Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti. Tiedotustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti. Tiedotustilaisuus 19.11.2013"

Transkriptio

1 Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti Tiedotustilaisuus

2 Yhdistämisen tavoitteita Päätöksentekojärjestelmien ja hallinnon yksinkertaistaminen Palvelujen tuottaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Valmius yhdistää eri kuntien omistamia vapaita ja rajoitusten alaisia asuntoja tarkoituksenmukaisella tavalla Omistajanäkökulma Paremmat edellytykset johtaa toimintoja kokonaisuutena Parantunut riskienhallinta Toiminnan ja asiakkaan näkökulma Paremmat edellytykset toiminnan kehittämiseen Laadun parantaminen Skaalaetujen hyödyntäminen Säästöjen aikaansaaminen 2

3 Tavoiteltu yhtiörakenne Porvoon kaupunki Konsernin emoyhtiö Konsernijohto ja omistajahallinto 100 % Arava-asunnot Oy 100 % Vapaat asunnot Oy 100 % Palveluyhtiö Oy 100 % Porvoon Seudun Asuntosäätiö, 66,7 % Oy Porvoon Opiskelijaasunnot, 15 % 3

4 Nykyinen yhtiörakenne Porvoon kaupunki 168 asuntoa, vapaarahoitteisia Kiinteistöpalvelut, ARA - tehtävät Porvoon A-asunnot Oy asuntoa, arava ja vapaarahoitteisia Kiinteistö Oy Peiponaho 334 asuntoa, arava REIM Porvoo Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Porvoon Seudun Asuntosäätiö, 66,7 % 127 asuntoa, arava REIM Porvoo Oy, Porvoon Huoltomiehet Oy Kiinteistö Oy A-lukaali 250 asuntoa, vapaarahoitteisia ja korkotuki Konsernin kiinteistöpalvelut Kiinteistö Oy Porvoon Sateenkaari 46 asuntoa, arava OP-Isännöintikeskus Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Oy Porvoon Opiskelija-asunnot, 15 % 68 asuntoa, vapaarahoitteisia OP-Isännöintikeskus Oy Talonmies Kiinteistö Oy Porvoon Suolapuro 139 asuntoa, vapaarahoitteisia REIM Porvoo Oy Porvoon Huoltomiehet Oy 4

5 Kiinteistökannan kasvu 5

6 Keskeisiä lukuja Kohteita Asuntoja Pinta-ala Arvo (M ) Arvo / m2 ( ) Nettovuokratuotto (M ) Tuotto Aravarajoitteiset ,9 4,5 % Vapaarahoitteiset ,8 4,7 % Yhteensä ,7 4,6 % (T ) Tulos ilman poistoja 2012 Lainojen lyhennys 2012 Rahavarat Lainat Omaisuuden markkina-arvo A-Asunnot Peiponaho Sateenkaari Suolapuro A-Lukaali Yhtiöt yhteensä

7 Omistuksen keskittäminen Vapaarahoitteiset kohteet Vapaarahoitteiset kohteet on luontevaa keskittää Kiinteistö Oy Suolapuroon (jäljempänä Suolapuro) Suolapuro toimisi uuden konsernin emoyhtiönä, jolloin erillistä holdingyhtiötä ei tarvita. Vapaarahoitteinen emoyhtiö on tärkeä mm. kuntainliitoksia ajatellen Kaupunki luovuttaisi vuokra-asuntoina jatkossakin käytettävät kohteet apporttina tai kaupalla Suolapurolle Kohteet, jotka soveltuvat paremmin muuhun kuin vuokrauskäyttöön, jätetään kaupungin omistukseen Arava- ja korkotukilainarajoitteiset kohteet Arava- ja korkotukilainarajoitteiset kohteet on luontevaa keskittää yleishyödylliseen Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab:hen (A-asunnot) Kiinteistö Oy Peiponaho (Peiponaho) ja Kiinteistö Oy Porvoon Sateenkaari Fastighets Ab Borgå Regnbågen (Sateenkaari) sulautetaan A-asuntoihin 7

8 Omistuksen keskittäminen Osittain omistetut yhteisöt Kaupunki omistaa 66,7 % Porvoon Seudun Asuntosäätiö - Borgånejdens Bostadsstiftelse rs:n peruspääomasta ja 15 % Oy Porvoon Opiskelija-asunnot - Studiebostäder i Borgå Ab:n osakekannasta Näiden yhteisöjen omistukset ehdotetaan sijoitettavan sellaisinaan ao. asuntoomaisuutta omistavan pääyhtiön omistukseen A-asunnot - konserni A-asunnot on yleishyödylliseksi nimetty yhteisö. Yleishyödyllisyysvaatimukset ulottuvat myös pääosin rajoituksista vapaita asuntoja omistavaan Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:hen A-asunnot ja A-lukaali omistavat sekä rajoitusten alaisia että rajoituksista vapaita asuntoja Tämän alakonsernin rakenteen kehittäminen tavoitteiden mukaiseksi sisältää merkittäviä haasteita niin aravalainsäädännön kuin verotuksenkin näkökulmasta 8

9 A-asunnot konserni A-asunnot on yleishyödylliseksi nimetty yhteisö ja yleishyödyllisyysvaatimuksia sovelletaan myös A-lukaaliin konsernilaajennuksen sekä yhtiön omistaman korkotukilainoitetun Palomäen palvelukeskuksen vuoksi Tavoiteltu yhtiörakenne edellyttää, että arava- ja korkotukilainarajoituksista vapaat kohteet siirretään A-asuntojen ulkopuolelle Aravarajoituksista vapaiden kohteiden siirtäminen A-asuntojen ulkopuolelle edellyttää ilmoituksen tekemistä etukäteen ARA:lle mm. sen arvioimiseksi, voiko toimenpiteillä olla vaikutuksia A-asuntojen yleishyödyllisyyteen ja mahdollisesti edellyttää arava- ja korkotukilainojen ennenaikaisen takaisin maksamisen Arava- ja korkotukilainsäädäntö edellyttää, että yleishyödyllinen yhteisö järjestää asuntojensa omistuksen siten, että vuokrien tai käyttövastikkeiden tasaus on mahdollista ei järjestele yhteisön rakennetta siten, että vastuun kantaminen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista vuokra- tai asumisoikeustaloista vaarantuu 9

10 A-asunnot konserni ARA on viime vuosina antanut negatiivisia päätöksiä yleishyödyllisyydestä vapautumiseen liittyvissä hakemuksissa, koska yhtiörakenteen muutoksen on mm. katsottu heikentävän yhtiön taloudellista vastuunkantokykyä vaikeuksiin mahdollisesti joutuvista vuokrataloista Vuoden 2012 lopussa A-asunnot konsernin omavaraisuusaste on noin 5 %, taseen loppusumma noin 81 M ja rahavarat noin 400 T Vuoden 2012 lopussa yhtiön käyttöpääoma oli runsaat 4 M negatiivinen, mistä vuoden 2013 lainanlyhennysten osuus on noin 3,1 M Konserni ei ole käytännössä taloudellisesti varautunut tuleviin korjauskuluihin On varsin mahdollista, että ARA pyrkisi estämään A-asunnot konsernin sellaisen rakennemuutoksen, joka johtaisi vapaarahoitteisten kohteiden siirtämiseen konsernin ulkopuolelle ainakin siinä tapauksessa, ettei A-asunnot saisi rahavastiketta luovuttamastaan omaisuudesta vaan vastaanottavan yhtiön osakkeita, joiden likvidiys on huono 10

11 Veroseuraamuksia Merkittävimmät tuloveroseuraamukset liittyvät A-asuntojen omistaman A-lukaalin osakekannan ja aravarajoituksista vapautuneiden asuntokohteiden siirtämiseen rajoituksista vapaata omaisuutta omistavan yhtiön omistukseen Veronmaksulta voidaan pääosin välttyä A-lukaalin osakekannan luovutuksen osalta, mikäli luovuttaminen osakevaihdolla vapaata omaisuutta omistavalle yhtiölle hyväksytään ARA:ssa ja yhtiöiden välille syntyvä ristiinomistus on hyväksyttävissä Myös A-lukaalin omistaman Palomäen palvelukeskuksen luovuttaminen asuntoineen A-asuntojen omistukseen aiheuttaa merkittävän veronalaisen tulon. Veronmaksulta voidaan tältä osin välttyä liiketoimintasiirrolla, mikäli veroviranomaiset hyväksyisivät yhden kiinteistökokonaisuuden liiketoimintakokonaisuudeksi Luovutukset aiheuttavat varainsiirtoveron maksua (2 % tai 4 %) velattomista luovutushinnoista. Siltä osin, kuin luovutuksen kohteena on arava- tai korkotukilainsäädännön rajoitusten alaista omaisuutta ja maksu suoritetaan vastaanottavan yhtiön osakkeilla, voitaneen välttyä varainsiirtoverolta 11

12 Veroseuraamuksia Rakennemuutosten veroseuraamukset liittyvät pääosin A-asunnot konsernin omaisuuden eriyttämiseen yleishyödyllisen ja rajoituksista vapaan yhtiön omistukseen Rakennemuutosten veroseuraamukset M Suolapuro emoyhtiönä Porvoon kaupungin omistaman asuntoomaisuuden hankkiminen A-Asuntojen rajoituksista vapaan omaisuuden hankkiminen kaupalla Arvo Verotettava tulo Tulovero (20 %) Varainsiirtovero (2 tai 4 %) 9,6 0,4 21,0 5,5 1,1 0,8 A-Lukaalin osakekannan hankkiminen kaupalla 12,7 12,5 2,5 0,5 A-Lukaalin korkotukilainoitetun omaisuuden luovuttaminen apporttina A-asunnoille 9,3 3,5 0,7 0,0 Yhteensä 21,4 4,3 1,8 12

13 Vaihtoehtoinen yhtiörakenne Varainsiirtoveroja lukuun ottamatta, maksettavista veroista voidaan suurelta osin välttyä, mikäli yleishyödyllisen A-asunnot konsernin rajoituksen alaista ja rajoituksista vapaata omaisuutta ei eriytetä A-asunnot konserni voisi tulevina vuosina tarvittaessa myydä rajoituksista vapaata omaisuuttaan mm. korjauskustannusten rahoittamiseksi Tässä vaihtoehdossa olisi tarkoituksenmukaista sulauttaa A-lukaali emoyhtiöönsä 13

14 Vaihtoehtoisen yhtiörakenteen veroseuraamuksia Vaihtoehtoisen rakennemuutoksen veroseuraamukset M Porvoon kaupungin omistaman asuntoomaisuuden luovutus Suolapurolle A-Asuntojen osakekannan luovuttaminen apporttina Suolapurolle *) Määräaikaisen verolain nojalla voi olla mahdollista, että osa luovutuksesta voidaan pitää verovapaana Mikäli veroviranomaiset tulkitsevat varainsiirtoverosäännöksen niin, että määräaikaista veronhuojennussääntöä ei voida soveltaa ja vero määräytyisi konsernin velattoman arvon perusteella, varainsiirtoveron määrä olisi noin 2 M Suosittelemme, että varainsiirtoverolain tulkinnasta haetaan ennakkotieto Arvo Verotettava tulo Tulovero (20 %) Varainsiirtovero (2 / 4 %) 9,6 0,4 24,8 *) Yhteensä 0,0 0,0 0,4 14

15 Palveluyhtiö Erillisen palveluyhtiön toiminta olisi melko pienimuotoista ja kannattavan toiminnan aikaan saaminen voisi olla haasteellista Erillisen palveluyhtiön perustaminen johtaisi ylimääräisen arvonlisäveron maksamiseen katteellisesta hinnasta verrattuna tilanteeseen, jossa asuntoja omistavat yhtiöt tuottaisivat palvelut omana työnä ja maksaisivat arvonlisäveroa oman käytön periaatteen mukaisesti Suosittelemme, ettei erillistä palveluyhtiötä perusteta Tarkoituksenmukaisinta olisi keskittää kiinteistöhoitopalvelut ja pääosa muista asuntopalveluista A-asuntoihin 15

16 Korjausrakentamisen ohjaus Korjausrakentamisen tulee perustua tunnistettuun kunnossapitotarpeeseen, minkä lähtökohtana on pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) Uuden konsernin kunnossapitotoiminnan haltuunoton ja todellisen korjausvelan määrittämiseksi kiinteistökannasta tulisi tehdä tekninen due diligence tarkastelu, jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti rakennuksen kunto ja tuotetaan arvio korjaustarpeesta sisältäen esim. seuraavat tiedot: kiireellistä korjausta vaativat viat järjestelmien ja merkittävimpien laitteiden korjaustarpeet lyhyellä aikavälillä ja korjausten kiireellisyysjärjestys laajat uusimis- ja parannustarpeet merkittävimmät vahinkoriskit merkittävimmät toiminnalliset epäkohdat kiinteistön turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat havainnot 16

17 Kiinteistönhoidon organisointi Uuden konsernin kiinteistönhoito ehdotetaan tuotettavaksi A-asuntojen oman organisaation toimesta Myös keskittämistoimenpiteiden ulkopuolelle jäävän asunto-omaisuuden kiinteistönhoitopalveluiden järjestäminen ehdotetaan keskitettäväksi A-asunnoille Palvelut tarjotaan kiinteistökohtaisesti, eli palveluista laaditaan kiinteistökohtaiset kuvaukset. Näin luodaan hyvät edellytykset palveluiden tuottamisen ja kiinteistöjen kulujen seurannalle. Myös palveluiden kilpailuttaminen voidaan tarvittaessa toteuttaa palvelukuvausten pohjalta Palveluiden tuottaminen yhtiön omana toiminta ei johda ylimääräisiin veroseuraamuksiin A-asuntojen osalta Rakennuttamispalvelut tarkoituksenmukaista toteuttaa ostopalveluna. Ei ole tehokasta rakentaa omaa rakennuttamiseen erikoistunutta organisaatiota Rakennuttamisen tuki ja omistajaohjaus tulee kaupungilta 17

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot