NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014

2 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia määräyksiä, lakeja ja vaatimuksia Valvontaviranomaisen toiminta PALVELUN TARJOAJA Organisaation tiedot Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Leikkipaikkojen sijainti ja niille kulkemisen ohjaaminen Tiedottaminen ja opastaminen LEIKKIKENTTIEN TARKASTUSSUUNNITELMA Käyttöönottotarkastus Vuositarkastus Toiminnallinen tarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Tarkastuksista tehtävät kirjaukset LEIKKIKENTTIEN YLLÄPITOSUUNNITELMA Hoitotyöt Kunnossapitotyöt Korjaukset Ylläpitotöistä tehtävät kirjaukset LEIKKIKENTTIEN PERUSKORJAUS- JA RAKENTAMISSUUNNITELMA RISKIKARTOITUS Ennakoitavia vaaran aiheuttajia Toimenpiteitä vaaratilanteiden vähentämiseksi Nokian kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen luokitus Nokian kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen leikkipaikkaluettelo Turvallisuusasioihin perehdyttäminen ja kouluttaminen Ohjeet onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kirjaaminen ja ilmoittaminen Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset LÄHTEET... 11

3 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 (11) 1 JOHDANTO Nokian kaupungin ylläpitämällä yleisellä leikkipaikalla tarkoitetaan kaupungin omistamalla virkistysalueella tai kiinteistön piha-alueella olevaa yleiseen käyttöön osoitettua paikkaa ja jonka ylläpidosta vastaa Nokian kaupunki. Kun leikkipaikka perustetaan, kaupunki varustaa ja ylläpitää sitä vähintään lakien ja asetusten määrittämän vähimmäistason mukaisesti. 1.1 Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia määräyksiä, lakeja ja vaatimuksia Leikkipaikkojen perustamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat useat lait, viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet. Osa näistä vaikuttaa leikkipaikkojen perustamiseen ja rakentamiseen, osa varusteisiin sekä ylläpitotoimintoihin. Leikkikenttävälineiden standardit SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 sisältävät leikkipaikkavälineitä ja niiden iskua vaimentavien alustoja ja niiden testausta koskevat määräykset. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kuluttajapalveluksesta ei saa aiheutua vaaraa henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta ja sen on arvioitava niihin liittyvät riskit. Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista (75/2004). Mikäli kuluttajapalveluksesta aiheutuu terveydelle tai omaisuudelle vaaraa, on siitä annettava tarpeellinen määrä ennakkotietoa. Järjestyslaki (612/2003) määrittää leikkipaikat yleisiksi paikoiksi, jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset (mm. koirien poissa pitäminen) koskevat myös leikkipaikkoja. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. 1.2 Valvontaviranomaisen toiminta Valvontaviranomainen (Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto) tarkastaa leikkipaikat oman valvontasuunnitelmansa mukaisesti. tarkastetaan leikkipaikan ylläpitäjän turvallisuuteen liittyvä omavalvonta tarkastetaan leikkipaikan turvallisuus, kunto ja siisteys 2 PALVELUN TARJOAJA 2.1 Organisaation tiedot Nokian kaupunki,, Harjukatu 21, Nokia Leikkipaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon vastuuyksikkö on virkistysalueilla olevien leikkipaikkojen osalta kunnallistekniikan tulosalue, kiinteistöjen piha-alueilla olevien leikkipaikkojen osalta tilatekniikan tulosalue. Edellä mainitut tulosalueet tilaavat leikkipaikkojen ylläpidon tekniseen keskukseen kuuluvalta puistotuotannon tulosyksiköltä.

4 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 (11) 2.2 Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Palvelun tilaajien vastuina ovat leikkipaikkojen suunnittelu ja rakennuttaminen, ylläpidon tason määrittäminen, yleinen turvallisuuden valvonta. Tilaaja valvoo ja ohjeistaa tuottajan työnlaatua, vastaa asiakaspalautteisiin sekä tekee viranomaisyhteistyötä. Palvelun tilaajat ja vastuuhenkilöt: Kunnallistekniikan tulosalue Käyntiosoite Harjukatu 21, 3. krs kaupunginpuutarhuri Jyrki Lehtimäki, p sähköposti yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää, p sähköposti Kunnallistekniikan tulosalue Käyntiosoite Harjukatu 21, 2. krs tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen, p Palvelun tuottajan vastuina ovat leikkipaikkojen ylläpitotyöt, asiakaspalautteisiin vastaaminen sekä viranomaisyhteistyö. Palvelun tuottaja suunnittelee ja suorittaa tilauksen mukaiset tarkastusja huoltotoimenpiteet, laatii ja säilyttää tarkastuspöytäkirjat sekä pitää työmaapöytäkirjaa tehdyistä toimenpiteistä. Palvelun tuottaja ja vastuuhenkilöt: Puistotuotanto Käyntiosoite Nokianvaltatie 31 puistotuotannon päällikkö Jyrki Mäntylä, puh sähköposti puistotuotannon työnjohtaja Harri Sallinen, puh sähköposti 2.3 Leikkipaikkojen sijainti ja niille kulkemisen ohjaaminen Leikkipaikkojen likimääräiset sijainnit löytyvät karttatietona Nokian kaupungin nettisivuilta Lisäksi sijainti on ilmoitettu luettelotietona antamalla lähin katu, jonka varrelta leikkipaikalle pääsee ajoneuvolla. Pelastuslaitokselle tehtävää hälytystä varten leikkipaikkojen ilmoitustauluilla annetaan lisäksi tieto kunkin leikkipaikan koordinaateista sekä käytetystä koordinaattijärjestelmästä. 2.4 Tiedottaminen ja opastaminen Leikkipaikkoihin liittyvissä asioissa tiedotuskanavana käytetään kaupungin nettisivuja ja leikkipaikkojen ilmoitustauluja. Tarvittaessa asioista tiedotetaan paikallislehdessä.

5 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 (11) Leikkipaikoilla on opastetaulut, jossa on vähintään seuraavat tiedot: ylläpitäjän nimi leikkipaikan nimi ajo-ohje leikkipaikalle; katu jonka varrelta leikkipaikalle pääsee ajoneuvolla koordinaattitiedot leikkipaikan sijainnista yleinen hälytysnumero puhelinnumerot ilkivalta- ja vikailmoitukselle 3 LEIKKIKENTTIEN TARKASTUSSUUNNITELMA Nokian kaupungin leikkipaikkojen turvallisuus tarkastetaan suunnitelmallisesti. Tehtävät tarkastukset ovat leikkipaikan valmistuessa tehtävä käyttöönottotarkastus, kerran vuodessa keväisin tehtävä vuositarkastus, sulan maan aikana kolmen kuukauden välein tehtävä toiminnallinen tarkastus sekä noin kerran viikossa leikkipaikan hoitotöiden ohessa tehtävä rutiininomainen silmämääräinen tarkastus. Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota nk. VOR (vakavan onnettomuuden riski) -kohtiin. VOR -riskit kirjataan raportteihin erillisenä huomautuksena. Leikkivälineessä tarkastuskäynnillä havaitun vakavan onnettomuuden riskin aiheuttavan vaurion tai puutteen seurauksena leikkiväline asetetaan viivyttelemättä käyttökieltoon estämällä välineeseen pääsy tai poistamalla väline. 3.1 Käyttöönottotarkastus Rakenteilla ollutta leikkipaikkaa ei oteta käyttöön ennen leikkivälineiden käyttöönottotarkastusta. Leikkipaikkojen käyttöönottotarkastuksen tekevät tehtävään erikseen nimetyt puistotuotannon vakituiset työntekijät (leikkipaikkatarkastajat), jotka ovat suorittaneet Viherympäristöliiton tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin. Tarkastuksessa varmistetaan leikkipaikan yleinen turvallisuus, leikkivälineiden ohjeiden mukainen kokoaminen sekä muut turvallisuuteen liittyvät seikat, mm. alusta ja turvaetäisyydet. 3.2 Vuositarkastus Vuositarkastuksessa tutkitaan välineen, perustusten ja turva-alustojen kokonaisturvallisuustaso. Vuositarkastus tehdään keväällä, välittömästi lumen ja jään sulettua. Leikkipaikkojen vuositarkastuksia tekevät tehtävään erikseen nimetyt puistotuotannon vakituiset työntekijät (leikkipaikkatarkastajat), jotka ovat suorittaneet Viherympäristöliiton tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin. Tarkastuksen perusteella tehdään lista kuluvan kauden aikana tehtävistä korjaus- tai purkutoimenpiteistä. Lista laaditaan yhteistyössä palvelun tilaajan ja tuottajan kesken. 3.3 Toiminnallinen tarkastus Toiminnallisessa tarkastuksessa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti. Toiminnallinen tarkastus tehdään vuositarkastuksen jälkeen kolmen kuukauden kuluessa edellisestä tarkastuksesta. Toiminnallisia tarkastuksia tehdään vain sulan maan aikana. Leikkipaikkojen vuositarkastuksia tekevät tehtävään erikseen nimetyt puistotuotannon vakituiset työntekijät (leikkipaikkatarkastajat), jotka ovat suorittaneet Viherympäristöliiton tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin. Tarkastuksen perusteella tehdään tarvittaessa lista mahdollisista laajemmista välittömästi tehtävistä korjaus- tai purkutoimenpiteistä. Lista laaditaan yhteistyössä palvelun tilaajan ja

6 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 (11) tuottajan kesken. Pienemmät purku- ja korjaustoimenpiteet kirjataan ja tehdään seuraavaan tarkastukseen mennessä. 3.4 Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus tehdään normaalikäytöstä, ilkivallasta ja sääolosuhteista johtuvien vikojen ja puutteiden havaitsemiseksi. Tarkastus tehdään noin viikoittain leikkipaikan yleisten tavanomaisten ylläpitotöiden yhteydessä. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota alueen yleissiisteyteen sekä leikkivälineiden ehjyyteen ja toimivuuteen. Leikkipaikkojen rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia tekevät puistotuotannon vakituiset työntekijät ja kausityöntekijät omilla vastuualueillaan. 3.5 Tarkastuksista tehtävät kirjaukset Jokaiseen leikkipaikkakohtaiseen tarkastusraporttiin merkitään tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivä. Tarkastusraportit toimitetaan allekirjoitettavaksi tarkastuksien toteutusta valvovalle palvelun tuottajan vastuuhenkilölle (puistotuotannon päällikkö), joka allekirjoituksellaan kuittaa saaneensa tehdyt tarkastukset tiedokseen. Käyttöönottotarkastuksen raportti liitetään rakennuttamisasiakirjoihin kyseisen kohteen rakennuttamiskansioon. Kansio säilytetään palvelun tilaajan (rakennuttajan) hallussa. Vuositarkastuksesta tehdään tarkastusraportti, jonka otsikoksi kirjataan vuositarkastus. Raporttiin kirjataan leikkipaikan varusteissa kyseisellä tarkastuskäynnillä havaitut puutteet ja vauriot sekä korjauksen kiireellisyys. Raportti arkistoidaan tietojärjestelmään sähköisessä muodossa. Palvelun tuottajan vastuuhenkilö kuittaa tulostetut paperiversiot tiedoksi saaduksi ja tulosteet arkistoidaan palvelun tuottajan toimesta. Toiminnallisista tarkastuksista tehdään leikkipaikkakohtainen tarkastusraportti, jonka otsikoksi kirjataan toiminnallinen tarkastus. Raporttiin kirjataan leikkipaikan varusteissa kyseisellä tarkastuskäynnillä havaitut puutteet ja vauriot sekä korjauksen kiireellisyys. Raportti arkistoidaan tietojärjestelmään sähköisessä muodossa. Palvelun tuottajan vastuuhenkilö (puistotuotannon päällikkö) kuittaa tulostetut paperiversiot tiedoksi saaduksi ja tulosteet arkistoidaan palvelun tuottajan toimesta. Rutiininomaisista tarkastuksista ei pidetä erillistä tarkastuspäiväkirjaa. Tarkastuksien yhteydessä havaitut viat ja puutteet, joita ei voida välittömästi hoitotoimenpiteillä korjata, ilmoitetaan tiedoksi leikkipaikkatarkastajille, jotka kirjaavat tiedon toimenpidevihkoonsa. 4 LEIKKIKENTTIEN YLLÄPITOSUUNNITELMA Nokian kaupungin leikkipaikkojen ylläpidetään suunnitelmallisesti. Toimenpiteet painottuvat sulan maan aikaan, jolloin leikkipaikkojen käyttö on runsasta. Ylläpidolla tarkoitetaan leikkipaikkojen ja leikkipaikkavälineiden hoitotöitä sekä kunnossapitotöitä. Lisäksi leikkipaikoilla tehdään erilaisia laajempia korjaustöitä. Hoitotöitä ovat mm. leikkialueen siivoustyöt, töhryjenpoistot sekä kasvillisuuden hoitotyöt. Kunnossapitotöitä ovat mm. leikkipaikan ja leikkivälineiden pienet korjaukset sekä kuluneiden rakenteiden ja osien vaihtaminen sekä putoamista vaimentavan turvahiekan lisääminen ja parantaminen.

7 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 (11) 4.1 Hoitotyöt Leikkipaikkojen hoitotöitä tekevät puistotuotannon vakituiset työntekijät ja kausityöntekijät omilla heille nimetyillä vastuualueillaan. 4.2 Kunnossapitotyöt 4.3 Korjaukset Leikkipaikkojen leikkivälineiden kunnossapitotöitä tekevät tehtävään erikseen nimetyt puistotuotannon vakituiset työntekijät (leikkipaikkatarkastajat), jotka ovat suorittaneet Viherympäristöliiton tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin ja joilla on kokemusta leikkipaikkojen rakentamisesta. Kunnossapitotyöt tehdään kiireellisyyden vaatiman aikataulun mukaisesti. Tehdyt kunnossapitotyöt merkitään erilliseen leikkipaikkojen toimenpidevihkoon. Tarkastuksissa ja rutiinikäynneillä sekä käyttäjäpalautteen perusteella tietoon saadut leikkivälineen käytön turvallisuuteen vaikuttavat viat korjataan välittömästi. Muut pienemmät korjaustyöt tehdään kiireellisyyden vaatiman aikataulun mukaisesti. Leikkipaikkojen leikkivälineiden korjauksia tekevät tehtävään erikseen nimetyt puistotuotannon vakituiset työntekijät (leikkipaikkatarkastajat), jotka ovat suorittaneet Viherympäristöliiton tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin ja joilla on kokemusta leikkivälineiden rakentamisesta. Kaikki leikkipaikkavälineille tehdyt korjaustoimenpiteet kirjataan erilliseen leikkipaikkojen Toimenpidevihkoon. Suurempien vaurioiden kohdalla palvelun tilaajan vastuuhenkilö määrittää tehtävät toimenpiteet ja esittää niille aikataulua tekniselle lautakunnalle eteenpäin vietäväksi määrärahojen varaamiseksi kohteelle. 4.4 Ylläpitotöistä tehtävät kirjaukset Leikkipaikkatarkastajat kirjaavat tarkastustensa yhteydessä ilmi tulleet toimenpiteitä vaativat viat ja puutteet Toimenpidevihkoon, merkintään kirjataan päivämäärä. Kun vika tai puute korjataan, siitä tehdään vihkoon uusi merkintä. Käyttäjäpalautteen kautta tai muuta kautta saadut ilmoitukset tarkistetaan mahdollisimman nopeasti maastossa ja toimenpiteitä vaativa vika ja puute merkitään toimenpidevihkoon edellä kuvatulla tavalla. Toimenpidevihkoon merkitään kaikki kauden aikana havaitut viat ja puutteet, tehdyt toimenpiteet ja tehtyjen toimenpiteiden päivämäärä. Kalenterivuoden päätteeksi toimenpidevihkosta muodostuu dokumentti, jossa havaittujen puutteiden ja vikojen korjaaminen on todennettavissa. Nämä dokumentit arkistoidaan mahdollisia tarkastuksia varten palvelun tuottajan arkistoon. 5 LEIKKIKENTTIEN PERUSKORJAUS- JA RAKENTAMISSUUNNITELMA Palvelun tilaajan vastuuhenkilö (kaupunginpuutarhuri) laatii vuosittain leikkikenttien peruskorjausja rakentamissuunnitelman (peruskorjaus- ja rakentamisjärjestys, leikkipaikat). Suunnitelmassa esitetään kohteet kiireellisyysjärjestyksessä. Peruskorjaus- ja rakentamissuunnitelmasta tehdään vuosittain investointiesitys investointimäärärahan saamiseksi talousarvioon. Esityksen määrärahasta (investointiohjelma) tekee kunnallistekniikan tulosalue.

8 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 8 (11) 6 RISKIKARTOITUS Kaikista investointikohteista laaditaan urakka-asiakirjat, jotka säilytetään palvelun tilaajan (rakennuttaja) arkistossa. 6.1 Ennakoitavia vaaran aiheuttajia - Liikenteestä johtuvat vaara - Vesistön ja vedellisen ojan aiheuttamat vaara - Leikkipaikan muusta ympäristöstä aiheutuva vaara - Välineiden väärästä asentamisesta johtuva vaara - Valvonnasta karkaamisen aiheuttama vaara - Välineen pakottavasta liikkeestä aiheutuva vaara - Välineestä putoaminen - Välineiden kulumisesta ja rikkoutumisesta johtuva vaara - Välineiden vääränlaisesta käytöstä johtuva vaara Leikkipaikan lähistön liikenne ja sille johtavien kulkuyhteyksien liikenne aiheuttavat riskitekijän. Leikkipaikalle johtavien kulkuyhteyksien turvallisuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Leikkipaikan riskitekijöitä voivat olla myös luonnonmuodot, vesistöt ja kasvillisuus. Tarvittaessa leikkipaikat aidataan erilleen edellä mainituista vaaroista. Kaikkien leikkipaikkavälineiden ja -rakenteiden tulee täyttää leikkipaikkojen turvallisuudeksi laadittujen normistojen ja säädöksien määräykset. Leikkipaikkojen rakenteiden kuntoa arvioidaan silmämääräisesti ja mittauksiin perustuvilla tarkastuksilla. Rakenteet pyritään pitämään jatkuvasti kunnossa. Kaikista toimenpiteistä pidetään huoltopäiväkirjaa (toimenpidevihko). 6.2 Toimenpiteitä vaaratilanteiden vähentämiseksi Uusia leikkipaikkoja tai vanhojen leikkipaikkojen peruskorjauksia suunniteltaessa alueen turvallisuutta ja leikkipaikaksi soveltuvuutta tarkastellaan kriittisesti. Suunnittelun alkuvaiheessa tehdään kartoitus riskitekijöistä ja määritellään tarvittavat turvallisuutta parantavat rakenteet ja muut toimenpiteet; aidat, valaistus, turvalliset kulkuväylät jne. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenteen aiheuttamiin vaaratilanteisiin ja leikkialueelle kulkemisen turvallisuuteen. Tarvittaessa leikkialue aidataan. Kaikkien käytettävien leikki- ja liikuntavälineiden tulee täyttää SFS- Standardit. Myös kaikkien muiden leikkipaikkojen rakenteiden ja kasvillisuuden tulee olla turvallisia ja myrkyttömiä. Kaikki rakenteilla olevat leikkipaikkatyömaat aidataan ja merkitään selkeästi työmaa-alueiksi. Työmaa pidetään rakentamisen aikana siistinä. Leikkivälineiden eri asennusvaiheet suoritetaan työpäivän aikana valmiiksi tai keskeneräiseen leikkivälineeseen pääsy estetään. Työturvallisuudesta huolehditaan normaalien käytäntöjen mukaisesti. Rakenteilla ollutta leikkipaikkaa ei saa ottaa käyttöön ennen leikkivälineiden käyttöönottotarkastusta. Tarkastuksessa varmistetaan leikkivälineiden ohjeiden mukainen kokoaminen sekä turvallisuuteen liittyvät seikat (mm. alusta ja turvaetäisyydet). Vasta tämän hyväksytyn tarkastuksen jälkeen leikkipaikka voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

9 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 9 (11) Leikkipaikkojen turvallisuutta ylläpitävät elellä kuvatut tarkastuskierrokset toteutetaan säännöllisesti noin kolmen kuukauden välein keväästä talven tuloon saakka. Leikkipaikkojen tarkastuskierroksia tekevältä henkilöltä edellytetään edellä kuvatulla tavalla Viherympäristöliitto ry:n tai vastaavan tahon järjestämän ulkoleikkipaikkojen turvallisuusperuskurssin suorittamista. Lisäksi painotetaan kokemuksen merkitystä, joka on syntynyt leikkivälineiden huollon ja asentamisen yhteydessä. Tarkastuskierroksien raportit tehdään leikkipaikkakohtaisesti edellä kuvatulla tavalla. Leikkivälineessä tarkastuskäynnillä havaitun vakavan vaaratilanteen aiheuttavan vaurion tai puutteen seurauksena tarkastuksen suorittava henkilö arvioi, tarvitseeko leikkiväline asettaa käyttökieltoon estämällä leikkivälineeseen pääsy tai poistamalla väline. Jatkotoimenpiteet käyttökieltoon asetetun leikkivälineen kohdalla suoritetaan viivyttelemättä. Leikkipaikan ylläpidossa tulee aina ensisijaisesti huomioida käyttäjien turvallisuus ja mahdollisten rakenteellisten riskien poistaminen. Leikkipaikat siivotaan viikoittain keväästä syksyyn. Samalla leikkipaikan siistijä tekee silmämääräisen alueen ja leikkivälineiden tarkastuksen, myös mahdollisen ilkivallan varalta. Mahdolliset viat ja puutteet ilmoitetaan leikkivälinehuoltajille toimenpiteitä varten. Leikkipaikkojen kuntoa tulee tarkastella kriittisesti, investoinnit on suunniteltava tarpeen mukaisesti. Leikkipaikalle on opastus päätieltä ja sinne päästään huolto- ja pelastusajoneuvoilla perille asti. 6.3 Nokian kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen luokitus Nokian kaupungin ylläpitämät puistoleikkipaikat luokitellaan tarjottavan palvelun laajuuden ja kohderyhmän perusteella kolmeen eri kokoluokkaan. Luokkien nimet ovat lähileikkipaikka, keskusleikkipaikka sekä monitoimipuisto. Lähileikkipaikassa tarjotaan palveluja lähinnä pienille lapsille leikkipaikan lähialueen tarpeisiin. Keskusleikkipaikan palvelu on suunnattu pienten lasten ja heidän vanhempiensa lisäksi myös isommille lapsille. Palvelut ovat monipuolisempia ja ne on tarkoitettu kaupunginosan käyttöön. Monitoimipuistoissa tarjotaan leikkipaikkapalveluja keskusleikkipaikan tapaan. Lisäksi siellä on oleskeluun soveltuvia alueita ja kalusteita sekä lähiliikuntapalveluja. Alueelle on osoitettu pysäköintiä ja palvelu on tarkoitettu koko kaupungin käyttöön. 6.4 Nokian kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen leikkipaikkaluettelo Kunnallistekniikan tulosalueella ylläpidetään luetteloa kaupungin ylläpitämistä leikkipaikoista. Luettelo päivitetään vuosittain ja se liitetään tämän asiakirjan liitteeksi. Päivityksessä listan kärkeen nostetaan seuraavaksi rakentamis- tai peruskorjausvuorossa olevat leikkipaikat kokoluokittain ryhmitellen. 6.5 Turvallisuusasioihin perehdyttäminen ja kouluttaminen Leikkipaikkojen kunnossapitoon ja tarkastuksiin nimetään vastuuhenkilöt, jotka koulutetaan tehtävään. Leikkipaikkojen hoitotöihin osallistuvat vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt perehdytetään tehtävään työsuhteen alussa. Puistoleikkipaikoilla työskenteleville kausityöntekijöille pidetään työsuhteen alussa koulutustilaisuus, jossa perehdytään turvallisuusasiakirjaan ja kerrotaan työtehtävät.

10 (11) NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 10 Puistotuotannon työnjohto järjestää tarvittavan perehdyttämisen tehtäviin. Tarvittaessa koulutuksessa käytetään ostopalveluita. Kaikista koulutustapahtumista kirjataan osallistujat ja päivämäärä sekä perehdyttämisen sisältö. 6.6 Ohjeet onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta Kaikilla leikkipaikoilla on ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan yleinen hätänumero onnettomuuksien ilmoittamiseksi sekä puiston nimi, koordinaatit ja ajo-ohje paikalle (katu jota pitkin puistoon pääsee ajoneuvolla). 6.7 Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kirjaaminen ja ilmoittaminen Kaikki onnettomuudet sekä läheltä piti -tilanteet kirjataan mahdollisimman tarkasti. Tietoon tulevat onnettomuudet ohjataan kirjattavaksi palvelun tuottajan vastuuhenkilölle (puistotuotannon päällikkö), joka koostaa kaikki tapahtumat myöhempiä toimenpiteitä varten. Mahdollinen onnettomuusraportti laaditaan tarvittaessa erikseen poliisia tai työsuojelupiiriä varten yhdessä kunnallistekniikan tulosalueen ja puistotuotannon toimesta. Onnettomuusraportti toimitetaan myös kuluttajaturvallisuusviranomaiselle Pirtevaan. Palvelun tuottajan vastuuhenkilö (puistotuotannon päällikkö) tekee tapahtumista Kuluttajaturvallisuuslain 8 :n mukainen ilmoituksen sähköpostilla kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle (Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilla olevalla lomakkeella (toiminnanharjoittajan ilmoitus vaarallisesta palvelusta). Kirjatuista tapahtumista pitää selvitä ainakin seuraavat asiat: päivämäärä ja kellonaika tilanteen kuvaus tapahtumapaikka yhteystiedot tehdyt toimenpiteet kirjauksen tekijän nimi Vähäisiä vahinkoja ei raportoida valvontaviranomaisille. 6.8 Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset Leikkipaikoilla ei ole säännöllistä viikoittaista talviaikaista ylläpitoa. Talvella leikkipaikoilta tyhjennetään roska-astiat noin kolmen viikon välein, missä yhteydessä leikkipaikan turvallisuus arvioidaan silmämääräisesti. Tarvittaessa huoltotoimenpiteitä tehdään, jos leikkipaikalla havaitaan jokin vaaraa aiheuttava vaurio tai puute. Leikkipaikkoja ei aurata talvella. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin leikkipaikoilla tehdään joskus ilkivaltaa, mikä saattaa aiheuttaa ennakoimattomia vaaratilanteita, koska palveluntarjoajalla ei ole kyseisinä aikoina päivystävää ylläpitoa. Monet leikkipaikat sijaitsevat luonnonalueilla, mistä johtuen sää- yms. ilmiöt saattavat haitata, rajoittaa tai jopa estää niiden käyttöä. Osa ilmiöistä on nopeita ja vaikeasti ennakoitavia, mistä johtuen leikkipaikkojen käyttäjillä on velvollisuus arvioida tilannetta myös itse.

11 (11) NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 7 LÄHTEET Lait ja asetukset Terveydensuojelulaki (763/1994) ja -asetus (1280/1994) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) Pelastuslaki (468/2003) Järjestyslaki (612/2003) STM asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) STM asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008) Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) LIITEET - Leikkipaikkaluettelo

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014.

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. 2014 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. Tekninen lautakunta 1.9.2014 53 Parikkalan Kunta 10.7.2014 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan leikkikenttä, katuosoite Puistotie 3 Hirsimetsän leikkikenttä, katuosoite Tapiontie 4, Hongon koulun leikkikenttä, katuosoite Katkontie

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 6.5.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA

Lisätiedot

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 17.3.2015 YLEISTÄ Tämä Helsingin seurakuntayhtymän Konalan seurakuntatalon

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Jaakko Laitinen ja Janne Niemelä 15.9.2015 Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Sisällys: Kuluttajaturvallisuudesta yleisesti ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT 5 2.1

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 mukainen asiakirja Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 19.8.2014 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan murtomaahiihtoladut 1km, 2 km ja 5 km LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun tarjoajan

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan Lääkärinranta, os. Lääkärintie 10, 38950 Honkajoki Jyllin Leirikeskuksen ranta, os. Pukarantie 1123, 38970 Lauhala ja Santaniemen ranta, os. Vatajantie

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta)

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta) TARKASTUSKERTOMUS 18.10.2013 Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi/ Liikuntatoimi Simo Räty Olavinkatu 27 57130 Savonlinna PIKKU SAIMAAN AVANTOUINTIPAIKAN TARKASTUS Aika: 4.10.2013 klo 13:00-14:30 Paikka:

Lisätiedot

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo: 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuusasiakirja

Uimarantojen turvallisuusasiakirja Uimarantojen turvallisuusasiakirja Siikajoen kunta Jyrki Raatikainen Tekninen toimisto Siikajoen kunta 28.4.2014 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SIIKAJOEN KUNNAN UIMARANNOILLE 1. PALVELUN TARJOAJA Siikajoen kunta

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Maauimaloiden, kylpylöiden ja uimahallien turvallisuus valvontaprojekti alkaa!

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013 Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 TELA 153 Liikuntapaikka- ja leikkipuistoselvitys on tehty aiemmin vuonna 2005. Pattijoen ja Raahen kuntaliitoksen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka Turvallisuusasiakirja Vetokannaksen talviuintipaikka 1 Sisällysluettelo 1) Kohde ja palvelun tarjoaja... 3 2) Turvallisuusasioista vastaavat... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet... 3 4) Toimenpiteet ja

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja:

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: 1 (5) 27.12.2011 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl

Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl YLEISTEN PALLOPELIALUEIDEN TURVALLISUUDEN TARKASTUSLISTA JALKAPALLO- JA KORIPALLOPELIALUEET - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet 1. PERUSTIETOJA Pallopelialuetta koskevat tiedot Nimi: Osoite: Tarkastusta

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Arajärven leirikeskus/ uimaranta Luttusten uimaranta Sataman uimaranta Tipurin uimaranta Suunnitelman laatinut Akaan Turva 15.7.2012 1 Sisältö: VELVOLLISUUS

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja Kouvolan kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja 1 Sisällysluettelo 1. Palvelun tarjoajan tiedot... 2 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt... 2 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

67, TEK 4.11.2014 18:30

67, TEK 4.11.2014 18:30 67, TEK 4.11.2014 18:30 Liiteluettelo: 67 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot,

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

LEIKKIALUEIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

LEIKKIALUEIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 LEIKKIALUEIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kouvolan kaupunki 30.06.2016 1. Yleistä... 3 2. Leikkialueiden tyyppijako... 3 1. leikkipaikat:... 3 2. leikkikentät:... 4 3. leikkipuistot:... 4 3. Palvelun tarjoaja...

Lisätiedot

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Ulkokuntoilupaikka Ulkona sijaitsevista, vapaasti käytettävistä kuntoiluvälineistä

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS 25.10.2017 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 24 Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Toiminnallisen viheralueen tarkastukseen liittyvien säädösten ja ohjeiden

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltojen tarkastukset 7.2.2018 Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus Liikenneturvallisuuden takaaminen Taitorakenteen ja sen rakenteiden toimivuuden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT

NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Uimarantojen yleisiä riskitekijöitä... 3 1.2 Uimarantoja

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI Työn sisältö Mukana Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Tavoitteena yhteinen tuoterakenne,

Lisätiedot

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Hulevesialtaiden, -ojastojen ja patojen ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä Sijainti Hulevesijärjestelmän rakenne

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot