alarm clock // radio controlled //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "alarm clock // radio controlled //"

Transkriptio

1 Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type _UL_UVN_ indd 1 2/13/2014 4:16:40 PM

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english...page _UL_UVN_ indd 2 2/13/2014 4:16:40 PM

3 OBH Nordica radiostyrd väckarklocka Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande _UL_UVN_ indd 3 2/13/2014 4:16:40 PM

4 9. Apparaten får endast användas under uppsikt. 10. Apparaten är inte för utomhusbruk. 11. Använd endast originaladapter. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 14. Använd endast nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp. 15. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 16. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning _UL_UVN_ indd 4 2/13/2014 4:16:40 PM

5 Beskrivning B A I H C E D G A B C D E F G H I F Display SNOOZE/LIGHT Upp knapp Ner knapp SET knapp ALARM knapp WAVE knapp Reset knapp Batteriutrymme Montering och utbyte av batterier Den radiostyrda klockan drivs av 1 st AAA 1,5 V batteri. När indikatorn för batteribyte (ett litet batteri) visas i displayen är det dags att byta batteri. Ta bort batteriluckan från batteriutrymmet på klockans baksida. Byt ut det gamla batteriet med ett nytt och se till att batteriets + och - pol placeras som angivet inne i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batteriluckan. Efter batteribyte ljuder ett kort pip och därefter visas följande: _UL_UVN_ indd 5 2/13/2014 4:16:51 PM

6 Klockan visar 0:00 midnatt och datum 1.1. Klockan börjar därefter söka efter radiosignal. Antennsymbolen blinkar och visar mottagningskvaliteten. Efter ca 3-10 minuter (när antennsymbolen slutat att blinka) är tid och datum korrekt inställt om det varit full mottagning. Om mottagningen inte har varit tillräcklig kan man ställa klockan manuellt (se senare avsnitt). Under alla omständigheter söker klockan automatiskt varje hel timme efter ny signal ; kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 och 05:00. Sökning efter radiosignal kan även aktiveras genom att hålla WAVE knappen (G) nere i ca 3 sekunder tills antennsymbolen börjar blinka. Kort förklaring om förutsättningarna att ta emot radiosignal Den radiostyrda klockan är inställd på att ta emot radiosignal från en sändare i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Sändaren som är baserad på ett cesiumdrivet atomur från Braunschweig täcker ett område med en radie på omkring km, dvs hela Centraleuropa och de sydliga delarna av Sverige och Norge. Hur bra mottagning av radiosignalen du får beror på var i huset du placerar klockan. Otillräcklig signalstyrka eller extrem elektronisk störning kan medföra att klockan inte tar emot någon signal. Huvudorsakerna till att klockan inte tar emot signal kan vara: Tjocka väggar eller konstruktioner som består av stål eller järn. Placering i närheten (som regel inom 1,5 meter) av elektriska apparater såsom TV, PC o dyl. Sändaren är tillfälligt ur funktion p g a störningar som t ex åska o dyl. Klockan är placerad för långt från sändarens räckvidd (utanför en radie av ca km från sändaren). Så länge klockan tar emot radiosignalen så är signalstyrkan det enda du behöver kontrollera. Om mottagningsförhållandena är dåliga bör man placera klockan i närheten av ett fönster mot söder _UL_UVN_ indd 6 2/13/2014 4:16:51 PM

7 Om klockan fortfarande inte har fått någon mottagning i slutet av dagen kan du ställa klockan i ett fönster över natten. På natten är störningarna mindre och chansen för bättre mottagning av radiosignalen är större. Klockan fungerar som vanligt under tiden och i displayen visas antennsymbol utan signalvågor. Indikator för mottagning av radiosignal Antennsymbolen har två möjligheter att visa den nuvarande mottagningskvaliteten eller hur den sista radiosignalen blev mottagen: 1. Om antennsignalen blinkar mottar klockan signal. 2. Om antennsignalen visas konstant mottas signal. 3. Om antennsignalen inte visas i displayen mottas ingen signal. Den radiostyrda klockan är klar att börja signalsökning så fort batterier sitter i apparaten och tar normalt emot signal kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 varje dag. Manuell inställning av tiden Vid saknad av radiosignal kan tiden ställas in manuellt på följande sätt: Tryck på SET knappen och håll den nere i 3 sekunder. Displayen visar följande: Display blinkar År Månad Dag Inställning - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen _UL_UVN_ indd 7 2/13/2014 4:16:51 PM

8 Språk Tidszon +12/-12 timmar Timtal Minuttal - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. EN = Engelska GE = Tyska FR = Franska IT = Italienska ES = Spanska NE = Holländska Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. Bekräfta alltid genom att trycka på SET knappen och du kommer vidare till nästa inställningsmöjlighet. Om du inte vill ställa in det blinkande segmentet, tryck på SET knappen för att komma vidare till nästa inställningsmöjlighet. Kom ihåg att trycka på SET knappen efter sista inställningen. Inställningarna måste göras inom 30 sekunder annars går inställningarna förlorade. För snabb inställning av tiden hålls [ ] og [ ] knappen nere i ca 2 sekunder. KOM IHÅG! Om den radiostyrda klockan tas med på flygresor, bör batterierna av säkerhetsmässiga skäl tas ur innan man stiger ombord på planet. Man har därefter möjlighet att ställa in klockan manuellt om man befinner sig för långt ifrån sändaren i Frankfurt _UL_UVN_ indd 8 2/13/2014 4:16:51 PM

9 Inställning av 12/24 timmars visning Den radiostyrda klockan är från början inställd att visa 24 timmars visning när batterierna sätts i och signal mottagits från Frankfurt. Det är möjligt att ändra detta till 12 timmars visning genom att trycka på [ ] knappen. Skifta tillbaka till 24 timmars visning genom att trycka kort på [ ] knappen igen. Omställning mellan C och F Den radiostyrda väckarklockan visar temperaturmätningen i ºC (Celsius) som är det vanligaste i Sverige men det finns även möjlighet att visa temperaturen i ºF (Fahrenheit) om man så önskar. Tryck på [ ] knappen (D) för att skifta till Fahrenheit. Skifta tillbaka genom att trycka på [ ] knappen. Sommar-/vintertid Den radiostyrda klockan skiftar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Inställning av alarm Den radiostyrda klockan har en alarmfunktion som du ställer in på följande sätt: 1. Tryck på ALARM knappen (F) och håll den nere i 3 sekunder tills timtalet för Alarm 1 börjar blinka. 2. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 3. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 4. Tryck på ALARM knappen igen varefter timtalet för Alarm 2 börjar blinka. 5. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 6. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet för Alarm 2 börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 7. Tryck på ALARM igen för att bekräfta inställningarna. Displayen går nu tillbaka till normal visning. Genom att trycka en gång på ALARM knappen visas Alarm 1 och vid ännu ett tryck på ALARM knappen visas Alarm 2. När den inställda alarmtidpunkten för Alarm 1 visas i displayen trycker man på [ ] för att aktivera alarm 1 detta visas med en klocksymbol vid A1 i displayen _UL_UVN_ indd 9 2/13/2014 4:16:51 PM

10 Alarm 2 ställs in och aktiveras på samma sätt som Alarm 1, dock ska det stå A2 i displayen istället för A1 när tiden och alarmet aktiverats. När den önskade alarmtidpunkten uppnås ljuder alarmet. Alarmet ljuder i ca 2 minuter och stiger gradvis i styrka. Alarmet upphör automatiskt därefter och aktiveras samma tid nästa dag. Det är också möjligt att stänga av alarmet innan det upphör genom att trycka på ALARM knappen. Om man trycker på [ ] knappen så att klocksymbolen försvinner kopplas alarmet ifrån helt. Bakgrundsljus Klockan har ett bakgrundsljus som aktiveras i ca 5 sekunder genom att trycka på SNOOZE/LIGHT knappen. Detta gör det möjligt att se displayen tydligt i mörker. Rengöring och underhåll Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Använda batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp Apparaten är endast för privat bruk. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten _UL_UVN_ indd 10 2/13/2014 4:16:51 PM

11 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 4943 Tolerans...+/- 1 sek på år Belysning...Inbyggd i displayen Batterityp... 1 st AAA 1,5V batteri _UL_UVN_ indd 11 2/13/2014 4:17:02 PM

12 OBH Nordica Sweden AB bekräftar härmed att mottagare 4943 uppfyller gällande krav enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Med förbehåll för löpande andringar _UL_UVN_ indd 12 2/13/2014 4:17:06 PM

13 OBH Nordica Radiostyret Vækkeur Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Såfremt vækkeuret bliver støvet, tørres det af med en let fugtig klud, hvorefter det tørres efter med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 7. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter _UL_UVN_ indd 13 2/13/2014 4:17:06 PM

14 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 11. Anvend kun den originale adapter. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. 14. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige vækkeurets elektriske kredsløb. 15. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes. 16. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før det radiostyrede vækkeur tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug _UL_UVN_ indd 14 2/13/2014 4:17:06 PM

15 Generel beskrivelse B A I H C E D G F A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Op [ ] knap D. Ned [ ] knap E. SET knap F. ALARM knap G. WAVE knap H. Reset knap I. Batterihus Montering og udskiftning af batteri Det radiostyrede vækkeur bruger 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikatoren for batteriskift (et lille batteri) vises i displayet, er det tid at udskifte batteriet. Dette gøres ved at fjerne batteridækslet fra batterihuset (I) bagpå uret. Udskift det gamle batteri med nyt. Sørg for at batteriets +pol og pol placeres som vist i batterihuset. Sæt batteridækslet på igen. Efter batteriskift vil der lyde en kort bip-lyd. Derefter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 15 2/13/2014 4:17:19 PM

16 Uret viser klokken 0:00 midnat, og datoen er den 1.1. Uret begynder derefter at søge efter radiosignalet. Antennesymbolet blinker og viser modtagelseskvaliteten. Efter ca minutter (når antennesymbolet holder op med at blinke) er tid og dato korrekt indstillet, såfremt uret har modtaget radiosignal. Såfremt det ikke er muligt at modtage radiosignal, kan man indstille uret manuelt (se afsnittet herom senere i brugsanvisningen). Under alle omstændigheder vil uret for hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00 automatisk søge efter radiosignal. Søgning efter radiosignal kan endvidere aktiveres ved at holde WAVE knappen (G) nede i 3 sekunder, indtil antennesymbolet begynder at blinke. Kort forklaring om forudsætninger for modtagelse af radiosignal Det radiostyrede vækkeur er indstillet til at modtage et radiosignal fra en sender i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Senderen, som er baseret på et cæsiumdrevet atom-ur fra Braunschweig Fysisk-Teknisk Institut, dækker et område med en radius på omkring km, dvs. hele det centrale Europa og de sydlige dele af Sverige og Norge. God modtagelse af radiosignalet er afhængig af, hvor langt uret er fra senderen, samt hvor i huset eller lejligheden uret er placeret. Utilstrækkelig signalstyrke eller ekstrem elektronisk støj kan medføre, at uret ikke modtager noget signal. Hovedårsagerne til, at uret ikke modtager signal, kan være: Bygninger med meget tykke vægge eller konstruktion, der indeholder stål eller jernbeton. Placering tæt ved (inden for ca. 1,5 meter) elektriske brugsgenstande som TV, PC-skærme, og lignende. Senderen er midlertidig ude af drift på grund af vedligeholdelse, torden eller lignende. Uret er placeret udenfor senderens rækkevidde (udenfor en radius af ca km fra senderen) _UL_UVN_ indd 16 2/13/2014 4:17:20 PM

17 Så længe uret kan modtage radiosignalet, er signalkvaliteten det eneste, man skal kontrollere. Hvis modtagelsesforholdene er dårlige, bør uret placeres et andet sted; normalt i nærheden af et sydvendt vindue. Såfremt det i løbet af dagen ikke er muligt at finde gode modtagelsesmuligheder, kan det anbefales at stille uret i et vindue og vente natten over. Om natten er støjforstyrrelserne mindre udpræget, og chancen for god modtagelse af radiosignalet dermed større. Under alle omstændigheder vil uret fortsætte sin normale gang. Indikator for modtagelse af radiosignal Antennesymbolet har tre muligheder for at vise den nuværende modtagestatus. 1. Hvis antennesignalet blinker, er vækkeuret i gang med at modtage signal. 2. Hvis antennesignalet vises konstant modtages signal. 3. Hvis antennesignalet ikke vises i displayet, er vækkeuret ikke i gang med at modtage signal. Det radiostyrede vækkeur er fra levering gjort klar til at begynde en signalsøgning efter isætning af batteriet og til at modtage normalt signal lige før hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00. Manuel indstilling af tidspunkt Ved manglende signal modtagelse kan uret indstilles manuelt på følgende måde: Tryk på SET knappen (E) og hold den nede i 3 sekunder, hvorefter displayet viser følgende: Display blinker År i dato Måned i dato Indstilling - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen _UL_UVN_ indd 17 2/13/2014 4:17:20 PM

18 Dag i dato Sprog - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne for at få: EN = Engelsk GE = Tysk FR = Fransk IT = Italiensk SP = Spansk NE = Hollandsk DE = Dansk - Godkendes med SET knappen Tidszone +12/-12 timer Time Minutter - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen Godkend med tryk på SET knappen, og man kommer samtidig videre til næste indstillingsmulighed. Såfremt man ikke ønsker at indstille det blinkende segment, trykkes blot på SET knappen for at komme videre til næste indstillingsmulighed. Husk at trykke på SET knappen efter sidste indstilling. Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, vil uret automatisk forlade den manuelle tidsindstillingsfunktion. For hurtig indstilling af tid holdes [ ] eller [ ] knappen nede i ca. 2 sekunder _UL_UVN_ indd 18 2/13/2014 4:17:20 PM

19 HUSK! Hvis det radiostyrede vækkeur tages med på flyrejser, bør batteriet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud inden ombordstigning i flyet. Man har herefter mulighed for at indstille uret manuelt, såfremt man befinder sig for langt fra senderen i Frankfurt. Indstilling af 12/24 timers visning Det radiostyrede vækkeur er fra start indstillet til at vise 24 timers visning, når batterierne isættes og signalet modtages fra Frankfurt. Det er muligt at ændre dette til 12 timers visning ved at trykke kort på [ ] knappen. Der skiftes tilbage til 24 timers visning ved igen at trykke kort på [ ] knappen. Omstilling mellem C og F Det radiostyrede vækkeur viser temperaturmålingen i C (Celcius), som er det mest almindelige i Danmark, men der er mulighed for at få vist temperaturen i F (Fahrenheit), såfremt man måtte ønske dette. Tryk på [ ] knappen (D) for at skifte til Fahrenheit. Der skiftes tilbage til Celcius ved igen at trykke kort på [ned] knappen. e til ende æste. den r [ ] Sommer-/vintertid Det radiostyrede ur vil forår og efterår automatisk skifte mellem sommer- og vintertid. Indstilling af alarm Det radiostyrede vækkeur har to alarmer, som indstilles på følgende måde: 1. Tryk på ALARM knappen (F) og hold den nede i 3 sekunder til timetallet for Alarm 1 begynder at blinke. 2. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 3. Tryk kort på ALARM knappen, og minuttallet begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid _UL_UVN_ indd 19 2/13/2014 4:17:20 PM

20 4. Tryk på ALARM knappen igen, hvorefter timetallet for Alarm 2 begynder at blinke. 5. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 6. Tryk kort på ALARM knappen igen og minuttallet for Alarm 2 begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 7. Tryk ALARM igen for at bekræfte indstillingerne. Displayet går nu tilbage til normal visning. Ved at trykke en gang på ALARM knappen vises Alarm 1 og ved tryk endnu en gang på ALARM knappen vises Alarm 2. Når det indstillede alarmtidspunkt for Alarm 1 vises i displayet, trykkes på [ ] knappen for at aktivere Alarm 1 - Dette vises ved et klokkesymbol oven over A1 øverst til højre i displayet. ALARM 2 indstilles og aktiveres på samme måde som Alarm 1; dog skal der stå A2 i displayet i stedet for A1, når tiden indstilles og alarmen aktiveres. Når det ønskede alarmtidspunkt oprinder, vil alarmen lyde. Alarmen vil, hvis ikke den slukkes inden da, lyde i ca. 2 minutter, idet den gradvist vil stige i styrke. Herefter vil alarmen selv ophøre og vil herefter starte igen efter 24 timer. Det er dog også muligt at slukke alarmen, inden den ophører af sig selv ved at trykke på ALARM knappen. Hvis man herefter trykker på [ ] knappen, så klokkesymbolet forsvinder, kobles alarmen helt fra. Uret er som nævnt ovenfor udstyret med en snooze-funktion, som aktiveres ved at trykke på SNOOZE/LIGHT knappen ovenpå uret inden for de 2 minutter, alarmen lyder. Herefter vil alarmen blive repeteret efter ca. 5 minutter. Hvis man ønsker at frakoble alarmfunktionen, inden denne har lydt, gøres det ved at trykke på ALARM knappen til den aktiverede alarm (A1 eller A2) vises i displayet og derefter trykke på [ ] knappen. Herefter er klokkesymbolet forsvundet, og alarmfunktionen er frakoblet. Vækkeuret er udstyret med et baggrundslys, som aktiveres i ca. 5 sekunder ved tryk på SNOOZE/LIGHT-knappen. Dette gør det muligt at se displayet tydeligt i mørke _UL_UVN_ indd 20 2/13/2014 4:17:20 PM

21 Rengøring og vedligeholdelse Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. Apparatet er kun til husholdningsbrug. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne _UL_UVN_ indd 21 2/13/2014 4:17:27 PM

22 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 4943 Urnøjagtighed...+/- 1 sek. på år Lys...Indbygget i display Batteritype... 1 x AAA 1,5V batteri OBH Nordica Denmark A/S bekræfter hermed, at modtager type 4943 opfylder alle relevante og væsentlige krav i EU-Direktiv 1999/5/EC. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _UL_UVN_ indd 22 2/13/2014 4:17:32 PM

23 OBH Nordica Radiostyrt Vekkerklokke Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke senkes i vann elelr andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes umiddelbart ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller ødelegger elektronikken i apparatet. 3. Bli apparatet støvet skal den tørkes med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke skje av barn under 8 år og de ikke er under tilsyn. 8. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år. 9. Apparatet skal ikke plasseres inntil eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende _UL_UVN_ indd 23 2/13/2014 4:17:32 PM

24 10. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 12. Bruk kun originalt adapter. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. Apparatet skal ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser tegn på skader. 15. Bruk kun nye batterier i riktig størrelser. Brukte batterier bør alltid avleveres ettersom de kan lekke kjemikalier som kan skade apperatets elektroniske kretsløp. 16. Husk å ta ut batteriene før apparatet avleveres. 17. Hvis det skulle oppstå batterilekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet under. 18. Apparatet er kun til privat forbruk. 19. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før den radiostyrte vekkerklokken tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk _UL_UVN_ indd 24 2/13/2014 4:17:32 PM

25 Generell beskrivelse B A I H C E D G A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Opp [ ] knapp D. Ned [ ] knapp E. SET knapp F. ALARM knapp G. WAVE knapp H. Reset knapp I. Batterihus F Montering og bytting av batterier Den radiostyrte vekkerklokken bruker 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikator for batteribytte (et lite batteri) vises i displayet er det tid for å bytte batteri. Dette gjøres ved å fjerne batteridekslet fra batterihuset (I) bak på klokken. Bytt det gamle batteriet med nytt. Pass på at batteriets +pol og pol settes på plass som vist i batterhuset og batterilokket sette på plass igjen. Etter batteri bytte vil det høres et kort pip. Deretter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 25 2/13/2014 4:17:49 PM

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

ALARM CLOCK. With weather station - type 4895, 4896, 4897, 4898

ALARM CLOCK. With weather station - type 4895, 4896, 4897, 4898 ALARM CLOCK With weather station - type 4895, 4896, 4897, 4898 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

weather II// Electronics ((. )) Type 4887 weather station // Splash proof transmitter // Weather forecast// Radio controlled //

weather II// Electronics ((. )) Type 4887 weather station // Splash proof transmitter // Weather forecast// Radio controlled // Electronics weather II// weather station // Splash proof transmitter // Wireless thermometer // ((. )) Wireless temp. transmission // Radio controlled // Weather forecast// Type 4887 Brugsanvisning - dansk...side

Lisätiedot

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function 4771_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 5:21:43 PM

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use //

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use // Wellness glass scale // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6256 6256_CS_UVN_100214.indd 1 2/12/2014

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

digital pedometer de luxe// step counter//

digital pedometer de luxe// step counter// Wellness digital pedometer de luxe// step counter// Type 4991-4993 4991_4993_AE_0508.indd 1 2008-06-04 13:22:47 Brugsanvisning - dansk side 3-20 Bruksanvisning - svenska sida 21-37 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function //

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function // Wellness futura light // personal scale // 20 mm Super slim only 20 mm // LCD Extra large LCD 76x40 mm with blue backlight // Instant on function // Low battery and overload indicator // 150 kgs Capacity

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Alarm Clock. Väckarklocka Vekkerur Herätyskello. Art.no. Model EN Ver

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Alarm Clock. Väckarklocka Vekkerur Herätyskello. Art.no. Model EN Ver Alarm Clock Väckarklocka Vekkerur Herätyskello ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Art.no. Model 18-8045 EN1104 38-2923 Ver. 200901 www.clasohlson.com 2 Alarm Clock Article number: 18-8045/38-2923 Model: EN1104

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

Omega microwave oven Volume: 20L with grill

Omega microwave oven Volume: 20L with grill Omega microwave oven Volume: 20L with grill Grill function Defrost function Capacity 20L 700 watt 6 auto menus Combination grill/microwaves 7525_UL_UVN_230114.indd 1 1/23/2014 1:25:46 PM Bruksanvisning

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230

LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230 LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230 Kuva 2 KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄÄ: C2 C3 Pidä lämpö/kosteusmittari ja sen lähettimet poissa lasten ulottuvilta. Äärimmäiset lämpötilat tai kovat iskut voivat vahingoittaa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

LANGATON SÄÄASEMA No 7915

LANGATON SÄÄASEMA No 7915 LANGATON SÄÄASEMA No 7915 KÄYTTÖOHJE TOIMINNOT NÄYTTÖYKSIKKÖ A. Infrapunasensori. Heilauttamalla kättä enintään 8 cm:n päässä anturista torkkutoiminto aktivoituu hälytysäänen soidessa. B. Ilmanpaineen

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Original manual. Art. 24-6560. 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31

Original manual. Art. 24-6560. 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31 Art. 24-6560 DAB+ Radio Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot