CRAMON OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013"

Transkriptio

1

2 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä -1,8 % EBITA 22,9 (24,9) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,4 % (7,7 %); vertailukelpoinen EBITA ilman kertaluontoisia eriä 23,5 (22,7) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,6 % (7,1 %) Osakekohtainen tulos 0,15 (0,16) euroa; vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,20 (0,10) euroa Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 8,0 % (6,8 %) Rahavirta investointien jälkeen -10,5 (18,2) milj. euroa, investointien rahavirta sisältää yrityskauppoja -26,8 milj. euroa Nettovelkaantumisaste 92,4 % (79,8 %), 50 milj. euron hybridilaina lunastettiin takaisin /2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 160,1 (161,4) milj. euroa; muutos -0,8 %. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä 1,7 %. EBITA 16,5 (14,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 10,3 % (8,9 %) Osakekohtainen tulos 0,19 (0,11) euroa Rahavirta investointien jälkeen 8,4 (1,1) milj. euroa Ohjeistus vuodelle 2013 ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkinaalueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITA-marginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 4-6/13 4-6/12 Muutos-% 1-6/13 1-6/12 Muutos-% 1-12/12 Tuloslaskelma Liikevaihto 160,1 161,4-0,8 % 308,6 321,4-4,0 % 688,4 Käyttökate (EBITDA) 40,1 39,6 1,4 % 69,9 75,7-7,8 % 179,6 EBITA-liikevoitto 1) 16,5 14,3 15,3 % 22,9 24,9-8,0 % 78,0 % liikevaihdosta 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Liikevoitto / -tappio (EBIT) 13,5 11,4 18,4 % 15,2 19,0-20,1 % 64,5 Tulos ennen veroja (EBT) 2) 10,1 6,1 64,7 % 7,8 8,5-7,9 % 44,3 Katsauskauden tulos 2) 7,9 4,7 68,8 % 6,1 6,5-5,6 % 38,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,19 0,11 65,1 % 0,15 0,16-7,6 % 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,19 0,11 66,5 % 0,14 0,15-6,9 % 0,93 Oma pääoma/osake, 10,97 10,65 3,0 % 11,58 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3), 4) 6,8 % 6,9 % 7,3 % Oman pääoman tuotto, % 3), 4) 8,0 % 6,8 % 7,5 % Omavaraisuusaste, % 3) 42,2 % 44,5 % 48,6 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 3) 92,4 % 79,8 % 65,1 % Korolliset nettovelat 3) 428,4 392,0 9,3 % 346,9 Bruttoinvestoinnit 21,6 40,8-47,1 % 67,7 65,1 4,1 % 125,1 josta liiketoiminta ja yrityshankinnat -0,8 30,4 0,8 Rahavirta investointien jälkeen 8,4 1,1 663,6 % -10,5 18,2 62,2 Henkilöstö keskimäärin ,5 % Henkilöstö kauden lopussa ,3 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia 2) Uudistetun IAS 19 (Työsuhde-etuudet) standardin mukaisesti eläkevastuiden arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset on kirjattu välittömästi laajaan tulokseen. Standardin takautuvan soveltamisen seurauksena konsernin vertailukauden 1-12/12 rahoituskulut ovat vähentyneet 209 tuhatta euroa. 3) Koko vuoden 2012 tunnusluvut on laskettu taseesta ennen Venäjän liiketoiminnan uudelleenluokittelua IFRS 5 mukaisesti yhteisyritykseen siirrettäviksi varoiksi ja veloiksi 4) Rullaava 12 kuukautta

3 YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN TULOKSESTA 2013 Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja oli 308,6 (321,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 5,9 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 160,1 (161,4) miljoonaa euroa ja liikevaihdon muutos -0,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Tammi-kesäkuun liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -1,8 prosenttia. Vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,9 (24,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 23,5 (22,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuus parani edellisvuodesta ja EBITA-liikevoitto oli 16,5 (14,3) miljoonaa euroa eli 10,3 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset paransivat tulosta. Myös Cramon strategian implementointi on tehostanut toimintaa. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 69,9 (75,7) miljoonaa euroa eli 22,6 (23,6) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,20 (0,10) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos parani ja oli 0,19 (0,11) euroa. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä lähes kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Suomessa ja Ruotsissa tulos parani alkuvuodesta ja kaluston käyttöasteet nousivat kauden lopulla jo hyvälle tasolle. Kannattavuus jatkoi paranemistaan Norjassa ja Tanskassa. Vaikean alkuvuoden jälkeen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä myös Keski-Euroopassa, missä Cramon muutosohjelma eteni suunnitellusti. Itä-Euroopassa tulos kehittyi myönteisesti erityisesti Baltian maissa, mutta Venäjän yhteisyritys Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen. Fortrentin tuloksen uskotaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut vahvana kaikissa Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 43,1 (53,4) miljoonaa euroa, bruttoinvestoinnit 67,7 (65,1) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -53,6 (-35,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät liiketoimintaja yrityshankintoja 30,4 miljoonaa euroa, joiden rahavirtavaikutus oli -26,8 miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -10,5 (18,2) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen parani ja oli 8,4 (1,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 92,4 (79,8) prosenttia. Nettovelkaantumisasteeseen vaikuttivat ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysjärjestelyt sekä 50 miljoonan euron hybridilainan takaisinmaksu huhtikuussa. MARKKINANÄKYMÄT Taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu. Markkinakohtaiset erot rakentamisessa ja vuokrauspalveluiden kysynnässä ovat kuitenkin merkittäviä. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta rakentaminen ja kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä parani toisella vuosineljänneksellä useimmilla Cramon markkina-alueilla. Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen supistuvan Suomessa vuonna 2013 noin prosentin edellisvuodesta, mutta Suomen Rakennusteollisuuden arvio on kolmen prosentin supistuminen. Myös Ruotsissa Euroconstruct ennustaa rakentamisen supistuvan noin prosentin mutta Svensk Byggindustrier kolme prosenttia. Rakentamisen arvioidaan supistuvan myös Puolassa, Virossa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Kasvua on Euroconstructin mukaan odotettavissa kuluvana vuonna Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen, mutta muutokset kysynnässä seuraavat rakentamista pienellä viiveellä ja voivat olla voimakkaita. European Rental Associationin (ERA) toukokuussa julkaiseman ennusteen mukaan kone- ja laitevuokraus lisääntyy vuonna 2013 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. Huolimatta kysynnän piristymisestä vaikean alkuvuoden jälkeen, Cramo suhtautuu edelleen varovaisesti vuoteen Taloustilanteen uskotaan paranevan loppuvuodesta Cramon päämarkkinoilla. (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) 3

4 OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Ohjeistus konsernin näkymistä on ennallaan: Viitaten markkinanäkymään, joka kuvastaa suurta epävarmuutta Cramon markkina-alueilla, hallitus ei katso asianmukaiseksi antaa ohjeistusta konsernin liikevaihdon kasvusta tai alenemisesta vuonna Konsernin liiketoiminta osoittaa kuitenkin hyvää jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2013 jo toteutetut ja käynnissä olevat tehostamistoimet johtavat todennäköisesti EBITAmarginaaliprosentin paranemiseen edelliseen vuoteen verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Vaikean alkuvuoden jälkeen kone- ja laitevuokrauksen kysyntä piristyi odotetusti keväällä. Jatkoimme samanaikaisesti strategiamme toteuttamista eli yhtenäisen liiketoimintamallin ja tehokkaiden prosessien käyttöönottoa. Tämä yhdistettynä aiemmin toteuttamiimme kulusäästöihin ja tehostamistoimiin paransi kannattavuuttamme toisella vuosineljänneksellä. On ollut hyvä havaita, että asiakkaamme ovat ottaneet uudistetun vuokrauskonseptimme myönteisesti vastaan ja että henkilöstömme on kyennyt moniin hyviin suorituksiin haastavilla markkinoilla. Hiljaisen alkuvuoden jälkeen kalustomme käyttöasteet alkoivat nopeasti parantua jakson keskivaiheilla ja nousivat jakson loppupuolella jo hyvälle tasolle. On kuitenkin vielä aikaista arvioida saavutimmeko talvikauden lopussa suhdannesyklin pohjan päämarkkinoillamme. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuuttamme kaikilla markkinoillamme mutta erityisesti Norjassa, Tanskassa ja Keski-Euroopassa. Alkuvuoden kehitys osoittaa, että olemme oikealla tiellä, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto supistui vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja oli 308,6 (321,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto supistui 5,9 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 160,1 (161,4) miljoonaa euroa ja liikevaihdon muutos -0,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuussa 2012 sekä Venäjän toimintojen siirtäminen yhteisyritykseen Tammi-kesäkuun liikevaihdon muutos ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä oli -1,8 prosenttia. Vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ilman myytyjä toimintoja ja Venäjän uudelleenjärjestelyä kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,9 (24,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 23,5 (22,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulosta heikensi 0,6 miljoonan euron uudelleenorganisointikulu Norjan liiketoimintakauppoihin liittyen sekä EBITA-liikevoiton alapuolella esitettävä 1,8 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentuminen Venäjän yhteisyritys Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista. Vuoden 2012 vertailukauden EBITAliikevoittoon sisältyi 2,2 miljoonan euron myyntivoitto siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä Suomessa. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuus parani edellisvuodesta ja EBITA-liikevoitto oli 16,5 (14,3) miljoonaa euroa eli 10,3 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Kulusäästöjen ja muiden tehostamistoimien vaikutukset paransivat tulosta. Myös Cramon strategian implementointi on tehostanut toimintaa. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 69,9 (75,7) miljoonaa euroa eli 22,6 (23,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä lähes kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Suomessa ja Ruotsissa tulos parani alkuvuodesta ja kaluston käyttöasteet nousivat kauden lopulla jo hyvälle tasolle. Kannattavuus jatkoi paranemistaan Norjassa ja Tanskassa. Vaikean alkuvuoden jälkeen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä myös Keski-Euroopassa, missä Cramon muutosohjelma eteni suunnitellusti. Itä-Euroopassa tulos kehittyi myönteisesti erityisesti Baltian maissa, mutta Venäjän yhteisyritys Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen. Fortrentin tuloksen uskotaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 15,2 (19,0) miljoonaa euroa eli 4,9 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 7,8 (8,5) ja katsauskauden tulos 6,1 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat katsauskaudella 2,1 (2,4) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,6 (1,5) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 7,3 (10,5) miljoonaa euroa. 4

5 Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,14 (0,15) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,20 (0,10) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos parani edellisvuodesta. Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,11) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,19 (0,11) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,8 (6,9) prosenttia. Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 8,0 (6,8) prosenttia. Oman pääoman tuoton parantumiseen vaikutti myös hybridilainan takaisinmaksu. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 67,7 (65,1) miljoonaa euroa, josta 30,4 (0,0) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Liiketoiminta- ja yrityshankinnoista 10,4 miljoonaa euroa liittyy Venäjän yhteisyritykseen ja 19,9 miljoonaa euroa Norjan liiketoimintakauppoihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 47,0 (50,8) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat kaudella yhteensä 7,7 (5,9) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 167,1 (167,1) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 43,1 (53,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -53,6 (-35,2) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 14,8 (-26,8) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -10,5 (18,2) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 4,8 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 428,4 (392,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 92,4 (79,8) prosenttia. Nettovelkaantumisastetta heikensivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt yritysjärjestelyt ja hybridilainan takaisinmaksu huhtikuussa. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 91,0 (137,6) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 91,0 (91,0) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 148,8 (179,2) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 132,0 (150,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 16,8 (29,2) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 598,6 (624,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.108,6 (1.113,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,2 (44,5) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 28,3 (37,7) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 118,2 (116,9) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 27,9 (16,4) miljoonaa euroa, joista pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Cramo Oyj lunasti lainaehtojen mukaisesti takaisin 50 miljoonan euron hybridilainansa (IFRS:n mukaan oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lunastuksen odotetaan parantavan rahoituksen rahavirtaa noin neljä miljoonaa euroa vuodessa, mutta se vaikutti toisella vuosineljänneksellä heikentävästi konsernin omaan pääomaan ja sitä kautta nettovelkaantumisasteeseen. KONSERNIRAKENNE Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja - laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 359 (397) vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 65 (73) oli yrittäjävetoisia. 5

6 STRATEGISET TAVOITTEET Cramon strategisia kulmakiviä on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto ja paikallisesti paras alallaan sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen ja toiminnallinen ketteryys. Kulmakiviä ovat myös vakiintuneiden markkinoiden ja kasvumarkkinoiden toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen yhdistäminen. Cramon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa yhtenäisen Cramo Vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.684). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 128 (166) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2.677). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 476 (533), Ruotsi 815 (856), Norja 260 (220), Tanska 103 (123), Keski-Eurooppa 338 (297) ja Itä- Eurooppa 435 (647). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 15,2 (17,0) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 48,2 (47,3) prosenttia Ruotsista; 14,4 (12,3) prosenttia Norjasta; 4,5 (4,8) prosenttia Tanskasta; 10,1 (9,3) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,7 (9,4) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,7 % ,3 % EBITA ,3 % ,0 % EBITA- % 14,3 % 14,4 % 12,3 % 12,1 % 18,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 428 Toimipisteet ,6 % 55 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Suomessa 47,6 (55,0) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 24,7 (25,6) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 5,8 (6,6) miljoonaa euroa eli 12,3 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta liikevaihdon laskusta suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta kulujen karsimisen ja toiminnan tehostamisen ansiosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (3,7) miljoonaa euroa eli 14,3 (14,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat rakentamisen heikko markkinatilanne erityisesti alkuvuonna sekä siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti maaliskuussa Vakioitujen siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Markkinatilanteesta huolimatta Cramo onnistui parantamaan selvästi kalustonsa käyttöasteita erityisesti jakson 6

7 loppupuolella. Rakennusteollisuuden lisäksi myynti piristyi muun teollisuuden alueella. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueen tarjouskanta on korkealla erityisesti julkisella sektorilla. Rakennusteollisuus RT ennustaa rakentamisen supistuvan Suomessa kolme prosenttia vuonna Euroconstruct arvioi rakentamisen supistuvan vain reilun prosentin. Uudisrakentamisen arvioidaan edelleen vähentyvän ja vesi- ja maarakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan. ERA arvioi Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan kuluvana vuonna noin prosentin, mutta VTT arvioi sen supistuvan noin prosentin. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 53 (55). Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA ,9 % ,1 % EBITA- % 15,6 % 15,3 % 14,7 % 15,9 % 17,9 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % 793 Toimipisteet ,8 % 124 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Ruotsissa 151,5 (153,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 1,2 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -5,1 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 78,6 (75,8) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa toisen vuosineljänneksen liikevaihto pieneni 0,4 prosenttia. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 22,2 (24,4) miljoonaa euroa eli 14,7 (15,9) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 12,2 (11,6) miljoonaa euroa eli 15,6 (15,3) prosenttia liikevaihdosta. Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanne heikentyi alkuvuonna erityisesti Etelä-Ruotsissa. Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella kysyntä on jatkunut tyydyttävänä. Länsi-Ruotsissa Cramo on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä piristyi alalle tyypilliseen tapaan selvästi toisella vuosineljänneksellä ja kaluston käyttöasteet nousivat jakson loppupuolella osin hyvälle tasolle. Kysynnän odotetaan kehittyvän myönteisesti myös loppuvuonna. Toisen vuosineljänneksen suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta vuonna 2012 aloitettujen tehostamistoimien ansiosta. Euroconstruct ennustaa rakentamisen kokonaismarkkinan supistuvan tänä vuonna Ruotsissa noin prosentin. Ruotsin rakennusteollisuus (Svensk Byggindustrier) ennustaa kesäkuun arviossaan rakentamisen supistuvan kolme prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän hieman yli kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 120 (126) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,1 % ,8 % EBITA ,5 % ,2 % EBITA- % 6,8 % 3,6 % 5,4 % 4,1 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 223 Toimipisteet ,2 % 31 Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Norjassa 13,8 prosenttia ja oli 45,4 (39,9) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 13,0 prosenttia. Huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 22,4 (19,1) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 18,0 prosenttia. 7

8 Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 2,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 5,4 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITAliikevoitto ilman ensimmäisen vuosineljänneksen kertaluontoisia kuluja oli 3,0 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,6 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoiset kulut muodostuivat liiketoimintakauppoihin liittyneestä uudelleenorganisoinnista. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 6,8 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Kysyntä on jatkunut Norjassa hyvänä suurissa kaupungeissa ja energiainvestointien ansiosta länsirannikolla. Cramon joulukuussa tekemä sopimus Lambertsson AS:n ja Kranpunkten AS:n vuokraustoimintojen ostosta Norjassa astui voimaan Kaupoissa on kyse vuokrauskaluston ja henkilöstön ulkoistamisesta Cramolle ja pitkäaikaisista toimitussopimuksista Peab-konsernille Norjassa. Liiketoimintakaupat ovat tuoneet myös muita uusia asiakkaita Cramolle, millä on tärkeä merkitys Cramon tavoitellessa liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta Norjassa. Kannattavuuden parantamiseksi Cramo on Norjassa vahvistamassa myyntiorganisaatiotaan, keskittämässä kaluston huoltoa sekä optimoimassa toimipisteverkostoaan. Euroconstruct ennustaa rakentamisen kasvavan Norjassa yli viisi prosenttia vuonna Paikallisen markkinatutkimuslaitoksen arvio on kolme prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja kaasuteollisuudessa alan työvoimapulasta huolimatta. Myös asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan lisääntyvän. ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Norjassa hieman yli neljä prosenttia tänä vuonna. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 32 (31) toimipistettä. Tanska Tanska (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,0 % ,3 % EBITA EBITA- % 1,1 % -7,5 % -1,2 % -12,9 % -13,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 97 Toimipisteet ,1 % 7 Cramon liikevaihto Tanskassa tammi-kesäkuussa pieneni 9,3 prosenttia ja oli 14,0 (15,5) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 6,4 (7,3) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -0,2 (-2,0) miljoonaa euroa eli -1,2 (-12,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden paraneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 0,1 (-0,5) miljoonaa euroa eli 1,1 (-7,5) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2012 lopussa toimipisteitä ja henkilöstöä vähennettiin merkittävästi ja toimintaa keskitettiin kasvualueille. Samaan aikaan vahvistettiin myyntiorganisaatiota. Tämä on parantanut kannattavuutta selvästi. Tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos vuonna Vaikean alkutalven jälkeen vuokrauspalveluiden kysyntä on piristynyt erityisesti Kööpenhaminan ja Århusin seudulla sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueella. Cramo on onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa siirtokelpoisten tilojen alueella, missä tarjouskanta on hyvä. Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Tanskassa vuonna 2013 noin kolme prosenttia, mutta paikallisen ennusteen mukaan rakentaminen supistuu. Kasvua odotetaan maa- ja vesirakentamisesta. ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin kaksi prosenttia. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 7 (18) toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,2 % ,6 % EBITA ,2 % EBITA- % 6,8 % 5,1 % -10,3 % -11,3 % -0,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,8 % 327 Toimipisteet ,7 % 88 8

9 Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,6 prosenttia ja oli 31,7 (30,0) miljoonaa euroa. Huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia ja oli 20,5 (18,2) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun EBITA oli -3,3 (-3,4) miljoonaa euroa eli -10,3 (-11,3) prosenttia liikevaihdosta. Keski- Euroopassa Cramon vuokrauskalusto painottuu edelleen maanrakennuskoneisiin, ja kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Pitkittynyt talvikausi siirsi rakentamisen aloituksia ja heikensi tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Markkinat piristyivät selvästi toisella neljänneksellä. Huhti-kesäkuussa EBITAliikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 6,8 (5,1) prosenttia liikevaihdosta. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaansa Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamista, myynnin ja osaamisen kehittämistä sekä toimintojen edelleen keskittämistä Paikallisesti paras - strategian mukaisesti. Käynnistetyistä hankkeista on jo nähtävissä positiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on kehittää myyntiä ja lisätä toimipistekohtaista liikevaihtoa, tehostaa prosesseja sekä pienentää kausivaihteluiden merkitystä. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kääntyy Saksassa kuluvana vuonna reilun prosentin kasvuun. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan kaksi prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 84 (90). Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12 Liikevaihto ,2 % ,0 % EBITA ,8 % EBITA- % 3,3 % 4,0 % 1,2 % -0,4 % 9,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 623 Toimipisteet ,2 % 71 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa aloittaneen yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei sisälly Cramo-konsernin liikevaihtoon, mutta Cramon osuus (50 %) katsauskauden tuloksesta sisältyy pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä-Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoittoon. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto supistui tammikesäkuussa 21,0 prosenttia ja oli 24,2 (30,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli - 20,7 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 11,7 (16,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin Venäjän liiketoimintojen siirtämisestä Fortrentiin alkaen. EBITA-liiketulos parani tammi-kesäkuussa ja oli 0,3 (- 0,1) miljoonaa euroa eli 1,2 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto heikkeni ja oli 0,4 (0,7) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. Fortrentin tulos vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuutta paransivat aiemmin tehdyt kustannussäästöt Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, ja Cramo on sopeuttanut toimintansa vallitsevaan heikkoon markkinatilanteeseen. Baltiassa tulos parani toisella vuosineljänneksellä edellisvuodesta ja markkinanäkymät ovat myönteiset kuluvalle vuodelle erityisesti Latviassa ja Liettuassa. Rakentamisen arvioidaan supistuvan Virossa tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Latviassa ja Liettuassa rakentamisen ennustetaan kasvavan 4-7 prosenttia. Puolassa rakentamisen ennustetaan kääntyvän erityisesti maa- ja vesirakentamisen hiipuessa yli viiden prosentin laskuun. Tsekin tasavallassa rakentamisen ennustetaan supistuvan yli kuusi ja Slovakiassa noin kaksi prosenttia. Puolassa myös kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan supistuvan yli kuusi prosenttia. Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 63 (77). FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto oli 15,9 (16,1) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 1,2 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 11,7 (12,1) miljoonaa euroa, joka oli 3,3 prosenttia pienempi kuin edellis- 9

10 vuonna. Paikallisessa valuutassa toisen vuosineljänneksen liikevaihdon muutos oli -0,6 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,2 (0,7) miljoonaa euroa eli -1,3 (4,3) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -2,0 (-0,7) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,0 (0,5) miljoonaa euroa eli 0,0 (4,1) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -1,6 (-0,9) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma -lukuja. Fortrentin toisen vuosineljänneksen tulosta heikensivät integraatiokulut. Lisäksi kysyntätilanne oli odotuksia heikompi erityisesti Pietarin alueella. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen on käynnistynyt odotuksia hitaammin. Fortrentin tuloksen odotetaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Fortrentin liiketoimintojen integrointi etenee suunnitelmien mukaan. Entisten Cramon ja Ramirentin kaikki yksiköt on yhdistetty ja yhteiset toimintatavat on määritelty ja ne otetaan nyt käyttöön. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Cramo kirjasi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumisen Fortrentiin siirretyistä liiketoiminnoista. Se esitetään Cramo-konsernin tuloslaskelmassa EBITA-liikevoiton alapuolella. Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset, mutta Euroopan talouden epävarmuus heijastui myös Venäjälle vuoden alkupuoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä 3 prosenttia vuonna Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan selvästi rakentamista enemmän. Ukrainassa markkinatilanne on edelleen haastava. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista Osakelukumäärä korottui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana optio-ohjelman 2006C seurauksena yhteensä uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin Optio-ohjelman 2006C merkintäaika päättyi Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konserni oli jakanut mennessä avainhenkilöilleen yhteensä optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Lisäksi ulkona oli vuoden 2009 optio-oikeutta, joiden merkintäaika päättyy Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2013 maksetun osingon (0,42 e) jälkeen seuraava: 2009 optiooikeuksilla 10,13 euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,00 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 6,58 euroa. Optio-ohjelmissa 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optiooikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa kannustinjärjestelmässä työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Säästökausi alkoi ja päättyy Ohjelmaan osallistuva henkilö saa yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustui Cramo-konsernin tulos/osake (EPS) - tunnuslukuun, ja se maksetaan keväällä Palkkiot vuodelta 2012 vastaavat yhteensä noin Cramo Oyj:n osakkeen arvoa. Myös ansaintajakson 2013 palkkio perustuu tulos/osake-tunnuslukuun. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai katsauskaudella seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaisen ilmoituksen: K. Hartwall Invest Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). K. Hartwall Invest Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä osaketta eli 4,70 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. 10

11 Epävarmuus talouskehityksestä Euroopassa on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta uudistettuja IFRS-standardeja IAS1 (Muiden laajan tuloksen erien esittäminen), IAS 19 (Työsuhde-etuudet), IAS 28 (Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä), IFRS 10 (Konsernitilinpäätös), IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt), IFRS 12 (Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä), IFRS 13 (Käyvän arvon määrittäminen), sekä muita näistä muutoksista seuraavia standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardien muutoksilla ei ole ollut olennaisia vaikutuksia raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 11

12 KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Osakkeet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät Yhteisyritykseen siirrettävät varat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Yhteisyritykseen siirrettävät velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto 1) % liikevaihdosta 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 8,4 % 7,1 % 4,9 % 5,9 % 9,4 % Rahoituskulut (netto) 2) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta 6,3 % 3,8 % 2,5 % 2,6 % 6,4 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 4,9 % 2,9 % 2,0 % 2,0 % 5,6 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,19 0,11 0,15 0,16 0,93 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,19 0,11 0,14 0,15 0,93 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 2) Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos ) Osuus yhteisyritysten tuloksesta on siirretty esitettäväksi EBITA-liikevoiton yläpuolella 2) Uudistetun IAS 19 (Työsuhde-etuudet) standardin mukaisesti eläkevastuiden arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset on kirjattu välittömästi laajaan tulokseen. Standardin takautuvan soveltamisen seurauksena konsernin vertailukauden 1-12/12 rahoituskulut ovat vähentyneet 209 tuhatta euroa. 13

14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakeanti ja muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma sisältäen transaktiokulut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-6/13 1-6/ /12 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Yhteisyritykseen siirrettävä kassa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

15 Muutokset aineellisten ja aineettomien varojen kirjanpitoarvossa (M ) 1-6/ / /2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 896,5 910,8 910,8 Poistot ja arvonalentumistappiot -54,7-56,8-115,1 Lisäykset Vuokrauskalusto 50,7 60,7 115,4 Muut aineelliset hyödykkeet 2,6 4,0 8,6 Aineettomat hyödykkeet 4,0 0,4 1,1 Lisäykset yhteensä 57,3 65,1 125,1 Fortrentille siirrettävät varat -21,1 Vähennykset ja muut muutokset -7,3-21,0-27,3 Muuntoerot -19,0 11,1 24,3 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 872,8 909,2 896,5 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset

16 VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista 520 JOHDANNAISSOPIMUKSET, Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,19 0,11 0,15 0,16 0,93 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,19 0,11 0,14 0,15 0,93 Oma pääoma/osake,, 3) 10,97 10,65 11,58 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla 16

17 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Osuus liikevaihdosta % 14,3 % 14,4 % 12,3 % 12,1 % 18,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 15,6 % 15,3 % 14,7 % 15,9 % 17,9 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 3,6 % 5,4 % 4,1 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 1,1 % -7,5 % -1,2 % -12,9 % -13,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 5,1 % -10,3 % -11,3 % -0,4 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 3,3 % 4,0 % 1,2 % -0,4 % 9,6 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 10,3 % 8,9 % 7,4 % 7,7 % 11,3 % Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

18 Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/ /12 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä

19 KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 4-6/13 1-3/ /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin ( /12 1-3/ /12 7-9/12 4-6/12 1-3/ /11 ) Suomi Osuus liikevaihdosta % 14,3 % 10,1 % 22,9 % 26,8 % 14,4 % 10,0 % 18,1 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 15,6 % 13,7 % 18,3 % 21,0 % 15,3 % 16,6 % 20,1 % Norja Osuus liikevaihdosta % 6,8 % 4,0 % 7,7 % 9,2 % 3,6 % 4,4 % 2,8 % Tanska Osuus liikevaihdosta % 1,1 % -3,1 % -40,2 % 4,4 % -7,5 % -17,6 % -1,3 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 6,8 % -41,6 % 4,9 % 11,6 % 5,1 % -36,6 % 1,7 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 3,3 % -0,7 % 16,0 % 18,5 % 4,0 % -5,8 % 14,8 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 10,3 % 4,3 % 11,9 % 17,1 % 8,9 % 6,6 % 12,3 %

20 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,25 2 Rakennusmestarien Säätiö ,00 3 K. Hartwall Invest Oy ,70 4 Mariatorp Oy ,29 5 Nordea Nordenfund ,93 6 Wipunen varainhallinta Oy ,82 7 Odin Finland ,98 8 Fondita Nordic Micro Cap ,57 9 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,41 10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,95 10 suurinta omistajaa yhteensä ,89 Hallintarekisteröidyt ,94 Muut ,17 Kaikki yhteensä ,00 Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 12. elokuuta 2013 Cramo Oyj Hallitus TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään tiistaina klo Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2013 Vuoden 2013 aikana Cramo julkaisee vielä yhden osavuosikatsauksen. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh: , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh: , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 20

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot