Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ Aloite, Hirsitien liikenneturvallisuuden parantaminen Aloite, Kisaharjun hulevesien johtaminen Iso-Kukkaseen Aloite, Rakokiven katujen muuttaminen pihakaduksi Asemakaava, Rauteelan metsä Asemakaava ja asemakaavan muutos, Etelätie, N Valtuustoaloite arkkitehtikilpailun järjestämisestä Liittymismaksun ja sen perusteiden tarkistaminen alkaen, vesihuoltolaitos 111 Hollola-Lahti-Nastola ympäristöpolitiikka , Lahden seudun ympäristöpalvelut 112 Käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2013, tekninen lautakunta taseyksiköineen 113 Lausunto, Stena Recycling Oy:n Lahden yksikön laajennushanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Hämeen ELY-keskus 114 Aloite, kevyen liikenteen väylä Vappulantielle välille Suppalantie-Vappulanmetsäntie Kaukolämpöön liittyminen, päiväkoti Touhula ja Erstan koulu 266

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:10-20:00 Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Grönroos Rauno jäsen Honkanen Petri jäsen Kaapro Seppo jäsen Poistui esteellisenä :n 109 ajaksi klo 18:09-18:17 Lampio Eila jäsen Ruuska Sinikka jäsen Mikkanen Anne jäsen Strandén Liisa jäsen Karjalainen Pasi kh:n edustaja Helander Risto tekninen johtaja Vilén Anniina hallinto-ja taloussiht/ptk Avelin Venla vesihuoltoinsinööri Forss Hans kuntatekniikan mestari Kuivalainen Katri kaavoitusarkkitehti Puttonen Pirkko tilapalveluinsinööri Poissa Notkola Jarkko jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kari Känkänen Anniina Vilén puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Petri Honkanen Eila Lampio Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Maija Laine

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 101 (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Kouvolan hallinto-oikeus, päätökset - antopv : Valitus MRL:n mukaisesta poikkeamispäätöksestä, Varastotie 28 - antopv : Valitus MRL:n mukaisesta poikkeamispäätökesstä, Majaniementie 243 B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Lahden seudun ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta : Maa-aineslupa, [--], Lammaskangas , Ruuhijärvi, Nastola 2. Lahti Energia Oy, NASTA kaukolämpölinjan rakentaminen - Työmaakokouspöytäkirja, vaihe 1: Katselmus ja siinä havaitut puutteet, vaihe 1 - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 2: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 2: , , 30.9./ , , , 16./ , , Empower Oy, alkukatselmuspöytäkirja : TeliaSonera Oyj:n maakaapelin sijoitus ja kaivuu, Pekkalantie-Au ran tie-hoi to ko dintie 10 E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, työtilaukset: - 43/2013: Kukkastien rinteen vesivaluma - 44/2013: Jousalantien oja - 45/2013: Satulatien rumpuputki - 46/2013: Korpintien ajoratavaurio - 47/2013: Asikkalantien alueen ojat - 48/2013: Verstastie - 49/2013: Hevosniemen veneranta, vene - 50/2013: Pikitien rumputyö - 51/2013: Mestarintie/tori, viherkaista - 52/2013: Kukkastien klv:n vuorimännyt - 53/2013: Jatankallio, polttopuut - 54/2013: Lintumäentiehen liittyvä liikuntareitti - 56/2013: Vuorimännyntien ja Kuusamantien ojat 2. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, aurauspalaveri , muistio F. Toimintaan liittyvät asiat 1. UPM-Kymmene Oyj, käteiskauppasopimus ja met-

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta sämaksulaskelma , Sil lan mä ki, ta lousmetsät 2. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, puukaupan maksuerittely - 668/13: Sillanmäki, talousmetsät - 649/13: puistometsät 3. Ramboll Finland Oy, tilausvahvistus ja siihen liittyvä tarjous: Hat tisen ran nan kaa va-alueen esiselvitys 4. Leikkikentät, Hevosniemen uimaranta ja Omenatie: - Leikkivälineiden käyttöönottopäytäkirjat , LSKT Oy - Ilmoitukset Ympäristöterveyskeskukselle kuluttaja pal ve lun tarjoamisesta G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kiehuvan alue, 2. vaihe, kunnallistekniikan rakentaminen, takuutarkastus , pöytäkirja, LSKT Oy 2. Kurenojantien perusparannus, verkostorakentaminen, aloituskokous , muistio 3. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen: - Rakennustyön keskeneräisyyksien loppuunsaattaminen 2013, sopimus , LSKT Oy - Atradius Credit Insurance N.V., takuuajantakaus , Skanska Infra Oy 4. Satakielentien ja Sipiläntien rakentaminen, urakkasopimus MR N2/2013, , LSKT Oy 5. Vaakatien rakentaminen välillä Katjantie-Varjolanrinteentie, urakkasopimus MR N1/2013, , LSKT Oy 6. Pekkalantie-Aurantie-Hoitokodintie, liikenne- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen sekä Kukkastien katuvalaistus välillä Kirkonkylän koulu-pekkalantie - Aloituskatselmus , katuvalaistuksen saneeraustyö ja DNA Oy:n telekaapelin sijoittaminen yhdystien 3138 tiealueelle, muistio, Uudenmaan ELY-keskus - Sähköliittymissopimus , Hoitokodintie 2 b, LE-Sähköverkko Oy 7. Raudoittajanpolku, Kyynärä I ja Ristolan alue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Urakkatarjousneuvottelu , pöytäkirja, LSKT Oy - Urakoitsijan valintapäätös , tekninen johtaja, LSKT Oy - Tilaus/sopimus RAK N/2013, , tilaajana toimiminen hankkeen toteutuksessa, LSKT Oy - Aloituskatselmus , muistio, LSKT Oy - Sähköliittymissopimus , Kyynärä I, Kalentie 1 b, LE-Sähköverkko Oy Tilapalvelu: D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet: : Männistön koulun toiminnan muuttaminen yhtenäistä perusopetusta toteuttavaksi kouluksi : Palvelukeskus ja hoiva-asumisyksikkö Linnunlaulu, investointihankkeen loppuselvitys

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunnan otteet: : Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitykset liittyen palveluverkkoratkaisuihin F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy, uimavedet : uimavesi: terveysaseman uima-allas, /17 2. Nastolan kunnan teknisen varikon ja Turrantien järjestelyt liittyen Betonimestarit Oy:n toimintaan, käyttöoikeussopimus Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n 2. krs toimitilat, Työterveys Wel la mo Oy, vuokrasopimus Öljysäiliön tarkastuspöytäkirjat, Säiliöhepo Oy: : Ruuhijärven koulu, : Kivijärven koulu, : Kivijärven koulu, : Ruuhijärven VPK, : Vanha Paloasema, : Nuokku, : Villähteen paloasema, 418 G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Nastolan uimahallin perusparannus If Vahinkova kuutusyhtiö, Karirakenne Oy RKL:n vakuutustodistus Talouspäällikön viranhaltijapäätös työaikainen pankkitakaus, rakennusurakka, Tryg Garanti - Talouspäällikön viranhaltijapäätös työaikainen pankkitakaus, sähköurakka, Tryg Garanti - Järjestäytymiskokous, pöytäkirja Aloituskokous, pöytäkirja Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö: Kielteinen korvauspäätös Nastolan kunnan vesihuoltolaitoksen vastuu va kuutuksen perusteella, viemäriveden tulviminen, Korventie 4 C. Kuntalaiset 1. Sirpa Hakalan reklamaatio : Viemäritukoksen aiheut tamien vahinkojen korvaaminen F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Rambol Analytics: tutkimustodistukset - Viranomaisvalvonta, terveysasema, , 13TT Salpa-Vesi-hanke, , 13VV

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vedenottamovesi, raakavesi, , 13TT Vedenottamovesi, raakavesi, Levonniemen vo III kaivo, , 13TT Vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT Jätevedenpuhdistamon osavuosiraportti 3/ Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, syyskuu Porvoonjokitarkkailu, elokuu ja syyskuu Porvoonjoen HAVA-tutkimus, Porvoonjoki, Porvoonjoen HAVA-tutkimus, puhdistamo, Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, syyskuu JRS Pharma Oy:n kiinteistön jätevesien tarkkailu, syyskuu Liikennevirasto, pohjavesiselvitys, Uudenkylän ratapiha, G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kiehuvan alue, 2. vaihe <1210/45.453/2011> - Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: takuutarkastuspöytäkirja Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto <12/45.453/2013> - Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Työmaakokouspöytäkirja 4/ ja 8/ Lahti Energia Oy: Sähköntoimitussopimukset Arrakantie 2, Kumiantie 990, Kurssikeskuksentie 17, Kumiantie Uudenmaan ELY-keskus: Sopimus vesijohdon ja viemäriputken sijoittamisesta yhdystie 3134 tiealueelle 3. Nastolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa <14/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, lupapäätöksen mukaiset työt 4. Asikkala-Heinola-Hollola-Nastola-Lahti syöttövesijohto ja kokoojaviemäri <23/45.453/2013> - Pirkanmaan ELY-keskus: Työmaakokouspöytäkirjat 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ Lahti Energia Oy: Sähköntoimitussopimukset, Harjula 2 jvp, Harjula 2 paineenkorotusasema, Rappusuontie 2 5. Sipilänmäen ja Sipilän vesihuolto <81/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, rakennuskustannusarvion laadinta 6. Akalahti-kirkonkylä vesihuolto <54/45.453/2013> - Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: Työmaakokouspöytäkirja 4/ Vesitornin kunnostus <55/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus, vesitornin kunnostuksen urakka-asiakirjojen laadinta 8. Porvoonjoen ja siihen liittyvien jokien tarkkailu <90/45.453/2013> - Ramboll Finland Oy: Tilausvahvistus, HAVA-tutkimuksen toteutus tarkistetun tarkkailuohjelman mukaisesti

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 102 (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös, julkinen Virkavaalin vahvistaminen, rakennuttajainsinööri, tekniset pal velut Kaavoitusarkkitehti Hankintapäätös Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan meluselvitys Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan tärinäselvitys Konsultin valinta, Uudenkylän osayleiskaavan hulevesiselvitys Poikkeamista koskeva päätös Poikkeamislupahakemus, Orispohjantie 18 Yleispäätös Lausunto, purkulupahakemus, Arrajoen vanha mankelitalo, Heinolantie 891, Lahden seudun rakennusvalvonta Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Suunnitelman laadinta, katu- ja rakennussuunnitelmien muutokset ja täydennykset, Aurantie, Hoitokodintie ja Pekkalantie Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Sijoitus- ja kaivulupahakemus, putki ja valokaapelit, Kausantie 6-Niinitie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN40/Mputk, Virtasentie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN150, Elementintie Sijoitus- ja kaivulupa, ojarumpu ja ojan täyttö, Ratsutie 29 - Ratsutie Sijoitus- ja kaivulupa, 0,4 kv:n maakaapelit, Rahikantien kevyen liikenteen väylä Maankäyttöinsinööri Kiinteistökauppaa koskeva päätös

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kellotapulintie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Hepolantie 20 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Reunatie 9 Tilapalvelu: Tekninen johtaja Suunnitelman hyväksymispäätös Suunnitelmien hyväksyminen, Nastolan uimahallin perus prannus , rakennussuunnitelmat, B40 Tilapalvelu hankintapäätös Uimahallin peruskorjaus , rakennusautomaa tiourakka (rakennusurakkaan alistettu sivu-urakka) RAU, keskeyttäminen Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely , hankinnan keskeyttäminen Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja Vhl henkilöstöpäätös, julkinen Vesihuoltolaitoksen laitosmiehen palkkaaminen Vesihuoltoinsinööri Vhl hankintapäätös Pumppaamoiden ja painemittauksen kaukovalvonnan han kinta Vhl liittymissopimuspäätös Viemäriliittymissopimus 3318/2013, Heinolantie 264, Uusiky lä Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3320/2013, Rajapolku 4, Villähde Jätevesiliittymissopimus nro 3316, Pysäkintie 7, Nastola Jätevesiliittymissopimus 3319, Mikkolantie 8, Villähde Vesi-, jätevesi, ja hulevesiliittymissopimus 3321, Kurenpel lontie 2, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3322, Karpintie 4, Vil lähde Jätevesisopimus nro 3325, Villähteentie 326, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3323, Kerkkätie 4, Nastola Vesi- ja jätevesisopimus nro 3317, Mikkolantie 1, Villähde Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten lait teiden sijoittamisesta, tila , Aka-

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vesilaitosteknikko lahti - kirkonky lä vesihuoltolinja Vhl hankintapäätös Juomavesikärryn hankinta Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ /42.420/2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellään hyväksynyt Aurantien, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie,katusuunnitelman T286/6-13, kuntatekniikan mestarin esi tyk sestä. Ehdotettavilla katusuunnitelman muutoksilla parannetaan Aurantien ja Hoi to ko din tien ke vyenliikenteen yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta sekä esi te tään Kir kon kylän koulun oppilaiden jättöliikenteelle paremmat liiken ne järjes te lyt. Lisäksi muutosehdotuksella esitetään Pekkalantien alku pään lii ken ne järjestelyiden selkeyttämistä ja liikennetilan parempaa ka navoin tia. Katusuunnitelman muutosehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä ja siitä on kuultu kirjeitse osallisia. Nähtävilläoloaikana ehdotukseen jätettiin kolme muistutusta, muistutuksiin on annettu vastineet teknisen johtajan päätöksessä. Teknisen johtajan suunnitelmamuutoksen hyväksymistä koskeva päätös on ollut yleisesti nähtävillä Ote ja oikaisuvaatimusohje on lähetetty osallisille tavallisena kirjeenä Osallisten oikaisuvaatimuaika päättyi klo Teknisen johtajan päätökseen on haettu oikaisua yhdellä oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi Oikaisuvaatimuksen on jättänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 43 :n mukainen osallinen ja se on saapunut määräaikaan mennessä. Oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi. Kiint. Oy Kauppakulma hakee oikaisua hyväksymispäätökseen seuraavasti: " Haemme oikaisua Aurantien, Aurantien kevyen liikenteen väylän, Pekkalantien plv 0-99 ja Hoitokodintien kuntasuunnitelman muutokseen, Olemme tyytymättömiä siihen, että liiketaloalueeksi kaavoitetun Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman, osoite Pekkalantie 20, liikenneyhteys Pekkalantielle ollaan sulkemassa ja vaadimme nykyisen ajoväylän säilyttämistä Pekkalantielle. Liikenne pihalla on kohtuullista, ajoittain vilkasta. Läpiajoliikennettä pihassa ei ole. Tosin suunnitelman kuvasta puuttuu liiketalon Kukkastien puoleinen alapiha, jonne pääsee vain yläpihalta. Kauppakulman pihassa ajavat taksit, linja-autot, magneettirekka, ambulanssit, invataksit, tavarankuljetusautot ja talossa asioivien autoja.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jos liikenneväylä Pekkalantielle suljetaan, aiheutuu siitä kohtuutonta haittaa talossa toimiville yrityksille. Kaikki talon yritykset ovat asiasta yksimielisiä. Kunta ei saa toimillaan haitata kunnassa toimivia yrityksiä." Katusuunnitelman muutoksella esitetään Kiinteistö Oy Kauppakulman ajoneuvoliittymän poistaminen Pekkalantielle ja kiinteistön kahden Aurantielle liittyvän ajoneuvoliittymän parantaminen siten, että ne ovat liikennöitävissä tontille liikennöivillä ajoneuvoilla, mukaan lukien raskaat ajoneuvot. Aurantie, Pekkalantie ja Hoitokodintien parantaminen on liikenneturvallisuuskohde jonka toteuttamisella parannetaan alueen kevyenliikenteen ja etenkin koululaisliikenteen turvallisuutta sekä samalla selkeytetään mm. Pekkalantien liikennejärjestelyjä ja parannetaan linja-autopysäkin liikennöintiä. Katusuunnitelman muutoksen toteuttaminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa kiinteistön liikennöinnille. Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulma ei ole esittänyt jättämässään oikaisuvaatimuksessa mitään uutta perustetta katusuunnitelman muutoksessa esitetylle Pekkalantien tonttiliittymän säilyttämiselle, kuin mitä he ovat esittäneet muistutuksena katusuunnitelmaan Teknisen johtajan suunnitelman hyväksymispäätös ja oikaisuvaatimus, suunnitelmaehdotukseen jätetyt muistutukset sekä hyväksytyt suunnitelmat esitetään kokouksessa. (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä teknisen johtajan te kemää päätöstä 2 koskevan oikaisuvaatimuksen perus teettomana ja päättää hyväksyä katusuunnitelman muutoksen Auran tie, Aurantien klv, Pek ka lan tie plv 0-99, Hoitoko dintie T286/6-13. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh , Tekninen lautakunta 103 Kouvolan hallinto-oikeudelle on tehty valitus teknisen lautakunnan päätöksestä Kouvolan hallinto-oikeus pyytää teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon ja liittämään siihen kaikki päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Valituksessa valitetaan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä perusteettomana ja vaaditaan Kiin teistö Oy Nas to lan Kaup pa kul man Pek ka lan tie

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta liit ty män säi lyt tä mistä yh tenä käynti nä kiin teistön pihaan. Valittajien mukaan liittymän sulkemiselle ei ole olemassa pakottavaa tarvetta. Vaatimustaan valittajat perustelevat seuraavin seikoin, joihin tekni nen lautakunta antaa vastineensa: "Kiinteistössämme toimii lääkäriasema, jonne potilasliikenteen lisäksi ajaa 30 t painava magneettikuvausrekka ja ambulansseja, joille liikenteen tulisi olla esteetöntä." Vastine: Katusuunnitelman muutoksella esitetään Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman Aurantien puoleisten liittymien parantaminen leventämällä siten, että ne ovat helpommin liikennöitävissä myös kiinteistön pi haan lii kennöivillä raskailla ajoneuvoilla kuten linja-autoilla ja magneettirekalla (puoliperävaunuyhdistelmä). Kiinteistö on muuttanut jo aiemmin liittymänsä Pekkalantielle yksisuuntaiseksi, jolloin lii ken nöinti kiin teis tön alueelle tapahtuu nykyisinkin kokonaisuu des saan Auran tien kautta. Pekka lantien liittymää on voitu käyttää ai nos taan kiin teistön pi halta poistumi seen. "Kiinteistössämme on Nastolan matkahuolto, jonka pakettiliikenteen vuoksi pihassa käy päivittäin usea linjaliikenteessä oleva bussi. Bussit eivät mahdu kääntymään pihassa vaan ajavat pihan läpi. Nastolan matkahuolto voi joutua muuttamaan pois." Vastine: Matkahuollon toimintapiste on tärkeä kuntataajamassa. Kohdetta ei ole alun perin suunniteltu kyseiselle toiminnalle, ja se on toiminut kohteessa melko vähän aikaa. Kohteen olosuhteet eivät missään tapauksessa ole optimaaliset matkahuoltotoiminnan mukaista liikennettä ajatellen. "Nastolan Taksi toimii Aurantien puolella. Takseja on 16 ja niille on varattu oma alue taksiaseman edessä. Taksin alueella ei saa olla muu ta liikennettä. Pakon edessä Taksi voi joutua muuttamaan pois." Valituksen liitteessä Nastolan Taksi Oy lausuu asiasta seuraavasti: "Nastolan taksi Oy näkee Pekkalantien liittymän sulkemisen erittäin huonona asiana. Liittymän sulkeminen Pekkalantielle pakottaisi harkitsemaan uusien toimitilojen hankkimista, sillä taksien kulkuyhteydet heikkenisivät ja peltikolareiden riski kasvaisi olennaisesti." Vastine: Takseille varatulle alueelle ei olla katusuunnitelman muutoksella osoittamassa mitään muutoksia tai tarvetta muulle liikenteelle. Katusuunnitelman muutoksen toteuttamisella ei ole mitään vaikutusta tak sin toimipaikan muuttotarpeelle. "Liiketalossa toimii 5 muuta yritystä, joihin kaikkiin on asiakas- ja tavara liikennettä. Piha-alueella on n. 70 parkkipaikkaa. Talossa asioivien li-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta säksi näitä paikkoja käyttävät kunnan ja kirkon juhlaväki." Vastine Liittymän poistuminen Pekkalantielle luo myös mahdollisuuden kiinteistön pysäköintialueen paikkojen lisäämiseksi ja pihan liikennejärjestelyiden uudistamiseen, kun pihalta poistuu yksi sen läpi kulkeva ajoyhteys. "Lehtimäki Group Oy:n toimitusjohtaja [--] mukaan Pek kalantie 20 linja-autopysäkin käyttö ei ole aiheuttanut haittaa tai vaaratilanteita." Valituksen liitteenä olevassa lausunnossaan Lehtimäki Group lausuu "Kiinteistön piha-alueelta liittymän poisto Pekkalantielle aiheuttaa osaltaan ongelmia rahdinkuljetukseen liittyen busseillamme, pidämme liittymä säilymistä nykysellään tärkeänä." Vastine Linja-auton ollessa Kiinteistö Oy Nastolan Kauppakulman kohdalla olevalla pysäkillä jättämässä tai ottamassa matkustajia, estyy kiinteistön Pekkalantien liittymän näkemä Kukkastien suuntaan täysin. Kiinteistön liittymä sijaitsee osittain kyseisen pysäkin odotustilan kohdalla, mikä heikentää pysäkin käytön ja pysäkin ohitse kulkevan kevyen lii kenteen väylän turvallisuutta. Katusuunnitelman muutoksessa esite tään myös tämän pysäkin mitoituksen muuttaminen vastaamaan ny kyisiä suunnitteluohjeita, jolloin pysäkistä tulee linja-autoille paremmin liikennöitävä. Lehtimäki Group:n lausunnossa ei esitetä, että katusuunnitelman muutoksen mukaisesti liittymän poistaminen estäisi rahtikuljetukset kiinteistöl lä toimivaan matkahuoltoon. Rahtiliikenteen toimivuus on järjesteltävissä kiinteistön sisäisillä järjestelyillä. "Kiinteistö on kaavoitettu liikekiinteistöksi. Nyt tehty katusuunnitelman muutos aiheuttaa kiinteistömme yrittäjille ja työntekijöille kohtuutonta haittaa. Nastolan kunta on estämässä hyvin toimivan liiketalomme työntekijöiden ja yrittäjien toimintaa sulkemalla kulkuyhteyden, joka toimenpide vaikuttaa linja-auto- ja taksireitteihin sekä vaiketuttaa alueen sairaanhoitoa ja pidentää hoitojonoja. Yrittäjille aiheutuu haittaa osoitteenmuutoksesta." Vastine Katusuunnitelman muutosehdotus ei vaikeuta lii kekes kuksessa asiointia. Liikekeskukseen saapuva liikenne tapah tuu jo nyt Au ran tien kautta. Aurantien lähi-/postiosoite on tältäkin kannalta nykysellään järkevä. "Kunta on pantannut tietoa eikä suunnittelussa ole otettu huomioon talossa toimivia ammattilaisia. Tästä on osoituksena, että kunnan katusuunnitelmasta puuttuu ehdotus uusista liittymistä sekä suunnitelmasta puuttuu puolet liiketontistamme." Vastine: Katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana on ollut vuonna 2008 val-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta mistunut Etelä-Päijät Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toimenpideohjelmassa on Aurantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen osana Kirkonkylän alakoulun oppilasliikenteen turvallisuuden parantamista. Koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi suunnittelussa päädyttiin parantamaan myös Aurantien kevyen liikenteen väy län liit ty mäkohdat Pekkalantiehen ja Hoitokodintiehen sekä näiden väylien katuosuudet, jot ka ovat huonosti kanavoituja ja eten kin ke vyenlii ken teen osalta huo nosti hahmottuvia liiken ne ym pä ris töjä var sin kin lap sille. MRA (895/1999) 30 :n ja 42 :n mukaisesti kunta varasi mahdollisuuden mielipiteen esittämiseen suunnitelman valmisteluvaiheessa. Katusuunnitelman luonnosvaiheessa, niil le kiin teis töil le, joi hin ka tu suun nitel man muu tos eniten vai kut taa, lähetettiin sähköpostitse tai toimitet tiin muulla tavoin suunni telma luon nos kommentoitavaksi. Kiin teistö Oy Nas to lan Kaup pakul man isännöitsijänä toi mii Nasto lan Isän nöintipalvelu Oy. Suunnitel man luon nosehdo tus toi mi tet tiin kiin teis tön isän nöitsi jäl le tämän kanssa asiasta pidetystä neuvottelussa Li säksi suun ni tel ma luon nos lä hetettiin kiin teis tössä toi mivalle matkahuol toyrittäjälle tä män erilli sestä pyyn nös tä Kiinteistö Oy:n mielipide on kir jattu saa pu neeksi teknisiin palveluihin , kun taas suunnittelijana toi miva TL-Suunnitte lu Oy toimitti nähtäville asetettavan suunni tel maeh dotuk sen kuntaan Kiinteistö Oy:n mielipide kirjattiin muistu tuksena suunnitelma ehdotukseen. Katusuunnitelman muutosehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä MRA 43 :n mukaisesti , suunnitelmaehdotus oli yleisesti näh tä villä Nastolan kunnan teknisissä palveluissa ja suunnitelmaan liittyvät yleis kartta ja asemapiirrokset myös kunnan verk ko si vuil la. Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotettiin ylei sesti Nastola-lehdessä ja kunnan verkko si vuilla Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotettiin osal li sia kir jeitse , MRA 43 :n mu kaisesti viikkoa en nen nähtä vill lä olon alka mista. Kiin teis tö Oy Nas to lan kaup pa kul man il moi tus lähe tet tiin kiin teistön isän nöitsi jälle Nas to lan Isän nöin ti palvelu Oy:lle. Näh tä vil lä oloilmoituksessa mainittiin seuraavasti: "Asunto- tai kiin teistöosa ke yhtiön isän nöitsijää pyyde tään toi mitta maan tieto suun ni telmaehdo tuk sesta asuk kaille, osakkaille ja kiin teis tössä toimiville yri tyksille." Osalli sina il moitus lähe tettiin myös Lehti mäen Lii kenne Oy:lle, jolta ei saatu muis tutusta ehdo tuksesta. Kunta on varannut suunnitelman valmisteluvaiheessa mahdollisuuden mie li pi teen esit tä mi seen ja tie dot ta nut ka tu suun ni tel man muutosehdotuk sesta maan käyt tö- ja ra ken nus asetuksen mukaisesti. Kiinteistön sisäiset liikennejärjestelyt eivät ole kaavakatuja hallinnoivan kunnan vastuulla. Toimintojen osalta suunnittelun yhteydessä on varmistettu liittymien riittävä mitoitus.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valitus sekä suunnitelmamuutoksen hyväksymisprosessiin liittyvät asia kir jat ovat näh tä vil lä lau ta kun nan ko kouk sessa. Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Kouvolan hallinto-oikeudel le edellä mainitut seikat ja toteaa, että - katusuunnitelman muutoksella T286/6-13 ja sen to teut ta mi sel la ei ai heuteta kohtuutonta haittaa Kiin teistö Oy Nas tolan Kaup pa kul ma lii kekiinteistölle eikä siinä toimiville yrityksille tai liikkeille - Nastolan kunta on toiminut suunnitelman valmistelussa sekä ehdotuk sen nähtävilleasettamisessa ja hyväksymisessä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti ja nou dat ta nut hy vää hal lin to ta paa. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen korostaen, että käsiteltävä hanke on erityisesti alakoululaisten kulkemiseen liittyvä liikenneturvallisuushanke, jossa kiinteistöosakeyhtiön toimintojen häiriötön jatkuminen on otettu huomioon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aloite, Hirsitien liikenneturvallisuuden parantaminen 451/01.016/2013 Tekninen lautakunta 104 Tekniselle lautakunnalle on toimitettu aloite koskien Hirsitien liikenneturvallisuuden parantamista. Aloitteen mukaan Hirsitiellä liikennöi arkisin tavara-aseman ja E.Hartikaisen rekkavarikon takia ras kasta ka lus toa ku ten rekkoja. Hirsitien ja sen poikkikatujen varrella on runsaasti omakotitaloasutusta. Aloitteessa ollaan huolissaan Hirsitien ja Ellentien risteyksen etelä-puolella jatkuvan kevyen liikenteen väylän turvallisuudesta. Aloitteen mukaan: " Hirsitien ylittävää kohtaa ei jostain syystä ole merkitty suojatieksi. Näkyvyys hiekkatielle on huono puiden ja pensaiden vuoksi. Varsinkaan Hirsitietä satunnaisesti käyttävän autoilijan tai rekkakuskin on mahdoton tietää, että kohdassa kulkee kevyen liikenteen väyläja että tielle saattaa yhtäkkiä astua pensaikon takaa jalankulkija tai pyöräilijä [--]." Aloitteessa kerrotaan, että kevyen liikenteen väylä on aktiivisessa käytössä, koska siitä on yhteys Kanervan ala-asteelle ja Uudenkylän henkiöasemalle. Aloitteen tekijä on huomioinut, että lännestä Hirsitielle ajettaessa liikennemerkin mukaan tiellä on 40km/h rajoitus. Idästä Varas to tien suunnasta tultaessa samanlaista rajoitusta ja liikennemerkkiä ei puo les taan ole. Liikennemerkin puuttuminen voi näin ollen aiheuttaa epätietoisuutta ajonopeudesta, koska Varastotielle pääsee ajamaan Heinolantien kautta. Aloitteen tekijä painottaa lisäksi että nuoret autoilijat käyttävät Hirsi tie/varastotie-suoraa kiihdytykseen ja tiellä ajetaan suurilla nopeuksilla mikä tekee tiestä vaarallisen erityisesti lasten kannalta. Aloitteen tekijä ehdottaa toteutettavaksi joitakin seuraavista vaihtoehdoists: " Suojatie-liikennemerkkejä ja valkoisia viivoja aiemmin mainitulle kevyen liikenteen väylälle, hidastetöyssyjä Hirsitielle estämään kaahailua ja ylinopeutta ajamista, nopeusrajoituksesta kertovaa liikennemerkkiä Varastotien ja Osmontien risteyksen kohdalle, raskaan liikenteen ohjaamista Hirsitien sijasta Heinolantielle, Hirsitien ja Varastotien ertottamista toisistaan (nykyisen liitoskohdan muuttaminen kevyen liikenteen väyläksi)." Esitys: (kuntatekniikan mestari) Hirsitieltä Ellentien risteyksen kohdalta lähtee kevyen liikenteen väylä kohti Kouvolantietä. Tämän väylän liittymiskohdasta Hirsitiehen puuttuu suojatie, jo ta pitkin kadun ylitys olisi mahdollista Hirsitien toi sella puolel la ole valle kevyen liikenteen väylälle tai Ellentien suuntaan. Aloiteessa mai nitun mukaisesti kyseinen kevyen liikenteen väylä tulee Hir sitielle puis tometsästä ja sen liittymäkohdassa näkymät Hirsitielle

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot