-1, TEK :30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-1, TEK 4.11.2014 18:30"

Transkriptio

1 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Läsnä x x poissa x x x x poissa x Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija Junttila Liisa Peltomaa Juha kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja nuorisov.ed. nuorisov. ed esittelijä sihteeri kaupunginpuut. maanmittaust. poissa poissa poissa x poissa poissa x x x klo x klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pajukoski Merja ja Palola Jussi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Merja Pajukoski Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Jussi Palola Todistaa: Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

2 66, TEK :30 Rakennusautomaation puitejärjestely Valmistelija kiinteistöpäällikkö Nivalan kaupungilla on käytössään kaksi rakennusautomaation hallintaan tarkoitettua automaatiojärjestelmää. Järjestelmien laajentamista peruskorjaushankkeiden ja uudisrakentamisen yhteydessä on toteutettu erillisellä puitejärjestelysopimuksella. Vanhan puitejärjestelysopimuksen päättyessä, päätettiin järjestää tarjouskilpailu hankintalain mukaisesti, jotta saadaan myös jatkossa laajennettua olemassa olevaa laitekantaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Tarkoituksena oli saada voimaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Puitejärjestelyn tarjouskilpailu julkaistiin HILMA-palvelussa Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Caverion Suomi Oy ja Schneider Electric Buildings Finland Oy. Nivalan kaupungilla on käytössään molempien tarjouksen jättäneiden aikaisemmat järjestelmät. Tarjousvertailun jälkeen todettiin molemmat jätetyt tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Kiinteistöpäällikön ehdotus Valitaan tarjouksen jättäneet Caverion Suomi oy ja Schneider Electric Buildings Finland oy puitesopimuskumppaneiksi ja valtuutetaan tekninen johtaja tekemään tarvittavat sopimukset. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

4 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

5 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

6 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

7 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

8 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

9 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

10 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

11 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

12 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

13 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

14 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

15 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

16 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

17 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

18 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousten avausptk

19 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu

20 67, TEK :30 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Valmistelija kaupunginpuutarhuri Kuluttajaturvallisuuslain ( 920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskein hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisen mukana oleville. Suunnitelmissa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: kohdassa 4) leikkikentät ja siihen rinnastettavat sisäleikkipaikat. Olen laatinut leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjoja vuodesta Asiakirjat on päivitetty vuosittain. Vuoden 2015 omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjassa on päivitetty leikkipaikkojen leikkivälineet, tarkasteltu turvahiekka vaihtoehtoja, malli tiedotetaulusta, korjattavat ja uusittavat välineet sekä esitys vuodelle 2015 hankinnoista ja korjaustöistä. Omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirja leikkikentille tulee päivittää vuosittain. Talvikunnossapitoon leikkikentillä lautakunnan tulee määritellä mitkä leikkialueet pidetään kunnossa talviaikana. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Toimialajohtajan esitys Esitän, että Tekninen lautakunta tutustuu ja hyväksyy omavalvonta järjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaan vuodelle Talousarvioon vuodelle 2015 liittyvät hankinnat lautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Talviaikana kunnossapidettäviksi leikkikentiksi esitän Järvimehtänpuiston ja Agervatienpuiston leikkikenttiä. Kunnossapitotyöt hoidetaan omana työnä. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 67, TEK :30 Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila esitteli lautakunnalle omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaa vuodelle Hän saapui kokoukseen klo

22 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1

23 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Nivalan kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Nivalan kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu kunnossapitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selkeyttää leikkipaikkojen kunnossapidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet viheralueiden kunnossapidon muuttuneet järjestelyt Nivalassa viime vuosina sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain (920 /2011 ) 7 :n lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011 ) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännön mukaan olla laadittuna viimeistään

24 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Raportti on laadittu oman työn ohessa. Raportti tulisi päivittää vuosittain koskien mahdollisesti uusia määräyksiä, standardeja tai muita muutoksia. Myös leikkiväline luettelo tulisi pitää ajan tasalla. Päivityskokoukseen tulisi osallistua tilaajat, kunnossapitäjät kuin tuoteturvallisuusviranomaisetkin, jossa käydään läpi kaikki kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. Raportin rakenne on muotoutunut leikkipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikka keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raporttiin on lisätty kommentteja Peruspalvelukuntayhtymä KALLION tuoteturvallisuusviranomaisilta, jotka huolehtivat leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksena olen saanut kirjattua leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Kunnossapidon tärkeänä osana ovat leikkipaikkojen tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoiminta voidaan suunnitella. Oleellista on myös leikkipaikkoihin liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskiarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Vuodelle 2015 leikkiväline tietoja on päivitetty ja lisätty hankintavuosi ja välineiden valmistajan tiedot. Leikkivälineisiin on hankittu varaosia ja välineitä on kokonaan uusittu samalla kun on poistettu huonokuntoisia. Kaikki leikkialueita koskevat tiedot; kuten tarkastukset, huollot, välineiden uusimiset ja korjaustoimet näkyvät tässä yhdessä asiakirjassa jota päivitetään vuosittain tilanteen mukaan. Liitteenä: Kartta Leikkipaikoista numeroituna 1-20 sekä nimiluettelo Liite 1 Lomake Uusi Leikkikenttien tarkastuslomake leikkikenttäkohtaisesti Liite 2 Lomake Uusi Leikkikenttien käyttöönottolomake Liite 3 Lomake Uusi Tapausilmoituslomake Liite 4 3

25 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Sisällysluettelo KANSI... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO 1.1 Taustaa OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta Leikkipaikkatarkastus KUNNOSSAPITO Turva-alusta vertailu ja raekoko Leikkikentät ja -välineet Korjattavat ja uusittavat välineet Malli tiedotetaulusta Esitys v 2015 hankinnoista ja korjaustöistä Laatu Kaupungin organisaatio Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastukset Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset Talvikunnossa pito Kunnossapitotehtävien vastuujako Dokumentointi ja tiedonkulku Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute 37 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 37 4

26 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Tietolähteet JOHDANTO 1.1 Taustaa Nivalan kaupungin leikkipaikkojen kunnossapito on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Leikkialueita on rakennettu eri puolille kaupungin yleisiä alueita korttelikenttinä tai toimintapuistoina. Kaupungilla oli vuoden 1990 alusta aina vuoteen vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä 4 5 henkilöä hoitamassa leikki- ja puistoalueiden kunnossapitoa, lisäksi oli koneenkuljettajat 3 henkilö, jotka osallistuivat kunnossapitotöihin. Tämän hetken tilanne, 1 vakituinen henkilö ja kausityöntekijät 1-3 henkilöä ( työllisyysvaroin ei ammattitaitoa). Myös tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna Standardeihin sisältyy yleisesti turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 standardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. 5

27 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkikenttävälinevalmistajien vastuulla on, että he tuottavat turvallisia leikkivälineitä. Turvallisuusstandardit EN 1176 ja En 1177 sisältävät noin 500 ohjetta leikkivälineiden turvallisista ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia ovat mm. rakenteen jäykkyys, leikkivälineeseen pääsy, putoamisen estäminen, välineiden pintakäsittely, liikkuvat osat, kiinnijääminen, turva-alueet, perustukset ja testaus. Usein leikkivälinevalmistajat hankkivat tuotteilleen virallisen hyväksynnän, eli sertifikaatin. 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on kehittää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen ja kunnossapidon käytäntöä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa ( puistot ) että kunnossapidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikkipaikkojen kunnossapidosta. 2.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan, kunnossapitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Kunnossapito-osuudessa määritellään kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikkipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään tilaajapuolen turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutaho. Järjestelmä päivitetään vuosittain. LEIKKIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KUNNOSSAPITO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Organisaatio ja vastuu Tarkastukset, huollot, Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 6

28 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa korjaukset Dokumentointi 2.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Nivalassa viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO Peruspalvelukuntayhtymä. Terveydensuojeluryhmä valvoo leikkipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tuoteturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Valvontaviranomainen tarkastaa kolmen vuoden välein leikkipaikkoja valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastettavina kohteina on kaikki leikkikentät. Tarkastukset ovat silmämääräisluontoisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. Tarkastuksen tuloksista saadaan raportit. Jälkivalvonta: Toimenpiteiden toteuttamista valvotaan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä seuraavalla tarkastuskäynnillä. Valvontamaksu: Tarkastukselta peritään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 32 :n nojalla maksu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen hyväksymä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 2.4 Leikkipaikkatarkastus Kaupungin puistotoimi ja tilapalvelut tilasivat kattavamman tarkastuksen Lappset Group Oy:ltä. Lappset PlayCare vuotuinen tarkastus, rutiinihuolto ja toimenpidesuunnitelma. Puistojen leikkipaikat on luokiteltu viiteen eri tärkeysluokkaan. A: kiireellisesti saneerattavat leikkipaikat B: saneerattavat leikkipaikat C: korjauksia tarvitsevat leikkipaikat E: asiakkaan päätöksestä ei toimenpiteitä leikkipaikalle 7

29 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3 KUNNOSSAPITO Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun kunnossapidon toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritelty, vahvistuu leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus. Kunnossapitoon kuuluvat olennaisena osana leikkipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Nivalan kaupungilla henkilöstöresursseja ei ole voitu kohdentaa leikkialueiden kunnossapitoon määrärahojen niukkuuden vuoksi. Leikkipaikkojen kunnossapitäjällä pitää olla vahva ammattitaito ja mahdollisesti suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus Leikkialueiden kunnossapitoon liittyviä töitä kuten turva-alustan hiekan lisäys ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot sekä huonokuntoisten välineiden poisto ja uusien asennus tilalle on hoidettu ostopalveluna. Työn suorittajalta ei ole vaadittu Vyl:in Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittamista, koska Nivalassa toimivilla urakoitsijoilla ei ole kurssin käyneitä. Tekniselle toimelle palkattu ammattihenkilö tulee helpottamaan leikkivälineiden kunnossapitoa, leikkivälineiden tarkastuksia ja välineiden kasaamista sekä asentamista paikoilleen. Henkilö suorittaa syksyllä 2014 ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen peruskurssin. Leikkialueille päivitetään tiedotekylttejä tekstin osalta ja kylttejä yhdenmukaistamalla. Tiedotekylttien tekstit kirjoitetaan itse niin saadaan nopeammin muutoksia tekstien tietoihin ym. päivityksiin. Niitä asennetaan leikkialueiden korjaustöiden yhteydessä ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 3.1 Turva-alusta vertailu ja raekoko Iskua vaimentavat turva-alustat ovat yksi tärkeimmistä leikkivälineiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Turva-alustan mitoitus ja rakenne määräytyy putoamiskorkeuden mukaan, sillä suuret putoamiskorkeudet vaativat paremman iskunvaimennuksen. Pääsääntöisesti välineet, joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm, eivät tarvitse turva-alustaa. Poikkeuksen muodostavat laitteet, joissa käyttäjä joutuu itsestä riippumattomaan pakotettuun liikkeeseen. Tällaisia välineitä ovat keinut, jousikeinu, liukumäet, keinulaudat, karusellit ja köysiradat. Niiden turva-alusta vaatimukset on määritelty erikseen. 8

30 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa nurmea tai hoidettua pintamaata. Tasaiset kumialustat ovat esteettömiä, helppohoitoisia ja kestäviä. Mikäli turva-alusta on kovassa kulutuksessa, on mahdollista yhdistää kumisia turva-alustoja perinteisimmän turvasoran kanssa asentamalla kumialustat kohtiin joissa kulutus on suurimmillaan, esimerkiksi keinujen alle, liukumäen poistumiskohtiin ja köysiradan alle. Turva-alueen muissa kohdissa voitaisiin käyttää edullisempaa turvasoraa. Materiaali kuvaus kerroksen enimmäisputoamismm vähimmäispaksuus korkeus mm mm Nurmikkopinta < 1000 Kaarna raekoko < 3000 Hake raekoko < 3000 Hiekka raekoko 0, < 3000 Sora raekoko < 3000 Turvalaatta Putoamiskorkeudet putoamiskorkeus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,75 m 2,1 m 2,4 m 3,0 m turvalaatan paksuus 30 mm 40 mm 45 mm 55mm 70 mm 80 mm mm Putoamissuoja 3 m korkeuteen saadaan seuraavasti: Asennetaan 1000x500x40 mm aluslaatta ja sen päälle 500x500x70 mm päällyslaatta. TURVA-ALUSTA KOKEILUJA JA HINTATIETOJA Lappset Gorup Oy:ltä hankittiin turvahaketta 10 säkkiä. Yhden säkin riittävyys n. 3 m 2 kerrospaksuus 30 cm ( 1 säkki = 1 m 3 = kg). Säkin myyntihinta 119,00 euroa Nivalaan toimitettuna. Turvahaketta tarvitaan 43 säkkiä = 43 m3 x 119 = 5117,00 Kodin Terra Piha Turvahiekka raekoko mm 43 m 3 = 62 suursäkkiä, säkin hinta 100 /kpl + toimituskulut 890 Nivalaan, joten koko satsin kustannus 7090,00. Ojalehto Ilkka sora mm 12,00 /tonni = n. 30 m 3 (ei käyttökelpoista) Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, Pyhäsalmi turvahiekka 2..7mm 15 /tonni + alv ( 1 m 3 = 1500 kg ), turvahiekalla oikea karkeus. Turvahiekka esim. 100 m 2 kerrospaksuus 30 cm tarve 30 m 3 = 45 tonnia Kompan Oy:n turva-alusta vaihtoehtoja: 9

31 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Reikämatto koko 1 x 1,5 m paksuus 22 mm, paino 13 kg. Soveltuu nurmikon päälle asennettuna, normaaleissa olosuhteissa 1,5 m putoamiskorkeuteen saakka. Reikämaton hinta 1x1,5 m, paksuus 22mm 58,00 /kpl (alv 0 % ) - Kiinnitystappi reikämattoon 1,00 /kpl - Nippuside reikämattoon 3,5 x 200 mm 0,10 /kpl Reikämatto, sis. 6 tappia ja 4 nippusidettä 60,00 /kpl Turva-alustana voisi kokeilla myös nurmialustaa joka soveltuu hyvin matalille leikkivälineille. Myös valmiit turva-alustat yksi vaihtoehto. Turvalaatat soveltuvat käytettäväksi 3 m putoamiskorkeuteen saakka. Koko paksuus putoamiskorkeus tiilenpunainen harmaa, musta, vihreä 50x50 cm 30 mm 1,0 m 40,00 /m 2. 43,00 /m 2 50x50 cm 40 mm 1,2 m 50,00 /m 2 53,00 /m 2 100x50 cm 40 mm 1,2 m 60,00 m 2 64,00 /m 2 Lappset Oy:n markkinoi kumialustojen lisäksi tekonurmipinnoitteista Safegrass-alusta. Hinta riippuu putoamiskorkeudesta /m Leikkikentät ja - välineet ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 4 Kalusteet: Hiekkalaatikko "Rempparyhmä" Jousikiikku kpl, Lappset Group Oy Keinuteline kpl, " Linnunpesäkeinu M 1 kpl, " Monitoimilaite MQFA2001, Kompan Oy Opastetaulu Lappset Group Oy Liukumäki rinteessä ( pituus 4,5 m )... Roska-astiat Cama-Team Oy Puiston penkit nro 1990 Lehtovuori Oy 10

32 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JÄRVENNÖNTIENPUISTO, Järvennöntie klv Kalusteet: Infotaulu Puistonpenkit Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Sporttiryhmä , Lappset Group Oy Envire Oy Cama-Team Oy Lappset Group Oy 11

33 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KALLIOSAARENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 3-10 Kalusteet: Kolmiulotteinen kiipeilyverkko Kompan Oy Puistonpenkit nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu A3 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu (tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy KÄPÄLÄMÄKI, Saarelantie /Kissatie Vetovoimahanke, osana Lääninhallituksen rahoittamaa hanketta vuosina Rakennettiin mm. rantalentopallokenttä ja kvl Kissatielle Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Lentopalloverkko ja tolpat Lappset Group Oy - rantalentopallokenttä 8 x 16m 12

34 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Tiedotetaulu teipattu Tarra-Nikkarit Puistonpenkit kpl, Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2kpl Cama-Team Oy KYLÄOJANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kurjenpolvi /Sorsanmutka Kalusteet: Monitoimiteline MQ1013P Kompan Oy Puistonpenkki 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu Lappset Gropu Oy 13

35 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KYÖSTI KALLIONLEIKKIKENTTÄ, Ruojantie / Raivaajantie Kalusteet: Penkki / pöytäyhdistelmä Lappset Group Oy Keinuteline 2:lle " Keinuteline 2:lle M (v 2010 ) " Kiikkulauta " Kiipeilyteline M (v 2010) " Monitoimiteline Tino M (v 2010 ) " Tiedotekyltti A3 vaakaan Lehtovuori Oy Puistonpenkkejä kolmea eri mallia... Lappset Group Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-team Oy Merihevonen (v 2014 ) Lappset Group Oy Hiekkalaatikko Sofia M (v 2014 ) " Leikkialue osittain aidattu / metalliverkkoaita (v.2010 ) Korpela-Aidat Oy Puistovalaisimet... 14

36 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa LEPPÄKERTTUPUISTON LEIKKIKENTTÄ Kantatie 27 Leikkikentän rakentaminen osana Vireä Malisjoki projektia (rakennettu 2010). Kalusteet: Haikaranpesä M, Lappset Group Oy Jousieläin Rooster Envire Oy Rantalentopalloverkko ja tolpat Kerko Sport Oy Leppäkerttu M168P Kompan Oy Linnunpesäkeinu M Lappset Group Oy Kurki ja joutsen " Puiston penkit 12 kpl Envire Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 12 kpl Cama-Team Oy Jousieläin Whale Envire Oy Metalliverkkoaita 121 m Korpela-Aidat Oy Valaisimet Albatross 31 kpl Ketonen 15

37 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TOIMINTAPUISTO 1 JÄRVIMEHTÄ PUHTOPUISTO Järvimehtänpuisto ( osa 1 ), Kalliosaarentie / Lupsunmutka Kalusteet(leikkivälineitä hankittu v ): Haikaranpesä M Lappset Group Oy Kuntopiiri: Leukapuomi Lappset Gropu Oy Riipputeline " Vatsalauta " Penkit nro 1990 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu ( tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 16

38 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Puhtopuisto ( osa 2 ), Kalliosaarenpolku Jalkapallokenttä 30x 47 m, Juniorimaalit terästä n:o kpl Kerko Sport Oy Katukoristeline n:o " Tiedotekyltti ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) Lappset Group Oy Lentopallokenttä, Beach- lentopalloverkko n:o lentopallopylväät Visby n:o alumiini " maaholkit Visby V n:o kpl " Petanquekenttä 10 x 15 m Kerko Sport Oy Puiston penkit kpl Puuha Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 10 kpl Cama-Team Oy 17

39 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto ( osa 3 ), Kalliosaarentie /Lupsunmutka ( Pirttirannan päiväkodin lähellä) Kalusteet: Hiekkalaatikko Lappset Group Oy Jousikeinu MO13 Pikku Myy ( v ) Puuha Group Oy Valssi jarrulla ( v 2006 ) Lappset Group Oy Keinuteline ( v 2006 ) " Finno jousikeinu Heinäsirkka (v ) " Jousikiikku 2:lle ( v 2006 ) " Kirahvimetsä MSC5416P ( v. 2012) Kompan Oy Norsu Lappset Group Oy Tiedotetaulu (v 2014 ) A4 pystyyn Lehtovuori Oy Puistonpenkki... Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Linnunpesäkeinu M ( v 2014 ) Lappset Group Oy 18

40 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto (osa 3 ) Leikkikenttä pienille lapsille ( välineet hankittu v ) Jänispolku Lappset Group Oy Penkit 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Kammakkokenttä ( osa 4 ) Kalliosaarentie 11-13, Pirttipuodin lähellä Kalusteet: Kiipeilyteline, Marakattipesä Lappset Group Oy Puistonpenkki nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy 19

41 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JYRKÄNRANTA, Jyrkäntie Kalusteet asennettu vuonna 2013 Rakentaminen kuului osana Vireä Malisjoki II projektia. Kalusteet: Puistonpenkit nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 6 kpl Flaaming Oy Leukapuomi yhdelle Puuha Group Oy Tasapainolaite L06 Puuha Group Oy Laituri Oloneuvos poikittain Lip-Lap laiturit Tiedotekyltti ( A 4 pystyyn) Lehtovuori Oy RAITALANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Vihertie Leikkivälineet poistettiin v 2007 huonokuntoisuuden ja kentän käyttäjämäärän vähäisyyden vuoksi. Alueelle muuttanut lapsiperheitä ja heidän toiveista asennettiin uusia välineitä 2013 syksyllä. Kalusteet: Duokeinu 2m KSW kpl Kompan Oy Seeprakiikkulauta M19SP 1 kpl " Jousimerileijona KPL102 1 kpl " 20

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Opastetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Luovuntie Puisto osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama. Rakentamisvuosi Hankkeen aikana asennettiin monitoimikaukalo, kiipeilyteline, linnunpesäkeinu sekä roska-astiat ja penkit. Monitoimikaukalo x 26 m Lappset Group Oy Hiekkalaatikko " Keinut " Kiipeilyteline Puuha Group Oy Linnunpesäkeinu KPL Kompan Oy Tiedotekyltti A3 Lehtovuori Oy Puistonpenkit 4 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 3 kpl Cama-Team Oy 21

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Honkitie Kalusteet: Jousieläin Dino kpl Lappset Group Oy Jousieläin Koira kpl " Monitoimiteline M " Tiedotetaulu ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) " Puistonpenkki Envire Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 22

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Naapankaari 8-10 Kalusteet: Tornileikki M (asennettu 2014 ) Lappset Group Oy Keinu 2:lle " Pyöreä torni " Jousikeinu heinäsirkka (asennettu 2014 ) " Jousikeinu kirahvi ja jalusta (asennettu 2014 ) " Puistonpenkit... Tunneli ( 2kpl ) " Hiekkalaatikko " Tiedotetaulu (asennettu 2014 ) Lehtovuori Oy 23

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TAPIONTIEN LEIKKIALUE, Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama hanke. Hankkeen toteuttamisaika Rakentamisen aikana pystytettiin leikkivälineet ja puistokalusteet sekä istutettiin pensasaikaa ja rakennettiin kiviaitaa. Puistokohde oli uusi ja toteutettiin perhepäivähoitajien toivomuksesta. Kalusteet: Keinuteline Lappset Group Oy Tiedotekyltti teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 3 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat 2 kpl Cama-Team Oy Liukutorni Puuha Group Oy 24

46 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa METSOLANPUISTO, Kytökankaantie/Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, jossa osarahoittajana oli Lääninhallitus. Hankkeen aikana raivattiin pajukko ja poistettiin ylimääräinen puusto. Rakennettiin klv Kytökankaantieltä Tapiontielle sekä kuivatettiin klv ja leikkialueet. Klv:lle tuli valaisimet. Koko alue nurmetettiin ja massaistutuksia tuli Kydön alueelle Kalusteet: Monitoimikenttä x 26 m Lappset Group Oy Viidakko KPL Kompan Oy Keinu 3:lle Puuha Group Oy Jousikenguru KPL Kompan Oy Jousipuuma KPL " Huvimaja Puuha Group Oy Grillipaikka...betonirenkaat 2 kpl ja penkit kaupunki Puistonpenkki nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l 5 kpl Cama-Team Oy Monitoimiteline KPL Kompan Oy 25

47 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ, Pärmintie Kalusteet: Keinut Monitoimikeskus Tiedotekyltti teipattu... Metalliverkkoaita ja portit... Puistonpenkit nro 1990 Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Puuha Group Oy Puuha Group Oy Tarra Nikkarit SaherAidat Lehtovuori Oy Cama-Team Oy ROVASTIENLEIKKIKENTTÄ, Rovastintie Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Metalliverkkoaita tien puoleisella reunalla SaherAidat Opastetaulu teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 2 kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 1 kpl Cama-Team Oy 26

48 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ, Urheilutie Kalusteet (asennettu v 2009 ) Keinuteline M Lappset Group Oy Kiipeilyteline M " Monitoimiteline Markus M " Opastetaulu A4 koko asennettu Lehtovuori Oy Puistonpenkit 2 kpl " Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2 kpl Cama-Team Oy 27

49 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.3 Korjattavat ja uusittavat välineet Vuonna 2013 aloitettu varaosien vaihtotyöt leikkikentillä: Varaosat Angervatien lk, Kammakkokenttä, Kyösti Kallion lk, Vähäahon lk, Tiukumehtän lk ja JärvimehtänlLk Vaihdetaan omana työnä, urakoitsija lisää turva-hiekat konetyönä. Vuonna 2014 poistettu huonokuntoiset välineet ja hankittu uusia: ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko hankittu kannellinen ja asennettu paikoilleen Kompan Monitoimiväline MQFA2001 vaihdettu nousuaskelmat suuremmat ja toiseen päähän asennettu uudet nousuaskelmat sekä vaihdettu uudet levyt kävelysillalle. Muutostöistä neuvoteltu myyntiedustajan ja maahantuojan kanssa. Toimenpiteillä parannetaan leikkivälineeseen nousun turvallisuutta. Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 3 ) Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Tiedotetaulu asennettu Keinuteline 2:lle purettu ja tilalle linnunpesäkeinu - Linnunpesäkeinu M, Lappset Group Oy - Peltiperustuslevyt SP KYÖSTI KALLION LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja leikkivälineiden vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko purettu ja tilalle Sofia - Sofia M, Lappset Group Oy Tunneli purettu ja tilalle merihevonen - Merihevonen , Lappset Group Oy - jalusta TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaus- ja purkutyöt sekä uusien asennus suoritettu Katos purettu ja tilalle torileikki - Tornileikki M, Lappset Group Oy Keinumopo ja keinutipu poistettu tilalle heinäsirkka ja kirahvi - Heinäsirkka Lappset Group Oy - Kirahvi Lappset Group Oy jalusta Tiedotetaulu asennettu paikoilleen Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). 28

50 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa SAVIVAINIONPUISTO keinuteline nro keinuteline kiipeiltävissä. Tukittu tolppien välissä olevat raot laudoilla Uusiin tiedotetauluihin tulee kunnossapitäjän puhelinnumero, ohjeita Alla malli tiedotekyltin tekstistä: TIUKUMEHTÄNPUISTO Naapankaari 8-10 Kunnossapidon puh Lasten nostaminen välineisiin kiellettyä! Pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä kiellettyä! Koirien tuominen leikkikentälle kiellettyä! Tupakointi leikkikentän alueella kielletty! Sattuneista vahingoista tulee ilmoittaa kunnossapitoon! YLEINEN HÄTÄNUMERO

51 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.4 ESITYS V 2015 hankinnoista tai korjaustoimista: Vuosittain vaihdetaan hiekkalaatikoihin hiekat ja lisätään turvahiekkaa leikkivälineiden alle ja suoritetaan normaalit tarkastustoimet. Leikkialueilla uusitaan tai lisätään leikkivälineitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden uusiminen noudattaa PlayCare ohjelmaa. Poistettavien leikkivälineiden tilalle pyritään vaihtamaan erilainen leikkiväline näin saadaan uutta ilmettä ja vaihtelua. Angervatienpuisto JOUSIKEINU puretaan heikkokuntoinen ja uusi keinu tilalle. Finno Kiikkulauta nro ,00 euroa Järvennöntienpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Järvimehtänpuisto (osa 1 ) Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Lisätään välineitä: Finno 1-paikkainen keinu nro M 705,00 euroa Kyläojanpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn Lisätään välineitä keinuteline, kiikkulauta Fat Bird nro AB0004 Finno kiikkulauta nro ,00 euroa 391,00 euroa 30

52 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Metsolanpuisto Keinutelineen turva-alusta vajaa. Laajennetaan turva-alustaa noin metrillä orren molemmin puolin. Uusitaan keinutelineen ketjunsuojat 2 kpl Puhtopuisto Opastetaulu hankitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Tapiontien leikkialue Opastetaulu hankitaan (290 ) ja lisätään leikkivälineitä esim. jousituote, kiikkulauta, hiekkalaatikko Finno Sarvikuono nro Finno Leppis 2:lle nro ,00 euroa 680,00 euroa 3.5 Laatu Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75 /2004 ) mukaan leikkipaikkojen ja siellä olevien välineiden on aina oltava käyttäjälle turvallisia. Kunnossapidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat kunnossapidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikkialueet tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Kunnossapitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Kunnossapidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu maaliskuussa Tekninen lautakunta päättää talvikunnossa pidettävät leikkialueet, jolloin näillä kentillä tulee noudattaa leikkikentille asetettuja turvamääräyksiä. Kunnossapito päätös edellyttää talviaikana lumityöt kone- ja käsityönä sekä leikkivälineistä poistetaan lumi ja jää, turvallisuuden vuoksi. 3.6 Kaupungin organisaatio Tekniseen toimeen palkattu monitoimiammattilainen (ammattimies) suoritta Ulkoleikkipaikkojen turvakurssin syksyllä Hänen yhdeksi osa-alueeksi tulee leikkialueiden turvatarkastuksien suorittaminen. 31

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 18.10.2012 18:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 18.30-22.25 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 112-4 (nid.) ISBN 951-681- 113-2 (PDF)

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. TEEMA Esteettömyys. sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. TEEMA Esteettömyys. sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21 MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2014 TEEMA Esteettömyys sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21 Esteettömyyden edistäminen, sivut 3 5 Kirjasto kuuluu kaikille, sivu 6 Vuositarkastus

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 Tähän oppaaseen on koottu perusasioita, mitä rallikilpailun järjestämiseen tarvitaan. Sääntöasiat löytyvät sääntökirjasta, joten sellaiset kohdat on tarkoituksella

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot