi ulkona oli vuoden 2009 optio-oikeutta, joiden merkintäaika päättyy Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2013 maksetun osingon (0,42 e) jälkeen seuraava: 2009 optiooikeuksilla 10,13 euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,00 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 6,58 euroa. Optio-ohjelmissa 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optiooikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa kannustinjärjestelmässä työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Säästökausi alkoi ja päättyy Ohjelmaan osallistuva henkilö saa yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustui Cramo-konsernin tulos/osake (EPS) - tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä Palkkiot vuodelta 2012 vastaavat yhteensä noin Cramo Oyj:n osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2013 palkkio perustuu tulos/osake-tunnuslukuun. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai katsauskaudella seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaisen ilmoituksen: K. Hartwall Invest Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). K. Hartwall Invest Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä osaketta eli 4,70 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. 10

11 Epävarmuus talouskehityksestä Euroopassa on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta uudistettuja IFRS-standardeja IAS1 (Muiden laajan tuloksen erien esittäminen), IAS 19 (Työsuhde-etuudet), IAS 28 (Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä), IFRS 10 (Konsernitilinpäätös), IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt), IFRS 12 (Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä), IFRS 13 (Käyvän arvon määrittäminen), sekä muita näistä muutoksista seuraavia standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardien muutoksilla ei ole ollut olennaisia vaikutuksia raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 11

12 KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osakkeet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät Yhteisyritykseen siirrettävät varat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Yhteisyritykseen siirrettävät velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto 1) % liikevaihdosta 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 8,4 % 7,1 % 4,9 % 5,9 % 9,4 % Rahoituskulut (netto) 2) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta 6,3 % 3,8 % 2,5 % 2,6 % 6,4 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 4,9 % 2,9 % 2,0 % 2,0 % 5,6 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,19 0,11 0,15 0,16 0,93 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,19 0,11 0,14 0,15 0,93 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 2) Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos ) Osuus yhteisyritysten tuloksesta on siirretty esitettäväksi EBITA-liikevoiton yläpuolella 2) Uudistetun IAS 19 (Työsuhde-etuudet) standardin mukaisesti eläkevastuiden arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset on kirjattu välittömästi laajaan tulokseen. Standardin takautuvan soveltamisen seurauksena konsernin vertailukauden 1-12/12 rahoituskulut ovat vähentyneet 209 tuhatta euroa. 13

14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakeanti ja muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma sisältäen transaktiokulut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-6/13 1-6/ /12 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Yhteisyritykseen siirrettävä kassa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

15 Muutokset aineellisten ja aineettomien varojen kirjanpitoarvossa (M ) 1-6/ / /2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 896,5 910,8 910,8 Poistot ja arvonalentumistappiot -54,7-56,8-115,1 Lisäykset Vuokrauskalusto 50,7 60,7 115,4 Muut aineelliset hyödykkeet 2,6 4,0 8,6 Aineettomat hyödykkeet 4,0 0,4 1,1 Lisäykset yhteensä 57,3 65,1 125,1 Fortrentille siirrettävät varat -21,1 Vähennykset ja muut muutokset -7,3-21,0-27,3 Muuntoerot -19,0 11,1 24,3 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 872,8 909,2 896,5 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset

16 VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista 520 JOHDANNAISSOPIMUKSET, Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,19 0,11 0,15 0,16 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,19 0,11 0,14 0,15 0,93 Oma pääoma/osake,, 3) 10,97 10,65 11,58 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla 16

17 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Osuus liikevaihdosta % 14,3 % 14,4 % 12,3 % 12,1 % 18,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 15,6 % 15,3 % 14,7 % 15,9 % 17,9 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 3,6 % 5,4 % 4,1 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 1,1 % -7,5 % -1,2 % -12,9 % -13,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 5,1 % -10,3 % -11,3 % -0,4 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 3,3 % 4,0 % 1,2 % -0,4 % 9,6 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

18 Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä

19 KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 1-3/ /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin ( /12 1-3/ /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 ) Suomi Osuus liikevaihdosta % 14,3 % 10,1 % 22,9 % 26,8 % 14,4 % 10,0 % 18,1 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 15,6 % 13,7 % 18,3 % 21,0 % 15,3 % 16,6 % 20,1 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 4,0 % 7,7 % 9,2 % 3,6 % 4,4 % 2,8 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 1,1 % -3,1 % -40,2 % 4,4 % -7,5 % -17,6 % -1,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 6,8 % -41,6 % 4,9 % 11,6 % 5,1 % -36,6 % 1,7 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 3,3 % -0,7 % 16,0 % 18,5 % 4,0 % -5,8 % 14,8 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 10,3 % 4,3 % 11,9 % 17,1 % 8,9 % 6,6 % 12,3 %

20 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,25 2 Rakennusmestarien Säätiö ,00 3 K. Hartwall Invest Oy ,70 4 Mariatorp Oy ,29 5 Nordea Nordenfund ,93 6 Wipunen varainhallinta Oy ,82 7 Odin Finland ,98 8 Fondita Nordic Micro Cap ,57 9 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,41 10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,95 10 suurinta omistajaa yhteensä ,89 Hallintarekisteröidyt ,94 Muut ,17 Kaikki yhteensä ,00 Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 12. elokuuta 2013 Cramo Oyj Hallitus TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään tiistaina klo Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2013 Vuoden 2013 aikana Cramo julkaisee vielä yhden osavuosikatsauksen. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh: , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh: , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 20

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA 10-12/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 180,6 (175,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %. Liikevaihdon

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA, KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUU Liikevaihto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 2012 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 KANNATTAVUUS PARANEE 1-9/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT 7-9/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 24.8.2010 klo 16.05 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Huhti kesäkuu 2011: Liikevaihto 29,1 Meur (25,4 Meur), 14,4% kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot