OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ

2 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj. euroa, muutos 4,4 % EBITA-liikevoitto 20,4 (15,9) milj. euroa, muutos 28,4 %; EBITA-marginaali 5,9 (4,8) % /2010 liikevaihdon kasvu 13,3 %; EBITA-liikevoitto 15,2 (9,6) milj. euroa, muutos 58,2 %; EBITA-marginaali 11,6 (8,3)% Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,35 (-0,40) ja laimennettu -0,34 (-0,40) euroa. osakekohtainen tulos 0,06 (- 0,03) euroa. Rahavirta investointien jälkeen 26,7 (35,3) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 107,5 (113,1) % Toisen vuosineljänneksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui kaikilla Cramon markkinoilla Konserni uudisti taloudelliset tavoitteensa ajanjaksolle Kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat vahvistumassa. Vuonna 2010 nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Tuloslaskelma Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA) Liikevoitto / -tappio (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,06-0,03-0,35-0,40-1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,06-0,03-0,34-0,40-1,28 Oma pääoma/osake, 10,03 10,37 9,50 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) -0,7 % 3,0 % -1,2 % Oman pääoman tuotto, % 1) -10,6 % -1,6 % -12,1 % Omavaraisuusaste, % 38,5 % 38,0 % 37,4 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 107,5 % 113,1 % 113,4 % Korolliset nettovelat Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat) % liikevaihdosta 9,6 % 7,6 % 7,1 % Rahavirta investointien jälkeen Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Rullaava 12 kuukautta YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA

3 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 345,7 (331,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 130,4 (115,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,3 prosenttia. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 20,4 (15,9) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 83,9 (80,9) miljoonaa euroa eli 24,3 (24,4) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 15,2 (9,6) miljoonaa euroa eli 11,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Heikon talven ja kevään jälkeen vuokrausmarkkinoilla tapahtui myönteinen markkinakäänne toisen vuosineljänneksen lopulla. Markkinakäänne vahvistui kolmannella vuosineljänneksellä, mikä näkyi selvästi sekä konsernin liikevaihdossa että tuloksessa. Tulosta paransivat myös vuonna 2009 toteutetut kulusäästöt. Kaluston käyttöasteet olivat jakson loppuun mennessä parantuneet merkittävästi. Liikevaihto ja EBITA-liikevoitto kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä myönteisesti kaikissa segmenteissä. Kannattavuus oli Cramon odotusten mukaisesti hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa tulos kääntyi voitolliseksi. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa EBITA-liikevoitto oli edelleen negatiivinen, mutta parani myös näissä segmenteissä selvästi alkuvuodesta. Rahavirta investointien jälkeen oli tammi-syyskuussa vahvasti positiivinen 26,7 (35,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 107,5 (113,1) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,5 (38,0) prosenttiin. Cramo uudisti jaksolla strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuosille Tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä paikallisesti paras kone- ja laitevuokrauksen alalla. Tavoitteena on myös kannattava kasvu markkinoita nopeammin sekä vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 % vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 %, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 % sekä korkeintaan 100 % nettovelkaantumisaste. Osingonjakopolitiikka on edelleen noin yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta. Tavoitteena on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti. LÄHITULEVAISUUDEN MARKKINANÄKYMÄT: MARKKINAT VAHVISTUMASSA Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan Cramon markkina-alueilla loppuvuonna 2010 ja vuonna Markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2010 Suomessa, Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan vuositasolla kuitenkin supistuvan. Baltian maissa näkymät ovat parantuneet vuoden 2010 aikana. Rakentamisen kasvunäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset kaikissa Cramon liiketoimintasegmenteissä. Vuokrauspalveluiden kysynnän uskotaan vahvistuvan loppuvuonna 2010 ja edelleen vuonna Kasvanut kiinnostus koneja laitevuokraukseen omistamisen vaihtoehtona tukee markkinoiden kasvua. Rakennusyhtiöt pitävät myös aiempaa huokuttelevampina järjestelyjä, joissa kone- ja laitekanta ulkoistetaan vuokrauspalveluyhtiön hoidettavaksi. Konsernin bruttoinvestoinnit ilman liiketoiminta- ja yrityshankintoja ovat arviolta noin 40 miljoonaa euroa vuonna Vuokrauskaluston kysyntä ja tarjonta saatiin kolmannella vuosineljänneksellä tasapainoon lähes kaikilla markkinoilla, mikä antaa hyvän lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiselle. OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: Kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat vahvistumassa. Vuonna 2010 nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. Vanha ohjeistus oli: Konserni ennustaa markkinoiden asteittaista elpymistä, epävarmuus kuitenkin säilyy. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITAmarginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Markkinoilla on tapahtunut odotettu käänne parempaan. Erityisesti asuinrakentaminen on piristynyt useilla markkinoilla. Kysynnän elpymisen ja sopeuttamistoimiemme ansiosta Cramon kaluston käyttöasteet ovat merkittävästi parantuneet. Kokemuksemme Suomesta ja Ruotsista on, että kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla muutokset seuraavat rakentamisen muutoksia pienellä viiveellä. Vaikka rakentaminen alkoi elpyä esimerkiksi Suomessa jo kuluvan vuoden alkupuolella, kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kääntyi kasvuun vasta kolmannella vuosineljänneksellä. Rakentamisen ja talouden positiivisten näkymien ansiosta vastaavaa kehitystä voidaan jatkossa odottaa kaikilla Cramon markkina-alueilla. Olemme tehneet Pohjoismaissa viimeisen puolen vuoden aikana useita ulkoistussopimuksia ja yrityskauppoja. Uutena trendinä eivät ainoastaan suuret, vaan myös keskisuuret rakennusyhtiöt ovat kiinnostuneet ulkoistamaan kalustoansa. Tämä toimintatavan muutos kasvattaa erityisesti Cramon kaltaisia isoja yrityksiä, joilla on kykyä toimittaa kaikki suurenkin asiakkaan tarvitsemat laitteet ja palvelut. Parantuneiden näkymien myötä jatkamme kasvumahdollisuuksien selvittämistä myös yritysjärjestelyin, sanoo Cramokonsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4,4 prosenttia ja oli 345,7 (331,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa, Norjassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa mutta supistui Suomessa ja Tanskassa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -2,6 prosenttia. EBITA-liikevoitto tammi-syyskuussa oli 20,4 (15,9) miljoonaa euroa ja 5,9 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 83,9 (80,9) milj. euroa eli 24,3 (24,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 130,4 (115,1) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 6,7 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi euromääräisesti kaikissa liiketoimintasegmenteissä paitsi Tanskassa. EBITA-liikevoitto heinä-syyskuussa oli 15,2 (9,6) miljoonaa euroa ja 11,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 36,5 (31,1) miljoonaa euroa eli 28,0 (27,0) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Tanskassa ja Keski- ja Itä- Euroopassa kannattavuus parani selvästi alkuvuodesta mutta oli EBITA-tasolla edelleen negatiivinen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat tammisyyskuussa 1,9 (4,7) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 3,8 (4,6) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 1,7 (0.0) miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 1,7 (1,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli tammi-syyskuussa 15,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 4,4 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -3,6 (-6,7) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -10,6 (-12,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,35 (-0,40) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,40) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,03) euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista useimmista tappiollisista tytäryhtiöistään vuonna Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli -0,7 (3,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 10,6 (-1,6) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 33,2 (25,3) miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Investointeja kohdennettiin suunnitelmien mukaisesti erityisesti Ruotsiin sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. Kalustonhallinnassa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä tavoiteltu tasapaino vuokrauskaluston kysynnän ja tarjonnan välillä. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 63,5 (65,0) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 1,7 (0,0) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 5,1 (5,1) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 146,7 (154,5) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa positiivinen 29,5 (49,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,3 (28,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta tammi-syyskuussa oli -2,8 (-14,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun rahoituksen rahavirta oli -31,1 (-25,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 14,5 (16,2) miljoonaa euroa. Nettomuutos vuoden alusta käteisvaroissa oli -4,3 (9,7) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli tammisyyskuussa 26,7 (35,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 2,8 (6,0) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 395,6 (428,8) miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 190,2 (152,7) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 103,9 (136,8) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Konserni lisäsi kolmannella vuosineljänneksellä kiinteäkorkoisten lainojen osuutta. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 125,5 (122,0) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 100,0 (110,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 25,5 (12,0) miljoonaa euroa. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Konsernin korollinen nettovelka oli 381,1 (412,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 107,5 (113,1) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 506,0 (548,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 930,5 (974,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,5 (38,0) prosenttia. Katsauskaudella euro heikentyi useimpia Cramon muita toimintavaluuttoja vastaan. Tällä oli positiivinen vaikutus konsernin katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 39,3 (48,9) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli katsauskauden lopussa 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 288 (286) vuokrauspalvelupisteen verkoston kautta. UUDET STRATEGISET JA TALOUDELLISET TA- VOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo julkisti uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteensa ajanjaksolle pääomamarkkinapäivässä Cramon strategisina tavoitteina vuosina on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto sekä paikallisesti paras vuokraustoimialalla; pyrkimyksenä on olla johtava vuokrausratkaisujen toimittaja jokaisella yhtenäisellä paikallisella markkina-alueella kuten kaupungissa, seudulla tai alueella. Muita strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. Osingonjakopolitiikkana on edelleen jakaa osinkona noin yksi kolmasosa tilikauden tuloksesta. Tavoitteena on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti vuosien aikana. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen Cramo-konseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti myös osaavaa, innostunutta ja tehtäväänsä sitoutunutta henkilöstöä. Päätavoitteet vuodelle 2010 ovat edelleen positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen pienentäminen. Tämä mahdollistaa kasvun jälleen myös yritysjärjestelyin. Kasvu ei vuonna 2010 edellytä merkittäviä kalustoinvestointeja. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2.443). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 97 (31) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli (2.239). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 570 (631) työntekijää, Ruotsi 735 (698), Norja 189 (188), Tanska 118 (120) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 518 (602) työntekijää. Henkilöstön kehittämisohjelmia jatketaan, ja niissä keskitytään edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksien kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. Per Lundquist (43), M.Sc. (Eng.) aloitti elokuussa tietohallintojohtajana ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäsenenä. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Suomi Suomi (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 Muutos-% 1-9/10 1-9/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,1 % ,7 % EBITA ,3 % ,5 % EBITA-% 22,3 % 18,0 % 13,3 % 10,1 % 11,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,4 % 472 Toimipisteet ,0 % 57 Cramo on toiseksi suurin kone- ja laitevuokrausyhtiö Suomen markkinoilla. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 58 (58). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 69,2 (69,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 0,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 9,2 (7,1) miljoonaa euroa eli 13,3 (10,1) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,4 (23,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 15,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 6,1 (4,3) miljoonaa euroa eli 22,3 (18,0) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat kysynnän elpyminen ja onnistuneesti suoritetut sopeutustoimet. Vuonna 2009 ja alkuvuonna 2010 Cramo on muuttanut yhteensä 21 toimipistettä yrittäjävetoisesti toimiviksi, mikä on lisännyt toiminnan joustavuutta. Talouden ja rakentamisen elpyminen on näkynyt erityisesti asuinrakentamisen runsaina aloituksina, minkä lisäksi korjausrakentaminen on lisääntynyt alkuvuodesta selvästi tavanomaista kausivaihtelua voimakkaammin. Valtion elvytystoimet piristävät maa- ja vesirakentamista, mutta liike- ja toimitilarakentamisen aloitukset ovat vielä alhaisella tasolla. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus on säilynyt hyvänä. Cramon toisella vuosineljänneksellä tekemien ulkoistusten integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa Suomessa 2,0 prosenttia vuonna 2010 ja 3,0 prosenttia vuonna Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kääntyy Suomessa kuluvana vuonna noin yhden prosentin kasvuun. Asuinrakentamisen uskotaan piristyvän edellisvuodesta merkittävästi, mutta liikeja toimitilarakentaminen vähenee edelleen. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2011 Euroconstruct ennustaa rakentamisen pysyvän vuoden 2010 tasolla. Cramon strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti teollisuuden kunnossapidon alueella sekä nostaa kannattavuus taantumaa edeltävälle, vuoden 2008 tasolle. 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 Muutos-% 1-9/10 1-9/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,3 % ,0 % EBITA ,3 % ,7 % EBITA-% 19,0 % 20,0 % 15,0 % 17,8 % 16,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 657 Toimipisteet ,5 % 116 Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja ja onnistui vahvistamaan asemaansa taantuman aikana ja alkuvuonna Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 119 (115) toimipistettä. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 177,4 (158,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 1,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 26,6 (28,2) miljoonaa euroa eli 15,0 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 64,8 (55,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 17,3 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli 7,2 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 12,3 (11,1) miljoonaa euroa eli 19,0 (20,0) prosenttia liikevaihdosta. Kaluston käyttöasteet olivat jakson lopulla hyvällä tasolla. Rakentaminen ja konevuokrauspalveluiden kysynnän kehitys jatkui myönteisenä. Kasvu on ollut vahvaa erityisesti Tukholman alueella ja Etelä-Ruotsissa, ja sen odotetaan laajenevan koko Ruotsiin. Cramo osti heinäkuussa AB Svensk Byggleasingin vuokrausliiketoiminnan Tukholman alueella. Kaupan seurauksena viisi työntekijää siirtyi Cramolle, ja Cramo avasi uuden toimipisteen Tukholman pohjoispuolella Upplands Väsbyssä. Kauppa vahvistaa Cramon alueellista markkina-asemaa. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) lokakuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2010 kolme prosenttia ja vuonna 2011 viisi prosenttia. Kasvu on siirtymässä maa- ja vesirakentamisesta asuinrakentamiseen ja siellä erityisesti korjausrakentamiseen. Liike- ja toimitilarakentamisen odotetaan kuluvana vuonna edelleen supistuvan. Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen kääntyvän Ruotsissa vuonna 2010 kahden prosentin kasvuun. Vuodelle 2011 Euroconstruct ennustaa lähes kahdeksan prosentin kasvua. Cramon strategiset tavoitteet vuosille Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä paikallisesti paras -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla. Norja Norja (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 Muutos-% 1-9/10 1-9/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,0 % ,0 % EBITA ,7 % *) EBITA-% 1,8 % 5,5 % -0,2 % 6,6 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,5 % 178 Toimipisteet ,4 % 27 *) muutos yli 100 prosenttia Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 29 (27) toimipistettä. Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 49,5 (47,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -4,5 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,1 (3,1) miljoonaa euroa eli -0,2 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,6 (0,2) miljoonaa euroa luottotappioita ja luottotappiovarauksia. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 17,0 (15,6) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 9,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli 0,9 prosenttia. Tulos kääntyi positiiviseksi, ja EBITA-liikevoitto oli 0,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 1,8 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Rakentaminen supistui alkuvuonna, mutta markkinoiden arvioidaan elpyvän loppuvuonna ja selkeämmin vuonna Hintakilpailu on ollut vuokraustoimialalla alkuvuonna voimakasta, mikä näkyi myös Cramon tuloksessa. Hintatasot ovat kuitenkin odotusten mukaisesti hiljalleen paranemassa. Cramo solmi elokuussa strategisen yhteistyösopimuksen norjalaisen mobiilinostureiden toimittajan Nordic Crane Group AS:n kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Sopimus kattaa kaikki Pohjoismaat. Osana järjestelyä Cramo osti Nordic Crane konsernilta Bergenissä toimivan nostinkaluston vuokrausyhtiö Hego Maskinutleie AS:n osakekannan. Sopimukset laajentavat Cramon asiakaskuntaa erityisesti teollisuussektorilla. Cramo jatkaa toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen supistuvan Norjassa vuonna 2010 noin neljä prosenttia. Asuinrakentaminen 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS kasvaa sekä uudis- että korjausrakentamisen alueella, mutta liikeja toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Maa- ja vesirakentaminen vähenee valtion elvytystoimien pienentyessä. Vuonna 2011 Euroconstruct ennustaa rakennusmarkkinoiden kasvavan noin kaksi prosenttia. Cramon strategisena tavoitteena Norjassa on parantaa tuottavuutta, olla paikallisesti paras ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla. Tanska Tanska (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 Muutos-% 1-9/10 1-9/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,9 % ,8 % EBITA ,1 % ,0 % EBITA-% -9,9 % -16,1 % -25,5 % -16,5 % -24,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 115 Toimipisteet ,0 % 17 Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 20,9 (27,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 22,8 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -5,3 (-4,5) miljoonaa euroa eli -25,5 (-16,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,8 (2,5) miljoonaa euroa, luottotappiota ja luottotappiovarauksia 0,8 (0,7) miljoonaa euroa sekä kaluston arvonalentumiskirjauksia 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,4 (9,7) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli -0,8 (-1,6) miljoonaa euroa eli -9,9 (-16,1) prosenttia liikevaihdosta. Suunnitelmien mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen tulos parani kuitenkin selvästi edellisistä vuosineljänneksistä. Rakentaminen oli Tanskassa alkuvuonna vaimeaa. Sopeutustoimien ansiosta Cramo on kuitenkin onnistunut nostamaan käyttöasteitaan, ja hintakilpailu on hieman hellittämässä. Näkymät loppuvuodelle ja erityisesti vuodelle 2011 ovat aiempaa positiivisemmat. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen tyydyttävälle tasolle. Tavoitteena Tanskassakin on saavuttaa paikallisesti paras -asema valituilla alueilla. Tämä saattaa vaatia myös rakenteellisia muutoksia. Euroconstruct arvioi kesäkuussa julkistamassa ennusteessaan Tanskan rakennusmarkkinoiden supistuvan kuluvana vuonna noin kolme prosenttia. Vuodelle 2011 Euroconstruct ennustaa noin neljän prosentin kasvua. Myös kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna ja kääntyvän kasvuun vuositasolla vasta vuonna Cramon pidemmän aikavälin tavoitteena vuosina on kannattavuuden parantamisen lisäksi laajentaa toiminta kattamaan konsernin koko tarjonnan. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta. Keski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 Muutos-% 1-9/10 1-9/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,9 % ,9 % EBITA ,5 % ,6 % EBITA-% -10,4 % -25,1 % -30,4 % -37,9 % -40,0 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 533 Toimipisteet ,8 % 67 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Cramo on arvionsa mukaan markkina-asemaltaan toiseksi suurin Venäjällä ja useissa kaupungeissa alan suurin toimija. Baltian maissa Cramo arvioi olevansa markkinajohtaja, Puolassa toiseksi suurin, Tsekin tasavallassa kolmanneksi ja Slovakiassa alansa neljänneksi suurin toimija. Vuokrauspisteiden määrä Keski- ja Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 65 (69). Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 34,1 (32,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -1,6 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -10,4 (-12,4) miljoonaa euroa eli -30,4 (-37,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,8 (0,8) miljoonaa euroa sekä luottotappioita ja luottotappiovarauksia 1,4 (2,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 14,4 (12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kääntyi vahvaan 19,9 prosentin kasvuun. Paikallisissa 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS valuutoissa muutos oli 15,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -1,5 (- 3,0) miljoonaa euroa. Kaluston käyttöasteet nousivat lähes kaikissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa hyvälle tasolle, mutta hinnankorotukset eivät vielä näy tuloksessa. Heinä-syyskuun tulos sisältää luottotappioita ja luottotappiovarauksia 0,4 (1,0) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa kasvu on ollut erityisen vahvaa Venäjällä (49,1 prosenttia). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi selvästi Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Venäjän lisäksi kasvu oli kolmannella neljänneksellä vahvaa Puolassa (20,8 prosenttia) ja Baltian maissa (9,7 prosenttia). Venäjällä rakentaminen on toipumassa taantumasta kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa, teollisuudessa ja valtion tie- ja vesirakentamisessa. Cramo on vahvistanut markkina-asemaansa alkuvuonna Moskovan alueella, minkä lisäksi liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti Kalugan ja Kaliningradin alueilla. Puolassa rakentamisen kasvua ylläpiti alkuvuonna maa- ja vesirakentaminen, mutta kolmannella vuosineljänneksellä kasvu laajeni asuntotuotantoon. Baltian maissa rakentamisen jyrkkä pudotus on tasaantumassa etenkin Virossa. Rakennushankkeet muodostuvat tällä hetkellä julkisesta tie- ja vesirakentamisesta ja yksityisen sektorin korjausrakentamisesta. Cramo on onnistunut kasvattamaan vuokraustoimintaansa Baltian maissa, missä myös hintakilpailu on tasaantumassa. Myös Tsekissä ja Slovakiassa kireä markkinatilanne on hellittämässä. Cramon keskeisiä tavoitteita vuonna 2010 ovat kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Euroconstructin kesäkuussa 2010 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen vähenee vuonna 2010 Virossa kolmetoista, Latviassa 17 ja Liettuassa 18 prosenttia. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kääntyvän mahdollisesti kasvuun jo vuonna Asuinrakentaminen muodostaa Venäjän rakennusmarkkinoista merkittävän osan, ja siihen vaikuttavat olennaisesti valtion toimenpiteet sosiaalisessa asuinrakentamisessa. Puolassa rakentamiselle odotetaan edelleen noin 10 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna noin seitsemän prosenttia, mutta Slovakiassa rakentamisen arvioidaan kääntyvän noin viiden prosentin kasvuun. Vuonna 2011 rakentamisen ennustetaan kasvavan Puolassa lähes 15 prosenttia, Virossa seitsemän, Tsekin tasavallassa kaksi ja Slovakiassa 11 prosenttia. Myös Venäjällä rakentamisen odotetaan kasvavan. Latviassa ja Liettuassa markkinoiden arvioidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla tai jopa hieman heikentyvän. Cramon strategisena tavoitteena Keski- ja Itä-Euroopassa on olla kaikilla markkinoilla paikallisesti paras vuokrauspalveluiden tarjoaja sekä kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. Cramo on laatimassa uutta kasvustrategiaa Venäjän markkinoille. Lisäksi tavoitteena on vähentää riippuvuutta rakennusteollisuudesta, jonka osuus Keski- ja Itä-Euroopan liikevaihdosta vuonna 2009 oli 86 prosenttia, kun se Cramon muilla markkinasegmenteillä on noin puolet. 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta sisältäen Cramo Management Oy:n omistamaa osaketta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia. Cramo Oyj:n hallitus päätti hakea vuoden 2006 optio-ohjelman 2006B-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingissä alkaen. 2006B-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle kappaletta. Niistä on yhtiön 60 avainhenkilön hallussa. Optio-oikeuksista on Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Kukin 2006B-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Cramo Oyj:n osakkeen 25,62 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Optio-oikeuksien 2006B perusteella mahdollisesti merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Optio-ohjelman 2006A perusteella Cramo on laskenut liikkeelle kappaletta, joista oli katsauskauden päättyessä Cramo Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön halussa eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Merkintäaika on Näillä 2006A optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet pyritään listaamaan NASDAQ OMX Helsingissä seuraavan aikataulun mukaisesti: - Osakemerkintä viimeistään listalle Osakemerkintä viimeistään listalle Cramo-konserni oli jakanut mennessä avainhenkilöilleen yhteensä A-optio-oikeutta, Boptio-oikeutta, C-optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Cramon ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy omistaa yhtiön osaketta. Niiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloaikana, joka päättyy syksyllä MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia omistajakunnassa. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Taloudellisen taantuman aikana riskitekijöistä voimistuivat erityisesti konsernin uudelleenorganisointiin liittyvät riskit, kalustonhallintaan liittyvät riskit, rahoituksen saatavuus ja hinta, lainaehtojen kovenanttiriskit, valuuttakurssiriskit, konsernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit, franchisingjärjestelyihin liittyvät riskit, vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan on kiinnitetty muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo osti katsauskauden jälkeen merkittävän osan suomalaisen Lambertsson Oy:n vuokrausliiketoiminnasta ja solmi viisivuotisen sopimuksen kaluston edelleen vuokraamisesta Peab Suomelle. Samanaikaisesti Cramo myi Ruotsissa raskaan kaluston kuljettaja- ja operointipalveluja tarjoavan liiketoimintansa Peabille ja uudisti kaluston vuokraussopimuksen Peabin kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Myyty liiketoiminta on vuokraukseen liittyviä kuljettaja- ja operointipalveluja, jonka liikevaihto on ollut vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Ostettu liiketoiminta on liikevaihdoltaan selvästi myytyä liiketoimintaa pienempi, mutta järjestelyillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Cramon tulokseen. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Konserni soveltaa tuleviin tapahtumiin alkaen muutettua IFRS 3 - standardia ( Liiketoiminnan yhdistäminen ) ja IAS 27 -standardia ( Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös ) sekä muita näistä muutoksista seuraavia muiden standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan tai liitetietoihin. 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Varaukset 107 Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 11,6 % 8,3 % 5,9 % 4,8 % 3,9 % Yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 10,2 % 6,8 % 4,4 % 3,3 % -2,6 % Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta 5,5 % 1,8 % -1,0 % -2,0 % -7,7 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 1,4 % -0,9 % -3,1 % -3,7 % -8,9 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,06-0,03-0,35-0,40-1,30 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,06-0,03-0,34-0,40-1,28 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

13 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUU- TOKSISTA (1 000 ) Muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Hybridi pääoma Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-9/10 1-9/ /09 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Omien osakkeiden hankinta Lähipiirin sijoitus 503 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

14 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Omasta puolesta Yrityskiinnitykset Pantit Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET, Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) 0,06-0,03-0,35-0,40-1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) 0,06-0,03-0,34-0,40-1,28 Oma pääoma/osake,, 3) 10,03 10,37 9,50 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla 14

15 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 22,3 % 18,0 % 13,3 % 10,1 % 11,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 19,0 % 20,0 % 15,0 % 17,8 % 16,7 % Norja Osuus liikevaihdosta % 1,8 % 5,5 % -0,2 % 6,6 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -9,9 % -16,1 % -25,5 % -16,5 % -24,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -10,4 % -25,1 % -30,4 % -37,9 % -40,0 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 11,6 % 8,3 % 5,9 % 4,8 % 3,9 % Poistot segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Konsernin EBITA-liikevoitto 15,153 9,577 20,422 15,899 17,286 Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden -1,838-1,738-5,144-5,100-28,754 poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät -6,130-5,787-18,842-17,507-22,734 Tulos ennen veroja 7,186 2,051-3,564-6,708-34,202 15

16 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä Velat segmenteittäin (1 000 ) Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Velat yhteensä

17 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 22,3 % 11,2 % 2,9 % 16,3 % 18,0 % 8,1 % 4,0 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 19,0 % 14,6 % 10,4 % 13,6 % 20,0 % 18,5 % 14,6 % Norja Osuus liikevaihdosta % 1,8 % -2,0 % -0,6 % 5,3 % 5,5 % 6,9 % 7,6 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -9,9 % -18,8 % -56,2 % -47,3 % -16,1 % -13,2 % -20,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -10,4 % -37,8 % -53,7 % -45,8 % -25,1 % -43,2 % -47,4 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 11,6 % 3,3 % 1,5 % 1,2 % 8,3 % 4,4 % 1,4 % SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,29 2 K. Hartwall Invest Oy ,93 3 Rakennusmestarien Säätiö ,08 4 Mariatorp Oy ,08 5 Sijoitus-Wipunen Oy ,45 6 Odin Finland ,13 7 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,79 8 Nordea Nordenfund ,54 9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,15 10 Fondita Nordic Micro Cap ,06 10 suurinta omistajaa yhteensä ,50 Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat ,00 Muut ,51 Kaikki yhteensä ,00 17

18 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS kanssa. Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 28. lokakuuta 2010 Cramo Oyj Hallitus Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään perjantaina klo ravintola Palace Gourmet n Konferenssisalissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2011 Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkaistaan torstaina Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2010, ilmestyy viikolla 10/2011. Cramo Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Helsingissä. Vuoden 2011 aikana Cramo julkaisee kolme osavuosikatsausta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan maanantaina Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAVUOSIKATSAUS 2010 CRAMO OYJ POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KALLIOSOLANTIE VANTAA Y-TUNNUS

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot