-1, TEK :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-1, TEK 4.11.2014 18:30"

Transkriptio

1 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Läsnä x x poissa x x x x poissa x Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija Junttila Liisa Peltomaa Juha kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja nuorisov.ed. nuorisov. ed esittelijä sihteeri kaupunginpuut. maanmittaust. poissa poissa poissa x poissa poissa x x x klo x klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pajukoski Merja ja Palola Jussi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Merja Pajukoski Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Jussi Palola Todistaa: Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

2 66, TEK :30 Rakennusautomaation puitejärjestely Valmistelija kiinteistöpäällikkö Nivalan kaupungilla on käytössään kaksi rakennusautomaation hallintaan tarkoitettua automaatiojärjestelmää. Järjestelmien laajentamista peruskorjaushankkeiden ja uudisrakentamisen yhteydessä on toteutettu erillisellä puitejärjestelysopimuksella. Vanhan puitejärjestelysopimuksen päättyessä, päätettiin järjestää tarjouskilpailu hankintalain mukaisesti, jotta saadaan myös jatkossa laajennettua olemassa olevaa laitekantaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Tarkoituksena oli saada voimaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Puitejärjestelyn tarjouskilpailu julkaistiin HILMA-palvelussa Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Caverion Suomi Oy ja Schneider Electric Buildings Finland Oy. Nivalan kaupungilla on käytössään molempien tarjouksen jättäneiden aikaisemmat järjestelmät. Tarjousvertailun jälkeen todettiin molemmat jätetyt tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Kiinteistöpäällikön ehdotus Valitaan tarjouksen jättäneet Caverion Suomi oy ja Schneider Electric Buildings Finland oy puitesopimuskumppaneiksi ja valtuutetaan tekninen johtaja tekemään tarvittavat sopimukset. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

4 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

5 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

6 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

7 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

8 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

9 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

10 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

11 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

12 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

13 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

14 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

15 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

16 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

17 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö

18 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousten avausptk

19 66, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu

20 67, TEK :30 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Valmistelija kaupunginpuutarhuri Kuluttajaturvallisuuslain ( 920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskein hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisen mukana oleville. Suunnitelmissa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: kohdassa 4) leikkikentät ja siihen rinnastettavat sisäleikkipaikat. Olen laatinut leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjoja vuodesta Asiakirjat on päivitetty vuosittain. Vuoden 2015 omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjassa on päivitetty leikkipaikkojen leikkivälineet, tarkasteltu turvahiekka vaihtoehtoja, malli tiedotetaulusta, korjattavat ja uusittavat välineet sekä esitys vuodelle 2015 hankinnoista ja korjaustöistä. Omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirja leikkikentille tulee päivittää vuosittain. Talvikunnossapitoon leikkikentillä lautakunnan tulee määritellä mitkä leikkialueet pidetään kunnossa talviaikana. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Toimialajohtajan esitys Esitän, että Tekninen lautakunta tutustuu ja hyväksyy omavalvonta järjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaan vuodelle Talousarvioon vuodelle 2015 liittyvät hankinnat lautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Talviaikana kunnossapidettäviksi leikkikentiksi esitän Järvimehtänpuiston ja Agervatienpuiston leikkikenttiä. Kunnossapitotyöt hoidetaan omana työnä. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 67, TEK :30 Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila esitteli lautakunnalle omavalvontajärjestelmä- ja turvallisuusasiakirjaa vuodelle Hän saapui kokoukseen klo

22 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1

23 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Nivalan kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Nivalan kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu kunnossapitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selkeyttää leikkipaikkojen kunnossapidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet viheralueiden kunnossapidon muuttuneet järjestelyt Nivalassa viime vuosina sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain (920 /2011 ) 7 :n lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011 ) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännön mukaan olla laadittuna viimeistään

24 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Raportti on laadittu oman työn ohessa. Raportti tulisi päivittää vuosittain koskien mahdollisesti uusia määräyksiä, standardeja tai muita muutoksia. Myös leikkiväline luettelo tulisi pitää ajan tasalla. Päivityskokoukseen tulisi osallistua tilaajat, kunnossapitäjät kuin tuoteturvallisuusviranomaisetkin, jossa käydään läpi kaikki kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. Raportin rakenne on muotoutunut leikkipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikka keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raporttiin on lisätty kommentteja Peruspalvelukuntayhtymä KALLION tuoteturvallisuusviranomaisilta, jotka huolehtivat leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksena olen saanut kirjattua leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Kunnossapidon tärkeänä osana ovat leikkipaikkojen tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoiminta voidaan suunnitella. Oleellista on myös leikkipaikkoihin liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskiarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Vuodelle 2015 leikkiväline tietoja on päivitetty ja lisätty hankintavuosi ja välineiden valmistajan tiedot. Leikkivälineisiin on hankittu varaosia ja välineitä on kokonaan uusittu samalla kun on poistettu huonokuntoisia. Kaikki leikkialueita koskevat tiedot; kuten tarkastukset, huollot, välineiden uusimiset ja korjaustoimet näkyvät tässä yhdessä asiakirjassa jota päivitetään vuosittain tilanteen mukaan. Liitteenä: Kartta Leikkipaikoista numeroituna 1-20 sekä nimiluettelo Liite 1 Lomake Uusi Leikkikenttien tarkastuslomake leikkikenttäkohtaisesti Liite 2 Lomake Uusi Leikkikenttien käyttöönottolomake Liite 3 Lomake Uusi Tapausilmoituslomake Liite 4 3

25 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Sisällysluettelo KANSI... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO 1.1 Taustaa OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta Leikkipaikkatarkastus KUNNOSSAPITO Turva-alusta vertailu ja raekoko Leikkikentät ja -välineet Korjattavat ja uusittavat välineet Malli tiedotetaulusta Esitys v 2015 hankinnoista ja korjaustöistä Laatu Kaupungin organisaatio Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastukset Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset Talvikunnossa pito Kunnossapitotehtävien vastuujako Dokumentointi ja tiedonkulku Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute 37 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 37 4

26 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Tietolähteet JOHDANTO 1.1 Taustaa Nivalan kaupungin leikkipaikkojen kunnossapito on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Leikkialueita on rakennettu eri puolille kaupungin yleisiä alueita korttelikenttinä tai toimintapuistoina. Kaupungilla oli vuoden 1990 alusta aina vuoteen vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä 4 5 henkilöä hoitamassa leikki- ja puistoalueiden kunnossapitoa, lisäksi oli koneenkuljettajat 3 henkilö, jotka osallistuivat kunnossapitotöihin. Tämän hetken tilanne, 1 vakituinen henkilö ja kausityöntekijät 1-3 henkilöä ( työllisyysvaroin ei ammattitaitoa). Myös tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna Standardeihin sisältyy yleisesti turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 standardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. 5

27 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Leikkikenttävälinevalmistajien vastuulla on, että he tuottavat turvallisia leikkivälineitä. Turvallisuusstandardit EN 1176 ja En 1177 sisältävät noin 500 ohjetta leikkivälineiden turvallisista ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia ovat mm. rakenteen jäykkyys, leikkivälineeseen pääsy, putoamisen estäminen, välineiden pintakäsittely, liikkuvat osat, kiinnijääminen, turva-alueet, perustukset ja testaus. Usein leikkivälinevalmistajat hankkivat tuotteilleen virallisen hyväksynnän, eli sertifikaatin. 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on kehittää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen ja kunnossapidon käytäntöä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa ( puistot ) että kunnossapidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikkipaikkojen kunnossapidosta. 2.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan, kunnossapitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Kunnossapito-osuudessa määritellään kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikkipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään tilaajapuolen turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutaho. Järjestelmä päivitetään vuosittain. LEIKKIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KUNNOSSAPITO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Organisaatio ja vastuu Tarkastukset, huollot, Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 6

28 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa korjaukset Dokumentointi 2.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Nivalassa viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO Peruspalvelukuntayhtymä. Terveydensuojeluryhmä valvoo leikkipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tuoteturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Valvontaviranomainen tarkastaa kolmen vuoden välein leikkipaikkoja valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastettavina kohteina on kaikki leikkikentät. Tarkastukset ovat silmämääräisluontoisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. Tarkastuksen tuloksista saadaan raportit. Jälkivalvonta: Toimenpiteiden toteuttamista valvotaan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä seuraavalla tarkastuskäynnillä. Valvontamaksu: Tarkastukselta peritään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 32 :n nojalla maksu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen hyväksymä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 2.4 Leikkipaikkatarkastus Kaupungin puistotoimi ja tilapalvelut tilasivat kattavamman tarkastuksen Lappset Group Oy:ltä. Lappset PlayCare vuotuinen tarkastus, rutiinihuolto ja toimenpidesuunnitelma. Puistojen leikkipaikat on luokiteltu viiteen eri tärkeysluokkaan. A: kiireellisesti saneerattavat leikkipaikat B: saneerattavat leikkipaikat C: korjauksia tarvitsevat leikkipaikat E: asiakkaan päätöksestä ei toimenpiteitä leikkipaikalle 7

29 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3 KUNNOSSAPITO Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun kunnossapidon toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritelty, vahvistuu leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus. Kunnossapitoon kuuluvat olennaisena osana leikkipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Nivalan kaupungilla henkilöstöresursseja ei ole voitu kohdentaa leikkialueiden kunnossapitoon määrärahojen niukkuuden vuoksi. Leikkipaikkojen kunnossapitäjällä pitää olla vahva ammattitaito ja mahdollisesti suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus Leikkialueiden kunnossapitoon liittyviä töitä kuten turva-alustan hiekan lisäys ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot sekä huonokuntoisten välineiden poisto ja uusien asennus tilalle on hoidettu ostopalveluna. Työn suorittajalta ei ole vaadittu Vyl:in Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittamista, koska Nivalassa toimivilla urakoitsijoilla ei ole kurssin käyneitä. Tekniselle toimelle palkattu ammattihenkilö tulee helpottamaan leikkivälineiden kunnossapitoa, leikkivälineiden tarkastuksia ja välineiden kasaamista sekä asentamista paikoilleen. Henkilö suorittaa syksyllä 2014 ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen peruskurssin. Leikkialueille päivitetään tiedotekylttejä tekstin osalta ja kylttejä yhdenmukaistamalla. Tiedotekylttien tekstit kirjoitetaan itse niin saadaan nopeammin muutoksia tekstien tietoihin ym. päivityksiin. Niitä asennetaan leikkialueiden korjaustöiden yhteydessä ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 3.1 Turva-alusta vertailu ja raekoko Iskua vaimentavat turva-alustat ovat yksi tärkeimmistä leikkivälineiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Turva-alustan mitoitus ja rakenne määräytyy putoamiskorkeuden mukaan, sillä suuret putoamiskorkeudet vaativat paremman iskunvaimennuksen. Pääsääntöisesti välineet, joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm, eivät tarvitse turva-alustaa. Poikkeuksen muodostavat laitteet, joissa käyttäjä joutuu itsestä riippumattomaan pakotettuun liikkeeseen. Tällaisia välineitä ovat keinut, jousikeinu, liukumäet, keinulaudat, karusellit ja köysiradat. Niiden turva-alusta vaatimukset on määritelty erikseen. 8

30 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa nurmea tai hoidettua pintamaata. Tasaiset kumialustat ovat esteettömiä, helppohoitoisia ja kestäviä. Mikäli turva-alusta on kovassa kulutuksessa, on mahdollista yhdistää kumisia turva-alustoja perinteisimmän turvasoran kanssa asentamalla kumialustat kohtiin joissa kulutus on suurimmillaan, esimerkiksi keinujen alle, liukumäen poistumiskohtiin ja köysiradan alle. Turva-alueen muissa kohdissa voitaisiin käyttää edullisempaa turvasoraa. Materiaali kuvaus kerroksen enimmäisputoamismm vähimmäispaksuus korkeus mm mm Nurmikkopinta < 1000 Kaarna raekoko < 3000 Hake raekoko < 3000 Hiekka raekoko 0, < 3000 Sora raekoko < 3000 Turvalaatta Putoamiskorkeudet putoamiskorkeus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,75 m 2,1 m 2,4 m 3,0 m turvalaatan paksuus 30 mm 40 mm 45 mm 55mm 70 mm 80 mm mm Putoamissuoja 3 m korkeuteen saadaan seuraavasti: Asennetaan 1000x500x40 mm aluslaatta ja sen päälle 500x500x70 mm päällyslaatta. TURVA-ALUSTA KOKEILUJA JA HINTATIETOJA Lappset Gorup Oy:ltä hankittiin turvahaketta 10 säkkiä. Yhden säkin riittävyys n. 3 m 2 kerrospaksuus 30 cm ( 1 säkki = 1 m 3 = kg). Säkin myyntihinta 119,00 euroa Nivalaan toimitettuna. Turvahaketta tarvitaan 43 säkkiä = 43 m3 x 119 = 5117,00 Kodin Terra Piha Turvahiekka raekoko mm 43 m 3 = 62 suursäkkiä, säkin hinta 100 /kpl + toimituskulut 890 Nivalaan, joten koko satsin kustannus 7090,00. Ojalehto Ilkka sora mm 12,00 /tonni = n. 30 m 3 (ei käyttökelpoista) Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, Pyhäsalmi turvahiekka 2..7mm 15 /tonni + alv ( 1 m 3 = 1500 kg ), turvahiekalla oikea karkeus. Turvahiekka esim. 100 m 2 kerrospaksuus 30 cm tarve 30 m 3 = 45 tonnia Kompan Oy:n turva-alusta vaihtoehtoja: 9

31 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Reikämatto koko 1 x 1,5 m paksuus 22 mm, paino 13 kg. Soveltuu nurmikon päälle asennettuna, normaaleissa olosuhteissa 1,5 m putoamiskorkeuteen saakka. Reikämaton hinta 1x1,5 m, paksuus 22mm 58,00 /kpl (alv 0 % ) - Kiinnitystappi reikämattoon 1,00 /kpl - Nippuside reikämattoon 3,5 x 200 mm 0,10 /kpl Reikämatto, sis. 6 tappia ja 4 nippusidettä 60,00 /kpl Turva-alustana voisi kokeilla myös nurmialustaa joka soveltuu hyvin matalille leikkivälineille. Myös valmiit turva-alustat yksi vaihtoehto. Turvalaatat soveltuvat käytettäväksi 3 m putoamiskorkeuteen saakka. Koko paksuus putoamiskorkeus tiilenpunainen harmaa, musta, vihreä 50x50 cm 30 mm 1,0 m 40,00 /m 2. 43,00 /m 2 50x50 cm 40 mm 1,2 m 50,00 /m 2 53,00 /m 2 100x50 cm 40 mm 1,2 m 60,00 m 2 64,00 /m 2 Lappset Oy:n markkinoi kumialustojen lisäksi tekonurmipinnoitteista Safegrass-alusta. Hinta riippuu putoamiskorkeudesta /m Leikkikentät ja - välineet ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 4 Kalusteet: Hiekkalaatikko "Rempparyhmä" Jousikiikku kpl, Lappset Group Oy Keinuteline kpl, " Linnunpesäkeinu M 1 kpl, " Monitoimilaite MQFA2001, Kompan Oy Opastetaulu Lappset Group Oy Liukumäki rinteessä ( pituus 4,5 m )... Roska-astiat Cama-Team Oy Puiston penkit nro 1990 Lehtovuori Oy 10

32 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JÄRVENNÖNTIENPUISTO, Järvennöntie klv Kalusteet: Infotaulu Puistonpenkit Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Sporttiryhmä , Lappset Group Oy Envire Oy Cama-Team Oy Lappset Group Oy 11

33 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KALLIOSAARENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 3-10 Kalusteet: Kolmiulotteinen kiipeilyverkko Kompan Oy Puistonpenkit nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu A3 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu (tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy KÄPÄLÄMÄKI, Saarelantie /Kissatie Vetovoimahanke, osana Lääninhallituksen rahoittamaa hanketta vuosina Rakennettiin mm. rantalentopallokenttä ja kvl Kissatielle Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Lentopalloverkko ja tolpat Lappset Group Oy - rantalentopallokenttä 8 x 16m 12

34 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Tiedotetaulu teipattu Tarra-Nikkarit Puistonpenkit kpl, Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2kpl Cama-Team Oy KYLÄOJANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kurjenpolvi /Sorsanmutka Kalusteet: Monitoimiteline MQ1013P Kompan Oy Puistonpenkki 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu Lappset Gropu Oy 13

35 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa KYÖSTI KALLIONLEIKKIKENTTÄ, Ruojantie / Raivaajantie Kalusteet: Penkki / pöytäyhdistelmä Lappset Group Oy Keinuteline 2:lle " Keinuteline 2:lle M (v 2010 ) " Kiikkulauta " Kiipeilyteline M (v 2010) " Monitoimiteline Tino M (v 2010 ) " Tiedotekyltti A3 vaakaan Lehtovuori Oy Puistonpenkkejä kolmea eri mallia... Lappset Group Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-team Oy Merihevonen (v 2014 ) Lappset Group Oy Hiekkalaatikko Sofia M (v 2014 ) " Leikkialue osittain aidattu / metalliverkkoaita (v.2010 ) Korpela-Aidat Oy Puistovalaisimet... 14

36 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa LEPPÄKERTTUPUISTON LEIKKIKENTTÄ Kantatie 27 Leikkikentän rakentaminen osana Vireä Malisjoki projektia (rakennettu 2010). Kalusteet: Haikaranpesä M, Lappset Group Oy Jousieläin Rooster Envire Oy Rantalentopalloverkko ja tolpat Kerko Sport Oy Leppäkerttu M168P Kompan Oy Linnunpesäkeinu M Lappset Group Oy Kurki ja joutsen " Puiston penkit 12 kpl Envire Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 12 kpl Cama-Team Oy Jousieläin Whale Envire Oy Metalliverkkoaita 121 m Korpela-Aidat Oy Valaisimet Albatross 31 kpl Ketonen 15

37 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TOIMINTAPUISTO 1 JÄRVIMEHTÄ PUHTOPUISTO Järvimehtänpuisto ( osa 1 ), Kalliosaarentie / Lupsunmutka Kalusteet(leikkivälineitä hankittu v ): Haikaranpesä M Lappset Group Oy Kuntopiiri: Leukapuomi Lappset Gropu Oy Riipputeline " Vatsalauta " Penkit nro 1990 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu ( tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 16

38 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Puhtopuisto ( osa 2 ), Kalliosaarenpolku Jalkapallokenttä 30x 47 m, Juniorimaalit terästä n:o kpl Kerko Sport Oy Katukoristeline n:o " Tiedotekyltti ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) Lappset Group Oy Lentopallokenttä, Beach- lentopalloverkko n:o lentopallopylväät Visby n:o alumiini " maaholkit Visby V n:o kpl " Petanquekenttä 10 x 15 m Kerko Sport Oy Puiston penkit kpl Puuha Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 10 kpl Cama-Team Oy 17

39 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto ( osa 3 ), Kalliosaarentie /Lupsunmutka ( Pirttirannan päiväkodin lähellä) Kalusteet: Hiekkalaatikko Lappset Group Oy Jousikeinu MO13 Pikku Myy ( v ) Puuha Group Oy Valssi jarrulla ( v 2006 ) Lappset Group Oy Keinuteline ( v 2006 ) " Finno jousikeinu Heinäsirkka (v ) " Jousikiikku 2:lle ( v 2006 ) " Kirahvimetsä MSC5416P ( v. 2012) Kompan Oy Norsu Lappset Group Oy Tiedotetaulu (v 2014 ) A4 pystyyn Lehtovuori Oy Puistonpenkki... Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Linnunpesäkeinu M ( v 2014 ) Lappset Group Oy 18

40 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Järvimehtänpuisto (osa 3 ) Leikkikenttä pienille lapsille ( välineet hankittu v ) Jänispolku Lappset Group Oy Penkit 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Kammakkokenttä ( osa 4 ) Kalliosaarentie 11-13, Pirttipuodin lähellä Kalusteet: Kiipeilyteline, Marakattipesä Lappset Group Oy Puistonpenkki nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy 19

41 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa JYRKÄNRANTA, Jyrkäntie Kalusteet asennettu vuonna 2013 Rakentaminen kuului osana Vireä Malisjoki II projektia. Kalusteet: Puistonpenkit nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 6 kpl Flaaming Oy Leukapuomi yhdelle Puuha Group Oy Tasapainolaite L06 Puuha Group Oy Laituri Oloneuvos poikittain Lip-Lap laiturit Tiedotekyltti ( A 4 pystyyn) Lehtovuori Oy RAITALANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Vihertie Leikkivälineet poistettiin v 2007 huonokuntoisuuden ja kentän käyttäjämäärän vähäisyyden vuoksi. Alueelle muuttanut lapsiperheitä ja heidän toiveista asennettiin uusia välineitä 2013 syksyllä. Kalusteet: Duokeinu 2m KSW kpl Kompan Oy Seeprakiikkulauta M19SP 1 kpl " Jousimerileijona KPL102 1 kpl " 20

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Opastetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Luovuntie Puisto osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama. Rakentamisvuosi Hankkeen aikana asennettiin monitoimikaukalo, kiipeilyteline, linnunpesäkeinu sekä roska-astiat ja penkit. Monitoimikaukalo x 26 m Lappset Group Oy Hiekkalaatikko " Keinut " Kiipeilyteline Puuha Group Oy Linnunpesäkeinu KPL Kompan Oy Tiedotekyltti A3 Lehtovuori Oy Puistonpenkit 4 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 3 kpl Cama-Team Oy 21

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Honkitie Kalusteet: Jousieläin Dino kpl Lappset Group Oy Jousieläin Koira kpl " Monitoimiteline M " Tiedotetaulu ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) " Puistonpenkki Envire Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 22

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Naapankaari 8-10 Kalusteet: Tornileikki M (asennettu 2014 ) Lappset Group Oy Keinu 2:lle " Pyöreä torni " Jousikeinu heinäsirkka (asennettu 2014 ) " Jousikeinu kirahvi ja jalusta (asennettu 2014 ) " Puistonpenkit... Tunneli ( 2kpl ) " Hiekkalaatikko " Tiedotetaulu (asennettu 2014 ) Lehtovuori Oy 23

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa TAPIONTIEN LEIKKIALUE, Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama hanke. Hankkeen toteuttamisaika Rakentamisen aikana pystytettiin leikkivälineet ja puistokalusteet sekä istutettiin pensasaikaa ja rakennettiin kiviaitaa. Puistokohde oli uusi ja toteutettiin perhepäivähoitajien toivomuksesta. Kalusteet: Keinuteline Lappset Group Oy Tiedotekyltti teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 3 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat 2 kpl Cama-Team Oy Liukutorni Puuha Group Oy 24

46 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa METSOLANPUISTO, Kytökankaantie/Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, jossa osarahoittajana oli Lääninhallitus. Hankkeen aikana raivattiin pajukko ja poistettiin ylimääräinen puusto. Rakennettiin klv Kytökankaantieltä Tapiontielle sekä kuivatettiin klv ja leikkialueet. Klv:lle tuli valaisimet. Koko alue nurmetettiin ja massaistutuksia tuli Kydön alueelle Kalusteet: Monitoimikenttä x 26 m Lappset Group Oy Viidakko KPL Kompan Oy Keinu 3:lle Puuha Group Oy Jousikenguru KPL Kompan Oy Jousipuuma KPL " Huvimaja Puuha Group Oy Grillipaikka...betonirenkaat 2 kpl ja penkit kaupunki Puistonpenkki nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l 5 kpl Cama-Team Oy Monitoimiteline KPL Kompan Oy 25

47 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ, Pärmintie Kalusteet: Keinut Monitoimikeskus Tiedotekyltti teipattu... Metalliverkkoaita ja portit... Puistonpenkit nro 1990 Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Puuha Group Oy Puuha Group Oy Tarra Nikkarit SaherAidat Lehtovuori Oy Cama-Team Oy ROVASTIENLEIKKIKENTTÄ, Rovastintie Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Metalliverkkoaita tien puoleisella reunalla SaherAidat Opastetaulu teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 2 kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 1 kpl Cama-Team Oy 26

48 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ, Urheilutie Kalusteet (asennettu v 2009 ) Keinuteline M Lappset Group Oy Kiipeilyteline M " Monitoimiteline Markus M " Opastetaulu A4 koko asennettu Lehtovuori Oy Puistonpenkit 2 kpl " Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2 kpl Cama-Team Oy 27

49 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.3 Korjattavat ja uusittavat välineet Vuonna 2013 aloitettu varaosien vaihtotyöt leikkikentillä: Varaosat Angervatien lk, Kammakkokenttä, Kyösti Kallion lk, Vähäahon lk, Tiukumehtän lk ja JärvimehtänlLk Vaihdetaan omana työnä, urakoitsija lisää turva-hiekat konetyönä. Vuonna 2014 poistettu huonokuntoiset välineet ja hankittu uusia: ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko hankittu kannellinen ja asennettu paikoilleen Kompan Monitoimiväline MQFA2001 vaihdettu nousuaskelmat suuremmat ja toiseen päähän asennettu uudet nousuaskelmat sekä vaihdettu uudet levyt kävelysillalle. Muutostöistä neuvoteltu myyntiedustajan ja maahantuojan kanssa. Toimenpiteillä parannetaan leikkivälineeseen nousun turvallisuutta. Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 3 ) Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Tiedotetaulu asennettu Keinuteline 2:lle purettu ja tilalle linnunpesäkeinu - Linnunpesäkeinu M, Lappset Group Oy - Peltiperustuslevyt SP KYÖSTI KALLION LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja leikkivälineiden vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko purettu ja tilalle Sofia - Sofia M, Lappset Group Oy Tunneli purettu ja tilalle merihevonen - Merihevonen , Lappset Group Oy - jalusta TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaus- ja purkutyöt sekä uusien asennus suoritettu Katos purettu ja tilalle torileikki - Tornileikki M, Lappset Group Oy Keinumopo ja keinutipu poistettu tilalle heinäsirkka ja kirahvi - Heinäsirkka Lappset Group Oy - Kirahvi Lappset Group Oy jalusta Tiedotetaulu asennettu paikoilleen Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). 28

50 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa SAVIVAINIONPUISTO keinuteline nro keinuteline kiipeiltävissä. Tukittu tolppien välissä olevat raot laudoilla Uusiin tiedotetauluihin tulee kunnossapitäjän puhelinnumero, ohjeita Alla malli tiedotekyltin tekstistä: TIUKUMEHTÄNPUISTO Naapankaari 8-10 Kunnossapidon puh Lasten nostaminen välineisiin kiellettyä! Pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä kiellettyä! Koirien tuominen leikkikentälle kiellettyä! Tupakointi leikkikentän alueella kielletty! Sattuneista vahingoista tulee ilmoittaa kunnossapitoon! YLEINEN HÄTÄNUMERO

51 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa 3.4 ESITYS V 2015 hankinnoista tai korjaustoimista: Vuosittain vaihdetaan hiekkalaatikoihin hiekat ja lisätään turvahiekkaa leikkivälineiden alle ja suoritetaan normaalit tarkastustoimet. Leikkialueilla uusitaan tai lisätään leikkivälineitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden uusiminen noudattaa PlayCare ohjelmaa. Poistettavien leikkivälineiden tilalle pyritään vaihtamaan erilainen leikkiväline näin saadaan uutta ilmettä ja vaihtelua. Angervatienpuisto JOUSIKEINU puretaan heikkokuntoinen ja uusi keinu tilalle. Finno Kiikkulauta nro ,00 euroa Järvennöntienpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Järvimehtänpuisto (osa 1 ) Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Lisätään välineitä: Finno 1-paikkainen keinu nro M 705,00 euroa Kyläojanpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn Lisätään välineitä keinuteline, kiikkulauta Fat Bird nro AB0004 Finno kiikkulauta nro ,00 euroa 391,00 euroa 30

52 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusa Metsolanpuisto Keinutelineen turva-alusta vajaa. Laajennetaan turva-alustaa noin metrillä orren molemmin puolin. Uusitaan keinutelineen ketjunsuojat 2 kpl Puhtopuisto Opastetaulu hankitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Tapiontien leikkialue Opastetaulu hankitaan (290 ) ja lisätään leikkivälineitä esim. jousituote, kiikkulauta, hiekkalaatikko Finno Sarvikuono nro Finno Leppis 2:lle nro ,00 euroa 680,00 euroa 3.5 Laatu Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75 /2004 ) mukaan leikkipaikkojen ja siellä olevien välineiden on aina oltava käyttäjälle turvallisia. Kunnossapidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat kunnossapidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikkialueet tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Kunnossapitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Kunnossapidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu maaliskuussa Tekninen lautakunta päättää talvikunnossa pidettävät leikkialueet, jolloin näillä kentillä tulee noudattaa leikkikentille asetettuja turvamääräyksiä. Kunnossapito päätös edellyttää talviaikana lumityöt kone- ja käsityönä sekä leikkivälineistä poistetaan lumi ja jää, turvallisuuden vuoksi. 3.6 Kaupungin organisaatio Tekniseen toimeen palkattu monitoimiammattilainen (ammattimies) suoritta Ulkoleikkipaikkojen turvakurssin syksyllä Hänen yhdeksi osa-alueeksi tulee leikkialueiden turvatarkastuksien suorittaminen. 31

67, TEK 4.11.2014 18:30

67, TEK 4.11.2014 18:30 67, TEK 4.11.2014 18:30 Liiteluettelo: 67 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014.

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. 2014 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. Tekninen lautakunta 1.9.2014 53 Parikkalan Kunta 10.7.2014 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Jaakko Laitinen ja Janne Niemelä 15.9.2015 Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Sisällys: Kuluttajaturvallisuudesta yleisesti ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 11.12.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 11.12.2014 Esityslista 9/2014 -1, TEK 11.12.2014 18:30 Kokousaika 11.12.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 17.3.2015 YLEISTÄ Tämä Helsingin seurakuntayhtymän Konalan seurakuntatalon

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 23. maaliskuuta 2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa j. Olli Alikärri vj. Läsnä Poissa Muut

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro klo 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 22.3.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 22.3.2017 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys... 2 Keinun asennus paikoilleen valamalla... 5 Keinun asennus paikoilleen upotuslevyillä... 5 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 8 Keinujen asennusmitat...10 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...14

Lisätiedot

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Jyrkänrannan rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Jyrkänrannan rakentamisesta. Rakentaminen syksyllä

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys Turvallisuus...2 Asennus...2 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 12 Keinujen asennusmitat...16 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...23 Vuositarkastuspöytäkirja...24

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012 -3, TEK 8.2.2012 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 8.2.2012 Esityslista 1/2012 -1, TEK 8.2.2012 17:00 Kokousaika 8.2.2012 kello 17.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 6.5.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. heinäkuuta 2016 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 mukainen asiakirja Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 19.8.2014 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT

NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia määräyksiä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 27.12.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.12.2013 klo 09.00 09.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Toni

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 9.2.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.2.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Ulkokuntoilupaikka Ulkona sijaitsevista, vapaasti käytettävistä kuntoiluvälineistä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki -3, KH 9.11.2015 18:30 Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 9.11.2015 Esityslista 25/2015 -2, KH 9.11.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 9.11.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. HUOM!! Kellonaika 17.00

Nivalan kaupunki. HUOM!! Kellonaika 17.00 -3, TEK 10.1.2013 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 10.1.2013 HUOM!! Kellonaika 17.00 Esityslista 1/2013 -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 16.5.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 16.5.2012 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Silvennoinen Erja Kuusisto

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

12.4.2011. Tekninen toimi

12.4.2011. Tekninen toimi Tekninen toimi NIVALAN KAUPUNKI LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN 1 LEIKKIPUISTOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU 2 LEIKKIALUEIDEN KORJAUSTOIMENPITEET 2011 3 LIITTEENÄ Tarkastuslomake, ilkivallan seurantalomake,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 2.11.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 2.11.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan leikkikenttä, katuosoite Puistotie 3 Hirsimetsän leikkikenttä, katuosoite Tapiontie 4, Hongon koulun leikkikenttä, katuosoite Katkontie

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 19.4.2016 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.4.2016 Esityslista 4/2016 -2, SIV 19.4.2016 17:00 Kokousaika 19.4.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, alakerran kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT 5 2.1

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19.6.2013 klo 17 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Sivistyslautakunta 23.02.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 23.02.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 Kokousaika 24.03.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot