Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, Eurajoki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki."

Transkriptio

1 Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, Helsinki

2 2/9 Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Y tunnus: Osoite: Kalliotie Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy Y tunnus: Osoite: Toinen linja Helsinki 1) Tausta 2) Kohteet Tällä apporttiomaisuuden luovutuskirjalla ja Eurajoen kunnanvaltuuston pöytäkirjan X :n kohdalla tekemän päätöksen perusteella Eurajoen kunta luovuttaa omistamiensa alla kohdassa 2) lueteltujen osakeyhtiöiden osakekannat Kunta asunnot Oy:n tytäryhtiölle Kunta aravat Oy:lle apporttimenettelyllä siten, että Kunta saa luovuttamansa omaisuuden vastikkeeksi Kunta aravat Oy:n uusia osakkeita tässä luovutuskirjassa kohdassa 3. määritetyllä tavalla. Tällä sopimuksella Kunta sitoutuu siirtämään omistamansa arava tai korkotukilainoitetut vuokratalokiinteistöt tai vuokrataloyhtiöiden osakkeet Kunta asunnot Oy konsernin omistukseen siten kuin tässä sopimuksessa Kunnan ja Kunta aravat Oy:n kanssa erikseen sovitaan. Siirron ulkopuolelle jää yhteisesti sovittu, Kunnan omistukseen jäävä asuntokanta. Luovutuksen kohteena on seuraavien yhtiöiden koko osakekanta: i. Eurajoen Vuokra asunnot Oy, y tunnus , osakkeet nrot eli koko osakekanta. Yhtiön kaupparekisterin mukaisena toimialana on omistaa ja vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä sekä rakennuttaa ja antaa vuokralle huoneistoja. ii. Asunto Oy Eurajoen Saukkotie nimisen yhtiön, y tunnus , osakkeet eli koko osakekanta. Yhtiön kaupparekisterin mukaisena toimiala on vuokrasopimuksella hallita Eurajoen kunnassa Lavilan ja Mattilan kylässä M nimistä tilaa RN:o 1:468 sekä omistaa ja hallita tälle tilalle rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

3 3/9 3) Kunta aravat Oy:n osakepääoman korotus ja maksaminen Kunta aravat Oy korottaa osakepääomaansa ,84 eurolla tarjoamalla Kunnan merkittäväksi kappaletta uutta 168,19 euron nimellisarvoista osakesarjan osaketta. Osakepääoman korotuksen yhteydessä merkittävät osakkeet maksetaan apporttiomaisuutena siten, että Kunta luovuttaa Kunta aravat Oy:lle omistamiensa kohdassa 2) mainittujen osakeyhtiöiden osakkeet maksuna saaduista Kunta aravat Oy:n osakkeista. Osapuolet eivät luovuta toisilleen muuta vastiketta. 4) Luovutettavan apporttiomaisuuden arvo Luovutettavan apporttiomaisuuden arvo määräytyy Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen hyväksymien Luovutuksensaajan nimeäminen ja luovutuskorvauksen määrääminen nimisten päätösten mukaisesti. Luovutettava omaisuus on aravarajoituslain mukaisten käyttö ja luovutusrajoitusten alaista. 5) Omistus ja hallintaoikeuden siirtyminen Omistus ja hallintaoikeus luovutettavaan omaisuuteen siirtyvät Kunta aravat Oy:lle Luovutuksen kohteena olevien yhtiöiden osakekirjat luovutetaan asianmukaisin siirtomerkinnöin Kunta aravat Oy:lle omistus ja hallintaoikeuden siirtymisen yhteydessä. 6) Yhtiöiden omistamat kiinteistöt, tontinvuokraoikeudet ja rakennukset i. Eurajoen Vuokra asunnot Oy omistaa Eurajoen kunnassa a. Myllärinpelto nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L1 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1987 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä kuusi huoneistoa. Osoite on Myllärintie 4, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti. b. Suomela II nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L1 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1989 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä kuusi huoneistoa. Osoite on Myllärintie 6, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti. c. L nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L1 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1993 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä 13 huoneistoa. Osoite on Viljamaantie 2, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti.

4 4/9 d. L nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L2 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1992 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä kahdeksan huoneistoa. Osoite on Lavilantie 6, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti. e. L nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L1 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1991 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä 11 huoneistoa. Osoite on Viljapolku 3, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti. ii. Asunto Oy Saukkotie omistaa Eurajoen kunnassa M nimiseen kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden, laitostunnus L1 ja vuokra alueella sijaitsevat vuonna 1997 valmistuneet rivitalotyyppiset rakennukset. Rakennuksissa on yhteensä kahdeksan huoneistoa. Osoite on Saukkotie 2, Eurajoki. Vuokrasopimus on voimassa asti. Kunta sitoutuu luovuttamaan tämän luovutuskirjan allekirjoittamisen yhteydessä luovutuksen kohteena olevien yhtiöiden omistamiin tontinvuokriin kohdistuvat alkuperäiset tontinvuokrasopimukset Kunta aravat Oy:lle. Kunta vakuuttaa, että kaikki tontinvuokrasopimusten mukaiset vuokrat on suoritettu ja ettei vuokria ole maksamattomana erääntynyt maksettaviksi. 7) Luovutuksen kohteiden hallinto Luovutuksen kohteena olevien yhtiöiden nykyiset Kunnan nimittämät toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet eroavat yhtiöiden palveluksesta ja hallituksesta luovutuksen kohteena olevien osakkeiden omistusoikeuden siirtymispäivänä. Kunta aravat Oy sitoutuu välittömästi pidettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa valitsemaan luovutuksen kohteille uudet hallitukset ja toimitusjohtajan sekä tilintarkastajat ja ilmoittamaan muutokset kaupparekisteriin. Kunta vakuuttaa, että yhtiöiden hallintoa on hoidettu lain mukaisesti ja yhtiöiden tilinpäätökset on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Kunta vakuuttaa, että yhtiöiden toimintaa on myös viimeksi laaditun tilinpäätöksen jälkeen harjoitettu tavanomaisin periaattein ja normaalin liiketoiminnan puitteissa. Kunta luovuttaa luovutuksen kohteiden kirjanpitomateriaalin, kokouspöytäkirjat sekä muun yhtiöitä koskevan asiakirja aineiston Kunta aravat Oy:lle allekirjoitushetkellä/ Kunta huolehtii kiinteistöyhtiön kirjanpidosta saakka. Mikäli ilmenee, että tässä kohdassa mainituissa asiakirjoissa on ollut puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä, niin Kunta sitoutuu tekemään tarvittavat korjaukset tai muutokset ao. asiakirjoihin välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.

5 5/9 Kunta aravat Oy on tutustunut luovutettavien yhtiöiden tilinpäätöksiin vuosilta sekä hallitusten pöytäkirjoihin. 8) Lainat ja muut velvoitteet 9) Kiinnitykset ja rasitteet Kunta vastaa luovutuksen kohteissa olevista lainoista ja muista velkakirjoissa mainituista velvoitteista siltä osin kuin niitä on erääntynyt maksettavaksi mennessä eikä luovutuksen kohteena olevilla yhtiöillä ole käteisvaroja lainojen maksua varten ja siitä eteenpäin Kunta aravat Oy ellei tässä luovutuskirjassa ole muuta sovittu. Kunnan Eurajoen Vuokra asunnot Oy:lle myöntämä tertiäärilaina, ,97 euroa säilyy lainaehtojen mukaisesti ennallaan. Mikäli edellä mainittu tertiäärilaina suoritetaan Kunnalle ennen kuin yhtiön kohteisiin kohdistuvat aravalainat on poismaksettu, sitoutuu Kunta antamaan Kunnan myöntämän tertiäärilainan sijaan otettavalle lainalle omavelkaisen takauksen (Eurajoen kunnanvaltuusto 31, ). Kunnan tämän sopimuksen mukaisille kohteille myöntämät pääomalainat ja muut velkakirjalainat säilyvät lainaehtojen mukaisesti ennallaan. Mikäli velka on lainaehtojen mukaan koroton, velkakirjan ehtoja voidaan muuttaa siten, että Kunta aravat Oy suorittaa lainalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien koron, jonka suuruus on 3 kk Euribor + 1,5 %. Mikäli Kunta ja Kunta aravat sopivat erikseen yllä mainittujen lainojen poismaksamisesta, sitoutuu Kunta myöntämään Kunta aravat Oy:n Kunnalle poismaksaman lainan sijaan otettavalle lainalle takauksen. Ennen tämän luovutuskirjan allekirjoittamista on Kunta luovuttanut Eurajoen Vuokraasunnot Oy:ltä olevan euron suuruisen saatavan Kunta asunnot Oy konserniin kuuluvalle Hopeakodit Oy:lle vastikkeeksi Kunta asunnot Oy:n B osakesarjan osakkeista. Mikäli Kunta on antanut täyte tai omavelkaisen takauksen tai muun vakuuden tämän sopimuksen mukaisesti siirtyville kohteille, säilyy takausvastuu ennallaan ilman eri päätöstä. Luovutuksen kohteisiin kohdistuvat laina ja takaustiedot on lueteltu liitteessä X. Kunta vakuuttaa, että luovutuksensaajalle on annettu tiedot kaikista luovutuksessa luovutuksensaajalle siirtyvistä lainoista, luovutuksen kohteisiin kohdistuvista lainoista ja muista velvoitteista ja että näistä annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja ettei luovutuksen yhteydessä siirry eikä luovutuksen kohteisiin kohdistu mitään muita lainoja tai velvoitteita. Luovutettavien osakeyhtiöiden omistamiin kiinteistöihin kohdistuvat velkakiinnitykset on luetteloitu tämän sopimuksen liitteessä (liite x). Kunta vastaa siitä, ettei kiinteistöihin/tontinvuokraoikeuksiin kohdistu mitään muita velkakiinnityksiä kuin mitä rasitustodistuksista ilmenee tai mitä on liitteessä X mainittu. Kiinteistöihin kohdistuvat kiinteistöoikeudelliset oikeudet ja rasitteet ilmenevät kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteista. Kunta vastaa, ettei kiinteistöihin/tontinvuokraoikeuksiin

6 6/9 kohdistu mitään muita rasitteita kuin mitä kiinteistörekisteriotteesta ilmenee ja mitä edellä on sanottu. Luovutettavien yhtiöiden omistamaan omaisuuteen kiinnitetyt vapaina olevat panttikirjat luovutetaan Kunta aravat Oy:n haltuun ilman eri korvausta tämän luovutuskirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Mikäli jälkeen tulee tietoon rasitustodistuksista tai kiinteistörekisteriotteista ilmenemättömiä panttioikeuksia tai muita rasituksia taikka yhtiöiden hallitusten tai yhtiökokousten tekemistä päätöksistä aiheutuvia vastuita tai rasitteita, joita kohtuudella ei ole voitu havaita asiakirjoja tarkastettaessa esimerkiksi päätösten pitkäaikaisuudesta johtuen, niistä vastaa Kunta, mikäli mainittu vastuu realisoituu maksettavaksi tai siitä aiheutuu muita seuraamuksia. 10) Vuokrasopimukset ja saatavat Eurajoen Vuokra asunnot Oy on tehnyt omistamissaan rakennuksissa sijaitsevia asuntoja koskien vuokrasopimukset, joista on luettelo liitteessä X. Kunta on tehnyt Vuokrasopimukset Asunto Oy Eurajoen Saukkotie nimisen yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitseviin huoneistoihin, joista on luettelo liitteessä X. Kunta siirtää tämän luovutuskirjan allekirjoituksin Kunta aravat Oy:lle voimassaolevat vuokrasopimukset ja kaikki niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vuokrasopimukseen liittyvien saatavien perintävelvollisuudesta on mainittu jäljempänä. Kunta luovuttaa Kunta aravat Oy:lle myös kaikki vuokrasopimuksiin liittyvät vuokravakuudet (ilmenevät liitteestä X) luovutushetkellä. Kunta vastaa vuokrasopimusten mukaisista vuokranantajan velvoitteista luovutushetkeen saakka, mistä lähtien niistä vastaa Kunta aravat Oy. Kunta aravat Oy:llä on oikeus vuokratuottoon omistus ja hallintaoikeuden siirtymisestä lukien. Asunnot luovutetaan Kunta aravat Oy vuokrattuina siltä osin kuin asunnot on vuokrattu. Kunta luovuttaa mahdollisesti vuokraamatta olevat asunnot Kunta aravat Oy siinä kunnossa, kun ne luovutushetkellä ovat. Kunta vakuuttaa, ettei sillä ole luovutuksen tapahtuessa tiedossa vuokrasopimuksiin perustuvia vuokranantajan olennaisia korjaus tai muita velvoitteita täyttämättä. Kunta vastaa luovutuksen kohteena oleviin yhtiöihin ja osakkeisiin liittyvistä yhtiövastikkeista ja muista maksuista siltä osin, kuin ne kohdistuvat aikaan ennen luovutushetkeä ja vastaavasti Kunta aravat Oy vastaa yhtiövastikkeista ja muista maksuista siltä osin, kun ne kohdistuvat aikaan luovutushetken jälkeen. Osapuoli sitoutuu suorittamaan toiselle Osapuolelle tässä kohdassa sovitun mukaiset, toiselle Osapuolelle kuuluvat osuudet vuokratuotoista ja yhtiövastikkeista yhden (1) kuukauden kuluessa luovutushetkestä. Oikeus vuokratuottoon ja vastuu vastikkeista ja muista maksuista jaetaan Osapuolten välillä tämän kohdan mukaisesti siten, että luovutushetken ja päivän katsotaan kuuluvan aikaan ennen omistus ja hallintaoikeuden siirtymisestä.

7 7/9 11) Asuntojen vuokraus ja vuokriin vaikuttaminen Kunta päättää omistuksen siirron yhteydessä, haluaako se itse jatkaa asukasvalintojen tekemistä. Jos kunta ei itse jatka asukasvalintaa, tehtävä siirtyy Kunta aravat Oy:lle. Kunnan ja Kunta aravat Oy:n kesken tehdään asiasta erillinen kirjallinen sopimus. Kunta sitoutuu siihen, että se käyttää asukasvalinnassaan Kunta asunnot Oy konsernissa kulloinkin käytössä olevaa asukasvalinnan sisältävää tietojärjestelmää ja tekee asukasvalintaa koskevat päätökset sekä muut asuntojen vuokraamiseen liittyvät toimenpiteet tämän järjestelmän kautta. Vuokria voidaan tasata toistaiseksi vain kuntakohtaisesti. Kunta voi halutessaan vaikuttaa alueensa vuokraustoimintaan tukemalla taloudellisesti Kunta aravat Oy:tä, myöntämällä esimerkiksi lainoja tai antamalla takauksia tai muulla tavoin. Tässä tarkoitetusta tuesta koituva taloudellinen hyöty siirretään kokonaisuudessaan Kunnan alueella olevien Kunta aravat Oy:n omistamien vuokratalojen hyväksi siten kuin Kunta ja Kunta aravat Oy siitä keskenään sopivat. 12) Voimassaolevat sopimukset Omaisuuden luovutuksen yhteydessä siirtyvät luovutuksen saajalle voimassa olevat luovutettavaan omaisuuteen kohdistuvat sopimukset sellaisinaan. Kunta vastaa edellä mainittujen sopimusten siirtokelpoisuudesta omalta osaltaan. Kunta vastaa siitä, että se hankkii rahoittajien suostumuksen siltä osin kuin lupaa edellytetään rahoittajien toimesta. Mahdolliset lämmöntoimitussopimukset sitovat molempia osapuolia, ellei yhteisesti toisin sovita. Sähkösopimukset ovat kiinteistökohtaisia ja vastuu niistä siirtyy omistuksen siirtopäivänä Huoneistokohtaiset sähkösopimukset ovat asukkaiden vastuulla. Kunta vastaa siirtyvien sopimusten velvoitteista omistusoikeuden siirtoon saakka ja siitä eteenpäin Kunta aravat Oy. 13) Kohteiden tarkastus ja vastuu 14) Verot ja maksut Kunta aravat Oy on tutustunut luovutuksen kohteisiin, yhtiöiden kaupparekisteriotteisiin ja yhtiöjärjestyksiin sekä yhtiöiden omistamien kiinteistöjen lainhuuto ja rasitustodistuksiin sekä kiinteistörekisteriotteisiin. Kunta vakuuttaa, että luovutettavilla yhtiöillä ei ole erääntyneitä maksamattomia verovelkoja Kunta vakuuttaa myös, että yhtiöiden kirjanpitoon ei sisälly sellaisia välittömään tai välilliseen verotukseen liittyviä seikkoja, joista saattaa aiheutua myöhemmin maksu tai korvausvelvollisuus kohteena oleville yhtiöille tai Kunta aravat Oy:lle. Mikäli kirjanpidosta tai sen puutteellisesta pitämisestä johtuu veroseuraamuksia, vastaa

8 8/9 15) Eläkevastuut 16) Henkilökunta 17) Viranomaisluvat 18) Ympäristöasiat niistä Kunta, jos maksuunpanon peruste on syntynyt ennen ja ne ylittävät euron määrän. Mahdollisista luovutettaviin yhtiöihin kohdistuvista eläke yms. vastuista vastaa Kunta x saakka, mikäli niitä koskevat maksut ovat erääntyneet tai maksuunpanon peruste on syntynyt sitä ennen. Mahdollisista henkilöstöön tai toimitusjohtajan palkkaukseen liittyvistä velvoitteista tai molemminpuolisista vaatimuksista, joiden peruste on syntynyt ennen xx.xx.2015 vastaa Kunta kaupanvastuun perusteella Kunta aravat Oy:lle. Kunta vakuuttaa, että luovutuksen kohteena olevilla yhtiöillä ei ole luovutushetkellä henkilökuntaa. Kunta vastaa omalta osaltaan siitä, että tämä luovutus täyttää kaikki valtion asettamat ehdot ja että Kunta tekee ne tarvittavat viranomaispäätökset, joita Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Valtiokonttori edellyttävät Kunnan tehtäväksi. Kunta vakuuttaa, että luovutettavien yhtiöiden omistamilla kiinteistöillä ei ole pilaantunutta maaperää tai muitakaan seikkoja, joiden perusteella aiheutuisi maaperän puhdistamistarvetta tai muita ympäristönsuojelutoimenpiteitä. 19) Oikeudenkäynnit ja muut riitaisuudet 20) Vakuutukset Kunta vakuuttaa, että tavanomaisia vuokrasopimuksiin perustuvia vuokravelkomus ja häätökanteita lukuun ottamatta luovutettavat yhtiöt tai kunta yhtiöihin liittyvissä asioissa eivät ole osapuolena missään oikeudenkäynnissä eikä yhtiöille tai vastaavasti kunnalle ole esitetty mitään vahingonkorvaus tai muitakaan vaatimuksia eivätkä yhtiö tai kunta ole tietoisia tällaisten uhasta. Kunta on luovuttanut Kunta aravat Oy:lle tiedot luovutushetkellä vireillä olevien vuokravelkomus ja häätökanteiden osalta. Kunta vakuuttaa, että tässä sopimuksessa mainitut ostajalle luovutetut tilinpäätökset ja muut asiakirjat sekä kaupparekisterinotteista ja yhtiöjärjestyksistä ilmenevät tiedot antavat apporttiomaisuudesta ja sen arvosta sekä omaisuuteen sisältyvistä velvoitteista ja vastuista luotettavat ja oikeat tiedot. Mikäli tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai omaisuuteen sisältyy muita velvoitteita tai vastuita, on Kunta vastuussa niistä Kunta aravat Oy:lle.

9 9/9 21) Varainsiirtovero Osapuolet vakuuttavat ja vastaavat osaltaan siitä, että Osapuolen omistusoikeus luovutuksessa luovuttamiinsa osakkeisiin on riidaton ja pätevä ja ettei osakkeisiin kohdistu mitään muita kuin tässä luovutuskirjassa mainittuja pantti tai muita rasiteoikeuksia. Edelleen kunta vakuuttaa, että luovutuksen kohteena olevat yhtiöt omistavat taseerittelyissään yksilöidyt omaisuuserät riidattomasti ja ettei niitä rasita pantti, kiinnitystai muu vakuusoikeus tai rasiteoikeus, joka ei ilmene tilinpäätösten liitetiedoista. Kumpikin Osapuoli vastaa omistusaikojensa mukaisesti luovutuksen kohteena oleviin osakkeisiin mahdollisesti kohdistuvista veroista ja tuntemattomista maksuista ja vastuista siten, että aikaan ennen vaihtoa kohdistuvista em. veroista, maksuista ja vastuista vastaa luovuttaja ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvista em. veroista, maksuista ja vastuista vastaa luovutuksensaaja. Kunta vakuuttaa, että luovutuksen kohteena olevien yhtiöiden omistamiin rakennuksiin tai huoneistoihin kohdistuneet korjaukset ja remontit on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen ja että kunta on valvonut taikka huolehtinut valvonnan järjestämisestä ja että se on antanut luovutuksen yhteydessä luovutuksen saajalle siirtyvien kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen kunnosta riittävät ja oikeat tiedot. Tästä luovutuksesta mahdollisesti menevistä varainsiirtoveroista vastaa kumpikin Osapuoli erikseen luovutuksessa saamiensa osakkeiden mukaisesti. 22) Luovutuksen voimaantulo Tämä luovutuskirja tulee voimaan kun sopimusosapuolten toimivaltaiset toimielimet ovat hyväksyneet luovutuskirjan ehdot ja se on allekirjoitettu. 23) Allekirjoitukset ja päiväys Tämä luovutuskirja on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Eurajoella Eurajoen kunta Kunta aravat Oy Liitteet:

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot