-1, TEK :30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-1, TEK 4.11.2014 18:30"

Transkriptio

1 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Läsnä x x poissa x x x x poissa x Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija Junttila Liisa Peltomaa Juha kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja nuorisov.ed. nuorisov. ed esittelijä sihteeri kaupunginpuut. maanmittaust. poissa poissa poissa x poissa poissa x x x klo x klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pajukoski Merja ja Palola Jussi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Merja Pajukoski Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Jussi Palola Todistaa: Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

2 66, TEK :30 Rakennusautomaation puitejärjestely Valmistelija kiinteistöpäällikkö Nivalan kaupungilla on käytössään kaksi rakennusautomaation hallintaan tarkoitettua automaatiojärjestelmää. Järjestelmien laajentamista peruskorjaushankkeiden ja uudisrakentamisen yhteydessä on toteutettu erillisellä puitejärjestelysopimuksella. Vanhan puitejärjestelysopimuksen päättyessä, päätettiin järjestää tarjouskilpailu hankintalain mukaisesti, jotta saadaan myös jatkossa laajennettua olemassa olevaa laitekantaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Tarkoituksena oli saada voimaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Puitejärjestelyn tarjouskilpailu julkaistiin HILMA-palvelussa Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Caverion Suomi Oy ja Schneider Electric Buildings Finland Oy. Nivalan kaupungilla on käytössään molempien tarjouksen jättäneiden aikaisemmat järjestelmät. Tarjousvertailun jälkeen todettiin molemmat jätetyt tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Kiinteistöpäällikön ehdotus Valitaan tarjouksen jättäneet Caverion Suomi oy ja Schneider Electric Buildings Finland oy puitesopimuskumppaneiksi ja valtuutetaan tekninen johtaja tekemään tarvittavat sopimukset. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

4 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

5 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

6 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

7 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

8 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

9 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

10 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

11 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

12 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

13 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

14 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

15 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

16 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

17 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

18 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousten avausptk

19 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu

20 67, TEK :30 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Valmistelija kaupunginpuutarhuri Kuluttajaturvallisuuslain ( 920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskein hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisen mukana oleville. Suunnitelmissa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: kohdassa 4) leikkikentät ja siihen rinnastettavat sisäleikkipaikat. Olen laatinut leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjoja vuodesta Asiakirjat on päivitetty vuosittain. Vuoden 2015 omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjassa on päivitetty leikkipaikkojen leikkivälineet, tarkasteltu turvahiekka vaihtoehtoja, malli tiedotetaulusta, korjattavat ja uusittavat välineet sekä esitys vuodelle 2015 hankinnoista ja korjaustöistä. Omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirja leikkikentille tulee päivittää vuosittain. Talvikunnossapitoon leikkikentillä lautakunnan tulee määritellä mitkä leikkialueet pidetään kunnossa talviaikana. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Toimialajohtajan esitys Esitän, että Tekninen lautakunta tutustuu ja hyväksyy omavalvonta järjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaan vuodelle Talousarvioon vuodelle 2015 liittyvät hankinnat lautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Talviaikana kunnossapidettäviksi leikkikentiksi esitän Järvimehtänpuiston ja Agervatienpuiston leikkikenttiä. Kunnossapitotyöt hoidetaan omana työnä. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 67, TEK :30 Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila esitteli lautakunnalle omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaa vuodelle Hän saapui kokoukseen klo

22 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1

23 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Nivalan kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Nivalan kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu kunnossapitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selkeyttää leikkipaikkojen kunnossapidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet viheralueiden kunnossapidon muuttuneet järjestelyt Nivalassa viime vuosina sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain (920 /2011 ) 7 :n lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011 ) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännön mukaan olla laadittuna viimeistään

24 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Raportti on laadittu oman työn ohessa. Raportti tulisi päivittää vuosittain koskien mahdollisesti uusia määräyksiä, standardeja tai muita muutoksia. Myös leikkiväline luettelo tulisi pitää ajan tasalla. Päivityskokoukseen tulisi osallistua tilaajat, kunnossapitäjät kuin tuoteturvallisuusviranomaisetkin, jossa käydään läpi kaikki kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. Raportin rakenne on muotoutunut leikkipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikka keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raporttiin on lisätty kommentteja Peruspalvelukuntayhtymä KALLION tuoteturvallisuusviranomaisilta, jotka huolehtivat leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksena olen saanut kirjattua leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Kunnossapidon tärkeänä osana ovat leikkipaikkojen tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoiminta voidaan suunnitella. Oleellista on myös leikkipaikkoihin liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskiarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Vuodelle 2015 leikkiväline tietoja on päivitetty ja lisätty hankintavuosi ja välineiden valmistajan tiedot. Leikkivälineisiin on hankittu varaosia ja välineitä on kokonaan uusittu samalla kun on poistettu huonokuntoisia. Kaikki leikkialueita koskevat tiedot; kuten tarkastukset, huollot, välineiden uusimiset ja korjaustoimet näkyvät tässä yhdessä asiakirjassa jota päivitetään vuosittain tilanteen mukaan. Liitteenä: Kartta Leikkipaikoista numeroituna 1-20 sekä nimiluettelo Liite 1 Lomake Uusi Leikkikenttien tarkastuslomake leikkikenttäkohtaisesti Liite 2 Lomake Uusi Leikkikenttien käyttöönottolomake Liite 3 Lomake Uusi Tapausilmoituslomake Liite 4 3

25 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Sisällysluettelo KANSI... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO 1.1 Taustaa OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta Leikkipaikkatarkastus KUNNOSSAPITO Turva-alusta vertailu ja raekoko Leikkikentät ja -välineet Korjattavat ja uusittavat välineet Malli tiedotetaulusta Esitys v 2015 hankinnoista ja korjaustöistä Laatu Kaupungin organisaatio Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastukset Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset Talvikunnossa pito Kunnossapitotehtävien vastuujako Dokumentointi ja tiedonkulku Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute 37 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 37 4

26 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Tietolähteet JOHDANTO 1.1 Taustaa Nivalan kaupungin leikkipaikkojen kunnossapito on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Leikkialueita on rakennettu eri puolille kaupungin yleisiä alueita korttelikenttinä tai toimintapuistoina. Kaupungilla oli vuoden 1990 alusta aina vuoteen vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä 4 5 henkilöä hoitamassa leikki- ja puistoalueiden kunnossapitoa, lisäksi oli koneenkuljettajat 3 henkilö, jotka osallistuivat kunnossapitotöihin. Tämän hetken tilanne, 1 vakituinen henkilö ja kausityöntekijät 1-3 henkilöä ( työllisyysvaroin ei ammattitaitoa). Myös tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna Standardeihin sisältyy yleisesti turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 standardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. 5

27 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkikenttävälinevalmistajien vastuulla on, että he tuottavat turvallisia leikkivälineitä. Turvallisuusstandardit EN 1176 ja En 1177 sisältävät noin 500 ohjetta leikkivälineiden turvallisista ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia ovat mm. rakenteen jäykkyys, leikkivälineeseen pääsy, putoamisen estäminen, välineiden pintakäsittely, liikkuvat osat, kiinnijääminen, turva-alueet, perustukset ja testaus. Usein leikkivälinevalmistajat hankkivat tuotteilleen virallisen hyväksynnän, eli sertifikaatin. 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on kehittää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen ja kunnossapidon käytäntöä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa ( puistot ) että kunnossapidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikkipaikkojen kunnossapidosta. 2.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan, kunnossapitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Kunnossapito-osuudessa määritellään kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikkipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään tilaajapuolen turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutaho. Järjestelmä päivitetään vuosittain. LEIKKIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KUNNOSSAPITO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Organisaatio ja vastuu Tarkastukset, huollot, Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 6

28 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa korjaukset Dokumentointi 2.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Nivalassa viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO Peruspalvelukuntayhtymä. Terveydensuojeluryhmä valvoo leikkipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tuoteturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Valvontaviranomainen tarkastaa kolmen vuoden välein leikkipaikkoja valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastettavina kohteina on kaikki leikkikentät. Tarkastukset ovat silmämääräisluontoisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. Tarkastuksen tuloksista saadaan raportit. Jälkivalvonta: Toimenpiteiden toteuttamista valvotaan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä seuraavalla tarkastuskäynnillä. Valvontamaksu: Tarkastukselta peritään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 32 :n nojalla maksu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen hyväksymä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 2.4 Leikkipaikkatarkastus Kaupungin puistotoimi ja tilapalvelut tilasivat kattavamman tarkastuksen Lappset Group Oy:ltä. Lappset PlayCare vuotuinen tarkastus, rutiinihuolto ja toimenpidesuunnitelma. Puistojen leikkipaikat on luokiteltu viiteen eri tärkeysluokkaan. A: kiireellisesti saneerattavat leikkipaikat B: saneerattavat leikkipaikat C: korjauksia tarvitsevat leikkipaikat E: asiakkaan päätöksestä ei toimenpiteitä leikkipaikalle 7

29 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3 KUNNOSSAPITO Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun kunnossapidon toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritelty, vahvistuu leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus. Kunnossapitoon kuuluvat olennaisena osana leikkipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Nivalan kaupungilla henkilöstöresursseja ei ole voitu kohdentaa leikkialueiden kunnossapitoon määrärahojen niukkuuden vuoksi. Leikkipaikkojen kunnossapitäjällä pitää olla vahva ammattitaito ja mahdollisesti suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus Leikkialueiden kunnossapitoon liittyviä töitä kuten turva-alustan hiekan lisäys ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot sekä huonokuntoisten välineiden poisto ja uusien asennus tilalle on hoidettu ostopalveluna. Työn suorittajalta ei ole vaadittu Vyl:in Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittamista, koska Nivalassa toimivilla urakoitsijoilla ei ole kurssin käyneitä. Tekniselle toimelle palkattu ammattihenkilö tulee helpottamaan leikkivälineiden kunnossapitoa, leikkivälineiden tarkastuksia ja välineiden kasaamista sekä asentamista paikoilleen. Henkilö suorittaa syksyllä 2014 ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen peruskurssin. Leikkialueille päivitetään tiedotekylttejä tekstin osalta ja kylttejä yhdenmukaistamalla. Tiedotekylttien tekstit kirjoitetaan itse niin saadaan nopeammin muutoksia tekstien tietoihin ym. päivityksiin. Niitä asennetaan leikkialueiden korjaustöiden yhteydessä ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 3.1 Turva-alusta vertailu ja raekoko Iskua vaimentavat turva-alustat ovat yksi tärkeimmistä leikkivälineiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Turva-alustan mitoitus ja rakenne määräytyy putoamiskorkeuden mukaan, sillä suuret putoamiskorkeudet vaativat paremman iskunvaimennuksen. Pääsääntöisesti välineet, joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm, eivät tarvitse turva-alustaa. Poikkeuksen muodostavat laitteet, joissa käyttäjä joutuu itsestä riippumattomaan pakotettuun liikkeeseen. Tällaisia välineitä ovat keinut, jousikeinu, liukumäet, keinulaudat, karusellit ja köysiradat. Niiden turva-alusta vaatimukset on määritelty erikseen. 8

30 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa nurmea tai hoidettua pintamaata. Tasaiset kumialustat ovat esteettömiä, helppohoitoisia ja kestäviä. Mikäli turva-alusta on kovassa kulutuksessa, on mahdollista yhdistää kumisia turva-alustoja perinteisimmän turvasoran kanssa asentamalla kumialustat kohtiin joissa kulutus on suurimmillaan, esimerkiksi keinujen alle, liukumäen poistumiskohtiin ja köysiradan alle. Turva-alueen muissa kohdissa voitaisiin käyttää edullisempaa turvasoraa. Materiaali kuvaus kerroksen enimmäisputoamismm vähimmäispaksuus korkeus mm mm Nurmikkopinta < 1000 Kaarna raekoko < 3000 Hake raekoko < 3000 Hiekka raekoko 0, < 3000 Sora raekoko < 3000 Turvalaatta Putoamiskorkeudet putoamiskorkeus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,75 m 2,1 m 2,4 m 3,0 m turvalaatan paksuus 30 mm 40 mm 45 mm 55mm 70 mm 80 mm mm Putoamissuoja 3 m korkeuteen saadaan seuraavasti: Asennetaan 1000x500x40 mm aluslaatta ja sen päälle 500x500x70 mm päällyslaatta. TURVA-ALUSTA KOKEILUJA JA HINTATIETOJA Lappset Gorup Oy:ltä hankittiin turvahaketta 10 säkkiä. Yhden säkin riittävyys n. 3 m 2 kerrospaksuus 30 cm ( 1 säkki = 1 m 3 = kg). Säkin myyntihinta 119,00 euroa Nivalaan toimitettuna. Turvahaketta tarvitaan 43 säkkiä = 43 m3 x 119 = 5117,00 Kodin Terra Piha Turvahiekka raekoko mm 43 m 3 = 62 suursäkkiä, säkin hinta 100 /kpl + toimituskulut 890 Nivalaan, joten koko satsin kustannus 7090,00. Ojalehto Ilkka sora mm 12,00 /tonni = n. 30 m 3 (ei käyttökelpoista) Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, Pyhäsalmi turvahiekka 2..7mm 15 /tonni + alv ( 1 m 3 = 1500 kg ), turvahiekalla oikea karkeus. Turvahiekka esim. 100 m 2 kerrospaksuus 30 cm tarve 30 m 3 = 45 tonnia Kompan Oy:n turva-alusta vaihtoehtoja: 9

31 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Reikämatto koko 1 x 1,5 m paksuus 22 mm, paino 13 kg. Soveltuu nurmikon päälle asennettuna, normaaleissa olosuhteissa 1,5 m putoamiskorkeuteen saakka. Reikämaton hinta 1x1,5 m, paksuus 22mm 58,00 /kpl (alv 0 % ) - Kiinnitystappi reikämattoon 1,00 /kpl - Nippuside reikämattoon 3,5 x 200 mm 0,10 /kpl Reikämatto, sis. 6 tappia ja 4 nippusidettä 60,00 /kpl Turva-alustana voisi kokeilla myös nurmialustaa joka soveltuu hyvin matalille leikkivälineille. Myös valmiit turva-alustat yksi vaihtoehto. Turvalaatat soveltuvat käytettäväksi 3 m putoamiskorkeuteen saakka. Koko paksuus putoamiskorkeus tiilenpunainen harmaa, musta, vihreä 50x50 cm 30 mm 1,0 m 40,00 /m 2. 43,00 /m 2 50x50 cm 40 mm 1,2 m 50,00 /m 2 53,00 /m 2 100x50 cm 40 mm 1,2 m 60,00 m 2 64,00 /m 2 Lappset Oy:n markkinoi kumialustojen lisäksi tekonurmipinnoitteista Safegrass-alusta. Hinta riippuu putoamiskorkeudesta /m Leikkikentät ja - välineet ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 4 Kalusteet: Hiekkalaatikko "Rempparyhmä" Jousikiikku kpl, Lappset Group Oy Keinuteline kpl, " Linnunpesäkeinu M 1 kpl, " Monitoimilaite MQFA2001, Kompan Oy Opastetaulu Lappset Group Oy Liukumäki rinteessä ( pituus 4,5 m )... Roska-astiat Cama-Team Oy Puiston penkit nro 1990 Lehtovuori Oy 10

32 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JÄRVENNÖNTIENPUISTO, Järvennöntie klv Kalusteet: Infotaulu Puistonpenkit Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Sporttiryhmä , Lappset Group Oy Envire Oy Cama-Team Oy Lappset Group Oy 11

33 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KALLIOSAARENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 3-10 Kalusteet: Kolmiulotteinen kiipeilyverkko Kompan Oy Puistonpenkit nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu A3 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu (tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy KÄPÄLÄMÄKI, Saarelantie /Kissatie Vetovoimahanke, osana Lääninhallituksen rahoittamaa hanketta vuosina Rakennettiin mm. rantalentopallokenttä ja kvl Kissatielle Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Lentopalloverkko ja tolpat Lappset Group Oy - rantalentopallokenttä 8 x 16m 12

34 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Tiedotetaulu teipattu Tarra-Nikkarit Puistonpenkit kpl, Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2kpl Cama-Team Oy KYLÄOJANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kurjenpolvi /Sorsanmutka Kalusteet: Monitoimiteline MQ1013P Kompan Oy Puistonpenkki 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu Lappset Gropu Oy 13

35 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KYÖSTI KALLIONLEIKKIKENTTÄ, Ruojantie / Raivaajantie Kalusteet: Penkki / pöytäyhdistelmä Lappset Group Oy Keinuteline 2:lle " Keinuteline 2:lle M (v 2010 ) " Kiikkulauta " Kiipeilyteline M (v 2010) " Monitoimiteline Tino M (v 2010 ) " Tiedotekyltti A3 vaakaan Lehtovuori Oy Puistonpenkkejä kolmea eri mallia... Lappset Group Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-team Oy Merihevonen (v 2014 ) Lappset Group Oy Hiekkalaatikko Sofia M (v 2014 ) " Leikkialue osittain aidattu / metalliverkkoaita (v.2010 ) Korpela-Aidat Oy Puistovalaisimet... 14

36 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa LEPPÄKERTTUPUISTON LEIKKIKENTTÄ Kantatie 27 Leikkikentän rakentaminen osana Vireä Malisjoki projektia (rakennettu 2010). Kalusteet: Haikaranpesä M, Lappset Group Oy Jousieläin Rooster Envire Oy Rantalentopalloverkko ja tolpat Kerko Sport Oy Leppäkerttu M168P Kompan Oy Linnunpesäkeinu M Lappset Group Oy Kurki ja joutsen " Puiston penkit 12 kpl Envire Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 12 kpl Cama-Team Oy Jousieläin Whale Envire Oy Metalliverkkoaita 121 m Korpela-Aidat Oy Valaisimet Albatross 31 kpl Ketonen 15

37 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TOIMINTAPUISTO 1 JÄRVIMEHTÄ PUHTOPUISTO Järvimehtänpuisto ( osa 1 ), Kalliosaarentie / Lupsunmutka Kalusteet(leikkivälineitä hankittu v ): Haikaranpesä M Lappset Group Oy Kuntopiiri: Leukapuomi Lappset Gropu Oy Riipputeline " Vatsalauta " Penkit nro 1990 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu ( tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 16

38 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Puhtopuisto ( osa 2 ), Kalliosaarenpolku Jalkapallokenttä 30x 47 m, Juniorimaalit terästä n:o kpl Kerko Sport Oy Katukoristeline n:o " Tiedotekyltti ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) Lappset Group Oy Lentopallokenttä, Beach- lentopalloverkko n:o lentopallopylväät Visby n:o alumiini " maaholkit Visby V n:o kpl " Petanquekenttä 10 x 15 m Kerko Sport Oy Puiston penkit kpl Puuha Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 10 kpl Cama-Team Oy 17

39 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto ( osa 3 ), Kalliosaarentie /Lupsunmutka ( Pirttirannan päiväkodin lähellä) Kalusteet: Hiekkalaatikko Lappset Group Oy Jousikeinu MO13 Pikku Myy ( v ) Puuha Group Oy Valssi jarrulla ( v 2006 ) Lappset Group Oy Keinuteline ( v 2006 ) " Finno jousikeinu Heinäsirkka (v ) " Jousikiikku 2:lle ( v 2006 ) " Kirahvimetsä MSC5416P ( v. 2012) Kompan Oy Norsu Lappset Group Oy Tiedotetaulu (v 2014 ) A4 pystyyn Lehtovuori Oy Puistonpenkki... Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Linnunpesäkeinu M ( v 2014 ) Lappset Group Oy 18

40 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto (osa 3 ) Leikkikenttä pienille lapsille ( välineet hankittu v ) Jänispolku Lappset Group Oy Penkit 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Kammakkokenttä ( osa 4 ) Kalliosaarentie 11-13, Pirttipuodin lähellä Kalusteet: Kiipeilyteline, Marakattipesä Lappset Group Oy Puistonpenkki nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy 19

41 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JYRKÄNRANTA, Jyrkäntie Kalusteet asennettu vuonna 2013 Rakentaminen kuului osana Vireä Malisjoki II projektia. Kalusteet: Puistonpenkit nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 6 kpl Flaaming Oy Leukapuomi yhdelle Puuha Group Oy Tasapainolaite L06 Puuha Group Oy Laituri Oloneuvos poikittain Lip-Lap laiturit Tiedotekyltti ( A 4 pystyyn) Lehtovuori Oy RAITALANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Vihertie Leikkivälineet poistettiin v 2007 huonokuntoisuuden ja kentän käyttäjämäärän vähäisyyden vuoksi. Alueelle muuttanut lapsiperheitä ja heidän toiveista asennettiin uusia välineitä 2013 syksyllä. Kalusteet: Duokeinu 2m KSW kpl Kompan Oy Seeprakiikkulauta M19SP 1 kpl " Jousimerileijona KPL102 1 kpl " 20

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Opastetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Luovuntie Puisto osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama. Rakentamisvuosi Hankkeen aikana asennettiin monitoimikaukalo, kiipeilyteline, linnunpesäkeinu sekä roska-astiat ja penkit. Monitoimikaukalo x 26 m Lappset Group Oy Hiekkalaatikko " Keinut " Kiipeilyteline Puuha Group Oy Linnunpesäkeinu KPL Kompan Oy Tiedotekyltti A3 Lehtovuori Oy Puistonpenkit 4 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 3 kpl Cama-Team Oy 21

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Honkitie Kalusteet: Jousieläin Dino kpl Lappset Group Oy Jousieläin Koira kpl " Monitoimiteline M " Tiedotetaulu ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) " Puistonpenkki Envire Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 22

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Naapankaari 8-10 Kalusteet: Tornileikki M (asennettu 2014 ) Lappset Group Oy Keinu 2:lle " Pyöreä torni " Jousikeinu heinäsirkka (asennettu 2014 ) " Jousikeinu kirahvi ja jalusta (asennettu 2014 ) " Puistonpenkit... Tunneli ( 2kpl ) " Hiekkalaatikko " Tiedotetaulu (asennettu 2014 ) Lehtovuori Oy 23

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TAPIONTIEN LEIKKIALUE, Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama hanke. Hankkeen toteuttamisaika Rakentamisen aikana pystytettiin leikkivälineet ja puistokalusteet sekä istutettiin pensasaikaa ja rakennettiin kiviaitaa. Puistokohde oli uusi ja toteutettiin perhepäivähoitajien toivomuksesta. Kalusteet: Keinuteline Lappset Group Oy Tiedotekyltti teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 3 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat 2 kpl Cama-Team Oy Liukutorni Puuha Group Oy 24

46 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa METSOLANPUISTO, Kytökankaantie/Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, jossa osarahoittajana oli Lääninhallitus. Hankkeen aikana raivattiin pajukko ja poistettiin ylimääräinen puusto. Rakennettiin klv Kytökankaantieltä Tapiontielle sekä kuivatettiin klv ja leikkialueet. Klv:lle tuli valaisimet. Koko alue nurmetettiin ja massaistutuksia tuli Kydön alueelle Kalusteet: Monitoimikenttä x 26 m Lappset Group Oy Viidakko KPL Kompan Oy Keinu 3:lle Puuha Group Oy Jousikenguru KPL Kompan Oy Jousipuuma KPL " Huvimaja Puuha Group Oy Grillipaikka...betonirenkaat 2 kpl ja penkit kaupunki Puistonpenkki nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l 5 kpl Cama-Team Oy Monitoimiteline KPL Kompan Oy 25

47 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ, Pärmintie Kalusteet: Keinut Monitoimikeskus Tiedotekyltti teipattu... Metalliverkkoaita ja portit... Puistonpenkit nro 1990 Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Puuha Group Oy Puuha Group Oy Tarra Nikkarit SaherAidat Lehtovuori Oy Cama-Team Oy ROVASTIENLEIKKIKENTTÄ, Rovastintie Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Metalliverkkoaita tien puoleisella reunalla SaherAidat Opastetaulu teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 2 kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 1 kpl Cama-Team Oy 26

48 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ, Urheilutie Kalusteet (asennettu v 2009 ) Keinuteline M Lappset Group Oy Kiipeilyteline M " Monitoimiteline Markus M " Opastetaulu A4 koko asennettu Lehtovuori Oy Puistonpenkit 2 kpl " Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2 kpl Cama-Team Oy 27

49 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.3 Korjattavat ja uusittavat välineet Vuonna 2013 aloitettu varaosien vaihtotyöt leikkikentillä: Varaosat Angervatien lk, Kammakkokenttä, Kyösti Kallion lk, Vähäahon lk, Tiukumehtän lk ja JärvimehtänlLk Vaihdetaan omana työnä, urakoitsija lisää turva-hiekat konetyönä. Vuonna 2014 poistettu huonokuntoiset välineet ja hankittu uusia: ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko hankittu kannellinen ja asennettu paikoilleen Kompan Monitoimiväline MQFA2001 vaihdettu nousuaskelmat suuremmat ja toiseen päähän asennettu uudet nousuaskelmat sekä vaihdettu uudet levyt kävelysillalle. Muutostöistä neuvoteltu myyntiedustajan ja maahantuojan kanssa. Toimenpiteillä parannetaan leikkivälineeseen nousun turvallisuutta. Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 3 ) Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Tiedotetaulu asennettu Keinuteline 2:lle purettu ja tilalle linnunpesäkeinu - Linnunpesäkeinu M, Lappset Group Oy - Peltiperustuslevyt SP KYÖSTI KALLION LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja leikkivälineiden vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko purettu ja tilalle Sofia - Sofia M, Lappset Group Oy Tunneli purettu ja tilalle merihevonen - Merihevonen , Lappset Group Oy - jalusta TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaus- ja purkutyöt sekä uusien asennus suoritettu Katos purettu ja tilalle torileikki - Tornileikki M, Lappset Group Oy Keinumopo ja keinutipu poistettu tilalle heinäsirkka ja kirahvi - Heinäsirkka Lappset Group Oy - Kirahvi Lappset Group Oy jalusta Tiedotetaulu asennettu paikoilleen Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). 28

50 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa SAVIVAINIONPUISTO keinuteline nro keinuteline kiipeiltävissä. Tukittu tolppien välissä olevat raot laudoilla Uusiin tiedotetauluihin tulee kunnossapitäjän puhelinnumero, ohjeita Alla malli tiedotekyltin tekstistä: TIUKUMEHTÄNPUISTO Naapankaari 8-10 Kunnossapidon puh Lasten nostaminen välineisiin kiellettyä! Pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä kiellettyä! Koirien tuominen leikkikentälle kiellettyä! Tupakointi leikkikentän alueella kielletty! Sattuneista vahingoista tulee ilmoittaa kunnossapitoon! YLEINEN HÄTÄNUMERO

51 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.4 ESITYS V 2015 hankinnoista tai korjaustoimista: Vuosittain vaihdetaan hiekkalaatikoihin hiekat ja lisätään turvahiekkaa leikkivälineiden alle ja suoritetaan normaalit tarkastustoimet. Leikkialueilla uusitaan tai lisätään leikkivälineitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden uusiminen noudattaa PlayCare ohjelmaa. Poistettavien leikkivälineiden tilalle pyritään vaihtamaan erilainen leikkiväline näin saadaan uutta ilmettä ja vaihtelua. Angervatienpuisto JOUSIKEINU puretaan heikkokuntoinen ja uusi keinu tilalle. Finno Kiikkulauta nro ,00 euroa Järvennöntienpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Järvimehtänpuisto (osa 1 ) Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Lisätään välineitä: Finno 1-paikkainen keinu nro M 705,00 euroa Kyläojanpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn Lisätään välineitä keinuteline, kiikkulauta Fat Bird nro AB0004 Finno kiikkulauta nro ,00 euroa 391,00 euroa 30

52 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Metsolanpuisto Keinutelineen turva-alusta vajaa. Laajennetaan turva-alustaa noin metrillä orren molemmin puolin. Uusitaan keinutelineen ketjunsuojat 2 kpl Puhtopuisto Opastetaulu hankitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Tapiontien leikkialue Opastetaulu hankitaan (290 ) ja lisätään leikkivälineitä esim. jousituote, kiikkulauta, hiekkalaatikko Finno Sarvikuono nro Finno Leppis 2:lle nro ,00 euroa 680,00 euroa 3.5 Laatu Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75 /2004 ) mukaan leikkipaikkojen ja siellä olevien välineiden on aina oltava käyttäjälle turvallisia. Kunnossapidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat kunnossapidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikkialueet tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Kunnossapitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Kunnossapidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu maaliskuussa Tekninen lautakunta päättää talvikunnossa pidettävät leikkialueet, jolloin näillä kentillä tulee noudattaa leikkikentille asetettuja turvamääräyksiä. Kunnossapito päätös edellyttää talviaikana lumityöt kone- ja käsityönä sekä leikkivälineistä poistetaan lumi ja jää, turvallisuuden vuoksi. 3.6 Kaupungin organisaatio Tekniseen toimeen palkattu monitoimiammattilainen (ammattimies) suoritta Ulkoleikkipaikkojen turvakurssin syksyllä Hänen yhdeksi osa-alueeksi tulee leikkialueiden turvatarkastuksien suorittaminen. 31

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Ulkokuntoilupaikka Ulkona sijaitsevista, vapaasti käytettävistä kuntoiluvälineistä

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Sivistyslautakunta 23.02.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 23.02.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 26. kesäkuuta 2014 kello 18.30 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016. Kokousaika hautausmaakatsaus Leivonmäellä klo kokous klo 18.00

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016. Kokousaika hautausmaakatsaus Leivonmäellä klo kokous klo 18.00 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Kokousaika 28.6.2016 hautausmaakatsaus Leivonmäellä klo 17.00 kokous klo 18.00 Kokouspaikka Seurakuntatalo Leivonmäki Käsiteltävät asiat 54 Kokouksen avaus 55 Kokouksen

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8/2009 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 8/2009 ASIA LIITE 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 Leikki kuuluu kaikille! Me Lappsetilla uskomme, että leikki kuuluu jokaiselle. Olemassaolomme tarkoitus on saada kaiken ikäiset ihmiset ulos liikkumaan ja leikkimään. Tämä näkyy

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kokousaika 9.2.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 26. huhtikuuta 2012 kello 19.00 22.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot