Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011"

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie KYRÖ Puh

2 SISÄLLYS 1. Taustaa JUURI- hankkeelle 3 2. Hankkeen tavoitteet 3 3. Hankkeen toimintaympäristö 4 4. Yhteistyö, keskeiset toimijat 5 5. Hankkeen tulokset Hankkeen aikana kehitetyt mallit Asiakkaat ja palvelut 8 6. Hankkeen itsearviointi Hanketyöntekijä Viestintä Vaikuttavuus viranomaisverkostossa Rinnalla kulkevat muut hankkeet Työpajayhteistyö Nuoret asiakkaat ja lähiverkosto Kouluyhteistyö Ohjausryhmän oma-arviointi Kehittämisehdotukset Uraohjauksen juurruttaminen Alle 17v. ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret Perusopetuksen oppilashuoltoryhmät Vanhempainillat KOULUTA järjestelmä Ikärajat 23 Yhteenveto 23 LIITTEET Oppilaanohjaajan ja uraohjaajan yhteistyö oppilaanohjaajan näkökulmasta Hankkeen luvut taulukossa koko hankekauden aikana 2

3 1. Taustaa JUURI- hankkeelle Loimaan seutukunnalla on hyvät perustat olemassa moniammatilliselle ja eri organisaatioiden yhteistyölle, mutta henkilöstöresurssit aktiiviseen kehittämistyöhön sekä henkilökohtaiseen asiakastyöhön ovat liian rajalliset. Koulupudokkaiden, nivelvaiheessa olevien erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja työttömien nuorten osalta käytettävissä oleva tuki on hajanaista ja vaikeasti saavutettavaa. Työpajat ovat vakinaistuneet niin, että niiden olemassaolo on joka kunnassa vahvistettu ja työpajat ovat pystyneet keskittymään sisällölliseen kehittämiseen. Työpajoilla kuntoutujien keski-ikä on korkea, nuorten määrä työpajoilla on laskenut ja siellä työskentelevien nuorten ongelmat ovat moninaistuneet ja kasvaneet. Työpajoilla ei ole yhteistä foorumia seutukunnalla. Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi- SENU käsitteli kokouksessaan kansallisen työpajatoiminnan rahoituksen hakemista ja päätti toimia valtionavustuksen hakijana, koska työpajoilla ei ollut toimivaa verkostoa, joka tämän olisi voinut seutukunnallisesti toteuttaa. Seutukunnallisen nuorisotoimen isäntäkuntana toimi Loimaan kaupunki, joka toimii hankkeen hallinnoijan roolissa. Hankkeen toteutuksesta neuvoteltiin työpajatoimijoiden kanssa ja samalla sovittiin työnjaosta. 2. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on erityisesti nivelvaiheessa tehtävä työ. Uraohjauksella autetaan nivelvaiheessa elävää nuorta kiinnittymään koulutukseen tai työelämään henkilökohtaisella tuella, joka voi olla tarvittaessa hyvinkin pitkäkestoista. Erityistä tukea ja valmennusta kohdennetaan niille nuorille, joilla on heikoimmat lähtökohdat opiskeluun tai työelämään siirtymiseen fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten syiden vuoksi. Hankkeen tavoitteena on vakinaistaa seutukunnallisen uraohjaajan toimenkuva. Tavoitteena on myös seutukunnan alueen työpajojen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen, sekä alueella olemassa olevien toimijoiden kanssa yhteistyön tiivistäminen yli kuntarajojen nuoren urapolun löytämiseksi ja sen vahvistamiseksi. 3

4 3. Hankkeen toimintaympäristö Loimaan seutukunta käsitti hankkeen alkamisajankohtana kymmenen kuntaa, mutta typistyi kuntaliitosten myötä vuoden vaihteessa 2009 seitsemään kuntaan. Loimaan seutukunnassa sijaitsevat Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki. Seutukunta on maantieteellisenä alueena laaja, noin 2300 km². Asukkaita seutukunnalla on noin , joista vuotiaita nuoria on noin 4300 (SOTKAnet, 2010). Seutukunnan alueella toimii kahdeksan yläkoulua, joista vuosittain peruskoulunsa päättää noin nuorta. Toisen asteen oppilaitoksia on neljä, joista kolme on lukioita ja yksi ammatillinen oppilaitos. Alueella toimii myös Evankelinen kansanopisto. Reilu kolmasosa nuorista hakeutuu toisen asteen opintoihin seutukunnan ulkopuolelle mm. Turkuun ja Saloon. Seutukunnan työpajat ovat hankkeessa mukana partnerisopimuksen kautta. Sopimuksen allekirjoitti Loimaan työpaja (Loimaan sosiaalisen työtoiminnan yksikkö), Loimaan Seudun Työkeskuksen Tuki ry, Loimaan Seudun Työttömät ry, Pöytyä työpajat, Kosken työpaja sekä seutukunnan ulkopuolelta Liedon kunnan työpaja Kisällikellari. Hankkeen edetessä työpajayhteistyöhön on liittynyt myös uudet hankkeet, Tekninen työpaja ja Mobiili- paja. Näitä hankkeita hallinnoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, sekä Loimaan nuorten työpaja, jota hallinnoi Loimaan kaupunki. Luonnollisina yhteistyökumppaneina ovat perus- ja toisen asteen opetuksen oppilashuollon henkilöstö, kunnan muut eri hallintokuntien edustajat, joista pääsääntöisesti nuoriso- ja sosiaalitoimen työntekijät. Te- toimiston nuortenneuvojat ja ammatinvalinnan ja urasuunnittelun parissa työskentelevät henkilöt. Tärkeimpänä verkoston osasena toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta toimivat kuitenkin nuoren (alaikäisen) oma perhe ja läheiset ihmiset. Hanketyöntekijän toimisto sijaitsee Pöytyällä. Pitkälti uraohjaaja kuitenkin tapaa nuoria heidän kotikuntansa tai opiskelukuntansa alueella. Tapaamiset voivat olla kouluissa, nuoren kotona tai julkisella paikalla muun muassa. kahvila, kirjasto jne. 4

5 4. Yhteistyö, keskeiset toimijat Perusopetuksen yhteistyö tiivistyy oppilaanohjaajien, kuraattoreiden ja erityisopettajien kanssa tehtävään yhteistyöhän. Perusopetuksessa nuoria ohjautuu uraohjaajan palveluihin juuri näiden avainhenkilöiden kautta. Eteenkin yhteistyö oppilaanohjaajien kanssa on tiivistä lähes koko lukuvuoden. Oppilaanohjaaja kartoittaa nuoret, jotka hyötyvät ammatinvalintaan liittyvästä lisätuesta ja kannustamisesta, jolloin nuori ohjautuu uraohjauksen piiriin. Toisen asteen oppilaitosten osalta avainasemassa ovat myös kuraattorit ja opinto-ohjaajat. Pääsääntöisesti kuraattorin kautta ohjautuu opintonsa keskeyttäneet ja keskeytymisvaarassa olevat nuoret. Kunnan nuorisotoimi toimii hyvänä tiedotuskanavana. Nuorisotiloilla työskentelevillä työntekijöillä on erityisen paljon paikallistietämystä. Nuorisotyöntekijät voivat myös ohjata tapaamiaan nuoria uraohjauksen piiriin ja käyttää uraohjaajan tietämystä apuna omassa työssään. Kunnan sosiaalitoimen henkilöstölle uraohjaaja ilmoittaa nuoresta, joka on keskeyttänyt opinnot. Toisaalta usein myös sosiaalityöntekijä on se taho, joka ottaa yhteyttä uraohjaajaan, kun mietitään nuoren sijoittumista esim. työmarkkinoille tai ns. toimenpiteeseen. Sosiaalitoimi ohjaa nuoria myös uraohjaukseen, jos nuorelle on epäselvää, mihin hakeutuisi opiskelemaan. Te- toimistossa nuortenneuvojat ja ammatinvalinnanohjaajat ovat lähimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyö on lähinnä sitä, että uraohjaaja on usein nuoren mukana hänen asioidessaan tetoimistossa. Uraohjaaja voi myös selvitellä nuoren asioita nuoren luvalla te- toimistosta ja olla näin yhteydessä suoraan virkailijaan. Työpajajoilla yhteistyö työpajojen ohjaajien kanssa näkyy selvimmin siinä, että uraohjaaja voi olla henkilö, joka kanssa nuori ottaa ensikontaktin työpajatoimintaan tutustumiskäynnin muodossa. Uraohjaaja käy myös työpajalla olevien nuorten kanssa keskusteluja esimerkiksi ammatinvalintaan liittyvistä kysymyksistä ja auttaa yhteishakuun liittyvissä asioissa. 5

6 Seutukunnalla työskentelevä etsivä nuorisotyöntekijä on uraohjaajan työpari. Työparitoimintaan kuuluu myös ulkopuolelta saatava työnohjaus. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa uraohjaaja pohtii arkipäivän työntekoon liittyviä haasteita, työtä tehdään välillä myös konkreettisesti parityönä. Asiakkaita ohjautuu usein myös etsivän nuorisotyöntekijän kautta. Lähiverkosto on nuoren kannalta se kaikkein tärkein yhteistyökumppani. Usein, eteenkin alaikäisen nuoren kohdalla työskentelyyn otetaan mukaan myös nuoren huoltajat. Välillä myös lähiverkostosta tulee tieto apua tarvitsevasta nuoresta. Ammatillisten oppilaitosten kanssa tehdään työtä runsaasti esimerkiksi sopimalla nuorille tutustumisaikoja eri koulutusaloille. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston kautta ohjautuu myös nuoria, jotka ovat vaihtamassa koulutusalaa ja miettivät itselleen uusia koulutuspolkuja. 5. Hankkeen tulokset 5. 1 Hankkeen aikana kehitetyt mallit Hankkeen aikana on kehitetty 9.-luokkalaisille informatiivinen ja ennaltaehkäisevä toimintaohjelma. Toimintaohjelma viedään läpi lukuvuoden aikana aina jokaiseen kouluun sopivana ajankohtana. Toimintaohjelmaa ajastaa yhteishaku, joka ympäriltä nousevat erilaiset avuntarpeet. a) Tutustumiskäynnit 9.-luokan oppitunneilla syyskaudella (45 min.). Tutustumiskäynnillä uraohjaaja kertoo omasta työstään nuorten kanssa ja siitä miten voi olla apuna nyt ja tulevaisuudessa. b) Uraohjaaja kertoo toiminnastaan vanhempainilloissa. c) Opinnonohjaaja ohjaa nuoren uraohjaajan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauksessa käsitellään esimerkiksi ammatinvalintaan, oppilaitoksiin, pääsykokeisiin ja henkilökohtaisiin haastatteluihin liittyviä asioita. d) Uraohjaaja järjestää oppilaitosvierailuja yksittäisille nuorille tai pienille ryhmille. Uraohjaaja on myös näissä tutustumisissa tarpeen vaatiessa mukana nuoren tukena. e) Uraohjaaja voi toimia niin sanotusti varmistajana erityistä ohjausta tarvitsevien nuorten kohdalla, että nuori osallistuu pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin ja henkilökohtaisiin haastatteluihin. f) Kaikille seutukunnan peruskoulun päättäneille nuorille jaetaan keväällä päättötodistuksen väliin uraohjaajan yhteystiedoilla varustettu mainos palveluista. 6

7 g) Yhteisvalinnan tulosten tullessa (kesäkuussa) uraohjaaja käy oppilaanohjaajan kanssa läpi kaikki nuoret, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa. Kesän aikana nuoriin ollaan yhteydessä ja tuetaan heitä täydennyshaussa ja autetaan opintopaikan löytymisessä. Hankkeen aikana on kehitetty toisella asteella opiskelevien keskeyttämisuhan alla olevien tai jo keskeyttäneiden nuorten osalle, seutukunnan alueella toimivien oppilaitosten kanssa nuorta tukeva järjestelmä. a) Toisen asteen oppilaitoksen oppilashuollon henkilöstön edustaja esim. kuraattori ottaa yhteyttä uraohjaajaan. b) Uraohjaaja tukee nuorta eri vaihtoehtojen miettimisessä tilanteen selvittämiseksi ja esim. uuden opiskelupaikan löytämiseksi. c) Ohjaa yhteishaussa ja muihin palveluihin kiinnittymisessä. Hankkeen aikana on kehitetty työpajaympäristöön uudenlainen ohjausmalli, jossa seutukunnan työpajat (Mobiili-hanke, Nuorten tekninen työpaja ja Loimaan työpaja) ovat olleet aktiivisesti mukana. a) Työpajalla työskentelevä nuori (alle 25v.), joka miettii omaa urapolkuaan, voidaan ohjata keskustelemaan uraohjaajan kanssa. b) Uraohjaaja on tukena yhteishaun tekemisessä. Uraohjaukseen ovat suoraan yhteydessä myös muut yhteistyötahot, jos havaitsevat, että ammatinvalintaan, opiskelupaikkoihin ja yhteishakuun liittyviä kysymyksiä nuorelta nousee esille. Luontevaa on, että yhteistyö jatkuu yhteyttä ottavan tahon kanssa nuoren/huoltajan suostumuksella, jolloin päästään hyvään tulokseen. Uraohjaus Sos.toimi Nuori itse Lähiverkosto Nuorisotoimi Tetoimisto Nuoriso psykiatria 7

8 5.2 Asiakkaat ja palvelut Koko hankkeen aikana asiakkaita on uraohjauksessa ollut 214. Asiakkaaksi luokitellaan nuori, jonka tiedot uraohjaaja saa ja hän on nuoreen yhteydessä tai muuten seuraa esimerkiksi nuoren kiinnittymistä toisen asteen oppilaitokseen. Sama nuori saattaa tulla asiakkaaksi montakin kertaa pitkän ajanjakson aikana. Tuloksien avaamisessa on lähdetty kuitenkin siitä, että niissä näkyy henkilömäärä. Asiakkaita eri kunnissa henkilömäärä lukuina Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Sukupuolijakuma kunnissa henkilömäärä lukuina Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki tyttöjä poikia 8

9 Ikäjakauma on hankkeen tavoitteiden suuntainen. Kehittämistoimenpiteitä ja hankkeen resursseja on suunnattu selkeästi ensimmäisen nivelvaiheen nuoriin. Ikäjakauma kunnissa 60 henkilömäärä lukuina Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Seuraavassa yhteenvedossa on jaoteltu karkeasti palvelut kahteen eri kategoriaan eli uraohjaus ja palveluohjaus. Uraohjaus tarkoittaa tässä peruskoulunsa päättävien nuorten kanssa suoritettua ohjausta, jolloin nuoret eivät vielä ole saaneet peruskoulun päättötodistusta. Palveluohjaus taas kaikkea sitä ohjausta, jota nuori saa peruskoulun päättymisen jälkeen. Palveluohjaukseen kuuluvat myös ne nuoret, joiden kanssa tehdään työtä kesällä opiskelupaikan varmistamiseksi ja ne nuoret, jotka eivät ota opiskelupaikkaa vastaan ollenkaan. Hankkeen alkuvaiheessa, ennen kouluyhteystyön ja etsivän nuorisotyön liikkeelle lähtöä, uraohjaajan työtä väritti pitkälti etsivä nuorisotyö, koska sitä ei aktiivisesti vielä alueella tehty. Tämä näkyy myös tuloksissa isoina lukuina palveluohjauksena. 9

10 Palvelujen laatu henkilömäärät lukuina uraohjaus palveluohjaus 0 Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Koko hankkeen aikana tapaamista nuorista 73 % jatkoi opiskeluja joko perusopetuksessa tai jatkoi opintojaan toisen asteen oppilaitoksessa. Noin 19 % ilmoitetuista nuorista ei ole omasta mielestään tarvinnut uraohjaajan apua syystä tai toisesta (työpaikka, varusmiespalvelus, äitiysloma tms. tai muuten kieltäytyminen yhteistyöstä). Noin 7 % nuorista on siirtynyt työ- ja elinkeinotoimiston toimenpiteisiin esim. työharjoitteluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Nuorten sijoittuminen eri kunnissa 40 henkilmäärät lukuina Peruskoulu loppuun Muu opiskelu Te-keskus toimenpide Ei tarvitse apua/töihin 0 Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Vuosina 2009 ja 2010 seutukunnan alueelta uraohjaajan tietoon on tullut 35 alle 25 -vuotiasta nuorta, jotka eivät saaneet yhteishaussa opiskelupaikkaa. Kuitenkin kaikki nuoret, jotka opiskelemaan olivat halunneet, saivat opiskelupaikan. Opiskelupaikka tuli varasijojen kautta tai täydennyshaussa. Osa pääsi opiskelemaan myös ammattistartteihin. 10

11 Ilman opiskelupaikkaa 2009 ja 2010 yhteishaussa henkilömäärät lukuina Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Hankkeen tietoon tulleita toisen asteen opiskelujen keskeyttämisiä on koko hankekauden aikana tullut 46 nuorta. Pitää kuitenkin muistaa, että alueella on toiminut aktiivisesti etsivä nuorisotyö, johon 2009 syyskaudesta ilmoitettu suurin osa keskeyttäneistä, eli kaikki keskeyttäneet eivät ole tullet JUURI- hankkeen piiriin. Opintonsa keskyttäneitä hankekauden aikana henkilömäärä lukuina Aura Koski Tl Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki 11

12 6. Hankkeen itsearviointi 6.1 Hanketyöntekijä Hankkeeseen palkatulla työntekijällä ei ollut aikaisempaa hanketyön kokemusta, myös kohderyhmä ja toimintaympäristö olivat työntekijälle oudot. Kokemattomuus näkyi lähinnä arkuutena ja tietämättömyytenä, miten asioita lähdetään viemään eteenpäin. Hanketyöntekijän tuntoja: Sain työhuoneen ja asianmukaiset välineet, hankehakemuksen, sekä siihen liittyvät asiapaperit, johon tutustuin. Istuin yksin työhuoneessa ja ihmettelin. Kesti kauan, ennen kuin tajusin mistä tässä kaikesta on edes kysymys. En ollut koskaan työskennellyt nuorisotyössä enkä työpajamaailmassa ja huomasin, että minulle jo näiden alojen ns. sisäisen kielen omaksuminen vei paljon aikaa. Työpisteeni sijaitsi yläkoululla, joten työskentelin kahdessa eri maailmassa. Työyhteisöni löytyi opettajienhuoneesta ja samalla yritin tutustua nuorisotoimen sekä työpajamaailman arkeen. Uskon, että minua yritettiin parhaan mukaan perehdyttää aiheeseen, mutta tiedon perillemenoa esti yksinkertaisesti liian suuri uusien asioiden tulva. Onneksi koulussa työskenteli silloinen kuraattori, jolla oli pitkä työhistoria hanketyöstä, häneltä sain paljon tukea lähinnä hanketyöskentelyn sisäistämiseen. Systemaattisen kehittämisen sijaan tuntui välillä siltä, että hyppäsin paikasta toiseen ja yritin saada mahdollisimman paljon asiakaskontakteja, koska minusta itsestäni tuntui siltä, että hankeen onnistumisen mittari on asiakasmäärät, eikä rauhassa kehitetty malli joka kuntaan jonka pohjalta asiakastyö olisi ollut luontevaa. Joidenkin yläkoulujen osalta yhteistyö on jäänyt ohueksi ja sattumanvaraiseksi. 6.2 Viestintä Hankkeen sujuvuuden kannalta kompastuskiviä on ennen kaikkea ollut oikeanlaisen viestinnän puute. Hankkeen työntekijän kokemattomuus näkyi tässä hyvin. Hankkeeseen ei laadittu varsinaista viestintäsuunnitelmaa, jossa olisi selkeästi määritelty se, että mihin, kenelle ja miten hankkeesta tiedotetaan. Käytännössä parhaimpiin tuloksiin viestinnässä päästiin sillä, että yhteistyökumppanit tavattiin kasvotusten. Oli kuitenkin melko haastavaa ja aikaa vievää saada sovitettua aikataulut niin monen toimijan kanssa, niin monessa kunnassa Hanketyöntekijän tuntoja: Aluksi laitoin kaikille yhteistyökumppaneille sähköpostia. Tein mainoksen ja selvityksen hankkeesta, mutta se ei todellakaan tuottanut tulosta. Ongelmana oli vielä 12

13 se, että esim. internetistä saatava tieto oli osin vanhentunutta ja ihmiset vaihtaneet työtehtäviään, joten jouduin todella etsimällä etsimään yhteystietoja. Ongelmana oli myös se, että en yksinkertaisesti tiennyt aina kenelle mikäkin asia kunnassa kuului. Jokaisessa kunnassa, kun on niin erilainen toimintakulttuuri. Hankkeeseen oli varattu niukasti varoja kilometrikorvauksia varten, joten aluksi arastelin sitäkin, etten vaan aja liikaa. Tämä kyllä tehokkaasti hidasti asian etenemistä. Vihdoin kuitenkin saimme päätöksiä peruskunnista, miten kilometrikorvaukset laskutetaan ja näin uskalsin lähteä pois toimistoltani. Sovin tapaamisia avainhenkilöiden ja ryhmien kanssa ja siitä se homma sitten lähti mukavasti liikkeelle. Aina en myöskään osannut kysyä erilaisista kokontuvista ryhmistä, joissa olisi voinut käydä puhumassa omaa asiaansa ja näin meni monta hyvää tilaisuutta hukkaan, ihan tietämättömyyden takia. Hankkeen edetessä on paikallislehtiin tehty useampikin lehtijuttu JUURI- hankkeesta yksin tai yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa (Auranmaan viikkolehti ja Loimaan lehti). JUURI- hankkeen palvelusta on tietoa saatavilla Varsinais-Suomen nuorten yhteisessä sivustoilla. Kunnat ovat jakaneet tietoa JUURI- hankkeesta ja uraohjaustoiminnasta omien kuntatiedotteidensa kautta. Nuorille on jaettu mainoksia luokkatilanteissa ja mainoksia on myös nuorisotiloilla. Kuntien luottamushenkilöille on hankkeesta tiedotettu mm. vapaa-aika ja nuorisotoimen yhteisellä luottamushenkilöristeilyllä ja hankkeen omassa infotilaisuudessa keväällä Useista yläkouluista lähtee myös vuoden aikana tieto suoraan nuorten vanhemmille ja peruskoulunsa päättäville jaetaan kaikille mainos todistuksen väliin uraohjauspalveluista. Varsinais-Suomen alueen nivelvaihetyöntekijät jakavat kaksi kertaa vuodessa yhteisen tiedotteen alueen toimijoista, jokaiseen kuntaan ja jokaiselle toimijalle. Tällöin säännöllisesti ainakin sähköpostilla kulkee tiedot avustavista tahoista. Nyt, hankkeen päättyessä, kun alueella ollut hanke on tullut tutuksi, voi luottaa siihen, että sähköpostiin reagoidaan ja voi tiedottaa sen välityksellä. Edelleen on kuitenkin tärkeää tavata kasvotusten henkilöitä, mutta näihin tilanteisiin löytyy yhteiset foorumit, joissa hanketyöntekijä käy. Tällaisia tapaamisia ovat esim. monialaiset ryhmät eri kunnissa, oppilashuoltoryhmät, opintoohjaajien tapaamiset ja muut erikseen järjestettävät foorumit. On myös muodostunut erilaisia henkilökohtaisia malleja miten kenenkin toimijan kanssa viestintä parhaiten toimii. Hankkeen aikana työntekijä on luonut profiilin facebookkiin. Kirjallinen viestintä on siirtynyt nuorten osalta lähes kokonaan ko. sosiaalisen median piiriin. Facebook on myös erittäin hyvä väline 13

14 tiedottaa ajankohtaisia asioita ja nuoren on helppo ottaa sen kautta suoraan yhteyttä, jopa reaaliaikaisesti. 6.3 Vaikuttavuus viranomaisverkostossa Hankkeessa tehtiin viranomaisverkostolle web-pohjainen kysely keväällä Kyselyn vastaanottajina toimivat kuntien sivistys- ja koulutoimien avainhenkilöt, sosiaalitoimi ja työvoimahallinto (nuortenpalvelut), työpajat ja muut yhteistyökumppanit. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui vain 25 %. Vastanneista kuitenkin noin 78 % piti hankkeen palveluiden turvaamista tärkeänä myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Melko tärkeänä noin 19 % ja hieman tärkeänä 4 %. JUURI- hanke katsottiin onnistuneen erinomaisesti ja vastaajat olivat tyytyväisiä hankkeesta saatavaan palveluun. Koulutoimen edustajilta tuli myös toive uraohjauksen ulottamista 8 luokan oppilaisiin. Hanketyöntekijän tuntoja: On ollut ilahduttavaa huomata, että viromaisverkosto on kokenut hankkeessa tehtävän työn tarpeelliseksi, eikä taakaksi tai kilpailevaksi toiminnaksi. Uraohjaaja on sijoittunut palveluverkostoon paikalliseksi toimijaksi, jonka työtä arvostetaan ja vastavuoroisuutta on kuukausi kuukaudelta enemmän. 6.4 Rinnalla kulkevat muut hankkeet Seutukunnallinen nuorisotoimi- SENU on saanut valtionavustusta myös etsivään nuorisotyöhön. Hankkeeseen saatiin palkattua kokoaikainen työntekijä heinäkuussa Tähän asti etsiväntyön tarpeeseen pyrki vastaamaan osaltaan myös JUURI- hanke. Erilaisten kokeilujen ja jälkeen työnjakoa soviteltiin niin, että JUURI- hanke keskittyy pääsääntöisesti seutukunnan alueella nivelvaiheohjaukseen (ensimmäinen nivelvaihe) ja etsivä nuorisotyöntekijä ottaa huomaansa kaikki muut avuntarpeessa olevat nuoret. Perusperiaatteena kuitenkin niin, että hanketyöntekijät ovat toinen toistensa työpareja. Hanketyöntekijöille aloitettiin myös yhteinen työnohjaus syksyllä Hanketyöntekijän tuntoja: Etsivän nuorisotyöntekijän aloittaminen alueella oli valtava helpotus, koska työmäärä oli muodostumassa liian isoksi. Ilman ongelmia ei ihan selvitty, sillä viranomaisverkosto, nuoret ja heidän huoltajatkin oli jo opetettu siihen, että uraohjaaja hoitaa myös ns. palveluohjausta. Tämän uuden tiedon levittäminen aiheutti jonkin verran hämmennystä. 14

15 Myös hanketyöntekijöiden välillä oli aluksi epätietoisuutta siitä, mitä kummankin pitää tehdä ja mitkä ovat keskinäiset pelisäännöt. Monet epäselvyydet johtuivat silkasta perehdyttämisen puutteesta ja tietämättömyydestä. Tilanne on nykyisellään hyvä, sillä työntekijöiden välillä on riittävä vuorovaikutus ja avoimuus. Haasteita työparityöskentelyyn aiheuttaa kuitenkin se, että työntekijät työskentelevät eri paikkakunnilla ja yhteistä aikaa on välillä vaikea löytää. Uraohjaaja kuuluu MAST- hankkeen (Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittämien ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa) ensimmäisen- ja toisen nivelvaiheen ryhmään Loimaan seutukunnalla. Hanke on selvästi tiivistänyt yhteistyötä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen (Loimaa) ja selkeyttänyt myös uraohjaajan roolia perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen välimaastossa. 6.5 Työpajayhteistyö Hanketyöntekijä toimi kokoonkutsujana niin sanotussa työpajaverkostossa. Työpajaverkosto on kokoontunut muutamia kertoja vuodessa. Aluksi työpajaverkoston keskusteluja värittivät selkeästi jaksamiskysymykset, eikä ihme, sillä monilla työpajoilla on tilanne, että työntekijä työskentelee ja vastaa pääsääntöisesti toiminnasta ihan yksin. Tämä myös hankaloitti ohjaajien osallistumista yhteisiin tapaamisiin. Syyskaudelle 2009 työpajaverkosto hankki itselleen myös työnohjausta. Yhteistä kirjaamisjärjestelmää harkittiin myös, mutta se ei toteutunut. Työpajojen toimintakulttuurit, riittämättömät resurssit ja eri organisaatioiden alaisuudessa toimiminen varmistaa tehokkaasti sen, että pajojen on vaikeaa rakentaa yhdenmukaisia, yli kuntarajojen ylittäviä malleja, vaikka tahtoa ja yritystä itse työpajoilta löytyisikin. Auran, Pöytyän, Oripään ja Loimaan osalta saattaa edessä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuoda mukanaan muutoksia työpajatoimintaan. Edellä mainitut kunnat suunnittelevat yhteistä kuntayhtymää hoitamaan ko. kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Näin ollen myös osa työpajatoiminnasta saattaisi päästä yhden organisaation alle, joka kenties mahdollistaisi lisäsynergiaa. Työpajojen tarjonta asiakkaalle, seutukunnan tasolta katsottuna on rikas. Ongelmia tuleekin lähinnä nuoren työpajalle liikkumisen suhteen, koska välimatkat ovat pitkät ja julkinen liikenne ei palvele läheskään kaikkia seutukunnan alueella asuvia. 15

16 Hankekauden aikana on seutukunnalle, tullut myös hankerahoilla toimivia työpajatoimintoja. Nämä uudet toiminnot on suunnattu selkeästi nuoriin asiakkaisiin, koska nykyiset niin sanotut vanhat työpajat ovat täyttyneet vanhemmista asiakkaista. Tällaiselle pelkästään nuorten työpajatoiminnalle on ollut selkeä tilaus. Kuten kaikessa uudessa ja erilaisessa, on toiminnan käynnistäminen herättänyt paljon keskustelua. Uusien työpajatoimintojen työntekijät ovat työkiireiden ja resurssien puitteissa osallistuneet myös työpajaverkoston toimintaan ja päässet näin tutustumaan kollegoihinsa vertaistuen merkeissä. JUURI- hanke on katsonut onnistuneensa siinä, että työpajojen työntekijät ovat tavanneet melko harvoin, mutta säännöllisesti. Työntekijöiden tapaaminen ja vapaamuotoinen keskustelu ennalta sovittujen teemojen pohjalta on toiminut työn jaksamisen ja informaation jakamisen välineenä. Hankkeen rahoittaja Varsinais-Suomen ELY-keskus on valtionavustuksen ehdoissa määritellyt hankeen tavoitteeksi käynnistää Loimaan kaupungin alueella toimivien hakijoiden kanssa käynnistää keskustelut toiminnan organisoinnin paremmasta koordinoinnista valmennussynergian kehittämiseksi. Tähän keskusteluun JUURI- hanke on ollut täysin kyvytön vastaamaan ja osaltaan toteaa, että näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Hanketyöntekijä on tuonut työpajoille eteenkin keväällä 2011 uraohjauspalveluja nuorille. Uraohjaajan avustuksella ovat monet nuoret tehneet yhteishaun ja sitä ennen on pohdittu tulevaisuuden suunnitelmia ja uravalintoja. Tämä yhteistyö on ollut luontevaa ja palkitsevaa. Hanketyöntekijän tuntoja: Arkipäivän asiakastyössä työpajatoiminta on osoittautunut mutkattomaksi ja hankkeen kautta työpajalle sijoittuneet nuoret ovat työpajatoiminnassa viihtyneet. Itse koen, että esim. yhteishaun aikaan uraohjaajan palvelut on eteenkin hankekauden viimeisenä keväänä otettu hyvin vastaan. 6.6 Nuoret asiakkaat ja lähiverkosto Hankkeen aikana yhteistyö nuorten kanssa on ollut positiivisväritteistä, muutamaa asiakassuhdetta lukuun ottamatta. Pääsääntöisesti nuoret ovat osallistuneet sovitusti ja yhteistyö on ollut tavoitteellista, mutta kuitenkin nuorisotyön hengen mukaisesti vapaaehtoista. Keskimäärin nuoret ovat kohteliaita ja yhteistyökykyisiä. Ongelmia on lähinnä aiheuttanut nuorten rohkeuden puute kertoa, että ei halua osallistua hänelle tarjottuun toimintaan. Tämä taas on aiheuttanut muutamia turhia matkoja työntekijälle, joka sopinut tapaamisen nuoren kanssa, joka ei ole saapunut paikalle. 16

17 Lähiverkoston tuki on nuorelle tärkeää ja esim. ne vanhemmat, jotka ovat lähteneet yhteistyöhän mukaan, ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen miten nuoret otetaan huomioon ja minkälaisia ohjausja auttamiskeinoja JUURI-hanke on pystynyt tarjoamaan. Ei ole epätavallista, että vanhemmat ovat neuvottomia tilanteissa, joissa alaikäinen nuori on keskeyttänyt opinnot. Toimenpiteisiin pääsy on mutkikasta ja siihen tarvitaan tilanteesta riippuen monen viranomaisen hyväksyntä. Suurimpia huolenaiheita ovatkin alle 17v. nuoret, jotka keskeyttävät opintonsa ja heillä ei ole pääsääntöisesti tarjolla palveluja työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Erityisen positiivista hankekauden viimeisenä keväänä on ollut se, että nuoret ovat ennen opintojensa keskeyttämistä ottaneet itse yhteyttä uraohjaajaan. Keskusteluja on käyty uusista uravalinnoista ja yhteishakuja on tehty yhdessä. Nuoret ovat siis ottaneet palvelun omaksi, nyt kun sen alkamisesta on vajaa kolme vuotta. Nuorille suoritettiin web-pohjainen tyytyväisyyskysely maaliskuussa melko nopealla aikataululla. Vastausaikaa oli vain muutamia päiviä ja vastausprosentiksi muodostui vain 14.3%. Kyselyjä lähti 70 nuorelle, joista vain 10 ehtisi vastaamaan. Näistä kuusi oli tyttöjä ja neljä poikaa. Kyselyn nopeaan aikatauluun vaikutti tekniset ongelmat, joita olivat muun muassa webropol- järjestelmä päivitys juuri samaan aikaan. Nuorten sähköiset yhteystiedot olivat myös monella muuttuneet, joten kysely tehtiin facebookin kautta. Facebookista valittiin satunnaisesti nuoria, jotka ovat olleet hankkeen piirissä. Kyselyn tuloksia: Olitko tyytyväinen saamaasi palveluun? Täysin samaa mieltä Melkein samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä Saamani palvelu vastasi odotuksiani Tarpeitani ja toiveitani kohtaan osoitettiin aitoa kiinnostusta Saamani palvelu oli kokonaisuudessaan miellyttävää ja asiallista Sain asiaani koskeviin kysymyksiin riittävät vastaukset Yhteensä

18 Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua ystävillesi/tutuillesi/sukulaisillesi? Jos koit, että saamasi palvelu OLI miellyttävää ja asiallista, niin mitkä seikat siitä tekivät miellyttävän ja asiallisen? Tähän kysymykseen vastasi 5 nuorta ja he kokivat asioita seuraavasti: Aina sai kysyä, jos jokin oli epäselvää. Uraohjaaja oli kiinnostunut asioistani, hän osasi kuunnella aidosti ja puhui selkeällä kielellä. Palvelu oli myönteistä ja antoi mahdollisuuksia. Minun päätöksiäni kunnioitettiin ja sain tarvittavaa opastusta ongelmien ratkaisemiseksi. Kerrottiin myös se, keneen muuhun kannattaa olla yhteydessä. Kavereilta hanke saanut vain positiivista palautetta. Facebook on otettu kivasti käyttöön, ilmoitettu yhteishausta ja avoimista työpaikoista, joista varmaan apu monelle. Jos koit, että saamasi palvelu EI ollut miellyttävää ja asiallista, niin mihin asioihin kiinnitit erityisesti huomiota? Tähän kysymykseen oli vastannut yksi nuori, mutta ei ollut kirjoittanut mitään, ainoastaan merkinnyt tekstikenttään viivan. Mikä on mielestäsi helpoin tapa ottaa yhteyttä uraohjaajaan? 18

19 6.7 Kouluyhteistyö Koulujen kanssa yhteistyö 9 luokan oppilaiden osalta on vaihtelevaa. Osaltaan yhteistyön tarpeeseen vaikuttaa ikäryhmän taso ja niistä syntyvät tarpeet, ne vaihtelevat vuosittain. Uraohjauksen tarvetta peruskouluissa on hyvin vaikea arvioida, vaan sen määrittelee joka vuosi oppilaitoksen oppilaanohjaajat. Jotkut kokevat ikäkaudessa olevan sellaisia oppilaita, jotka hyötyvät uraohjaajan avusta ja ottavat lisäresurssin vastaan ilolla, jotkut taas kokevat, ettei apua juuri kuluvana vuonna tarvita. Kaikki seutukunnan koulut eivät ota vastaan syyslukukaudella tarjolla olevia luokkakäyntejä, mutta tämäkin on vaihdellut vuosittain. Kesällä yhteishaun tulosten tullessa, sata prosenttisesti oppilaanohjaajat ovat uraohjaajan kanssa yhteistyössä ja tällöin käydään läpi kaikki ilman opiskelupaikkaa jääneet ja muut huolinuoret. Osa seutukunnan oppilaanohjaajista on myös vaihtunut hankekauden aikana ja tämä osaltaan on merkinnyt sitä, että yhteistyön alkuun pääseminen on saattanut viedä aikaa. Kutsut vanhempainiltoihin ovat myös vaihdelleet eri kouluihin eri vuosina. Tämä ei ole vielä niin vakiintunutta toimintaa, kuin voisi toivoa. 7. Ohjausryhmän oma-arviointi Ohjausryhmä on monialainen ryhmä, joka on koottu seutukunnan alueelta. Ohjausryhmän edustus koostuu seuraavasti: Sosiaalitoimi/työpajat, nuorisotoimi, koulutoimi, työ- ja elinkeinotoimisto, ammatillinen oppilaitos, seutukunnallinen nuorisotoimi ja hanketyöntekijät. Ohjausryhmä suoritti tapaamisessaan vapaamuotoisen arvioinnin omasta työstään. Ohjausryhmä koki onnistuneensa siinä, että ohjausryhmän tapaamisissa on käyty oikeasti läpi asioita, jotka liittyvät hankkeen toimintaan ja suunnitteluun. Ilmapiiri ohjausryhmässä on ollut avoin ja keskusteleva. Ryhmässä on ollut mahdollista myös esittää eriäviä mielipiteitä hyvässä hengessä. Ryhmä on kokoontunut koko hankekauden ajan hyvin. Toisaalta ohjausryhmä totesi, että ryhmätyöskentelyssä olisi voinut keskittyä enemmän hankkeen talouteen, koska hankkeen rahoituksen loppuminen ennen suunnitellun toimintakauden päättymistä tuli yllätyksenä. Ohjausryhmä listasi myös asioita, jotka ovat tuntuneet vaikealta. Ohjausryhmä totesi, että välillä on ollut vaikea hahmottaa mitkä asiat kuuluvat ohjausryhmän käsiteltäväksi ja mitkä eivät. Hankkeen hallinnoinnin, seutukunnallisen nuorisotoimen ja ohjausryhmän roolijako on välillä ollut epäselvä. 19

20 Ohjausryhmän jäsenet arvioivat myös omaa oppimistaan ohjausryhmässä. Monille hankemaailma ei ole aikaisemmin ollut tuttua ja ohjausryhmässä työskentely onkin tuonut näihin asioihin lisää tietämystä. On ollut yllätys, miten erilaisia asioita hanketyössä tulee ottaa huomioon. Ohjausryhmä on myös antanut paljon uusia näköaloja esimerkiksi muiden ohjausryhmäläisten toimialaan, kun asioista on paljon keskusteltu. Ohjausryhmä arvioi myös lyhyesti JUURI- hanketta. Ryhmän jäsenet kertoivat omia kokemuksiaan hankkeesta ja totesivat, että palaute sekä nuorilta, että heidän vanhemmiltaan on ollut pelkästään positiivista. Hyvää hankkeen elämänkaarelle on tehnyt se, että työntekijä ei ole hankeaikana vaihtunut. Hanke on osittanut sen, että työlle on todellista tarvetta. Ohjausryhmä toteaa, että jatkossa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota uusia hankkeita haettaessa, että hanketta koskevien verkostojen kanssa tulisi tehdä huomattavasti enemmän yhteistä suunnittelutyötä, ennen kuin hankerahoitusta edes haetaan. Pitkäjänteinen suunnittelu ja informointi helpottavat hankkeen aloitusta, kun yhteistyöverkostot tietävät mistä on kysymys ja mikä rooli heillä on hankkeen yhteydessä. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen miten ja minkälaiseen rooliin ohjausryhmän toivotaan tulevan. Minkälainen päätösvalta ohjausryhmällä on, suhteessa seutukunnalliseen nuorisotoimeen tai hankkeen hallinnointiin. 8. Kehittämisehdotukset 8.1 Uraohjauksen juurruttaminen Uraohjaus on hankekauden aikana osoittanut tarpeellisuutensa. Tästä asiasta ovat kaikki yhteistyötahot samaa mieltä. Nuorille on seutukunnalla opetettu, että uraohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös peruskoulun jälkeen ja näin on myös käynyt. Seutukunta on valtavan laaja alue ja kouluja on paljon. Jos kaikki koulut olisivat kovin aktiivisia, niin yhden työntekijän aika ei millään riittäisi. Tulevaisuuden kannalta hyvä olisikin, jos uraohjusta vakinaistetaan, että seutukunnalle tulisi kaksi uraohjaajaa. Kahden uraohjaajan palkkaaminen mahdollistaisi esim. vakinaiset päivät kouluilla yhteishaun alla ja enemmän resursseja juuri alle 17v. ilman opiskelupaikkaa jääneiden nuorten kanssa toimimiseen. Pelkästään Loimaan kaupunki pystyisi työllistämään yhden uraohjaajan, jos uraohjaajan kaikki palvelut otettaisiin täydelliseen hyötykäyttöön. 20

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Toiminnan järjestäjä Mynämäen kunta toimii isäntäkuntana kolmen kunnan yhteiselle nuorten työpajatoiminnalle vuonna 2015 2016. Toiminta alkaa 1.9.2015

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa Yhteishaussa ilman paikkaa jääneille, 10-luokalle, Ammattistarttiin ja Aikalisään hakeneille löytyisi jokaista

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä osana nuoriso- ja koulutustakuuta Vantaalla Nuorisopalvelut, Sivistystoimi ja Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisolain muutos 1.1.2011 tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella mikko.siippainen@tampere.fi Tasan 100% Tampereen kaupungin strategialinjaus: Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan jatkoopintopaikka

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Sisällys ... ... ... ... ... ... ...

Sisällys ... ... ... ... ... ... ... Sisällys..................... REHTORI pitää yhteyttä koteihin tiedottamalla ja osallistumalla vanhempainiltoihin päättää luokanvaihdosta yhteistyössä huoltajan, luokanohjaajan ja oppilashuoltoryhmän

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Tukea tarvitsevan nuoren onnistunut nivelvaiheohjaus

Tukea tarvitsevan nuoren onnistunut nivelvaiheohjaus JÄRVENPÄÄN MALLI Tukea tarvitsevan nuoren onnistunut nivelvaiheohjaus Tiedottaminen: koulutuspaikoista ja mahdollisuuksista, koulutuksesta, alan vaatimuksista, työllistymisvaihtoehdoista, koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Mikko Hytönen 18.4.2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ( 2007 2013) Projekteja käynnistetty kpl 27, 16 projektia päättynyt Monipuolisia

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen 21.01.2010 Paula Ylöstalo-Kuronen Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja 21.01.2010 PY-K 1 Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Ammatillisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

alkaen. Ohjaussuunnitelma.

alkaen. Ohjaussuunnitelma. 1.8.2016 alkaen Ohjaussuunnitelma www.nurmijarvi.fi SISÄLLYS Ohjaus... 4 Ohjaussuunnitelma... 4 Ohjaus perusopetuksessa... 5 Ohjaus esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa ja vuosiluokilla 1 6... 6 Siirtyminen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Alkukartoitus Tatu hankkeen tulosten hyödyntäminen Nuorisotutkimusten tuloksia: Työllistyminen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen VASTUUTA 2020 Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen Varmistettu siirto uudelle opintoalalle! Vastuuhenkilö: Uusi ryhmänohjaaja/ Opinto-ohjaaja / Opinto-ohjaaja / Siirtymän toteutus Siirtymäpalaveri,

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen.

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen. Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma Yleistä Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa ja perustuu Opetushallituksen Opetussuunnitelman perusteissa (2015) määriteltyihin sisältöihin. Ohjaussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3.

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3. Aloituskysely Amisto (Perämiehentie 6), Amisto (Pomo), Amisto Askola, Amisto Loviisa, Kaikki toimipisteet Kaikki koulutusalat, N=215, vastausprosentti keskimäärin 66, 06.04.2014-09.10.2014 Ajankohta: 14.10.2014

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot