1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna."

Transkriptio

1 OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan (jäljempänä myös Hankintayksiköt ) huoneistoremonttien, keittiöiden uusimistöiden sekä kylpyhuoneremonttien hankintaa puitejärjestelynä. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1a, 1b tai 1c toimitetun osallistumishakemuslomakkeen sekä toimittamalla osallistumishakemuslomakkeessa vaaditut liitteet. 1. Hankintayksiköt Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka omistaa noin 3500 pääosin pientä huoneistoa. Asuntokannassa on yksiöitä 2206 kpl, kaksioita 996 kpl, kolmioita 205 kpl, neliöitä ja isompia huoneistoja 117 kpl, jotka sijaitsevat noin 900:ssa eri asunto-osakeyhtiössä eri puolilla Helsinkiä. Vuosittainen vähäistä suurempien remonttien määrä on arviolta noin kappaletta. Keittiöremontteja toteutetaan vuokrahuoneistoissa vuosittain noin 100 kappaletta. Kiinteistö Oy Auroranlinna on Helsingin kaupungin täysin omistama yhtiö, joka omistaa noin 2000 asuntoa yli 60 kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä kohteessa Kirkkonummella. Yhtiön omistamista kiinteistöistä on lisätietoja yhtiön internetsivuilla osoitteessa Vuosittainen vähäistä suurempien remonttien määrä on arviolta noin kappaletta. Hankintayksikkö toteuttaa omistamissaan vuokrahuoneistoissa vuosittain noin 100 keittiöremonttia. 2. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Hankintayksiköille suoritettavat huoneistokorjaukset, keittiöiden uusimistyöt sisältäen kalusteiden toimituksen ja asennuksen sekä kylpyhuoneremontit. Hankinnoista perustetaan useamman toimittajan puitejärjestely. Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Pienet huoneistoremontit Osa-alueen hankinnoissa on kysymys pienistä huoneistoremonteista. Pienillä huoneistoremonteilla tarkoitetaan huoneistoremontteja, joihin ei sisälly kylpyhuoneremontteja eikä huoneiston keittiökalusteiden tai muiden säilytyskalusteiden toimittamista ja uusimista. Hankittaviin urakoihin voi sisältyä seuraavia tehtäviä: - Maalaustöitä

2 - Pienkorjauksia - Lattiatöitä sisältäen mahdollisesti vanhan lattiapinnan purkutyöt - Muuttosiivouksia (normaali pesu tai erityispesu) Hankittavien töiden kesto on enintään seitsemän työpäivää. 2. Keittiöremontit sisältäen kalusteiden toimittamisen Osa-alueen hankinnoissa on kysymys urakoista, joiden pääsisältönä on keittiö- ja/tai muiden säilytyskalusteiden toimittaminen ja asennus. Mikäli huoneistoon on samanaikaisesti tarpeen tehdä myös muita remontointitöitä, sisältyvät myös nämä tehtävät osa-alueen hankintoihin. Hankittaviin urakoihin voi siten sisältyä keittiö- ja muiden säilytyskalusteiden toimittamisen ja asentamisen lisäksi seuraavia tehtäviä: - Maalaustöitä - Pienkorjauksia - Lattiatöitä - Muuttosiivouksia (normaali pesu tai erityispesu) - Rakennustöitä - Laatoitustöitä - Putkitöitä - Sähkötöitä - Ilmanvaihtotöitä - Telinetöitä - Viimeistelysiivoustöitä - Urakkaan liittyviä kiinteistönhoitotöitä 3. Kylpyhuoneremontit Osa-alueen hankinnoissa on kysymys urakoista, joiden pääsisältönä ovat kylpyhuoneremontit. Mikäli huoneistoon on samanaikaisesti tarpeen tehdä myös muita remontointitöitä, sisältyvät myös nämä tehtävät osa-alueen hankintoihin. Hankittaviin urakoihin voi siten sisältyä kylpyhuoneremonttien lisäksi seuraavia tehtäviä: - Maalaustöitä - Pienkorjauksia - Lattiatöitä - Muuttosiivouksia (normaali pesu tai erityispesu) - Rakennustöitä, - Laatoitustöitä - Putkitöitä - Sähkötöitä - Ilmanvaihtotöitä, - Telinetöitä, - Viimeistelysiivoustöitä - Urakkaan liittyviä kiinteistönhoitotöitä 2

3 Hankintayksikkö pidättää oikeuden kilpailuttaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta erikseen keittiöja kylpyhuoneremontit, joissa remontoidaan yhtäaikaisesti vähintään 4 huoneistoa. Tilaaja voi halutessaan myös käyttää tätä puitejärjestelyä. Mikäli asuinhuoneistojen kiinteistöissä suoritetaan putkiremontteja, eivät näiden kokonaisremonttien yhteydessä tehtävät huoneistoremontit sisälly tähän sopimukseen. Hankinnan kohdetta kuvataan tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Hankittavat yksittäiset urakat määritellään puitesopimuskauden aikana tilausten yhteydessä. Osallistumishakemuksen voi tehdä joko yhteen tai useampaan osa-alueista. Ehdokas voi jättää hakemuksen myös kaikkiin osa-alueisiin. Tällöin ehdokkaan tulee toimittaa vaaditut tiedot jokaisen osaalueen osalta. Hankinnasta perustetaan osa-alueittain puitejärjestely, johon valitaan mukaan osa-alueittain kymmenen (10) tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan näin monta. Hankinnan kohdetta ja tilausten määräytymistä puitesopimuskauden aikana tullaan kuvaamaan tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Muissa asiakirjoissa esitetyt volyymiarviot eivät ole Hankintayksikköä sitovia. Puitesopimus ei tuota urakoitsijoille yksinoikeutta hankinnan kohteena olevien töiden suorittamiseen. 3. Sopimuskausi Puitesopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tavoitteena on, että puitesopimuskausi alkaa Puitesopimuskausi päättyy Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) optiovuotta. Optiovuosien käyttöönotto on täysin hankintayksikön harkinnassa. Hankintayksikkö ilmoittaa ensimmäisen optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen puitesopimuskauden päättymistä ja jälkimmäisen optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen ensimmäisen optiovuoden päättymistä. 4. Kuvaus hankinnassa sovellettavan rajoitetun menettelyn kulusta Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä hankintalaki ). Hankinnassa noudatetaan rajoitettua menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat tarjoajat voivat pyytää saada osallistua jättämällä osallistumishakemuksen; ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn vaiheet ovat: 1. Hankintailmoitus HILMA:ssa Hankinnasta on julkaistu EU- hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa 2. Osallistumishakemusten vastaanottaminen 3

4 Osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään klo 12:00 Suomen aikaa mennessä 3. Osallistumishakemusten tarkastaminen 4. Tarjoajanvalintapäätös: sähköpostitse tapahtuva ilmoitus kaikille osallistumishakemuksen jättäneille. Tarjouspyyntö lähetetään sähköpostitse samanaikaisesti kaikille tarjouskilpailuun valituille. 5. Tarjousten vastaanottaminen 6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 7. Tarjousten vertailu, hankintapäätös, päätöksestä ilmoittaminen 8. Sopimuksen allekirjoittaminen. Ehdokkaan huomiota kiinnitetään siihen, että sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (21 päivää) on kulunut ja kirjallinen sopimus on molempien osapuolten allekirjoittama. Molemmat hankintayksiköt tulevat tekemään omat puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa. Hankintayksiköillä on hankintalain mukaisin perustein oikeus keskeyttää hankintamenettely. 5. Lisäkysymysten esittäminen ilmoittautumisaikana Lisätietoja osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää sähköpostiosoitteesta viimeistään klo 12:00 Suomen aikaa mennessä. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan Lisäkysymys: Huoneistoremontit. Lisäkysymyksiä koskevassa viestissä pyydetään lisäksi yksilöimään, mitä osa-aluetta kysymys koskee. Ehdokkaiden lisäkysymyksiin vastataan internetosoitteessa kohdassa uutiset. Ehdokkaan huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että ehdokkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen osallistumishakemuksen jättämistä. Puheluihin ei voida vastata. 6. Yleiset ohjeet yritykselle osallistumishakemuksen jättämistä varten Osallistumishakemusten saapumishetkeksi lasketaan ilmoituksen saapuminen hankintayksikölle, ei sen lähettämisen hetki. Ehdokas vastaa osallistumishakemuksensa oikea-aikaisesta toimittamisesta. Myöhästyneitä osallistumishakemuksia ei huomioida. Vastaukset pyydetään antamaan kaikkien osallistumishakemuslomakkeen kohtien kysymyksiin. 4

5 Vaatimuksiin pyydetään yksiselitteinen vastaus Kyllä. Joissain yksilöidyissä kohdissa edellytetään asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Tällöin pyydetään yksilöimään liitenumero osallistumishakemuslomakkeessa yksilöidyillä tavalla, jotta oikeat asiakirjat on mahdollista varmasti löytää osallistumishakemuksestanne. Kilpailun voittajalta tullaan tarkistamaan kaikki soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat sekä päätöksenteon jälkeen että sopimuskauden kestäessä. Hankintayksikkö varaa myös oikeuden tarkastaa tiedot ja asiakirjat hankintamenettelyn aikana. Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset ehdokkaat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös ehdokkaat, joita koskee hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön ehdokkaan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 56 :n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Osallistumishakemukseen ei saa liittää mitään ylimääräistä materiaalia, jota ei ole pyydetty osallistumishakemuslomakkeessa toimittamaan. 7. Osallistumishakemuksen jättäminen Ehdokas jättää osallistumishakemuksen täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä toimitetun osallistumishakemuslomakkeen 1a, 1b tai 1c. Täytetty osallistumishakemuslomake liitteineen on palautettava viimeistään klo 12:00 Suomen aikaa mennessä osoitteeseen: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Tukholmankatu 2, 3. krs, HELSINKI Merkitkää kirjekuoreen vasempaan alareunaan: Osallistumishakemus: Huoneistoremontit. Myöhästyneitä tai sähköpostitse tai faxilla toimitettuja osallistumishakemuksia ei huomioida. 8. Asiakirjojen julkisuus Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat osallistumishakemukset ja muut tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa osallistumishakemuksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita osallistumishakemuksessa ja esittää luottamukselliset tiedot erillisessä liitteessä, joka on merkitty LUOTTA- MUKSELLISEKSI. Tarjoajan on esitettävä peruste tiedon liike- ja ammattisalaisuuden luonteelle. Tarjouksessa esitettävät vertailuun vaikuttavat hinnat ovat kuitenkin aina julkisia. Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 9. Allekirjoitukset 5

6 Helsingissä Leena Raineranta toimitusjohtaja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna LIITTEET 1a. Osallistumishakemuslomake 1a, Osa-alue 1 Pienet huoneistoremontit (palautetaan täytettynä liitteineen, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osa-alueeseen 1) 1b. Osallistumishakemuslomake 1b, Osa-alue 2 Keittiöremontit sisältäen kalusteiden toimittamisen (palautetaan täytettynä liitteineen, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osaalueeseen 2) 1c. Osallistumishakemuslomake 1c, Osa-alue 3 Kylpyhuoneremontit (palautetaan täytettynä liitteineen, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osa-alueeseen 3) 2a. Asiakastyytyväisyyskysely, Osa-alue 1 Pienet huoneistoremontit (palautetaan täytettynä liitteineen, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osa-alueeseen 1) 2b. Asiakastyytyväisyyskysely, Osa-alue 2 Keittiöremontit sisältäen kalusteiden toimittamisen (palautetaan täytettynä, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osa-alueeseen 2) 2b. Asiakastyytyväisyyskysely, Osa-alue 3 Kylpyhuoneremontit (palautetaan täytettynä, mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen osa-alueeseen 3) 6

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot