Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla"

Transkriptio

1 PBD FI - EVC R Sähkökattila EVC Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla Rakenne EVC on kompakti sähkökattila, jonka mitat ovat x x mm. Kattilan varustukseen kuuluu mm.: Kuormitusvahti Ulkolämpötilaohjattu lämpöautomatiikka vaihtelevalla kattilalämpötilalla Kiertopumppu Paisuntasäiliö Ohitusventtiili Täyttö- ja tyhjennysventtiilit Verkkokäskyohjausliitäntä Eristys on muotoon valettua, freonitonta polyuretaania. Ulkosuojus on jauhemaalattua teräslevyä. Kattila on varustettu, kw sähkövastuksella. Maksimiteho valitaan säätimellä, kytkentöjä ei tarvitse muuttaa. Toimitusteho on, kw. EVC asennetaan mieluiten sähkötoimisen lämminvesivaraajan, esim. NIBE COMPACTin päälle ja sitä voidaan käyttää lämminvesivaraajan jännitelähteenä. Tämä edellyttää, että sähkökattila varustetaan nk. varoke- ja tariffisarjalla (lisävaruste). Lämminvesivaraajaa voidaan tariffiohjata EVC :n kautta. EVC ja NIBE COMPACT muodostavat yhdessä joustavan yksikön lämmitys- ja käyttöveden tuotantoon. EVC asennettuna NIBE COMPACT lämminvesivaraajan päälle

2 Ohjauspaneeli Muutos, lämpökäyrä Tällä säätimellä voidaan lisätä ja vähentää lämpöä, katso kohta "Lämpöautomatiikan säädöt". Valinta, lämpökäyrä Asetus riippuu maantieteellisestä sijainnista ja talon lämmitysjärjestelmästä. Asetukset on kuvattu kohdassa "Lämpöautomatiikan säädöt". Yöasetus Tällä säätöpyörällä voidaan muuttaa lämpötila-asetus tiettynä vuorokaudenaikana. Muutos kytketään päälle ja pois kellon asetusten perusteella, katso myös kohta "Katkaisin". Kello Kellolla asetetaan valitun "Yöasetuksen" päälle- ja poiskytkentäajat, katso myös kohta "Katkaisin". D a y ON OF F R C bar Katkaisin -asentoinen katkaisin. Aina päivä Yöasetus ei aktiivinen. Automatiikka. Aikaohjattu yöasetus. Aina yö Yöasetus jatkuvasti aktiivinen. Katkaisin -asentoinen. Kattila suljettu kokonaan. Kesätila. Vain kello ja mahdollinen varaajan tariffiohjaus ovat käytössä. Lämmitystila. Normaali käyttötila, kaikki toiminnot päällä. Varatila. Tätä käytetään mahdollisten toimintahäiriöiden yhteydessä. Kattilan lämpötila Mittari näyttää nykyisen kattilalämpötilan, joka on sama kuin menolämpötila. Kattilapaine Tästä näkyy kattilan paine. Mittarin asteikko on baaria. Työpaine,, bar. Avautumispaine, bar.

3 Kuljetus ja säilytys Sähkökattila on kuljetettava ja säilytettävä kuivassa. EVC voidaan asentaa sähkötoimisen NIBE COMPACTlämminvesivaraajan päälle. Varmista, että mahdolliseen lämminvesivaraajan anodiin pääsee käsiksi. Huom! EVC asennetaan vaaka-asentoon, vähintään cm korkeudelle lattiasta. Sähkökomponenttien jäähdytyksen varmistamiseksi kattilan alapellin alle pitää jäädä vähintään mm ilmarako. Asennuksen ja huollon helpottamiseksi kattilan yläpuolella pitää olla noin cm tyhjää tilaa ja edessä noin cm tyhjää tilaa. Putkiasennus Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kattila on varustettu puserrusliittimillä. Sulkuventtiilit pitää asentaa EVC :n ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. Kun sähkökattila asennetaan NIBE COMPACT-lämminvesivaraajan päälle, sähkökattilan poistovesiputki voidaan vetää suoraan alas lämminvesivaraajan yläpellin läpi. EVC on varustettu kattilan täyttö- ja tyhjennysventtiilillä. Lämmitysjärjestelmän tyhjennysventtiili pitää sijoittaa sopivaan paikaan. Kattila voidaan täyttää myös letkulla tyhjennysventtiilin kautta. Kiertopumppu Kiertopumppu on sijoitettu paluujohtoon. Pumpun teho säädetään käyrän avulla. Putkiston kavitaatio-ongelmien välttämiseksi virtaama saa olla enintään l/h. Pumppu- ja painehäviökäyrä P kpa mvp,, Suurin Max virtaama flöde: Vh l/h,, Käytettävissä Tillgänglig pumpkapacitet oleva pumpputeho (kattilan sisäinen (pannans painehäviö interntryckfall vähennetty) fråndraget), virtaama Flöde l/h l/s Asennusten tarkastus Kattilajärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Asennusten tarkastuksesta on laadittava asiakirja. Yllä oleva koskee sähkökattiloita, jossa on suljettu paisuntasäiliö. Jos kattila tai paisuntasäiliö vaihdetaan, niiden asennus on myös tarkastettava. Paisuntasäiliö Paisuntasäiliön () tilavuus on litraa ja sen vakioesipaine on kpa (, bar, mvp). Se tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero (H) säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on säädettävä tarkastuksen yhteydessä. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. Jos lämmitysjärjestelmä on varustettu avoimella paisuntasäiliöllä, ylimmän lämmityspatterin ja paisuntasäiliön välisen korkeuseron pitää olla vähintään, m. Suurin lämmityspiirin tilavuus on litraa, bar esipaineella. H Min, m

4 ,uf /(A) P(W) IP TF Class H Max bar kw Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) C Temperatur begränsning Sähköasennus Sähkökattilaa ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja se on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. Maksimiteho säädetään tehonrajoittimella, katso kohta "Teho-ohjaus, sähkövastus". Asentajan pitää dokumentoida valittu teho. Tehtaalla asetettu tehonrajoitus on, kw. Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi on valmiiksi kytketty tehtaalla. Ulkolämpötilan anturin kytkentä on selostettu kohdassa Ulkolämpötilan anturi. Kattilassa on valmius verkkokäskyohjaukselle. Lisäksi siihen saa lisävarusteena sähkötoimisen lämminvesivaraajan syöttö- ja tariffiohjausvarusteet. Kaapelit tuodaan kotelon sisään kattilan takasivulta, katso Komponenttien sijainti ja komponenttiluettelo. Sähkökattila on varustettu ajastimella, joka rajoittaa sähkövastuksen kytkemistä niin, että maksimiteho on, kw ensimmäisen kahden tunnin ajan sähkökattilan kytkemisen jälkeen. Viive voidaan kytkeä pois pikakäynnistyspainikkeella. Tätä toimintoa voidaan käyttää kattilan huollon ja toiminnan tarkastuksen yhteydessä. Ulkolämpötila-anturi Ulkolämpötilan anturi asennetaan tavallisesti pohjois- tai luoteisseinälle suojaan mekaanisilta vaikutuksilta. Anturin pitää mitata todellisen ulkolämpötila, eikä esim. aamuaurinko saa vaikuttaa siihen. Ulkolämpötilan anturi kytketään relekortin () kytkentärimaan (). Kaapelin johtimen poikkipinnan tulee olla vähintään,mm metriin saakka, esim. EKXX tai LiYY. Verkkokäskyohjaus/valvontakytkin Verkkokäskyohjausta tai valvontakytkintä käytettäessä signaalijohtimien sähköputki pitää vetää kattilan luo. Valvontakytkin säädetään potentiometrillä Varokekoko, katso kuva. Valvontakytkimen virrantunnistin kytketään suojajännitteen kytkentärimaan (), katso kuva. Verkkokäskyohjauksen kytkennät tehdään potentiaalivapailla koskettimilla samaan kytkentärimaan. Kaapelin tyyppi: Suojaamaton LiYY, Suojattu LiYCY. Kaapelin poikkipinta-ala: Vähintään x, mm alle m pituuksilla. Teho-ohjaus, sähkövastus Kattilan lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan. Säätökeskus kytkee tehon kw askelein ja säätelee itsensä sopivalle tehoalueelle. Tehonrajoitus säädetään potentiometrillä Tehonrajoitus, katso kuva. Tasaisen menolämpötilan varmistamiseksi tehonnosto on aikarajoitettu minuuttiin/tehoaskel. Teho Askelkoko Vaihekuormitus (A) (kw) (kw) L L L,, +,,, +,,,,,, ++,,, +,,, +,,, ++,,, +++,,, % % Pikakäynnistyspainike ( tunnin viive) Verkkokäskyohjaus. Rundstyrning Kosketin Sluten kontakt kiinni teho on medför katkaistu bortbruten (lisävaruste). effekt (tillbehör) Ulkolämpötilan Utegivare anturi GRUNDFOS Type UPS - P/N: - PC:NIB Hz DK Virrantunnistin Strömkännare Kytkentärima () Suojajännite Effektbegränsning Säkringsstorlek (A) kw C Temperatur begränsning

5 Lämpöautomatiikan säätö EVC on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Kattilalämpötilaa ja menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan. Ulkolämpötilan ja menolämpötilan suhde asetetaan säädinten "Valinta, lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä" avulla. Ensin asetetaan "Muutos, lämpökäyrä". Lattialämmityksen sopiva arvo on - ja lämpöpatterijärjestelmän -. Käyrän lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava ulkolämpötila ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpötila. Lämpökäyrän jyrkkyys nähdään näiden kahden arvon leikkauskohdasta. Jos lämmitysjärjestelmän mitoitettua menolämpötilaa ei tiedetä, alla olevasta kartasta voi olla apua. Kartan arvot koskevat "Valinta, lämpökäyrä". Ensimmäinen arvo on matalalämpöistä patterijärjestelmää varten. Korkealämpöistä patterijärjestelmää varten arvoja on suurennettava yksikköä. "Muutos, lämpökäyrä" asetetaan molemmissa tapauksissa arvoon -. Suluissa oleva arvo on lattialämmitysjärjestelmiä varten. "Muutos, lämpökäyrä" asetetaan tässä tapauksessa arvoon -. Kartan arvot ovat useimmiten hyviä alkuvalintoja, joiden tarkoituksena on saada noin C:n huonelämpötila. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Ivalo () FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + + C C - Lämpökäyrän muutos - - Lämpökäyrän muutos LÄMPÖKÄYRÄ VÄRMEKURVA C LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA MUUTOS ULKOLÄMPÖTILA UTETEMPERATUR C FÖRSKJUTNING LÄMPÖKÄYRÄN VÄRMEKURVA MUUTOS UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA LÄMPÖKÄYRÄ VÄRMEKURVA Rovaniemi () Vaasa Oulu Jyväskylä Kajaani Kuopio () FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + C LÄMPÖKÄYRÄ VÄRMEKURVA Pori Turku Tampere Lahti Helsinki C - LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA MUUTOS ULKOLÄMPÖTILA UTETEMPERATUR Lämpökäyrän muutos +

6 Sähkökytkentäkaavio kw kw, kw, kw Valkoinen Ruskea Ruskea Musta Katkaisimen asento Asento Asento Asento Asento R T T Ext N N L L L M Re Varoke- ja tariffisarja Re Re Re D A N Tehon sulku Huoneanturi EXT L L L N N L L L Ulkoilma-anturi Virta-anturi N Tariffiohjaus Tariffstyrning VVBLVV Syöttö Matning LVV VVB Max A Syöttökaapeli Matarkabel till VVB LVV:aan monteras enligt instruktion asennetaan ohjeen mukaan

7 ,uf /(A) P(W) IP TF Class H Max bar - + m a x Varustus Sähkövastus, kw Yhdistetty maksimitermostaatti ja ylilämpösuoja Varoke, pumppu, lämpöautomatiikka,, A Katkaisin, asennot Kytkentärima, syöttö Kontaktori, sähkövastuksen ohjaus Viikkokello, kellotoiminnot Kytkentärima, nolla ja ulkoisen lämminvesivaraajan tariffiohjaus Kytkentärima, suojajännite Ulkolämpötila-anturi Kiertopumppu Ilmausruuvi, kiertopumppu Kattila-anturi Katkaisin, ulkoisen lämminvesivaraajan tariffiohjaus (lisävaruste) Nollaliitin (lisävaruste) Virrantunnistin Vedonpoistaja (lisävaruste) Katkaisin, "Aina päivä" "Automatiikka" "Aina yö" Kytkentärima ulkoisen lämminvesivaraajan syötölle Varokesarja (lisävaruste) Relekortti Kontaktori (lisävaruste), sisältyy varoke- ja tariffisarjaan Mikroprosessorikortti Tehovalitsin, kiertopumppu Lämpömittari, kattilavesi Painemittari, kattilavesi Ilmausnippa, paisuntasäiliö Ohitusventtiili Täyttöventtiili Tyhjennysventtiili, liitäntä R Varoventtiili, kattilavesi,, bar Kontaktori, sähkövastuksen ohjaus Menojohto, lämmitysvesi, puserrusliitin mm Paluujohto, lämmitysvesi, puserrusliitin mm Läpivientireikä ulkoisen lämminvesivaraajan syöttökaapelille Kaapeliläpivienti, suojajännite, sähköputki mm Kaapeliläpivienti, tariffiohjaus, sähköputki mm Kaapeliläpivienti, syöttö, sähköputki mm Täyttöliitäntä, Ø mm Tyhjennysliitäntä, kattilavesi, R ulkop. Paisuntasäiliö, litraa, esipaine kpa (, bar) Varoventtiilin poistovesiputken liitäntä, puserrusliitin mm Valmistenumerokilpi Komponenttien sijainti LEK GRUNDFOS Type UPS - P/N: - PC:NIB Hz DK

8 LEK Mitat Vapaa tila Fritt jäähdytystä utrymme för luftspalt varten n. * ca * Min Lattia Golv Skyddsklenspänning Suojajännite Kattilan Matning, elpanna syöttö Lisävarusteet EVC voidaan jälkikäteen täydentää ulkoisen lämminvesivaraajan ohjausvarustuksella. EVC on suunniteltu asennettavaksi NIBE COMPACT -lämminvesivaraajan päälle, mutta se voidaan tietenkin asentaa muuhun sopivaan paikkaan (HUOM! Vain vaaka-asentoon), katso kuva. * Vapaa tila tarkastusta ja huoltoa varten. Mitoitusperiaate Puserrusliitin Klämring n. ca * * Tariffiohjaus, Tariffstyrning, vvb vvb Huonelämpötilan anturi RG ArtNro: Tavallista säätöautomatiikkaa voidaan täydentää huonelämpötila-anturin avulla. Huom! Yöasetustoiminto ei ole käytössä, kun järjestelmään on liitetty huonelämpötila-anturi. Varoke- ja tariffisarja ulkoisen vedenlämmittimen sähkönsyötölle Varoke- ja tariffisarjan avulla EVC voi syöttää jännitteen ulkoiselle lämminvesivaraajalle eikä sille tarvitse näin järjestää erillistä syöttöä. Lämminvesivaraajaa voidaan tariffiohjata mukana tulevan kontaktorin kautta. Varokesarjaan sisältyy kontaktori, nollaliitin, automaattivarokeryhmä, kytkentärima, vedonpoistaja sekä tarvittavat kaapelit ja asennusosat. Sarjan osat asennetaan valmiille paikoille EVC :ssa asennusohjeiden mukaan. Katso sähkökytkentäkaavio, sivu. LEK Tekniset tiedot ET IP Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Paino kg Kattilan tilavuus, litraa Jännite V~, -vaihe + N Maksimiteho, sähkövastus kw Nimellisteho, kiertopumppu W (staattinen nostokorkeus m) Kotelointiluokka Tippuvesisuojattu IP Suurin sallittu paine, bar (, MPa) Varopaine, bar (, MPa) Maksimitermostaatin säätöalue C Paisuntasäiliön tilavuus litraa ArtNro: Varustesarja Etuluukun takana pussissa. Virrantunnistin ( kpl) Ulkolämpötila-anturi Pidätämme oikeuden mahdollisiin mitta- ja rakennemuutoksiin. R NIBE Haato Valimotie Vantaa Puh: - Fax: -

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 310P

Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 310P PBD FI 0-0 FIGHTER 0P R Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 0P Täydellinen lämpöpumppulaitteisto, jossa lämmin käyttövesi ilmanvaihto kierrätys Periaate FIGHTER

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 410P LEK

NIBE FIGHTER 410P LEK MOS FI 00- FIGHTER 0P 00 Asennus- ja hoito-ohjeet NIBE FIGHTER 0P Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK MOS FI - 5 FIGHTE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTE - + LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttötilojen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

F2025 031434 F2025 LEK

F2025 031434 F2025 LEK MOS FI 0923-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031434 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK MOS FI 1034-5 031381 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Turvallisuustiedot 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta

Lisätiedot

NIBE SPLIT ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU. Lämpöä tai viilennystä, tarpeen mukaan NIBE SPLIT

NIBE SPLIT ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU. Lämpöä tai viilennystä, tarpeen mukaan NIBE SPLIT NIBE SPLIT ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Lämpöä tai viilennystä, tarpeen mukaan Optimaalinen vuosihyötysuhde taajuusohjatun kompressorin ansiosta ACVM 270 voidaan liittää AMS 10-8:een tai AMS 10-12:een. Suositellaan

Lisätiedot

Ilma/vesi-lämpöpumppu

Ilma/vesi-lämpöpumppu PBD FI 0709-1 FIGHTER 00 M109 Ilma/vesi-lämpöpumppu NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Ilma/vesi-lämpöpumppu Yleistä FIGHTER 00 on erityisesti Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu ilma/vesilämpöpumppu.

Lisätiedot

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345 NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ Alle 3 kg kylmäainetta jäähdytysosaa/yksikköä kohti. Ei pakollisia vuositarkastuksia. Kaksi scroll-kompressoria

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20

Asentajan käsikirja SMO 20 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK

Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 24. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 26. Pääset

Lisätiedot