OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ - PAINOPALVELUJEN KILPAILUTUS. Muistiliitto ry, Pasilanraitio 9 B, Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ - PAINOPALVELUJEN KILPAILUTUS. Muistiliitto ry, Pasilanraitio 9 B, Helsinki"

Transkriptio

1 OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ - PAINOPALVELUJEN KILPAILUTUS, Pasilanraitio 9 B, Helsinki

2 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä 1 OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ (myöhemmin tilaaja) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen rajoitettuun menettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumishakemuspyynnön (liite 1) ja liitteiden (ks. tämän dokumentin viimeinen sivu) mukaisesti. 1 Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne Tässä osallistumishakemuspyynnössä on kuvaus :n jäsenlehden Muistin ja Hoitotahtoni- ja Oikeusopas-esitteiden paino- ja jakelupalvelujen, Muistiliiton materiaalikokonaisuudesta huolehtivan tilausjärjestelmän (sähköinen järjestelmä tai vastaava) sekä niihin liittyvän logistiikan hankintalain mukaisesta kilpailutushankinnasta. Asiakirjassa annetaan yleiskuvaus hankinnan kokoluokasta, taustasta ja tavoitteista sekä hankintamenettelystä ja annetaan ohjeita osallistumishakemuksen tekemiseen. Ehdokkaan tulee käyttää 1) Osallistumishakemuslomaketta (liite 2) ja 2) Referenssilomaketta (liite 3) sekä 3) täyttää HILMAsta löytyvä ESPD-lomake hakeakseen mukaan tarjouskilpailuun (ks. liite 5). 1.2 Muistiliitto tilaajana (toimintaympäristön kuvaus) (myöhemmin tilaaja) on rekisteröity yhdistys, joka toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestönä. on valtakunnallinen organisaatio, jolla on jäsenyhdistyksiä 44 paikkakunnalla kautta Suomen. Tämän hankinnan ainoa hankintayksikkö (myöhemmin tilaaja) on. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Muistiliiton toimintaa Veikkauksen tuotoilla. Tehtäviensä luonteesta ja rahoituksellisesta asemastaan johtuen Muistiliitto on julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama julkisoikeudellinen laitos, johon kyseinen laki soveltuu. Muistiliitolla on laaja painotuotteiden valikoima. Kustannuksien kannalta merkittävin on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Muisti-lehti, jonka painosmäärä vaihtelee ja välillä. Lisäksi valikoimassa on muun muassa kymmeniä erilaisia esitteitä sekä julisteita, roll-upeja ja rintanappeja. Muistiliiton tuottamia painomateriaaleja tilaavat seuraavat tahot: Muistiliitto Muistiliiton 44 jäsenyhdistystä Yksittäisten tilauksien tilausmäärät vaihtelevat yhdistysten muutamien kymmenien esitteiden tilaamisesta laajoihin, Muistiliiton koordinoimiin kymmenientuhansien

3 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä 2 esitteiden tilauskokonaisuuksiin. Tilauksia on keskimäärin 100 kpl per vuosi. Pääosa toimituksista on kotimaahan (Suomeen). Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset voivat tilata kaikkia Muistiliiton materiaaleja. Palveluntarjoaja tarjoaa Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten käyttöön sujuvakäyttöisen tilausjärjestelmän. Tilausjärjestelmä mahdollistaa painotuotteiden tilauksen personoituina, eli niin, että niihin voi ilman erillistä maksua muuttaa tuotteisiin painettavat logot ja yhteystiedot. Tilaukset voi tehdä esimerkiksi sähköisen järjestelmän kautta tai muulla palveluntarjoajan valitsemalla tavalla. Palveluntarjoajan tulee pystyä varastoimaan sujuvaa tilaus- ja jakelutoimintaa vastaava määrä painotuotteita omassa varastossaan. Siitä, mitkä tuotteet säilytetään sopimuskaudella (ja optiovuonna 2021) Muistiliiton tulevan palveluntarjoajan varastossa, sovitaan erikseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muistiliitto ei sitoudu tiettyihin varastointimääriin. Muistiliiton toimintakieli on suomi. Lähes kaikki Muistiliiton materiaalit tuotetaan suomenja ruotsinkielisinä. Palveluntarjoajan asiakaspalvelun sekä tilausjärjestelmän on toimittava vähintään suomen kielellä. Muistiliitto arvostaa tilausjärjestelmän kaksikielisyyttä (suomi ja ruotsi), mutta tämä ei ole välttämätöntä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Siten tarjoajan tulee suoriutua seuraavassa kuvatusta kokonaisuudesta edellä kuvatussa toimintakentässä. 1.3 Hankinnan tavoitteet Hankinnan tavoitteena on löytää Muistiliiton julkaisutoiminnan paino- ja jakelupalveluille luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani, joka suoriutuu kohdassa 1.2 esitellyn toimintaympäristön kohdassa 1.4 mainitusta hankintakokonaisuudesta vuosina sekä mahdollisesti optiovuonna 2021 (ks. kohta 1.5). Muistiliiton nykyinen yhteistyökumppani vastaa paino- ja jakelupalveluista vuoden 2017 loppuun asti. Tavoitteena on, että Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut jatkuvat saumattomasti heti vuoden 2018 alusta tässä hankintamenettelyssä valittavan yhteistyökumppanin kanssa niin, että esimerkiksi materiaalitilauksiin ei tule katkosta tai viivettä. 1.4 Hankinnan kohde ja arvo Hankinta koskee vuosien ) Muisti-lehtien sekä Hoitotahtoni- ja Oikeusopas-esitteiden painamista ja jakelua Muisti-lehti: Hoitotahtoni: Oikeusopas: 2) sähköistä tilausjärjestelmää (tai vastaavaa)

4 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä sisältäen Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten tarpeisiin (ks. kohdat 1.2 ja 1.4) sopivan, palveluntarjoajan tarjoaman sähköisen tilausjärjestelmän tai vastaavan (pakollinen vaatimus) josta Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset (ks. kohta 1.2) voivat tilata Muistiliiton painotuotteita ja jonka osalta tarjoaja huolehtii painotuotteiden tilausten vastaanottamisesta ja jakelusta sekä maksuliikenteestä, eli laskuttaa tilausjärjestelmästä tuotteita tilaavaa henkilöä/tahoa (pakollinen vaatimus) josta voi tilata suomen kielellä (pakollinen vaatimus) jossa Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset voivat ilman erillistä kustannusta personoida tilaamansa painomateriaalit niin, että niihin painetaan kyseisen tahon logo ja yhteystiedot (pakollinen vaatimus) jonka käyttäjätunnuksia tai vastaavaa asiakaspalvelua hallitsee palveluntarjoaja (jonouttava karsintakriteeri) jonka päivittämisestä vastaa palveluntarjoaja (jonouttava karsintakriteeri), mutta jonka sisältöjä myös tilaaja (Muistiliitto) voi päivittää (jonouttava karsintakriteeri) jonka tueksi palveluntarjoaja tarjoaa maksuttoman asiakaspalvelun ongelmatilanteisiin (jonouttava karsintakriteeri) josta voi tilata ruotsin kielellä (jonouttava karsintakriteeri) joka on käyttöönotettavissa saumattomasti heti sopimuskauden alusta (jonouttava karsintakriteeri) jota voidaan kehittää tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (jonouttava karsintakriteeri) 3) Muistiliiton materiaalikokonaisuuden varastointia joka sisältää materiaalien varastokirjanpidon ja muun logistiikan (pakollinen vaatimus) Ks. myös tämän lomakkeen kohta 1.2 Muistiliitto tilaajana. Hankintaan sisältyy optio tilata toimittajalta myös muiden tuotteiden painopalveluja (ks. kohta 1.2). Optiona tilattavien tuotteiden/palvelujen tarkkaa määrää tai sisältöä ei voi Muistiliiton toiminnan sekä rahoituspohjan luonteesta johtuen määrittää kilpailutusajankohdan aikaan syksyllä/talvella Hankinnan ennakoitu arvo on sitoumuksetta noin euroa vuodessa, eli hankintakauden aikana noin euroa mukaan lukien optiovuoden. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankinta-/euromäärään sopimuskauden aikana. 1.5 Sopimuskausi Hankinta koskee vuosia , eli sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on Lisäksi tilaaja varaa oikeuden yhden vuoden (v. 2021) mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viisi (5) kuukautta) ennen sopimuskauden päättymistä. 3

5 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä 4 2 Hankintamenettelyn kuvaus Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankinnan menettelytapana on rajoitettu hankintamenettely. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 ). Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tilaaja on käyttänyt osallistumishakemusohjeen laadinnassa seuraavia asiantuntijoita: lakimies Kirsi Väätämöinen / SOSTE ry johtaja Markku Silen / Kauppakamari Edellä mainittujen yhtiöiden asiantuntijat ovat esteellisiä toimimaan hankkeessa ehdokkaiden tai tarjoajien neuvonantajina tarjouskilpailun aikana. 2.1 Hankintamenettelyn kieli Hankintamenettely tapahtuu suomen kielellä, ja täten tarjousasiakirjat ja hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos tarjoaja haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä kuin yllä mainitut, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Osallistumishakemus liitteineen sekä tarjous tulee olla laadittu suomeksi. Muistiliiton toimintakieli on suomi. 2.2 Hankintamenettelyn ohjeet ja alustava kulku Mikäli haluatte ilmoittautua ehdokkaaksi tarjouskilpailuun, teidän tulee täyttää osallistumishakemuslomakkeet ja liittää osallistumishakemukseenne pyydetyt asiakirjat. Lomakkeiden sisältöä ei saa muuttaa. Hankintaprosessin vaiheet ja alustavat aikataulut ovat seuraavat: Osallistumishakemusvaihe Osallistumishakemusvaiheessa ehdokkaat hakevat mukaan tarjouskilpailuun täyttämällä osallistumishakemuslomakkeen (liite 2), ESPD-lomakkeen (HILMAssa; ks. lisäksi liite 5, ohjeet), referenssilomakkeen (liite 3) sekä tarvittaessa sitoumuksen ryhmittymälle (liite 7) määräaikaan mennessä tilaajalle (ks. tarkemmat tiedot edempänä). Ehdokkaista valitaan tämän lomakkeen kohdassa 3 (Ehdokkaiden karsinta) esiteltyjen kriteerien perusteella tarjoajat, jotka pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuun. Osallistumishakemusvaihe on esikarsinta ennen varsinaista tarjouskilpailua.

6 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä Osallistumishakemusvaiheessa ehdokkaan tulee antaa vastaukset kaikkiin osallistumishakemuslomakkeen sekä referenssilomakkeen kysymyksiin. Jos ehdokas ei vastaa johonkin kysymykseen tai vastaa pakollisia vaatimuksia koskevaan kysymykseen Ei, ehdokas suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Ks. lisäksi ESPDlomaketta koskevat ohjeet ja sisältövaatimukset liitteestä 5. Osallistumishakemusvaiheen kulku on seuraava: julkaisee hankintailmoituksen, osallistumishakemuslomakkeen ja siihen liittyvän referenssilomakkeen (liitteet 2-3), tarjouspyynnön (liite 4) ja muut hankinta-asiakirjat Ehdokkaat voivat esittää osallistumishakemuspyyntöä ja hankintailmoitusta koskevia kysymyksiä Muistiliitolle klo asti sähköpostitse ja niihin vastataan julkisesti Muistiliiton verkkosivuilla ( viimeistään klo Kysymyksiä voi esittää ainoastaan suomen kielellä, ja niihin vastataan ainoastaan suomen kielellä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun nimissä vastata. Vastaukset kysymyksiin esitetään ainoastaan Muistiliiton verkkosivuilla. Kysymyksiin ei vastata sähköpostitse. Ehdokkaan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta jättäessään. Kysyjän nimeä tai muita ehdokasta koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Osallistumishakemus, referenssilomake, ESPD-lomake sekä tarvittaessa sitoumus ryhmittymälle toimitetaan paperilla JA USB-muistitikulla suljetussa kirjekuoressa viimeistään ke klo :lle. Osallistumishakemus liitteineen tulee jättää postitse: Pasilanraitio 9 B Helsinki Kuoreen merkintä KILPAILUTUS/PAINOPALVELUT Määräajan jälkeen saapuneita osallistumishakemuksia ei oteta huomioon. USB-muistitikulla toimitettavat sähköiset materiaalit tulee olla tallennettu yleisimmillä toimisto-ohjelmilla luettavaan muotoon esimerkiksi.doc/.docx, xls./.xlsx /.pdf,.ppt/.pptx tai.jpeg tiedostoiksi. Tarjoaja huolehtii siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Muistiliitto ei vastaa postin toimitusviiveistä tai muista syistä johtuvista myöhästymisistä. Tarjoaja voi tarkistaa tarjouksen perille saapumisen sähköpostitse tai puhelimitse (p ). tarkistaa, ovatko osallistumishakemuksen määräajassa jättäneet ehdokkaat täyttäneet kaikki osallistumishakemuslomakkeessa (liite 2) edellytetyt tiedot ja vakuuttaneet täyttävänsä soveltuvuutta koskevat ehdot. Soveltuvuusehtoja täyttämättömiä ehdokkaita ei hyväksytä mukaan tarjouskilpailuun. Ehdokkaiden ei edellytetä toimittavan kaikkia soveltuvuutta osoittavia asiakirjoja osallistumishakemuksen mukana, vaan osassa vaatimuksista riittää, että tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä vaatimuksen, ja toimittavansa pyynnöstä asian todistavat selvitykset. Voittavalta tarjoajalta tullaan tarkistamaan kaikki 5

7 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä 6 soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat ennen lopullista hankintapäätöstä. Tilaaja varaa myös oikeuden tarkastaa soveltuvuutta osoittavat asiakirjat menettelyn kestäessä kaikilta mukana olevilta ehdokkailta. Muistiliitto valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille tarjouspyyntö (liite 4) lähetetään. Muistiliitto valitsee viisi (5) tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos vähimmäisehdot täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin 5, soveltaa Muistiliitto referenssilomakkeessa (liite 3) olevia jonouttavia karsintakriteerejä eli ehdokkaiden vertailuperusteita 5-7 osallistujan valitsemiseksi tarjouskilpailun seuraavaan vaiheeseen. tekee to tarjouskilpailuun hyväksyttyjen tahojen päätöksestä kirjallisen valituskelpoisen päätöksen, jolla se ilmoittaa valitsemansa 5-7 tarjoajaa, jotka jatkavat tarjouskilpailun seuraavaan vaiheeseen. Päätös annetaan tiedoksi kaikille osallistumishakemuksen tehneille ehdokkaille Tarjouspyyntövaihe Tarjouspyyntövaiheessa käsittelyn kohteena on tarjoajien tekemä hankinnan kohdetta koskeva tarjous liitteineen. Tarjouspyyntövaiheen ratkaisuperusteet ilmoitetaan tarjouspyynnössä (liite 4) ja ne liittyvät hankinnan kohteeseen. Vaiheen kulku: lähettää to hankintailmoituksessa julkaistun tarjouspyynnön (liite 4) jatkoon kohdassa valituille ehdokkaille. Tarjouspyyntö lähetetään vain tarjoajiksi valituille. Tarjoajat voivat esittää tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä Muistiliitolle to klo asti sähköpostitse ja niihin vastataan julkisesti Muistiliiton verkkosivuilla ( viimeistään ma klo Kysymyksiä voi esittää ainoastaan suomen kielellä, ja niihin vastataan ainoastaan suomen kielellä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun nimissä vastata. Vastaukset kysymyksiin esitetään ainoastaan Muistiliiton verkkosivuilla. Kysymyksiin ei vastata sähköpostitse. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta jättäessään. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Tarjoajat antavat lopulliset tarjouksensa viimeistään ma klo Tarjous kaikkine liitteineen tulee toimittaa paperilla JA USB-muistitikulla postitse: Pasilanraitio 9 B Helsinki Kuoreen merkintä KILPAILUTUS/PAINOPALVELUT Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

8 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä USB-muistitikulla toimitettavien liitteiden tulee olla tallennettu yleisimmillä toimisto-ohjelmilla luettavaan muotoon esimerkiksi.doc/.docx, xls./.xlsx /.pdf,.ppt/.pptx tai.jpeg tiedostoiksi. Tarjoaja huolehtii siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Muistiliitto ei vastaa postin toimitusviiveistä tai muista syistä johtuvista myöhästymisistä. Tarjoaja voi tarkistaa tarjouksen perille saapumisen sähköpostitse tai puhelimitse (p ). arvioi tarjouspyyntöön saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaan ja tekee pe toimittajavalinnan Hankintapäätösvaihe Hankintapäätösvaiheessa tarkistaa, että hankintamenettelyn aikana annetut lupaukset ja vakuutukset pitävät paikkansa ja tekee hankintapäätöksen tarjouspyynnön kriteereiden ja lopullisten tarjousten vertailun pohjalta. Muistiliitto valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Mikäli tässä vaiheessa havaitaan, että tarjoaja ei täytä osallistumishakemuslomakkeessa kuvattuja vähimmäissoveltuvuusehtoja, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous ja tarkistaa, täyttääkö toiseksi tullut tarjoaja vähimmäisehdot. tekee kirjallisen hankintapäätöksen tarjouskilpailun voittajasta. Päätös on valituskelpoinen, ja se annetaan ma tiedoksi kaikille tarjouksen tehneille. ryhtyy neuvottelemaan sopimuksesta tarjouskilpailun voittajan kanssa hankintasopimuksen ja hankinnan toteuttamisesta. Muistiliitto pidättää oikeuden neuvotella sopimusvaiheessa toteuttamisen niistä yksityiskohdista, jotka vaativat vielä tarkennusta. Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi hankintasopimus allekirjoitetaan. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimus ti Ehdokkaiden valinta tarjouspyyntövaiheeseen Seuraavassa on kuvattu ratkaisuperusteet sille, ketkä tarjoajista etevät osallistumishakemusvaiheesta tarjouspyyntövaiheeseen. Vähimmäisvaatimukset Vähimmäisvaatimukset on esitetty osallistumishakemuslomakkeella (liite 2) ja referenssilomakkeella (liite 3), jotka ehdokkaan tulee kaikilta osin täyttää. Lisäksi ehdokkaan on täytettävä Hankintalain 87 :n mukainen ESPD-lomake (HILMAssa). Vain nämä vaatimukset täyttävä tarjoaja voi päästä tarjouspyyntövaiheeseen (kohta 2.2.2). Ehdokkaiden vertailu Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia tarjoajia, tilaaja vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista 5-7 tarjoajaa seuraavin perustein:

9 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä Ehdokkaita vertaillaan referenssilomakkeessa (liite 3) ilmoitettujen referenssien perusteella. Arviointi tehdään kaikki referenssit kattavana kokonaisarviona. Maksimissaan kukin ehdokas voi saada sata (100) pistettä. Vertailussa huomioidaan referenssien vastaavuus hankinnan kohteena olevaan palveluun. Pisteitä saa siitä, että referenssikuvauksissa pystytään osoittamaan, että tarjoajalla on osaamista ja resurssit tuottaa Muistiliiton julkaisutoiminnan tarpeisiin vastaavaa, suuruusluokaltaan ja sisällöltään vastaavankaltaista kokonaisuutta (ks. tämän lomakkeen (liite 1 Osallistumishakemuspyyntö) kohdat 1.2 ja 1.4). Maksimissaan tarjoaja voi näin saada 20 pistettä per taulukko, eli yhteensä enintään 60 pistettä. Ehdokkaat saavat viisi (5) pistettä jokaisesta KYLLÄ-vastauksesta taulukossa 3 lueteltuihin jonouttaviin karsintakriteereihin. Yhteensä näin voi siis saada maksimissaan 8 x 5 = 40 pistettä. Pisteytys perustellaan sanallisesti. Referenssilomakkeen taulukossa 3 lueteltuja pakollisia vaatimuksia ei pisteytetä, sillä jokaisen hyväksytyn ehdokkaan on vastattava jokaiseen niitä koskevaan kysymykseen KYLLÄ. Lopuksi kunkin ehdokkaan saamat pisteet lasketaan yhteen. Ehdokkaat asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Näin valitaan 5-7 eniten pisteitä saanutta tarjoajaa, joille lähetetään tarjouspyyntö ja jotka siten jatkavat kilpailutuksen tarjouspyyntövaiheeseen (ks. kohta 2.2.2). 8 4 Asiakirjajulkisuus ja tietojen luottamuksellisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemuksien liitteinä toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule asianosaisjulkisiksi. Osallistumishakemukseen on selkeästi merkittävä selkeästi liike- tai ammattisalaisuudet ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta osallistumishakemuksessa. Lisäksi liike- ja ammattisalaisuudet on kirjattava osallistumishakemuslomakkeeseen (liite 1). Toimittaessaan asiakirjoja hankintayksikölle ehdokkaan on toimitettava ne kahtena eri versiona: 1) Asianosaisjulkinen versio. Versiosta tulee olla poistettu kaikki ehdokkaan liike- ja ammattisalaisuuksinaan pitämät tiedot. Versiosta ei saa poistaa mitään muita kuin salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuustietoja. 2) Salassapidettävä versio. Versio sisältää kaikki asiakirjakokonaisuuden osat (mukaan lukien liike- ja ammattisalaisuudet). Tähän versioon on myös merkittävä, mitkä tiedot ovat sellaisia, joita ei ole asianosaisjulkisessa versiossa.

10 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä Eri versioiden on oltava aina paperisina erillisiä niteitä ja sähköisessä muodossa niiden on oltava erillisissä sähköisissä kansioissa. Osallistumishakemus liitteineen toimitetaan aina sekä paperisena että sähköisenä (ks. ohje kohdasta 2.2.1). Jos liike- ja ammattisalaisuuksia ei ilmoiteta edellä vaaditulla tavalla, Muistiliitolla on oikeus katsoa, että asiakirjan tietoihin ei sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia. Se, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä tietoja, vai asianosaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella. Hinta ei voi olla liikesalaisuus. Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen. 9 5 Osallistumishakemuksen tekemistä koskevat vaatimukset 5.1 Hankintamenettelyn kieli Ks. kohta Ryhmittymänä tarjoaminen Osallistumishakemus ja tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa, että hakemus on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa osallistumishakemuksessa. Kaikki osallistumishakemusohjeen ja sen liitteiden sekä tarjouspyynnön ehdokasta ja tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös ehdokkaana tai tarjoajana olevaa ryhmittymää. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, jos ryhmittymä tulee valituksi. Ryhmittymän jäsenten tulee osallistumishakemuksensa liitteenä antaa kirjallinen sitoumus voimavarojensa luovuttamisesta ryhmittymän käyttöön. 5.3 Ulkomainen ehdokas Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus.

11 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä Kokonaisvastuullinen toimittaja ja alihankkijat Muistiliitto edellyttää osallistumishakemuksen ja tarjouksen jättäneeltä ehdokkaalta kokonaisvastuullisen palvelun tarjoamista Muistiliitolle. Kokonaisvastuullisen toimittajan on vastattava kokonaisuudessaan tarjouspyynnön mukaisesta palvelusta. Kokonaisvastuullisen toimittajan oikeudellista muotoa ei rajoiteta. Jos ehdokas vetoaa alihankkijan voimavaroihin, kyseisen alihankkijan on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen. Ehdokkaalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka se on ilmoittanut osallistumishakemuksessa. Alihankkijoiden toiminnasta ehdokas vastaa kuin omastaan. 5.5 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä, sillä tässä hankinnassa kuvattu palvelu on yhtenäinen kokonaisuus. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 5.6 Muut ehdot Jättämällä osallistumishakemuksen ehdokas hyväksyy hankintailmoituksessa ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Ehdokkaalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta, tarjouksesta, hankintamenettelyyn osallistumisesta eikä muista hankintamenettelyyn liittyvistä toimista. 5.7 Hankintamenettelystä poissulkeminen Ehdokas, joka syyllistyy hankintalain vastaiseen menettelyyn ja/tai väärien ja/tai puutteellisten tietojen antamiseen, voidaan sulkea pois hankintamenettelystä. Hankintamenettelyn ulkopuolelle voidaan sulkea ehdokas, jota koskee hankintalain 81 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintamenettelystä suljetaan pois ne ehdokkaat, jotka eivät täytä ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintamenettelystä suljetaan pois myös ehdokas, joka on syyllistynyt tai jonka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt hankintalain 80 :ssä mainittuihin rikoksiin. Mitä ehdokkailta vaaditaan osallistumishakemuksen jättämisen hetkellä, vaaditaan myös myöhemmin tarjouksen tekemisessä. Ehdokas, joka tarjouksentekohetkellä ei täytä soveltuvuuden vaatimuksia, suljetaan lopullisessa tarjouskilpailussa ulkopuolelle.

12 Osallistumishakemuspyyntö koskien :n Muisti-jäsenlehden ja Hoitotahtoni sekä 11 Helsinki Eila Okkonen toiminnanjohtaja Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 4A: Liite 4B: Liite 4C: Liite 4D: Liite 4E: Liite 4F: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Osallistumishakemuspyyntö Osallistumishakemuslomake (palautettava osallistumishakemusvaiheessa täytettynä) Referenssilomake (palautettava osallistumishakemusvaiheessa täytettynä) Tarjouspyyntö Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja laatuvertailu Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus Hintalomake Sopimusluonnos JYSE 2014 palvelut: vm.fi/documents/10623/307565/jyse+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a e54f6348e ESPD-ohje ja sisältövaatimukset ESPD-lomake, kooditiedosto (palautettava osallistumishakemusvaiheessa täytettynä) Sitoumus ryhmittymälle (palautetaan tarvittaessa ks. ohje kys. dokumentista)

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tilaajan (jäljempänä tilaaja ) lietteenkäsittely-palvelut (jäljempänä palvelu ).

Tilaajan (jäljempänä tilaaja ) lietteenkäsittely-palvelut (jäljempänä palvelu ). HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 1 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE LIETTEENKÄSITTELYPALVELUJEN HANKINNASSA Tilaaja (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n vakuutuspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(7) TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN MAAPERÄTUTUKIMUKSET, SUUNNITTELU JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Turun seudun puhdistamo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA Turun seudun puhdistamo Oy

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) Turun seudun puhdistamo Oy (jäljempänä myös puhdistamo,

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) Turun seudun puhdistamo Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE VERKON AKTIIVILAITTEIDEN HANKINNASSA

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE VERKON AKTIIVILAITTEIDEN HANKINNASSA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE VERKON AKTIIVILAITTEIDEN HANKINNASSA Ranuan Kuituverkot Oy ja Tähtikuitu Oy Sodankylä (jäljempänä tilaajat tai hankintayksiköt ) pyytävät ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi

Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 23.11.2017 OPH-2320-2017 Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi-ilmoituskanavassa julkaistun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö

Osallistumishakemuspyyntö Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun opiskeluterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon peruspalveluista sekä mielenterveyden erityispalveluista Lahdessa ja Mikkelissä opiskeleville yliopisto-opiskelijoille

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arviointi 1(7) Päivämäärä Dnro 18.9.2017 1429/07.01.00/2017 Viite Asia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 arviointi Osallistumishakemusohje maaseutuohjelman maatalousluonnon monimuotoisuutta ja

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY. Puhdistamolietteen kuivauksen laitehankinta

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY. Puhdistamolietteen kuivauksen laitehankinta TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Tarjouspyyntö 1(8) Turun seudun puhdistamo Oy pyytää tarjouksia Hilma-ilmoituskanavaan 29.6.2017 julkaistavaksi lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssien järjestäminen

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssien järjestäminen TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssien järjestäminen Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi - ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1. Hankinnan kohdetta koskevat tiedot

1. Hankinnan kohdetta koskevat tiedot TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) PESULAPALVELUT Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (jatkossa: YTHS) pyytää tarjoustanne pesulapalveluiden tuottamiseen. YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu Tarjouspyyntö YTHS:n sanelupalvelu Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖASEMISTA, OHEISLAITTEISTA JA PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TYÖASEMISTA, OHEISLAITTEISTA JA PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TYÖASEMISTA, OHEISLAITTEISTA JA PALVELUISTA 1 Hankinnan perustiedot... 3 1.1 YTHS... 3 1.2 Hankinnan tausta ja tavoite... 3 1.3 Sopimuskausi... 4 1.4 Hankinnan arvo... 4 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4.

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4. AKUUTTIVASTAANOTON LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Y-tunnus 2265415-2 Postiosoite: PL 66, 85801 Haapajärvi Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi. RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1.4.2014 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASKULJETUSTEN

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö koskien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön potilastietojärjestelmähankintaa

Osallistumishakemuspyyntö koskien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön potilastietojärjestelmähankintaa Osallistumishakemuspyyntö koskien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön potilastietojärjestelmähankintaa 1 (17) Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Hankkeen toteutuspäätös ja rahoitus varmistuvat tämän hetkisen tiedon valossa vuoden 2018 aikana. Urakan toteutuminen riippuu näistä päätöksistä.

Hankkeen toteutuspäätös ja rahoitus varmistuvat tämän hetkisen tiedon valossa vuoden 2018 aikana. Urakan toteutuminen riippuu näistä päätöksistä. OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(8) Korjattu 16.5.2017 Muutokset luvussa 3 yliviivattuna keltaisella. TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TUNNELOINTIURAKKA

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot