Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ Aloite, Hirsitien liikenneturvallisuuden parantaminen Aloite, Kisaharjun hulevesien johtaminen Iso-Kukkaseen Aloite, Rakokiven katujen muuttaminen pihakaduksi Asemakaava, Rauteelan metsä Asemakaava ja asemakaavan muutos, Etelätie, N Valtuustoaloite arkkitehtikilpailun järjestämisestä Liittymismaksun ja sen perusteiden tarkistaminen alkaen, vesihuoltolaitos 111 Hollola-Lahti-Nastola ympäristöpolitiikka , Lahden seudun ympäristöpalvelut 112 Käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2013, tekninen lautakunta taseyksiköineen 113 Lausunto, Stena Recycling Oy:n Lahden yksikön laajennushanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Hämeen ELY-keskus 114 Aloite, kevyen liikenteen väylä Vappulantielle välille Suppalantie-Vappulanmetsäntie Kaukolämpöön liittyminen, päiväkoti Touhula ja Erstan koulu 266

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:10-20:00 Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Grönroos Rauno jäsen Honkanen Petri jäsen Kaapro Seppo jäsen Poistui esteellisenä :n 109 ajaksi klo 18:09-18:17 Lampio Eila jäsen Ruuska Sinikka jäsen Mikkanen Anne jäsen Strandén Liisa jäsen Karjalainen Pasi kh:n edustaja Helander Risto tekninen johtaja Vilén Anniina hallinto-ja taloussiht/ptk Avelin Venla vesihuoltoinsinööri Forss Hans kuntatekniikan mestari Kuivalainen Katri kaavoitusarkkitehti Puttonen Pirkko tilapalveluinsinööri Poissa Notkola Jarkko jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kari Känkänen Anniina Vilén puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Petri Honkanen Eila Lampio Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Maija Laine

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 101 (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Kouvolan hallinto-oikeus, päätökset - antopv : Valitus MRL:n mukaisesta poikkeamispäätöksestä, Varastotie 28 - antopv : Valitus MRL:n mukaisesta poikkeamispäätökesstä, Majaniementie 243 B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Lahden seudun ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta : Maa-aineslupa, [--], Lammaskangas , Ruuhijärvi, Nastola 2. Lahti Energia Oy, NASTA kaukolämpölinjan rakentaminen - Työmaakokouspöytäkirja, vaihe 1: Katselmus ja siinä havaitut puutteet, vaihe 1 - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 2: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 2: , , 30.9./ , , , 16./ , , Empower Oy, alkukatselmuspöytäkirja : TeliaSonera Oyj:n maakaapelin sijoitus ja kaivuu, Pekkalantie-Au ran tie-hoi to ko dintie 10 E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, työtilaukset: - 43/2013: Kukkastien rinteen vesivaluma - 44/2013: Jousalantien oja - 45/2013: Satulatien rumpuputki - 46/2013: Korpintien ajoratavaurio - 47/2013: Asikkalantien alueen ojat - 48/2013: Verstastie - 49/2013: Hevosniemen veneranta, vene - 50/2013: Pikitien rumputyö - 51/2013: Mestarintie/tori, viherkaista - 52/2013: Kukkastien klv:n vuorimännyt - 53/2013: Jatankallio, polttopuut - 54/2013: Lintumäentiehen liittyvä liikuntareitti - 56/2013: Vuorimännyntien ja Kuusamantien ojat 2. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, aurauspalaveri , muistio F. Toimintaan liittyvät asiat 1. UPM-Kymmene Oyj, käteiskauppasopimus ja met-

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta sämaksulaskelma , Sil lan mä ki, ta lousmetsät 2. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, puukaupan maksuerittely - 668/13: Sillanmäki, talousmetsät - 649/13: puistometsät 3. Ramboll Finland Oy, tilausvahvistus ja siihen liittyvä tarjous: Hat tisen ran nan kaa va-alueen esiselvitys 4. Leikkikentät, Hevosniemen uimaranta ja Omenatie: - Leikkivälineiden käyttöönottopäytäkirjat , LSKT Oy - Ilmoitukset Ympäristöterveyskeskukselle kuluttaja pal ve lun tarjoamisesta G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kiehuvan alue, 2. vaihe, kunnallistekniikan rakentaminen, takuutarkastus , pöytäkirja, LSKT Oy 2. Kurenojantien perusparannus, verkostorakentaminen, aloituskokous , muistio 3. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen: - Rakennustyön keskeneräisyyksien loppuunsaattaminen 2013, sopimus , LSKT Oy - Atradius Credit Insurance N.V., takuuajantakaus , Skanska Infra Oy 4. Satakielentien ja Sipiläntien rakentaminen, urakkasopimus MR N2/2013, , LSKT Oy 5. Vaakatien rakentaminen välillä Katjantie-Varjolanrinteentie, urakkasopimus MR N1/2013, , LSKT Oy 6. Pekkalantie-Aurantie-Hoitokodintie, liikenne- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen sekä Kukkastien katuvalaistus välillä Kirkonkylän koulu-pekkalantie - Aloituskatselmus , katuvalaistuksen saneeraustyö ja DNA Oy:n telekaapelin sijoittaminen yhdystien 3138 tiealueelle, muistio, Uudenmaan ELY-keskus - Sähköliittymissopimus , Hoitokodintie 2 b, LE-Sähköverkko Oy 7. Raudoittajanpolku, Kyynärä I ja Ristolan alue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Urakkatarjousneuvottelu , pöytäkirja, LSKT Oy - Urakoitsijan valintapäätös , tekninen johtaja, LSKT Oy - Tilaus/sopimus RAK N/2013, , tilaajana toimiminen hankkeen toteutuksessa, LSKT Oy - Aloituskatselmus , muistio, LSKT Oy - Sähköliittymissopimus , Kyynärä I, Kalentie 1 b, LE-Sähköverkko Oy Tilapalvelu: D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet: : Männistön koulun toiminnan muuttaminen yhtenäistä perusopetusta toteuttavaksi kouluksi : Palvelukeskus ja hoiva-asumisyksikkö Linnunlaulu, investointihankkeen loppuselvitys

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunnan otteet: : Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitykset liittyen palveluverkkoratkaisuihin F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy, uimavedet : uimavesi: terveysaseman uima-allas, /17 2. Nastolan kunnan teknisen varikon ja Turrantien järjestelyt liittyen Betonimestarit Oy:n toimintaan, käyttöoikeussopimus Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n 2. krs toimitilat, Työterveys Wel la mo Oy, vuokrasopimus Öljysäiliön tarkastuspöytäkirjat, Säiliöhepo Oy: : Ruuhijärven koulu, : Kivijärven koulu, : Kivijärven koulu, : Ruuhijärven VPK, : Vanha Paloasema, : Nuokku, : Villähteen paloasema, 418 G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Nastolan uimahallin perusparannus If Vahinkova kuutusyhtiö, Karirakenne Oy RKL:n vakuutustodistus Talouspäällikön viranhaltijapäätös työaikainen pankkitakaus, rakennusurakka, Tryg Garanti - Talouspäällikön viranhaltijapäätös työaikainen pankkitakaus, sähköurakka, Tryg Garanti - Järjestäytymiskokous, pöytäkirja Aloituskokous, pöytäkirja Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö: Kielteinen korvauspäätös Nastolan kunnan vesihuoltolaitoksen vastuu va kuutuksen perusteella, viemäriveden tulviminen, Korventie 4 C. Kuntalaiset 1. Sirpa Hakalan reklamaatio : Viemäritukoksen aiheut tamien vahinkojen korvaaminen F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Rambol Analytics: tutkimustodistukset - Viranomaisvalvonta, terveysasema, , 13TT Salpa-Vesi-hanke, , 13VV

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vedenottamovesi, raakavesi, , 13TT Vedenottamovesi, raakavesi, Levonniemen vo III kaivo, , 13TT Vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT Jätevedenpuhdistamon osavuosiraportti 3/ Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, syyskuu Porvoonjokitarkkailu, elokuu ja syyskuu Porvoonjoen HAVA-tutkimus, Porvoonjoki, Porvoonjoen HAVA-tutkimus, puhdistamo, Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, syyskuu JRS Pharma Oy:n kiinteistön jätevesien tarkkailu, syyskuu Liikennevirasto, pohjavesiselvitys, Uudenkylän ratapiha, G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kiehuvan alue, 2. vaihe <1210/45.453/2011> - Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: takuutarkastuspöytäkirja Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto <12/45.453/2013> - Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Työmaakokouspöytäkirja 4/ ja 8/ Lahti Energia Oy: Sähköntoimitussopimukset Arrakantie 2, Kumiantie 990, Kurssikeskuksentie 17, Kumiantie Uudenmaan ELY-keskus: Sopimus vesijohdon ja viemäriputken sijoittamisesta yhdystie 3134 tiealueelle 3. Nastolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa <14/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, lupapäätöksen mukaiset työt 4. Asikkala-Heinola-Hollola-Nastola-Lahti syöttövesijohto ja kokoojaviemäri <23/45.453/2013> - Pirkanmaan ELY-keskus: Työmaakokouspöytäkirjat 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ Lahti Energia Oy: Sähköntoimitussopimukset, Harjula 2 jvp, Harjula 2 paineenkorotusasema, Rappusuontie 2 5. Sipilänmäen ja Sipilän vesihuolto <81/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, rakennuskustannusarvion laadinta 6. Akalahti-kirkonkylä vesihuolto <54/45.453/2013> - Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: Työmaakokouspöytäkirja 4/ Vesitornin kunnostus <55/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, vesitornin kunnostuksen urakka-asiakirjojen laadinta 8. Porvoonjoen ja siihen liittyvien jokien tarkkailu <90/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Tilausvahvistus, HAVA-tutkimuksen toteutus tarkistetun tarkkailuohjelman mukaisesti

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 102 (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös, julkinen Virkavaalin vahvistaminen, rakennuttajainsinööri, tekniset pal velut Kaavoitusarkkitehti Hankintapäätös Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan meluselvitys Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan tärinäselvitys Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan hulevesiselvitys Poikkeamista koskeva päätös Poikkeamislupahakemus, Orispohjantie 18 Yleispäätös Lausunto, purkulupahakemus, Arrajoen vanha mankelitalo, Heinolantie 891, Lahden seudun rakennusvalvonta Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Suunnitelman laadinta, katu- ja rakennussuunnitelmien muutokset ja täydennykset, Aurantie, Hoitokodintie ja Pekkalantie Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Sijoitus- ja kaivulupahakemus, putki ja valokaapelit, Kausantie 6-Niinitie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN40/Mputk, Virtasentie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN150, Elementintie Sijoitus- ja kaivulupa, ojarumpu ja ojan täyttö, Ratsutie 29 - Ratsutie Sijoitus- ja kaivulupa, 0,4 kv:n maakaapelit, Rahikantien kevyen liikenteen väylä Maankäyttöinsinööri Kiinteistökauppaa koskeva päätös

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kellotapulintie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Hepolantie 20 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Reunatie 9 Tilapalvelu: Tekninen johtaja Suunnitelman hyväksymispäätös Suunnitelmien hyväksyminen, Nastolan uimahallin perus prannus , rakennussuunnitelmat, B40 Tilapalvelu hankintapäätös Uimahallin peruskorjaus , rakennusautomaa tiourakka (rakennusurakkaan alistettu sivu-urakka) RAU, keskeyttäminen Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely , hankinnan keskeyttäminen Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja Vhl henkilöstöpäätös, julkinen Vesihuoltolaitoksen laitosmiehen palkkaaminen Vesihuoltoinsinööri Vhl hankintapäätös Pumppaamoiden ja painemittauksen kaukovalvonnan han kinta Vhl liittymissopimuspäätös Viemäriliittymissopimus 3318/2013, Heinolantie 264, Uusiky lä Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3320/2013, Rajapolku 4, Villähde Jätevesiliittymissopimus nro 3316, Pysäkintie 7, Nastola Jätevesiliittymissopimus 3319, Mikkolantie 8, Villähde Vesi-, jätevesi, ja hulevesiliittymissopimus 3321, Kurenpel lontie 2, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3322, Karpintie 4, Vil lähde Jätevesisopimus nro 3325, Villähteentie 326, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3323, Kerkkätie 4, Nastola Vesi- ja jätevesisopimus nro 3317, Mikkolantie 1, Villähde Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten lait teiden sijoittamisesta, tila , Aka-

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vesilaitosteknikko lahti - kirkonky lä vesihuoltolinja Vhl hankintapäätös Juomavesikärryn hankinta Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ /42.420/2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellään hyväksynyt Aurantien, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie,katusuunnitelman T286/6-13, kuntatekniikan mestarin esi tyk sestä. Ehdotettavilla katusuunnitelman muutoksilla parannetaan Aurantien ja Hoi to ko din tien ke vyenliikenteen yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta sekä esi te tään Kir kon kylän koulun oppilaiden jättöliikenteelle paremmat liiken ne järjes te lyt. Lisäksi muutosehdotuksella esitetään Pekkalantien alku pään lii ken ne järjestelyiden selkeyttämistä ja liikennetilan parempaa ka navoin tia. Katusuunnitelman muutosehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä ja siitä on kuultu kirjeitse osallisia. Nähtävilläoloaikana ehdotukseen jätettiin kolme muistutusta, muistutuksiin on annettu vastineet teknisen johtajan päätöksessä. Teknisen johtajan suunnitelmamuutoksen hyväksymistä koskeva päätös on ollut yleisesti nähtävillä Ote ja oikaisuvaatimusohje on lähetetty osallisille tavallisena kirjeenä Osallisten oikaisuvaatimuaika päättyi klo Teknisen johtajan päätökseen on haettu oikaisua yhdellä oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi Oikaisuvaatimuksen on jättänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 43 :n mukainen osallinen ja se on saapunut määräaikaan mennessä. Oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi. Kiint. Oy Kauppakulma hakee oikaisua hyväksymispäätökseen seuraavasti: " Haemme oikaisua Aurantien, Aurantien kevyen liikenteen väylän, Pekkalantien plv 0-99 ja Hoitokodintien kuntasuunnitelman muutokseen, Olemme tyytymättömiä siihen, että liiketaloalueeksi kaavoitetun Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman, osoite Pekkalantie 20, liikenneyhteys Pekkalantielle ollaan sulkemassa ja vaadimme nykyisen ajoväylän säilyttämistä Pekkalantielle. Liikenne pihalla on kohtuullista, ajoittain vilkasta. Läpiajoliikennettä pihassa ei ole. Tosin suunnitelman kuvasta puuttuu liiketalon Kukkastien puoleinen alapiha, jonne pääsee vain yläpihalta. Kauppakulman pihassa ajavat taksit, linja-autot, magneettirekka, ambulanssit, invataksit, tavarankuljetusautot ja talossa asioivien autoja.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jos liikenneväylä Pekkalantielle suljetaan, aiheutuu siitä kohtuutonta haittaa talossa toimiville yrityksille. Kaikki talon yritykset ovat asiasta yksimielisiä. Kunta ei saa toimillaan haitata kunnassa toimivia yrityksiä." Katusuunnitelman muutoksella esitetään Kiinteistö Oy Kauppakulman ajoneuvoliittymän poistaminen Pekkalantielle ja kiinteistön kahden Aurantielle liittyvän ajoneuvoliittymän parantaminen siten, että ne ovat liikennöitävissä tontille liikennöivillä ajoneuvoilla, mukaan lukien raskaat ajoneuvot. Aurantie, Pekkalantie ja Hoitokodintien parantaminen on liikenneturvallisuuskohde jonka toteuttamisella parannetaan alueen kevyenliikenteen ja etenkin koululaisliikenteen turvallisuutta sekä samalla selkeytetään mm. Pekkalantien liikennejärjestelyjä ja parannetaan linja-autopysäkin liikennöintiä. Katusuunnitelman muutoksen toteuttaminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa kiinteistön liikennöinnille. Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulma ei ole esittänyt jättämässään oikaisuvaatimuksessa mitään uutta perustetta katusuunnitelman muutoksessa esitetylle Pekkalantien tonttiliittymän säilyttämiselle, kuin mitä he ovat esittäneet muistutuksena katusuunnitelmaan Teknisen johtajan suunnitelman hyväksymispäätös ja oikaisuvaatimus, suunnitelmaehdotukseen jätetyt muistutukset sekä hyväksytyt suunnitelmat esitetään kokouksessa. (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä teknisen johtajan te kemää päätöstä 2 koskevan oikaisuvaatimuksen perus teettomana ja päättää hyväksyä katusuunnitelman muutoksen Auran tie, Aurantien klv, Pek ka lan tie plv 0-99, Hoitoko dintie T286/6-13. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh , Tekninen lautakunta 103 Kouvolan hallinto-oikeudelle on tehty valitus teknisen lautakunnan päätöksestä Kouvolan hallinto-oikeus pyytää teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon ja liittämään siihen kaikki päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Valituksessa valitetaan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä perusteettomana ja vaaditaan Kiin teistö Oy Nas to lan Kaup pa kul man Pek ka lan tie

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta liit ty män säi lyt tä mistä yh tenä käynti nä kiin teistön pihaan. Valittajien mukaan liittymän sulkemiselle ei ole olemassa pakottavaa tarvetta. Vaatimustaan valittajat perustelevat seuraavin seikoin, joihin tekni nen lautakunta antaa vastineensa: "Kiinteistössämme toimii lääkäriasema, jonne potilasliikenteen lisäksi ajaa 30 t painava magneettikuvausrekka ja ambulansseja, joille liikenteen tulisi olla esteetöntä." Vastine: Katusuunnitelman muutoksella esitetään Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman Aurantien puoleisten liittymien parantaminen leventämällä siten, että ne ovat helpommin liikennöitävissä myös kiinteistön pi haan lii kennöivillä raskailla ajoneuvoilla kuten linja-autoilla ja magneettirekalla (puoliperävaunuyhdistelmä). Kiinteistö on muuttanut jo aiemmin liittymänsä Pekkalantielle yksisuuntaiseksi, jolloin lii ken nöinti kiin teis tön alueelle tapahtuu nykyisinkin kokonaisuu des saan Auran tien kautta. Pekka lantien liittymää on voitu käyttää ai nos taan kiin teistön pi halta poistumi seen. "Kiinteistössämme on Nastolan matkahuolto, jonka pakettiliikenteen vuoksi pihassa käy päivittäin usea linjaliikenteessä oleva bussi. Bussit eivät mahdu kääntymään pihassa vaan ajavat pihan läpi. Nastolan matkahuolto voi joutua muuttamaan pois." Vastine: Matkahuollon toimintapiste on tärkeä kuntataajamassa. Kohdetta ei ole alun perin suunniteltu kyseiselle toiminnalle, ja se on toiminut kohteessa melko vähän aikaa. Kohteen olosuhteet eivät missään tapauksessa ole optimaaliset matkahuoltotoiminnan mukaista liikennettä ajatellen. "Nastolan Taksi toimii Aurantien puolella. Takseja on 16 ja niille on varattu oma alue taksiaseman edessä. Taksin alueella ei saa olla muu ta liikennettä. Pakon edessä Taksi voi joutua muuttamaan pois." Valituksen liitteessä Nastolan Taksi Oy lausuu asiasta seuraavasti: "Nastolan taksi Oy näkee Pekkalantien liittymän sulkemisen erittäin huonona asiana. Liittymän sulkeminen Pekkalantielle pakottaisi harkitsemaan uusien toimitilojen hankkimista, sillä taksien kulkuyhteydet heikkenisivät ja peltikolareiden riski kasvaisi olennaisesti." Vastine: Takseille varatulle alueelle ei olla katusuunnitelman muutoksella osoittamassa mitään muutoksia tai tarvetta muulle liikenteelle. Katusuunnitelman muutoksen toteuttamisella ei ole mitään vaikutusta tak sin toimipaikan muuttotarpeelle. "Liiketalossa toimii 5 muuta yritystä, joihin kaikkiin on asiakas- ja tavara liikennettä. Piha-alueella on n. 70 parkkipaikkaa. Talossa asioivien li-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta säksi näitä paikkoja käyttävät kunnan ja kirkon juhlaväki." Vastine Liittymän poistuminen Pekkalantielle luo myös mahdollisuuden kiinteistön pysäköintialueen paikkojen lisäämiseksi ja pihan liikennejärjestelyiden uudistamiseen, kun pihalta poistuu yksi sen läpi kulkeva ajoyhteys. "Lehtimäki Group Oy:n toimitusjohtaja [--] mukaan Pek kalantie 20 linja-autopysäkin käyttö ei ole aiheuttanut haittaa tai vaaratilanteita." Valituksen liitteenä olevassa lausunnossaan Lehtimäki Group lausuu "Kiinteistön piha-alueelta liittymän poisto Pekkalantielle aiheuttaa osaltaan ongelmia rahdinkuljetukseen liittyen busseillamme, pidämme liittymä säilymistä nykysellään tärkeänä." Vastine Linja-auton ollessa Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman kohdalla olevalla pysäkillä jättämässä tai ottamassa matkustajia, estyy kiinteistön Pekkalantien liittymän näkemä Kukkastien suuntaan täysin. Kiinteistön liittymä sijaitsee osittain kyseisen pysäkin odotustilan kohdalla, mikä heikentää pysäkin käytön ja pysäkin ohitse kulkevan kevyen lii kenteen väylän turvallisuutta. Katusuunnitelman muutoksessa esite tään myös tämän pysäkin mitoituksen muuttaminen vastaamaan ny kyisiä suunnitteluohjeita, jolloin pysäkistä tulee linja-autoille paremmin liikennöitävä. Lehtimäki Group:n lausunnossa ei esitetä, että katusuunnitelman muutoksen mukaisesti liittymän poistaminen estäisi rahtikuljetukset kiinteistöl lä toimivaan matkahuoltoon. Rahtiliikenteen toimivuus on järjesteltävissä kiinteistön sisäisillä järjestelyillä. "Kiinteistö on kaavoitettu liikekiinteistöksi. Nyt tehty katusuunnitelman muutos aiheuttaa kiinteistömme yrittäjille ja työntekijöille kohtuutonta haittaa. Nastolan kunta on estämässä hyvin toimivan liiketalomme työntekijöiden ja yrittäjien toimintaa sulkemalla kulkuyhteyden, joka toimenpide vaikuttaa linja-auto- ja taksireitteihin sekä vaiketuttaa alueen sairaanhoitoa ja pidentää hoitojonoja. Yrittäjille aiheutuu haittaa osoitteenmuutoksesta." Vastine Katusuunnitelman muutosehdotus ei vaikeuta lii kekes kuksessa asiointia. Liikekeskukseen saapuva liikenne tapah tuu jo nyt Au ran tien kautta. Aurantien lähi-/postiosoite on tältäkin kannalta nykysellään järkevä. "Kunta on pantannut tietoa eikä suunnittelussa ole otettu huomioon talossa toimivia ammattilaisia. Tästä on osoituksena, että kunnan katusuunnitelmasta puuttuu ehdotus uusista liittymistä sekä suunnitelmasta puuttuu puolet liiketontistamme." Vastine: Katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana on ollut vuonna 2008 val-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta mistunut Etelä-Päijät Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toimenpideohjelmassa on Aurantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen osana Kirkonkylän alakoulun oppilasliikenteen turvallisuuden parantamista. Koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi suunnittelussa päädyttiin parantamaan myös Aurantien kevyen liikenteen väy län liit ty mäkohdat Pekkalantiehen ja Hoitokodintiehen sekä näiden väylien katuosuudet, jot ka ovat huonosti kanavoituja ja eten kin ke vyenlii ken teen osalta huo nosti hahmottuvia liiken ne ym pä ris töjä var sin kin lap sille. MRA (895/1999) 30 :n ja 42 :n mukaisesti kunta varasi mahdollisuuden mielipiteen esittämiseen suunnitelman valmisteluvaiheessa. Katusuunnitelman luonnosvaiheessa, niil le kiin teis töil le, joi hin ka tu suun nitel man muu tos eniten vai kut taa, lähetettiin sähköpostitse tai toimitet tiin muulla tavoin suunni telma luon nos kommentoitavaksi. Kiin teistö Oy Nas to lan Kaup pakul man isännöitsijänä toi mii Nasto lan Isän nöintipalvelu Oy. Suunnitel man luon nosehdo tus toi mi tet tiin kiin teis tön isän nöitsi jäl le tämän kanssa asiasta pidetystä neuvottelussa Li säksi suun ni tel ma luon nos lä hetettiin kiin teis tössä toi mivalle matkahuol toyrittäjälle tä män erilli sestä pyyn nös tä Kiinteistö Oy:n mielipide on kir jattu saa pu neeksi teknisiin palveluihin , kun taas suunnittelijana toi miva TL-Suunnitte lu Oy toimitti nähtäville asetettavan suunni tel maeh dotuk sen kuntaan Kiinteistö Oy:n mielipide kirjattiin muistu tuksena suunnitelma ehdotukseen. Katusuunnitelman muutosehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä MRA 43 :n mukaisesti , suunnitelmaehdotus oli yleisesti näh tä villä Nastolan kunnan teknisissä palveluissa ja suunnitelmaan liittyvät yleis kartta ja asemapiirrokset myös kunnan verk ko si vuil la. Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotettiin ylei sesti Nastola-lehdessä ja kunnan verkko si vuilla Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotettiin osal li sia kir jeitse , MRA 43 :n mu kaisesti viikkoa en nen nähtä vill lä olon alka mista. Kiin teis tö Oy Nas to lan kaup pa kul man il moi tus lähe tet tiin kiin teistön isän nöitsi jälle Nas to lan Isän nöin ti palvelu Oy:lle. Näh tä vil lä oloilmoituksessa mainittiin seuraavasti: "Asunto- tai kiin teistöosa ke yhtiön isän nöitsijää pyyde tään toi mitta maan tieto suun ni telmaehdo tuk sesta asuk kaille, osakkaille ja kiin teis tössä toimiville yri tyksille." Osalli sina il moitus lähe tettiin myös Lehti mäen Lii kenne Oy:lle, jolta ei saatu muis tutusta ehdo tuksesta. Kunta on varannut suunnitelman valmisteluvaiheessa mahdollisuuden mie li pi teen esit tä mi seen ja tie dot ta nut ka tu suun ni tel man muutosehdotuk sesta maan käyt tö- ja ra ken nus asetuksen mukaisesti. Kiinteistön sisäiset liikennejärjestelyt eivät ole kaavakatuja hallinnoivan kunnan vastuulla. Toimintojen osalta suunnittelun yhteydessä on varmistettu liittymien riittävä mitoitus.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valitus sekä suunnitelmamuutoksen hyväksymisprosessiin liittyvät asia kir jat ovat näh tä vil lä lau ta kun nan ko kouk sessa. Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Kouvolan hallinto-oikeudel le edellä mainitut seikat ja toteaa, että - katusuunnitelman muutoksella T286/6-13 ja sen to teut ta mi sel la ei ai heuteta kohtuutonta haittaa Kiin teistö Oy Nas tolan Kaup pa kul ma lii kekiinteistölle eikä siinä toimiville yrityksille tai liikkeille - Nastolan kunta on toiminut suunnitelman valmistelussa sekä ehdotuk sen nähtävilleasettamisessa ja hyväksymisessä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti ja nou dat ta nut hy vää hal lin to ta paa. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen korostaen, että käsiteltävä hanke on erityisesti alakoululaisten kulkemiseen liittyvä liikenneturvallisuushanke, jossa kiinteistöosakeyhtiön toimintojen häiriötön jatkuminen on otettu huomioon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aloite, Hirsitien liikenneturvallisuuden parantaminen 451/01.016/2013 Tekninen lautakunta 104 Tekniselle lautakunnalle on toimitettu aloite koskien Hirsitien liikenneturvallisuuden parantamista. Aloitteen mukaan Hirsitiellä liikennöi arkisin tavara-aseman ja E.Hartikaisen rekkavarikon takia ras kasta ka lus toa ku ten rekkoja. Hirsitien ja sen poikkikatujen varrella on runsaasti omakotitaloasutusta. Aloitteessa ollaan huolissaan Hirsitien ja Ellentien risteyksen etelä-puolella jatkuvan kevyen liikenteen väylän turvallisuudesta. Aloitteen mukaan: " Hirsitien ylittävää kohtaa ei jostain syystä ole merkitty suojatieksi. Näkyvyys hiekkatielle on huono puiden ja pensaiden vuoksi. Varsinkaan Hirsitietä satunnaisesti käyttävän autoilijan tai rekkakuskin on mahdoton tietää, että kohdassa kulkee kevyen liikenteen väyläja että tielle saattaa yhtäkkiä astua pensaikon takaa jalankulkija tai pyöräilijä [--]." Aloitteessa kerrotaan, että kevyen liikenteen väylä on aktiivisessa käytössä, koska siitä on yhteys Kanervan ala-asteelle ja Uudenkylän henkiöasemalle. Aloitteen tekijä on huomioinut, että lännestä Hirsitielle ajettaessa liikennemerkin mukaan tiellä on 40km/h rajoitus. Idästä Varas to tien suunnasta tultaessa samanlaista rajoitusta ja liikennemerkkiä ei puo les taan ole. Liikennemerkin puuttuminen voi näin ollen aiheuttaa epätietoisuutta ajonopeudesta, koska Varastotielle pääsee ajamaan Heinolantien kautta. Aloitteen tekijä painottaa lisäksi että nuoret autoilijat käyttävät Hirsi tie/varastotie-suoraa kiihdytykseen ja tiellä ajetaan suurilla nopeuksilla mikä tekee tiestä vaarallisen erityisesti lasten kannalta. Aloitteen tekijä ehdottaa toteutettavaksi joitakin seuraavista vaihtoehdoists: " Suojatie-liikennemerkkejä ja valkoisia viivoja aiemmin mainitulle kevyen liikenteen väylälle, hidastetöyssyjä Hirsitielle estämään kaahailua ja ylinopeutta ajamista, nopeusrajoituksesta kertovaa liikennemerkkiä Varastotien ja Osmontien risteyksen kohdalle, raskaan liikenteen ohjaamista Hirsitien sijasta Heinolantielle, Hirsitien ja Varastotien ertottamista toisistaan (nykyisen liitoskohdan muuttaminen kevyen liikenteen väyläksi)." Esitys: (kuntatekniikan mestari) Hirsitieltä Ellentien risteyksen kohdalta lähtee kevyen liikenteen väylä kohti Kouvolantietä. Tämän väylän liittymiskohdasta Hirsitiehen puuttuu suojatie, jo ta pitkin kadun ylitys olisi mahdollista Hirsitien toi sella puolel la ole valle kevyen liikenteen väylälle tai Ellentien suuntaan. Aloiteessa mai nitun mukaisesti kyseinen kevyen liikenteen väylä tulee Hir sitielle puis tometsästä ja sen liittymäkohdassa näkymät Hirsitielle

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Korttelit 1, 3, 18, 19 ja 19a Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: Kunnanhallitus 8 20.01.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 8 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TARMONTIE 7, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 113 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot